Perspektiver på bibliotekernes rolle som lokalsamfundsaktør frirum, mødested og generator af social kapital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiver på bibliotekernes rolle som lokalsamfundsaktør frirum, mødested og generator af social kapital"

Transkript

1 Perspektiver på bibliotekernes rolle som lokalsamfundsaktør frirum, mødested og generator af social kapital Kristian Nagel Delica, Adjunkt, ENSPAC, RUC BIBLIOTEKERNE I KRYDSFELTET MELLEM INDIVID OG FÆLLESSKAB 16. JUNI 2015, KULTURSTYRELSEN, KØBENHAVN

2 Struktur Baggrund Teoretiske vinkler: 1. Social kapital 2. Hybriditet 3. Behovsorienteret biblioteksarbejde Eksempler fra medborgercentrene: frirum, mødested, social kapital Perspektiver fremadrettet 3. opmærksomhedspunkter Afrunding

3 Baggrund

4 Teoretiske vinkler: Social kapital 1 connections among individuals social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them (Putnam 2000:19). refers to features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit (Putnam 1995:66)

5 Social kapital 2 Grundtyper: Brobyggende fx mellem forskellige faggrupper (institutioner, etniciteter områder ) Afgrænsende fx indenfor samme faggruppe etc. (positiv og negativ social kapital) Nøgleelementer/indikatorer på social kapital: Sammenhængskraft (social cohesion) Tillid (trust) Gensidige forpligtelser, normer og forventninger mellem folk (reciprocity) Altså: Et alternativ til tænkning i økonomisk såvel som kulturel kapital Det handler om styrken/nytten af forskellige relationer og kan ses som en udvidelse af vores måde at tænke, begrebsliggøre (og måle) ressourcer på.

6 Social kapital 3 Social kapital på biblioteket: De konkrete fysiske rammer for generering og vedligeholdelse af social kapital ignoreres ofte og der findes mere eller mindre egnede steder til dette (Svendsen 2010:46) "The primary way libraries build social capital is by providing that public space where citizens can work together on personal and community problems. The commons anchors neighborhoods, downtown districts, schools, and campuses and links with other public facilities like cafes, museums, and student activity centers"(kranich 2001:41)

7 Teoretiske vinkler: Hybriditet... kombinerer elementer, for eksempel økonomiske, menneskelige, politiske og administrative ressourcer, som normalt ikke forbindes i samme organisation (Skov Henriksen 2008:17, efter Evers 2008:279). Hybriditeten er påvirkelig overfor forskellige styringsrationaler i den off. Sektor. Den enkelte organisation kan orienterer sig mere eller mindre mod stat, marked eller civilsamfund (Pestoff 2014)

8 Teoretiske vinkler: Behovsorienteret biblioteksarbejde Libraries based in communities eller community based libraries? (Pateman 2008:13) developing a library service that has the strategies, structures, systems and culture which enable it to identify, prioritise and meet community needs (Pateman & Vincent 2010:11)

9 Lokalsamfundsbaserede biblioteker erfaringer fra projekterne Men det har jo været sådan, at målgruppen ikke kom af sig selv på biblioteket, de skulle trækkes ind fra gaden i bogstaveligste forstand og derfor er vi også nødt til at have taget alle de her initiativer vi har gjort. Ellers er jeg helt sikker på vi var lukket, simpelthen. (Interview med en bibliotekar, Delica 2013:149) så vidt jeg kunne forstå sidste gang, grunden til vi ikke blev sparet væk, det var på grund af [ ] protester i området. Der var så mange der protesterede og på grund af den, hvad kan man sige, indsats vi gør for, både for vores brugere, men også som værested for mange af de unge. (Interview med en bibliotekar, Delica 2013:168)

10 Mødested og frirum folk de kommer jo dæleme med, også og fortæller om deres problemer meget. Det er meget også problemløsning, altså også på personligt plan. Hvis de er tosprogede, så har de fået et eller andet brev ind ad døren fra læge, fra det offentlige, men de forstår ikke hvad der står, og jeg gør næsten heller ikke. Men så gør jeg mit bedste, for at prøve og forklare dem det. Sådan en opgave har jeg (interview med en projektleder)

11 Brobyggende social kapital Sidste gang var der én af de ældre (kursister) der sagde til én af de unge (undervisere) som sad med sin kasket omvendt på og alt muligt [ ]: Når det nu er vi mødes herude på et eller andet tidspunkt og jeg ikke siger hej, så er det altså bare fordi jeg ikke er så god til at genkende folk, det er ikke fordi jeg ikke vil sige hej til dig, for jeg kender dig jo godt nu og så griner han og siger: Så siger jeg da bare hej til dig (interview med projektleder, Delica 2013) SMS-kurser Vapnagaard

12 1.Perspektiv: Biblioteket er (også) mursten Modvægt til: 1. Midlertidighed 2. Projektøkonomi 3. Silo/sektortænkning Robust hybriditet og bæredygtige partnerskaber er en styrke men skal løbende vedligeholdes Billede fra:

13 2. Perspektiv: sunde settings og mental sundhed Mindre grad af social inklusion i samfundet er korreleret med højere forekomst af sygdom og dødelighed At føle tilhørsforhold til sit samfund og nærmiljø, at indgå i sociale netværk og at have tillid til omgivelserne har ( ) vist sig at være vigtige beskyttende faktorer for individers mentale sundhed og trivsel (Sundhedsstyrelsen 2008:23-24). Biblioteker som frirum fungerer både som oaser for (marginaliserede) borgere (skaber mental sundhed i form af accept og anerkendelse) og som ventiler i et komplekst offentligt system.

14 3. perspektiv: Inspiration udefra Working together-project (Canada ) Pateman & Williment 2013

15 Afrunding Bibliotekets rolle i (lokal)samfundet: Opbygger/vedligeholder Institutionel social kapital: Biblioteket bidrager til at styrke relationerne mellem offentlige og frivillige organisationer i lokalområdet (Svendsen, 2013:57). Bidrager til at skabe tillid mellem medborgere og mellem medborgere og velfærdsprofessionelle Bidrager til at medborgere opbygger et tillidsfuldt forhold til offentlige institutioner Fremadrettet/Strategisk En relativ stabil organisatorisk enhed i en verden af projekter En setting for mentalt sundhedsfremmende initiativer? En ramme om transformativ social innovation? (Delica forthcomming)

16 Referencer og inspiration Delica, Kristian & Nilsson, Ida Norvin (2012): Medborgercentre et fremtidigt bibliotekskoncept. Evaluering af det nationale projekt om udvikling af folkebiblioteker til medborgercentre. Udarbejdet for Kulturstyrelsens center for Bibliotek, Medier og Digitalisering. Delica, Kristian Nagel (2013). Biblioteksbaserede medborgercentre i udsatte boligområder: om praksisformer, strategier og social innovation i arbejdet med avanceret marginalitet. Ph.d. Afhandling, Roskilde Universitet. Delica, Nagel Kristian & Elbeshausen, Hans (2013): Socio-cultural innovation through and by public libraries in disadvantaged neighbourhoods in Denmark: concepts and practices. Information Research vol. 18, nr 3. Delica, Kristian Nagel (2014). Biblioteker og social kapital et diskuterende litteraturstudie af nyere forskning. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, Vol. 2, Nr. 2, 3, , s Delica, Kristian Nagel (forthcomming): Kulturplanlægning som transformativ social innovation. Arbejdspapir. Evers, A (2008): Hybrid organizations. Background, concepts, challenges. I Osborne, SP (red.): The Third Sector in Europe. Prospects and Challenges. Routledge, London. Goulding, Anne (2009). Engaging with community engagement: public libraries and citizen involvement. New Library World, 110(1/2), Henriksen, Lars Skov (2008): Udviklingsmål for og selvevaluering af frivilligcentre. Anden delrapport vedrørende evalueringen af puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark. Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Ålborg Universitet, Ålborg Kranich,N (2001).Libraries Create Social Capital. Library Journal, 126 (19),40-41 Pateman, John (2008): Developing a Needs Based Library Service. Information for Social Change. No. 26, Winter Pateman, John., & Vincent, John (2010). Public libraries and social justice. Farnham: Ashgate Publishing, Ltd. Pestoff, Victor (2014): Hybridity, Coproduction and Third Sector Social Services in Europe. American Behavioral Scientist, vol. 58(11), Putnam RD. Bowling Alone: America s Declining Social Capital. Journal of Democracy. 1995;6(1): Putnam, RD. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster; Scott, R (2011). The Role of Public Libraries in Community Building. Public Library Quarterly, 30 (3), SST (2008): Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter. Sundhedsstyrelsen Williment, Ken (2009). It takes a Community to Create a Library. Partnership: the Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, 4 (1), 1-11

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

Lykkeforskning og personalismens værdier

Lykkeforskning og personalismens værdier Lykkeforskning og personalismens værdier Af Meik Wiking, direktør for Institut for Lykkeforskning Ambitionen bag den voksende interesse for lykkeforskning synes at have træk til fælles med det personalistiske

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Læs mere

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund?

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Speciale på Det Informationsvidenskabelige Akademi afleveret 1. juli 2011 af: Marie Louise Honoré Aamann (k06maaa)

Læs mere

Striden om problemet i innovation

Striden om problemet i innovation Striden om problemet i innovation Forskningsbaseret artikel af Karen Ingerslev Ph.D. stipendiat, Copenhagen Business School Innovatør, Aarhus Universitetshospital, Region Midt. Det Danske Ledelsesakademi

Læs mere

Sammen Skaber vi noget bedre

Sammen Skaber vi noget bedre 12 /// samskabelse / danske kommuner / no.5 / 2015 Alle kommuner gør det: Arbejder med samskabelse. Men hvilke perspektiver er der i det lidt akavede ord med den store virkning? Vi har talt med Anne Tortzen,

Læs mere

Biblioteket som mødested

Biblioteket som mødested Biblioteket som mødested Sociologisk legitimitet og inspiration fra byplanlægningen Af Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot-Hansen Abstract Gennem de seneste 10 år er folkebibliotekerne

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling?

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? Bjarne Ibsen, Jørgen Møller, Inge Lise Jæger Sørensen, Annette Aaagard Thuesen,

Læs mere

Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre

Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre mellem ideal og virkelighed Integreret speciale i Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier, Virksomhedsstudier og Teknologi &

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Tema om forældreinddragelse i skolens virkefelt - ud fra et konkret projekt i samarbejde mellem Hillerød kommune og PsykCentrum Af Søren

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Hvorfor stiger tilliden?

Hvorfor stiger tilliden? politica, 44. årg. nr. 1 2012, 87-110 Peter Thisted Dinesen og Kim Mannemar Sønderskov 1 Hvorfor stiger tilliden? I modsætning til tendensen i mange lande har Danmark i løbet af de seneste tre årtier oplevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

NYE LEDELSESUDFORDRINGER I FOREBYGGELSE AF STRESS I VIDENARBEJDET

NYE LEDELSESUDFORDRINGER I FOREBYGGELSE AF STRESS I VIDENARBEJDET NYE LEDELSESUDFORDRINGER I FOREBYGGELSE AF STRESS I VIDENARBEJDET Forfattere: Vibeke Andersen er cand.techn. soc. og Lektor ved Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse DTU Management Danmarks Tekniske

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

Anerkendende lederskab i tanke og handling: Hvordan kan stat og borger skabe innovation i gensidigt samspil?

Anerkendende lederskab i tanke og handling: Hvordan kan stat og borger skabe innovation i gensidigt samspil? Anerkendende lederskab i tanke og handling: Hvordan kan stat og borger skabe innovation i gensidigt samspil? et casestudie og filosofisk analyse af Social Innovation Lab for Kent Af Anders F.B. Jensen

Læs mere

Det værdibaserede partnerskab

Det værdibaserede partnerskab Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2014, 91. årgang 27 Det værdibaserede partnerskab Et dansk samarbejdsprojekt om lokal sundhedsfremme Af Holger Højlund Refereevurdert Nordisk Administrativt Tidsskrift

Læs mere

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET?

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? Kandidatspeciale udarbejdet af Marie Bergmann Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Vejleder: Steen Baagøe Nielsen Roskilde Universitet September 2009 EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? - Et speciale om empowerment

Læs mere

Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave

Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave Af Inge Schoug Larsen På dansk har vi ikke noget teoretisk begreb for skiftet fra børnehave til skole. Vi bruger typisk i en synonymordbog,

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

Kulturel dannelse som socialt projekt

Kulturel dannelse som socialt projekt Kulturel dannelse som socialt projekt Af Helle Wind Poulsen Indledning I en verden fuld af nybrydende eksperimenterende litteratur og en mangefacetteret og levende formidling af mest nyt og mindre gammelt,

Læs mere

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Copenhagen Business School, CBS Vejleder: Morten Knudsen December 2012 Anslag 107884 Content

Læs mere

Incest som et socialt problem

Incest som et socialt problem Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen (201202705) & Stine Storm Forgaard (201202683) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for

Læs mere