Nr. 1 Marts - juni 2012 Årgang 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Marts - juni 2012 Årgang 6"

Transkript

1 Nr. 1 Marts - juni 2012 Årgang 6 Tegning af Birthe Knudsen

2 Formand Næstformand Poul-Erik Chortsen Michael Pedersen Parkvej 66, 5492 Vissenbjerg Teglværksvej 18, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg Tlf , mobil tlf , mobil Kasserer Sekretær Anette Fløjborg Erling G. Knudsen Hjerupvej 3, Hjerup, 5560 Aarup Hesselbjergvej 6, Bohøj, 5620 Glamsbjerg tlf. mobil tlf , mobil Jørgen Strøjer Paul Erik Clausen Vedstaarup Teglværk Degnegyden 3, Sønderby, 5631 Ebberup Bogyden 12, 5610 Assens Tlf , tlf , mobil mobil Michael Størzer Skolevej Glamsbjerg Tlf Byrådsgruppen: Gruppeformand Truels Schultz Ole Møller Bjørnemosevej 12, 5631 Ebberup. Akkerupvej 88, 5683 Haarby. tlf , mobil tlf , mobil Folketingskandidat: C-YNSPUNKT Redaktion: Michael Størzer, Hans-Peder Hauge og Erling G. Knudsen. Ansvarshavende redaktør: Erling G. Knudsen Deadline for næste nummer er den 15. september Indlæg sendes til: medsend gerne billeder! Indholdet i artikler bragt i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdninger, men står alene for den enkelte forfatters egen regning. Forsidetegning: Birthe Knudsen, Akkerup.

3 Kære læsere Af Erling Knudsen. Den "gamle" redaktør har valgt andre udfordringer og fratræder hermed som den ansvarlige for medlemsbladet, men bliver i stedet skrivende medarbejder. Jeg byder Michael Størzer, Glamsbjerg, velkommen som ny redaktør på bladet i dets nye udformning. Sammen med Hans-Peder Hauge, vil vi udgøre bladudvalget. Det blev på generalforsamlingen besluttet at udgive medlemsbladet som billigudgave, og arbejdet hermed har stået på længe. Nu er der så endeligt et blad på gaden. Selv om den elektroniske vej er en stor, bred motorvej i dag, er det et gode, at kunne læse en papirudgave for de af medlemmerne, der ikke er på nettet, og samtidig har vi et ansigt udad til, en slags stående reklame. Jeg takker Desler Tryk, Assens og alle vore annoncører for godt samarbejde og støtte i de 5 år vi har udsendt C-ynspunkt i den ny Assens kommune. Kan du deltage med en ide eller indsigt, så skriv til bladet her, eller til Ole Møller eller Truels Schultz. God læse- og skrivelyst. Fra Den ny Redaktion Af Michael Størzer. På denne sene junidag arbejder den nye redaktion på at reetablere medlemsbladet. Ligesom partiet, har bladet skulle gennemgå store forandringer, hvor det mest synlige er overgangen til elektronisk form, ligesom annoncer helt udgår. Denne udfordring giver dog også nye muligheder. Selvom vi har famlet os frem i begyndelsen, håber redaktionen fremover at kunne stabilisere og udvikle medlemsbladet. Processen er først lige startet, men målet er både at skabe genkendelighed og forsøge med nye tiltag, så vi atter kan udgive et både informativt og spændende blad

4 Kommende medlemsmøder i TIR 04 SEP kl. 1900: Opstillingsmøde til regionsvalget i 2013 > Regionshuset i Vejle, Damhaven 12, 7100 Vejle. Alle medlemmer kan deltage jf. dispensation fra hovedkontoret. TIR 11 SEP (* aften): Åbent møde med Lars Barfoed i Den Fynske Opera, Filosofgangen 19, 5000 Odense C. Alle medlemmer og pressen er velkomne. * Tidspunkt ikke kendt, men vil komme på vores hjemmeside. 20 SEP kl : Assens Konservative afholder medlemsmøde hos Tommerup Erhvervspark, Østerbro 4, 5690 Tommerup. Rundvisning på området samt valg af folketingskandidat. Arbejde med kandidater. Vælgerforeningen arbejder målrettet på at opstille og uddanne kandidater til folketinget, til regionsrådet og til byrådet. Arbejdet med kandidater til byrådet er i gang. Et første kandidatmøde blev afholdt 07 JUN. Andet møde finder sted 22 AUG og flere er planlagt for resten af Opstilling af nye byrådskandidater finder sted på den årlige, ordinære generalforsamling ONS 23 JAN Det går fremad. Med det nyligt indgåede skatteforlig går det fremad for Det Konservative Folkeparti. En stor ros skal lyde til Lars Barfoed og de øvrige folketingsmedlemmer i partiet. Det lange seje træk belønner sig. Der skal arbejdes for at skabe resultater også når vi ikke er i regering det fortjener vi alle og Danmark har lige nu brug for alle gode kræfter Afslutning Tak for jeres fremmøde på vore arrangementer og for jeres bidrag med arbejdet i vælgerforeningen. Det gør arbejdet bedre, mere levende og mere motiverende.

5 Af Poul-Erik Chortsen, formand for den Konservative Vælgerforening i Assens. Vores hjemmeside På generalforsamlingen blev den landsdækkende hjemmeside drøftet. Via denne hjemmeside kan man klikke sig frem til afsnittet om bl.a. den konservative vælgerforening i Assens. Det kan tage tid og være lidt tungt at arbejde med. Derfor har jeg købt og sponsoreret domænet Domænet vil indtil videre alene blive brugt til at viderestille til Assens konservative vælgerforening, men kan evt. senere anvendes som vores hjemmeside, hvis det måtte blive nødvendigt ud i fremtiden. Alt dette kan lyde teknisk, men nu klikker man blot på og straks er man viderestillet til Assens Konservative Vælgerforening. Nemmere kan det vist ikke blive. Medlemsbladet C-ynspunkt Vores medlemsblad C-ynspunkt, som hidtil er blevet trykt professionelt og udsendt til alle vore medlemmer, koster i sin nuværende form over kr. om året. Det er en stor post for vælgerforeningen. Derfor vil bestyrelsen fremover lægge den på vores hjemmeside og samtidig udsende den på mail til alle som har mail. Til medlemmer som ikke har mail, vil medlemsbladet fremover blive trykt på en almindelig printer og udsendt med B-post. Således vil alle vore medlemmer fortsat modtage C-ynspunkt på den ene eller anden måde. Derved kan vælgerforeningens midler bruges til at fremme politiske mål. Af personlige årsager er bladet desværre ikke blevet udsendt i første kvartal. Michael Størzer er tiltrådt som ny redaktør og vil fremover samordne bladet med Erling G. Knudsen og Hans-Peder Hauge. Vi ser frem til første udgave af et nyt C-ynspunkt. Erfaringer fra debatmøde TOR 24 MAJ på Vedstaarup Teglværk. Der mødte ca. 40 deltagere til en spændende debat om Danmarks rolle på verdensarenaen og deltagelse i internationale missioner i nyere tid. Major Bjarne L. Pedersen og Helge Adam Møller gav et spændende og nyt indblik i hvad der faktisk foregår bag facaden i missionerne, hvor danske soldater deltager. En stor tak og ros til Karen og Jørgen Strøjer for igen at huse os på dette skønne sted.

6 vi bl.a. skal vedtage partiprogrammet. Her bliver kursen sat for de kommende års politiske arbejde men forude venter hårdt arbejde for at få de ønskede forandringer. Og så har vi alle øjnene rettet mod kommunalvalget i Det er vigtigt, at vi alle gør en fælles indsats for at sikre stærk konservativ repræsentation i kommunalbestyrelserne i hele landet. Vi har gode muligheder for at videreføre den konservative arv Vi bærer alle et ansvar for at bringe arven videre fra Emil Piper, Christmas Møller, Poul Sørensen, Poul Møller, Poul Schlüter og alle de andre kvinder og mænd, der har gjort Det Konservative Folkeparti til et indflydelsesrigt parti, der præger det samfund, vi er en del af. Vi har mulighederne foran os og svarene med os fra vores historie. Tidens udfordringer kræver konservative løsninger. Dem leverer vi - og jeg er fuld af fortrøstning. Det skal nok lykkes. 2 Skaf et nyt medlem og få flasker rødvin, når medlemmet har betalt, første kontingent. Rødvinen er: Villa de Uco ~ Mendoza fra Argentina ~ årgang En helt fantastisk vin til en værdi af: 249 kr. pr. flaske. Dog så længe lager haves. Ellers bliver det en anden flaske til samme værdi. Husk din adgang til partiets hjemmeside: Her kan du læse og tilmelde dig nyhedsbreve, selv ændre adresse og telefonnumre og give os din adresse. Vores lokale hjemmeside er:

7 C-INFO FRA FOLKETINGET KONSERVATIVE SVAR PÅ FREMTIDENS UDFORDRIN- GER Af Lars Barfoed formand for Det Konservative Folkeparti Vores parti er sat på en prøve. Det har været en kritisk tid for Konservative. Men det er også en tid med store muligheder. Dem skal vi gribe derfor er vi i fuld gang med at udvikle og nytænke vores parti. Efter 10 års VK-regering står vi i en ny tid. Flertallet på Christiansborg er forandret verden er forandret. En ny tid stiller nye spørgsmål, som kræver nye svar, nye dagsordener, nye mål og ny politik. Såvel Danmark som Konservative har brug for, at vi fremlægger vores syn på udviklingen af fremtidens samfund. Og heldigvis rummer Konservatismen svarene. Borgerne skal have mere frihed til at tage et større ansvar Hvordan styrker vi personlig frihed og ansvar? Hvordan skaber vi bedre vilkår for det private initiativ, og hvordan fremmer vi vores fælles nationale og kulturelle værdier? Netop de spørgsmål er grundlaget for den politiske del af det strategiske projekt, der er sat i gang i folketingsgruppen og partiets ledelse. Tiden er derfor helt rigtig til et nyt konservativt partiprogram, der skal vedtages på landsrådet til efteråret. De seneste ti år har vi opnået gode konservative resultater og vi har sat den borgerlige dagsorden. Arbejdsmarkedsreformer, fjernelse af efterlønnen, lavere skat på arbejde, kulturkanon, skrappere retspolitik og afskaffelse af amterne, så vi kun har to skatteudskrivende led i Danmark. Alt sammen er det konservative forslag, der i vid udstrækning er gennemført. Men naturligvis var det ikke alt i VK-regeringstiden, der udsprang af konservative tanker. Nu skal vi benytte den mere frie rolle, vi har i opposition til at udvikle den politik, der skal vise billedet af vores parti i en ny tid. Vi skal vise, hvordan borgerne i Danmark får mere frihed til at tage større ansvar for fællesskabet.

8 Principperne skal skabe sammenhæng og retning i vores politik, så borgerne kan aflæse de konservative holdninger i denne. Principperne har derfor stor betydning for vores kommunikation og udviklingen af ny konservativ politik. Det er med de principper in mente, vi arbejder med de mange forslag, der er kommet fra vælgerforeninger i hele landet. Det er de principper, som skal gennemsyre det endelige partiprogram, der skal vedtages på landsrådet til efteråret. Arbejdet kommer på det rigtige tidspunkt, og der er brug for alle gode kræfter. Vores partis styrke og tradition kommer til udtryk ved opgaver som dette. Det konservative kompas har vi fælles. Kompasset indeholder de grundlæggende konservative værdier, der skal hjælpe os videre frem mod en ny tid med fremgang og indflydelse på alle politiske niveauer i Danmark. Vi har alle et ansvar for at bruge og vise de værdier i konkret politik. Vi skal vise vejen til at få flere borgere til at forsørge sig selv, så de bliver uafhængige. Hvordan borgerne får ansvaret tilbage, så vi skaber et stærkere fællesskab uafhængigt af staten. Vores organisatoriske beslutnings- og handlekraft skal styrkes Men vi skaber ikke fremgang for Det Konservative Folkeparti ved politik alene. Ikke mindst skal vi hele tiden udvikle og forbedre vores kommunikation, så vi styrker vores gennemslagskraft. Der er også brug for, at vi er meget målrettede, når det gælder rekruttering og udvikling af talenter, som kan repræsentere partiet på politiske tillidsposter ikke mindst i kommunalbestyrelser, regionsråd og i Folketinget. Vi skal styrke partiets netværk overalt i samfundet. Alt det kan vi som parti kun udvikle, hvis vi har en effektiv og stærk organisation. Derfor skal vi modernisere og professionalisere denne, så vi styrker vores beslutnings- og handlekraft, sikrer velfungerende interne kommunikationsveje og øger merværdien ved at være medlem. Vi oplever i øjeblikket en tid, hvor omgivelserne sætter vores partis styrke på prøve. Det skal vi stå imod. Vi skal stå sammen, have is i maven og være faste i vores tro på, at vi opnår fremgang ved hårdt arbejde. Første milepæl bliver landsrådet i efteråret, hvor

9 Det er en opgave, vi kun kan løse sammen. Vi skal tegne et klart billede af vores parti og politik. Vi kan ikke være noget for alle. Men vi skal være noget for de danskere, som ønsker mere frihed, større personligt ansvar og et stærkere fællesskab, der bygger på vores værdier. Kun indholdet afgør vor holdning til nye reformer I den kommende tid vil den røde regering lancere en række reformforslag om blandt andet kontanthjælp, førtidspension og skat. Her vil Konservative været optaget af sagens indhold. Vi vil koncentrere os om, hvad der er godt for Danmark og for den enkelte dansker også selv om medierne vil fokusere på taktik og spekulere på, om Venstre går med i det ene og Konservative med i det andet. Men vi tager ikke taktiske hensyn - hvis vi har mulighed for at få danskere ud af afhængighed af offentlige ydelser. Hvis vi kan hjælpe unge psykisk syge væk fra førtidspension og tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis vi kan sætte skatten markant ned på arbejde og begrænse den offentlige sektors størrelse. Så gør vi det uanset hvilken forhandlingsleder, der sidder for bordenden. På samme måde vil vi IKKE øge størrelsen på den offentlige sektor. Det må ikke blive dyrere at være dansker. Flere skal kunne forsørge sig selv. Det samlede skattetryk må ikke stige, og skatten skal lettes dér, hvor det skaber mest værdi for samfundet Der skal være harmoni mellem vore principper og vor politik Det Konservative Folkeparti er ikke et designprodukt med politik på tre udvalgte områder og castede kandidater. Vi har holdninger til alle aspekter af livet og omgivelserne omkring os. Men det er vigtigt, at der er en fælles linje i vores politik, på alle områder. Derfor har folketingsgruppen udviklet et kompas, der udstikker retningen for vores politiske arbejde. Kompasset indeholder en række principper og værdier, som vi vil lade os lede af. Vi vil føre politik, der styrker personlig frihed og ansvar Vi vil føre politik, der skaber bedre vilkår for det private initiativ. Vi vil føre politik, der fremmer vores fælles nationale værdier og kultur

10 UD at C Noget for øje og sind Lidt udenfor kommunegrænsen har man mulighed for at se en japansk have vokse ud af den fynske muld. De japanske Haver på Vøjstrupvej ved Nørre Broby er i løbet af få år blevet skabt af Peter Hansens drømme om et sted til stilhed, naturnydelse og meditation. Her er planter og buske formet, sand, vand og sten arrangeret, og det lille cafeteria kan fremtrylle dejlig frokost. Se mere info og åbningstider på

11 - At være konservativ. Jeg blev inspireret af næstformand Michael Pedersen, som tidligere bragte nogle gode årsager til at man med stolthed kan kalde sig konservativ. Jeg har nemlig selv et altoverskyggende argument som giver mening for mig, og som jeg synes bør tilhøre kategorien. Egentlig kunne jeg bare skrive FRIHED. Men jeg vil gerne uddybe det lidt. Hvis man visualiserer liberalismen og kommunismen som to modpoler, vil man rent markedsmæssigt have planøkonomien under socialismen, og det frie ukoordinerede marked under liberalismen. Indimellem de to yderpunkter foregår der en grad af koordination, dvs. indgriben i markedskræfterne. Reelt ligger alle moderne samfund i dag et sted imellem ydergrænserne. Vi der er gamle nok til at huske tiden før Murens fald, ved at de stakkels mennesker der befandt sig øst for jerntæppet, ikke bare blev indoktrineret, overvåget og forfulgt. Afvigere blev sågar slået ihjel. Men de levede også i yderste fattigdom. Alt sammen i socialismens hellige navn. Lakonisk kan man sige at ideologien er prøvet, og den duer ikke! Efter Murens fald og Sovjetunionens efterfølgende sammenbrud har der forbavsende nok hverken været et retsopgør med socialismen og dets forbrydelser, eller et forsøg på at tæmme ultraliberalistiske kræfter som kom til at stå uimodsagt. For neoliberalismen stod som sejrherre. De europæiske socialdemokratier måtte bekende sig til kapitalismen som grundvilkår, og ingen anfægtede længere den frie kapital. Det betød at allerede i 1990 erne blev kimen lagt til nutidens finansielle krise. Multinationale virksomheders udnyttelse af billig arbejdskraft og omgåelse af civiliserede regler i globaliseringens hellige navn tog fart. Dertil kom bankernes grådighed og risikable udlån som egentlig ikke falder ind under en banks metier. I den forbindelse har regeringen begået to fejl. Først greb de ikke ind overfor bankerne, og da det gik galt reddede man dem! Efter en finanskrise kommer der altid en statskrise. Eftervirkningerne er slet ikke slut endnu. Mange nationer slås med enorme gældsproblemer, og Danmark havner snarligt i samme båd grundet de store offentlige underskud.

12 Konsekvensen har været at vi i dag befinder os i et stivfrosset udynamisk samfund, hvor individet hverken kan gøre fra eller til. Mange boligejere er insolvente, uddannelsesniveauet er ikke godt nok, arbejdspladser forsvinder, osv. Regeringen prøver som modtræk til recessionen desperat at erstatte deres mistede skatteindtægter ved at pålægge befolkningen endnu flere afgifter, hvilket blot er som at tisse i bukserne for at holde varmen. Beskatningen af danskerne nærmer sig 100%! Udover indkomstskatten pålægges brændsels- og fødevareprodukter enorme afgifter som langt overstiger prisen for varen i sig selv. Dertil kommer momsen på alle transaktioner. Faktum er at der er mindre social mobilitet i Danmark i dag end der var under enevælden! Sørgeligt nok er den eneste potentielle mulighed for at skabe en formue at vinde den i lotto. Den enkelte dansker er så fastlåst at det har frataget muligheden for at styre sit eget liv. Man afleverer sin indkomst i skat, og kan herefter i form af bidrag og tilskud søge om at få nogle af pengene tilbage. Men pengene bliver kun kanaliseret tilbage til dig HVIS DU FØLGER DE RETNINGSLINIER SOM STATEN HAR UDSTUKKET. Dette enorme bureaukrati fratager den enkelte muligheden for at leve og prioriterer som man har lyst og under eget ansvar. Som konservativ vil jeg kæmpe for retten til selv at kunne styre og prioritere sit eget liv. Der er ingen garanti for at ens egne beslutninger er gode eller rigtige, men i det mindste bør man have muligheden. Indlæg til Cynspunkt. Redaktøren modtager gerne indlæg til Cynspunkt. Det kunne være artikler med politisk indhold, en sommerferie oplevelse, eller andre indlæg der kunne have læsernes interesse. Indlæg sendes til

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune s- nyt ynspunkt Det Konservative Folkeparti Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune Assens - Glamsbjerg - Haarby - Vissenbjerg - Tommerup - Aarup Nr. 4 December 2011 Årgang 5 OBS!

Læs mere

Nr. 4 December 2012 Årgang 6

Nr. 4 December 2012 Årgang 6 Nr. 4 December 2012 Årgang 6 HUSK GENERALFORSAMLING 23. JANUAR 2013 Formand Næstformand Poul-Erik Chortsen Michael Pedersen Parkvej 66, 5492 Vissenbjerg Teglværksvej 18, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg tlf.

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. gang For, sommer & efter www.frederiksberg-konservative.dk Tiden er konservativ, men tiden er ikke god ved Det konservative Folkeparti. Skal dette

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7

Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7 Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7 De Konservative byrådskandidater er klar til valget tirsdag den 19. november Rundt om os er De konservative i fremgang. Tyskland og Norge har Angela Merkel og Erna Solberg.

Læs mere

Nr. 4 December 2013 Årgang 7

Nr. 4 December 2013 Årgang 7 Nr. 4 December 2013 Årgang 7 Foreningen ønsker De konservative medlemmer en glædelig jul Bestyrelsen: Formand (2013-2014) Næstformand (2013-2014) Poul-Erik Chortsen Peder Vester Henriksen Parkvej 66, 5492

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør Indhold C-Nyt Nr. 4 29. årgang 2010 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktør Søren Kjærås Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib

Læs mere

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR Medlemsblad for Konservative i København Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Det nye hold i BR Medlemsinddragelse som middel til fremgang og konservativ fornyelse! Velfærden i fare?: Højreekstremister

Læs mere

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Cykelstier. Ansvarshavende redaktør. 4 Konservatisme er social ansvarlighed. Redaktionssekretær

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Cykelstier. Ansvarshavende redaktør. 4 Konservatisme er social ansvarlighed. Redaktionssekretær Indhold C-Nyt Nr. 2 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

RudersdalNr. 4 - oktober 2010

RudersdalNr. 4 - oktober 2010 RudersdalNr. 4 - oktober 2010 Mød den konservative rådhusgruppe I disse dage er det et år siden, at den konservative rådshusgruppe gik fra to til fire mandater. Fordoblingen af mandattallet gav et styrket

Læs mere

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen!

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen! Medlemsblad for Konservative i København Nr. 2 - Oktober 2005 - Årgang 124 - Udgivet siden 1881 Indlæg fra: BR-kandidater! Se side 4-14 Formanden starter valgkampagnen! Se side 3 INDHOLD Leder Se side

Læs mere

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Side 1 Nr. 12. 8. November 2011. Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Nyt fra redaktøren...2 Af John G. Sørensen, ansvarshavende

Læs mere

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4 Fra FRV til dig: Godt nytår! Fynskalenderen Valgtrommer på vej ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005, kl. 19.00: Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde på Ringe Bibliotek! Det ekstraordinære amtsdelegeretsmøde indkaldes

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen OBS! fra kalenderen Kommunens byplanlægning Søndag d. 28. okt. kl. 16-18 Mennesker i Europa Søndag 25. nov. kl. 16-18 Connie Hedegaard: EU og Klima, Torsdag 15. nov. kl. 18-19 Amerikanske valgkamp Søndag

Læs mere

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 KF-blad2-sept2010:KF-blad12005ok.qxd 18/09/10 15.44 Side 1 M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Beskæftigelse

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

ODENSE KONSERVATIVE AVIS DET GRØNNE BLAD MAJ - JUNI 2004 11.ÅRGANG, NR.2

ODENSE KONSERVATIVE AVIS DET GRØNNE BLAD MAJ - JUNI 2004 11.ÅRGANG, NR.2 ODENSE KONSERVATIVE AVIS DET GRØNNE BLAD MAJ - JUNI 2004 11.ÅRGANG, NR.2 STEM SØREN MØLLER I EUROPA-PARLAMENTET DEN 13. JUNI STORT INTERVIEW MED BENDT BENDTSEN KONSERVATIVE I ODENSE Byens borgerlige parti

Læs mere

RudersdalNr. 1- februar 2012

RudersdalNr. 1- februar 2012 RudersdalNr. 1- februar 2012 Generalforsamlingen En velbesøgt generalforsamling genvalgte formanden og næstformanden og diskuterede sognegård i Holte, alkoholpolitik og meget mere. Under kyndig ledelse

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015

Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionen ønsker alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet ET GODT NYTÅR! Et årsskifte er traditionelt anledning til både

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 1. Februar 2012 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635 4480

Læs mere