MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr december 41. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 13 3. december 41. årgang 2008-2009"

Transkript

1 MOK Issn info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr december 41. årgang Julepynt til dig... Klip ud og hæng op. Lim evt. siden på noget pap først, så holder de også til næste jul. (Du kan printe dem ud i farver fra MOK i pdf-udgaven,

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: TLF: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2008/2009 Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½"-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Vedhæftet på adressen OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: MOK Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: Denne MOK nr 13, årgang 41 udkommer Valg starter. Stem via punk.ku GIM/MIKAM holder julehygge kl. 16 hos Nino FADL infomøde om KBU kl i LU. Laaang fredagsbar læse, læse, læse søndag i advent MOK's DEADLINE - SIDSTE MOK DETTE SEMESTER! KULTMED holder månedsmøde i lille mødesal. FADL holder julebanko for medlemmerne. SAKS månedsmøde kl på kemigangen. redaktion

3 Ugens Faglige Quiz Svaret på sidste uges quiz var: Torsade des pointes, som er en rytme, der i øvrigt er stødbar... (hvis patienten er pulsløs og respirationsløs) Vinderen, som har vundet den fine bog af BS Christiansen Et liv på Kanten signeret af profeten selv, blev: Martin Malling fra 1.semester. I denne sidste faglige quiz dette semester, skal I Gætte, hvor mange stereoisomerer der findes af Etambutol? (antibiotika) Skriv dit svar til senest mandag d. 8/12 kl Mærk mailen quiz og huske at skrive dit telefonummer også, så vi kan komme i kontakt med dig hvis du vinder. Hilsen Michael og Mikael/redaktionen QUIZ & STYRENDE ORGANER SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Dorte Hørlück Lundsager, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Hanne Buchwald B (OSVAL I) Sekretariat for Klinisk Undervisning - Rigshospitalet (SKU-) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Mandag - torsdag kl Fredag lukket Sekretariat for Klinisk Undervisning - Hvidovre (SKU-HVH) Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre. Tlf: Mail: Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent Marianne Sørensen Træffetid: Hver dag fra Sekretariat for Klinisk undervisning - Herlev (SKU-HEH) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Husk at næste nummer af MOK er årets sidste - på forhånd godt nytår! 3 SUND-info - Nyhedsbrevet fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Udpluk af SUND-info Nr november 2008 Læs det du er gået glip af i din punkt. ku inbox. Nordea-fonden giver 150 mio. kr. til etablering af Center for Sund Aldring Med en generøs uddeling til SUND på 150 millioner over 5 år og med udsigt til yderligere 150 mio. efter de første 5 år står Nordea-fonden bag etableringen af et nyt forskningscenter Center for Sund Aldring, CESA, på Københavns Universitet. Centeret skal skabe ny viden om, hvordan flere mennesker kan få længere og bedre livskvalitet og et sundt liv hele livet. Center for Sund Aldring blev offentliggjort ved et pressemøde på SUND den 25. november med efterfølgende præsentation for SUNDs medarbejdere og inviterede gæster i Dam Auditoriet. I Center for Sund Aldring skal forskerne studere aldringens mysterier i livsforløbet og udfordringer fra celle- til befolknings- og samfundsniveau. Centerets virke er samlet om fem forskningstemaer. I øjeblikket indgår 23 forskere - de fleste fra SUND. Der deltager også forskere fra HUM og SAMF og fra USA deltager professor Vilhelm Bohr. I løbet af 2009 forventer CESA at knytte yderligere to udenlandske topforskere til centeret. På længere sigt vil op mod 100 ansatte være tilknyttet CESA. Baggrunden for bevillingen er den stigende befolkningsandel af ældre, ikke bare i Danmark men overalt på kloden. Den voksende ældregruppe er samfundsmæssigt en sundhedsøkonomisk udfordring og derfor er det centerets mål at bidrage med viden om aldring og aldringsprocesser og at bidrage til forebyggelse af aldersbetingede sygdomme. Aldringsprocesser ledsager os fra tidligt i livet, og menneskelig adfærd og livsstil påvirker helbredet og livsforløbet. Centret skal forske i, hvordan mennesker kan få en sund og aktiv livsbane, og i hvordan vi kan begrænse belastningerne af aldersrelaterede biologiske forandringer samt kroniske sygdomme som demens, hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Resultaterne af den nye tværgående forskning vil gavne den enkelte, familien og samfundets sundhedsøkonomi. Forskningen i Center for Sund Aldring vil have nært samspil med IARU-netværket om Ageing, Health and Longevity som Københavns Universitet er tovholder. Centeret vil de første år være et netværkssamarbejde mellem de involverede forskergrupper. På længere sigt er det intentionen, at CESA skal huses i det nye Panumtårn, der ønskes opført i tilknytning til Panum-komplekset. Yderligere information: ku.dk RUNDT OM CAMPUS Udskiftning af udvendige loftsplader ved hovedindgangen på Blegdamsvej Asbestholdige loftsplader udskiftes sammen med belysningen i området mellem hovedindgangen og bogladen. Udseendet vil være det samme som i porten under kantinen, og arbejdet forventes afsluttet inden jul. Cykelparkering Alle cykler skal fremover stilles i et cykelstativ. Runde cykelstativer findes på den åbne plads mellem bygning 1 og 9. Overdækkede cykelstativer findes mellem køkkengård og p-plads og indebærer en gåtur på 3 minutter til hovedindgang. Når loftarbejdet ved hovedindgangen er afsluttet og afspærringen fjernet, skal der fremover ikke stå og smides cykler her. Adgangsforløbet fra Blegdamsvej frem til hovedindgangen er en brandvej, der ikke må blokeres. Det er således ikke tilladt fremover, at stille cykler mellem hovedindgangen og bogladen. Cykler, der efter driftsafdelingens skøn er stillet uhensigtsmæssigt, vil blive flyttet til et cykelstativ. Til hjælp for afviklingen af dette vil der være synlige gårdvagter i området om morgenen.

4 4 STYRENDE ORGANER Renovering af gavle mod Nørre Allé Som led i asbestrenoveringen udskiftes de gamle bølgeplader på facaderne i de 3 indhak mod Nørre Allé. Der udføres samtidig en murværksrenovering af revnede murstenshjørner sammesteds. Ombygning af gæsteboliger til nyt studenterhus Arbejdet på det nye studenterhus er påbegyndt og forventes afsluttet om ca. 5 mdr. I næste SUND Nyt redegøres der detaljeret for projektet og fremtidig anvendelse af det nye hus. Rengøring af altaner Panum-komplekset har ca. 2 km udvendige altangange. Inden jul vil disse være gennemgået og rengjort. Askebægre vil blive fjernet, da det kun er tilladt at ryge i gården m. hundeskulptur, samt foran hovedindgang og foran tandlægeindgangen. Undervisningslokale og Rum er blevet omdannet til et stort rum. Rum er blevet tømt. Næste skridt er at udarbejde et overslag på omkostningerne forbundet med at gøre lokalerne egnede til undervisning. Professor Dan Milea holder tiltrædelsesforelæsning den 4. december i Glostrup Torsdag den 4. december kl afholder professor Dan Milea sin tiltrædelsesforelæsning med titlen Neuro-ophthalmology, a multidisciplinary approach. Present and future. Arrangementet foregår i auditorium C, på Glostrup hospital. Efter forelæsningen er hospitalet vært ved en frokostreception. Alle er velkomne. 21. oktober 2008 NOTAT Kort resumé af møde i Undervisningsudvalg for semester d. 20. oktober 2008 Tilstede Peter Skinhøj, Mikael Rørth, Vibeke Løgager, Frida Karin Emanuelsson, Niels Høiby, Torben Schroeder, Jan Pødenpant, Merete Waage-Nilsen, Rita Dalhammer, Susan Post (Ref.) Afbud fra: Peter Bytzer, Niels Erik Bille Brahe. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med punkt til evt.: Handlingsplan og strategi. 2. Godkendelse af resumé fra d. 27. maj 2008 Godkendt Det godkendte resumé, uden TO-DO -liste, sendes til: MOK Underviserne på 6. og 8. semester 3. Gennemgang af TO-DO -liste Listen gennemgået og opdateret se venligst denne fra punkt 4 til og med punkt 11 på dagsordenen. Yderligere kommentarer til TO-DO -listen: Vægtning og offentliggørelse: Mikrobiologikurset er opdateret og forkortet jvf. rapport til studienævn. PS og NH har udgivet ny bog: Klinisk Mikrobiologi og Infektionsmedicin. Der er ligeledes udkommet en film om sygehushygiejne. Derudover bred debat hvorledes vægtning af eksamensspørgsmål kan fordeles rimeligt, men ikke forudseligt, i forhold til de enkelte specialer Optimering af 6. og 8. semesters eksamen: Her var bred debat om forskellen på de to eksaminer. Eksamensresultater: Debat om brugen af den nye 7-trins skala. 12. Evt. TS: Handlingsplan og strategi: OBS! SE HER! Dekanatet nedsætter arbejdsgruppe om Panumtårnet I KUs perspektiv- og investeringsplan er der foreslået en overordnet plan for indretning og fornyelse af bygninger og infrastruktur. Perspektivplanen blev behandlet af bestyrelsen den 9. september Bestyrelsen besluttede at igangsætte en forundersøgelse og planlægning af 2 nybyggerier på Nørre Campus, nemlig Panumtårnet og Niels Bohr Science Park. På SUND er dekanatet ved at nedsætte en arbejdsgruppe, som sammen med rådgivere og Campus Plan & Byg (BYG) frem til februar 2009 skal arbejde med funktion og indhold i nybyggeriet af Panumtårnet, samt med hvordan renovering af gamle Panum kan indtænkes i den samlede plan. Samtidig er der på KU nedsat arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med andre vinkler fx finansiering/økonomi, proces/tidsplan og kommunikation. Vi følger op med mere information herom i SUND-info, på Lundsgaardmødet og TAP mødet i december, ligesom vi også overvejer i begyndelsen af det nye år at invitere til gå-hjem-møde, måske en 2-ugers blog osv. Det er vigtigt at alle får mulighed for at involvere sig i tanker og drøftelserne om fremtidens SUND. Gruppens består af: Ole William Petersen, institutleder (formand) Arnold Boon, fakultetsdirektør Søren Buus, professor Niels Keiding, professor Claus Juul Løland, adjunkt Charlotte Mehlin Sørensen, adjunkt Karin Moresco, laboratoriefuldmægtig Rita Lintner, laboratoriefuldmægtig 2 studenter (endnu ikke udpeget). Yderligere information: Trygfonden bag tilbud om brandskole på SUND Arbejdsmiljørådet på KU har besluttet at tage imod Trygfondens tilbud om at gennemføre en brandskole på de enkelte fakulteter for både studerende og ansatte. Brandforebyggelses- og brandbekæmpelsesskolen er delt i et webbaseret og et praktisk forløb. FAMU skal til februar beslutte, om og for hvem brandskolen skal være obligatorisk, men allerede i december vil kampagnemateriale blive ophængt på SUND. Allerede nu er det muligt at logge sig ind via powerlearn.dk/default.aspx og gennemføre den virtuelle del af brandskolen. I foråret gennemføres forskellige praktiske brandøvelser på KU. Redegør kort for ovenstående: Der skal udarbejdes handlingsplan og strategi for hvert enkelt institut som et led i den overordnede plan for KU. Der afholdes workshop for Institut for Intern medicin og Kirurgi d. 1. december 2008 invitation er udsendt. Der afholdes workshop for Institut for Ortopædkirurgi og Intern Medicin d. 3. december 2008 invitation er endnu ikke udsendt. Opsamling på brainstorm for undervisningsudvalget for 7. og 9. semester præsenteres kort. SP vedlægger ovenstående til resumé med henblik på opsamling på næste møde sættes på TO-DO - liste. Forslag og ideer sendes til SP inden næste møde. Herefter brainstorm: Vigtigt at integration i undervisningen fremhæves på 6. og 8. semester. Forskningsbaseret undervisning/evidensbaseret undervisning. Undervisningsmuligheder (emne til TO-DO liste) Herefter debat om anvendelse af pædagogik i undervisningen. NH: Har afholdt møde med Jørgen Olsen og repræsentanter fra ISIM ifm. at JO ønsker at ændre og forenkle strukturen i Studienævnets udvalg, så Studienævnets nuværende forskellige semesterudvalg erstattes af et bachelorudvalg og et kandidatudvalg. I Bachelorudvalget skal der bl.a. fra ISIM væren en repræsentant for 5. semesters (Mogens Holst Nissen er foreslået) og en for 6. semester (NH er foreslået) Vedr. 6. semesters eksamen har der været forskellige udmeldinger om hvor vidt arbejdsmedicin og videnskabsteori skulle udgå af eksamen. FKE: På vegne af studerende ønskes farmakologi mere Uanset om brandskolen bliver obligatorisk eller ej, er det en rigtig god ide at benytte chancen for at blive bedre til at forhindre og slukke en brand både i hjemmet, på studiet og på arbejdspladsen. Netbaseret Sladretavle samler viden og dialog om miljø på KU Hvor meget CO2 udleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet? Hvor gode er vi til at sortere affaldet? Hvor højt er varmeforbruget? Og hvor meget belaster vi miljøet i forhold til de øvrige fakulteter? Disse og mange andre spørgsmål kan du nu få svar på, hvis du besøger Sladretavlen - en ny hjemmeside om KU og miljøet. Sladretavlen, der er en del af KU s forestående kampagne Grøn Campus går bag om KU s grønne regnskab og fortæller historierne bag tallene. Og ikke mindst er der gode råd til, hvordan brugerne selv kan bidrage til et grønnere campus. Sladretavlen afslører at de våde fakulteter (FARMA, LIFE, NAT og SUND) er dem, der bruger mest el, vand og varme på KU. En af de helt store energi-slugere er laboratoriernes stinkskabe. Af Sladretavlen fremgår, at et enkelt stinkskab hvert år bruger lige så meget el som en familie i et parcelhus. På Sladretavlen findes artikler, gode råd og overraskende fakta. Det er også muligt at skrive en kommentar, bidrage med gode ideer eller deltage i forskellige afstemninger om miljøforhold. Sladretavlen vil blive opdateret i takt med, at der kommer nye resultater eller bliver iværksat grønne indsatser. Sladretavlen er det forslag, som vandt KU s Grøn Stafet-konkurrence i begyndelsen af året. Forslaget kom fra stud.scient. i naturressourcer Torben Frandsen og videnskabelig assistent Kim Skov Jensen. Yderligere information: SUND-info findes også i elektronisk form på fakultetets hjemmeside på SUND-info udkommer hver 2. fredag året rundt undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til SUND-info bedes sendt per til informationsmedarbejder Michael Loua, Deadline er 24 timer før udgivelse. klinisk orienteret. Farmakologer kunne evt. indgå i temagennemgang samt have en repræsentant i undervisningsudvalget. NH foreslog, at Farmakologerne deltager i udvalgsarbejdet vedr. koordinering og ensretning af undervisningen i temaerne C til H. I den forbindelse kunne radiologerne også deltage i udvalgsarbejdet, hvor det var relevant. TS: Struktur for udvalget - oversigt fra undervisere kan fås hos JBL og TS. Sættes på dagsorden til næste møde. 13. Møder for E2008 Tidspunkt for møderne: kl i lille mødesal på Panum Mandag d. 24. november Foreløbig dagsorden til næste møde Foreløbig dagsorden til næste møde. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af resumé fra d Gennemgang af TO-DO liste se venligst denne 4. Struktur for udvalget. 5. Elektronisk udsendelse af eksamensopgaver 6. Fastsættelse af mødedatoer for F Evt. Punkter til dagsorden, bedes være undertegnede i hænde senest et uge før mødet. Mvh. Susan Post SKU-HVH

5 STUDIETILBUD CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE 5 GRATIS KURSER CeKU lbyder GRATIS a enkurser l ALLE studerende på semester, som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder. Det er en god mulighed for at forberede sig l det kliniske ophold på 7. og 9. semester, l 9.semesters OSCE-eksamen eller l akut pa ent eksamen på 12. semester, og l at genopfriske færdighederne inden et lægevikariat eller turnus. OM TILMELDING Du får nu svar med samme om du har fået plads på kurset. Hvis kursus aflyses, får du de e at vide senest 3 dage før kursus. Tilmelding l alle kurser kører e er først l mølleprincippet, så lmeld dig i god d. DATOER OG TILMELDING Alle kursusdatoer kan ses på: Tilmelding er påkrævet og sker på: NB. Til alle kurser anbefales det, at man medbringer lidt at drikke og spise. AFBUD Hvis du udebliver uden at melde a ud, har du karantæne for deltagelse i de gra s a enkurser på CEKU. Du melder a ud på: Kombikursus (18 pladser) IV Adgang Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, anlæggelse af venflon på realis ske fantomer og anlæggelse af venflon på hinanden Sutur Gennemgang af suturering i skadestuen, infiltra onsanalgesi og materialevalg, suturering på fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende sutur og sutur med lbages ng. Kateter Teore sk undervisning i steril kateteranlæggelse, steril anlæggelse af kateter på realis ske fantomer. Journaloptagelse og Objek v Undersøgelse (12 pladser) Målet med kurset er at give studerende redskaber l at kunne optage en fuldstændig journal og henvender sig derfor primært l studerende som er i begyndelsen af deres første kliniske ophold, l 6. sem studerende med særlig interesse eller som brush up for andre. Kurset indeholder: Introduk on l journalens opbygning, gennemgang og træning i anamneseoptagelse samt den objek ve undersøgelse. Basal Neurologisk Undersøgelse (12 pladser) Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange medicinstuderende er en svært lgængelig disciplin. De e er et kursus i de prak ske færdigheder, der bruges ved undersøgelsen. Kurset indeholder: Gennemgang af den neurologiske undersøgelse samt demonstra on af teknik og diverse håndgreb, indøvelse af systema k i neurologisk undersøgelse, træning i nogle af de vig ge undersøgelser på hinanden, mulighed for at bruge den indlærte undersøgelses teknik på rig ge pa enter samt se eventuelle patologiske fund. OBS! Da kurset gennemføres med rig ge neurologiske pa enter kræver kurset af hensyn l pa enterne lmelding af mindst 6 studerende. Avanceret Genoplivning (6 pladser) Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne udføre korrekt basal og avanceret genoplivning, herunder fungere som team-leder. Kurset indeholder: Teore sk gennemgang af basal og avanceret genoplivning inkl. rytmegenkendelse, defibrillering og medicinering e er gældende europæiske standarder, intensiv træning i prak sk basal og avanceret genoplivning på realis ske fantomer, træning i teamlederfunk onen i diverse realis ske hjertestopscenarier Ledundersøgelse (6 pladser) Kurset er udviklet i samarbejdemed Ovl Michael Krogsgaard og Ovl. Karen Lisbeth Faarvang og er allerede del af den obligatoriske undervisning på 7 semester. Der undervises i generelle og specifikke ledundersøgelser for OE og UE. Omfa er ikke columna. Især relevant for 6 og 9 semester-studerende, før vikariat og for intereserede. Udvidet hudsutur (6 pladser) Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU Undervisningen er lre elagt med læge Mar n Glud fra plas kkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Der vil blive undervist i forskellige avancerede suturteknikker og lokalanalgesi. Kurset er tænkt l alle jer der interesserer jer for suturteknik ud over den basale teknik der undervises i på 7 semester. Det forudsæ es at du har den basale suturteknik på plads. Se mere på: Tilbud fra Studenterpræsten uge 49, 2008 Føljeton ES 2008: Jeg er vejen X Bekymringsløshed Jeg har i mine tidligere klummeafsnit bevæget mig omkring nogle af pilgrimvandrerens syv nøgleord. Den planlagte og bevidste gang ad en kortere eller længere vej kan på en god måde flytte vandrerens fokus til andre områder, end dem, der får mest opmærksomhed i det daglige liv. Dagens fokusområde er bekymringsløshed, billedmæssigt og konkret symboliseret ved pilgrimmens bredskyggede hat. Den værner mod sol og regn, og gør vandreren i stand til at leve i nuet uanset vejret altså de ydre omstændigheder. Nu kan der jo være al mulig grund til at bekymre sig. Får jeg mon mad i aften? Bliver min mor rask? Kan jeg bestå eksamen? Får jeg styr på julegaverne i tide? Og det skal man ikke holde op med. Bekymring er jo et tegn på at man er til stede i sit liv og ikke er ligeglad. Men de fleste af os kunne nok sætte pris på en pause fra de evindelige bekymringer. Det er slet ikke så let, for de sniger sig jo ind på os. Men det viser sig, at det faktisk er muligt, at skabe sig et afgrænset bekymringsløsheds-rum, når man giver sig selv den opgave at gå. Bekymringerne forsvinder ikke, men de kan sættes på stand-by for en stund så man i højere grad bliver i stand til at leve i nuet at gribe dagen; Carpe Diem. Det frisættende er i høj grad, at det rum, som man skaber, har en kendt ramme. Man kan være forvisset om, at bekymringerne og grundene til dem, er der endnu, når van vender tilbage fra sin vandring, men at de måske også kan være lidt nemmere at håndtere, når de har været lidt på afstand. Lad nissehuen være din bekymringsløshedshat i december, og gå hen og giv dig selv med eller uden alkohol i blodet pauser fra bekymringerne. Det er en dejlig gave, som kan bruges igen og igen. I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen?[ ] Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. (Matt. 6, 31-34) (Se billeder mv. på studenterpræstens blog: Lise Lotz, akademisk medarbejder for studenterpræsten Strikkecafeen Den Røde Tråd Tid: torsdage Sted: Sankt Hans Torv 30 Der er altid plads til flere omkring bordet. Begyndere, hurtige, triste, erfarne, unge, snakkesalige, gamle, langsomme, kreative, tavse, glade, perfektionister. Alle er velkomne! Vi supplerer næsten altid strikkeriet med god hjemmebagt kage og dejlig kaffe. Og snak. Og udveksling af ideer. Og hjælp og støtte til strikketøj, der driller. Og mere snak. Det er gratis at være med men sparegrisen tager gerne imod et lille bidrag. Kontakt mig, hvis du vil vide mere. Lise Lotz, akademisk medarbejder (SMA) Sidste-torsdag-i-månedenfilmcafé med filmoplæg og filmforevisning. Studentermenigheden byder på mad og drikke undervejs. Tid: 27. november 2008 kl slut: Mødested: Ny KUA, Njalsgade 80, lok Julehygge for alle studerende på KUA Tid: Fredag den 28. november hygge fra kl. 16; buffet kl Sted: Café Mødestedet, Gl. KUA Pris: Buffet koster kr. 20 Tilmelding til buffet en: senest den 26. november Alle studerende inviteres til juleknas, juleklip og julesang. Studentermenigheden på KUA s kor med Sofie Schelde som korleder optræder og synger op til fælles julesang. Kl er der lækker buffet, hvor man kan spise alt hvad man kan for kr. 20. Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 12-14, torsdag 11-13) eller bestil en tid på eller Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal giftes eller have dit barn døbt. /

6 6 NEUROBIOLOGY RESEARCH UNIT S CHRISTMAS SYMPOSIUM December 12th 2008, 9:00-15:45 Auditorium 93, Entrance between Juliane Maries Vej 20-22, Rigshospitalet 9:00-9:15 Welcome: Neurobiology Research Unit Prof. Gitte Moos Knudsen 9:15-10:30 Morning session --- Chair: Morten Ziebell Direct recordings from the human brain during self-recognition. Jan Kalbitzer BDNF-mediated 5-HT2A down-regulation possible involvement of PSD-95, Martin Santini The Rat - Cute and Helpful and Maybe Soon to Have Memory Loss; Creating an Alzheimer s Rat, Mona El-Sayed Serotonin and Energy Balance, Mette Thorlund Haahr FP-CIT vs. PE2I (The tracerbattle), Signe Holm-Hansen Coffee 11:00-12:00 Gæsteforelæsning Johannes Møllehave: Om bevidsthed Lunch 13:00-14:15 Afternoon session --- Chair: Anders Ettrup Separate neural systems for evaluating risks and outcomes in decision making, Olaf B. Paulson 5-HT2A degeneration in APP/PS1 Alzheimer s disease model, Peter Vestergaard Jensen Clinical amyloid imaging: An update, Steen Hasselbalch To BDNF or Not to BDNF: Is that the question for the 5-HT2A-R? Anders Bue Marcussen Required time delay from 99mTc -SHMPAO injection to SPET data acquisition, Gerda Thomsen Coffee 14:30-15:45 Late session --- Chair: Finn Årup Nielsen Edge-enhancement in PET reconstruction, Jens Munk Hansen CIMBI5 a new 5-HT2A agonist PET tracer, Anders Ettrup Is the 5-HT2A receptor involved in microtubule mediated synaptic strengthening? Christoffer Clemmensen Optimal bolus/infusion ratio for flumazenil, Anetta Claussen A small wiki for personality genetics, Finn Årup Nielsen All are welcome STUDIETILBUD & STUDIEVEJLEDNINGEN MOKs fædre Følgende relevante spørgsmål er indløbet til MOKs fædre: "MOKs Fædre Hej MOKs fædre... Jeg var til Hubertusjagt og var meget imponeret over en mand i ridetøj som talte meget affekteret. Han bad pøplen om at råbe et nifoldigt leve for kongehuset. Mit spørgsmål til MOKs fædre er derfor, hvorfor man altid råber et nifoldigt leve for kongehuset... Jeg mener hvad fedt er der ved ni - det er jo ikke engang et primtal! Love RoN" Da en unavngiven far af et redaktionsmedlem blev ringet om, resulterede det ikke i andet end kampråb mod kongehuset, dommedagsudsagn og spanske gloser. Med røde øre søgte undertegnede i stedet andre kilder, og fik blandt andet følgende svar fra Hofmarskallatet: "Der er ikke nogen entydig historisk forklaring på det nifoldige leve, men traditionen kommer fra hæren: Det er dansk løsen tre gange. Den danske hærs kendetegn var tre hurraer eller tre skud. Når Kongen overtog kommandoen over Hæren udråbtes der tre gange tre hurraer. Første gang ni-tallet kan dokumenteres i forbindelse med et dansk tronskifte er, da Frederik III i 1648 efterfulgte sin far Christian IV, hvor der blev affyret tre salver á ni skud på slotspladsen." Så kære Ron - håber du blewv klogere af svaret. Troels/red. Studievejledningen for Medicin Uge Efterår 2008 Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdag 2/ Rasmus Carter-Storch Onsdag 3/ Josefin Eklöf Torsdag 4/ Malene Esager Liberoth Torsdag 4/ Theis Skovsgaard Tirsdag 9/ Rasmus Carter-Storch Onsdag 10/ Josefin Eklöf Torsdag 11/ Malene Esager Liberoth Torsdag 11/ Theis Skovsgaard Fredag 12/ Gro Askgaard Personlig samtale kan bestilles via NB! Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid, for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver tirsdag Eva Maryl Hver torsdag Eva Maryl Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. Orienter dig på ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 11. sem : Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er:

7 Der skal være plads til begejstring i studenterpolitik. Vi mener, at medicin grundlæggende er et dejligt studie. Studiet skal sikre, at vores samfund også i fremtiden har professionelle og fagligt dygtige læger i sundhedsvæsnet, og nytænkende forskere inden for klinisk, sundhedsvidenskabelig forskning. Vi stiller op af lyst til at gøre en positiv forskel på det studie, vi alle har til fælles. Gør privat ekstraundervisning overflødig Fuldtidsansæt de bedste undervisereog lav faste pensum- og læselister på første del. Bedre sammenhæng mellem fag og klinik Rækkefølgen af fag og klinik på overbygningen skal koordineres, så der ikke går mere end en sommerferie fra teori til praksis. Flere lig på bordene Dissektionskurset trænger til en opgradering. Der er for mange studerende pr. lig. Vi vil også arbejde for følgende: - Afskaf 4-årsreglen - Arbejds- og miljømedicin skal samles - Gode undervisningsplaner på alle kurser - Klinisk beslutningsteori og kliniske guidelines - Koordinering med sundhedsstyrelsen og regionerne - SAU-undervisning skal være dialogbaseret og lærerstyret - Tættere samarbejde med SDU og AU - Øget mulighed for udveksling og overførsel til andre universiteter i uddannelsen - Åbenhed omkring den økonomiske prioritering Læs hele valgprogrammet på HUSK at du kan stemme via PUNKT.KU i perioden december. STUDENTERPOLITIK - VALG! Frit Forum på medicin Simon Krabbe, 25 år, 8. semester, medicin 7 Frit Forum står for handlekraft og holdninger. Vi hænger ikke fast i tidligere tiders paroler og arbejdsform. Jeg vil altid have en kritisk, progressiv centrum-venstre tilgang til tingene, derfor stiller jeg op for Frit Forum. Universiteterne er vigtige institutioner, der ikke kan ses isoleret fra resten af samfundet. Den vigtigste sag for mig er at skabe en bedre sammenhæng mellem fag og klinik på semester. Det er uholdbart at 7. semester fortsat har en nødplan, hvor de studerende har fri 4-5 uger. Løsningen er at lave en ny struktur på semester. Evalueringer skal tages seriøst, og vi har som studerende et ansvar for at evalueringer altid inddrages i udviklingen af studierne, studiemiljøet osv. Det vil jeg arbejde for! Maja Højgaard Nielsen, 22 år, 3. semester, medicin Jeg stiller op for Frit Forum, fordi jeg synes det er vigtigt at tænke universitetets rolle ind i samfundet. Det gælder både i forhold til at gøre universitetet tilgængeligt for så mange så muligt, så vi kan få et veluddannet og konkurrencedygtigt samfund. Og det gælder også når vi skal aflevere mennesker tilbage til arbejdsmarkedet. Konkret vil jeg arbejde for at de første 3 år på medicin bliver mere gennemskuelige, så færre dumper på grund af ugennem-skuelige pensa eller bliver afhængige af egenbetaling til privat ekstraundervisning. Jeg synes det er vigtigt at alle forslag bliver gennemtænkt så de ikke kan bruges af dekanatet og andre til at spare timer i stedet for at opprioritere indsatsen, hvor der er brug for det. Når noget virker dårligt skal det ikke spares væk. Det skal forbedre og nytænkes. Anders Husby, 21 år, 2. semester, medicin Jeg stiller op til universitetsvalget af to grunde: Undervisningen skal være til for de studerende. De bedste undervisere skal kunne fuldtidsansættes, og fagligheden, samt strukturen af undervisningen skal være i top. Kantinemonopolet skal brydes! Der skal være fri konkurrence for mad på Panum. Se mere på Valgflæsk eller din mulighed for at præge studiet hver eneste dag? Nu er det e erhånden et par uger siden valget for alvor er gået i gang, og selvom vi alle har julefrokost- eller eksamenstravlt, bliver vi nok nødt l at forholde os l, at der er udskrevet valg på Universitetet. Derfor skriver jeg som spidskandidat for Medicinerrådet de e indlæg, så I har mulighed for at høre lidt om hvem jeg er og hvad jeg og Medicinerrådet tænker om studienævnsarbejdet det kommende år. Jeg undskylder på forhånd det lange indlæg, men håber at I vælger at læse resten alligevel. Det er trods alt en bedre overspringshandling end Facebook (eller noget). Først vil jeg indrømme at jeg morede mig gevaldigt over den lange liste af ønsker l forbedring af studiet, som var på forsiden af sidste uges MOK. Jeg ville ønske, at jeg kunne love at opfylde alle de præg ge forslag det kommende år, men jeg må nok hellere starte med at indrømme, at jeg ikke tror på valgflæsk. Studienævnsarbejdet handler om andet og mere end kun at arbejde for forudbestemte mål. Det er en dynamisk proces og der sker løbende ng, man ikke kan forudse ved valgets udskrivelse. Derudover handler studienævnsarbejdet om dialog de studerende imellem og dialog med underviserne. At samarbejde om det fælles mål at gøre studiet bedre skridt for skridt. Det er en proces, der tager d, men det betyder bestemt ikke, at der ikke er meget at kæmpe for. Det handler jo trods alt om vores hverdag. Din og min. Hvem er jeg så? Navnet er Steven og lige for øjeblikket holder jeg semesterfri efter 5. semester. Udover at være aktiv i Medicinerrådet og i SundRådet gennem 3 år sidder jeg også i Studenterrådets bestyrelse nu på 2. år. Herigennem har jeg en plads i Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd. Det betyder at jeg udover at have stort kendskab l, hvad som sker på medicinstudiet og på hele fakultetet, også ved, hvad der rør sig overordnet på Universitetet. O e kommer beslutningerne ovenfra og ved at deltage mange steder, har jeg en føling med beslutningsprocesserne. Den erfaring kan jeg bruge i studienævnet på medicin for at arbejde for de studerendes sag. Hvordan så det? Det er jo ikke nemt at vide, hvad der sker for den enkelte studerende på det enkelte semester. Og slet ikke når man som mig er blot er et almindeligt menneske med et liv og en hverdag, og ikke et usandsynligt overmenneske, der kan og ved alt. Jeg er ikke stærkere som kandidat og person end de mennesker, der er ak ve i den organisa- on, der står bag mig. Det er både min største styrke og svaghed. Jeg repræsenterer dem, som deltager i deba en i Medicinerrådet. Jeg tager det med l studienævnet, som vi i fællesskab beslu er på møderne. Vi beslu ede her i e eråret, at vi i Medicinerrådet principielt kun arbejder for det, som den enkelte ak ve har lyst l at arbejde for. Det betyder at vi tager de kampe vi har lyst l at kæmpe. Og intet andet. Ja, det betyder også at der er ng vi ikke arbejder med. Simpelthen fordi vi ikke er nok l at klare det hele. Min opgave er så at tage det, vi arbejder med og beslu er sammen, l studienævnet. Og være uhyggeligt velforberedt og kampklar når der er noget vi virkelig bare SKAL have igennem. Du bestemmer! Det betyder l gengæld også at du har stor mulighed for at få indflydelse og arbejde for netop de sager du brænder for. Det betyder at du kan være med l at præge deba en. Vi er en organisa on som al d har troet på det bedste og stærkeste argument. Derfor ly er vi l alle, som tager sig d l at skrive på vores åbne mailingliste mr-ak ku.dk eller komme på vores åbne møder, der finder sted en gang om måneden. Hvad tror jeg så overhovedet på? Det er ikke fordi Medicinerrådet eller jeg mangler ideer, visioner, drømme eller håb for medicinstudiet. Jeg ønsker og arbejder for mere klinik på basisdelen, mere valgfrihed og bedre undervisning. Men det gør vi jo alle sammen hele den! Det, jeg l gengæld ikke har, er et valgprogram. Eller 10 teser. Jeg har ingen valglø er. Intet valgflæsk. Det eneste, jeg lover, er, at du har mulighed for at være med l at bestemme. Men det kræver at du tør blande dig i deba en og kæmpe for en sag! Med venlig hilsen Steven Andersen, kandidat l Studienævnet for Medicin for Medicinerrådet Følgende personer er ops llet for Medicinerrådet: Steven Andersen Line Engelbrecht Jensen Kim Bartholdy Jensen Hans Jakob Hartling Maria Schwensen Joachim Mygh Sidsel Hald Rahlf Line Malmer Madsen Sabrina Eliasson Anne K. Holm Rasmus U. Pinnerup Chris na S. Dalbøge Laura Sommer Hansen Anna Sofie K. Hansen Chris an Dobrzanski

8 STUDENTERPOLITIK - VALG! 8 SundRådet Der er valg på KU! Der er brug for din stemme! Stem! Nyt rhus S nte tude til ba! erne upp sisgr Nørre Cam Citronm åner -og citon månefice! ring på K U pus festiv al! Basis gru Basis ppe Powe grup peba r! r! SundRådet/Medicins kandidat til AR Christian Dobrzanski læser på 9. sem. og har været engageret i SundRådet og studenterpolitik i tæt på tre år. Christian repræsenterer som basisgrupperepræsentant SUNDs basisgrupper og foreninger overfor dekanatet i Studenterforum og som fakultetsrepræsentant SUNDs fagråd i Studenterrådet v. KUs bestyrelse. Christian er også aktiv i FADL samt medstifter og formand for både PUC (Panums dykkerklub) og KultMed (SUNDs nye coole basisgruppe). Herudover har Christian tidligere også været aktiv i både IMCC Exchange og SIMS. Christian Dobrzanski SundRådet/Medicins kandidat til AR Som SundRådets kandidat kæmper Christian for et optimalt undervisnings- og socialt rum på SUND og vil sikre, at ALLE SUND studerende, uanset partifarve, ALTID gives mulighed for at blive hørt og lyttet til! Hvad laver SundRådet? SundRådet arbejder med sager på fakultetsniveau, dvs. ting der vedrører ALLE studerende på SUND. SundRådet har en studentersocial funktion som paraplyorganisation for alle SUNDs basisgrupper og foreninger og en studenterpolitisk funktion som fakultetsråd for alle SUNDs fagråd (dvs. vi repræsenterer MedicinerRådet, Odontologisk Forening, FSV fagråd, Biomedicinsk fagråd, Humanbiologis fagråd og Civil ing. med-tek. i Studenterrådet v. KUs bestyrelse) Hvorfor SundRådet? SundRådet har bl.a. givet SUND Basisgruppebar; SundRådet har sørget for, at basisgrupperne har et Studenterhus at bo i; og SundRådet kan til dels også takkes for, at dekanatet nu uddeler kr årligt til studentersociale formål! Herudover er SundRådet partipolitisk uafhængigt, hvorfor ALLE på SUND (også Demokratiske Medicinere og Socialdemokrater) altid er velkomne og pr. def. har tale- og stemmeret! SundRådet er desuden den eneste organisation på SUND, som udover Medicinere også repræsenterer tandlæger, FSV ere, og alle de andre studieretninger på fakultetet: For kun sådan kan vi alle være sammen om et bedre universitet! Vi har brug for din stemme! SundRådet kan dog ikke fortsætte sit arbejde, hvis ikke vi også er repræsenteret i Akademisk Råd (AR), som der bl.a. er valg til. Vil du således gerne, at SundRådet fortsat kan arbejde for at gøre forholdende bedre for dig, dine medstuderende eller din basisgruppe, så husk at sætte kryds og stemme på S - SundRådet! Du kan stemme fra ons 3. dec. kl. 10 ved at logge på punkt.ku.dk -> selvbetjening -> valg -> afstemning Du kan læse mere om valg på Københavns Universitet på Du kan læse mere om de forskellige politiske- og studenterpolitiske organisationer på KU i MOK nr. 11 og du kan se en oversigt over, hvilke organisationer, der stiller op til valg, i sidste uges MOK nr. 12 eller på

9 GIM / MIKAM INVITER- ER TIL DET ÅRLIGE JULEMØDE Alle der har lyst er velkomne til MIKAMs Julehygge + Generalforsamling, i dag onsdag den 3. december hos Nino: Bofællesskabet 2.TV, Østerbrogade 132. Generalforsamlingen starter kl. 16, hvor vi bl.a. vælger ny bestyrelse. Derefter spiser vi og hygger. Alle tager med en middagsret, brød, salat, e.l. og det, de ellers vil drikke. Der vil være sørget for æbleskiver og gløgg, og en spændende dessert :) Husk en hjemmelavet julegave til pakkeleg! Velkommen, vh GIM / MIKAM Medicinstuderendes Interessegruppe for KAM KLINIKOPHOLD I GRØNLAND 2009 Drømmer du om et klinisk ophold i Grønland i 2009? Så tjek mulighederne på Læs bl.a. praktiske informationer og rapporter fra tidligere grønlandsrejsende. For at komme i betragtning til ophold skal du have bestået 8. semester på afrejsetidspunktet. Interesseret? Så hold øje med hjemmesiden fra midt i januar Der vil listen over mulige klinikpladser blive offentliggjort. Pladslisten vil desuden blive offentliggjort til den tid her i bladet. Har du spørgsmål? Så kontakt Med venlig hilsen IMCC Grønland FØR PLAFDSLISTE BASISGRUPPER præsenterer: ULTRALYD TIL DEN AKUTTE PATIENT ved overlæge Erik Sloth fra Skejby Sygehus, Århus Torsdag den 11. december kl i konference 1, Rigshospitalet Kom og hør om hvordan man bruger ultralyd ved undersøgelse og vurdering af den akutte patient. Foredraget er åbent for alle, tilmelding på MÅNEDSMØDE onsdag 3.december kl kemigangen, Panum 1. Formanden byder velkommen. 10 min. oplæg af Niels Jacob. Han vil fortælle om hærens grise-skyder-kursus, der er en del af deres traumekursus. SAKS MÅNEDSMØDE 2. tirsdag i hver måned D. 9. DECEMBER KL VI MØDES PÅ KEMIGANGEN Studerenderes Almene Kirurgiske Selskab afholder sidste månedsmøde på dette semester, og alle er velkomne til at deltage. 2. Siden sidst Møde i Akutdage gruppen. Akut medicin foredrag. DASAIMs årsmøde Nyt fra udvalg Metode 2 Traumedage 2009: Vi skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal være ansvarlig for arrangementet. Vi bliver nød til at gøre dette i god tid, for at være sikre på. at vi kommer godt i gang!!! 4. Kommende arrangementer Foredrag næste semester: Vi skal fastlægge hvilke foredrag vi skal have næste semester. Vi vil meget gerne have, at der kommer en masse medlemmer fra fase1, da det også er vigtigt for os at finde foredrag, der interesserer vores medlemmer på de første semestre! Man behøver bare at komme med gode forslag. Så skal vi nok i samarbejde finde på en måde at realisere det på. JULEARRANGEMENT 11/12!!! I år holder vi vores julearrangement i forbindelse med vores ultralydsforedrag. Vi spiser og hygger på Skilpaden på gråbrødretorv. Håber vi ses J Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer. Vi skal planlægge næste semesters foredrag, så hvis du har et emne af kirurgisk interesse, så kom gerne og foreslå dette. -Mødet vil indledes med et kort foredrag fra saksmedlemmer. Vi ses til et månedsmøde i julehyggens tegn! Af: Michelle Wulff Olsen World Press Photo Man kunne opleve udstillingen World Press Photo i Pressen i Politikens hus fra den 31. oktober til den 25. november. Som særudstilling vistes også Politikens øjenvidner, der udelukkende bød på værker fra Politikkens egne fotografer. Udstillingen viste bidrag fra verdens største konkurrence for professionelle fotografer fotografer fra 125 lande havde indsendt billeder, som kunne opdeles i 10 forskellige kategorier. ter. Billedet vækker en bevidsthedsfølelse hos tilskueren om menneskets dominans i naturen og grove udnyttelse af dens ressourcer. Det minder om en begravelsesceremoni. Men det er ikke bare et dyr man sørger over, det er menneskelighedens totale mangel på respekt for naturen og vores måde, at undergrave det oprindelige for egen kortsigtet vinding. I kategorien portrætter vandt fotoet af Putin taget af fotografen Platon. Med dette værk følger en mærkværdig historie, idet Putin ikke gerne stiller op til portrætbilleder. Historien fortæller ikke kun noget om hvor svært det var for Platon overhovedet at få lov til at tage billedet af den magtfulde personlighed, men også hvordan han skulle kæmpe for at nedbryde Putins hårde facade. Resultatet blev et sjældent portrætbillede af Putin, hvor han iskoldt kigger direkte ind i kameraets linse. Dette foto blev udelukkende muliggjort fordi Platon fandt en fælles passion, som de begge delte. Denne passion var Paul McCartney og Beatles sangen Yesterday. Det er svært at gå fra udstillingen med én bestemt følelse. Man har svært ved at sammenfatte en enkel beskrivelse af den underfundige jordomrejse man lige har været på. Nogle billedet fanger slet ikke ens opmærksomhed, andre fastholder én i flere minutter med deres groteske virkelighedsportrætter. Billeder fascinerer, provokerer og nogle af dem formår at indprentet sig permanent i hukommelsen. Fotoudstillingen er en måde at sammenfatte en På udstillingen finder man blandt andet et værk af fotografen Brent Stirton, som vandt førsteprisen i kategorien enkeltbilleder. Det forestiller en død gorilla, der bliver båret gennem Congos jungle. Det store ædle dyr er blevet offer for snigskytmosaik af begivenheder fra hele verdenen, med totale forskellige rammer og indfaldsvinkler. Det er på mange måder en beskrivelse af vores verden igennem et år. Måske derfor er det netop en fotoudstilling, fordi der egentlig ikke kan siges så meget, det skal ses. KultMeds næste arrangement: 8. dec. kl Månedsmøde i Lille Mødesal. Der vil være æbleskiver m. gløgg samt et spændende oplæg om Nøddeknækkeren ved Leda S. Abbasowa. 10. dec. kl Julehygge i Tivoli 17. dec. kl La Traviata i Operaen, Store Scene. Flere oplysninger kan ses på For kun 40 kr. kan du blive medlem og deltage i alle KultMeds spændende arrangementer.

10 10 BASISGRUPPER & ANNONCER DANSK BØRNELUNGECENTER, RIGSHOSPITALET SØGER STU- DENTERMEDHJÆLPER (naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige eller fra DTU eller bestået studentereksamen/ tilsvarende afgangseksamen) til løsning af opgaver i Børnerespirationsfysiologisk Laboratorium. DBLC varetager undersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne med arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. Børne Respirationsfysiologisk Laboratorium er en integreret del af Dansk BørneLungeCenter, Børneafdelingen Rigshospitalet. Laboratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle patienter som led i rutine, dels på udvikling af nye metoder og tilpasning af gamle metoder til måling af forskellige facetter af især små børns og svært lungesyge børn og unges lungefunktion. Du vil blive grundigt oplært i de forskellige lungefunktionsmetoder og vil derefter selvstændigt og under supervison skulle varetage målingerne. Ansættelsen giver selvsagt gode muligheder for et grundigt kendskab til forskellige lungesygdomme indenfor pædiatri. Med din ansættelse bliver du en del af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, bioanalytikere, sekretærer, phd-studerende og OSVAL-studenter. Tiltrædelse snarest muligt og 3 måneder frem med mulighed for forlængelse. Stillingen indebærer normal arbejdstid på alle hverdage i tidsrummet Du skal kunne arbejde timer om ugen. Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til: Birgitte HanelBioanalytiker, dr. med.dansk BørneLungeCenter, Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 RigshospitaletBlegdamsvej 9DK-2100 København ØDanmarkPhone: STUDENTERKLUBBEN laaang fredagsbar: På fredag d. 5/12 Dørene åbner kl og lukker kl Baren lukker Én ven pr. studiekort. Klubben holder eksamenslukket fra og med på mandag d. 8.december. Vi ses på næste semester - Studenterklubben PHILM er basisgruppen som laver film, fordi vi godt kan lide at filme. Vi råder over digitalt videokamera, som alle medlemmer af PHILM kan låne. Alle sund-studerende og basisgrupper kan blive medlemmer af PHILM. Vi laver bla. undervisningsfilm til gode for alle studerende og læger. Vi holder generalforsamling d. 11. dec. kl. 15 i PHILM's lokale (MOK) dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. valg af referant 3. Beretning fra bestyrelsen 4. Valg af poster: Formand Næstformand Kassére 5. Valg af æresmedlemmer 6. Igangværende prejekter 7. Nyt fra sidst 8. G.Ø.G. 9. Evaluering af k34 projektet inkl. finansiering 10. Evt. mvh - PHILM BØGER TIL SALG: Physiology, Berne and Levy, fourth edition, 60 kr., ISBN Medicinsk Embryologi, Mathiessen og Egeberg, 50 kr., ISBN Behavior and Medicine, Wedding, second edition, 55 kr., ISBN Biochemistry, Mathews and Van Holde, second edition, 55 kr., ISBN Paediatrics, Lissauer and Clayden, second edition, 65 kr. ISBN Molecular Cell Biology, Lodish et al., third edition, 60 kr., ISBN Skriv til Jeanette på eller ring på NORSK MEDISINSTUDENT? Meld deg inn i Norsk Medisinstudentforening og få gode medlemsfordeler! - Tidskriftet for den norske Legeforening hver 10. dag - Gode rabatter på forsikring og bankavtaler - 15% på bøker hos Bokkilden.no - Ansvarsforsikring - Kurs - Medlemsskap i en norsk fagforening! Meld deg inn her: Vi mangler dessuten flere aktive i København. Interessert? Send en mail til: Anja Fog Heen Leder, Nmf Utland KBU-BYT? Jeg står i den møghamrende uheldige situation, at jeg med mit nummer måtte vælge Grindsted Sygehus (Billund Kommune), intern og almen medicin, med start 1. marts Jeg har et barn på 15 måneder og endnu et på vej til april, min mand har job i København og kan ikke finde nyt job i et yderområde. Det er umuligt for vores familie på 4 at flytte fra København til Jylland og få en hverdag til at fungere, så jeg er desperat efter at finde en venlig sjæl, som vil bytte med et forløb i Storkøbenhavn/Region Hovedstaden. Hvis du mener, du på nogen måde kan hjælpe mig, må du meget gerne kontakte mig på Tlf eller Hilsen Mette BLIV STUDENTERUNDERVISER I DE INDRE ORGANERS ANATOMI Et antal stillinger som timelønnede studenterunderviser i anatomi på 4. og 5. semester på medicinstudiet er ledige til besættelse i foråret Undervisningen i anatomi på 4. og 5. semester på medicin varetages af Biomedicinsk Institut. Biomedicinsk Institut er inde i en spændende udvikling med stigende fokus på uddannelse og oplæring af studenterunderviser og bedre samarbejde mellem de enkelte undervisere. Vi søger derfor undervisere, som både er fagligt engagerede i anatomi, og som har lyst til at være en del af et kollegialt team under fortsat udvikling. Ansøgningskrav: Bestået 5. semester. Tidligere undervisningserfaring er en fordel men ikke et krav. Udfyld ansøgningsskemaet på og send det evt. sammen med udtalelser til Henriette på mail: Mærk mailen Undervisningsassistent. Ansøgningsfrist: Torsdag d. 4. december 2008 Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 9. december 2008 Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte studentermedhjælper og underviser Henriette på ovenstående mail eller tlf.: UNDERVISNINGSASSISTENTER TIL KURSUSUNDERVISNING, Forår 2009 Se: www. icmm.ku.dk/undervisning/ansoegningsskemaer/ og Universitetsavisen d. 12. december 2008 Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, undtagelsesvis kun 5. semester. Bianca Houlind og Pia Keller Studiesekretariatet ICMM, bygn

11 REKLAMETILLÆG FRA DM 11 Politikprogram 2008/2009 På de næste 8 sider kan du læse vores politikprogram. Nu også med en kort introduktion til vores nye søsterorganisationer:

12 Kære medstuderende Her fortæller vi om nogle af vores ideer til, hvordan medicinstudiet kan forbedres. Det er naturligvis kun et lille udsnit, af de sager vi arbejder med, men vi synes selv, at det giver et udmærket billede af, hvilke emner vi brænder for. Hvis du ligger inde med kommentarer, ideer, kritik, spørgsmål, brok, rygter eller anden form for feedback, vil vi meget gerne høre fra dig på Bemærk, at valgproceduren i år er ændret fra den traditionelle brevafstemning, til et elektronisk valg. Rent praktisk betyder det, at du ikke længerere modtager en stemmeseddel med posten. For at stemme skal du logge ind på punkt.ku.dk mellem d. 3. og 11. december. Her klikker du på Selvbetjening -> Valg -> Afstemning, også kan du afgive din stemme. Skulle du selv have lyst til at blive aktiv i studenterpolitik, er du også mere end velkommen vi mangler altid nye studerende fra alle semestre. Du behøver hverken at have erfaring som spindoktor, eller oceaner af tid du kan afsætte til arbejdet - det vigtigste er, at du brænder for at forbedre vores fælles studie. Vi håber du vil tage dig tid til at læse vores politikprogram, og give din stemme til os - eller måske en af vores nye søsterorganisationer:

13 Spidskandidater: Nils Hoyer, 7 sem. Ny formand for DM. Medlem af studienævnet og diverse udvalg herunder, b.la. IT-udvalget og OSVAL-udvalget. Sarah Jeppesen, 4 sem. Engageret i arbejdsbyrdereduktionen på 3. semester. Frida Karin Emanuelsson, 9 sem. Medlem af studienævnet og diverse udvalg herunder - bl.a. 6. & 8. sem. udvalget samt kandidatudvalget. Felix Müller, 2 sem. Medlem af studienævnets IT- udvalg. Maiken Krabbe Hjort, 9 sem. Medlem af 7. og 9. semesterudvalget samt undervisningsudvalg for diagnostiske fag. Medlem af fakultetets kantineudvalg. Maria E Frederiksen, 9. sem. Medlem af akademisk råd. Jens Helby Petersen, 9. sem. Næstformand for studienævnet, og afgående formand for DM. Karin Nielsen, 9. sem. Medlem af dispensationsudvalget. Carin Køhlberg, 11. Jon Rod Nielsen, 8. Meryam Javed, 10. Maria Johansen, 9. Marie Tolstrup, 2. Nicholas Carlson 9. Så er der valg til studienævnet igen! Det er igen tid til valg til de styrende organer på Københavns Universitet det vil for lægestuderendes vedkommende sige studienævnet for medicin, akademisk råd samt universitetets bestyrelse. Bemærk, at valgproceduren i år er ændret fra den traditionelle brevafstemning, til et elektronisk valg. Rent praktisk betyder det, at du skal logge ind på punkt.ku.dk mellem d. 3. og 11. december. Her klikker du på Selvbetjening -> Valg -> Afstemning, også kan du afgive din stemme. Vi stiller op! Demokratiske Medicinere stiller naturligvis op til alle 3 valg, og vi har brug for din stemme, så vi fortsat kan arbejde for at forbedre medicinstudiet og sikre mere indflydelse til alle studerende. Vi håber, du vil tage dig tid til at læse vores politikprogram og tage stilling. Vi vil også sætte pris på at høre fra dig, hvis du har spørgsmål, kritik, eller hvis du bare gerne vil diskutere studenterpolitik. Hvem er Demokratiske Medicinere? DM er en relativt ny studenterpolitisk organisation, der arbejder med en helt ny måde at drive studenterpolitik på. Vi tror på, at det skal være muligt for alle studerende at få indflydelse på studenterpolitikken også de studerende, der ikke selv direkte er aktive i en studenterpolitisk organisation. Vi mener, at tiden for længst er løbet fra de traditionelle fagråds koncept om de aktives demokrati, hvor kun de der tropper op til studenterpolitiske møder kan få indflydelse på studiet, mens langt størstedelen holdes udenfor. Bevisbyrden bør vendes Vi mener derfor, at bevisbyrden skal vendes det bør være studenterrepræsentanternes og studienævnets opgave, at sikre sig, at alle studerende bliver hørt. Rent praktisk er det oplagt at benytte fakultetets elektroniske evalueringssystem til dette. Vi har allerede fået dette indført som officiel evalueringsform i en række sager bl.a. ved reduktionen af arbejdsbyrden på 3. semester, men vi mener det er relevant at studienævnet i langt flere sager spørger alle studerende. Samtidig lægger vi stor vægt på et godt samarbejde med underviserrepræsentanterne i studienævnet der opnås langt mere gennem dialog end ved konfrontationer og mindretalsudtalelser. Hvad har vi opnået? Ved sidste års valg til studienævnet fik Demokratiske Medicinere ca. 62% af stemmerne, svarende til 3 af de 5 studenterpladser i studienævnet. Nogle af de sager vi har arbejdet intenst med det seneste år er reduktion af arbejdsbyrden på 3. semester, forbedringer af studiets IT-systemer, samt opgradering af undervisningen i avanceret genoplivning. På 3. semester er det lykkes os at få gennemført en principbeslutning i studienævnet, der betyder, at arbejdsbyrden over de næste semestre skal reduceres til maksimalt 45 timer ugentligt. På IT-fronten har vi fået nedsat et ITudvalg under studienævnet, der bl.a. er godt i gang med at forbedre strukturen af Absalon, så alle undervisningsmaterialer bliver let tilgængelige på alle semestre. Indenfor avanceret genoplivning har vi fået vedtaget et forslag i studienævnet omkring opgradering af hjertestopundervisningen til et mere tidssvarende, internationalt niveau. Alle disse sager kræver imidlertid opfølgning vi skal sikre os, at beslutningerne rent faktisk føres ud i livet, og der skal fx ske et stort benarbejde i forhold til planlægning af den opgraderede hjertestop-undervisning. Du kan læse mere om vores visioner for disse og andre sager, på vores valgplakater eller på vores hjemmeside. Hvad laver i ellers? Vi har bl.a. arbejdet med spørgsmål som indførsel syge/re-eksamen, læseferie, større konsekvens af fagenes evalueringer, ekstra hjælpemidler til eksamen på 4./5. semester og en generel styrkelse af studenterdemokratiet. Vi har også forsøgt at sætte mere fokus på de medicinstuderendes forhold i pressen og hos politikere i folketinget. Dette er sket bl.a. i sagen om syge/re-eksamen, der førte til at Jyllandsposten skrev en artikel om problematikken, ligesom vores henvendelse til folketingets uddannelsespolitiske ordførere førte til en række 20-spørgsmål til debat i folketinget. Hele sagen udmundede i, at vi nu har fået syge/re-eksamen på samtlige semestre. Kom og vær med! Der mangler altid studerende som har lyst til at være aktive i studenterpolitik, så har du lyst til at være med, er du mere end velkommen uanset om du går på 1. eller 12. semester. Kontakt os på Mærkesager: Undervisningen i avanceret genoplivning skal opgraderes markant. Alle nyuddannede læger fra KU skal være kvalificerede til at behandle hjertestop efter internationale retningslinjer. Forenkling af reglerne i studieordningerne. Det skal være lettere at kombinere udlandsophold, vikariater og forskning med studiet. Yderligere reduktion af arbejdsbyrden i anatomi på 3. semester. Forbedring af klinikophold gennem inspektionsbesøg i afdelingerne samt information, kurser og klare krav til tutorerne. Mere gennemskuelighed omkring praksis i dispensationssager. Fortsat at gøre it-systemerne mere brugervenlige.

14 Hjertestop på stue 19! Hvad fanden gør jeg? Fra første dag som basislæge kan man få hjertestop-hylet i hånden. Men hvad gør man, når en patient går i hjertestop? Hvilke rytmer er stødbare? Hvornår giver man adrenalin? Genoplivning er en basal klinisk færdighed, som det forventes, at alle færdiguddannede læger, samt medicinstuderende i klinik og vikariater, har godt kendskab til. Samtidig er det et område, det er meget svært at få rutine i. Derfor er det vigtigt med en solid og sammenhængende undervisning i genoplivning allerede under medicinstudiet. Vi synes, at der er brug for forbedring af undervisningen i genoplivning. I evalueringerne fra 1. og 7. semester kan man læse, at mange studerende synes, at undervisningen i genoplivning er god og relevant, men alt for kortfattet. Mange efterspørger opdaterede kurser, som er certificerede af ERC (European Resuscitation Council). Et ERC certifikat er fx. en hjælp, hvis man vil søge job i udlandet, da det i flere europæiske lande, kræves for at få arbejde som læge. En anden side af problemet er, at nyuddannede læger fra KU ikke er særlig gode til at opfylde ERCs ALS-kriterier (Advanced Life Support). ERCs kriterier for genoplivning (ALS) beskriver præcis, hvordan hjertestopbehandling optimalt bør foregå, på baggrund af den foreliggende videnskabelige evidens på området. I en undersøgelse fra 2008 opfyldte kun 23% af alle nyuddannede læger fra KU ALS-kriterierne ved behandling af et simuleret hjertestop [1]. Hvad der måske er endnu mere skræmmende er, at der i undersøgelsen var meget stor forskel mellem kandidaterne fra de 3 forskellige SKU er (Sekretariat for Klinisk Uddannelse, tidligere klinikudvalg). Det er urimeligt, at ens færdigheder i så høj grad afhænger af, hvilket SKU man har tilhørt uanset om man har undervisning i Herlev, Hvidovre eller på Rigshospitalet, bør man blive rustet til at håndtere et hjertestop på betryggende vis. Der er altså helt klart behov for en forbedring af undervisningen i genoplivning på alle stadier i uddannelsen. [1] Jensen M L, Hesselfeldt R, Rasmussen M B, et al. Newly graduated doctors competence in managing cardiopulmonary arrests assessed using a standardized Advanced Life Support (ALS) assessment. Resuscitation (2008) 77, Et ambitiøst forslag DM har gennem året kæmpet for et forslag, som omfatter store ændringer af undervisningen i genoplivning. I korthed går forslaget ud på, at man erstatter undervisningen i førstehjælp og genoplivning samt dele af akut patient -kurset med de ERC-certificerede kurser BLS (Basic Life Support), ILS (Immediate Life Support) samt EPILS (European Pediatric Immediate Life Support) og ALS-kurser på hhv. 1., 7. og 12. semester. Vi tror på, at forslaget giver følgende fordele: Ensretning mellem de forskellige SKU er (klinikudvalg), da alle undervises centralt af de samme ERC-godkendte instruktører. Konstant opdatering af kurserne, da disse tilpasses ERC-retningslinjerne i genoplivning, der opdateres hvert 5. år. Internationalt godkendte kurser, i stedet for hjemmestrikkede danske kurser, hvilket gør det muligt at arbejde i udlandet, uden selv at skulle betale for et godkendt europæisk kursus. Bredde i undervisningen, da der indgår et træningsforløb med det anerkendte computer-simulationsprogram MicroSim i forslaget. Afkortning af turnus/kbu Endvidere frygter vi, at der med den nu kun et år lange kliniske basisuddannelse, bliver dårligere muligheder for, som nyuddannet læge, at tilegne sig kompetencer i genoplivning. Således synes vi, at universitetet bør overtage en større del af videreuddannelsen indenfor behandling af hjertestop, så unge læger ikke bliver ramt mere end nødvendigt af forkortelsen af turnus. Hvad har vi opnået? Forslaget om ændringer i genoplivningsundervisningen, støttes af et flertal i studienævnet. På studienævnsmødet den 7. oktober 2008 blev det besluttet, at man ønsker et kursus på ALSniveau på 12. semester. Dette er et stort skridt på vejen. Vi tror, at vi dermed får nyuddannede læger, som fra første dag er bedre rustet til at håndtere et hjertestop. Der er dog et stort arbejde tilbage. Udformningen af undervisningen skal forhandles. Vi kæmper for, at KU opgiver den hjemmelavede ujævne undervisning, og i stedet ensretter undervisningen efter europæiske standarder. Med de mange studerende vi har opbakning fra, tror vi, at vi kan få gennemført vores forslag! Helt konkret arbejder vi for: Undervisningen i avanceret genoplivning skal opgraderes markant. Alle nyuddannede læger fra KU skal være kvalificerede til at håndtere behandlingen af hjertestop. Dette indebærer bl.a. ERC-certificerede BLS-, ILS- og ALS-kurser på hhv. 1., 7. og 12. semester (se teksten) Undervisningen i genoplivning skal varetages af ERC-godkendte instruktører og være mere ensartet mellem de forskellige hospitaler.

15 The war on anatomy :-) Arbejdsbyrden på 3. semester skal nedbringes! Det er ikke ligefrem en hemmelighed, at der siden indførelsen af 2000-studieordningen har været problemer med en meget stor arbejdsbyrde i anatomikurset på 3. semester. Arbejdspresset på semesteret har været helt urimeligt, og det har medført, at mange studerende har haft svært ved, at få deres hverdag til at hænge ordentligt sammen. Der er simpelthen ikke tid til både at lære anatomi, have et fritidsjob og måske endda leve et tilnærmelsesvist almindeligt liv samtidig. Et grundkendskab til anatomi er naturligvis vigtigt for en læge, men dette er ikke ensbetydende med, at det er nødvendigt at kunne alle anatomibøgerne udenad. Detaljegraden i anatomi er fuldstændig hysterisk, når lægestudiet som bekendt handler om at uddanne basislæger og ikke anatomer det giver ingen mening, at udenadslære så stor en detaljerigdom, som ingen kan huske på længere sigt alligevel. Derfor er vi i Demokratiske Medicinere stolte over, at vi er kommet godt i gang med at få reduceret arbejdsbyrden på 3. semester de første ændringer er trådt i kraft her i efterårssemestret. Hvad er der sket? Et af vores valgløfter i 2007 var, at vi ville arbejde for at få reduceret arbejdsbyrden i anatomi på 3. semester. Det var derfor en stor sejr, da vi på studienævnsmødet i marts fik vedtaget vores forslag om dette. Forslaget indebar en principbeslutning om, at anatomifaget skal nedbringe arbejdsbyrden på 3. semester til maksimalt 45 timer om ugen, målt gennem de studerendes rapporteringer af arbejdsbyrden i evaluerings-skemaerne. For at få udmøntet reduktionen i konkrete tiltag, blev anatomerne bedt om, at fremlægge en plan for reduktionen på studienævnsmødet i maj måned. Anatomerne foreslog her at lade den regionære anatomi udgå fuldstændigt fra eksamen, således at der ikke længere kan optræde regioner som eksamensspørgsmål. Endvidere foreslog de, at tilbyde yderligere hjælpemidler i forberedelsesrummet ved den mundtlige eksamen, i form af diverse anatomiske atlas (Sobotta og Netter) samt tilsvarende hjælpemidler til embryologi- og histologi-spørgsmålene. Disse ændringer blev vedtaget i studienævnet, og er gældende nu fra efterårssemesteret Helt konkret arbejder vi for at: Det skal sikres, at beslutningerne omkring reduktion af arbejdsbyrden på 3. semester gennemføres i praksis (ekstra hjælpemidler, beskrivelser af eksamensspørgsmål, afskaffelse af eksamensspørgsmål i regionær anatomi). Studienævnet skal følge arbejdsbyrden på 3. semester tæt gennem evalueringsskemaerne. Hvis de ovennævnte initiativer ikke er tilstrækkelige til at reducere arbejdsbyrden til max 45 timer ugentligt, må der foretages yderligere ændringer indtil reduktionen er tilstrækkelig. Den obligatoriske del af dissektionskurset skal nedkortes (fx til 6-7 sessioner), så længden i højere grad står mål med udbyttet. Vi har allerede fået gennemført en principbeslutning om dette i studienævnet, men mangler at få de praktiske forhold helt på plads. Samtidig vil det være en fordel, hvis særligt interesserede studerende kan tilbydes yderligere, frivillig dissektionsundervisning. Er det nok? Generelt blev der i studienævnet taget pænt imod anatomernes udmøntning af vores reduktionsforslag, men samtidig var der også en vis skepsis om, hvorvidt disse ændringer er tilstrækkelige for at nedbringe arbejdsbyrden til det ønskede niveau. Det blev derfor også besluttet, at faget skal udarbejde korte beskrivelser (omfang ca. 1 A4-side) af det forventede detaljeniveau og indhold i samtlige af de mulige eksamensspørgsmål. Således kan de studerende få vejledning om, hvad der er vigtigt til eksamen. Desværre mente anatomerne ikke, at det tidsmæssigt var muligt at lave beskrivelser af samtlige eksamensspørgsmål, så de ligger klar før sommeren Da det øvrige studienævn synes dette var en acceptabel løsning, blev vi nødt til at leve med et kompromis. Kompromisset gik ud på, at der skulle foreligge beskrivelser til 25 % af eksamensspørgsmålene inden 1. oktober Inden starten på forårssemesteret 2009 skal der være beskrivelser til 75 % af alle eksamensspørgsmål, og inden starten på efterårssemesteret 2009 skal der til samtlige eksamensspørgsmål foreligge en beskrivelse af hvad der er vigtigt at kunne ift. eksamen. I Demokratiske Medicinere er vi ikke helt tilfredse med denne del af beslutningen - vi frygter at tidsplanen skrider, hvilket allerede er sket i mindre grad der foreligger lige nu i november 2008 kun beskrivelser svarende til under 20 % af eksamensspørgsmålene, mod de aftalte 25 %. Da arbejdsbyrden i anatomi på 3. semester er særdeles massiv, mener vi derfor, at det er en absolut hastesag at få lavet beskrivelser af det forventede detaljeniveau, så de studerende kan koncentrere sig om det mest væsentlige og springe de unødvendige detaljer over. Vi har allerede taget spørgsmålet om de svigtende tidsplaner op i studienævnet flere gange, og vil naturligvis forsat følge op på sagen. Hvor meget dissektion skal der til? Lige nu består dissektionskurset af 9 sessioner af 3 timer hver, dvs. 27 timers obligatorisk undervisning. Selvom det naturligvis kan være en god ide at afprøve den teoretiske anatomi i praksis, så oplever mange studerende at mængden af obligatorisk dissektionsundervisning er for stor, i forhold til det læringsmæssige udbytte. Demokratiske Medicinere stillede derfor i foråret forslag i studienævnet om, at der skulle foretages en sær-evaluering af dissektionskurset gennem evalueringsenheden (PUCS). Svaret på denne foreligger nu, og viser at 59 % af respondenterne (n=124) finder at dissektionskurset er for langt, mens 32 % synes længden er tilpas, og kun 7 % synes dissektionskurset bør være længere. Undersøgelsen bekræfter således hypotesen om, at kurset opleves for langt i forhold til udbyttet. Vi tog derfor sagen op på studienævnsmødet i oktober, og her blev det besluttet, at den obligatoriske del af dissektionskurset skal reduceres. For at afklare de praktiske forhold er anatomerne blevet bedt om forslag til, hvordan dette gøres mest hensigtsmæssigt. I Demokratiske Medicinere mener vi, at den bedste model er at nedkorte den obligatoriske dissektionsundervisning til 6 eller 7 sessioner af 3 timer, og så tilbyde ekstra, frivillig dissektionsundervisning til den mindre gruppe, der synes de har udbytte af yderligere dissektion. På den måde får den enkelte studerende mulighed for, selv at tilpasse mængden af dissektionsundervisning efter sine egne præferencer.

16 Vi drukner i regler! Hvad skal der til for at uddanne en god læge? 12 til alle eksaminer? Et hurtigt uddannelsesforløb uden afbrydelser? Vi tror ikke, at disse faktorer giver hele svaret. Det er også vigtigt, hvad vi som studerende foretager os af faglige aktiviteter udenfor studiet. Et lægevikariat, et udlandsophold eller et forskningsår kan være vigtige supplementer til studiet. Universitetet reklamerer med de mange muligheder, der er for både udlandsophold og forskning. Ikke desto mindre opdager mange, at det kan være særdeles besværligt at indpasse sådanne aktiviteter i sit studieforløb specielt hvis man gerne vil undgå at skulle tage semesterfri og blive forsinket i studiet. På samme måde kan systemet være ret uoverskueligt for de studerende, der søger dispensation til fx tidsfristforlængelser, ekstra eksamensforsøg eller til at læse semestre i en anden rækkefølge end normalt. Selvom studievejledningen giver en udmærket individuel vejledning, kan det være vanskeligt at finde ud af, hvad praksis er i de forskellige situationer, og hvem der får dispensation. For studerende der går og venter på udfaldet af en afgørende dispensationsansøgning, kan det naturligvis medføre bekymringer, at praksis for dispensationssagerne ikke er særligt let at gennemskue. Rygter kan nogle gange være den eneste måde at finde ud af, hvad der normalt giver ret til dispensation, dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt. Hvorfor overhovedet regler? Det er vigtigt at slå fast, at vi naturligvis hverken kan eller vil - afskaffe alle indtegningsbetingelser, tidsfrister og andre regler gældende på medicinstudiet. En del af reglerne er nødvendige af faglige hensyn fx giver det ingen mening at læse kandidatdelen af studiet, før man har læst basalfagene. En væsentlig del af de regler der gælder på medicinstudiet er direkte lovbestemte i universitetsloven eller tilhørende bekendtgørelser. Dette medfører, at de i praksis kan være særdeles svære at påvirke, da de er gældende for alle universitetsuddannelser i Danmark. Der er imidlertid også en række regler, der er lokalt bestemt, som mere bunder i administrative eller historiske forhold. Her mener vi, der er brug for en kritisk gennemgang af, hvilke regler der reelt er nødvendige. Helt konkret arbejder vi for at: Der skal luges ud i studieordningens regler, mhp. at gøre det lettere at arrangere udlandsophold, forskningsår og lægevikariater uden unødig studietidsforlængelse. Indtegningsbetingelserne til de forskellige semestre skal ses efter i sømmene. Kun fagligt relevante indtegningsbetingelser skal forblive. Praksis for dispensationssagerne skal være mere gennemskuelig for alle studerende. Mere information om dispensationspraksis skal være tilgængeligt på medicin.ku.dk for at undgå utryghed og mytedannelse. Hvilke regler kan undværes? Når studerende, universitet og politikere er enige om, at det er positivt, at vi tager ansvar for vores egen læring ved at tage et semester eller et kursus på et andet universitet, skal det også være muligt uden at blive forsinket i studiet. Mange gange kan reglerne i studieordningen desværre komplicere processen unødigt. Selvfølgelig er det et ufravigeligt problem, at semestre ser anderledes ud i udlandet, og at kurserne ikke altid svarer til dem vi har på KU, men der er meget, man kan gøre for at lette udlandsophold. Man kunne fx oprette ekstra hold for gentagelse af obligatorisk undervisning sidst på semestret. Man kan ændre dokumentationskravene for undervisning taget i udlandet, så disse i højere grad er tilpasset de lokale forhold. Man kan være mere fleksibel omkring anerkendelse af kurser taget i udlandet. Man kan gøre det muligt at læse et højere semester før et lavere, hvis dette bliver nødvendigt i forbindelse med udlandsophold, forskning eller et lægevikariat. Vores forslag kræver lidt ekstra administrativt arbejde, og en større grad af fleksibilitet fra studienævnets og fagenes side, men vi mener, det opvejes af den faglige gevinst vi alle sammen får ud af flere udlandsophold, forskningsår og vikariater. Gennemskuelighed i dispensationssystemet, por favor! Universitetets administration er kompleks, og har brug for regler for at kunne fungere. Men det skal være muligt for studerende at finde ud af reglerne, og det skal være nemt at finde ud af, hvad der er praksis i forskellige dispensations-situationer. Selvfølgelig er hver dispensationsansøgning unik, og studievejlederne kan informere om, hvad der gælder for de enkelte situationer. Men det skal være nemt for alle studerende at finde ud af, hvad der gives dispensation for. Der findes gode eksempler på, hvordan regler kan være overskuelige. Det står fx meget tydeligt på medicin.ku.dk hvilke rettigheder ordblinde studerende har til eksamen, eller hvilke regler der gælder omkring barselsorlov. På samme måde kunne mulighederne for dispensation til tidsfristforlængelse af studiet, flere eksamensforsøg eller brud på indtegningsbetingelserne til en eksamen, være frit tilgængelige for alle studerende.

17 Og på den 6. dag skabte han: Absalon! Ved valget i december 2007 lovede Demokratiske Medicinere at arbejde for at forbedre IT-forholdene på studiet. Men hvilke forbedringer har vi fået igennem i løbet af 2008? Det er lykkedes os at sætte IT-forholdene på dagsordenen. Mange studenterrepræsentanters krav på forbedringer fik studienævnet til at nedsætte et IT-udvalg med opgaven, at se på, hvordan de elendige IT-forhold på studiet kunne forbedres. IT-udvalget er en direkte kontakt mellem studieadministrationen, teknisk personale og de studerende og giver os muligheden for effektivt, at behandle de problemer der er. IT-udvalget har indtil nu koncentreret sig om vigtige konkrete problemer på IT-området. Opsætningen i Absalon er blevet struktureret og ensrettet, så det nu er mere overskueligt at finde kursusmaterialer, forelæsningsslides og gamle eksamenssæt. Desuden har vi fået fri tilmelding til alle kursusrum i Absalon. På nogle semestre fungerer strukturen godt, mens andre stadig kan forbedres. Udover Absalon er der kommet flere forbedringer på IT-området: vi har fået elektronisk tilmelding til undervisning og automatisk tilmelding til eksamen. Dette gør forhåbentlig hverdagen lidt lettere for os studerende. Vi har i den forbindelse sikret, at den elektroniske tilmelding ikke forhindrer muligheden for frit at prioritere mellem alle sygehuse på de kliniske semestre, hvilket ellers var en del af administrationens oprindelige forslag. Helt konkret arbejder vi for: At alt undervisningsmateriale skal kunne findes på Absalon. At alle studenterrelevante informationer skal samles ét sted. At al undervisning fremgår tydeligt af skemaerne i Syllabus og at obligatorisk undervisning er markeret. At muligheden for inddragelse af flere IT-værktøjer i undervisning og eksamen undersøges, samt at interesserede undervisere støttes økonomisk, såvel som praktisk i at inddrage nye IT-værktøjer i undervisningen. Opdatering af kursusbeskrivelser og målsætninger til en mere ensartet struktur i SIS. Meget mere kan forbedres Der er dog meget mere, som kan forbedres i vores IT-systemer. Et af vores forslag er, at al undervisning, også CEKU og kliniktimer, skal fremgå af skemaerne i Syllabus, så man har hele sit skema samlet et sted. Desuden skal det fremgå af skemaet, hvilken undervisning der er obligatorisk. Alt undervisningsmateriale og kursusinformation skal findes på Absalon. Det er især de kliniske fag der er dårlige til at lægge materialet ind i kursusrummene. Desuden har Absalon flere muligheder - det er tænkt som et e-learning instrument og ikke bare et digitalt bibliotek. Alt for få undervisere bruger de interaktive muligheder, som Absalon byder på. Kursusbeskrivelserne på SIS kan også forbedres. De har kun i begrænset omfang en ensartet struktur. Vi ønsker, at kursusinformationerne bliver opdateret, så studerende nemmere kan finde målbeskrivelser for deres kursus, og hvad pensum er. Visioner Udover at forbedre IT-forholdene lige her og nu, er der også behov for mere langsigtede visioner. Der findes mange muligheder for at inddrage IT-løsninger i både undervisning og eksamen. I undervisningen kan man allerede tidligt på studiet skabe klinisk relevante cases ved at benytte sig af såkaldte virtuelle patienter - en slags computerbaserede interaktive cases. Dette giver en tydeligere forbindelse mellem basisfagene og den kliniske hverdag. En anden mulighed, som er værd at undersøge, er om video-optagelse af forelæsninger eller SAU-undervisning er realistisk gennemførbar. Det bliver brugt på mange andre universiteter i Danmark og i udlandet, og fordelene ved dette er mange. Det bliver fx muligt at se forelæsningen flere gange, med pauser og i sit eget tempo. PC-eksamen har givet os mange muligheder for at gøre eksamen mere interaktiv og klinisk. Ligesom i undervisningen, kunne en del af eksamen bestå af virtuelle patienter, hvilket sikrer en klinisk relevant eksamen allerede på bachelordelen af studiet. En anden mulighed er inddragelse af mere multimedia i eksamen. En pc-baseret eksamen gør det muligt i større omfang end tidligere, at have billeder og videooptagelser som en del af spørgsmålene.

18 Bedre klinik - fordi vi fortjener det! Klinikopholdene på 7. og 9. semester udgør vores praktiske grunduddannelse i medicin og kirurgi. De skal gøre os klar til den kliniske hverdag, vi skal ud til efter studiet. På 7. semester skal man lære at optage en anamnese (sygehistorie) og lave en objektiv undersøgelse. Man skal blandt andet også lære at tage blodprøver, lægge venflons og blærekatetre. På 9. semester skal man lære, at gå stuegang, og i princippet fungere som små reservelæger. Desværre er der meget svingende kvalitet af klinikopholdene. Nogle steder fungerer det rigtig godt. De studerende bliver taget godt i mod og introduceret Sidste år lovede vi at arbejde for afdelingsinspektioner. Dette er nu en realitet. KUU (kvalitetsudviklingsudvalget) tager ud og besøger de kliniske afdelinger som universitetet bruger, både de højt og lavt evaluerede. Det er to læger og en studerende der foretager besøget. Her taler vi både med de studerende og med tutor på afdelingen. Nogle af de ting der blandt andet evalueres, er den skriftlige og mundtlige introduktion til afdelingen, hvilke opgaver de studerende tildeles, hvordan den kliniske supervision fungerer og tutor som faglig vejleder og kontaktperson. til afdelingen og får en masse udfordringer og ansvar. Andre steder, får de studerende alt for lidt ud af opholdet. I evalueringerne findes der udsagn som: Mit kliniske udbytte var, at jeg lærte at klippe med en saks og Vi mødte vores tutor den første dag, og så ham så ikke siden. Dette skal der gøres noget ved. I Demokratiske Medicinere mener vi, at optimering af klinikopholdene er vigtigere nu end nogensinde før. Omlægningen fra turnusordningen til klinisk basisuddannelse gør, at man får en kortere og smallere indførsel i praktisk lægegerning efter studiet. Derfor skal den klinik vi har, gøres så god som mulig. KUU udsendte før sommerferien et inspektions hold til medicinsk afdeling F på Gentofte hospital, der er en højt evalueret afdeling. Besøget gik rigtigt godt, og skal nu danne grundlag for flere afdelingsbesøg, der skal gennemføres dette efterår. Men vores arbejde med at forbedre klinikken er langt fra slut. Vi har derfor studenterrepræsentanter i alle udvalg, der har med klinik at gøre. Vi tror langt hen af vejen, at dårlige ophold kan undgås med relativt enkle indgreb. Helt konkret arbejder vi for: 4-5 afdelingsbesøg pr. semester. At informationen til afdelingens personale og de studerende om deres funktion på afdelingen bliver bedre. Et obligatorisk kursus for tutorerne i, hvordan de får klinikopholdene til at fungere på deres afdeling. Klare krav til afdelingerne om de praktiske rammer. De skal sørge for, at udsende skriftligt materiale om afdelingen og mødested før opholdets start, og en ordentlig introduktion første dag. Der skal være skab og kitler. De studerende skal stå på dagsskemaet med navns nævnelse og angivelse af, hvem de skal gå med. Der skal være et studenterhyl, så de studerende ikke går glip af mulige opgaver. Endelig skal tutoren sørge for faste aftaler om tutormøder, så eventuelle problemer kan løses. At evalueringerne får konsekvenser. Studienævnet skal være villigt til at fratage afdelingernes ret til at uddanne lægestuderende. Dette skal selvfølgelig være en sidste udvej, men det skal være en mulighed for de afdelinger, der år efter år evalueres dårligt.

19 ANNONCER 19 PRAKTISK PROCEDURE- OG DIAGNOSE GUIDE FINN JOHANNSEN, MIKKEL BØGESKOV OG AMANDUS GUSTAFSSON Bogen er skrevet med udgangspunkt i Finn Johansenns tidligere Praktisk procedureog diagnoseguide fra eget forlag. Bogens grundidé er at være en enkel kittelbog, der kan afhjælpe unge lægers mangel på praktisk erfaring. Emnevalget tager udgangspunkt i procedurekravene i hhv. logbøger og målbeskrivelserne for turnus. Almindelige procedurer, som den yngre læge bør kunne udføre, gennemgås systematisk. Bogen rummer følgende fire overordnede dele: Teksten er kortfattet instruktiv og gennemgår for hver procedure det nødvendige udstyr, selve proceduren og gode råd. UDKOMMER D. 10. DEC SIDER KR. 348,- (VEJL.) Køb bogen på Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Johannsens medforfattere er hhv. medicinstuderende på sidste del af studiet og nyuddannet læge begge med stor undervisningserfaring på området. HERLEV-ØSTER- BROUNDERSØGELSEN SØGER NYE KOLLEGAER: Kunne du tænke dig at få stor erfaring med at tage blodprøver, udføre lungefunktionsundersøgelser og få indblik i, hvordan en befolkningsundersøgelse fungerer? Vi søger medarbejdere, som har lyst til at arbejde med ovenstående samt interview af Herlev-Østerbroundersøgelsens deltagere. Vi forventer, at du kan arbejde minimum 1 dag om ugen (minus fredag) i tidsrummet til ca. kl Arbejdet finder sted på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev Universitetssygehus. Der vil være grundig oplæring, og da vi mangler medarbejdere til januar, skal oplæringen finde sted i dec. Send ansøgning til Afdelings- og projektsygeplejerske Anne Lene Oxlund på dk inden 8/ Du er velkommen til at søge yderligere information på tlf Vi søger også vikarer her er ansøgningsfristen 15/12 Til de kommende kandidater, vinter 2009 Det har vist sig at være umådelig svært at få fat på alle der bliver læger om vinteren,når vi skal inviterer til sommerens pumpefest, og det synes vi er ærgeligt. Universitetet må ikke give os jeres adresser når I er færdige læger så: Hvis du gerne vil inviteres til pumpefesten, som studenterklubben holder for de færdige læger hver sommer, så skal du skrive til os og opgive din adresse - dvs. ikke din punkt.ku mail for den har du jo ikke mere når du bliver læge. Skriv til: Vi håber selvfølgelig at I alle sammen skriver - også selvom I ikke ved om I skal med endnu. MVH - Studenterklubben

20 20 KREDSFORENINGEN FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag, tirsdag & onsdag: Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 kl & Web: Blegdamsvej 3, bygn Torsdag: 2200 København N kl Vidste du... FADLs lægevikarkurser for efteråret 2008 er netop afsluttede, og vi glæder os til foråret 2009, hvor vi igen kan tilbyde en lang række spændende kurser. Har du ris, ros eller eventuelt gode ideer til forårets kurser, er du velkommen til at sende en mail til FADL holder julebanko tirsdag den 9. december kl. 17:00 i studenterklubben. Julen er for alvor kommet til Panum, og i den anledning glæder FADL sig til at afholder banko for medlemmerne. Der vil være gode præmier til både en række og hele pladen. Og naturligvis er der også sidegevinster, glögg, juleknas og anden god julehygge. Blandt præmierne er blandt andet HIFI fra dynavox.dk, som er FADLs nye samarbejdspartner. Blandt alle de andre præmier er der selvfølgelig også en and... Så kom glad i studenterklubben - husk studiekort med medlemsklistermærke. Informationsmøde om den kliniske basisuddannelse FADL afholder informationsmøde om den kliniske basisuddannelse for 11. semester. Mødet afholdes: 4. december kl , Lundsgaard-auditoriet, Panum Instituttet På mødet vil Sundhedsstyrelsen holde oplæg om indholdet af den kliniske basisuddannelse og om tilmeldingsproceduren, og Forsvaret vil fortælle om KBU her. Yngre Læger vil også holde oplæg om basisuddannelsen som den ses fra en yngre læges synspunkt, og de vil fortælle om deres forening. Efter oplæggene vil der være mulighed for, at de studerende kan stille spørgsmål. Efter ændringerne i uddannelsen og indførelsen af 4-årsreglen, er det vigtigt, at man som kommende læge holder sig orienteret om de gældende forhold. Derfor håber vi, at der er opbakning til mødet. På vegne af FADL, Kristian Lundsgaard Kraglund Medlem af Uddannelsespolitisk Udvalg HIFI til studenterpriser FADL har lavet ny rabataftale med www. dynavox.dk som sælger HIFI til studenterpriser. Som medlem af FADL får man 20% i deres webshop, ved at skrive FADL under firmakode ved bestilling. Dit medlemskab vil derefter blive kontrolleret. FADLs foredragsgruppe præsenterer FOREDRAG OM FOREBYGGELSE ONSDAG DEN 10. DECEMBER KL 16:00 I DAM AUDITORIET Morten Grønbæk fra forebyggelseskommisionen forebyggelse i perspektivet af den traditionelle lægerolle og om at begive sig ind i forebyggelsesområdet. Kommende aktiviteter» 2. dec.: Repræsentantskabsmøde

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 10. FEBRUAR 2012 Forum Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER.

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. 41 86 99 72 Værestedet LIV Kære alle. fremover kan du betale med Mobile Pay. Det betyder, at

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

MOK Det sker under valget

MOK Det sker under valget 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL SEPTEMBER

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL SEPTEMBER Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. september 2016: Åbent hver fredag 16-22 NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES September 2016 VELKOMMEN TIL SEPTEMBER Velkommen til

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b Referat af StatsRådsmødet 12. møde, 7. april 2010 Dato: 07-04-2010 Sekretariatet Ref.: Referat møde 07-04-2010 Tilstede: Politologisk Studenterforum: Sarah Kjærgård Pedersen, Kathrine Salomonsen, Troels

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

Og nomineret til Patienternes Pris er

Og nomineret til Patienternes Pris er Nr. 41 25. november 2014 INDHOLD: Nominerede til Patienternes Pris 545.000 kr. til KOL-forskning Sygeplejerskepris uddelt Koret på juletourné Julemenuen 2014 Og nomineret til Patienternes Pris er 160 patienter

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Psykrådsmøde 8.april 2010

Psykrådsmøde 8.april 2010 Psykrådsmøde 8.april 2010 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Nyt fra SAMF-rådet/studenterrådet, herunder fagrådsfestival, politikkonference & generalforsamling 24.-25. april (O) 3. Nyt fra Evalueringsudvalget?

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS UDDANNELSESVIDENSKAB Kære studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på, Campus

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014

SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014 SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Kirvil Haugland Næs, Juliane Zickert, Solvej V, Andersen, Priyanka Pagh, Nina Margrethe Raunkjær, Cecilie Lind, Mikkel Thagaard,

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

Referat af MR møde. 4. Undervisningsudvalget v. Ole Bækgaard orientering og diskussion

Referat af MR møde. 4. Undervisningsudvalget v. Ole Bækgaard orientering og diskussion 1. Valg af ordstyrer og referent: Agnes er ordstyrer og Silje er referent. Referat af MR møde Dato og tid: 14/10/2014 kl. 17-19 Sted: Frokoststuen (Folkesundhed, bygn. 1260) 2. Tilstede: Vibeke, Ole Bækgaard,

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET Velkomst og præsentation af Det rullende Universitet v. Jeppe Bergh Torp og 14 15.00: INTRODUKTION til DrU Konceptet: Universitetsstuderende overtager undervisning

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience LOKAL GUIDE for studerende Institut for Geoscience 1. udgave, september 201 Velkommen som studerende på Institut for Geoscience Denne lokale guide har til formål at give dig et overblik over instituttet,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 14 10. december 41. årgang 2008-2009. Glædelig Jul. Issn 1903-3400

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 14 10. december 41. årgang 2008-2009. Glædelig Jul. Issn 1903-3400 MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 14 10. december 41. årgang 2008-2009 Glædelig Jul Issn 1903-3400 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

d. Tysklandstur. Bussen blev dyrere end først antaget. En anden gang skal vi huske at få et skriftligt tilbud!

d. Tysklandstur. Bussen blev dyrere end først antaget. En anden gang skal vi huske at få et skriftligt tilbud! REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 3/12 2012. Tilstede: Susanne Jacobsen (nr. 115), Jonas Espensen (nr. 271), Lene Bech (nr. 181), Thora B. Pedersen (nr. 175) og suppleanterne: Ernst Kaanbjerg (nr. 259)

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere