Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 10. september 2009 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 10. september 2009 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230."

Transkript

1 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 10. september 2009 kl afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 34 husstande repræsenterende 68 stemmer. Områdeleder Mogens Arildslund (MAR). Forretningsfører Lars Lehmann (LL), Boligkontoret Danmark. Driftchef Jesper Kjærsgaard (JKJ), Boligkontoret Danmark. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af budget og driftplan for Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt Afdelingens næstformand Frits Hansen bød velkommen. Ad 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bjarne Nigaard (BN) blev foreslået og valgt som dirigent. Annette Worsøe blev valgt som referent. Stine Bergmann, Nordengen 46, Ulla Blixenkrone, Byengen 1A og Mike Schmidt, Byengen 82 blev valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede mødets lovlighed, og dermed var afdelingsmødet beslutningsdygtigt. Ad 2 Beretning Afdelingens sekretær Annette Worsøe (AW) læste afdelingsbestyrelsens beretning højt: Bestyrelsen : Beklageligvis er der sket en fejl i forbindelse med indkaldelsen til dette beboermøde. Vi havde ikke fået orienteret Boligkontoret om at Lis Nielsen og Conni Janning ikke ønskede genvalg. Lis og 1

2 Conni havde sagt det, men det smuttede i skyndingen, da vi havde travlt med at få indkaldelsen omdelt til tiden. Vi har været glade for den tid, de har givet til bestyrelsen, og vi synes, at de begge har gjort en rigtig god indsats. Tak for det. For få dage siden meddelte Bjarne Karlsen, at han med øjeblikkelig virkning valgte at trække sig fra formandsposten pga. et stærkt øget arbejdspres på hans arbejde. Bjarne har været med i bestyrelsen i rigtig mange år, bl.a. som næstformand for Marianne Andersen, og de 2 sidste år som formand. Tak til Bjarne for de mange år som aktiv deltager i beboerdemokratiet. Økonomi : Som de fleste andre steder i samfundet er vi nødt til at køre en meget stram styring af vores økonomi. En række af vores udgifter har vi ikke indflydelse på, de bliver pålagt os udefra. Når det kommer til de udgifter, som vi selv har indflydelse på, er vi så heldige, at vi har nogle meget gode folk ansat. Vores inspektør, Mogens, og vores dygtige funktionærer har gjort det til en sport at spare penge. De sparer afdelingen mange tusinde kroner ved at være meget omkostningsbevidste ved indkøb, og ved at de selv kan udføre en række håndværksopgaver. Renoveringssagen : Her har vi indsendt en helhedsplan og fået forhåndsgodkendelse. I øjeblikket afventer vi landsbyggefondens tilbagemelding vedr. besigtigelsesbesøg og indsendelse af helhedsplan i april De har pr. tlf. meddelt, at de ville forsøge at få os med på en oktober gennemgang, hvilket vi ser frem til. Fraflytninger : Vi har haft 26 fraflytninger i 2009 indtil videre. Varmt vand : Efter vi fik udskiftet af alle vores varmtvandsbeholdere og fik opsat en ny energibesparende pumpe til sommerbrug, kan vi se, at vi sparer flot på både el- og varmeforbrug. Samtidig har vi fået en meget mere stabil temperatur på det varme vand. Det holder helt ud i enderne af varmtvands-systemet. Kokkedal på Vej Samarbejdet med Skovengen og Egedalsvænge i Kokkedal på vej kører videre. I fredags løb det store flotte arrangement Kulturraketten af stablen. I august blev der afviklet en farverig gadeteaterfestival over flere dage. Der har været en bustur til Knuthenborg Dyrepark med 58 deltagere i alle aldre, og for beboere i alderen 50+ har der været udflugt med byvandring i København. Her i beboerlokalet kører der en række godt besøgte foredrag arrangeret af Marianne Andersen og Lone Schrøder. Emnerne er meget forskellige, hundeadfærd, el-besparelser og den lille forskel. I oktober og november kan vi se frem til at høre om lokale udgravninger og kommunalvalg. Og så har Kokkedal på vej medvirket til, at vores kondirum i kælderen i Byengen 10 har fået nye og bedre maskiner. Husk at der er åbent hus på tirsdag d. 15. september kl. 19. Fælleslokalerne: Selskabslokalet, beboerhotellet og kondirummet bliver flittigt benyttet til gavn og glæde for rigtig mange. Hvad angår vaskeriet, er priserne ikke blevet reguleret i flere år, Derfor har vi indarbejdet en lille prisstigning i det nye budget, men vi vil stadig være meget billige i forhold til lignende steder. 2

3 Parkeringspladser: Bestyrelsen har valgt at arbejde videre med ideen om at etablere parkerings-pladser på vores græsareal langs stamvejen Skovengen til udlejning til egne beboere eller til naboafdelingen, stadig med det forbehold, at det skal være omkostningsneutralt for afdelingen. Hjemmesiden: Ole Lianee har som webmaster lavet et stort og flot arbejde med vores hjemmeside bynordengen.dk. I de senere år har Ole fået travlt med andre ting, så han har ikke brugt så meget tid til at være webmaster for os. Vi kunne godt tænke os at få gang i siden igen, og vi vil meget gerne fortsætte samarbejdet med Ole, hvis han har tid. Ellers må vi til at se os om efter en anden webmaster. Beboermappen: Vi har planer om, at indholdet af vores beboermappe skal ligge på vores hjemmeside, så kan de beboere, der ikke har internetadgang, rekvirere en mappe på ejendomskontoret. Som det er nu, koster det rigtig mange penge, hver gang der er ændringer til mappen. De skal trykkes i 370 eksemplarer og omdeles. Til slut vil vi sige tak til vores ejendomsfunktionærer, inspektør, flagmænd og vores samarbejdspartnere. Stine, No. 46, når beboermappen bliver flyttet over på internettet, skal afgiften for en mistet mappe vel væk, og teksten ændres i velkomsten. Svar. AW, det er taget til efterretning. Asger, By. 86, vedr. P-pladser på græsset mod Skovengen, som nævnt ved beboermødet i maj, mener han stadig ikke, at der er mangel på P-pladser. Skal der ikke laves en behovsanalyse? Svar. FH, vi er nødt til at have et projekt med priser, før vi kan undersøge interessen. Henrik, No. 66, når der er problemer mht. Skovengen, kunne man så ikke køre ud til pladserne fra sidevejene. Svar. FH, vi ønsker ikke bilkørsel hen over stien syd for Byengen. Afdelingsmødet godkendte beretningen. Ad 3 Forelæggelse af budget og driftplan for 2010 Lars Lehmann (LL) forelagde budget og driftplan for Der vil blive en huslejeforhøjelse på 4,7%. Jeanne, By. 153, man kan ikke se på 10-års planen, hvornår lån udløber. Svar. LL, når byggelån udløber, fortsætter afdelingen med at betale det samme, men nu med 1 del til boligselskabets dispositionsfond og 2 dele til Landsbyggefonden. I øvrigt har 10-års planen ikke noget med lånene at gøre. 10-års planen drejer sig om opsparing til fremtidige anskaffelser. Lån kan både være 20- og 30-årige, fastforrentede og indekslån. Annette Strenov, By. 8A, hvad menes med nye stier. Svar. LL, det er de stier, der er blevet flyttet langs alle veje undtagen vejen foran de små lejligheder. 3

4 Jesper Kjærsgaard (JKJ) gennemgik mængdeliste over planlagt vedligeholdelse og anskaffelser i Torben, No. 55, traktor bliver afskrevet på 1 år. Svar. JKJ, ja for der er sparet op til den i 10 år. Stine, No. 46, penge til beplantning er penge ud af vinduet, de planter, der står i bøtterne i Nordengen bliver ikke passet. Hvad med pengene til P-pladserne, der er problemer med hegnene i Nordengen, de vælter ned over fortovet. Svar. MAR, penge til P-pladser er til opretning af brostenskanter mv. MAR vil se på rækværkerne i Nordengen. Max, By. 115, er traktoren slidt op? Svar. LL, nej den skal sælges nu, mens den er noget værd, og inden den bliver for dyr i reparationer. Jeanne, By. 153, drift af selskabslokale ca. kr , det er mange penge. Svar. JKJ, der er rengøring og optælling, hver gang det har været lejet ud, indtægterne står et andet sted i budgettet. Torben, No. 55, føler ikke at brev fremsendt i efteråret med finansieringsforslag er blevet besvaret fyldestgørende. Svar. AW, punktet vedr. en forhøjelse af indskuddet blev besvaret ved forårsmødet, hvor det blev nævnt, at selskabsbestyrelsen ikke mener, at det er en god ide for tiden, da vi er i hård konkurrence med mange nybyggede lejligheder, der lejes ud, fordi de ikke kan sælges. Svar. LL, vil se på brevet igen for at samle op på ubesvarede spørgsmål. Dirigenten opfordrede til, at det blev taget op på næste bestyrelsesmøde. Torben, No. 55, afdelingens karakter (rating) er blevet dårligere, hvorfor? Svar. LL, bl.a. på grund af for små henlæggelser, de bør være 250 kr./m2, men er nu kr./m2. Torben, No. 55, tv bliver dyrere, kan vi ikke bare få individuelle pakker? Svar. Freddy Woer (FW), vi tror ikke, at telefon-kobberet i vores bebyggelse kan bære tv-signaler til alle. For øjeblikket får vi tv-signalet gennem et separat kabelnet rundt i bebyggelsen. Vi er i gang med at undersøge mulighederne. I andre bebyggelser kan de gøre det billigere vha. frivillig arbejdskraft. Stine, No. 46, vil gerne være med til at beslutte TV-signal. Dirigent, bestyrelsen vil arbejde videre med det. Jeanne, By. 153, hvis huslejeudviklingen fortsætter sådan her, bliver det en meget dyr husleje om 10 år. Svar. LL, det er svært at forudsige skattestigninger, men huslejestigningen skal være jævn, derfor sker der løbende opsparing og henlæggelser, så vi har pengene, når vi får brug for dem. Marianne, By. 55, kommunesammenlægningen har været dyr. Lone, No. 21, ønsker at budgettet bliver vist op på skærm, næste gang, så alle kan følge med, selvom de ikke har det udvidede budget. Svar. LL, der har været problemer, med at de bagerste rækker ikke har kunnet læse på skærmen. Jeanne, By. 153, opfordrer til, at man rekvirerer det udvidede budget. Afdelingsmødet godkendte det fremlagte budget og driftplan. Ad 4 Valg Valg af formand: Opstillet: Freddy Woer, Byengen 152 Freddy Woer blev valgt til formand for afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode. 4

5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Opstillet: Lone Schrøder, Nordengen 21, Birgit Markfoged, Nordengen 82 og Max Hansen, Byengen 115. Afstemning: Birgit 48 stemmer, Lone 36 stemmer, Max 28 stemmer, 6 ugyldige, 2 blanke. Birgit Markfoged blev valgt til afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode. Lone Schrøder blev valgt til afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode. Valg af 2 suppleanter: Opstillet: Max Hansen, Byengen 115 og Mike Schmidt, Byengen 82. Max Hansen blev valgt som suppleant for en 1-årig periode. Mike Schmidt blev valgt som suppleant for en 1-årig periode. Ad 5 Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. Ad 6 Eventuelt Stine, kunne godt tænke sig at få aconto-varmebidraget sat ned, så hun havde pengene på egen konto. Jeanne, tæppebankestativ, OK at det står nede ved hende, men det er for højt og for tæt på hækken. MAR har målt på stativer andre steder og lavet det i samme højde. Max, man bør kunne gå rundt om det. Det blev ikke vedtaget på forårsmødet at tillade 2 husdyr. Nogen havde fejlagtigt fået den opfattelse, at der i alle tilfælde ville blive ur-afstemning om det. Jeanne, By.103 og Janni, No.86 arrangerer loppemarked d. 27/9 for enden af vejen Byengen Der kommer sedler ud. Referent: Annette Worsøe 21. september 2009 Dirigent Bjarne Nigaard 5

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 15. september 2014 Sted Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 76 lejemål repræsenteret Fra fsb-organisationen:

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00 Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 64 husstande var repræsenteret inkl. afdelingsbestyrelsen v/ formand Claus Dahl,

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra budgetbeboermøde d. 21. september 2010 24 husstande var repræsenteret Dirigent: Ole Kristensen (OK) Referent: Henning Larsen 1 Vinie Hansen (VH) fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen, og forslog

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere