Nr august pædagogerne og pædagogmedhjælperne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 11 9. august 2007. pædagogerne og pædagogmedhjælperne"

Transkript

1 SUF og Enhedslisten til kamp for velfærden Dette nr. af RGL er et temanummer om velfærdskamp der udsendes både til SUF og Enhedslisten. Artiklerne indeholder introduktion til kommunalbudgetter, trepartsforhandlinger, kvalitetsreform og andet godt. Få også inspiration og opdatering på hvad der sker hos plejepersonalet, i elevbevægelsen osv. i løbet af efteråret. Almindeligt stof og debat er forvist til bagest i bladet, så SUF ere har en chance for at springe over. Nr august 2007 Flere hænder mere i løn Helene og kollegerne stablede en kæmpe strejke på benene i foråret. Det er ikke slut endnu, lover hun. Læs mere på side 2 Øst-Vest I Århus er der kamp mod udlicitering, og i København skal der sættes 1 mia. ekstra af til børnene. Læs mere på side 6 I løbet af fjorten dage i juni lykkedes det regeringen, at får underskrevet kommunal- og regionsaftaler for 2008, at få LOs og ACs godkendelse af en trepartsaftale uden nogle garantier for lønløft, og uden garantier mod øget privatisering. Samt at fremlægge et udkast til en kvalitetsreform, der ikke sikrer flere hænder og flere penge til den offentlige sektor. Et kort øjeblik syntes det som en åbenlys triumf for regeringen, men allerede inden Anders Fogh Rasmussen og Thor Petersen applauderet af en ukritisk presse og hele koret af»politiske kommentatorer«havde fået armene ned, blev glansbilledet revet i småbidder Få armene ned slipsedrenge Velfærdskampen fortsætter De dræber studerende Colombia er et af de farligste steder at være studenterpolitisk aktiv. Der er paramilitære grupper på alle universiteter. Læs mere på side 8 Den irakiske katastrofe Krig på en løgn, tilbagetrækning på en løgn, og storm om udtalelser fra Asmaa Abdol-Hamid. Læs mere på side 9 Nikolaj Villumsen, SUF Karsten Ditlevsen, Enhedslisten, SUFs og Els fælles velfærdsgruppe Det var personalet i plejesektoren, der ødelagde billedet, da de i flertallet af landets kommuner gik i strejke for højere løn og flere hænder. I en bevægelse nedefra blev regeringens forhåbninger om billige overenskomstforhandlinger på det offentlige område, og fred på velfærdsfronten skudt i sænk. Det blev igen understreget, at en gruppe lavt lønnede offentligt ansatte uden større kamperfaringer ligesom pædagogerne og pædagogmedhjælperne i 2006 med opbakning og velvilje fra store dele af befolkningen, er langt bedre til at fastholde velfærdsdagsordenen end de toneangivende oppositionspolitikere og forbundsledelserne. Kampen om velfærdsdagsordenen Det net af forhandlinger, drøftelser og møder om kvalitetsreform, kommuneforhandlinger og trepartsforhandlinger, som regeringen spandt i foråret 2007, var det direkte svar fra Fogh-Rasmussen og konsorter på den velfærdsbevægelse, der under forskellige former satte sig igennem i 2006 og for alvor satte spørgsmålstegn ved den neoliberale udvikling, der er regeringens varemærke, men som faktisk allerede blev igangsat af den forrige regerings plan for en langsommere vækst i den offentlige sektor end i den private. Da regeringens velfærdskommission barslede med sine første rapporter om privatisering, brugerbetaling og angreb på efterlønnen stod den neoliberale dagsorden uantastet. Da kommissionen offentliggjorde sine anbefalinger i december 2005 var en snæver kreds af fagforeninger, Den Alternative Velfærdskommission, SF og især Enhedslisten temmelig alene om at anfægte grundlaget. Socialistiske Ballademagere Den situation blev ændret med mobiliseringen 17. maj 2006, der afslørede regeringens sårbarhed på velfærdsområdet. Den efterfølgende indgåelse af et bredt velfærdsforlig med Socialdemokraterne og De Radikale fik ikke protesterne til at forstumme. Tværtimod styrkede de kommunale oprør og aktionsdagen ved folketingets åbning 3. oktober 2006 kravet om velfærd til alle. For regeringen blev det hurtigt klart, at udhængningen af de demonstrerende som»socialistiske ballademagere«ikke kunne løse problemet. Lanceringen af kvalitetsreformen og trepartsforhandlingerne skulle derfor med fagbevægelsens hjælp bringe regeringen i offensiven som garanten for velfærdssamfundet. Den plan forpurrede plejepersonalets spontane strejker for højere løn og flere hænder. Næste skridt De kommunale budgetter Det næste skridt i udviklingen af velfærdsbevægelse skal tages i forbindelse med de kommunale budgetter, der igen vil afsløre for- fortsættes på side 2

2 VELFÆRD Strejkende plejepersonale på Christiansborg slotsplads 28. juni Foto: Eva Flyvholm grundløn, og et fastholdelsesgebyr på 2000 kr. Og samtidig vil vi have afskaffet lønsystemet»ny Løn«, der skaber splid mellem kolleger, fordi vi ikke kan gennemskue hvorfor og hvem der får lønforhøjelse og hvorfor. Hun tilføjer: Vi er gået glip af penge i mange år, så derfor er det også i orden at få et ordentligt lønhop nu. Hvis vi får bedre løn, kommer der også flere hænder, fordi det bliver det mere attraktivt at søge uddannelsen som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper. Flere hænder mere i løn Helene Collin på 28 år er social- og sundhedsassistent i Glostrup kommune, og en af de ledende kræfter i forårets strejker, hvor plejepersonale fra hele landet strejkede og samledes på Chr. Borg slotsplads under parolen»flere hænder, mere i løn» Eva Flyvholm Rød Grønne Linier Helene fortæller, at hun aldrig før har været politisk eller fagligt aktiv, men i foråret måtte der gøres noget. Hun og kollegerne havde simpelthen fået nok. At arrangere strejkerne var første gang, jeg har prøvet den slags. Vi havde slet ikke regnet med at det ville blive så stort. Vi var bare nødt til at gøre noget, siger hun. Helene og kollegerne er fulde af kampgejst. Da jeg spørger hende, om hun og kollegerne føler, at strejkerne har nyttet noget, svarer hun med fast stemme: Ja, og folk glæder sig allerede til 2. oktober. Helene tilføjer: Det vigtigste, vi har fået ud af strejken, er at vi har fået et budskab ud, sat gang i en vigtig debat og vist, at plejepersonalet ikke finder sig i mere. Strejkerne koster, men er vigtige I Glostrup kommune er det ikke lykkedes at få lønforhøjelse eller fastholdelsestillæg i denne omgang. Borgmesteren siger, at det ikke kan lade sig gøre, og at det er op til statsministeren at skaffe penge til kommunerne, siger Helene. Hun fortæller, at de 5 dage, hun har strejket, koster ca kr. ud af hendes løn. Det er meget, når Helenes løn for 32,5 timer, kun er på ca om måneden før skat. Men ifølge Helene må både Borgmesteren og Statsministeren til lommerne fremover. - Vi vil have 5000 kr. mere i Efterårets aktiviteter Helene fortæller, at hun og kollegerne glæder sig til stor demonstration 2. oktober på Folketingets åbningsdag. Hun forventer også, at der vil komme en del punktstrejker hen over efteråret, selv om plejepersonalet mister mange penge på de ulovlige strejker, over 1000 kr. om dagen. Til overenskomstforhandlingerne omkring februar skal der virkelig ske noget. Når vi når frem til overenskomstforhandlingerne så får den hele armen. Det er ikke slut endnu, siger Helene. Støt plejernes strejkekasse og udgifter til busser til København d. 2. oktober via den landsdækkende konto i Danske bank: Reg.nr.: 4440 Kontonr.: Du kan også bestille Støttemærker hos Helene på tlf.: eller på mail: Få armene ned slipsedrenge (fortsat fra forsiden) fortsat fra forsiden skellen mellem regeringens velfærdsglansbillede og den kommunale virkelighed, som den opleves af såvel ansatte som brugere. Ikke mindst erfaringerne fra Århus sidste år er vigtige i den forbindelse i de kommuner, hvor der vil blive protesteret mod nedskæringer og for forbedringer. Protesterne skal bygges fra neden, og der skal skabes alliancer mellem ansatte og brugere. Samtidig må der lægges pres på kommunalbestyrelserne for at få dem til at bryde med accepten af det økonomiske jerngreb, som de holdes i af regeringen. Kommunernes Landsforening må stoppe med at spise af finansministerens hånd. Dette kan blive det samlende perspektiv for kampene i de forskellige kommuner, og understøttes af krav fra oppositionen på Christiansborg om, at der skal afsættes de nødvendige midler til kommunerne over finansloven. Aktionsdag ved folketingets åbning Også den planlagte aktionsdag d. 2. oktober skal bruges til at fastholde et nationalt perspektiv for velfærdskampen. Venstrefløjen i almindelighed og Enhedslisten og SUF i særdeleshed må arbejde for, at velfærdskampen får et samlende politisk indhold, der i sin konsekvens peger på nødvendigheden af et opgør med den neoliberale politik, der også prægede den foregående regering, og som bidrager til at forhindre, at aktionerende faggrupper splittes og isoleres. Enhedslistens finanslovsforslag, der offentliggøres i slutningen af august er et bidrag til en sådan politik med forslag om flere penge til kommunerne, og forslag om en pulje, der kan sikre et tiltrængt lønløft til alle de dårligst lønnede offentlig ansatte og ikke kun de ansatte i plejesektoren ved de kommende overenskomstforhandlinger. En selvstændig bevægelse udenfor Christiansborg Bevægelsen for at stoppe den neoliberale afmontering af velfærdssamfundet har haft et bølgende forløb og været præget af indre modsætninger og tvetydigheder. F.eks. betød 17. majs parole»mod regeringens velfærdsforringelser«, at venstrefløjen kunne tage mobiliseringen til indtægt for modstand mod planerne om at forringe efterlønnen, mens Socialdemokraterne og LO-ledelsen kunne fremstille den som opbakning bag Helle Thornings Schmidts deltagelse i det velfærdsforlig, der reelt indebærer en total afvikling af efterlønsordningen. Den samme tvetydighed sås på konferencen den 2. september 2006 i Nørrebro-hallen, hvor hensynet til bevægelsens bredde fik arrangørerne til at forsøge at undgå, at uenigheder om grundlaget blev sat til debat. Endnu tydeligere blev det 3. oktober, da demonstrationerne i flere byer ikke måtte indeholde kritik af de lokale socialdemokraters deltagelse i kommunale nedskæringsforlig. Balancegang på en knivsæg Enhedslisten og SUF har som opgave at bekæmpe denne tvetydighed, samtidig med at bevægelsens bredde bevares. Det kræver en balancegang på en knivsæg. På den ene side må bevægelsen slås for en ny regering. På den anden side må den baseres på den indsigt, at en ny velfærdspolitik kræver en selvstændig bevægelse uden for Christiansborg, regionsrådene og kommunalbestyrelserne. På den ene side må bevægelsens kamp- og organisationsformer radikaliseres, på den anden side skal den ikke splittes gennem abstrakte og dogmatiske generelle paroler om generalstrejkens nødvendighed. På den ene side skal mobiliseringens bredde øges. På den anden side må bevægelsen ikke kunne reduceres til opbakning bag Socialdemokraternes parlamentariske politik og taktiske manøvrer for at danne regering. På den ene side må bevægelsen anerkende de faglige organisationers nødvendighed i kampen, hvis den neoliberale kurs skal omlægges. På den anden side skal bevægelsen bidrage til mere aktivitet, medlemsinddragelse og demokrati i de selv samme fagforeninger og forbund og uddannelsesorganisationer.

3 VELFÆRD Kommune-penge for begyndere FAKTA OM FORHANDLINGER Årets forhandlinger om velfærd har fundet sted i mange forskellige fora. Vi forsøger at give et overblik. Kommunal- og regionsaftaler 2008 Hvert år forhandler regeringen sammen med henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner de økonomiske rammer for kommuner og regioner. Aftalerne blev indgået den 10. juni. Kommuneaftalen skal angiveligt sikre»en videreførsel af det nuværende serviceniveau inklusive overtagne amtslige opgaver«. Der er tale om en stigning i udgifterne til kommunale serviceopgaver på 0,8 % i forhold til Konsekvensen af kommunalaftalen er, at adskillige kommuner vil være tvunget til nedskæringer ved de kommende budgetforhandlinger, der starter i august. Regionsaftalen vil øge serviceudgifterne til sundhed med 2,9 % eller 2,26 mia. kr. Af dette beløb vil 1 mia. kr. blive brugt til at fremskynde opfyldelsen af behandlingsgarantien et beløb, der i overvejende grad ender hos de private hospitaler. foto: Luca di Filippo/iStock Kvalitetsreformen Når landets Rådhuse efter sommerferien atter åbner op for det politiske liv, går de årlige puslespil om de kommunale budgetter i gang Rikke Lauridsen Medlem af Københavns borgerrepræsentation for Enhedslisten»Hvem skal vi prioritere i år? De psykisk syge, de handicappede, de ældre eller skolerne? Nej de fik sidste år, da forældrene gik på gaden. Til gengæld må vi hellere give hjemmehjælperne noget, efter at de lavede så meget ballade her før sommerferien. Det kunne også være fint med et eller andet stort og spektakulært byggeri. Det gi r så gode pressebilleder for borgmesteren både ved lanceringen af projektet og senere igen ved åbningen«. Pengene Pengene til puslespillet kommer fra kommunens egne indtægter i form af skatter eller forskellige afgifter som fx p- afgifter. Der kan selvfølgelig også flyttes rundt på de enkelte budgetposter, dvs. man tager en sum penge fra ét område og flytter det til et andet, og endelig har man mulighed for at justere budgetterne, så de passer til den generelle udvikling i samfundet. Dels i forhold til den almindelige pris- og lønfremskrivning dels i forhold til den generelle befolkningsudvikling. Dvs. stiger eller falder antallet af fx ældre, bliver budgettet justeret tilsvarende. Det er dog ikke alle kommuner, der gør det. I København er det fx ikke sket på handicapområdet. Og det giver voldsomme problemer, da antallet af handicappede i København i øjeblikket stiger mere end den øvrige befolkning. Offentlig vækst halter Kommunale budgetter handler ikke kun om at flytte rundt på kommunens»egne«penge. Størrelsen på de enkelte kommuners budgetter er i høj grad afhængig af eksterne faktorer. Hvert år fastsætter regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor meget væksten i kommunerne må stige. Eller snarere; ikke må stige. Siden Fogh kom til magten, har det nemlig hvert år været præmissen, at den offentlige vækst skulle halte langt efter væksten i den private sektor. Serviceloftet skulle overholdes! Skide smart! Resultatet: At den offentlige sektor udpines mere og mere, fordi den slet ikke kan hamle op med den private. Minimalstat indført af bagvejen! Skide smart, men drønirriterende for os, der mener, at velfærd er en offentlig opgave og ikke en forretning. Derudover betyder det helt konkret, at kommunerne hverken kan råde over egne penge eller sætte skatten op. For Københavns vedkommende kan vi altså ikke imødekomme øgede serviceudgifter ved at bruge de penge, der rent faktisk er i kassen og ej heller lade skatten stige, selvom københavnerne faktisk betaler mindre i kommuneskat end landsgennemsnittet. Centralisering En hidtil uset centralisering af den politiske og administrative beslutningsproces og en indskrænkning af de kommunale handlemuligheder, som betyder, at en budgetoverskridelse som den aktuelle i Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning udelukkende kan dækkes ind ved at skære på andre områder; også selvom der rent faktisk er»penge i kassen«. Gavepulje Ud over at fastsætte størrelsen på den offentlige vækst medfører kommuneaftalerne typisk en række særlige gavepuljer til helt bestemte grupper, så regeringen og KL s ledelse kan bryste sig af at være meget velfærdsagtige og opmærksomme over for de problemer, danskerne har i hverdagen. Med rettidig omhu sættes der ind på udvalgte områder. Sidste år var det således ældreområdet og børneområdet, der fik en ekstra pose penge. I år er det blandt andet genoptræningen og ældreområdet, der blev tilgodeset, og regeringen og KL s ledelse kan atter træde frem for pressen som velfærdssamfundets virkelige helte. Fra december 2006 til juni 2007 afholdt regeringen en række møder om den såkaldte kvalitetsreform, som Fogh-Rasmussen annoncerede i efteråret I møderne deltog en række ministre, repræsentanter for de faglige organisationer, arbejdsgiverorganisationer samt en række»eksperter«. På baggrund af disse møder fremlagde regeringen den 18. juni et forslag til kvalitetsreform, som skal forhandles mellem de politiske partier. Udkastet lægger op til yderligere markedsgørelse og privatisering, det gør ikke op med kontrol- og rapporteringstyrraniet, og tilfører ikke den offentlige sektor midler, der kan sikre bedre lønninger og flere varme hænder. Trepartsaftalen Umiddelbart inden offentliggørelsen af regeringens udkast til kvalitetsreform indgik regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC en trepartsaftale, der skal sikre flere uddannelsespladser i dele af den offentlige sektor. Desuden afsætter aftalen midler af til seniorpolitiske ordninger, der skal aftales ved de kommende overenskomstforhandlinger. Den økonomiske ramme for aftalen er under 2 mia. årligt. FTF har efterfølgende indgået en aftale med regeringen. Fagbevægelsen undlod at inddrage lønspørgsmålet i forhandlingerne, med henvisning til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område men kunne altså som ovenfor nævnt godt inddrage andre overenskomstspørgsmål. Ligeledes har fagbevægelsen ikke rejst et krav om stop for privatiseringer. Se notatet: Et skær af velfærd på: enhedslisten.dk/node/7904

4 NYT FRA FOLKETINGET Mennesker eller marked? Line Barfod, MF Enhedslisten Det var en stor fornøjelse at se de mange strejker blandt plejepersonalet i forsommeren. De havde helt klart fået nok. Og deres krav var klare: Mere i løn og flere hænder. Samtidig ønskede mange et opgør med tids-tyraniet.»morgenmad: 10 minutter. Fem minutter til at rede seng. 10 minutter til at gøre toilettet rent. Tre minutter til at tage tøjet af. To minutter til øvre toilette, Tre minutter til nedre toilette. Fire minutter til at komme hen til den næste borger osv.«sådan beskrev hjemmeplejeren Per Pharsen fra Vanløse lidt af sin opgaveliste i et interview i Information: Det har intet med menneskelig værdighed at gøre. Hverken for borgeren eller den ansatte. Omsorg for andre mennesker ændres til at være en vare og beskrives som et stykke samlebåndsarbejde, for at kunne måles og vejes, så private firmaer kan byde på opgaven. foto: Svend Espensen Et nyt Danmark Når man lytter til politiske kommentatorer i medierne, så kan man nemt få den opfattelse, at der ikke er de store uenigheder i dansk politik, og at Venstre nærmest er et slags socialdemokrati i forklædning. Men hvis man i stedet ser på den politik, de fører, så viser der sig et helt andet billede. Venstre er med støtte fra Konservative og Dansk Folkeparti i fuld gang med at skabe det, beskæftigelsesministeren kalder»et helt nyt Danmark«. Når regeringen og Dansk Folkeparti bremser den offentlige vækst, og samtidig med skattestop og skattelettelser, lader det private forbrug vokse kraftigt, så opstår der et helt nyt Danmark. Samtidig har regeringen og Dansk Folkeparti ændret de grundlæggende strukturer i Danmark gennem kommunalreformen, og en række øvrige lovændringer. Mantraet er»frit valg«og»pengene følger borgeren«, som øger privatiseringen og markedsgørelsen. De har ikke præsenteret et samlet program hvor de proklamerer en revolution, men det er reelt det, de er i fuld gang med at gennemføre. Venstres»revolution» Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen sagde det helt klart i Berlingske Tidende den 14. juni, hvor han kommenterede at den danske regering ikke vil gennemføre forandringer så brat og brutalt som i Storbritannien under Margaret Thatcher.»I den danske regering har vi valgt en anden strategi. Vi kaster ikke samfundet ud i revolutioner fra den ene dag til den anden; vi satser i stedet på fløjsrevolutioner«. Regeringen er altså i gang med en revolution. Ikke en revolution, der skal sikre, at vi får flere hænder til vores fælles velfærd, ikke en revolution, der skal sikre os et godt miljø i fremtiden og mindske klimaændringerne. Men en nyliberalistisk»revolution«, der skal øge uligheden dramatisk og fjerne den fælles, demokratiske styring. Samfundet Danmark skal ændres til Danmark A/S. Vi skal måles og vejes I den netop indgåede kommuneaftale, er der en række formuleringer omkring styringen af kommunerne. De formuleringer er værd at læse nøje, da de fortæller om synet på kommunernes rolle. Der er enighed om, at styringen af kommunerne fremover i højere grad skal baseres på styring ved opstilling af mål og økonomiske rammer frem for regulering af processerne. Det lyder jo umiddelbart godt, men problemet er, at mål og økonomiske rammer ofte aftales i kommuneaftaler Narresutter og blændværk Det var de store superlativers tid, da fagtoppen bekendtgjorde resultatet af trepartsaftalen. Hans Jensen, formand for LO, udråbte Trepartsaftalen mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, AC og senere FTF som en»historisk aftale«jan Hoby, Enhedslisten, og Forretningsudvalgsmedlem i Landsforeningen for Socialpædagoger Der er intet historisk i Trepartsaftalen, i fagbevægelsens mere end 150 års eksistens har fagbureaukratiet indgået aftale efter aftale, som ikke har løst medlemmernes grundlæggende problemer: den stigende udbytning af arbejdskraften og brutaliseringen af arbejdsforholdene. Dennis Kristensen formand for FOA peger også på begrænsningerne i aftalen, som han selv har sagt ja til;»fru Jensen på 4. sal får ikke mere hjemmehjælp af denne aftale. Hun får muligheden for en bedre uddannet social- og sundhedshjælper. Og hun vil formentlig også i større udstrækning få besøg af den samme social- og sundhedshjælper, fordi vilkårene forbedres og rekrutteringen øges. Men når det gælder serviceniveauet, så vil vi stadig sige, at der er plads til flere hænder i den offentlige sektor«. Kosmetiske forbedringer Trepartsaftale har kun medført en række kosmetiske forbedringer for den offentlige sektors ansatte. Men Trepartsaftalen har nu sort på hvidt legitimeret regeringens nyliberalistiske markedsgørelsesstrategi af den offentlige sektor. Med Trepartsaftalen har fagbevægelsens top blåstemplet serviceloftet og regeringen. Derfor kan regeringen forsætte dens strategi med økonomisk udhuling af offentlig velfærdsservice og ideologiske oprustning. hvor privat rigdom forudsætter offentlig fattigdom. Afstand mellem top og bund Trepartsaftalen rører ikke det mindste ved de problemer, der har betydning for de offentligt ansattes hverdag. Der er ikke et ord om mindre kontrol og dokumentation. Ikke et ord om mere faglig autonomi til de offentlige ansatte. Ikke et ord om de nødvendige lønforhøjelser til alle offentlige ansatte. Ikke et ord om et stop for brutaliseringen af ar-

5 VelFærd RØD-gRØNNE LINjER Nr august og finanslovsforhandlinger, altså uden for det demokratiske rum, som lovforslag behandles i. Dermed er det meget sværere for borgere, organisationer og folkevalgte at få indflydelse på, hvilke mål der opstilles og hvor mange penge der afsættes. Ikke mindst hvad der skal måles og hvilke resultater, der udløser ekstra penge, eller hvilke manglende resultater der fører til nedskæringer. Desuden fjernes fokus i endnu højere grad fra alle de ting, der ikke kan måles og vejes. I stedet vil der så komme brugertilfredshedsundersøgelser, men de siger som regel ikke særlig meget. Dertil kommer, at en klar rettighed i en lov giver borgerne mulighed for at kræve deres ret. Derimod kan en målsætning i en aftale hurtigt forsvinde som våd sæbe mellem hænderne. Hvis regeringen fx ophæver lovkravet om, at der max må være 28 elever i en klasse og i stedet opsætter et mål om, at der højst bør være 25 elever i en klasse, så lyder det som et fremskridt. Men realiteten kan blive, at der i nogle kommuner kommer 35 elever i klassen. Profitbørnehaver og udhuling af demokratiet Hele vejen igennem kommuneaftalen tales der om, at kommunerne står for»opgavevaretagelse«og»opgaveløsning«. Ikke et eneste sted står der noget om demokrati, eller at borgerne på demokratisk vis via kommunerne kan bestemme, hvilke opgaver der skal løses. Institutionerne i kommunerne omtales som»den primære producent«. Reelt er man altså i fuld gang med at reducere Regeringen er i gang med en revolution. Ikke en revolution, der skal sikre at vi får flere hænder til vores fælles velfærd, eller et godt miljø i fremtiden. Men en nyliberalistisk»revolution«, der skal øge uligheden og fjerne den fælles, demokratiske styring. Danmark skal ændres til Danmark A/S kommunerne til at være»leverandør for staten«som Kristian Thulesen Dahl længe har talt for. Så bliver det regeringen og dens embedsmænd, der i kommuneaftaler m.v. fastlægger hvilke opgaver der skal løses, og hvad der skal måles og vejes. Kommunerne skal så bare tage stilling til, hvordan de vil løse den opgave, dog med den væsentlige begrænsning, at flere og flere områder bliver markedsstyrede, hvor pengene følger borgeren. Regeringen vil fx kunne opstille mål om, at alle børn skal lære at tale dansk i vuggestuen, og at det skal måles med en sprogtest. Kommunerne kan så vælge, hvordan de vil gøre det, men med den joker, at de privilegerede forældre kan vælge at flytte deres børn over i en profitbørnehave, med højere brugerbetaling og bedre normering, hvor en højere procentdel består sprogtesten. Kommunen står så tilbage med færre penge til at løse en opgave, der er blevet meget sværere. Mennesker skal styre offentlig velfærd Regeringen vil i august forhandle forslag til kvalitetsreform med folketingets partier, men vi kender en del af elementerne allerede. Både fra de aftaler, der er indgået med kommuner og regioner om økonomien for 2008 og fra de trepartsaftaler, der er indgået med fagbevægelsen først og fremmest om mere uddannelse. Det er selvfølgelig godt med mere uddannelse, men dels er der afsat langt færre midler, end der er behov for, og dels bliver det svært at rekruttere folk til den offentlige sektor, hvis ikke der kommer langt bedre løn- og arbejdsvilkår. Vi har i det sidste halve år foreslået at sætte tempoet ned og lønnen op for de offentligt ansatte. Selvfølgelig ikke kun for plejepersonalet, men for alle de lavtlønnede offentligt ansatte, der er så afgørende for at vores samfund fungerer. Kun ved at få flere ansatte (Enhedslisten har fremlagt en plan for flere offentligt ansatte) kan vi få sat tempoet ned, og dermed sikre at de ansatte ikke slides ned, og at de har overskud til at udføre deres arbejde. Og kun ved at sætte lønnen op kan vi tiltrække nye ansatte, og beholde de der er på vej til at søge over i private jobs med højere løn. Og så skal vi også sikre, at det er mennesker, og ikke marked, der skal styre den offentlige velfærd. VelFærdsdemonstrationer en årlig begivenhed? Anders Berner, Enhedslisten, og talsperson for Genstart Danmark Det er næsten blevet en fast tradition, at der et par gange om året er indkaldt til velfærds demonstration. Men det er med god grund at bruger, borger og ansatte protester, når Fogh lancerer reformer for Danmarks fremtid. For det er slet skjulte nyliberale reformer til gavn for dem med pengepungen i orden, ikke os andre. Indtil videre har vi ikke vundet så store sejre, at vi kan sole os i dem men vi har gjort en forskel! Stivnet smil Sosu-medhjælperne og plejepersonalet fik Foghs smil til at stivne, da de i juni fik slået fast, at efteruddannelse ikke er nok for at sikre velfærdssystemet, der skal både flere hænder og mere løn til. 17. maj sidste år fik vi desuden lagt et pres på socialdemokraterne og regeringen, så de mest radikale SU-forslag blev taget af bordet, samt en dele af efterlønsreformen blev blødt op i velfærdsreformen. Hvis det står til os Allerede i august vil Fogh sætte tre store både i søen: Finansloven, kvalitetsreformen og 2015-planen, der er regeringens visioner for Danmark de næste år. Alle tre kommer efter al sandsynlighed til at indeholde en del sminkede forringelser og nedskæringer selv om de nok skal forsikre om det modsatte! Lige nu sidder en arbejdsgruppe bestående af organisationerne fra Genstart Danmark og arbejder på at samle de forskellige initiativer, der kommer på regeringens udspil. Hvis det står til os, så bliver det ikke Fogh, DI og dem har rigeligt på kistebunden, der får de sidste ord, når fremtiden for vores velfærdssamfund skal skrives. Sæt kryds i kalenderen Hvad initiativet ender ud i er endnu usikkert, men elev og studenterbevægelser har allerede planlagt en demonstration mod brugerbetaling d. 2. oktober på folketingets åbningsdag. Så du kan allerede nu sætte det første kryds i kalenderen. Fakta bejdet. Trepartsaftalen er et udtryk for, hvor stor afstand, der er mellem top og bund i fagbevægelsen, hvad sommerens strejker blandt plejepersonalet har vist. Det stigende krav fra offentlige ansatte om cool cash og markante lønstigninger viser, hvor stor afstanden er, mellem hvad fagbevægelsens top tror, medlemmerne vil have, og hvad medlemmerne reelt ønsker. Kampen om samfundet Med Trepartsaftalen og kvalitetsreformen tror regeringen, at den kan købe sig fred på arbejdsmarkedet. For Fogh ved godt, at»velfærdstaten ikke er indrettet for at være flink ved de fattige, men for at undgå social uro, klassekamp og borgerkrig. Hvor mange penge, det er rimeligt at bruge på den sociale sektor, bliver bestemt af, hvor megen uro de dominerende samfundsgrupper er villige til at acceptere«, som Søren Mørch skriver i sin bog Den sidste Danmarkshistorie. Fagbevægelsen må bygge på demokrati, solidaritet og klassekamp ikke på LO, FTF og AC-toppens klassesamarbejde, bureaukrati og tilpasning til kapitalens behov. Det er mellem de to positioner, at kampen om samfundet og kampen om fagbevægelsens fremtid udspiller sig. Det har Trepartsaftalen vist og det vil kvalitetsreformen understrege. genstart Danmark Genstart Danmark er en organisation bestående af LO-Ungdomsforbundene, samt SUF, SFU og DSU. Formålet er at få valgt en ny regeringen på en ny politik samt at holde arrangementer, der kan knytte organisationerne tætter sammen. Spørgsmål kan rettes til:

6 VELFÆRD Velfærdsfront i Øst Hans Jørgen Vad, bestyrelsesmedlem Enhedslisten Århus For godt et år siden indledtes det største budgetslag i byens historie, som kulminerede med en kæmpedemonstration den 3. oktober med deltagere. Det skete med dannelsen af»initiativet mod Sparekataloget«, som var et netværk af fagforeninger, brugergrupper mv., og som stod bag den første store demonstration den 12. september med deltagere. Det var Enhedslisten, som tog initiativ til dette netværk, og vi var det eneste parti i byrådet, som konsekvent var imod alle besparelser lige fra starten. SF trådte vande næsten lige til det sidste. Mindre drama i år Sidste års budgetforlig rækker et par år frem, så derfor forventes der ikke et nyt stort drama i år. For selv om der var en stærk bevægelse sidste år, er det ikke realistisk at mobilisere generelt på at rulle de besparelser tilbage, som er ved at blive implementeret. I år forventes der en ramme på ca. 80 mio. kr, som forligspartierne vil prøve at sukre befolkningen med og give lidt indtryk af gavebod. Men vi skal ikke glemme, at gaverne på 80 mio. er betalt med besparelserne på 410 mio. fra sidste år. Lyserødt skær af legitimitet Socialdemokraterne vil gerne have Enhedslisten med i et budgetforlig for at give den rendyrket sorte budgetpolitik et lyserødt skær af legitimitet. Enhedslisten har intet at gøre i dette selskab. Heller ikke i et smalt forlig»til venstre«, hvis ikke det markant bryder med nogle af hovedelementer i den nuværende budgetkoncensus. Et sådant kunne Kæmpedemo i Århus til sidste års budgetforhandlinger fx være, at et flertal ville genindføre den ejendoms- og erhvervsbeskatning, som er årsag til, at der mangler mindst 300 budget-millioner pr. år. Enhedslisten har her en god sag, da skattestigninger støttes af 70% af byens borgere. Og hvis fx et flertal vil opgive de udliciteringsmål, som er indeholdt i sidste års budget, hvor udliciteringer skal give et netto-provenu på 30 mio. Med en fortjeneste på fx. 5% kræver det udlicitering af opgaver for 600 mio. og åbner op for udliciteringer uden ende. Åbent sår Kunne der skabes flertal for en sådan anden politik, vil det reelt være et udtryk for et brud med den rendyrkede borgerlige linje, som det socialdemokratiske bystyre har valgt at følge. Og som har efterladt et stort åbent sår både i forhold til fagforeningerne og de allerfleste offentligt ansatte samt store dele af deres eget bagland. Vil især socialdemokraterne ikke åbent bryde med denne politik, vil det stå langt klarere, hvad der foregår, hvis Enhedslisten står uden for budgettet. For forbedringer Dette ændrer naturligvis ikke ved, at Enhedslisten ved de endelige afstemninger skal stemme for enhver tænkelig forbedring, som de 80 mio. kr. kan føre til. Fx en bevarelse af»huset«, som er rene foto: Peter Andreas Ebbesen pebernødder i denne sammenhæng. På det aktivistiske plan vil det nok især blive udliciteringerne, som Enhedslisten vil sætte fokus på. Samt den truende lukning af Nordgårdskolen i Gellerup, som der også er mere ideologi end økonomi i. Som led i en»forbedret integration«agter byens vise fædre at lukke distriktsskolen i byens mest børnerige kvarter! Vil du høre mere om dette, kan du kontakte Århus-afdelingen på get2net.dk og modtage løbende elektroniske nyhedsbreve. Eller du kan følge med på hjemmesiden: Velfærdsfront i Vest foto: Kurosh Torjani/ milliard ekstra til de københavnske børn og det er bare begyndelsen Morten Kabell, Københavnssekretær Enhedslisten Sådan kan Enhedslistens krav til budgettet i Københavns Kommune for 2008 kort skitseres. De københavnske børn i daginstitutioner og skoler skal ifølge Enhedslistens repræsentanter i Borgerrepræsentationen ikke udsættes for flere besparelser. De økonomiske problemer i Børne- og Ungdomsforvaltningen - der jo tidligere i år fik tidligere skoleborgmester Per Bregengaard til at forlade sin plads i Borgerrepræsentationen - skal genoprettes, og der skal investeres de nødvendige midler. Målet for Enhedslistens repræsentanter og for den kampagnegruppe, der er nedsat forud for budgetforhandlingerne, er at bryde regeringens stramme bånd om den kommunale økonomi. Der har været tale om samlede budgetkrav på 3½ milliard kroner - svarende til en forøgelse af kommunens budget med 12%. Der er ingen der forventer samtlige 3½ milliard udløst i år, men det vil vise københavnerne, hvordan kommunens budget kunne se ud, og hvilken service københavnerne kunne forvente, hvis Enhedslisten havde magten. Voresbudget.nu På hjemmesiden voresbudget.nu, som lanceres her midt i august, vil Enhedslistens alternative kommunale budget blive lagt ud. Enhedslisten-København planlægger en større budgetkampagne i løbet af de næste to måneder. Ritt, Bondam og Kjeldgaard skal ikke slippe af sted med massive forringelser på skolebudgetterne og igen at glemme de socialt mest udsatte i byen. Det første uddelingsmateriale er klar til uddeling den 20. august, hvor kravet om én milliard ekstra til børnene lanceres. Mailinglister København har etableret 5 mailinglister, som alle medlemmer med en -adresse før sommerferien har modtaget en mail med opfordring til at tilmelde sig. Mailinglisterne bruges til at koordinere arbejdet for en bedre kommunal velfærd og til hurtigt at sende informationer på tværs af afdelinger og andre grupper i Enhedslisten. Hvis du ikke har modtaget mailen, så mail til københavnssekretær Morten Kabell på enhedslisten.dk. Det samme gælder, hvis du slet ikke har afleveret din mailadresse til Enhedslisten vi er interesseret i at kunne få fat i alle enhedslistemedlemmer hurtigt i tilfælde af fx budgetaktiviteter eller andre vigtige begivenheder.

7 VELFÆRD Spænd kitlen sundhedskampagnen er i gang Den arbejdsplan, vi vedtog på årsmødet, sætter sundhedspolitikken på dagsordnen dette efterår Brian Skov Nielsen, Provinssekretær i Enhedslisten Overskriften for kampagnen bliver»sundhed til alle«. Og kampen for sundhed til alle bliver stadig mere vigtig. Sundhed A/S Private klinikker og hospitaler bliver flere og flere. Arbejdsgivere tegner private sundhedsforsikringer for deres mest værdifulde ansatte. Og udliciteringer, privatiseringer og brugerbetaling præger billedet indenfor sundhedssektoren. Konsekvensen heraf er klar. Den sociale ulighed slår efterhånden også igennem i sundhed og sundhedssektoren. Profit bliver motivationen. Og de ansatte, patienter og brugere kommer til at betale prisen. Sundhed til alle Enhedslisten er imod denne udvikling. Vi vil et sundhedsvæsen på offentlige hænder. Hvor kvaliteten tæller mere end kvantiteten. Og hvor forebyggelse og sundhedsfremme kommer før medicinsk og kirurgisk behandling. Derfor må vi i offensiven. Vi lancerer derfor folderen»ti skridt i en sund retning«, der beskriver vores vision for sundhedssektoren. Samtidig har vi forberedt en række forslag, der kan stilles i kommuner, regioner og på Christiansborg. Og vi igangsætter en kampagne imod sygehuslukningerne og privatiseringerne indenfor sundhedsområdet. Kampagnen har også et internt sigte. Vi skal have opstartet et sundhedspolitisk udvalg i Enhedslisten, hvor medlemmer og sympatisører, der er i berøring med sundhedsvæsenet, kan mødes, diskutere og organisere sig. Hvad der må gøres Vi opfordrer alle lokalafdelinger, kommunal- og regionsrådsmedlemmer og folk med interesse for sundhed til at støtte op omkring kampagnen. Kun gennem jeres aktive engagement, bliver kampagnen en succes. Først i august vil alle afdelinger få tilsendt et kompendium, der beskriver kampagnen samt de forskellige materialer, forslag og aktioner, afdelingerne kan benytte sig af. Gå det igennem lokalt, og brug de ideer, der virker hos jer. Sundhedspolitisk seminar D. 18. august er der sundhedspolitisk seminar i Odense. Her søger vi at samle alle i Enhedslisten, der har med sundhed at gøre under en fælles organisering. Det vil gøre det muligt at føre kampen indenfor sundhedssektoren. Aktionsmåned i september September er udnævnt til aktionsmåned. Her sætter vi dagsordnen lokalt gennem kommunale forslag, aktioner, debatindlæg og happenings. Samtidig kører Enhedslistens kampagnebus landet rundt måske iført sygeplejeuniformer. Så på med vanten kammerater! Endelig tager Christiansborg over i oktober, hvor vi stiller forskellige sundhedspolitiske forslag i folketinget. Vi ses på barrikaderne Slutteligt er der ikke andet at sige, end at vi ses på barrikaderne i kampen for sundhed til alle, for sundhedsfremme og for ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Elev- studenter- og lærlingebevægelse er klar på velfærd Jonatan Simmel, Formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation Netop nu er forberedelserne i gang til det næste store skridt i kampen for velfærd, i kampen for en anden politik. For ca. 1½ måned siden tog LO- Storkøbenhavn initativ til at genstarte velfærdsbevægelsen, og genoptage de gamle alliancer der blev skabt d. 17. maj og 3. oktober. Brugerbetaling nej tak! I elev, studenter og lærlingebevægelsen har tingene heller ikke ligget stille, siden nytår har kræfter arbejdet ihærdigt for forhindre en fremtid med brugerbetaling. En fremtid der kun er kommet tættere efter Thor P. og Helge Sanders angreb mod universiteterne. Kampen mod brugerbetaling har elev, studenter og lærlingebevægelsen nu slået sammen med den evige kamp mod nedskæringer på uddannelsesområdet, og kampen for en god og gratis uddannelse. Nedskæring på uddannelserne Kampen i elev, studenter og lærlingebevægelsen skal på den ene sides ses som en del af den større velfærdskamp, ligeledes også med demonstration på Folketingets åbning d. 2. oktober. Men står på den anden side også selvstændigt. På erhvervsskolerne regner vi med, at der i år vil blive skåret de»sædvanlige«1000, kr. pr. elev. På gymnasierne kan man kun frygte besparelserne, som ser endnu hårdere ud, og på universiteterne ligner brugerbetaling efterhånden den eneste løsning efter»omrokeringer«i taxametre tilskud. Folkeskolerne er ved at være helt udsultede, lærer-fri timer ses flere og flere steder, værktøjet er nedslidt, lærerne over hele linien mangler efteruddannelse, og brugerbetaling i form af kurser, foredrag, bøger mm. Ses i langt højere grad på de akademiske uddannelser. I elev, studenter og lærlingebevægelsen er det ønsket, at modstanden mod alle disse utilgivelige forhold kommer til samlet udtryk på folketingets åbning 2. oktober. Protester på uddannelsesområdet Uddannelsesorganisationerne vil derfor havde deres egen del af»stjernedemonstration«2. oktober. I år mobiliseres der ikke ud fra et enkelt uddannelsesområde, eller én enkelt forringelse. Men i år skal protesterne vises over hele linien. Alle unge under uddannelse står til at mærke forringelser indenfor den nærmeste tid. Derfor er året i år helt unikt. Erfaringer og arbejde for håbet Vi har takket være erfaringer fra tidligere, især fra sidste år. Efterhånden opbygget en ret god evne til at samarbejde og koordinere. Dette håber vi vil betyde et resultat bygget af alle de gode elementer fra tidligere. Fælles mobilisering, fælles aktivisme, fælles aktioner (såvel lovlige, som knapså-lovlige) osv. Alt i alt må vi som revolutionære sætte vores tillid til erfaringerne, og arbejde for håbet. Alternativ-indsamlingen afsluttet Siden sidst har 101 medlemmer samt en række afdelinger valgt at støtte indsamlingen til Alternativ tusind tak til dem. Desværre var det ikke nok. I alt er vi nået op på ,26 kr, hvilket kun er 61 % af målet. Har man stadig lidt mønter i lommen kan man endnu benytte de udsendte girokort og nå at give et bidrag som afslutning på indsamlingen. Lole Møller, Brønshøj-Vanløse Lisbeth Pedersen, Hvidovre Per Clausen, Aalborg Gitte Hesselmann, Aalborg Jens Otto Madsen, Thy-Mors Janni Peitersen, Valby Inger V. Johansen, Østerbro Erik Stinus, Østerbro Henning Aasborg, Albertslund Jørgen Arbo-Bæhr, Valby Merete Pedersen, Indre by/chr.havn Anne Lund, Vesterbro Finn M. Sommer, Roskilde Peter Kruse, Vesterbro Ingelise Bech Hansen, Odense Kirsten Viese Madsen, Odense Bent Yde, Esbjerg Ulla Jeppesen, Brønshøj-Vanløse Jens Busk, Århus Thomas Eisler, Gladsaxe John Boserup, Skanderborg Anette Thede, Indre by/chr.havn Gunhild Justesen, Hvidovre Anette Boserup, Skanderborg Erna Eriksen, Gladsaxe Susan Nielsen, Brønshøj-Vanløse Kaj Storgaard Jensen, Gladsaxe Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe Anne Haarløv, Roskilde Jørgen Bendix Kristensen, Nørrebro Jørgen Rasmussen, Guldborgsund Jørgen Manniche, Nordøstsjælland Jesper With, Østfyn Ebbe Johnsen, Indre by/chr.havn Bodil Heinø, Brønshøj-Vanløse Per Møller Nielsen, Fredericia Olga Vilstrup, Århus Kurt Sommer, Hillerød Karen Klein, Hillerød Jan Hoffman, Albertslund Erik Thommesen, Gribskov Helge Ratzer, Århus Inger Lise Grandt, Holbæk Verner Evald Blom, Sydhavnen Elba Bech, Indre by/chr.havn Peter Åmand Hansen, Køge Peer Westen Pedersen, Valby Henrik Opstrup, Odder Frank Jakobsen, Silkeborg Nina Stetter, Mariager Fjord Arne Michael Krøyer, Odense Jørn Jensen Peter Sørensen, Aalborg Karsten Georg Meier, Gladsaxe Ruth Ammentorp, Vordingborg Margrethe Skøtt, Silkeborg Nanna Kjær, Thy-Mors Niels Olsen, Ishøj Erling Andersen, Odense David Rubinowitz, Holbæk Robert Nedergaard, Sydhavnen Lise Gomard, Sydhavnen Abdol Hamid Bayani, Aalborg Merete Christoffersen, Viborg Arne Jensen, Esbjerg Hermand Pedersen, Roskilde Allan Mylius Thomsen, Indre by/chr.havn Tove Hentze, Skanderborg Nina Christensen, Frederiksberg Joachim Ellehave Lange, Rudersdal Hans Pedersen, Østerbro Jeppe Jeppesen, Odder Troels Hummelgren, Albertslund Arne, Nielsen, Østerbro Verner Larsen, Odense Anne Marie Dam Pedersen, Frb Palle Fredie Jensen, Valby Mona Sørensen, Frederiksberg Peter Jensen, Hillerød Sven Jacobsen, Valby Lis Kofoed Jensen, Skive Walther Nielsen, Sydhavnen Brian Pedersen, Vesterbro Gyvel Phil de Meza Kallan, Svendborg Christian Ydesen, Aalborg Aase Hansen, Gladsaxe Lise Hogervorst, Lyngby Unna Dalskinn Unnerup, Vesterbro Ove Christensen, Odense Steen Lysholt Frank Christiansen Niels la Cour Jakob Nerup, Frederiksberg Hans H W Hertel, Frederiksberg Stine Tvede Hansen, Odense Camilla Nielsen, Roskilde Thorleif Andersen, Frederiksberg Gerda Jensen, Odense Lene Haubroe, Amager Peter Valentin Rolnæs, Amager Hedvig Beck A. Johansen Karl Marx Afdelinger der har bidraget: Ringkøbing kr Østfyn 500 kr. Nørrebro kr. Vordingborg kr. Gladsaxe kr. Thy-Mors 500 kr. Desuden blev der på årets sommerlejr indsamlet 513,50 kr.

8 UDLAND I Colombia dræber de studerende Rune Møller Stahl, DSF, SUF og Enhedslisten sesdommere blevet udskiftet, fordi de kom for tæt på de ansvarlige. I juni var en delegation fra Danske Studerendes Fællesråd, DSF, i Colombia, for at få et billede af den politiske situation på universitetsområdet, og støtte den colombianske studenterbevægelse i deres kamp mod forfølgelse og neoliberale reformer. De fleste kender sikkert Colombia for den væbnede konflikt mellem venstreorienterede guerillagrupper og den USA-støttede regering under Alvado Uribe. Colombia er imidlertid også præget af en lang række af andre sociale konflikter og bevægelser, mest markant på det faglige område og uddannelsesområdet. Colombia er i dag et af de farligste steder at være studenterpolitisk aktiv, og aktivister oplever massiv forfølgelse fra myndigheder og paramilitære grupper. Alene i de sidste år er otte studenterledere blevet dræbt, og et stort antal lever som internt fordrevne. Højspændt politisk klima Det er heller ikke småting, de colombianske studerende kæmper mod. Som en del af frihandelsaftalen med USA, har Uribe-regeringen igangsat en større reformproces, der skal privatisere store dele af den offentlige sektor. På uddannelsesområdet betyder dette, at de offentlige universiteter skal til at betale pension til underviserne af deres budgetter til undervisning og forskning. Et forslag som på et enkelt universitet kunne komme til at koste op mod 40% af budgettet. Flere steder er egenbetalingen allerede blevet tidoblet, som følge af regeringens nedskæringer. De studerende frygter foto: Rune Møller Stahl med rette, at regeringens planer er et direkte angreb på de offentlige universiteter, og de fleste universiteter var derfor besat eller i strejke fra maj måned og indtil sommerferien. Samtidigt sørgede flere bølger af landsdækkende demonstrationer, for at det politiske klima var højspændt. Massiv repression Ikke overraskende er de studerendes protester blevet mødt med massiv repression. Flere steder har politiet anvendt det brutale antiterrorkorps ESMAD, til at rydde fredelige besættelser, og mange aktive er fængslet eller tilbageholdt. Samtidigt er regeringens eneste svar på den massive modstand mod deres reformprogram, at fordømme de protesterende som statsfjender og guerilla-infiltratorer. Senest blev studenterlederen Diego Marin, beskyldt for at være terrorist af præsidenten i en direkte TV-debat. En beskyldning som gør ham til et direkte mål for de paramilitære grupper.»politiet startede meget hurtigt med at skyde mod de studerende, der forsøgte at flygte ud af universitetsområdet. Johnny Silva blev skudt i nakken, og var død ved ankomsten til hospitalet«forværret situation Sikkerhedssituationen på universiteterne er gradvis blevet forværret siden præsident Uribes valg i Uribes såkaldte fredsplan har betydet, at kampen mod guerillaen er blevet optrappet massivt, mens den påståede afvæbning af de højreorienterede paramilitære grupper, mere har haft karakter af amnesti for drab og forfølgelser. Studenteraktivister kan fortælle, at der nu er paramilitære grupper til stede på alle universiteter, hvor de overvåger de studerende, udsteder dødstrusler mod politisk aktive eller kritiske studerende, og nogle gange fører disse trusler ud i livet. Et eksempel på den kritisable situation kunne opleves på Universidad de Valle i Colombias næststørste by Cali. Her er tre studerende og én underviser blevet dræbt siden 2005, og studenterråd og sociale bevægelser modtager rutinemæssigt trusler via eller plakater på universitetet. Johnny Silva En af de dræbte var en 19-årig studerende ved navn Johnny Silva. I 2005 deltog han i en fredelig besættelse af universitetet imod frihandelsaftalen med USA, da ESMAD stormede universitetet. Politiet startede meget hurtigt med at skyde mod de studerende, der forsøgte at flygte ud af universitetsområdet. Johnny Silva blev skudt i nakken, og var død ved ankomsten til hospitalet. Siden 2005 har Johnnys forældre og studiekammerater forsøgt at få de skyldige draget til ansvar. Men efterforskningen er blevet forhalet og saboteret af myndighederne. Siden 2005 er hele ni undersøgel- Massiv modstand På trods af den massive repression lader de colombianske studerende sig ikke kue. Gennem de sidste år har de i flere omgange gennemført store kampagner, med besættelser og strejker i protest mod regeringens nedskæringer og privatiseringer, og amerikansk indblanding. Samtidigt bærer universiteterne direkte fysisk præg af de studerendes modstandsvilje; mange steder er der ikke en mur som ikke er overmalet med politisk graffiti eller vægmalerier. ACEU, som er Colombias største studenterorganisation og DSF s samarbejdspartner har siden opstarten i 1998, fået lokalgrupper på alle offentlige universiteter, og er i dag en af de klareste røster i landet, når det handler om at bekæmpe de neoliberale reformer, og den massive forfølgelse af kritikere af regeringen. Colombia Studen Watch Selv om de er stærke og velorganiserede, har den colombianske studenterbevægelse dog akut brug for hjælp og assistance. Mest i form af international opmærksomhed på de menneskerettighedskrænkelser de dagligt oplever. Derfor har det meste af den danske elev- og studenterbevægelse gået sammen i netværket Colombia Student Watch, der skal sørge for at Uribe-regeringen, og deres støtter i Europa og USA, ikke uforstyrret kan fortsætte deres forfølgelse af kritikere og sociale bevægelser. For mere info: ACEU Colombias nationale studenterunion Danske studerendes fællesråd KORT NYT Nye ansigter på Landskontoret Ingermarie Dyrberg er 56 år og bor med sin familie på Indre Nørrebro, hvor hun er aktiv i beboer- og skolepolitik. Jeg er gammel 70 er-marxist, så jeg synes jo det er fedt at være tilbage i miljøet, siger Ingemarie. Ingermarie er Cand. mag. i dansk og tysk med en bred arbejdserfaring som bl.a. gymnasielærer, uddannelseskonsulent og projekt- og administrationsmedarbejder. Signe Færch har været midlertidig ansat i foråret, og er derfor ikke et helt nyt ansigt. Hun har studeret på RUC, hvilket hun nu holder en længere pause fra. Signe er 25 år og bor på Nørrebro, hvor hun er aktiv i den lokale Enhedsliste-afdeling. Jeg glæder mig supermeget til at komme i gang. Landskontoret er et fedt sted at være, og jeg synes, jeg har en masse ideer til hvordan det kan blive endnu bedre, siger Signe. Landskontoret er med ansættelserne af Ingermarie og Signe endelig oppe på fuld normering, og den kønsmæssige balance ser mere fornuftig ud. Hurra og velkommen til!

9 DEBAT FORRETNINGSUDVALGET KOMMENTERER Den irakiske katastrofe Danmark har nu trukket sig ud af Irak. Tilbagetrækningen skete på baggrund af en løgn på samme måde, som krigen startede på en løgn. Der var ingen masseødelæggelsesvåben i Irak, da krigen startede og der er ikke fred og demokrati, men borgerkrig og kaos i Irak. I dag er sikkerheden i Basra området værre, end da de danske soldater blev udstationeret for over fire år siden. Helt ude er Danmark da heller ikke. Vi har stadig en helikopterenhed på 50 personer til stede i Irak, som skal hjælpe englænderne med deres fortsatte besættelse og krig. Denne deltagelse i krigen og besættelsen støttes af alle partier i folketinget undtagen Enhedslisten også SF støtter den fortsatte besættelse. Krigen har kostet Danmark 2,5 milliarder kroner og 6 soldaters liv. Det er en tragedie især for soldaternes familie og deres venner. For Irak og Irakerne har krigen været en katastrofe. formentlig over irakere er døde, store dele af Irak er smadret og landet er præget af besættelsestroppernes overgreb på den irakiske befolkning, kaos og borgerkrig, samt massakrer og terror gennemført af såvel reaktionære islamistiske grupper som besættelsestropperne. Derfor er der kun begrænset grund til at glæde sig over Danmarks tilbagetrækning, så længe der stadig er udenlandske tropper i Irak, vil tragedien fortsætte og risikere at koste såvel de tilbageværende danske tropper som tusinder af irakere livet. På baggrund af nogle udtalelser fra Asmaa Abdol-Hamid kom der i de sidste 14 dage før tilbagetrækningen også fokus på Enhedslistens holdning. Enhedslisten har hele tiden været imod krigen og besættelsen! Vi har argumenteret for fredelige løsninger i Irak, men vi har også fastholdt, at irakerne har ret til at kæmpe mod besættelsen og at denne ret også omfatter retten til væbnet modstand. Denne ret fremgår af FNs charter, og det sættes naturligvis ikke ud af kraft, fordi der også er danske soldater blandt besætterne. At vi støtter irakernes ret til modstand betyder ikke, at Enhedslisten støtter terror eller angreb på civile, eller at vi kan støtte alle de forskellige grupper, der gør modstand mod besættelsen. Enhedslisten støtter de grupper, der kæmper for et socialt og demokratisk Irak, og vi støtter i særdeleshed opbygningen af et irakisk civilsamfund bl.a. gennem opbygningen af stærke fagforeninger, udviklingen af en kvindebevægelse m.v. Enhedslisten støtter grupper, der kæmper for et socialt og uafhængigt Irak, hvor menneskerettighederne respekteres. Derfor har vi blandt andet aktivt støttet opbygningen af fagforeninger i Irak. Situationen i Irak kan generelt set ikke sammenlignes med situationen i Danmark under 2. verdenskrig. Tilbage står dog det fundamentale, at et besat folk har ret til at gøre modstand, uanset hvem besættelsesmagten er. Vi beklager alle dødsfald som følge af krigen og besættelsen. Krig er aldrig fair. Men ansvaret for, at danske soldater er blevet dræbt og lemlæstet i Irak, ligger hos regeringen og Dansk Folkeparti, som besluttede at sende danske soldater ud i en ulovlig krig i Irak. DEBAT Indlæg til Rød-Grønne Linjer må højst fylde enheder (inkl. mellemrum). Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller returnere indlæg, der overskrider denne grænse Fremhævelser i teksten markeres udelukkende med kursiv. Forfatterens navn angives (kun) med navn og Enhedsliste-afdeling, evt. tillidshverv i Enhedslisten. Indlæg bringes så vidt muligt i det førstkommende nummer, efter det er modtaget. Redaktionen EL s (religiøse) højredrejning Inge Ørum, Brønshøj-Vanløse, Steen Eskildsen, Brønshøj-Vanløse, Mustafa Altay, Rødovre, Agnes Klara Horvath, Gladsaxe, Hamoon Pirooz, Gladsaxe Det er forkert, når Per Clausen i Information antyder, at religionskrigen i EL er begyndt med opstillingen af en religiøs kandidat til folketinget kritikken begyndte for over et år siden, hvor Per Clausen i utallige pressemeddelelser forsvarede, at en repræsentant for EL er troende, hvordan han så end definerer det. Det er vi nogle kvinder og mænd, etniske danskere, flygtninge og indvandrere i EL, der ikke er enige i. Vi har dog ikke meldt os ud af partiet endnu, da vi gerne ser en diskussion om, hvorvidt det er ønskeligt, at partiets repræsentanter tydeligt signalerer en religiøs og ikke en dialektisk materialistisk grundindstilling. Vi ser det som afgørende, at det ikke er en religion, men en socialistisk politik, der er bestemmende. For os er begge dele nemlig ikke mulige på en og samme tid. Det er trist, at Per Clausen ikke kan skelne mellem kritik af en kandidat, og kritik af at EL har valgt at opstille en religiøs kandidat det er det sidste, der er tale om. At se kritik som et udtryk for at gå DF s ærinde, er skudt ved siden af. I mangfoldighedens»hellige«navn opstiller EL en kandidat, der kraftigt profilerer en religion og hvis politiske identitet bestemmes af denne religion. Dette mener vi er et tilbageskridt i forhold til et af partiets grundprincipper, nemlig adskillelse af religion og politik. At man har valgt at opreklamere et arrangement i Det Islamiske Trossamfund ved at sætte invitationen på opslagstavlen på EL s landskontor vidner om, at partiet i praksis ikke længere ønsker at modarbejde reaktionære religiøse kræfter. Det ser vi som en farlig udvikling. Ethvert samarbejde med reaktionære religiøse kræfter også blandt minoriteter skal opfattes som en højredrejning. Egne erfaringer med muslimer Vagn Rasmussen, Roskilde Som aktiv i STS har jeg hovedsagligt arbejdet i muslimske lande: Bosnien, Kosova, Somalia og Pakistan. I skolerne i Bosnien er der ikke religionsundervisning. Kvindernes påklædning er moderne. Man ser flere tilslørede kvinder i København end i bosniske byer. Forholdet til religion er afslappet. Men selv blandt troende kvinder afviser flertallet at bære tørklæde, fordi»det er usmart,«men også fordi, det opfattes som kvindeundertrykkende. Alle syv skoler (og Somalias Lærerforbund), der er med i STS i Somalia, vil bevare den gamle sekulære læseplan. Ligesom tidligere undervisningsminister, Buraale, opfatter de det som en kamp imod, hvad Burale kaldte den stigende»arabisering«af Somalia dvs. indflydelsen fra muslimske friskoler. I Fikr-e-Noa-skolen, som STS driver i det muslimske Kashmir i samarbejde Labour Relief Campaign, undervises der ikke i religion, dvs. islam, fordi man opfatter religion som en privatsag. Det gør de organisationer, vi samarbejder med, også. Formanden for STS Somalia er imam, men STS Somalia selv er lige så irreligiøs, som STS i Danmark er. Yusuf Abdis funktion som imam er en privatsag, og han insisterer ikke på at bære særlige kendetegn på sin muslimske tro i STS-sammenhæng! Somaliske kvindedragter er meget farverige. Ganske vist lægger gifte kvinder en del af dragten over hovedet som en slags tørklæde. Men det gør ugifte kvinder normalt ikke. Nogle bærer endda jeans. Jeg har hilst på mange muslimske kvinder, men aldrig oplevet, at man har nægtet at give mig hånden. Asmaas opstilling udsender et tvetydigt signal. Enkelte muslimer vil slutte op om på os. Mere moderne ikke. Andre muslimer vil bruge den til at forstærke presset på»deres«kvinder. Vi splitter vores medlemmer og potentielle vælgere. I en valgkamp, som kan komme, før vi kan få rettet op på, hvad mange ser som en fadæse, vil vi opleve, at de, der deltager i den, vil bruge mere tid på at forsvare Asmaas religiøst begrundede særheder end på at fremlægge vores revolutionære politik. Skattet Hanne Schmidt, Amager Det er mig ubegribelig at Per Clausen mener at man som politiker ikke skal blande sig i tildeling af statslige kroner i støtte kr. til den såkaldte forfatter Erik Haaest, som har nazistiske sympatier. Jeg kan forstå at man som politiker ikke bør blande sig, når det alene handler om litterær smag og behag. Men når en person, der benægter holocaust og i romaner forherliger de frivillige der drog til Vestfronten i kampen for nazisme og kampen mod kommunismen, og i øvrigt aldrig er blevet regnet for noget som helst litterære kredse, er det mig ganske ubegribelig at Per synes det er OK. Erik Haaest selv er glad for at der endelig hersker nye vinde med denne regering og dens udvalg som åbenbart synes hans holdninger bør støttes, og nu gør det muligt for ham at opnå statstilskud til et arbejde, som han selv kalder en nuancering af nazismen. Ærlig talt Per, du kunne godt have udtryk din foragt i større vendinger end at kalde mandens synspunkter for tåbelige og have pointeret, at selvfølgelig skal en dansk demokratisk stat ikke støtte udgivelse af nazistisk propaganda. Må Irakerne kæmpe mod besættelsen? John Graversgaard, Århus Det er en underlig oplevelse at se tidl. MF for Enhedslisten Keld Albrechtsen yde Anders Fogh støtte ved at afskrive den irakiske modstandskamp som uberettiget. Hans indlæg er en ren foræring til tilhængerne af fortsat okkupation, og fik da også stor gennemslagskraft i medierne. Dermed gav han støtte til dem som har behov for at puste til islam-forskrækkelsen ved enhver given lejlighed, og gjorde Asmaa til en bekvem skydeskive. Han siger til Berlingske d. 24. juli 2007:»Hvornår en modstandskamp er berettiget er et meget kompliceret spørgsmål, men jeg mener hverken det er hensigtsmæssigt eller berettiget i den situation, der er i Irak. Der mener jeg tværtimod, at etableringen af fredelige, politiske og verdslige partier, der kan gå ind og bekæmpe galskaben til alle sider, må være den eneste vej frem«, siger Keld Albrechtsen. Det er ikke et kønt syn, og jeg vil benytte lejligheden til at opfordre Asmaa til at stå fast på Enhedslistens politik, som blev vedtaget på sidste landsmøde:»enhedslisten allierer sig med de dele af modstands-bevægelsen, der både kæmper imod besættelsen og kæmper for den Irakiske befolknings ret til social, demokratisk og økonomisk udvikling«.dvs. vi afskriver ikke det irakiske folk ret til at føre en aktiv kamp mod besættelsen. Og her skal vi ikke komme og diktere hvordan denne kamp føres, blot må vi tage afstand fra terror mod civile og uskyldige. Det er vigtigt at til-

10 10 DEBAT føje USA-imperialismen og dens hjælpere et nederlag i Irak, og her er der ikke brug for»hjælpetropper«fra Enhedslisten som gør modstanden mod besættelsesstyrkerne illegitim. USA bygger store baser i Irak og vil bruge landet som platform for sin kontrol af hele Mellemøsten, og som base for sin planlagte krig mod Iran! USA prøver at overvinde»vietnam-syndromet«og opruster som aldrig før. Et nederlag i Irak for USA vil være en sejr for de progressive kræfter på verdensplan. hedslisten så tage afstand fra oliearbejderes fagforening? Hovedparten af alle angreb i Irak er rettet mod besættelsesstyrkerne. Der er mere end angreb om måneden på besættelsesmagten. Hele 61 % af den irakiske befolkning støtter disse angreb. Men okay, måske er Irak bare en nation af terrorister? Tron Øgrim ( ) Tue Magnussen, København innsatsen han la ned i (ml)-bevegelsen på 70-tallet. I min verden er det likevel ikke tiden 30 år tilbake han skal hedres for, men den fantastiske hjelpen han ga både meg og andre unge revolusjonære helt opptil i dag. www. no.wikipedia.org/wiki/tron_øgrim Afkortet af red.»citat fra en gammel bog«jens Juhl Nedergaard, Silkeborg forkyndelse en forunderlig Magt, som faar dybt tænkende Mennesker og begavede, kundskabsrige Mennesker, der i mange Aar bevidst har skubbet al Kristendomslære og Tro fra sig, til paany at tage Idéerne op til Overvejelse..Afkortet af red. US First-Strike Capability eller US Nuclear Primacy Claus Hamle, Silkeborg En nation af terrorister? Lars Henrik Carlskov, Århus Keld Albrechtsen har virkelig haft medietække på det seneste. I stedet for den rutinemæssige tilsvining har flere borgerlige medier velvilligt stillet spalteplads til rådighed for hans undsigelse af Asmaa. Hun har nemlig forsyndet sig ved at sige, at irakerne har ret at gøre modstand, væbnet såvel som ikke-væbnet, mod besættelsen af deres land. Men Keld har identificeret to faktorer, som fratager irakerne denne ret: Besættelsen har fået FN s godkendelse, og det er Folketinget der har udsendt de danske styrker. Derfor er det en terroristisk handling, hvis en iraker nedskyder et fly, som er i færd med at bombe hans hus, en skole eller et hospital. Mandater fra Folketinget og FN rummer åbenbart nogle særlige egenskaber, som på forunderlig vis forvandler et imperialistisk plyndringstogt til et legitimt foretagende og gør dem, der prøver at jage tyvene på flugt, til forbrydere. Om der er FN-mandat er dog nok et temmeligt akademisk spørgsmål for den iraker, som er blevet forbrændt af en amerikansk fosforbombe. At den irakiske modstand udelukkende består af Saddam-loyalister og al-qaeda-tilhængere er længe blevet hævdet af Pentagons propagandasendere. Dette vås er blevet transmitteret videre til dele af Enhedslisten. Disse EL-medlemmer har dog tilsyneladende forelsket sig i de irakiske oliearbejderes fagforening, IFOU (tidl. GUOE). IFOU s formand Hassan Jumaa Awad siger:»vi fordømmer alle terroristiske handlinger mod det irakiske folk og gør USA ansvarlig for disse angreb«, og»vi støtter den irakiske modstandsbevægelse i dens kampagne for at drive de amerikanske besættere ud af Irak«. Bør En- Den norske journalist, forfatter og venstrefløjspolitiker Tron Øgrim (f. 1947) døde 23.maj kort før han ville være fyldt 60 år. Han droppede i en tidlig alder sin støtte til det Moskva-tro NKP og meldte sig i 1961 ind i Sosialistisk Folkeparti, hvor han spillede en central rolle i bruddet i SF i 1969 mellem en reformistisk og revolutionær linie. Som erklæret maoist var han aktiv i Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF, senere SUF(m-l) og Rød Ungdom) og sad i centralledelsen for Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) AKP(m-l) I 1970 deltog han i en SUF-delegation til Kina, hvor han bl.a. mødte Mao Zedong, og som leder af AKPs internationale udvalg var han ansvarlig for kontakten til og igangsættende for støttearbejde med frihedsbevægelser rundt omkring i verden: Palæstina, Eritrea, Afghanistan, Indokina og Filippinerne. I sine sidste år var han aktiv i kampen mod feudalisme og undertrykkelse i Nepal, som han skrev mange artikler om, ikke mindst til internet-leksikonet Wikipedia. Han så også nye muligheder for udvikling af demokrati og socialisme med udbredelse af elektronisk teknologi, hvor enkeltpersoner kan kommunikere uden om magthaverne, og han skrev adskillige artikler herom. I 1990erne gik Tron Øgrim ud af AKP. Han fortsatte dog sit altid brændende engagement som medlem af Rød Valgallianse, der nu hedder Rødt, som ivrig deltager i debatterne på den norske venstrefløj bl.a. i dagbladet Klassekampen, som han selv var hovedinitiativtager til som månedsavis i 1968 og som dagblad fra Han var med til at starte forlaget Oktober, pladeselskabet Mai og Tronsmo Bokhandel i Oslo. Mimir Johansson, leder af Rød Ungdom skrev:»rød Ungdom skylder Tron Øgrim hele sin eksistens for den Afsnit 1.»Præsentation«. Selv om jeg delvist er enig med min kære partiformand og egnsfælle (Henrik Hedin, DKP formand), i, at politik og religion ikke skal blandes sammen, så synes jeg, at nedenstående citat alligevel sætter nogle tanker igang om, at de to ikke altid kan skilles ad. Citatet er fra bogen :»FALK og familien Danmark«, Frederik E. Pedersens Forlag, København MCMXL, og artiklen er skrevet af forfatteren og socialisten Caja Rude, som levede , og som altid har skildret småfolks levevilkår. side 118 skriver hun :»For jeg skylder Arbejderklassen og mine Arbejdskammerater her indenfor en meget stor Tak; fra dem har jeg hentet Godhed og Hjælpsomhed, da jeg ikke formaaede at klare for mig selv, og fra dem har jeg paa mangfoldige Maader hentet Personlighedsfølelse og Selvhævdelse paa Omraader, hvor det var en Livsnødvendighed for mig at opnaa noget saadant. Og jeg har fra ganske lille Pige herfra hentet Inspirationer til lykkelige Drømme om at komme til at betyde en Værdi for andre, og samtidig faa lidt Livslykke selv. De har altid og vil altid! staa mit Hjerte og mit Sind nærmere end nogen anden. Jeg lever dybest og mest intenst i Klassefølelsen og den Værdi sælger jeg ikke. Den vil jeg værge efter fattig Evne. Saadan har Falk (Aage Falk Hansen, arbejderprædikant) og jeg drøftet Oplysningsarbejdet i Arbejderklassen. Han har aldrig flyttet sig en Centimeter fra sin mening: at uden at være ærligt troende Kristne, vilde ingen Mennesker blive lykkelige. Den bare søde Idyl har vort Venskab og Kammeratskab saavist ikke været. Alligevel kan jeg roligt hævde, at det er med stor Respekt for hans Virke, at jeg nu forsøger forklare hans Arbejde Side 121: Der er i Falk s Kristendoms- USA vil nu opstille anti-missiler i Polen og Tjekkiet for at beskytte os mod Irans langtrækkende missiler der ikke eksisterer! USA påstår, at Iran arbejder på at få atomvåben, men hverken CIA eller Det Internationale Atomenergiagentur kan bevise det! Sagen er, at selv et begrænset missilforsvar kan være nok til at nedskyde de få overlevende missiler efter et amerikansk førsteslagsangreb mod Ruslands og Kinas missiler, u-både og flybaser. Som chefen for US Air Force missilforsvar oberstløjtnant Robert Bowman kaldte for nylig missilforsvaret for»the missing link to a First Strike«. Forsvarsministeren støtter anti-missilerne mod Irans ikke-eksisterende missiler, og han vil gerne have anti-missilerne i Danmark. Vanvittig eller evnesvag? Der er vist ikke mange andre muligheder. USA s førsteslagsevne er så på plads i Problemet er måske nok så meget, at Rusland (og Kina) vil være tvunget til at overlade det hele til computerne-affyring på varsel-for at sikre sig, at de ikke dør alene. Det skal understreges, at ifølge fhv. Trident missilingeniør Bob Aldridge kan US Navy forlængst spore og udslette alle fjendtlige u-både samtidigt. Atomkrig betyder Førsteslag! Robert C. Aldridge har skrevet 3 bøger om det, de er på biblioteket. Hugo Chavez anbefalede: Noam Chomsky: Hegemony or Survival. PS: Se og Asmaa-listen Kurt Bertelsen Christensen, Lemvig Der er gået for meget Asmaa i Enhedslisten. Nu siger hun at det i orden at skyde andre mennesker, blot det er en Enhedslisten har brug for dig! Vi skal top-tunes frem til en evt. valgkamp i efteråret. Og vi skal fyre en god kampagne af når der kommer valg. Derfor har vi brug for: Net-aktivister Debattører på blogs, videogejl til Myspace, folk der kan lave computerspil osv. Kontakt: Thomas , Hjemmeside hjælpere Hjælp til overflytning af lokalafdelingernes hjemmesider, teknisk assistance t. programmering/udvikling/layout. Hotline for afdelinger og kandidater der skal opbygge egen hjemmeside. Kontakt: Eva , Chauffører og biler Folk med alm. eller stort kørekort. Biler i alle størrelser. Kontakt: Janus , Makeup artister og stylister Kandidaterne skal spændes op til kamp og billeder. Kontakt: Eva , Korrekturlæsere, tekstforfattere og oversættere Korrekturlæsning af valgmateriale. Oversættelser af tekster især til engelsk. Tekstforfattere, journalister, reklamefolk med flair for slogans osv. Kontakt: Thomas , Der er desuden altid brug for aktivister lokalt. Kontakt din kontaktperson i afdelingen. Øvrige henvendelser ang. valgkamp kan rettes til Landskontoret , eller sekretær for valgkampsledelsen Thomas Bugge, ,

11 DEBAT 11 Så er det nu EL søger Medlemmer til Organisationsudvalget Enhedslisten søger 4 medlemmer fra udvalg/afdelinger der vil deltage i Organisationsudvalgets arbejde. Organisationsudvalget skal arbejde på at realisere afsnittet om Organisationsudvikling i arbejdsplanen fra årsmødet Det betyder at man skal arbejde med at styrke medlemmer, afdelinger og udvalgs aktivitetsniveau. Udvalget skal desuden styrke Enhedslistens lokale aktivistiske arbejde i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Organisationsudvalget er et HB udvalg, og sammensættes af 4 medlemmer fra Hovedbestyrelsen, som blev nedsat på mødet i juni og 4 medlemmer fra udvalg/afdelinger. Medlemmer fra afdelinger og udvalg vælges på hovedbestyrelsesmødet i august. Er du frisk, har du ideer og brænder du for at udvikle vores organisation bedes du sende et par linier med en kort opstilling til inden d. 15. aug Spørgsmål kontakt Landskontoret: ARRANGEMENTER Uddannelsesseminar lørdag den 22. september kl Seminar for alle elever /studerende / unge i SUF og Enhedslisten. Brugerbetaling? Hvad er taxameter, hvordan får vi flere midler? Er der sammenhæng mellem karakterer i skolen og social baggrund? Hvorfor er bevægelsesarbejdet vigtigt? Book datoen allerede nu og tilmeld dig hos Camilla Gregersen, Sundhedspolitisk seminar 25. august på Den Sociale Højskole i Odense kl til Sundhedspolitisk seminar for alle Ø-valgte, sundhedsfaglige og andre med interesse for sundhedspolitik. Information om efterårets sundhedskampagne. Diskussion af vores sundhedspolitik og hvilke forslag vi vil stille i kommuner, regioner og folketinget. Opstart af sundhedsnetværk for læger, sygeplejersker etc. Opstart af nyt sundhedspolitisk udvalg. modstandskamp og Frank Aaen støtter op i TV. Men hvad skal den polemik andet end at give Asmaa (og EL) overskrifter? For pokker da også. I stedet for at bruge tiden på at forarge, burde de der er til krudt og kugler, bruge det hele på at gøre den danske befolkning krystalklart, at Danmark har tabt en krig, således at vi kan få de ansvarlige stillet til ansvar. Det er banalt, at de der bliver skudt på i en krig skyder igen, ligesom det er banalt at vi mennesker må klæde os som vi ønsker og vil det. Når Dansk Folkeparti og andre mener noget andet, så mener jeg at vi bør svare med den tavshed og ligegyldighed vrøvlet fortjener. Men med seneste udmelding fra Asmaa, tyder alt på at jeg bliver tvunget ud i vrøvlet, hvis jeg vel at mærke også vil være politisk aktiv i Enhedslisten. (Jeg har været passiv medlem af Enhedslisten i mange år. Sidste år tog jeg så den beslutning at blive mere aktiv og gjorde også noget ved det). Det slutter nu, jeg pakker sammen og overlader den politiske diskussion til de som mener, at det er vigtigere at komme på forsiden, om nødvendigt også ved at give Dansk Folkeparti og den siddende regering vind i sejlene, således at de slipper fra ansvaret. Læserbrev Anne Sommer Pihl, Østerbro Hvorfor Folketinget og hvorfor Enhedslisten er et spørgsmål til Asmaa i højere grad end hvorfor tørklæde. Enhedslisten har så få repræsentanter i folketinget, at alle må dække et stort emneområde og gå hyppigt på talerstolen. Partiet ses af nogle som regeringens vagthund. Det er ikke muligt at gemme sig og leve i det skjulte som i de store partier. Fra i sin tid at have forsøgt opstilling for en kommunalbestyrelse for socialdemokratiet har Asmaa sprunget Socialistisk Folkeparti over og er gået til Enhedslisten. Asmaa er socialrådgiver af udannelse lige som jeg selv og har arbejdet med projekter i Vollsmose men er mest kendt i offentligheden fra programmet»adam og Asmaa«hvor man fandt det interessant at sætte en jøde og en muslim sammen på DR2. Generelt så uddannes der socialrådgivere af enhver politisk observans, og uddannelsen giver da indblik i nogle uligheder og skyggesider i samfundet. Enhver kan så vælge at arbejde i fx en fagforening, i flygtningehjælpen eller på blindeinstituttet. Kunne det tænkes at Asmaa med en anden regeringssammensætning kunne være stillet op for Kristendemokraterne, et parti med rødder i religion og med en socialt indigneret profil? Ildsjæle i Kirkens Korshær og fx Frelsens Hær gør et stort arbejde for de udstødte og svage grupper men vil næppe opfatte sig selv som socialister af den grund. At iranske kvinder må gå tilsløret af angst for repressalier, hvis de har socialistiske sympatier, er forståeligt, men de ville ikke behøve at gå»under-cover«i Danmark. Der er stadig nogle omstændigheder omkring Asmaa, som er en gåde for mig. Nazisme, Marxisme og Syndebuksyndromet Erik Thyge Nielsen, Frederikshavn I et indlæg i RGL nr. 5 skriver Kim Ingemann (KI), Valby:»At udlægge Karl Marx s tænkning som en religion, der inddeler verden i de gode og de onde, er i bedste fald et udtryk for uvidenhed.«nu har jeg ikke på noget tidspunkt betegnet Marx s teorier som religion, men som kultagtig tro. Men nu er der ingen vej udenom, KI, du må i gang med den monumentale»bibel«,»das Kapital«. Tre bind med tilsammen 1748 sider. Kan du ikke klare den på tysk må du nøjes med den uoriginale danske oversættelse god tur. Ellers kender jeg vist ikke andre end dig KI der ikke har opfattet at Marx anser kapital og kapitalister som årsagen til alt det onde i verden. Og gennemførelsen af proletariatets revolution og indførelsen af et proletariatets diktatur som udgangspunktet for en ny, mere retfærdig samfundsorden. Masserne, proletariatet levede mange steder under kummerlige forhold i industrialismens barndom, dengang forladegeværet og forladekanonen repræsenterede de ypperste teknologiske landvindinger indenfor krigsindustrien. Nu fik de at vide af Marx hvorfor. Det er kapitalen og kapitalisternes skyld! Andre nazisterne vidste, at det var Weimar-politikernes og jødernes skyld! Angiveligt var det nemlig jøderne der sad på verdenskapitalen. Fælles for de to fundamentalistiske, totalitære, udemokratiske ideologier er således syndebuksyndromet: Vi ved, hvad/ hvem, der har skylden. Slipper vi af med det/dem, tror vi, at verden bliver bedre. Uhyggelig, enfoldig, inhuman, såkaldt videnskabelig tro. Program for Sundhedspolitisk seminar Sundhedspolitik og indsats fra Christiansborg v.per Clausen Oplæg om kampagnen og sundhedsnetværk Debat om sundhedspolitik, strategi og kampagne workshops: miljø og sundhed, markedsgørelse af sundhedsvæsnet, og Sundhedsvæsnets vilkår og arbejdsmiljø Oprettelse af sygeplejerskenetværk, lægenetværk, psykiatrinetværk, sundhedsfagligt netværk mfl Film og debat - Michael Moore Tilmelding til Brian Nielsen Faglig konference Lørdag den 18. august kl , Roskilde Universitets Center, bygning P8 Åbent for alle medlemmer af Enhedslisten og sympatisører. Program: Kampen for velfærd (afvikles sammen med kommunalpolitisk seminar og hovedbestyrelsen) Oplæg ved Karsten Ditlevsen & Line Barfoed Pause. Mad & drikke. Og mulighed for at mødes i faglige netværk OK 08 Oplæg ved Karen Stæhr, sektorformand i FOA, Signe H. Andersen, Enhedslistens HB og sundhedsnetværket Fagbevægelsen under forandring. Vores svar. Panel: Peter Raben/HK, Mattias Tesfaye/3F Ungdom, Jens Borking,TiB og Henrik Forchammer, LPSF. Tilmelding hos Faglig Landsudvalg: Kommunalpolitisk seminar 10. August 2007 på Roskilde Universitets Center (Historie) For regionsrådsmedlemmer, kommunalrådsmedlemmer og alle andre interesserede i kommunalpolitik. Program: Fællesmøde med HB og Fagligt Landsudvalg Velfærdskampen og det kommunale oprør frem imod overenskomstforhandlingerne Line Barfod og Karsten Ditlevsen Sundhedskampagne Kommunale og regionale forslag i Sundhedskampagnen. Arbejdet med sundhedspolitik. Signe Hagel og Anne Mette Nielsen Strategi for efterårets lokale arbejde Fælles strategi for arbejde med sundhedskampagne, velfærdskamp, evt. valg osv. på kommunalt, regionalt og nationalt niveau Budgetkamp 2007 Erfaringer fra de senere års budgetkamp. Strategier for budgetkampe i kommuner hvor EL sidder i byrådet. Dagsorden for budgetforhandlingerne i kommuner hvor EL ikke sidder i byrådet? Tilmelding til Brian Nielsen

12 Rød-Grønne Linjer, Nr august 2007 Redaktion: Eva Flyvholm (ansv.), Signe Færch, Mette Hedegaard Karl Johnsen (layout) Redaktionen: Administration/abonnement: Abonnementspris: Uden medlemskab af Enhedslisten: 150 kr/år Institutionsabonnement: 250 kr/år Medlemmer modtager automatisk bladet. Oplag: Tryk: Trykcentralen Næste deadline: Mandag 20. juni kl Debatindlæg må højst fylde enheder (inkl. mellemrum). Indlæg sendes til: eller i brev til: Enhedslisten att: Mette Hedegaard Christiansborg, 1240 Kbh K Enhedslisten de rød-grønne Studiestræde 24, København K. Tlf , Fax: E-post: Hjemmeside: Rejsesekretær: Brian Skov Nielsen, , Kalender August 18. Faglig Landskonference i Enhedslisten 18. Kommunalpolitisk seminar HB møde 20. Deadline Rød-Grønne Linjer nr. 12 Til citat Så gi mig Danmark tilbage lissom i de gamle dage. Gi mig frisindet igen, der lurer under byens tage. Gi mig København igen, min farverige gamle ven. Gi mig Ungeren igen, Vi vil ha Ungeren igen! Fjern heroin fra Istedgade, og lad Staden være Staden! Hvis du strammer garnet, jo, så be r du om balladen. Natasja Saad, fra sangen Gi mig DK tilbage, hør den på Natasja var en fantastisk sangerinde, ildsjæl og protestsanger der ikke vil blive glemt. Er du på Betalingsservice? Tilmeld dit medlemskontingent betalingsservice og hjælp partiet Sådan gør du Gå ind på: medlem betalingsservice. Indtast navn, adresse, bank oplysninger og medlems nr. - Det finder du på bagsiden af Rød- Grønne Linjer over dit navn i postadressefeltet. Når du har tastet oplysningerne ind trykker du på send og herefter vil du være tilmeldt PBS. Rød-Grønne Linjer Studiestræde 24, København K Betalingsservice sparer mange arbejdsressourcer på Enhedslistens Landskontor. Og du undgår at blive slettet som medlem, bare fordi du ikke lige får betalt kontingent. Hvis du har spørgsmål, så ring til landskontoret, på På forhånd tak Maskinel Magasinpost Team-Enhedslisten har brug for dig! Rygterne svirrer. Valg ikke valg valg ikke valg. Faktisk kan man godt få en smule sved på panden som helt almindeligt partimedlem Johanne Schmidt-Nielsen Valgkampsgruppen Har vi plakaterne klar? Er der opstillet kandidater i alle kredse? Hvem køber klister? Og hvordan ser meningsmålingerne ud? Info fra rygtebørsen Faktum er, at vi ikke aner hvornår Fogh trykker på knappen. Men ligesom alle andre, kan vi da godt være med i gættelegen. Og noget tyder faktisk på, at valget er på trapperne. Venstre har sat deres reklamemaskine i gang og booket store outdoor reklamepladser i efteråret. Til foråret er der overenskomstforhandlinger, og efter at SOSU assistenterne for alvor har råbt på mere løn og flere hænder, er der stor sandsynlighed for, at Slotspladsen igen vil blive fyldt med socialistiske ballademagere. Ballademagere der ikke er tilfredse med at regeringen satser på velfærdlight. Og så er der kravet om en EU-folkeafstemning. Hvis han skynder sig at udskrive valg, kan han bagefter spille hård og afvise en afstemning med fire gode år til dommen falder. Summa summarum: nogle mener, at Fogh vil udskrive valg i efteråret. Ikke fordi hans meningsmålinger er bedre end nogensinde før, men fordi han ikke kan være sikker på, at der vil opstå en mere gunstig situation end nu, inden februar 2009 der er sidste frist. Hvis der kommer valg, så skal vi selvfølgelig være klar. Vi er ikke som de andre Ved folketingsvalget i 2005 gik vi frem til seks mandater, og den udvikling skal fortsætte. Det kan kun ske ved, at vi er mere aktive og bedre forberedt end de andre. Enhedslisten adskiller sig fra de øvrige partier på en lang række punkter et af dem er Til hverdag og til valg - aktivister i alle aldre er vor tids superhelte vores valgkampsbudget. Sidste gang lejede Venstre store biler der kørte rundt i landet. Der var ikke noget inde i dem, og de skulle ikke nogen steder hen. Men på siden af dem var kæmpe billeder af Anders. Sådanne mobile reklamesøjler har vi ikke råd til. Eller lyst til for den sags skyld. Vi har heller ikke råd til, at lade Rune Lund pryde siden af alle busserne, eller til at Frank Aaen, Per Clausen og Line Barfoed ønsker DSB passagererne godmorgen gennem kæmpemæssige plakater på samtlige togstationer. Til gengæld har vi et parti, der er spækket til randen med aktivister i alle aldre, der rigtig gerne vil være med til at sparke Fogh derhen hvor solen aldrig skinner. Og lige præcis dét er vores styrke. Som Enhedslistevalg-aktivist kan man bidrage på mange måder. Man kan være valgkampsuddeler, man kan være organisator lokalt, og være med til at sørge for at Enhedslisten er synlig over hele landet. Man kan give et økonomisk bidrag til valgkampen. Man kan være net-aktivist og diskutere politik på diverse blogs på internettet. Man kan skrive læserbreve, være kagebager, festarrangør, hænge plakater op i Brugsen, kaffebrygger, diskutere i frokostpausen, arrangere paneldebatter på gymnasiet eller noget helt femte. Velfærd-light vs. hele pakken Pointen er, at vi har brug for alle hænder og hoveder, hvis vi vil have en anden politik end den Fogh og co. fører. Vi vil ikke velfærd-light. Vi vil have hele pakken. Vi vil ikke krig, ensretning og privatisering. Vi vil en helt anden politik og helst så hurtigt som muligt. Derfor har vi brug for alle kræfter også dig. Se iøvrigt annoncen på side 10

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Målsætning for VelfærdsallianceDK Målsætning for VelfærdsallianceDK Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Hovedformålet er en afvisning af omprioriteringsbidraget

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 15 marts 2012, kl. 16.15 Hos EL FRB: Hostrupsvej 8, kld, 1950 Frederiksberg Referat afbud: Gry og Jeanne Dagsorden: 1. Nyt fra Regionen 2. Lovforslag

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL ØKONOMISK PAPIR EN NY KURS TIL EN NY TID

ÆNDRINGSFORSLAG TIL ØKONOMISK PAPIR EN NY KURS TIL EN NY TID ÆNDRINGSFORSLAG TIL ØKONOMISK PAPIR EN NY KURS TIL EN NY TID FORSLAG TIL INDARBEJDELSE UKONTROVERSIELLE SIDE 2 SPROGLIGE OG TEKNISKE SIDE 7 Landsmøde 2009 9.-12. april, Kulsvierskolen, Hillerød Ændringsforslag

Læs mere

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet En artikel fra KRITISK DEBAT Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. november 2006 Kommunerne og velfærden har i flere år været presset af en stram økonomi.

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 JUNI 2017 Aktuel Ældrepolitik, juni 2017 Side 2 af 6 Modregning af folkepension nu løses problemet Folketinget har vedtaget en lov, der løser problemet

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

En rødere og grønnere region

En rødere og grønnere region En rødere og grønnere region Regionsråds-HVAD? Regionsrådet i Region Hovedstaden har 41 medlemmer, som vælges samtidig med valget til kommunalbestyrelserne tirsdag d. 19. november. Region H er den ene

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere