HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.)"

Transkript

1 Delårsrapport 1/2009 GN S OMSTRUKTURERING FORLØBER PLAN- MÆSSIGT GN s resultat for første kvartal blev som vi forventede, og forventningerne til helåret er uændrede. Som meddelt i årsrapporten for 2008 er GN s fokus i 2009 primært rettet mod at generere cash flow, forbedre indtjeningen og aktivt at tackle de vanskelige markedsforhold ved at implementere omfattende omstruktureringsprogrammer i GN Netcom og GN ReSound. Med afsæt i et stærkt fokus på at nedbringe sine omkostninger og anlægsinvesteringer har GN formået at forbedre sit cash flow væsentligt i første kvartal. De vanskelige markedsforhold taget i betragtning var indtjeningen som forventet, og vi er overbeviste om, at forventningerne til helåret bliver indfriet. Omstruktureringsprogrammerne forløber som planlagt, og GN begynder at se meget positive forandringer, herunder væsentligt lavere omkostningsgrundlag og slankere og mere markedsorienterede organisationer i GN s to forretninger. Med en fokuseret og dedikeret tilgang til alle vores aktiviteter er vi fortsat overbeviste om, at GN kan levere forbedret EBITA og cash flow for året. HOVEDTAL Den samlede omsætning blev på i alt DKK mio. EBITA var DKK (65) mio. GN Netcoms omsætning blev på DKK 421 mio. og EBITA udgjorde DKK (82) mio. GN ReSounds omsætning blev på DKK 774 mio. og EBITA udgjorde DKK 29 mio. GN s frie cash flow var positivt med DKK 72 mio. Nettorentebærende gæld faldt til DKK mio. Det omfattende FAST-omstruktureringsprogram (Focused And Simplifying Turnaround) i GN Netcom har allerede nedbragt omkostningerne betragteligt, og det forventes fortsat at medføre årlige besparelser på mindst DKK 300 mio. GN ReSound er godt på vej til at levere de fastsatte besparelser og likviditetsforbedringer og har voksende tiltro til, at programmet vil reducere de årlige omkostninger med mere end DKK 200 mio. på løbende basis pr. ultimo 2009, hvilket er fuldt på niveau med den oprindelige målsætning. I DPTG/TPSA-voldgiftssagen blev der afholdt en høring den april Høringen forløb som forventet, og det er muligt, at der i tredje kvartal 2009 vil blive afsagt kendelse om DPTG s krav for perioden medio FØRSTE KVARTAL kvt. 1. kvt. Forventninger til helåret (DKK mio.) Omsætning Ca. 5 mia. EBITA (65) 27 Ca. 65 mio. Investeringsaktivitet (96) (181) Kraftigt fald ift Frit cash flow 72 (139) Væsentligt, positivt OVERSIGT 2009 GN Netcom GN ReSound Koncern i alt* 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. (DKK mio.) Nettoomsætning Organisk vækst (36)% (8)% (4)% 1 % (18)% (6)% Bruttoresultat Bruttomargin 35 % 41 % 62 % 60 % 52 % 52 % EBITA (82) (65) 27 EBITA margin (19,5)% 0,5 % 3,7 % 4,0 % (5,4)% 1,9 % * "Øvrige" er inkluderet i totalen GN Store Nord Delårsrapport 1/2009 Side 1 af 11 Investor kontakt: Jens Bille Bergholdt, Tlf:

2 GN NETCOM GN Netcoms omfattende turnaround-program, FASTprogrammet, er godt i gang. GN Netcom har fuld gennemsigtighed i omkostningsgrundlaget, og der er allerede realiseret betydelige omkostningsbesparelser i form af en reduktion af driftsomkostningerne (ekskl. engangsomkostninger) på 25% i forhold til sidste år. Desuden er større strukturelle forandringer i forhold til produktionsomkostningerne også ved at slå igennem på omkostningsgrundlaget. Såvel CC&O som Mobile er på sporet i FAST-programmet på trods af de vanskelige markedsforhold. Antal ansatte var mere end 20% lavere i første kvartal sammenlignet med sidste år. I løbet af første kvartal 2009 faldt antal ansatte med 8%. Driftsomkostninger (ekskl. engangsomkostninger) DKK mio kvt kvt kvt kvt kvt. 09 Et af hovedelementerne i FAST-omstruktureringsprogrammet er en ny supply chain-struktur. Den ordredrevne model for Mobile-forretningen blev som planlagt lanceret i april. Den nye CC&O supply chain-struktur med postponement-centre i Europa, USA og Asien vil blive lanceret senere i andet kvartal som planlagt. De nye supply chain-strukturer skaber en væsentlig forenkling af den overordnede struktur i GN Netcom, reducerer driftsomkostninger, produktionsomkostninger og varelagre samt nedbringer risikoen for nedskrivninger på varebeholdninger, især i Mobile-forretningen. FAST-programmet forventes stadig at medføre årlige besparelser på mindst DKK 300 mio. GN Netcoms omsætning blev DKK 421 mio., svarende til en organisk vækst på (36)%. EBITA for GN Netcom udgjorde DKK (82) mio. eller DKK (41) mio. før indregning af engangsomkostninger på DKK 41 mio. i forbindelse med FASTomstruktureringsprogrammet. Omsætningen for CC&O headset blev DKK 262 mio. i første kvartal 2009, svarende til en organisk vækst på (29)% i forhold til året før, hvilket er på niveau med markedsudviklingen. Markedet for CC&O headset er stadig kraftigt påvirket af den globale økonomiske opbremsning og især af krisen inden for det største vertikale forretningssegment inden for CC&O, den finansielle sektor, som udgør ca. 25% af markedet. Contact Center-markedet klarer sig rimeligt godt, mens især kontorsegmentet er ramt af den økonomiske krise. CC&O headset har styrket sin produktportefølje inden for Contact Centersegmentet med lanceringen af Jabra BIZ 2400 headsettet til traditionelle fastnettelefoner, IP-telefoner og USB. De første tilbagemeldinger fra kunderne er meget opmuntrende. Hvad angår lyd, design og komfort overgår headsettet andre professionelle trådede headset ved at tilbyde overlegen lydkvalitet, en mikrofonarm med 360 graders rotation og ekstremt bløde ørepuder. Omsætningen for Mobile headset blev DKK 159 mio. i første kvartal 2009, svarende til en organisk vækst på (46)% i forhold til året før. Til trods for omsætningsnedgangen ser det ud til, at Jabra-headset fastholder markedsandelen. OEMomsætningen falder i takt med faldet i antallet af mobiltelefoner. På de vigtigste nye markeder er salget svagt i forhold til sidste år som følge af kreditrelaterede forhold hos kunder. Der blev underskrevet en kontrakt med en ny velanset OEM-kunde i løbet af første kvartal, som vil skabe omsætning fra andet halvår. Mobile headset styrker også produktporteføljen. I april lancerede GN Netcom Jabra SP200, en ny højttalertelefon til biler, som ikke kræver installation, tilbyder fremragende lydkvalitet og ligger i en attraktiv priskategori, hvilket gør Jabra SP200 ideel til brugere, der ønsker at tale i telefon, mens de kører bil. GN Netcom opnåede en bruttomargin på 35% mod 41% i første kvartal sidste år. ASP er generelt som forventet, men produktionsomkostningerne er ikke faldet i samme omfang som omsætningen. Produktionsomkostningerne vil falde, når de nye supply chain-strukturer er blevet lanceret og stabiliseret. Bruttomarginen er desuden påvirket af omstruktureringsomkostninger på ca. DKK 3 mio. i forbindelse med FAST og nedskrivninger af varebeholdninger. GN Netcom nedbragte sin driftskapital væsentligt i første kvartal. Driftskapitalen er faldet med mere end 50% i forhold til sidste år, primært som følge af en målrettet indsats, men også på grund af den lavere omsætning. Både debitorernes og varelagrenes omsætningshastighed er blevet forbedret. Ændringerne i GN Netcoms supply chain-struktur forventes at resultere i en yderligere reduktion af varelagrene i Cash flow fra investeringsaktiviteter var DKK (20) mio. sammenlignet med DKK (39) mio. i første kvartal Den positive ændring i driftskapital og færre investeringer afspejles i en positiv pengestrøm fra drifts- og investeringsaktiviteter før skat og finansielle poster på DKK 43 mio. på trods af kvartalets negative indtjening (2008: DKK (8) mio.). GN Store Nord Delårsrapport 1/2009 Side 2 af 11 Investor kontakt: Jens Bille Bergholdt, Tlf:

3 GN RESOUND GN ReSound har lanceret et aggressivt initiativ for at skabe en slankere, mere kundeorienteret organisation og for at reducere omkostningsbasen væsentligt i Initiativet er forankret i et program, der har til formål at reducere omkostningerne, forbedre cash flow, revidere forretningsgangene og omdefinere organisationsstrukturen. Programmet forløber som forventet, og der er blevet identificeret betydelige muligheder. GN Re- Sound arbejder allerede med mange af disse muligheder og vil gradvis tage fat på flere. Eksempelvis er R&D-strukturen blevet forenklet gennem lukningen af faciliteterne i Bergish Gladbach, produktion og supply chain er ved at blive optimeret igennem en konsolidering af lokale produktioner, og hovedkontor-funktionerne er blevet trimmet. I processen med at reducere omkostningerne og skabe en slankere organisation er der allerede afviklet mere end 300 stillinger, og indsatsen vil vise sig i de kommende kvartaler. GN ReSound har i stigende grad tillid til, at programmet vil reducere de årlige omkostninger med mere end DKK 200 mio. på løbende basis pr. ultimo 2009, hvilket er godt i tråd med den oprindelige målsætning. Omsætningen i GN ReSound blev i første kvartal 2009 DKK 774 mio. svarende til en organisk vækst på (4)% i forhold til samme kvartal sidste år. EBITA for GN ReSound udgjorde DKK 29 mio. Omsætningen for Høreapparater blev DKK 696 mio. svarende til en organisk vækst på (4)% i forhold til første kvartal Væksten i antal solgte enheder var 1%. Omsætningen i første kvartal sidste år var positivt påvirket af den vellykkede hurtige lancering af dot by ReSound. Audiologisk diagnoseudstyr bidrog med DKK 78 mio. i omsætning (organisk vækst på 2%). På høreapparatkongressen AudiologyNOW! 2009, der blev afholdt i Dallas, Texas, i april lancerede GN ReSound en række nye høreapparater inden for varemærkerne ReSound, Beltone og Interton. Serien be by ReSound er blevet udvidet med be by Resound Custom og Custom Power. Flere tilpasningsmuligheder, en pasform, der er skræddersyet til den enkelte bruger, og fleksible ventilationsmuligheder for at undgå hyletoner giver flere slutbrugere mulighed for at drage fordel af det unikke be by Resound koncept. Beltone lancerede Touch-serien, der er designet med diskretion for øje. Touch-serien er baseret på et eksternt mikrofonkoncept og er væsentligt mindre end det næstmindste Beltonehøreapparat og beregnet til at sidde inde i ørekanalen. Touch har fremragende lydkvalitet og en unik reduktion af vindstøj. Inden for Interton-mærket blev en helt ny serie af høreapparater lanceret inden for tre prisgrupper: Avio 5, Avio 3 og Avio 1. Med denne lancering har Interton nu en komplet produktportefølje. Tilsammen udgør de ovennævnte lanceringer en stærk udbygning af GN ReSounds allerede opdaterede produktportefølje, som er en af branchens yngste og mest komplette produktporteføljer. GN ReSounds bruttomargin var 62%, sammenlignet med 60% i første kvartal 2008, som følge af forbedret produktionseffektivitet. EBITA for GN ReSound udgjorde DKK 29 mio. (EBITAmargin på 3,7%) mod DKK 31 mio. (4,0%) i samme periode sidste år. Det samlede marked for høreapparater er stadig trægt, og den globale økonomiske situation får forbrugerne til at vælge billigere produkter. I USA var væksten i antal solgte enheder uden for Veteran Administration (VA) flad, og som en konsekvens af at forbrugerne vælger billigere produkter, estimeres en negativ værditilvækst. Det samlede marked i USA voksede med ca. 3% målt på antallet af solgte enheder, denne vækst var drevet af en stigning på 21% i antal solgte enheder inden for VA. Væksten på de europæiske markeder er meget beskeden med et markant fald på det britiske marked. Nye markeder oplever fortsat to-cifrede vækstrater. Driftsomkostninger udgjorde DKK 448 mio. inkl. ca. DKK 28 mio. relateret til omstruktureringsprogrammet mod DKK 432 mio. i første kvartal Driftsomkostningerne vil falde gradvist i løbet af de næste par kvartaler, når allerede gennemførte omkostningsreduktioner begynder at slå fuldt igennem. Cash flow fra driftsaktiviteter før skat og finansielle poster i GN ReSound udgjorde DKK 172 mio. mod DKK 42 mio. i første kvartal 2008 bl.a. som følge af stærkt fokus på styring af driftskapitalen. Cash flow fra investeringsaktiviteter var DKK (75) mio. sammenlignet med DKK (139) mio. i første kvartal GN Store Nord Delårsrapport 1/2009 Side 3 af 11 Investor kontakt: Jens Bille Bergholdt, Tlf:

4 ØVRIGE AKTIVITETER GN Store Nord er fortsat involveret i en voldgiftssag mod Telekomunikacja Polska S.A. (TPSA) gennem sin ejerandel på 75% i DPTG I/S. Sagen vedrører fastsættelsen af den mængde trafik, der overføres via det fiberoptiske NSL-telekommunikationssystem i Polen. DPTG er berettiget til 14,8% af overskuddet fra NSL i perioden Voldgiftsretten har sæde i Wien. Som tidligere meddelt var der berammet en høring i voldgiftsretten den april Høringen forløb som forventet, og det er muligt, at der i tredje kvartal 2009 vil blive afsagt kendelse om DPTG s delkrav for perioden 1994 til medio GN Store Nord har ikke mulighed for at give yderligere oplysninger vedrørende denne sag. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagnene om fremtidige forhold i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn vedrørende 2009 er ifølge sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra de anførte forventninger. Endvidere er visse forventninger baseret på formodninger om fremtidige begivenheder, som kan vise sig at være ukorrekte. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, omfatter bl.a. men er ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på GN s markeder, udviklingen i efterspørgslen efter GN s produkter, konkurrenceforhold, udsving i leverancer fra underleverandører, udviklingen i kollektive søgsmål og patentkrænkelsessager i USA samt integration af tilkøbte virksomheder. Denne delårsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i GN Store Nord A/S. GN Store Nord Delårsrapport 1/2009 Side 4 af 11 Investor kontakt: Jens Bille Bergholdt, Tlf:

5 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2009 for GN Store Nord A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, den 7. maj 2009 Bestyrelse Per Wold-Olsen William E. Hoover, Jr. Carsten Krogsgaard Thomsen Formand Næstformand Jørgen Bardenfleth René Svendsen-Tune Wolfgang Reim Jens Bille Bergholdt Leo Larsen Nikolai Bisgaard Direktion Toon Bouten Adm. dir., GN Netcom Mike van der Wallen Adm. dir., GN ReSound OVERSIGT OVER REGNSKABSSIDERNE I DELÅRSRAPPORTEN Koncernens hovedtal...6 Resultatopgørelse...7 Totalindkomstopgørelse...7 Balance...8 Koncern egenkapital...8 Pengestrømsopgørelse...9 Note 1 Anvendt regnskabspraksis...9 Note 2 Segmentoplysninger...10 Note 3 Incitamentsprogrammer...11 Note 4 Aktiebesiddelser...11 GN Store Nord Delårsrapport 1/2009 Side 5 af 11 Investor kontakt: Jens Bille Bergholdt, Tlf:

6 Koncernens hovedtal* (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (unaud.) (unaud.) (rev.) Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (73) Finansielle poster, netto (46) (26) (117) Periodens resultat (98) (6) (56) Resultat af primær drift før afskrivninger, amortisering og nedskrivninger (EBITDA) (16) Resultat af primær drift før amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (EBITA) (65) Balance Aktiekapital Egenkapital Samlede aktiver Nettorentebærende gæld (1.522) (1.659) (1.592) Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (96) (181) (607) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt 72 (139) (95) Udviklingsomkostninger Afholdte udviklingsomkostninger (127) (122) (531) Omstrukturering/engangsomkostninger Omstrukturering/engangsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen Betalte omstruktureringer/engangsomkostninger Investeringer Tekniske anlæg mv Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Udviklingsprojekter Øvrige immaterielle aktiver ekskl. goodwill I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af virksomheder Køb af andre langfristede aktiver Investeringer i alt Af- og nedskrivninger på materielle aktiver og amortisering af immaterielle aktiver Nedskrivninger på immaterielle aktiver 3-38 Nøgletal EBITA-margin (5,4)% 1,9 % 1,2 % Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill) (1,2)% 0,5 % 1,2 % Egenkapitalens forrentning (2,2)% (0,1)% (1,2)% Soliditetsgrad 59 % 56 % 57 % Nøgletal pr. aktie Resultat pr aktie (EPS) (0,48) (0,03) (0,27) Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) (0,48) (0,03) (0,27) Cash flow fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) 0,82 0,21 2,51 Børskurs ultimo året Medarbejdere Antal ansatte, ultimo perioden ~4.600 ~4.750 ~4.800 *Baseret på nøgletalsdefinitioner fra årsrapporten for 2008 GN Store Nord Delårsrapport 1/2009 Side 6 af 11 Investor kontakt: Jens Bille Bergholdt, Tlf:

7 Resultatopgørelse Koncern 1. kvt. 1. kvt. Året (DKK mio.) (urev.) (urev.) (rev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (571) (682) (2.723) Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (107) (97) (460) Salgs- og distributionsomkostninger (385) (391) (1.608) Ledelses- og administrationsomkostninger (210) (222) (807) Andre driftsindtægter 2-8 Resultat af primær drift (73) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (54) (28) (206) Periodens resultat før skat (119) (7) (83) Skat af periodens resultat Periodens resultat (98) (6) (56) Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie (EPS) (0,48) (0,03) (0,27) Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) (0,48) (0,03) (0,27) EBITA (65) Amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (8) (8) (31) Resultat af primær drift (73) Totalindkomstopgørelse - Poster indregnet direkte i egenkapitalen Koncern 1. kvt. 1. kvt. Året (DKK mio.) (urev.) (urev.) (rev.) Periodens resultat (98) (6) (56) Aktuarmæssig tab/gevinst - - (45) Valutakursregulering mv. 211 (288) 84 Aktiebaseret vederlæggelse (tildelt) Skat af egenkapitalbevægelser (18) Totalindkomst indregnet direkte i egenkapitalen 198 (264) 74 Periodens indkomst i alt 100 (270) 74 GN Store Nord Delårsrapport 1/2009 Side 7 af 11 Investor kontakt: Jens Bille Bergholdt, Tlf:

8 Balance Koncern 31. marts 31. marts 31. dec (DKK mio.) (urev.) (urev.) (rev.) Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Bankgæld Andre langfristede forpligtelser Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Bankgæld Gæld til leverandører Skyldig skat Anden gæld Andre hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt Koncern egenkapital Aktiekapital (opdelt i Kurs- 0 0 aktier regule- Overført Egenkapital (DKK mio.) à DKK 4) ringer overskud i alt Balance 31. december (1.934) Periodens indkomst i alt - (288) 18 (270) Aktiebaseret vederlæggelse (udnyttet) Balance 31. marts (2.222) Periodens indkomst i alt (84) 288 Aktiebaseret vederlæggelse (udnyttet) Køb/salg af egne aktier og andre egenkapitalinstrumenter Balance 31. december (1.850) Periodens indkomst i alt (111) 100 Balance 31. marts (1.639) GN Store Nord Delårsrapport 1/2009 Side 8 af 11 Investor kontakt: Jens Bille Bergholdt, Tlf:

9 Pengestrømsopgørelse Koncern (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (rev.) Resultat af primær drift (73) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital Ændring i arbejdskapital og betalte omstruktureringer/engangsomkostninger 98 (82) (37) Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster og skat Finansielle poster, netto (30) (26) (107) Betalte skatter, netto (10) (8) (28) Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver, netto (80) (81) (352) Køb af materielle aktiver, netto (9) (31) (122) Køb af andre langfristede aktiver, netto - (14) (40) Køb af virksomheder (6) (25) (36) Afhændelse af aktiviteter, herunder betalte forpligtelser i forbindelse med afvikling af aktivitet (1) (30) (57) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (96) (181) (607) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet 72 (139) (95) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (56) Nettopengestrømme (17) Likvide midler ved periodens begyndelse Kursregulering, likvide midler 7 (3) 3 Likvide midler ved periodens udgang Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Ny regnskabsregulering GN Store Nord har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret de relevante nye eller ændrede internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag som specificeret i note 38 til årsrapporten for Grundprincipperne i de mest relevante regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag er beskrevet nedenfor. Implementering af de nye eller ændrede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling eller resulteret i ændringer til noteoplysninger. IAS 23 (Revised) Borrowing costs kræver aktivering af låneomkostninger, der er direkte knyttet til anskaffelsen, opførelsen eller produktionen af et kvalificerende aktiv som en del af dette aktivs kostpris. Et kvalificerende aktiv er et aktiv, som kræver en væsentlig tidsperiode for at blive klar til dets planlagte anvendelse eller salg. Med koncernens nuværende forretningsstruktur og praksis for at optage og anvende lån vil implementeringen af IAS 23 (Revised) Borrowing costs ikke få væsentlig betydning for koncernen. IFRIC 13 Customer loyalty programs kræver, at kundeloyalitetsbonuspoint tildelt kunder som led i en salgstransaktion skal behandles regnskabsmæssigt som et separat element af salgstransaktionen, med hvilken de blev tildelt. Dagsværdien af den modtagne eller tilgodehavende betaling for det indledende salg skal allokeres mellem bonuspointene og salgets øvrige elementer. Den betaling, der allokeres til bonuspointene, indregnes som indtægt, når koncernen opfylder sin forpligtelse til at levere varer eller tjenesteydelser. Bortset fra ovennævnte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til beskrivelsen i årsrapporten for GN Store Nord Delårsrapport 1/2009 Side 9 af 11 Investor kontakt: Jens Bille Bergholdt, Tlf:

10 Note 2 - Segmentoplysninger Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (274) (373) (297) (309) - - (571) (682) Bruttoresultat Omkostningsførte udviklingsomkostninger** (34) (37) (71) (58) - - (105) (95) Salgs-, distr.- og adm. omkostninger mv.** (195) (223) (377) (374) (15) (10) (587) (607) EBITA (82) (12) (7) (65) 27 Amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (1) (2) (7) (6) - - (8) (8) Resultat af primær drift (83) (12) (7) (73) 19 Finansielle poster 2 (6) (40) (21) (8) 1 (46) (26) Resultat før skat (81) (5) (18) 4 (20) (6) (119) (7) Skat af periodens resultat (2) Periodens resultat (69) (4) (14) 2 (15) (4) (98) (6) Pengestrømsopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Driftsaktivitet før ændring i arbejdskapital (4) Pengestrømme fra ændring i arbejdskapital og betalte omstruktureringer/engangsomkostninger 49 (11) 72 (72) (23) 1 98 (82) Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster og skat (27) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (20) (39) (75) (139) (1) (3) (96) (181) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet før finansielle poster og skat 43 (8) 97 (97) (28) (105) Skat og finansielle poster (2) (7) (30) (28) (8) 1 (40) (34) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet 41 (15) 67 (125) (36) 1 72 (139) Balance GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) AKTIVER Goodwill Udviklingsprojekter Øvrige immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktiver (63) (55) Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender fra dattervirksomheder*** (67) Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt (24) Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital i alt Bankgæld Andre langfristede forpligtelser (108) (17) Langfristede forpligtelser i alt Bankgæld Gæld til leverandører Gæld til dattervirksomheder*** (1.720) (1.687) - - Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt (1.636) (1.504) Passiver i alt GN Store Nord Delårsrapport 1/2009 Side 10 af 11 Investor kontakt: Jens Bille Bergholdt, Tlf:

11 Note 2 - Segmentoplysninger (fortsat) Supplerende information GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Geografisk fordeling af omsætning Europa 48% 52% 42% 45% 100% 100% 44% 48% Nordamerika 41% 40% 39% 38% 0% 0% 40% 39% Resten af Verden 11% 8% 19% 17% 0% 0% 16% 13% Afholdte udviklingsomkostninger (35) (41) (94) (81) - - (129) (122) Aktivering af udviklingsomkostninger Amortisering og afskrivning af udviklingsomkostninger** (19) (22) (32) (28) - - (51) (50) Omkostningsførte udviklingsomkostninger (34) (37) (71) (58) - - (105) (95) EBITDA (69) (5) 1 (16) 75 Afskrivninger (13) (17) (29) (23) (7) (8) (49) (48) EBITA (82) (12) (7) (65) 27 EBITA-margin (19,5)% 0,5 % 3,7 % 4,0 % NA NA (5,4)% 1,9 % Antal ansatte, ultimo perioden ~925 ~1.175 ~3.650 ~3.525 ~25 ~50 ~4.600 ~4.750 *Under "Øvrige" indgår sekretariatet, Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme og elimineringer. **Indeholder ikke andel af amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb, jf. definitionen af EBITA. ***Præsenteres netto Note 3 Incitamentsprogrammer Ultimo marts 2009 udestod i alt stk. optioner (gennemsnitlig strikekurs 61) svarende til 1,0% af aktiekapitalen. I henhold til det warrantbaserede aflønningsprogram, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts 2008 og som er nærmere omtalt i årsrapporten 2008 og i fondsbørsmeddelelse nr. 16 af 20. juni 2008, tildeltes direktionen og andre ledende medarbejdere i GN s datterselskaber, GN Netcom A/S og GN ReSound A/S nye warrants pr. 1. april Der blev tildelt warrants i GN Netcom svarende til ca. 5,6% af den samlede aktiekapital i GN Netcom. Der blev tildelt 812 nye warrants i GN ReSound svarende til ca. 1,4% af den samlede aktiekapital i GN ReSound. Udnyttelseskursen for disse warrants i GN Netcom og GN ReSound er fastsat af en uafhængig finansiel rådgiver. På denne baggrund fordeler GN s aktiekurs pr. 1. april sig med 42% til GN ReSound og 28% til GN Netcom, mens den resterende værdi omfatter andre af GN s aktiviteter. Tildelingerne er baseret på indre værdi og indeholder således rentebærende gæld i henholdsvis GN Netcom og GN ReSound. Inklusive sidste års tildeling udestår der i alt warrants i GN Netcom (10,2% af aktiekapitalen). Inklusive sidste års tildeling udestår der i alt warrants i GN ReSound (3,0% af aktiekapitalen). Note 4 Aktiebesiddelser Bestyrelsens og direktionens beholdninger af GN-aktier udgør pr. 7. maj 2009 henholdsvis stk. og 0 stk. Pr. 31. marts 2009 udgjorde GN s beholdning af egne aktier stk., svarende til 2,2% af aktiekapitalen på i alt stk. aktier. Beholdningen dækker hovedsageligt GN s langsigtede incitamentsprogrammer. GN-aktien har et "free float" på 100%, og der er ingen dominerende aktionærer. ATP har anmeldt en ejerandel overstigende 10% af GN s aktiekapital og Marathon Asset Management LLP og Parvus Asset Management (UK) LLP har begge anmeldt en ejerandel på mere end 5% af GN's aktiekapital. Udenlandske aktionærer anslås at eje ca. 30% af GN. GN Store Nord Delårsrapport 1/2009 Side 11 af 11 Investor kontakt: Jens Bille Bergholdt, Tlf:

HOVEDTAL. År til dato 2009

HOVEDTAL. År til dato 2009 Delårsrapport 2/2009 OMSTRUKTURERINGSTILTAG SKABER BEDRE RE- SULTATER END TIDLIGERE UDMELDT. VÆSENTLIG FORBEDRING AF POSITIVT CASH FLOW. GN s resultat for andet kvartal blev som forventet, og forventningerne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010

Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010 Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER GN opnåede igen i andet kvartal tydelige resultater af den omfattende omstrukturering, der blev foretaget i 2009. Den organiske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 670 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 Delårsrapport 3/2008 Resume GN opnåede positiv organisk

Læs mere

Delårsrapport 3/2009 HOVEDTAL TREDJE KVARTAL OG ÅR TIL DATO FOR 2009 OVERSIGT OVER TREDJE KVARTAL Den samlede omsætning blev på DKK mio.

Delårsrapport 3/2009 HOVEDTAL TREDJE KVARTAL OG ÅR TIL DATO FOR 2009 OVERSIGT OVER TREDJE KVARTAL Den samlede omsætning blev på DKK mio. Delårsrapport 3/2009 GN FORTSÆTTER MED AT SKABE POSITIVT CASH FLOW FORVENTNINGER TIL FRIT CASH FLOW ØGES TIL CA. DKK 0,5 MIA. FORVENTNINGER TIL EBITA UÆNDREDE Som tidligere udmeldt er GN s fokus for 2009

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA Delårsrapport 3/2010 EBITA-FORVENTNINGER FOR 2010 OPJUSTERES MÅL OM FORDOBLING AF GN S EBITA-MARGIN I 2013 Drevet af den lovende lancering af ReSound Alera og den fortsatte vækst i GN Netcom opnåede GN

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER

Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER GN Store Nord opnåede i første kvartal meget tydelige resultater af den omfattende

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST HOVEDOVERSKRIFTER

Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST HOVEDOVERSKRIFTER Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST GN Store Nord opnåede med afsæt i den fortsatte lancering af ReSound Alera samt væksten inden for Unified

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter Delårsrapport 2/2012 Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang Hovedoverskrifter I andet kvartal af 2012 fortsatte GN Store Nord med at levere betydelige indtjeningsforbedringer kombineret med fortsat

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom GN Store Nord Dansk Aktiemesse Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom København, den 16. september 2009 Udsagn om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne præsentation afspejler GN s ledelses

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS HOVEDOVERSKRIFTER

Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS HOVEDOVERSKRIFTER Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS GN Store Nord opnåede med udgangspunkt i den fortsatte lancering af ReSound Alera samt væksten inden for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere