JB Financial Airbag II 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JB Financial Airbag II 2010"

Transkript

1 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet...

2 Jyske Markets Investering i billige bankaktier Vil du være med, når bankaktierne stiger igen? Tror du på, at bankaktierne har nået bunden, og tror du på, at de vil få et comeback over de næste 2½ år? Så kan JB Financial Airbag II 2010 være en attraktiv investering for dig! JB Financial Airbag II 2010 giver dig et afkast ved udløb, der afhænger af, hvorledes en kurv af 15 af de største banker i verden vil klare sig over de kommende 2½ år. Stiger kurven, vil dit afkast ved udløb være 130% (forventet deltagelsesgrad) gange den procentvise stigning i kurven. Falder kurven derimod til en værdi på mellem 80% og 100% af startværdien, får du 100 kr. tilbage for hver 100,75 kr. du har investeret. Falder kurven til en værdi på under 80% af kurvens startværdi, får du værdien af kurven ved udløb, altså samme beløb som hvis du ejede aktierne direkte. I forhold til en direkte investering i aktiekurven får du altså en forstærket deltagelse i stigninger og hovedstolsbeskyttelse, såfremt den underliggende kurv ikke er faldet med mere end 20% ved udløb. Indfries obligationen til kurs 100, mister du 0,75 kr., samt de renter du ellers ville have optjent gennem obligationens løbetid. Falder kurven med mere end 20%, bærer du hele tabet. Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg

3 Vi forventer et comeback til bankaktierne ovenpå kreditkrisen Den globale finanskrise som begyndte i juli 2007 har generelt ramt bankaktierne meget hårdt, og det er vores opfattelse, at de også er blevet ramt for hårdt. Det, der begyndte som en krise med baggrund i subprime-lånemarkedet, har udviklet sig til en verdensomspændende kreditkrise. Denne udvikling har givet anledning til fald i aktiekurserne for finansielle selskaber over en bred kam, og der er ikke nødvendigvis nogen god forklaring på faldene for de enkelte aktier. Der vil utvivlsomt opstå reelle tab som følge af subprime-lån, men risikoen for tab alene kan på ingen måde forklare de massive kursfald for sektoren. Vi ser som sådan ikke de store fundamentale problemer for bankerne som helhed, og forklaringen på kursfaldene skal, som vi ser situationen, findes i et tillidsproblem på finansmarkederne. Vi forventer, at situationen på markederne vil normaliseres, og vi forudser et generelt comeback for de finansielle selskaber. På det meget korte sigte, afhænger kursudviklingen for de enkelte aktier af krisens umiddelbare udvikling, mens vi med en 1-2 års horisont forventer kursstigninger for branchen som helhed. Som gruppe ser vi bankaktierne som fundamentalt billige. Historisk set har der i forbindelse med finansielle kriser været gode penge at tjene på at købe bankaktier, som i forbindelse med kriser er faldet meget. Man har flere gange set aktiekurserne falde dramatisk i forbindelse med kriser, for derefter at se kurserne stige pænt i de følgende år. Det er vores opfattelse, at der i forbindelse med subprime-krisen er sket en overreaktion i forhold til bankaktierne, og vi forventer derfor, at historien med kursstigninger kan gentage sig. Ovenstående synspunkt bakkes op af en gennemgang af situationen i forbindelse med de seneste 25 års finansielle kriser. UBS har i en artikel fra 6. december 2007 gennemgået kursbevægelserne for bankaktier, som grundet kriser er blevet handlet til meget lave værdier for kurs/indre værdi. Kriserne i 1982, 1987, 1992, 1998 og 2002 ville alle sammen have givet anledning til et yderst pænt afkast til investorer, som havde investeret i billige bankaktier. Havde man fuldstændigt ukritisk købt bankaktier, lige så snart de blev handlet til kurs/indre værdi under 1,1, så havde man i gennemsnit over de 5 perioder haft et afkast på 64 % efter 2 år. De 2-årige afkast for hver af perioderne spænder fra 46 % til 110 %. Havde man i stedet købt bankaktier med kurs/indre værdi på 1,5, var afkastet over 2 år i gennemsnit 41 %. I den nuværende situation er det vores vurdering, at aktierne i flere af verdens største finansielle selskaber handles til meget lave niveauer af kurs/indre værdi. 2

4 Hvad får du ved en investering i JB Financial Airbag II 2010? JB Financial Airbag er en investering i danske kroner, som løber i 2½ år. Afkastet ved udløb afhænger af udviklingen i den underliggende kurv af bankaktier. Kurven indeholder 15 banker, der er udvalgt som top 15 i indekset MSCI World/Financials Index, dvs. 15 af verdens største banker. Stiger denne kurv, opnår du ved udløb et afkast på 130% (forventet deltagelsesgrad) gange den procentuelle stigning i kurven. Falder værdien af den underliggende kurv er din hovedstol beskyttet så længe slutværdien for kurven ved udløb ikke er faldet med mere end 20% i forhold til startværdien for kurven. Såfremt det er tilfældet, indfries obligationen til kurs 100. Såfremt slutværdien for den underliggende kurv ved udløb er faldet med mere end 20% i forhold til startværdien for kurven indfries obligationen til værdien af kurven. For eksempler på beregning af indfrielseskurser, se afsnittet Eksempler på beregning af kurs ved udløb. Hvad er en deltagelsesgrad? Deltagelsesgraden angiver med hvilken vægt du deltager i kurvens potentielle stigning ved udløb. Deltagelsesgraden afhænger af udviklingen i markedet og kan derfor ikke endeligt fastlægges før på selve handelsdagen (7. februar 2008). På nuværende tidspunkt forventer vi en deltagelsesgrad på 130%. Kan der på handelsdagen ikke opnås en deltagelsesgrad på minimum 120%, gennemføres udstedelsen ikke, og du får dine penge tilbage. JB Financial Airbag II 2010 kan passe godt til dig, hvis Du mener, at bankernes aktier har oplevet for store kursfald som følge af kreditkrisen og derfor nu er billige. Du har en forventning om, at bankernes aktier vil få et comeback over de kommende 2½ år. Du har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på 2½ år. Du kan undvære pengene i 2½ år. JB Financial Airbag II 2010 er som udgangspunkt en køb-ogbehold investering, da det skitserede afkast først slår fuldt igennem ved udløb. Jyske Bank stiller dog løbende købs- og salgskurser i obligationen, så det er muligt at sælge obligationen undervejs i løbetiden. JB Financial Airbag II 2010 passer måske ikke så godt til dig, hvis Du har en forventning om, at bankernes aktier ikke vil stige nævneværdigt over de kommende 2½ år. Du har en forventning om, at bankernes aktier om 2½ år vil opleve et fald på over 20%. Du i forvejen er stærkt eksponeret overfor banksektoren. Du vil få brug for pengene med kort varsel. Du ønsker en fastforrentet placering. Dine fordele Høj deltagelsesgrad på 130% (forventet). Intet loft over afkastet. 100% hovedstolsbeskyttelse, så længe den underliggende kurv ikke er faldet med mere end 20% ved udløb. 3

5 Bemærk at investeringen ikke er hovedstolsbeskyttet. Du kan risikere at miste hele eller dele af det investerede beløb. Indikative vilkår Fondskode B50117 ISIN kode DK Introduktionskurs 100,75 franko Nominel kurs 100 Kuponrente 0% Introduktionsperiode 23. januar 6. februar 2008 Udstedelsesdag 12. februar 2008 Udløbsdag 12. august 2010 Handelsdag 7. februar På handelsdagen fastlægger vi de endelige vilkår for obligationen. Herunder fastlægges hvilke selskaber, der indgår i top 15, startværdierne for de 15 aktier og deltagelsesgraden. Vi forventer ved uændrede markedsvilkår en deltagelsesgrad på 130%. Obligationen udstedes ikke ved en deltagelsesgrad på under 120%. Investeringsvaluta DKK Stykstørrelse DKK Minimumsinvestering DKK Omkostninger Ved handel med obligationen i dens løbetid påregnes kurtage efter bankens almindelige forretningsbetingelser. Årlige omkostninger i ÅOP beregnes som de samlede årlige omkostninger i procent for procent (ÅOP) investor ved at have obligationen. De er beregnet i henhold til Finansrådets anbefalinger for strukturerede obligationer, og dækker distributions- og arrangørhonorar samt udgifter til markedsføring mv. ÅOP for JB Financial Airbag II 2010 udgør 0,696 pct. Underliggende aktiv Aktiekurv af 15 bank-aktier (se tabel på side 6) Top 15 i indekset MSCI World/Financials Index. Kurven fastlægges på handelsdagen og er de 15 aktier, der på dette tidspunkt ligger øverst i indekset. Aktierne i kurven er de samme gennem hele løbetiden. Startværdi og slutværdi Startværdierne for aktierne i kurven fastlægges på handelsdagen. Dvs. lukkekursen for de enkelte aktier den 7. februar For aktier, der handles i Japan, anvendes dog lukkekursen den 8. februar Slutværdien for aktierne i kurven beregnes som et gennemsnit af fem ugentlige slutkurser i de sidste fire uger af obligationens løbetid. Første gang d. 9. juli 2010 og sidste gang d. 6. august Afkastet på kurven beregnes som et simpelt gennemsnit af de 15 aktiers udvikling, beregnet som den procentuelle udvikling mellem startværdi og slutværdi for den enkelte aktie. Barriere 80% af startværdien Barrieren gælder for aktiekurven samlet og gælder kun ved udløb. Dvs. at selvom kurven har været under barrieren i løbetiden men er endt over barrieren ved udløb, er barrieren ikke brudt. Hvis en eller flere aktier ender under barrieren, men kurven samlet set ender over barrieren, er barrieren ikke brudt. 4

6 Deltagelsesgrad Kurs ved udløb Forventet 130% (minimum 120% - Deltagelsesgraden fastlægges endeligt på handelsdagen) Hvis aktiekurven ved udløb samlet set er steget, indfries obligationen til kurs 100 plus den procentuelle udvikling for aktiekurven gange deltagelsesgraden gange 100; Udløbskurs Slutværdi Startværdi = * Deltagelsesgrad * 100 Startværdi Hvis aktiekurven ved udløb samlet set er faldet, men ikke er endt under barrieren, indfries obligationen til kurs 100. Hvis aktiekurven ved udløb samlet set er faldet til under barrieren, indfries obligationen til værdien af aktiekurven. Dvs. udløbskursen beregnes som: Slutværdi Startværdi Udløbskurs = * 100 Startværdi Udsteder Prospekt Børsnotering Køb & Salg Annullering Anden information Jyske Bank A/S JB Financial Airbag II 2010 udbydes som Private Placement. Obligationen udstedes under Jyske Banks EMTN-program, og Jyske Bank har udarbejdet Final Terms, der tilsammen med prospektet for Jyske Banks EMTN-program, dateret den 22. marts 2007 og de Supplerende Prospekter dateret den 8. maj 2007, den 29. august 2007 og den 25. oktober 2007, udgør udbudsdokumenterne. Udbudsdokumenterne udgør det juridiske grundlag for udstedelsen. Vi opfordrer dig til at læse udbudsdokumenterne, som du kan bestille i Jyske Bank. Er der uoverensstemmelse mellem dette faktablad og udbudsdokumenterne, er det udbudsdokumenterne, der gælder. Nej Jyske Bank A/S stiller daglige købs- og salgskurser med et spænd på 2 % under normale markedsvilkår. Ønsker du på et senere tidspunkt at købe obligationer, kan banken enten matche køb med tilsvarende salg af obligationer, eller salg kan finde sted fra bankens egenbeholdning. Sælger du obligationen inden udløb, løber du en risiko, da dagskursen beregnes ud fra den aktuelle markedskurs på de finansielle instrumenter og markedsrenten. Stigninger i det underliggende aktiv vil først slå fuldt igennem i beregningen af kursen ved udløb. Før udløb vil stigninger i det underliggende aktiv kun delvist slå igennem på kursen. Jyske Bank A/S forbeholder sig retten til at annullere investeringen, hvis der ikke opnås ordrer for minimum kr. 30 mio. Investeringen annulleres også, hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 120%. JB Financial Airbag II 2010 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. 5

7 Beskrivelse af aktiekurven ( det underliggende aktiv ) De 15 aktier, der indgår i kurven, er vist i nedenstående tabel. Desuden er vist de enkelte aktiers placering i MSCI World/Financials d. 4. jan. 08, deres performance over de seneste 6 måneder siden finanskrisens start samt deres kurs/indre værdi pr. 15. jan. 08. Bankkurv Placering i MSCI World/Fianancials Performance seneste 6 md. HSBC Holdings 1-23,6% 1,55 Bank of America 2-29,7% 1,29 Citigroup 3-54,5% 1,14 JPMorgan Chase & Co 4-21,4% 1,16 Banco Santander 5-11,0% 1,84 American International Group 6-28,8% 1,45 Allianz 7-20,1% 1,31 UBS 8-36,7% 1,96 Wells Fargo 9-30,7% 1,96 Banco Bilbao Vizcaya Argentina 10-21,3% 2,14 BNP Paribas 11-17,6% 1,27 Royal Bank of Scotland Group 12-45,0% 0,95 Mitsubishi UFJ Financial Group 13-20,4% 1,23 UniCredito Italiano 14-16,7% 1,46 Goldman Sachs Group 15-14,1% 2,38 Gennemsnit -26,1% 1,54 Note: Observationsperiode: 20. juli 2007 til 18. januar Kurven kan på handelsdagen have ændret sig, idet den udvælges som top 15 i indekset MSCI World/Financials. Bemærk venligst, at tidligere afkast ikke er retningsgivende for fremtidige afkast. Kurs/Indre værdi Pr. 15/01-08 Nedenstående graf viser udviklingen i aktiekurven over en 5-årig periode fra til Kurs Kilde: Bloomberg 6

8 Skat Nedenstående skal ikke ses som en fyldestgørende analyse af alle skattemæssige overvejelser i relation til JB Financial Airbag II Enhver potentiel investor bør selv konsultere sine rådgivere med henblik på fastlæggelse af de skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser af en potentiel investering i JB Financial Airbag II Det er vores umiddelbare opfattelse, at JB Financial Airbag II 2010 skattemæssigt skal behandles som et finansielt instrument og derfor bliver beskattet efter lagerprincippet. Dette indebærer, at gevinst/tab hvert år medregnes i den skattepligtige indkomst og her opgøres som forskellen mellem værdien af JB Financial Airbag II 2010 ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. I anskaffelsesåret benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse, og i afståelsesåret anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets slutning. Privatpersoner, frie midler: Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Den marginale skattesats for kapitalindkomst er 59%, men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomst. Tab kan trækkes fra i gevinster på finansielle kontrakter efter særlige regler. Der kan dog forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. JB Financial Airbag II 2010 er især interessant for private investorer med negativ kapitalindkomst. Pensionsmidler: Obligationen kan ikke anvendes til pensionsmidler, da produktet ikke vil blive børsnoteret. Virksomhedsskatteordningen: Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i JB Financial Airbag II Selskaber: Gevinster og tab medregnes ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 25%. 7

9 Eksempler på beregning af kurs ved udløb Eksemplerne er baseret på: en startværdi for kurven på 100 en barriere på 80% af startværdien en deltagelsesgrad på 130% Den procentuelle udvikling er beregnet som (Slutværdi Startværdi)/Startværdi. Eksempel 1 Slutværdi for kurven: 125 Pct. udvikling: +25% Udløbskurs = pct. udvikling x deltagelsesgrad x 100 Eksempel 2 Slutværdi for kurven: 90 Pct. udvikling: -10% Kurven er faldet men barrieren er ikke brudt. Eksempel 3 Slutværdi for kurven: 60 Pct. udvikling: -40% Kurven er faldet og barrieren er brudt. = ,25 x 130% x 100 = 132,50 Udløbskurs = 100 Udløbskurs = pct. udvikling x 100 =100 + (-0,40) x 100 = 60 Sammenhæng mellem udløbskurs og slutværdien på kurven (startværdi = 100) Slutværdi på kurven Udløbskurs for Airbag 80% Barriere på 80% og deltagelsesgrad på 130% DKK JB Financial Airbag II 2010 Direkte investering i bankkurven (indekseret) 8

10 Risikofaktorer Dette afsnit giver et overblik over de væsentligste risikofaktorer for investorer ved investering i obligationen. Det er ikke en udtømmende liste over alle risikofaktorer. Obligationen er ikke egnet til alle investorer og henvender sig primært til formuende investorer, da investeringen ikke er hovedstolsbeskyttet. Udløbskursen på obligationen er variabel og kan blive betydeligt under udstedelseskursen på 100,75. Enhver potentiel investor skal eventuelt i samråd med sine rådgivere - vurdere, om JB Financial Airbag II 2010 er et egnet investeringsobjekt i lyset af potentialet i investeringen og de væsentligste risikofaktorer. Vi opfordrer dig endvidere til at læse afsnittet om Risk Factors (side 18-25) i prospektet for Jyske Banks EMTN-program. Kreditrisiko Valutarisiko Risiko på udløbskursen Likviditetsrisiko Renterisiko Obligationerne er udstedt af Jyske Bank A/S. Skulle Jyske Bank få finansielle problemer, kan du tabe hele investeringen eller en del af den. Obligationen er udstedt i DKK. Såfremt din basisvaluta er en anden end DKK, påtager du dig en valutakursrisiko, idet du kan risikere, at DKK er faldet i værdi overfor din basisvaluta ved udløb af obligationen. Skulle Jyske Bank A/S annullere investeringen f.eks. hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 120% - risikerer du at få returneret et mindre beløb i din basisvaluta, såfremt DKK har svækket sig i forhold til denne. Udløbskursen afhænger af slutværdien på det underliggende aktiv og udviklingen i det underliggende aktiv i obligationens løbetid. Såfremt det underliggende aktiv på dagen for fastsættelsen af slutværdien er under barrieren vil obligationen blive indfriet til en kurs under 80. Markedskursen på obligationerne i løbetiden bestemmes af renteudviklingen i DKK og markedsværdien af en række finansielle instrumenter tilknyttet udviklingen i det underliggende indeks. Markedskursen kan ved tilbagesalg af obligationerne i løbetiden, være betydeligt under udstedelseskursen på 100,75. Kursen på obligationerne afhænger af renteudviklingen i DKK. En stigende rente vil i løbetiden påvirke kursen på obligationen negativt. 9

11 JYSKE MARKETS

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver 2011 Investering i nordiske aktier Strukturerede Løsninger 09.06.2009 Investering i nordiske aktier De finansielle markeder og økonomierne har over de seneste kvartaler

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Investér i aktier med et sikkerhedsnet Tror du på, at aktierne vil få et comeback over de kommende år? Så kan JB Ti-Fire 2014 være en attraktiv investering for dig. JB

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv.

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv. % Re 2% Rente +Aktiebonus 2011 www.djs.dk 2% Rente + Aktiebonus 2011 Den Jyske Sparekasse udbyder nu 2% Rente + Aktiebonus 2011, hvor renten afhænger af de løbende udsving i de europæiske aktier. 2% Rente

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

JB BMW Side 1 af 16

JB BMW Side 1 af 16 03-03-2017 JB BMW 2020 Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020... 4 Baggrunden for JB BMW 2020... 4 Diagram over afkastmulighederne for JB BMW 2020... 6 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Danske Bank Norden 2011

Danske Bank Norden 2011 Danske Bank Norden 2011 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund vi så i 1. kvartal 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB WAL-MART 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB WAL-MART 2020 II... 4 Baggrunden for JB WAL-MART 2020 II... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB Wal-mart 2020 ii...

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB BMW 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020 II... 4 Baggrunden for JB BMW 2020 II... 5 Forklaring til afkastmulighederne for JB BMW 2020 II... 8 Afkasttabeller

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Q&A NORDEA BANK 19TH OF JANUARY 2017 WITH MORTENMELANDER

Q&A NORDEA BANK 19TH OF JANUARY 2017 WITH MORTENMELANDER Q&A NORDEA BANK Transcript Live Q and A Nordea Bank with, the 19th of January 2017 Denne session starter kl. 15. Hej Morten Melander. Er du online? Hej Helge. Ja, jeg er klar Vi kører om et par minutter.

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Aktiebevis Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Investering i europæiske cykliske aktier Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere