Undervisningsmiljøvurdering Mosedeskolen Greve Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøvurdering Mosedeskolen Greve Kommune"

Transkript

1 Undervisningsmiljøvurdering Mosedeskolen Greve Kommune Status: Mosedeskolen har igennem de sidste år arbejdet med en kortlægning af skolens fysiske og psykiske undervisningsmiljø, samt elevernes trivsel på skolen. Undersøgelsen er foregået ved hjælp af spørgeskemaer fra DCUM på følgende måde: Alle elever fra.-9. klasse har udfyldt et spørgeskema. Skemaerne er talt op og opgjort i sæt siders skemaer, delt i piger og drenge. Resultaterne er blevet indsat i cirkeldiagrammer. De indsamlede skemaer er analyseret af sikkerhedsrepræsentant og sikkerhedsgruppe, elevrepræsentanterne og skolebestyrelsen. Skolens sikkerhedsgruppe har udarbejdet konklusionen og beskrevet handlingerne. I skoleåret / blev der i elevrådet valgt undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) som tiltrådte skolens sikkerhedsgruppe. I skoleåret / blev de repræsentanter uddannet. De var meget glade for uddannelsen, og de var meget aktive omkring sikkerhedsarbejdet. Eleverne var samtidig henholdsvis formand og næstformand i elevrådet. De elever har under vejledning af skolens sikkerhedsgruppe stået for udarbejdelse, indsamling og optælling af spørgeskemaerne. Skolebestyrelsen har fulgt arbejdet. Desværre forlod vore aktive elever skolen ved sommerferien, og det lykkedes os ikke at rekruttere elever fra.,. eller. klasse til at tage over. Det blev elever fra 9. klasse som blev afløsere. Desværre var de ikke så aktive som de forrige. Vort problem er, at når eleverne rekrutteres fra 9. klasse, kan de ikke nå at blive uddannede så tidligt, at skolen kan få gavn af deres uddannelse. Samtidig er det svært for eleverne at holde gejsten, når det er for så kort en periode. Skolen vil de kommende år bestræbe sig meget på, at rekruttere eleverne på et lavere klassetrin. Beskrivelse af undervisningsmiljøproblemer: Trivslen på skolen (vedr. Det psykiske undervisningsmiljø ): Som det fremgår af resultaterne, er vi godt på vej med hensyn til trivslen på skolen. For år siden gennemførte vi en stor mobbeundersøgelse i alle klasser, og efterfølgende satte vi fokus på problemerne. Klasserne udarbejdede samværsregler og der blev sat fokus på mobning og trivsel fra skolen, skolebestyrelsen og i forældresamarbejdet. Aktuelle problemer/konflikter søges løst øjeblikkeligt, så problemerne ikke eskalerer. Drejer det sig om mobning mellem klasser tages der fat om dette i skolens årgangsteam. Hvis enkelte elever i en klasse udviser en utilpasset opførsel, og samtale ikke hjælper, tages disse - i samråd med forældrene - ud af klassen i en periode og undervises i god opførsel sammen med det faglige. Vi har siden skoleåret haft en studiegruppe om skolens sociale miljø. Denne består af lærere, SFO personale, forældre og elever. Studiekredsen har arrangeret foredragsaftener for skolens forældre omhandlende samvær, ansvar skole/hjem elever og lign. I efteråret havde vi psykolog Per Kjeldsen som oplægsholder og i foråret Bertill Nordal. I det kommende skoleår arrangeres en række arrangementer omkring fænomenet etik : Et temamøde for lærerne, et temamøde for skolebestyrelse og kontaktforældre, et temamøde for klassernes forældre samt en hel emnedag om etik for både elever og lærere. Det fysiske område (vedr. Det fysiske undervisningsmiljø ): På det fysiske område peges der på nogle problemer. Skolen og kommunen har efterfølgende fået løst en del af disse. Vi har mange elever i klasserne, og et problem, som en del elever peger på, er mangel på plads. Vi har efter undersøgelsen fået udbygget og renoveret en stor del af skolen. Vi har fået tilbygget en ny indskolingsafdeling, hvor eleverne i indskolingen har fået mere plads og større lokaler. Efterfølgende fik vi en ny udskolingsafdeling med et stort torv, hvor eleverne kan samles, og hvor de kan opholde sig i pauserne. Samtidig fik vi nye og større klasselokaler, og de eksisterende lokaler blev gjort større, idet lokaler blev lavet til. Vi har i skoleåret / fået foretaget en omfattende renovering af diverse faglokaler så de nu lever op til lovens krav.

2 Et andet problem eleverne peger på er skolens kantineforhold. Vi har for tiden et udsalg, der sælger forskellige former for mælk, brød og ost, og det er et ønske, at sortimentet udvides. Der er i efteråret planlagt en udvidelse af kantinen, og der er afsat økonomiske midler til denne udvidelse. Der er desuden peget på en del problemer omkring varme/kulde i klasselokalerne, generende solindfald på tavlen samt blænding af solen. Skolen har fået gennemgået varmeanlægget, og en del termostater er udskiftet. Vi har efterhånden fået udskiftet de gamle lyse gardiner med nye og mørkere, og denne udskiftning fortsætter løbende, så skolen indenfor en kort årrække har udskiftet alle de gamle gardiner. Når de nye gardiner trækkes for, holdes solen ude. Dog kan der blive lidt mørkt i lokalet, og et fremtidigt ønske er en form for solafskærmning uden brug af gardiner. Antallet af computere er også et problem der peges på, men efter undersøgelsen er antallet tredoblet. Vi får desuden nye maskiner til det kommende skoleår. Forholdene omkring computerarbejdspladserne er ikke ideelle, og skolen vil arbejde på at gøre disse bedre. Et af de større problemer er skolens rengøring. For en del år siden blev denne udliciteret til et privat firma, og ofte er rengøringen mangelfuld. Især rengøringen af toiletterne samt mangel af papir, sæbe og håndklæder er der klaget over. Skolen har gjort meget for at få bedre rengøring, og det har da også hjulpet. Der laves jævnligt kvalitetskontrol, og flere gange har en forældrevalgt fra skolebestyrelsen været på rundgang. Kommunen har ansat en rengøringskoordinator, og skolen har ofte møde med denne, hvor mangler og dårligt udført arbejde påpeges. Der holdes desuden møder med rengøringsfirmaets ledelse hvor manglerne også påtales. Det æstetiske område (vedr. Det æstetiske undervisningsmiljø ): Overordnet er det vigtigt at understrege, at den mere end år gamle skole er både velholdt og godt vedligeholdt. De få gange, der eksempelvis har været observeret graffiti, har vi sørget for at få det fjernet straks. Elevernes bemærkninger om kedelige gange, manglende udsmykning og triste lokaler har medført, at der nu er kommet kunst og andre former for øjenappetitlige genstande på væggene. Men vi er meget opmærksomme på, at eleverne også selv meget gerne vil og kan bidrage til at skabe en udsmykning, der er med til at højne skønhedsidealerne. På sikkerhedsgruppens vegne Preben Albrechtsen og Mona Britz Marts/april

3 Resultataflæsningsskema Med diagrammer Undervisningsmiljø Grundskolen.-9. klasse Til fri kopiering

4 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen Efter udarbejdelsen af spørgeskemaerne, udsendelsen og optællingen bliver alle resultater nu indskrevet i dette skema med tal og cirkeldiagram. Vi skrev, før udsendelsen af spørgeskemaerne, at der kun kunne sættes ét kryds ved hvert spøgsmål hvis ikke vi skrev noget andet. Derfor er alle svar med to krydser ugyldige og derfor ikke talt op Vi bad eleverne skrive deres egen mening, og ikke andres. Vi fortalte at det var anonymt, og at de derfor ikke skulle skrive deres navn. Vi bad dem venligst svare på alle spørgsmål de kunne.. Hvilken skole går du på? Mosedeskolen. Hvilken klasse går du i? ALLE.. Er du dreng eller pige? x Dreng Pige. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 9 Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Jeg er glad for at gå i skole Jeg er glad for mine lærere Jeg synes, jeg lærer meget i skolen Lærerne er gode til at undervise Lærerne skaber en god stemning i klassen Jeg vil hellere gå på en anden skole Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig 9

5 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen

6 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen. Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? Når det er læreren, der underviser alene Når vi har gruppearbejde Når vi har projekter i et fag Når vi har projekter i flere fag Når jeg arbejder alene med opgaver eller lektier Når jeg har specialundervisning. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Vi får altid at vide, når der sker ændringer i skemaet Jeg kan godt lide at samarbejde med andre om opgaverne Vi hjælper tit hinanden i klassen Jeg har mange venner på skolen Jeg har lyst til at lære noget nyt Vi har det godt sammen i klassen Mine klassekammerater kan lide mig, som jeg er Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig 9

7 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Mine lærere opmuntrer mig til at komme frem med mine synspunkter Jeg føler mig forfulgt af en eller flere af mine lærere Mine lærere stiller for store krav til mig Mine lærere stiller for små krav til mig Vores lærere behandler os retfærdigt Jeg får ofte ros af mine lærere På vores skole er eleverne med til at lave reglerne Lærerne lytter, når vi kommer med forslag til emner i undervisningen Lærerne hjælper mig, når jeg har problemer Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Vi har tit mange lektier Det sker ofte, at vi skal aflevere opgaver i flere fag samtidigt Jeg får ikke altid lavet lektier og opgaver til tiden Jeg føler mig tit presset på grund af mine lektier Det varrigere meget, med hvormange lektier vi har for Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig

8 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen. I de næste spørgsmål vil vi gerne vide, hvor ofte du oplever det, vi spørger om: Føler du dig nogensinde alene i skolen? Er du sammen med dine klassekammerater i fritiden? Føler du dig tryg i skolen? Bliver du holdt udenfor? Holder du andre udenfor? Ofte Af og til Sjældent Aldrig 9 9. Hvis du tænker tilbage måned for måned. Er du blevet mobbet i skolen i det sidste halve år? Nej, jeg er ikke blevet mobbet 9 Ja, det er sket en enkelt gang Ja, eller gange om måneden Ja, en gang om ugen Ja, flere gange om ugen Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis du er blevet mobbet. Hvem mobber dig for det meste? En dreng En pige En gruppe af drenge En gruppe af piger En gruppe af drenge og piger De næste spørgsmål skal udfyldes af alle. Hvis du tænker tilbage måned for måned. Har du det sidste halve år været med til at mobbe andre? Nej, jeg har ikke mobbet andre Ja, en eller to gange Ja, en gang imellem Ja, ca. en gang om ugen Ja, flere gange om ugen

9 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen. I de næste spørgsmål vil vi gerne vide, hvor ofte du oplever det, vi spørger om: Ofte Af og til Sjældent Aldrig Er du nogensinde syg? Dyrker du sport? Ryger du? Giver skolen dig problemer med helbredet (fx hovedpine, eksem eller allergi)? De næste spørgsmål skal udfyldes af alle. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Der er god plads i klassens lokale Jeg kan se, hvad der sker på tavlen Vi sidder godt på stolene Vi kan selv indstille vore stole Vi kan selv indstille vore borde Der er lys nok til at læse og skrive Når jeg sidder i timerne, bliver jeg sommetider blændet af solen Jeg kan høre, hvad læreren siger i timerne Jeg kan høre, hvad mine klassekammerater siger i timerne Der bliver gjort godt rent i klasseværelset Vi har gode steder til gruppearbejde Der er ikke plads nok på trapper og gange Vi må gerne drikke vand i timerne, hvis vi bliver tørstige Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig. Hvis du tænker tilbage måned for måned. Er du inden for det sidste år kommet til skade på skolen? Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 9

10 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen. I de næste spørgsmål vil vi gerne vide, hvor ofte du oplever det, vi spørger om: Det trækker fra vinduerne Der er for varmt i klassen eller andre steder Der er for koldt i klassen eller andre steder Der lugter meget i klassen eller andre steder Der er meget larm i klassen Jeg falder over tasker og andre ting, der ligger på gulvet Vi lufter selv ud i klasselokalet ved at åbne vinduer/døre Jeg er god til at rydde op efter mig selv Ofte Af og til Sjældent Aldrig 9 9. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Vi kan komme til en computer, når vi har brug for det Der er plads til, at flere kan sidde omkring skærmen Computer-bordet kan sættes op og ned, når vi har brug for det Stolen ved computeren kan sættes op og ned, så den passer mig Vinduer eller lys spejler sig tit i skærmen til computeren Vi har gode steder at være udenfor i frikvarterene Vi har en god kantine Vi har gode muligheder for leg, boldspil og bevægelse i frikvarterene Vi har nogle gode idrætssale Vi har nogle gode og rene omklædningsrum i idræt Vores toiletter er rene, pæne og tempererede Der er altid sæbe, håndklæder og toiletpapir på toiletterne Vi ved, hvad vi skal gøre, hvis skolen brænder Vi har et køleskab til opbevaring af vores madpakker Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig

11 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen 9. I de næste spørgsmål vil vi gerne vide, hvor ofte du oplever det, vi spørger om: Ofte Af og til Sjældent Aldrig Jeg går udenfor i frikvarterene Det er let at finde en voksen i frikvarterene Der er hyggelige steder, jeg kan spise min mad Jeg har madpakke med 9 Jeg køber min mad i skolen 9. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Jeg føler mig hjemme på skolen Skolens bygninger er rare at at være i Jeg synes, gangene er kedelige Der findes spændende rum på min skole Vores klasselokale er rart at være i Vi har gode fællesområder indenfor Vi har steder, hvor vi kan være og slappe af indenfor på skolen Vi har nogle spændende faglokaler (sløjd, håndarbejde m,v.) Vi kan være med til at bestemme, hvordan skolen skal indrettes Lokalerne på min skole er triste Jeg synes, der mangler udsmykning på min skole Der er meget støj på min skole Jeg savner flere grønne planter på min skole Der lugter grimt flere steder på min skole Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig Tak fordi du udfyldte skemaet.

12 Jeg er glad for mine lærere Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? Når det er læreren, der underviser alene Når vi har gruppearbejde Når vi har projekter i et fag Når vi har projekter i flere fag Når jeg arbejder alene med opgaver eller lektier Når jeg har specialundervisning Vi har det godt sammen i klassen

13

14 Mine klassekammerater kan lide mig, som jeg er Jeg føler mig forfulgt af en eller flere af mine lærere Vores lærere behandler os retfærdigt

15

16 Lærerne lytter, når vi kommer med forslag til emner i undervisningen Jeg får ikke altid lavet lektier og opgaver til tiden Føler du dig tryg i skolen?

17

18 Hvis du tænker tilbage måned for måned. Er du blevet mobbet i skolen i det sidste halve år? Nej, jeg er ikke blevet mobbet Ja, det er sket en enkelt gang Ja, eller gange om måneden Ja, en gang om ugen Ja, flere gange om ugen Ryger du? Ofte Af og til Sjældent Aldrig Giver skolen dig problemer med helbredet (fx hovedpine, eksem eller allergi)? Ofte Af og til Sjældent Aldrig

19

20 Der er god plads i klassens lokale Når jeg sidder i timerne, bliver jeg sommetider blændet af solen Der bliver gjort godt rent i Klasseværelset

21

22 Hvis du tænker tilbage måned for måned. Er du inden for det sidste år kommet til skade på skolen? Ja, flere gange Vi kan komme til en computer, når vi har brug for det Vi har nogle gode og rene omklædningsrum i idræt

23

24 Det trækker fra vinduerne vi kan komme til en computer, når vi har brug for det Lokalerne på skolen er triste

25

26 Resultataflæsningsskema Med diagrammer Undervisningsmiljø Grundskolen.-9. klasse Til fri kopiering

27 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen Efter udarbejdelsen af spørgeskemaerne, udsendelsen og optællingen bliver alle resultater nu indskrevet i dette skema med tal og cirkeldiagram. Vi skrev, før udsendelsen af spørgeskemaerne, at der kun kunne sættes ét kryds ved hvert spøgsmål hvis ikke vi skrev noget andet. Derfor er alle svar med to krydser ugyldige og derfor ikke talt op Vi bad eleverne skrive deres egen mening, og ikke andres. Vi fortalte at det var anonymt, og at de derfor ikke skulle skrive deres navn. Vi bad dem venligst svare på alle spørgsmål de kunne.. Hvilken skole går du på? Mosedeskolen. Hvilken klasse går du i? ALLE.. Er du dreng eller pige? Dreng x Pige. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Jeg er glad for at gå i skole Jeg er glad for mine lærere Jeg synes, jeg lærer meget i skolen Lærerne er gode til at undervise Lærerne skaber en god stemning i klassen Jeg vil hellere gå på en anden skole Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig

28 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen

29 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen. Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? Når det er læreren, der underviser alene Når vi har gruppearbejde Når vi har projekter i et fag Når vi har projekter i flere fag Når jeg arbejder alene med opgaver eller lektier Når jeg har specialundervisning. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Vi får altid at vide, når der sker ændringer i skemaet Jeg kan godt lide at samarbejde med andre om opgaverne Vi hjælper tit hinanden i klassen Jeg har mange venner på skolen Jeg har lyst til at lære noget nyt Vi har det godt sammen i klassen Mine klassekammerater kan lide mig, som jeg er Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig 9 9

30 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Mine lærere opmuntrer mig til at komme frem med mine synspunkter Jeg føler mig forfulgt af en eller flere af mine lærere Mine lærere stiller for store krav til mig Mine lærere stiller for små krav til mig Vores lærere behandler os retfærdigt Jeg får ofte ros af mine lærere På vores skole er eleverne med til at lave reglerne Lærerne lytter, når vi kommer med forslag til emner i undervisningen Lærerne hjælper mig, når jeg har problemer Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Vi har tit mange lektier Det sker ofte, at vi skal aflevere opgaver i flere fag samtidigt Jeg får ikke altid lavet lektier og opgaver til tiden Jeg føler mig tit presset på grund af mine lektier Det varrigere meget, med hvormange lektier vi har for Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig 9 9 9

31 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen. I de næste spørgsmål vil vi gerne vide, hvor ofte du oplever det, vi spørger om: Føler du dig nogensinde alene i skolen? Er du sammen med dine klassekammerater i fritiden? Føler du dig tryg i skolen? Bliver du holdt udenfor? Holder du andre udenfor? Ofte Af og til Sjældent Aldrig 9 9. Hvis du tænker tilbage måned for måned. Er du blevet mobbet i skolen i det sidste halve år? Nej, jeg er ikke blevet mobbet Ja, det er sket en enkelt gang Ja, eller gange om måneden Ja, en gang om ugen Ja, flere gange om ugen Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis du er blevet mobbet. Hvem mobber dig for det meste? En dreng En pige En gruppe af drenge En gruppe af piger En gruppe af drenge og piger De næste spørgsmål skal udfyldes af alle. Hvis du tænker tilbage måned for måned. Har du det sidste halve år været med til at mobbe andre? Nej, jeg har ikke mobbet andre 9 Ja, en eller to gange Ja, en gang imellem Ja, ca. en gang om ugen Ja, flere gange om ugen

32 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen. I de næste spørgsmål vil vi gerne vide, hvor ofte du oplever det, vi spørger om: Ofte Af og til Sjældent Aldrig Er du nogensinde syg? Dyrker du sport? 9 Ryger du? Giver skolen dig problemer med helbredet (fx hovedpine, eksem eller allergi)? De næste spørgsmål skal udfyldes af alle. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Der er god plads i klassens lokale Jeg kan se, hvad der sker på tavlen Vi sidder godt på stolene Vi kan selv indstille vore stole Vi kan selv indstille vore borde Der er lys nok til at læse og skrive Når jeg sidder i timerne, bliver jeg sommetider blændet af solen Jeg kan høre, hvad læreren siger i timerne Jeg kan høre, hvad mine klassekammerater siger i timerne Der bliver gjort godt rent i klasseværelset Vi har gode steder til gruppearbejde Der er ikke plads nok på trapper og gange Vi må gerne drikke vand i timerne, hvis vi bliver tørstige Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig. Hvis du tænker tilbage måned for måned. Er du inden for det sidste år kommet til skade på skolen? Ja, flere gange 9 Ja, en enkelt gang 9 Nej 9

33 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen. I de næste spørgsmål vil vi gerne vide, hvor ofte du oplever det, vi spørger om: Det trækker fra vinduerne Der er for varmt i klassen eller andre steder Der er for koldt i klassen eller andre steder Der lugter meget i klassen eller andre steder Der er meget larm i klassen Jeg falder over tasker og andre ting, der ligger på gulvet Vi lufter selv ud i klasselokalet ved at åbne vinduer/døre Jeg er god til at rydde op efter mig selv Ofte Af og til Sjældent Aldrig 9. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Vi kan komme til en computer, når vi har brug for det Der er plads til, at flere kan sidde omkring skærmen Computer-bordet kan sættes op og ned, når vi har brug for det Stolen ved computeren kan sættes op og ned, så den passer mig Vinduer eller lys spejler sig tit i skærmen til computeren Vi har gode steder at være udenfor i frikvarterene Vi har en god kantine Vi har gode muligheder for leg, boldspil og bevægelse i frikvarterene Vi har nogle gode idrætssale Vi har nogle gode og rene omklædningsrum i idræt Vores toiletter er rene, pæne og tempererede Der er altid sæbe, håndklæder og toiletpapir på toiletterne Vi ved, hvad vi skal gøre, hvis skolen brænder Vi har et køleskab til opbevaring af vores madpakker Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig 9 9????

34 Grundskolen - Min mening om undervisningsmijø og trivsel på skolen 9. I de næste spørgsmål vil vi gerne vide, hvor ofte du oplever det, vi spørger om: Ofte Af og til Sjældent Aldrig Jeg går udenfor i frikvarterene Det er let at finde en voksen i frikvarterene Der er hyggelige steder, jeg kan spise min mad Jeg har madpakke med Jeg køber min mad i skolen. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Jeg føler mig hjemme på skolen Skolens bygninger er rare at at være i Jeg synes, gangene er kedelige Der findes spændende rum på min skole Vores klasselokale er rart at være i Vi har gode fællesområder indenfor Vi har steder, hvor vi kan være og slappe af indenfor på skolen Vi har nogle spændende faglokaler (sløjd, håndarbejde m,v.) Vi kan være med til at bestemme, hvordan skolen skal indrettes Lokalerne på min skole er triste Jeg synes, der mangler udsmykning på min skole Der er meget støj på min skole Jeg savner flere grønne planter på min skole Der lugter grimt flere steder på min skole Meget Lidt Lidt Meget enig enig uenig uenig 9 9 Tak fordi du udfyldte skemaet.

35 Jeg er glad for mine lærere Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? Når det er læreren, der underviser alene Når vi har gruppearbejde Når vi har projekter i et fag Når vi har projekter i flere fag Når jeg arbejder alene med opgaver eller lektier Når jeg har specialundervisning Vi har det godt sammen i klassen

36

37 Mine klassekammerater kan lide mig, som jeg er Jeg føler mig forfulgt af en eller flere af mine lærere Vores lærere behandler os retfærdigt

38

39 Lærerne lytter, når vi kommer med forslag til emner i undervisningen Jeg får ikke altid lavet lektier og opgaver til tiden Føler du dig tryg i skolen?

40

41 Hvis du tænker tilbage måned for måned. Er du blevet mobbet i skolen i det sidste halve år? Nej, jeg er ikke blevet mobbet Ja, det er sket en enkelt gang Ja, eller gange om måneden Ja, en gang om ugen Ja, flere gange om ugen Ryger du? Ofte Af og til Sjældent Aldrig Giver skolen dig problemer med helbredet (fx hovedpine, eksem eller allergi)? Ofte Af og til Sjældent Aldrig

42

43 Der er god plads i klassens lokale Når jeg sidder i timerne, bliver jeg sommetider blændet af solen Der bliver gjort godt rent i Klasseværelset

44

45 Hvis du tænker tilbage måned for måned. Er du inden for det sidste år kommet til skade på skolen? Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Vi kan komme til en computer, når vi har brug for det Vi har nogle gode og rene omklædningsrum i idræt

46

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49%

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Page 1 of 12 Elev APV 2010 Skrevet af JS Hvilken årgang går du i? Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Hvor godt eller dårligt

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole.

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. Besvarelser: I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spørgsmål 1 - Hvilken klasse går du i? 9. 51 40% 10. 78 60% 129 Spørgsmål 2 - Hvilket køn er du?

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Grundskoleevaluering spørgsmål 3

Grundskoleevaluering spørgsmål 3 Grundskoleevaluering spørgsmål 3 3 Er du en pige eller en dreng? 9 10 10it Andel i % Piger 3 19 6 37% Drenge 11 26 10 63% Grundskoleevaluering spørgsmål 4 4 Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 1. Krumsø Fri- og Kostskole 2. Klasse/hold 3. dreng: 76% pige: 18% 4. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen En af

Læs mere

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering)

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering) Juni 2014 UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt

Læs mere

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige Er du en dreng eller en pige. Dreng Pige Hvad synes du om skolen. Kan meget godt lide den Synes den er nogenlunde Synes ikke særligt om den Kan ikke lide den Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen.

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012

Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012 Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012 I det følgende spørgeskema beder vi dig om at sætte kryds ud fra det udsagn, du finder passer bedst. Er du en pige eller en dreng? Pige

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang Side 1 af 7 Undervisningsmiljøundersøgelse 7. - 9. årgang Målgruppen for undersøgelsen var elever i 08A, 8B, 9A, 9A, 10A Undersøgelsesperiode: 16-01-2007 til 23-01-2007 Antal besvarelser ialt: Er du dreng

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 Piger 49 Dreng Thylands Ungdomsskole april/maj 2007 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 9% Jeg er en af de

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12

Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12 Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12 1. Jeg er glad for at gå i skole Meget enig 64% Lidt enig 25% Lidt uenig 11% Meget uenig 0 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i skolen?

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undersøgelsen er baseret på 55 besvarelser, 12 drenge, 49 piger, fordelt på 20 9. klasser og 42 10. klasser. Undersøgelsen er delt op i to afdelinger: det

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2011-2012 Fremgangsmåde Undervisningsmiljøvurderingen 2011-2012 er på Skovbo Efterskole gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne har besvaret en række spørgsmål

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Køn. Om dig. Hvor tilfreds er du: Hvor tilfreds er du med din klasselærer: 1 Er du en pige eller en dreng Går du på? 6 30

Køn. Om dig. Hvor tilfreds er du: Hvor tilfreds er du med din klasselærer: 1 Er du en pige eller en dreng Går du på? 6 30 1 Køn Pige Dreng 1 Er du en pige eller en dreng 35 1 Om dig Balletlinjen Danselinjen 1 Går du på? 6 30 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl 2 Går du i? 8 13 3 7 5 Hvor tilfreds er du: tilfreds Tilfreds Hverken

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet Kortlægning af Undervisningsmiljøet på Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved August 2008 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Timerne og undervisningen,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Nymarksskolen. Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk. Undervisningsmiljøplan

Nymarksskolen. Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk. Undervisningsmiljøplan Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk Undervisningsmiljøplan Resultat af spørgeskemaundersøgelse udført oktober 2007, Vurdering af undersøgelse, handleplan og retningslinier

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Klassen og andre fællesskaber 2 Er du glad for din klasse? 3 Behandler I hinanden godt i klassen? 4 Har du nogen venner i skolen? Ja, mange Ja, en del Ja, et par

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

UVM Sparkær skole. Fysiske: Inventar. Side 1 af 19. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?

UVM Sparkær skole. Fysiske: Inventar. Side 1 af 19. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? UVM Sparkær skole Fysiske: Inventar Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? Får du ondt i ryggen, når du sidder ned ved dit bord i timerne? Side 1 af 19 Sidder du godt på din stol i klasseværelset?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Gennemført i uge 35 af 2011 som var den 4. uge af skoleåret 2011/2012. Eleverne har svaret med et kryds til hvert

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010 Afdelingen på Odinsvej Hvis ca. 1/3 af svarene på et spørgsmål er negativt er antallet af negative besvarelser fremhæver. Der har deltaget 24 elever

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Side 1 af 5 Forlad arkivet Aargang: 9. klasse Tilbage Rammer 1 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler steder til gruppearbejde?

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Bøgevangskolen, Vejle Fri fagskoles. undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2017

Bøgevangskolen, Vejle Fri fagskoles. undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2017 Bøgevangskolen, Vejle Fri fagskoles undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2017 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig

Læs mere