Center for Arbejdsmarked og Orientering om skærpet sanktion. Borger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger"

Transkript

1 Orientering af NAVN om besigtigelse Center for Teknik og Miljø Kvittering for modtagelse af anmeldelse Center for Teknik og Miljø Mail til NAVN Center for HR og Udvikling Adressetildeling - afgørelse Center for Plan og Byg Rådgivende Ingeniører ApS Adressetildeling - afgørelse Center for Plan og Byg Florenhus ApS Adressetildeling - afgørelse Center for Plan og Byg Det terapeutiske Hus ApS Svar til advokat Center for Plan og Byg Aktindsigt i støttesag på MØLLEAGER Center for HR og Udvikling statusrapport Center for Økonomi Referat af handleplansmøde Center for Økonomi handleplansmøde for udslusning-dagsorden Center for Økonomi rykker for færdigmelding Center for Plan og Byg Orientering om skærpet sanktion Integration Varsel om påbud Center for Plan og Byg A/S Egholm tilladelse til ændring af overkørsel Center for Teknik og Miljø Labofaparken Ejendomme HD Ejendomme A/S Henvendelse til MBBL vedr. indberetning af skema A Center for HR og Udvikling Slagelse Boligselskab Brev til borger Evt. ekstra vejadgang til ejendommen Center for Plan og Byg Varsel om påbud Center for Plan og Byg Adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg Stofa A/S Adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg T Wagner Nielsen Adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg SK Varme A&S Følgebrev til Arbejdspsykologisk Center Integration Arbejdspsykologisk Center ApS Adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg SK Service A/S Adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg Rigspolitiet Adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg SEAS-NVE Holding A/S Byggeansøgning Nye tegninger pdf Center for Plan og Byg Indkaldelse til INFO-møde Integration Orientering om ret og pligt Integration Orientering om skærpet sanktion Integration

2 Forenklet kontrol og arsenprøve udtaget på Tårnholm Gods Vandværk, januar Center for Teknik og Miljø Byggetilladelse Center for Plan og Byg Udgifter til kloaktilslutning Center for Plan og Byg rykker for teknisk dokumentation og færdigmelding Center for Plan og Byg Adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg Renonorden A/S Adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg Post Danmark A/S Adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg Eniro Danmarks A/S Adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg Falck Danmark A/S Oplysninger om underskrift som påtaleberettiget Center for Vækst og Bosætning Adresseændring - offentliggørelse Center for Plan og Byg Dong Gas Distribution A/S Tilladelse til ophæng af plakater Center for Teknik og Miljø Kvitterings- og mangelbrev Center for Plan og Byg Ny tilladelse til flytning af overkørsel fra Bjergbygade til Langelandsvej Center for Teknik og Miljø SV: Tak for svarmail Re: Halsskov Revspids / Halsskov Odde Center for Sundhed og Omsorg VS: Halsskov Revspids / Halsskov Odde Center for Sundhed og Omsorg Afbud til møde den 23. marts Center for HR og Udvikling Oplysning til købers advokat om anvendelse af CVR nr. ved underskrift på Tinglysningssystemet Center for Vækst og Bosætning rykker for brandplan samt færdigmelding Center for Plan og Byg ARKITEKTFIRMAET JOHN VEJE A/S Tilkendegivelse overfor Bane Danmark Center for Teknik og Miljø Rykket for pris for ombytning af ledninger Center for Plan og Byg Naboorientering Center for Plan og Byg rekvireret udbetaling KFT udbetaling - rekvirer udbetaling _2015_24707_Tilsagn_om_tilskud_på_45.000_kr.pdf Tilsagn om tilskud fra Slagelse Kommune bedt entreprenør om udtalelse Center for Teknik og Miljø rykker for færdigmelding samt statiske beregninger Center for Plan og Byg KORSØR PRODUKTIONSHØJSKOLE Meddelelse om Byggearbejde Center for Plan og Byg

3 Adresseændring/tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg STOFA A/S Adresseændring/tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg SKORSTENFEJERM T WAGNER NIELSEN Adresseændring/tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg SK VARME A/S Adresseændring/tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg SK SERVICE A/S Adresseændring/tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg Rigspolitiet Adresseændring/tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg SEAS-NVE HOLDING A/S Adresseændring/tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg RENONORDEN A/S Adresseændring/tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg POST DANMARK A/S Adresseændring/tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg ENIRO DANMARK A/S Adresseændring/tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg FALCK DANMARK A/S Adresseændring/tildeling - offentliggørelse Center for Plan og Byg DONG GAS DISTRIBUTION A/S Orientering om skærpet sanktion Integration Indkaldelse til INFO-Møde Integration Dokumenter fremsendes til NAVN Center for Teknik og Miljø rykker for færdigmelding + tekn.dok Center for Plan og Byg Supplerende kortmateriale Center for Plan og Byg Supplerende kortmateriale - gade 9A + 9B og Fruegade A Center for Plan og Byg Ibrugtagningstilladelse Center for Plan og Byg Anmodning om yderligere oplysninger Center for Plan og Byg Byggetilladelse Center for Plan og Byg Bilag til byggetilladelse Center for Plan og Byg Partshøring af ejer (kopi til lejer) Center for Plan og Byg Bilag til kontrahøring Center for Plan og Byg Div. breve lejlighed 30 C Center for Plan og Byg Tegninger 30 C Center for Plan og Byg Kontrahøring af nabo Center for Plan og Byg forespørgsel på opbevaring af Bundakse, slagge Center for Teknik og Miljø Tidligere oplysning om beboelse 30 D Center for Plan og Byg Nordbycentret - Kvittering for modtaget ansøgning Center for Handicap og Psykiatri rykker for færdigmelding + tekn.dok Center for Plan og Byg Information til ejere Center for Plan og Byg Ang opskrivning til dagpleje og børnehave Center for Dagtilbud Kvitteringsbrev Center for Plan og Byg

4 Vedr. dok på vagtkursus Integration rykker for færdigmelding + teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Bevilling på arbejdstøj Integration VVM-screeningsskema Center for Plan og Byg udtalelse ønskes fra NAVN Center for Plan og Byg Kopi af anmeldelsen til ejer Center for Plan og Byg Strandskadevej 6 - Billeder af vand på grunden Center for Teknik og Miljø Kvittering for ny henvendelse Center for Skole Genfremsendelse af brev til grundlisteudvalget Center for HR og Udvikling rykker for færdigmelding + tekn.dok Center for Plan og Byg Afgørelse med klagevejledning Center for Plan og Byg Mail til NAVN og NAVN Bi art 132/15/ Ejendomme Rullestillads. Havnegade 13 i Korsør Center for Teknik og Miljø SV: Fisketorvet Center for Teknik og Miljø Strandgårdsvej Skælskør - lovligggørelse af overdækket terrasse Center for Plan og Byg Andevig rykker for svar vedr. afløbsforhold Center for Plan og Byg Kopi af brev til Gefion Advokater Center for Teknik og Miljø Orientering til tømrer Center for Plan og Byg Nordvej 1, 4200 Slagelse. Silvan. Tilladelse til oplag af F-gas mail til ansøger Beredskab Kvittering - Spegrborgvej 27, 4230 Skælskør Center for Plan og Byg Vedr. klage over differentieret husleje i ungdomsboliger på Ingemannsvej Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING Forespørgsel ved KL Center for HR og Udvikling Byggetilladelse/nedrivningstilladelse Center for Plan og Byg Mail fra NAVN Plan & byg art 573/ Ejendomme Slagelse Kunstforening Ældreboligberegning til Sdr Stationsvej 6, 1 sal, -110, Slagelse Beredskab Nordvej 1, 4200 Slagelse. Silvan. Tilladelse til oplag af F-gas af Beredskab Indkaldelse til Rådighedssamtale Integration

5 Indkaldelse til samtale Integration Byggetilladelse Center for Plan og Byg Indkaldelse til INFO-Møde Integration Orientering af ansøger - Østre Strand 21, Kobæk - opførelse af sommerhus m. integreret terrasse Center for Plan og Byg Brev til borger Bemærkninger til referat Center for Teknik og Miljø Rykker for materiale Center for HR og Udvikling Afslag på lån til depositum Beredskab Mail sendt til flere modtagere Center for Plan og Byg Stenvendertoften 5 - afløbsforhold - nedsivning Center for Plan og Byg Klagenævnet tilsendes orientering til klare om 3 ugers frist Center for Teknik og Miljø Indkaldelse til Rådighedssamtale Integration Byggetilladelse Center for Plan og Byg NAVN oplyses om ny frist på 3 uger til bemærkninger Center for Teknik og Miljø SV: Løse skilte på Schweizerpladsen Center for Teknik og Miljø VS: SV: Skadevoldere Bytræseminar Center for Plan og Byg Billeder fra NAVN Center for Plan og Byg link om sygdomme Center for Plan og Byg Indberetning af brandsyn for Slagelse Kommune Beredskab rykker for færdigmelding + teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Lånedokument Beredskab Bevilling på lån til beboerindskud Beredskab Mail til admin NAVN kopi af faktura Ejendomme DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS VS: Ansøgning om brug af vejareal - NAVN - Promotion stand Center for Teknik og Miljø Svar på mail Center for Teknik og Miljø Redegørelse i forhold til planlægning indenfor en afstand m til risikovirksomhed Center for Plan og Byg Udkast_til_bygge- og anlægsarebjde _efter_jfl_8_bygge_og_anlægsarbejde.docx Center for Teknik og Miljø

6 skrivelse til Politiet skrivelse til Politiet Svar til ejer med afslutning af sag Center for Plan og Byg Bedt om yderligere oplysninger Center for Plan og Byg Brev til borger SV: Dokument Høring af udlejer, Blikkenslagevej 4, st. tv, Slag [Ref.nr.=91c b44f1b7ad03d ] Center for HR og Udvikling skrivelse til Politiet skrivelse til Politiet Planer med opdeling Center for Plan og Byg Orientering om klagemulighed Center for Plan og Byg Svar vedr. afløbsforhold - Engsnarreskellet Center for Plan og Byg Afslutning af jordforureningssag på Falkevej 12, 4261 Dalmose Center for Teknik og Miljø Aflåsning af molokker Præstevangen 24 og Center for Teknik og Miljø Støj fra varmepumpe Center for Teknik og Miljø Mangelskrivelse Center for Plan og Byg Tillæg er nu underskrevet af begge parter Ejendomme Indkaldelse til samtakle Integration skrivelse til Politiet skrivelse til Politiet forespørgsel Center for Plan og Byg Dokument med rettet niveauplan Center for Plan og Byg Kvittering på henvendelse til borgmesteren Center for HR og Udvikling NAVN, Svar på matrikelgrænse omkring Kanehøj Center for Teknik og Miljø rykker for mangler i h.t. byggetilladelsen Center for Plan og Byg Arkitekt M.A.A Daniel Vejborg Accept af at boringer anvendes til slugtests Center for Teknik og Miljø Information til NAVN

7 VS: Høringssvar parykker Center for Sundhed og Omsorg Spørgsmål vedr. veluxvindue Center for Plan og Byg Dialog med NAVN om Labyrinten og arrangement Tilskud til NAVN Færdigmelding SK Forsyning Center for Teknik og Miljø Kvittering for færdigmelding Center for Teknik og Miljø

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse.

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse. Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 330-2015-3123 Orientering om ændring af varmekilde til varmepumpe 330-2015-4297 SV: Digital signatur 330-2015-594

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender VS: Korsør Frømandsklub har 50 330-2015-237471 års jubilæum i 2015 05-06-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29 96 73 34 Korsør Frømandsklub Forespørgsel vedr. opførelse af hal 330-2015-237362

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

330-2015-406577 330-2015-406523

330-2015-406577 330-2015-406523 330-2015-406786 Ansøgning om aktivitetstilskud 06-08-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 36 36 88 29 Musisk Forening Skælskør 330-2015-406644 SV: Dokument Bevilling - Slagelse Damehåndbold

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Indgående post uge 28 ( 8. 12. juli 2013 )

Indgående post uge 28 ( 8. 12. juli 2013 ) Indgående post uge 28 ( 8. 12. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 45867 Sct. Knuds Skole_ABA-rapport.RTF 11-07-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 45843 Monjasa A/S_ABA-rapport.RTF

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11,

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11, Indgående post uge 12 ( 18. 22. Marts 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21249 Madsbyhus_ABA-rapport.pdf 22-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 21245 ICT Logistics A/S_ABA-rapport.pdf

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

15-02-2013 Indre Ringvej til Egumvej fjernvarme DANSK FJERNVARMES

15-02-2013 Indre Ringvej til Egumvej fjernvarme DANSK FJERNVARMES Indgående post uge 7 ( 11. 15. Februar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 10702 Othello_AVS-rapport.pdf 11-02-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 10703 Othello_ABA-rapport.pdf

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere