JB Financial Airbag II 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JB Financial Airbag II 2010"

Transkript

1 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet...

2 Jyske Markets Investering i billige bankaktier Vil du være med, når bankaktierne stiger igen? Tror du på, at bankaktierne har nået bunden, og tror du på, at de vil få et comeback over de næste 2½ år? Så kan JB Financial Airbag II 2010 være en attraktiv investering for dig! JB Financial Airbag II 2010 giver dig et afkast ved udløb, der afhænger af, hvorledes en kurv af 15 af de største banker i verden vil klare sig over de kommende 2½ år. Stiger kurven, vil dit afkast ved udløb være 130% (forventet deltagelsesgrad) gange den procentvise stigning i kurven. Falder kurven derimod til en værdi på mellem 80% og 100% af startværdien, får du 100 kr. tilbage for hver 100,75 kr. du har investeret. Falder kurven til en værdi på under 80% af kurvens startværdi, får du værdien af kurven ved udløb, altså samme beløb som hvis du ejede aktierne direkte. I forhold til en direkte investering i aktiekurven får du altså en forstærket deltagelse i stigninger og hovedstolsbeskyttelse, såfremt den underliggende kurv ikke er faldet med mere end 20% ved udløb. Indfries obligationen til kurs 100, mister du 0,75 kr., samt de renter du ellers ville have optjent gennem obligationens løbetid. Falder kurven med mere end 20%, bærer du hele tabet. Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg

3 Vi forventer et comeback til bankaktierne ovenpå kreditkrisen Den globale finanskrise som begyndte i juli 2007 har generelt ramt bankaktierne meget hårdt, og det er vores opfattelse, at de også er blevet ramt for hårdt. Det, der begyndte som en krise med baggrund i subprime-lånemarkedet, har udviklet sig til en verdensomspændende kreditkrise. Denne udvikling har givet anledning til fald i aktiekurserne for finansielle selskaber over en bred kam, og der er ikke nødvendigvis nogen god forklaring på faldene for de enkelte aktier. Der vil utvivlsomt opstå reelle tab som følge af subprime-lån, men risikoen for tab alene kan på ingen måde forklare de massive kursfald for sektoren. Vi ser som sådan ikke de store fundamentale problemer for bankerne som helhed, og forklaringen på kursfaldene skal, som vi ser situationen, findes i et tillidsproblem på finansmarkederne. Vi forventer, at situationen på markederne vil normaliseres, og vi forudser et generelt comeback for de finansielle selskaber. På det meget korte sigte, afhænger kursudviklingen for de enkelte aktier af krisens umiddelbare udvikling, mens vi med en 1-2 års horisont forventer kursstigninger for branchen som helhed. Som gruppe ser vi bankaktierne som fundamentalt billige. Historisk set har der i forbindelse med finansielle kriser været gode penge at tjene på at købe bankaktier, som i forbindelse med kriser er faldet meget. Man har flere gange set aktiekurserne falde dramatisk i forbindelse med kriser, for derefter at se kurserne stige pænt i de følgende år. Det er vores opfattelse, at der i forbindelse med subprime-krisen er sket en overreaktion i forhold til bankaktierne, og vi forventer derfor, at historien med kursstigninger kan gentage sig. Ovenstående synspunkt bakkes op af en gennemgang af situationen i forbindelse med de seneste 25 års finansielle kriser. UBS har i en artikel fra 6. december 2007 gennemgået kursbevægelserne for bankaktier, som grundet kriser er blevet handlet til meget lave værdier for kurs/indre værdi. Kriserne i 1982, 1987, 1992, 1998 og 2002 ville alle sammen have givet anledning til et yderst pænt afkast til investorer, som havde investeret i billige bankaktier. Havde man fuldstændigt ukritisk købt bankaktier, lige så snart de blev handlet til kurs/indre værdi under 1,1, så havde man i gennemsnit over de 5 perioder haft et afkast på 64 % efter 2 år. De 2-årige afkast for hver af perioderne spænder fra 46 % til 110 %. Havde man i stedet købt bankaktier med kurs/indre værdi på 1,5, var afkastet over 2 år i gennemsnit 41 %. I den nuværende situation er det vores vurdering, at aktierne i flere af verdens største finansielle selskaber handles til meget lave niveauer af kurs/indre værdi. 2

4 Hvad får du ved en investering i JB Financial Airbag II 2010? JB Financial Airbag er en investering i danske kroner, som løber i 2½ år. Afkastet ved udløb afhænger af udviklingen i den underliggende kurv af bankaktier. Kurven indeholder 15 banker, der er udvalgt som top 15 i indekset MSCI World/Financials Index, dvs. 15 af verdens største banker. Stiger denne kurv, opnår du ved udløb et afkast på 130% (forventet deltagelsesgrad) gange den procentuelle stigning i kurven. Falder værdien af den underliggende kurv er din hovedstol beskyttet så længe slutværdien for kurven ved udløb ikke er faldet med mere end 20% i forhold til startværdien for kurven. Såfremt det er tilfældet, indfries obligationen til kurs 100. Såfremt slutværdien for den underliggende kurv ved udløb er faldet med mere end 20% i forhold til startværdien for kurven indfries obligationen til værdien af kurven. For eksempler på beregning af indfrielseskurser, se afsnittet Eksempler på beregning af kurs ved udløb. Hvad er en deltagelsesgrad? Deltagelsesgraden angiver med hvilken vægt du deltager i kurvens potentielle stigning ved udløb. Deltagelsesgraden afhænger af udviklingen i markedet og kan derfor ikke endeligt fastlægges før på selve handelsdagen (7. februar 2008). På nuværende tidspunkt forventer vi en deltagelsesgrad på 130%. Kan der på handelsdagen ikke opnås en deltagelsesgrad på minimum 120%, gennemføres udstedelsen ikke, og du får dine penge tilbage. JB Financial Airbag II 2010 kan passe godt til dig, hvis Du mener, at bankernes aktier har oplevet for store kursfald som følge af kreditkrisen og derfor nu er billige. Du har en forventning om, at bankernes aktier vil få et comeback over de kommende 2½ år. Du har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på 2½ år. Du kan undvære pengene i 2½ år. JB Financial Airbag II 2010 er som udgangspunkt en køb-ogbehold investering, da det skitserede afkast først slår fuldt igennem ved udløb. Jyske Bank stiller dog løbende købs- og salgskurser i obligationen, så det er muligt at sælge obligationen undervejs i løbetiden. JB Financial Airbag II 2010 passer måske ikke så godt til dig, hvis Du har en forventning om, at bankernes aktier ikke vil stige nævneværdigt over de kommende 2½ år. Du har en forventning om, at bankernes aktier om 2½ år vil opleve et fald på over 20%. Du i forvejen er stærkt eksponeret overfor banksektoren. Du vil få brug for pengene med kort varsel. Du ønsker en fastforrentet placering. Dine fordele Høj deltagelsesgrad på 130% (forventet). Intet loft over afkastet. 100% hovedstolsbeskyttelse, så længe den underliggende kurv ikke er faldet med mere end 20% ved udløb. 3

5 Bemærk at investeringen ikke er hovedstolsbeskyttet. Du kan risikere at miste hele eller dele af det investerede beløb. Indikative vilkår Fondskode B50117 ISIN kode DK Introduktionskurs 100,75 franko Nominel kurs 100 Kuponrente 0% Introduktionsperiode 23. januar 6. februar 2008 Udstedelsesdag 12. februar 2008 Udløbsdag 12. august 2010 Handelsdag 7. februar På handelsdagen fastlægger vi de endelige vilkår for obligationen. Herunder fastlægges hvilke selskaber, der indgår i top 15, startværdierne for de 15 aktier og deltagelsesgraden. Vi forventer ved uændrede markedsvilkår en deltagelsesgrad på 130%. Obligationen udstedes ikke ved en deltagelsesgrad på under 120%. Investeringsvaluta DKK Stykstørrelse DKK Minimumsinvestering DKK Omkostninger Ved handel med obligationen i dens løbetid påregnes kurtage efter bankens almindelige forretningsbetingelser. Årlige omkostninger i ÅOP beregnes som de samlede årlige omkostninger i procent for procent (ÅOP) investor ved at have obligationen. De er beregnet i henhold til Finansrådets anbefalinger for strukturerede obligationer, og dækker distributions- og arrangørhonorar samt udgifter til markedsføring mv. ÅOP for JB Financial Airbag II 2010 udgør 0,696 pct. Underliggende aktiv Aktiekurv af 15 bank-aktier (se tabel på side 6) Top 15 i indekset MSCI World/Financials Index. Kurven fastlægges på handelsdagen og er de 15 aktier, der på dette tidspunkt ligger øverst i indekset. Aktierne i kurven er de samme gennem hele løbetiden. Startværdi og slutværdi Startværdierne for aktierne i kurven fastlægges på handelsdagen. Dvs. lukkekursen for de enkelte aktier den 7. februar For aktier, der handles i Japan, anvendes dog lukkekursen den 8. februar Slutværdien for aktierne i kurven beregnes som et gennemsnit af fem ugentlige slutkurser i de sidste fire uger af obligationens løbetid. Første gang d. 9. juli 2010 og sidste gang d. 6. august Afkastet på kurven beregnes som et simpelt gennemsnit af de 15 aktiers udvikling, beregnet som den procentuelle udvikling mellem startværdi og slutværdi for den enkelte aktie. Barriere 80% af startværdien Barrieren gælder for aktiekurven samlet og gælder kun ved udløb. Dvs. at selvom kurven har været under barrieren i løbetiden men er endt over barrieren ved udløb, er barrieren ikke brudt. Hvis en eller flere aktier ender under barrieren, men kurven samlet set ender over barrieren, er barrieren ikke brudt. 4

6 Deltagelsesgrad Kurs ved udløb Forventet 130% (minimum 120% - Deltagelsesgraden fastlægges endeligt på handelsdagen) Hvis aktiekurven ved udløb samlet set er steget, indfries obligationen til kurs 100 plus den procentuelle udvikling for aktiekurven gange deltagelsesgraden gange 100; Udløbskurs Slutværdi Startværdi = * Deltagelsesgrad * 100 Startværdi Hvis aktiekurven ved udløb samlet set er faldet, men ikke er endt under barrieren, indfries obligationen til kurs 100. Hvis aktiekurven ved udløb samlet set er faldet til under barrieren, indfries obligationen til værdien af aktiekurven. Dvs. udløbskursen beregnes som: Slutværdi Startværdi Udløbskurs = * 100 Startværdi Udsteder Prospekt Børsnotering Køb & Salg Annullering Anden information Jyske Bank A/S JB Financial Airbag II 2010 udbydes som Private Placement. Obligationen udstedes under Jyske Banks EMTN-program, og Jyske Bank har udarbejdet Final Terms, der tilsammen med prospektet for Jyske Banks EMTN-program, dateret den 22. marts 2007 og de Supplerende Prospekter dateret den 8. maj 2007, den 29. august 2007 og den 25. oktober 2007, udgør udbudsdokumenterne. Udbudsdokumenterne udgør det juridiske grundlag for udstedelsen. Vi opfordrer dig til at læse udbudsdokumenterne, som du kan bestille i Jyske Bank. Er der uoverensstemmelse mellem dette faktablad og udbudsdokumenterne, er det udbudsdokumenterne, der gælder. Nej Jyske Bank A/S stiller daglige købs- og salgskurser med et spænd på 2 % under normale markedsvilkår. Ønsker du på et senere tidspunkt at købe obligationer, kan banken enten matche køb med tilsvarende salg af obligationer, eller salg kan finde sted fra bankens egenbeholdning. Sælger du obligationen inden udløb, løber du en risiko, da dagskursen beregnes ud fra den aktuelle markedskurs på de finansielle instrumenter og markedsrenten. Stigninger i det underliggende aktiv vil først slå fuldt igennem i beregningen af kursen ved udløb. Før udløb vil stigninger i det underliggende aktiv kun delvist slå igennem på kursen. Jyske Bank A/S forbeholder sig retten til at annullere investeringen, hvis der ikke opnås ordrer for minimum kr. 30 mio. Investeringen annulleres også, hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 120%. JB Financial Airbag II 2010 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. 5

7 Beskrivelse af aktiekurven ( det underliggende aktiv ) De 15 aktier, der indgår i kurven, er vist i nedenstående tabel. Desuden er vist de enkelte aktiers placering i MSCI World/Financials d. 4. jan. 08, deres performance over de seneste 6 måneder siden finanskrisens start samt deres kurs/indre værdi pr. 15. jan. 08. Bankkurv Placering i MSCI World/Fianancials Performance seneste 6 md. HSBC Holdings 1-23,6% 1,55 Bank of America 2-29,7% 1,29 Citigroup 3-54,5% 1,14 JPMorgan Chase & Co 4-21,4% 1,16 Banco Santander 5-11,0% 1,84 American International Group 6-28,8% 1,45 Allianz 7-20,1% 1,31 UBS 8-36,7% 1,96 Wells Fargo 9-30,7% 1,96 Banco Bilbao Vizcaya Argentina 10-21,3% 2,14 BNP Paribas 11-17,6% 1,27 Royal Bank of Scotland Group 12-45,0% 0,95 Mitsubishi UFJ Financial Group 13-20,4% 1,23 UniCredito Italiano 14-16,7% 1,46 Goldman Sachs Group 15-14,1% 2,38 Gennemsnit -26,1% 1,54 Note: Observationsperiode: 20. juli 2007 til 18. januar Kurven kan på handelsdagen have ændret sig, idet den udvælges som top 15 i indekset MSCI World/Financials. Bemærk venligst, at tidligere afkast ikke er retningsgivende for fremtidige afkast. Kurs/Indre værdi Pr. 15/01-08 Nedenstående graf viser udviklingen i aktiekurven over en 5-årig periode fra til Kurs Kilde: Bloomberg 6

8 Skat Nedenstående skal ikke ses som en fyldestgørende analyse af alle skattemæssige overvejelser i relation til JB Financial Airbag II Enhver potentiel investor bør selv konsultere sine rådgivere med henblik på fastlæggelse af de skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser af en potentiel investering i JB Financial Airbag II Det er vores umiddelbare opfattelse, at JB Financial Airbag II 2010 skattemæssigt skal behandles som et finansielt instrument og derfor bliver beskattet efter lagerprincippet. Dette indebærer, at gevinst/tab hvert år medregnes i den skattepligtige indkomst og her opgøres som forskellen mellem værdien af JB Financial Airbag II 2010 ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. I anskaffelsesåret benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse, og i afståelsesåret anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets slutning. Privatpersoner, frie midler: Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Den marginale skattesats for kapitalindkomst er 59%, men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomst. Tab kan trækkes fra i gevinster på finansielle kontrakter efter særlige regler. Der kan dog forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. JB Financial Airbag II 2010 er især interessant for private investorer med negativ kapitalindkomst. Pensionsmidler: Obligationen kan ikke anvendes til pensionsmidler, da produktet ikke vil blive børsnoteret. Virksomhedsskatteordningen: Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i JB Financial Airbag II Selskaber: Gevinster og tab medregnes ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 25%. 7

9 Eksempler på beregning af kurs ved udløb Eksemplerne er baseret på: en startværdi for kurven på 100 en barriere på 80% af startværdien en deltagelsesgrad på 130% Den procentuelle udvikling er beregnet som (Slutværdi Startværdi)/Startværdi. Eksempel 1 Slutværdi for kurven: 125 Pct. udvikling: +25% Udløbskurs = pct. udvikling x deltagelsesgrad x 100 Eksempel 2 Slutværdi for kurven: 90 Pct. udvikling: -10% Kurven er faldet men barrieren er ikke brudt. Eksempel 3 Slutværdi for kurven: 60 Pct. udvikling: -40% Kurven er faldet og barrieren er brudt. = ,25 x 130% x 100 = 132,50 Udløbskurs = 100 Udløbskurs = pct. udvikling x 100 =100 + (-0,40) x 100 = 60 Sammenhæng mellem udløbskurs og slutværdien på kurven (startværdi = 100) Slutværdi på kurven Udløbskurs for Airbag 80% Barriere på 80% og deltagelsesgrad på 130% DKK JB Financial Airbag II 2010 Direkte investering i bankkurven (indekseret) 8

10 Risikofaktorer Dette afsnit giver et overblik over de væsentligste risikofaktorer for investorer ved investering i obligationen. Det er ikke en udtømmende liste over alle risikofaktorer. Obligationen er ikke egnet til alle investorer og henvender sig primært til formuende investorer, da investeringen ikke er hovedstolsbeskyttet. Udløbskursen på obligationen er variabel og kan blive betydeligt under udstedelseskursen på 100,75. Enhver potentiel investor skal eventuelt i samråd med sine rådgivere - vurdere, om JB Financial Airbag II 2010 er et egnet investeringsobjekt i lyset af potentialet i investeringen og de væsentligste risikofaktorer. Vi opfordrer dig endvidere til at læse afsnittet om Risk Factors (side 18-25) i prospektet for Jyske Banks EMTN-program. Kreditrisiko Valutarisiko Risiko på udløbskursen Likviditetsrisiko Renterisiko Obligationerne er udstedt af Jyske Bank A/S. Skulle Jyske Bank få finansielle problemer, kan du tabe hele investeringen eller en del af den. Obligationen er udstedt i DKK. Såfremt din basisvaluta er en anden end DKK, påtager du dig en valutakursrisiko, idet du kan risikere, at DKK er faldet i værdi overfor din basisvaluta ved udløb af obligationen. Skulle Jyske Bank A/S annullere investeringen f.eks. hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 120% - risikerer du at få returneret et mindre beløb i din basisvaluta, såfremt DKK har svækket sig i forhold til denne. Udløbskursen afhænger af slutværdien på det underliggende aktiv og udviklingen i det underliggende aktiv i obligationens løbetid. Såfremt det underliggende aktiv på dagen for fastsættelsen af slutværdien er under barrieren vil obligationen blive indfriet til en kurs under 80. Markedskursen på obligationerne i løbetiden bestemmes af renteudviklingen i DKK og markedsværdien af en række finansielle instrumenter tilknyttet udviklingen i det underliggende indeks. Markedskursen kan ved tilbagesalg af obligationerne i løbetiden, være betydeligt under udstedelseskursen på 100,75. Kursen på obligationerne afhænger af renteudviklingen i DKK. En stigende rente vil i løbetiden påvirke kursen på obligationen negativt. 9

11 JYSKE MARKETS

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Pust liv i opsparingen, uden at sætte formuen på spil Aktiekonto med fire års bindingsperiode

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere