Udgivet af Vonsild Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Vonsild Skole"

Transkript

1 Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014

2 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar ved hånden. Med venlig hilsen Vonsild Skole Vonsild Skole, Catolhavegyden 21 tlf Hjemmeside: Direkte telefonnr : Skoleinspektør Jens Bay tlf.: Viceskoleinspektør Kristian Bonde tlf.: Sekretær Tina Friis Kristensen tlf.: Kontormedhjælper Doris Madsen tlf.: (indtil ) Skolebiblioteket: tlf.: / Teknisk serviceleder Henrik Bygebjerg tlf.: / Skolefritidsordningen (SFO): tlf.: Leder: Maren Høffner Thomsen Souschef: Lene Wismann Grøn Åbningstid: (16.00 om fredagen) 2

3 Liste over alle lærere/ og pædagoger Funktioner Ini. Navn adresser Privat tlf.nr. Inklusions- og støttecenter samt Legepatrulje SSP Bibliotekar - - Medhjælp MJ NI KF MD VM BS LS SE ST MK SB SN JE SU Toft-Jensen, Mikkel Niemann, Bente Frantzen, Kristina Didriksen, Martin Mærsk, Vivi Storm, Betina Skovsen, Line Elmstrøm, Signe Kaiser, Stine Kamp, Marianne Brøchner, Susanne Nielsen, Stefan Laursen, Jette Knudsen, Susanne Elevplaner BF Friis, Bjarne Matematikvejl. IT-vejleder TL Lauenborg, Thomas Intra/ TB Buhl, Thomas Skoleporten International SN Nielsen, Stefan koordinator Design koordinator CK Karlsson, Christina Læsevejledere LF SE Friis, Lone Elmstrøm, Signe Sundhedskoor. ME Justesen, Mette Idrætsskole Lille elevråd TL Lauenborg, Thomas Store elevråd HT Thomsen, Henrik Naturfags DT Tonnesen, Dorte Koordinator Skoleboden BS Storm, Bettina Færdsel MK Kamp, Marianne ST Kaiser, Stine På barsel JJ Jørgensen, Jørgen LS Skovsen, Line ML Ljunggren, Michael

4 MI Iversen, Morten OJ Jensen, Ole Nordahl PO Popp, Marianne SJ Jark, Søren Liste over klasselærere og kontaktpædagoger Klasser Ini Navn: adresser Tlf. Nr. 0.A LB Barkler, Lene B KS Schultz, Karen årgang VM Mærsk, Vivi A TS Schytt, Tine B ST Kaiser, Stine årgang KB Baagøe, Kirsten A JF Fuchs, Jacob B KN Næsby, Kathrine årgang LJ Fugl, Lena A SN Nielsen, Stefan B JU Grubak, Julia årgang GL Lykke, Gitte A BS Storm, Bettina B LF Friis, Lone A HE Eckstrøm, Helle B SE Elmstrøm, Signe A RB Thomsen, Rita B LF Friis, Lone A MI HT 7.B CR TH Iversen, Morten Thomsen, Henrik Rasmussen, Christian Hejsel, Tina A NI Niemann, Bente B SK Skovrup, Elisabeth C JE Laursen, Jette A ME Justesen, Mette S BF Friis, Bjarne B HH Hedegaard, Helle

5 Skolen i tal: Vonsild Skole er en 3-sporet folkeskole med overbygning til 9. klasse samt en nybygget specialskole Specialcenter Vonsild - der tages i brug for første gang august Pr. 13. august 2013 er skolens elevtal på 481 elever fordelt på 27 klasser (bh kl.). : Heraf går de 439 elever i den almindelige folkeskole og fordeler sig på 21 klasser, hvilket giver en gennemsnitlig klassestørrelse på ca. 21 elever. : De resterende 42 elever er fordelt på 6 specialklasser på årgang. Lektionsoversigt/Ringetider Lektion Tidsrum Morgenmotion ( årgang) God morgen skole (indskoling) lektion lektion Frikvarter lektion lektion Spisepause Frikvarter lektion Frikvarter lektion lektion Der bliver ringet med klokken på følgende tidspunkter: Ved skoledagens begyndelse Ved 2. moduls begyndelse Efter middagspausen Til sidste modul Fritagelse Klasselæreren kan give frihed for undervisning i 1 dag. Skoleinspektøren/viceinspektøren kan efter ansøgning evt. bevilge frihed ud over 1 dag. Anmodning skrives i kontaktbogen. 5

6 Ferier og fridage i skoleåret : SOMMERFERIE 29. JUNI 7. AUGUST 2013 EFTERÅRSFERIE 12. OKTOBER 20. OKTOBER 2013 JULEFERIE 21. DECEMBER 05. JANUAR 2014 VINTERFERIE 08. FEBRUAR 16. FEBRUAR 2014 PÅSKEFERIE 12. APRIL 21. APRIL 2014 ST. BEDEDAG 16. MAJ KR. HIMMELFARTSDAG + FRIDAG 29. MAJ 30. MAJ 2014 GRUNDLOVSDAG 05. JUNI PINSEFERIE 06. JUNI 07. JUNI 2014 SOMMERFERIE 28. JUNI 2014 Sidste skoledag før jule- og sommerferien lukker skolen efter 5. lektion kl I ovenstående oversigt er de anførte datoer inkluderet i ferien. Forældrene anmodes om ved tilrettelæggelse af ferier og rejser at medvirke til, at børnenes skolegang bliver så regelmæssig som mulig. På alle feriedage tilbydes pasning i SFO med undtagelse af fredag efter Kr. himmelfartsdag. Der skal dog gøres opmærksom på, at pasningen på følgende dage: december (begge dage incl. den lukkes kl ) - de 3 hverdage før påske fredagen efter Kr. Himmelfart, uge 29-30, 2014 kun tilbydes på enkelte af kommunens SFO ere. Nærmere information herfor fås ved den enkelte SFO. Børn i glidende overgang er omfattet af de samme lukkedage som øvrige SFO ere. ForældreIntra Skolebestyrelsen ved Vonsild Skole har vedtaget, at fra den 1. januar 2009 sker al skriftlig kommunikation fra skolen og til hjemmet via ForældreIntra. Derfor har alle forældre til børn på skolen fået et LOGIN til ForældreIntra og kan der følge med i barnet/ børnenes skolegang. Ved problemer af nogen art, er man velkommen til at kontakte skolens kontor. Klasseskema Alle klasseskemaer er lagt ind på ForældreIntra hvor også daglige skemaændringer vil være at se. 6

7 Arrangementer I løbet af skoleåret afholdes der forskellige arrangementer, der er fastlagt således: Skolefest Bh.kl. 5. kl. 25. september 2013 Skolefest kl. 26. september 2013 Motionsdag Bh.kl. 9. kl. 11. oktober 2013 Juleklippedag Bh.kl. 9. kl. 29.november 2013 Fastelavnsfest Bh.kl. 5.kl 28. februar 2014 Sidste skoledag 9. klasserne 28. maj 2014 Translokation 9. årgang 24. juni 2014 Åbent skole datoer: Alle forældre er velkomne til at overvære undervisningen på skolen på følgende datoer i skoleåret i tidsrummet kl , der er kun 4 datoer i hvert halvår Mandag den 2. september Mandag den 13. januar Tirsdag den 1. oktober Tirsdag den 4. februar Onsdag den 6. november Onsdag den 5. marts Torsdag den 5. december Torsdag den 3. april Den 6. november 2013 og den 3. april 2014 vil alle glemte sager/ tøj blive lagt frem til gennemsyn på lange borde ved indgang A. Ikke afhentet tøj vil derefter blive samlet i sorte sække og afleveret til en velgørende organisation. Kontaktbogen Kontaktbogen anvendes til meddelelser såvel fra hjemmet til skolen som fra skolen til hjemmet. Alle meddelelser forsynes med dato og underskrift. Kontaktbogen bør altid opbevares i elevens taske. Beredskab ved ulykker og lignende Skolen har en beredskabsplan, der træder i kraft ved dødsfald, ulykker og pludseligt opståede situationer, der kan ryste elever og/eller ansatte ved skolen. Men det er af afgørende vigtighed, at skolen hurtigst muligt orienteres, hvis man får kendskab til en sådan begivenhed. Der kan ikke gives en fyldestgørende liste over hvilke begivenheder det drejer sig om, men det afgørende er om det vil ryste elever eller ansatte personligt. Børneulykkesforsikringen for børn og unge i kommunale institutioner og skoler tegnet af Kolding Kommune ophørte 31. december Forældre til børn og unge i daginstitutioner og skoler opfordres til at få undersøgt egne forsikringsforhold, og få tegnet en ulykkesforsikring for barnet eller den unge, hvis der ikke allerede er tegnet en sådan forsikring. 7

8 Uden en ulykkesforsikring vil et hændelige uheld med briller, legeme eller tænder ikke være dækket. Baggrunden for opsigelsen er, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at det ikke er lovligt for kommunerne at tegne kollektive børneulykkesforsikringer for børn og unge i kommunale pasningstilbud og folkeskoler. Forsikring Hvis en elev får ødelagt tøj eller andet på skolen, er skolen kun erstatningspligtig såfremt skaden er sket som en følge af manglende vedligehold. Skolen kan normalt ikke gøres ansvarlig for elevers handlinger der medfører skade på tøj eller ting. Penge/værdigenstande Penge og andre værdigenstande, herunder mobiltelefoner og bærbare pc ere, må ikke efterlades på gange eller i omklædningsrum. Skolen har ikke mulighed for at erstatte forsvundne eller ødelagte effekter. Glemte sager Glemte sager opbevares på kontoret ved hovedindgangen. Glemt tøj samles dog i sække. Henvendelse herom kan ske til teknisk serviceleder. Tøj/ting der glemmes i hallen lægges i hallens glemmekasse. Henvendelse herom kan ligeledes til teknisk serviceleder. To gange årligt ( i dette skoleår den 6. november 2013 og igen den 3. april 2014) vil sagerne blive lagt frem til gennemsyn på lange borde på gangen ved indgang A. Ikke afhentede sager bliver straks derefter afleveret til velgørende formål. Ændringer i forældreoplysninger Skolen har indimellem brug for at kunne kontakte en elevs forældre i skoletiden, f.x. hvis barnet bliver syg, kommer til skade eller lignende. Det er derfor vigtigt, at skolen altid har et telefonnr., hvor forældrene normalt kan træffes på i skoletiden. Husk derfor at rette jeres data på ForældreIntra. Flytning Adresseændring og/ eller tlf. nr. ændringer skal I som forldre meddeles skolen hurtigst muligt via ForældreIntra. Skoleskift Hvis barnet skal flytte skole, gives besked til kontoret med oplysning om, hvilken skole barnet skal gå på. Med visse forbehold kan man frit vælge, hvilken kommuneskole man ønsker at benytte i Kolding Kommune. Flyttes der ud af kommunen kan bopælskommunen evt. bevilge fortsat skolegang i Kolding Kommune. Skolemælk Mejeriernes Skolemælk kan ved forudbestilling levere skolemælk med EU-tilskud. Se link på skoleporten 8

9 Elevplaner Lærerne på Vonsild Skole sender 2 gange årligt elevplaner via ForældreIntra forud for de forestående skole/hjemsamtaler. Den første elevplan er den store udgave, hvori elevens udbytte af de enkelte fag samt elevens vurdering af egen trivsel i klassen står beskrevet og slutteligt er en del, hvori der beskrives/ aftales mål og opfølgning til næste skole/hjemsamtale. Den anden elevplan er en mindre udgave med opfølgning af de tidligere satte mål samt evt. nye mål. Elevplanen bør drøftes/ gennemgået i familien forud for skole/hjemsamtalerne. Konfirmation Konfirmationsforberedelsen er siden 1993 henlagt til 8. klassetrin. I skoleåret 2013/2014 konfirmeres elever fra det gamle spor A den 4. maj 2014 og elever fra det gamle spor B den 11. maj Klasserne har fri (blå mandag) d.5. maj 2014 samt d. 12.maj 2014 Erhvervspraktik 9. klasse er i erhvervspraktik og brobygning primært i uge kl. har introdage i uge 14. Eksamen Skriftlig eksamen for 9. kl. er af ministeriet fastlagt til uge 19 og 20 i 2014 Mundtlig eksamen ligger i perioden fra den 2.juni til den 25. juni Cykler Elever, der ønsker at cykle eller køre på knallert til skole, kan/ skal parkere på de dertil indrettede p-pladser. Skolen anbefaler at børnene ikke cykler alene i skole før 3. klasse. Skolefoto Tirsdag og onsdag den september 2013 bliver BH.kl., 3., 5., 7. og 9 klasserne portrætfotograferet, hvorimod samtlige klasser får taget gruppebilleder. Evt. omfotografering finder sted den 7. oktober Befordring Som udgangspunkt er det dit ansvar som forælder at sørge for dit barns transport til og fra skole. Men i bestemte tilfælde skal kommunen sørge for denne transport. Det gælder i følgende situationer. For lang skolevej Kommuen skal sørge for dit barns transport, hvis dit barn går på distriktsskolen, og hvis den den korteste skolevej er for lang. Afstandene er følgende: klasse: mere end 2,5 km til skole klasse: mere end 6 km til skole klasse: mere end 7 km til skole Trafikfarlig skolevej 9

10 Kommunens skal sørge for dit barns transport, hvis en del af den korteste skolevej til distriktsskolen er vurderet som trafikfarlig. Sygdom og handicap Kommunen skal sørge for dit barns transport, hvis det er sygt eller handicappet og kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis det befordres til og fra skole. Kommunen skal i dialog med dig om at finde den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på. Hvordan ansøger man? Ansøgningsskema fås ved henvendelse på kontoret eller via Børne- og uddannelsesforvaltningens hjemmeside Der køres normalt med skolebus om morgenen og med taxa hjem efter skoletid. Kommunen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren. Særlig trafikfarlige veje: Hvis skolevejen er særlig trafikfarlig etableres der befordring for eleverne. For skoleåret 2011/2012 er følgende strækninger erklæret for særlig trafikfarlige: Særligt trafikfarlige skoleveje er for Vonsild-området Strækning Hele året Oktober - marts Vonsildvej fra rundkørslen syd for Vonsild til Sjølundvej Til og med 3. Klasse 4. til og med 6. klasse Vonsildvej fra skoledistriktsgrænsen mod Christiansfeld til Sjølundvej Til og med 6. Klasse klasse Ødisvej fra skoledistriktsgrænsen mod Ødis til Hoppesvej Sjølundvej Til og med 3. Klasse 4. til og med 6. Klasse Til og med 6. klasse De seneste år har skolebefordringen foregået ved, at der kører skolebus om morgenen og benyttes taxakørsel hjem. Dette vil afhænge af antal elever, der skal transporteres hjem samtidig. Politiet tilråder, at forældre der transporterer børn til skolen, benytter hallens parkeringsplads. Det er farligt for eleverne når mange biler om morgenen stopper i begge vejsider på Catolhavegyden. Ved indskolingsafdeling og hallen er der etableret kiss-and-ride, hvor børnene kan sættes af. Det er ikke tilladt at parkere på kiss-and-ride -området. 10

11 Vikardækning Jeres barns lærere er af og til fraværende enten på grund af egen eller barns sygdom, deltagelse i kursus, deltagelse med en anden klasse på ekskursion eller skolerejse, afspadsering, omsorgsdage m.v. Vikardækningen sker ved benyttelse af andre lærere fra klassen, andre medarbejdere på skolen og af eksterne vikarer. Der er fra forvaltningens side afstukket rammer for vikardækningen, og skolebestyrelsen har udarbejdet principper herfor. Fra bh.klassen til og med 5.klasse bliver alle lektioner som udgangspunkt enten vikardækket, eller der laves pasningsordning. Kun i særlige tilfælde og efter forudgående besked til hjemmet får eleverne f.eks. fri en lektion tidligere eller om morgenen. Fra og med 6.klasse kan der gives fri i yderlektioner og laves pasningsordning. Ved akut opstået lærerfravær laves telefonkæde om frihed i morgentimer, dvs. skolen ringer inden kl.7.30 til den første elev på listen, der så ringer videre til næste, etc. Elevrådet Vonsild Skoles 2 elevråd består af 2 repræsentanter fra hver klasse. Rådene holder møde i skoletiden efter aftale med Thomas Lauenborg (Bh.kl. 5. kl.) og Henrik Thomsen (6. 9. kl.), der er kontaktlærer for elevrådene. Til møderne udarbejdes en dagsorden. Alle spørgsmål vedrørende skolen drøftes på møderne. 2 repræsentanter fra elevrådene deltager i skolebestyrelsesmøderne. Ordensregler: Overordnet Vonsild Skole er en skole, hvor vi lægger vægt på Sundhed, bevægelse og trivsel mod bedre læring. Overordnet gælder derfor, at ordensreglerne danner rammen for, at: skoledagen organiseres således, at der skabes bedst mulige betingelser for sundhed, bevægelse, trivsel og læring. alle elever på skolen skal have mulighed for at føle sig trygge, trives i såvel undervisning, frikvarterer som på skolevejen. vi alle sammen passer på hinanden, viser hensyn og føler ansvar for andre elever, for personalet og for skolens bygninger, inventar og materialer. Ordensregler - sundhed: 1. Der må ikke i hverdagen medbringes sodavand, slik, chips, kager eller lignende på skolen. Ved særlige lejligheder kan skolen dispensere for denne regel. I specialcenter Vonsild gælder samme regel dog gives der dispensation i klubregi efter og i forbindelse med særligt begrundede individuelle pædagogiske handleplaner. 2. Enhver form for medbringelse og indtagelse af alkohol eller andre rusmidler på skolen er strengt forbudt. Dette gælder også i forbindelse med skoleaktiviteter væk fra skolens område. 11

12 3. Eleverne må ikke ryge på skolens område eller i skolens nærområde. Dette gælder også i forbindelse med skoleaktiviteter væk fra skolens område. 4. Skolen har udeordning i frikvarterer fra klasse. I særlige tilfælde kan der pga. vejrliget etableres midlertidig indeordning. Denne afgørelse træffes af afdelingens personale. 5. Indskolingsområdet er indesko-område klasse har mulighed for indeordning. Indeordning forudsætter god opførsel og hensyntagen til et trygt og støjfrit miljø. Ved misbrug af indeordning kan skolen etablere periodisk udeordning for enkelte elever eller grupper af elever. 7. Der er med forældre og skoles accept udgangstilladelse for elever fra klassetrin i middagspausen på Vonsild Skole. Udgangstilladelsen giver udelukkende lov til at tage hjem for at spise. Overtrædelse medfører inddragelse af udgangstilladelsen. Ordensregler - bevægelse: 1. Skolens elever har bortset fra skolegården ved indskolingen, der er forbeholdt indskolingseleverne adgang til alle skolens udendørs lege og fritidsfaciliteter. Dette sker under gensidig hensyntagen. Der kan af pædagogiske årsager indføres periodiske eller permanente afgrænsninger af elevernes færden på skolens udeområder i pauser eller SFO-tid. 2. Skolen anbefaler, at så mange som muligt går eller cykler til og fra skole. Ordensregler trivsel-læring: 1. Der er tilsyn med elever, der ikke går i skolens SFO, fra kl Eleverne skal behandle hinanden med respekt. Enhver form for mobning, chikane eller fysisk vold vil blive imødegået med øjeblikkelig indsats og/eller sanktioner. 3. Elever, der forstyrrer undervisningen og forhindrer egen og andres læring, vil blive imødegået med indsats og/eller sanktioner. 4. Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningen eller under SFO-aktiviteter. Mobiletelefonen kan dog anvendes til personalestyrede og personaleigangsatte undervisningsaktiviteter. Mobiletelefoner må ikke misbruges i skole og SFO-tid i øvrigt. Øvrigt misbrug kan være mobning af kammerater, utidige opkald til hjemmet eller andet. Ved misbrug inddrages mobiltelefonen. 5. Adgang til Internettet på skolens eller egen PC i undervisningstiden er kun tilladt i undervisningsmæssigt øjemed og efter lærerens anvisninger. Overtrædelse af dette samt øvrigt misbrug også i frikvarterer medfører midlertidig inddragelse og evt. sanktioner. 6. Forsætlig eller uagtsom skade på skolens ejendom, bortkomne bøger og materialer vil medføre krav om erstatning. Vedtaget i Skolebestyrelsen 18.juni

13 Skolens målsætning omkring undervisning Skolen vil skabe de bedste mulige betingelser for: elevernes oplevelse af tryghed i hverdagen elevernes sociale, personlige og faglige udvikling samarbejdet mellem elever, forældre og medarbejdere engagement og oplevelser i lokalsamfundet Skolen vil i samarbejde med forældre opdrage eleverne til: medbestemmelse og ansvarlighed glæde over naturen og derigennem miljøbevidst tankegang og adfærd forståelse af mennesker med en anden tro eller kulturbaggrund Skolen vil styrke elevernes: musiske og kreative udtryksformer fortrolighed med anvendelse af ny teknologi evne til at leve i et samfund med en stigende grad af internationalisering Gensidige forventninger mellem skole og hjem Skolen er det første led i børnenes uddannelsesforløb. Vi vil alle det bedste for børnene. Det gælder både forældre og skole. Vi har en fælles opgave i samarbejdet om, at børnene får mest muligt ud af skoleforløbet. Denne opgave løser vi bedst ved at have nogle fælles spilleregler. I skolen bliver barnet også en del af et fællesskab. Det er en styrke og inspiration for den enkelte, men også en forpligtigelse til at være ansvarlig overfor hinanden. Selvom vi alle er forskellige, er det vigtigt med fælles regler og holdninger. For at barnet kan få det fulde udbytte af skoledagen, er det nødvendigt: at barnet: møder udhvilet og til tiden hver dag og har spist morgenmad møder forberedt har de ting med i skole, som det skal bruge, fx bøger, blyanter, viskelæder, idrætsstøj har madpakke og evt. drikkelse med er indstillet på at følge skolens normer og regelsæt at vi som forældre: bakker op om skolens arbejde og deltager i skolens arrangementer omtaler skolen positivt og taler med klasselæreren/faglæreren, hvis der opstår problemer orienterer skolen om væsentlige ændringer i børnenes situation planlægger ferier i skolens ferie, så unødigt fravær undgås så vidt muligt planlægger lægebesøg og lignende uden for undervisningstiden at skolens lærere: viser omsorg for børnene orienterer forældrene om væsentlige ændringer i børnenes situation tager børnene alvorligt tilbyder spændende og inspirerende undervisning styrker det sociale miljø i klassen og støtter og hjælper børnene, hvis de har problemer med hinanden 13

14 Skolen anser kontakten mellem skole og hjem for særdeles vigtig og håber derfor, at I vil modtage denne opfordring positivt. Vedtaget i Skolebestyrelsen april Skole-hjem-samarbejde og standpunktsorientering Skolen orienterer mindst 2 gange i løbet af skoleåret om, hvordan elevens standpunkt er. Forældrene orienteres ved skole-hjem-samtaler, - særlig invitation med elevplan udsendes fra skolen. Endvidere afholdes et eller flere klasseforældremøder i årets løb. Ofte arrangeres disse møder af klasselæreren i fællesskab med et klasseforældreråd. Støttemuligheder For at det enkelte barn kan udvikle sig bedst muligt, tilbyder skolen forskellige støtteforanstaltninger. Hvis et barn har vanskeligheder med skolearbejdet, og læreren mener, at det ikke bare er en periode, hvor tingende ikke vil lykkes for barnet, kan klasselæreren foreslå hjemmet, at en skolepsykolog undersøger barnet. Denne undersøgelse fortæller om barnets udvikling på forskellige områder, og resultatet af undersøgelsen bliver grundlag for, hvilke støttemuligheder det kan anbefales at benytte. Tale-høreundervisning Viser det sig ved lægeundersøgelse eller ved iagttagelse i klassen, at et barn har tale- eller hørebesvær, tilbydes der undervisning i skolen ved tale-hørepædagog. Denne undervisning sker normalt ved at barnet i skoletiden 1 gang om ugen i minutter kommer til undervisning ved denne speciallærer. Tale-hørepædagog træffes på tlf Motorisk træning På Vonsild Skole tilbydes motorisk træning 2 timer om ugen. Efter indstilling fra klasselærer, idrætslærer eller sundhedsplejerske deltager eleverne i disse timer. Indstillingen aftales med forældrene i hvert tilfælde. Træningen omfatter fin- og grovmotoriske færdigheder. Baggrunden for træningen er, at man har konstateret, at hvis en elev har motoriske vanskeligheder, kan de ofte overføres til de intellektuelle færdigheder. Eleven kan ved motorisk træning få større selvtillid, kropsbevidsthed, glæde ved at bevæge sig og samtidig forbedre sin indlæringsmuligheder. RUC Resurse og udviklingscenter I ombyggede lokaler holder RUC til. RUC er et center for AKT, den faglige støttefunktion / supplerende undervisning og skolevejlederen. Skolen skal inkludere flere børn, hvilket betyder at RUC skal være med til at støtte op om børnenes trivsel og læring. AKT vil fortsætte med forebyggende samtaler med elever og desuden være med i klasser, hvor børn skal støttes. AKT vil stadig tage sig af akutte opståede problemer og AKT henvisninger. 14

15 Den supplerende undervisning foregår fra dette skoleår i klasserne. Der oprettes kurser, hvor flere elever kan deltage. Kurserne afholdes i RUC og kan indeholde forskellige emner, f.eks. afkodning, it-kompenserende værktøjer, matematik eller læseforståelse. AKT: ADFÆRD, KONTAKT OG TRIVSEL - en omsorgsfunktion Hjælper børn: Hjælper klasser: Kontakt til: Rådgiver: - der er kede af det - Socialt samspil - forældre - kollegaer - der har svært ved at - mobning indordne sig - utryghed - ledelse - Pædagogisk Psy- kolo- - der er aggressive gisk Rådgivning (PPR) - der har lavt selvværd Trivselsindsats Undersøgelser viser, at tusindvis af børn i de danske skoler berøres af mobning som offer eller som plageånd. Alle skoler har mobning men den kan stoppes! Mobning er vanskelig at opdage. Den sker mest, når voksne ikke ser det. Det mobbede barn kan sjældent fortælle, hvad det er udsat for. Det føles for ubehageligt at tale om det. På Vonsild Skole arbejder vi aktivt med at forebygge og stoppe mobning. Specielt uddannede lærere/pædagoger danner et særligt trivselsteam, som arbejder med dette. I vores handlingsprogram indgår bl.a. lektioner med venskabsøvelser, skoleregler og samtaler med de elever, som bliver berørt af mobningen. Hvad er mobning? Det kan være svært at skelne mellem mobning og såkaldte almindelige konflikter. - Det er mobning, når en elev gentagne gange bliver udsat for negative handlinger (f.eks. skubben, drillerier, udefrysning) fra en eller flere andre elever. - Det er mobning, når parterne i en konflikt ikke er jævnbyrdige, men den ene part til stadighed er underlegen og bliver krænket. Bliver dit barn mobbet? Følgende tegn kan tyde på, at dit barn bliver mobbet: Uvilje mod at skulle i skole, ondt i maven, hovedpine, vil ikke fortælle hvordan det går i skolen, har ingen kammerater, kommer hjem med snavset og iturevet tøj, har blå mærker, virker nedtrykt og ked af det. Disse tegn kan også skyldes andre årsager, men de begrunder, at du tager kontakt til skolen for at få hjælp. Du kan også gøre en del for selv at hjælpe dit barn: 15

16 Lær barnet at kunne sige fra klart og tydeligt og understreg, at det ikke er dit barn, der gør noget forkert det er de andre, der opfører sig dårligt. Forsøg at få barnet til at tale og lege med et eller flere venlige børn i klassen eller med nogen fra en anden klasse. Det er vigtigt, at voksne hjælper til med dette, ellers opgiver barnet let. Lykkes det for barnet at få en ven, har det uhyre stor betydning. Ofte er det godt for et barn, som bliver mobbet, at få mulighed for at prøve et nyt miljø - et sted hvor barnet måske lettere involveres med andre børn. Forsøg at finde en ny fritidsaktivitet eller lignende. Mobber dit barn andre? Det er svært at forstå, at ens eget barn mobber andre. Men hvis det er tilfældet, må du gøre noget ved det. Det er vigtigt både for det udsatte barn og for dit eget. Forskning viser, at børn, som mobber andre, ofte får problemer senere i livet, hvis de ikke ændrer deres negative adfærd. Der er mange årsager til, at et barn mobber andre, men uanset årsagen må du gøre noget. Vi foreslår følgende: Gør det helt klart for barnet, at du ikke tolererer mobning, og at du ser meget alvorligt på en sådan optræden. Tag kontakt til skolen for at få hjælp til at gøre noget ved problemet. Voksne kan hjælpe. Elever og lærere kan gøre meget, men det er nødvendigt, at også hjemmene hjælper til. Børn fortæller ikke altid om den mobning, som de kender til, fordi de tror, det er at sladre, eller fordi de er bange for hævn. At fortælle om mobning er ikke at sladre. Det er for at hjælpe de, der har det svært. Skolens personale fortæller aldrig, hvorfra det har dets informationer, men løser problemet uden at kilden nævnes. Vis tydeligt for dit barn, at du ikke accepterer, at mobning forekommer. Hvis skole og hjem klart tager afstand fra mobning, får det en positiv indflydelse på børnene. Tal med dit barn om mobning. Er nogen i klassen udsat? Er nogen ensom og frosset ude? Tag kontakt til skolen, hvis dit barn fortæller om mobning. Vi kan alle hjælpes ad med at skabe en skole, hvor alle trives og har det godt. Skolebibliotek: Bibliotekarer: Susanne Brøchner (SB), Stefan Nielsen (SN) og Jette Laursen (JE). Medhjælper: Susanne Knudsen (SU) Ved skoleårets start udleveres taskebøger til alle elever. Eleverne kan yderligere hjemlåne skønlitteratur/faglitteratur m.m til opgaveskrivning/fritid. Den enkelte klasses udlånsdag/time fremgår af skolens hjemmeside. Det skal pointeres, at manglende ansvarlighed omkring de udleverede materialer ( fysisk overlast/manglende aflevering) vil medføre erstatningskrav fra skolens side. 16

17 UU (ungdommens Uddannelses-) vejledning. Vejleder for Vonsild Skole er Anette Kristensen. Vejlederen har ansvaret for, at eleverne fra klasse udarbejder uddannelsesplaner og uddannelsesbøger. Dette sker i samarbejde med forældrene og elevens lærere. I øvrigt yder vejlederen bistand til den uddannelses- og erhvervsorienterede undervisning. Herunder hører vejledning til valg af ungdomsuddannelse. Ungdomsvejledning tilbydes af vejlederen indtil de unge fylder 18 år. Anette er på skolen onsdage fra kl: og torsdage kl.: Skolebestyrelsen: Der er valg til skolebestyrelsen hvert 4. år. Seneste valg var i foråret Nicolai Skov, Lucernehaven Maj-Brit Züger, Langholm Anne Dybbroe, Sjølundvej Ebbe Holst, Vonsildvej Brita Klausen, Lucernehaven Lykke Schmidt, Vonsild Stationsvej Kim Degn, Hoppeshuse Medarbejderrepræsentanter: Helle Hedegaard (lærer på hovedskolen) Inger Margrethe Madsen (lærer på SCV) Elevrepræsentanter: Vælges i starten af skoleåret der henvises til skolens hjemmeside på adressen Skolebestyrelsens opgaver Skolebestyrelsen arbejder inden for de mål og rammer, byrådet har vedtaget. Det er bestyrelsens opgave at afstikke overordnede principper for skolens virke. Det gælder såvel det pædagogiske område som det økonomiske. Skolebestyrelsens brede arbejdsområde udmønter sig i en række konkrete opgaver. Det er f.eks. skolebestyrelsen der skal medvirke til et godt og konstruktivt samarbejde mellem hjem og skole føre tilsyn med, at eleverne følger undervisningen og får undervisning i det omfang, det er besluttet fastsætte, hvordan forældrene skal underrettes om skolens syn på børnenes udbytte af undervisningen fastsætte skolens ordensregler godkende de undervisningsmidler (bøger, film, edb-programmer o.s.v.) skolen anvender vedtage principper for arbejdets fordeling mellem lærerne 17

18 Det er også skolebestyrelsen der tager stilling til, om eleverne skal på lejrskole, hytteture, skolerejser og i praktik bestemmer, hvilke fællesarrangementer, der kan finde sted i skoletiden (morgensamling, tema-uger, teaterforestillinger, juleafslutninger, lørdagsundervisning o.s.v.) vedtager principper for klassestørrelser, timetal, indskoling, frikvartersordning, forsøgsundervisning, udbud af valgfag o.s.v Endelig er skolebestyrelsen med til at indstille ansøgere til skolens pædagogiske stillinger. Hertil kommer yderligere en række opgaver, som Kolding Byråd i Styrelsesvedtægt for Kolding kommunale skolevæsen har uddelegeret til den enkelte skole. Den daglige ledelse og princippernes gennemførelse er skolelederens ansvar. Skolebestyrelsen kan dog behandle konkrete sager, såfremt der er principper på spil. Der er valg til skolebestyrelsen i dette skoleår hold øje med ForældreIntra. Den kommunale Sundhedstjeneste. Den kommunale Sundhedstjenestes arbejde på skolen består bla. i: Funktionsundersøgelser af den enkelte elev i henhold til servicetilbud som f.eks. høre- og synsprøve, højde/vægt. Sundhedssamtaler med eleverne enkeltvis eller i grupper. Supplerende undersøgelser af og vejledning til børn og unge med særlige behov. Sundhedspædagogisk indsats vedrørende almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Børnene tilbydes 2 forebyggende helbredsundersøgelser: Indskolingsundersøgelse i 0. klasse omfattende helbredstjek, motorisk undersøgelse og samtale om trivsel og udvikling. Udskolingsundersøgelse i 8. klasse med særlig fokus på eventuelle forhold af betyd ning for erhvervsvalg. I skoleåret 2013/2014 undersøges følgende årgange: 0. klasse: indskolingsundersøgelse med forældre 1. klasse: sundhedssamtale med forældre 3. klasse: undervisning i sund morgenmad 4. klasse: sundhedssamtale 4. klasse: menstruationsundervisning til pigerne 5. klasse: pubertetsundervisning 18

19 6. klasse: synsprøve 7. klasse: undervisning i søvn 8. klasse: udskolingsundersøgelse 2., 3., 5., 6., 7., 9. klasse undersøges ikke medmindre, at der hos den enkelte elev er særlige sundheds- eller udviklingsmæssige problemer. Udover de aftalte undersøgelser er elever og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for at få råd og vejledning. Spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med Den kommunale Sundhedstjeneste kan også stiles til leder af Sundhedsplejen Gitte Skou Rasmussen på Den kommunale Sundhedstjeneste kan kontaktes via Sundhedsplejen på tlf Den kommunale tandpleje Tandplejen på Vonsild Skole Når børn fra Vonsild Skole skal til tandlæge, foregår undersøgelsen på skolens lægeværelse, mens eventuel behandling finder sted på Seest klinikken, Seestvej 4 (ved Bakkeskolen). Klinikken i Seest er åben: mandag fra kl tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl Klinikken i Seest har telefontid (tlf ): mandag til fredag kl.: kl samt mandag tillige igen fra kl Tandplejen omfatter alle børn fra 0-18 år. Efter behov foretages regelmæssig undersøgelse af tændernes udvikling og sundhedstilstand, samt forebyggelse og behandling af tandsygdomme og tandstillingsfejl. Tandregulering foregår på: Tandreguleringsklinikken, Seestvej 4, Kolding tlf Skolefritidsordningen: Daglig åbningstid på skoledage: fredag dog kun til kl Daglig åbningstid på skolefridage: undtagen fredag, hvor der lukkes kl SFO en er helt lukket: Mellem jul og nytår (incl. 24. og 31. december hele dagen) 3 dage før påske Fredag efter Kristi Himmelfartsdag Grundlovsdag uge 29 og 30 i år

20 Optagelse/udmeldelse foregår ved henvendelse til pladsanvisningen på Børne- og Uddannelsesforvaltningen. (Skemaer kan også hentes på nettet) SFO ens værdigrundlag Leg, aktiviteter og læring er nøgleord for SFO`en. I forhold til mål- og indholdsbeskrivelsen er det væsentligt for os at komme omkring alle syv temaer og samtidig have fokus på børn med særlige behov. Følgende hovedmål er gældende: At udvikle børnenes personlige kompetencer ved at tage udgangspunkt i det enkelte barn og fokusere på barnets styrkesider At udvikle børnenes sociale kompetencer ved at lære dem ansvarlighed, konflikthåndtering samt at udvikle og styrke deres empatiske evner Tilrettelægge hverdagen således, at der er tid og plads til både fordybelse og spontanitet Sikrer at alle børn er fysiske aktive hver dag Have fokus på den sproglige udvikling via kommunikation, aktiviteter som indeholder ord- og talbegreber og forløb hvor kropssproget spiller en væsentlig rolle At fastholde SFO`ens traditioner og arbejde med børnenes musiske og kreative sider Med respekt for naturen bruger vi den til aktiviteter med plads til spontanitet, så børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser Medarbejdere i SFO en: Stillingsbetegn. Initialer Navn Tlf.nr. / Mobil nr. SFO leder MH Thomsen, Maren Høffner Souschef LG Grøn, Lene Wismann Pædagog KL Larsen, Kirsten Pædagog KB Baagø, Kirsten Pædagog KF Frantzen, Kristina Pædagog MD Didriksen, Martin Pædagog LJ Fugl, Lena Pædagog GL Lykke, Gitte Pædagog VM Mærsk, Vivi / Studerende Periodevis 20

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere