Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier"

Transkript

1 Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 28. august 2014 kl Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY), Hjørring Fælles Provstiudvalg samt repræsentanter fra menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre provstier Afbud: Lisbeth Waaentz Dagsorden: 1. Orientering om den kirkelige økonomi 2. Menighedsrådenes bemærkninger til de udmeldte rammer 3. Orientering om projekt Grøn Kirke v/jens Peter Madsen, medlem af stiftsrådet 4. Det videre budgetforløb Ad. 1 Orientering om den kirkelige økonomi Provst Lars-Erich Stephansen (LES) indledte med at byde velkommen til aftenens budgetsamråd for menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre Provstier. LES nævnte, at provstiudvalget ved de indledende budgetforhandlinger havde valgt at lægge et konservativt skøn, hvilket betød, at man gik ud fra, at pengene var små, og dermed blev de udmeldte rammer lidt stramme. Dette skyldes naturligvis, at man i april måned intet ved om ligningsgrundlaget for det kommende år, hvorfor provstiudvalget valgte at være forsigtige. Den 2. juli meddelte kommunen imidlertid, at økonomien ser bedre ud end forudset. PU havde oprindelig taget udgangspunkt i et ligningsgrundlag svarende til beløbet for 2014 nemlig ca. kr. 99 mio. - i stedet blev det meddelt, at beløbet er helt oppe på 100,9 mio., hvilket betød, at der var lidt mere at gøre godt med, end man havde turdet håbe på. Derfor har PU været i stand til at imødekomme mange af de ønsker, der kom ind via menighedsrådenes budgetbidrag i juni måned. LES præsenterede i lighed med sidste år en oversigt over de tildelte ligningsbeløb pr. medlem pr. sogn. Det gennemsnitlige ligningsbeløb pr. medlem udgør 1.085,00 kr. Af oversigten fremgik det, at de røde og grønne felter har skiftet lidt i forhold til sidste år. Medlemstallet er dalet, så det ser ikke helt ud som det plejer! LES gjorde opmærksom på, at der er sket nogle enkelte fejl ifm. de udmeldte rammer. Det drejer sig om feltet Beløb stillet til rådighed af provstiet, hvor der i enkelte tilfælde er sket en fortegnsfejl i de oversigter, der er sendt ud. I de tilfælde, hvor der er givet ligning til at øge kapital stillet til rådighed er PU klar over, at der er enkelte afvigelser og tager selvfølgelig højde herfor. LES opfordrede i lighed med tidligere år til, at MR sender regninger ud i september måned, således at der undgås likviditetsproblemer i julemåneden. 5%-midler LES erindrede om, at såfremt man søger om en ekstrabevilling (5%-midler) er det udelukkende til uforudsete og akutte ting de udgifter, man er klar over vil opstå, skal man budgettere med som ønsker MR anmodes om at skærpe opmærksomheden herpå! 1

2 Ad 2. Menighedsrådenes bemærkninger til de udmeldte rammer Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte rammer for budget 2015: Menighedsråd Kommentarer til de udmeldte rammer for budget 2015 Det ser rimelig fornuftigt ud! MR spurgte, om provstiet vil betale for Astrup vedligeholdelse af Arildsens familiegravsted. ODY svarede, at der er mulighed for at søge en pulje i KM til gravsteder, der er særligt vedligeholdelseskrævende. PU hjælper gerne hermed. Bindslev Det ser godt nok ud. Der er afsat midler til renovering af servicehus med nye toiletter, puslerum og varmt vand, ligesom der skal slibes gulve af i sognehuset det hænger sammen! Bjergby-Mygdal Synes det ser fint ud har fået lidt ekstra! Hirtshals Vi er meget taknemmelige tilfredse. Dog er der opstået et akut problem. Klokken i Emmersbæk er sat ud af drift. Klokken tages ned i morgen - fredag. Vil gerne have et møde med PU efterfølgende om, hvad der skal gøres ved det. ODY nævnte, at der er mulighed for at leje en mobil klokkestabel sagen undersøges. Horne-Asdal Mange tak det bliver sjovt at være i MR! Hørmested Godt tilfredse. Vi får hjælp til drift af kirke, ny musik, vi har fået over det beløb vi søgte om. Fået penge til varme i kirken, kalkning, klar til at gå i gang. Vi håber det går godt! Lendum Tilfreds. Imødekommet vores ønsker. Projekt Soltorv afventer konkret projekt/oplæg det følger senere. Der er pt. lavet midlertidig indkørsel til P- plads. Sindal Tilfredse, indtil vi havde provstesyn. Gardinerne i sognegården er 20 år gamle og i dårlig stand derfor ønske om ekstrabevilling på ca kr. I Sindal har man ofte levende lys i Bykirken, men brandtilsynet har påpeget, at der ikke er tilstrækkelig brandbeskyttelse. Optimering af brandbeskyttelse vil koste ca Ellers tilfredse. Sørig Vældig tilfredse. Har fået bevilget til en ny plæneklipper. Det er meget nødvendigt. Mange tak. Tolne-Mosbjerg Tilfredse. Tror, vi kan få det til at hænge sammen. Klokketårn i Tolne står på nogle usikre fødder. Vi tror, det går godt. Vi har også som i Sindal haft et problem med gamle gardiner har valgt at tage dem ned det var billigt, samtidig med, at det har givet et smukkere rum! Tornby-Vidstrup Mange tak tilfreds. Tversted Bukker og takker. Vi har fået ny graver fra Sindal vores maskiner på kirkegården duer slet ikke efter ny gravers mening så der kommer nok lidt uforudsete udgifter. Uggerby Har haft lidt trængt økonomi det er blevet rettet lidt op fået nyt højttalersystem, tagrender utætte borebiller over kirken. Afslutte med olietanken vi har nyt problem. Der er rotter i kloaksystemet, hvilket man er nødt til at gøre noget ved. Håber, at PU vil genoverveje anlægsbevilling til rensning af orgel og graversystem PU kigger på sagen igen. Ugilt Glade til forrige uge, hvor der var MR-møde. Det viste sig, at der var budgetteret med kr. for lidt i el. Det var en overraskelse, men MR forsøger at få det til at hænge sammen. Bistrup Kun tilfreds. Fået, hvad vi har bedt om. Har måske bedt om for lidt. Der kan komme uforudsete udgifter det må vi snakke om til den tid. Børglum Ingen til stede. Em Tilfreds ikke yderligere kommentarer. Harritslev Har fået penge til en messehagel samt rep. af hække. Tilfredse. Arbejder 2

3 SKT Jelstrup Løkken-Furreby Mårup Rakkeby Rubjerg-Lyngby Sct. Catharinæ Sct. Hans Sct. Olai stadig på materialepladsen. SKT PU har pga. skolereformen afsat ekstra midler til understøttende undervisning. Der er frikøbt en lærer Mette Nielsen fra Holmegårdsskolen, en dag om ugen. Tilfreds. Tilfredse ikke til stede Tilfreds har fået en masse lavet kr. til tårn næste år. MEN det slår nok ikke til det må vi tage til den tid! Har fået, hvad de har ønsket sig. Tilfreds. Ganske godt tilfreds. Vi har fået anlægsbevilling på kr. til gulvet i sognegården. Der dukkede en lille ekstra ting op salmebøger på plejehjem vil gerne have nye salmebøger 55 originale salmebøger + 10 stk. med stor skrift gråzone. Desuden er der et andet nemlig honorar til vikarer til kirkesangere betaler kun halvdelen af det, de andre betaler vi følger MRforeningens tariffer de ligger på ca. halvdelen af det, de får andre steder hvis vi skal give det samme som andre steder, kommer vil til at mangle kr. på årsbasis. Ellers har vi har fået det, vi har bedt om. Tak. LES tilføjede, at der var en manko på kr. ifm. beregning af renteudgifter til stiftslån - det skal regnes efter. Tak vi er glade. Vi er ved at køre nyt projekt i stilling musikalsk legestue for børn på 1 år stor efterspørgsel efter det der bliver nok behov for penge til flere arrangementer i 2015! Tusind tak. Glæder os til at komme i gang med pulpiturprojektet. Ked af at være reduceret med kr. pga. overskud i Får et underslæb pga. underbudgettering med koristerne. PU kigger på sagen igen! Toiletter istandsætts ude i Højene! Sejlstrup Skallerup- Vennebjerg Tårs Vejby Vrejlev-Hæstrup Gert Nørgaard Frederiksen anmodede om, at skema med egenkapital resultatdisponering udfyldes. Det er tomt i langt de fleste budgetter det vil være en stor hjælp for PU! Ikke til stede de har fået penge til taget kirkedør den kan godt holde et par år endnu. På linje med de fleste andre. Det ser fornuftigt ud. Fint tak. Materialepladsen går i gang. Ikke til stede. De er tilfredse. Stort set tilfreds der mangler midler til kalkning af Hæstrup kirke som skal kalkes hvert år - mangler derfor kr. Stråtag på præstegården er sat til udskiftning i 2016 tror ikke, det holder så længe skal have en snak om det. Ellers OK. Vrensted Fuldt tilfredse godt med. Vrå Tilfreds. Hængeparti, fordi præsten har sagt op. Har endnu ikke endelige tal vender tilbage med tallene. Kirke-DV ODY anmodede MR om kigge på Kirke-DV, og checke op på, om det er ajour, herunder tage stilling til, hvad der er afsluttet og hvad der stadig er synsudsat? Såfremt arbejdet er afsluttet, fremsendes en mail til indeholdende registreringens nummer, beløb samt det år, arbejdet er afsluttet herefter afslutter provstiet registreringen i Kirke-DV. 3

4 Elsebeth Madvig, Tversted MR, spurgte hvilke udgifter, der skulle via Kirke-DV om f.eks. en lampe til et par tusinde kroner skulle med, hvortil ODY svarede, at kun de større ting registreres i Kirke-DV. Småting hører under den sædvanlige drift. Kirke-DV er ikke anderledes end de tidligere skemaer/synsudskrifter, der blev brugt ifm. det årlige syn. Nu er det bare elektronisk, hvilket giver en masse fordele. Endvidere opfordrede ODY til at man bruger fanerne om forbrug på hver enkelt bygning. Det giver et glimrende overblik på længere sigt man anmoder om at en bruger registrerer forbrug ved henvendelse til provstikontoret. ODY opfordrede desuden til, at MR tæller antallet af glødepærerne i kirkens bygninger, og melder det ind til PU, som vil indhente samlet tilbud på LED-pærer. Man er velkommen til at besøge Sindal Bykirke, hvor der nu er sat LED-pærer op. der er ingen brugere, der har bemærket udskiftningen. Lån Gert Nørgaard Frederiksen orienterede kort om lånenes andel af den samlede ligning. Pt. udgør lånene omkring 15% af den samlede ligning mod helt op til 20% tidligere. I 2015 vil lånenes andel udgøre 12,5%, hvis det sættes i forhold til den samlede ligning. Ad 3. Orientering om projekt Grøn Kirke v/jens Peter Madsen, medlem af stiftsrådet Jens Peter Madsen orienterede om projektet Grøn Kirke. Aalborg stift har indgået et 3-årigt samarbejde med henblik på at gøre alle kirkerne i stiftet grønne. Hvorfor skal vi arbejde med klima og miljø i folkekirken? Som kirke skal vi opføre os ordentligt, og desuden kan vi spare penge ved at nedbringe energiforbruget og begrænse forureningen og forbruget af ressourcer. Indtil videre er der 134 grønne kirker i Danmark. Disse kirker har sat fokus på klima og miljø i hverdagen. Der er 4 grønne kirker i Aalborg stift, dvs. at 1.2% af stiftets kirker er grønne. I Syddjurs er der udsigt til at man kan spare 1,5-2 mio. kr. om året vha. investering i energibesparelser. Der blev omdelt en checkliste med 48 punkter. Når man kan sætte kryds 25 steder med mindst 2 i hver kategori, opfylder man kravene til at være grøn kirke. PU vil gerne opfordre til, at MR reflekterer over tingene, når man kommer hjem. Mange af punkterne fungerer allerede flere steder, f.eks. friluftsgudstjenester. Man kan desuden begrænse forbruget af kemikalier og rengøringsmidler eller vælge nogle grønne produkter. Man kan installere sparepærer/led pærer, hvor det er hensigtsmæssigt. Man kan kopiere på begge sider osv. Man kan desuden gå ind på Energistyrelsens hjemmeside og hente masser af gode ideer. Der blev spurgt, om der kunne oprettes et fælles forum, så man kunne berige hinanden med gode ideer. Der kunne i provstiet laves en idé-bank, hvilket noteres som et punkt til det næste provstiudvalgsmøde. Evt. kunne resultaterne formidles via provstiets hjemmeside. Der blev spurgt til et såkaldt Energitjek - hvem gør det og hvilke erfaringer er der med det? I provstiet benyttes sædvanligvis ingeniør Karsten Peters KP Projekt. Via MR-foreningen er der rundsendt forskellige forslag til firmaer. Ole Dybro og Per Lønborg har vurderet nogle af de udførte energitjek, men flere er ikke fyldestgørende. Et energitjek koster mellem kr. ODY vil gerne hjælpe med det - emnet tages op på det næste provstiudvalgsmøde! Ad 4. Det videre budgetforløb LES meddelte at budgetproceduren for 2015 afsluttes den 9. september kl under det næstkommende provstiudvalgsmøde, hvor behandlingen af bugetterne afsluttes og de endelige rammer fastlægges. Rammerne meldes herefter ud til menighedsrådene, ligesom kommunen får besked om, hvor 4

5 mange penge, den skal sende til hvert enkelt menighedsråd. Når de endelige rammer er udmeldt, skal det godkendte budget være provstiudvalget i hænde senest den 15. november Da der mødepligt til budgetmødet og til det konstituerende møde i november, er det i orden at budgettet godkendes på det konstituerende møde, hvis det ligger efter den 15. november. Det godkendte budget indsendes herefter straks til provstiudvalget. ODY rundede af med at takke for det gode samarbejde, idet han går på pension den 1. april En særlig tak til alle, han har mødt i marken synene er en del af det arbejde, han kommer til at savne. LES tilføjede, at der afholdes afskedsgudstjeneste den 1. marts 2015 i Sindal Bykirke. ref. mmj,

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Hvidbog om Grønt Stift. Energi- og miljøgennemgang. Århus Stift

Hvidbog om Grønt Stift. Energi- og miljøgennemgang. Århus Stift Hvidbog om Grønt Stift Energi- og miljøgennemgang Århus Stift 1 Stiftsudvalget vedrørende Grønt Stift Grøn Kirke er et ambitiøst projekt, der sætter klima, energi og miljø på kirkens dagsorden. Ud fra

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Dagsorden 1. Udskrivningsgrundlaget, landskirkeskatten, stiftsbidraget og andre overordnede faktorer

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 25. marts 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud fra Jens Peter Madsen Fælles:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere