DANSKE HOTELLER. - en landsdækkende hotelkæde bestående af 17 hyggelige og populære kroer og hoteller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE HOTELLER. - en landsdækkende hotelkæde bestående af 17 hyggelige og populære kroer og hoteller"

Transkript

1 DANSKE LER - en landsdækkende hotelkæde bestående af 17 hyggelige og populære kroer og hoteller

2 VELKOMMEN TIL DANSKE LER Velkommen til Danske Hoteller, der i dag består af 17 spændende individuelle kroer, hoteller og konferencecentre, som tilbyder oplevelser af høj kvalitet. Vores varemærke er høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Det er vores filosofi, at glade medarbejdere skaber gode miljøer og en god service i dagligdagen, hvorfor vi har valgt at satse på veluddannede medarbejdere og bidrager selv til at højne branchens standard ved at uddanne et stort antal elever. Hvert år til jul afholdes f.eks. elevmesterskaber for vores mange kokkeelever. I Danske Hoteller har vi nedsat en arbejdsgruppe, der løbende følger udviklingen inden for miljø og energi. Vi bidrager til et bæredygtigt miljø ved brug af miljøvenlige rengøringsmidler, desuden sorteres affaldet og vi søger at nedbringe CO 2 -udledningen ved primært at vælge strømbesparende løsninger. Mit mangeårige virke hos Falck har lært mig at sætte fokus på sikkerheden på vores hoteller. Dette gælder både for vores mange loyale medarbejdere og i særdeleshed for vores gæster. Udover almindeligt sikkerhedsudstyr og førstehjælpskasser, har vi således valgt at have en hjertestarter på alle vores hoteller. HISTORIEN Vi søger løbende at styrke vore relationer til vore medarbejdere, ligesom lederudvikling er en del af vor indsats. Der er indført et værdisæt for vore medarbejdere i koncernen og der følges løbende op herpå. I enhver servicevirksomhed er medarbejderne det vigtigste råstof. Erik Sophus Falck Bestyrelsesformand Danske Hoteller blev startet i 1990 ved køb af Dronninglund Hotel. I 199 blev selskabet stiftet med dette hotel som eneste aktiv og i 1994 blev Hotel Søparken tilkøbt efterfulgt af Hotel Hjallerup Kro i Efter år 2000 blev koncernen meget mere aktiv med køb af nye hotelenheder. Udover de tre nævnte, er følgende hoteller også en del af koncernen: Hotel Medi i Ikast, Østergaards Hotel i Herning, Hotel Vildbjerg i Vildbjerg, Hotel Falken i Videbæk, Hotel Limfjorden i Thisted, Hotel Vissenbjerg Storkro i Vissenbjerg, Hotel Menstrup Kro i Menstrup, Hotel Ringkjøbing i Ringkøbing, Hotel Dagmar i Ribe, Hotel Frederik d. II i Slagelse, Hotel Vinhuset i Næstved, Hotel Phønix i Brønderslev, Hotel Årslev Kro i Årslev ved Aarhus og i august 20 købte Danske Hoteller Hotel Marina i Grenå. Danske Hoteller A/S er nu i sit segment et af de største hotelselskaber i Danmark. Danske Hoteller ønsker som udgangspunkt at eje de bygninger, hvori hoteldriften afvikles, men der er dog i vor strategiramme åbnet mulighed for, at vi også kan leje hoteller. Af de hoteller vi driver er kun ét lejet nemlig Hotel Frederik d. II i Slagelse. Vore samlede aktiver andrager næsten 00 mio. kr. og består primært af bygninger. En del af vore bygninger er fredede og det er vigtigt for koncernen at bevare de særlige særpræg, som mange af vore hoteller har, for nogle af dem har flere århundreders historie. Vi ønsker herigennem at bevare dansk historie og danske værdier. DANSKE LER

3 MÅL Det er koncernens mål, at vi i 2019 vil være en af de mest betydende spillere på det danske hotelmarked, med specielt udvalgte hoteller i provinsen - alle med en særlig historie og individuelt særpræg. Som en del af vort samlede mål vil vi i 2019 desuden gerne eje/drive over 20 hoteller. Vi ønsker vækst i såvel omsætning som indtjening og vort mål i år 2019 er, at omsætningen er over 20 mio. kr. og at vor indtjening på dette tidspunkt er på et sådant niveau, at egenkapitalen forrentes med den lange rente med et passende risikotillæg afhængig af det generelle renteniveau. Kapitalstrukturen i virksomheden skal være sammensat således, at soliditeten aldrig kommer under 20. Samtidig er det vort mål, at vi i alle sammenhænge har en driftsafvikling, der i videst muligt omfang tager hensyn til miljøet og med et korrekt samfundsmæssigt ansvar. KAPITALFORHOLD & AKTIONÆR FORHOLD SÅDAN VIL VI NÅ VORES MÅL Vi vil udvikle koncernen gennem økonomisk fordelagtige opkøb eller leje af regionalt placerede mellemstore hoteller. Vi vores relationer til leverandørerne. Vi vil effektivisere indkøb Vi vil samtidig vedblivende have fokus på vores drift og styrke planlægger, at dette sker løbende igennem den periode, som og følge tæt op på indkøbsaftaler på alle områder for at opnå vor plan dækker. Det er tillige vor hensigt at videreudvikle de maximale fordele herved. hoteller, vi allerede ejer og driver, idet vi ved om- og tilbygninger ønsker at forøge de enkelte hotellers forretningsomfang. Vi vil samtidig implementere tilgrænsende forretningsnens IT-infrastruktur, såvel indenfor driftsafviklingen som på Vi vil fortsat have fokus på IT-anvendelse og forbedre koncerområder, som vi kender, for også herigennem at udvide bookingområdet. Anvendelse af IT-løsninger skal i det hele taget spille en central rolle i den fremtidige planlægning. forretningsomfanget. Det er planen, at udviklingen af de enkelte hotelenheder skal Vi vil løbende evaluere vor driftsstruktur, men det er dog intentionen, at der fortsat skal være en samlet organisation fortsætte i hele planperioden og derigennem understøtte den samlede vækst i koncernen. bestående af et ledelsesteam indeholdende drift, IT, salg og økonomi som hovedelementer. I perioden ønsker vi at styrke vor salgs- og marketingafdeling for at sikre organisk vækst i hele perioden. Der skal være en Endelig, er det en del af vor plan, at vi til stadighed vil fokusere på ansvarlighed i alle led såvel overfor vort personale, øget markedsføringsindsats, ligesom vi vil satse på øget kundefokus samtidig med, at vore mange gode kunderelationer som overfor det ansvar, vi som en mellemstor virksomhed har skal styrkes. i samfundet. Vi vil i den sammenhæng løbende arbejde med optimering af vor drift på såvel energiområdet, som på håndtering af alle former for anvendelse af ressourcer. Selskabskapitalen i Danske Hoteller A/S andrager nominelt kr. medens egenkapitalen er over 81 mio. kr. Selskabet har over 100 aktionærer og antallet af nye aktionærer stiger hvert år. Selskabet er fra efteråret 20 optaget til notering på den danske OTC Liste, og der er løbende handel i aktien. ØKONOMISK UDVIKLING & SELSKABSANALYSE Der har i Danske Hoteller, med undtagelse af årene ,været positive driftsresultater. Vanskelligheden i de anførte år skyldtes i særdeleshed den generelle finansielle krise. Koncernen har dog i alle årene kunnet præstere et positivt cash flow endda i millionklassen, og aktiekapitalen er i samme tidsrum blevet styrket markant ved nytegning af aktier. Således er selskabskapitalen fra 2009 steget med over 4 mio. kr. medens egenkapitalen er steget med over 12 mio. kr. På trods af krisen er det endda lykkedes at udvide koncernens forretningsområde. I 2009 havde vi 12 hoteller og vi driver nu 17 hoteller i hele Danmark, og vi forventer at udviklingen fortsætter. Styrken i koncernen er først og fremmest, at vi består af små lokale enheder. Hver enhed er sit eget profitcenter med egen ledelse, der dog i fællesskab med de øvrige hotelledelser, sørger for fælles udnyttelse af koncernens størrelse ved f.eks. fælles indkøb, fælles markedsføring, fælles IT og styringssystemer mv. Koncernen har i de senere år satset meget på udviklingen af fælles systemer på en lang række områder. Især inden for salg og IT samt indkøb har disse satsninger haft en positiv virkning på koncernens udvikling. Vi vil fremadrettet fortsætte denne udvikling og har som konsekvens heraf afsat betydelige midler hertil. Vi afholder jævnligt direktionsmøder, hvor der mellem de enkelte hotelledelser, direktion og salgsafdeling sker erfaringsudveksling og drøftes udviklings- og innovationstiltag. På denne måde får alle i koncernen ejerskab i Danske Hoteller s fortsatte vækst. Koncernens størrelse styrker desuden muligheden for avancement for personalet, da vi oftest besætter ledelsesposter internt. Vi har gode erfaringer med intern rekruttering, da disse medarbejdere i forvejen kender til vores systemer og arbejdsgange. DANSKE LER 4 DANSKE LER

4 OVERSIGT LIMFJORDEN DRONNINGLUND ØSTERGAARDS DAGMAR Simons Bakke Thisted Tlf Slotsgade Dronninglund Tlf Silkeborgvej Herning Tlf Torvet 6760 Ribe Tlf S Ø PA R K E N RINGKØBING MEDI VISSENBJERG STORKRO Søparken Aabybro Tlf Torvet Ringkøbing Tlf Rådhusstrædet Ikast Tlf Søndersøvej Vissenbjerg Tlf PHØNIX FA L K E N MARINA FREDERIK D. II Bredgade Brønderslev Tlf Falkevej 6920 Videbæk Tlf Kystvej Grenaa Tlf Idagårdsvej 4200 Slagelse Tlf HJALLERUP KRO VILDBJERG ÅRSLEV KRO MENSTRUP KRO VINHUSET Søndergade Hjallerup Tlf Bredgade Vildbjerg Tlf Silkeborgvej Brabrand Tlf Menstrup Bygade Næstved Tlf Sct. Peders Kirkeplads Næstved Tlf DANSKE LER DANSKE LER 6 7

5 DANSKE LER A/S GL. KONGEVEJ 102, 1.TH. 180 FREDERIKSBERG C TLF. SALG TLF. ADM

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere