Nr august pædagogerne og pædagogmedhjælperne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 11 9. august 2007. pædagogerne og pædagogmedhjælperne"

Transkript

1 SUF og Enhedslisten til kamp for velfærden Dette nr. af RGL er et temanummer om velfærdskamp der udsendes både til SUF og Enhedslisten. Artiklerne indeholder introduktion til kommunalbudgetter, trepartsforhandlinger, kvalitetsreform og andet godt. Få også inspiration og opdatering på hvad der sker hos plejepersonalet, i elevbevægelsen osv. i løbet af efteråret. Almindeligt stof og debat er forvist til bagest i bladet, så SUF ere har en chance for at springe over. Nr august 2007 Flere hænder mere i løn Helene og kollegerne stablede en kæmpe strejke på benene i foråret. Det er ikke slut endnu, lover hun. Læs mere på side 2 Øst-Vest I Århus er der kamp mod udlicitering, og i København skal der sættes 1 mia. ekstra af til børnene. Læs mere på side 6 I løbet af fjorten dage i juni lykkedes det regeringen, at får underskrevet kommunal- og regionsaftaler for 2008, at få LOs og ACs godkendelse af en trepartsaftale uden nogle garantier for lønløft, og uden garantier mod øget privatisering. Samt at fremlægge et udkast til en kvalitetsreform, der ikke sikrer flere hænder og flere penge til den offentlige sektor. Et kort øjeblik syntes det som en åbenlys triumf for regeringen, men allerede inden Anders Fogh Rasmussen og Thor Petersen applauderet af en ukritisk presse og hele koret af»politiske kommentatorer«havde fået armene ned, blev glansbilledet revet i småbidder Få armene ned slipsedrenge Velfærdskampen fortsætter De dræber studerende Colombia er et af de farligste steder at være studenterpolitisk aktiv. Der er paramilitære grupper på alle universiteter. Læs mere på side 8 Den irakiske katastrofe Krig på en løgn, tilbagetrækning på en løgn, og storm om udtalelser fra Asmaa Abdol-Hamid. Læs mere på side 9 Nikolaj Villumsen, SUF Karsten Ditlevsen, Enhedslisten, SUFs og Els fælles velfærdsgruppe Det var personalet i plejesektoren, der ødelagde billedet, da de i flertallet af landets kommuner gik i strejke for højere løn og flere hænder. I en bevægelse nedefra blev regeringens forhåbninger om billige overenskomstforhandlinger på det offentlige område, og fred på velfærdsfronten skudt i sænk. Det blev igen understreget, at en gruppe lavt lønnede offentligt ansatte uden større kamperfaringer ligesom pædagogerne og pædagogmedhjælperne i 2006 med opbakning og velvilje fra store dele af befolkningen, er langt bedre til at fastholde velfærdsdagsordenen end de toneangivende oppositionspolitikere og forbundsledelserne. Kampen om velfærdsdagsordenen Det net af forhandlinger, drøftelser og møder om kvalitetsreform, kommuneforhandlinger og trepartsforhandlinger, som regeringen spandt i foråret 2007, var det direkte svar fra Fogh-Rasmussen og konsorter på den velfærdsbevægelse, der under forskellige former satte sig igennem i 2006 og for alvor satte spørgsmålstegn ved den neoliberale udvikling, der er regeringens varemærke, men som faktisk allerede blev igangsat af den forrige regerings plan for en langsommere vækst i den offentlige sektor end i den private. Da regeringens velfærdskommission barslede med sine første rapporter om privatisering, brugerbetaling og angreb på efterlønnen stod den neoliberale dagsorden uantastet. Da kommissionen offentliggjorde sine anbefalinger i december 2005 var en snæver kreds af fagforeninger, Den Alternative Velfærdskommission, SF og især Enhedslisten temmelig alene om at anfægte grundlaget. Socialistiske Ballademagere Den situation blev ændret med mobiliseringen 17. maj 2006, der afslørede regeringens sårbarhed på velfærdsområdet. Den efterfølgende indgåelse af et bredt velfærdsforlig med Socialdemokraterne og De Radikale fik ikke protesterne til at forstumme. Tværtimod styrkede de kommunale oprør og aktionsdagen ved folketingets åbning 3. oktober 2006 kravet om velfærd til alle. For regeringen blev det hurtigt klart, at udhængningen af de demonstrerende som»socialistiske ballademagere«ikke kunne løse problemet. Lanceringen af kvalitetsreformen og trepartsforhandlingerne skulle derfor med fagbevægelsens hjælp bringe regeringen i offensiven som garanten for velfærdssamfundet. Den plan forpurrede plejepersonalets spontane strejker for højere løn og flere hænder. Næste skridt De kommunale budgetter Det næste skridt i udviklingen af velfærdsbevægelse skal tages i forbindelse med de kommunale budgetter, der igen vil afsløre for- fortsættes på side 2

2 VELFÆRD Strejkende plejepersonale på Christiansborg slotsplads 28. juni Foto: Eva Flyvholm grundløn, og et fastholdelsesgebyr på 2000 kr. Og samtidig vil vi have afskaffet lønsystemet»ny Løn«, der skaber splid mellem kolleger, fordi vi ikke kan gennemskue hvorfor og hvem der får lønforhøjelse og hvorfor. Hun tilføjer: Vi er gået glip af penge i mange år, så derfor er det også i orden at få et ordentligt lønhop nu. Hvis vi får bedre løn, kommer der også flere hænder, fordi det bliver det mere attraktivt at søge uddannelsen som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper. Flere hænder mere i løn Helene Collin på 28 år er social- og sundhedsassistent i Glostrup kommune, og en af de ledende kræfter i forårets strejker, hvor plejepersonale fra hele landet strejkede og samledes på Chr. Borg slotsplads under parolen»flere hænder, mere i løn» Eva Flyvholm Rød Grønne Linier Helene fortæller, at hun aldrig før har været politisk eller fagligt aktiv, men i foråret måtte der gøres noget. Hun og kollegerne havde simpelthen fået nok. At arrangere strejkerne var første gang, jeg har prøvet den slags. Vi havde slet ikke regnet med at det ville blive så stort. Vi var bare nødt til at gøre noget, siger hun. Helene og kollegerne er fulde af kampgejst. Da jeg spørger hende, om hun og kollegerne føler, at strejkerne har nyttet noget, svarer hun med fast stemme: Ja, og folk glæder sig allerede til 2. oktober. Helene tilføjer: Det vigtigste, vi har fået ud af strejken, er at vi har fået et budskab ud, sat gang i en vigtig debat og vist, at plejepersonalet ikke finder sig i mere. Strejkerne koster, men er vigtige I Glostrup kommune er det ikke lykkedes at få lønforhøjelse eller fastholdelsestillæg i denne omgang. Borgmesteren siger, at det ikke kan lade sig gøre, og at det er op til statsministeren at skaffe penge til kommunerne, siger Helene. Hun fortæller, at de 5 dage, hun har strejket, koster ca kr. ud af hendes løn. Det er meget, når Helenes løn for 32,5 timer, kun er på ca om måneden før skat. Men ifølge Helene må både Borgmesteren og Statsministeren til lommerne fremover. - Vi vil have 5000 kr. mere i Efterårets aktiviteter Helene fortæller, at hun og kollegerne glæder sig til stor demonstration 2. oktober på Folketingets åbningsdag. Hun forventer også, at der vil komme en del punktstrejker hen over efteråret, selv om plejepersonalet mister mange penge på de ulovlige strejker, over 1000 kr. om dagen. Til overenskomstforhandlingerne omkring februar skal der virkelig ske noget. Når vi når frem til overenskomstforhandlingerne så får den hele armen. Det er ikke slut endnu, siger Helene. Støt plejernes strejkekasse og udgifter til busser til København d. 2. oktober via den landsdækkende konto i Danske bank: Reg.nr.: 4440 Kontonr.: Du kan også bestille Støttemærker hos Helene på tlf.: eller på mail: Få armene ned slipsedrenge (fortsat fra forsiden) fortsat fra forsiden skellen mellem regeringens velfærdsglansbillede og den kommunale virkelighed, som den opleves af såvel ansatte som brugere. Ikke mindst erfaringerne fra Århus sidste år er vigtige i den forbindelse i de kommuner, hvor der vil blive protesteret mod nedskæringer og for forbedringer. Protesterne skal bygges fra neden, og der skal skabes alliancer mellem ansatte og brugere. Samtidig må der lægges pres på kommunalbestyrelserne for at få dem til at bryde med accepten af det økonomiske jerngreb, som de holdes i af regeringen. Kommunernes Landsforening må stoppe med at spise af finansministerens hånd. Dette kan blive det samlende perspektiv for kampene i de forskellige kommuner, og understøttes af krav fra oppositionen på Christiansborg om, at der skal afsættes de nødvendige midler til kommunerne over finansloven. Aktionsdag ved folketingets åbning Også den planlagte aktionsdag d. 2. oktober skal bruges til at fastholde et nationalt perspektiv for velfærdskampen. Venstrefløjen i almindelighed og Enhedslisten og SUF i særdeleshed må arbejde for, at velfærdskampen får et samlende politisk indhold, der i sin konsekvens peger på nødvendigheden af et opgør med den neoliberale politik, der også prægede den foregående regering, og som bidrager til at forhindre, at aktionerende faggrupper splittes og isoleres. Enhedslistens finanslovsforslag, der offentliggøres i slutningen af august er et bidrag til en sådan politik med forslag om flere penge til kommunerne, og forslag om en pulje, der kan sikre et tiltrængt lønløft til alle de dårligst lønnede offentlig ansatte og ikke kun de ansatte i plejesektoren ved de kommende overenskomstforhandlinger. En selvstændig bevægelse udenfor Christiansborg Bevægelsen for at stoppe den neoliberale afmontering af velfærdssamfundet har haft et bølgende forløb og været præget af indre modsætninger og tvetydigheder. F.eks. betød 17. majs parole»mod regeringens velfærdsforringelser«, at venstrefløjen kunne tage mobiliseringen til indtægt for modstand mod planerne om at forringe efterlønnen, mens Socialdemokraterne og LO-ledelsen kunne fremstille den som opbakning bag Helle Thornings Schmidts deltagelse i det velfærdsforlig, der reelt indebærer en total afvikling af efterlønsordningen. Den samme tvetydighed sås på konferencen den 2. september 2006 i Nørrebro-hallen, hvor hensynet til bevægelsens bredde fik arrangørerne til at forsøge at undgå, at uenigheder om grundlaget blev sat til debat. Endnu tydeligere blev det 3. oktober, da demonstrationerne i flere byer ikke måtte indeholde kritik af de lokale socialdemokraters deltagelse i kommunale nedskæringsforlig. Balancegang på en knivsæg Enhedslisten og SUF har som opgave at bekæmpe denne tvetydighed, samtidig med at bevægelsens bredde bevares. Det kræver en balancegang på en knivsæg. På den ene side må bevægelsen slås for en ny regering. På den anden side må den baseres på den indsigt, at en ny velfærdspolitik kræver en selvstændig bevægelse uden for Christiansborg, regionsrådene og kommunalbestyrelserne. På den ene side må bevægelsens kamp- og organisationsformer radikaliseres, på den anden side skal den ikke splittes gennem abstrakte og dogmatiske generelle paroler om generalstrejkens nødvendighed. På den ene side skal mobiliseringens bredde øges. På den anden side må bevægelsen ikke kunne reduceres til opbakning bag Socialdemokraternes parlamentariske politik og taktiske manøvrer for at danne regering. På den ene side må bevægelsen anerkende de faglige organisationers nødvendighed i kampen, hvis den neoliberale kurs skal omlægges. På den anden side skal bevægelsen bidrage til mere aktivitet, medlemsinddragelse og demokrati i de selv samme fagforeninger og forbund og uddannelsesorganisationer.

3 VELFÆRD Kommune-penge for begyndere FAKTA OM FORHANDLINGER Årets forhandlinger om velfærd har fundet sted i mange forskellige fora. Vi forsøger at give et overblik. Kommunal- og regionsaftaler 2008 Hvert år forhandler regeringen sammen med henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner de økonomiske rammer for kommuner og regioner. Aftalerne blev indgået den 10. juni. Kommuneaftalen skal angiveligt sikre»en videreførsel af det nuværende serviceniveau inklusive overtagne amtslige opgaver«. Der er tale om en stigning i udgifterne til kommunale serviceopgaver på 0,8 % i forhold til Konsekvensen af kommunalaftalen er, at adskillige kommuner vil være tvunget til nedskæringer ved de kommende budgetforhandlinger, der starter i august. Regionsaftalen vil øge serviceudgifterne til sundhed med 2,9 % eller 2,26 mia. kr. Af dette beløb vil 1 mia. kr. blive brugt til at fremskynde opfyldelsen af behandlingsgarantien et beløb, der i overvejende grad ender hos de private hospitaler. foto: Luca di Filippo/iStock Kvalitetsreformen Når landets Rådhuse efter sommerferien atter åbner op for det politiske liv, går de årlige puslespil om de kommunale budgetter i gang Rikke Lauridsen Medlem af Københavns borgerrepræsentation for Enhedslisten»Hvem skal vi prioritere i år? De psykisk syge, de handicappede, de ældre eller skolerne? Nej de fik sidste år, da forældrene gik på gaden. Til gengæld må vi hellere give hjemmehjælperne noget, efter at de lavede så meget ballade her før sommerferien. Det kunne også være fint med et eller andet stort og spektakulært byggeri. Det gi r så gode pressebilleder for borgmesteren både ved lanceringen af projektet og senere igen ved åbningen«. Pengene Pengene til puslespillet kommer fra kommunens egne indtægter i form af skatter eller forskellige afgifter som fx p- afgifter. Der kan selvfølgelig også flyttes rundt på de enkelte budgetposter, dvs. man tager en sum penge fra ét område og flytter det til et andet, og endelig har man mulighed for at justere budgetterne, så de passer til den generelle udvikling i samfundet. Dels i forhold til den almindelige pris- og lønfremskrivning dels i forhold til den generelle befolkningsudvikling. Dvs. stiger eller falder antallet af fx ældre, bliver budgettet justeret tilsvarende. Det er dog ikke alle kommuner, der gør det. I København er det fx ikke sket på handicapområdet. Og det giver voldsomme problemer, da antallet af handicappede i København i øjeblikket stiger mere end den øvrige befolkning. Offentlig vækst halter Kommunale budgetter handler ikke kun om at flytte rundt på kommunens»egne«penge. Størrelsen på de enkelte kommuners budgetter er i høj grad afhængig af eksterne faktorer. Hvert år fastsætter regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor meget væksten i kommunerne må stige. Eller snarere; ikke må stige. Siden Fogh kom til magten, har det nemlig hvert år været præmissen, at den offentlige vækst skulle halte langt efter væksten i den private sektor. Serviceloftet skulle overholdes! Skide smart! Resultatet: At den offentlige sektor udpines mere og mere, fordi den slet ikke kan hamle op med den private. Minimalstat indført af bagvejen! Skide smart, men drønirriterende for os, der mener, at velfærd er en offentlig opgave og ikke en forretning. Derudover betyder det helt konkret, at kommunerne hverken kan råde over egne penge eller sætte skatten op. For Københavns vedkommende kan vi altså ikke imødekomme øgede serviceudgifter ved at bruge de penge, der rent faktisk er i kassen og ej heller lade skatten stige, selvom københavnerne faktisk betaler mindre i kommuneskat end landsgennemsnittet. Centralisering En hidtil uset centralisering af den politiske og administrative beslutningsproces og en indskrænkning af de kommunale handlemuligheder, som betyder, at en budgetoverskridelse som den aktuelle i Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning udelukkende kan dækkes ind ved at skære på andre områder; også selvom der rent faktisk er»penge i kassen«. Gavepulje Ud over at fastsætte størrelsen på den offentlige vækst medfører kommuneaftalerne typisk en række særlige gavepuljer til helt bestemte grupper, så regeringen og KL s ledelse kan bryste sig af at være meget velfærdsagtige og opmærksomme over for de problemer, danskerne har i hverdagen. Med rettidig omhu sættes der ind på udvalgte områder. Sidste år var det således ældreområdet og børneområdet, der fik en ekstra pose penge. I år er det blandt andet genoptræningen og ældreområdet, der blev tilgodeset, og regeringen og KL s ledelse kan atter træde frem for pressen som velfærdssamfundets virkelige helte. Fra december 2006 til juni 2007 afholdt regeringen en række møder om den såkaldte kvalitetsreform, som Fogh-Rasmussen annoncerede i efteråret I møderne deltog en række ministre, repræsentanter for de faglige organisationer, arbejdsgiverorganisationer samt en række»eksperter«. På baggrund af disse møder fremlagde regeringen den 18. juni et forslag til kvalitetsreform, som skal forhandles mellem de politiske partier. Udkastet lægger op til yderligere markedsgørelse og privatisering, det gør ikke op med kontrol- og rapporteringstyrraniet, og tilfører ikke den offentlige sektor midler, der kan sikre bedre lønninger og flere varme hænder. Trepartsaftalen Umiddelbart inden offentliggørelsen af regeringens udkast til kvalitetsreform indgik regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC en trepartsaftale, der skal sikre flere uddannelsespladser i dele af den offentlige sektor. Desuden afsætter aftalen midler af til seniorpolitiske ordninger, der skal aftales ved de kommende overenskomstforhandlinger. Den økonomiske ramme for aftalen er under 2 mia. årligt. FTF har efterfølgende indgået en aftale med regeringen. Fagbevægelsen undlod at inddrage lønspørgsmålet i forhandlingerne, med henvisning til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område men kunne altså som ovenfor nævnt godt inddrage andre overenskomstspørgsmål. Ligeledes har fagbevægelsen ikke rejst et krav om stop for privatiseringer. Se notatet: Et skær af velfærd på: enhedslisten.dk/node/7904

4 NYT FRA FOLKETINGET Mennesker eller marked? Line Barfod, MF Enhedslisten Det var en stor fornøjelse at se de mange strejker blandt plejepersonalet i forsommeren. De havde helt klart fået nok. Og deres krav var klare: Mere i løn og flere hænder. Samtidig ønskede mange et opgør med tids-tyraniet.»morgenmad: 10 minutter. Fem minutter til at rede seng. 10 minutter til at gøre toilettet rent. Tre minutter til at tage tøjet af. To minutter til øvre toilette, Tre minutter til nedre toilette. Fire minutter til at komme hen til den næste borger osv.«sådan beskrev hjemmeplejeren Per Pharsen fra Vanløse lidt af sin opgaveliste i et interview i Information: Det har intet med menneskelig værdighed at gøre. Hverken for borgeren eller den ansatte. Omsorg for andre mennesker ændres til at være en vare og beskrives som et stykke samlebåndsarbejde, for at kunne måles og vejes, så private firmaer kan byde på opgaven. foto: Svend Espensen Et nyt Danmark Når man lytter til politiske kommentatorer i medierne, så kan man nemt få den opfattelse, at der ikke er de store uenigheder i dansk politik, og at Venstre nærmest er et slags socialdemokrati i forklædning. Men hvis man i stedet ser på den politik, de fører, så viser der sig et helt andet billede. Venstre er med støtte fra Konservative og Dansk Folkeparti i fuld gang med at skabe det, beskæftigelsesministeren kalder»et helt nyt Danmark«. Når regeringen og Dansk Folkeparti bremser den offentlige vækst, og samtidig med skattestop og skattelettelser, lader det private forbrug vokse kraftigt, så opstår der et helt nyt Danmark. Samtidig har regeringen og Dansk Folkeparti ændret de grundlæggende strukturer i Danmark gennem kommunalreformen, og en række øvrige lovændringer. Mantraet er»frit valg«og»pengene følger borgeren«, som øger privatiseringen og markedsgørelsen. De har ikke præsenteret et samlet program hvor de proklamerer en revolution, men det er reelt det, de er i fuld gang med at gennemføre. Venstres»revolution» Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen sagde det helt klart i Berlingske Tidende den 14. juni, hvor han kommenterede at den danske regering ikke vil gennemføre forandringer så brat og brutalt som i Storbritannien under Margaret Thatcher.»I den danske regering har vi valgt en anden strategi. Vi kaster ikke samfundet ud i revolutioner fra den ene dag til den anden; vi satser i stedet på fløjsrevolutioner«. Regeringen er altså i gang med en revolution. Ikke en revolution, der skal sikre, at vi får flere hænder til vores fælles velfærd, ikke en revolution, der skal sikre os et godt miljø i fremtiden og mindske klimaændringerne. Men en nyliberalistisk»revolution«, der skal øge uligheden dramatisk og fjerne den fælles, demokratiske styring. Samfundet Danmark skal ændres til Danmark A/S. Vi skal måles og vejes I den netop indgåede kommuneaftale, er der en række formuleringer omkring styringen af kommunerne. De formuleringer er værd at læse nøje, da de fortæller om synet på kommunernes rolle. Der er enighed om, at styringen af kommunerne fremover i højere grad skal baseres på styring ved opstilling af mål og økonomiske rammer frem for regulering af processerne. Det lyder jo umiddelbart godt, men problemet er, at mål og økonomiske rammer ofte aftales i kommuneaftaler Narresutter og blændværk Det var de store superlativers tid, da fagtoppen bekendtgjorde resultatet af trepartsaftalen. Hans Jensen, formand for LO, udråbte Trepartsaftalen mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, AC og senere FTF som en»historisk aftale«jan Hoby, Enhedslisten, og Forretningsudvalgsmedlem i Landsforeningen for Socialpædagoger Der er intet historisk i Trepartsaftalen, i fagbevægelsens mere end 150 års eksistens har fagbureaukratiet indgået aftale efter aftale, som ikke har løst medlemmernes grundlæggende problemer: den stigende udbytning af arbejdskraften og brutaliseringen af arbejdsforholdene. Dennis Kristensen formand for FOA peger også på begrænsningerne i aftalen, som han selv har sagt ja til;»fru Jensen på 4. sal får ikke mere hjemmehjælp af denne aftale. Hun får muligheden for en bedre uddannet social- og sundhedshjælper. Og hun vil formentlig også i større udstrækning få besøg af den samme social- og sundhedshjælper, fordi vilkårene forbedres og rekrutteringen øges. Men når det gælder serviceniveauet, så vil vi stadig sige, at der er plads til flere hænder i den offentlige sektor«. Kosmetiske forbedringer Trepartsaftale har kun medført en række kosmetiske forbedringer for den offentlige sektors ansatte. Men Trepartsaftalen har nu sort på hvidt legitimeret regeringens nyliberalistiske markedsgørelsesstrategi af den offentlige sektor. Med Trepartsaftalen har fagbevægelsens top blåstemplet serviceloftet og regeringen. Derfor kan regeringen forsætte dens strategi med økonomisk udhuling af offentlig velfærdsservice og ideologiske oprustning. hvor privat rigdom forudsætter offentlig fattigdom. Afstand mellem top og bund Trepartsaftalen rører ikke det mindste ved de problemer, der har betydning for de offentligt ansattes hverdag. Der er ikke et ord om mindre kontrol og dokumentation. Ikke et ord om mere faglig autonomi til de offentlige ansatte. Ikke et ord om de nødvendige lønforhøjelser til alle offentlige ansatte. Ikke et ord om et stop for brutaliseringen af ar-

5 VelFærd RØD-gRØNNE LINjER Nr august og finanslovsforhandlinger, altså uden for det demokratiske rum, som lovforslag behandles i. Dermed er det meget sværere for borgere, organisationer og folkevalgte at få indflydelse på, hvilke mål der opstilles og hvor mange penge der afsættes. Ikke mindst hvad der skal måles og hvilke resultater, der udløser ekstra penge, eller hvilke manglende resultater der fører til nedskæringer. Desuden fjernes fokus i endnu højere grad fra alle de ting, der ikke kan måles og vejes. I stedet vil der så komme brugertilfredshedsundersøgelser, men de siger som regel ikke særlig meget. Dertil kommer, at en klar rettighed i en lov giver borgerne mulighed for at kræve deres ret. Derimod kan en målsætning i en aftale hurtigt forsvinde som våd sæbe mellem hænderne. Hvis regeringen fx ophæver lovkravet om, at der max må være 28 elever i en klasse og i stedet opsætter et mål om, at der højst bør være 25 elever i en klasse, så lyder det som et fremskridt. Men realiteten kan blive, at der i nogle kommuner kommer 35 elever i klassen. Profitbørnehaver og udhuling af demokratiet Hele vejen igennem kommuneaftalen tales der om, at kommunerne står for»opgavevaretagelse«og»opgaveløsning«. Ikke et eneste sted står der noget om demokrati, eller at borgerne på demokratisk vis via kommunerne kan bestemme, hvilke opgaver der skal løses. Institutionerne i kommunerne omtales som»den primære producent«. Reelt er man altså i fuld gang med at reducere Regeringen er i gang med en revolution. Ikke en revolution, der skal sikre at vi får flere hænder til vores fælles velfærd, eller et godt miljø i fremtiden. Men en nyliberalistisk»revolution«, der skal øge uligheden og fjerne den fælles, demokratiske styring. Danmark skal ændres til Danmark A/S kommunerne til at være»leverandør for staten«som Kristian Thulesen Dahl længe har talt for. Så bliver det regeringen og dens embedsmænd, der i kommuneaftaler m.v. fastlægger hvilke opgaver der skal løses, og hvad der skal måles og vejes. Kommunerne skal så bare tage stilling til, hvordan de vil løse den opgave, dog med den væsentlige begrænsning, at flere og flere områder bliver markedsstyrede, hvor pengene følger borgeren. Regeringen vil fx kunne opstille mål om, at alle børn skal lære at tale dansk i vuggestuen, og at det skal måles med en sprogtest. Kommunerne kan så vælge, hvordan de vil gøre det, men med den joker, at de privilegerede forældre kan vælge at flytte deres børn over i en profitbørnehave, med højere brugerbetaling og bedre normering, hvor en højere procentdel består sprogtesten. Kommunen står så tilbage med færre penge til at løse en opgave, der er blevet meget sværere. Mennesker skal styre offentlig velfærd Regeringen vil i august forhandle forslag til kvalitetsreform med folketingets partier, men vi kender en del af elementerne allerede. Både fra de aftaler, der er indgået med kommuner og regioner om økonomien for 2008 og fra de trepartsaftaler, der er indgået med fagbevægelsen først og fremmest om mere uddannelse. Det er selvfølgelig godt med mere uddannelse, men dels er der afsat langt færre midler, end der er behov for, og dels bliver det svært at rekruttere folk til den offentlige sektor, hvis ikke der kommer langt bedre løn- og arbejdsvilkår. Vi har i det sidste halve år foreslået at sætte tempoet ned og lønnen op for de offentligt ansatte. Selvfølgelig ikke kun for plejepersonalet, men for alle de lavtlønnede offentligt ansatte, der er så afgørende for at vores samfund fungerer. Kun ved at få flere ansatte (Enhedslisten har fremlagt en plan for flere offentligt ansatte) kan vi få sat tempoet ned, og dermed sikre at de ansatte ikke slides ned, og at de har overskud til at udføre deres arbejde. Og kun ved at sætte lønnen op kan vi tiltrække nye ansatte, og beholde de der er på vej til at søge over i private jobs med højere løn. Og så skal vi også sikre, at det er mennesker, og ikke marked, der skal styre den offentlige velfærd. VelFærdsdemonstrationer en årlig begivenhed? Anders Berner, Enhedslisten, og talsperson for Genstart Danmark Det er næsten blevet en fast tradition, at der et par gange om året er indkaldt til velfærds demonstration. Men det er med god grund at bruger, borger og ansatte protester, når Fogh lancerer reformer for Danmarks fremtid. For det er slet skjulte nyliberale reformer til gavn for dem med pengepungen i orden, ikke os andre. Indtil videre har vi ikke vundet så store sejre, at vi kan sole os i dem men vi har gjort en forskel! Stivnet smil Sosu-medhjælperne og plejepersonalet fik Foghs smil til at stivne, da de i juni fik slået fast, at efteruddannelse ikke er nok for at sikre velfærdssystemet, der skal både flere hænder og mere løn til. 17. maj sidste år fik vi desuden lagt et pres på socialdemokraterne og regeringen, så de mest radikale SU-forslag blev taget af bordet, samt en dele af efterlønsreformen blev blødt op i velfærdsreformen. Hvis det står til os Allerede i august vil Fogh sætte tre store både i søen: Finansloven, kvalitetsreformen og 2015-planen, der er regeringens visioner for Danmark de næste år. Alle tre kommer efter al sandsynlighed til at indeholde en del sminkede forringelser og nedskæringer selv om de nok skal forsikre om det modsatte! Lige nu sidder en arbejdsgruppe bestående af organisationerne fra Genstart Danmark og arbejder på at samle de forskellige initiativer, der kommer på regeringens udspil. Hvis det står til os, så bliver det ikke Fogh, DI og dem har rigeligt på kistebunden, der får de sidste ord, når fremtiden for vores velfærdssamfund skal skrives. Sæt kryds i kalenderen Hvad initiativet ender ud i er endnu usikkert, men elev og studenterbevægelser har allerede planlagt en demonstration mod brugerbetaling d. 2. oktober på folketingets åbningsdag. Så du kan allerede nu sætte det første kryds i kalenderen. Fakta bejdet. Trepartsaftalen er et udtryk for, hvor stor afstand, der er mellem top og bund i fagbevægelsen, hvad sommerens strejker blandt plejepersonalet har vist. Det stigende krav fra offentlige ansatte om cool cash og markante lønstigninger viser, hvor stor afstanden er, mellem hvad fagbevægelsens top tror, medlemmerne vil have, og hvad medlemmerne reelt ønsker. Kampen om samfundet Med Trepartsaftalen og kvalitetsreformen tror regeringen, at den kan købe sig fred på arbejdsmarkedet. For Fogh ved godt, at»velfærdstaten ikke er indrettet for at være flink ved de fattige, men for at undgå social uro, klassekamp og borgerkrig. Hvor mange penge, det er rimeligt at bruge på den sociale sektor, bliver bestemt af, hvor megen uro de dominerende samfundsgrupper er villige til at acceptere«, som Søren Mørch skriver i sin bog Den sidste Danmarkshistorie. Fagbevægelsen må bygge på demokrati, solidaritet og klassekamp ikke på LO, FTF og AC-toppens klassesamarbejde, bureaukrati og tilpasning til kapitalens behov. Det er mellem de to positioner, at kampen om samfundet og kampen om fagbevægelsens fremtid udspiller sig. Det har Trepartsaftalen vist og det vil kvalitetsreformen understrege. genstart Danmark Genstart Danmark er en organisation bestående af LO-Ungdomsforbundene, samt SUF, SFU og DSU. Formålet er at få valgt en ny regeringen på en ny politik samt at holde arrangementer, der kan knytte organisationerne tætter sammen. Spørgsmål kan rettes til:

6 VELFÆRD Velfærdsfront i Øst Hans Jørgen Vad, bestyrelsesmedlem Enhedslisten Århus For godt et år siden indledtes det største budgetslag i byens historie, som kulminerede med en kæmpedemonstration den 3. oktober med deltagere. Det skete med dannelsen af»initiativet mod Sparekataloget«, som var et netværk af fagforeninger, brugergrupper mv., og som stod bag den første store demonstration den 12. september med deltagere. Det var Enhedslisten, som tog initiativ til dette netværk, og vi var det eneste parti i byrådet, som konsekvent var imod alle besparelser lige fra starten. SF trådte vande næsten lige til det sidste. Mindre drama i år Sidste års budgetforlig rækker et par år frem, så derfor forventes der ikke et nyt stort drama i år. For selv om der var en stærk bevægelse sidste år, er det ikke realistisk at mobilisere generelt på at rulle de besparelser tilbage, som er ved at blive implementeret. I år forventes der en ramme på ca. 80 mio. kr, som forligspartierne vil prøve at sukre befolkningen med og give lidt indtryk af gavebod. Men vi skal ikke glemme, at gaverne på 80 mio. er betalt med besparelserne på 410 mio. fra sidste år. Lyserødt skær af legitimitet Socialdemokraterne vil gerne have Enhedslisten med i et budgetforlig for at give den rendyrket sorte budgetpolitik et lyserødt skær af legitimitet. Enhedslisten har intet at gøre i dette selskab. Heller ikke i et smalt forlig»til venstre«, hvis ikke det markant bryder med nogle af hovedelementer i den nuværende budgetkoncensus. Et sådant kunne Kæmpedemo i Århus til sidste års budgetforhandlinger fx være, at et flertal ville genindføre den ejendoms- og erhvervsbeskatning, som er årsag til, at der mangler mindst 300 budget-millioner pr. år. Enhedslisten har her en god sag, da skattestigninger støttes af 70% af byens borgere. Og hvis fx et flertal vil opgive de udliciteringsmål, som er indeholdt i sidste års budget, hvor udliciteringer skal give et netto-provenu på 30 mio. Med en fortjeneste på fx. 5% kræver det udlicitering af opgaver for 600 mio. og åbner op for udliciteringer uden ende. Åbent sår Kunne der skabes flertal for en sådan anden politik, vil det reelt være et udtryk for et brud med den rendyrkede borgerlige linje, som det socialdemokratiske bystyre har valgt at følge. Og som har efterladt et stort åbent sår både i forhold til fagforeningerne og de allerfleste offentligt ansatte samt store dele af deres eget bagland. Vil især socialdemokraterne ikke åbent bryde med denne politik, vil det stå langt klarere, hvad der foregår, hvis Enhedslisten står uden for budgettet. For forbedringer Dette ændrer naturligvis ikke ved, at Enhedslisten ved de endelige afstemninger skal stemme for enhver tænkelig forbedring, som de 80 mio. kr. kan føre til. Fx en bevarelse af»huset«, som er rene foto: Peter Andreas Ebbesen pebernødder i denne sammenhæng. På det aktivistiske plan vil det nok især blive udliciteringerne, som Enhedslisten vil sætte fokus på. Samt den truende lukning af Nordgårdskolen i Gellerup, som der også er mere ideologi end økonomi i. Som led i en»forbedret integration«agter byens vise fædre at lukke distriktsskolen i byens mest børnerige kvarter! Vil du høre mere om dette, kan du kontakte Århus-afdelingen på get2net.dk og modtage løbende elektroniske nyhedsbreve. Eller du kan følge med på hjemmesiden: Velfærdsfront i Vest foto: Kurosh Torjani/ milliard ekstra til de københavnske børn og det er bare begyndelsen Morten Kabell, Københavnssekretær Enhedslisten Sådan kan Enhedslistens krav til budgettet i Københavns Kommune for 2008 kort skitseres. De københavnske børn i daginstitutioner og skoler skal ifølge Enhedslistens repræsentanter i Borgerrepræsentationen ikke udsættes for flere besparelser. De økonomiske problemer i Børne- og Ungdomsforvaltningen - der jo tidligere i år fik tidligere skoleborgmester Per Bregengaard til at forlade sin plads i Borgerrepræsentationen - skal genoprettes, og der skal investeres de nødvendige midler. Målet for Enhedslistens repræsentanter og for den kampagnegruppe, der er nedsat forud for budgetforhandlingerne, er at bryde regeringens stramme bånd om den kommunale økonomi. Der har været tale om samlede budgetkrav på 3½ milliard kroner - svarende til en forøgelse af kommunens budget med 12%. Der er ingen der forventer samtlige 3½ milliard udløst i år, men det vil vise københavnerne, hvordan kommunens budget kunne se ud, og hvilken service københavnerne kunne forvente, hvis Enhedslisten havde magten. Voresbudget.nu På hjemmesiden voresbudget.nu, som lanceres her midt i august, vil Enhedslistens alternative kommunale budget blive lagt ud. Enhedslisten-København planlægger en større budgetkampagne i løbet af de næste to måneder. Ritt, Bondam og Kjeldgaard skal ikke slippe af sted med massive forringelser på skolebudgetterne og igen at glemme de socialt mest udsatte i byen. Det første uddelingsmateriale er klar til uddeling den 20. august, hvor kravet om én milliard ekstra til børnene lanceres. Mailinglister København har etableret 5 mailinglister, som alle medlemmer med en -adresse før sommerferien har modtaget en mail med opfordring til at tilmelde sig. Mailinglisterne bruges til at koordinere arbejdet for en bedre kommunal velfærd og til hurtigt at sende informationer på tværs af afdelinger og andre grupper i Enhedslisten. Hvis du ikke har modtaget mailen, så mail til københavnssekretær Morten Kabell på enhedslisten.dk. Det samme gælder, hvis du slet ikke har afleveret din mailadresse til Enhedslisten vi er interesseret i at kunne få fat i alle enhedslistemedlemmer hurtigt i tilfælde af fx budgetaktiviteter eller andre vigtige begivenheder.

7 VELFÆRD Spænd kitlen sundhedskampagnen er i gang Den arbejdsplan, vi vedtog på årsmødet, sætter sundhedspolitikken på dagsordnen dette efterår Brian Skov Nielsen, Provinssekretær i Enhedslisten Overskriften for kampagnen bliver»sundhed til alle«. Og kampen for sundhed til alle bliver stadig mere vigtig. Sundhed A/S Private klinikker og hospitaler bliver flere og flere. Arbejdsgivere tegner private sundhedsforsikringer for deres mest værdifulde ansatte. Og udliciteringer, privatiseringer og brugerbetaling præger billedet indenfor sundhedssektoren. Konsekvensen heraf er klar. Den sociale ulighed slår efterhånden også igennem i sundhed og sundhedssektoren. Profit bliver motivationen. Og de ansatte, patienter og brugere kommer til at betale prisen. Sundhed til alle Enhedslisten er imod denne udvikling. Vi vil et sundhedsvæsen på offentlige hænder. Hvor kvaliteten tæller mere end kvantiteten. Og hvor forebyggelse og sundhedsfremme kommer før medicinsk og kirurgisk behandling. Derfor må vi i offensiven. Vi lancerer derfor folderen»ti skridt i en sund retning«, der beskriver vores vision for sundhedssektoren. Samtidig har vi forberedt en række forslag, der kan stilles i kommuner, regioner og på Christiansborg. Og vi igangsætter en kampagne imod sygehuslukningerne og privatiseringerne indenfor sundhedsområdet. Kampagnen har også et internt sigte. Vi skal have opstartet et sundhedspolitisk udvalg i Enhedslisten, hvor medlemmer og sympatisører, der er i berøring med sundhedsvæsenet, kan mødes, diskutere og organisere sig. Hvad der må gøres Vi opfordrer alle lokalafdelinger, kommunal- og regionsrådsmedlemmer og folk med interesse for sundhed til at støtte op omkring kampagnen. Kun gennem jeres aktive engagement, bliver kampagnen en succes. Først i august vil alle afdelinger få tilsendt et kompendium, der beskriver kampagnen samt de forskellige materialer, forslag og aktioner, afdelingerne kan benytte sig af. Gå det igennem lokalt, og brug de ideer, der virker hos jer. Sundhedspolitisk seminar D. 18. august er der sundhedspolitisk seminar i Odense. Her søger vi at samle alle i Enhedslisten, der har med sundhed at gøre under en fælles organisering. Det vil gøre det muligt at føre kampen indenfor sundhedssektoren. Aktionsmåned i september September er udnævnt til aktionsmåned. Her sætter vi dagsordnen lokalt gennem kommunale forslag, aktioner, debatindlæg og happenings. Samtidig kører Enhedslistens kampagnebus landet rundt måske iført sygeplejeuniformer. Så på med vanten kammerater! Endelig tager Christiansborg over i oktober, hvor vi stiller forskellige sundhedspolitiske forslag i folketinget. Vi ses på barrikaderne Slutteligt er der ikke andet at sige, end at vi ses på barrikaderne i kampen for sundhed til alle, for sundhedsfremme og for ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Elev- studenter- og lærlingebevægelse er klar på velfærd Jonatan Simmel, Formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation Netop nu er forberedelserne i gang til det næste store skridt i kampen for velfærd, i kampen for en anden politik. For ca. 1½ måned siden tog LO- Storkøbenhavn initativ til at genstarte velfærdsbevægelsen, og genoptage de gamle alliancer der blev skabt d. 17. maj og 3. oktober. Brugerbetaling nej tak! I elev, studenter og lærlingebevægelsen har tingene heller ikke ligget stille, siden nytår har kræfter arbejdet ihærdigt for forhindre en fremtid med brugerbetaling. En fremtid der kun er kommet tættere efter Thor P. og Helge Sanders angreb mod universiteterne. Kampen mod brugerbetaling har elev, studenter og lærlingebevægelsen nu slået sammen med den evige kamp mod nedskæringer på uddannelsesområdet, og kampen for en god og gratis uddannelse. Nedskæring på uddannelserne Kampen i elev, studenter og lærlingebevægelsen skal på den ene sides ses som en del af den større velfærdskamp, ligeledes også med demonstration på Folketingets åbning d. 2. oktober. Men står på den anden side også selvstændigt. På erhvervsskolerne regner vi med, at der i år vil blive skåret de»sædvanlige«1000, kr. pr. elev. På gymnasierne kan man kun frygte besparelserne, som ser endnu hårdere ud, og på universiteterne ligner brugerbetaling efterhånden den eneste løsning efter»omrokeringer«i taxametre tilskud. Folkeskolerne er ved at være helt udsultede, lærer-fri timer ses flere og flere steder, værktøjet er nedslidt, lærerne over hele linien mangler efteruddannelse, og brugerbetaling i form af kurser, foredrag, bøger mm. Ses i langt højere grad på de akademiske uddannelser. I elev, studenter og lærlingebevægelsen er det ønsket, at modstanden mod alle disse utilgivelige forhold kommer til samlet udtryk på folketingets åbning 2. oktober. Protester på uddannelsesområdet Uddannelsesorganisationerne vil derfor havde deres egen del af»stjernedemonstration«2. oktober. I år mobiliseres der ikke ud fra et enkelt uddannelsesområde, eller én enkelt forringelse. Men i år skal protesterne vises over hele linien. Alle unge under uddannelse står til at mærke forringelser indenfor den nærmeste tid. Derfor er året i år helt unikt. Erfaringer og arbejde for håbet Vi har takket være erfaringer fra tidligere, især fra sidste år. Efterhånden opbygget en ret god evne til at samarbejde og koordinere. Dette håber vi vil betyde et resultat bygget af alle de gode elementer fra tidligere. Fælles mobilisering, fælles aktivisme, fælles aktioner (såvel lovlige, som knapså-lovlige) osv. Alt i alt må vi som revolutionære sætte vores tillid til erfaringerne, og arbejde for håbet. Alternativ-indsamlingen afsluttet Siden sidst har 101 medlemmer samt en række afdelinger valgt at støtte indsamlingen til Alternativ tusind tak til dem. Desværre var det ikke nok. I alt er vi nået op på ,26 kr, hvilket kun er 61 % af målet. Har man stadig lidt mønter i lommen kan man endnu benytte de udsendte girokort og nå at give et bidrag som afslutning på indsamlingen. Lole Møller, Brønshøj-Vanløse Lisbeth Pedersen, Hvidovre Per Clausen, Aalborg Gitte Hesselmann, Aalborg Jens Otto Madsen, Thy-Mors Janni Peitersen, Valby Inger V. Johansen, Østerbro Erik Stinus, Østerbro Henning Aasborg, Albertslund Jørgen Arbo-Bæhr, Valby Merete Pedersen, Indre by/chr.havn Anne Lund, Vesterbro Finn M. Sommer, Roskilde Peter Kruse, Vesterbro Ingelise Bech Hansen, Odense Kirsten Viese Madsen, Odense Bent Yde, Esbjerg Ulla Jeppesen, Brønshøj-Vanløse Jens Busk, Århus Thomas Eisler, Gladsaxe John Boserup, Skanderborg Anette Thede, Indre by/chr.havn Gunhild Justesen, Hvidovre Anette Boserup, Skanderborg Erna Eriksen, Gladsaxe Susan Nielsen, Brønshøj-Vanløse Kaj Storgaard Jensen, Gladsaxe Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe Anne Haarløv, Roskilde Jørgen Bendix Kristensen, Nørrebro Jørgen Rasmussen, Guldborgsund Jørgen Manniche, Nordøstsjælland Jesper With, Østfyn Ebbe Johnsen, Indre by/chr.havn Bodil Heinø, Brønshøj-Vanløse Per Møller Nielsen, Fredericia Olga Vilstrup, Århus Kurt Sommer, Hillerød Karen Klein, Hillerød Jan Hoffman, Albertslund Erik Thommesen, Gribskov Helge Ratzer, Århus Inger Lise Grandt, Holbæk Verner Evald Blom, Sydhavnen Elba Bech, Indre by/chr.havn Peter Åmand Hansen, Køge Peer Westen Pedersen, Valby Henrik Opstrup, Odder Frank Jakobsen, Silkeborg Nina Stetter, Mariager Fjord Arne Michael Krøyer, Odense Jørn Jensen Peter Sørensen, Aalborg Karsten Georg Meier, Gladsaxe Ruth Ammentorp, Vordingborg Margrethe Skøtt, Silkeborg Nanna Kjær, Thy-Mors Niels Olsen, Ishøj Erling Andersen, Odense David Rubinowitz, Holbæk Robert Nedergaard, Sydhavnen Lise Gomard, Sydhavnen Abdol Hamid Bayani, Aalborg Merete Christoffersen, Viborg Arne Jensen, Esbjerg Hermand Pedersen, Roskilde Allan Mylius Thomsen, Indre by/chr.havn Tove Hentze, Skanderborg Nina Christensen, Frederiksberg Joachim Ellehave Lange, Rudersdal Hans Pedersen, Østerbro Jeppe Jeppesen, Odder Troels Hummelgren, Albertslund Arne, Nielsen, Østerbro Verner Larsen, Odense Anne Marie Dam Pedersen, Frb Palle Fredie Jensen, Valby Mona Sørensen, Frederiksberg Peter Jensen, Hillerød Sven Jacobsen, Valby Lis Kofoed Jensen, Skive Walther Nielsen, Sydhavnen Brian Pedersen, Vesterbro Gyvel Phil de Meza Kallan, Svendborg Christian Ydesen, Aalborg Aase Hansen, Gladsaxe Lise Hogervorst, Lyngby Unna Dalskinn Unnerup, Vesterbro Ove Christensen, Odense Steen Lysholt Frank Christiansen Niels la Cour Jakob Nerup, Frederiksberg Hans H W Hertel, Frederiksberg Stine Tvede Hansen, Odense Camilla Nielsen, Roskilde Thorleif Andersen, Frederiksberg Gerda Jensen, Odense Lene Haubroe, Amager Peter Valentin Rolnæs, Amager Hedvig Beck A. Johansen Karl Marx Afdelinger der har bidraget: Ringkøbing kr Østfyn 500 kr. Nørrebro kr. Vordingborg kr. Gladsaxe kr. Thy-Mors 500 kr. Desuden blev der på årets sommerlejr indsamlet 513,50 kr.

8 UDLAND I Colombia dræber de studerende Rune Møller Stahl, DSF, SUF og Enhedslisten sesdommere blevet udskiftet, fordi de kom for tæt på de ansvarlige. I juni var en delegation fra Danske Studerendes Fællesråd, DSF, i Colombia, for at få et billede af den politiske situation på universitetsområdet, og støtte den colombianske studenterbevægelse i deres kamp mod forfølgelse og neoliberale reformer. De fleste kender sikkert Colombia for den væbnede konflikt mellem venstreorienterede guerillagrupper og den USA-støttede regering under Alvado Uribe. Colombia er imidlertid også præget af en lang række af andre sociale konflikter og bevægelser, mest markant på det faglige område og uddannelsesområdet. Colombia er i dag et af de farligste steder at være studenterpolitisk aktiv, og aktivister oplever massiv forfølgelse fra myndigheder og paramilitære grupper. Alene i de sidste år er otte studenterledere blevet dræbt, og et stort antal lever som internt fordrevne. Højspændt politisk klima Det er heller ikke småting, de colombianske studerende kæmper mod. Som en del af frihandelsaftalen med USA, har Uribe-regeringen igangsat en større reformproces, der skal privatisere store dele af den offentlige sektor. På uddannelsesområdet betyder dette, at de offentlige universiteter skal til at betale pension til underviserne af deres budgetter til undervisning og forskning. Et forslag som på et enkelt universitet kunne komme til at koste op mod 40% af budgettet. Flere steder er egenbetalingen allerede blevet tidoblet, som følge af regeringens nedskæringer. De studerende frygter foto: Rune Møller Stahl med rette, at regeringens planer er et direkte angreb på de offentlige universiteter, og de fleste universiteter var derfor besat eller i strejke fra maj måned og indtil sommerferien. Samtidigt sørgede flere bølger af landsdækkende demonstrationer, for at det politiske klima var højspændt. Massiv repression Ikke overraskende er de studerendes protester blevet mødt med massiv repression. Flere steder har politiet anvendt det brutale antiterrorkorps ESMAD, til at rydde fredelige besættelser, og mange aktive er fængslet eller tilbageholdt. Samtidigt er regeringens eneste svar på den massive modstand mod deres reformprogram, at fordømme de protesterende som statsfjender og guerilla-infiltratorer. Senest blev studenterlederen Diego Marin, beskyldt for at være terrorist af præsidenten i en direkte TV-debat. En beskyldning som gør ham til et direkte mål for de paramilitære grupper.»politiet startede meget hurtigt med at skyde mod de studerende, der forsøgte at flygte ud af universitetsområdet. Johnny Silva blev skudt i nakken, og var død ved ankomsten til hospitalet«forværret situation Sikkerhedssituationen på universiteterne er gradvis blevet forværret siden præsident Uribes valg i Uribes såkaldte fredsplan har betydet, at kampen mod guerillaen er blevet optrappet massivt, mens den påståede afvæbning af de højreorienterede paramilitære grupper, mere har haft karakter af amnesti for drab og forfølgelser. Studenteraktivister kan fortælle, at der nu er paramilitære grupper til stede på alle universiteter, hvor de overvåger de studerende, udsteder dødstrusler mod politisk aktive eller kritiske studerende, og nogle gange fører disse trusler ud i livet. Et eksempel på den kritisable situation kunne opleves på Universidad de Valle i Colombias næststørste by Cali. Her er tre studerende og én underviser blevet dræbt siden 2005, og studenterråd og sociale bevægelser modtager rutinemæssigt trusler via eller plakater på universitetet. Johnny Silva En af de dræbte var en 19-årig studerende ved navn Johnny Silva. I 2005 deltog han i en fredelig besættelse af universitetet imod frihandelsaftalen med USA, da ESMAD stormede universitetet. Politiet startede meget hurtigt med at skyde mod de studerende, der forsøgte at flygte ud af universitetsområdet. Johnny Silva blev skudt i nakken, og var død ved ankomsten til hospitalet. Siden 2005 har Johnnys forældre og studiekammerater forsøgt at få de skyldige draget til ansvar. Men efterforskningen er blevet forhalet og saboteret af myndighederne. Siden 2005 er hele ni undersøgel- Massiv modstand På trods af den massive repression lader de colombianske studerende sig ikke kue. Gennem de sidste år har de i flere omgange gennemført store kampagner, med besættelser og strejker i protest mod regeringens nedskæringer og privatiseringer, og amerikansk indblanding. Samtidigt bærer universiteterne direkte fysisk præg af de studerendes modstandsvilje; mange steder er der ikke en mur som ikke er overmalet med politisk graffiti eller vægmalerier. ACEU, som er Colombias største studenterorganisation og DSF s samarbejdspartner har siden opstarten i 1998, fået lokalgrupper på alle offentlige universiteter, og er i dag en af de klareste røster i landet, når det handler om at bekæmpe de neoliberale reformer, og den massive forfølgelse af kritikere af regeringen. Colombia Studen Watch Selv om de er stærke og velorganiserede, har den colombianske studenterbevægelse dog akut brug for hjælp og assistance. Mest i form af international opmærksomhed på de menneskerettighedskrænkelser de dagligt oplever. Derfor har det meste af den danske elev- og studenterbevægelse gået sammen i netværket Colombia Student Watch, der skal sørge for at Uribe-regeringen, og deres støtter i Europa og USA, ikke uforstyrret kan fortsætte deres forfølgelse af kritikere og sociale bevægelser. For mere info: ACEU Colombias nationale studenterunion Danske studerendes fællesråd KORT NYT Nye ansigter på Landskontoret Ingermarie Dyrberg er 56 år og bor med sin familie på Indre Nørrebro, hvor hun er aktiv i beboer- og skolepolitik. Jeg er gammel 70 er-marxist, så jeg synes jo det er fedt at være tilbage i miljøet, siger Ingemarie. Ingermarie er Cand. mag. i dansk og tysk med en bred arbejdserfaring som bl.a. gymnasielærer, uddannelseskonsulent og projekt- og administrationsmedarbejder. Signe Færch har været midlertidig ansat i foråret, og er derfor ikke et helt nyt ansigt. Hun har studeret på RUC, hvilket hun nu holder en længere pause fra. Signe er 25 år og bor på Nørrebro, hvor hun er aktiv i den lokale Enhedsliste-afdeling. Jeg glæder mig supermeget til at komme i gang. Landskontoret er et fedt sted at være, og jeg synes, jeg har en masse ideer til hvordan det kan blive endnu bedre, siger Signe. Landskontoret er med ansættelserne af Ingermarie og Signe endelig oppe på fuld normering, og den kønsmæssige balance ser mere fornuftig ud. Hurra og velkommen til!

Angrebet på den danske model

Angrebet på den danske model AUgust 2010 medlemsblad for enhedslisten En headbanger takker af Interview med Thomas Eisler Side 3 Angrebet på den danske model Henrik Herløv Lund tager genopretningspakken under behandling Side 12-13

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

Aktionsdag 2. oktober

Aktionsdag 2. oktober Valgkampsindsamling Indsamlingen til Enhedslistens kommende valgkamp fortsætter. Mens Mærsk og Danske Bank betaler for Venstres valgkamp, så er vi i lommen på dig. Støt Enhedslistens valgkamp på : - Betal

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R m a r ts 2 0 0 8. n r. 2 2 6. 2 6. Å R G A N G Send os din email-adresse og bliv abonnent på det nye netmagasin! Glæd dig til netmagasinet Fra næste nummer sker der en større omlægning af Socialistisk

Læs mere

Kommunevalg 2013 TEMA

Kommunevalg 2013 TEMA september 2013 nr 49 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunevalg 2013 Enhedslisten ser ud til at få sit helt store kommunale gennembrud, når danskerne går til valgurnerne i november. Rød+Grøn ser nærmere

Læs mere

Socialisme: Mangfoldighed og fællesskab

Socialisme: Mangfoldighed og fællesskab Ny frist for HB-opstilling På grund af få opstillede til Hovedbestyrelsen, så besluttede HB-mødet den 21. april, at forlænge fristen for opstilling til den 2. maj kl. 12. Især Enhedslistens mange kompetente

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

Frank Aaen i jakkesæt

Frank Aaen i jakkesæt Frank Aaen i jakkesæt En lille julespøg fra et tøjfirma i december på Christiansborg Slotsplads. Frank Aaen udtaler i den sammenhæng at han ikke har modtaget honorar og desuden ikke agter at benytte sig

Læs mere

LÆRERNE I DAG - DIG I MORGEN

LÆRERNE I DAG - DIG I MORGEN [Nummer 328 16. april, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK LÆRERNE I DAG - DIG I MORGEN eb gr an s en ng ri ge re pe op st vi n ka en m m Kun sa SIDE 02 LærerkamP & Lockout Regeringen

Læs mere

EL vælger pengeinstitut med holdning

EL vælger pengeinstitut med holdning EL vælger pengeinstitut med holdning Enhedslisten bruger fremover Merkur Bank, der låner penge ud til gode formål som miljø, økologi og sociale projekter. Vores konto til indbetalinger er nu reg.nr. 8401,

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3 Enhedslistens årsmøde 2013 Enhedslistens firetyvende årsmøde Årsmødehæfte 3 Kære årsmøde-deltagere Velkommen til Enhedslistens 24. årsmøde. Forude venter 3 spændende dage. Du sidder her med det samlede

Læs mere

KOMMUNALT OPRØR. Fogh under pres LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER

KOMMUNALT OPRØR. Fogh under pres LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER OKTOBER 2006. NR. 211. 24. ÅRGANG KOMMUNALT OPRØR Fogh under pres LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER UNGDOMSHUSET AKADEMISERING 31 AF UDDANNELSERNE OPRØR I MEXICO BORGERLIGT SVERIGE DISKUSSION I CUBA FØLG MED PÅ

Læs mere

FRA VELFÆRDSBEVÆGELSE TIL LIGELØNSBEVÆGELSE

FRA VELFÆRDSBEVÆGELSE TIL LIGELØNSBEVÆGELSE FRA VELFÆRDSBEVÆGELSE TIL LIGELØNSBEVÆGELSE DE OFFENTLIGE KVINDEFAGS KAMP FOR LIGELØN I FORBINDELSE MED FORLØBET OMKRING OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2008 ASTRID ELKJÆR SØRENSEN INDLEDNING I denne artikel

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

SPARK LØKKE AF TABURETTEN

SPARK LØKKE AF TABURETTEN [Nummer 299. 15. juli, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK SPARK LØKKE AF TABURETTEN SPARK LØKKE!! Læs om konsekvenserne af Løkkes, Pias og Lenes katastrofepolitik. Læs side 2, 3,

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

Borgmesteren siger farvel

Borgmesteren siger farvel Februar 2013 nr 43 Medlemsblad for Enhedslisten Borgmesteren siger farvel Mikkel Warming forlader Københavns Rådhus efter 19 år i borgerrepræsentationen. Dermed må Enhedslistens københavnere vælge mellem

Læs mere

Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang

Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang WWW.SOCIALISTER.DK Foto: Mette Kramper Kristensen [Nummer 332 1. oktober, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] T E T I R A SOLID Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang KRITISK KULTUR Læs

Læs mere

Klar, parat, valgkamp! TEMA

Klar, parat, valgkamp! TEMA november 2013 nr 51 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Klar, parat, valgkamp! Enhedslisten er klar til et brag af en kommunal og regional valgkamp. Rød+Grøn er taget en sidste tur ud i landet for at tage

Læs mere

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN?

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN? [Nummer 302. 1. oktober, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VI VIL IKKE BETALE FOR KRISEN MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA Det er ikke kun i Europa, i lande som Grækenland og Spanien,

Læs mere

TIL DE RIGE FRA DE FATTIGE KLIMATOPMØDE I KØBENHAVN BANDEKRIG - ER MERE POLITI SVARET? FRA KOLD TIL VARM KRIG WWW.SOCIALISTER.DK.

TIL DE RIGE FRA DE FATTIGE KLIMATOPMØDE I KØBENHAVN BANDEKRIG - ER MERE POLITI SVARET? FRA KOLD TIL VARM KRIG WWW.SOCIALISTER.DK. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 287. 19. marts, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] KLIMATOPMØDE I KØBENHAVN Alle, der bekymrer sig om den globale opvarmning, har øjnene stift rettet mod klimatopmødet i

Læs mere

Nr. 13 16. årg. 2012 22. juni - 6. juli Støttepris 20 kr. TEMA: Globale angreb - Global modstand

Nr. 13 16. årg. 2012 22. juni - 6. juli Støttepris 20 kr. TEMA: Globale angreb - Global modstand 200.000 på gaden i Italien mod nedskæringer, krise og arbejdsløshed. Rom 16. juni 2012. Foto: CGIL Italien: FOR ARBEJDE OG VELFÆRD Nr. 13 16. årg. 2012 22. juni - 6. juli Støttepris 20 kr. TEMA: Globale

Læs mere

Landskontorets nye boss. maj 2012. Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange.

Landskontorets nye boss. maj 2012. Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange. maj 2012 Medlemsblad for Enhedslisten Landskontorets nye boss Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange. Side 3 Energiaftalen s6-7 Hjælp de

Læs mere

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007 Forslag Enhedslistens 18. årsmøde Den 4.-6. maj 2007 Korsgadehallen, Nørrebro 1 2 Enhedslistens 18. årsmøde Oversigt over forslag og ændringsforslag 1.2 Dagsorden for årsmødet Hovedbestyrelsen 2.1 Beretning

Læs mere

Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke TEMA

Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke TEMA December 2013 nr 52 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke Enhedslisten er braget ind i landets kommuner og regioner med sammenlagt 134 mandater. I København bliver

Læs mere