Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne"

Transkript

1 Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer er det meningen, at grundstrukturen kan anvendes til alle gudstjenester med hensyntagen til placering i kirkeåret. P.gr.a. Skt. Stefans dag er der derfor til nedenstående liturgi ikke noget Gloria til at efterfølge Kyrie. Ligeledes er der ikke foreslået noget Halleluja forud for evangelielæsningen. Dette liturgiske led kaldte Luther ellers for englenes lovsang, som aldrig måtte mangle ved nogen gudstjeneste. Et forslag til et sådan Halleluja vedlægges. Det kan synges i stedet for salmen mellem 2. læsning og evangelielæsningen 1. Præludium 2. Indledning ved præsten: Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Gudstjenesten i dag har særligt fokus på forfulgte kristne brødre og søstre overalt i verden. Den hellige Stefanus blev den første kristne martyr(vidne), der måtte betale med livet for sin tro. Sådan er det stadigt, at det kan koste livet at være et vidne. Derfor vil vi bede til Gud for alle forfulgte og undertrykte. 3. Kyrie: Her anvendes salmebogens nr Pr.: Herre Gud Fader i Himlen! Mgh.: Forbarm dig over os! Pr.: Herre Jesus, vor frelsermand! Mgh.: Forbarm dig over os! Pr.: Herre Helligånd, vort lys og vor trøst! Pr.: Ja, treenige Gud, forbarm dig over os. Vi beder for hver søster og broder, som må lide alene og glemt, når de bærer dit kors, giv os vilje og evne, så vi hjælper og støtter hvor vi kan, at troen og håbet kan leve. Vi bekender, at vi svigter, og at vi ikke er dig værd, men vi kan ikke være dig foruden. Lad os vove livet og udholde det i fællesskab med Jesus, vor broder, indtil denne verden visner og vi ser i herlighed dig, Fader, Søn og Helligånd, en sand Gud fra evighed til evighed. Mgh: Amen Salme: F.eks. 123: Her kommer Jesus dine små 5. Læsning: Jeremias 1,17 19: (læses af lægmand): Dagens første læsning er af profeten Jeremias: Men du skal spænde. Således lyder Herrens Ord.

2 6. 2. Salme: F.eks. 118: Julen har englelyd. Der kunne også her i stedet for salme læses en Davidssalme med menighedssvar/omkvæd. 7. Læsning: Apost. Gern. 6,8 14; 7,54 60 (læses af lægmand): Læsning af Apostlenes Gerninger: Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus.Og da han havde sagt dette, sov han hen. Således lyder Herrens Ord Salme: F.eks. 103: Barn Jesus i en krybbe lå (Det normale skulle være, at her synges Halleluja, se vedlagte eksempel, men dagens karakter ændrer det. Derimod slutter salmen Barn Jesus med et halleluja, der beskedent lægger op til evangelielæsningen, som bør foregå ved samme læsepult som de øvrige læsninger. Evangelielæsningen går direkte over i prædikenen) 9. Læsning: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Mgh: Gud være lovet for sit glædelige budskab. 10. Prædiken. Slutter med ordene: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. Som det var i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os bekende vor kristne tro. 11. Trosbekendelsen: (Den fælles sungne eller sagte trosbekendelse følger umiddelbart på prædikenen efter god gammel grundtvigsk skik). Hermed markeres afslutningen på Ordets tjeneste, og den fælles bekendelse er et svar på alt det foregående. Den efterfølgende kirkebøn hører til nadveren, idet vore bønner frembæres som en del af det, vi rækker til Gud, også gennem frugten af menneskers arbejde, gennem indsamling af penge og frembæring af brød og vin). 12. Kirkebøn: (bedes af en fra menigheden) Forbeder: Overalt på jorden bekender mennesker sig til Gud, der i Jesus Kristus er blevet menneske. I mange lande bliver kristne på grund af deres tro chikaneret, undertrykt og forfulgt. På den hellige martyr Stefanus dag vil vi derfor bede: Vi beder for vore søstre og brødre, som på grund af deres tro bliver undertrykt og forfulgt: Giv dem kræfter så de i deres trængsler ikke mister håbet. Gud, vor Far: Mgh: Vi beder dig, hør vor bøn. Forbeder: Vi beder også for forfølgerne: Åbn deres hjerter for den lidelse, de påfører andre. Lad dem i ofrene for deres handlemåde se Dig. Gud, vor Far: Mgh: Vi beder dig, hør vor bøn! Forbeder: Vi beder for alle som af religiøse, politiske eller racistiske grunde bliver forfulgt: Se til den uret som de udsættes for og skænk dem dit nærvær. Gud, vor Far: Mgh.: Vi beder dig, hør vor bøn. Forbeder: Vi beder også for din kirke: Styrk vor tro gennem vore trængte søstres og brødres vidnesbyrd. Gør os opfindsomme overfor alle undertryktes nød og vedholdende i indsatsen mod al uret. Gud, vor Far: Mgh.: Vi beder dig, hør vor bøn!

3 Forbeder: Vi beder for alle som ved at ofre sit liv har aflagt vidnesbyrd om dig: Lad dem skue din herlighed. Gud vor Far: Mgh.: Vi beder dig, hør vor bøn Forbeder: Gud, vor Far, i bøn bærer vi alle forfulgtes lidelse frem for Dig, og videregiver klageråb fra dem, der er frataget en stemme. Vi stoler på din barmhjertighed og priser din godhed ved Kristus, vor Herre og Gud. Mgh.: Amen Salme: Offertoriesalme. F.eks. 130: Fredløs er freden, hvor menneskets veje. Herunder indsamling til dagens formål i klingpung eller kurve, der sendes rundt. Liturgen går for alteret og forbereder brød og vin. De indsamlede penge kan evt. bæres frem til alteret sammen med brød og vin. 14. Nadverritual: Pr.: Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader, Almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre, som for vor skyld blev fattig, da Han var rig, for at vi ved Hans fattigdom skulle blive rige. Du skabte Himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i Himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang: Mgh.: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige.. Pr.: Velsignet være Han, som kommer i Herrens navn Mgh.: Hosianna i det højeste! Pr.: Lovet være du, Hellige Gud og Fader, fordi du friede os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede Søns rige. Vi ihukommer med taksigelse Hans bitre lidelse og død, Hans sejrrige opstandelse og himmelfærd og forventer Hans komme i herlighed. Vi beder dig: Send din Helligånd over os og dette måltid. Giv os i tro at modtage vor Herres Jesu Kristi legeme og blod og derved få del i Hans fuldbragte offer til syndernes forladelse og evigt liv. Lad os ved Hans kærlighed vokse i enheden med alle troende, og gør os til ét legeme i dig. Forén os med alle som er gået forud for os fra verdens begyndelse, at vi må samles som din menighed, når du fuldender den i Dit rige. Mgh.: Amen Pr.: Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da Han blev forrådt et brød, takkede(+) og brød det, gav sine disciple det og sagde: Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse! Ligeså tog Han også bægeret efter måltidet, takkede(+), gav dem det og sagde: Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det til min ihukommelse! Mgh.: O, du Guds lam, her synges 435,3, da den bedre understreger nadverrens eukaristiske præg. Pr.: Lad os sammen bede Fadervor Pr.: Jesus sagde til sine apostle: Fred efter lader jeg jer, min fred giver jeg jer. Lad os derfor ønske fred og alt godt til hinanden. Der gives hånd til de omkringstående og ønskes Guds fred.

4 Uddeling Bortsendelse: Den korsfæstede og opstandne Frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed Han har gjort fyldest for alle vore synder, Han styrke og bevare os derved i en sand tro til det evige liv. Gå i Guds fred. Amen 14. Takkebøn: Lad os alle bede: Vi takker dig, vor Gud og Far, for dine frelsende gaver, og vi beder dig: Send os hjem fra kirke, styrkede til tjeneste for dig: Gør de øjne, som har set Din herlighed åbne for verdens nød gør de øren, som har hørt Dit evangelium lydhøre for menneskers råb gør de hænder, som har modtaget Jesu Kristi legeme og blod til redskaber for Din frelse og lad de fødder, som har betrådt Dit hus, aldrig vige fra Dine veje. Det beder vi i Jesu navn. Mgh.: Amen 15. Salutation: Pr.: Herren være med jer! Mgh.: Og med din ånd! 16. Velsignelse: Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit Åsyn på dig og give dig fred. Mgh.: Amen, Amen, Amen Salme: Udgangssalme, f.eks. synges 599: Lov og tak og evig ære. Bør synges på melodi 495: Tag det sorte kors fra graven ellers bliver den for tung. 18. Meddelelser: - Efter meddelelser: Pr.: Gå ud i verden med Guds fred og kærlighed. 19. Postludium

5

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Og alle dem, der fulgte ham havde på. fornemmelsen, at de sammen var på vej mod. noget, at de sammen var i bevægelse hen imod

Og alle dem, der fulgte ham havde på. fornemmelsen, at de sammen var på vej mod. noget, at de sammen var i bevægelse hen imod Palmesøndag 29.3.2015. Domkirken 10. 192 Hild dig, 85 Op Zion, 380 Op dog Zion, 18 Som fisk i hav, 209 Et kors. Nadver: 176 Se hvor nu. Dåb: 446 O, lad din Ånd. Gråbrødre 17: 192, 380, 18, 209. Jesus var

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere