Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)"

Transkript

1 Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved Vor Frue kirke sammesteds. De døde uden efterlevende børn. Skiftebrevet efter 1 præstehustruen 1710 giver et interessant øjebliksbillede af deres respektive familier. Ud fra skiftet kan desuden en række hidtil ukendte efterkommere af Brunov- og Paulin-slægterne spores. I den forbindelse er også fundet flere rettelser og tilføjelser til Wibergs Præstehistorie. Ved undersøgelsen er hovedsagelig det omfangsrige skiftemateriale benyttet, der er tilgængeligt på Erik Brejls hjemmeside. Nygårds sedler har været et godt supplement. De nævnte præstebørn er: A.6. JOHANNES JACOBSEN BRUNOV, født ca. 1646, død i Ferslev. Gift med B.3. INGEBORG JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1655, begr i Aalborg. Undersøgelsen medtager forældrenes generation og begynder med A. Jacob Hansen Brunov, præst ved Budolfi kirke og B. Jacob Poulsen (Thisted), præst ved Vor Frue kirke. Sidstnævnte var først gift med enken efter to forgængere. Disses ægteskaber og børn er også medtaget som X. Niels Andersen Vadum og Y. David Jensen Klyne. Dennes første hustru Elisabeth Nielsdatter var også enke og hendes første ægtemand er medtaget som Z. Christen Andersen. (Z. er altså kronologisk ældst, derefter kommer Y. og X.) Oversigter over nogle efterkommere af X., Y. og Z. findes tilsidst i teksten. Undersøgelsen er ufuldstændig (delvis antydet ved ###), og forfatteren modtager gerne tilføjelser og rettelser til de foreliggende fire generationer. Første Generation A. JACOB HANSEN BRUNOV, født ca i Nyborg, død i Aalborg. Mag. 1637, sgpr. Aalborg (Bud.) 1673, provst i Kjær hd. 1. Gift i Aalborg (Bud.) m. MAREN POP CHRISTOPHERSDATTER DE HEMMER, død senest 1639 i Aalborg. (2 døtre: A.1.-A.2.). Datter af Borgmester i Aalborg Christopher de Hemmer (død (Bud.), begr (Vor Frue)) og 1. Hustru Johanne Jørgensdatter (død (Bud.), begr. (Vor Frue) Gift i Aalborg (Bud.) m. INGEBORG BAGGESDATTER, død i Aalborg. (5 Sønner, 6? døtre: A.3.-A.8.). Datter af Raadmand i Ribe Bagge Pedersen ( ) og Margrethe Lauritsdatter ( ). 4 Z. CHRISTEN ANDERSEN var 1598 og 1602 fæster af Findstrup i Dal sg., Fleskum hd. Gården blev senest 1604 overtaget af Hans Wandal i Aalborg (død 1622), far til Maren Hansdatter Vandel, David Klynes 2. hustru. 5 2? Gift m. ELISABETH NIELSDATTER, født ca. 1569, (antagelig død 7.11.,) begr i 6 Aalborg (Vor Frue), 54 år. 1 Datter: Z.1. Elisabeth Nielsdatters forældre kendes ikke; men 7 David Klyne nævner i sit indlæg under hekseprocessen i Aalborg en søster Johanne Nielsdatter. Y. DAVID JENSEN KLYNE, født ca. 1569, antagelig i København, død i Aalborg (Vor 8 9 Frue), 65 år. Skifte Student Sorø 1586, studerede i Wittenberg 1591, mag. dér , i Jena 1600, sgpr. i Aalborg (Frue) Gift m. ELISABETH NIELSDATTER, født ca. 1569, død i Aalborg. Skifte Døtre: Y.1.-Y.4.

2 2. Gift ca m. MAREN HANSDATTER (VANDEL), født ca i Aalborg, død dér (Kun efterlevende børn af 2. ægteskab, se B. nedenfor). X. NIELS ANDERSEN VADUM, født ca i Vadum, død i Aalborg (Vor Frue). 12 Student Aalborg 1623, sgpr. i Aaby-Hasle, konrektor i Aarhus , mag. 1633, sgpr. 13 Aalborg (Vor Frue) Søn af sgpr. i Vadum Anders Nielsen Holm (død ca. 1640) og Anne Andersdatter. 14 Gift ca m. MAREN HANSDATTER (VANDEL), født ca i Aalborg, død dér (Se B.) 3 Døtre: X.1.-X.3. B. JACOB POULSEN (THISTED), født i Thisted, død i Aalborg. (Søn af rådmand Poul Jacobsen ( ) og Ingeborg Christensdatter Søe ( ). Student Viborg 1640, mag. 1647, sgpr. Aalborg (Frue) 1645, provst i Kjær hd Gift 1646 m. MAREN HANSDATTER (VANDEL), født ca i Aalborg, død dér 1650, 47 år (Uden børn i 3. ægteskab). Enke efter to forgængere X. og Y. Datter af borgmester i Aalborg 20 Hans Pedersen Vandel, (død i Aalborg, begr. i Vor Frue Kirke) og Maren Lauridsdatter, (død i Aalborg, begr. Vor Frue, hendes 1. ægteskab) Gift m. ELSE ANDERSDATTER (RINGKØBING), født ca i København, død i Aalborg i 34te år. 3 Sønner, 3 døtre: B.1.-B.6. Datter af biskop i Aalborg Anders Andersen Ringkjøbing ( ) og 1. hustru N.N. (begr i Aalborg). 3. Gift ca m. MAREN PEDERSDATTER BERING, død Sønner, 1 datter: B.7.-B Datter af borgmester i Viborg Peder Pedersen Bering (død ca. 1656) og (4. hustru) Margrethe Frantsdatter (død 1660). 24 Anden Generation Børn af Jacob Hansen Brunov og Maren Pop Christophersdatter de Hemmer A.1. MAREN JACOBSDATTER BRUNOV, dbt i Aalborg (Bud.), begr Aalborg. Boede 1710 i Aarup præstegård. 3 Døtre: A.1.1.-A Gift m. ANDERS OLUFSEN (TRANE), født i Viborg (Graabr.), død i Aarup præstegd. Student Viborg 1644, sgpr. i Torslev sg., Ø. Han hd Søn af sgpr. til Graabrødre Kirke i Viborg Oluf Christensen (Kedelsmed) ( ) og 1. hustru Kirsten Andersdatter Trane (død ) Gift m. JØRGEN HANSEN HORNE, født i Horne, Sallinge hd., død i Aarup præstegd. Student Slagelse 1673, hører i Aalborg 1679, sgpr. i Torslev Søn af Hans Andersen og Anne Bernhardtsdatter. (Uden børn, hans søskende arver). A.2. JOHANNE JACOBSDATTER BRUNOV, født før 1639 i Aalborg, død dér Datter.: A.2.1. Gift i Aalborg (Bud.) m. købmand LAURIDS LAURIDSEN (SUUR), født ca i Aalborg, død dér ca Søn af købmand og rådmand i Aalborg Laurids Lauridsen (begr ) og Else Baggesdatter (død 1648, skifte 27.7.). 34 Børn af Jacob Hansen Brunov og Ingeborg Baggesdatter 35 A.3. BAGGE JACOBSEN BRUNOV, født , død i Tæbring. Student Aalborg , cand. theol. 1664, udenlands i to år, (i Leiden og Heidelberg 1666) kapellan 1672, sgpr i Tæbring-Outrup-Rakkeby. Gift m. KAREN OLUFSDATTER, født ca i Hundstrup, død på Jegindø. 1 Datter: A.3.1. Datter af præst i Hundstrup-Østerild sg. Oluf Jacobsen Jelstrup (død 1672) og Kirsten Edvardsdatter Meier (død ca 1684, hendes 1.

3 ægteskab). 39 A.4. MARGRETHE JACOBSDATTER BRUNOV, døbt i Aalborg, 1 Søn, 2 døtre: A A.4.3. Gift m. IVER JACOBSEN WOLF, født ca i Østofte, død sept i Nykøbing. Student Odense 1648, Kapellan 1661, sgpr til Nykøbing-Lodderup-Elsø sg., Mors Sdr. hd. Søn af sgpr. i Østofte, Fuglse hd., Jacob Jacobsen Wolf (født i Oslo 1586/87, død 1653) og N.N A.5. HANS JACOBSEN BRUNOV, født , død i Skivum. Student Aalborg , udenlands (Wittenberg og Braunschweig) Sgpr. i Skivum-Giver sg., Aars hd Gift i Aalborg (efter bevill.) m. SIDSEL THOMASDATTER, født 1652 i Aalborg. (3 Sønner, 2 døtre, hvoraf A.5.1.-A.5.3. levede 1710). Datter af rådmand i Aalborg Thomas Lauridsen, (død 1654 i Aalborg (Vor Frue sg.)) og 2. hustru Maren Hansdatter (døbt , begr i Aalborg). 50 A.6. JOHANNES JACOBSEN BRUNOV, født ca. 1646, død i Ferslev. Student Aalborg 1666, kapellan 1668, sgpr i Ferslev-Dal-Volsted sg. Provst i Fleskum hd Gift m. 51 B.3. INGEBORG JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1655, begr i Aalborg. Uden Børn. 52 A.7. LAURIDS JACOBSEN BRUNOV, født omkring 1650, antagelig død før Ved skiftet efter moderen 1677 var han i Bragernæs i Norge, 1693 i Nibe. Konsumptionsforpagter i Nibe. A.8. SØREN JACOBSEN BRUNOV, døbt i Aalborg (Bud.), død i Aalborg Borgmester i Aalborg Gift i Aalborg (Bud.) m. ANNE HENRIKSDATTER DE HEMMER, døbt i Aalborg (Bud.), død ###. Datter af borgmester i Aalborg1660 Henrich de Hemmer (begr ) og Karen Hansdatter (begr ). 2 Børn levede: A.8.1.-A.8.2. Børn af Jacob Poulsen Thisted og Else Andersdatter (Ringkøbing) B.1. HELVIG JACOBSDATTER PAULIN, antagelig født 1652, begr i Aalborg (Vor Frue), gift i Aalborg m. URBAN PEDERSEN BRUUN, født i Aalborg, død i Kærup prgd. Student Aalborg 1666, cand. theol. 1668, sgpr. i Tømmerby-Lild sg., V. Han hd Sønner, 4 døtre: B.1.1.-B.1.6. Søn af købmand i Aalborg Peder Nielsen Boesen (ca ) og (gift i Budolfi, hendes 1. ægteskab) Johanne Urbansdatter (ca efter 1662). 63 Helvig Jacobsdatter fik 1718 tillagt renten af 300 sldlr. årligt af den ugifte klokker og graver ved Budolfi Kirke Niels Dalgaard, født i Thisted, begr , 70 år, 5 md., 21 dg. B.2. POUL JACOBSEN PAULIN, født ca. 1653, død Student Aalborg 1673, skulle have været 66 kapellan i Nibe i sommeren 1685, men sgpr. Laurids Kras afslog ham. Kaldet til præst i Mov , men han døde før ordinationen. (Sandsynligvis ugift). B.3. INGEBORG JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1655, gift m. A.6. Johannes J. Brunow, præst Ferslev-D.-V. Se dér. B.4. ANDERS JACOBSEN PAULIN, født ca i Aalborg, død januar 1698 i Mov. Student 68 Aalborg 1677, cand Sognepræst i Mov sg Gift med MAREN PEDERSDATTER, født 1671 i Dal sg., død på Lundbæk, begr

4 i Bislev. 2 Sønner, 1 datter: B.4.1.-B.4.3. Datter af Peder Thomsen i Dal og Mette Pedersdatter (Hvid). Maren Pedersdatter blev 2. gift i Dal (i huset) m. Abraham Lucassen Calow, døbt i Aalborg (Bud.), begr i Romdrup, 43 år. Student Aalborg 1683, cand. theol. 1689, sgpr. i Romdrup-Klarup sg., Fleskum hd. 1695, ordin Søn, 1 datter: B.4.x.- B.4.y. Søn af tolder i Aalborg (fra 1660) Lucas Hansen (født ca. juli 1624, død Aalborg (Bud.)) og 2. hustru Cathrine Danielsdatter Calov (døbt , begr ). 71 Maren Pedersdatter blev 3. gift i Romdrup med X.3.3. sgpr. i Romdrup-Klarup sg. 72 Hans Lauritsen Tancke, født ca i Haverslev, Han hd., død 1714 i Romdrup. 1 Søn: B.4.z. Hans Tancke er søn af X.3., se dér. B.5. DORTHE JACOBSDATTER (PAULIN), født ca i Aalborg, begr Aalborg (Vor Frue) gift i Aalborg (Bud.), m. borger og købmand i Aalborg JENS JENSEN ALMSTRUP, 76 født ###, død ###. Han fik Bevill. til at gøre opbud. Børn: B.5.1.-B gift ca m. toldbetjent i Aalborg (1718) FILIP VADSEN, død (Efternavnet staves meget varierende, Wadsen / Watzon / Vadsen ). 1 Datter: B Jens Jensen Almstrup var 1. gift Aalborg (Bud.) m. Use Lauridsdatter, død før (Hun havde i mange år været i Dr. Niels Bentzens hus). 3 Døtre: B.5.x.-B.5.z. B.6. CHRISTEN SØ JACOBSEN (PAULIN), født 1657/59 i Aalborg, levede 1710 ved skiftet efter helsøsteren Ingeborg - se under A.6. Børn af Jacob Poulsen Thisted og Maren Pedersdatter Bering 79 B.7. PEDER JACOBSEN PAULIN, født i Aalborg (Vor Frue), død i Roskilde (Dom.). Student København 1682, mag. 1696, sgpr. Slagelse (St. Peter) 1697, Kapellan hos sgpr. Christen Jensen Blichfeld i Ringsted , sgpr. i Roskilde (Dom.) Gift 1698 m. KAREN HENRIKSDATTER BLICHFELD, begr i Ringsted (Sct. Bendt). Uden børn. Datter af sgpr. ved Aarhus Frue Kirke Henrik Christensen Blichfeld, (født i Lyngaa, død 16.3., begr ) og 1. hustru Karen Christensdatter Friis (født ca. 1635, begr i Aarhus Frue Kirke) Gift i Roskilde m. TABITHA ESAIASDATTER FLEISCHER, død efter Mindst en 83 søn: B.7.1. Datter af sgpr. v. København Helliggeist Kirke Esaias Esaiasen Fleischer ( ) og Ellen Jacobsdatter (død ). B.8. NIELS JACOBSEN PAULIN, født ca Student København Landmåler i Vendsyssel og Thy 1696, i Ole Rømers tjeneste B.9. OVE JACOBSEN PAULIN, død i Kalundborg. Borger og købmand dér. 1. gift m. 86 HELVIG CATHRINE MUNCHGAARD, død 1705 i Kalundborg. 2 Døtre: B.9.1.-B.9.2. Datter af sgpr. i Herlufsholm Poul Munchgaard ( ) og 1. hustru Else Sørensdatter May (døbt begr ). 87 Ove Paulin var 2. gift m. ANNE HANSDATTER HORNEMAN, født ca. 1687, begr i 88 Hvilsager, i 75. år. 1 Søn, 3 døtre. B.9.3.-B.9.6. Datter af købmand i Næstved Hans Horneman (døbt begr ) og 1. hustru Christine Diedrichsdatter Braes (død ). 89 Anne Horneman blev 2. gift ca m. Thomas Nicolai Behr, begr i Hvilsager, 73

5 90 år. Borgerskab som købmand i København 1703, købte Skafføgaard Børn levede: 91 B.9.x.-B.9.y. Søn af borger og handelsmand i København, siden ejer af Rygaard, Nørager sg., Sønderhald hd., Niels Thomsen (død 1679) og Anne Svendsdatter ( , hendes 1. ægteskab) B.10. ANDERS JACOBSEN PAULIN, født ca i Aalborg, død i Hjørring, begr. i Kirken. Student Slagelse Herredsfoged i Horns og Vennebjerg hd., byfoged i Hjørring Gift m. CHARLOTTE AMALIE BAREBANDT, født ca. 1671, død i Hjørring, begr. 97 i Kirken. 1 Datter: B Hun havde 1. været gift m. Johan Frederik von Neiendahl, med hvem hun havde datteren Johanne Frederikke von Neuendahl, født ca. 1695, begr i Aalborg (Bud.). Gift i Hjørring m. herredsfoged i Kjær-Hvetbo herreder fra 1714, Erik Emmiksen, født ca i Thisted, død i Voerbjerg, begr i Nørresundby. 4 Sønner levede Gift i Hjørring m. JOHANNE PEDERSDATTER NASCHOU, død 1739 i Hjørring. (Uden børn i begge ægteskaber). Hun havde 1. været gift m. præst i Nørhaa Jørgen Otto 102 Mathiasen Hildebrandt, født på Christianshavn, død i Nørhaa. Skifte Søn af tysk kapellan ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn Mathias Hildebrandt (død 1670) og Marie Sørensdatter. 105 B.11. ELSE MARGRETHE JACOBSDATTER PAULIN, født ca. 1669, begr i Aalborg 106 (Bud.), 81 år, 4 dg., gift m. købmand i Aalborg HERMAN KUHR/CUUR, født ca. 1644, begr i Aalborg, 82 år, 5 md. Mindst 4 Døtre: B B Enke, Skifte Bev. til uskiftet bo Tredie Generation Døtre af Maren Jacobsdatter Brunov og Anders Olufsen (Trane) 110 A.1.1. KIRSTEN ANDERSDATTER (TRANE), født ca.1655, begr i Aalborg (Bud.) 66 år, md. 21 dg. (Uden efterlevende børn i begge ægteskaber). 1. Gift okt m. sgpr. i Kettrup-Gøttrup sg. LAURIDS HANSEN SCHRØDER, født i 113 Nakskov, død i Kettrup. Student Frederiksborg 1668, cand. theol Søn af købmand i Nakskov Hans Pedersen Schrøder og Anna Lauridsdatter Gift i Kettrup m. studiosus JOHANNES FRIEDENREICH, født i Aalborg, 115 begr i Aalborg (Bud.). Student Aalborg 1692, theol. attestats 1695 og phamaceut eksamen., apoteksbestyrer efter faderens død, vejer og måler i Aalborg. Søn af 118 apoteker i Aalborg Johannes Frederik Friedenreich (begr , 48 år) og Magdalene Danielsdatter Calov (begr , 54 år. Begge begravede i Vor Frue kirke, epitafium). 119 A.1.2. Maren Andersdatter (Trane), født ca.1657, død 1707/ Gift e m. Jens Larsen på Holmen i Hune sg., Hvetbo hd., død 1688/ Gift i Torslev m. Søren Andersen Kolding. 121 Søren Kolding blev 2. gift i Torslev m. Anne Pedersdatter. (Børn). A.1.3. Johanne Andersdatter (Trane), født ca.1668 ( 17 år v. skiftet e. faderen), død e Svagelig. Datter af Johanne Jacobsdatter Bruun og Laurids Lauridsen (Suur) A.2.1. ELSE LAURIDSDATTER, født ca i Aalborg, død før ca i Blære. 1. Gift m. OTTO JENSEN FARSTRUP ( marts1686), Stud. Aalborg 1667, kapellan i

6 122 Sebber-Lundby sg. 1673, sgpr. dér Børn: A A Søn af sgpr. i Farstrup Aistrup sg. Jens Pedersen Farstrup (død ) og (gift ) Margrethe Martinsdatter Gift m. CHRISTEN JENSEN STUB, degn i Blære, fra 1717 i Ø. Hornum, født ca i Kornum sg., begr i Ø. Hornum. 1 Datter: A Søn af Jens Olufsen (Skytte), (død Præst i Kornum-Løgsted sg., Slet hd. fra ca. 1651) og forgængerens datter Maren Christensdatter Stub (død 1690 eller før). 127 Christen Stub blev 2. gift m. Maren Christensdatter, født ca. 1680, begr i Ø Hornum. Datter af degn i Nr. og Sdr. Tranders Christen Christensen Aalborg (død 1696) og Anne Ibsdatter (ca Ø. Hornum. Hun var 2. g. m. eftermanden). Datter af Bagge Jacobsen Bruun og Karen Olufsdatter A.3.1. INGEBORG KIRSTINE BAGGESDATTER, født ca. 1681, død før moderen (1737). Børn af Margrethe Jacobsdatter Brunov og Iver Jacobsen Wolf A.4.1. JACOB IVERSEN WOLFF, født ca (ved militæret i skiftet efter Ingeborg Jacobsdatter Paulin i Ferslev præstegård). A.4.2. SIDSEL IVERSDATTER WOLFF, født ca (1710 gift m. SØREN ANDERSEN ÆRTEBØLLE i Aalborg). A.4.3. KIRSTEN IVERSDATTER WOLFF, født ca i Nykøbing (M.), død i Ulsted Sønner, 1 datter levede 1693: A A Gift 1686 m. PEDER MIKKELSEN ZIMMERMANN, født i Dronninglund, død i Ulsted. Student København 1679, cand. theol. 1681, sgpr. i Ulsted Søn 133 af sgpr. i Dronninglund, mag. Mikkel Pedersen Zimmermann ( ) og Maren Nielsdatter Ryberg (død efter 1690, hendes 2. ægteskab) Gift i Ulsted m. JENS ERIKSEN BRUUN, født i Skovby, Gundslev sg., 135 Falster, død i Ulsted. Student Nykøbing F. 1682, cand. theol. 1690, samme år 136 residerende kapellan i Hammer-Horsens-Sulsted-Ajstrup sg., sgpr. i Ulsted. 8 Sønner, 2 døtre, deraf levede 1712: A A Søn af løjtnant ved 2. fynske nationale rytteriregiment Erik Nielsen Bruun (nævnt ) og Margrethe Jensdatter Basse. Jens Eriksen Bruun blev 2. gift m. Dorthea Meilandt von Harder, døbt i Aalborg (Bud.), død efter (Uden børn). Datter af Meyland Harder (døbt ca ) og (hendes 2. ægteskab) Karen Lucasdatter (1653-efter 1714). Børn af Hans Jacobsen Brunov og Sidsel Thomasdatter A.5.1. JACOB HANSEN BRUUN, født ca (Ved skiftet efter Ingeborg Jacobsdatter Paulin i Ferslev præstegård var han 30 år. Opholdssted ukendt). A.5.2. MAREN HANSDATTER BRUNOV, levede ugift A.5.3. INGEBORG HANSDATTER BRUNOV, født ca. 1676, begr i Aalborg (Bud.), 52 år, md. minus 9 dg. 3 Sønner, 1 datter: A A Gift i Aalborg (Bud.) m. sgpr. i Vilsted-Vindblæs sg., Slet hd., HANS SØRENSEN, født , død 1726 i Vilsted. 144 Student Aalborg 1700, sgpr. i Vilsted-Vindblæs 1704, ordin Søn af sgpr. i Vilsted- Vindblæs Søren Christensen (ca ) og Inger Jensdatter. 145 Børn af Søren Jacobsen Brunov og Anne Henriksdatter de Hemmer

7 A.8.1. HENRIK SØRENSEN BRUNOV, født i Aalborg, død april 1741 i Børglum. Student fra Aalborg 1698, cand. theol , mag. 1710, sgpr. Børglum-Fureby-Vejby sg , ordin Gift m. ANNE CATHRINE POULSDATTER VILHOLT, død før Datter af Poul Iversen Vilholt til Aastrup og 1. hustru Sophie Ejlersdatter Holm (død ca 1702). 148 A.8.2. ANNE MARGRETHE SØRENSDATTER BRUNOV, døbt i Aalborg (Bud.), begr i Aalborg. (2 Børn, der døde spæde). Gift m. dr. med., læge i Aalborg, 149 JENS CHRISTENSEN LODBERG, født i Roskilde, død i Aalborg. Søn af sgpr. Christen Lodberg ( ), sidst biskop over Ribe stift, og Johanne Jacobsdatter Eilerts ( ). Student fra Ribe 1696, attestats København 1699, studerede i udlandet og , dr. med i København. 150 Jens Lodberg blev 2. gift i Aalborg m. Ida Sørensdatter (Bering), født ca. 1684, død 16.9., begr i Aalborg. (8 Børn, hvoraf 2 sønner, 1 datter A.8.2.x.-A.8.2.z. levede v. 151 skiftet e. moderen). Datter af ejer af Attrup i Hammer sg. Søren Christensen og Anne Bering. Børn af Jens Christensen Lodberg og Ida Sørensdatter Bering A.8.2.x. Præst i Skagen Søren Jensen Lodberg, født i Aalborg, død dér (begr. Bud.). 1. Gift i Aalborg m. Marie Wivet, dbt i Hillerød, begr i Aalborg (Frue). Datter af tolder i Aalborg Lorents Wivet ( ) og Anneke Marie Trane (ca ) Gift i Skagen m. Christiane Cathrine Mathiasdatter Holm, født , død i Skagen. (1 Datter). Datter af sgpr. i Jelstrup-Lyngby sg. Mathias Mathiesen Holm 154 ( ) og Cathrine Marie Jensdatter Elling (ca ) og enke efter sgpr. i Tversted-Uggerby-Bindslev Peder Sørensen Bering (ca ) Hans 3. Ægteskab. 155 A.8.2.x.1. Ide Marie Lodberg i Skagen ( , ugift). 156 A.8.2.y. Præst i Skagen Jens Jensen Lodberg, født , dbt i Aalborg (Bud.), 157 begr i Skagen. Gift i Skagen m. Sofie Amalie Wivet, født ca.1733 i 158 København, begr i Hjørring. (Uden børn). Testamente af Datter af Lorents Wivet og Anneke Marie Trane, se A.8.2.x. 159 A.8.2.z. Anne Margrethe Jensdatter Lodberg, født i Aalborg, død dér Gift m. sgpr. i Aalborg (Frue sg.) mag. Peder Olufsen Hovedstrup, født i Ormslev, død 10.9., begr i Aarhus. (1 Søn levede 1795): A.8.2.z.1. Oluf Christian Hovedstrup, 1760 i København, 1775 til Kongensgård i Nørre 160 Nissum sogn, gift m. Christiane Marie Overgaard. (2 Døtre). Peder Olufsen Hovedstrup var gift yderligere to gange. 161 Børn af Helvig Jacobsdatter Paulin og Urban Pedersen Bruun B.1.1. PEDER URBANSEN BRUUN, født i Tømmerby, død i Ferslev Student Aalborg 1695, sgpr. i Ferslev-Dal-Volsted sg Gift med X.3.2. MAREN VANDEL LAURIDSDATTER (TANCKE), født ca i Haverslev, død 3.2., begr i Aalborg. 3 Sønner, 4 døtre: B B B.1.2. ANDERS URBANSEN BRUUN, før 1727 i militæret, skal være faldet i træfningen ved Gadebusch dette år. Enke og 2 døtre på Rodsteenseje, Odder sg. 164 B.1.3. ELSE URBANSDATTER BRUUN, 1752 enke efter HANS SCHADE i Larvik i Norge. 3 Døtre:

8 B B B.1.4. JOHANNE URBANSDATTER BRUUN, født ca. 1684, begr i Aalborg. Gift dér (Bud.) m. købmand MADS JENSEN BJERREGAARD i Aalborg, født juli 1672, begr i Aalborg (Bud.), 57 år, 1 md., 24 dg. 1 Datter: B , nævnt i skiftet efter B.1.6. Helvig Urbansdatter Bruun i Ålborg B.1.5. INGER URBANSDATTER BRUUN, død før 1752 uden livsarvinger. B.1.6. HELVIG URBANSDATTER BRUUN, død ugift 1752 i bispinde Asbachs hus i Aalborg tjente hun på Refsnæs. Børn af Anders Jacobsen Paulin og Maren Pedersdatter B.4.1. JACOB ANDERSEN PAULIN, døbt i Ferslev, død 1715 på Kgl. Fregat, begravet i Korsør. - Tjente 1710 i Slagelse. B.4.2. METTE ANDERSDATTER PAULIN, født , død efter Var 1710 i Romdrup hos moderen, 1747 gift m. skrædder på Lundbæk, LAURIDS RAVN. B.4.3. PEDER ANDERSEN PAULIN, født , død før Børn af Maren Pedersdatter og Abraham Lucassen Calow B.4.x. Cathrine Abrahamsdatter Calow, f. ca B.4.y. Anders Abrahamsen Calow, f. ca Søn af Maren Pedersdatter og Hans Lauridsen (Tancke) 167 B.4.z. Abraham Hansen, født ca i Romdrup, død i Aalborg før 1747, efterladende sønnen Peder, f. ca Børn af Jens Jensen Almstrup og Use Lauridsdatter B.5.x. Ingeborg Jensdatter Almstrup døbt i Aalborg (Bud.), 168 B.5.y. Maren Jensdatter Almstrup døbt i Aalborg (Bud.), 169 B.5.z. Anne Marie Jensdatter Almstrup døbt i Aalborg (Bud.), 170 Børn af Dorthe Jacobsdatter (Paulin) og Jens Jensen Almstrup 171 B.5.1. USE JENSDATTER (ALMSTRUP) døbt i Aalborg (Bud.), begr. dér , år, 8 md., 26 dg. Gift i Aalborg (Bud.) m. sgpr. i Hjardemaal MADS 174 MOGENSEN VOGELIUS, født i Ugilt, begr i Hjardemaal, 38 år. (Skiftebrev ). Stud. Aalborg 1688, cand. 1691, pers. kap. Aalborg (Bud.) 1696, sgpr. i 176 Hjardemaal Børn: B B Søn af sgpr. i Ugilt-Taars sg. Mogens Madsen (død ) og Anna Christophersdatter Thorslev. B JES JENSEN ALMSTRUP ( ) i Aalborg. 179 B.5.2. JES JENSEN ALMSTRUP, døbt i Aalborg (Bud.), han var 1706 fadder i

9 180 Hjardemaal. 181 B.5.3. HANS JENSEN ALMSTRUP, døbt i Aalborg (Bud.), begr , 45 år, 2 md., 11 dg. (Bud.) Han var da (antagelig ugift) købmandskarl hos Henrik Grotum. Hans Almstrup ansøger forgævesom stedfaderens embede som toldvisiterer. 182 B.5.4. POUL JENSEN ALMSTRUP, døbt i Aalborg (Bud.), 183 Datter af Dorthe Jacobsdatter (Paulin) og Filip Vadsen B.5.5. Else sl. Filip Vadsens datter, født ca. 1702, begr Aalborg (Vor Frue), 66 år. 184 Børn af Peder Jacobsen Paulin og Tabitha Esaiasdatter Fleischer B.7.1. JACOB PEDERSEN PAULIN, født i Roskilde. Stud. Roskilde 1738, bacc. 1739, hører i Roskilde Børn af Ove Jacobsen Paulin og Helvig Cathrine Munchgaard B.9.1. ELSE KIRSTINE PAULIN, født ca. juni 1703 i Kalundborg (1¾ år ved skiftet e. moderen). (24. Maj 1712: 9 år). 186 B.9.2. HELVIG CATHRINE PAULIN, født ca. juni 1704 i Kalundborg (¾ år ved skiftet e. moderen), død i Roskilde (Dom.). 1 Søn: B Gift m. ridefoged ved Københavns Universitets gods ved Roskilde, CHRISTEN KNUDSEN, født ca. 1679, død i Roskilde (Dom.). Hans 3. af 4. ægteskaber. 187 Børn af Ove Jacobsen Paulin og Anne Hansdatter Horneman B.9.3. JACOB OVESEN PAULIN, født ca i Kalundborg. (6 år ved skiftet e. faderen). Student privat 1724 København, 19 år, bacc B.9.4. MARGRETHE CHRISTINE OVESDATTER PAULIN, født ca i Kalundborg, gift i Næstved (St. Peders) m. købmand Andreas Hochland, begr i Næstved (St. 189 Peders). Kirstine Paulin, 1746 Andreas Hochlands enke i Næstved, (har allerede givet afkald efter arv efter deres mor). 190 B.9.5. DORTHE OVESDATTER PAULIN, født ca i Kalundborg. B.9.6. OVENIA OVESDATTER PAULIN, født ca. april 1712 i Kalundborg, 1746 gift m. købm. i Næstved MIKKEL SCHORLER, (har allerede givet afkald efter arv efter deres mor). Børn af Anne Hansdatter Horneman og Thomas Nicolai Behr 191 B.9.x. Niels Thomsen Behr, hjdbt , død Ejer af Skafføgaard. Gift to gange B.9.y. Anna Svends Thomasdatter Behr, hjdbt , død i Grenaa. Gift ### m. mag. Jens Pedersen Olrog, født i København, død dér Student priv , 1735 øverste kapellan til Trinitatis Kirke, København. (4 S., 6 D.). Søn af brygger Peder Clausen Olrog og Anna Seyersdatter Hald. Datter af Anders Jacobsen Paulin og Charlotte Amalie Barebandt B KIRSTINE ANDERSDATTER PAULIN, døbt i Hjørring, død 18.1., begr.

10 i Mosbjerg. (Skiftereg ) Gift i Hjørring (i huset e. bevill.) m. fyrforvalter på Skagen og byfoged i 198 Hjørring RASMUS JUEL/JUUL, død i foråret 1731 i Hjørring. 3 Døtre, 1 søn, hvoraf levede: B B Rasmus Juel havde 1. været gift m. Abigael Andersdatter Muncheberg, født ca i Norge, begr i Aalborg (Bud.), 31 år, 4 md., 12 dg. 200 (Uden børn). Datter af daværende foged i Buskerud Anders Clausen Muncheberg ( ) og 2. hustru Maren Hansdatter (gift ). 201 Rasmus Juel var næppe dattersøn (som C. Klitgaard mener) af sgpr. i Tolstrup-Stenum sg. Rasmus Juel (ca ) og Ide Jensdatter Brun (ca ). Han havde tidligere været kgl. Lakaj Gift m. præst i Mosbjerg-Hørmested sg. THOMAS THOMSEN KJÆRSGAARD, født juni 1703 i 203 Voer i Vendsyssel, død i Mosbjerg. 1 Søn: B Børn af Else Margrethe Jacobsdatter Paulin og Herman Kuhr/Cuur B Anne Margrete Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 204 B Maren Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 205 B Talke Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 206 B Annike Hermansdatter, dbt Aalborg (Bud.). 207 A OTTE OTTESEN Fjerde Generation Børn af Else Lauridsdatter og Otto Jensen Farstrup A MARGRETHE OTTESDATTER gift m. ANDERS GUDMANDSEN i København Datter af Else Lauridsdatter og Christen Jensen Stub A MAREN CHRISTENSDATTER STUB, 1710 hos far Christen Jensen Stub, degn i Blære. (Opkaldt efter sin farmor). Børn af Kirsten Iversdatter Wolff og Peder Mikkelsen Zimmermann A MIKKEL PEDERSEN ZIMMERMANN, født ca. 1688, død før Student Aalborg A MARGRETHE PEDERSDATTER ZIMMERMANN, født ca. 1692, død efter 1726###. 1. Gift m. PEDER MORTENSEN HASSING i Krøjkær, Gudum sg. Født ca. 1693, død 1717, skifte Lundenæs & Bøvling, 226. Søn af sgpr. Morten Pedersen Hassing-Villerslev død (skiftebrev Aalb.) og Kirsten Christensdatter. (Enke) Gift i Lemvig m. organist i Lemvig, LAURIDS NIELSEN HEE. Begr i 209 Lemvig, 53 år. (2 Sønner levede: a. Sgpr. i Gudum-Fabjerg sg., Peder Hassing Hee, født i Lemvig, begr i Gudum. b. Lave Vedel Hee, hjdbt ) 210 A PEDER PEDERSEN ZIMMERMANN, født ca. 1693, begr Student Aalborg 1711, i København 1712, degn i Følleslev-Særslev sg., Skippinge hd Gift m. BIRGITTE AARBYE, født ca. 1694, begr , 63 år. Hun blev 2. gift m. eftermanden Mathias Henriksen Fugl, født ca. 1687, død Student Roskilde 1709, afstod embedet

11 Børn af Kirsten Iversdatter Wolff og Jens Eriksen Bruun A ERIK JENSEN BRUUN, født ca Student Aalborg 1714, informator på Rønnebæksholm , skoleholder i Hvidovre ca Gift i Nestelsø m. MAREN ANDERSDATTER FRIE. (Steddatter af sgpr. Oluf Jacobsen Brøndbye født , død Gift i Lundby sg. m. Jfr. Magdalene Hedvig Folsach). (NB: Landsdommer Hans Folsach, gift Gyberg Persh. Ts. (1990), 76) A IVER JENSEN BRUUN, født ca. 1696, død ### i Oberst Wests kompagni. A NIELS JENSEN BRUUN, født ca. 1697, død ###. Tjente 1715 hos gehejmråd Otto Krabbe i København. A JACOB JENSEN BRUUN, født ca. 1698, død ###. Var 1715 hjemme. A HANS JENSEN BRUUN, født ca. 1703, død ###. Var 1715 hjemme. A LAURIDS JENSEN BRUUN, født ca. 1705, død ###. Var 1715 hjemme. Børn af Ingeborg Hansdatter Brunov og Hans Sørensen 216 A SØREN HANSEN BRUNOV, døbt i Vilsted, var 1728 i København år. 217 A INGER MARIE HANSDATTER BRUNOV, hjdbt i Vilsted, død før moderen. 218 A HANS HANSEN BRUNOV, døbt i Vilsted, latinskoleelev, død 1731 i Junget præstegd A JACOB HANSEN BRUNOV, døbt i Vilsted, latinskoleelev, år Børn af Peder Urbansen Bruun og Maren Lauridsdatter (Tancke) 221 B MAREN MARGRETHE PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, begr i Aalborg, gift i Ferslev m. købmand i Aalborg HANS CHRISTENSEN, død før B URBAN PEDERSEN BRUUN, døbt i Ferslev, begr i Haubro. Boede på Haubrogaard. B LAURITS (LASSEN) BRUUN, døbt i Ferslev, død 13.8., begr i 222 Aalborg. Købmand i Aalborg og strandkontrollør (1765). Gift i Aalborg m. 223 MAREN BIERING HELBECH, født ca. 1713, død 5.11., begr (2 Sønner, (der døde 224 som børn), 1 datter). Datter af købmand Mikkel Poulsen Helbech (død 1731) og B Anne Margrethe Hermansdatter Kuur, (dbt Aalborg (Bud.)). (Jfr. B ). B HELVIG PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, død på Egensekloster Gift i Ferslev m. CARSTEN WERCHMESTER, født i Aalborg, begr. dér (Bud.), 51 år, 3 md. 14 dg. Købmand i Aalborg, ejer af Vennersborg. 3 Børn, 227 hvoraf 1 søn og 1 datter levede. Søn af borgmester i Aalborg Herman Carstensen Werchmester ( ) og 2. hustru Margrethe Henriksdatter Grotum ( begr ). 2. Gift i Aalborg m. HARBOE LASSEN MEULENGRACHT, født 13.9., døbt

12 i Holbæk, død 1788 på Tidemandsholm, begr i Taars. Krigsråd, vejer, måler og vrager i Aalborg, ejer af Voergaard m. fl. gårde. Søn af borgmester i Holbæk Lars Christensen 230 (begr ) og (hendes 1. ægteskab) Inger Margrethe Wegerslev (ca ). 7 Børn, der kaldte sig Meulengracht B INGEBORG PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, død dér (Uden børn). Gift m. degn i Ferslev, studiosus NIELS KNUDSEN HOE, født ca. 1686, død i Ferslev. 233 Niels Knudsen Hoe blev 1. gift m. formanden Peder Nielsens enke Maren Andersdatter, født dec. 1675, begr i Ferslev. 2. Gift i Ferslev m. Anne Kirstine Mikkelsdatter Helbech, døbt i Aalborg, begr i Ferslev. (Uden børn). Datter af købmand Mikkel Poulsen Helbech (død 1731) og B Anne Margrethe Hermansdatter Kuur (dbt Aalborg (Bud.)). (Jfr. B ). B JACOB PEDERSEN BRUUN, døbt i Ferslev, videre skæbne ukendt. B ELISABETH CATHRINE PEDERSDATTER BRUUN, døbt i Ferslev, død i Viborg. (10 S., 5 D.). Gift i Ferslev m. sgpr. i Ferslev , i Nibe , DAMIANUS CHRISTIAN ANDERSEN HALD, født i Kirke-Hvalsø, død i Nibe. 238 Student Roskilde 1726, cand. theol. 1733, hører i Roskilde ca Søn af sgpr. i Kirke- 239 Hvalsø-Særløse sg., Voldborg hd., Anders Pedersen Hald (ca ) og 2. hustru Apelone Marie Damianusdatter Stendorph (gift 1707, død e. 1725). 240 Børn af Else Urbansdatter Bruun og Hans Schade B ANNE HANSDATTER SCHADE B BODIL HANSDATTER SCHADE B ISABELLE HANSDATTER SCHADE Datter af Johanne Urbansdatter Bruun og Mads Jensen Bjerregaard B KAREN MADSDATTER BJERREGAARD, født ca.1718, begr (Bud.), 33 år, 7 md. 241 Gift i Aalborg m. købmandskarl JENS LAURIDSEN KROG. 242 B Anne Jensdatter Krog, døbt (Bud.), (7år ), død (Skifte, s ) Gift m. købmand i Aalborg Jens Mogensen Schou. Mange børn. B Mads Jensen Krog, døbt (Bud.). 244 Børn af Use Jensdatter (Almstrup) og Mads Mogensen Vogelius 245 B MOGENS MADSEN VOGELIUS, dbkf i Hjardemaal, degn i Hunstrup og Østerild B JES ALMSTRUP MADSEN VOGELIUS, døbt i Hjardemaal, død Præst i Bjergby og Mygdal. B.5.1.2a. ANNE MADSDATTER VOGELIUS, død spæd B INGEBORG CATHRINE MADSDATTER VOGELIUS, døbt august måneds bededag 1705 i

13 Hjardemaal, død 1758 i Bjergby prgd. (Ugift) B ANNE MADSDATTER VOGELIUS, døbt i Hjardemaal, død 1773 i Aalborg. (Ugift). B FRANDS CHRISTOPHER MADSEN VOGELIUS, født 1.5., døbt i Hjardemaal, 252 død Præst i Understed-Karup sg B MADS MADSEN VOGELIUS, døbt i Hjardemaal, degn i Karby, Hvidbjerg og Rested. 255 Søn af Helvig Cathrine Paulin og Christen Knudsen B PEDER PAULIN KNUDSEN, døbt i Roskilde (Dom.), død efter Børn af Kirstine Andersdatter Paulin og Rasmus Juel B ABIGAEL RASMUSDATTER JUUL, født ca B EJLER HOLM RASMUSSEN JUUL, født ca Børn af Kirstine Andersdatter Paulin og Thomas Thomsen Kærsgaard B RASMUS JUUL THOMSEN KÆRSGAARD, født ca Første Generation, sidelinier Datter af Christen Andersen og Lisbeth Nielsdatter Z.1. Bodil Christensdatter, født ca. 1600, død efter , hvor hun stadig var ugift. Børn af David Jensen Klyne og Lisbeth Nielsdatter Y.1. Kirsten Davidsdatter (Klyne), født ca. 1604, gift (før 1635) m. Oluf Laursen i Ribe. Y.2. Maren Davidsdatter (Klyne), født ca. 1605, død uden livsarvinger før Y.3. Karen Davidsdatter (Klyne), født ca. 1606, død 1649 (5 B. (1641)) 1. Gift ca m. sgpr. i Kollerup-Skræm sg. Oluf Pedersen (Aarhus), død (Han var 1. gift m. Maren Madsdatter, skifte ). 2. Gift ca m. sgpr. i Kollerup-Skræm Niels Andersen Aslov (ca ). (2 S.)., han var gift yderligere 3 gange. Y.4. Lisbeth Davidsdatter (Klyne), født ca. 1609, antagelig gift (efter 1635) m. dansk skolemester Niels Bech Mogensen, begr i Aalborg (Bud.). (2 D.). Søn af købmand og rådmand i Aalborg Mogens Michelsen Skriver (død 1618/30) og Johanne Nielsdatter (død som enke 1630). 259 Anden Generation, sidelinier Børn af Niels Andersen Vadum og Maren Hansdatter Vandel X.1. Anne Nielsdatter (Vadum), født ca. 1635, død efter , før Gift efter 1660 m. assessor i Overhofretten i Norge , lagmand i Christiania (til 1687) Laurids 263 Christensen (Vendel), født ca. 1621, der levede rådmand i Christiania med sin hustru rang med landsdommere i Danmark havde han i 3 år opholdt sig i København som medlem af komissionen til udarbejdelse af Chr. V s norske lov, blev tilladt at rejse hjem til Norge. Han var 1692 i København og formodes død kort efter.

14 Hustruen bisattes i Bragernæs. Børn: X.1.1.-X.1.4. X.2. Margrethe Nielsdatter (Vadum), født , død i Aalborg. Gift dec m. rådmand i Aalborg Jens Pedersen Norup, født i Novrup v. Ribe, død 28.7., begr i Aalborg (Vor Frue kirke). 3 Sønner, 2 døtre: X.2.1.-X.2.5. Søn af borger i Ribe Peder Jensen Novrup (død ca. 1646) og Dorethe N.N. 266 X.3. Maren Nielsdatter (Vadum/Vandel), født ca. 1641, død efteråret 1686 i Haverslev, Han hd. 2 Sønner, 4 døtre: X.3.1.-X.3.6. Gift 1670 m. sgpr. i Haverslev-Bejstrup sg. Laurids 270 Hansen (Tancke), døbt i Aalborg (Bud.), død i Haverslev. Søn af 271 borgmester i Aalborg Hans Sørensen (død ) og Elisabeth Lauridsdatter (død ). Laurids Hansen (Tancke) blev 2. gift ca m. Margrethe Jørgensdatter Møldrup, død i Løgstør. 1 Søn, 2 døtre: X.3.x.-X.3.z. Datter af sgpr. i Vadum Jørgen Jacobsen Møldrup (ca ca. 1679) og 1. hustru Ida Christensdatter (ca ca. 1675). 273 Tredie Generation, sidelinier Børn af Anne Nielsdatter (Vadum) og Laurids Christensen (Vendel) 274 X.1.1. Ulrik Fredrik Schouberg, født ca. 1664, stud priv., nævnt 1692 på Bragernæs. X.1.2. Peter Christian Schouberg, født ca. 1671, begr i Eker, 51 år, 1 md Sorenskriver over Modum og Sigdal, tillige Ekers præstegjeld. Ved testamente , kgl. konfirm indsætter han broderen som universalarving. Ugift. X.1.3. Christian Schouberg, født ca. 1672/73, begr i Eker, 49 år, 7 md. Stud priv., rådmand i Christiania, afsked beskikket til at bestyre broderens sorenskriverembede. Gift m. N.N. 10 Børn. X.1.4. Catharina Margrethe Schouberg, gift på Bragernæs m. vice-lagmand i Christiania Hannibal Stockfleth, døbt i Christiania, død på Bragernæs. Børn. Børn af Margrethe Nielsdatter (Vadum) og Jens Pedersen Norup X.2.1. Niels Jensen, født ca.1664, 1684 formentlig i København, 1689 i Norge. Studiosus. X.2.2. Dorthe Jensdatter, født ca X.2.3. Jacob Jensen, født ca Skal tjene i Norge (1689). X.2.4. Maren Jensdatter, født ca X.2.5. Peder Jensen, født ca Børn af Maren Nielsdatter (Vandel) og Laurids Hansen (Tancke) 275 X.3.1. Elsebeth Lauridsdatter (Tancke), født ca i Haverslev, begr i Aalborg (Bud.), 72 år. Gift ca m. købmand Jens Nielsen Vadum, født ca. 1652, begr i Aalborg (Bud.), 75 år, 6 md., 16 dg. (Flere børn). X.3.2. Maren Vandel Lauridsdatter (Tancke), født ca i Haverslev, begr i Aalborg. Gift m. B.1.1., se dér. X.3.3. Hans Lauridsen Tancke, født ca i Haverslev - se B.4. X.3.4. Niels Jacob Lauridsen Haverslev, født i Haverslev, begr i 276 Rødding. Student Aalborg 1702, cand. theol. 1706, ordin , pers. kapellan i Nibe-

15 Vokslev sg., sgpr. i Rødding-Krejbjerg sg. 1.Gift m. Kirstine Magdalene Pedersdatter Rosenstand, født ca i Viborg, død 1734 i Rødding. Forgængerens enke (dennes 3. ægteskab). 2 Sønner. Datter af ritmester Peder Rosenstand til Hessel og Karen Foss (død 1708). 2.Gift m. Kirstine Pedersdatter Wallenberg, født ca. 1692, død Mindst 1 søn. Datter af sgpr. i Øster Hornum Peder Hansen Wallenberg (født i Stavanger, begr i Øster Hornum) og Anne Cathrine Rafn. 277 X.3.5. Ingeborg Lauridsdatter (Tancke), født ca. 1679/84 i Haverslev, begr i Reerslev. (1 Datter, 1 søn). Gift m. Jacob Hansen Saltum (Jelstrup), født , død Student Aalborg 1699 (21 år), baccalaureus , ordin , pers. kapellan i forskellige sg., sgpr. Reerslev sg., Tune hd. 1717, tillige Vindinge sg Jacob Hansen blev 2. gift i Ousted m. Drude Olufsdatter Lund, født ca. 1715, død efter Mindst 1 søn. Datter af degn i Ousted-Allerslev sg., Voldborg hd. fra 1705, Oluf Jacobsen Lund (ca ) og Anne Bertelsdatter (begr ). 280 (Se Kjærulf Stud., 365; Persh. Ts. 8,III, 84). X.3.6. Anne Lauridsdatter (Tancke), født ca i Haverslev, død ###. Boede ugift hos søsteren X.3.1. i Aalborg. Børn af Laurids Hansen (Tancke) og Margrethe Jørgensdatter Møldrup 281 X.3.x. Ida Marie Lauridsdatter (Tancke), født ca X.3.y. Thøger Lassen (Tancke), født ca. 1693, død Forpagter på Vester Ladegaard, Aalborg Budolfi Landsg., (som han købte 1737) Ejer af Egensekloster, af Høstemark i Mov sg. Gift med Karen Lauritsdatter Wraae, død Datter af Else Eskesdatter 282 (Vivild), (død efter 1712) og Laurits Erichsen Wraae til Estruplund. - Børn, bl. a. Peder Thøgersen Lassen til Egensekloster 1748 og Høstemark Han var gift m. Margrethe 283 Grotum Werchmester (død ), - se B X.3.z. Berte Lauridsdatter (Tancke), født ca Noter og henvisninger 1. Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke VII A Nr. 6. (L.A. Viborg C 1-436, E. Brejl nr. 215). 2. (A. Blaabjerg), Bertelsen - Familien fra Østerbølle sogn (Slægtsark. Viborg 1982), Persh. Ts. 11,I (1940), Ole Degn, Rig og fattig i Ribe Bd. 2 (Aarhus 1981), Kr. Værnfelt, Lidt Himmerlandshistorie i Fra Himmerland og Kjær Herred XXX (1941), C. Klitgaard, Gravskrifter fra den gamle Vor Frue Kirke i Aalborg og fra dennes nedlagte Kirkegaard, Persh. Ts. 6,VI (1915), Tavlen over David Klyne har afvigende dato: , der kan forklares som læsefejl på den angivne måde. 7. C. Klitgaard, Den store nordjyske Hekseforfølgelse i Fra Himmerland og Kjær Herred II ( ), især side Persh. Ts. 6,VI (1915), Aalborg originale Skiftebreve , fol (L.A. Viborg).

16 10. Vello Helk, Dansk Norske Studierejser fra reformationen til enevælden (Odense Univ.forl. 1987), Aalborg Byfoged Konceptskifter nr. 9. (L.A. Viborg). 12. Persh. Ts. 6,VI (1915), Skifte (M9175B-nr. 12) side 213 og side cit e. Hans Gjedsted. 14.C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), Ligsten i Kirken - cit. e. Poul Hansen, Thisted kirke (1978). 16. Fik bevilling til i levende live at holde skifte med nuværende hustru og to kuld børn (Jy. Reg nr. 97). 17. Persh. Ts. 6,VI (1915), Skifte Aalborg Byfgd. Skprot. 16##-##, fol. 21. (L.A. Viborg B37-537). 19. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 97; Rettelser og Tillæg I (Aalborg 1880), Persh. Ts. 1995:1, 34ff. 21. Skifte Aalborg Byfgd. Skprot , fol (L.A. Viborg B37-532). 22. Iflg. Gravstensindskriften cit. Persh. Ts. 6,VI (1915), side 231 havde Else Andersdatter 7 børn, Maren Bering 6 børn. Den her valgte fortolkning bygger på skiftet efter Ingeborg Jacobsdatter Viborg Købst. Hist. III (Kbh. 1940), Persh.Ts. 11,III (1942), S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1200, Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke II Nr.17 (L.A. Viborg C 1-428, E. Brejl nr. 41). 27. J.Chr. Sixhøj, Viborg Katedralsk.'s Dimitt (Viborg 1968), nr S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1317B., C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 318. & Torslev Kbg., Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke VI Nr. 18.(L.A. Viborg C 1-434, E. Brejl nr. 182). 31. F.E. Hundrup, Lærerstanden v. Aalborg Kathedralskole III. Hørere, Nr. 32 (i Indbydelsesskrift Aalborg 1870). 32. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 132; Rettelser og Tillæg I (Aalborg 1880), Skifte Ole Degn, Rig og fattig i Ribe Bd. 2 (Aarhus 1981), Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke III , Nr. 6. (L.A. Viborg C 1-429, E. Brejl nr. 51). 36. Vello Helk, Dansk Norske Studierejser II (Odense 1991), S.V.Wiberg, Præstehistorie I (Odense 1870), Nr. 451,04. er forkert. Hun er datter af Nr. 502,07., som det fremgår af skiftet efter hende , Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. XII Nr. 3 (L.A. Viborg C 1-446, E. Brejl nr. 397). 38. Skifte Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. Pk. XII Nr. 3 (L.A. Viborg C 1-446, E. Brejl nr. 397). Det fremgår af hendes søstres identitet og fødselsår, at hun er fra Hundstrup, ikke Hillerslev.

17 39. C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 26 (og 371). Kirsten Meier blev 2. gift 1673 m. efterfølgeren i Hundstrup-Ø., Christen Pedersen Øland. Hans 2. ægteskab 1685 m. Anne Marie Rudbechsdatter Humble (døbt i Vrejlev, død efter 1722) sammenblandes med Ole Jacobsen Jelstrups ægteskab. 40. Persh.Ts. 8,IV (1925), Skifte Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. I Nr.12 (L.A. Viborg C 1-427, E. Brejl nr. 12). 42. Persh.Ts. 8,IV (1925), S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1411,04. - Hele slægten behandles i Johannes Wolf, Stamtvl. o. Slægten Wolf fra Slesvig (4. udg. 1929). 44. S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1039, Vello Helk, Dansk Norske Studierejser II (Odense 1991), Aalborg (Bud.) kbg., 70 - cit. e. Nygård. 47. Bevill til ægteskab uden trolovelse og lysning (Jy. Reg. 17) - cit. e. Persh. Ts. 6,V (1914), E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 134; Rettelser og Tillæg I (Aalborg 1880), Skifte Skifte i Fleskum Hd. s gejstl. Skprot , fol. 18b. (L.A. Viborg C 15A-2, E. Brejl nr. 6). Bircherods Dagbog har Om Aftenen sildig Kl. 10 døde i Ferslev Præstegaard... - cit. e. Persh. Ts. 9,III (1930), Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke VII A Nr. 6. (L.A. Viborg C 1-436, E. Brejl nr. 215). 52. Kgl. konfirm. (28.7.) testamente af (Jy. Reg. 70) - cit. e. Persh. Ts. 8,V (1926), Skifte e. præst i Ulsted, Peder Mikkelsen Zimmermann i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. IV A Nr. 32 (L.A. Viborg C 1-431, E. Brejl nr. 111). 54. C. Klitgaard, Nibe Bys Historie indtil 1728 (Aalborg 1917), 127f. 55. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Bevill. til ægteskab u. trolov. og lysn. (Sjæll. Reg. 158) - cit. e. Persh. Ts. 7,I (1916), Han var helbror til Maren Pop Christoffersdatter, gift med A. 58. E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. X Nr.14. (L.A. Viborg C 1-442, E. Brejl nr. 334). 60. Bruun-navnet optaget senere, se om slægten i Th. Hauch-Fausbøll og H.R. Hiort-Lorenzen, Patriciske Slægter III (København 1915), 30ff. 61. Skifte Aalborg Byfogedarkiv Skifteprot (L.A. Viborg B ). 62. Skiftet fortsat Aalborg Byfogedarkiv Skifteprot Nr. 66, 440 (L.A. Viborg B ). 63. Desuden betænktes hans søster Margrethe Lauridsdatter Dalgaard i testamentet af Hun skal i sin livstid have 30 sldlr. årligt. (Kgl. konfirm , (Jy. Reg nr. 124) - cit. e. Nygård). 64. Kgl. konfirm. af bestalling cit e. Nygård.

18 65. Bud. kbg., cit e. Nygård. 66.C. Klitgaard, Nibe Bys Historie indtil 1728 (Aalborg 1917), 220f. 67. S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 797, Skifte Fleskum Hd. s gejstl. Skpr , fol. 16b. 69. Kaldsbrev (Jy. Reg nr. 69). 70. Skifte , Fleskum Hd. s gejstl. Skpr , fol. 16b, 28, 32, 41b, 51b (E. Brejl nr. 4). 71. E. Tauber & A.H. Nielsen, Emb. & Bestm. Aalb., 222f.; Till. I, 8; Till. II, 13; Till. III, 9 (Aalborg ). 72. Skifte , Fleskum Hd. s gejstl. Skpr , fol. 55b, 134. (E. Brejl nr. 16). 73. Vor Frue kbg., cit e. Nygård. 74. Bevill. til ægtesk. u. Tr. & Lysn (Sjæll. Reg. 160) - cit. e. Persh.Ts. 7,I (1916), Bud. kbg., cit e. Nygård. 76. Jy. Reg nr cit e. Nygård. 77. Bevill. til ægtesk. u. Tr. & Lysn (Sjæll. Reg. 266) - cit. e. Persh. Ts. 6,V (1914), Bud. kbg., 96 - cit e. Nygård. 79. Stamtavle over Fleischer-Slægten i S. Elvius, Danmarks Præstehistorie (København 1885f.), Wiberg og med ham Carl Klitgaard i Persh. Ts. 5,VI (1909), antager fejlagtigt, at Karen var datter af sgpr. Christen Jensen Blichfeld i Ringsted, som imidlertid døde uden efterlevende børn. 81. Registr. 16. okt. 1703, Ning hd. s gejstl. Skpr., fol. 139 (L.A.Viborg). 82. Bryllupsdigt refereret i Persh. Ts. 8,II (1923), Persh. Ts. 8,III (1924), Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biographiske Dagbøger for Aarene , udg. v. Chr. Molbech (Kiøbenhavn 1846), Skifte Kalundborg Byfoged Skprot (film 49351), side 92 - cit. e. Aurelia Clemons. 86. Skifte i Kalundborg Byfoged Skprot (film 49350), side cit. e. Aurelia Clemons. 87. Poul Gjertsen, Degnen Edvard de Place og hans Aner (Manuskript 2004), side 52 og 71ff. 88. Hvilsager Kbg., cit e. Nygård. 89. Anna Hornemann var tre Gange sindssyg i løbet af 33 års ægteskab (Jy. Reg nr. 120) - cit e. Nygård. 90. Hvilsager Kbg., cit e. Nygård. 91. Familien ses i skiftet efter Thomas Behrs søster Nille Marie Behr i Kalø Amts Skprot , fol. 25b, 193b. (L.A. Viborg B4A - 89, E. Brejl nr. 71). 92. Persh. Ts. 1983:1, 31ff. 93. Kbg., 40 - cit e. Nygård. 94. C. Klitgaard, Hjørring Bys Hist. (Hjørring 1925), 270ff. (Hans mor kaldes her fejlagtigt Anne ).

19 95. C. Klitgaard, Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel (Hjørring1937), 20f. 96. Skifte Aalborghus Amt, Forretn. nr cit. e. Nygård. 97. Hendes forældre kendes ikke; men hun havde en bror Isak Barabang, guldsmed i Nibe, død ca. 1705, iflg. C. Klitgaard, Nibe Bys Historie indtil 1728 (Aalborg 1917), C. Klitgaard, Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel (Hjørring1937), 105f. 99. Kbg., 56 - cit e. Nygård. 100.? Måske Dt. af Køb. & Bedem. i Aalborg P. Hansen N. død 29.7, begr (Vor Frue, 71), 55 år, 7 md., 13 dg. og 2. Hu. Mette Margrethe Axelsdatter Bjørn, døbt i Børglum, [Vends. Prfam., 69], begr Skifte Aalb. Skprot., 624 [Nygård] 5 børn E.&B.,146 [NB: Forskell. datoer de to steder] Kbg. ikke bevaret S.V.Wiberg, Personalhist., statistiske og geneal. Bidrag til en alm. dansk Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 854, Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. VII B , Nr. 32. (L.A. Viborg C 1-437, E. Brejl nr. 241). Arvinger kendes ikke S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 627, Kirkehist. Saml. 1,V, Aalborg (Bud.) kbg., cit e. Nygård Aalborg (Bud.) kbg., cit e. Nygård Aalborg Byfgd. Skprot., Kgl. Bevill., at den længstlevende må sidde i uskiftet bo med fælles umyndige børn. (Jy. Reg , nr. 53) - cit e. Nygård C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), Aalborg Bud. kbg., cit. e. Nygård Kgl. konf. testam. af (Jy. Reg nr. 155). Persh.Ts. 9,I (1928), S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 594, Kbg., 94 - cit. e. Nygård Kbg., cit. e. Nygård E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Kgl. konf. testam. af (Jy. Reg nr. 45) - cit. e. Nygård E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, 344ff Svend B. Olesen, Vor Frue kirke i Aalborg (Aalborg 1978), Kbg., 46 - cit. e. Nygård Kbg., cit. e. Nygård S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 986, Slægt i Farstrup og Axelsons Dagbøger udg. af I. Becher (Aalborg 1811, Reprint 1987), s S.V.Wiberg, Præstehistorie I (Odense 1870), Nr. 244, Wiberg Suppl. (1879), 33; Jydske Saml. V, Persh. Ts. 11,III (1942), Skifte Slet Hd. s gejstl. Skprot , fol. 24 (L.A. Viborg C 17B-1, E. Brejl nr. 2).

20 128. Ø. Hornum kbg Skifte i Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pakke V A , Nr. 20 (L.A. Viborg C 1-433, E. Brejl nr. 145) Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. VII B Nr. 27. (L.A. Viborg C 1-437, E. Brejl nr. 236) Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. IV A Nr. 32 (L.A. Viborg C 1-431, E. Brejl nr. 111) C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 331f Skifte Aalborg Bispeark. gejstl. Skiftebreve Pk. I, Nr.19 (L.A. Viborg C 1-427, E. Brejl nr. 19) C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), 76ff Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. VIII Nr. 2 (L.A. Viborg C 1-438, E. Brejl nr. 256) C. Klitgaard, Vendsyss. Prfam. (Hjøring 1945), J.C.W. og K. Hirsch, Fortegn. o. danske og norske Off , Bd. 2 (Manuskr. Kgl. Bibl., Mikrokort udg. af Kildeskriftselskabet), Se skiftet e. Mette Mikkelsdatter Basse Aarhus Købstad Skifteprot. I, , fol (L.A. Viborg B , E. Brejl nr. 28) Persh. Ts. 1987:2, E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Kbg. - cit. e. Nygård Skifte Aalborg Bispearkiv gejstl. Skiftebreve Pk. X A Nr. 24 (L.A. Viborg C 1-443, E. Brejl nr. 344) Kbg., 22 - cit. e. Nygård S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1331, S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1331, S.V.Wiberg, Præstehistorie I (Odense 1870), Nr. 175, Kopulationspenge betalt til Aalborg Amt. - cit. e. Holger Malling, Vielser i danske Landsogne (Manuskript 1933, Rigsarkivet, Mikrokort 1974), Nr Bevilling til uskiftet bo (Jy. Reg nr. 749) - cit. e. Nygård E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Vello Helk, Dansk Norske Studierejser II (Odense 1991), Skiftereg i Aalborg Bys Provsti gejstl. Skprot , fol (L.A. Viborg C 13B-1, E. Brejl nr. 27) Skiftereg i Horns Hd. s gejstl. Skprot., (E. Brejl nr. 76) E. Tauber og A.H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (Aalborg 1879), 224; Rettelser og Tillæg II (Aalborg 1884), S.V.Wiberg, Præstehistorie II (Odense 1870), Nr. 550, S.V.Wiberg, Præstehistorie III (Odense 1871), Nr. 1215, C. Klitgaard, Skagen Bys Hist. (Skagen 1928), Som foregående note Skiftereg i Vennebjerg Hd. s gejstl. Skprot , fol. 217b, 233b, 243b, 245, 279b, 307, 344b. (L.A. Viborg C 5B-3, E. Brejl nr. 103).

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 Indekserne er scannet og bearbejdet i nov. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail:

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 )

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) Forord De gam!e fornavne Ud og Ude, som var atmindeuge i Nørre Djurs i 16 og i7-hundredtahet stammer fra det gamie fornavn Ugot)!at. Ugotus

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA.

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. I begyndelsen af november 1847 stod 19 danske udvandrere lidt fortabte ved bredden af Michigansøen i det amerikanske territorium

Læs mere

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup Fortegnelse på dem som er copulerede (Viede) i Egen kirke fra 1734 til 1813 Renskrevet af Astrid Thorsen, Guderup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup (dec 2014) Anno 1734. trolovede viede viede 29.01.

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

DANMARKS K I R K E B Ø G E R

DANMARKS K I R K E B Ø G E R VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS K I R K E B Ø G E R EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI, TRYKT

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

at man ikke ret indser nytten af bier

at man ikke ret indser nytten af bier at man ikke ret indser nytten af bier Esaias Fleischer en Næstvedborger i 1700 tallet 23.11.2013 Boderne er en af Næstveds mest markante og flotte bygninger og kendt for at være Danmarks længste middelalderlige

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Regisse kilde ved Frørup

Regisse kilde ved Frørup Regisse kilde ved Frørup - Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder afmogens Bo Henriksen Indledning I Danmark er der registreret over 750 helligkilder, og afdisse ligger 45 på Fyn'.

Læs mere

Nok til både én og to?

Nok til både én og to? Nok til både én og to? I Sct Olai kirkes søndre sideskib findes den murede begravelse nr. 4, der tilhørte først Jens Bech, og siden Nicolay Dahl. I 1743 blev Dahls svigerinde begravet i krypten sammen

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere