A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner"

Transkript

1 A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner Opdateret marts 2008 Regulativ for fælleslokale Regulativet omfatter lån af fælleslokalet, Thyregodsvej 1, kælderen. Anvendelse skal ske i overensstemmelse med gældende husorden. Det Det koster 200,- kr. at låne lokalet samt at der skal lægges et depositum på 500, - kr. senest dagen før kl. 12 til dækning af eventuelle skader. Nøglerne kan afhentes hos varmemesteren dagen før mellem klokken 12 og 13 (dog kun hverdage) - eller efter aftale med enten varmemesteren eller et bestyrelsesmedlem. Rummet skal være ryddet og rengjort senest næste dag klokken 12. Skulle ejendomsserviceteknikeren ved syn herefter konstatere forhold, der berettiger til rengøring, reparationer eller lignende, vil dette blive taget af depositummet uden varsel. Eventuelt resterende depositum vil blive tilbagebetalt inden for 8 dage. Skulle depositum ikke dække udgifterne, vil disse blive opkrævet over huslejen/boligafgiften og være sidestillet med denne i enhver henseende. Regulativ for hobbyrum/billardrum Regulativet omfatter brug af hobby/billardrummet, Scharlingsvej 4, kælderen. Lokalet er røgfrit. Lokalet kan kun benyttes ved tilmelding af billardklubben. Dette gøres hos bestyrelsen, der udleverer en nøgle mod et depositum. Der ligger en kalender i rummet, hvori man skal skrive når man ønsker at anvende lokalet. Anvendelse skal ske i overensstemmelse med gældende husorden. Det Der skal ryddes op i rummet inden dette forlades. Rummet må ikke benyttes til opbevaring af effekter. Såfremt ovenstående punkter ikke overholdes, kan bestyrelsen se sig nødsaget til at begrænse adgangen til rummet.

2 Regulativ for cykelværksted Regulativet omfatter brug af cykelværkstedet, Scharlingsvej 8, kælderen. Anvendelse skal ske i overensstemmelse med gældende husorden, hvilket Der må, jævnfør, husordenen ikke benyttes larmende værktøj mellem kl og Der må ikke benyttes stærkt lugtende stoffer i rummet. Hvis der benyttes opløsningsmidler skal dette gøres med omtanke og under udluftning. Rummet må ikke benyttes til at sprøjtemale i. Rummet skal holdes tørt, ryddet og rent. Rummet skal fejes og i øvrigt fremstå i ordentlig stand inden det forlades. Lyset skal slukkes når sidste person forlader rummet. Rummet må ikke benyttes til opbevaring af effekter. Såfremt ovenstående punkter ikke overholdes, kan bestyrelsen se sig nødsaget til at begrænse adgangen til rummet. Regulativ for fællesvaskeri Regulativet omfatter brug af fællesvaskeriet, Vigerslev Allé 86, kælderen. Åbningstid: Hver dag mellem kl. 7 og Sidste vask skal være afsluttet senest kl , hvor vaskemaskinerne automatisk slukker. Vasketursperioder: Der findes to sideløbende vasketure, hhv. rød og sort. En vasketur reserveres for 2 timer ad gangen, begyndende fra kl. 7, 9, 11, 13, 15, 17 og 19 med efterfølgende tørretid. Reservation af vasketid: Ved at køre vaskekortet igennem automaten og trykke på turtavlen, kan man reservere to vaskemaskiner (røde eller sorte) samt en tørretumbler i den pågældende farve i to timer. Chancevask: Hvis vasketuren ikke er påbegyndt senest et kvarter ind i en vaskeperiode, kan maskinerne frit benyttes af andre. Det samme gælder, hvis der kun anvendes én af de to reserverede maskiner. Chancevask må ikke forstyrre periodeinddelingen og skal derfor være afsluttet inden næste vasketur. Vaskemaskine nr. 8 er også en chancevask. Tørretumbler: Kan benyttes efter aftale med den, der vasker - eller frit, hvis ingen benytter de vaskemaskiner, tørretumbleren hører sammen med. Rulle: Kræver ingen reservation. Betaling: Betaling sker sammen med opkrævning af boligafgift/husleje. Der betales for en måned ad gangen således, at det man f.eks. vasker for i hele januar betales sammen med marts måneds boligafgift/husleje.

3 Priser: Vaskemaskine: 15,00 kr. pr. maskine inkl. vaskemidler. Tørretumbler: 3,00 kr. pr. 10 minutter. Rulle: 3,00 kr. pr. 15 minutter. Vaskekort: 100,00 kr. Oprydning: Maskiner og vaskeri skal efterlades rengjort efter brugen og lyset slukkes når man går. Rygning: Er ikke tilladt i fællesvaskeriet. Brugsanvisning for fællesvaskeri Hvis man ønsker at benytte vaskeriet, gør man følgende: Inden vasketur Første gang bestilles et vaskekort hos varmemesteren. Vaskekortet benyttes både til at reservere tid i vaskeriet og til betaling af vasketure, tørretumblere m.m. Vaskekortet koster kr. 100,00. Der går ca. en uge fra kortet bestilles til det kan afhentes hos varmemesteren. Prisen for vaskekortet samt alt hvad der fremover vaskes for i vaskeriet registreres og bliver efterfølgende trukket over boligafgiften/huslejen. Betalingen sker en måned forskudt. Reservation af vasketid sker ved at køre vaskekortet igennem kortautomaten på væggen, trykke på turtavleknappen (knap 10) og trykke på den vasketid man ønsker på turtavlen. Turtavlen viser med en rød lampe hvilke ture der er optaget. For at skifte mellem røde og sorte maskiner, trykker man på knapperne der sidder over turtavlen til venstre. Nøglen til opgangsdøren passer til vaskeriets yderdør. Vasketur Vasketøjet lægges i vaskemaskinen. Hvis vaskebold benyttes, lægges den ind i vaskemaskinen ovenpå tøjet. Lågen lukkes. Vaskemaskinen indstilles på det ønskede program (hvis vaskebold benyttes, trykkes knappen 'INGEN FORVASK' ind). Der må IKKE farves eller bleges tøj i vaskemaskinerne. Vasken startes ved at kortet køres igennem kortautomaten på væggen. Der trykkes på nummeret for den anvendte vaskemaskine. Trykkes der på et forkert maskinnummer, skal man blot sikre sig, at ingen starter denne maskine inden for en fortrydelsestid på 5 minutter. Der trykkes på GRØN start-knap på vaskemaskinen, hvorved vasken påbegyndes. Hvis maskinen ikke starter, kan det skyldes, at lågen ikke er helt lukket. Har man valgt et forkert vaskeprogram, kan der efter start ændres program direkte uden at slukke vaskemaskinen, ligesom maskinen kan stoppes og startes igen inden for en periode på 5 minutter fra start. Når vasken er afsluttet, åbnes lågen ved at trykke på GUL dør-knap på vaskemaskinen.

4 Tørretumbling Ved reservation af vasketid har man samtidig reserveret én tørretumbler. Det våde tøj lægges ind i tørretumbleren. Lågen lukkes, og tørretumbleren indstilles på det ønskede program. Tumblingen startes ved at kortet køres igennem kortautomaten på væggen. Der trykkes herefter på nummeret for den anvendte tørretumbler, hvorefter tørretiden er påbegyndt. For hver gang kortet køres igennem automaten, registreres 10 minutters tørretid. Tørretumbleren bruger de sidste minutter af tørretiden til nedkøling. Ønskes der f.eks. en tørretid på 30 minutter, skal kortet derfor køres igennem automaten 3 gange umiddelbart efter hinanden. Herved undgås nedkøling for hver 10 minutters periode. Trykkes der på et forkert maskinnummer, skal man blot sikre sig, at ingen starter denne tumbler inden for en fortrydelsestid på 5 minutter. Der trykkes på GRØN start-knap på tørretumbleren. Hvis maskinen ikke starter, kan det skyldes, at lågen ikke er helt lukket. Har man valgt et forkert tørreprogram, kan der under tørring ændres program direkte uden at slukke for tørretumbleren. Ønskes tørretumbleren standset inden udløb af tørretiden, trykkes der på RØD stop-knap. Strygerulle Strygerullen bliver ikke reserveret sammen med vaskemaskinerne og kan derfor benyttes af alle i hele vaskeriets åbningstid. Vaskekortet indlæses ved at køre det igennem kortautomaten på væggen. For hver gang kortet køres igennem automaten, registreres 15 minutters rulletid. Der trykkes herefter på knappen for strygerullen, hvorefter tiden er påbegyndt. Trykkes der på et forkert maskinnummer, skal man blot sikre sig, at ingen starter den valgte maskine inden for en fortrydelsestid på 5 minutter. Ret under selve stofrullen, findes der en metalstang, denne stang kan drejes ud til venstre og benyttes til at hænge tøj over. Stangen kan ikke tåle store belastninger. Strygerullen startes ved at trykke på den hvide knap til højre på rullen. Opvarmningen af rullen starter ikke før denne knap er blevet aktiveret. Rullens temperatur indstilles nu på toppen af rullen. Hastigheden med hvilken tøjet føres gennem rullen, kan indstilles på dreje knappen lige over den hvide start-knap. Lyset i den hvide start-knap slukker ikke når rullen er varm. Vil man derfor vide om rullen er varm, kan man prøve at dreje på temperatur-knappen. Hvis man kan dreje temperatur-knappen mod en lavere temperatur, uden der kommer et lille klik, er rullen varm. Rulningen aktiveres ved at træde på den bredde lysegrå fodpedal. Da rullen kan være meget varm, bør der udvises forsigtighed ved brug samt opmærksomhed ved børns tilstedeværelse i vaskeriet.

5 Efter vasketur Støvfilteret på tørretumbleren børstes rent. Dette sidder bag klappen nederst på tørretumbleren. Vaskemaskiner og fralægningsbord skal om fornødent aftørres med klud. Tom emballage og andet affald smides i affaldsbeholderen i vaskeriet eller i affaldscontainerne i gården. Det er muligt at få en kvittering der viser hvor meget der er blevet vasket for. Dette gøres ved at køre vaskekortet gennem kortautomaten på væggen og herefter trykke på kvitteringsknappen (knap 12) Fejl på maskiner og lignende Konstateres der fejl på maskiner eller lignende, bedes man opsætte en seddel på den pågældende maskine og give meddelelse til varmemesteren herom.

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 3. Brugerfladen på Internettet side 7

Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 3. Brugerfladen på Internettet side 7 EASY 600/ EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Indholdsfortegnelse. Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 SaniCom vaskeprogramvalg side 6 SaniDos sæbevalg side 7 3. Brugerfladen på Internettet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009 INDHOLD AFFALD... 3 1. Affaldsøer... 3 2. Glascontainer (ved Nyvej nr. 29)... 3 3. Papircontainer (ved Nyvej nr. 29)... 3 4. Kompostgård (ved vendepladsen

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Husorden. Velkommen i afdeling 37. Revideret Januar 2015

Husorden. Velkommen i afdeling 37. Revideret Januar 2015 Husorden Velkommen i afdeling 37 1 Revideret Januar 2015 Disse sider er tænkt som en hjælp til dig, som lige er flyttet ind i afdelingen. Der er naturligvis altid en række spørgsmål, som man er nødt til

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holmevej 249-271 8270 Højbjerg. Husorden & Information

Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holmevej 249-271 8270 Højbjerg. Husorden & Information Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holmevej 249-271 8270 Højbjerg Husorden & Information Bakkelyparken Husorden og information side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BAKKELYPARKEN 3 Lejligheder

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Beboerfolder Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Der tages forbehold for fejlagtige og forældede informationer

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere