Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser. Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser. Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser"

Transkript

1 Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser Bekendtgørelsen 2. En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på internettet, jf. dog 3, stk. 1: [...] 3) Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2. [...] Stk. 2. De oplysninger, som skal gives efter stk. 1, nr. 3, omfatter gennemsnit af for elevers og studerendes præstationer, afgivet efter lovgivningen om de pågældende uddannelser, fordelt på uddannelser, uddannelsestrin og fag, således at der gives oplysning om afsluttende samt andre, i det omfang der har medvirket ekstern censur ved bedømmelsen. Ved tilsvarende bedømmelse, hvor der er anvendt bedømmelsen»bestået/ikke bestået«eller lignende udtryk, skal der gives en sammenfatning, der oplyser den procentdel af elever eller studerende, der har opnået den bedømmelse, hvormed præstationen er anerkendt. Oplysningerne skal være tilgængelige, når bedømmelsesresultaterne foreligger. let af enkeltvurderinger, som indgår i et gennemsnit eller en procentdel, skal oplyses. Gennemsnit eller procentdel skal ikke angives for grupper med mindre end tre deltagere eller for elever i amtskommunale folkeskoler eller tilsvarende specialklasser. Om rapporten Rapporten om karakterstatistik viser antallet af afgivne bedømmelser samt gennemsnittet af disse inden for halvårlige måleperioder, opdelt på hhv. 1 og 2 halvår i kalenderåret. Rapporten indeholder kun eksaminer, der svarer til bekendtgørelsens definitioner, dvs. bedømmelser med ekstern censur. Der er således i perioden afviklet en række andre prøver og eksaminer, med fx intern censur. Rapporten indeholder udelukkende uddannelsesspecifikke tabeller. De indeholdte i rapporten er alle afgivet i måleperioden inklusiv reeksaminer. Rapporten bliver opdateret hvert halve år ifm. halvårsskiftet 1. juli og 1. januar. I kolonne 1 er vist halvår og fagindhold og modulers navne, som de fremgår i UCCs studieadministrative system SIS. Desuden er der i parantes vist om det er en bedømmelse på 7-trins-skala, eller en anden bedømmelse, fx bestået/ikke-bestået., bekendtgørelse 2, stk 2. I kolonne 2 er vist antal bedømmelser og i kolonne 3 hvilken andel af bedømmelserne, der er bestået. I kolonne 4 er vist antal bedømmelser med karakter. Dette kan være lavere end antal bedømmelser, da fx udeblevet eller ikke afleveret tæller som ikke-bestået, men ikke får en karakter. I kolonne 5 er således vist gennemsnittet af de bedømmelser, hvor der er givet en karakter. Spørgsmål til rapporten kan rettes til Den Fælles Studieadministration Side 1 af 22

2 halvår Afspændingspædagog /Anatomi (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 44 77% 37 6, /Behandlingseksamen modul 7 (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 25 88% 24 8, /Praksis prøve i gruppeundervisning (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 34 88% 33 7, /Psykologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 24 7,2 Diplom i Sundhedsfag /Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 6 100% 6 8,3 Diplom i Uddannelses-, erhvervsvejledning (DUEK) /Vejledning og individ (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 3 0% 0 Diplomuddannelse i ledelse /Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 24 88% 21 9, /Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) % 26 9, /Lom 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 12 83% 10 9, /Led og Org 2: Organisation, styring og strategi (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 14 86% 12 8, /Ledelse, kommunikation og organisation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 4 100% 4 10,8 Fysioterapeut 61080A/Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 33% 3 0, /Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 59 71% 47 6, Den Fælles Studieadministration Side 2 af 22

3 Lærer /Dansk sluttrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 33% 2 3, /Fysik/kemi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 6 83% 6 5, /Engelsk 2. del (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 8, A/Historie 36 ECTS (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 7 100% 7 7, A/Idræt 1-årigt linjefag (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 8 100% 8 4, /Dansk som 2. sprog (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 3 0% /Kristendomskundskab/religion (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 5, /Specialpædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 11 64% 8 6, /Pædagogik og lærerfaglighed (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 11 7, /Geografi (Gennemsnit, 7-trinsskala) 6 83% 5 9, /Håndværk og design (Gennemsnit, 7-trinsskala) 8 100% 8 7,0 Lærer enkeltfag /Håndværk og design (Gennemsnit, 7-trinsskala) 3 100% 3 7,0 Meritpædagog /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 8, /Pædagogik (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 38 8, /Dansk, kultur og kommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 52 94% 49 10, /Individ, institution og samfund (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 8, /Sundhed, krop og bevægelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 47 96% 45 8, /Udtryk, musik og drama (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 4 100% 4 9, /Værksted, natur og teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 14 93% 13 10, /Medie, kreativitet og digital kultur (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 15 10,6 PB i Tekstile fag og formidling /Eksamen i kulturel formidling på 4. semester (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 3 100% 3 8, Den Fælles Studieadministration Side 3 af 22

4 Pædagog /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 628 8, /Pædagogik (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 139 7, /Dansk, kultur og kommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 328 8, /Individ, institution og samfund (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 11 64% 8 4, /Sundhed, krop og bevægelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 363 8, /Udtryk, musik og drama (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 154 9, /Værksted, natur og teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 234 8, /Medie, kreativitet og digital kultur (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 12 10, /Individ, institution og samfund (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 257 7,1 Pædagogiske Diplomuddannelser /Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 33 8, /Praktikvejleder til læreruddannelsen (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 9 89% 9 6, /Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 20 80% 16 7, /Social inklusion (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 11 91% 10 8, /Specialpædagogik i samtiden (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 24 58% 14 5, /Pædagogfaglighed og læreprocesser (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) % 40 8,9 Sygeplejerske 69030E/Somatisk sygdom og lidelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 48 85% 47 5, E/Somatisk sygdom og lidelse (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 18 7, E/Relationer og interaktioner (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 7 100% 7 6, E/Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 84 94% 79 7, E/Akut og kritisk syge patienter/borgere (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 54 72% 51 5,0 Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk 1090-/Tegnsprogskommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 66 6, Den Fælles Studieadministration Side 4 af 22

5 halvår Afspændingspædagog /Anatomi (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 28 86% 28 8, /Bachelorprojekt (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 52 90% 47 8, /Behandlingseksamen modul 7 (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 32 9, /Praksis prøve i gruppeundervisning (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 24 96% 23 9, /Psykologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 26 85% 22 7,9 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 824B/Pædagogisk praksis (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 35 86% 30 7,7 825B/Pædagogisk sociologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 53 92% 49 8,6 827B/Pædagogisk psykologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 35 94% 33 7,2 Diplom i Sundhedsfag /Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 11 8,8 Diplom i Uddannelses-, erhvervsvejledning (DUEK) /Vejledning og individ (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) % 27 8, /Diplomuddannelse i uddannelse, erhverv, karriere (Hovedopgave og mundtlig, 7-trinsskala) 16 88% 14 8, /Vejledning og vejleder (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) % 19 9, /Vejledning og vejleder (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 39 95% 37 9, /Vejledning og individ (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 20 95% 19 8, /Vejledning og samfund (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 22 95% 21 8, /Vejledning og samfund (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 31 94% 29 10,2 Diplomuddannelse i ledelse /Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 95 95% 91 8, /Lom 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 59 90% 53 8, /Led og Org 2: Organisation, styring og strategi (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 90 93% 84 9, /Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 43 98% 42 8, /Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 48 98% 47 9, /Lom 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (Kort skriftlig opgave og mundtlig, 7-trinsskala) % 27 9, /Afgangsmodul DL uden retning (Hovedopgave og mundtlig, 7-trinsskala) % 44 9, Den Fælles Studieadministration Side 5 af 22

6 Fysioterapeut /Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 79 95% 76 8, A/Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 80 91% 77 7, /Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 31 65% 25 7, /Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 76 97% 74 9, /Selvstændig professionsudøvelse (Praktisk prøve, 7-trinsskala) 60 97% 60 8,2 Lærer /Dansk begyndertrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 8 75% 7 3, /Dansk begyndertrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 4 75% 4 3, /Dansk sluttrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 20 70% 16 6, /Dansk sluttrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 16 69% 12 5, /Matematik begyndertrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 5 40% 4 4, /Fysik/kemi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 29 59% 23 5, /Engelsk 2. del (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 65 75% 51 8, /Engelsk 2. del (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 63 81% 51 7, A/Historie 36 ECTS (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 97 78% 80 8, A/Idræt 1-årigt linjefag (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 30 67% 25 4, /Billedkunst (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 46 87% 41 8, /Biologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 25 84% 21 6, /Dansk som 2. sprog (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 8 75% 6 5, /Dansk som 2. sprog (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 6 50% 6 1, /Geografi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 15 87% 13 7, /Kristendomskundskab/religion (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 67 84% 59 7, /Materiel design (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 23 87% 20 7, /Samfundsfag (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 37 78% 29 7, /Specialpædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 88 6, /Pædagogik og lærerfaglighed (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 366 7, /Dansk, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) 74 86% 70 6, /Matematik, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) 73 96% 73 6, /Geografi (Gennemsnit, 7-trinsskala) 11 91% 11 6, /Matematik sluttrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 18 67% 14 5, /Hjemkundskab (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 52 87% 45 8, Den Fælles Studieadministration Side 6 af 22

7 72445-/Kristendomskundskab, livsoplysning, medborgerskab (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 67% 2 7, /Almen didaktik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 11 82% 9 5, /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 28 64% 20 6, /Matematik begyndertrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 33% 2 6, /Matematik sluttrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 16 88% 14 8, A/Natur/teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 27 74% 22 7, /Historie 2. del (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 6, /Idræt 2. del (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 47 85% 41 7, /Musik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 19 84% 16 9, /Tysk (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 17 94% 16 7, /Tysk (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 11 91% 10 6, /Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 390 6, /Pædagogik og lærerfaglighed (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 114 7, /Dansk, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 148 7, /Matematik, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) 21 67% 21 5, /Engelsk (Gennemsnit, 7-trinsskala) 58 84% 52 5, /Biologi (Gennemsnit, 7-trinsskala) 17 94% 16 8, /Biologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 33% 3 2, /Historie (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 10 11, /Idræt (Gennemsnit, 7-trinsskala) 16 94% 15 8, /Kristendomskundskab/religion (Gennemsnit, 7-trinsskala) 4 100% 4 7, /Natur/teknik (Gennemsnit, 7-trinsskala) 6 83% 6 3, /Samfundsfag (Gennemsnit, 7-trinsskala) 4 75% 3 10, /2. Praktik - Prøve (Praktisk prøve, 7-trinsskala) % 542 8, B/2. Praktik - Prøve (Praktisk prøve, 7-trinsskala) % 12 7, B/3. Praktik - Prøve (Praktisk prøve, 7-trinsskala) % 11 8, Den Fælles Studieadministration Side 7 af 22

8 Lærer enkeltfag /Dansk, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) 3 100% 3 9, /Matematik, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 15 5, /Matematik, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) 27 70% 22 5, /Engelsk (Gennemsnit, 7-trinsskala) 5 100% 5 8, /Fransk (Gennemsnit, 7-trinsskala) 21 52% 11 8, /Matematik, klassetrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 10 6, /Tysk (Gennemsnit, 7-trinsskala) 27 63% 19 7,1 Lærer enkeltfag aften /Engelsk 2. del (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 6, /Engelsk 2. del (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 6, /Biologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 4 100% 4 9, /Tysk (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 33% 1 7,0 Meritlærer /Engelsk 2. del (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 7 86% 6 10, /Engelsk 2. del (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 6 100% 6 8, A/Idræt 1-årigt linjefag (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 67% 3 4, /Specialpædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 7, /Dansk, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 11 9, /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 21 86% 19 7,9 Meritlærer /Pædagogik og lærerfaglighed (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 13 9, /Dansk, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 14 9, /Matematik, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) 5 100% 5 7, /Pædagogik og lærerfaglighed (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 16 81% 13 10, /Dansk, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) 6 100% 6 8, Den Fælles Studieadministration Side 8 af 22

9 Meritpædagog /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 75 99% 74 9, /Pædagogik (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 35 97% 35 6, /Dansk, kultur og kommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 11 8, /Individ, institution og samfund (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 32 94% 31 7, /Sundhed, krop og bevægelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 36 9, /Udtryk, musik og drama (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 5 100% 5 8, /Værksted, natur og teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 30 9, /Medie, kreativitet og digital kultur (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 17 94% 16 11,3 PB i Tekstile fag og formidling /Eksamen i kulturel formidling på 4. semester (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 42 98% 40 9, /1 års tekstilprøve (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 52 98% 52 8, /Eksamen i kulturfag på 6. semester (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) % 44 8, /Eksamen i bachelorprojekt på 7. semester (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 8 63% 7 7,4 Pædagog /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 504 8, /Pædagogik (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 230 7, /Dansk, kultur og kommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 436 8, /Individ, institution og samfund (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 300 8, /Sundhed, krop og bevægelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 290 8, /Udtryk, musik og drama (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 173 9, /Værksted, natur og teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 146 9, /Medie, kreativitet og digital kultur (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 17 94% 17 8, /Individ, institution og samfund (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 85 91% 79 7,3 Pædagogisk assistent (PAU) 5711-/Sundhedsfag (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 17 8, Den Fælles Studieadministration Side 9 af 22

10 Pædagogiske Diplomuddannelser /Pædagogisk viden og forskning (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 143 7, /Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 84 90% 77 7, /Praktikvejleder til læreruddannelsen (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 28 79% 22 8, /Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 43 88% 38 10, /Social inklusion (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 51 92% 47 8, /Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning klasse (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 49 98% 48 7, /Faglig vejledning i skolen (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 42 90% 38 8, /Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser for voksne (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 11 91% 10 5, /Vejledning og vejleder (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 3 100% 3 8, /Pædagogisk viden og forskning (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 21 67% 14 8, /Pædagogisk viden og forskning (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 31 97% 30 7, /Læring og læringsressourcer (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 15 8, /Medier og kommunikation (Hovedopgave og mundtlig, 7-trinsskala) 4 75% 3 10, /Ledelse af forandringsprocesser (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 23 96% 22 9, /Konsulentarbejdets metoder (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 10 90% 9 10, /Konsulentarbejdets metoder (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 6 83% 5 6, /Projektledelse og organisationsudvikling (Hovedopgave og mundtlig, 7-trinsskala) 6 100% 6 9, /Udviklingspsykologi (Skriftlig opgave, 7-trinsskala) 17 88% 15 7, /Udviklingspsykologi (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 22 8, /Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 26 88% 23 8, /Vejledningsmetoder og -processer (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 23 96% 22 9, /Vejledningsmetoder og -processer (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 13 85% 11 9, /Kollegial vejledning (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) % 18 10, /Børns sprogtilegnelse (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 19 84% 17 6, /Sprogpædagogik og sprogindsatser (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 21 95% 20 8, /Sproglige vanskeligheder (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 61 89% 55 7, /Talevanskeligheder (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 30 87% 26 7, /Hørevanskeligheder (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 12 92% 11 6, /Social inklusion (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 118 8, /Børn, unge og familier i udsatte positioner (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 16 94% 15 8, /Læring, kontakt og trivsel (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 62 87% 55 8, Den Fælles Studieadministration Side 10 af 22

11 39588-/Læring, kontakt og trivsel (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 34 91% 33 6, /Generelle indlæringsvanskeligheder (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 19 95% 18 8, /Didaktik og læreprocesser (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) % 18 9, /Tosprogethed og andetsprogstilegnelse (Skriftlig opgave, 7-trinsskala) 12 92% 11 8, /Andetsprogspædagogik (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 30 83% 25 8, /Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på empirisk grundlag (Skriftlig prøve, % 56 8, A/Læsevejlederens rolle og funktion i ungdomsuddannelserne (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 5 100% 5 9, /Motorisk udvikling og kropslig læring (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 17 88% 15 8, /Innovation og didaktik (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 9 100% 9 10, /Neuropsykologi og neuropædagogik (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 43 95% 41 8, /Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 23 74% 17 7, /Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 34 91% 31 6, /Elever med særlige behov i matematikundervisning (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) 22 91% 21 9, /Elever med særlige behov i matematikundervisning (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 39 95% 37 7, /Skolens naturfaglige kultur (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 3 67% 2 8,0 Sygeplejerske 69030E/Somatisk sygdom og lidelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 111 7, E/Somatisk sygdom og lidelse (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 33 91% 33 7, E/Relationer og interaktioner (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 93 90% 89 7, E/Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 40 90% 37 7, E/Akut og kritisk syge patienter/borgere (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 17 65% 13 5, E/Relationer og interaktioner (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 46 89% 46 7, E/Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 6 100% 6 8, E/Akut og kritisk syge patienter/borgere (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 93 82% 93 6,2 Voksenunderviser /Voksenunderviseruddannelsen 1. del 30 ECTS (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, Øvrig bedømmelse) 37 97% Den Fælles Studieadministration Side 11 af 22

12 halvår Afspændingspædagog /Anatomi (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 45 76% 43 6, /Bachelorprojekt (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 8 100% 8 8, /Behandlingseksamen modul 7 (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 24 8, /Praksis prøve i gruppeundervisning (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 21 10, /Psykologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 24 96% 23 7,7 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 826B/Pædagogisk antropologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 7,0 Diplom i Sundhedsfag /Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 13 7, /Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (Produkt, fremlægning + forsvar, 7-trinsskala) 21 95% 20 8,6 Diplom i Uddannelses-, erhvervsvejledning (DUEK) /Vejledning og individ (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 11 82% 9 9,1 Diplomuddannelse i ledelse /Lom 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) % 15 9, /Led og Org 2: Organisation, styring og strategi (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 29 90% 27 8, /Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 9 100% 9 8, /Afgangsmodul DL uden retning (Hovedopgave og mundtlig, 7-trinsskala) 8 100% 8 8, /Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab (Kort skriftlig opgave og mundtlig, 7-trinsskala) % 14 8, /Projektledelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 19 95% 19 6, /Viden- og innovationsledelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 17 94% 17 7,5 Fysioterapeut 61080A/Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 6, /Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 38 92% 35 7, Den Fælles Studieadministration Side 12 af 22

13 Lærer /Dansk begyndertrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 6 100% 6 2, /Dansk begyndertrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 11 73% 11 2, /Dansk sluttrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 5 40% 3 3, /Dansk sluttrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 7 43% 4 2, /Fysik/kemi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 6 33% 3 4, /Engelsk 2. del (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 4 75% 3 5, A/Historie 36 ECTS (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 7 86% 6 7, /Biologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 5 60% 3 6, /Dansk som 2. sprog (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 6 67% 5 5, /Kristendomskundskab/religion (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 5 60% 3 4, /Samfundsfag (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 67% 2 5, /Specialpædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 10 60% 9 4, /Matematik sluttrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 7 57% 7 1, /Almen didaktik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 14 93% 14 8, /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 14 86% 14 7, /Matematik sluttrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 33% 1 7, /Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 1 12, /Pædagogik og lærerfaglighed (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 5 100% 5 9, /Engelsk (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 12 5, /Kristendomskundskab/religion (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 5 80% 5 6, /Psykologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 4 75% 3 8, /Samfundsfag (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 4 100% 4 5,8 Meritlærer /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 5 100% 5 9,0 Meritlærer /Pædagogik og lærerfaglighed (Gennemsnit, 7-trinsskala) 4 100% 4 8, Den Fælles Studieadministration Side 13 af 22

14 Meritpædagog /Pædagogik (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 20 6, /Dansk, kultur og kommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 33 9, /Individ, institution og samfund (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 29 93% 27 8, /Sundhed, krop og bevægelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 51 7, /Udtryk, musik og drama (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 10, /Værksted, natur og teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 12 9, /Medie, kreativitet og digital kultur (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 7 100% 7 10,3 Pædagog /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 555 8, /Dansk, kultur og kommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 641 8, /Individ, institution og samfund (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 79 91% 72 8, /Sundhed, krop og bevægelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 321 8, /Udtryk, musik og drama (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 139 8, /Værksted, natur og teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 200 8, /Medie, kreativitet og digital kultur (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 15 10, /Individ, institution og samfund (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 111 7,6 Pædagogisk assistent (PAU) 23004C/Dansk (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 12 8,6 Pædagogiske Diplomuddannelser /Pædagogisk viden og forskning (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 18 6, /Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 21 9, /Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning klasse (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 3 0% /Medier og kommunikation (Hovedopgave og mundtlig, 7-trinsskala) 4 0% /Læring, kontakt og trivsel (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 16 94% 15 9, /Konsulentarbejdets metoder (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 16 9,2 Sygeplejerske 69030E/Somatisk sygdom og lidelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 47 85% 46 7, E/Somatisk sygdom og lidelse (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 29 83% 26 7, E/Relationer og interaktioner (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 8, E/Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 95 97% 93 7, E/Akut og kritisk syge patienter/borgere (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 5 80% 5 3, Den Fælles Studieadministration Side 14 af 22

15 halvår Afspændingspædagog /Anatomi (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 25 9, /Bachelorprojekt (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 48 85% 43 8, /Behandlingseksamen modul 7 (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 25 9, /Praksis prøve i gruppeundervisning (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 22 6, /Psykologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 23 9,7 Akademiuddannelse i Socialpædagogik 7981-/Socialpædagogiske metoder (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 19 7,8 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 824B/Pædagogisk praksis (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 37 97% 36 8,3 825B/Pædagogisk sociologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 45 8,5 827B/Pædagogisk psykologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 48 96% 47 6,8 Diplom i Sundhedsfag /Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (Produkt, fremlægning + forsvar, 7-trinsskala) % 12 8, /Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 12 8,6 Diplom i Uddannelses-, erhvervsvejledning (DUEK) /Diplomuddannelse i uddannelse, erhverv, karriere (Hovedopgave og mundtlig, 7-trinsskala) 34 91% 31 9, /Vejledning og vejleder (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 27 93% 25 8, /Vejledning og individ (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 51 98% 50 9, /Vejledning og samfund (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 33 97% 32 9, /Vejledning og vejleder (Kort skriftlig opgave og mundtlig, 7-trinsskala) 57 91% 52 8, Den Fælles Studieadministration Side 15 af 22

16 Diplomuddannelse i ledelse /Lom 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (Mundtlig prøve kombineret med et produkt, 7-trinsskala) % 128 9, /Led og Org 2: Organisation, styring og strategi (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 89 8, /Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 56 82% 46 8, /Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 25 10, /Lom 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (Kort skriftlig opgave og mundtlig, 7-trinsskala) 6 100% 6 7, /Afgangsmodul DL uden retning (Hovedopgave og mundtlig, 7-trinsskala) % 112 8, /Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab (Kort skriftlig opgave og mundtlig, 7-trinsskala) 54 96% 52 9, /Ledelse og Org 1: Organisation og processer (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 47 87% 42 8, /Led og Org 2: Organisation, styring og strategi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 22 77% 17 10, /Ledelse og coaching (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 20 75% 16 7, /Ledelse af marketing og ekstern kommunikation (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 15 87% 13 8,1 Fysioterapeut /Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 72 93% 72 8, A/Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 67 94% 67 7, /Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 35 91% 33 7, /Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 82 91% 82 7, /Selvstændig professionsudøvelse (Praktisk prøve, 7-trinsskala) 56 98% 56 8, Den Fælles Studieadministration Side 16 af 22

17 Lærer /Dansk begyndertrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 20 65% 17 4, /Dansk begyndertrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 16 50% 14 2, /Dansk sluttrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 23 43% 13 5, /Dansk sluttrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 24 42% 15 2, /Matematik begyndertrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 8 25% 7 2, /Fysik/kemi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 51 80% 46 7, /Natur/teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 17 88% 17 6, /Engelsk 2. del (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 54 80% 44 7, /Engelsk 2. del (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 52 79% 45 6, A/Historie 36 ECTS (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 160 7, A/Idræt 1-årigt linjefag (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 48 90% 43 7, /Billedkunst (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 60 87% 55 7, /Biologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 33 79% 29 6, /Dansk som 2. sprog (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 63 81% 53 7, /Dansk som 2. sprog (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 54 87% 49 6, /Geografi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 19 95% 18 10, /Kristendomskundskab/religion (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 85 94% 81 7, /Materiel design (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 21 86% 19 7, /Samfundsfag (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 113 7, /Specialpædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 157 7, /Dansk, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) 91 86% 82 7, /Matematik, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 115 6, /Matematik sluttrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 24 50% 20 2, /Hjemkundskab (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 26 88% 23 10, /Kristendomskundskab, livsoplysning, medborgerskab (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 34 74% 29 6, /Almen didaktik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 302 7, /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 266 7, /Matematik begyndertrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 6 83% 5 7, /Matematik sluttrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 10 80% 8 5, A/Natur/teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 8 88% 8 8, /Idræt 2. del (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 63 92% 58 8, Den Fælles Studieadministration Side 17 af 22

18 72473-/Fransk (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 5 100% 5 9, /Fransk (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 5 100% 5 7, /Musik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 34 9, /Tysk (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 7 100% 7 7, /Tysk (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 15 7, /Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 600 7, /Dansk, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 107 6, /Matematik, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) 61 90% 61 6, /Engelsk (Gennemsnit, 7-trinsskala) 98 91% 92 7, /Historie (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 12 6, /Idræt (Gennemsnit, 7-trinsskala) % 22 6, /Dansk, klassetrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 14 8, /Dansk, klassetrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 45 91% 43 6, /Engelsk (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 19 79% 15 9, /Natur/teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 15 60% 15 3, /Sundheds- og seksualundervisning, familiekundskab (Gennemførelse, Øvrig bedømmelse) 3 100% /Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (Gennemførelse, Øvrig bedømmelse) % 0 Lærer enkeltfag aften /Fysik/kemi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 8 88% 8 9, /Engelsk 2. del (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 10, /Engelsk 2. del (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 7, /Specialpædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 8, /Tysk (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 11 82% 11 6, /Tysk (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 12 92% 11 6, Den Fælles Studieadministration Side 18 af 22

19 Lærer enkeltfag dag /Fysik/kemi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 12, /Matematik, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) 3 100% 3 8, /Fransk (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 9, /Fransk (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 7, /Musik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 5 100% 5 8,6 Meritlærer /Dansk begyndertrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 14 93% 13 9, /Dansk begyndertrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 12 6, /Dansk sluttrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 11 10, /Dansk sluttrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 11 91% 11 6, /Matematik begyndertrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 5 100% 5 5, /Fysik/kemi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 10 9, /Natur/teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 67% 3 3, /Engelsk 2. del (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 8 100% 8 9, /Engelsk 2. del (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 8 88% 8 8, A/Historie 36 ECTS (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 4 100% 4 10, /Billedkunst (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 8 88% 8 8, /Dansk som 2. sprog (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 67% 2 7, /Samfundsfag (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 11, /Specialpædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 13 92% 13 7, /Matematik sluttrin (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 6 50% 3 6, /Hjemkundskab (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 67% 3 6, /Almen didaktik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 64 84% 56 7, /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 37 76% 32 7, /Matematik begyndertrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 4 100% 4 11, /Matematik sluttrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 5 80% 4 10, /Dansk, klassetrin (Gennemsnit, 7-trinsskala) 4 100% 4 6, /Psykologi (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 7 86% 6 8, /Dansk, klassetrin (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 4 100% 4 11, Den Fælles Studieadministration Side 19 af 22

20 Meritlærer /Fransk (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 4 100% 4 12, /Fransk (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 4 100% 4 11,5 Meritpædagog /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 85 98% 84 9, /Pædagogik (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 31 84% 30 6, /Dansk, kultur og kommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 20 9, /Individ, institution og samfund (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 50 96% 49 9, /Sundhed, krop og bevægelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 47 9, /Udtryk, musik og drama (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 4 100% 4 7, /Værksted, natur og teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 9 89% 8 8, /Medie, kreativitet og digital kultur (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 3 100% 3 9,7 PB i Tekstile fag og formidling /1 års tekstilprøve (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 33 97% 33 8, /Eksamen i kulturfag på 6. semester (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 42 95% 42 7, /Eksamen i bachelorprojekt på 7. semester (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) % 34 9,9 Pædagog /Pædagogik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 431 8, /Pædagogik (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 91 97% 89 6, /Dansk, kultur og kommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 274 8, /Individ, institution og samfund (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 150 7, /Sundhed, krop og bevægelse (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 219 8, /Udtryk, musik og drama (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 135 8, /Værksted, natur og teknik (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 147 8, /Medie, kreativitet og digital kultur (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 12 92% 12 9, /Individ, institution og samfund (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 213 7, Den Fælles Studieadministration Side 20 af 22

21 Pædagogisk assistent (PAU) 5711-/Sundhedsfag (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 15 9,0 Pædagogiske Diplomuddannelser /Pædagogisk viden og forskning (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 197 7, /Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 50 94% 47 8, /Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning klasse (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 35 91% 33 8, /Faglig vejledning i skolen (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 39 90% 36 7, /Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser for voksne (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 18 94% 17 5, /Medier og kommunikation (Hovedopgave og mundtlig, 7-trinsskala) 8 100% 8 8, /Projektledelse og organisationsudvikling (Hovedopgave og mundtlig, 7-trinsskala) % 10 9, /Udviklingspsykologi (Skriftlig opgave, 7-trinsskala) % 19 8, /Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 64 92% 59 8, /Børns sprogtilegnelse (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 24 83% 20 8, /Sproglige vanskeligheder (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 16 88% 14 7, /Talevanskeligheder (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 18 7, /Hørevanskeligheder (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 27 96% 26 8, /Social inklusion (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 234 8, /Social inklusion (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 48 94% 45 8, /Læring, kontakt og trivsel (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 71 87% 64 8, /Generelle indlæringsvanskeligheder (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 13 85% 12 7, /Tosprogethed og andetsprogstilegnelse (Skriftlig opgave, 7-trinsskala) % 15 7, /Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på empirisk grundlag (Skriftlig prøve, % 68 6, /Naturfagsvejleder (Hovedopgave og mundtlig, 7-trinsskala) 3 67% 2 5, /Neuropsykologi og neuropædagogik (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 22 8, /Dansk sprog og sprogdidaktik (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 4 100% 4 10, /Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 72 89% 64 7, /Skolens naturfaglige kultur (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) % 15 7, /Pædagogisk udviklingsarbejde (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) 8 100% 8 10, /Praktikvejleder til læreruddannelsen (Skriftlig opgave, 7-trinsskala) 12 67% 8 6, /Ledelse af forandringsprocesser (Mundtlig prøve, ekstern censur, 7-trinsskala) % 12 8, /Pædagogisk psykologi (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) % 15 8, /Vejledningsmetoder og -processer (Skriftlig opgave, 7-trinsskala) % 23 7, Den Fælles Studieadministration Side 21 af 22

22 39599-/Voksne og livslang læring (Skriftlig opgave med mundtlig eks., ekstern censur, 7-trinsskala) % 23 10, /Intersprogsanalyse og sproglig evaluering (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) % 16 9, /Eksperimenterende billedkunst (Synopsis max. 5 sider, 7-trinsskala) 8 88% 7 9, /Krop, bevægelse og kommunikation (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 22 95% 22 9, /Faglig vejledning i skolen (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 9 100% 9 7,2 Sygeplejerske 69030E/Somatisk sygdom og lidelse (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 84 87% 77 6, E/Relationer og interaktioner (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 86 97% 86 8, E/Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 43 98% 43 9, E/Akut og kritisk syge patienter/borgere (Mundtlig prøve, 7-trinsskala) 80 85% 80 5, E/Relationer og interaktioner (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 52 96% 52 7, E/Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 3 67% 3 3, E/Akut og kritisk syge patienter/borgere (Skriftlig prøve, 7-trinsskala) 50 88% 50 6, Den Fælles Studieadministration Side 22 af 22

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Modulevaluering af de pædagogiske diplomuddannelser UCL 2015

Modulevaluering af de pædagogiske diplomuddannelser UCL 2015 Modulevaluering af de pædagogiske diplomuddannelser UCL 2015 Indholdsfortegnelse Praktikvejlederuddannelsen... 4 Pædagogisk viden og forskning... 5 Undersøgelse af pædagogisk praksis... 6 Undersøgelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Professionsbacheloruddannelserne

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Professionsbacheloruddannelserne UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Karakteropgørelse Professionsbacheloruddannelserne Datagrundlag: Udtræk fra SIS Periode: 1/3-2015 til 31/8-2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense...

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND Lærer Silkeborg 1. Praktik, kompetencemålsprøve 156 152 97% 156 7,97 2. Praktik, kompetencemålsprøve

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Karakterer afgivet på hold i 2015

Karakterer afgivet på hold i 2015 Karakterer afgivet på hold i 2015 Institut for Ledelse og Forvaltning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Sagsbehandling Projekter og metoder Borgerkommunikation Organisation og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG Program KL. 18.00-18.10: VELKOMST VED STUDIELEDER METTE MARIE GRÄS KOKHOLM KL. 18.10-18.20: OPLÆG VED DANSKUNDERVISER ANETTE

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED Sygeplejerske Holstebro 1. semester 95 83 87% 95 6,25 2. semester 37 35 95% 37 7,65 Modul 10: Akut og kritisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Folkeskolelærer- og pædagoguddannelse på Færøerne. Fróðskaparsetur Føroya/ Námsvísindadeildin

Folkeskolelærer- og pædagoguddannelse på Færøerne. Fróðskaparsetur Føroya/ Námsvísindadeildin Folkeskolelærer- og pædagoguddannelse på Færøerne 1 Færøernes Seminarium (lærerskole) blev fusioneret med Færøernes Universitet i 2008 Er nu en del af fakultetet for humaniora, samfundsvidenskab og pædagogik

Læs mere

Karakterer. Metropol. MetropoLIS Studieservice. Datagrundlag: udtræk fra SIS pr. 1. oktober af 35

Karakterer. Metropol. MetropoLIS Studieservice. Datagrundlag: udtræk fra SIS pr. 1. oktober af 35 Karakterer Metropol Datagrundlag: udtræk fra SIS pr. 1. oktober 2016 MetropoLIS Studieservice 26 af 35 Administrationsøkonom Afsluttende eksamensprojekt 63 7,1 8% Tværfaglig skriftlig eksamen omhandlende

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Professionsbacheloruddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Professionsbacheloruddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Karakteropgørelse Professionsbacheloruddannelser Datagrundlag: Udtræk fra SIS Periode: 1/3 2016 til 31/8 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense...

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag

Læs mere

Eksterne prøver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Eksterne prøver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Eksterne prøver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen 1 Indhold: Kompetencemål... 3 Placering af prøverne uddannelsesforløbet... 3 Tilpasning af eksaminationstider og sideantal

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse 1. Overordnede kriterier for samtlige mål og CKF er Den faglige,

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan Fokus vil i dag være på uddannelsesplan 2007 og 2014 Bekendtgørelse Kompetencer Videns og færdighedsmål Skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Bring ideas to life VIA University College. Velkommen til dialogmøde om praktik i ny pædagoguddannelse.

Bring ideas to life VIA University College. Velkommen til dialogmøde om praktik i ny pædagoguddannelse. Bring ideas to life VIA University College Velkommen til dialogmøde om praktik i ny pædagoguddannelse. 1 Bring ideas to life VIA University College Dagsorden 15.30 17.30 - Velkomst og præsentation - Ny

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2016 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i august/oktober

Læs mere

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Karaktergennemsnit. Karaktergennemsnit jf. lov 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Karaktergennemsnit. Karaktergennemsnit jf. lov 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit jf. lov 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Eksaminer med ekstern censur ved VIA University College Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Specialpædagogiske kompetencer

Specialpædagogiske kompetencer Specialpædagogiske kompetencer I lærer- og pædagoguddannelsen fra 2007 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Disposition 1. Specialpædagogik i læreruddannelsen 2. Specialpædagogik

Læs mere

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD via.dk/efter-og-videreuddannelse VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD - nutidens talepædagog VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD I Danmark findes to veje til at kvalificere sig til at søge et job som logopæd. Enten kan man

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune Karakterrapport Afgangsprøverne maj juni Ishøj Kommune Indhold Forord... Skoleledernes refleksion over karakterrapport... Rapportens forudsætninger... Det fælleskommunale gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016.

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016. Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016. Den studerende er automatisk indstillet til prøven. Framelding kan ske indtil 14 dage før prøvens afholdelse. Sker frameldingen senere betragtes

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Fremtidens skole i Struer Kommune

Fremtidens skole i Struer Kommune Fremtidens skole i 2014 Baggrund og formål Analysen skal bidrage til at skabe overblik over de udfordringer, står overfor på folkeskoleområdet de kommende år, og anvise handlemuligheder for en fagligt

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2017 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i september/oktober

Læs mere

Fag Indskoling(0.-2. klasse) Mellemtrin(3.-6. klasse) Overbygningen(7.-10. klasse)

Fag Indskoling(0.-2. klasse) Mellemtrin(3.-6. klasse) Overbygningen(7.-10. klasse) Som lærer og elev i Varde Kommune har du adgang til en bred vifte af digitale læremidler. Programpakken justeres hvert år i november, og nedenfor ser du programpakken, som gælder fra 1. januar 2015. Udvælgelsen

Læs mere

Afrapportering. Kortlægning af omfanget af og formen på undervisning uden for klasserummet på læreruddannelserne i VIA

Afrapportering. Kortlægning af omfanget af og formen på undervisning uden for klasserummet på læreruddannelserne i VIA Afrapportering Kortlægning af omfanget af og formen på undervisning uden for klasserummet på læreruddannelserne i VIA Karen Barfod og Søren Witzel Clausen VIAs program for Outdoorpædagogiske perspektiver

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Mangler din skole en dygtig lærer?

Mangler din skole en dygtig lærer? Mangler din skole en dygtig lærer? (eksempler på kandidater kun forsider) Teach First Danmark er nonprofit. Vi giver folkeskoler i hovedstadsområdet mulighed for at rekruttere blandt de mest relationsstærke

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

UNI C. Indberetningsstruktur

UNI C. Indberetningsstruktur UNI C Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette? Alle folkeskoler

Læs mere

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Åbent Hus 26. februar 2015

Åbent Hus 26. februar 2015 Åbent Hus 26. februar 2015 Friluftsvejlederuddannelsen - en kompetencegivende uddannelse i friluftsliv V/Studieleder Mathilde Vædele Haugaard Jensen Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Samt

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder Gør en forskel VIA Læreruddannelsen VIA University College Læreruddannelsen med de mange muligheder VIA Læreruddannelsen Om Læreruddannelsen På Læreruddannelsen i Aarhus lægger vi vægt på udviklingen af

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette?

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Davidskolen. Periode:

Davidskolen. Periode: Davidskolen Samtale- og evalueringsark 7.- 9. klasse Navn: Klasse: Periode: Indhold: Side 2 Side 3 Side 4 Din egen og lærernes vurdering af din personlige indstilling Faglige vurdering, fraværsdage og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard. Forslag. til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 208 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Forslag til Lov om ændring af lov om professionshøjskoler

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere