Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB), Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), John Laursen (JL) i stedet for Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH), Lene Ackermann (LA) i stedet for Anders Munk (AM), Lars Holm (LH), ingen i stedet for Rud Nielsen (RN). Afbud: Søren Vogth Hansen, Anders Munk og Rud Nielsen. Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), Michael Sørensen (MIS) referent. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalget A. Indstilling om ny udvalgsstruktur B. Status på medlemssituationen efter nytår. C. Div. ang. ny kredsstruktur D. Spørgsmål ang. nye arbejdstidsregler i. 37=40 Efterskolerne ii. Brev til DP E. KB kursus F. Indstilling om forhandlingsmandat i forhold til lederkontingent G. Indstilling om plan for HB s kompetenceudvikling H. Orientering om FTF/LO I. Orientering om P25 og konstituering J. Orientering om Koch udvalget K. Orientering om LP og DONG 3. Uddannelsespolitisk udvalg A. Indstilling om folkemødet B. Indstilling om kursustilbud C. Indstilling om professionsideal 4. Flere i fællesskab A. Indstilling om emner på KB-kurset 5. Organisationsudvalget A. Indstilling vedr. transport med fly. B. Indstilling om formulering i HB mappen om rejseudgifter og refusion af rejseudgifter til TR og medlemmer. C. Indstilling vedr. aktivering af repræsentantskabsvalgte. D. Indstilling af program og budget for pensionisternes årsmøde og kursus 2014.

2 6. Kursusudvalg 7. Arbejdsmiljøudvalg A. Indstilling af aflysning af temadag B. Indstilling af afholdelse af AMR/ TR møder C. Indstilling om en styrket indsats for AMR arbejdet 8. Indkomne forslag 9. Foreningens økonomi 10. Meddelelser fra: A. Formand B. Næstformand C. Øvrige HB-medlemmer D. Sekretariatet 11. Personsager 12. Eventuelt Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Nye punkter: De 3 punkter under punkt 7 fjernes. Nyt 7.A. Ikke medlemmers deltagelse i AMR kursus 2.L. Evaluering af mødet med Efterskoleforeningen 2.M. Stand til Efterskoleforeningens Årsmøde Trin 4 tillæg tages op under 2.D. 2. Forretningsudvalget A. Indstilling om ny udvalgsstruktur Næstformanden gennemgik forslaget. Der er en problematik om udvalgsformænd, som blev nævnt, idet næstformanden bliver formand i to udvalg, det evalueres til næste år. Der blev spurgt til Forligsnævnet? Der er ingen ændringer, det fortsætter som hidtil. Skal der være 1 eller 2 konsulenter til hvert udvalg? Det afventer nærmere vurdering, herunder strukturen for den samlede opgaveløsning på sekretariatet. Skal Medlem og forening hedde Organisationsudvalget? Signalværdien blev drøftet. Formanden mente, at det er vigtigt med konneks både til udvalgene og sekretariatet. Sammenhængskraften skal styrkes. Navnet bevares som i forslaget. Kan store udvalg få karakter af et halvt HB-møde? Ja risikoen er til stede, så det skal man have fokus på, at det ikke bliver.

3 Den i notatet foreslåede udvalgsstruktur indføres pr. 1. maj 2014 og evalueres i april B. Status på medlemssituationen efter nytår HWI orienterede. Hovedbestyrelsen gav udtryk for, at det er godt arbejde af alle hele vejen rundt, og tak til medlemmerne for sammenholdet. Formanden får dog stadig lunkne henvendelser fra medlemmer. Han har været ude på en del skoler for at snakke om situationen og besvare spørgsmål om konflikten og kontingentet. HWI fortalte videre, at på fredag lukker vi for rabatordningen, der er foreløbig 296 tilmeldte medlemmer. Halvdelen har bedt om at betale for et år, den anden halvdel betaler for alle fire år. Det har indbragt ca. 2 millioner kr. i fremskyndet likviditet. Det giver megen ekstra administration. Der kan gøres overvejelser om andre former for kontingentbetaling, fx længere betalingsperioder, hvis nogen ønsker det, men det skal i givet fald kunne håndteres bedre i medlemssystemet, inden vi evt. tilbyder det. C. Div. ang. ny kredsstruktur Foreløbig er der kun 21 KB medlemmer, der ønsker at stille op til de nye kredsbestyrelser, viser en anonym undersøgelse foretaget af bladet. Det bliver måske nødvendigt at prikke til nogen. Kreds 2 og 7 kan allerede nu også melde om kampvalg til kredsformandsposten, da der er to nye kandidater ude fra, ud over de to kendte kredse med to HB-medlemmer i. Der er et link på hjemmesiden til mulige kandidater. Frikøb starter og slutter 1/8, men er alt andet 1/5, fx telefonordninger? Flere kredse har fulgt frikøbet og først betalt telefon fra 1/8, så hvor længe skal der betales telefon? Sekretariatet undersøger, hvordan det har været administreret. Både nuværende ordninger og fremadrettet undersøges. PHS og KHH er tovholdere vedr. de stiftende generalforsamlinger, så man kan henvende sig til dem med spørgsmål. TR skal orienteres, når der er FSL-møder. Sekretariatet overvejer, hvornår der skal orienteres, fx måske ikke nødvendigt ved minikurser eller lignende. Bliver der en lille festlighed på aprilmødet for de HB-medlemmer, der stopper? FU overvejer. D. Spørgsmål ang. nye arbejdstidsregler i. 37=40 Efterskolerne MOS siger, at det ikke gælder, så LC kører sag. ii. Brev til DP Vi har fået de slides, som de har brugt på deres orienteringsmøder (link er udsendt), som vi har reageret på i form af et brev til dem med nogle opklarende spørgsmål. Generelt ser det fint ud, men der er nogle enkelte steder, hvor vi har valgt at reagere. Formanden gennemgik dem:

4 De skriver, at der kan være situationer, hvor der ikke skal gives UV-tillæg til alle lærere, hvis der er flere lærere i samme klasse. Vi kan forstå, hvis der efter 1. august 2014 ikke gives forberedelse til alle lærere, men vi mener, at der skal gives UV-tillæg til alle. UV-assistenter drøfter de igen. Tidsregistrering, mener de ikke, er nødvendigt. Vi mener ikke, at spørgsmålet er om, der skal registreres, men hvordan. De skriver, at lokalt arbejdstidsbestemte tillæg bortfalder? Vi forstår ikke helt, hvad det er for nogen? Er det ved omlægning af tjenesten, at 96 timers godtgørelsen bortfalder, eller hvad tænker de på? Lejrskoler medgår med 12 timer/dag siger DP. Det undrer os meget, da udgangspunktet er 22 timer. Skolen kan dog tjenesteplanlægge lærerne med fri, hvis der er mange lærere (flere end 2) af sted, og man reelt kan frigøre sig fra eleverne. De skriver, at det er en ledelsesvurdering, hvor mange timer man får til en lejrskole. Værnsreglerne ser FSL som vigtige, DP signalerer måske en lidt anden tilgang? iii. Andet Kan ledelsen bestemme, hvilken arbejdstidsordning, man er på, så alle på en kombineret skole er på samme vilkår? Eller kan man lave en lokalaftale om det? Ja, der kan laves en lokalaftale. Fravigelse af fuld tilstedeværelse, kræver det lokalaftale? Hvis skolen fx vil have 35 timers tilstedeværelse for alle lærere, kan resten erlægges hjemme? Ja det kræver en lokalaftale. Men kan man lave individuelle aftaler, hvor lederen med udgangspunkt i fuld tilstedeværelse aftaler noget med den enkelte lærer? Juridisk har vi nok ret i, at det også kræver en lokalaftale, men kan vi holde til at køre en sag mod vores eget medlem, der har ønsket en individuel aftale? Spørgsmålet afklares i LC. DLF centralt siger, at det kræver en lokalaftale, men lokalt siger de i flere kredse, at det kan fraviges og aftales med den enkelte lærer. TR s rolle bliver at forene medlemmerne, og desværre nok mere dem og os, som på andre dele af arbejdsmarkedet. Og på mange skoler kan det blive svært at samle lærerne til enighed. Man har krav på at få tjenesteplanlagt hele arbejdstiden, og derfor er der også krav om arbejdspladsens indretning. Aftaler man hjemmearbejde, kan det være svært at kræve ulempegodtgørelse. Men ledelsen og TR kan altid lave en lokalaftale om alt, og som gælder for alle. Inge Friis fra MOS har tilbudt os et orienterings- og dialogmøde svarende til det roadshow MOS laver for skoleforeningerne. Det prøver vi at sætte op. KL har accepteret, at undervisningsbegrebet er uændret, så det fastholder vi også, og LC er enige med os. Der synes at være et modsætningsforhold i Efterskoleforeningens Indstil kompasset side 16 contra bilag 4 om undervisningsbegrebet. Vi kigger på det. Angående møder for skoler uden TR, så kommer der materiale ud på fredag, pixi-udgaven af de nye arbejdstidsregler er næsten færdig. Der sendes et brev ud til medlemmer på skoler uden TR, hvor vi bl.a. beskriver forhandlingsproceduren, hvis skolen ønsker at indgå en lokalaftale. FSL vil nu mere aktivt stille modkrav for at beskytte mod det grænseløse arbejde. Brevet er foreløbigt, og må ikke udleveres endnu. iv. Trin 4 tillæg En skoleleder vil lave en beskrivelse af, hvad trin 4 tillægget indeholder af nylønsmidler. Der blev spurgt til, om det er i orden. Det er der ikke noget til hinder for. Skolerne har ikke interesse i at komme til at betale funktions- og kvalifikationstillæg to gange.

5 Der blev udtrykt bekymring for, at mange trin 4 lærere sakker bag ud i forhold til folkeskolen. Det undersøges, om det er sandt og hvorfor. E. KB kursus Hvornår afholdes KB-kurset? Der står den august i kalenderen, men der er budgetteret med et todages møde. Hvorfor ikke den , hvor HB alligevel har frikøb i stedet for den ? HKC er først booket fra onsdag aften, men kan godt flytte det frem. Det blev vedtaget, at det skal være et todages kursus. Afstemning: Onsdag-torsdag Torsdag-fredag 3 undlod at stemme 8 stemmer 2 stemmer Vedtaget, at KB-kurset ligger onsdag-torsdag den august. KB-dag for nye KB-medlemmer på sekretariatet fastlægges om muligt til august måned før KBkurset. Til dirigentlisten på kredsgeneralforsamlingerne skal der være en reminder om KB-kurset, formødedato, og dato for Repræsentantskabsmødet. F. Indstilling om forhandlingsmandat i forhold til lederkontingent Formanden redegjorde for indstillingen med baggrund i, at Lederne betaler 218 kr./måned/medlem (i 2014-niveau) til FSL for administration og andre spørgsmål, fx barsel. Et forståelsespapir ( Enighedspapiret ) fastslår, at der er tale om en udtømmende liste, som betalingen dækker over, men der står intet om Dispositionsfonden. Forretningsudvalget bemyndiges til at forhandle en plan for genopretning af FS Lederes kontingentbetaling iht. til den mundtlige orientering givet på HB-mødet. G. Indstilling om plan for HB s kompetenceudvikling Formanden opsummerede, at HB tidligere har haft et miniudvalg med MR og AST. Der var enighed om, at det er bedst at vente, til vi ved, hvordan HB ser ud efter april. Næstformanden orienterede om, at forhandleruddannelsen ikke udbydes i år pga. af de kommende aftaleforhandlinger, så det er først til næste år, at hun søger om at komme i gang med den. Kommer der et tilbud til ikke-genvalgte, som ved fusionen? Det overvejes af FU. - FU udarbejder en samlet plan til maj mødet på baggrund af HB-medlemmernes indspark til individuelle og fælles kompetenceudviklingsønsker. - Deltagelse i NLS-sommerkursus droppes i år af økonomiske grunde.

6 H. Orientering om FTF/LO Formanden orienterede om tankerne om et stort fælles lønmodtagerhovedforbund. AC ønsker ikke en fælles organisation. FTF og LO ønsker et tættere samarbejde, det giver større vægt, når man udtaler sig, men koster også på særholdninger, fx konkret om SVU som mere var et FTF end et LO problem. Trepartsforhandlingerne vil måske styrkes, det internationale samarbejde kan blive bedre, fx står Norge overfor samme forløb som os i foråret. Måske man kan få et fælles EU-kontor? I. Orientering om P25 og konstituering Formanden gav en orientering. Efterlønskassen blev tvangsmæssigt nedlagt, trods vedtagelse om det modsatte. Betty Zepka stopper i P25, da hun går på pension, så den 1. januar 2015 vil den blive overflyttet til samme ordning som Efterlønskassen, såfremt der ikke bliver ballade a la den i efterlønskassen. Bestyrelsen er udpeget frem til juli for en 4-årig periode. Der er derfor et hul frem til januar, hvorfor vi er blevet spurgt, om vi vil genudpege Arne Pedersen. Det blev vedtaget. J. Orientering om Koch udvalget Meningen med udvalget er at se på en forbedring af beskæftigelsen, populært sagt at få flere i job for færre penge, som formanden udtrykte det. Som det er nu, betjenes de ledige af både A-kasse og Jobcenter (JC). Lærernes A-kasse er gode til op til de første 9 måneder af ledighedsperioden, og de vil gerne tage ansvaret alene (uden JC). A-kassen har påpeget tre mangler, som rapporten burde have taget med: Når indsatsen er delt mellem A-kasse og JC i de første 6 måneder, begrænses indsatsen over for de ledige, da JC kun kender jobmarkedet i egen kommune, hvor A-kassen opererer landsdækkende. Det er vigtigt med jobrettet uddannelse også tidligt i forløbet. Der skal være en tryg økonomi om beskæftigelsesindsatsen. Resten af rapporten ser fornuftig ud. K. Orientering om LP og DONG Formanden fortalte, at købstilbuddet aldrig har været drøftet i LP s bestyrelse, selvom meget har været skrevet i pressen. Der har ikke været et offentliggjort udbudsmateriale, så der har ikke været noget at tage stilling til. LP køber normalt ikke aktier i enkeltvirksomheder, men køber puljer. LP har der i gennem aktier i bl.a. Goldmann Sachs. Formanden har skrevet om LP og DONG på vores hjemmeside, bl.a. at LP skal sikre medlemmernes investering, så det økonomiske perspektiv er vigtigt, dog er der et etisk kodeks om, at man ikke investerer i våben, børnearbejde, overtrædelse af menneskerettigheder m.m. L. Evaluering af mødet med Efterskoleforeningen Der var enighed i HB om, at det var et godt møde, det var rart at få sat ansigter på, og vi har mange fælles holdninger. Man ser gerne en gentagelse, både med Efterskoleforeningen, men også gerne de andre skoleforeninger. Det blev vedtaget, at man vil spørge DP først.

7 Friskoleforeningen står over for en række forandringer, og skal lige have tid til at finde nye ben at stå på. M. Efterskoleforeningens årsmøde Skal vi have en stand? HWI undersøger, hvad det koster, og om de udbyder stande. Det er efterfølgende oplyst, at det ikke er muligt. 3. Uddannelsespolitisk udvalg A. Indstilling om folkemødet Næstformanden fortalte, at hun ikke kunne orientere præcist endnu, da vi ikke kender programmet eller HB s sammensætning. Vi har to sommerhuse, så der er plads til overnatning, hvis andre vil med, kredsene må dog så selv betale øvrige omkostninger. Når programmet kendes, vil BLL og JCH udpege spændende områder, som vi så kan bemande efter en forudgående fastlagt plan. Der blev fremsat forslag om, at vi på forhånd reserverer yderligere 3 pladser, som besættes efter 1. maj, ud over de 4 i indstillingen nævnte og en fra bladet. Indstillingen tillægges yderligere kr. ud over de kr. Der bliver en forpligtelse om et kort referat af det, man har deltaget i. Formand og næstformand, samt sekretariatsmedarbejdere (BLL og JCH), en fra bladet og yderligere 3 personer (HB/KB) deltager for hovedforeningens regning. Budgettet er kr. Der udarbejdes en oversigt over de steder, hvor FSL gerne skulle være repræsenteret, således at de deltagende kan booke sig ind på disse arrangementer. B. Indstilling om kursustilbud Næstformanden vil gerne have udarbejdet en oversigt over vores kursusudbud, og en efterfølgende drøftelse af, om det skal se sådan ud fremover? Bliver temadel på junimødet. FSL s generelle kursusudbud skal tages op til behandling på et HB-møde i maj måned. Ikke vedtaget. C. Indstilling om professionsideal Næstformanden fortalte, at DLF lavede et i 2002, og det har de fremlagt igen bl.a. set i lyset af diskussionerne omkring lockouten. Vi har også brug for et professionsideal for lærerne på de frie skoler. Måske er processen vigtigere end resultatet, og det er i hvert fald afgørende, at kredsene involveres i tilblivelsen af et evt. professionsideal. Måske der kunne være noget på en opslagstavle/væg til KB kurset, hvor folk løbende kunne bidrage med input. Et sådant professionsideal kan fx være styrende/inspirerende i forhold til kurser og efter- /videreuddannelse. Og det kan skabe en synlighed om, hvad lærerarbejdet er.

8 Det må gerne tage et år mere, hvis det viser sig nødvendigt, da det er vigtigt, at det er gennemarbejdet. Frem til repræsentantskabsmødet i november vil vi arbejde på et professionsideal, som kan bringes til afstemning. Vi indstiller til HB, at det bliver et fast punkt på dagsordenen frem til repræsentantskabsmødet Flere i fællesskab A. Indstilling om emner på KB-kurset Næstformanden redegjorde for indstillingen. Der blev spurgt til, hvem planlægger kurset, skal det være det nye eller gamle udvalg? Det gamle starter, så vi kan komme i gang, og kursusudvalget laver et oplæg til maj mødet. Næstformanden fortalte om et FTF kursus, der handlede om, hvad måler man en organisation på, hvad er omdømme, hvordan møder man medlemmerne, hvad siger medlemmerne om os, det er nemlig ikke så afgørende, hvad vi selv mener/tror medlemmerne mener. AST supplerede om, hvordan kan vi aktivere medlemmerne? Fx ad hoc-arbejde, folk laver noget de brænder for, folk behøver ikke at sidde i KB, det har de ikke alle et ønske om. Formanden var lidt skeptisk, hvor går grænsen mellem frikøb og gratis arbejde? Bortset fra repræsentantskabsmødet går vi ikke ind for gratis arbejde for foreningen. Hvad kan man forvente af et adhoc-udvalg, hvor der ikke er betaling? Næstformanden nævnte netværk, fx a la mentorordningen, hvor man går ind i det for at få et personligt udbytte. Plakatkonkurrence kunne være et andet emne. Flere i Fællesskab står for planlægning og afholdelse af 2 X 2-3 timer af KB-kurset august De to emner er omdømmehåndtering og aktivering af medlemmer. Minikurserne får god kritik af medlemmerne. 5. Organisationsudvalget A. Indstilling vedr. transport med fly THM redegjorde for overvejelserne mellem på den ene side hensigtserklæringen om bæredygtighed ift. miljø, og tid og penge på den anden side. Formanden problematiserede, om vi så er bæredygtige? Kan vi ikke bare kalde det for transportregler? Næstformanden foreslog, at de to nederste bomber slettes, dvs. den om cykel på sekretariatet bør sløjfes, da vi ikke har en sådan, samt bomben om Vi cykler til arbejde sløjfes, da det vedrører sekretariatet.

9 Transport med fly bør undgås, bortset fra transport til Bornholm og ruten Aalborg/København. Se næste punkt B, hvor det blev drøftet samlet. B. Indstilling om formulering i HB mappen om rejseudgifter og refusion af rejseudgifter til TR og medlemmer Forældede dele som fax, modem og multimedieskat bør opdateres. I stedet for konkrete satser, bør der stå, at man følger statens takster, så de ikke skal opdateres hvert år. Hvordan besøger man efterskoler med tog? Der skal ikke stå fx 3. kvartal under telefonpunktet, det ER 3. kvartal. Det blev besluttet, at bæredygtighed slettes, og resten justeres/opdateres. HB mappens bilag 2.6 (vedlagt som bilag) revideres ift. flytransport, årlig drøftelse af rejseudgifter for HB og KB, samt refusion af udgifter til medlems- og TR møder. C. Indstilling vedr. aktivering af repræsentantskabsvalgte THM redegjorde for indstillingen, der egentlig først skulle komme til aprilmødet. Hensigten er at ensrette, hvad der sker i kredsene. Eksempler på netværk kan være en lukket gruppe på Facebook eller skolekom. Formanden spurgte til, om der har været drøftet andre modeller for repræsentantskabsmødet, en anden placering tidsmæssigt, både af repræsentantskabsmødet og valget? THM bekræftede, at det havde været vendt, og udvalget var nået frem til, at placeringen er optimal. Næstformanden nævnte, at der ofte er brug for flere suppleanter, da alle har været brugt i visse kredse. Skal repræsentationen fortsat være for hvert 30. medlem? Det er muligvis et problem, at der er en sommerferie mellem valget og afholdelse, der går lang tid, nogen skifter arbejde 1/8, så repræsentanterne skal mindes om det og aktiveres. Der blev drøftet, om man kunne afholde valg til repræsentantskabet i august, men risikoen er, at der ikke kommer mange til et sådant møde, der kun handler om det. Og netafstemning er næppe en løsning, da folk vil se kandidaterne og høre dem. Formødets rolle blev diskuteret, da nogen føler, at det nærmest erstatter repræsentantskabsmødet.

10 Skal der være valg til repræsentantskabsmødet i august i stedet for på kredsgeneralforsamlingerne? Afstemning: For indstilling 11 stemmer Imod 2 stemmer Ingen undlod at stemme Kredsbestyrelserne sætter fokus på vigtigheden af repræsentantskabet, og forsøger at aktivere TR erne til at hverve repræsentanter på lærerværelserne. Sekretariatet udsender en orientering til alle repræsentantskabsvalgte kort efter valget. En orientering om repræsentantskabsmødedatoen og de opgaver valget indebærer. Der udsendes samme skrivelse til suppleanterne. Kredsene forpligtes desuden til at oprette et elektronisk netværk til repræsentanterne i august/september, herunder at fastsætte formødedatoerne så tidligt som muligt. D. Indstilling af program og budget for pensionisternes årsmøde og kursus 2014 Materiale kommer til næste møde. Udvalget indstiller program og budget for pensionisternes årsmøde og kursus. I forhold til budgettet er det forudsat, at der opkræves brugerbetaling, så rammebeløbet for 2014 holdes. Se vedlagte bilag. Venter. HEH omtalte et arrangement for vores ledige medlemmer om brugen af smartboard. Det havde været et godt arrangement med RJ som dygtig oplægsholder. Det var et billigt arrangement, langt under budgettet, så man vil arrangere en dublering på Sjælland om smartboards, og en skole og en oplægsholder blev efterlyst. MR s skole kan lægge lokaler til. En oplægsholder efterlyses stadig. Der blev spurgt til, om der kan overføres penge fra år til år til særlige grupper? THM redegjorde for pensionisterne, i det der har været en egenbetaling/depositum, som skulle dække et evt. underskud. Da man fik det gjort endeligt op, ville man ikke overføre yderligere 37 kr. til 140 personer, da de allerede havde fået halvdelen af deres depositum overført, dvs. 250 kr. retur, hvorfor restbeløbet blev overført til næste år, så der ikke skulle foretages yderligere en tilbagebetaling til deltagerne. Fremover skal vi ikke tilbagebetale, før end det er endeligt opgjort, så vi ikke kommer i samme situation igen. HWI har sagt OK til de ledige. THM fortalte, at vores Ollerup-studerende også er blevet lovet kr. overført. Det blev fastslået, at generelt kan der ikke ske overførsler fra år til år. 6. Kursusudvalg Iab.

11 7. Arbejdsmiljøudvalg 7.A. Ikke medlemmers deltagelse i AMR kursus MR redegjorde for problemstillingen: Kan ikke-fslmedlemmer, som er AMR, deltage i vores kurser mod betaling? Af invitationen fremgår det, at det kun er medlemmer. Der var enighed om et klart nej til de AMR, der kunne være medlem, men som ikke er det/vil være det. Hvad med dem, der ikke kan blive medlem af foreningen? Fx pedeller eller øvrige TAP ere. Kan de deltage mod betaling? Næstformanden mente, at det udvander vores opfordring til, at de på skolerne vælger en lærer som AMR. Andre mente, at de skal samarbejde på skolen, og at det vil styrke situationen for lærerne, hvis fx AMR-pedellen kommer med. MR oplyste, at 57 af 214 AMR er er tilmeldt. Skal vi gøre mere for at oplyse medlemmerne om, hvorvidt AMR er anmeldt, ud over begge nyhedsbreve i forrige uge? Vi har nemlig opdaget, at rigtig mange AMR ere har glemt at genanmelde sig. De er valgte på skolen, men har ikke anmeldt valget til FSL. Kan vi gøre noget for at hverve flere AMR ere? Formanden foreslog et kompromis med en 2-årig overgangsperiode? Så har alle haft muligheden for at skifte AMR til en lærer, der er medlem. MR påpegede, at det er fokus, og ikke rollen, der har ændret sig for AMR. Afstemning: Kun for medlemmer Andre kan komme med mod betaling Ingen udlod at stemme 7 stemmer 6 stemmer Besluttet, at kurset kun bliver for medlemmer. I et kommende nyhedsbrev til alle medlemmer, skal vi minde dem om valg af AMR. FTF lavede i 2012 en rapport om det psykisk arbejdsmiljø, en ny miniundersøgelse kommer snart. 8. Indkomne forslag Iab. 9. Foreningens økonomi HWI fortalte, at der arbejdes på et skøn for 2013 til næste møde. Omkring restancer, har vi tidligere vedtaget en strammere praksis. Før var der 341 restanter, og 213 har nu betalt. I alt har vi foreløbig fået kr. ud af kr.

12 10. Meddelelser fra: A. Formand Iab. B. Næstformand I år er der 200 års jubilæum for undervisningspligten. Vi kan måske få en udstilling til repræsentantskabsmødet, HWI undersøger. C. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: Netværksdatoer er på plads. Skoler uden TR er på plads. 26/3 er der afskedsreception. Ny STU på vej, Horisonten STU, og de vil gerne lave en aftale med FSL. Kreds 2: Svært at finde nye KB-medlemmer til den nye kreds. Kredsen har fået en regning på kr. for et medlemsmøde, som HLH har afholdt. HWI undersøger. Kreds 3: 6 netværksmøder, ca. 50 deltagere er tilmeldt. Har aftalt møde på skole om valg af ny TR samt yderligere en problemstilling. Kreds 4: Kun to skoler uden TR. Kreds 5: Netværksmøder. Afholder medlemsmøde sammen med to andre kredse. Flere TR ere er ikke registreret i medlemssystemet. Kreds 6: Pensionsmøde afholdes. TR og ledere fælles møde vol. 2 er aftalt. Kreds 7: 2 møder for skoler uden TR er på plads. 4 netværk i kredsen, der kører meget forskelligt. Kreds 8: Pensionsmøde med over 40 tilmeldte. Skoler uden TR er der aftalt et møde for. Mange påtænkte opsigelser fra små skoler. Problemer med at nå at aflevere regnskabet. Kreds 9: Kredsformanden skal deltage i en paneldebat for de tyske skoler. Træf for TR, TR-suppleanter og AMR. Kun 3 tilmeldte til seniormøde.

13 Kreds 10: Skoler uden TR, der afholdes 3 møder i Herning, Silkeborg og på Samsø. Formanden for Aarhus Lærerforening har været ude til et oplæg. Kredsen har et underskud på kr., budgettet var på minus kr., men konflikten alene kostede kr., så set i det lys, er det fint. Kredsen holder en lukke og slukke fest, hvor Arne Pedersen holder oplæg, Hans Fischer og Søren Sørensen inviteres også som tidligere kredsformænd. Kreds 11: 4 netværksmøder er planlagt. Lønmøde. Kredsen har 84 medlemmer på skoler uden TR spredt ud over hele kredsen og mange skoler, 5 tilmeldte ind til videre til de to arrangementer. Der bliver kampvalg til kredsen. Frie Skolers Ledere: Iab. D. Sekretariatet I det seneste referat kunne det læses som om, der kun er arbejdspresproblemer på økonomifunktionen, men det er der også på konsulentsiden og de øvrige administrative medarbejdere, men pointen er, at AT går videre med fokus på økonomifunktionen. Det sker ved et nyt besøg den 27/2. Vi har fået to medlemshenvendelser omkring skat og konfliktbidraget. Hvordan er det med fradragsretten, og er konfliktbidraget ud over de kr.? Vores revisor er involveret, vi har bedt skat om et bindende svar. Stillingsopslaget på en ny konsulent blev gennemgået. Vores vikar er nu ansat månedslønnet frem til sommerferien med 28 timer/uge, der modsvarer refusionen for en langtidssygemeldt administrativ medarbejder. Vi har en kørselsordning for formanden og næstformanden i form af et honorar, der modsvarer skattefri kørsel mellem hjem og arbejde. Næstformanden har ikke haft brug for ordningen, men formanden har fået 5000 kr./måned i 2013 a conto, men kørselsomfanget har været markant lavere, svarende til ca kr. pga. mange møder ude. Der er derfor aftalt en a conto på 3500 kr./måned i 2014, hvor i der modregnes det for meget udbetalte i Personsager Der har været flere opsigelser end sædvanligt, måske som følge af, at grundskolerne er beskåret med 3,3 % i tilskud. Sag XXX Alle lærere har aftalt at gå ned i tid kollektivt. Sag YYY En skole har bragt et stillingsopslag, hvor de reklamerer med en attraktiv arbejdstidsaftale, men skolen har ingen TR, og FSL har ikke indgået nogen aftale med dem. Sag ZZZ Lønmæglingssag i ministeriet.

14 Sag XYZ Bekymring blandt lærerne på en skole, hvor et tidligere forstanderpar kører retssag mod skolen, hvilke konsekvenser får det. Sag ZXY Lokallønnen er bortfaldet?! 12. Eventuelt Hvilke konsulenter har hvilke ansvarsområder? Hvis kredsen skal lave et arrangement, så kontakt HLH, der koordinerer. Sekretariatet har en telefonliste, som HB får en kopi af. Skabelon er på hjemmesiden til kandidatur og præsentation. TKE har spurgt kendte kandidater, det undersøges, hvad man skal gøre og hvornår. Referat: Michael Sørensen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. september 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.9.2013 kl. 8:30 Slut: 11.9.2012 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.-10. april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.4.2014 kl. 13.00-18.30 Slut: 10.4.2014 kl. 9.00-17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 23. 24. oktober 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 23.10.2013 kl. 10.15 Slut: 24.10.2013 kl. 15.40 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde Dato 20. maj 2015 Dagsordenspunkt 6.1. Emne Baggrund: Forløbsbeskrivelse OK 2015 m.v. OK 2015 forhandlingerne i stat og kommuner Hovedbestyrelsens arbejde Januar 2014: På hovedbestyrelsens

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 6.-7. maj 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 6.5.2015 kl. 12.00 til 18.30 Slut: 7.5.2015 kl. 9.00 til 16.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. september 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 14.9.2016 kl. 13.00 Slut: 15.9.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 7

Stiftende generalforsamling kreds 7 2. Valg af referent 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dagsorden Velkomst Referat d. 24.4.20 14 Stiftende generalforsamling kreds 7 5. Regnskabsaflæggelse* 6. Indkomne forslag 7. Valg af kredsformand

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017.

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Studerende fra DfL i Ollerup optages i FSL som særlige medlemmer og udgør tilsammen gruppen af lærestuderende fra DfL. Formålet

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Mødetid: Tid: 19:00 Sted: Landskontoret Deltagere: Frida Neddergaard, Line Mandix Thorsen, Jonas Johnsen, Jonas Mandix Thorsen og Lone Nørager Kristensen.

Læs mere

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 3 Overenskomster... 2 3.1 GL overenskomst... 2 3.2 AVU overenskomst... 3 4 HF2... 3 5 Fastholdelses konference... 3 6 VUC Erhverv... 4 7 VEU... 4 8 Personale,

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 27. oktober 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13.-14. april 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 13.4.2016 kl. 16.00 Slut: 14.4.2016 kl. 16.15 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat af Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl 7:50 11:20 på Brøndbyvestervej 58

Referat af Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl 7:50 11:20 på Brøndbyvestervej 58 Referat af Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl 7:50 11:20 på Brøndbyvestervej 58 Den 20. januar 2015 Afbud: Flemming Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: O = Orientering

Læs mere

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. juni 2016 Sted: Julegård, Aakirkeby Start: 15.6.2016 kl. 10.00-18.00 Slut: 16.6.2016 kl. 9.00-12.00 URO/HWI/MHV Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. december 2016 Sted: HKC Start: 07.12.2016 kl. 13.00 Slut: 08.12.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere