Referat: Kajakklubben Strømmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat: Kajakklubben Strømmen"

Transkript

1 Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian Alnor, CA Hanne Laigaard, Kurt Hansen, KH Gert Møller, GM Tine Trane, TT Referent Hanne Laigaard Afbud Ingen Referat opsættes Tirsdag den 11. marts 2008 senest: Nr. Punkt Kommentar / beslutning / opgave Ansvarlig 1. Opfølgning på referat Forløbet af generalforsamlingen. Se punkt 4. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen. Se punkt 4. Status på indhentelse af tilbud på byggeriet. Se punkt Post. Mail fra Middelfart Kommune vedr. diverse tilskud. Se punkt 9. Mail fra Kraftcentret i Vejle. Se punkt 7. Mail fra medlem vedr. lån af kajak og instruktøruddannelse. Se punkt 15. Mail fra medlem vedr. fitness-satsning hos DIF og DGI. Se punkt 12. Mail fra medlem vedr. kritik af generalforsamlingen og referatet. Se punkt 4. Mail fra medlem vedr. anden metode til pilotering. Se punkt 8. Mail/indmeldelse fra meget erfarent medlem som har interesse i klubarbejde med børn og unge. Se punkt Prioritering af punkter. De nye medlemmer, Gert Møller og Tine Trane, blev budt særligt velkommen af formanden. Konstituering af bestyrelsen: Formand, næstformand og kasserer blev alle genvalgt på generalforsamlingen. CA vil gerne påtage sig at blive klubbens nye miljøansvarlig. Miljø er et punkt, hvor vi som kajakklub har mulighed for at profilere os. Vi søger fortsat efter det syvende medlem af bestyrelsen. 4. Arrangementer siden sidst. Punkter som er opprioriteret til behandling i aften: Evaluering af generalforsamlingen. Stillingtagen til EPP. Ungdomsarbejdet i klubben Kraftcenter i Vejle. Ansøgning om lån af havkajak. Generalforsamling: Vi er meget tilfredse med forløbet af generalforsamling. Der var en rigtig god stemning og alle forslag blev vedtaget, dog med tilpasninger. Fremmødet var beskedent, i forhold til at der var flere punkter på dagsordenen som direkte vil berøre alle klubbens medlemmer. Vi har efterfølgende modtaget mail fra medlem som gør opmærksom på at vedtægternes 12 ikke blev overholdt. På generalforsamlingen blev referenten bedt om at skrive et

2 beslutningsreferat. Dette er ikke korrekt procedure i henhold til 12. Vi medgiver, at referatet fra generalforsamlingen på den baggrund ikke er tilstrækkelig fyldestgørende, men det er ikke muligt at rekonstruere et nyt referat. Referatet vil dog blive tilrettet så flere oplysninger fremgår. kontakter referent og dirigent. En tilpasset version af oplægget til generalforsamlingen vedr. optagelse af nye medlemmer i klubben, kontingent og indmeldelsesgebyr lægges ud på hjemmesiden. 5. Stævner. Havneræs den 2. marts er udsat til den 9. marts. 6. Kommende arrangementer. Erritsø Svømmehal. Se punkt 8. Havneræs. Udsat. Rengøringsweekend en 5. og 6. april Udsat. Standerhejsning den 12. april Udsat. 7. Ungdom. Børn og unge møder ikke op i klubben til de aktiviteter som bliver tilbudt i vinterhalvåret. Klubaften ebbede hurtigt ud og der var kun tilfredsstillende fremmøde til polokajak den første gang. Det er vort håb, at mere struktur, grundig planlægning og flere hjælpere i udvalget kan fastholde de unge. Et medlem er blevet optaget i klubben. Han har stor erfaring både med kajak og børn. Han har allerede ved sin indmeldelse oplyst om ideer til aktiviteter for børn. indkalder hurtigst muligt børne- og ungdomsudvalget (inkl. det nye medlem) for planlægning af sæson udarbejder medlemsliste til udvalget. CA (TT) Der er allerede fuld gang i Kraftcenter Vejle. Der holdes træningssamling hver lørdag kl. 10 på alle 3 niveauer. P.t. er der ingen deltagelse fra Strømmen idet ingen børn/unge har udvis interesse. Vi håber, at interessen kommer i forbindelse med sæsonstart og mulighederne bliver mere synlige for medlemmerne. Vi har modtaget mail fra Kraftcentret vedr. ansøgning til DKF om økonomisk støtte til fællestræningen. Vi har tilsluttet os ansøgningen. Der var en generel debat i bestyrelsen om muligheder for træningstilbud til børn/unge og mulighed for aflønning af en træner tilknyttet klubben. Der kan evt. findes vej til nogle penge i forbindelse med samarbejde med ungdomsskolerne. Samarbejdsmulighederne og økonomien i dette skal undersøges og drøftes nærmere. Punktet udsat til næste møde (se også punkt 11) 8. Nyt fra udvalg. Instruktørudvalg: Instruktørudvalget offentliggør meget snart kursusprogrammet for Der bliver udbudt 5 kursusforløb. Et hold for let øvede, 3 aftenhold for begynder og ét

3 formiddagshold hvor både begyndere og let øvede kan deltage. I alt er der plads til 72 kursister. Herudover kan havkajakroer og børne-/ungdomsroer blive oplært løbende efter aftale. Instruktørerne skal gøres synlige i flokken af roer. Derfor er der givet grønt lys til at instruktørerne må få en synlig og samtidig personlig svømmevest. Vesten må ikke overstige en værdi af kr Instruktørerne skal selv finde den bedst mulige løsning indenfor rammen. Reparationsudvalg: Udsat. Turudvalg: Udsat. Webmaster: Udsat. Havkajak: Der er lejet svømmehal fra kl lørdag den 15. marts, lørdag 29. marts og lørdag den 3. maj. Der er blevet gjort opmærksom på, at der den 3. maj bliver afholdt halvmaraton på Lillebæltsbroerne. Der er ikke kommet en endelige tilbagemelding fra havkajakafdelingen om tiden skal aflyses. Alle, også ikke havkajakroer, må deltage i svømmehal. Presse: Vedr. Middelfart lokal TV. Udsat. Silde-Nyt: Marts-nummeret er sendt i trykken. Klubaftener: Udsat. Byggeudvalg: Sidste frist for tilbud fra den sidste i tilbudsrunden udløber i næste uge. Byggeudvalget/bestyrelsen har modtaget mail fra et medlem, der gør os opmærksom på et firma, der har specialiseret sig i at skrue piloteringspæle i jorden i stedet for at banke dem ned. Det blev besluttet at lade byggeudvalget undersøge om der er bedre økonomi i denne løsning. 9. Kasserer nyt. Klubben har p.t. en stor likvid beholdning. Mulighederne for en højforrentningskonto med et indestående på kr bør undersøges. Når bådhallen er bygget, har vi lovet medlemmerne at investere for kr i kajakker. Vi har modtaget mail fra Middelfart Kommune. Vi vil modtage kr i kursustilskud (udgift afholdt i 2007). Beløbet er i overensstemmelse med det forventede. Herudover kr i medlemstilskud for forventet kr Beløbene er anvist, men endnu ikke modtaget. 4 aktive medlemmer tvangsudmeldes af klubben pga. manglende kontingentbetaling. skrive til medlemmerne om beslutningen og begrundelsen (vedtægternes 8). Der vil blive opkrævet indmeldelsesgebyr ved en evt. senere indmeldelse. Det gik ualmindeligt drøjt med at få medlemmerne til at betale kontingent for 1. halvår. Alt for mange skulle rykkes både 1 og 2 gange. I hele 2007 blev der opkrævet kr. 700 i rykkergebyrer. I 2008 er der allerede opkrævet kr i rykkergebyr. Proceduren og gebyret er uændret i forhold til sidste år.

4 Medlemmerne skal stramme op og betale til tiden. Rykkergebyret ignoreres beklageligvis ved betaling. Hvis gebyret er opkrævet, skal det også betales. 10. Elektronisk lås. Efter lang sagsbehandlingstid har kommunen bevilliget opsætning af elektronisk låsesystem. Det er under forudsætning af, at medlemmerne selv afholder udgiften til nøgle-brikker (chip). Tilbudsprisen var kr heraf skal medlemmerne selv afholde kr Det blev debatteret i bestyrelsen om nøgle-brikkerne skal udleveres til medlemmerne imod et depositum (forslag kr. 250) eller om brikkerne kan sælges til medlemmerne (ca. anskaffelsespris pr. stk. kr. 95). Ideen med depositum blev forkastet igen. Depositum kræver for meget administration. Brikkerne kan gøres ubrugelig ved at slette brugeren i systemet. skal sørge for, at alle i bestyrelsen får lejlighed til at gennemlæse tilbuddet og systembeskrivelsen i dens fulde omfang. kontakter kommune og leverandør og forhører sig om iværksættelsen af opsætningen. 11. Samarbejde med ungdomsskolerne. 12. DIF og DGI iværksætter stor fitnesssatsning. 13. EPP (Euro Paddle Pass) Den praktiske del vedr. medlemmernes ombytning af Rukonøgle til nøgle-brik drøftes videre på næste møde. Der har været kontakt med inspektøren på ungdomsskolen Knud Møller. Samarbejde imellem kajakklubben og ungdomsskolen overvejes. De nærmere drøftelser afventes idet arbejdet i vor egen børne- og ungdomsudvalg hurtigst muligt skal startes op igen. Se også punkt 7. Bestyrelsen har modtaget mail fra medlem, som gør opmærksom på, at DIF og DGI har øremærket 10 millioner kr. til nye projekter, som skal gøre det lettere for foreninger at skabe deres egne fitness-centre. Yderligere information på Punktet udsat. Det blev besluttet, at alle som i fremtiden frigives her i klubben skal opfylde betingelserne for erhvervelse af EPP-2-tur. Pasgebyret på kr. 50 pr. stk. er indeholdt i indmeldelsesgebyret. Klubbens egne sikkerhedsprøver gælder fortsat (50 km roerfaring, 600 m. svømmeprøve i åbent vand og kæntringsprøve). Der er ét vigtigt krav til EPP-2 som er nyt. Der skal aflægges en prøve i egenredning (soloentring). Entring må kun øves i særligt udpegede kajakker, da det er hårdt ved materiellet. For at klubben kan stå inde for, at allerede frigivne medlemmer lever op til standarden i EPP2, opfordres de til at træne entring. Vi håber, at der i løbet af sæsonen vil blive arrangeret fællestræning i denne disciplin. De medlemmer som måtte

5 ønske det kan omkostningsfrit få udstedt EPP2-pas inden 1. juli 2008 men der skal forinden aflægges en prøve i entring. Efter 1. juli 2008 opkræver DKF et gebyr på kr. 50 pr. pas. Gebyret vil blive opkrævet/faktureret medlemmet. Ønsker et medlem EPP-pas på niveau 3, 4 eller 5, skal vi vide det i god tid, da det skal arrangeres at en ekstern instruktør godkender prøven. Pas på niveau 3 koster kr. 75, niveau 4 koster kr. 100 og niveau 5 koster kr På DKF s hjemmeside er der et link til EPP. Her kan kravene til de enkelte pas læses. 14. Priser 2008 for leje af kajakker og udstyr. 15. Henvendelse fra medlem. EPP-pas bliver på sigt en nødvendighed, hvis man ønsker klubskifte, deltagelse i stævner og deltagelse på ture arrangeret af andre klubber. P.t. indfører vi det ikke som et krav i egen klubregi. Set i lyset af den generelle stigning på kontingenter m.m. foreslås det at prisen for leje af kajakker, udstyr og instruktør ved arrangementer for firmaer, skoler og private skal stige fra kr. 500 til kr. 675 pr. time. Punktet udsat. Medlem ønsker at låne havkajak til tur fra den marts, samt deltagelse i vintertræf sammen med andre klubmedlemmer. Medlemmet søger endvidere om optagelse på havkajakinstruktøruddannelse. 16. Dato for næste BM og godkendelse af referat. Det er i direkte modstrid med klubbens sikkerhedsreglement at tillade, et så forholdsvis uerfarent medlem, at overskrider sit roområde på alene-tur i vinterhalvåret. Medlemmet må gerne deltage i arrangementer, som f.eks. vintertræf, sammen med andre klubmedlemmer. Medlemmet søges optaget på instruktøruddannelse hurtigst muligt. besvarer henvendelsen. søger om plads på instruktøruddannelsen. Det oplyses at 2 medlemmer søger optagelse på instruktøruddannelsen for turkajak og 2 søger optagelse på instruktøruddannelsen for havkajak. Der er et adgangskrav om gyldigt førstehjælpsbevis til alle forløb. undersøger mulighederne for førstehjælpskursus hurtigst muligt. Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2008 kl Referatet godkendt. /

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2008/09 Dato: Mandag den 15. september 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 11 sæson 2008/09 Dato: Torsdag den 11. december 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 Mail: kristiane_kristiansen@yahoo.dk

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget og planer for kommende sæson

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleante: Alice Jensen Afbud: Kirsten Mouritzen og John v. Benzon

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere