Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)"

Transkript

1 Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved Vor Frue kirke sammesteds. De døde uden efterlevende børn. Skiftebrevet efter 1 præstehustruen 1710 giver et interessant øjebliksbillede af deres respektive familier. Ud fra skiftet kan desuden en række hidtil ukendte efterkommere af Brunov- og Paulin-slægterne spores. I den forbindelse er også fundet flere rettelser og tilføjelser til Wibergs Præstehistorie. Ved undersøgelsen er hovedsagelig det omfangsrige skiftemateriale benyttet, der er tilgængeligt på Erik Brejls hjemmeside. Nygårds sedler har været et godt supplement. De nævnte præstebørn er: A.6. JOHANNES JACOBSEN BRUNOV, født ca. 1646, død i Ferslev. Gift med B.3. INGEBORG JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1655, begr i Aalborg. Undersøgelsen medtager forældrenes generation og begynder med A. Jacob Hansen Brunov, præst ved Budolfi kirke og B. Jacob Poulsen (Thisted), præst ved Vor Frue kirke. Sidstnævnte var først gift med enken efter to forgængere. Disses ægteskaber og børn er også medtaget som X. Niels Andersen Vadum og Y. David Jensen Klyne. Dennes første hustru Elisabeth Nielsdatter var også enke og hendes første ægtemand er medtaget som Z. Christen Andersen. (Z. er altså kronologisk ældst, derefter kommer Y. og X.) Oversigter over nogle efterkommere af X., Y. og Z. findes tilsidst i teksten. Undersøgelsen er ufuldstændig (delvis antydet ved ###), og forfatteren modtager gerne tilføjelser og rettelser til de foreliggende fire generationer. Første Generation A. JACOB HANSEN BRUNOV, født ca i Nyborg, død i Aalborg. Mag. 1637, sgpr. Aalborg (Bud.) 1673, provst i Kjær hd. 1. Gift i Aalborg (Bud.) m. MAREN POP CHRISTOPHERSDATTER DE HEMMER, død senest 1639 i Aalborg. (2 døtre: A.1.-A.2.). Datter af Borgmester i Aalborg Christopher de Hemmer (død (Bud.), begr (Vor Frue)) og 1. Hustru Johanne Jørgensdatter (død (Bud.), begr. (Vor Frue) Gift i Aalborg (Bud.) m. INGEBORG BAGGESDATTER, død i Aalborg. (5 Sønner, 6? døtre: A.3.-A.8.). Datter af Raadmand i Ribe Bagge Pedersen ( ) og Margrethe Lauritsdatter ( ). 4 Z. CHRISTEN ANDERSEN var 1598 og 1602 fæster af Findstrup i Dal sg., Fleskum hd. Gården blev senest 1604 overtaget af Hans Wandal i Aalborg (død 1622), far til Maren Hansdatter Vandel, David Klynes 2. hustru. 5 2? Gift m. ELISABETH NIELSDATTER, født ca. 1569, (antagelig død 7.11.,) begr i 6 Aalborg (Vor Frue), 54 år. 1 Datter: Z.1. Elisabeth Nielsdatters forældre kendes ikke; men 7 David Klyne nævner i sit indlæg under hekseprocessen i Aalborg en søster Johanne Nielsdatter. Y. DAVID JENSEN KLYNE, født ca. 1569, antagelig i København, død i Aalborg (Vor 8 9 Frue), 65 år. Skifte Student Sorø 1586, studerede i Wittenberg 1591, mag. dér , i Jena 1600, sgpr. i Aalborg (Frue) Gift m. ELISABETH NIELSDATTER, født ca. 1569, død i Aalborg. Skifte Døtre: Y.1.-Y.4.

2 2. Gift ca m. MAREN HANSDATTER (VANDEL), født ca i Aalborg, død dér (Kun efterlevende børn af 2. ægteskab, se B. nedenfor). X. NIELS ANDERSEN VADUM, født ca i Vadum, død i Aalborg (Vor Frue). 12 Student Aalborg 1623, sgpr. i Aaby-Hasle, konrektor i Aarhus , mag. 1633, sgpr. 13 Aalborg (Vor Frue) Søn af sgpr. i Vadum Anders Nielsen Holm (død ca. 1640) og Anne Andersdatter. 14 Gift ca m. MAREN HANSDATTER (VANDEL), født ca i Aalborg, død dér (Se B.) 3 Døtre: X.1.-X.3. B. JACOB POULSEN (THISTED), født i Thisted, død i Aalborg. (Søn af rådmand Poul Jacobsen ( ) og Ingeborg Christensdatter Søe ( ). Student Viborg 1640, mag. 1647, sgpr. Aalborg (Frue) 1645, provst i Kjær hd Gift 1646 m. MAREN HANSDATTER (VANDEL), født ca i Aalborg, død dér 1650, 47 år (Uden børn i 3. ægteskab). Enke efter to forgængere X. og Y. Datter af borgmester i Aalborg 20 Hans Pedersen Vandel, (død i Aalborg, begr. i Vor Frue Kirke) og Maren Lauridsdatter, (død i Aalborg, begr. Vor Frue, hendes 1. ægteskab) Gift m. ELSE ANDERSDATTER (RINGKØBING), født ca i København, død i Aalborg i 34te år. 3 Sønner, 3 døtre: B.1.-B.6. Datter af biskop i Aalborg Anders Andersen Ringkjøbing ( ) og 1. hustru N.N. (begr i Aalborg). 3. Gift ca m. MAREN PEDERSDATTER BERING, død Sønner, 1 datter: B.7.-B Datter af borgmester i Viborg Peder Pedersen Bering (død ca. 1656) og (4. hustru) Margrethe Frantsdatter (død 1660). 24 Anden Generation Børn af Jacob Hansen Brunov og Maren Pop Christophersdatter de Hemmer A.1. MAREN JACOBSDATTER BRUNOV, dbt i Aalborg (Bud.), begr Aalborg. Boede 1710 i Aarup præstegård. 3 Døtre: A.1.1.-A Gift m. ANDERS OLUFSEN (TRANE), født i Viborg (Graabr.), død i Aarup præstegd. Student Viborg 1644, sgpr. i Torslev sg., Ø. Han hd Søn af sgpr. til Graabrødre Kirke i Viborg Oluf Christensen (Kedelsmed) ( ) og 1. hustru Kirsten Andersdatter Trane (død ) Gift m. JØRGEN HANSEN HORNE, født i Horne, Sallinge hd., død i Aarup præstegd. Student Slagelse 1673, hører i Aalborg 1679, sgpr. i Torslev Søn af Hans Andersen og Anne Bernhardtsdatter. (Uden børn, hans søskende arver). A.2. JOHANNE JACOBSDATTER BRUNOV, født før 1639 i Aalborg, død dér Datter.: A.2.1. Gift i Aalborg (Bud.) m. købmand LAURIDS LAURIDSEN (SUUR), født ca i Aalborg, død dér ca Søn af købmand og rådmand i Aalborg Laurids Lauridsen (begr ) og Else Baggesdatter (død 1648, skifte 27.7.). 34 Børn af Jacob Hansen Brunov og Ingeborg Baggesdatter 35 A.3. BAGGE JACOBSEN BRUNOV, født , død i Tæbring. Student Aalborg , cand. theol. 1664, udenlands i to år, (i Leiden og Heidelberg 1666) kapellan 1672, sgpr i Tæbring-Outrup-Rakkeby. Gift m. KAREN OLUFSDATTER, født ca i Hundstrup, død på Jegindø. 1 Datter: A.3.1. Datter af præst i Hundstrup-Østerild sg. Oluf Jacobsen Jelstrup (død 1672) og Kirsten Edvardsdatter Meier (død ca 1684, hendes 1.

3 ægteskab). 39 A.4. MARGRETHE JACOBSDATTER BRUNOV, døbt i Aalborg, 1 Søn, 2 døtre: A A.4.3. Gift m. IVER JACOBSEN WOLF, født ca i Østofte, død sept i Nykøbing. Student Odense 1648, Kapellan 1661, sgpr til Nykøbing-Lodderup-Elsø sg., Mors Sdr. hd. Søn af sgpr. i Østofte, Fuglse hd., Jacob Jacobsen Wolf (født i Oslo 1586/87, død 1653) og N.N A.5. HANS JACOBSEN BRUNOV, født , død i Skivum. Student Aalborg , udenlands (Wittenberg og Braunschweig) Sgpr. i Skivum-Giver sg., Aars hd Gift i Aalborg (efter bevill.) m. SIDSEL THOMASDATTER, født 1652 i Aalborg. (3 Sønner, 2 døtre, hvoraf A.5.1.-A.5.3. levede 1710). Datter af rådmand i Aalborg Thomas Lauridsen, (død 1654 i Aalborg (Vor Frue sg.)) og 2. hustru Maren Hansdatter (døbt , begr i Aalborg). 50 A.6. JOHANNES JACOBSEN BRUNOV, født ca. 1646, død i Ferslev. Student Aalborg 1666, kapellan 1668, sgpr i Ferslev-Dal-Volsted sg. Provst i Fleskum hd Gift m. 51 B.3. INGEBORG JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1655, begr i Aalborg. Uden Børn. 52 A.7. LAURIDS JACOBSEN BRUNOV, født omkring 1650, antagelig død før Ved skiftet efter moderen 1677 var han i Bragernæs i Norge, 1693 i Nibe. Konsumptionsforpagter i Nibe. A.8. SØREN JACOBSEN BRUNOV, døbt i Aalborg (Bud.), død i Aalborg Borgmester i Aalborg Gift i Aalborg (Bud.) m. ANNE HENRIKSDATTER DE HEMMER, døbt i Aalborg (Bud.), død ###. Datter af borgmester i Aalborg1660 Henrich de Hemmer (begr ) og Karen Hansdatter (begr ). 2 Børn levede: A.8.1.-A.8.2. Børn af Jacob Poulsen Thisted og Else Andersdatter (Ringkøbing) B.1. HELVIG JACOBSDATTER PAULIN, antagelig født 1652, begr i Aalborg (Vor Frue), gift i Aalborg m. URBAN PEDERSEN BRUUN, født i Aalborg, død i Kærup prgd. Student Aalborg 1666, cand. theol. 1668, sgpr. i Tømmerby-Lild sg., V. Han hd Sønner, 4 døtre: B.1.1.-B.1.6. Søn af købmand i Aalborg Peder Nielsen Boesen (ca ) og (gift i Budolfi, hendes 1. ægteskab) Johanne Urbansdatter (ca efter 1662). 63 Helvig Jacobsdatter fik 1718 tillagt renten af 300 sldlr. årligt af den ugifte klokker og graver ved Budolfi Kirke Niels Dalgaard, født i Thisted, begr , 70 år, 5 md., 21 dg. B.2. POUL JACOBSEN PAULIN, født ca. 1653, død Student Aalborg 1673, skulle have været 66 kapellan i Nibe i sommeren 1685, men sgpr. Laurids Kras afslog ham. Kaldet til præst i Mov , men han døde før ordinationen. (Sandsynligvis ugift). B.3. INGEBORG JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1655, gift m. A.6. Johannes J. Brunow, præst Ferslev-D.-V. Se dér. B.4. ANDERS JACOBSEN PAULIN, født ca i Aalborg, død januar 1698 i Mov. Student 68 Aalborg 1677, cand Sognepræst i Mov sg Gift med MAREN PEDERSDATTER, født 1671 i Dal sg., død på Lundbæk, begr

4 i Bislev. 2 Sønner, 1 datter: B.4.1.-B.4.3. Datter af Peder Thomsen i Dal og Mette Pedersdatter (Hvid). Maren Pedersdatter blev 2. gift i Dal (i huset) m. Abraham Lucassen Calow, døbt i Aalborg (Bud.), begr i Romdrup, 43 år. Student Aalborg 1683, cand. theol. 1689, sgpr. i Romdrup-Klarup sg., Fleskum hd. 1695, ordin Søn, 1 datter: B.4.x.- B.4.y. Søn af tolder i Aalborg (fra 1660) Lucas Hansen (født ca. juli 1624, død Aalborg (Bud.)) og 2. hustru Cathrine Danielsdatter Calov (døbt , begr ). 71 Maren Pedersdatter blev 3. gift i Romdrup med X.3.3. sgpr. i Romdrup-Klarup sg. 72 Hans Lauritsen Tancke, født ca i Haverslev, Han hd., død 1714 i Romdrup. 1 Søn: B.4.z. Hans Tancke er søn af X.3., se dér. B.5. DORTHE JACOBSDATTER (PAULIN), født ca i Aalborg, begr Aalborg (Vor Frue) gift i Aalborg (Bud.), m. borger og købmand i Aalborg JENS JENSEN ALMSTRUP, 76 født ###, død ###. Han fik Bevill. til at gøre opbud. Børn: B.5.1.-B gift ca m. toldbetjent i Aalborg (1718) FILIP VADSEN, død (Efternavnet staves meget varierende, Wadsen / Watzon / Vadsen ). 1 Datter: B Jens Jensen Almstrup var 1. gift Aalborg (Bud.) m. Use Lauridsdatter, død før (Hun havde i mange år været i Dr. Niels Bentzens hus). 3 Døtre: B.5.x.-B.5.z. B.6. CHRISTEN SØ JACOBSEN (PAULIN), født 1657/59 i Aalborg, levede 1710 ved skiftet efter helsøsteren Ingeborg - se under A.6. Børn af Jacob Poulsen Thisted og Maren Pedersdatter Bering 79 B.7. PEDER JACOBSEN PAULIN, født i Aalborg (Vor Frue), død i Roskilde (Dom.). Student København 1682, mag. 1696, sgpr. Slagelse (St. Peter) 1697, Kapellan hos sgpr. Christen Jensen Blichfeld i Ringsted , sgpr. i Roskilde (Dom.) Gift 1698 m. KAREN HENRIKSDATTER BLICHFELD, begr i Ringsted (Sct. Bendt). Uden børn. Datter af sgpr. ved Aarhus Frue Kirke Henrik Christensen Blichfeld, (født i Lyngaa, død 16.3., begr ) og 1. hustru Karen Christensdatter Friis (født ca. 1635, begr i Aarhus Frue Kirke) Gift i Roskilde m. TABITHA ESAIASDATTER FLEISCHER, død efter Mindst en 83 søn: B.7.1. Datter af sgpr. v. København Helliggeist Kirke Esaias Esaiasen Fleischer ( ) og Ellen Jacobsdatter (død ). B.8. NIELS JACOBSEN PAULIN, født ca Student København Landmåler i Vendsyssel og Thy 1696, i Ole Rømers tjeneste B.9. OVE JACOBSEN PAULIN, død i Kalundborg. Borger og købmand dér. 1. gift m. 86 HELVIG CATHRINE MUNCHGAARD, død 1705 i Kalundborg. 2 Døtre: B.9.1.-B.9.2. Datter af sgpr. i Herlufsholm Poul Munchgaard ( ) og 1. hustru Else Sørensdatter May (døbt begr ). 87 Ove Paulin var 2. gift m. ANNE HANSDATTER HORNEMAN, født ca. 1687, begr i 88 Hvilsager, i 75. år. 1 Søn, 3 døtre. B.9.3.-B.9.6. Datter af købmand i Næstved Hans Horneman (døbt begr ) og 1. hustru Christine Diedrichsdatter Braes (død ). 89 Anne Horneman blev 2. gift ca m. Thomas Nicolai Behr, begr i Hvilsager, 73

5 90 år. Borgerskab som købmand i København 1703, købte Skafføgaard Børn levede: 91 B.9.x.-B.9.y. Søn af borger og handelsmand i København, siden ejer af Rygaard, Nørager sg., Sønderhald hd., Niels Thomsen (død 1679) og Anne Svendsdatter ( , hendes 1. ægteskab) B.10. ANDERS JACOBSEN PAULIN, født ca i Aalborg, død i Hjørring, begr. i Kirken. Student Slagelse Herredsfoged i Horns og Vennebjerg hd., byfoged i Hjørring Gift m. CHARLOTTE AMALIE BAREBANDT, født ca. 1671, død i Hjørring, begr. 97 i Kirken. 1 Datter: B Hun havde 1. været gift m. Johan Frederik von Neiendahl, med hvem hun havde datteren Johanne Frederikke von Neuendahl, født ca. 1695, begr i Aalborg (Bud.). Gift i Hjørring m. herredsfoged i Kjær-Hvetbo herreder fra 1714, Erik Emmiksen, født ca i Thisted, død i Voerbjerg, begr i Nørresundby. 4 Sønner levede Gift i Hjørring m. JOHANNE PEDERSDATTER NASCHOU, død 1739 i Hjørring. (Uden børn i begge ægteskaber). Hun havde 1. været gift m. præst i Nørhaa Jørgen Otto 102 Mathiasen Hildebrandt, født på Christianshavn, død i Nørhaa. Skifte Søn af tysk kapellan ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn Mathias Hildebrandt (død 1670) og Marie Sørensdatter. 105 B.11. ELSE MARGRETHE JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1669, begr i Aalborg 106 (Bud.), 81 år, 4 dg., gift m. købmand i Aalborg HERMAN KUHR/CUUR, født ca. 1644, begr i Aalborg, 82 år, 5 md. Mindst 4 Døtre: B B Enke, Skifte Bev. til uskiftet bo Tredie Generation Døtre af Maren Jacobsdatter Brunov og Anders Olufsen (Trane) 110 A.1.1. KIRSTEN ANDERSDATTER (TRANE), født ca.1655, begr i Aalborg (Bud.) 66 år, md. 21 dg. (Uden efterlevende børn i begge ægteskaber). 1. Gift okt m. sgpr. i Kettrup-Gøttrup sg. LAURIDS HANSEN SCHRØDER, født i 113 Nakskov, død i Kettrup. Student Frederiksborg 1668, cand. theol Søn af købmand i Nakskov Hans Pedersen Schrøder og Anna Lauridsdatter Gift i Kettrup m. studiosus JOHANNES FRIEDENREICH, født i Aalborg, 115 begr i Aalborg (Bud.). Student Aalborg 1692, theol. attestats 1695 og phamaceut eksamen., apoteksbestyrer efter faderens død, vejer og måler i Aalborg. Søn af 118 apoteker i Aalborg Johannes Frederik Friedenreich (begr , 48 år) og Magdalene Danielsdatter Calov (begr , 54 år. Begge begravede i Vor Frue kirke, epitafium). 119 A.1.2. Maren Andersdatter (Trane), født ca.1657, død 1707/ Gift e m. Jens Larsen på Holmen i Hune sg., Hvetbo hd., død 1688/ Gift i Torslev m. Søren Andersen Kolding. 121 Søren Kolding blev 2. gift i Torslev m. Anne Pedersdatter. (Børn). A.1.3. Johanne Andersdatter (Trane), født ca.1668 ( 17 år v. skiftet e. faderen), død e Svagelig. Datter af Johanne Jacobsdatter Bruun og Laurids Lauridsen (Suur) A.2.1. ELSE LAURIDSDATTER, født ca i Aalborg, død før ca i Blære. 1. Gift m. OTTO JENSEN FARSTRUP ( marts1686), Stud. Aalborg 1667, kapellan i

6 122 Sebber-Lundby sg. 1673, sgpr. dér Børn: A A Søn af sgpr. i Farstrup Aistrup sg. Jens Pedersen Farstrup (død ) og (gift ) Margrethe Martinsdatter Gift m. CHRISTEN JENSEN STUB, degn i Blære, fra 1717 i Ø. Hornum, født ca i Kornum sg., begr i Ø. Hornum. 1 Datter: A Søn af Jens Olufsen (Skytte), (død Præst i Kornum-Løgsted sg., Slet hd. fra ca. 1651) og forgængerens datter Maren Christensdatter Stub (død 1690 eller før). 127 Christen Stub blev 2. gift m. Maren Christensdatter, født ca. 1680, begr i Ø Hornum. Datter af degn i Nr. og Sdr. Tranders Christen Christensen Aalborg (død 1696) og Anne Ibsdatter (ca Ø. Hornum. Hun var 2. g. m. eftermanden). Datter af Bagge Jacobsen Bruun og Karen Olufsdatter A.3.1. INGEBORG KIRSTINE BAGGESDATTER, født ca. 1681, død før moderen (1737). Børn af Margrethe Jacobsdatter Brunov og Iver Jacobsen Wolf A.4.1. JACOB IVERSEN WOLFF, født ca (ved militæret i skiftet efter Ingeborg Jacobsdatter Paulin i Ferslev præstegård). A.4.2. SIDSEL IVERSDATTER WOLFF, født ca (1710 gift m. SØREN ANDERSEN ÆRTEBØLLE i Aalborg). A.4.3. KIRSTEN IVERSDATTER WOLFF, født ca i Nykøbing (M.), død i Ulsted Sønner, 1 datter levede 1693: A A Gift 1686 m. PEDER MIKKELSEN ZIMMERMANN, født i Dronninglund, død i Ulsted. Student København 1679, cand. theol. 1681, sgpr. i Ulsted Søn 133 af sgpr. i Dronninglund, mag. Mikkel Pedersen Zimmermann ( ) og Maren Nielsdatter Ryberg (død efter 1690, hendes 2. ægteskab) Gift i Ulsted m. JENS ERIKSEN BRUUN, født i Skovby, Gundslev sg., 135 Falster, død i Ulsted. Student Nykøbing F. 1682, cand. theol. 1690, samme år 136 residerende kapellan i Hammer-Horsens-Sulsted-Ajstrup sg., sgpr. i Ulsted. 8 Sønner, 2 døtre, deraf levede 1712: A A Søn af løjtnant ved 2. fynske nationale rytteriregiment Erik Nielsen Bruun (nævnt ) og Margrethe Jensdatter Basse. Jens Eriksen Bruun blev 2. gift m. Dorthea Meilandt von Harder, døbt i Aalborg (Bud.), død efter (Uden børn). Datter af Meyland Harder (døbt ca ) og (hendes 2. ægteskab) Karen Lucasdatter (1653-efter 1714). Børn af Hans Jacobsen Brunov og Sidsel Thomasdatter A.5.1. JACOB HANSEN BRUUN, født ca (Ved skiftet efter Ingeborg Jacobsdatter Paulin i Ferslev præstegård var han 30 år. Opholdssted ukendt). A.5.2. MAREN HANSDATTER BRUNOV, levede ugift A.5.3. INGEBORG HANSDATTER BRUNOV, født ca. 1676, begr i Aalborg (Bud.), 52 år, md. minus 9 dg. 3 Sønner, 1 datter: A A Gift i Aalborg (Bud.) m. sgpr. i Vilsted-Vindblæs sg., Slet hd., HANS SØRENSEN, født , død 1726 i Vilsted. 144 Student Aalborg 1700, sgpr. i Vilsted-Vindblæs 1704, ordin Søn af sgpr. i Vilsted- Vindblæs Søren Christensen (ca ) og Inger Jensdatter. 145 Børn af Søren Jacobsen Brunov og Anne Henriksdatter de Hemmer

7 A.8.1. HENRIK SØRENSEN BRUNOV, født i Aalborg, død april 1741 i Børglum. Student fra Aalborg 1698, cand. theol , mag. 1710, sgpr. Børglum-Fureby-Vejby sg , ordin Gift m. ANNE CATHRINE POULSDATTER VILHOLT, død før Datter af Poul Iversen Vilholt til Aastrup og 1. hustru Sophie Ejlersdatter Holm (død ca 1702). 148 A.8.2. ANNE MARGRETHE SØRENSDATTER BRUNOV, døbt i Aalborg (Bud.), begr i Aalborg. (2 Børn, der døde spæde). Gift m. dr. med., læge i Aalborg, 149 JENS CHRISTENSEN LODBERG, født i Roskilde, død i Aalborg. Søn af sgpr. Christen Lodberg ( ), sidst biskop over Ribe stift, og Johanne Jacobsdatter Eilerts ( ). Student fra Ribe 1696, attestats København 1699, studerede i udlandet og , dr. med i København. 150 Jens Lodberg blev 2. gift i Aalborg m. Ida Sørensdatter (Bering), født ca. 1684, død 16.9., begr i Aalborg. (8 Børn, hvoraf 2 sønner, 1 datter A.8.2.x.-A.8.2.z. levede v. 151 skiftet e. moderen). Datter af ejer af Attrup i Hammer sg. Søren Christensen og Anne Bering. Børn af Jens Christensen Lodberg og Ida Sørensdatter Bering A.8.2.x. Præst i Skagen Søren Jensen Lodberg, født i Aalborg, død dér (begr. Bud.). 1. Gift i Aalborg m. Marie Wivet, dbt i Hillerød, begr i Aalborg (Frue). Datter af tolder i Aalborg Lorents Wivet ( ) og Anneke Marie Trane (ca ) Gift i Skagen m. Christiane Cathrine Mathiasdatter Holm, født , død i Skagen. (1 Datter). Datter af sgpr. i Jelstrup-Lyngby sg. Mathias Mathiesen Holm 154 ( ) og Cathrine Marie Jensdatter Elling (ca ) og enke efter sgpr. i Tversted-Uggerby-Bindslev Peder Sørensen Bering (ca ) Hans 3. Ægteskab. 155 A.8.2.x.1. Ide Marie Lodberg i Skagen ( , ugift). 156 A.8.2.y. Præst i Skagen Jens Jensen Lodberg, født , dbt i Aalborg (Bud.), 157 begr i Skagen. Gift i Skagen m. Sofie Amalie Wivet, født ca.1733 i 158 København, begr i Hjørring. (Uden børn). Testamente af Datter af Lorents Wivet og Anneke Marie Trane, se A.8.2.x. 159 A.8.2.z. Anne Margrethe Jensdatter Lodberg, født i Aalborg, død dér Gift m. sgpr. i Aalborg (Frue sg.) mag. Peder Olufsen Hovedstrup, født i Ormslev, død 10.9., begr i Aarhus. (1 Søn levede 1795): A.8.2.z.1. Oluf Christian Hovedstrup, 1760 i København, 1775 til Kongensgård i Nørre 160 Nissum sogn, gift m. Christiane Marie Overgaard. (2 Døtre). Peder Olufsen Hovedstrup var gift yderligere to gange. 161 Børn af Helvig Jacobsdatter Paulin og Urban Pedersen Bruun B.1.1. PEDER URBANSEN BRUUN, født i Tømmerby, død i Ferslev Student Aalborg 1695, sgpr. i Ferslev-Dal-Volsted sg Gift med X.3.2. MAREN VANDEL LAURIDSDATTER (TANCKE), født ca i Haverslev, død 3.2., begr i Aalborg. 3 Sønner, 4 døtre: B B B.1.2. ANDERS URBANSEN BRUUN, før 1727 i militæret, skal være faldet i træfningen ved Gadebusch dette år. Enke og 2 døtre på Rodsteenseje, Odder sg. 164 B.1.3. ELSE URBANSDATTER BRUUN, 1752 enke efter HANS SCHADE i Larvik i Norge. 3 Døtre:

8 B B B.1.4. JOHANNE URBANSDATTER BRUUN, født ca. 1684, begr i Aalborg. Gift dér (Bud.) m. købmand MADS JENSEN BJERREGAARD i Aalborg, født juli 1672, begr i Aalborg (Bud.), 57 år, 1 md., 24 dg. 1 Datter: B , nævnt i skiftet efter B.1.6. Helvig Urbansdatter Bruun i Ålborg B.1.5. INGER URBANSDATTER BRUUN, død før 1752 uden livsarvinger. B.1.6. HELVIG URBANSDATTER BRUUN, død ugift 1752 i bispinde Asbachs hus i Aalborg tjente hun på Refsnæs. Børn af Anders Jacobsen Paulin og Maren Pedersdatter B.4.1. JACOB ANDERSEN PAULIN, døbt i Ferslev, død 1715 på Kgl. Fregat, begravet i Korsør. - Tjente 1710 i Slagelse. B.4.2. METTE ANDERSDATTER PAULIN, født , død efter Var 1710 i Romdrup hos moderen, 1747 gift m. skrædder på Lundbæk, LAURIDS RAVN. B.4.3. PEDER ANDERSEN PAULIN, født , død før Børn af Maren Pedersdatter og Abraham Lucassen Calow B.4.x. Cathrine Abrahamsdatter Calow, f. ca B.4.y. Anders Abrahamsen Calow, f. ca Søn af Maren Pedersdatter og Hans Lauridsen (Tancke) 167 B.4.z. Abraham Hansen, født ca i Romdrup, død i Aalborg før 1747, efterladende sønnen Peder, f. ca Børn af Jens Jensen Almstrup og Use Lauridsdatter B.5.x. Ingeborg Jensdatter Almstrup døbt i Aalborg (Bud.), 168 B.5.y. Maren Jensdatter Almstrup døbt i Aalborg (Bud.), 169 B.5.z. Anne Marie Jensdatter Almstrup døbt i Aalborg (Bud.), 170 Børn af Dorthe Jacobsdatter (Paulin) og Jens Jensen Almstrup 171 B.5.1. USE JENSDATTER (ALMSTRUP) døbt i Aalborg (Bud.), begr. dér , år, 8 md., 26 dg. Gift i Aalborg (Bud.) m. sgpr. i Hjardemaal MADS 174 MOGENSEN VOGELIUS, født i Ugilt, begr i Hjardemaal, 38 år. (Skiftebrev ). Stud. Aalborg 1688, cand. 1691, pers. kap. Aalborg (Bud.) 1696, sgpr. i 176 Hjardemaal Børn: B B Søn af sgpr. i Ugilt-Taars sg. Mogens Madsen (død ) og Anna Christophersdatter Thorslev. B JES JENSEN ALMSTRUP ( ) i Aalborg. 179 B.5.2. JES JENSEN ALMSTRUP, døbt i Aalborg (Bud.), han var 1706 fadder i

9 180 Hjardemaal. 181 B.5.3. HANS JENSEN ALMSTRUP, døbt i Aalborg (Bud.), begr , 45 år, 2 md., 11 dg. (Bud.) Han var da (antagelig ugift) købmandskarl hos Henrik Grotum. Hans Almstrup ansøger forgævesom stedfaderens embede som toldvisiterer. 182 B.5.4. POUL JENSEN ALMSTRUP, døbt i Aalborg (Bud.), 183 Datter af Dorthe Jacobsdatter (Paulin) og Filip Vadsen B.5.5. Else sl. Filip Vadsens datter, født ca. 1702, begr Aalborg (Vor Frue), 66 år. 184 Børn af Peder Jacobsen Paulin og Tabitha Esaiasdatter Fleischer B.7.1. JACOB PEDERSEN PAULIN, født i Roskilde. Stud. Roskilde 1738, bacc. 1739, hører i Roskilde Børn af Ove Jacobsen Paulin og Helvig Cathrine Munchgaard B.9.1. ELSE KIRSTINE PAULIN, født ca. juni 1703 i Kalundborg (1¾ år ved skiftet e. moderen). (24. Maj 1712: 9 år). 186 B.9.2. HELVIG CATHRINE PAULIN, født ca. juni 1704 i Kalundborg (¾ år ved skiftet e. moderen), død i Roskilde (Dom.). 1 Søn: B Gift m. ridefoged ved Københavns Universitets gods ved Roskilde, CHRISTEN KNUDSEN, født ca. 1679, død i Roskilde (Dom.). Hans 3. af 4. ægteskaber. 187 Børn af Ove Jacobsen Paulin og Anne Hansdatter Horneman B.9.3. JACOB OVESEN PAULIN, født ca i Kalundborg. (6 år ved skiftet e. faderen). Student privat 1724 København, 19 år, bacc B.9.4. MARGRETHE CHRISTINE OVESDATTER PAULIN, født ca i Kalundborg, gift i Næstved (St. Peders) m. købmand Andreas Hochland, begr i Næstved (St. 189 Peders). Kirstine Paulin, 1746 Andreas Hochlands enke i Næstved, (har allerede givet afkald efter arv efter deres mor). 190 B.9.5. DORTHE OVESDATTER PAULIN, født ca i Kalundborg. B.9.6. OVENIA OVESDATTER PAULIN, født ca. april 1712 i Kalundborg, 1746 gift m. købm. i Næstved MIKKEL SCHORLER, (har allerede givet afkald efter arv efter deres mor). Børn af Anne Hansdatter Horneman og Thomas Nicolai Behr 191 B.9.x. Niels Thomsen Behr, hjdbt , død Ejer af Skafføgaard. Gift to gange B.9.y. Anna Svends Thomasdatter Behr, hjdbt , død i Grenaa. Gift ### m. mag. Jens Pedersen Olrog, født i København, død dér Student priv , 1735 øverste kapellan til Trinitatis Kirke, København. (4 S., 6 D.). Søn af brygger Peder Clausen Olrog og Anna Seyersdatter Hald. Datter af Anders Jacobsen Paulin og Charlotte Amalie Barebandt B KIRSTINE ANDERSDATTER PAULIN, døbt i Hjørring, død 18.1., begr.

10 i Mosbjerg. (Skiftereg ) Gift i Hjørring (i huset e. bevill.) m. fyrforvalter på Skagen og byfoged i 198 Hjørring RASMUS JUEL/JUUL, død i foråret 1731 i Hjørring. 3 Døtre, 1 søn, hvoraf levede: B B Rasmus Juel havde 1. været gift m. Abigael Andersdatter Muncheberg, født ca i Norge, begr i Aalborg (Bud.), 31 år, 4 md., 12 dg. 200 (Uden børn). Datter af daværende foged i Buskerud Anders Clausen Muncheberg ( ) og 2. hustru Maren Hansdatter (gift ). 201 Rasmus Juel var næppe dattersøn (som C. Klitgaard mener) af sgpr. i Tolstrup-Stenum sg. Rasmus Juel (ca ) og Ide Jensdatter Brun (ca ). Han havde tidligere været kgl. Lakaj Gift m. præst i Mosbjerg-Hørmested sg. THOMAS THOMSEN KJÆRSGAARD, født juni 1703 i 203 Voer i Vendsyssel, død i Mosbjerg. 1 Søn: B Børn af Else Margrethe Jacobsdatter Paulin og Herman Kuhr/Cuur B Anne Margrete Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 204 B Maren Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 205 B Talke Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 206 B Annike Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 207 A OTTE OTTESEN Fjerde Generation Børn af Else Lauridsdatter og Otto Jensen Farstrup A MARGRETHE OTTESDATTER gift m. ANDERS GUDMANDSEN i København Datter af Else Lauridsdatter og Christen Jensen Stub A MAREN CHRISTENSDATTER STUB, 1710 hos far Christen Jensen Stub, degn i Blære. (Opkaldt efter sin farmor). Børn af Kirsten Iversdatter Wolff og Peder Mikkelsen Zimmermann A MIKKEL PEDERSEN ZIMMERMANN, født ca. 1688, død før Student Aalborg A MARGRETHE PEDERSDATTER ZIMMERMANN, født ca. 1692, død efter 1726###. 1. Gift m. PEDER MORTENSEN HASSING i Krøjkær, Gudum sg. Født ca. 1693, død 1717, skifte Lundenæs & Bøvling, 226. Søn af sgpr. Morten Pedersen Hassing-Villerslev død (skiftebrev Aalb.) og Kirsten Christensdatter. (Enke) Gift i Lemvig m. organist i Lemvig, LAURIDS NIELSEN HEE. Begr i 209 Lemvig, 53 år. (2 Sønner levede: a. Sgpr. i Gudum-Fabjerg sg., Peder Hassing Hee, født i Lemvig, begr i Gudum. b. Lave Vedel Hee, hjdbt ) 210 A PEDER PEDERSEN ZIMMERMANN, født ca. 1693, begr Student Aalborg 1711, i København 1712, degn i Følleslev-Særslev sg., Skippinge hd Gift m. BIRGITTE AARBYE, født ca. 1694, begr , 63 år. Hun blev 2. gift m. eftermanden Mathias Henriksen Fugl, født ca. 1687, død Student Roskilde 1709, afstod embedet

11 Børn af Kirsten Iversdatter Wolff og Jens Eriksen Bruun A ERIK JENSEN BRUUN, født ca Student Aalborg 1714, informator på Rønnebæksholm , skoleholder i Hvidovre ca Gift i Nestelsø m. MAREN ANDERSDATTER FRIE. (Steddatter af sgpr. Oluf Jacobsen Brøndbye født , død Gift i Lundby sg. m. Jfr. Magdalene Hedvig Folsach). (NB: Landsdommer Hans Folsach, gift Gyberg Persh. Ts. (1990), 76) A IVER JENSEN BRUUN, født ca. 1696, død ### i Oberst Wests kompagni. A NIELS JENSEN BRUUN, født ca. 1697, død ###. Tjente 1715 hos gehejmråd Otto Krabbe i København. A JACOB JENSEN BRUUN, født ca. 1698, død ###. Var 1715 hjemme. A HANS JENSEN BRUUN, født ca. 1703, død ###. Var 1715 hjemme. A LAURIDS JENSEN BRUUN, født ca. 1705, død ###. Var 1715 hjemme. Børn af Ingeborg Hansdatter Brunov og Hans Sørensen 216 A SØREN HANSEN BRUNOV, døbt i Vilsted, var 1728 i København år. 217 A INGER MARIE HANSDATTER BRUNOV, hjdbt i Vilsted, død før moderen. 218 A HANS HANSEN BRUNOV, døbt i Vilsted, latinskoleelev, død 1731 i Junget præstegd A JACOB HANSEN BRUNOV, døbt i Vilsted, latinskoleelev, år Børn af Peder Urbansen Bruun og Maren Lauridsdatter (Tancke) 221 B MAREN MARGRETHE PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, begr i Aalborg, gift i Ferslev m. købmand i Aalborg HANS CHRISTENSEN, død før B URBAN PEDERSEN BRUUN, døbt i Ferslev, begr i Haubro. Boede på Haubrogaard. B LAURITS (LASSEN) BRUUN, døbt i Ferslev, død 13.8., begr i 222 Aalborg. Købmand i Aalborg og strandkontrollør (1765). Gift i Aalborg m. 223 MAREN BIERING HELBECH, født ca. 1713, død 5.11., begr (2 Sønner, (der døde 224 som børn), 1 datter). Datter af købmand Mikkel Poulsen Helbech (død 1731) og B Anne Margrethe Hermansdatter Kuur, (dbt Aalborg (Bud.)). (Jfr. B ). B HELVIG PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, død på Egensekloster Gift i Ferslev m. CARSTEN WERCHMESTER, født i Aalborg, begr. dér (Bud.), 51 år, 3 md. 14 dg. Købmand i Aalborg, ejer af Vennersborg. 3 Børn, 227 hvoraf 1 søn og 1 datter levede. Søn af borgmester i Aalborg Herman Carstensen Werchmester ( ) og 2. hustru Margrethe Henriksdatter Grotum ( begr ). 2. Gift i Aalborg m. HARBOE LASSEN MEULENGRACHT, født 13.9., døbt

12 i Holbæk, død 1788 på Tidemandsholm, begr i Taars. Krigsråd, vejer, måler og vrager i Aalborg, ejer af Voergaard m. fl. gårde. Søn af borgmester i Holbæk Lars Christensen 230 (begr ) og (hendes 1. ægteskab) Inger Margrethe Wegerslev (ca ). 7 Børn, der kaldte sig Meulengracht B INGEBORG PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, død dér (Uden børn). Gift m. degn i Ferslev, studiosus NIELS KNUDSEN HOE, født ca. 1686, død i Ferslev. 233 Niels Knudsen Hoe blev 1. gift m. formanden Peder Nielsens enke Maren Andersdatter, født dec. 1675, begr i Ferslev. 2. Gift i Ferslev m. Anne Kirstine Mikkelsdatter Helbech, døbt i Aalborg, begr i Ferslev. (Uden børn). Datter af købmand Mikkel Poulsen Helbech (død 1731) og B Anne Margrethe Hermansdatter Kuur (dbt Aalborg (Bud.)). (Jfr. B ). B JACOB PEDERSEN BRUUN, døbt i Ferslev, videre skæbne ukendt. B ELISABETH CATHRINE PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, død i Viborg. (10 S., 5 D.). Gift i Ferslev m. sgpr. i Ferslev , i Nibe , DAMIANUS CHRISTIAN ANDERSEN HALD, født i Kirke-Hvalsø, død i Nibe. 238 Student Roskilde 1726, cand. theol. 1733, hører i Roskilde ca Søn af sgpr. i Kirke- 239 Hvalsø-Særløse sg., Voldborg hd., Anders Pedersen Hald (ca ) og 2. hustru Apelone Marie Damianusdatter Stendorph (gift 1707, død e. 1725). 240 Børn af Else Urbansdatter Bruun og Hans Schade B ANNE HANSDATTER SCHADE B BODIL HANSDATTER SCHADE B ISABELLE HANSDATTER SCHADE Datter af Johanne Urbansdatter Bruun og Mads Jensen Bjerregaard B KAREN MADSDATTER BJERREGAARD, født ca.1718, begr (Bud.), 33 år, 7 md. 241 Gift i Aalborg m. købmandskarl JENS LAURIDSEN KROG. 242 B Anne Jensdatter Krog, døbt (Bud.), (7år ), død (Skifte, s ) Gift m. købmand i Aalborg Jens Mogensen Schou. Mange børn. B Mads Jensen Krog, døbt (Bud.). 244 Børn af Use Jensdatter (Almstrup) og Mads Mogensen Vogelius 245 B MOGENS MADSEN VOGELIUS, dbkf i Hjardemaal, degn i Hunstrup og Østerild B JES ALMSTRUP MADSEN VOGELIUS, døbt i Hjardemaal, død Præst i Bjergby og Mygdal. B.5.1.2a. ANNE MADSDATTER VOGELIUS, død spæd B INGEBORG CATHRINE MADSDATTER VOGELIUS, døbt august måneds bededag 1705 i

13 Hjardemaal, død 1758 i Bjergby prgd. (Ugift) B ANNE MADSDATTER VOGELIUS, døbt i Hjardemaal, død 1773 i Aalborg. (Ugift). B FRANDS CHRISTOPHER MADSEN VOGELIUS, født 1.5., døbt i Hjardemaal, 252 død Præst i Understed-Karup sg B MADS MADSEN VOGELIUS, døbt i Hjardemaal, degn i Karby, Hvidbjerg og Rested. 255 Søn af Helvig Cathrine Paulin og Christen Knudsen B PEDER PAULIN KNUDSEN, døbt i Roskilde (Dom.), død efter Børn af Kirstine Andersdatter Paulin og Rasmus Juel B ABIGAEL RASMUSDATTER JUUL, født ca B EJLER HOLM RASMUSSEN JUUL, født ca Børn af Kirstine Andersdatter Paulin og Thomas Thomsen Kærsgaard B RASMUS JUUL THOMSEN KÆRSGAARD, født ca Første Generation, sidelinier Datter af Christen Andersen og Lisbeth Nielsdatter Z.1. Bodil Christensdatter, født ca. 1600, død efter , hvor hun stadig var ugift. Børn af David Jensen Klyne og Lisbeth Nielsdatter Y.1. Kirsten Davidsdatter (Klyne), født ca. 1604, gift (før 1635) m. Oluf Laursen i Ribe. Y.2. Maren Davidsdatter (Klyne), født ca. 1605, død uden livsarvinger før Y.3. Karen Davidsdatter (Klyne), født ca. 1606, død 1649 (5 B. (1641)) 1. Gift ca m. sgpr. i Kollerup-Skræm sg. Oluf Pedersen (Aarhus), død (Han var 1. gift m. Maren Madsdatter, skifte ). 2. Gift ca m. sgpr. i Kollerup-Skræm Niels Andersen Aslov (ca ). (2 S.)., han var gift yderligere 3 gange. Y.4. Lisbeth Davidsdatter (Klyne), født ca. 1609, antagelig gift (efter 1635) m. dansk skolemester Niels Bech Mogensen, begr i Aalborg (Bud.). (2 D.). Søn af købmand og rådmand i Aalborg Mogens Michelsen Skriver (død 1618/30) og Johanne Nielsdatter (død som enke 1630). 259 Anden Generation, sidelinier Børn af Niels Andersen Vadum og Maren Hansdatter Vandel X.1. Anne Nielsdatter (Vadum), født ca. 1635, død efter , før Gift efter 1660 m. assessor i Overhofretten i Norge , lagmand i Christiania (til 1687) Laurids 263 Christensen (Vendel), født ca. 1621, der levede rådmand i Christiania med sin hustru rang med landsdommere i Danmark havde han i 3 år opholdt sig i København som medlem af komissionen til udarbejdelse af Chr. V s norske lov, blev tilladt at rejse hjem til Norge. Han var 1692 i København og formodes død kort efter.

14 Hustruen bisattes i Bragernæs. Børn: X.1.1.-X.1.4. X.2. Margrethe Nielsdatter (Vadum), født , død i Aalborg. Gift dec m. rådmand i Aalborg Jens Pedersen Norup, født i Novrup v. Ribe, død 28.7., begr i Aalborg (Vor Frue kirke). 3 Sønner, 2 døtre: X.2.1.-X.2.5. Søn af borger i Ribe Peder Jensen Novrup (død ca. 1646) og Dorethe N.N. 266 X.3. Maren Nielsdatter (Vadum/Vandel), født ca. 1641, død efteråret 1686 i Haverslev, Han hd. 2 Sønner, 4 døtre: X.3.1.-X.3.6. Gift 1670 m. sgpr. i Haverslev-Bejstrup sg. Laurids 270 Hansen (Tancke), døbt i Aalborg (Bud.), død i Haverslev. Søn af 271 borgmester i Aalborg Hans Sørensen (død ) og Elisabeth Lauridsdatter (død ). Laurids Hansen (Tancke) blev 2. gift ca m. Margrethe Jørgensdatter Møldrup, død i Løgstør. 1 Søn, 2 døtre: X.3.x.-X.3.z. Datter af sgpr. i Vadum Jørgen Jacobsen Møldrup (ca ca. 1679) og 1. hustru Ida Christensdatter (ca ca. 1675). 273 Tredie Generation, sidelinier Børn af Anne Nielsdatter (Vadum) og Laurids Christensen (Vendel) 274 X.1.1. Ulrik Fredrik Schouberg, født ca. 1664, stud priv., nævnt 1692 på Bragernæs. X.1.2. Peter Christian Schouberg, født ca. 1671, begr i Eker, 51 år, 1 md Sorenskriver over Modum og Sigdal, tillige Ekers præstegjeld. Ved testamente , kgl. konfirm indsætter han broderen som universalarving. Ugift. X.1.3. Christian Schouberg, født ca. 1672/73, begr i Eker, 49 år, 7 md. Stud priv., rådmand i Christiania, afsked beskikket til at bestyre broderens sorenskriverembede. Gift m. N.N. 10 Børn. X.1.4. Catharina Margrethe Schouberg, gift på Bragernæs m. vice-lagmand i Christiania Hannibal Stockfleth, døbt i Christiania, død på Bragernæs. Børn. Børn af Margrethe Nielsdatter (Vadum) og Jens Pedersen Norup X.2.1. Niels Jensen, født ca.1664, 1684 formentlig i København, 1689 i Norge. Studiosus. X.2.2. Dorthe Jensdatter, født ca X.2.3. Jacob Jensen, født ca Skal tjene i Norge (1689). X.2.4. Maren Jensdatter, født ca X.2.5. Peder Jensen, født ca Børn af Maren Nielsdatter (Vandel) og Laurids Hansen (Tancke) 275 X.3.1. Elsebeth Lauridsdatter (Tancke), født ca i Haverslev, begr i Aalborg (Bud.), 72 år. Gift ca m. købmand Jens Nielsen Vadum, født ca. 1652, begr i Aalborg (Bud.), 75 år, 6 md., 16 dg. (Flere børn). X.3.2. Maren Vandel Lauridsdatter (Tancke), født ca i Haverslev, begr i Aalborg. Gift m. B.1.1., se dér. X.3.3. Hans Lauridsen Tancke, født ca i Haverslev - se B.4. X.3.4. Niels Jacob Lauridsen Haverslev, født i Haverslev, begr i 276 Rødding. Student Aalborg 1702, cand. theol. 1706, ordin , pers. kapellan i Nibe-

15 Vokslev sg., sgpr. i Rødding-Krejbjerg sg. 1.Gift m. Kirstine Magdalene Pedersdatter Rosenstand, født ca i Viborg, død 1734 i Rødding. Forgængerens enke (dennes 3. ægteskab). 2 Sønner. Datter af ritmester Peder Rosenstand til Hessel og Karen Foss (død 1708). 2.Gift m. Kirstine Pedersdatter Wallenberg, født ca. 1692, død Mindst 1 søn. Datter af sgpr. i Øster Hornum Peder Hansen Wallenberg (født i Stavanger, begr i Øster Hornum) og Anne Cathrine Rafn. 277 X.3.5. Ingeborg Lauridsdatter (Tancke), født ca. 1679/84 i Haverslev, begr i Reerslev. (1 Datter, 1 søn). Gift m. Jacob Hansen Saltum (Jelstrup), født , død Student Aalborg 1699 (21 år), baccalaureus , ordin , pers. kapellan i forskellige sg., sgpr. Reerslev sg., Tune hd. 1717, tillige Vindinge sg Jacob Hansen blev 2. gift i Ousted m. Drude Olufsdatter Lund, født ca. 1715, død efter Mindst 1 søn. Datter af degn i Ousted-Allerslev sg., Voldborg hd. fra 1705, Oluf Jacobsen Lund (ca ) og Anne Bertelsdatter (begr ). 280 (Se Kjærulf Stud., 365; Persh. Ts. 8,III, 84). X.3.6. Anne Lauridsdatter (Tancke), født ca i Haverslev, død ###. Boede ugift hos søsteren X.3.1. i Aalborg. Børn af Laurids Hansen (Tancke) og Margrethe Jørgensdatter Møldrup 281 X.3.x. Ida Marie Lauridsdatter (Tancke), født ca X.3.y. Thøger Lassen (Tancke), født ca. 1693, død Forpagter på Vester Ladegaard, Aalborg Budolfi Landsg., (som han købte 1737) Ejer af Egensekloster, af Høstemark i Mov sg. Gift med Karen Lauritsdatter Wraae, død Datter af Else Eskesdatter 282 (Vivild), (død efter 1712) og Laurits Erichsen Wraae til Estruplund. - Børn, bl. a. Peder Thøgersen Lassen til Egensekloster 1748 og Høstemark Han var gift m. Margrethe 283 Grotum Werchmester (død ), - se B X.3.z. Berte Lauridsdatter (Tancke), født ca Noter og henvisninger 1. Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke VII A Nr. 6. (L.A. Viborg C 1-436, E. Brejl nr. 215). 2. (A. Blaabjerg), Bertelsen - Familien fra Østerbølle sogn (Slægtsark. Viborg 1982), Persh. Ts. 11,I (1940), Ole Degn, Rig og fattig i Ribe Bd. 2 (Aarhus 1981), Kr. Værnfelt, Lidt Himmerlandshistorie i Fra Himmerland og Kjær Herred XXX (1941), C. Klitgaard, Gravskrifter fra den gamle Vor Frue Kirke i Aalborg og fra dennes nedlagte Kirkegaard, Persh. Ts. 6,VI (1915), Tavlen over David Klyne har afvigende dato: , der kan forklares som læsefejl på den angivne måde. 7. C. Klitgaard, Den store nordjyske Hekseforfølgelse i Fra Himmerland og Kjær Herred II ( ), især side Persh. Ts. 6,VI (1915), Aalborg originale Skiftebreve , fol (L.A. Viborg).

16 10. Vello Helk, Dansk Norske Studierejser fra reformationen til enevælden (Odense Univ.forl. 1987), Aalborg Byfoged Konceptskifter nr. 9. (L.A. Viborg). 12. Persh. Ts. 6,VI (1915), Skifte (M9175B-nr. 12) side 213 og side cit e. Hans Gjedsted. 14.C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), Ligsten i Kirken - cit. e. Poul Hansen, Thisted kirke (1978). 16. Fik bevilling til i levende live at holde skifte med nuværende hustru og to kuld børn (Jy. Reg nr. 97). 17. Persh. Ts. 6,VI (1915), Skifte Aalborg Byfgd. Skprot. 16##-##, fol. 21. (L.A. Viborg B37-537). 19. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 97; Rettelser og Tillæg I (Aalborg 1880), Persh. Ts. 1995:1, 34ff. 21. Skifte Aalborg Byfgd. Skprot , fol (L.A. Viborg B37-532). 22. Iflg. Gravstensindskriften cit. Persh. Ts. 6,VI (1915), side 231 havde Else Andersdatter 7 børn, Maren Bering 6 børn. Den her valgte fortolkning bygger på skiftet efter Ingeborg Jacobsdatter Viborg Købst. Hist. III (Kbh. 1940), Persh.Ts. 11,III (1942), S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1200, Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke II Nr.17 (L.A. Viborg C 1-428, E. Brejl nr. 41). 27. J.Chr. Sixhøj, Viborg Katedralsk.'s Dimitt (Viborg 1968), nr S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1317B., C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 318. & Torslev Kbg., Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke VI Nr. 18.(L.A. Viborg C 1-434, E. Brejl nr. 182). 31. F.E. Hundrup, Lærerstanden v. Aalborg Kathedralskole III. Hørere, Nr. 32 (i Indbydelsesskrift Aalborg 1870). 32. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 132; Rettelser og Tillæg I (Aalborg 1880), Skifte Ole Degn, Rig og fattig i Ribe Bd. 2 (Aarhus 1981), Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke III , Nr. 6. (L.A. Viborg C 1-429, E. Brejl nr. 51). 36. Vello Helk, Dansk Norske Studierejser II (Odense 1991), S.V.Wiberg, Præstehistorie I (Odense 1870), Nr. 451,04. er forkert. Hun er datter af Nr. 502,07., som det fremgår af skiftet efter hende , Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. XII Nr. 3 (L.A. Viborg C 1-446, E. Brejl nr. 397). 38. Skifte Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. Pk. XII Nr. 3 (L.A. Viborg C 1-446, E. Brejl nr. 397). Det fremgår af hendes søstres identitet og fødselsår, at hun er fra Hundstrup, ikke Hillerslev.

17 39. C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 26 (og 371). Kirsten Meier blev 2. gift 1673 m. efterfølgeren i Hundstrup-Ø., Christen Pedersen Øland. Hans 2. ægteskab 1685 m. Anne Marie Rudbechsdatter Humble (døbt i Vrejlev, død efter 1722) sammenblandes med Ole Jacobsen Jelstrups ægteskab. 40. Persh.Ts. 8,IV (1925), Skifte Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. I Nr.12 (L.A. Viborg C 1-427, E. Brejl nr. 12). 42. Persh.Ts. 8,IV (1925), S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1411,04. - Hele slægten behandles i Johannes Wolf, Stamtvl. o. Slægten Wolf fra Slesvig (4. udg. 1929). 44. S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1039, Vello Helk, Dansk Norske Studierejser II (Odense 1991), Aalborg (Bud.) kbg., 70 - cit. e. Nygård. 47. Bevill til ægteskab uden trolovelse og lysning (Jy. Reg. 17) - cit. e. Persh. Ts. 6,V (1914), E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 134; Rettelser og Tillæg I (Aalborg 1880), Skifte Skifte i Fleskum Hd. s gejstl. Skprot , fol. 18b. (L.A. Viborg C 15A-2, E. Brejl nr. 6). Bircherods Dagbog har Om Aftenen sildig Kl. 10 døde i Ferslev Præstegaard... - cit. e. Persh. Ts. 9,III (1930), Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke VII A Nr. 6. (L.A. Viborg C 1-436, E. Brejl nr. 215). 52. Kgl. konfirm. (28.7.) testamente af (Jy. Reg. 70) - cit. e. Persh. Ts. 8,V (1926), Skifte e. præst i Ulsted, Peder Mikkelsen Zimmermann i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. IV A Nr. 32 (L.A. Viborg C 1-431, E. Brejl nr. 111). 54. C. Klitgaard, Nibe Bys Historie indtil 1728 (Aalborg 1917), 127f. 55. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Bevill. til ægteskab u. trolov. og lysn. (Sjæll. Reg. 158) - cit. e. Persh. Ts. 7,I (1916), Han var helbror til Maren Pop Christoffersdatter, gift med A. 58. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. X Nr.14. (L.A. Viborg C 1-442, E. Brejl nr. 334). 60. Bruun-navnet optaget senere, se om slægten i Th. Hauch-Fausbøll og H.R. Hiort-Lorenzen, Patriciske Slægter III (København 1915), 30ff. 61. Skifte Aalborg Byfogedarkiv Skifteprot (L.A. Viborg B ). 62. Skiftet fortsat Aalborg Byfogedarkiv Skifteprot Nr. 66, 440 (L.A. Viborg B ). 63. Desuden betænktes hans søster Margrethe Lauridsdatter Dalgaard i testamentet af Hun skal i sin livstid have 30 sldlr. årligt. (Kgl. konfirm , (Jy. Reg nr. 124) - cit. e. Nygård). 64. Kgl. konfirm. af bestalling cit e. Nygård.

18 65. Bud. kbg., cit e. Nygård. 66.C. Klitgaard, Nibe Bys Historie indtil 1728 (Aalborg 1917), 220f. 67. S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 797, Skifte Fleskum Hd. s gejstl. Skpr , fol. 16b. 69. Kaldsbrev (Jy. Reg nr. 69). 70. Skifte , Fleskum Hd. s gejstl. Skpr , fol. 16b, 28, 32, 41b, 51b (E. Brejl nr. 4). 71. E. Tauber & A.H. Nielsen, Emb. & Bestm. Aalb., 222f.; Till. I, 8; Till. II, 13; Till. III, 9 (Aalborg ). 72. Skifte , Fleskum Hd. s gejstl. Skpr , fol. 55b, 134. (E. Brejl nr. 16). 73. Vor Frue kbg., cit e. Nygård. 74. Bevill. til ægtesk. u. Tr. & Lysn (Sjæll. Reg. 160) - cit. e. Persh.Ts. 7,I (1916), Bud. kbg., cit e. Nygård. 76. Jy. Reg nr cit e. Nygård. 77. Bevill. til ægtesk. u. Tr. & Lysn (Sjæll. Reg. 266) - cit. e. Persh. Ts. 6,V (1914), Bud. kbg., 96 - cit e. Nygård. 79. Stamtavle over Fleischer-Slægten i S. Elvius, Danmarks Præstehistorie (København 1885f.), Wiberg og med ham Carl Klitgaard i Persh. Ts. 5,VI (1909), antager fejlagtigt, at Karen var datter af sgpr. Christen Jensen Blichfeld i Ringsted, som imidlertid døde uden efterlevende børn. 81. Registr. 16. okt. 1703, Ning hd. s gejstl. Skpr., fol. 139 (L.A.Viborg). 82. Bryllupsdigt refereret i Persh. Ts. 8,II (1923), Persh. Ts. 8,III (1924), Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biographiske Dagbøger for Aarene , udg. v. Chr. Molbech (Kiøbenhavn 1846), Skifte Kalundborg Byfoged Skprot (film 49351), side 92 - cit. e. Aurelia Clemons. 86. Skifte i Kalundborg Byfoged Skprot (film 49350), side cit. e. Aurelia Clemons. 87. Poul Gjertsen, Degnen Edvard de Place og hans Aner (Manuskript 2004), side 52 og 71ff. 88. Hvilsager Kbg., cit e. Nygård. 89. Anna Hornemann var tre Gange sindssyg i løbet af 33 års ægteskab (Jy. Reg nr. 120) - cit e. Nygård. 90. Hvilsager Kbg., cit e. Nygård. 91. Familien ses i skiftet efter Thomas Behrs søster Nille Marie Behr i Kalø Amts Skprot , fol. 25b, 193b. (L.A. Viborg B4A - 89, E. Brejl nr. 71). 92. Persh. Ts. 1983:1, 31ff. 93. Kbg., 40 - cit e. Nygård. 94. C. Klitgaard, Hjørring Bys Hist. (Hjørring 1925), 270ff. (Hans mor kaldes her fejlagtigt Anne ).

19 95. C. Klitgaard, Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel (Hjørring1937), 20f. 96. Skifte Aalborghus Amt, Forretn. nr cit. e. Nygård. 97. Hendes forældre kendes ikke; men hun havde en bror Isak Barabang, guldsmed i Nibe, død ca. 1705, iflg. C. Klitgaard, Nibe Bys Historie indtil 1728 (Aalborg 1917), C. Klitgaard, Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel (Hjørring1937), 105f. 99. Kbg., 56 - cit e. Nygård. 100.? Måske Dt. af Køb. & Bedem. i Aalborg P. Hansen N. død 29.7, begr (Vor Frue, 71), 55 år, 7 md., 13 dg. og 2. Hu. Mette Margrethe Axelsdatter Bjørn, døbt i Børglum, [Vends. Prfam., 69], begr Skifte Aalb. Skprot., 624 [Nygård] 5 børn E.&B.,146 [NB: Forskell. datoer de to steder] Kbg. ikke bevaret S.V.Wiberg, Personalhist., statistiske og geneal. Bidrag til en alm. dansk Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 854, Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. VII B , Nr. 32. (L.A. Viborg C 1-437, E. Brejl nr. 241). Arvinger kendes ikke S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 627, Kirkehist. Saml. 1,V, Aalborg (Bud.) kbg., cit e. Nygård Aalborg (Bud.) kbg., cit e. Nygård Aalborg Byfgd. Skprot., Kgl. Bevill., at den længstlevende må sidde i uskiftet bo med fælles umyndige børn. (Jy. Reg , nr. 53) - cit e. Nygård C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), Aalborg Bud. kbg., cit. e. Nygård Kgl. konf. testam. af (Jy. Reg nr. 155). Persh.Ts. 9,I (1928), S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 594, Kbg., 94 - cit. e. Nygård Kbg., cit. e. Nygård E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Kgl. konf. testam. af (Jy. Reg nr. 45) - cit. e. Nygård E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, 344ff Svend B. Olesen, Vor Frue kirke i Aalborg (Aalborg 1978), Kbg., 46 - cit. e. Nygård Kbg., cit. e. Nygård S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 986, Slægt i Farstrup og Axelsons Dagbøger udg. af I. Becher (Aalborg 1811, Reprint 1987), s S.V.Wiberg, Præstehistorie I (Odense 1870), Nr. 244, Wiberg Suppl. (1879), 33; Jydske Saml. V, Persh. Ts. 11,III (1942), Skifte Slet Hd. s gejstl. Skprot , fol. 24 (L.A. Viborg C 17B-1, E. Brejl nr. 2).

20 128. Ø. Hornum kbg Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke V A , Nr. 20 (L.A. Viborg C 1-433, E. Brejl nr. 145) Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. VII B Nr. 27. (L.A. Viborg C 1-437, E. Brejl nr. 236) Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. IV A Nr. 32 (L.A. Viborg C 1-431, E. Brejl nr. 111) C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 331f Skifte Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. I, Nr.19 (L.A. Viborg C 1-427, E. Brejl nr. 19) C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 76ff Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. VIII Nr. 2 (L.A. Viborg C 1-438, E. Brejl nr. 256) C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), J.C.W. og K. Hirsch, Fortegn. o. danske og norske Off , Bd. 2 (Manuskr. Kgl. Bibl., Mikrokort udg. af Kildeskriftselskabet), Se skiftet e. Mette Mikkelsdatter Basse Aarhus Købstad Skifteprot. I, , fol (L.A. Viborg B , E. Brejl nr. 28) Persh. Ts. 1987:2, E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Kbg. - cit. e. Nygård Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. X A Nr. 24 (L.A. Viborg C 1-443, E. Brejl nr. 344) Kbg., 22 - cit. e. Nygård S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1331, S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1331, S.V.Wiberg, Præstehistorie I (Odense 1870), Nr. 175, Kopulationspenge betalt til Aalborg Amt. - cit. e. Holger Malling, Vielser i danske Landsogne (Manuskript 1933, Rigsarkivet, Mikrokort 1974), Nr Bevilling til uskiftet bo (Jy. Reg nr. 749) - cit. e. Nygård E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Vello Helk, Dansk Norske Studierejser II (Odense 1991), Skiftereg i Aalborg Bys Provsti gejstl. Skprot , fol (L.A. Viborg C 13B-1, E. Brejl nr. 27) Skiftereg i Horns Hd. s gejstl. Skprot., (E. Brejl nr. 76) E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 224; Rettelser og Tillæg II (Aalborg 1884), S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 550, S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1215, C. Klitgaard, Skagen Bys Hist. (Skagen 1928), Som foregående note Skiftereg i Vennebjerg Hd. s gejstl. Skprot , fol. 217b, 233b, 243b, 245, 279b, 307, 344b. (L.A. Viborg C 5B-3, E. Brejl nr. 103).

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Hinge og Splid i Randers Af Flemming Aagaard Winther (Manuskript, januar 2015)

Hinge og Splid i Randers Af Flemming Aagaard Winther (Manuskript, januar 2015) Hinge og Splid i Randers Af Flemming Aagaard Winther (Manuskript, januar 2015) Selvejerbonde i Hinge, 1 Lars Mikkelsen og Ellen Christensdatter Blach. 2 Børn: 1. Mikkel Lassen Hinge, gift m. Else Nielsdatter

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen Side 1 Generation 1 1. Anders Thomsen #35237 * 1650, 1730, Job: Skoleholder i Thise 16/6-1681, (~ Ane Thomasdatter #35238 * 1660, 1740, ) Anders Thomsen og Ane Thomasdatters børn kendes fra et arvekald,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold:

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold: Side 1 af 65 Klim slægter Indhold: Faarbæk/Grishauge-slægten Ingvorsen-slægten Kiib-slægten Klim-slægten Klitgård slægten Kæmpe-slægten Oddegaard-slægten Reff-slægten Slægten fra nr. 26 Slægten fra nr.

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Hinge og Spliid i Randers Af Flemming Aagaard Winther (Manuskript juni 2016)

Hinge og Spliid i Randers Af Flemming Aagaard Winther (Manuskript juni 2016) Hinge og Spliid i Randers Af Flemming Aagaard Winther (Manuskript juni 2016) 1 2 Selvejerbonde i Hinge, Lars Mikkelsen og Ellen Christensdatter Blach. Børn: 3 1. Mikkel Lassen Hinge, gift m. Else Nielsdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H 1733 2b Trolovet Hans Knudsen og Else Nielsdatter i Remmerslund 1734 2b Trolovet Stephen Jensen og Anne Marie Mortensdatter i Hedensted 1734 2b Trolovet Niels Jørgensen og Anne Sørensdatter i Torup 1734

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Thorup slægter BODELSEN-SLÆGTEN. Indhold:

Thorup slægter BODELSEN-SLÆGTEN. Indhold: Side 1 af 50 Thorup slægter Indhold: BODELSEN-SLÆGTEN DYBDAL-SLÆGTEN FÅRBÆK/BERTELSEN-SLÆGTEN GODIKSEN-SLÆGTEN GRAVERSEN-SLÆGTEN GRIIS-SLÆGTEN HOLM/ISAKSEN-SLÆGTEN KJÆR-SLÆGTEN KOLD-SLÆGTEN KROGH-SLÆGTEN

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet Side 1 af 6 -Store Dalby sogn 1773-1800 Viede 1773 1b Trolovet Mikkel Christensen Ladefoged på Tirsbæk og Jesper Hansens enke Anne Sørensdatter i 1773 1b Trolovet Niels Olesen Snedker og Anne Sørensdatter

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Navn Fødeår Amt Herred Føde_sogn Status

Navn Fødeår Amt Herred Føde_sogn Status De Løse Svaner fra år 1600 til ca. 1700 Registre over nuværende og tidligere uidentificerede medlemmer af slægten Svane Hvor mange af slægtens medlemmer der ikke som døde på grund af krigene, pesten og

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814 1778 d. 26 apr. confirmationsbørn af Hodde og Tistrup sogne. Christen Sørensen Jens Jensen Gyde Madsen Anders Laugesen Jes Nielsen Jens Pedersen Mette Jensdatter Mette Michelsdatter Maren Michelsdatter

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Jyske skiftereferater på nettet. Kampmann-efterkommere før ca.1800 Af Flemming Aagaard Winther

Jyske skiftereferater på nettet. Kampmann-efterkommere før ca.1800 Af Flemming Aagaard Winther Jyske skiftereferater på nettet. Kampmann-efterkommere før ca.1800 Af Flemming Aagaard Winther Ved hjælp af Erik Brejls skiftereferater på nettet er det nu muligt at kombinere persondata fra en hel landsdel

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps Sundby 1719-1805 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt Microfilm nr. M. 10253 Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt 22.03.1776 Karen Nielsdatter, død 21.03.1776, hos Søren Jensen Fol. 5 i Abildgaard i Vogn Peder Larsen,

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Hans Ole Sejrup Villadsen

Hans Ole Sejrup Villadsen Anetavle for Hans Ole Sejrup Villadsen født 14. juli 1947 Udarbejdet i forbindelse med fødselsdagen den 14. juli 2007 af storebror, Holger Sejrup Villadsen Indledning Efterfølgende oversigt er en anetavle.

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere