2. økonomirapport 2014 Bilag 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. økonomirapport 2014 Bilag 2"

Transkript

1 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer Bilag 2.3 Genbevilling af forskningsmidler Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.5 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 17 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Amager Hospital Drift ALB assistance til Amager Hospital 414 Resultat 414 Bispebj./Frederiksb. Hosp Drift Børn og ungepolitik, smertebeh. og medicin til børn Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Etablering af tilkørsel og lyskryds på Tuborgvej Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Zelo kliniske forsøgsaktiviteter Fistel og fissur klinik 316 Resultat Investeringer Infrastruktur Resultat Bornholms Hospital Drift Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Fejlrettelse: forløbskoordination udredning for demens Styrkelse af akutte funktioner 866 Resultat 616 Gentofte Hospital Drift DÆMP: videreførsel af pilotproj. specialiseret faldfunktion Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Korrektion til genbevilling Resultat Glostrup Hospital Drift DÆMP: videreførsel af pilotproj. specialiseret faldfunktion Reduktion i rygoperationer Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift forberedende arbejder OPP rensningsanlæg Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift opmanding anlægsproj, v, gennemførelse Nyt hosp., Glostrup Korr til genbevilling vedr. Flyvemedicinsk Klinik Korr. indtægtsbudget vedr Flyvemedicinsk Klinik Resultat

4 Investeringer Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift Resultat Herlev Hospital Drift HP: Nefrologi fra NOH til HEH Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Flytning af CARG RH HeH Flytning af CARG RH HeH engangs Øvrig drift til plastikkirurgi, Herlev Hospital Ændring i overførsel fra Ændring i overførsel Resultat Investeringer Tilpasning til udbetalingsanmodning Resultat Nordsjællands Hospitaler Drift HP: Nefrologi fra NOH til HEH Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Samarb. m. kommuner svage gr: fejlrettelse, sag Støtte til ph.d. studieafgift Dissemineret pancreas cancer Korr til genbevilling, refunderet ejendomsskat Resultat Investeringer Korrektion sfa endeligt regnskab Resultat Hvidovre Hospital Drift Meraktivitet 600 fødsler DÆMP: videreførsel af proj, optimeret forløbsprogram Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Korrektion til OSD-projekt Ventelisteafvikling børn_hvh Resultat Investeringer Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift Solcelletag på Hvidovre Hospital - lånefinansiering Resultat Rigshospitalet Drift Børnepolitik: viderførsel af Tværfag. Videnc. for Patientst ret:samarb. om., svage grup.: støt gravide+partner, psykprob Børn og ungepolitik, smertebeh. og medicin til børn

5 13609 Reduktion af infektioner Vedl. af genetikmodul til patologisystemet ansvar CIMT Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Flytning af transformatorstation Behandlingssæryd. rett. genbev Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Flytning af CARG RH HeH Flytning af CARG RH HeH engangs Ekstra kapacitet almen plastikkirurgi Resultat Investeringer Korrektion sfa endeligt regnskab Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar Resultat Den Præhospitale virks. Drift ALB assistance til Amager Hospital Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Støtte til ph.d. studieafgift Finansiering af vicedirektørstilling Konsolidering af administrationen Resultat IMT Drift Vedl. af genetikmodul til patologisystemet ansvar CIMT Kemiindsats tilførsel fra hospitaler -75 Resultat 356 Investeringer Omplacering fra sundfælles til CIMT vedr it og sundhedsplatf Nedskrivning i 2014 af budget til IT strategien Resultat HRU Drift Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Overførsel, genbevilling til sekretariatet, fysisk udtryk Løntilskudsordn forventet mindreforbrug, nedsat aktivitet Patienter som undervisere Postgraduat klinisk professorat Medarbejderudvikling og uddannelse LMS implementering Resultat Apoteket Drift Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Korrektion til OSD-projekt 693 Resultat 543 Fælles drift på sundhed Drift Meraktivitet 600 fødsler

6 13592 DÆMP: videreførsel af proj, optimeret forløbsprogram DÆMP: videreførsel af pilotproj. specialiseret faldfunktion Børnepolitik: viderførsel af Tværfag. Videnc. for Patientst ret:samarb. om., svage grup.: støt gravide+partner, psykprob Børn og ungepolitik, smertebeh. og medicin til børn Reduktion i rygoperationer Reduktion af infektioner Årsager til stigning i antallet af retspsykiatriske patiente Samarb. m. kommuner svage gr: fejlrettelse, sag forhøjelse af bevilling til pc hvh etape Forlig om miljøarbejder Fejlrettelse, Centerdannelse Fejlrettelse, centerdannelse tagrenovering på sct. Elisabeth Flytning af transformatorstation forberedende arbejder OPP rensningsanlæg Etablering af tilkørsel og lyskryds på Tuborgvej Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Zelo kliniske forsøgsaktiviteter Solcelletag på Hvidovre Hospital - lånefinansiering Korrektion til OSD-projekt Patienter som undervisere Postgraduat klinisk professorat Medarbejderudvikling og uddannelse LMS implementering Infrastruktur SATS: Korrektion Brugerstyrede senge Korr. indtægtsbudget vedr Flyvemedicinsk Klinik Øvrig drift til plastikkirurgi, Herlev Hospital Fistel og fissur klinik Ventelisteafvikling børn_hvh Finansiering af vicedirektørstilling Konsolidering af administrationen Styrkelse af akutte funktioner Dissemineret pancreas cancer Ekstra kapacitet almen plastikkirurgi Korrektion af praksisydelser, medicintilskud Løntilskudsord. forv. mindref. nedsat akt. overf. fælle Resultat Investeringer Omplacering fra sundfælles til CIMT vedr it og sundhedsplatf Resultat

7 Praksis (sygesikring) Drift Korrektion af praksisydelser, medicintilskud Resultat Psykiatri, behandling Drift Årsager til stigning i antallet af retspsykiatriske patiente Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg tagrenovering på sct. Elisabeth Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift SATS: Korrektion Brugerstyrede senge Fejlrettelse: forløbskoordination udredning for demens 200 Resultat Investeringer forhøjelse af bevilling til pc hvh etape Forlig om miljøarbejder Resultat Psykiatri, social Investeringer Teknisk SAP korrektion DSV og social psyk Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift DSV - varige ændringer Institutionsdrift DSV - ikke-varige ændringer -991 Resultat Investeringer Teknisk SAP korrektion DSV og social psyk Resultat Administration - Koncern Drift Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Overførsel, genbevilling til sekretariatet, fysisk udtryk Fejlrettelse, Centerdannelse Fejlrettelse, centerdannelse opmanding anlægsproj, v, gennemførelse Nyt hosp., Glostrup Resultat 500 Total Drift Resultat Total Investeringer Resultat Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 2. økonomirapport Afdrag på lån Finansiering 2. økonomirapport Låneoptagelse Finansiering 2. økonomirapport Finansiering i alt Resultat Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 2. økonomirapport Afdrag på lån Finansiering 2. økonomirapport

8 Låneoptagelse Finansiering 2. økonomirapport Finansiering i alt Gentofte Hospital Drift Korrektion til genbevilling Resultat Glostrup Hospital Drift Korr til genbevilling vedr. Flyvemedicinsk Klinik Resultat Herlev Hospital Drift Ændring i overførsel fra Ændring i overførsel Anlæg Tilpasning til udbetalingsanmodning Resultat Nordsjællands Hospitaler Drift Korr til genbevilling, refunderet ejendomsskat Anlæg Korrektion sfa endeligt regnskab Resultat Hvidovre Hospital Anlæg Solcelletag på Hvidovre Hospital - lånefinansiering Resultat Rigshospitalet Drift Behandlingssæryd. rett. genbev Anlæg Korrektion sfa endeligt regnskab Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar Resultat IMT Anlæg Nedskrivning i 2014 af budget til IT strategien Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift DSV - varige ændringer Institutionsdrift DSV - ikke-varige ændringer 991 Resultat Total Kasseopgørelse Resultat Ændringer i omkostningselementer Bispebj./Frederiksb. Hosp BFH - tilpasning af omkostningselementer BFH - tilpasning af omkostningselementer BFH - tilpasning af omkostningselementer BFH - tilpasning af omkostningselementer Glostrup Hospital Ændring i omkostningselementer Ændring i omkostningselementer Hvidovre Hospital Forhøjet afskrivning Hvidovre Hospital Rigshospitalet Omkostningselementer Rigshospitalet Omkostningselementer Rigshospitalet Omkostningselementer Rigshospitalet IMT Ændring hensættelse, feriepoeng, CIMT Afskrivning, ændring CIMT, varig Den Sociale Virksomhed Institutionsdrift DSV - varige ændringer 100 8

9 Total Balancen Modpost til omkostningselementer

10 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 2. økonomirapport Mio. kr., 2014-priser Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse -5,1-5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 3,6 3,6 8,4 12,0 12,0 0,0 19,1 19,1-2,9 16,2 16,2 0,0 6,4 6,4-6,6-0,2-0,2 0,0 76,4 76,4 6,6 83,0 83,0 0,0 105,5 105,5 5,5 111,0 111,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 1,1 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 19,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 23,1 26,2 0,0 26,2 26,2 0,0 2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 43,5 49,0 0,0 49,0 49,0 0,0 52,2 57,7 0,0 57,7 57,7 0,0 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 7,4 7,4-0,5 6,9 6,9 0,0 72,8 79,1-1,3 77,8 77,8 0,0 87,5 93,8-1,8 92,1 92,1 0,0 3,1 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 16,3 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 10

11 Nordsjællands Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed IMT HRU 150,5 175,0 0,0 175,0 175,0 0,0 170,0 191,1 0,0 191,1 191,1 0,0 4,7 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 137,4 137,4 0,0 137,4 137,4 0,0 159,1 159,1 0,0 159,1 159,1 0,0 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 23,6 23,6 0,0 23,6 23,6 0,0-0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 100,2 100,2 15,0 115,2 115,2 0,0 126,7 126,7 15,0 141,7 141,7 0,0 3,0 3,0-1,0 2,0 2,0 0,0 21,0 21,0-1,0 20,0 20,0 0,0 195,0 195,0 13,0 208,0 208,0 0,0 219,0 219,0 11,0 230,0 230,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 11,5 18,5 0,0 18,5 18,5 0,0 12,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 2,9 2,9 9,3 12,2 12,2 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 47,0 47,0-6,3 40,7 40,7 0,0 51,2 61,2 3,0 64,2 64,2 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,8 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 11

12 Apoteket Sygehusbehandling udenfor regionen Fælles drift på sundhed Praksis Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri) Den Sociale Virksomhed 2,9 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 142,0 208,0 0,0 208,0 208,0 0,0 9,8 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 153,0 219,5 0,0 219,5 219,5 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 100,8 0,0 100,8 100,8 0,0 0,3 101,1 0,0 101,1 101,1 0,0 16,8 16,8 0,0 16,8 16,8 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 88,7 88,7 0,0 88,7 88,7 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 9,2 9,2 0,0 9,2 9,2 0,0 4,8 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 14,6 13,1 0,0 13,1 13,1 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 12

13 Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljøområdet Øvrig regional udvikling Administration Total 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 10,8 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 8,9 7,4 0,1 7,5 7,5 0,0 24,2 22,9 0,1 23,0 23,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0-180,6-180,6 0,0-180,6-180,6 0,0 3,6 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0-175,9-174,9 0,0-174,9-174,9 0,0 49,7 48,6 16,7 65,3 65,3 0,0-44,8-46,6-4,4-51,0-51,0 0,0 148,2 325,0-6,6 318,4 318,4 0,0 955, ,2 27, , ,2 0,0 13

14 Total 13,6 10,6 0,1 10,7 10,7 0, , ,8 32, , ,6 0,0 14

15 Bilag 2.3 Genbevilling af forskningsmidler Koncerndirektionen tilsluttede sig tilbage i marts 2009 Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.. Af disse fælles retningslinjer, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2009 og er gældende for alle i Region Hovedstaden, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte forskningsmidler som kortfristet gæld på IM-funktion ultimo regnskabsåret. Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte forskningsmidler for 990 mio. kr., hvilket ét år senere ved udgangen af 2011 var steget til mio. kr. I løbet af 2012 er der sket en yderligere nettoændring på 53 mio. kr., hvortil kommer den yderligere opsparing af uforbrugte forskningsmidler på 103 mio. kr., der har fundet sted i løbet af Således kan regionens uforbrugte forskningsmidler ultimo 2013 opgøres til i alt 1.298,3 mio. kr. Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller koncernstab, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne, inden for de rammer som regionens fælles retningslinjer og tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter. Virksomhed - hele kr. Primo 2013 Forbrug Ultimo 2013 Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre hospital Rigshospitalet i alt Nordsjællands Hospital Hospitaler i alt HR- og Uddannelsesvirksomheden Forskningscenter for forebyggelse og sundhed Kronikerprogrammet Den Præhospitale Virksomhed (AKUT) Sundhed fælles i alt Praksisområdet Psykiatrisk Center Amager Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Psykiatrisk Center Bornholm Psykiatrisk Center Frederiksberg Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Nordsjælland Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Psykiatrisk Center Glostrup Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Psykoterapeutisk Center Stolpegård Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykiatrisk Center København Psykiatrisk Center Ballerup Behandlingspsykiatri, fælles Orion (Socialpsykiatri) Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri i alt Region Hovedstaden i alt

16 Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2014-priser Budget 2014 Sundhed Social- og specialunde rvisning Regional udvikling Årets resultat 1) -343, ,3-61,7-168, ,8 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 951, ,1 20,2 0, ,6 + intern forrentning 13,6 0,0 10,7 0,0 10,7 + lagerforskydninger 148,2 318,4 0,0 0,0 318,4 + hensættelse 48,5 62,4 1,7 0,0 64,1 + hensættelser til tjenestemandspensioner 135,8 126,2 3,5 0,0 129,7 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -200,9-164,1-4,0-6,7-174,9 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.096, ,9 32,1-6, ,6 I alt Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,2-62,0 0, ,2 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,2-62,0 0, ,2 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) , ,6-91,6-175, ,4 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 210,0 336,8 - afdrag på eksterne lån -441,8-269,1 - forrentning af interne lån -13,6-10,7 +/- øvrige finansielle poster 704,4 997,9 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 459, ,8 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -642, ,6 F. Likvider, primo budgetåret 808, ,8 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) 165,2-4,8 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget 170,0 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 16

17 Bilag 2.5 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien) Årets resultat Mio. kr., 2014-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -132,7-114,4 0,0-114,4-114,4 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 128,5 126,5 0,0 126,5 126,5 0,0 Direkte administrationsomkostninger 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 1,5 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Årets resultat 0,0 16,6 0,0 16,6 16,6 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, ændres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 19,5 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2014 er der et underskud på 16,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 3,0 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,5 Disponeringer i 2014: Takstreduktion ,5 Genbevillinger vedr ,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) 0,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,0 - = overskud; + = underskud 17

18 Den sociale virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2014-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -699,9-712,5-20,8-733,3-733,3 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 693,9 729,6 17,1 746,6 746,6 0,0 Direkte administrationsomkostninger 23,0 22,1 0,0 22,1 22,1 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 7,9 9,4 0,0 9,4 9,4 0,0 Årets resultat 25,0 48,7-3,8 44,9 44,9 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, korrigeres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 100,4 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2014 er der et underskud på 44,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 55,5 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,4 Disponeringer i 2014: Takstreduktion ,0 Genbevillinger vedr ,4 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) -2,5 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,5 - = overskud; + = underskud 18

19 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Den samlede bevilling fordeles indirekte henføres til områderne, og sundhedsområdet belastes således med 456,6 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 11,2 mio. kr. og 18,6 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Mio. kr. Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Af- og nedskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Omkost-ningsbevilling Direkte henførbar i alt 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 Direkte henførbar sundhedsområdet 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 Direkte henførbar socialområdet Direkte henførbar regional udvikling Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling: 557,7 8,0 17,2-140,6 5,0 447,3 Indirekte henførbar sundhedsområdet 528,0 7,6 16,3-133,1 4,7 423,5 Indirekte henførbar socialområdet 14,4 0,2 0,4-3,6 0,1 11,5 Indirekte henførbar regional udvikling 15,3 0,2 0,5-3,9 0,1 12,3 I alt til sundhedsområdet 540,8 7,6 16,3-133,1 4,7 436,2 I alt til social- og specialundervisning 14,4 0,2 0,4-3,6 0,1 11,5 I alt til regional udvikling 15,3 0,2 0,5-3,9 0,1 12,3 I alt 570,5 8,0 17,2-140,6 5,0 460,1 19

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

1. økonomirapport 2012 Bilag 2

1. økonomirapport 2012 Bilag 2 1 1. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2012 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

4. økonomirapport 2015 Bilag 2

4. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 2 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden. 20 13 Årsregnskab Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Design RegionH Design Region Hovedstaden Fotos Colorbox Jeppe Carlsen www.copenhagenmediacenter.com Fotograf

Læs mere

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 2 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere