Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den 05-11-2013 Mødedato: Mandag den 10-06-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:20"

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:20 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen (KH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Per Roos (PR) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Poul Nødgaard (PON) O Per Nørhave (PEN) O Daniel Nørhave (DN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lollike (TLO) B Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Jan Jakobsen (JJ) Ø Torben Lundsgaard (TL) F Britta Nielsen (BN) F Kim Bonde (KB) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Lisbeth Andersen (LA) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Fraværende Poul Nødgaard (PON) O, Jan Jakobsen (JJ) Ø Bemærkninger.

2

3 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

4 2. Per Nørhave ønsker sag om etablering af en støjvold behandlet Liberal Alliance ønsker sag om afstemning omkring Offentlighedsloven behandlet Budgetmæssige konsekvenser primo juni 2013 (ØK) Ny personalepolitik (ØK) Ny kommunikationsplatform (design, intranet og hjemmeside) (ØK) Sagsbehandlingsfrister på de sociale områder (SU, AMU og ÆU) Forslag om etablering af en landsbypedelordning (AMU) Helhedsorienteret service i International Citizen Service delegation af beslutningskompetence (ØK) Orientering om CO2-regnskab klimakommune (KMU) Ekspropriation af spildevandsteknisk anlæg (KMU) Frigivelse af midler til cykelstier (KMU) Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter (KMU) Ringsted Musik- og Kulturskole, flytning af administrationen (KTU & PBU) Helhedsplan for Sportscentret - frigivelse af anlægsmidler (KTU & PBU) Fremtidig brug af kommunale bygninger (KTU & PBU) Ansøgning om midlertidigt jorddeponi ved kasernen. (PBU) Regnskab 2012 (ALLE) Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 (ALLE) Budgetrapport pr (ALLE) Revisionsberetning nr. 18 (ØK) Beslutning om restaurationsplan (ØK) Handicaprådets sammensætning (ØK) Konstituering af Social- og Sundhedsdirektør (ØK) Byrådets udtalelse til Statsforvaltningen Sjælland - klage vedr.inhabilitet m.v. (ØK) Ringsted Vandrerhjem (KTU & PBU) Salg af areal (PBU)...72 Åben sag Sagsid: 11/15659 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard, Jan Jakobsen og Torben Lundsgaard

5 2. Per Nørhave ønsker sag om etablering af en støjvold behandlet Åben sag Sagsid: 13/12964 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Mail fra Per Nørhave (118991/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Efter styrelseslovens 11 kan ethvert medlem af Byrådet indbringe ethvert spørgsmål om kommunes anliggender for Byrådet (den såkaldte initiativret). Bestemmelsen giver det enkelte medlem ret til at få en sag optaget på dagsordenen for et Byrådsmøde. Når sagen er kommet på dagsordenen, har det pågældende medlem ikke længere rådighed over sagen, og medlemmet kan eksempelvis ikke forlange, at den bringes til afstemning om realiteten i det møde, hvorpå den er på dagsordenen. Borgmesteren og/eller Byrådet kan afvise at optage en sag på dagsordenen, hvis forslaget anses som værende ulovligt eller sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i Byrådet. Beskrivelse af sagen Per Nørhave vil gerne anvende initiativretten til at stille forslag om, at der bliver etableret en støjvold langs den nordlige side af Vest motorvejen umiddelbart vest for afkørsel 36. Forslaget fra Per Nørhave er vedlagt som bilag. Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Byrådet den Socialdemokratiet stillede forslag om, at sagen sendes til behandling i Klima- og Miljøudvalget. Sagen sendes til behandling i Klima- og Miljøudvalget. Ej til stede: Poul Nødgaard, Jan Jakobsen og Torben Lundsgaard Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt

6 3. Liberal Alliance ønsker sag om afstemning omkring Offentlighedsloven behandlet Åben sag Sagsid: 13/12813 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Forslag fra Liberal Alliance om mere åbenhed i forvaltningen.pdf (119766/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Efter styrelseslovens 11 kan ethvert medlem af Byrådet indbringe ethvert spørgsmål om kommunes anliggender for Byrådet (den såkaldte initiativret). Bestemmelsen giver det enkelte medlem ret til at få en sag optaget på dagsordenen for et Byrådsmøde. Når sagen er kommet på dagsordenen, har det pågældende medlem ikke længere rådighed over sagen, og medlemmet kan eksempelvis ikke forlange, at den bringes til afstemning om realiteten i det møde, hvorpå den er på dagsordenen. Borgmesteren og/eller Byrådet kan afvise at optage en sag på dagsordenen, hvis forslaget anses som værende ulovligt eller sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i Byrådet. Beskrivelse af sagen Liberal Alliance vil gerne anvende initiativretten til at stille forslag om, at Ringsted Byråd foretager en afstemning omkring Offentlighedsloven. Forslaget fra Liberal Alliance er vedlagt som bilag. Vurdering Administrationen vurderer, at forslaget fra Liberal Alliance ligger udenfor styrelseslovens anvendelsesområde, idet der ikke er tale om et kommunalt anliggende at forholde sig til et lovforslags vedtagelse eller rækkevidde. Borgmesteren indstiller, at sagen afvises. Beslutning i Byrådet den Godkendt efter afstemning Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X

7 Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Poul Nødgaard (PON) O Ej til stede Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Torben Lollike (TLO) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I X Jan Jakobsen (JJ) Ø Ej til stede Torben Lundsgaard (TL) F Ej til stede Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X Ej til stede: Poul Nødgaard, Jan Jakobsen og Torben Lundsgaard

8 4. Budgetmæssige konsekvenser primo juni 2013 (ØK) Åben sag Sagsid: 11/2029 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering x x Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Beskrivelse af sagen Budgetmæssige konsekvenser Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 22/ / Der er i ovenstående kurver taget hensyn til kommunens deponering på 8,7 mio. kr. som følge af uforbrugte kvalitetsfondsmidler samt vejbidrag.

9 Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 21. maj 2013 opgøres til 97,9 mio. kr. Økonomi De likviditetsmæssige konsekvenser af beslutningerne på seneste Byrådsmøde og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort nedenfor. Likviditetsvirkning af beslutninger på Byrådets møde 6. maj 2013 Beløb i mio. kr. R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Lånefinansiering, affaldssystem 20,4 Sagerne Bevilling af midler til fleksjobambassadører (AMU) og Bevilling af midler til læse-, skrive-, regnekurser i 2013 (AMU) har ikke budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om lige store udgifts- og indtægtsbevillinger og således netto giver nul. Kassebeholdning Beløb i mio. kr. ultimo året R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 A. Samlet beholdning ultimo året B. Heraf forsyningsvirksomhedernes andel: Renovation (kommunens gæld) Reelle kassebeholdning (A + B) Specifikation af reelle kassebeholdning: Udlæg til forsyningsvirksomheder: Renovation Varmeforsyning -31 Øvrig skattefinansieret beholdning Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: Restgæld i mio kr. ult. året Kommunelån 532,7 445,5 444,1 413,2 382,3 350,8 Lån til ældre- og handicapboliger 135,3 128,9 124,0 118,9 114,4 110,5 I alt restgæld ult. året 667,9 574,4 568,1 532,0 496,7 461,3 Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. Beslutning i Byrådet den Til efterretning. Ej til stede: Poul Nødgaard, Jan Jakobsen og Torben Lundsgaard

10

11 5. Ny personalepolitik (ØK) Åben sag Sagsid: 13/1098 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Ny personalepolitik (12770/13) 2 Høringssvar fra MED-udvalg, Integrationsrådet og Handicaprådet (110449/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I januar 2012 igangsatte HMU arbejdet med en ny personalepolitik. Arbejdet blev igangsat ud fra et ønske om at skabe en mere sammenhængende og tidssvarende personalepolitik - den hidtidige personalepolitik blev vedtaget i Beskrivelse af sagen Den nye personalepolitik bidrager til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en vækstkommune - en attraktiv kommune med Hjertet i midten, hvor borgere, virksomheder og medarbejdere trives og udvikles. Hermed bliver personalepolitikken det redskab, der binder kommunens personaleressourcer sammen med mål og strategier for opgaveløsning, økonomi og organisation. Den nye personalepolitik er udarbejdet med henblik på at gøre adgangen og anvendelsen af de mange forskellige personalepolitiske værktøjer mere systematisk, overskuelig og lettilgængelig. Den nye personalepolitik består af en overordnet politik, hvor kommunens holdninger, ambitioner og mål for det personalepolitiske område er beskrevet. Personalepolitikken er overordnet inddelt i fire faser, som følger den almindelige medarbejdercyklus: rekruttering; udvikling; arbejdsglæde & motivation fratrædelse. Til hver af de forskellige faser er udarbejdet en række vejledninger. Disse vejledninger er dynamiske i modsætning til målene og ambitionerne - og vil derfor kunne tilrettes efter

12 drøftelse i HMU. Hvorimod målene og ambitionerne er faste og kun kan ændres efter politisk vedtagelse. Personalepolitikken er vedhæftet som bilag. Der vil efter en evt. vedtagelse af politikken blive arbejdet strategisk med at implementere politikken, og får den til at leve i kommunen. I strategien vil indgå nogle af de ønsker, som er fremkommet i forbindelse med høringen. Høring Oplæg til ny personalepolitik for Ringsted Kommune har været til høring i MED-organisationen i perioden 1. november 2012 til 1. februar Der blev givet udtryk for tilfredshed med personalepolitikkken, fordi den er overskuelig, tilgængelig og enkel. Derudover har politikken været til høring i Handicaprådet den 9. april 2013 og Integrationsudvalget den 8. maj Alle høringssvarene er vedhæftet i bilag Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er kommunaldirektørens vurdering, at den nye personalepolitik vil danne et særdeles godt udgangspunkt for kommunens arbejde med det personalepolitiske område. Kommunaldirektøren indstiller, at den nye personalepolitik vedtages Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard og Jan Jakobsen

13 6. Ny kommunikationsplatform (design, intranet og hjemmeside) (ØK) Åben sag Sagsid: 13/9006 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Administrationen har til IT-investeringspuljen i budget 2014 indstillet, at Ringsted Kommune udarbejder: 1. Ny designprofil for Ringsted Kommune, herunder digitale skabeloner for breve, foldere mv. samt design for ny hjemmeside og nyt intranet og informationsarkitektur for disse 2. Nyt intranet for Ringsted Kommune i fælleskommunal open source-løsning 3. Ny hjemmeside for Ringsted Kommune i fælleskommunal open source-løsning For at undgå dobbeltarbejde med opdatering af især kommunens intranet Portalen samt for at have en ny designlinje klar i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2014 indstiller administrationen med denne sag, at arbejdet med en ny samlet kommunikationsplatform for Ringsted Kommune igangsættes allerede nu med overførte midler fra IT-investeringspuljen for Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune har i dag en hjemmeside og et intranet, som er etableret på to forskellige teknologiske platforme i hhv og Digitaliseringsmæssigt tvinges kommunerne i stigende grad (bl.a. i form af Det Udvidede Totalbalanceprincip) til at vende borgerne til at benytte digitale selvbetjeningsløsninger. Ligeledes skal kommunikation mellem kommune og borgerne fra år 2015 foregå digitalt herunder skal borgerne have adgang til egen sag. Kommunikationsmæssigt er der siden kommunens eksisterende hjemmeside blev udviklet og etableret i 2006/2007 kommet mange nye muligheder for at kommunikere med borgerne via fx sociale medier, og der er kommet mange nye platforme (tablets, smart phones mv.), og borgerne forventer i stigende grad, at kommunerne er til stede på disse medier eller indtænker disse i deres kommunikationskanaler og platforme, og dette er vanskeligt i de eksisterende løsninger i Ringsted Kommune i dag.

14 Kommunerne har hidtil ofte udviklet selvstændige hjemmesider/intranet med forskellige eksterne leverandører og på forskellige teknologiske platforme groft sagt har der hidtil eksisteret 98 forskellige kommunale hjemmeside/intranetløsninger. I forsommeren 2012 har en række kommuner herunder Ringsted Kommune etableret det mellemkommunale hjemmesidefællesskab OS2, hvor kommunerne samarbejder om at udvikle webløsninger (hjemmesider og intranet) for dermed fremadrettet udvikle fx en standard-kommune-hjemmeside og et standard-kommune intranet, som hver enkelt kommune så kan tilpasse netop deres behov. Det betyder, at kommunerne i stigende grad selv (og sammen med de øvrige kommuner i OS2-fællesskabet) får ansvaret for at udvikle og drive deres hjemmeside/intranet og i mindre grad bliver mindre afhængige af eksterne ydelser på området. For at forbedre muligheden for at kunne leve op til de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, for at lette det administrative arbejde på tværs af intranet og hjemmeside, og for at skabe nye muligheder for at kommunikere med borgerne foreslås det derfor, at Ringsted Kommune i løbet af 2013 og 2014 udvikler og overgår til et nyt intranet og en ny hjemmeside i en fælleskommunal open source-løsning. Projektet består af tre dele: 1. Ny designprofil for Ringsted Kommune, herunder digitale skabeloner for breve, foldere mv. samt design for ny hjemmeside og nyt intranet og informationsarkitektur for disse, som skal være færdig og endelig besluttet i oktober 2013, således at kommunen fra 1. januar 2014 når der fx sendes breve, mails mv. gør dette i den nye designprofil 2. Nyt intranet for Ringsted Kommune i fælleskommunal open source-løsning, som skal være i drift den 1. januar 2014 og dermed kan understøtte ny organisation 3. Ny hjemmeside for Ringsted Kommune i fælleskommunal open source-løsning, som skal være i drift 1. september 2014 bl.a. for at kunne understøtte digital kommunikation mellem kommune og borgere fra 2015 Baggrunden for at følge denne rækkefølge i delprojekterne er bl.a., at Ringsted Kommunes administrationen i langt højere grad end tidligere selv får ansvaret for udviklingen og driften af hhv. intranet og hjemmeside. Populært sagt kan børnesygdommene i denne proces derfor håndteres i det internt orienterede projekt omkring nyt intranet, mens de nyvundne erfaringer kan bringes positivt i spil i den efterfølgende udvikling af den borgerrettede hjemmeside. Hovedmålene for det samlede projekt er: Nyt design Bedre/tidssvarende branding/markedsføring af Ringsted Kommune Bedre og overskuelig opbygning af hjemmeside/intranet Nemmere intern produktion af tryksager mv. Nyt intranet Flere digitaliserede arbejdsgange (intern selvbetjening) og mindre papir

15 Bedre understøttelse af tværgående samarbejder Nemmere og mere åben kommunikationskanal for intern kommunikation Ny hjemmeside Mere selvbetjening færre betjeninger ansigt-til-ansigt Direkte sagsindsigt til borgerne Bedre og mere målrettet information til borgerne klar prioritering af information til relevante målgrupper Bedre dialogmuligheder Bedre/tidssvarende branding/markedsføring af Ringsted Kommune Grundlæggende handler projektet om at overgå fra to eksternt udviklede og eksternt drevne systemer på hjemmeside og intranet til ét internt drevet og udviklet system. Det økonomiske rationale i projektet skal findes i, at kommunen dermed på sigt vil: Få én teknisk platform, som er udviklet på en gratis platform og at udviklingsomkostningerne til hjemmeside/intranet løbende deles med de øvrige kommuner i OS2-hjemmeside-fællesskabet Få én teknisk platform, som alle kommunens afdelinger og institutioner SKAL bruge og dermed nedbringe forbruget af ekstern bistand til hjemmesideudvikling og drift Få en hjemmeside, som kan fungere som platform for stadigt flere digitale selvbetjeningsløsninger, som reducerer forbruget af administrative ressourcer Investeringen i den nye kommunikationsplatform vil samlet set være 1,8 mio. kroner fordelt over årene 2013 og Fra 2015 vil der være en årlig gevinst på kroner i sparede udgifter til intern administration, borgerbetjening, eksterne konsulenter mv. som følge af de nye digitaliseringsmuligheder, som hhv. en ny hjemmeside samt nyt intranet vil give. Høring Ingen Økonomi Projektet om ny kommunikationsplatform indgår som en del af IT-investeringsforslagene til budget 2014, hvor der lægges op til gennemførelse af projektet i 2014/2015. Der er uforbrugte midler på IT-området i 2012, som søges overført til 2013 jf. overførselssagen vedrørende regnskab Administrationen foreslår, at kr anvendes til at starte dette projekt op allerede på nuværende tidspunkt og dermed fremskynde en implementering. Disse midler vil bl.a. blive brugt til projektansættelse af webudvikler og webkommunikatør, udarbejdelse af design mv.

16 Igangsættelse af det samlede projekt om ny kommunikationsplatform vil som beskrevet medføre aktiviteter også i 2014, hvor der i givet fald vil udestår et behov for yderligere finansiering. Det vil selvsagt ikke være hensigtsmæssigt at starte projektet op og stoppe midt i implementeringen. Byrådet bør således være opmærksom på denne problemstilling i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, såfremt der er politisk tilslutning til denne sag. Vurdering Administrationen vurderer, at den nye kommunikationsplatform med nyt design, nyt intranet og ny hjemmeside er meget påkrævet, da nyt design, nyt intranet og ny hjemmeside udgør en stor del af grundlaget for fremtidige digitaliseringsløsninger internt og eksternt i kommunen. Hertil kommer, at det er administrationens vurdering, at dette projekt generelt vil styrke mulighederne for bedre kommunikation både eksternt og internt. Økonomiudvalget vil skulle tage stilling til kommunens fremadrettede design på mødet i oktober 2013, ligesom det samlede byråd vil få en præsentation af den kommende hjemmeside, inden hjemmesiden lanceres 1. september Direktionen indstiller, at: 1. Ny kommunikationsplatform med nyt design, nyt intranet og ny hjemmeside igangsættes 2. Ny kommunikationsplatform finansieres i 2013 med kr af uforbrugte midler fra IT-området i Finansieringen i 2014 til en ny kommunikationsplatform tages op i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med en præcisering af indstillingens punkt Finansieringen i 2014 til en ny kommunikationsplatform tages op i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger kr. Beslutning i Byrådet den Godkendt med Økonomiudvalgets præcisering. Ej til stede: Poul Nødgaard og Jan Jakobsen

17 7. Sagsbehandlingsfrister på de sociale områder (SU, AMU og ÆU) Åben sag Sagsid: 10/3296 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område (101637/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3, stk. 2, skal Byrådet fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på de enkelte sagsområder. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside. Beskrivelse af sagen I 2010 fastsatte Byrådet serviceniveauet for sagsbehandlingstiden på de enkelte sociale sagsområder. Byrådet besluttede samtidig, at oversigten over sagsbehandlingsfristerne revideres og forelægges til politisk behandling 1 gang årligt. Fristerne fremgår af vedhæftede bilag, der også angiver det ansvarlige udvalg. Denne reviderede oversigt indeholder forslag til fristændringer i Borgerservice og Jobcenteret. En række ydelser som fx folkepension, boligsikring og varmetillæg udgår af skemaet, fordi de er overgået til Udbetaling Danmark. Tidsfristen for andre ydelser som fx virksomhedspraktik samt løntilskud til ikke pensionister der optrænes i en jobfunktion nedsættes væsentligt som følge af lovændring. Det er fortsat sådan, at hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår der forventes en afgørelse. Høring Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Konst. Social- og sundhedsdirektør indstiller, at udvalget anbefaler fristerne på eget område. Beslutning i Handicaprådet den DH-siden af Handicaprådet udarbejder høringssvar. Høringssvaret fremsendes direkte til Sundhedsforvaltningen med deadline, torsdag den 16. maj 2013 klokken Ej til stede: Klaus Hansen, Henrik Harder, Lisbeth Andersen, Jacob Nordby

18 Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Ej til stede: Birgit Czerkas. Beslutning i Ældreudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike, Kim Bonde. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard og Jan Jakobsen

19 8. Forslag om etablering af en landsbypedelordning (AMU) Åben sag Sagsid: 13/10101 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Artikel fratvs (95300/13) 2 Forslag fra SF (95275/13) 3 Materiale om landsbypedeller - generelt om ordningen 1.doc (95098/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg SF har stillet forslag om etablering af en landsbypedelordning i Ringsted Kommune. Byrådet har behandlet sagen på møde den 8. april og forslaget er sendt Arbejdsmarkedsudvalget til behandling. Beskrivelse af sagen Landdistrikternes fællesråd gennemførte fra 2008 enkelte pilotprojekter vedr. pedelfunktion i landsbyer, hvor pedellen kunne supplere kommunens- og landsbyernes egen indsats for vedligeholdelse af landsbyernes fællesarealer, fælleshuse, m.v. Efterfølgende har en række kommuner landet over videreført ideen i en række projekter, hvor der udføres pedelfunktion i landsbyerne, enten under nyetablerede private selskaber i landsbyerne eller som nytteaktivering for ledige. En enkelt kommune, Tønder, har netop etableret et projekt, hvor seniorjobbere ansættes som landsbypedeller. I Tønder inviterede kommunen og landdistriktsudvalget repræsentanter for kommunens 31 lokalråd og borgerforeninger til orienteringsaften om muligheden for at gøre brug af landsbypedeller. De fremmødte blev orienteret om muligheden for at få seniorjobbere i beskæftigelse som landsbypedeller, og alle fik udleveret et eksemplar af de ansøgningsskemaer, som skal anvendes af lokalrådene for at søge om at få del i landsbypedelfunktionen. Der vedlægges bilag med Tønder Kommunes proces og informationsbrev til orientering. Tønder kommune har besluttet at ansætte i alt 5 seniorjobbere som landsbypedeller, heraf er den første netop ansat. I planlægningen af en landsbypedelordning er det væsentligt at holde sig for øje, at der er nogle helt klare regler for, hvilke opgaver, der kan løses af landsbypedeller, bl.a. Arbejdet må ikke i forvejen blive udført af lønnede medarbejdere

20 Landsbypedeller må ikke udføre opgaver, som i forvejen leveres af private udbydere. I Ringsted Kommune har der været afholdt et indledende møde mellem Jobcentret, Ejendomsstaben og H&R, hvor mulighederne for en landsbypedelfunktion har været drøftet. Selve opgaven vil naturligt skulle placeres i tilknytning til Ejendomsstaben, hvor landsbypedellerne vil være ansat på almindelige ansættelsesvilkår. Selve planlægningen og gennemførelsen af landsbypedelordningen vil derfor blive varetaget via Klima- og Miljøudvalget, med Ejendomsstaben som den udførende organisation i samarbejde med H&R. Som det første foreslås det, at lokalrådene i Ringsted orienteres om ordningen samt rammerne for landsbypedellernes funktion og desuden hørt skriftligt om, hvilke opgaver de kunne ønske sig blive udført af en kommende landsbypedel, og hvilket omfang opgaverne har tidsmæssigt. Når høringssvarene er modtaget, vil udformningen af den konkrete pedelordning ske i ejendomsstaben, herunder vurderes omfanget af arbejdsopgaver og det konkrete antal af landsbypedeller. Endelig beregnes et budget for ordningen ift. lønudgifter og materiel- og driftsudgifter til opgavevaretagelsen. Lønudgifterne vil være underlagt rammerne for ansættelse af seniorjobbere i kommunen. Tidsplan: Primo maj: Udsendelse til lokalrådene for at undersøge interessen for ordningen og mulige arbejdsopgaver. Medio juni: Tilbagemeldinger fra lokalrådene Juni-august: Udarbejdelse af forslag til landsbypedelordning 16. september: Forslag med budget behandles i Klima- og miljøudvalget 30. september: Forslag behandles i Økonomiudvalget 07. oktober: Forslag behandles i Byrådet Medio oktober: Møde med lokalrådene med information om landsbypedelordningen Oktober: Udarbejdelse af arbejdsgange for driften af landsbypedelordningen : Ansættelse af seniorjobbere som landsbypedeller Høring Lokalrådene. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at landsbypedelordningen vil supplere den kommunale service i landsområderne og styrke den frivillige indsats for at skabe en ramme om landsbyernes fælles områder og fælles faciliteter og dermed bidrage til at styrke fællesskabet i kommunerne. Det vurderes videre, at der findes en række opgaver, som med fordel kan løses af landsbypedeller. Typisk vil der være tale om opgaver, som ligger udover kommunale pedelopgaver, og som enten ikke udføres eller udelukkende udføres af frivillige. Med ansættelse af landsbypedeller i seniorjobs, vil kommunen kunne tilbyde et meningsfuldt arbejde til mennesker, som kommunen er forpligtet til at ansætte til at udføre ekstraordinære opgaver inden for selve kommunen. Konst. Social- og sundhedsdirektør indstiller, at forslaget sendes til lokalrådene for at undersøge interessen for ordningen og mulige arbejdsopgaver.

21 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kim Bonde. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med den bemærkning, at sagen også skal sendes i høring hos Landsbyforum. Beslutning i Byrådet den Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning Ej til stede: Poul Nødgaard og Jan Jakobsen

22 9. Helhedsorienteret service i International Citizen Service delegation af beslutningskompetence (ØK) Åben sag Sagsid: 13/12242 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. Centrene, som nu hedder International Citizen Service (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København og havde i etableringsåret over henvendelser fordelt på en ugentlig åbningstid på 2*4 timer. Centrene har i det daglige bofællesskab med andre relevante myndigheder, fx Statsforvaltningen og SKAT, ligesom Work in Denmark også indgår som en samarbejdspart. Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver ift. fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft. Beskrivelse af sagen Der er nu etableret lovhjemmel til, at den ICS en kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen delegerer kompetencen til ICS en. ICS en kan inden for de nuværende rammer ikke færdiggøre den administrative sagsbehandling af udenlandske borgere. Den udenlandske borger henvises til egen kommune for tildeling af cpr.nr og udstedelse af sundhedskort. For at understøtte, at den kommunale sektor rent faktisk er borgerens indgang til det offentlige og for at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgerens kan blive færdigekspederet i ICS en. Det er der nu sikret mulighed for med ændringer i henholdsvis Cpr-lovens 6, stk. 6: En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR. og i Sundhedslovens 12, stk. 9:

23 En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service... Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de to opgaver til udførelse i ICS en, såfremt borgeren vælger at rette henvendelse i ICS en fremfor i tilflytterkommunen. Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire kommunale centre, får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det KL s anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen. Det forventes, at den digitale understøttelse, der skal gøre det muligt for ICS erne at håndtere de to ekstra opgaver, er tilvejebragt primo juni måned, hvorefter samarbejdet kan iværksættes. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet den forventede udgift for Ringsted Kommune 5.000,00 til 8.000,00 pr. år, kan afholdes indenfor Borgerservice budget. Konst. Social- og Sundhedsdirektøren indstiller,at kompetencen til at udstede cpr.nr. og sundhedskort delegeres til International Citizen Service for så vidt angår de borgere, der er omfattet af målgruppen, og som selv retter henvendelse i ICS-kommunen, samt at udgiften afholdes indenfor nuværende budget i Borgerservice. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard og Jan Jakobsen

24 10. Orientering om CO2-regnskab klimakommune (KMU) Åben sag Sagsid: 09/27860 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 CO2-REGNSKAB VERSION 2.pdf (90020/13) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x x X Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Som klimakommune skal kommunen årligt aflevere en opgørelse over kommunens eget udslip af CO 2, samt en handleplan, der beskriver, hvordan kommunen vil nå CO 2 -målet det følgende år. Opgørelsen til Danmarks Naturfredningsforening fremlægges hermed til orientering. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune har, som klimakommune, forpligtet sig til at nedsætte sin CO 2 -udledning med 2 % om året. CO 2 -opgørelsen for 2012 er nu udarbejdet, og viser, at kommunen har nedsat sin CO 2 -udledning med hele 17 % i 2012 i forhold til Reduktionen er hovedsageligt sket som følge af en betydelig udvikling i brugen af vedvarende energikilder i såvel varme- som elproduktionen. Ringsted Forsyning har således øget anvendelsen af halm i fjernvarmeproduktionen fra ca. 69 til ca. 75 % af den samlede varmeproduktion. Det betyder, at CO 2 -udledningen pr. produceret kwh (CO 2 -emissionsfaktoren) er faldet fra ca. 68 til ca. 55 gram pr. kwh. Tilsvarende er emissionsfaktoren for den nationale elforsyning faldet fra 378 til 303 gram pr. kwh. Der ud over er der også sket et reelt fald i kommunens energiforbrug fra 2011 til Således er det samlede elforbrug reduceret med ca. 3,6 %, mens varmeforbruget er reduceret med ca. 1,2 %. Indenfor transportområdet, viser opgørelsen, et samlet fald i CO 2 -udledningen på ca. 4,4 %. Den 21. januar 2013 vedtog Byrådet en ny 2-årig handlingsplan for klimaarbejdet, som både indeholder initiativer for kommunen som virksomhed og for kommunen, geografisk set. De initiativer, der omhandler kommunen som virksomhed, er listet op, så de udgør handlingsplanen for klimakommune CO 2 -regnskab 2012 og handleplan 2013 vedlægges som bilag. Høring Ingen høring.

25 Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ringsted Kommune har i 2012 arbejdet målrettet med at nedbringe udslippet af CO 2. Det har afstedkommet et godt resultat, som bl.a. afspejles ved, at reduktionsmålet for klimakommune er mere end opfyldt. Ringsted Kommune lever således i 2012 op til de forpligtigelser, der er stillet til at være klimakommune. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen om CO 2 -regnskabet til Danmarks Naturfredningsforening tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning, sagen sendes tillige til Byrådet til orientering. Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. Supplerende sagsfremstilling Der er arbejdet med at få ambassadørkorpset til at fungere, men der er ikke lykkedes selv om der var opbakning fra de medarbejdere, der var i ambassadørkorpset. Et andet tiltag er, at der i forbindelse med selve klimaregnskabet, i foråret 2013, oprettet en gruppe med nøglepersoner fra de forskellige områder i kommunen, der leverer data til regnskabet. Gruppen har primært til formål at kvalificere datagrundlaget for klimaregnskabet, men har der ud over også en rolle i forhold til udbredelse af CO2-reducerende tiltag. Beslutning i Byrådet den Til efterretning. Ej til stede: Poul Nødgaard, Jan Jakobsen, Kisser Franciska Lehnert og Johnny Dahlgaard

26 11. Ekspropriation af spildevandsteknisk anlæg (KMU) Åben sag Sagsid: 12/31085 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Åstedsprotokol (71659/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet vedtog den 16. april 2012, at såfremt det ikke var muligt at indgå frivillige aftaler, skulle der eksproprieres til spildevandstekniske anlæg. Dette har været nødvendigt ved ny-kloakering af Slangerupvej 60b. Der har derfor været afholdt åstedsforretning, og ejeren har haft 3 uger til at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen. Der skal nu foretages endelig beslutning om ekspropriation, herunder erstatningens størrelse og udbetaling. Beskrivelse af sagen Det har ikke været muligt at indgå frivillig aftale på Slangerupvej 60b. Derfor har der den 12. marts 2013 været afholdt åstedsforretning. Byrådsmedlem Per Roos deltog ved ekspropriationen. Grundejer var utilfreds med eltilslutning til el-installationen samt erstatningens størrelse. Grundejer er selv elektriker og vil selv sætte bimåler på og dermed overvåge elforbruget. Grundejer blev orienteret om, at en række lignende sager på området, er sendt til taksationskommissionen, og det blev aftalt, at grundejer vil blive orienteret om afgørelserne, når de foreligger. Der var ingen indsigelser mod anlæggets placering og etablering, så det blev aftalt at styreskab og pumpe kan etableres. Der henvises til bilag 1 for kopi af åstedsprotokollen. Der er ikke kommet yderligere indsigelser efter åstedsforretningen. Det er Ringsted Forsyning, der udreder erstatningerne og fremkommer med forligstilbud. Der udbetales 1000 kr. i erstatning for placering af minipumpestation med dertil hørende styreskab og elkabel. Herudover betales der for brug af el til minipumpestationen. Erstatningernes størrelse er fastsat efter principper i DONG Energys retningslinjer for erstatningsaftaler, som er vedtaget i Byrådet den 14. marts 2011.

27 Når den politiske godkendelse af ekspropriationen foreligger, bliver beslutningen sendt til grundejer. Grundejer har herefter 4 ugers frist for eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet, samt 4 ugers ankefrist til taksationskommissionen i forhold til erstatningens størrelse. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er Ringsted Kommunes vurdering, at der i 58 i Miljøbeskyttelsesloven er hjemmel til at foretage ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder. Der er ikke kommet yderligere indsigelser efter åstedsforretningen. Konstitueret Teknisk direktør indstiller, 1. at det i henhold til 58 i Miljøbeskyttelsesloven bliver besluttet at ekspropriere nødvendige arealer og rettigheder i overensstemmelse med det grundlag, som blev forelagt på åstedsforretningerne. 2. at de fremsatte forligstilbud bliver godkendt 3. at det i medfør af Lov om offentlige veje 64 stk. 2 vedtages, at erstatningerne til ejere udbetales med fri rådighed uden indhentning af samtykke fra panthavere andre rådighedsindehavere, idet det skønnes, at ekspropriationen i forhold til de enkelte ejendommes størrelse og værdi er ubetydelig og ikke indebærer fare for pantsikkerheden. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard, Jan Jakobsen, Kisser Franciska Lehnert og Johnny Dahlgaard

28 12. Frigivelse af midler til cykelstier (KMU) Åben sag Sagsid: 13/9146 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Klima- og Miljøudvalget har i møde den 15. april 2013 godkendt rækkefølge for gennemførelse af fire cykelstiprojekter. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af bevilling til projektering af cykelstierne. Beskrivelse af sagen De fire strækninger, som Klima- og Miljøudvalget har truffet beslutning om, er i prioriteret rækkefølge: 1. Bringstrupvej 2. Bjergvej 3. Rusgårds Bakke Værkevadsvej 4. Nordrupvej Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes detailprojekter for nr. 1 og 2 og skitseprojekt for nr.3 og 4. Begrundelsen for at sætte projekteringen i gang for alle fire projekter på én gang er, at det vurderes, at der derved kan opnås en lavere pris. Med et skitseprojekt på sti 3 og 4 vil forvaltningen få et væsentligt bedre grundlag for at vurdere anlægsomkostningen på etableringen af stierne og dermed bedre mulighed for at disponere og tilrettelægge det videre forløb. Tidsplan: Anlægsarbejder på projekt 1 forventes at blive påbegyndt i slutningen af Langt hovedparten af anlægsarbejderne vil dog ske i løbet af Høring Lokalråd høres før anlægsarbejdet påbegyndes. Økonomi Der søges om frigivelse af 0,5 mio.kr. til følgende cykelstier:

29 0,35 mio.kr. for detailprojektering af trafikstier på Bringstrupvej og Bjergvej. 0,15 mio.kr. for skitseprojektering af trafikstier på Rusgårds Bakke og Nordrupvej. Frigivelsen anbefales finansieret af Investeringsoversigtens rådighedsbeløb for Pulje til cykelstier, som er på 2 mio.kr. for Herefter vil der være 1,5 mio.kr. Vurdering Teknisk Forvaltningen vurderer, at den samlede projektering sikrer et godt grundlag for den videre planlægning og disponering. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at der frigives 0,5 mio.kr. til projektering af cykelstier fra investeringsoversigtens pulje til cykelstier. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard, Jan Jakobsen, Kisser Franciska Lehnert og Johnny Dahlgaard

30 13. Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter (KMU) Åben sag Sagsid: 13/9147 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Lukning af Mellem Broerne - projekt ved Haslevvej og Rønnedevej.pdf (97516/13) 2 Bilag 2 - Lukning af Mellem Broerne - projekt ved Næstvedvej.pdf (97519/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der søges om frigivelse af 3,7 mio. kr. til færdiggørelse af to igangværende trafiksikkerheds projekter, Næstvedvej og Mellem Broerne. Beskrivelse af sagen Næstvedvej: I møde den 19. marts 2012 godkendte Klima- og Miljøudvalget, at trafiksikkerhedsprojektet på Næstvedvej blev igangsat. Langt hovedparten af projektet er gennemført på nuværende tidspunkt. Der resterer slidlagsarbejder på cykelstierne og diverse afsluttende arbejder. Samlet set vil det koste 0,5 mio.kr. at udføre i Den del af Næstvedvej-projektet, som omfatter krydset med Jernbanevej og strækningen udfor Netto og Shell, er udskudt. En gennemførelse afventer en lokalplan for området, hvor Netto og Shell indgår. Mellem Broerne: Klima- og Miljøudvalget godkendte i møde den 17. december 2012, at Mellem Broerne lukkes ved Næstvedvej. Der er på nuværende tidspunkt kun udført en foreløbig afspærring af udmundingen i Næstvedvej. Der resterer den endelige spærring af udmundingen, etablering af en vendeplads og ændring af vigepligtsforholdene i krydset med Haslevvej og Rønnedevej. Samlet set vil lukningen koste 1,2 mio.kr. (Bilag 1 og 2) Høring Ingen.

31 Økonomi Der søges om frigivelse af 3,7 mio.kr. til at færdiggøre Næstvedvej og Mellem Broerne. 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af Næstvedvej. Heraf udgør 2,0 mio. kr. udførte arbejder i 2012, der er faktureret i ,2 mio.kr. til færdiggørelse af Mellem Broerne Frigivelsen anbefales finansieret af Investeringsoversigtens rådighedsbeløb for Trafiksikkerhedsforanstaltninger, hvor der for 2013 resterer 1,3 mio. kr. og for 2014 er 2,0 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb for Trafiksikkerhed for 2014 på 1 mio. kr. Herefter vil der være 0,6 mio. kr. til Trafiksikkerhed i Vurdering Forvaltningen vurderer, at begge projekter vil kunne gennemføres i 2013 for de anførte beløb. Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at der frigives en anlægsbevilling på 3,7 mio.kr. til at færdiggøre Næstvedvej samt lukning Mellem Broerne, 2. at bevillingen finansieres som foreslået ved, at der for Trafiksikkerhedsforanstaltninger flyttes budget på 2 mio. kr. fra 2014 til 2013 og, at der for Trafiksikkerhed flyttes budget på 0,4 mio.kr. fra 2014 til Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt Ej til stede: Klaus Hansen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard, Jan Jakobsen og Kisser Franciska Lehnert

32 14. Ringsted Musik- og Kulturskole, flytning af administrationen (KTU & PBU) Åben sag Sagsid: 13/9238 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 situationsplan Ekcerserpladsen.pdf (102059/13) 2 Bygning 7-8.pdf (101452/13) 3 Musikskolen.pdf (101451/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget besluttede d. 1. oktober 2012 at Garnisonen 42 skulle sælges og at Ringsted Musik- og Kulturskoles administration skulle flyttes til en anden lokalitet. Byrådet godkendte d. 8. april 2013 købstilbud på Garnisonen 42. I forbindelse med godkendelsen af salget er det anbefalet ved behandling i Plan og Boligudvalget at reservere kr af indtægten til den nødvendige flytning af administrationen. Ved godkendelsen af salget har Byrådet ønsket, at der vedrørende flytningen skal forelægge en særskilt anlægssag. Der søges i denne sag om frigivelse at de reserverede midler til gennemførelse af flytningen. Beskrivelse af sagen Salget af Garnisonen 42 gør det nødvendigt at indrette nye lokaler til Musikskolens administration. Det vil betyde at 3 eksisterende undervisningsrum bliver inddraget til to kontorer og et personalerum i Musikskolen. Der er på 1. sal to samspilsrum med et tilhørende studie-/undervisningsrum. I dag er der trommeundervisnings i det ene samspilsrum og det tænkes sammen med det tilhørende studie-/undervisningsrum anvendt til to kontorer. Derudover tænkes et overfor liggende undervisningsrum anvendt til personalerum. Der skal samtidig tilvejebringes opvarmede rum for et depot til instrumenter og til nodearkivet. De to funktioner er der ikke mulighed for at anbringe i Musikskolen. De manglende arealer til undervisning og depot kan placeres i de nærliggende bygninger 7 8, Garnisonen 46-48, Gymnastikhuset og Badeanstalten. IT

33 Bygning 7 og 8 er ikke tilsluttet til det kommunale netværk og der skal derfor til undervisningsbrug føres lyslederkabel til bygningen og opstilles et krydsfelt. Modeller for en ny placering af administrationen. 1. Der indrettes et nyt undervisningsrum til trommeundervisning i bygning 7, Badeanstalten. 2. Trommeundervisningen placeres fremover i et af de store samspilsrum i Musikskolens stueetage. Model 1 Trommeundervisningsrummet skal bygges op som et frit stående rum i rummet: på et svømmende gulv med mindst 2 af rumvæggene skal der placeres akustikregulerende forsatsvægge loftet skal udføres som 3 lags gipsloft monteret på lydbøjler og monteret med et underliggende akustikregulerende loft. eksisterende støbejernsvinduer bibeholdes og der monteres indvendigt forsatsvinduer med lydglas For at indrette undervisningsrum i bygningen skal der etableres et nyt ventilationsanlæg. Den gamle rørføring på loftsrummet for ventilation fylder meget og skal fjernes for at skabe mulighed for placering af et nødvendigt nyt ventilationsanlæg. Ved at fjerne den gamle installation kan lydtransmission igennem rørene ud fra trommelokalet samtidig undgås. Det vil være en fremtidssikring af bygningen at det nye ventilationsanlæg dimensioneres så der fremover kan foregå undervisning i hele bygning 7. Der skal for bygning 7 påregnes en udskiftning af radiatorer og rørføring for at undgå lydtransmission. Anbefaling til model 1 Rygningspladerne på taget af bygning 7 er begyndt at gennemtære og skal udskiftes. Det vil give god mening, at tagbeklædningen fornyes, når man er i gang med en ombygning, da det samtidig vil gøre arbejdet med nedbrydning af eksisterende anlæg og placeringen af en ny og nødvendig ventilationsinstallation på tagloftet nemmere. Udgiften til udskiftningen af tagbeklædningen kan dækkes over genopretningskontoen. Ved at hulmursisolere bygning 7 vil bygningens energiramme forbedres, dette arbejde kan udføres med midler fra energipuljen. Tidsplan Ombygningen i Garnisonen vil kræve en byggetilladelse. Projektet kan udføres efter behandling i byrådet d og herefter fremsendes. Der må påregnes at indflytning først kan foregå til Model 2 Trommeundervisningen placeres i et af samspilslokalerne i stueetagen på Musikskolen og den musikalske legestue, kor- og samspilsundervisningen flyttes over i bygning 8, Gymnastikhuset.

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Mandag den 13-05-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den 10-10-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:30

Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den 10-10-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Referat Byrådet Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den 10-10-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen (KH) V Thorkil

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 15/2010 Mødedato: mandag den 04-10-2010 Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 28-03-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 28 marts 2011 kl 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus Medlemmerne var til stede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere