Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30."

Transkript

1 Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud 5) Forslag fra bestyrelsen * Vedtægtsændringer. Følgende væsentlige ændringer er: A: Fremover skal ungseniorer ikke betale indskud. B: Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker fremover via opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside. C: Ny kontingentkategori for Veteraner. D: Klubbens revisor skal fremover være enten registreret eller statsautoriseret, og der vælges ingen suppleant. E: Bestyrelsens bemyndigelse ændres således, at den ikke kan købe og sælge fast ejendom. F: Regnskabsåret ændres til kalenderåret. Ellers er der hovedsagelig tale om modernisering, tilretninger og præciseringer. De gamle vedtægter og forslaget til nye vedtægter er vedlagt indkaldelsen. 6) Forslag fra medlemmerne ** (Ingen) 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Flemming Nielsen, Karsten Bro, Peter Risom og Egon Christensen, der alle modtager genvalg. 8) Valg af revisor og revisorsuppleant 9) Eventuelt * Forslag fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen Dagsorden punkt 1 - Valg af dirigent: Klubbens formand Flemming Nielsen bød de ca. 60 fremmødte velkommen, og man gik herefter over til første punkt på dagsordenen valg af dirigent. Flemming Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Chr. Nielsen, der blev valgt uden modkandidat. Chr. Nielsen takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen 1

2 var lovlig indkaldt iflg. vedtægterne. Herefter oplæste han dagsordenen, og foreslog Mie Bertelsen og Hanne Henriksen som stemmetællere. Der var ingen bemærkninger fra medlemmerne til dette, og Chr. Nielsen gav herefter ordet til Flemming Nielsen, der fremlagde følgende beretning i henhold til dagsorden punkt 2: I år er min beretning delt ind i overskrifter. Den første har jeg kaldt indledning: Indledning: Når jeg ser tilbage på den forgangne sæson så falder det mig naturligt først at omtale klubbens 25 års jubilæum den 20. februar. Denne dag, midt i den mørke vinter, var ikke dagen vi ønskede at fejre jubilæet, så vi udsatte det til den 28. maj. Det blev en dejlig dag med mange gæster til reception, en match, der trods meget dårligt vejr, var fuldtegnet, og en herlig fest om aftenen i vort dejlige klubhus. Det kan vi se tilbage på med glæde og stolthed. Det kan vi også omkring det jubilæumsskrift, som blev udgivet i anledning af jubilæet. Alle medlemmer fik det tilsendt og jeg håber, at skriftet er sat op på en hylde eller en reol hjemme hos jer, således at vi alle har et godt minde om klubbens første 25 år. Jeg sagde sidste år i min beretning, at Lemvig Golfklub var en jubilar i god form, og gentog det under jubilæumsfesten. Formen blev holdt ved lige hele året, og vi kunne glæde os over, at vi var flere aktive end året før. De to nye kontingentformer, Kom i gang igen og Distance over 100 km, var begge succeser, og vi tror, at det var med til, at en hel del passive fandt køllerne frem igen. Vi foreslår da også, at disse ordninger fortsætter i Men under vejs måtte vi dog sande, at træerne ikke gror ind i himlen. Vi havde nemlig i jubilæumsåret det færrest antal begyndere i mands minde. Det vender jeg tilbage til om lidt. Negativt var det også, at vores herrer i 4. division rykkede ned for andet år i træk. Det var meget skuffende. Begynderudvalg: Begynderudvalget uddannede kun 33 nye golfere i Et fald fra året før på ikke færre end 41. Det er ikke katastrofalt på kort sigt, men sådan en tendens kan en ansvarlig bestyrelse ikke sidde overhørig. Der vil derfor i 2012 blive brugt rigtig mange kræfter på, at øge antallet af begyndere. Vi vil bruge flere penge end tidligere på markedsføring, ligesom firmaer, personaleforeninger o.l. vil blive tilbudt en eftermiddag/ aften med gratis spil og træning. Et andet nyt tiltag er, at vi i foråret indbyder til en turnering, hvor medlemmer spiller med et ikke medlem, og så håber vi, at ikke-medlemmet bliver så fanget af oplevelsen, at vedkommende tegner et prøvemedlemskab. Betingelserne for et sådan vil vi i øvrigt gerne ændre på, således at det kun koster kr ,- for et golfkørekort, men yderligere kr ,- såfremt man vil spille resten af 2

3 året. Det vil langt de fleste helt sikkert vælge, og det vil derfor koste os ganske lidt i manglende kontingentindtægt. Men det kunne måske være midlet, der lokkede flere til at prøve. Kr ,- er jo også en slags penge i disse tider, hvor folk tænker rigtig meget over, hvad de bruger deres penge til. Endvidere skal både træner og begynderudvalg kræse noget mere for de nye, således at vi sikrer, de kommer på et niveau, hvor de kan få glæde af spillet. Når golfkørekortet så er taget, og man er klar til at forsøge sig på den store bane, så har vi et nyt tiltag på bedding for at fastholde disse nye medlemmer. De vil nemlig blive tilbudt at spille søndag eftermiddag med erfarne spillere, der velvillig stiller sig til rådighed. Endvidere fortsætter vi med gratis søndagstræning til at alle klubbens medlemmer over hcp 36. Jeg har i andre klubber set, at der tilbydes en gave til et bestående medlem, der skaffer et nyt medlem. Den ide synes vi ikke om i bestyrelsen. Men der er ingen tvivl om, at nye medlemmer for en meget stor del kommer via bestående medlemmer, der får dem overbevist om, at golf er en herlig sport. Så kære medlemmer vi har som aldrig før brug for at I også gør en indsats. Få nu fat i familie, venner og arbejdskollegaer og fortæl dem om vores meget favorable begyndertilbud. Lad nu ikke kun opgaven gå til ham eller hende der sidder ved siden af jer, men grib i egen barm og tag et medansvar for at skaffe nye medlemmer, og dermed være med til, at vi kan fastholde det meget lave kontingent, vi kører med. Sidste år afviklede begynderudvalget med succes et par regelaftener, og det er derfor besluttet, at disse vil blive gentaget i år. Juniorudvalg: I juniorafdelingen var der igen i 2011 stor aktivitet, og der er nu over 70 juniorer, som fylder godt op i landskabet, især de eftermiddage, hvor der er juniortræning. Det er ikke nok med, at der er mange, men der er også mange dygtige spillere. Det blev bekræftet ved, at juniorerne igen vandt vandrepokalen, hvor der kæmpes med klubberne fra Holstebro, Struer, Sydthy og Storådalen. Her var Sebastian Weibel specielt stærkt spillende, og vandt årets point pokal. I øvrigt er 18-hullers banen et par timer om ugen reserveret til juniorerne, så de kan komme ud og prøve kræfter med den i deres eget tempo. Årets junior blev Frederik Frost, som er et godt eksempel på, at flittig træning er en nødvendighed, hvis man vil noget med sit golfspil. 3

4 Ud af juniorudvalget træder Susanne Nielsen. Hun har været med i udvalget i flere år, og de seneste to som en dygtig og populær formand. Stor tak til hende for en flot indsats. Ny formand bliver Anette Johansen. Sponsorer: Trods den finansielle krise fik vi igen i 2011 en fantastisk opbakning fra vore sponsorer, og den samlede indtægt steg til kr ,-. Året før steg sponsorindtægterne med kr ,-, så der er tale om en virkelig fin fremgang de sidste par år. Der er bred opbakning til os, men ingen tvivl om at det nye Eagle-koncept, der blev indført i 2010, er et væsentlig element i fremgangen. Vi skal ikke glemme de øvrige sponsorer, idet mange bække små gør en stor å. Her kan medlemmerne i øvrigt også hjælpe til ved at give sponsorudvalget et praj, hvis de har nogle gode sponsoremner. På et andet og måske mere spændende felt kan I medlemmer også hjælpe os. Det er jo sådan, at for hvert hul-in-one, der laves på vores bane, får vi små kr ,- fra Nærbrand, og da vi sidste år havde 6 stk. af disse, gav det en indtægt på ca. kr ,-. Så des mere I spiller des større er muligheden for at øge klubbens sponsorindtægter. Men en stor tak til alle sponsorer, og igen i år en appel til jer medlemmer om, at støtte dem i videst mulig omfang. Klubmesterskab elitehold turneringer: Vore elitehold klarere sig ikke ret godt, og herrerne i 4. division rykkede ned for andet år i træk, og spiller nu i den laveste række Kvalifikationsrækken, hvor vi til sæsonen 2012 har tilmeldt to hold. Der vil blive krævet en større træningsindsats end hidtil, og vi håber så på, at det kan resultere i et hurtigt come-back til 4. division. Den økonomiske støtte som klubben har givet spillerne til bl.a. tøj og fortæring, bliver som en naturlig konsekvens af nedrykningen beskåret. Nu må der ydes, før der kan nydes. Hos damerne gik det ej heller så godt. De fik for alvor ørerne i maskinen, da de mødte Viborgs unge pigehold, hvor alle spillere har et handicap mellem tre og fem. At man så som sædvanlig kunne slå både Struer og Thisted var naturligvis positiv, men rakte jo kun til en 2. plads i puljen. Klubmesterskabet gik til Rasmus Kongsgaard med Ryan Kirk som runner-up. Det var en pæn stor overraskelse, at det blev de to, der mødtes i finalen, men det siger noget om hvor lidt forudsigeligt golf kan være. Sejren til Rasmus Kongsgaard var i øvrigt særdeles fortjent, idet han over de to weekender viste solidt og flot spil. Også i år var der pænt med tilskuere til finalen, hvor det ikke alt for gode vejr nok holdt nogle væk. Alligevel var vi små 100 til kaffe og præmieoverrækkelse i klubhuset bagefter. 4

5 I turneringsudvalget har der været pæn aktivitet med mellem 80 og 120 deltagere i de turneringer, der blev spillet i foråret. Især har der været succes med de turneringer, hvor der er fælles spisning og hygge bagefter, så også i 2012 vil der være tre turneringer af den slags. Vejret er vi jo ikke herre over, men stor ros til medlemmerne for deres måde at tackle det helt forfærdelige vejr, der ramte næsten alle vore matcher. Desværre var der ikke tilmeldinger nok til afslutningsmatchen, og den måtte vi således aflyse. I år prøver vi at spille den under en lidt anden form, og håber så at det giver pote. Banen: Banen var perfekt, og vi fik af vore gæster megen god omtale. Også Golf.dk besøgte vores bane, og kom med en fin anmeldelse. Vores rough giver jo altid anledning til megen snak. Nogen vil have den helt væk, andre synes at det er godt nok som det er. I bestyrelsen har vi uændret den holdning, at der SKAL være rough på vores bane, men at den gerne må være lidt mere moderat, end den var i 2011, hvor det varme forår og våde sommervejr gav alt for gode vækstbetingelser for den. Vi har derfor foretaget et par nye eksperimenter, og som man sikkert har set, så er roughen pløjet op mellem hul 2 og 13, og der er sået nyt græs. Vi ser nu hvordan det udvikler sig. Andre steder på banen er roughen klippet helt ned, og jeg kan, formentlig til glæde for mange, her sige at roughen mellem hul 14 og 11 også bliver klippet i bund. I det store spil er roughen nu nok kun en detalje. Alt i alt handler det jo om, at vore fairways og greens er i perfekt stand. For at sikre det havde vi i efteråret besøg af Chris Haspel, tidligere banekonsulent i DGU, nuværende chefgreenkeeper på Castle Stuart banen i Skotland, hvor der i år blev afholdt Scottish Open. Chris havde kvit og frit lovet at gennemgå vores bane, som han sidst besøgte i Han var godt tilfreds med dens tilstand, og det var vi selvfølgelig meget tilpasse med. Der er dog altid noget, der kan gøres bedre, og Chris havde da også nogle konstruktive forslag til forbedringer. Han anbefalede bl.a., at vi for at forbedre virkningen af de eftersåninger, som vi i de kommende år vil foretage, skal igangsætte dræningsopgaver på de mest våde områder af banen, for at optimere vækstmulighederne for de rødsvingelfrø, vi eftersår med. Nogle af disse aktiviteter er allerede påbegyndt her i januar måned, og inden så længe, når jord og lufttemperaturer er passende, vil I se en maskine, der prikker store huller i vore fairways, og mænd og maskiner, der efterfylder disse huller med sand. Alt sammen for at dræne og lufte vækstlaget, inden der foretages eftersåning. Disse tiltag udføres naturligvis ikke for at genere medlemmer eller gæster, men fordi 5

6 vi har en forpligtigelse til at passe godt på banen ikke mindst i en fremtid hvor brug af pesticider, gødning og vand bliver en knaphedsfaktor. Skal der ellers ske noget med banen i Nej vi har besluttet os for, at banen igen får ro og at kræfterne skal bruges på at optimere hele vores anlæg. I henhold til den udviklingsplan vores banearkitekt Henrik Jacobsen har udfærdiget, er vi tæt på målet, men mangler af større ting stadig nye greens og greensområder på hul 9 og 14. Især hul 9 kunne vi godt tænke os at finde penge til at gøre bedre. Vi synes dog ikke om lige midt i den værste økonomiske krise i nyere tid at sætte gang i større investeringer, så det ligger nok til, at det ej heller bliver i år. De nye bunkers på hul 9 var i øvrigt en succes, og hullet blev for mange damer lidt sværere, hvor der nu i drivet skal manøvreres uden om 3 bunkers. I øvrigt har vi i bestyrelsen bevilget penge til de fuldtidsansatte greenkeepere, som i slutningen af marts tager på en studietur til Inverness i Skotland, hvor to internationale kendte baners greenkeepere vil fortælle om, hvordan de plejer deres baner. Det bliver meget spændende og lærerigt for vore greenkeepere, der velvilligt har tilbudt at bruge deres ferie på turen og selv sørge for forplejning. På turen suppleres de blandt andet af medlemmer af baneudvalg og bestyrelse. Jeg vil gerne præcisere, at de 100% er med for egen regning. Personale: På personalesiden er vi gået ind i 2012 med det hold, som løste opgaverne så flot for os i Det vil sige 5 greenkeepere med chefgreenkeeper Poul Jensen i spidsen, Mie på kontoret, Peder som Pro, Vita i Cafeen og endelig sidste skud på stammen vor pedel Henning. Stor tak til dem alle. Vi ved, at udfordringerne hele vejen rundt ikke bliver mindre i det nye år, og glæder os til sammen med jer at løse dem. Men en ting er der ingen tvivl om: Vi kommer alle sammen til at løbe lidt stærkere! Logo Vestenvinden hjemmesiden: Så var 2011 også året, hvor vi fik nyt logo. Vi var i bestyrelsen godt tilfredse med resultatet, og har da ej heller hørt kritiske bemærkninger om det. Vestenvinden udkom ikke længere i fire udgaver henover året, men som et årsskrift den 1. april. En ændring som vi i bestyrelsen vil holde fast i, idet vi tror, at medlemmerne hellere vil læse friske nyheder på hjemmesiden end flere uger gamle nyheder i Vestenvinden krydret med lidt vittigheder. Vi må så nok erkende, at hjemmesiden ikke blev brugt helt så flittigt til information som planlagt, og at den ikke altid var fuldt opdateret. Vi synes dog at fremgangen fra 2010 er markant, og at den nye hjemmeside var et stort skridt i den rigtige retning. Vi vil tage det sidste skridt i I øvrigt er udgivelse af Vestenvinden en eller flere gange om året jo også et spørgsmål om ressourcer og øko- 6

7 nomi, og når vi ser på det, falder det afgjort ud til fordel for, at Vestenvinden kun skal komme en gang om året som et årsskrift. Økonomi kontingent: Atypisk omtaler jeg først klubbens økonomiske situation nu. Det er der imidlertid en naturlig årsag til, og det er, at det som sædvanlig ser ganske fornuftig ud. Godt nok er resultatet blevet mindre end det budgetterede, men stadig pænt positiv. Indtægterne har vi ramt godt nok, men vi har brugt lidt flere penge end budgetteret på bl.a. jubilæet og banen, hvor der var en ekstra udgift på kr ,- til køb af ny pumpe, der har en væsentlig større vandingskapacitet end den gamle. Når man har en god økonomi, er der også lettere adgang til ny og billig finansiering. Vi søgte derfor Nykredit om et tillægslån, og blev bevilget et på kr ,-. Lånet er netop hjemtaget, og indsat på klubbens kassekredit, og vil give en årlig rentebesparelse på ca. kr ,-, som dog først for alvor vil slå igennem i Fremadrettet ved vi jo at alting stiger, og da vi, bl.a. afledt af de få begyndere i 2011, må forvente et lidt faldende medlemstal, så undgår vi ikke en kontingentstigning i Den bliver moderat, og klubbens kontingentstørrelse vil fortsat ligge markant under vore naboklubbers. Lad mig i øvrigt i den forbindelse minde om, at kontingentet ikke blev hævet sidste år. Vi foreslår at succesen fra sidste år, Kom I gang igen, hvor hele 27 benyttede sig af denne nye ordning, også bliver en kontingentkategori i Til gengæld vil vi ikke indstille til generalforsamlingen, at der indføres fleksmedlemsskaber. Vi synes nemlig godt om det solidariske princip, hvor man betaler lige meget i kontingent om man spiller 5 eller 100 gange om året, og at et lavt kontingent er et godt middel til at fastholde de medlemmer, der ikke spiller så ofte. Udgifterne til at holde banen er jo i øvrigt lige store, om medlemmerne bruger den lidt eller meget. Endelig er vi overbevist om, at indførelsen af fleksmedlemsskaber vil påvirke klubbens økonomi negativt og bevirke, at den brede masse skal betale mere i kontingent. Dansk Golf Union fleksmedlemsskaber: I har måske via DGU og medier hørt, at indførelsen af disse fleksible medlemskaber skulle være en kæmpesucces, idet der er tegnet af dem. Men DGU glemmer bare, at af dem er kommet fra medlemmer, der tidligere betalte fuld kontingent, og at den samlede kontingentindtægt i de danske golfklubber dermed er faldet markant. Tallet er umuligt præcist at regne ud, men hvis vi regner med at 10% af dem der konverterede til fleks havde meldt sig ud, hvis ikke fleksmuligheden var opstået, så taler vi om et tab for de danske golfklubber i niveau kr. 35 mio. eller ca. et par hundrede tusinde pr. klub. Det er vist ikke det, der er brug for i en tid, hvor de fleste 7

8 klubber kæmper en brav kamp med økonomien. Men en sikker vinder er DGU, der er sikret et samlet større bidrag til deres kasse, da der betales fuld medlemsbidrag til DGU også for fleksmedlemmer. Jeg vil ikke sige, at der aldrig skal indføres fleksmedlemsskaber i vores klub, men lige p.t. er det ikke aktuelt. I øvrigt har et medlem spurgt, om der kunne blive lidt debat om emnet her på vores generalforsamling. Det har vi i bestyrelsen ikke noget imod, men vil gerne, at vi tager den debat - hvis der da er nogen debat - når vi senere i dag skal tage stilling til kontingentet. Hjertestarteren: Året 2011 var også året, hvor vi fik købt noget, vi ikke fik brug for. Som bekendt vedtog generalforsamlingen sidste år, at vi skulle købe en hjertestarter, og gud ske tak og lov fik vi ikke brug for den. Det får vi forhåbentlig ej heller i 2012, men da ingen ved, hvad fremtiden bringer, så er det med at være så godt rustet som muligt, hvis uheldet skulle være ude. Old-boys klubben er kommet med nogle udmærkede forslag til bedre information om hjertestarterens anvendelse, og hvordan den hurtigst muligt kan blive bragt ud på banen, hvis det er der behovet pludselig opstår. Vi vil derfor sørge for, at det kommer til at fremgå af scorekortene, hvordan man hurtigst muligt får fat i hjertestarteren. I øvrigt vil der ligesom sidste år blive afholdt kurser i brug af hjertestarten og om hvordan man giver hjertemassage. Nye vedtægter: På sidste års generalforsamling varskoede jeg, at vi senest på den kommende generalforsamling skulle tage stilling til nye vedtægter. Det løfte holder jeg, og som bekendt har I alle fået tilsendt forslag til nye vedtægter. De gamle var ligesom klubben blevet 25 år og dermed fra en tid, hvor vi ikke kendte til de elektroniske medier. Der er i vid udstrækning tale om moderniseringer og tilretninger. Vores dirigent Chr. Nielsen vil senere i dag gå de nye vedtægter igennem og supplere med nogle kommentarer til de væsentlige ændringer. Vedtægter i en klub eller forening er i øvrigt af en karakter, hvor man i princippet aldrig bliver helt færdig, og ikke kan tage højde for alt. Vi synes, vi har fundet et fornuftig niveau med vort forslag, og håber I vil stemme for de nye vedtægter, således at vi også her er på højde med den tid, vi lever i. Afslutning: Som I også kunne se af indkaldelsen til denne generalforsamling, så er Egon Christensen, Karsten Bro, Peter Risom og undertegnede på valg. Vi er alle klar til at tage nok to år, og mener at have mere at give til vores klub. Modsat er vi ikke dem, der klister til stolene, hvis man ikke er tilfreds med vores indsats. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde i et travlt men spændende år. Som jeg anførte under 8

9 omtalen af vores ansatte, så kommer vi ligesom dem til at løbe stærkere i 2012 for at nå de mål, vi har sat os. Frivillig ledere er jo som bekendt grundlaget for dansk foreningskultur, og uden deres indsats ville det ikke være muligt at drive en forening som vores. Vi har en god kultur i klubben, hvor det at hjælpe til frivillig er helt naturlig. Jeg er imidlertid ikke sikker på, at vi er gode nok til at finde nye folk, idet mange er klar til at hjælpe, men ikke bare sådan lige byder sig til. Det vil vi arbejde på at gøre bedre i 2012, så vi kan få en optimal udnyttelse af vore medlemmers lyst til frivillig arbejde. Men en meget stor tak til alle klubbens hjælpere og udvalgsmedlemmer for deres indsats i Der skal også lyde en stor tak til Hotel Nr. Vinkel for et fint samarbejde samt til pressen for god og saglig omtale af vor klub. Tak! Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt uden afstemning. Dagsorden punkt 3 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Flemming Nielsen gennemgik i grove træk det reviderede regnskab, der i henhold til vedtægterne var sendt ud til alle medlemmerne forinden. Der var et enkelt spørgsmål til regnskabet. Herman Balle roste regnskabet, men undrede sig over, at overskuddet ved matcher var faldet, når nu der havde været ganske pæn tilslutning til matcherne. Flemming Nielsen svarede, at man efter at regnskabet var færdigt og trykt, var blevet opmærksom på en konteringsfejl, hvor nogle af udgifterne til jubilæet var blevet hævet på matchkontoen. Beløbet andrager ca. kr ,- og ændrer ikke ved det samlede billede af regnskabet. Derfor havde bestyrelsen besluttet ikke at bruge penge på at ændre regnskabet. Da der ikke var andre spørgsmål spurgte dirigenten om regnskabet kunne godkendes. Det blev herefter godkendt uden afstemning. Dagsorden punkt 4 - Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud: Flemming Nielsen fremlagde budgettet for 2011/2012, der viste et overskud på kr ,-. Der var følgende forslag til kontingent og indskud: Kontingent: Seniorer kr ,- 9

10 Ungseniorer kr ,- Studerende kr ,- Juniorer kr ,- Børn kr. 600,- Prøvemedlemmer x) kr ,- Passive kr. 235,- Årskort par 3- banen kr ,- Kom i gang igen 2012 kr ,- Seniorer over 100 km kr ,- Distance seniorer kr ,- Distance ungseniorer kr ,- Distance juniorer kr. 900,- Distance Struer kr ,- x) Et prøvemedlem i 2012 betaler kr. 200,- for golfkørekortet, og kr ,- for at spille resten af sæsonen. Indskud: kr ,- Hanne Henriksen havde et spørgsmål til budgettet, hvor der var regnet med en stigning i skabslejen fra kr ,- til kr ,-. Hun ønskede at vide, om der var regnet med flere skabe, eller en prisforhøjelse på de bestående. Flemming Nielsen svarede, at man budgetterede med en lille prisforhøjelse på alle skabstyper. Otto Schumann ønskede at vide om en person, der f. eks. boede i Århus kunne blive fuldgyldig medlem under 100 km ordningen. Flemming Nielsen svarede, at ordningen netop var møntet på folk, som bor over 100 km fra Lemvig, og derfor ikke kan benytte banen ret meget. Endvidere forklarede Flemming Nielsen, at senior distance er for dem, der har et medlemskab af en anden klub, men f. eks. spiller meget i Lemvig om sommeren, fordi de har sommerhus i området. Kaj Gøtzsche spurgte om der var taget højde for, at det næste regnskab formentlig bliver med 5 kvartaler, og at det kan give et dårligt resultat i 2011/12. Flemming Nielsen svarede, at det var der som sådan ikke, da man jo ikke ved om det bliver vedtaget. Men under alle omstændigheder vil der kun være tale om papirpenge. Herman Balle og Kaj Svenningsen supplerede med, at forudbetalt kontingent nogenlunde vil svare til driftsudgifterne i 4. kvartal, og at det derfor ikke vil få den store indflydelse på regnskabet for 2011/12. Allan Holgersen spurgte om Kom i gang igen ordningen havde været en succes. Flemming Nielsen svarede, at det fandt man, idet 27 personer havde benyttet sig af 10

11 tilbuddet, og meldt sig ind i klubben som aktive. Herefter blev forslaget om kontingent og indskud godkendt uden afstemning. Dagsorden punkt 5 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne: Dirigenten læste de enkelte paragraffer op, hvorefter Flemming Nielsen uddybede og forklarede omkring de væsentligste ændringer. Der var løbende mulighed for at stille spørgsmål. 1 2 Kurt Laursen ønskede at vide, hvorfor der skal ske skriftlig udmeldelse. Flemming Nielsen svarede, at det er fordi der så ingen tvivl er om man er meldt ud eller ej, og forklarede at såfremt man ikke betaler sin kontingent, så bliver man ikke meldt ud, men derimod ekskluderet. 3 Kaj Gøtzsche spurgte om ikke også børn skulle fremgå af medlemskategorien, da den jo var med under de netop vedtagne kontingentkategorier, eller om det var meningen at bestyrelsen fremover selv ville træffe beslutning om børns kontingentstørrelse. Flemming Nielsen svarede, at hensigten ikke var at bestyrelsen skulle træffe denne beslutning, og at man gerne så at kontingentkategorien børn også behandles af generalforsamlingen. Det blev herefter besluttet, at Børn fremstår som punkt I under medlemskategorier, og at de efterfølgende kategorier alle får et nummer større end det de har i forslaget til vedtægter. 4 Der var enighed om at der skal tilføjes, at børn ej heller skal betale indskud. 5 Poul E. Henriksen spurgte om man havde taget højde for, at det kunne blive vanskelig for revisor at få regnskabet færdig i løbet af 3-4 uger, når nu regnskabet afsluttes og generalforsamling skal holdes inden 10. februar. Flemming Nielsen svarede at der bliver travlt for både sekretær, bestyrelse og revision, men at det kan lade sig gøre, og at revisionen er taget i ed. Kaj Gøtzche foreslog en ændring ved valg til bestyrelsen (7. afsnit), således at der udover kan, også står skal, stemmes på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Han fandt, at det så ville blive sværere at kup- 11

12 pe bestyrelsen, og at det idet hele taget ville være mere demokratisk. Efter lidt drøftelse med indlæg fra Karsten Nørgaard, Herman Balle og dirigenten kunne bestyrelsen ikke gå ind for ændringsforslaget. Kaj Gøtzche frafaldt det herefter. 6 Flemming Nielsen pointerede det vigtige i, at der til en ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftlig til alle medlemmer. Peder Wisbech syntes, at ¼ af samtlige medlemmer er mange for at få en ekstraordinær generalforsamling. Flemming Nielsen kunne kun give ham ret deri, men fastslog sammen med Kaj Svenningsen, at der jo netop er meningen, at der skal mange medlemmer til at forlange en ekstraordinær generalforsamling Indledningsvis konstaterede dirigenten, at vedtægtsændringerne ikke kan vedtages i dag, idet kravet om at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, ikke er opfyldt. Dirigenten spurgte herefter om der var nogen der stemte imod forslaget. Det var der ikke. Der var ej heller nogen, der ikke ønskede at stemme. Endelig spurgte dirigenten om, hvem der stemte for. Det gjorde alle 60 frem- 12

13 mødte. Dirigenten kunne herefter konstatere, at vedtægtsændringerne var vedtaget, men at de skal endelig godkendes på den ekstraordinære generalforsamling, der er indkaldt til den 6. februar 2012 kl. 19,00. Dagsorden punkt 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslog genvalg af Flemming Nielsen, Karsten Bro, Peter Risom og Egon Christensen. Der blev ikke foreslået andre emner, og dirigenten konstaterede herefter, at de fire var valgt. Dagsorden punkt 8 - Valg af revisor og revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslog genvalg af Vestjysk Revision A/S som revisor, og som suppleant genvalg af Per Klemmensen. Da der ikke blev foreslået andre emner, konstaterede dirigenten at Vestjysk Revision A/S og Per Clemmensen var valgt. Dagsorden punkt 9 - Eventuelt: Otto Schumann reklamerede for Old-boysernes tur til Spanien, hvor der var få ledige pladser, og Bent Sandgrav fortalte om de kommende kurser i brug af hjertestarteren. Hanne Henriksen synes det var helt fortjent, såfremt Birthe og Herman Balle under golf.dk blev valgt til årets ildsjæl, og anbefalede klubbens medlemmer, at gå ind på golf.dk s hjemmeside og støtte indstillingen med gode argumenter, hvoraf hun remsede flere op. Mie Bertelsen takkede bestyrelsen for dens indsats, og ville i øvrigt gerne, såfremt nogen ønskede at støtte Birthe og Hermans kandidatur til Årets Ildsjæl, og havde tekniske problemer med at komme ind på golf.dk s hjemmeside, hjælpe til. Flemming Nielsen spurgte herefter, om der var nogen der havde lyst til at tage en debat om fleksmedlemskaber. Det var der ikke, og Flemming Nielsen kunne ud fra dette konstatere, at bestyrelsen har opbakning til ikke at etablere denne form for medlemskaber. Til sidst spurgte Børge Jacobsen om klubben er med i Tee Time kortet. Bente Knudsen svarede, at det er klubben, idet vi finder, at der er god markedsføring og reklameværdi i det. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere spørgsmål eller indlæg, takkede for god ro og orden, og gav ordet til formand Flemming Nielsen. Han takkede dirigenten for veludført arbejde, og inviterede på kaffe og brød. 13

14 Referenter: Bente Knudsen og Flemming Nielsen Godkendt af dirigent Chr. Nielsen. Lemvig, den Referat fra Lemvig Golfklubs ekstraordinære generalforsamling den 6. februar 2012 kl. 19,00. Dagsorden punkt 1 - Valg af dirigent: Flemming Nielsen bød de syv fremmødte velkommen, og man gik herefter over til første punkt på dagsordenen valg af dirigent. Flemming Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Chr. Nielsen, der blev valgt uden modkandidat. Chr. Nielsen takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt iflg. vedtægterne. Herefter oplæste han dagsordenen, hvor der alene var punktet: Vedtægtsændringer. Dirigenten læste de væsentligste ændringer op, og Flemming Nielsen supplerede med enkelte bemærkninger, herunder de 2 små justeringer omkring børns kontingent, der var ændret i forhold til bestyrelsens forslag til den ordinære generalforsamling. Der var ingen spørgsmål, og man gik herefter over til afstemning. Alle stemte for forslaget, og dirigenten kunne således konstatere, at de nye vedtægter var vedtaget. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og gav ordet til Flemming Nielsen, der med tilfredshed konstaterede, at klubbens vedtægter nu er på højde med den tid vi lever i. Referent: Flemming Nielsen Godkendt af dirigent Chr. Nielsen Lemvig, den

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Allan Larsen bød velkommen og indledte dagsordenens punkt 1. med at foreslå Bodil Damkjær som dirigent.

Allan Larsen bød velkommen og indledte dagsordenens punkt 1. med at foreslå Bodil Damkjær som dirigent. Referat af generalforsamling i Albertslund Golfklub 2015 Afholdt 24. februar 2015 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 101 stemmeberettigede tilstede. Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de 59 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev holdt 1 min. stilhed for at mindes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Aabybro Golfklub marts 2010 Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Formanden, Niels A. Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 127 fremmødte. I bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, tirsdag den 16. marts 2011.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, tirsdag den 16. marts 2011. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, tirsdag den 16. marts 2011. Velkomst ved formand Bo Knudsen (BK) 1. Valg af dirigent Bo Knudsen foreslog Bjarne Rasmussen, der blev valgt med akklamation.

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere