Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)"

Transkript

1 Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved Vor Frue kirke sammesteds. De døde uden efterlevende børn. Skiftebrevet efter 1 præstehustruen 1710 giver et interessant øjebliksbillede af deres respektive familier. Ud fra skiftet kan desuden en række hidtil ukendte efterkommere af Brunov- og Paulin-slægterne spores. I den forbindelse er også fundet flere rettelser og tilføjelser til Wibergs Præstehistorie. Ved undersøgelsen er hovedsagelig det omfangsrige skiftemateriale benyttet, der er tilgængeligt på Erik Brejls hjemmeside. Nygårds sedler har været et godt supplement. De nævnte præstebørn er: A.6. JOHANNES JACOBSEN BRUNOV, født ca. 1646, død i Ferslev. Gift med B.3. INGEBORG JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1655, begr i Aalborg. Undersøgelsen medtager forældrenes generation og begynder med A. Jacob Hansen Brunov, præst ved Budolfi kirke og B. Jacob Poulsen (Thisted), præst ved Vor Frue kirke. Sidstnævnte var først gift med enken efter to forgængere. Disses ægteskaber og børn er også medtaget som X. Niels Andersen Vadum og Y. David Jensen Klyne. Dennes første hustru Elisabeth Nielsdatter var også enke og hendes første ægtemand er medtaget som Z. Christen Andersen. (Z. er altså kronologisk ældst, derefter kommer Y. og X.) Oversigter over nogle efterkommere af X., Y. og Z. findes tilsidst i teksten. Undersøgelsen er ufuldstændig (delvis antydet ved ###), og forfatteren modtager gerne tilføjelser og rettelser til de foreliggende fire generationer. Første Generation A. JACOB HANSEN BRUNOV, født ca i Nyborg, død i Aalborg. Mag. 1637, sgpr. Aalborg (Bud.) 1673, provst i Kjær hd. 1. Gift i Aalborg (Bud.) m. MAREN POP CHRISTOPHERSDATTER DE HEMMER, død senest 1639 i Aalborg. (2 døtre: A.1.-A.2.). Datter af Borgmester i Aalborg Christopher de Hemmer (død (Bud.), begr (Vor Frue)) og 1. Hustru Johanne Jørgensdatter (død (Bud.), begr. (Vor Frue) Gift i Aalborg (Bud.) m. INGEBORG BAGGESDATTER, død i Aalborg. (5 Sønner, 6? døtre: A.3.-A.8.). Datter af Raadmand i Ribe Bagge Pedersen ( ) og Margrethe Lauritsdatter ( ). 4 Z. CHRISTEN ANDERSEN var 1598 og 1602 fæster af Findstrup i Dal sg., Fleskum hd. Gården blev senest 1604 overtaget af Hans Wandal i Aalborg (død 1622), far til Maren Hansdatter Vandel, David Klynes 2. hustru. 5 2? Gift m. ELISABETH NIELSDATTER, født ca. 1569, (antagelig død 7.11.,) begr i 6 Aalborg (Vor Frue), 54 år. 1 Datter: Z.1. Elisabeth Nielsdatters forældre kendes ikke; men 7 David Klyne nævner i sit indlæg under hekseprocessen i Aalborg en søster Johanne Nielsdatter. Y. DAVID JENSEN KLYNE, født ca. 1569, antagelig i København, død i Aalborg (Vor 8 9 Frue), 65 år. Skifte Student Sorø 1586, studerede i Wittenberg 1591, mag. dér , i Jena 1600, sgpr. i Aalborg (Frue) Gift m. ELISABETH NIELSDATTER, født ca. 1569, død i Aalborg. Skifte Døtre: Y.1.-Y.4.

2 2. Gift ca m. MAREN HANSDATTER (VANDEL), født ca i Aalborg, død dér (Kun efterlevende børn af 2. ægteskab, se B. nedenfor). X. NIELS ANDERSEN VADUM, født ca i Vadum, død i Aalborg (Vor Frue). 12 Student Aalborg 1623, sgpr. i Aaby-Hasle, konrektor i Aarhus , mag. 1633, sgpr. 13 Aalborg (Vor Frue) Søn af sgpr. i Vadum Anders Nielsen Holm (død ca. 1640) og Anne Andersdatter. 14 Gift ca m. MAREN HANSDATTER (VANDEL), født ca i Aalborg, død dér (Se B.) 3 Døtre: X.1.-X.3. B. JACOB POULSEN (THISTED), født i Thisted, død i Aalborg. (Søn af rådmand Poul Jacobsen ( ) og Ingeborg Christensdatter Søe ( ). Student Viborg 1640, mag. 1647, sgpr. Aalborg (Frue) 1645, provst i Kjær hd Gift 1646 m. MAREN HANSDATTER (VANDEL), født ca i Aalborg, død dér 1650, 47 år (Uden børn i 3. ægteskab). Enke efter to forgængere X. og Y. Datter af borgmester i Aalborg 20 Hans Pedersen Vandel, (død i Aalborg, begr. i Vor Frue Kirke) og Maren Lauridsdatter, (død i Aalborg, begr. Vor Frue, hendes 1. ægteskab) Gift m. ELSE ANDERSDATTER (RINGKØBING), født ca i København, død i Aalborg i 34te år. 3 Sønner, 3 døtre: B.1.-B.6. Datter af biskop i Aalborg Anders Andersen Ringkjøbing ( ) og 1. hustru N.N. (begr i Aalborg). 3. Gift ca m. MAREN PEDERSDATTER BERING, død Sønner, 1 datter: B.7.-B Datter af borgmester i Viborg Peder Pedersen Bering (død ca. 1656) og (4. hustru) Margrethe Frantsdatter (død 1660). 24 Anden Generation Børn af Jacob Hansen Brunov og Maren Pop Christophersdatter de Hemmer A.1. MAREN JACOBSDATTER BRUNOV, dbt i Aalborg (Bud.), begr Aalborg. Boede 1710 i Aarup præstegård. 3 Døtre: A.1.1.-A Gift m. ANDERS OLUFSEN (TRANE), født i Viborg (Graabr.), død i Aarup præstegd. Student Viborg 1644, sgpr. i Torslev sg., Ø. Han hd Søn af sgpr. til Graabrødre Kirke i Viborg Oluf Christensen (Kedelsmed) ( ) og 1. hustru Kirsten Andersdatter Trane (død ) Gift m. JØRGEN HANSEN HORNE, født i Horne, Sallinge hd., død i Aarup præstegd. Student Slagelse 1673, hører i Aalborg 1679, sgpr. i Torslev Søn af Hans Andersen og Anne Bernhardtsdatter. (Uden børn, hans søskende arver). A.2. JOHANNE JACOBSDATTER BRUNOV, født før 1639 i Aalborg, død dér Datter.: A.2.1. Gift i Aalborg (Bud.) m. købmand LAURIDS LAURIDSEN (SUUR), født ca i Aalborg, død dér ca Søn af købmand og rådmand i Aalborg Laurids Lauridsen (begr ) og Else Baggesdatter (død 1648, skifte 27.7.). 34 Børn af Jacob Hansen Brunov og Ingeborg Baggesdatter 35 A.3. BAGGE JACOBSEN BRUNOV, født , død i Tæbring. Student Aalborg , cand. theol. 1664, udenlands i to år, (i Leiden og Heidelberg 1666) kapellan 1672, sgpr i Tæbring-Outrup-Rakkeby. Gift m. KAREN OLUFSDATTER, født ca i Hundstrup, død på Jegindø. 1 Datter: A.3.1. Datter af præst i Hundstrup-Østerild sg. Oluf Jacobsen Jelstrup (død 1672) og Kirsten Edvardsdatter Meier (død ca 1684, hendes 1.

3 ægteskab). 39 A.4. MARGRETHE JACOBSDATTER BRUNOV, døbt i Aalborg, 1 Søn, 2 døtre: A A.4.3. Gift m. IVER JACOBSEN WOLF, født ca i Østofte, død sept i Nykøbing. Student Odense 1648, Kapellan 1661, sgpr til Nykøbing-Lodderup-Elsø sg., Mors Sdr. hd. Søn af sgpr. i Østofte, Fuglse hd., Jacob Jacobsen Wolf (født i Oslo 1586/87, død 1653) og N.N A.5. HANS JACOBSEN BRUNOV, født , død i Skivum. Student Aalborg , udenlands (Wittenberg og Braunschweig) Sgpr. i Skivum-Giver sg., Aars hd Gift i Aalborg (efter bevill.) m. SIDSEL THOMASDATTER, født 1652 i Aalborg. (3 Sønner, 2 døtre, hvoraf A.5.1.-A.5.3. levede 1710). Datter af rådmand i Aalborg Thomas Lauridsen, (død 1654 i Aalborg (Vor Frue sg.)) og 2. hustru Maren Hansdatter (døbt , begr i Aalborg). 50 A.6. JOHANNES JACOBSEN BRUNOV, født ca. 1646, død i Ferslev. Student Aalborg 1666, kapellan 1668, sgpr i Ferslev-Dal-Volsted sg. Provst i Fleskum hd Gift m. 51 B.3. INGEBORG JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1655, begr i Aalborg. Uden Børn. 52 A.7. LAURIDS JACOBSEN BRUNOV, født omkring 1650, antagelig død før Ved skiftet efter moderen 1677 var han i Bragernæs i Norge, 1693 i Nibe. Konsumptionsforpagter i Nibe. A.8. SØREN JACOBSEN BRUNOV, døbt i Aalborg (Bud.), død i Aalborg Borgmester i Aalborg Gift i Aalborg (Bud.) m. ANNE HENRIKSDATTER DE HEMMER, døbt i Aalborg (Bud.), død ###. Datter af borgmester i Aalborg1660 Henrich de Hemmer (begr ) og Karen Hansdatter (begr ). 2 Børn levede: A.8.1.-A.8.2. Børn af Jacob Poulsen Thisted og Else Andersdatter (Ringkøbing) B.1. HELVIG JACOBSDATTER PAULIN, antagelig født 1652, begr i Aalborg (Vor Frue), gift i Aalborg m. URBAN PEDERSEN BRUUN, født i Aalborg, død i Kærup prgd. Student Aalborg 1666, cand. theol. 1668, sgpr. i Tømmerby-Lild sg., V. Han hd Sønner, 4 døtre: B.1.1.-B.1.6. Søn af købmand i Aalborg Peder Nielsen Boesen (ca ) og (gift i Budolfi, hendes 1. ægteskab) Johanne Urbansdatter (ca efter 1662). 63 Helvig Jacobsdatter fik 1718 tillagt renten af 300 sldlr. årligt af den ugifte klokker og graver ved Budolfi Kirke Niels Dalgaard, født i Thisted, begr , 70 år, 5 md., 21 dg. B.2. POUL JACOBSEN PAULIN, født ca. 1653, død Student Aalborg 1673, skulle have været 66 kapellan i Nibe i sommeren 1685, men sgpr. Laurids Kras afslog ham. Kaldet til præst i Mov , men han døde før ordinationen. (Sandsynligvis ugift). B.3. INGEBORG JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1655, gift m. A.6. Johannes J. Brunow, præst Ferslev-D.-V. Se dér. B.4. ANDERS JACOBSEN PAULIN, født ca i Aalborg, død januar 1698 i Mov. Student 68 Aalborg 1677, cand Sognepræst i Mov sg Gift med MAREN PEDERSDATTER, født 1671 i Dal sg., død på Lundbæk, begr

4 i Bislev. 2 Sønner, 1 datter: B.4.1.-B.4.3. Datter af Peder Thomsen i Dal og Mette Pedersdatter (Hvid). Maren Pedersdatter blev 2. gift i Dal (i huset) m. Abraham Lucassen Calow, døbt i Aalborg (Bud.), begr i Romdrup, 43 år. Student Aalborg 1683, cand. theol. 1689, sgpr. i Romdrup-Klarup sg., Fleskum hd. 1695, ordin Søn, 1 datter: B.4.x.- B.4.y. Søn af tolder i Aalborg (fra 1660) Lucas Hansen (født ca. juli 1624, død Aalborg (Bud.)) og 2. hustru Cathrine Danielsdatter Calov (døbt , begr ). 71 Maren Pedersdatter blev 3. gift i Romdrup med X.3.3. sgpr. i Romdrup-Klarup sg. 72 Hans Lauritsen Tancke, født ca i Haverslev, Han hd., død 1714 i Romdrup. 1 Søn: B.4.z. Hans Tancke er søn af X.3., se dér. B.5. DORTHE JACOBSDATTER (PAULIN), født ca i Aalborg, begr Aalborg (Vor Frue) gift i Aalborg (Bud.), m. borger og købmand i Aalborg JENS JENSEN ALMSTRUP, 76 født ###, død ###. Han fik Bevill. til at gøre opbud. Børn: B.5.1.-B gift ca m. toldbetjent i Aalborg (1718) FILIP VADSEN, død (Efternavnet staves meget varierende, Wadsen / Watzon / Vadsen ). 1 Datter: B Jens Jensen Almstrup var 1. gift Aalborg (Bud.) m. Use Lauridsdatter, død før (Hun havde i mange år været i Dr. Niels Bentzens hus). 3 Døtre: B.5.x.-B.5.z. B.6. CHRISTEN SØ JACOBSEN (PAULIN), født 1657/59 i Aalborg, levede 1710 ved skiftet efter helsøsteren Ingeborg - se under A.6. Børn af Jacob Poulsen Thisted og Maren Pedersdatter Bering 79 B.7. PEDER JACOBSEN PAULIN, født i Aalborg (Vor Frue), død i Roskilde (Dom.). Student København 1682, mag. 1696, sgpr. Slagelse (St. Peter) 1697, Kapellan hos sgpr. Christen Jensen Blichfeld i Ringsted , sgpr. i Roskilde (Dom.) Gift 1698 m. KAREN HENRIKSDATTER BLICHFELD, begr i Ringsted (Sct. Bendt). Uden børn. Datter af sgpr. ved Aarhus Frue Kirke Henrik Christensen Blichfeld, (født i Lyngaa, død 16.3., begr ) og 1. hustru Karen Christensdatter Friis (født ca. 1635, begr i Aarhus Frue Kirke) Gift i Roskilde m. TABITHA ESAIASDATTER FLEISCHER, død efter Mindst en 83 søn: B.7.1. Datter af sgpr. v. København Helliggeist Kirke Esaias Esaiasen Fleischer ( ) og Ellen Jacobsdatter (død ). B.8. NIELS JACOBSEN PAULIN, født ca Student København Landmåler i Vendsyssel og Thy 1696, i Ole Rømers tjeneste B.9. OVE JACOBSEN PAULIN, død i Kalundborg. Borger og købmand dér. 1. gift m. 86 HELVIG CATHRINE MUNCHGAARD, død 1705 i Kalundborg. 2 Døtre: B.9.1.-B.9.2. Datter af sgpr. i Herlufsholm Poul Munchgaard ( ) og 1. hustru Else Sørensdatter May (døbt begr ). 87 Ove Paulin var 2. gift m. ANNE HANSDATTER HORNEMAN, født ca. 1687, begr i 88 Hvilsager, i 75. år. 1 Søn, 3 døtre. B.9.3.-B.9.6. Datter af købmand i Næstved Hans Horneman (døbt begr ) og 1. hustru Christine Diedrichsdatter Braes (død ). 89 Anne Horneman blev 2. gift ca m. Thomas Nicolai Behr, begr i Hvilsager, 73

5 90 år. Borgerskab som købmand i København 1703, købte Skafføgaard Børn levede: 91 B.9.x.-B.9.y. Søn af borger og handelsmand i København, siden ejer af Rygaard, Nørager sg., Sønderhald hd., Niels Thomsen (død 1679) og Anne Svendsdatter ( , hendes 1. ægteskab) B.10. ANDERS JACOBSEN PAULIN, født ca i Aalborg, død i Hjørring, begr. i Kirken. Student Slagelse Herredsfoged i Horns og Vennebjerg hd., byfoged i Hjørring Gift m. CHARLOTTE AMALIE BAREBANDT, født ca. 1671, død i Hjørring, begr. 97 i Kirken. 1 Datter: B Hun havde 1. været gift m. Johan Frederik von Neiendahl, med hvem hun havde datteren Johanne Frederikke von Neuendahl, født ca. 1695, begr i Aalborg (Bud.). Gift i Hjørring m. herredsfoged i Kjær-Hvetbo herreder fra 1714, Erik Emmiksen, født ca i Thisted, død i Voerbjerg, begr i Nørresundby. 4 Sønner levede Gift i Hjørring m. JOHANNE PEDERSDATTER NASCHOU, død 1739 i Hjørring. (Uden børn i begge ægteskaber). Hun havde 1. været gift m. præst i Nørhaa Jørgen Otto 102 Mathiasen Hildebrandt, født på Christianshavn, død i Nørhaa. Skifte Søn af tysk kapellan ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn Mathias Hildebrandt (død 1670) og Marie Sørensdatter. 105 B.11. ELSE MARGRETHE JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1669, begr i Aalborg 106 (Bud.), 81 år, 4 dg., gift m. købmand i Aalborg HERMAN KUHR/CUUR, født ca. 1644, begr i Aalborg, 82 år, 5 md. Mindst 4 Døtre: B B Enke, Skifte Bev. til uskiftet bo Tredie Generation Døtre af Maren Jacobsdatter Brunov og Anders Olufsen (Trane) 110 A.1.1. KIRSTEN ANDERSDATTER (TRANE), født ca.1655, begr i Aalborg (Bud.) 66 år, md. 21 dg. (Uden efterlevende børn i begge ægteskaber). 1. Gift okt m. sgpr. i Kettrup-Gøttrup sg. LAURIDS HANSEN SCHRØDER, født i 113 Nakskov, død i Kettrup. Student Frederiksborg 1668, cand. theol Søn af købmand i Nakskov Hans Pedersen Schrøder og Anna Lauridsdatter Gift i Kettrup m. studiosus JOHANNES FRIEDENREICH, født i Aalborg, 115 begr i Aalborg (Bud.). Student Aalborg 1692, theol. attestats 1695 og phamaceut eksamen., apoteksbestyrer efter faderens død, vejer og måler i Aalborg. Søn af 118 apoteker i Aalborg Johannes Frederik Friedenreich (begr , 48 år) og Magdalene Danielsdatter Calov (begr , 54 år. Begge begravede i Vor Frue kirke, epitafium). 119 A.1.2. Maren Andersdatter (Trane), født ca.1657, død 1707/ Gift e m. Jens Larsen på Holmen i Hune sg., Hvetbo hd., død 1688/ Gift i Torslev m. Søren Andersen Kolding. 121 Søren Kolding blev 2. gift i Torslev m. Anne Pedersdatter. (Børn). A.1.3. Johanne Andersdatter (Trane), født ca.1668 ( 17 år v. skiftet e. faderen), død e Svagelig. Datter af Johanne Jacobsdatter Bruun og Laurids Lauridsen (Suur) A.2.1. ELSE LAURIDSDATTER, født ca i Aalborg, død før ca i Blære. 1. Gift m. OTTO JENSEN FARSTRUP ( marts1686), Stud. Aalborg 1667, kapellan i

6 122 Sebber-Lundby sg. 1673, sgpr. dér Børn: A A Søn af sgpr. i Farstrup Aistrup sg. Jens Pedersen Farstrup (død ) og (gift ) Margrethe Martinsdatter Gift m. CHRISTEN JENSEN STUB, degn i Blære, fra 1717 i Ø. Hornum, født ca i Kornum sg., begr i Ø. Hornum. 1 Datter: A Søn af Jens Olufsen (Skytte), (død Præst i Kornum-Løgsted sg., Slet hd. fra ca. 1651) og forgængerens datter Maren Christensdatter Stub (død 1690 eller før). 127 Christen Stub blev 2. gift m. Maren Christensdatter, født ca. 1680, begr i Ø Hornum. Datter af degn i Nr. og Sdr. Tranders Christen Christensen Aalborg (død 1696) og Anne Ibsdatter (ca Ø. Hornum. Hun var 2. g. m. eftermanden). Datter af Bagge Jacobsen Bruun og Karen Olufsdatter A.3.1. INGEBORG KIRSTINE BAGGESDATTER, født ca. 1681, død før moderen (1737). Børn af Margrethe Jacobsdatter Brunov og Iver Jacobsen Wolf A.4.1. JACOB IVERSEN WOLFF, født ca (ved militæret i skiftet efter Ingeborg Jacobsdatter Paulin i Ferslev præstegård). A.4.2. SIDSEL IVERSDATTER WOLFF, født ca (1710 gift m. SØREN ANDERSEN ÆRTEBØLLE i Aalborg). A.4.3. KIRSTEN IVERSDATTER WOLFF, født ca i Nykøbing (M.), død i Ulsted Sønner, 1 datter levede 1693: A A Gift 1686 m. PEDER MIKKELSEN ZIMMERMANN, født i Dronninglund, død i Ulsted. Student København 1679, cand. theol. 1681, sgpr. i Ulsted Søn 133 af sgpr. i Dronninglund, mag. Mikkel Pedersen Zimmermann ( ) og Maren Nielsdatter Ryberg (død efter 1690, hendes 2. ægteskab) Gift i Ulsted m. JENS ERIKSEN BRUUN, født i Skovby, Gundslev sg., 135 Falster, død i Ulsted. Student Nykøbing F. 1682, cand. theol. 1690, samme år 136 residerende kapellan i Hammer-Horsens-Sulsted-Ajstrup sg., sgpr. i Ulsted. 8 Sønner, 2 døtre, deraf levede 1712: A A Søn af løjtnant ved 2. fynske nationale rytteriregiment Erik Nielsen Bruun (nævnt ) og Margrethe Jensdatter Basse. Jens Eriksen Bruun blev 2. gift m. Dorthea Meilandt von Harder, døbt i Aalborg (Bud.), død efter (Uden børn). Datter af Meyland Harder (døbt ca ) og (hendes 2. ægteskab) Karen Lucasdatter (1653-efter 1714). Børn af Hans Jacobsen Brunov og Sidsel Thomasdatter A.5.1. JACOB HANSEN BRUUN, født ca (Ved skiftet efter Ingeborg Jacobsdatter Paulin i Ferslev præstegård var han 30 år. Opholdssted ukendt). A.5.2. MAREN HANSDATTER BRUNOV, levede ugift A.5.3. INGEBORG HANSDATTER BRUNOV, født ca. 1676, begr i Aalborg (Bud.), 52 år, md. minus 9 dg. 3 Sønner, 1 datter: A A Gift i Aalborg (Bud.) m. sgpr. i Vilsted-Vindblæs sg., Slet hd., HANS SØRENSEN, født , død 1726 i Vilsted. 144 Student Aalborg 1700, sgpr. i Vilsted-Vindblæs 1704, ordin Søn af sgpr. i Vilsted- Vindblæs Søren Christensen (ca ) og Inger Jensdatter. 145 Børn af Søren Jacobsen Brunov og Anne Henriksdatter de Hemmer

7 A.8.1. HENRIK SØRENSEN BRUNOV, født i Aalborg, død april 1741 i Børglum. Student fra Aalborg 1698, cand. theol , mag. 1710, sgpr. Børglum-Fureby-Vejby sg , ordin Gift m. ANNE CATHRINE POULSDATTER VILHOLT, død før Datter af Poul Iversen Vilholt til Aastrup og 1. hustru Sophie Ejlersdatter Holm (død ca 1702). 148 A.8.2. ANNE MARGRETHE SØRENSDATTER BRUNOV, døbt i Aalborg (Bud.), begr i Aalborg. (2 Børn, der døde spæde). Gift m. dr. med., læge i Aalborg, 149 JENS CHRISTENSEN LODBERG, født i Roskilde, død i Aalborg. Søn af sgpr. Christen Lodberg ( ), sidst biskop over Ribe stift, og Johanne Jacobsdatter Eilerts ( ). Student fra Ribe 1696, attestats København 1699, studerede i udlandet og , dr. med i København. 150 Jens Lodberg blev 2. gift i Aalborg m. Ida Sørensdatter (Bering), født ca. 1684, død 16.9., begr i Aalborg. (8 Børn, hvoraf 2 sønner, 1 datter A.8.2.x.-A.8.2.z. levede v. 151 skiftet e. moderen). Datter af ejer af Attrup i Hammer sg. Søren Christensen og Anne Bering. Børn af Jens Christensen Lodberg og Ida Sørensdatter Bering A.8.2.x. Præst i Skagen Søren Jensen Lodberg, født i Aalborg, død dér (begr. Bud.). 1. Gift i Aalborg m. Marie Wivet, dbt i Hillerød, begr i Aalborg (Frue). Datter af tolder i Aalborg Lorents Wivet ( ) og Anneke Marie Trane (ca ) Gift i Skagen m. Christiane Cathrine Mathiasdatter Holm, født , død i Skagen. (1 Datter). Datter af sgpr. i Jelstrup-Lyngby sg. Mathias Mathiesen Holm 154 ( ) og Cathrine Marie Jensdatter Elling (ca ) og enke efter sgpr. i Tversted-Uggerby-Bindslev Peder Sørensen Bering (ca ) Hans 3. Ægteskab. 155 A.8.2.x.1. Ide Marie Lodberg i Skagen ( , ugift). 156 A.8.2.y. Præst i Skagen Jens Jensen Lodberg, født , dbt i Aalborg (Bud.), 157 begr i Skagen. Gift i Skagen m. Sofie Amalie Wivet, født ca.1733 i 158 København, begr i Hjørring. (Uden børn). Testamente af Datter af Lorents Wivet og Anneke Marie Trane, se A.8.2.x. 159 A.8.2.z. Anne Margrethe Jensdatter Lodberg, født i Aalborg, død dér Gift m. sgpr. i Aalborg (Frue sg.) mag. Peder Olufsen Hovedstrup, født i Ormslev, død 10.9., begr i Aarhus. (1 Søn levede 1795): A.8.2.z.1. Oluf Christian Hovedstrup, 1760 i København, 1775 til Kongensgård i Nørre 160 Nissum sogn, gift m. Christiane Marie Overgaard. (2 Døtre). Peder Olufsen Hovedstrup var gift yderligere to gange. 161 Børn af Helvig Jacobsdatter Paulin og Urban Pedersen Bruun B.1.1. PEDER URBANSEN BRUUN, født i Tømmerby, død i Ferslev Student Aalborg 1695, sgpr. i Ferslev-Dal-Volsted sg Gift med X.3.2. MAREN VANDEL LAURIDSDATTER (TANCKE), født ca i Haverslev, død 3.2., begr i Aalborg. 3 Sønner, 4 døtre: B B B.1.2. ANDERS URBANSEN BRUUN, før 1727 i militæret, skal være faldet i træfningen ved Gadebusch dette år. Enke og 2 døtre på Rodsteenseje, Odder sg. 164 B.1.3. ELSE URBANSDATTER BRUUN, 1752 enke efter HANS SCHADE i Larvik i Norge. 3 Døtre:

8 B B B.1.4. JOHANNE URBANSDATTER BRUUN, født ca. 1684, begr i Aalborg. Gift dér (Bud.) m. købmand MADS JENSEN BJERREGAARD i Aalborg, født juli 1672, begr i Aalborg (Bud.), 57 år, 1 md., 24 dg. 1 Datter: B , nævnt i skiftet efter B.1.6. Helvig Urbansdatter Bruun i Ålborg B.1.5. INGER URBANSDATTER BRUUN, død før 1752 uden livsarvinger. B.1.6. HELVIG URBANSDATTER BRUUN, død ugift 1752 i bispinde Asbachs hus i Aalborg tjente hun på Refsnæs. Børn af Anders Jacobsen Paulin og Maren Pedersdatter B.4.1. JACOB ANDERSEN PAULIN, døbt i Ferslev, død 1715 på Kgl. Fregat, begravet i Korsør. - Tjente 1710 i Slagelse. B.4.2. METTE ANDERSDATTER PAULIN, født , død efter Var 1710 i Romdrup hos moderen, 1747 gift m. skrædder på Lundbæk, LAURIDS RAVN. B.4.3. PEDER ANDERSEN PAULIN, født , død før Børn af Maren Pedersdatter og Abraham Lucassen Calow B.4.x. Cathrine Abrahamsdatter Calow, f. ca B.4.y. Anders Abrahamsen Calow, f. ca Søn af Maren Pedersdatter og Hans Lauridsen (Tancke) 167 B.4.z. Abraham Hansen, født ca i Romdrup, død i Aalborg før 1747, efterladende sønnen Peder, f. ca Børn af Jens Jensen Almstrup og Use Lauridsdatter B.5.x. Ingeborg Jensdatter Almstrup døbt i Aalborg (Bud.), 168 B.5.y. Maren Jensdatter Almstrup døbt i Aalborg (Bud.), 169 B.5.z. Anne Marie Jensdatter Almstrup døbt i Aalborg (Bud.), 170 Børn af Dorthe Jacobsdatter (Paulin) og Jens Jensen Almstrup 171 B.5.1. USE JENSDATTER (ALMSTRUP) døbt i Aalborg (Bud.), begr. dér , år, 8 md., 26 dg. Gift i Aalborg (Bud.) m. sgpr. i Hjardemaal MADS 174 MOGENSEN VOGELIUS, født i Ugilt, begr i Hjardemaal, 38 år. (Skiftebrev ). Stud. Aalborg 1688, cand. 1691, pers. kap. Aalborg (Bud.) 1696, sgpr. i 176 Hjardemaal Børn: B B Søn af sgpr. i Ugilt-Taars sg. Mogens Madsen (død ) og Anna Christophersdatter Thorslev. B JES JENSEN ALMSTRUP ( ) i Aalborg. 179 B.5.2. JES JENSEN ALMSTRUP, døbt i Aalborg (Bud.), han var 1706 fadder i

9 180 Hjardemaal. 181 B.5.3. HANS JENSEN ALMSTRUP, døbt i Aalborg (Bud.), begr , 45 år, 2 md., 11 dg. (Bud.) Han var da (antagelig ugift) købmandskarl hos Henrik Grotum. Hans Almstrup ansøger forgævesom stedfaderens embede som toldvisiterer. 182 B.5.4. POUL JENSEN ALMSTRUP, døbt i Aalborg (Bud.), 183 Datter af Dorthe Jacobsdatter (Paulin) og Filip Vadsen B.5.5. Else sl. Filip Vadsens datter, født ca. 1702, begr Aalborg (Vor Frue), 66 år. 184 Børn af Peder Jacobsen Paulin og Tabitha Esaiasdatter Fleischer B.7.1. JACOB PEDERSEN PAULIN, født i Roskilde. Stud. Roskilde 1738, bacc. 1739, hører i Roskilde Børn af Ove Jacobsen Paulin og Helvig Cathrine Munchgaard B.9.1. ELSE KIRSTINE PAULIN, født ca. juni 1703 i Kalundborg (1¾ år ved skiftet e. moderen). (24. Maj 1712: 9 år). 186 B.9.2. HELVIG CATHRINE PAULIN, født ca. juni 1704 i Kalundborg (¾ år ved skiftet e. moderen), død i Roskilde (Dom.). 1 Søn: B Gift m. ridefoged ved Københavns Universitets gods ved Roskilde, CHRISTEN KNUDSEN, født ca. 1679, død i Roskilde (Dom.). Hans 3. af 4. ægteskaber. 187 Børn af Ove Jacobsen Paulin og Anne Hansdatter Horneman B.9.3. JACOB OVESEN PAULIN, født ca i Kalundborg. (6 år ved skiftet e. faderen). Student privat 1724 København, 19 år, bacc B.9.4. MARGRETHE CHRISTINE OVESDATTER PAULIN, født ca i Kalundborg, gift i Næstved (St. Peders) m. købmand Andreas Hochland, begr i Næstved (St. 189 Peders). Kirstine Paulin, 1746 Andreas Hochlands enke i Næstved, (har allerede givet afkald efter arv efter deres mor). 190 B.9.5. DORTHE OVESDATTER PAULIN, født ca i Kalundborg. B.9.6. OVENIA OVESDATTER PAULIN, født ca. april 1712 i Kalundborg, 1746 gift m. købm. i Næstved MIKKEL SCHORLER, (har allerede givet afkald efter arv efter deres mor). Børn af Anne Hansdatter Horneman og Thomas Nicolai Behr 191 B.9.x. Niels Thomsen Behr, hjdbt , død Ejer af Skafføgaard. Gift to gange B.9.y. Anna Svends Thomasdatter Behr, hjdbt , død i Grenaa. Gift ### m. mag. Jens Pedersen Olrog, født i København, død dér Student priv , 1735 øverste kapellan til Trinitatis Kirke, København. (4 S., 6 D.). Søn af brygger Peder Clausen Olrog og Anna Seyersdatter Hald. Datter af Anders Jacobsen Paulin og Charlotte Amalie Barebandt B KIRSTINE ANDERSDATTER PAULIN, døbt i Hjørring, død 18.1., begr.

10 i Mosbjerg. (Skiftereg ) Gift i Hjørring (i huset e. bevill.) m. fyrforvalter på Skagen og byfoged i 198 Hjørring RASMUS JUEL/JUUL, død i foråret 1731 i Hjørring. 3 Døtre, 1 søn, hvoraf levede: B B Rasmus Juel havde 1. været gift m. Abigael Andersdatter Muncheberg, født ca i Norge, begr i Aalborg (Bud.), 31 år, 4 md., 12 dg. 200 (Uden børn). Datter af daværende foged i Buskerud Anders Clausen Muncheberg ( ) og 2. hustru Maren Hansdatter (gift ). 201 Rasmus Juel var næppe dattersøn (som C. Klitgaard mener) af sgpr. i Tolstrup-Stenum sg. Rasmus Juel (ca ) og Ide Jensdatter Brun (ca ). Han havde tidligere været kgl. Lakaj Gift m. præst i Mosbjerg-Hørmested sg. THOMAS THOMSEN KJÆRSGAARD, født juni 1703 i 203 Voer i Vendsyssel, død i Mosbjerg. 1 Søn: B Børn af Else Margrethe Jacobsdatter Paulin og Herman Kuhr/Cuur B Anne Margrete Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 204 B Maren Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 205 B Talke Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 206 B Annike Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 207 A OTTE OTTESEN Fjerde Generation Børn af Else Lauridsdatter og Otto Jensen Farstrup A MARGRETHE OTTESDATTER gift m. ANDERS GUDMANDSEN i København Datter af Else Lauridsdatter og Christen Jensen Stub A MAREN CHRISTENSDATTER STUB, 1710 hos far Christen Jensen Stub, degn i Blære. (Opkaldt efter sin farmor). Børn af Kirsten Iversdatter Wolff og Peder Mikkelsen Zimmermann A MIKKEL PEDERSEN ZIMMERMANN, født ca. 1688, død før Student Aalborg A MARGRETHE PEDERSDATTER ZIMMERMANN, født ca. 1692, død efter 1726###. 1. Gift m. PEDER MORTENSEN HASSING i Krøjkær, Gudum sg. Født ca. 1693, død 1717, skifte Lundenæs & Bøvling, 226. Søn af sgpr. Morten Pedersen Hassing-Villerslev død (skiftebrev Aalb.) og Kirsten Christensdatter. (Enke) Gift i Lemvig m. organist i Lemvig, LAURIDS NIELSEN HEE. Begr i 209 Lemvig, 53 år. (2 Sønner levede: a. Sgpr. i Gudum-Fabjerg sg., Peder Hassing Hee, født i Lemvig, begr i Gudum. b. Lave Vedel Hee, hjdbt ) 210 A PEDER PEDERSEN ZIMMERMANN, født ca. 1693, begr Student Aalborg 1711, i København 1712, degn i Følleslev-Særslev sg., Skippinge hd Gift m. BIRGITTE AARBYE, født ca. 1694, begr , 63 år. Hun blev 2. gift m. eftermanden Mathias Henriksen Fugl, født ca. 1687, død Student Roskilde 1709, afstod embedet

11 Børn af Kirsten Iversdatter Wolff og Jens Eriksen Bruun A ERIK JENSEN BRUUN, født ca Student Aalborg 1714, informator på Rønnebæksholm , skoleholder i Hvidovre ca Gift i Nestelsø m. MAREN ANDERSDATTER FRIE. (Steddatter af sgpr. Oluf Jacobsen Brøndbye født , død Gift i Lundby sg. m. Jfr. Magdalene Hedvig Folsach). (NB: Landsdommer Hans Folsach, gift Gyberg Persh. Ts. (1990), 76) A IVER JENSEN BRUUN, født ca. 1696, død ### i Oberst Wests kompagni. A NIELS JENSEN BRUUN, født ca. 1697, død ###. Tjente 1715 hos gehejmråd Otto Krabbe i København. A JACOB JENSEN BRUUN, født ca. 1698, død ###. Var 1715 hjemme. A HANS JENSEN BRUUN, født ca. 1703, død ###. Var 1715 hjemme. A LAURIDS JENSEN BRUUN, født ca. 1705, død ###. Var 1715 hjemme. Børn af Ingeborg Hansdatter Brunov og Hans Sørensen 216 A SØREN HANSEN BRUNOV, døbt i Vilsted, var 1728 i København år. 217 A INGER MARIE HANSDATTER BRUNOV, hjdbt i Vilsted, død før moderen. 218 A HANS HANSEN BRUNOV, døbt i Vilsted, latinskoleelev, død 1731 i Junget præstegd A JACOB HANSEN BRUNOV, døbt i Vilsted, latinskoleelev, år Børn af Peder Urbansen Bruun og Maren Lauridsdatter (Tancke) 221 B MAREN MARGRETHE PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, begr i Aalborg, gift i Ferslev m. købmand i Aalborg HANS CHRISTENSEN, død før B URBAN PEDERSEN BRUUN, døbt i Ferslev, begr i Haubro. Boede på Haubrogaard. B LAURITS (LASSEN) BRUUN, døbt i Ferslev, død 13.8., begr i 222 Aalborg. Købmand i Aalborg og strandkontrollør (1765). Gift i Aalborg m. 223 MAREN BIERING HELBECH, født ca. 1713, død 5.11., begr (2 Sønner, (der døde 224 som børn), 1 datter). Datter af købmand Mikkel Poulsen Helbech (død 1731) og B Anne Margrethe Hermansdatter Kuur, (dbt Aalborg (Bud.)). (Jfr. B ). B HELVIG PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, død på Egensekloster Gift i Ferslev m. CARSTEN WERCHMESTER, født i Aalborg, begr. dér (Bud.), 51 år, 3 md. 14 dg. Købmand i Aalborg, ejer af Vennersborg. 3 Børn, 227 hvoraf 1 søn og 1 datter levede. Søn af borgmester i Aalborg Herman Carstensen Werchmester ( ) og 2. hustru Margrethe Henriksdatter Grotum ( begr ). 2. Gift i Aalborg m. HARBOE LASSEN MEULENGRACHT, født 13.9., døbt

12 i Holbæk, død 1788 på Tidemandsholm, begr i Taars. Krigsråd, vejer, måler og vrager i Aalborg, ejer af Voergaard m. fl. gårde. Søn af borgmester i Holbæk Lars Christensen 230 (begr ) og (hendes 1. ægteskab) Inger Margrethe Wegerslev (ca ). 7 Børn, der kaldte sig Meulengracht B INGEBORG PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, død dér (Uden børn). Gift m. degn i Ferslev, studiosus NIELS KNUDSEN HOE, født ca. 1686, død i Ferslev. 233 Niels Knudsen Hoe blev 1. gift m. formanden Peder Nielsens enke Maren Andersdatter, født dec. 1675, begr i Ferslev. 2. Gift i Ferslev m. Anne Kirstine Mikkelsdatter Helbech, døbt i Aalborg, begr i Ferslev. (Uden børn). Datter af købmand Mikkel Poulsen Helbech (død 1731) og B Anne Margrethe Hermansdatter Kuur (dbt Aalborg (Bud.)). (Jfr. B ). B JACOB PEDERSEN BRUUN, døbt i Ferslev, videre skæbne ukendt. B ELISABETH CATHRINE PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, død i Viborg. (10 S., 5 D.). Gift i Ferslev m. sgpr. i Ferslev , i Nibe , DAMIANUS CHRISTIAN ANDERSEN HALD, født i Kirke-Hvalsø, død i Nibe. 238 Student Roskilde 1726, cand. theol. 1733, hører i Roskilde ca Søn af sgpr. i Kirke- 239 Hvalsø-Særløse sg., Voldborg hd., Anders Pedersen Hald (ca ) og 2. hustru Apelone Marie Damianusdatter Stendorph (gift 1707, død e. 1725). 240 Børn af Else Urbansdatter Bruun og Hans Schade B ANNE HANSDATTER SCHADE B BODIL HANSDATTER SCHADE B ISABELLE HANSDATTER SCHADE Datter af Johanne Urbansdatter Bruun og Mads Jensen Bjerregaard B KAREN MADSDATTER BJERREGAARD, født ca.1718, begr (Bud.), 33 år, 7 md. 241 Gift i Aalborg m. købmandskarl JENS LAURIDSEN KROG. 242 B Anne Jensdatter Krog, døbt (Bud.), (7år ), død (Skifte, s ) Gift m. købmand i Aalborg Jens Mogensen Schou. Mange børn. B Mads Jensen Krog, døbt (Bud.). 244 Børn af Use Jensdatter (Almstrup) og Mads Mogensen Vogelius 245 B MOGENS MADSEN VOGELIUS, dbkf i Hjardemaal, degn i Hunstrup og Østerild B JES ALMSTRUP MADSEN VOGELIUS, døbt i Hjardemaal, død Præst i Bjergby og Mygdal. B.5.1.2a. ANNE MADSDATTER VOGELIUS, død spæd B INGEBORG CATHRINE MADSDATTER VOGELIUS, døbt august måneds bededag 1705 i

13 Hjardemaal, død 1758 i Bjergby prgd. (Ugift) B ANNE MADSDATTER VOGELIUS, døbt i Hjardemaal, død 1773 i Aalborg. (Ugift). B FRANDS CHRISTOPHER MADSEN VOGELIUS, født 1.5., døbt i Hjardemaal, 252 død Præst i Understed-Karup sg B MADS MADSEN VOGELIUS, døbt i Hjardemaal, degn i Karby, Hvidbjerg og Rested. 255 Søn af Helvig Cathrine Paulin og Christen Knudsen B PEDER PAULIN KNUDSEN, døbt i Roskilde (Dom.), død efter Børn af Kirstine Andersdatter Paulin og Rasmus Juel B ABIGAEL RASMUSDATTER JUUL, født ca B EJLER HOLM RASMUSSEN JUUL, født ca Børn af Kirstine Andersdatter Paulin og Thomas Thomsen Kærsgaard B RASMUS JUUL THOMSEN KÆRSGAARD, født ca Første Generation, sidelinier Datter af Christen Andersen og Lisbeth Nielsdatter Z.1. Bodil Christensdatter, født ca. 1600, død efter , hvor hun stadig var ugift. Børn af David Jensen Klyne og Lisbeth Nielsdatter Y.1. Kirsten Davidsdatter (Klyne), født ca. 1604, gift (før 1635) m. Oluf Laursen i Ribe. Y.2. Maren Davidsdatter (Klyne), født ca. 1605, død uden livsarvinger før Y.3. Karen Davidsdatter (Klyne), født ca. 1606, død 1649 (5 B. (1641)) 1. Gift ca m. sgpr. i Kollerup-Skræm sg. Oluf Pedersen (Aarhus), død (Han var 1. gift m. Maren Madsdatter, skifte ). 2. Gift ca m. sgpr. i Kollerup-Skræm Niels Andersen Aslov (ca ). (2 S.)., han var gift yderligere 3 gange. Y.4. Lisbeth Davidsdatter (Klyne), født ca. 1609, antagelig gift (efter 1635) m. dansk skolemester Niels Bech Mogensen, begr i Aalborg (Bud.). (2 D.). Søn af købmand og rådmand i Aalborg Mogens Michelsen Skriver (død 1618/30) og Johanne Nielsdatter (død som enke 1630). 259 Anden Generation, sidelinier Børn af Niels Andersen Vadum og Maren Hansdatter Vandel X.1. Anne Nielsdatter (Vadum), født ca. 1635, død efter , før Gift efter 1660 m. assessor i Overhofretten i Norge , lagmand i Christiania (til 1687) Laurids 263 Christensen (Vendel), født ca. 1621, der levede rådmand i Christiania med sin hustru rang med landsdommere i Danmark havde han i 3 år opholdt sig i København som medlem af komissionen til udarbejdelse af Chr. V s norske lov, blev tilladt at rejse hjem til Norge. Han var 1692 i København og formodes død kort efter.

14 Hustruen bisattes i Bragernæs. Børn: X.1.1.-X.1.4. X.2. Margrethe Nielsdatter (Vadum), født , død i Aalborg. Gift dec m. rådmand i Aalborg Jens Pedersen Norup, født i Novrup v. Ribe, død 28.7., begr i Aalborg (Vor Frue kirke). 3 Sønner, 2 døtre: X.2.1.-X.2.5. Søn af borger i Ribe Peder Jensen Novrup (død ca. 1646) og Dorethe N.N. 266 X.3. Maren Nielsdatter (Vadum/Vandel), født ca. 1641, død efteråret 1686 i Haverslev, Han hd. 2 Sønner, 4 døtre: X.3.1.-X.3.6. Gift 1670 m. sgpr. i Haverslev-Bejstrup sg. Laurids 270 Hansen (Tancke), døbt i Aalborg (Bud.), død i Haverslev. Søn af 271 borgmester i Aalborg Hans Sørensen (død ) og Elisabeth Lauridsdatter (død ). Laurids Hansen (Tancke) blev 2. gift ca m. Margrethe Jørgensdatter Møldrup, død i Løgstør. 1 Søn, 2 døtre: X.3.x.-X.3.z. Datter af sgpr. i Vadum Jørgen Jacobsen Møldrup (ca ca. 1679) og 1. hustru Ida Christensdatter (ca ca. 1675). 273 Tredie Generation, sidelinier Børn af Anne Nielsdatter (Vadum) og Laurids Christensen (Vendel) 274 X.1.1. Ulrik Fredrik Schouberg, født ca. 1664, stud priv., nævnt 1692 på Bragernæs. X.1.2. Peter Christian Schouberg, født ca. 1671, begr i Eker, 51 år, 1 md Sorenskriver over Modum og Sigdal, tillige Ekers præstegjeld. Ved testamente , kgl. konfirm indsætter han broderen som universalarving. Ugift. X.1.3. Christian Schouberg, født ca. 1672/73, begr i Eker, 49 år, 7 md. Stud priv., rådmand i Christiania, afsked beskikket til at bestyre broderens sorenskriverembede. Gift m. N.N. 10 Børn. X.1.4. Catharina Margrethe Schouberg, gift på Bragernæs m. vice-lagmand i Christiania Hannibal Stockfleth, døbt i Christiania, død på Bragernæs. Børn. Børn af Margrethe Nielsdatter (Vadum) og Jens Pedersen Norup X.2.1. Niels Jensen, født ca.1664, 1684 formentlig i København, 1689 i Norge. Studiosus. X.2.2. Dorthe Jensdatter, født ca X.2.3. Jacob Jensen, født ca Skal tjene i Norge (1689). X.2.4. Maren Jensdatter, født ca X.2.5. Peder Jensen, født ca Børn af Maren Nielsdatter (Vandel) og Laurids Hansen (Tancke) 275 X.3.1. Elsebeth Lauridsdatter (Tancke), født ca i Haverslev, begr i Aalborg (Bud.), 72 år. Gift ca m. købmand Jens Nielsen Vadum, født ca. 1652, begr i Aalborg (Bud.), 75 år, 6 md., 16 dg. (Flere børn). X.3.2. Maren Vandel Lauridsdatter (Tancke), født ca i Haverslev, begr i Aalborg. Gift m. B.1.1., se dér. X.3.3. Hans Lauridsen Tancke, født ca i Haverslev - se B.4. X.3.4. Niels Jacob Lauridsen Haverslev, født i Haverslev, begr i 276 Rødding. Student Aalborg 1702, cand. theol. 1706, ordin , pers. kapellan i Nibe-

15 Vokslev sg., sgpr. i Rødding-Krejbjerg sg. 1.Gift m. Kirstine Magdalene Pedersdatter Rosenstand, født ca i Viborg, død 1734 i Rødding. Forgængerens enke (dennes 3. ægteskab). 2 Sønner. Datter af ritmester Peder Rosenstand til Hessel og Karen Foss (død 1708). 2.Gift m. Kirstine Pedersdatter Wallenberg, født ca. 1692, død Mindst 1 søn. Datter af sgpr. i Øster Hornum Peder Hansen Wallenberg (født i Stavanger, begr i Øster Hornum) og Anne Cathrine Rafn. 277 X.3.5. Ingeborg Lauridsdatter (Tancke), født ca. 1679/84 i Haverslev, begr i Reerslev. (1 Datter, 1 søn). Gift m. Jacob Hansen Saltum (Jelstrup), født , død Student Aalborg 1699 (21 år), baccalaureus , ordin , pers. kapellan i forskellige sg., sgpr. Reerslev sg., Tune hd. 1717, tillige Vindinge sg Jacob Hansen blev 2. gift i Ousted m. Drude Olufsdatter Lund, født ca. 1715, død efter Mindst 1 søn. Datter af degn i Ousted-Allerslev sg., Voldborg hd. fra 1705, Oluf Jacobsen Lund (ca ) og Anne Bertelsdatter (begr ). 280 (Se Kjærulf Stud., 365; Persh. Ts. 8,III, 84). X.3.6. Anne Lauridsdatter (Tancke), født ca i Haverslev, død ###. Boede ugift hos søsteren X.3.1. i Aalborg. Børn af Laurids Hansen (Tancke) og Margrethe Jørgensdatter Møldrup 281 X.3.x. Ida Marie Lauridsdatter (Tancke), født ca X.3.y. Thøger Lassen (Tancke), født ca. 1693, død Forpagter på Vester Ladegaard, Aalborg Budolfi Landsg., (som han købte 1737) Ejer af Egensekloster, af Høstemark i Mov sg. Gift med Karen Lauritsdatter Wraae, død Datter af Else Eskesdatter 282 (Vivild), (død efter 1712) og Laurits Erichsen Wraae til Estruplund. - Børn, bl. a. Peder Thøgersen Lassen til Egensekloster 1748 og Høstemark Han var gift m. Margrethe 283 Grotum Werchmester (død ), - se B X.3.z. Berte Lauridsdatter (Tancke), født ca Noter og henvisninger 1. Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke VII A Nr. 6. (L.A. Viborg C 1-436, E. Brejl nr. 215). 2. (A. Blaabjerg), Bertelsen - Familien fra Østerbølle sogn (Slægtsark. Viborg 1982), Persh. Ts. 11,I (1940), Ole Degn, Rig og fattig i Ribe Bd. 2 (Aarhus 1981), Kr. Værnfelt, Lidt Himmerlandshistorie i Fra Himmerland og Kjær Herred XXX (1941), C. Klitgaard, Gravskrifter fra den gamle Vor Frue Kirke i Aalborg og fra dennes nedlagte Kirkegaard, Persh. Ts. 6,VI (1915), Tavlen over David Klyne har afvigende dato: , der kan forklares som læsefejl på den angivne måde. 7. C. Klitgaard, Den store nordjyske Hekseforfølgelse i Fra Himmerland og Kjær Herred II ( ), især side Persh. Ts. 6,VI (1915), Aalborg originale Skiftebreve , fol (L.A. Viborg).

16 10. Vello Helk, Dansk Norske Studierejser fra reformationen til enevælden (Odense Univ.forl. 1987), Aalborg Byfoged Konceptskifter nr. 9. (L.A. Viborg). 12. Persh. Ts. 6,VI (1915), Skifte (M9175B-nr. 12) side 213 og side cit e. Hans Gjedsted. 14.C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), Ligsten i Kirken - cit. e. Poul Hansen, Thisted kirke (1978). 16. Fik bevilling til i levende live at holde skifte med nuværende hustru og to kuld børn (Jy. Reg nr. 97). 17. Persh. Ts. 6,VI (1915), Skifte Aalborg Byfgd. Skprot. 16##-##, fol. 21. (L.A. Viborg B37-537). 19. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 97; Rettelser og Tillæg I (Aalborg 1880), Persh. Ts. 1995:1, 34ff. 21. Skifte Aalborg Byfgd. Skprot , fol (L.A. Viborg B37-532). 22. Iflg. Gravstensindskriften cit. Persh. Ts. 6,VI (1915), side 231 havde Else Andersdatter 7 børn, Maren Bering 6 børn. Den her valgte fortolkning bygger på skiftet efter Ingeborg Jacobsdatter Viborg Købst. Hist. III (Kbh. 1940), Persh.Ts. 11,III (1942), S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1200, Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke II Nr.17 (L.A. Viborg C 1-428, E. Brejl nr. 41). 27. J.Chr. Sixhøj, Viborg Katedralsk.'s Dimitt (Viborg 1968), nr S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1317B., C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 318. & Torslev Kbg., Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke VI Nr. 18.(L.A. Viborg C 1-434, E. Brejl nr. 182). 31. F.E. Hundrup, Lærerstanden v. Aalborg Kathedralskole III. Hørere, Nr. 32 (i Indbydelsesskrift Aalborg 1870). 32. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 132; Rettelser og Tillæg I (Aalborg 1880), Skifte Ole Degn, Rig og fattig i Ribe Bd. 2 (Aarhus 1981), Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke III , Nr. 6. (L.A. Viborg C 1-429, E. Brejl nr. 51). 36. Vello Helk, Dansk Norske Studierejser II (Odense 1991), S.V.Wiberg, Præstehistorie I (Odense 1870), Nr. 451,04. er forkert. Hun er datter af Nr. 502,07., som det fremgår af skiftet efter hende , Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. XII Nr. 3 (L.A. Viborg C 1-446, E. Brejl nr. 397). 38. Skifte Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. Pk. XII Nr. 3 (L.A. Viborg C 1-446, E. Brejl nr. 397). Det fremgår af hendes søstres identitet og fødselsår, at hun er fra Hundstrup, ikke Hillerslev.

17 39. C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 26 (og 371). Kirsten Meier blev 2. gift 1673 m. efterfølgeren i Hundstrup-Ø., Christen Pedersen Øland. Hans 2. ægteskab 1685 m. Anne Marie Rudbechsdatter Humble (døbt i Vrejlev, død efter 1722) sammenblandes med Ole Jacobsen Jelstrups ægteskab. 40. Persh.Ts. 8,IV (1925), Skifte Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. I Nr.12 (L.A. Viborg C 1-427, E. Brejl nr. 12). 42. Persh.Ts. 8,IV (1925), S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1411,04. - Hele slægten behandles i Johannes Wolf, Stamtvl. o. Slægten Wolf fra Slesvig (4. udg. 1929). 44. S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1039, Vello Helk, Dansk Norske Studierejser II (Odense 1991), Aalborg (Bud.) kbg., 70 - cit. e. Nygård. 47. Bevill til ægteskab uden trolovelse og lysning (Jy. Reg. 17) - cit. e. Persh. Ts. 6,V (1914), E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 134; Rettelser og Tillæg I (Aalborg 1880), Skifte Skifte i Fleskum Hd. s gejstl. Skprot , fol. 18b. (L.A. Viborg C 15A-2, E. Brejl nr. 6). Bircherods Dagbog har Om Aftenen sildig Kl. 10 døde i Ferslev Præstegaard... - cit. e. Persh. Ts. 9,III (1930), Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke VII A Nr. 6. (L.A. Viborg C 1-436, E. Brejl nr. 215). 52. Kgl. konfirm. (28.7.) testamente af (Jy. Reg. 70) - cit. e. Persh. Ts. 8,V (1926), Skifte e. præst i Ulsted, Peder Mikkelsen Zimmermann i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. IV A Nr. 32 (L.A. Viborg C 1-431, E. Brejl nr. 111). 54. C. Klitgaard, Nibe Bys Historie indtil 1728 (Aalborg 1917), 127f. 55. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Bevill. til ægteskab u. trolov. og lysn. (Sjæll. Reg. 158) - cit. e. Persh. Ts. 7,I (1916), Han var helbror til Maren Pop Christoffersdatter, gift med A. 58. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. X Nr.14. (L.A. Viborg C 1-442, E. Brejl nr. 334). 60. Bruun-navnet optaget senere, se om slægten i Th. Hauch-Fausbøll og H.R. Hiort-Lorenzen, Patriciske Slægter III (København 1915), 30ff. 61. Skifte Aalborg Byfogedarkiv Skifteprot (L.A. Viborg B ). 62. Skiftet fortsat Aalborg Byfogedarkiv Skifteprot Nr. 66, 440 (L.A. Viborg B ). 63. Desuden betænktes hans søster Margrethe Lauridsdatter Dalgaard i testamentet af Hun skal i sin livstid have 30 sldlr. årligt. (Kgl. konfirm , (Jy. Reg nr. 124) - cit. e. Nygård). 64. Kgl. konfirm. af bestalling cit e. Nygård.

18 65. Bud. kbg., cit e. Nygård. 66.C. Klitgaard, Nibe Bys Historie indtil 1728 (Aalborg 1917), 220f. 67. S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 797, Skifte Fleskum Hd. s gejstl. Skpr , fol. 16b. 69. Kaldsbrev (Jy. Reg nr. 69). 70. Skifte , Fleskum Hd. s gejstl. Skpr , fol. 16b, 28, 32, 41b, 51b (E. Brejl nr. 4). 71. E. Tauber & A.H. Nielsen, Emb. & Bestm. Aalb., 222f.; Till. I, 8; Till. II, 13; Till. III, 9 (Aalborg ). 72. Skifte , Fleskum Hd. s gejstl. Skpr , fol. 55b, 134. (E. Brejl nr. 16). 73. Vor Frue kbg., cit e. Nygård. 74. Bevill. til ægtesk. u. Tr. & Lysn (Sjæll. Reg. 160) - cit. e. Persh.Ts. 7,I (1916), Bud. kbg., cit e. Nygård. 76. Jy. Reg nr cit e. Nygård. 77. Bevill. til ægtesk. u. Tr. & Lysn (Sjæll. Reg. 266) - cit. e. Persh. Ts. 6,V (1914), Bud. kbg., 96 - cit e. Nygård. 79. Stamtavle over Fleischer-Slægten i S. Elvius, Danmarks Præstehistorie (København 1885f.), Wiberg og med ham Carl Klitgaard i Persh. Ts. 5,VI (1909), antager fejlagtigt, at Karen var datter af sgpr. Christen Jensen Blichfeld i Ringsted, som imidlertid døde uden efterlevende børn. 81. Registr. 16. okt. 1703, Ning hd. s gejstl. Skpr., fol. 139 (L.A.Viborg). 82. Bryllupsdigt refereret i Persh. Ts. 8,II (1923), Persh. Ts. 8,III (1924), Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biographiske Dagbøger for Aarene , udg. v. Chr. Molbech (Kiøbenhavn 1846), Skifte Kalundborg Byfoged Skprot (film 49351), side 92 - cit. e. Aurelia Clemons. 86. Skifte i Kalundborg Byfoged Skprot (film 49350), side cit. e. Aurelia Clemons. 87. Poul Gjertsen, Degnen Edvard de Place og hans Aner (Manuskript 2004), side 52 og 71ff. 88. Hvilsager Kbg., cit e. Nygård. 89. Anna Hornemann var tre Gange sindssyg i løbet af 33 års ægteskab (Jy. Reg nr. 120) - cit e. Nygård. 90. Hvilsager Kbg., cit e. Nygård. 91. Familien ses i skiftet efter Thomas Behrs søster Nille Marie Behr i Kalø Amts Skprot , fol. 25b, 193b. (L.A. Viborg B4A - 89, E. Brejl nr. 71). 92. Persh. Ts. 1983:1, 31ff. 93. Kbg., 40 - cit e. Nygård. 94. C. Klitgaard, Hjørring Bys Hist. (Hjørring 1925), 270ff. (Hans mor kaldes her fejlagtigt Anne ).

19 95. C. Klitgaard, Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel (Hjørring1937), 20f. 96. Skifte Aalborghus Amt, Forretn. nr cit. e. Nygård. 97. Hendes forældre kendes ikke; men hun havde en bror Isak Barabang, guldsmed i Nibe, død ca. 1705, iflg. C. Klitgaard, Nibe Bys Historie indtil 1728 (Aalborg 1917), C. Klitgaard, Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel (Hjørring1937), 105f. 99. Kbg., 56 - cit e. Nygård. 100.? Måske Dt. af Køb. & Bedem. i Aalborg P. Hansen N. død 29.7, begr (Vor Frue, 71), 55 år, 7 md., 13 dg. og 2. Hu. Mette Margrethe Axelsdatter Bjørn, døbt i Børglum, [Vends. Prfam., 69], begr Skifte Aalb. Skprot., 624 [Nygård] 5 børn E.&B.,146 [NB: Forskell. datoer de to steder] Kbg. ikke bevaret S.V.Wiberg, Personalhist., statistiske og geneal. Bidrag til en alm. dansk Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 854, Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. VII B , Nr. 32. (L.A. Viborg C 1-437, E. Brejl nr. 241). Arvinger kendes ikke S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 627, Kirkehist. Saml. 1,V, Aalborg (Bud.) kbg., cit e. Nygård Aalborg (Bud.) kbg., cit e. Nygård Aalborg Byfgd. Skprot., Kgl. Bevill., at den længstlevende må sidde i uskiftet bo med fælles umyndige børn. (Jy. Reg , nr. 53) - cit e. Nygård C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), Aalborg Bud. kbg., cit. e. Nygård Kgl. konf. testam. af (Jy. Reg nr. 155). Persh.Ts. 9,I (1928), S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 594, Kbg., 94 - cit. e. Nygård Kbg., cit. e. Nygård E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Kgl. konf. testam. af (Jy. Reg nr. 45) - cit. e. Nygård E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, 344ff Svend B. Olesen, Vor Frue kirke i Aalborg (Aalborg 1978), Kbg., 46 - cit. e. Nygård Kbg., cit. e. Nygård S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 986, Slægt i Farstrup og Axelsons Dagbøger udg. af I. Becher (Aalborg 1811, Reprint 1987), s S.V.Wiberg, Præstehistorie I (Odense 1870), Nr. 244, Wiberg Suppl. (1879), 33; Jydske Saml. V, Persh. Ts. 11,III (1942), Skifte Slet Hd. s gejstl. Skprot , fol. 24 (L.A. Viborg C 17B-1, E. Brejl nr. 2).

20 128. Ø. Hornum kbg Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke V A , Nr. 20 (L.A. Viborg C 1-433, E. Brejl nr. 145) Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. VII B Nr. 27. (L.A. Viborg C 1-437, E. Brejl nr. 236) Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. IV A Nr. 32 (L.A. Viborg C 1-431, E. Brejl nr. 111) C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 331f Skifte Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. I, Nr.19 (L.A. Viborg C 1-427, E. Brejl nr. 19) C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 76ff Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. VIII Nr. 2 (L.A. Viborg C 1-438, E. Brejl nr. 256) C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), J.C.W. og K. Hirsch, Fortegn. o. danske og norske Off , Bd. 2 (Manuskr. Kgl. Bibl., Mikrokort udg. af Kildeskriftselskabet), Se skiftet e. Mette Mikkelsdatter Basse Aarhus Købstad Skifteprot. I, , fol (L.A. Viborg B , E. Brejl nr. 28) Persh. Ts. 1987:2, E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Kbg. - cit. e. Nygård Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. X A Nr. 24 (L.A. Viborg C 1-443, E. Brejl nr. 344) Kbg., 22 - cit. e. Nygård S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1331, S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1331, S.V.Wiberg, Præstehistorie I (Odense 1870), Nr. 175, Kopulationspenge betalt til Aalborg Amt. - cit. e. Holger Malling, Vielser i danske Landsogne (Manuskript 1933, Rigsarkivet, Mikrokort 1974), Nr Bevilling til uskiftet bo (Jy. Reg nr. 749) - cit. e. Nygård E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Vello Helk, Dansk Norske Studierejser II (Odense 1991), Skiftereg i Aalborg Bys Provsti gejstl. Skprot , fol (L.A. Viborg C 13B-1, E. Brejl nr. 27) Skiftereg i Horns Hd. s gejstl. Skprot., (E. Brejl nr. 76) E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 224; Rettelser og Tillæg II (Aalborg 1884), S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 550, S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1215, C. Klitgaard, Skagen Bys Hist. (Skagen 1928), Som foregående note Skiftereg i Vennebjerg Hd. s gejstl. Skprot , fol. 217b, 233b, 243b, 245, 279b, 307, 344b. (L.A. Viborg C 5B-3, E. Brejl nr. 103).

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL Denne bog er et Scannet kopi af en på Skrivemaskine skrevet afskrift af de Originale Skifteprotokoller fra Aalborg Hospital, og alle sidenumre der henvises til er de

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Jacob Pedersen 1 Hegelund #1818, * 22 nov 1707 i Hjørring Sogn, Vennebjerg, Hjørring (søn af Peder Jacobsen Hegelund #1828 og Inger Hansdatter #1829), døbt 23 nov 1707 i Sankt Catharinæ

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55.

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737 arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby. på egne og medarvingernes

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Vivi Jul Pedersen, (detaljer udeladt). Hun blev gift med Bjarne Overgaard Jørgensen, (detaljer udeladt). Forældre 2. Ib Jul Pedersen, (detaljer udeladt). Han blev gift med Bente Sperling. 3. Bente Sperling,

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere Rettelser og tilføjelser, udgave 4. september 2013. s. 7 Byfoged Mads Smed og byskriver Peder Jacobsen medbeseglede 1481, crastino beati

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Anebog for Thomas Rønning

Anebog for Thomas Rønning Anebog for Thomas Rønning Fiskbæk sogns udskiftning 1834 Udført af Karsten Thorborg, 2009 www.kt.mono.net Forord Rønningslægten er behandlet af flere slægtsforskere. Det kan man nemt forvisse sig om ved

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Forældre. FT 1911 bor de i Poulstrup og Niels er cementstøberiarbeder. De har 3 børn hjemme.

Forældre. FT 1911 bor de i Poulstrup og Niels er cementstøberiarbeder. De har 3 børn hjemme. 1. Krista Bertelsen, * 01.12.1906 i Poulstrup Hede, Vrejlev, 18.03.1980 i Stenum. Datter af Arbejdsmand Niels Andreas Bertelsen og Ane Laurine Marie Madsen. Hun blev gift med Christen Christensen, 27.12.1927

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Fyn Hvem forsker hvad? I skemaet medtages kun direkte aner (ikke børn m.fl.). Skemaet er fremstillet i Tabel og hvis man selv indskriver

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 1. Kai Anton Jensen, 1 * 9 apr 1914 i Vrå, døbt 4 nov 1914 i Vrå. Vrå kirkebog født og døbt Kai Anton Jensen han har en søn der er skolelærer og en datter der er hospitalslaborant.

Læs mere

22 Nov 2013 Efterkommere af Andreas Frederik Heidemann

22 Nov 2013 Efterkommere af Andreas Frederik Heidemann Side 1 Generation 1 1. Andreas Frederik Heidemann #14001 Født 15 Okt 1798, Kongsberg, Norge, Død 09 Feb 1860, Hjørring Købstad, Vennebjerg Herred, Begr.17 Feb 1860, Hjørring Kirkegaard, Job: Smed og fabrikant

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Aner til Ludvig Peter Clausen

Aner til Ludvig Peter Clausen Aner til Ludvig Peter Clausen Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Ludvig...... Peter..... Clausen................................................................... 1... 1... generation.................................................................................

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn. Fiskerhuse, Søgård, Tejlgård, Refshøj, Fiskerhuse. 6. Frederik Lauridsen, M, 73, G, Ansager, Aftægtsmand Marie Lauridsen, K, 67, G, Hemmet, Aftægtskone Mette Elisabeth Nielsen, K, 29, U, Hejnsvig G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere