Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 6/ august 2013 Q3 2012/13 Regnskabsmeddelelse, tre kvartaler 2012/13 (1. oktober juni 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen tilsvarende 6% til mio. kr. I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 7% i Stomi, 6% i Kontinens, 9% i Urologi og 4% i Hud- og Sårpleje Bruttoresultatet steg 7% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 67% mod 66% i samme periode sidste år. Driftsresultatet (EBIT) steg 14% og udgjorde mio. kr. Overskudsgraden (EBIT-marginen) blev 31% mod 29% i samme periode sidste år. I faste valutakurser var overskudsgraden ligeledes 31%. Periodens resultat steg med 24% til mio. kr., og indtjeningen pr. aktie (EPS) steg med 23% til 9,14 kr. De frie pengestrømme var mio. kr., hvilket var 183 mio. kr. mere end i samme periode sidste år. Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste år. Finansielle forventninger for 2012/13 Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på 6-7% og 5-6% i danske kroner. Der forventes fortsat en EBIT margin på 31-32% i både faste valutakurser og danske kroner. Anlægsinvesteringer forventes fortsat at udgøre omkring 400 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes nu at blive omkring 25. Telekonference Afholdes den 13. august 2013 kl. 15:00 CEST og forventes at vare ca. 1 time. Ring på , +44 (0) eller Et webcast vil være tilgængeligt på kort efter telekonferencens afslutning. 1/20

2 Hoved- og nøgletal 1. oktober juni Koncern Ændring Koncern 2012/ / / /12 9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt. Ændring Resultatopgørelse Omsætning % % Forsknings- og udviklingsomkostninger % % Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) % % Driftsresultat (EBIT) % % Finansielle indtægter og omkostninger, netto % % Resultat før skat % % Periodens resultat % % Omsætningsvækst Periodens vækst i nettoomsætning, % Stigningen fordeler sig således: Organisk vækst, % Valuta, % Balance Samlede aktiver % % Investeret kapital % % Rentebærende gæld, netto >100% >100% Egenkapital ultimo % % Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften % % Pengestrømme fra investeringer % % Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto % % Frie pengestrømme % % Pengestrømme fra finansiering >100% >100% Nøgletal Overskudsgrad, EBIT % Overskudsgrad, EBITDA % Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Egenkapitalforrentning, % Nettogæld i forhold til EBITDA, ratio Rentedækning Egenkapitalandel, % Gæld i forhold til enterprise value, % Indre værdi pr. aktie, kr. 1) % % Aktiedata Børskurs pr. aktie, kr. 1) % % Børskurs/indre værdi 1) 12,0 8,8 36% 12,0 8,8 36% Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 1) 210,7 210,0 0% 210,9 210,0 0% PE, price/earnings ratio 25,9 21,0 23% 23,8 18,8 27% Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 1) 9,14 7,44 23% 3,30 2,76 20% Frie pengestrømme pr. aktie 1) 7,8 7,0 12% 3,7 3,8-3% 1) Sammenligningstal er omregnet for at afspejle 1:5-aktiesplit af selskabets A- og B-aktier. 2/20

3 Ledelsesberetning Salgsudvikling Målt i danske kroner steg omsætningen med 6% til mio. kr. Den organiske vækst blev ligeledes 6%, mens den organiske vækst i tredje kvartal var 7%. Salgsudvikling pr. forretningsområde Sammensætning af vækst Organisk 2012/ /12 Organisk Rapporteret 2012/13 vækst 9 mdr 9 mdr vækst Valuta vækst 3. kvt. 3. kvt. Stomi % -1% 6% % Kontinens % 0% 6% % Urologi % 0% 10% % Hud- og Sårpleje % 0% 4% 403 5% Nettoomsætning % 0% 6% % Stomi Salget af stomiprodukter udgjorde mio. kr., for de første tre kvartaler, hvilket svarer til en rapporteret vækst på 6%. Den organiske vækst var 7% og drevet af porteføljen af SenSura stomiprodukter og Brava tilbehørsprodukter i Europa og USA, mens væksten på udviklingsmarkeder, såsom Kina og Brasilien, var drevet af Assura stomiprodukter. Tredje kvartals organiske vækst på 8% var drevet af fortsat tilfredsstillende vækst i Europa og en højere vækst i USA, Brasilien og Kina sammenlignet med væksten i første halvår. Kontinens Omsætningen i kontinensforretningen udgjorde mio. kr. og voksede med 6% i danske kroner og ligeledes med 6% organisk. Salget af SpeediCath intermitterende katetre, især de kompakte katetre, var meget tilfredsstillende, mens der var svagt faldende salg af SelfCath og EasiCath katetre, særligt som følge af hård konkurrence på det amerikanske marked. Der var svag vækst i salget af urinposer og uridomer i årets første tre kvartaler. Det skyldes især et fortsat prispres på urinposer på de væsentligste europæiske markeder. Salget af Peristeen til anal irrigation fortsatte med at bidrage væsentligt til væksten, omend vækstraten har været faldende over de seneste tolv måneder. Tredje kvartals organiske vækst var 5% og var særligt påvirket af Storbritannien, hvor væksten i tredje kvartal var negativ, da der i samme periode sidste år blev gennemført en konsolidering af antallet af distributører, som førte til lageropbygning. Ses der bort herfra, var væksten tilfredsstillende. Urologi For de første tre kvartaler af 2012/13 steg salget af urologiprodukter med 10% til 844 mio. kr., og den organiske vækst udgjorde 9%. Væksten var drevet af Titan penisimplantater, hvor der fortsat tages markedsandele på det amerikanske marked. Salget af Restorelle net til behandling af nedsunket underliv steg i et faldende marked mens salget af slynger til behandling af stressinkontinens hos kvinder var tilfredsstillende omend faldende. Endelig var salget af kirurgiske engangsprodukter ligeledes tilfredsstillende, herunder særligt endourologiske produkter. Tredje kvartals organiske vækst var 10%. Væksten var tilfredsstillende inden for samtlige produktområder. Lanceringen af single incision slyngen, Altis, er fortsat meget tilfredsstillende. Hud- og Sårpleje Salget af hud- og sårplejeprodukter udgjorde mio. kr., hvilket svarer til en vækst for perioden på 4% både i danske kroner og organisk. Væksten i Sårpleje var 2% for de første tre kvartaler. Det var salget af Biatain skumbandager, 3/20

4 som drev væksten, herunder særligt skumbandager med silikoneklæber. Salget af Comfeel hydrokolloidbandager var fortsat faldende som følge af ændrede forbrugsvaner i Europa, og blev kun delvist opvejet af øget vækst på de nye markeder. Også samlet set var salget i Europa aftagende, men dette blev mere end opvejet af væksten på nye markeder og i USA. I tredje kvartal var den organiske vækst 5%, og væksten i Sårpleje var ligeledes 5%. Den fortsat positive udvikling i sårpleje kan tilskrives høj vækst i Kina, Grækenland, USA og Brasilien, der mere end opvejer den fortsat negative vækst i Europa. Væksten i Europa viste dog en forbedring sammenlignet med første halvår. Den nordamerikanske hudplejeforretning samt kontraktproduktionen af Compeed leverede igen tilfredsstillende vækstrater omend på et lavere niveau end de foregående to kvartaler. Europæiske markeder Omsætningen var mio. kr., svarende til en rapporteret vækst på 4%. Organisk voksede den europæiske forretning ligeledes med 4%. Salget af stomiprodukter var tilfredsstillende på de fleste større markeder. Kontinensforretningens vækst var lavere end i første halvår, da der i tredje kvartal sidste år var en lageropbygning hos distributørerne i Storbritannien. Det forventes, at der i indeværende års fjerde kvartal vil være en positiv effekt, da lagrene i Storbritannien blev reduceret i fjerde kvartal sidste år. Sårplejeforretningen påvirkede fortsat væksten negativt. Væksten i Spanien og Holland var fortsat negativ og præget af udfordrende lokale markedsforhold. I tredje kvartal var den organiske vækst 4%. Væksten i salget af stomiprodukter var på niveau med første halvår, mens kontinens var væsentligt under væksten for første halvår på grund af den førnævnte lageropbygning i tredje kvartal sidste år. Urologi bidrog pænt til kvartalets vækst, mens Sårpleje igen viste faldende salg, dog knapt så meget som i første halvår. Andre etablerede markeder Omsætningen voksede med 7% til mio. kr. Den organiske vækst var 8% drevet af tilfredsstillende vækst i USA. Væksten i den amerikanske stomiforretning var markant højere end sidste år, hvilket især skyldes et meget tilfredsstillende salg af Brava tilbehørsprodukter, mens væksten i Kontinens fortsat var aftagende. Derudover var der meget tilfredsstillende vækst i Hud- og Sårpleje. Vækst i salget af penisimplantater og syntetiske net til behandling af nedsunket underliv bidrog endvidere positivt til regionens samlede vækst. Tredje kvartals organiske vækst var på 10%. Stigningen sammenlignet med væksten for første Salgsudvikling pr. region Sammensætning af vækst Organisk 2012/ /12 Organisk Rapporteret 2012/13 vækst 9 mdr 9 mdr vækst Valuta vækst 3. kvt. 3. kvt. Europæiske markeder % 0% 4% % Andre etablerede markeder % -1% 7% % Øvrige markeder % -2% 13% % Nettoomsætning % 0% 6% % halvår kan tilskrives højere vækst i både Stomi og Kontinens i USA, hvor især kontinensforretningen i andet kvartal var negativt påvirket af lagerreduktioner på grund af en konsolidering i distributørleddet. Herudover rettede væksten i Stomi i Japan sig som forventet, samtidigt med at væksten i både Canada og Australien var højere end i første halvår. Øvrige markeder Omsætningen voksede med 13% til mio. kr., og den organiske vækst var 15%. Væksten i de første 3 kvartaler var drevet af Kina, Grækenland, Brasilien og Argentina. Salget i Rusland var på niveau med samme periode sidste år. Den manglende vækst i Rusland skyldes udover et meget højt første kvartal i 2011/12, at en del større udbud i år er blevet udskudt eller aflyst. 4/20

5 Den organiske vækst i tredje kvartal var 17%. Der var fremgang i væksten i Kina inden for både stomi og sårpleje, og Brasilien leverede et meget tilfredsstillende tredje kvartal, til dels på baggrund af et svagt tredje kvartal sidste år. Væksten i Grækenland, især sårpleje, var ligeledes meget tilfredsstillende. Bruttoresultat Bruttoresultatet for de første tre kvartaler udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 7%. Bruttomarginen var 67% mod 66% i samme periode sidste år. Forbedringen er et resultat af effektiviseringer i produktionen samt øget omsætning. I faste valutakurser var bruttomarginen ligeledes 67%. Bruttomarginen i tredje kvartal var 68% i både faste valutakurser og danske kroner. Omkostninger For de tre første kvartaler udgjorde distributionsomkostningerne mio. kr. svarende til 28% af omsætningen. Justeret for engangsposter var distributionsomkostningerne i procent af omsætning på niveau med sidste år. Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde 286 mio. kr. for de første tre kvartaler, svarende til 3% af omsætningen, hvilket var på niveau med samme periode sidste år. Tredje kvartals forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde ligeledes 3% af omsætningen. Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger resulterede i en nettoindtægt på 22 mio. kr. mod en indtægt på 5 mio. kr. i samme periode sidste år. Driftsresultat Driftsresultatet blev mio. kr. mod mio. kr. sidste år og steg således med 14%. Dette svarer til en overskudsgrad på 31%, både i danske kroner og faste valutakurser, mod 29% i samme periode sidste år. Reguleret for engangsomkostninger på i alt 65 mio. kr. og hensættelser til tab på debitorer i Sydeuropa på i alt 66 mio. kr. var overskudsgraden i samme periode sidste år ligeledes 31%. Overskudsgraden for tredje kvartal var 32%. Forbedringen sammenlignet med årets første to kvartaler skyldes primært den højere absolutte omsætning i kvartalet. Distributionsomkostningerne udgjorde i tredje kvartal 29% af omsætningen. Det højere omkostningsniveau i kvartalet skyldes øgede investeringer i salgsaktiviteter. Administrationsomkostningerne udgjorde 411 mio. kr. mod 484 mio. kr. i samme periode sidste år. Målt i procent af omsætningen udgjorde administrationsomkostningerne dermed 5%, hvilket var på niveau med samme periode sidste år, når sidste år reguleres for hensættelse til imødegåelse af tab på debitorer i Sydeuropa på 66 mio. kr. I tredje kvartal udgjorde administrationsomkostningerne ligeledes 5% af omsætningen. Kvartalet er påvirket af en reduktion på 10 mio. kr. af hensættelser til tab på debitorer i Sydeuropa. 5/20

6 Finansielle poster 2012/ / / /12 9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt. Renter, netto Dagsværdiregulering af optioner Valutakursreguleringer Andre finansielle poster Finansielle poster i alt Finansielle poster og skat De finansielle poster udgjorde en nettoomkostning på 81 mio. kr. mod en nettoomkostning på 226 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket hovedsageligt skyldes større nettotab på realiserede valutaterminskontrakter sidste år mod en nettogevinst i år. For de første tre kvartaler endte skatteprocenten på 25 og er dermed 1 %-point lavere end sidste år, hvilket svarer til en skatteudgift på 655 mio. kr. mod 552 mio. kr. for samme periode sidste år. Den effektive skatteprocent for tredje kvartal var 23%. Den lavere skat i kvartalet skyldes regulering af de udskudte skatteaktiver og -forpligtelser med 35 mio. kr. i forbindelse med den lavere selskabsbeskatning, der indføres for 2014 og frem. Nettoresultat Periodens resultat blev mio. kr., hvilket er en stigning på 24% i forhold til samme periode sidste år, og indtjeningen pr. aktie (EPS) steg med 23% til 9,14 kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra driften blev mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket er en stigning på 16%. Forbedringen skyldes, at indtjeningen (EBITDA) blev øget med 330 mio. kr., samt at realiserede nettotab på valutaterminskontrakter og andre valutakursreguleringer var 310 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år. En stigning i betalt selskabsskat og en øget binding i arbejdskapitalen reducerede periodens pengestrømme med henholdsvis 231 mio. kr. og 156 mio. kr. Investeringer Coloplast investerede brutto 297 mio. kr. mod 217 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes øgede investeringer i maskiner til nye produkter. Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver brutto (CAPEX) var 295 mio. kr. mod 236 mio. kr. i samme periode sidste år og svarer til 3% af omsætningen for i år såvel som sidste år. Frie pengestrømme De frie pengestrømme var mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Tredje kvartals frie pengestrømme var 778 mio. kr. mod 799 mio. kr. i samme periode sidste år. Sidste år indeholdt blandt andet en større betaling af gamle udeståender i Spanien som reducerede arbejdskapitalen betydeligt. Kapitalberedskab De bekræftede kreditfaciliteter udløb i tredje kvartal og indgår derfor ikke i det langfristede kapitalberedskab. Coloplast vil i stedet for bekræftede faciliteter opretholde et likvidt beredskab i niveauet 1 mia. kr. Den rentebærende bruttogæld var på balancedagen 161 mio. kr. Coloplast indfriede hovedparten af den resterende gæld i april /20

7 Balance og egenkapital Balance Den samlede balancesum udgjorde mio. kr., hvilket er et fald på mio. kr. i forhold til starten af regnskabsåret. De immaterielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr., hvilket er 121 mio. kr. mindre end ved starten af året. Faldet kan henføres til periodens ordinære afskrivninger på erhvervede patenter og varemærker samt svækkelsen af den amerikanske dollar mod den danske krone siden starten af regnskabsåret. Kortfristede aktiver faldt med mio. kr. til mio. kr. i forhold til starten af året. Faldet skyldes indfrielse af lån, udbetaling af ekstraordinært udbytte og aktietilbagekøb. I forhold til starten af året steg tilgodehavender fra salg med 5% til mio. kr., mens varebeholdninger steg med 79 mio. kr. til mio. kr. Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser blev reduceret med 45 mio. kr. i forhold til starten af året til 433 mio. kr. Arbejdskapitalen i procent af omsætningen var 23%, en stigning på 1%-point i forhold til starten af året. Egenkapital I perioden steg egenkapitalen med 113 mio. kr. til mio. kr. Periodens totalindkomst på mio. kr. blev delvist modsvaret af udbetaling af udbytte på mio. kr. Nettoeffekten af køb af egne aktier, medarbejdernes udnyttelse af aktieoptioner og salg af medarbejderaktier reducerede egenkapitalen med 414 mio. kr. Aktietilbagekøb Coloplast fik bemyndigelse fra generalforsamlingen den 11. december 2012 til at gennemføre et aktietilbagekøbsprogram på samlet op til 1 mia. kr. frem til udgangen af regnskabsåret 2012/13. Anden halvdel af tilbagekøbsprogrammet på 500 mio. kroner blev iværksat i februar 2013 (meddelelse nr. 4/2013) og blev afsluttet i juli Ved udgangen af tredje kvartal var der købt aktier tilbage for 416 mio. kr. Egne aktier Beholdningen af egne aktier udgjorde pr. 30. juni stk. B-aktier, hvilket er stk. mindre end i starten af året. Reduktionen skyldes annulleringen af 5 mio. stk. aktier. Finansielle forventninger for 2012/13 Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på 6-7% og 5-6% i danske kroner. Der forventes fortsat en EBIT margin på 31-32% i både faste valutakurser og danske kroner. Anlægsinvesteringer forventes fortsat at udgøre omkring 400 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes nu at blive omkring 25. De finansielle forventninger forudsætter en fortsat stabil vækst i den europæiske forretning. Hertil kommer, at nye markeder forventes at vokse mindst på niveau med sidste år, samtidigt med at de modne markeder uden for Europa, herunder særligt USA, vil opnå højere vækstrater end i 2011/12. Prispresset i 2012/13 forventes at ligge på niveau med 2011/12. De finansielle forventninger indeholder de reformer, hvor effekten er kendt. Forventningen til EBIT-marginen forudsætter, udover realisering af væksten, at Coloplast fortsat vil være i stand til at levere resultater i tråd med det tidligere udmeldte potentiale for produktivitetsforbedringer på samlet set 0,5-1,0 %-point på bruttomarginen. Indeholdt i forventningerne er endeligt også Coloplasts forventninger til investeringer i salgsinitiativer under den reviderede strategi. Den langsigtede finansielle ambition er at vokse mere end markedet og levere indtjeningsmargina- 7/20

8 ler på niveau med de bedst indtjenende medicoselskaber 1. Den samlede, vægtede markedsvækst i Coloplasts markeder, der senest blev revideret i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for fjerde kvartal 2011/12, forventes at udgøre 4-5%. Andre forhold Retssager om transvaginale net Coloplast har siden 2011 været part i individuelle søgsmål ved forskellige føderale og delstatsdomstole i USA, hvor der er nedlagt påstand om produktansvar ved brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressinkontinens. Den 6. august 2012 blev der etableret en såkaldt 'multidistrict litigation' (MDL) til samlet behandling af Coloplasts føderale retssager i Southern District of West Virginia (MDL nr. 2387). Sagerne sammenlægges udelukkende med henblik på forberedende sagsbehandling. Der er endvidere ved samme ret etableret særskilte MDL-sager med henblik på at håndtere retssager mod andre større netproducenter. Der er endnu ikke sat en dato for behandling af sager imod Coloplast. Coloplast er ikke i stand til at forudsige tidsforløbet eller resultatet af sådanne retssager, ej heller om der indledes yderligere retssager mod Coloplast. På grundlag af de oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt, forventes dette ikke at få nogen væsentlig indflydelse på selskabets finansielle stilling. 3,2%-point af reduktionen. Den årlige effekt forventes at være mio. kr. på omsætningen, såvel som på driftsresultatet. Ændring af refusion for sårplejeprodukter indeholdende sølv i Frankrig. Med virkning fra den 27. maj 2013 er det ikke længere muligt at opnå refusion for sårplejebandager indeholdende sølv eller ibuprofen. Refusionsændringen gælder ikke for salg til hospitaler. Den årlige effekt forventes at være mio. kr. på omsætningen, hvoraf størstedelen også vil have effekt på EBIT. Nedsættelse af den danske selskabsskat Det danske folketing har vedtaget at nedsætte selskabsskatten fra de nuværende 25% til 22% i Nedsættelsen vil ske med 0,5% i 2014, 1% i 2015 og 1,5% i Produktionsudvidelse i Ungarn Coloplast har besluttet at udvide produktionen på selskabets fabrik i Nyírbátor i Ungarn. Den samlede investering udgør DKK m. Reduktion af refusionspriser i Frankrig Coloplast er i juli 2013 blevet notificeret af de franske sundhedsmyndigheder angående en reduktion af refusionspriserne på stomi- og kontinensprodukter. Gældende fra den 1. september 2013 forventes priserne at blive reduceret med 5%, hvoraf Coloplast forventes at absorbere 1 Coloplasts sammenligningsgruppe består pt. af følgende børsnoterede medicoselskaber: Medtronic Inc., Baxter International Inc., Covidien PLC, Stryker Corp., St. Jude Medical Inc., Boston Scientific Corp., Sonova Holding AG, Smith&Nephew PLC, CR Bard Inc., Getinge AB, WDH A/S, Shandon Weigao Group Medical. 8/20

9 Valutakursfølsomhed Coloplasts finansielle forventninger til regnskabsåret 2012/13 er udarbejdet på baggrund af følgende valutariske forudsætninger for selskabets hovedvalutaer: DKK GBP USD HUF EUR Gennemsnitskurs 2011/12* , Spotkurs den 7. august , Estimeret gennemsnitskurs 2012/ , Ændring i estimeret gennemsnitlig valuta- -2% -1% 0% 0% kurs sammenlignet med sidste år** *) Gennemsnitskurserne fra 1. oktober 2011 til 30. september 2012 **) Estimeret gennemsnitskurs er beregnet som gennemsnitskursen de første 9 måneder kombineret med spot kursen for 7. august 2013 Omsætningen påvirkes især af udviklingen i USD og GBP i forhold til DKK. Driftsresultatet er påvirket af udsving i HUF over for DKK, fordi Coloplast har en væsentlig del af produktionen og dermed omkostningerne i Ungarn, mens salget er beskedent. Mio. kr. over 12 måneder ved 10% kursfald initialt (Gennemsnitskurser 2011/12) Omsætning EBIT USD GBP HUF 0 35 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i nærværende meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsætninger, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige. De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets nuværende forventninger, estimater og forudsætninger og afgives på grundlag af oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt. Coloplasts muligheder for at opnå de opstillede langsigtede mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i kurserne for væsentlige valutaer, væsentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvirke selskabets økonomiske resultater. 9/20

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober juni 2013 for Coloplast A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, og efter yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, egenkapi- tal, forpligtelser og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. oktober juni Endvidere indeholder ledelsesberetningen efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Humlebæk, den 13. august 2013 I direktionen: Lars Rasmussen Adm. direktør Lene Skole Koncerndirektør I bestyrelsen: Michael Pram Rasmussen Niels Peter Louis-Hansen Per Magid Formand Næstformand Brian Petersen Jørgen Tang-Jensen Sven Håkan Björklund Thomas Barfod Jane Lichtenberg Torben Rasmussen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt 10/20

11 Tabeller Regnskabstal er ikke reviderede Opgørelse af totalindkomst Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Resultatopgørelse kvartalsopdelt /20

12 Opgørelse af totalindkomst 1. oktober juni (ikke revideret) Koncern Indeks Koncern Indeks 2012/ / / /12 Note 9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt. 1 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat (EBIT) Resultatandele efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Anden totalindkomst Poster der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Aktuarmæssige gevinster/tab på pensionsordninger Skat af aktuarmæssige gevinster/tab på pensionsordninger Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af valuta- og renteafdækning Heraf overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning Kursregulering af aktiver i fremmed valuta Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedrørende datterselskaber Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Indtjening pr. aktie (EPS) 9,31 7,56 3,37 2,80 Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 9,14 7,44 3,30 2,76 Overskudsdisponering Overført overskud for perioden Ekstraordinær udbytte I alt /20

13 Balance Pr. 30. juni Koncern Note Aktiver Erhvervede patenter og varemærker Goodwill Software Forudbetalinger og anlægsaktiver under udvikling Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Forudbetalinger og anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver /20

14 Balance Pr. 30. juni Koncern Note Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserve for valuta- og renteafdækning Forslag til udbytte for perioden Overført overskud Egenkapital i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser Eventualposter 14/20

15 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktiekapital Reserve Forslag Overført Egenfor til overskud kapital A-aktier B-aktier afdækning udbytte i alt 2012/13 Balance pr Periodens totalindkomst: Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst i alt Transaktioner med ejere: Overførsel Køb af egne aktier Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Kapitalnedsættelse Udbetaling af udbytte vedrørende 2011/ Transaktioner med ejere i alt Balance pr /12 Balance pr som rapporteret i årsrapporten Periodens totalindkomst: Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst i alt Transaktioner med ejere: Overførsel Køb af egne aktier Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Skat af egenkapitalbevægelser -4-4 Udbetaling af udbytte vedrørende 2010/ Transaktioner med ejere i alt Balance pr /20

16 Pengestrømsopgørelse 1. oktober juni Koncern 2012/ /12 Note 9 mdr 9 mdr Driftsresultat Af- og nedskrivninger Regulering for øvrige ikke likvide driftsposter Ændringer i driftskapital Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Investeringer i grunde og bygninger -4-3 Investeringer i tekniske anlæg m.m Investering i anlægsaktiver under udførelse Salg af materielle anlægsaktiver 6 19 Køb af associeret virksomhed -8 0 Pengestrømme fra investeringer Frie pengestrømme Udbytte til aktionærer Investering i egne aktier, netto Finansiering fra aktionærer Køb af obligationer Langfristet lånefinansiering, optagelse 0 0 Langfristet lånefinansiering, afdrag Pengestrømme fra finansiering Nettopengestrømme Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr Kursregulering af likvide beholdninger 13 2 Nettopengestrømme Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 16/20

17 Noter 1. Segmentoplysninger Koncern, 2012/13 Driftssegment Driftssegmenterne er defineret på baggrund af den månedlige rapportering til direktionen, der er vurderet at være øverste operationelle ledelse. Rapporteringen til ledelsen er baseret på to globale operative segmenter som er henholdsvis Salgsregioner og Produktionsenheder, samt tre mindre operative segmenter: Hud- og Sårpleje, Porgès og Surgical Urology (SU). Segmenterne Global marketing, Global forskning og udvikling samt Stabe er ikke operative segmenter, da de ikke har til formål at skabe omsætning. Denne opdeling er desuden udtryk for den globale organisationsstruktur. De operative segmenter Salgsregioner og Produktionsenheder indeholder henholdsvis salg og produktion af alle Coloplasts produkter indenfor forretningsområderne Stomi, Urologi, Kontinens og Hud- og Sårpleje. Samhandel mellem segmenterne sker ved, at Salgsregionerne køber varer af Produktionsenhederne. Samhandel sker efter arms længde princippet. Det operative segment Hud- og Sårpleje indeholder alene salg af hud- og sårplejeprodukter på udvalgte europæiske markeder, hvor Hud- og Sårpleje-segmentet organisatorisk er udskilt fra den øvrige forretning. Salget af hud- og sårplejeprodukter på øvrige markeder indgår i forretningsområdet Hud- og Sårpleje i det operative segment Salgsregioner. Porgès indeholder produktion og salg af urologiske engangsprodukter, mens SU indeholder salg af urologiske produkter. Segmenteringen afspejler rapporteringsstrukturen til direktionen. De operative segmenter Hud- og Sårpleje, Porgès og SU er indeholdt i det rapporteringspligtige segment Salgsregioner, da de opfylder sammenlægningskriterierne. De operative segmenter Hud- og Sårpleje, Porgès og SU er derfor ikke rapporteringspligtige segmenter. I fælles/ikke fordelte indgår støttefunktioner (Global marketing, Global forskning og udvikling samt Stabe) samt elimineringer, da disse segmenter ikke er indtægtsskabende. De anførte segmenter (med undtagelse af SU) udgør hver især under 10% af den samlede segmentomsætning, segmentresultat og segmentaktiver. Det operative segment SU udgør over 10% af de samlede aktiver, men da aktiverne udelukkende allokeres til segmenterne i forbindelse med impairment test og ikke rapporteres segmenteret til ledelsen, vurderes segmentet ikke at være rapporteringspligtigt. Finansielle poster og selskabsskat allokeres ikke til driftssegmenterne. Ledelsen vurderer de operative segmenter særskilt på basis af driftsresultatet (EBIT) og ressourceallokering foretages tillige på denne baggrund. Resultatmålet opgøres på samme måde som i koncernregnskabet. Omkostningsfordelingen mellem segmenterne sker på direkte basis. Allokering af enkelte uvæsentlige indirekte omkostninger sker systematisk mellem Fælles/ikke fordelte og de rapporteringspligtige segmenter Salgsregioner og Produktionsenheder. Der sker ingen rapportering til ledelsen af aktiver eller forpligtelser fordelt på de rapporteringspligtige segmenter Salgsregioner og Produktionsenheder. De rapporteringspligtige segmenter måles således ikke herpå ligesom der ikke foretages ressourceallokering på basis heraf. Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af omsætningen. Driftssegment Salgsregioner 1) Produktionsenheder 1) Fælles/ikke fordelte 2012/ / / / / / / /12 I alt Ekstern omsætning Driftsresultat for segment Finansielle poster ) Pr. 2. kvartal er segmentrapporteringen ændret således, at en del af kontrankproduktion fremadrettet rapporteres i salgsregionerne. Ændringen er udelukkende en reklassifikation fra det rapporteringspligtige segment 'Produktionsenheder' til det rapporteringspligtige segment 'Salgsregioner'. Ændringen har betydet, at den eksterne omsætning mellem segmenterne er ændret med DKK 164 mio. kr. (2011/12: DKK 153 mio. kr) og driftresultatet er ændret med DKK 63 mio. kr. (2011/12: DKK 52 mio. kr.). 17/20

18 Noter Koncern 2012/ /12 2. Finansielle indtægter Renteindtægter Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 18 0 Andre finansielle indtægter og gebyrer 0 2 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger Dagsværdireguleringer aktieoptioner Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 0 94 Valutakursreguleringer, netto Andre finansielle omkostninger og gebyrer I alt Regulering for øvrige ikke-likvide driftsposter Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver, netto 0 3 Forskydning, hensættelser i øvrigt I alt Ændringer i driftskapital Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Øvrige tilgodehavender Leverandør- og anden gæld m.v I alt Likvider og kortfristede kreditinstitutter Kontantbeholdning 1 1 Kortfristede bankindeståender Likvider Kortfristede kreditinstitutter Heraf stående lån overført fra langfristede forpligtelser i året I alt Eventualforpligtelser Coloplastkoncernen er part i en retsag omkring syntetiske net til behandling af stressurininkontinens og nedsunket underliv samt i enkelte mindre retssager, der ikke forventes at få væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling. 18/20

19 Resultatopgørelse kvartalsopdelt (ikke revideret) Koncern 2011/ /13 Note Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat Resultatandele efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Indtjening pr. aktie (EPS) 2,32 2,43 2,79 2,89 2,93 3,01 3,37 Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 2,27 2,40 2,76 2,86 2,88 2,95 3,30 19/20

20 Yderligere information Investorer og analytikere Lene Skole Koncerndirektør, CFO Tlf Ian Christensen Vice President, Investor Relations Tlf / Henrik Nord Senior Manager, Investor Relations Tlf / Presse og medier Ulla Lundhus Head of Media & Positioning Tlf Hjemmeside Adresse Coloplast A/S Holtedam Humlebæk Danmark CVR NR Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretning omfatter stomi, urologi, kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med omkring ansatte. Coloplast A/S Investor Relations CVR nr. Holtedam 1 Tlf Humlebæk Fax Danmark 20/20

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 3/2013 30. januar 2013 Q1 2012/13 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25. Selskabsmeddelelse nr. 1/2014 29. januar 2014 Q1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2013/14 (1. oktober 2013-31. december 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 11%. Målt i danske kroner

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 09/2012 15. august 2012 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 (1. oktober 2011-30. juni 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner.

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner. Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 11. august 2015 9M 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 9M 2014/15 (1. oktober 2014-30. juni 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje Selskabsmeddelelse 28. januar 2010 Q1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 01/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2009/10 (1. oktober 2009-31. december 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 30. oktober 2014 2013/14 Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 (1. oktober 2013-30. september 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste Selskabsmeddelelse 29. april 2010 H1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 6/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2009/10 (1. oktober 2009-31. marts 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Valutakursudviklingen

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014 7. maj 2014 H1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, H1 2013/14 (1. oktober 2013-31. marts 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15 Selskabsmeddelelse nr. 1/2015 29. januar 2015 Q1 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 12/2012 6. november 2012 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 (1. oktober 2011-30. september 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 4/2012 26. april 2012 H1 2011/12 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 (1. oktober 2011-31. marts 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Torsdag den 5. december 2013 Page 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Page 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund Jørgen Tang-Jensen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 4% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 4% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 01/2012 25. januar 2012 Q1 2011/12 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2011/12 (1. oktober 2011-31. december 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på Kvartalsmeddelelse 14. august 2009 Q3 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 9/2009 Regnskabsmeddelelse, 3. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-30. juni 2009) Hovedpunkter år-til-dato Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse 19. august 2010 9M 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2009/10 (1. oktober 2009-30. juni 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%.

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Q1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober december 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

Q1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober december 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 1/2017 1. februar 2017 Q1 2016/17 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober 2016-31. december 2016) Hovedpunkter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 04/2011 4. maj 2011 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 (1. oktober 2010-31. marts 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje Årsregnskabsmeddelelse 6. november 2009 Q4 2008/09 Selskabsmeddelelse nr. 14/2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008/09 (1. oktober 2008-30. september 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 Humlebæk den 16. februar 2004 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober 2003-31. december 2003) Godt resultat på trods af 4% fald i Coloplasts faktureringsvalutaer.

Læs mere

H1 2015/16. Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober marts 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16

H1 2015/16. Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober marts 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16 Selskabsmeddelelse nr. 5/2016 3. maj 2016 H1 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober 2015-31. marts 2016) Hovedpunkter Den organiske

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 3. november 2010 Q4 2009/10 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 (1. oktober 2009-30. september 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 1. november 2011 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 (1. oktober 2010-30. september 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

9M 2015/16. Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober juni 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16

9M 2015/16. Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober juni 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16 Selskabsmeddelelse nr. 8/2016 16. august 2016 9M 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober 2015-30. juni 2016) Hovedpunkter Den

Læs mere

2014/15. Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015)

2014/15. Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015) Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 3. november 2015 2014/15 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK.

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK. Selskabsmeddelelse 3. februar 2009 Q1 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 2/2009 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækstt blev

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

H1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober marts 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

H1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober marts 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 3. maj 2017 H1 2016/17 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober 2016-31. marts 2017) Hovedpunkter Den organiske

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

2015/16. Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober september 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

2015/16. Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober september 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 2. november 2016 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober 2015-30. september 2016) Hovedpunkter

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

9M 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober juni 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

9M 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober juni 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 4/2017 16. august 2017 9M 2016/17 Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober 2016-30. juni 2017) Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Hovedpunkter Den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005)

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2005 Humlebæk den 19. august 2005 Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober 2004-30. juni 2005) Salget voksede med 8% i lokale valutaer og 7% i danske kroner og fortsatte

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 REGNSKABSMEDDELELSE, 1. HALVÅR 2007/08... 3 HOVED- OG NØGLETAL... 4 LEDELSESBERETNING... 5 Salgsudvikling... 5 Driftsresultat... 7 Finansielle poster og skat... 8

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

19. november 2008 /08. (1. oktober 2008) omsætningsvæksten. valutaer på. Vi har simpelthen

19. november 2008 /08. (1. oktober 2008) omsætningsvæksten. valutaer på. Vi har simpelthen Årsregnskabsmeddelelse 19. november 2008 Q4 2007/ /08 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 Årsregnskabsmeddelelse, 2007/ /08 (1. oktober 2007-30. september 2008) Hovedpunkter i regnskabet Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere