Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl i Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby"

Transkript

1 Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl i Brøndby Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon Telefax december 2004 Bestyrelsesmøde Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde Budgetopfølgning 1. Opgørelse pr Medlemsopgørelse Budget Økonomiske beslutninger 1. Annoncebonus 2. Penge til Døve Idræt 3. Sponsor/Samarbejdsaftale 5. Anmeldte sager 1. Implementering ny struktur 2. Dykkerforbud Kronborgsbugten 3. Lånekaution Næstved Sportsdykkerklub 4. DSF Historie 5. Bestyrelse/WEB/Politiker 6. 4* Sportsdykker Certifikat 7. Udd.Sikk. Navneændring 8. Nordisk Møde 9. Æresnål 10. VM 2006 Finnesvømning 11. Politik æresbevisninger 12. Udvalgsmedlemmer til godkendelse 6. Eventuelt Deltagere: Michael A.S.Hansen, formand Carsten Woetmann, næstformand Stig Lyngby, økonomiansvarlig Kirsten Klaaborg, ungdomsforum Karin Due, eliteforum Torben Tang, Udd.Sikk. forum Kim A. Hansen, klubforum Ingelise Knudsen, sekretariatsleder Afbud: Michael Bo Sørensen

2 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Budgetopfølgning. 3.1 Opgørelse Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. Måske var det lidt for hårdt og hurtigt at skære 5% i indeværende års budget, men det blev gjort for at sikre at vi ikke kom ud med underskud. Vi kan se at det har været hårdt for nogle udvalg. UV-Jagt har haft en deltagerbetaling på ,00 for 4 deltagere til VM, og det må siges at være flot, ros til dem. Det beviser at det er tvingende nødvendigt med periodisering. Der mangler deltagerbetaling på 2 stævner i Finnesvømmerudvalget. Karin Due undersøger hvorfor der ikke er betalt for en deltager til Torino og en deltager til Kina Medlemsopgørelse. Medlemsopgørelse blev gennemgået. Der er en lille tilgang af medlemmer, størst er tilgangen af juniorer Budget 2005 Der er vedtaget en deltagerbetaling på: 20% for eliteidræt, som er NM, EM og VM. 80% for breddeaktiviteter. 100% for kursusaktiviteter. Ovenstående procentsatser blev vedtaget på bestyrelsesmøde Der blev lavet en konsekvensberegning og nye tal blev sendt til udvalgene. Hvorefter de skulle indsende nye budgetter til dette møde. 3 udvalg havde valgt at ændre procentsatserne til deres opfattelse af elite og bredde. 1 udvalg havde valgt at se bort fra bundtallet. Der skal periodiseres. Aflyste aktiviteter skal rapporteres samme dag hvor der er deadline. Pengene bliver låst til fællesskabet så de kommer alle aktive udvalg til gode. Det betyder at aflyste aktiviteter skal tilbage til aktivitetskassen og ikke til tilfældige omposteringer. Resultatet af de fremsendte budgetter er et underskud på ,00, hvor de ,00 skyldes, at den ordning som trykkeriet har med Post Danmark ikke kunne bruges alligevel, grundet for lille oplag, så der måtte regnes med den dyre porto. De kr ,00 der er kommet i 2004 fra Biblioteksstyrelsen i portostøtte som ekstra indtægt, vil blive overført til Biblioteksstyrelsen er søgt om penge i 2005, dem kan man så bruge i Det er svært at budgettere med dem da det ikke er sikre penge. Redaktionsudvalget skal indsende nyt budget for udvalget som holder sig indenfor budgetrammen på ,00 Teknisk Udvalg har budgetteret med ,00 til udvikling af lærebog, det skal tages ud da udvikling af bøger hører til i butikken

3 Stig Lyngby indkalder Finnesvømmerudvalget, UV-Jagtudvalget og UV-Rugbyudvalget til møde. Stig Lyngby laver tillæg til budgetproceduren. Stig Lyngby giver redaktionen besked på at budgettet for 2005 er kr ,00. Torben Tang meddeler Teknisk Udvalg at han bliver tovholder på den 2* lærebog, samt at kr , tages ud af deres budget. Biblioteksstyrelsens tilskud kr til porto i 2004 bliver hensat til Ekstra tilskud kr ,00 fra DIF overføres til 2005 Der indsættes ,00 til bestyrelsens deltagelse i udvalgsmøder. 4. Økonomiske beslutninger. 4.1 Bonus annoncerepræsentant Bestyrelsen har bevilget redaktionen 50% af de ekstra penge der komme ind (- de omkostninger de kan med medføre). Når årsregnskabet er færdigt gøres annonceindtægterne op, og modregnes med de budgetterede annonceindtægter. 50% af overskuddet indgår i det totale regnskab, og en procentdel af de sidste 50% kan udbetales til annoncerepræsentanten i henhold til nærmere fastsat politik. Stig Lyngby udarbejder politik for bonus til annoncerepræsentant. 4.2 Penge til Døve Idræt MDI Ahorns Idrætsfond har indsendt ansøgning om sponsorpenge så døve kan deltage i EM, VM og OL. Der er set positivt på ansøgningen, men desværre har vi selv et meget stramt budget og kan desværre ikke støtte dem. Michael A.S.Hansen meddeler ansøgeren og bestyrelsens beslutning. 4.3 Sponsor/Samarbejdsaftaler Den fremsendte sponsoraftale kan ikke godkendes af bestyrelsen. Carsten Woetmann meddeler Finnesvømmerudvalget dette. Carsten Woetmann arbejder videre med sagen. 5. Anmeldte sager. 5.1 Implementering af ny struktur Forretningsplaner og stillingsbeskrivelser blev fremlagt. Planerne om ny struktur kunne ikke godkendes. Der er stadig lidt der skal rettes til. Stig Lyngby laver tilføjelse. Torben Tang kontakter strukturgruppen for det videre arbejde med implementering

4 5.2 Dykkerforbud Kronborgsbugten Indstilling: Jens Olsen fra KDC gives bemyndigelse til, i samarbejde med Søren Petersen og TU at varetage DSF s interesser overfor Søfartsstyrelsen i forbindelse med forhandlinger om et eventuelt dykkerforbud i "Kronborgsbugten". Vedtaget at ovennævnte medlemmer arbejder med sagen. Michael A.S.Hansen skaber kontakten. 5.3 Lånekaution Næstved Sportsdykkerklub Ansøgning om kaution for et lån hos Danmarks Idræts-Forbund kr ,00. DSF kan kautionere og sender ansøgning videre til DIF. Sekretariatet afleverer låneansøgning til DIF. 5.4 DSF Historie Der nedsættes et udvalg under bestyrelsen, der indsamler oplysninger om DSF og skriver DSF s historie. Udvalgsmedlemmerne forpligtes til at præsentere en form for resultat senest til forbundets 40 års jubilæum. Følgende spørges om de har lyst: Bestyrelsen besluttede at spørge Kai Estrup, Finn Hviid m.fl. Michael A.S.Hansen kontakter gruppen. 5.5 Bestyrelse/WEB/Politiker Der ønskes en diskussion og efterfølgende beslutning om, hvad et bestyrelsesmedlem kan bruge f. eks. forbundets web til og hvordan vi i fremtiden finder fælles fodslag i forbindelse med overholdelse af DSF s vedtægter samt de beslutninger, som er taget. Evt. "Hvordan skoler vi hinanden". Kim A. Hansen blev konstitueret som Næstformand. Carsten E. Woetmann fortsætter som Klubansvarlig * Sportsdykker Certifikat Ansøgning om et 4* Sportsdykker Certifikat. CMAS Standarder for 4* Sportsdykker skal overholdes. Michael A.S.Hansen fremskaffer standarderne. 5.7 Udd.Sikk. Navneændring Uddannelses- og Sikkerhedsudvalget omdøbes, i henhold til ansøgning, til Teknisk Udvalg. Udvalget hedder fremover Teknisk Udvalg Michael A.S.Hansen meddeler Teknisk Udvalg beslutningen

5 5.8 Nordisk møde Hvem skal med til mødet? Michael A.S.Hansen, Kim A.Hansen, Karsten Hansen, Jan Rasmussen. Michael A.S.Hansen kontanter Karsten og Jan. Har vi nogen emner, som vi ønsker taget op ud over de emner, som nordmændene og svenskerne allerede har haft i spil? Nej, ikke endnu. Fælles bog? Fælles bøger er besluttet, der følges op på det i januar på mødet. Fælles opstilling af kandidater til CMAS GA? Jørgen Friis er vores kandidat. 5.9 Æresnål 3 personer er foreslået. 3 personer er besluttet VM 2006 Finnesvømning Til bestyrelsesmøde 4. december 2004 Jeg har netop været til VM i Kina i Finne- og Apparatsvømning, og hvilken oplevelse. Både stævnet, hele arrangement før, under og efter konkurrencerne, og ikke mindst landet. Vi fik alle nogle store og uforglemmelige oplevelser. Men et VM er et stort stævne at give sig i kast med. Ikke kun selve stævnet men også alle forberedelserne op til stævnet, som jo først kan starte til februar. Hvis vi får det. Afgørelsen for VM i 2006 kommer til februar, Pt. står valget mellem Danmark og Italien, Torino. Ungarn er ude af konkurrencen. I forbindelse med mine erfaringer fra stævnet i sommers i Torino og mine erfaringer fra Kina mener jeg at vi bør overlade VM til Italien. Grunden er at jeg ikke mener vi har kapacitet til at afholde et så stort et stævne. Samt at der er tale om at der i forlængelse med svømmehals VM skal afholdes distance VM i åbent vand. Jeg tror ikke vi har frivillige og dermed heller ikke dommere til at afholde dette, heller ikke hvis vi samarbejder med Sverige. Det kræver mindst fem personer på fuld tid til at planlægge stævnet, specielt i månederne op til. Ud over at selve stævnet skal planlægges, skal der planlægges indkvartering hvilket ikke er billigt i Danmark, transport til og fra hallen, modtagelse af holdene, træning i minimum en uge op til stævnet som en træningslejr, tilmeldinger og afmeldinger, programændringer, doping kontrol, kontrol af udstyr, ledermiddag med underholdning, holdledermøder, afslutnings ceremoni med fest for alle deltagere. Endvidere skal der findes sponsorer til at dække nogle af udgifterne. Dette er blot nogle af de ting der skal forberedes, så kommer alt det løse oveni

6 Jeg er overbevist om at Kina har lagt meget energi i at planlægge VM, og alligevel var der fejl og mangler før og under stævnet. Dansk Sportsdykker forbund er baseret på frivilligt arbejde, men to uger kan ikke gøre det som hjælper. Udover ugen op til stævnet og selve stævnet, kommer alle møder og uddannelses weekender der skal afholdes i forbindelse med officials. Til DM er det er familie foretagende, men det holder ikke til et VM, der skal være uddannede dommere. Endvidere har vi ikke hallen som det kræves. Der er ikke et udsvømnings bassin til under stævnet. Det største stævne Danmark endnu har afholdt med Finne-svømning er Nordiske Mesterskaber som vi igen skal have i Men et VM er en helt anden snak Jeg mener det er et meget stort stævne at afholde med de få frivillige mennesker vi har der har kendskab til Finne-svømning, og jeg mener derfor vi bør overlade stævnet til dem der har bedre kapacitet både hal og hjælper mæssigt Jeg foreslår at vi prøver at afholde et Danish Open i 2006, evt som kvalifikations stævne til VM, hvor vi inviterer det meste af Europa. Kan vi holde et sådan stævne mener jeg vi skal søge om VM igen. Men lad os først prøve at afholde et stort internatonalt stævne inden vi giver os i kast med et VM. Bestyrelsen undersøger om vi kan holde VM Michael A.S.Hansen kontakter Jørn Christoffersen Politik æresbevisninger Politik for uddeling af æresbevisninger i DSF Klubæresnål: Klubæresnåle kan rekvireres på forbundets sekretariat. Sekretariatet sender klubæresnålene til den rekvirerende klub som ekspeditionssag. For at kunne rekvirere en Klubæresnål skal klubben indsende en officiel ansøgning med kort angivelse af: Hvem, der indstilles Hvorfor vedkommende indstilles Hvem der indstiller kandidaten. Indstillingen skal være underskrevet af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i den ansøgende klub. DSF-æresnål: DSF-æresnål uddeles én gang årligt i forbindelse med forbundets repræsentantskabsmøde. På det DSF bestyrelsesmøde, der ligger tættest på december måned sættes et punkt på dagsordenen, der hedder Uddeling af forbundets æresnål". Der kan maksimalt uddeles 4 æresnåle pr år. Alle medlemmer i Dansk Sportsdykker Forbund kan komme med en indstilling til forbundets æresnål, der fremsendes til forbundets bestyrelse med angivelse af:

7 Hvem, der indstilles Hvorfor vedkommende indstilles Hvem der indstiller kandidaten 4* CMAS sportsdykkercertifikat: Indstilling og uddeling af CMAS 4* certifikat følger CMAS Standarder Godkendelse af udvalgsmedlemmer Ungdomsudvalget ansøgte om godkendelse af Anders Maul og Christian Schmidt. Anders Maul og Christian Schmidt blev godkendt. Sekretariatet giver ungdomsudvalget besked. 6. Eventuelt. Kontaktpersoner til udvalgene: Ungdomsudvalget: Karin Due UV-Jagtudvalget: Kirsten Klaaborg UV-Rugbyudvalget: Torben Tang Finnesvømmerudvalget: Kim A. Hansen Arkæologiudvalget: Carsten E. Woetmann Teknisk Udvalg: Karin Due Biologiudvalget: Carsten E. Woetmann UV-Fotoudvalget: Kirsten Klaaborg Redaktionsudvalget: Torben Tang Appeludvalget: Michael A. S. Hansen Bestyrelsen kontakter udvalgene så de ved hvem der er deres kontaktpersoner

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Bestyrelsesmøde 03-2013 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 13.06.2013/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2013 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2006 Idrættens Hus Fredag 16.06.2006 kl. 18.00 04. juli 2006 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget 1. Budget og regnskab 2006 4. Økonomiske

Læs mere

Protokol af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2004 kl. 1830 i Idrættens Hus, Brøndby

Protokol af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2004 kl. 1830 i Idrættens Hus, Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden Bestyrelsesmøde 03-2011 11.12. marts 2011 Danhostel Korsør Vandrerhjem Svenstrupgaard Kursuscenter Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Budgetforslag Total 73 Specifikationer 74

Indholdsfortegnelse. Budgetforslag Total 73 Specifikationer 74 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning Bestyrelsen 1 Ungdomsudvalget 3 Undervandsjagtudvalget 5 Undervandsrugbyudvalget 7 Finnesvømmerudvalget 8 Fridykkerudvalget 11 Arkæologiudvalget 12 Teknisk Udvalg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 19. november 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 12-2009 17. november 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2007 Lørdag den 22. september 2007 1. Godkendelse af dagsorden. Den 12. oktober 2007 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2006 3. Budget redegørelse 3.1. Redegørelse pr. 18.9.2007

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 25. marts 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. marts 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole

Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole Til deltagerne ved pløjemødet 6. december 2007 Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole Deltagere: Afbud: Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Kirsten Clausager, Tina

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere