Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser"

Transkript

1 DFB Afd Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d

2 Af Domea og Energi & Miljø Indledning Dette materiale er en opdatering på, hvad der er sket omkring passivhusprojektet vedrørende blok 9, siden afdelingsmødet d besluttede at iværksætte detailprojektering og udbud af opgaven. Da der er nogle væsentlige ændringer i forhold til det godkendte projekt, afholdes der ekstraordinært afdelingsmøde d kl i afdelingens fælleshus, hvor beboerne skal tage stilling til om projektændringer og økonomi kan godkendes. Baggrund Siden afdelingsmødet i november måned 2013 er der blevet arbejdet grundigt med projektet i detaljer. Indledningsvis fik vi den udfordring, at COWI som hidtil havde fungeret som rådgivende ingeniør på projektet efterfølgende meddelte at de ikke havde til hensigt at deltage i detailprojektereingen. COWI ønskede kun at varetage rollen som tovholder på EU/EUDP-delen, der som bekendt yder tilskud til projektet. Dette gav projektgruppen en tidsmæssig udfordring da et nyt, kompetent rådgivende ingeniørfirma skulle tilknyttes projektet. Det lykkedes med Dominia som hurtigt satte sig ind i forholdene og indhentede en del af den spildte tid. Sideløbende med dette blev der nedsat et beboerudvalg af afdelingsbestyrelsen, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen med så mange engagerede beboere omkring projektet. Der er kommet rigtig mange gode input til de emner, som beboerudvalget har behandlet og, som aftalt på afdelingsmødet, har eksempelvis brugen af altanerne og vinduesløsningerne i den forbindelse -været et emne, som der er brugt meget tid og hjerteblod på. - Det blev undervejs klart, at for at få funktion, kvalitet og energiramme til at gå op i en højere enhed måtte der satses på en lidt dyrere løsning end forudsat, men det har været beboerudvalgets holdning, at hellere betale lidt mere for gode kvalitetsløsninger, end at købe noget indenfor den økonomiske ramme, som man alligevel ikke ville blive helt glade for. Der blev afholdt licitation på projektet i maj måned, hvor det desværre blev klart, at markedet er i opadgående retning, og at vi derfor ikke kan få så meget for pengene som forudsat i november måned Projektgruppen har herefter udarbejdet en revideret løsning på projektet, som holder sig indenfor den økonomiske ramme, og som er blevet forelagt afdelingsbestyrelsen og projektgruppen. - Ligeledes har projektgruppen foretaget en ny økonomisk beregning på at gennemføre projektet ud fra det oprindelige projekt med de forbedringer som beboerudvalget har ønsket og vurderet som værende vigtige. 2

3 En enig afdelingsbestyrelse og et enigt beboerudvalg har besluttet at bakke op om den sidste løsning, og det er den, som fremlægges via dette notat og vedlagte, opdaterede flyer. Som aftalt på afdelingsmødet ville beboerne blive indkaldt igen, hvis der var forudsætninger angående projekt eller økonomi som ikke holdt hvilket er anledningen til, at I indkaldes til ovennævnte ekstraordinære afdelingsmøde. Tidsplan Da udviklingen af det endelige projekt har trukket ud i forhold til de forudsætninger og antagelser, vi gjorde i november 2013, er der ingen tvivl om at projektet er under et større tidspres nu. Der er en binding i forhold til vinter og tilskudsmidler fra EU/EUDP, men med nærværende projektrevision kan vi stadigvæk gennemføre projektet ud fra de oprindelige antagelser: - Anlægsstøtte via EU/EUDP midler skal anvendes i 2014 til at få passivhusdelen til at fungere herefter skal der som dokumentation måles på en varmesæson. Det kan oplyses at en måleperiode fra og varmeåret ud er tilstrækkelig dokumentation i den forbindelse. - De fysiske arbejder skal gennemføres uden forøgede omkostninger til vinterforanstaltninger. Dette kan klares ved at udskyde eksempelvis pudsearbejder og reetablering af haver til foråret 2015, som ikke har betydning for virkningen af passivhusdelen, hvis det viser sig at være økonomisk fordelagtigt. Økonomi for genanstilling er kun en brøkdel af, hvad vinterforanstaltninger til pudsearbejde udgør og er indeholdt i den samlede projektøkonomi. Når der er valgt entreprenør til projektet vil dette blive nærmere planlagt. I nærværende reviderede projekt forudsættes det, byggearbejderne er gennemført fra primo august 2014 til ultimo december Finansiering - huslejekonsekvenser I de efterfølgende skemaer og tabeller er tallene opdateret i forhold til beslutningsoplægget fra november Tabel 1: Anlægsbudget for Passivhus-renoveringen Håndværkerudgifter, inkl. byggepladsudgifter og ufo.udg Totalrådgiverudgifter m.m. Kapitalomkostninger og diverse udgifter Moms kr kr kr kr. I alt inkl. moms kr. Bemærk: Byggeriet forudsættes gennemført udenfor vinterperioden. Afsat til uforudsete udgifter udgør ca. kr inkl. moms Tabel 1 viser det samlede budget for renoveringen fordelt på hovedposter. 3

4 I tabel 2 er vist de tilskudsmidler og henlagte midler, som anvendes til at nedbringe størrelsen på det kreditforeningslån, som skal finansiere renoveringen. Afdelingen anvender selv henlagte midler (konto 401) svarende til blok 9 s andel af den samlede bebyggelse. Tabel 2: Finansiering af Passivhusprojektet Samlet budget for renovering: Henlagte midler Tilskud fra EUDP Tilskud fra EU Finansiering v. låneoptagelse: kr kr kr kr kr. 30 årigt 3 % Realkreditlån, 1. års ydelse: kr. Nøgletal 187 kr./m2/år Beregning på låneydelser er baseret på lånetilbud af forbehold for evt. rentebevægelser EU og EUDP-midler kan anvendes såfremt måle- og dokumentationsperiode opstartes (se Tidsplan ) Beboernes husleje fremkommer af afdelingens driftsbudget, og netop driftsbudgettet skal reguleres i forhold til de besparelser i afdelingens drift, som opnås ved at gennemføre renoveringen (Tabel 3). Der skal i de kommende år ikke henlægges penge til drift og vedligeholdelse af facader, vinduer mv., som afdelingen gør på nuværende tidspunkt hvilket betyder, at der er besparelser at hente. Da afdelingen er over 30 år og de oprindelige lån er betalt vil det være muligt at søge hovedselskabet om at få tilbageført midler til renoveringsopgaven. Administrationen vil være afdelingen behjælpelige med dette såfremt, at beboerne i Gadehavegård godkender projektet. Tabel 3: Ændringer i afdelingens driftsbudget (år1) Ændring af henlæggelser (kto 120) kr. Anvendelse af udamortiserede lån kr. Besparelser på afdelingens el-forbrug kr. Besparelser på afdelingens drift (kto 115) kr. Besparelser i alt: kr. Nøgletal 100 kr./m2/år Besparelser på el er beregnet af ARK og forudsætter opsætning af solceller (indeholdt i anlægsbudget) 4

5 Tabel 4: Ændring i beboernes forbrugsregnskab Besparelse på varmeforbrug ved Passivhusrenovering kr. Besparelse ved omlægning af fjernvarmerør i jord kr. Besparelser i alt: kr. Nøgletal 30 kr./m2/år Besparelse på varmeforbrug er beregnet af ARK og efter gældende priser efter omlægning af rør (2013-tarif) Omlægning af fjernvarmerør er et selvstændigt projekt og skal godkendes på afdelingsmødet. Beboerne i Gadehavegård betaler individuelt for energiforbrug til opvarmning og produktion af varmt vand. Såfremt renoveringen gennemføres, vil energibesparelserne kunne opnås på forbrugsregnskabet for den enkelte lejlighed. I praksis vil man få nedsat sin månedlige á conto opkrævning, svarende til det beløb som er anvist i tabel 4. I forlængelse af renoveringen vil det være en fordel for bebyggelsen, at omlægge afdelingens fjernvarmerør. For at beboerne i blok 9 vil kunne opnå denne gevinst, vil der i forbindelse med renoveringen blive opsat energimålere ved fjernvarmestikkene ind til blok 9, og beboerne vil blive afregnet simuleret efter fremtidig pris/tarif/vilkår fra fjernvarmeværket. - Såfremt afdelingen i 2015 beslutter at gennemføre renoveringsprojektet, vil det med fordel kunne besluttes at omlægge alle afdelingens fjernvarmerør. Tabel 5: Lejlighedsstørrelser og huslejekonsekvenser Blok 9: Antal V. Stk. Areal Sum 1V 6 48, V 6 52, V 6 74, V 24 84, V 12 99, Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse: 79 m2 Bruttohuslejekonsekvenser for beboerne i blok 9: Huslejestigning: 187 kr./m2/år - Besparelse i drift -100 kr./m2/år - Besparelse i forbrug -30 kr./m2/år I alt 57 kr./m2/år Svarende til: 375 kr. pr. måned for en gennemsnitlig lejlighed på 79m2 5

6 I tabel 5 er der foretaget en gennemsnitsbetragtning/beregning på afdelingens lejligheder og nøgletallene er sammenfattet. I tabel 6 vil man kunne finde sin lejlighed og se de konsekvenser, som renoveringsprojektet har (husleje pr ). 6

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsen udsender hermed sin skriftlige beretning forud for beboermødet onsdag den

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO Fysisk renovering af afdelinger Kl. 17.00 20.00 I VIBO Hvad gør vi nu? Undervisere John Christensen / VIBO Merethe Bryder Omfang Afdelinger der vil lave et forbedringsarbejde Byggeskader hvor Landsbyggefonden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014 Til stede: Dion Madsen (KAB/Øbro 95), Søren Holm, Claus Valentiner, Henriette Pedersen og Steen Hartvig Jacobsen (ref.) fra bestyrelsen. Ikke

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere