Kanondag på Skovvangskolen - Patienten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanondag på Skovvangskolen - Patienten"

Transkript

1 Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Indledning I forbindelse med vores arbejde med skønlitteratur på seminariet, har vi fået muligheden for at overtage tre 7. Klasser til en hel dag med kanontekster. Vi arbejder fænomenologisk med læsningen af disse tekster. Når man læser teksten fænomenologisk har man fokus på selve værket og forholdet mellem dette og læseren, det handler om at komme ind i værket. I vores undervisning på kanondagen havde vi konstant en observatør, denne observatør noterede alt hvad han fandt relevant, og det er ud fra disse observationer vi i det følgende tager vores udgangspunkt. I vores undervisning inddrager vi bl.a. højt læsning, tegneserier, diskussion af eksistentielle spørgsmål vedrørende teksten og værdilinier. Opgave og kontekst På Skovvangskolen i Hammel var vi inddelt i seks workshops der arbejdede med hver sin kanonforfatter. Vores valg faldt på Peter Seebergs novelle Patienten fra Det er en humoristisk tekst der stiller nogle eksistentielle spørgsmål, der til stadighed er aktuelle. Teksten lægger op til en diskussion om hvornår man er menneske, hvad vi ser i hinanden osv. I det følgende har vi valgt, at markere egne refleksioner med kursiv og efterfølgende inddraget Fælles mål med understregninger. Målformuleringer I fælles mål efter 9. klasse står der skrevet, at: Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. (Fælles mål 2009, Dansk) 1

2 Ud fra ovenstående var vores overordnede mål med kanondagen, at opleve en skønlitterær tekst på en sjov og anderledes måde. Vores program for workshoppen var som følgende: 1.) Novellen Patienten læses højt: Louise H: 10 min. Vi valgte højtlæsning af novellen for, at alle så vidt muligt havde samme udgangspunkt for det videre arbejde med novellen. Eleverne får tid og ro til at danne deres egne billeder, i det de udelukkende koncentrerer sig om at lytte. 2.) Tegneserie: Rikke og Pernille: - 30 min. Vi har på forhånd inddelt novellen i afsnit, således at hvert afsnit indeholder to handlinger, som kan tegnes. Eleverne sidder sammen to og to, og tegner to billeder til deres afsnit i novellen. Efterfølgende samles eleverne i en rundkreds med deres tegninger og genfortæller novellen ud fra alle deres tegneserier. Eleverne skulle udforme tegneserier for, at visualisere teksten, og give dem mulighed for at fordybe sig i afsnittene. Her understøtter vi specielt de holistiske børns behov. Arbejdet med tegneserien giver samtidig eleverne mulighed for at få ejerskab over teksten. Beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster. (Trinmål for dansk efter 9. Klasse) Fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten (Trinmål for dansk efter 9. klasse) 2

3 3.) Diskussion Morten: 20 min Slutningen læses højt l. 86 til slut. Eleverne sidder og taler sammen og summer over spørgsmålene som står på tavlen. 1.) Hvad ser hun i ham? : hurtig skrivning 2 min, tale sammen. 2.) Hvornår er man et menneske? hurtig skrivning 2 min, tale sammen. Spørgsmålene tages op på plenum og diskuteres. Slutningen læses højt for eleverne igen, for at genopfriske og sætte fokus på denne centrale del af teksten. Det er bl.a. her de eksistentielle spørgsmål, der ligger op til videre diskussion, bliver rejst. Eleverne hurtigskriver om emnet for at fastholde deres umiddelbare oplevelse og tanker omkring emnet. Derefter summer de to og to, for at udveksle meninger og erfaringer, og for at få italesat deres tanker, inden den fælles opsamling. På denne måde forsøger vi at sikre, at alle får talt om emnet, hvad enten man efterfølgende vil dele det på plenum eller ej. Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse. (Trinmål dansk, efter 9.kl) 4.) Værdilinie: Louise Dagens mand: Det er det ydre eller det indre der tæller perspektivering til teksten - Hvad er det der tæller når I skal finde en kæreste - det udvendige eller det indvendige? - Plastikkirurgi for/imod? - Organdonation for/imod? - Vil du vælge alle de organdonationer patienten vælger eller alternativet? I arbejdet med værdilinien har vi valgt, at rammesætte perspektiveringen. Baggrunden for dette valg, var at vi gerne ville have eleverne til, at kunne perspektivere til deres eget liv. Eleverne blev nødt til at tage stilling, og afprøve argumenter for og imod. Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer. (Trinmål dansk, efter 9.kl) 3

4 Kort sammenskrivning af iagttagelser med konkrete illustrative eksempler eksempelfortællinger Højtlæsning: Louise beder eleverne om at sætte sig i en halvcirkel omkring hende. Louise sidder også selv på gulvet. Alle elever sætter sig på gulvet omkring hende. Louise præsenterer de andre lærerstuderende, hun peger på dem mens hun fortæller. Derefter fortæller hun, at vi har valgt at arbejde med Patienten af Peter Seeberg. Louise påbegynder højtlæsning. Hun kigger udelukkende ned i teksten mens hun læser. En dreng griner, pigerne har hovedet rettet mod Louise, mens nogle drenge kigger væk. 5 minutter inde i oplæsningen opstår lidt snak fra drenge, men ellers total ro. Louise rømmer sig, hvorefter pigerne kigger på hinanden. Et par drenge sidder og prikker lidt til hinanden, de forsøger, at komme i kontakt med en tredje dreng, men han afviser. Ti minutter inde i oplæsningen er der larm fra lokalet ved siden af, nogle eleverne begynder at kigge lidt rundt. Til slut kigger alle elever igen på Louise. I alle tre workshops sad eleverne stille, og virkede til at lytte opmærksomt. Et tydeligt mønster gennem de tre runder var, at halvvejs inde i oplæsningen spredte uroen sig blandt enkelte elever. Louise have bevidst valgt at holde øjnene på papiret, frem for at kigge op, for ikke at forstærke enkelte passager i teksten. På denne måde skulle eleverne selv have mulighed for at danne sig billeder og forståelser. I kraft af, at Louise kun har fokus på teksten og ikke på eleverne, skal der meget lidt til før eleverne mister koncentrationen. Havde Louise i stedet valgt, at gestikulere under oplæsningen, kunne elevernes koncentration og fokus måske have været bedre. Men samtidig kunne eleverne også have opfanget gestikulationen som noget af hendes tolkning af teksten, hvilket kunne have påvirket elevernes udformning af tegneserierne. Tegneserien: 4

5 Rikke forklarer, at de nu skal dele papiret op i to og tegne i rækkefølge på hver deres side. De skal visualisere det afsnit de har fået i historien og forberede sig på, at de skal genfortælle historien. Rikke siger er i med på det? hvorefter ingen elever svarer hende. Pernille tager over: I skal altså tegne en streg ned igennem arket, og tegne to billeder til jeres afsnit af historien. Rikke bryder ind ja så i skal læse jeres afsnit igen, og inddrage de ting i finder vigtige. Rikke holder en pause. Rikke forklarer opgaven endnu engang. Eleverne påbegynder opgaven. De fleste grupper taler og overvejer, hvad de skal. Én gruppe tegner og taler bagefter, en anden gruppe laver en plan og tegner derefter, en tredje tegner og taler samtidig, en fjerde griner og fjumrer. Et stykke tid efter, finder Rikke og Pernille ud af, at én af grupperne tror patienten var en pige. Morten går ned til en gruppe og spørger: har I styr på det? eleverne svarer: ja hvorefter Morten forlader dem. Lidt senere vandrer nogle drenge gentagne gange gennem lokalet hen til hen til to piger for at låne blyanter. Højt lydniveau. Eleverne tackler opgaven forskelligt. Nogle grupper vælger at dele papiret op, så de tegner på hver deres halvdel af papiret, mens andre tegner på begge halvdele. Pernille siger kort efter: Der er ca. fem minutter tilbage og tempoet sættes op. Mod slutningen begynder nogle drenge at tale højlydt og kaste med blyanter. Pernille og Rikke reagerer ikke på blyant-kasteriet. Et mønster i arbejdet med tegneserien bestod i, at eleverne havde svært ved at forstå opgaven. En anderledes, og mere udførlig opgavebeskrivelse, kunne have mindsket forvirringen. Man kunne f.eks. have udleveret opgaverne på papir. Vi fandt allerede i første workshop ud af, at der var kommunikationsproblemer, og forsøgte derfor i de følgende workshops at rette op på problemet ved at det enten var Rikke eller Pernille der stod for instruktionerne, frem for dem begge samtidig. 5

6 Et andet af de mønstre vi så gennem de tre workshops var, at eleverne tacklede tegneserieopgaven meget forskelligt. Dette skyldes formentlig, at opgaven var bredt formuleret. Kvaliteten af slutproduktet var også varierende. En overvejelse kunne være, at nogle elever ikke magter en opgave, der er så åben, og derfor har brug for en større grad af rammesætning. Vi valgte samtidig at justere formatet af papiret eleverne skulle tegne på. Vi tænkte at det måske kunne lette opgaven, hvis papiret var mindre, hvormed de ikke behøvede, at tegne så meget for at fylde det ud. Vi lavede det dermed halv størrelse, og tegningerne blev en del mere detaljeret og farverige. I arbejdet med denne opgave blev vi samtidig opmærksomme på, at spørgsmål som f.eks. har I styr på det bestemt ikke er fyldestgørende og hensigtsmæssige, når man forsøger at guide og vejlede eleverne. Man kunne med fordel have stillet en anderledes type spørgsmål, der er mere tekstnære og vedkommende for eleverne. Stiller læreren i stedet denne type spørgsmål, kan eleverne i højere grad se læreren som en hjælper, frem for observatør. Diskussion af eksistentielle spørgsmål i Patienten Eleverne sætter sig ved to store borde. Morten giver Instruktioner og deler efterfølgende papir ud. Elever henter blyanter. Morten genlæser slutningen. Han siger: I skal hurtigskrive om spørgsmålet Hvad ser konen i manden? Har I forstået opgaven? eleverne svarer Ja. Pige spørger: hvad var det vi skulle Morten griner og gentager instruktionen. Eleverne påbegynder opgaven. Pige griner pludseligt, Morten siger bare skriv videre. Efter hurtigskrivningen bliver anden opgave stillet; tal med sidemanden om det du skrev. Eleverne begynder at tale sammen. Nogle elever taler om opgaven, andre griner. Opsamling på tavlen: Uddrag af elevers svar på spørgsmålet: Pige: hun elsker ham, men føler samtidig, at hun skal elske ham Morten: er det medlidenhed? Pige: nej, ikke kun. Dreng: hun ser hans personlighed Morten: hvorfor ser hun det samme i ham? Dreng: fordi han har samme sjæl. Morten spørger: hvor ligger personligheden, hvis den ikke ligger i kroppen? 6

7 Elevs svar: måske i underbevidstheden eller sjælen Morten: det kunne være et svar. Ny opgave: Hurtigskrivning om spørgsmålet: Hvornår er man et menneske? Morten: HAR I FORSTÅET DET! SÆT I GANG! Da Morten underviser, har de andre lærerstuderende ikke særligt fokus rettet mod undervisningen. De kigger i computere. Elev larmer med genstand. Morten siger: SKRIV,SKRIV,SKRIV! Og smiler bagefter. Eleverne taler efterfølgende med sidemanden om, hvad de er kommet frem til. Meget larm da eleverne taler sammen. Opsamling på tavlen. Svar: fordi gud har skabt os - vores væsen gør os til mennesker fordi vi har kønsorganer. Morten: I har misforstået spørgsmålet. Meget larm og uro. Morten hæver stemmen. Eleverne larmer mindre. Timen slutter uden eleverne kommer frem til egentlige svar på opgaven. Målet med denne undervisningssession var at komme et spadestik dybere i teksten, og at tale om centrale temaer. Undervisningen var en blandet succes. De første hold vi underviste var roligere og mindre larmende end det sidste hold. Derfor blev det tydeligt for os, at man kunne differentiere undervisningen således, at man ikke laver stillesiddende opgaver, der kræver meget koncentration og refleksion, sidst på dagen. Det var desuden lærerigt, at opleve, at man ikke kan forcere en undervisning. Ser vi på opgaven om hvornår man er et menneske er det tydeligt, at Morten er blevet irriteret over eleverne, og forsøger at være bestemt. Det lykkedes, at virke bestemt, men samtidig er der ikke nok fokus på, om eleverne har forstået opgaven. Derfor ender det med, at eleverne misforstår opgaven. Ud fra denne oplevelse kan vi konkludere, at vi skulle have taget mere fat i elevernes svar og arbejdet videre med disse, frem for at afvise dem som forkerte eller misforståede. Værdilinie: 7

8 Efter diskussionen lægger Louise en værdilinje, i form af 6 a4 ark med numre fra 1-6, på gulvet og får samlet eleverne omkring den. Louise spørger eleverne om de kender til TV2 programmet Dagens Mand. Eleverne svarer ja og griner. Louise taler herefter lidt om hvad programmet går ud på og lægger op til et spørgsmål om kærester: Hvis I nu får en kæreste, lægger I så vægt på udseende eller det indre? Rikke byder ind med lidt ekstra info. Eleverne skal stille sig ved det nummer der passer bedst på dem selv. 1 er det indre og 6 er det ydre. De fleste elever stiller sig ved 3-4, og et par stykker står ved 2 og 5. Louise spørger ind til nogle af elevernes valg, og får dem til at forklare hvorfor de står som de gør. De fleste vil gerne have en kæreste der er sød og klog, men han/hun må ikke være grim. Personen der står ved 5, griner og siger at hun ikke gider grimme mennesker. Louise spørger om han så godt må være ond og dum så længe han er lækker? hvortil eleven svarer nej!, men uddyber ikke yderligere. Herefter stiller Louise et nyt spørgsmål omkring organdonation, og hvad deres holdning er til det. De skal stille sig ved 1, hvis de går ind for det og gerne vil donere organer når de dør og 6 hvis de er helt imod det. Eleverne stiller sig meget blandet denne gang. Der står mange ved både 1 og 6. Dem der står ved 6, vil ikke donere deres organer, og en af dem siger: Jeg kan godt lide mine organer og andre forklarer, at det er en klam tanke. Louise spørger: Hvis nu man bliver kørt ned af en bus, vil I så modtage organer? En af eleverne der stå ved 1, siger: Man er jo død, så det er jo ligegyldigt samtidigt er der en del uro mens der tales. Rikke bryder ind og siger: Hørte I hvad der blev spurgt om? da eleverne ikke fik svaret på om de ville modtage organer. Eleverne der står ved 6, synes det er en klam tanke, og debatten kører mellem eleverne. Dem der ikke vil donere deres organer vil gerne modtage organer for at overleve, og mange af eleverne er lidt usikre og ved ikke hvad de skal svare. Tiden løber ud, vi takker af og sender eleverne videre. I 3. workshop gav vi mere tid til værdilinjen, og spurgte også eleverne om deres holdning til plastikkirurgi. Mange af eleverne ville ikke overveje plastikkirurgi, hvis det bare var for, at ændre ens udseende. Men hvis de derimod havde været ude for en ulykke ville de gerne have plastikkirurgi, for at komme til at ligne sig selv igen. Et tydeligt mønster dannede sig ved værdilinjerne i alle 3 workshop: Eleverne ville meget gerne deltage og være aktive, det lader til at de synes det er en sjovere måde at debattere på. Mange af eleverne i alle tre workshops virkede meget ivrige for at få sagt deres mening og de debatterede 8

9 gerne. Når eleverne stilles over for en værdilinje, tvinges de til at tage en beslutning der hælder til den ene eller anden side, man kan ikke stille sig midt i mellem de to poler. På den måde skal eleverne tage en beslutning og argumentere for den. En anden tendens eller mønster der dannede sig var, at eleverne i høj grad stillede sig meget samlet. Særligt ved spørgsmålet om værdier i en kæreste, dog var der nogle elever der turde stille sig frem og sige sin helt ærlige mening. Dog skete det også at ved spørgsmålet om organdonation at eleverne var meget uenige. Det gode ved værdilinjen er, at eleverne vurderer spørgsmålet og kan argumentere for deres valgte position, da det blot er deres egen mening. Men eleverne har også mulighed for at kunne gemme sig i mængden ved spørgsmål der lægger op til et meget entydig svar, så som kæreste spørgsmålet. Da kærestespørgsmålet er sat lidt på spidsen ved at sige at polerne er lækker over for sød, men ikke så pæn vil mange vælge et punkt der er tæt på midten, da det er værdier alle kan lide og går op i. De færreste kan skyde sig i skoen, at de ikke tænker på udseende og derfor vil de fleste vælge en position tæt på midten, og der kan den generte elev gemme sig og måske slippe, for at blive bedt om at argumentere foran hele klassen. Dette kan undgås ved, at vælge spørgsmål der ikke er så oplagte for et entydigt svar, så som organdonationsspørgsmålet, som der var stor uenighed om til alle tre workshops. Handlingsperspektiv i forhold til egen videre uddannelse Vi har på kanondagen foretaget mange observationer. Idet vi har haft mulighed for at køre det samme undervisningsforløb igennem tre gange, har vi kunne bruge observationerne som evaluering på det første forløb og på den måde ændre små detaljer til næste omgang. En af de ting vi har fået øjnene op for i løbet af denne dag er, hvor gode observationer faktisk er. Der ligger rigtig meget gemt i disse observationer, som man ikke ser når man eksempelvis selv står i lærerrollen. I det man har en, der kun koncentrerer sig om at observere, opdager man hvad der sker alle andre steder end kun lige der, hvor man som lærer måske har fokus. Dette fik vi også bekræftet i vores snak med klassernes lærere, der brugte dagen på at observere deres elever. De fik derved mulighed for at opleve hvad eleverne bruger tiden på i timerne, og får måske øjnene op for nye omstændigheder. Udover vigtigheden af gode observationer, for at kunne analysere vores arbejde som lærere, har vi 9

10 også oplevet hvor meget det betyder at kunne give klare og tydelige beskeder. Der ligger mange overvejelser bag noget så simpelt som, at forklare hvad der nu skal ske. For at få målet med sin undervisning tydelig frem, er det vigtigt, at eleverne har forstået hvad der skal ske og hvordan. Hvis dette ikke lykkedes opstår der misforståelser, som man må bruge vigtig tid på at udrede. Dette så vi eksempelvis i den sidste workshop, hvor ikke alle havde forstået at tegneserien skulle deles i to, og at de hver skulle tegne en tegning. Kanondagen har givet os mere mod på disse kanonforfattere og deres tekster. Den fænomenologiske læsning har gjort arbejdet med disse tekster mere spændene og vedkommende, for både lærer og elev. Vi lagde meget lidt vægt på selve forfatteren og langt mere vægt på elevernes oplevelse af teksten og deres forståelse heraf. Dette giver umiddelbart et meget højere niveau af engagement end man måske ellers ville have oplevet. 10

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

Inspiration til arbejdet med mental sundhed

Inspiration til arbejdet med mental sundhed TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED AUGUST 2013 Inspiration til arbejdet med mental sundhed Arbejdet med mental sundhed bør tage afsæt i den enkelte skole og klasses specifikke virkelighed og sæt af udfordringer.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Indhold Indledning... 3 Formål for vejledning på Ågård Efterskole... 3 Fokus... 3 Metode... 3 Perspektiv... 3 Vejledning i samspil... 3 Undersøgelsens

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR eksempel: Guidede pædagogiske refleksioner over en elevs deltagelse i klassens arbejde I Projekt Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen?

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? BILAG 1 Ekspertinterviewguide Hvilken betydning har indførelsen ipads haft mht. mediestrategien og dit ansvar som driftsleder? Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? Er der

Læs mere