1. MM A. KONTAKTFASE. survey_m M. EB620.3 survey_mm. country_ MM. Landekode. EB620.3 country_mm. RT date_mm. Interviewdato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. MM A. KONTAKTFASE. survey_m M. EB620.3 survey_mm. country_ MM. Landekode. EB620.3 country_mm. RT date_mm. Interviewdato"

Transkript

1 . MM A. CONTACT PHASE. MM A. KONTAKTFASE survey_m M Survey Number survey_m M Undersøgelsesnummer [Do not ask - Please code 595] (Spørg ikke - Kod venligst 595) (-) (-) EB60. survey_mm EB60. survey_mm country_ MM Country Code country_ MM Landekode [Do not ask - Please use the code allowed] (Spørg ikke - Brug venligst den tilladte kode) (5-6) (5-6) EB60. country_mm EB60. country_mm Intnum_M M Interview number Intnum_M Interviewnummer M (7-5) (7-5) EB60. Intnum_MM NEW EB60. Intnum_MM NEW date_mm Date of interview date_mm Interviewdato [Do not ask] (Spørg ikke) (5-5) (55-56) (5-5) (55-56) day month dag måned EB60. date_mm EB60. date_mm idnum_m M ID-number of the establishment (from sampling source) idnum_m M ID-nummer på virksomheden (fra stikprøvekilde) [Do not ask - Make sure that MM and ER-interview from the same establishment have (Spørg ikke - Du skal sikre dig, at MM- og ER-interview fra samme virksomhed har identiske identical ID-numbers] ID-numre) (57-6) (57-6) EB60. idnum_mm EB60. idnum_mm

2 int_typ_m M Type of interview int_typ_m M Type interview [Do not ask - Please code '' - code '' can be found for this questionnaire] (Spørg ikke - Kod venligst "" - Ingen kode "" kan findes for dette spørgeskema) (65) (65) MM MM ER ER EB60. int_typ_mm nace_mm NACE-Code from sampling source EB60. int_typ_mm nace_mm NACE-kode( DB07-kode) fra stikprøvekilde [Do not ask - The sector of activity will not be asked in the interview, but will be added from (Spørg ikke - Aktivitetssektoren bliver der ikke spurgt til i interviewet, men vil blive tilføjet ud the information contained in the address source (NACE code) - Please send us your fra de oplysninger der er med i adressekilden (NACE-kode) - Send os venligst din kodebog) codebook] (66-7) (66-7) EB60. nace_mm EB60. nace_mm region_m M Code for region region_m M Kod for region [Do not ask - Please send us your codebook] (Spørg ikke - Send os venligst din kodebog) (7-7) (7-7) EB60. region_mm EB60. region_mm [Stress as necessary: ) Emphasise again strict confidentiality of responses. ) 0 to 5 minute interview. ) The survey is conducted on behalf of the European Agency for Safety and Health at Work. The Agency is an autonomous body of the European Union that provides information to improve health and safety at work. ) The questions are about health and safety policies and practices in your establishment. 5) Good health and safety at work is an increasingly important issue and is a key factor in the success of the European economy. Participation in the survey will help to improve the information and assistance given to workplaces to improve the safety and health of workers.] (Understreg hvis nødvendigt: ) Læg vægt på streng fortrolighed mht. svar. ) 0-5 minuters interview. ) Undersøgelsen gennemføres på vegne af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Agenturet er et selvstændigt EU-organ, der formidler, hvordan sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen kan forbedres. ) Spørgsmålene drejer sig om politikker og praksis i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet i jeres virksomhed. 5) Et godt arbejdsmiljø bliver et stadig vigtigere spørgsmål og er en nøglefaktor for fremgang i den europæiske økonomi. Deltagelse i undersøgelsen vil være med til at forbedre information og den støtte, arbejdspladserne får, til at forbedre sundhed og sikkerhed for arbejdstagerne.)

3 MM00 Good morning / afternoon. My name is... from <INSTITUTE> in <location of institute>. We are conducting a survey on behalf of the European Agency for Safety and Health at Work, which is the official European body responsible for information on occupational safety and health. The survey aims to assist workplaces across Europe to deal more effectively with health and safety and to promote the health and well-being of employees. All data will be treated with absolute confidentiality and the results will be totally anonymous. For this interview I would like to talk to the most senior manager who coordinates safety and health activities in this establishment. MM00 Goddag. Jeg hedder... fra "INSTITUTE" i "location of institute". Vi gennemfører en undersøgelse på vegne af Det Europæiske...., som er det officielle EU-organ for information om arbejdsmiljø. Undersøgelsen har til hensigt at hjælpe arbejdspladser i hele Europa med at klare arbejdsmiljøspørgsmål mere effektivt og at fremme arbejdstagernes sundhed og velvære. Alle data vil blive behandlet fuldt fortroligt, og resultaterne vil være fuldstændig anonyme. I dette interview vil jeg gerne tale med den leder, der har det højeste ansvar for at koordinere arbejdsmiljøarbejdet i denne virksomhed. [Tick what applies] The respondent is this person Respondent tries to put through to another person Refused EB60. MM00 MODIFY (afkryds det relevante svar) (9) (9) Respondenten er denne person Respondenten forsøger at stille om til en anden person Nægtede EB60. MM00 MODIFY ASK MM00 TO MM00 IF MM00= - IF MM00= THEN GO TO MM050 - IF MM00= THEN STOP INTERVIEW ASK MM00 TO MM00 IF MM00= - IF MM00= THEN GO TO MM050 - IF MM00= THEN STOP INTERVIEW MM00 Interviewer has been put through to another person MM00 Interviewer er blevet stillet om til en anden person [Tick what applies] Telephone is answered by a new respondent Line busy / not answered Back to original person or switchboard EB60. MM00 (afkryds det relevante svar) (95) (95) Telefonen svares af en ny respondent Linjen er optaget / der svares ikke Tilbage til den første person eller omstillingen EB60. MM00 MM00Q IF MM00= THEN STA WITH MM00 AGAIN - IF MM00= THEN STOP INTERVIEW AND TRY LATER - IF MM00= THEN GO TO MM00 May I have the full name and the extension of this person? [If necessary: I would like to talk to the most senior person in charge of personnel in this establishment] MM00Q IF MM00= THEN STA WITH MM00 AGAIN - IF MM00= THEN STOP INTERVIEW AND TRY LATER - IF MM00= THEN GO TO MM00 Må jeg bede om det fulde navn og telefonnummer til denne person? (Om nødvendigt: Jeg vil gerne tale med den mest højtstående person, som er ansvarlig for sundhed og sikkerhed i denne virksomhed) [Tick what applies] Information obtained Call the present number (switchboard) again later on Refused EB60. MM00Q MODIFY (afkryds det relevante svar) (96) (96) Oplysningerne udleveret Ring til dette nummer (omstillingen) igen senere Nægtede EB60. MM00Q MODIFY MM00H Please choose the correct option MM00H Vælg venligst den korrekte mulighed

4 [Tick what applies] Mrs Mr EB60. MM00H MODIFY (afkryds det relevante svar) (97) (97) Fr. Hr. EB60. MM00H MODIFY MM00N Full name of the person asked in MM00 MM00N Fulde navn på den adspurgte person i MM00 [Write down] (Skriv ned) 0 (98,99-8) 0 (98,99-8) EB60. MM00N EB60. MM00N MM00T Direct phone number of the person asked in MM00 (including city code) MM00T Direkte telefonnummer på den adspurgte person i MM00 [Write down without /,., +, etc. - for example ] [Write down without /,., +, etc. - for example ] 0 (9,0-59) 0 (9,0-59) EB60. MM00T EB60. MM00T MM00 What do you think would be the best time to call again? MM00 Hvornår vil det være bedst, jeg ringer igen? [Please code 'ddmm' and then 'hhmm'] (Kod venligst "ddmm" og så "ttmm") (60-6) (6-67) (60-6) (6-67)

5 Date Hour Dato Klokken EB60. MM00 Thank you for your help. Good bye. TRY LATER MM050 to MM099 : ask only in BE BG CY CZ EE EL HR HU IE LT MK MT PT RO SI SK TR EB60. MM00 Tak for hjælpen. Farvel. PRØV IGEN SENERE MM050 - MM099 - ikke i DK MM050 May I first of all check: Is the establishment at this address a single independent company or organization with no further branch-offices, production units or sales units elsewhere in (OUR COUNTRY)? Or is it one of a number of establishments at different locations in (OUR MM050 A single independent company or organization One of a number of different establishments answer EB60. MM050 NEW ASK MM050a TO MM099 IF MM050= OTHERS GO TO MM0 (68) (68) EB60. MM050 NEW MM050a How many employees does this company have in (OUR COUNTRY)? Please add up the number of employees of all local establishments. MM050a Read out categories and tick only one! Count the number of persons. Each employee is counted as one person, regardless whether they re working full-time or part-time (= headcount). to 9 employees 0 to 9 employees 0 to 9 employees 50 to 9 employees 50 to 99 employees 500 or more employees answer (69) (69) EB60. MM050a NEW EB60. MM050a NEW ASK MM05aTO MM099 IF MM050a= - 6 OTHERS STOP INTERVIEW

6 MM05 In this case we have to select one of the establishments for interview. This selection has to be made at random and has to follow statistical rules. To this end I would like to know: How many different establishments including the headquarters with 0 or more employees does your company have in (OUR COUNTRY)? MM05 IF "NONE" CODE [0000] - IF "RESPONDENT HAS TO INVESTIGATE INFORMATION" CODE [9999] AND TRY AGAIN LATER - IF "NO ANSWER" CODE [9998] (70-7) (70-7) establishments with 0 or more employees EB60. MM05 NEW EB60. MM05 NEW MM05 IF MM05=0 or 9998 STOP INTERVIEW IF MM05= OR 9999 GOTO MM05a ASK MM05TO MM05e IF MM05=-9997; If MM5 = GO TO MM05a Would you please tell me how many of these establishments have 0 to 9 employees? MM05 (IF NONE CODE 0000 IF DK CODE 9999 IF RESPONDENT HAS TO INVESTIGATE CODE 9998 IF NO ANSWER CODE 9997 ) (7-77) (7-77) establishments with 0 to 9 employees EB60. MM05a NEW EB60. MM05a NEW MM05b Would you please tell me how many of these establishments have 0 to 9 employees? MM05b (IF NONE CODE 0000 IF DK CODE 9999 IF RESPONDENT HAS TO INVESTIGATE CODE 9998 IF NO ANSWER CODE 9997 ) (78-8) (78-8) establishments with 0 to 9 employees EB60. MM05b NEW EB60. MM05b NEW MM05c Would you please tell me how many of these establishments have 50 to 9 employees? MM05c (IF NONE CODE 0000 IF DK CODE 9999 IF RESPONDENT HAS TO INVESTIGATE CODE 9998 IF NO ANSWER CODE 9997 ) (8-85) (8-85) establishments with 50 to 9 employees

7 EB60. MM05c NEW EB60. MM05c NEW MM05d Would you please tell me how many of these establishments have 50 to 99 employees? MM05d (IF NONE CODE 0000 IF DK CODE 9999 IF RESPONDENT HAS TO INVESTIGATE CODE 9998 IF NO ANSWER CODE 9997 ) (86-89) (86-89) establishments with 50 to 99 employees EB60. MM05d NEW EB60. MM05d NEW MM05e Would you please tell me how many of these establishments have 500 or more employees? MM05e (IF NONE CODE 0000 IF DK CODE 9999 IF RESPONDENT HAS TO INVESTIGATE CODE 9998 IF NO ANSWER CODE 9997 ) (90-9) (90-9) establishments with 500 or more employees EB60. MM05d NEW EB60. MM05d NEW MM05f Total number of establishments with 0 or more employees (MM05a to MM05e) MM05f Do not ask - has to be calculated automatically on the basis of the entries before (9-97) (9-97) TOTAL NUMBER OF ESTABLISHMENTS WITH 0 OR MORE EMPLOYEES EB60. MM05d NEW EB60. MM05d NEW Compare mm05f to figure indicated in MM05: Do not include 9997 OR 9999 into the sum in MM05f. If none of the items in MM05-MM5e = 9997, 9998, 9999 then MM05f=MM05. Interviewer: The sum in MM05 is not the same as the total given in the previous question MM05. Please check and correct! SEL05 (Random selection before MM05) Step : Check entries for the five size classes in MM05 and select one size class as follows: a) If there are figures > 0 in one size class only: Select this size class and proceed with step. b) Otherwise: select at random one of the size classes where figures > 0 are entered and proceed with step.

8 Step : - Compute: <txt_mm05> = label of the size class selected in step a or b (example: if the selected size class is 0 9 employees then <txt_mm05> = 0 9 employees ). - Compute: <fig_mm05> = figure indicated in MM05 for the number of establishments in the size class selected in step a or b (example: if the selected size class is 0 9 employees then <fig_mm05> = mm05b) Step : - If the figure entered in MM05 for the size class selected in step a/b = (i.e. if <fig_mm05> = ): Go to MM05b. - If the figure entered in MM05 for the size class selected in step a/b > (i.e. if <fig_mm05> > ): Go to MM05c. MM05a MM05a is asked if there is only establishment with 0 or more employees in MM05 (i.e. if mm05 = ). IF MM05f=9998 CALL AGAIN LATER - IF MM05f=9997 STOP INTERVIEW In this case the right unit for the interview would be the establishment with 0 or more employees. Would you please give me the telephone number of that establishment and if possible the name of the most senior person who is in charge of personnel in that establishment. MM05a MM05a H MM05a N [Tick what applies] The respondent is this person Information obtained Call the present number (switchboard) again later on Refused EB60. MM05a NEW IF MM005a= THEN STOP INTERVIEW Please choose the correct option [Tick what applies] Mrs Mr EB60. MM05aH NEW Full name of the person asked in MM05a (98) (98) MM05a H (99) (99) MM05a N EB60. MM05a NEW EB60. MM05aH NEW [Write down] 0 (00,0-0) 0 (00,0-0)

9 EB60. MM05aN NEW EB60. MM05aN NEW MM05aT Direct phone number of the person asked in MM05a (including city code) MM05aT [Write down without /,., +, etc. - for example ] 0 (,-6) 0 (,-6) EB60. MM05aT NEW EB60. MM05aT NEW IF MM005a= Thank you very much. Good bye. Quit interview and call again later at agreed time. Start interview with MM05 then. Make sure that information collected so far is stored and will be available for second call and for final data file. Add a suitable entry for the second call and begin with the appropriate version of MM05 (I.e. MM05a, b or c). IF MM005a= GO TO MM099 IF MM005a= GO TO MM097

10 MM05b is asked if there is only establishment in the size class selected in SEL05, step a/b (i.e. if <fig_mm05> = ). MM05b In this case the right unit for the interview would be the establishment with <txt_mm05>. Would you please give me the telephone number of that establishment and if possible the name of the most senior person who is in charge of personnel in that establishment. MM05b MM05b H MM05b N [Tick what applies] The respondent is this person Information obtained Call the present number (switchboard) again later on Refused EB60. MM05b NEW IF MM005b= THEN STOP INTERVIEW Please choose the correct option [Tick what applies] Mrs Mr EB60. MM05bH NEW Full name of the person asked in MM05b (6) (6) MM05b H (6) (6) MM05b N EB60. MM05b NEW EB60. MM05bH NEW [Write down] 0 (6,65-0) 0 (6,65-0) EB60. MM05bN NEW EB60. MM05bN NEW

11 MM05bT Direct phone number of the person asked in MM05b (including city code) MM05bT [Write down without /,., +, etc. - for example ] 0 (05,06-5) 0 (05,06-5) EB60. MM05bT NEW EB60. MM05bT NEW IF MM005b= GO TO MM099 IF MM005b= GO TO MM097 IF MM005b= Thank you very much. Good bye. Quit interview and call again later at agreed time. Start interview with MM05 then. Make sure that information collected so far is stored and will be available for second call and for final data file. Add a suitable entry for the second call and begin with the appropriate version of MM05 (I.e. MM05a, b or c). MM05c is asked if there is more than establishment in the size class selected in SEL05, step a/b (i.e. if <fig_mm05> > ). Make a random selection of one letter between A and Z and show this letter here. MM05c In this case I would like to conduct the interview for one of the establishments with <txt_mm05>. For the random selection it would be helpful if you had a list of the <fig_mm05> establishments with <txt_mm05> in (OUR COUNTRY). Which of these establishments is located in a community the name of which starts with the letter <?>*) or the letter which follows next in the alphabet. Would you please give me the telephone number of that establishment and if possible the name of the most senior person who is in charge of personnel in that establishment? MM05c

12 If more than one establishment in this community: And which of these establishments is located in a street the name of which starts with the letter <?>*) or the letter which follows next in the alphabet? [Tick what applies] The respondent is this person Information obtained Call the present number (switchboard) again later on Refused (6) (6) EB60. MM05c NEW EB60. MM05c NEW IF MM005c= THEN STOP INTERVIEW MM05cH Please choose the correct option [Tick what applies] Mrs Mr EB60. MM05cH NEW MM05cN Full name of the person asked in MM05c MM05cH (7) (7) MM05cN EB60. MM05cH NEW [Write down] 0 (8,9-68) 0 (8,9-68) EB60. MM05cN NEW EB60. MM05cN NEW MM05cT Direct phone number of the person asked in MM05c (including city code) MM05cT [Write down without /,., +, etc. - for example ] 0 (69,70-89) 0 (69,70-89)

13 EB600.' MM05cT NEW EB600.' MM05cT NEW MM097 IF MM005c= GO TO MM099 IF MM005c= GO TO MM097 IF MM005c= Thank you very much. Good bye. Quit interview and call again later at agreed time. Start interview with MM05 then. Make sure that information collected so far is stored and will be available for second call and for final data file. Add a suitable entry for the second call and begin with the appropriate version of MM05 (I.e. MM05a, b or c). ASK MM097 IF MM05a, MM05b or MM05c = Is the selected establishment the headquarters or is it a subsidiary site? MM097 Headquarters Subsidiary site answer EB60. MM097 NEW Thank you very much. (90) (90) EB60. MM097 NEW Quit interview. Call telephone number given in MM05a, b or c and ask for the person named there (or for most senior person who is in charge of personnel in that establishment). Start interview with MM00 and then directly go to MM0 after contact phase.

14 MM099 Make sure that information collected so far is stored and will be available for second call and for final data file. ASK MM099 IF MM05a, MM05b or MM05c = Is the selected establishment the headquarters or is it a subsidiary site? MM099 Headquarters Subsidiary site answer EB60. MM099 NEW IF MM099=,, GO TO MM0 (9) (9) EB60. MM099 NEW B. BACKGROUND INFORMATION B. BAGGRUNDSINFORMATION ASK MM00 TO ALL EXCEPT in BE BG CY CZ EE EL HR HU IE LT MK MT PT RO SI SK TR SPØRG MM00 TIL ALLE PÅ NÆR I BE BG CY CZ EE EL HR HU IE LT MK MT PT RO SI SK TR MM00 May I first of all check: Is the establishment at this address a single independent organisation, or is it one of a number of establishments at different locations in (OUR COUNTRY) belonging to the same company or organisation? MM00 Må jeg starte med at tjekke: Er virksomheden på denne adresse en enkelt uafhængig virksomhed, eller er det én ud af en række virksomheder forskellige steder i Danmark, der tilhører det samme selskab eller organisation? [Tick what applies] A single independent company or organization One of a number of different establishments EB60. MM00 MODIFY (afkryds det relevante svar) (5) (5) Én enkelt uafhængig virksomhed eller organisation Èn ud af en række forskellige virksomheder Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM00 MODIFY ASK MM0 IF MM050= OR MM00= ASK MM0 IF MM00= MM0 Is it the headquarters or is it a subsidiary site? MM0 Er virksomheden her hovedsædet eller er det en underafdeling? [Tick what applies] Headquarters Subsidiary site EB60. MM0 (afkryds det relevante svar) (5) (5) Hovedsædet Underafdeling Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM0 ASK MM0a IF MM050 OR MM00= ASK MM0a IF MM050 OR MM00=

15 MM0a Approximately how many employees work at this establishment? Please refer to the local site only. MM0a Ca. hvor mange medarbejdere arbejder i denne virksomhed? [Count the number of persons - Each employee is counted as one person, regardless whether (Tæl antal personer - Hver ansat tælles som en person, uanset om vedkommende arbejder they are working full-time or part-time (= headcount)] [If " answer" please code '99999' - If fuld tid eller på deltid (= optælling pr. person)) (Hvis "Intet svar", kod venligst '99999' - Hvis "Don't know" please code '99998' - If "Refusal" please code '99997'] "Ved ikke", kod venligst '99998' - Hvis "Nægter", kod venlist '99997') (5-58) (5-58) employees medarbejdere EB60. MM0a MODIFY EB60. MM0a MODIFY ASK MM0b IF MM050 OR MM00=, ASK MM0b IF MM050 OR MM00=, MM0b Approximately how many employees work at this establishment? Please refer to the local site only. MM0b Ca. hvor mange medarbejdere arbejder i denne virksomhed? Altså kun her på adressen. [Count the number of persons - Each employee is counted as one person, regardless whether (Tæl antal personer - Hver ansat tælles som en person, uanset om vedkommende arbejder they are working full-time or part-time (= headcount)] [If " answer" please code '99999' - If fuld tid eller på deltid (= optælling pr. person)) (Hvis "Intet svar", kod venligst '99999' - Hvis "Don't know" please code '99998' - If "Refusal" please code '99997'] "Ved ikke", kod venligst '99998' - Hvis "Nægter", kod venlist '99997') (59-5) (59-5) employees medarbejdere EB60. MM0b MODIFY EB60. MM0b MODIFY IF MM0<0 OR MM0 = 99997, 99998, THEN STOP INTERVIEW IF MM0a/b<0 OR MM0a/b = 99997, 99998, THEN STOP INTERVIEW The survey is now finished. Thank you for your help. Goodbye. Undersøgelsen er nu færdig. Tak for din hjælp. Farvel. ASK ALL STILLES TIL ALLE MM0 Does this establishment belong to the public sector? MM0 Tilhører denne virksomhed den offentlige sektor? [Tick what applies] EB60. MM0 (afkryds det relevante svar) (5) (5) Ja Nej Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM0 ASK MM06 IF MM0 = OR ASK MM06 IF MM0 = OR MM06 Was this establishment founded before 990, between 990 and 005 or after 005? MM06 Er denne virksomhed grundlagt før 990, mellem 990 og 005 eller efter 005? [Read out] (Læs højt) (55) (55)

16 Before 990 Between 990 and 005 After 005 EB60. MM06 MODIFY Før 990 Mellem 990 og 005 Efter 005 Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM06 MODIFY C. GENERAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT IN THE ESTABLISHMENT GENEREL FORVALTNING AF ARBEJDSMILJØ I VIRKSOMHEDEN ASK ALL STILLES TIL ALLE MM50 What health and safety services do you use, be it in-house or contracted externally? MM50 Hvilke arbejdsmiljøspecialister bruger I, enten som er ansat i virksomheden eller som I køber udefra? [Read out] DK/ NA (Læs højt) Ja Nej Ved ikke/intet svar An occupational health doctor (56) (56) (57) A safety expert (57) (58) A psychologist (58) An ergonomics expert, dealing with the set up of the (59) workstation (59) (550) 5 A general health and safety consultancy (550) 5 En speciallæge i arbejdsmedicin En sikkerhedingeniør En psykolog En fysio- eller ergoterapeut En almen arbejdsmiljørådgiver EB60. MM50 MODIFY EB60. MM50 MODIFY MM5 Does your establishment routinely analyse the causes of sickness absence? MM5 Analyserer jeres virksomhed rutinemæssigt årsagerne til sygdomsfravær? [Tick what applies] EB60. MM5 MODIFY (Afkryds det relevante svar) (55) (55) Ja Nej Ved ikke / Intet svar EB60. MM5 MODIFY MM5 Do you take measures to support employees return to work following a long-term sickness absence? MM5 Hjælper virksomheden medarbejdere med at vende tilbage til arbejdet efter et længere sygdomsfravær? [Tick what applies] (Afkryds det relevante svar) (55) (55) Ja Nej Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP)

17 EB60. MM5 MODIFY EB60. MM5 MODIFY MM5 Is the health of employees monitored through regular medical examinations? MM5 Føres der tilsyn med medarbejdernes sundhed via regelmæssige lægeundersøgelser? [Tick what applies] EB60. MM5 MODIFY (Afkryds det relevante svar) (55) (55) Ja Nej Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM5 MODIFY MM55 Is there a documented policy, established management system or action plan on health and safety in your establishment? MM55 Har I en skriftlig politik, et fastlagt ledelsessystem eller en handlingsplan for arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? [Tick what applies] EB60. MM55 (Afkryds det relevante svar) (55) (55) Ja Nej Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM55 ASK MM56 IF MM55 = ASK MM56 IF MM55 = MM56 In practice, how much of an impact does this policy, management system or action plan have on health and safety in your establishment? Does it have a large impact, some impact or practically no impact? MM56 Hvor stor indflydelse har denne skriftlige politik, handlingsplan eller dette ledelsessystem i praksis på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Har det en stor indflydelse, en vis indflydelse eller slet ingen indflydelse? [Read out] Large impact Some impact Practically no impact EB60. MM56 MODIFY (Læs højt) (555) (555) Stor indflydelse En vis indflydelse Slet ingen indflydelse Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM56 MODIFY ASK MM57 IF MM55 = ASK MM57 IF MM55 = MM57 Are there any particular reasons for not having developed such a policy, management system or action plan so far? Please tell me which of the following statements if any apply to the situation in your establishment? MM57 Er der en særlig grund til, at virksomheden ikke hidtil har formuleret en sådan politik, handlingsplan eller ledelsessystem? Er der et af følgende udsagn, der gælder for situationen i jeres virksomhed? [Read out] DK/ NA (Læs højt) Ja Nej Ved ikke/intet svar

18 We don t see the benefit of such a policy, Vi kan ikke se fordelen ved en sådan politik, (556) management system or action plan (556) handlingsplan eller ledelsessystem (557) We haven t had time to develop any of these (557) Vi har ikke haft tid til det (558) We don t have the expertise to develop these (558) Vi ved ikke nok om det In view of our health and safety risks this is not Det er ikke nødvendigt i forhold til de (559) necessary (559) arbejdsmiljørisici vi har i virksomheden (560) 5 The necessary financial resources were not available (560) 5 Vi har ikke haft penge til det EB60. MM57 EB60. MM57 ASK ALL STILLES TIL ALLE MM58 Are health and safety issues raised in high level management meetings regularly, occasionally or practically never? MM58 Tages arbejdsmiljøspørgsmål op på ledelsesmøder regelmæssigt, en gang imellem eller stort set aldrig? [Read out] Regularly Occasionally Practically never EB60. MM58 MODIFY (Læs højt) (56) (56) Regelmæssigt En gang imellem Stort set aldrig Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM58 MODIFY MM59 Overall, how would you rate the degree of involvement of the line managers and supervisors in the management of health and safety? Is it very high, quite high, quite low or very low? MM59 I det store hele, hvordan vil du vurdere mellemledernes involvering i forvaltningen af arbejdsmiljøet på virksomheden? Er den meget stor, temmelig stor, temmelig lille eller meget lille? [Read out] Very high Quite high Quite low Very low EB60. MM59 MODIFY (Læs højt) (56) (56) Meget stor Forholdsvis stor Forholdsvis lille Meget lille 5 Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) 5 EB60. MM59 MODIFY MM6 Are workplaces in your establishment regularly checked for safety and health as part of a risk assessment or similar measure? MM6 Gennemfører I regelmæssigt en arbejdspladsvurdering (APV) i jeres virksomhed? [Tick what applies] (Afkryds det relevante svar) (56) (56) Ja Nej

19 EB60. MM6 MODIFY Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM6 MODIFY ASK MM6 TO MM66 IF MM6 = ASK MM6 TO MM66 IF MM6 = MM6 Are these risk assessments or workplace checks mostly conducted by your own staff or are they normally contracted to external service providers? MM6 Gennemføres disse arbejdspladsvurderinger mest af jeres eget personale eller udliciteres disse opgaver normalt til eksterne tjenesteudbydere? [Read out] Conducted by own staff Contracted to external providers Both about equally (SPONTANEOUS) EB60. MM6 MODIFY (Læs højt) (56) (56) Gennemføres af eget personale Udliciteres til eksterne tjenesteudbydere Begge to ca. lige meget (LÆS IKKE HØJT) Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM6 MODIFY MM6 On which occasions are these risk assessments or workplace checks carried out? MM6 Hvornår genemføres disse arbejdspladsvurderinger? [Read out] DK/ NA (Læs højt) Ja Nej Ved ikke/intet svar (565) (566) (567) Following a change in the staffing, layout or organisation of work At the request of employees, e.g. in case of complaints At regular intervals, without any specific cause (565) (566) (567) Efter en ændring i personalet, indretning eller tilrettelæggelse af arbejdet På medarbejdernes anmodning, f.eks. i tilfælde af klager Med jævnlige mellemrum, uden nogen særlig årsag EB60. MM6 MODIFY EB60. MM6 MODIFY MM6 Which of the following areas are routinely considered in these checks? MM6 Hvilke af følgende forhold kontrolleres rutinemæssigt ved disse arbejdspladsvurderinger? [Read out] DK/ NA (Læs højt) Ja Nej Ved ikke/intet svar (568) Equipment and working environment (568) Udstyr og arbejdsmiljø (569) The way work is organised (569) Den måde, hvorpå arbejdet tilrettelægges (570) Irregular or long working hours (570) Uregelmæssige eller lange arbejdstider (57) Supervisor-employee relationships (57) Forholdet mellem leder og medarbejder EB60. MM6 EB60. MM6

20 MM66 Which of the following actions have been taken as a follow-up to these checks? MM66 Hvilke af følgende foranstaltninger er blevet truffet for at følge op på disse [Read out] DK/ NA (Læs højt) Ja Nej Ved ikke/intet svar (57) Changes to equipment or working environment (57) Changes to the way work is organised (57) (57) (57) Changes to working time arrangements (57) (575) Provision of training (575) Ændringer af udstyr eller arbejdslokaler o. lign. Ændringer i den måde, hvorpå arbejdet tilrettelægges Ændringer i arbejdstidsordninger Uddannelsestilbud EB60. MM66 MODIFY EB60. MM66 MODIFY ASK MM69 IF MM6 = ASK MM69 IF MM6 = MM69 Are there any particular reasons why these checks are not regularly carried out? Please tell me which of the following statements if any apply to your establishment? MM69 Er der nogen særlig grund til, at disse arbejdspladsvurderinger ikke gennemføres regelmæssigt? Kan du fortælle mig hvilke af følgende udsagn - om noget - gælder for jeres virksomhed? [Read out] - Items randomize DK/ NA (Læs højt) - Punkterne randomiseres Ja Nej Ved ikke/intet svar (576) The necessary expertise is lacking (576) Risk assessments are too time consuming or (577) expensive (577) The legal obligations on risk assessment are too (578) complex (578) (579) It is not necessary, because we do not have any major problems (579) Den nødvendige ekspertise mangler Risikovurderinger er for tidskrævende eller for dyre De juridiske forpligtelser i forbindelse med risikovurdering er for komplicerede Det er ikke nødvendigt, for vi har ikke nogen større problemer EB60. MM69 MODIFY EB60. MM69 MODIFY ASK ALL STILLES TIL ALLE MM70 Has the {labour inspectorate}* visited this workplace in the last years in order to check health and safety conditions? MM70 Har Arbejdstilsynet besøgt denne arbejdsplads inden for de seneste år for at kontrollere arbejdsmiljøet? [Tick what applies] EB60. MM70 MODIFY (Afkryds det relevante svar) (580) (580) Ja Nej Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM70 MODIFY

21 MM7 In your establishment, how important are the following reasons for addressing health and safety? For each one, please tell me whether it is a major reason, a minor reason or not a reason at all. MM7 I jeres virksomhed, hvor vigtige er følgende grunde til at forholde sig til arbejdsmiljøspørgsmål? Kan du, for hver enkelt af dem, fortælle mig om det er en vigtig grund, en mindre vigtig grund eller overhovedet ikke nogen vigtig grund. [Read out] Major Minor DK/ NA (Læs højt) Vigtig grund Mindre vigtig grund Overhoved et ikke nogen vigtig grund Ved ikke/intet svar (58) Fulfillment of legal obligation (58) Requests from employees or their (58) representatives (58) Staff retention and absence (58) management (58) Economic or performance-related (58) reasons (58) 5 Requirements from clients or concern 5 (585) about the organisation s reputation (585) (586) 6 Pressure from the {labour inspectorate}* (586) 6 Overholde lovkrav Anmodning fra medarbejdere eller deres repræsentanter For at fastholde medarbejderne og mindske fravær Økonomiske eller resultatrelaterede grunde Krav fra kunderne eller bekymringer om organisationens omdømme Pres fra Arbejdstilsynet EB60. MM7 MODIFY EB60. MM7 MODIFY MM7 In your establishment, what are the main difficulties in dealing with health and safety? Please tell me for each of the following whether it is a major difficulty, a minor difficulty, or not a difficulty at all. MM7 Hvad er de største problemer i jeres virksomhed i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet? Kan du, for hvert af følgende, fortælle mig om det er et større problem, et mindre problem eller overhovedet ikke noget problem [Read out] Major Minor DK/ NA (Læs højt) Større problem Mindre problem Overhoved et ikke noget problem Ved ikke/intet svar A lack of resources such as time, staff (587) or money (587) (588) A lack of awareness (588) (589) A lack of expertise (589) A lack of technical support or guidance (590) (590) (59) 5 The culture within the establishment (59) 5 (59) 6 The sensitivity of the issue (59) 6 Mangel på ressourcer, så som tid, personale og penge Ikke nok kendskab til det Mangel på ekspertise Mangel på teknisk støtte eller vejledning Kulturen i virksomheden At arbejdsmiljø er et følsomt emne EB60. MM7 MODIFY EB60. MM7 MODIFY MM7 Has your establishment used health and safety information from any of the following bodies or institutions? MM7 Har I brugt information om arbejdsmiljø fra nogen af følgende organer eller institutioner?

22 [Read out] DK/ NA (Læs højt) Ja Nej Ved ikke/intet svar Official institutes for health and safety at work (59) (59) The European Agency for safety and health at work (59) (59) (595) In-house health and safety services (595) (596) The {labour inspectorate}* (596) (597) 5 Employers organisations (597) 5 (598) 6 Trade unions (598) 6 7 Contracted health and safety experts 7 (599) (599) (600) 8 Insurance providers (600) 8 Officielle institutioner for arbejdsmiljø Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Egne arbejdsmiljøspecialister Arbejdstilsynet Arbejdsgiverorganisationer Fagforeninger Eksterne konsulenter /arbejdsmiljørådgivere Forsikringsselskaber EB60. MM7 MODIFY EB60. MM7 MODIFY ASK ALL STILLES TIL ALLE MM75 Are you aware of the European Week for safety and health at work? MM75 Kender du til den europæiske arbejdsmiljø-uge? [Tick what applies] EB60. MM75 (Afkryds det relevante svar) (60) (60) Ja Nej Ved ikke / Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM75 D.HEALTH AND SAFETY RISKS IN THE ESTABLISHMENT D. ARBEJDSMILJØRISICI I VIRKSOMHEDEN ASK ALL STILLES TIL ALLE MM00 For each of the following issues, please tell me whether it is of major concern, some concern or no concern at all in your establishment. MM00 Kan du fortælle mig for hvert af følgende områder, om det vækker stor bekymring, en vis bekymring eller overhovedet ingen bekymring i jeres virksomhed. [Read out] Major concern Some concern concern DK/ NA (Læs højt) Stor bekymring En vis Overhoved bekymring et ingen bekymring Ved ikke/intet svar Dangerous substances (Int.: explain if Farlige stoffer (Int.: forklar eventuelt: necessary: e.g. dusts, chemical, f.eks. støv, kemiske, biologiske eller (6) biological or radioactive) (6) radioaktive stoffer) (6) Accidents (6) Ulykker (6) ise and vibration (6) Støj og vibration

23 Musculoskeletal disorders such as pain in the back, neck, arms or legs (65) (65) (66) 5 Work-related stress (66) 5 (67) 6 Violence or threat of violence (67) 6 7 Bullying or harassment, i.e. abuse, humiliation or assault by colleagues or 7 (68) superiors (68) Muskelskeletbesvær, som f.eks. smerter i ryggen, nakken, armene og benene Arbejdsrelateret stress Vold eller trusler om vold Mobning eller chikane, f.eks. kollegers eller overordnedes tilsvining, ydmygelse eller overfald EB60. MM00 MODIFY EB60. MM00 MODIFY MM0 Several factors can contribute to stress, violence and harassment at work; they concern the way work is organised and are often referred to as psychosocial risks. Please tell me whether any of the following psychosocial risks are a concern in your establishment. MM0 Flere faktorer kan bidrage til stress, vold og chikane på arbejdspladsen. De vedrører den måde, hvorpå arbejdet tilrettelægges, og de omtales ofte som "psykosociale risici". Kan du fortælle mig om nogen af følgende psykosociale risici giver anledning til bekymring for jeres virksomhed. [Read out] DK/ NA (Læs højt) Ja Nej Ved ikke/intet svar (69) Time pressure (69) Poor communication between management and (60) employees (60) (6) Poor co-operation amongst colleagues (6) Lack of employee control in organising their work (6) (6) (6) 5 Job insecurity (6) 5 6 Having to deal with difficult customers, patients, 6 (6) pupils etc. (6) 7 Problems in supervisor employee relationships 7 (65) (65) (66) 8 Long or irregular working hours (66) 8 (67) 9 An unclear human resources policy (67) 9 (68) 0 Discrimination (for example due to gender, age or ethnicity) (68) 0 Tidspres Dårlig kommunikation mellem ledelse og medarbejdere Dårligt samarbejde mellem kolleger Mangel på medarbejderindflydelse i tilrettelæggelsen af deres arbejde Jobusikkerhed At skulle tackle svære kunder, patienter, elever osv. Problemer i forholdet mellem ledere og medarbejdere Lange og uregelmæssige arbejdstider En uklar personalepolitik Diskrimination (f.eks. på grund af køn, alder eller etnicitet) EB60. MM0 MODIFY EB60. MM0 MODIFY E. MANAGEMENT OF PSYCHOSOCIAL RISKS IN THE ESTABLISHMENT E. FORVALTNING AF PSYKOSOCIALE RISICI I VIRKSOMHEDEN ASK ALL STILLES TIL ALLE MM50 Does your establishment have a procedure to deal with work-related stress? MM50 Har jeres virksomhed en fast fremgangsmåde til at håndtere arbejdsrelateret stress? Interviewer: Read out definition if necessary: Work-related stress is experienced when the Interviewer: Læs eventuelt definitionen: Arbejdsrelateret stress opleves, når de krav der stilles demands of the work exceed the employees' ability to cope with or control them. til arbejdet overstiger medarbejdernes evne til at tackle eller styre dem. (659) (659)

24 Work-related stress is not an issue in our establishment (SPONTANEOUS) answer (SPONTANEOUS) EB60. MM50 MODIFY Ja Nej Arbejdsrelateret stress er ikke noget problem i vores virksomhed (LÆS IKKE OP) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM50 MODIFY MM5 Is there a procedure in place to deal with bullying or harassment? MM5 Har jeres virksomhed en fast fremgangsmåde til at håndtere mobning og chikane? Interviewer: Read out definition if necessary: Bullying or harassment occurs when one or more Interviewer: Læs eventuelt definitionen højt: Mobning eller chikane sker, når en eller flere workers or managers are abused, humiliated or assaulted by colleagues or superiors. medarbejdere eller ledere svines til, ydmyges eller overfaldes af kolleger eller overordnede. (660) (660) Ja Nej These problems are not an issue in our establishment (SPONTANEOUS) Disse problemer forekommer ikke i vores virksomhed (LÆS IKKE OP) answer (SPONTANEOUS) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM5 MODIFY EB60. MM5 MODIFY MM5 And do you have a procedure to deal with work-related violence? MM5 Og har I en fast fremgangsmåde til at håndtere arbejdsrelateret vold? Interviewer: Read out definition if necessary: Work-related violence occurs when one or more workers or managers are threatened, assaulted or abused by clients, patients or pupils. Work-related violence is not an issue in our establishment (SPONTANEOUS) answer (SPONTANEOUS) Interviewer: Læs eventuelt definitionen højt: Arbejdsrelateret vold forekommer, når en eller flere medarbejdere eller ledere trues, overfaldes eller svines til af kunder, patienter eller elever. (66) (66) Ja Nej Arbejdsrelateret vold er ikke noget problem i vores virksomhed (LÆS IKKE OP) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM5 EB60. MM5 MM5 In the last years, has your establishment used any of the following measures to deal with psychosocial risks? MM5 Har jeres virksomhed inden for de seneste år brugt nogen af følgende foranstaltninger til at tackle psykosociale risici? [Read out - Rotate] DK/NA (Læs højt - Roter svar) Ja Nej Ved ikke/intet svar Changes to the way work is organised (66) (66) (66) A redesign of the work area (66) (66) Confidential counseling for employees (66) Ændringer i arbejdets tilrettelægges Ændringer i lokaler, farver, design, inventar Tilbudt fortrolig rådgivning for medarbejderne

25 (665) Set-up of a conflict resolution procedure (665) Etablering af en praksis for konfliktløsning (666) 5 Changes to working time arrangements (666) 5 Ændringer i arbejdstidsordningerne (667) 6 Provision of training (667) 6 Uddannelsestilbud EB60. MM5 MODIFY EB60. MM5 MODIFY MM56 Does your establishment take action if individual employees work excessively long or irregular MM56 Træffer jeres virksomhed foranstaltninger, hvis en enkelt medarbejder arbejder hours? uforholdsmæssigt lang tid over eller har uregelmæssige arbejdstider? (668) (668) Ja Nej Long or irregular working hours are not an issue in our establishment Lang tids overarbejde eller uregelmæssige arbejdstider er ikke noget (SPONTANEOUS) problem i vores virksomhed (LÆS IKKE OP) answer (SPONTANEOUS) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM56 MODIFY EB60. MM56 MODIFY MM59 Do you inform employees about psychosocial risks and their effect on health and safety? MM59 Informerer I medarbejderne om psykosociale risici og disses indvirkning på sundhed og sikkerhed? (669) (669) Ja Nej answer (SPONTANEOUS) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM59 MODIFY EB60. MM59 MODIFY MM60 Have they been informed about whom to address in case of work-related psychosocial MM60 Er jeres medarbejdere blevet informeret om, hvem de skal henvende sig til, hvis der opstår problems? arbejdsrelaterede psykosociale problemer? (670) (670) Ja Nej answer (SPONTANEOUS) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM60 MODIFY EB60. MM60 MODIFY ASK MM6 TO MM67 IF ANY OF (MM5_0 to MM5_06 = ) OR ((MM50 = ) OR (MM5 = ) OR (MM5 = ) OR (MM56 = )) ASK MM6 TO MM67 IF ANY OF (MM5_0 to MM5_06 = ) OR ((MM50 = ) OR (MM5 = ) OR (MM5 = ) OR (MM56 = )) OR (MM59 = ) OR (MM60 =)) MM6 Which of the following reasons prompted your establishment to deal with psychosocial risks? MM6 Hvilke af følgende grunde fik jeres virksomhed til at gøre noget ved psykosociale risici? [Read out] DK/NA (Læs højt) Ja Nej Ved ikke/intet svar (67) Fulfillment of legal obligation (67) Overholde lovkrav

26 Requests from employees or their representatives (67) (67) (67) High absenteeism rates (67) A decline in productivity or in the quality of outputs (67) (67) 5 Requirements from clients or concern about the 5 (675) organisation s reputation (675) (676) 6 Pressure from the {labour inspectorate}* (676) 6 Anmodning fra medarbejdere eller deres repræsentanter Høje fraværsprocenter Et fald i produktivitet eller i kvaliteten af arbejdsresultatet Krav fra kunderne eller bekymringer om organisationens omdømme Påtale fra Arbejdstilsynet EB60. MM6 MODIFY EB60. MM6 MODIFY MM6 Overall: would you say that the measures your establishment has taken to manage psychosocial risks have been very effective, quite effective, quite ineffective or very ineffective? MM6 I det store hele, ville du så sige, at de foranstaltninger, som jeres virksomhed har truffet for at tackle psykosociale risici, har været meget effektive, temmelig effektive, temmelig ineffektive eller meget ineffektive? [Read out] Very effective Quite effective Quite ineffective Very ineffective answer (SPONTANEOUS) EB60. MM6 MODIFY ASK ALL (Læs højt) (677) (677) Meget effektive Forholdsvis effektive Forholdsvis ineffektive Meget ineffektive 5 Intet svar (LÆS IKKE OP) 5 EB60. MM6 MODIFY MM66 What about the role of employees: Have they been consulted regarding measures to deal with MM66 Hvad med medarbejdernes rolle: Er de blevet rådspurgt i forbindelse med foranstaltninger til psychosocial risks? at tackle psykosociale risici? (678) (678) Ja Nej answer (SPONTANEOUS) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM66 MODIFY EB60. MM66 MODIFY MM67 Are employees encouraged to participate actively in the implementation and evaluation of the MM67 Opfordres medarbejderne til at deltage aktivt i gennemførelse og evaluering af measures? foranstaltningerne? (679) (679) Ja Nej answer (SPONTANEOUS) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM67 MODIFY F.BARRIERS FOR PSYCHOSOCIAL RISK MANAGEMENT AND EXISTING SUPPO EB60. MM67 MODIFY F. BARRIERER OVER FOR PSYKOSOCIALE RISIKOFORVALTNING OG EKSISTERENDE STØE

27 ASK ALL STILLES TIL ALLE MM00 Compared to other safety and health issues: Is it more difficult to tackle psychosocial risks, is MM00 Sammenlignet med andre områder i arbejdsmiljøet, er det da sværere at tackle psykosociale it less difficult, or is there no difference? risici, er det mindre svært eller er der ingen forskel? (700) (700) More difficult Sværere Less difficult Mindre svært difference Ingen forskel answer (SPONTANEOUS) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM00 MODIFY EB60. MM00 MODIFY ASK MM0 IF MM00 = ASK MM0 IF MM00 = MM0 Considering the situation in your establishment: Do any of the following factors make dealing with psychosocial risks particularly difficult? MM0 Hvis du tænker på situationen i jeres virksomhed: er der da nogen af følgende faktorer, der gør dét at tackle psykosociale risici særligt svært? [Read out] DK/NA (Læs højt) Ja Nej Ved ikke/intet svar A lack of resources such as time, staff or money (70) (70) (70) A lack of awareness (70) (70) A lack of training and or expertise (70) (70) A lack of technical support or guidance (70) (705) 5 The culture within the establishment (705) 5 (706) 6 The sensitivity of the issue (706) 6 Mangel på ressourcer, så som tid, personale eller penge Har ikke været opmærksom på det Mangel på uddannelse eller viden Mangel på teknisk støtte eller vejledning Kulturen i virksomheden Følsomheden i spørgsmålet EB60. MM0 MODIFY ASK ALL EB60. MM0 MODIFY STILLES TIL ALLE MM0 Have you used information or support from external sources on how to deal with psychosocial MM0 Har I brugt information eller støtte fra eksterne kilder om, hvordan man tackler psykosociale risks at work? risici på arbejdspladsen? (707) (707) Ja Nej answer (SPONTANEOUS) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM0 MODIFY ASK MM0a IF MM0 = EB60. MM0 MODIFY ASK MM0a IF MM0 = MM0a Would you need any additional information or support on this issue? MM0a Har du brug for yderligere oplysninger eller støtte i forbindelse med dette emne? (708) (708)

28 answer (SPONTANEOUS) EB60. MM0a Ja Nej Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM0a ASK MM0b IF MM0 = or ASK MM0b IF MM0 = or MM0b Would information of this type be helpful for your establishment? answer (SPONTANEOUS) EB60. MM0b MODIFY MM0b Ville information om dette emne være nyttig for jeres virksomhed? (709) (709) Ja Nej Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM0b MODIFY ASK MM0 IF MM0a = or MM0b= ASK MM0 IF MM0a = or MM0b= MM0 In which of the following areas would this information or support be useful? MM0 På hvilke af følgende områder ville information eller støtte være nyttig? [Read out] DK/NA (Læs højt) Ja Nej Ved ikke/intet svar (70) (7) (7) On how to deal with specific issues such as violence, harassment or stress On how to include psychosocial risks in risk assessments On how to design and implement preventive measures (70) (7) (7) Hvordan man tackler særlige spørgsmål, som f.eks. vold, chikane eller stress Hvordan man medtager psykosociale risici i risikovurderinger Hvordan man designer og gennemfører forebyggende foranstaltninger EB60. MM0 NEW G. FORMAL EMPLOYEE REPRESENTATION IN OSH ISSUES ASK ALL EXCEPT IN CY, MT, SE EB60. MM0 NEW FORMEL MEDARBEJDERREPRÆSENTATION I SPØRGSMÅL VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN ASK ALL EXCEPT IN CY, MT, SE MM50 Do you have a {works council}* in this establishment? answer (SPONTANEOUS) EB60. MM50 MM50 Har I et samarbejdsudvalg eller et MED-udvalg i jeres virksomhed? (7) (7) Ja Nej Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM50 ASK ALL EXCEPT IN AT, DE, LU ASK ALL EXCEPT IN AT, DE, LU

29 MM5 And is there a {shopfloor trade union representation}* in your establishment? MM5 Og er der en tillidsrepræsentant i jeres virksomhed? (7) (7) Ja Nej answer (SPONTANEOUS) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM5 ASK MM5 AND MM5 IF MM50 = or MM5 = EB60. MM5 ASK MM5 AND MM5 IF MM50 = or MM5 = MM5 In your discussions with the employee representation, are safety and health issues: Very important, quite important, quite unimportant or totally unimportant compared to other issues you discuss with them? Very important Quite important Quite unimportant Totally unimportant answer (SPONTANEOUS) MM5 Sammenlignet med andre spørgsmål, I drøfter med medarbejderrepræsentationen, er arbejdsmiljøspørgsmål da meget betydningsfulde, forholdsvis betydningsfulde, forholdsvis ubetydelige eller fuldstændig ubetydelige? (75) (75) Meget betydningsfulde Forholdsvis betydningsfulde Forholdsvis ubetydelige Fuldstændig ubetydelige 5 Intet svar (LÆS IKKE OP) 5 EB60. MM5 MODIFY EB60. MM5 MODIFY MM5 How often do controversies related to safety and health arise between management and the employee representatives? Is this often, sometimes or practically never the case? Often Sometimes Practically never answer (SPONTANEOUS) MM5 Hvor ofte opstår der kontroverser på grund af arbejdsmiljø mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanterne? Er det ofte, en gang imellem eller stort set aldrig? (76) (76) Ofte En gang imellem Stort set aldrig Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM5 MODIFY ASK MM55 TO ALL EXCEPT IN CH, NL EB60. MM5 MODIFY ASK MM55 TO ALL EXCEPT IN CH, NL MM55 Does your establishment have an internal {health and safety representative}*? MM55 Har jeres virksomhed en intern sikkerhedsrepræsentant? (77) (77) Ja Nej answer (SPONTANEOUS) Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM55 MODIFY ASK MM55NL ONLY in NL AND IF MM50= EB60. MM55 MODIFY ASK MM55NL ONLY in NL AND IF MM50=

30 MM55N L Is there a member of the {health and safety representative}* in this establishment? answer (SPONTANEOUS) MM55N L (78) (78) EB60. MM55NL NEW ASK MM58 TO ALL EXCEPT IN LU AND SI EB60. MM55NL NEW ASK MM58 TO ALL EXCEPT IN LU AND SI MM58 Is there a {health and safety committee}* in your establishment? answer (SPONTANEOUS) EB60. MM58 MM58 Har I et sikkerhedsudvalg i jeres virksomhed? (79) (79) Ja Nej Intet svar (LÆS IKKE OP) EB60. MM58 H. BACKGROUND INFORMATION ON THE ESTABLISHMENT H. BAGGRUNDSINFORMATION OM VIRKSOMHEDEN ASK ALL STILLES TIL ALLE For the analysis of the data, it is very important to have some more background information on your establishment. Please tell me. For at analysere disse data er det meget vigtigt at have flere baggrundsoplysninger om jeres virksomhed. Kan du fortælle mig... MM00 About what proportion of your employees is female? MM00 Omtrent hvor stor en andel af jeres medarbejdere er kvinder? [If "ne" please code '000' - If " answer" please code '999' - If "Don't know" please code (Hvis "Ingen", kod venligst '000' - Hvis "Intet svar", kod venligst '999' - Hvis "Ved ikke", kod '998' - If "Refusal" please code '997'] venligst '998' - Hvis "Nægter", kod venligst '997') (760-76) (760-76) % % EB60. MM00 EB60. MM00 ASK MM00X IF MM00=998, 999 ASK MM00X IF MM00=998, 999 MM00x Could you please give me a rough estimate by means of the following categories: MM00x Kan du venligst angive omtrent hvor stor en andel ved hjælp af følgende kategorier: [Read out] ne at all Less than 0% 0% to less than 0% 0% to less than 60% 60% to less than 80% 80% to less than 00% (Læs højt) (76) (76) Slet ikke Under 0 % Fra 0 % til under 0 % Fra 0 % til under 60 % 5 Fra 60 % til under 80 % 5 6 Fra 80 % til under 00 % 6

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Jeppe Frydendal; Steen Christiansen FORCE Technology Environmental Project No. 1099 2006 Miljøprojekt The Danish Environmental

Læs mere

Nordea Liv & Pension s service

Nordea Liv & Pension s service Our service 1 Nordea Liv & Pension s service We are pleased to present our service catalogue, which provides you with a general overview of Nordea Liv & Pension s advisory and service concept. Pensions

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

E-Usability and Science Theory module

E-Usability and Science Theory module E-Usability and Science Theory module E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Jeanett Drevsfeldt, Søren Pryds, Shwan Sulaiman, Bonita Hansen 1 E-Usability and Science Theory module Contents Introduction/About

Læs mere

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2010 Greenland is Moving in Closer The Smallest

Læs mere

Tanke og lukkede rum er farlige det ved enhver af Henrik L. Hansen

Tanke og lukkede rum er farlige det ved enhver af Henrik L. Hansen Nr. 1 marts 2004 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Everyone knows that... It is well known that there may not be much oxygen in tanks and other enclosed spaces so it can be dangerous

Læs mere

Introduction. Problem definition. Test Purpose

Introduction. Problem definition. Test Purpose 1 Table of content Introduction (Katrine) 3 Problem definition (Katrine).3 Test Purpose (Katrine)..3 Test method (Katrine) 4 Use of Scientific Methods (Charlotte).5 Test Persons (Charlotte)..6 Test plan

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Bilagsrapport. Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet, september 2014

Bilagsrapport. Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet, september 2014 Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet, september 2014 Bilagsrapport Bilag 1a Bilag 1b Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Eksempel på interviewguide

Læs mere

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : DENMARK EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Læs mere

ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002

ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002 SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002 Hvad er farligst til søs - - arbejdsmiljø eller livsstil? Tidligere Terkol-sejlere interview et om arbejdsmiljøet i kemikalietankskibe

Læs mere

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. tes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Tricktyveri i beboelse

Tricktyveri i beboelse Tricktyveri i beboelse Annalise Kongstad Peter Kruize Tricktyveri i beboelse Annalise Kongstad og Peter Kruize Maj 2012 ISBN 978-87-92384-06-5 Det er et særkende for vores årgang, at vi stoler på folk,

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd PH.D. Rådgivning og retningslinjer dm.dk/phd DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 2 Rådgivning DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 3 før, under og efter

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement

Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Miljøministeriet Københavns Energi Københavns Kommune Special issue Editor: Hans Jørgen Henriksen

Læs mere

MEDICAL CANCER THERAPIES

MEDICAL CANCER THERAPIES Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk/Engelsk Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk /

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Voksenundervisning & arbejdmarkedsovervågning i Californien en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Skellerupvej 60 DK8600 Silkeborg 8684 1109 fax 8684 1169 jjp@tbc.dk www.tbc.dk Indhold

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

En guide til større succes med dine internationale partnere.

En guide til større succes med dine internationale partnere. En guide til større succes med dine internationale partnere. Hvad er en Partnerhåndbog? er en visualisering af virksomhedens strategi for, hvordan den ønsker, at de internationale partnerskaber skal være.

Læs mere

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Our ref. Stina Aunapuu QA 1 Summary... 3 2 E-commerce market in Sweden... 4 3 M-Commerce... 8 4 The E-consumer... 9 5 Logistics & customer service... 12 5.1 Delivery

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Voksenundervisning & arbejdmarkedsovervågning i Californien en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Skellerupvej 60 DK8600 Silkeborg 8684 1109 fax 8684 1169 jjp@tbc.dk www.tbc.dk Indhold

Læs mere