MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr december 41. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 13 3. december 41. årgang 2008-2009"

Transkript

1 MOK Issn info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr december 41. årgang Julepynt til dig... Klip ud og hæng op. Lim evt. siden på noget pap først, så holder de også til næste jul. (Du kan printe dem ud i farver fra MOK i pdf-udgaven,

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: TLF: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2008/2009 Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½"-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Vedhæftet på adressen OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: MOK Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: Denne MOK nr 13, årgang 41 udkommer Valg starter. Stem via punk.ku GIM/MIKAM holder julehygge kl. 16 hos Nino FADL infomøde om KBU kl i LU. Laaang fredagsbar læse, læse, læse søndag i advent MOK's DEADLINE - SIDSTE MOK DETTE SEMESTER! KULTMED holder månedsmøde i lille mødesal. FADL holder julebanko for medlemmerne. SAKS månedsmøde kl på kemigangen. redaktion

3 Ugens Faglige Quiz Svaret på sidste uges quiz var: Torsade des pointes, som er en rytme, der i øvrigt er stødbar... (hvis patienten er pulsløs og respirationsløs) Vinderen, som har vundet den fine bog af BS Christiansen Et liv på Kanten signeret af profeten selv, blev: Martin Malling fra 1.semester. I denne sidste faglige quiz dette semester, skal I Gætte, hvor mange stereoisomerer der findes af Etambutol? (antibiotika) Skriv dit svar til senest mandag d. 8/12 kl Mærk mailen quiz og huske at skrive dit telefonummer også, så vi kan komme i kontakt med dig hvis du vinder. Hilsen Michael og Mikael/redaktionen QUIZ & STYRENDE ORGANER SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Dorte Hørlück Lundsager, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Hanne Buchwald B (OSVAL I) Sekretariat for Klinisk Undervisning - Rigshospitalet (SKU-) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Mandag - torsdag kl Fredag lukket Sekretariat for Klinisk Undervisning - Hvidovre (SKU-HVH) Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre. Tlf: Mail: Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent Marianne Sørensen Træffetid: Hver dag fra Sekretariat for Klinisk undervisning - Herlev (SKU-HEH) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Husk at næste nummer af MOK er årets sidste - på forhånd godt nytår! 3 SUND-info - Nyhedsbrevet fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Udpluk af SUND-info Nr november 2008 Læs det du er gået glip af i din punkt. ku inbox. Nordea-fonden giver 150 mio. kr. til etablering af Center for Sund Aldring Med en generøs uddeling til SUND på 150 millioner over 5 år og med udsigt til yderligere 150 mio. efter de første 5 år står Nordea-fonden bag etableringen af et nyt forskningscenter Center for Sund Aldring, CESA, på Københavns Universitet. Centeret skal skabe ny viden om, hvordan flere mennesker kan få længere og bedre livskvalitet og et sundt liv hele livet. Center for Sund Aldring blev offentliggjort ved et pressemøde på SUND den 25. november med efterfølgende præsentation for SUNDs medarbejdere og inviterede gæster i Dam Auditoriet. I Center for Sund Aldring skal forskerne studere aldringens mysterier i livsforløbet og udfordringer fra celle- til befolknings- og samfundsniveau. Centerets virke er samlet om fem forskningstemaer. I øjeblikket indgår 23 forskere - de fleste fra SUND. Der deltager også forskere fra HUM og SAMF og fra USA deltager professor Vilhelm Bohr. I løbet af 2009 forventer CESA at knytte yderligere to udenlandske topforskere til centeret. På længere sigt vil op mod 100 ansatte være tilknyttet CESA. Baggrunden for bevillingen er den stigende befolkningsandel af ældre, ikke bare i Danmark men overalt på kloden. Den voksende ældregruppe er samfundsmæssigt en sundhedsøkonomisk udfordring og derfor er det centerets mål at bidrage med viden om aldring og aldringsprocesser og at bidrage til forebyggelse af aldersbetingede sygdomme. Aldringsprocesser ledsager os fra tidligt i livet, og menneskelig adfærd og livsstil påvirker helbredet og livsforløbet. Centret skal forske i, hvordan mennesker kan få en sund og aktiv livsbane, og i hvordan vi kan begrænse belastningerne af aldersrelaterede biologiske forandringer samt kroniske sygdomme som demens, hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Resultaterne af den nye tværgående forskning vil gavne den enkelte, familien og samfundets sundhedsøkonomi. Forskningen i Center for Sund Aldring vil have nært samspil med IARU-netværket om Ageing, Health and Longevity som Københavns Universitet er tovholder. Centeret vil de første år være et netværkssamarbejde mellem de involverede forskergrupper. På længere sigt er det intentionen, at CESA skal huses i det nye Panumtårn, der ønskes opført i tilknytning til Panum-komplekset. Yderligere information: ku.dk RUNDT OM CAMPUS Udskiftning af udvendige loftsplader ved hovedindgangen på Blegdamsvej Asbestholdige loftsplader udskiftes sammen med belysningen i området mellem hovedindgangen og bogladen. Udseendet vil være det samme som i porten under kantinen, og arbejdet forventes afsluttet inden jul. Cykelparkering Alle cykler skal fremover stilles i et cykelstativ. Runde cykelstativer findes på den åbne plads mellem bygning 1 og 9. Overdækkede cykelstativer findes mellem køkkengård og p-plads og indebærer en gåtur på 3 minutter til hovedindgang. Når loftarbejdet ved hovedindgangen er afsluttet og afspærringen fjernet, skal der fremover ikke stå og smides cykler her. Adgangsforløbet fra Blegdamsvej frem til hovedindgangen er en brandvej, der ikke må blokeres. Det er således ikke tilladt fremover, at stille cykler mellem hovedindgangen og bogladen. Cykler, der efter driftsafdelingens skøn er stillet uhensigtsmæssigt, vil blive flyttet til et cykelstativ. Til hjælp for afviklingen af dette vil der være synlige gårdvagter i området om morgenen.

4 4 STYRENDE ORGANER Renovering af gavle mod Nørre Allé Som led i asbestrenoveringen udskiftes de gamle bølgeplader på facaderne i de 3 indhak mod Nørre Allé. Der udføres samtidig en murværksrenovering af revnede murstenshjørner sammesteds. Ombygning af gæsteboliger til nyt studenterhus Arbejdet på det nye studenterhus er påbegyndt og forventes afsluttet om ca. 5 mdr. I næste SUND Nyt redegøres der detaljeret for projektet og fremtidig anvendelse af det nye hus. Rengøring af altaner Panum-komplekset har ca. 2 km udvendige altangange. Inden jul vil disse være gennemgået og rengjort. Askebægre vil blive fjernet, da det kun er tilladt at ryge i gården m. hundeskulptur, samt foran hovedindgang og foran tandlægeindgangen. Undervisningslokale og Rum er blevet omdannet til et stort rum. Rum er blevet tømt. Næste skridt er at udarbejde et overslag på omkostningerne forbundet med at gøre lokalerne egnede til undervisning. Professor Dan Milea holder tiltrædelsesforelæsning den 4. december i Glostrup Torsdag den 4. december kl afholder professor Dan Milea sin tiltrædelsesforelæsning med titlen Neuro-ophthalmology, a multidisciplinary approach. Present and future. Arrangementet foregår i auditorium C, på Glostrup hospital. Efter forelæsningen er hospitalet vært ved en frokostreception. Alle er velkomne. 21. oktober 2008 NOTAT Kort resumé af møde i Undervisningsudvalg for semester d. 20. oktober 2008 Tilstede Peter Skinhøj, Mikael Rørth, Vibeke Løgager, Frida Karin Emanuelsson, Niels Høiby, Torben Schroeder, Jan Pødenpant, Merete Waage-Nilsen, Rita Dalhammer, Susan Post (Ref.) Afbud fra: Peter Bytzer, Niels Erik Bille Brahe. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med punkt til evt.: Handlingsplan og strategi. 2. Godkendelse af resumé fra d. 27. maj 2008 Godkendt Det godkendte resumé, uden TO-DO -liste, sendes til: MOK Underviserne på 6. og 8. semester 3. Gennemgang af TO-DO -liste Listen gennemgået og opdateret se venligst denne fra punkt 4 til og med punkt 11 på dagsordenen. Yderligere kommentarer til TO-DO -listen: Vægtning og offentliggørelse: Mikrobiologikurset er opdateret og forkortet jvf. rapport til studienævn. PS og NH har udgivet ny bog: Klinisk Mikrobiologi og Infektionsmedicin. Der er ligeledes udkommet en film om sygehushygiejne. Derudover bred debat hvorledes vægtning af eksamensspørgsmål kan fordeles rimeligt, men ikke forudseligt, i forhold til de enkelte specialer Optimering af 6. og 8. semesters eksamen: Her var bred debat om forskellen på de to eksaminer. Eksamensresultater: Debat om brugen af den nye 7-trins skala. 12. Evt. TS: Handlingsplan og strategi: OBS! SE HER! Dekanatet nedsætter arbejdsgruppe om Panumtårnet I KUs perspektiv- og investeringsplan er der foreslået en overordnet plan for indretning og fornyelse af bygninger og infrastruktur. Perspektivplanen blev behandlet af bestyrelsen den 9. september Bestyrelsen besluttede at igangsætte en forundersøgelse og planlægning af 2 nybyggerier på Nørre Campus, nemlig Panumtårnet og Niels Bohr Science Park. På SUND er dekanatet ved at nedsætte en arbejdsgruppe, som sammen med rådgivere og Campus Plan & Byg (BYG) frem til februar 2009 skal arbejde med funktion og indhold i nybyggeriet af Panumtårnet, samt med hvordan renovering af gamle Panum kan indtænkes i den samlede plan. Samtidig er der på KU nedsat arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med andre vinkler fx finansiering/økonomi, proces/tidsplan og kommunikation. Vi følger op med mere information herom i SUND-info, på Lundsgaardmødet og TAP mødet i december, ligesom vi også overvejer i begyndelsen af det nye år at invitere til gå-hjem-møde, måske en 2-ugers blog osv. Det er vigtigt at alle får mulighed for at involvere sig i tanker og drøftelserne om fremtidens SUND. Gruppens består af: Ole William Petersen, institutleder (formand) Arnold Boon, fakultetsdirektør Søren Buus, professor Niels Keiding, professor Claus Juul Løland, adjunkt Charlotte Mehlin Sørensen, adjunkt Karin Moresco, laboratoriefuldmægtig Rita Lintner, laboratoriefuldmægtig 2 studenter (endnu ikke udpeget). Yderligere information: Trygfonden bag tilbud om brandskole på SUND Arbejdsmiljørådet på KU har besluttet at tage imod Trygfondens tilbud om at gennemføre en brandskole på de enkelte fakulteter for både studerende og ansatte. Brandforebyggelses- og brandbekæmpelsesskolen er delt i et webbaseret og et praktisk forløb. FAMU skal til februar beslutte, om og for hvem brandskolen skal være obligatorisk, men allerede i december vil kampagnemateriale blive ophængt på SUND. Allerede nu er det muligt at logge sig ind via powerlearn.dk/default.aspx og gennemføre den virtuelle del af brandskolen. I foråret gennemføres forskellige praktiske brandøvelser på KU. Redegør kort for ovenstående: Der skal udarbejdes handlingsplan og strategi for hvert enkelt institut som et led i den overordnede plan for KU. Der afholdes workshop for Institut for Intern medicin og Kirurgi d. 1. december 2008 invitation er udsendt. Der afholdes workshop for Institut for Ortopædkirurgi og Intern Medicin d. 3. december 2008 invitation er endnu ikke udsendt. Opsamling på brainstorm for undervisningsudvalget for 7. og 9. semester præsenteres kort. SP vedlægger ovenstående til resumé med henblik på opsamling på næste møde sættes på TO-DO - liste. Forslag og ideer sendes til SP inden næste møde. Herefter brainstorm: Vigtigt at integration i undervisningen fremhæves på 6. og 8. semester. Forskningsbaseret undervisning/evidensbaseret undervisning. Undervisningsmuligheder (emne til TO-DO liste) Herefter debat om anvendelse af pædagogik i undervisningen. NH: Har afholdt møde med Jørgen Olsen og repræsentanter fra ISIM ifm. at JO ønsker at ændre og forenkle strukturen i Studienævnets udvalg, så Studienævnets nuværende forskellige semesterudvalg erstattes af et bachelorudvalg og et kandidatudvalg. I Bachelorudvalget skal der bl.a. fra ISIM væren en repræsentant for 5. semesters (Mogens Holst Nissen er foreslået) og en for 6. semester (NH er foreslået) Vedr. 6. semesters eksamen har der været forskellige udmeldinger om hvor vidt arbejdsmedicin og videnskabsteori skulle udgå af eksamen. FKE: På vegne af studerende ønskes farmakologi mere Uanset om brandskolen bliver obligatorisk eller ej, er det en rigtig god ide at benytte chancen for at blive bedre til at forhindre og slukke en brand både i hjemmet, på studiet og på arbejdspladsen. Netbaseret Sladretavle samler viden og dialog om miljø på KU Hvor meget CO2 udleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet? Hvor gode er vi til at sortere affaldet? Hvor højt er varmeforbruget? Og hvor meget belaster vi miljøet i forhold til de øvrige fakulteter? Disse og mange andre spørgsmål kan du nu få svar på, hvis du besøger Sladretavlen - en ny hjemmeside om KU og miljøet. Sladretavlen, der er en del af KU s forestående kampagne Grøn Campus går bag om KU s grønne regnskab og fortæller historierne bag tallene. Og ikke mindst er der gode råd til, hvordan brugerne selv kan bidrage til et grønnere campus. Sladretavlen afslører at de våde fakulteter (FARMA, LIFE, NAT og SUND) er dem, der bruger mest el, vand og varme på KU. En af de helt store energi-slugere er laboratoriernes stinkskabe. Af Sladretavlen fremgår, at et enkelt stinkskab hvert år bruger lige så meget el som en familie i et parcelhus. På Sladretavlen findes artikler, gode råd og overraskende fakta. Det er også muligt at skrive en kommentar, bidrage med gode ideer eller deltage i forskellige afstemninger om miljøforhold. Sladretavlen vil blive opdateret i takt med, at der kommer nye resultater eller bliver iværksat grønne indsatser. Sladretavlen er det forslag, som vandt KU s Grøn Stafet-konkurrence i begyndelsen af året. Forslaget kom fra stud.scient. i naturressourcer Torben Frandsen og videnskabelig assistent Kim Skov Jensen. Yderligere information: SUND-info findes også i elektronisk form på fakultetets hjemmeside på SUND-info udkommer hver 2. fredag året rundt undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til SUND-info bedes sendt per til informationsmedarbejder Michael Loua, Deadline er 24 timer før udgivelse. klinisk orienteret. Farmakologer kunne evt. indgå i temagennemgang samt have en repræsentant i undervisningsudvalget. NH foreslog, at Farmakologerne deltager i udvalgsarbejdet vedr. koordinering og ensretning af undervisningen i temaerne C til H. I den forbindelse kunne radiologerne også deltage i udvalgsarbejdet, hvor det var relevant. TS: Struktur for udvalget - oversigt fra undervisere kan fås hos JBL og TS. Sættes på dagsorden til næste møde. 13. Møder for E2008 Tidspunkt for møderne: kl i lille mødesal på Panum Mandag d. 24. november Foreløbig dagsorden til næste møde Foreløbig dagsorden til næste møde. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af resumé fra d Gennemgang af TO-DO liste se venligst denne 4. Struktur for udvalget. 5. Elektronisk udsendelse af eksamensopgaver 6. Fastsættelse af mødedatoer for F Evt. Punkter til dagsorden, bedes være undertegnede i hænde senest et uge før mødet. Mvh. Susan Post SKU-HVH

5 STUDIETILBUD CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE 5 GRATIS KURSER CeKU lbyder GRATIS a enkurser l ALLE studerende på semester, som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder. Det er en god mulighed for at forberede sig l det kliniske ophold på 7. og 9. semester, l 9.semesters OSCE-eksamen eller l akut pa ent eksamen på 12. semester, og l at genopfriske færdighederne inden et lægevikariat eller turnus. OM TILMELDING Du får nu svar med samme om du har fået plads på kurset. Hvis kursus aflyses, får du de e at vide senest 3 dage før kursus. Tilmelding l alle kurser kører e er først l mølleprincippet, så lmeld dig i god d. DATOER OG TILMELDING Alle kursusdatoer kan ses på: Tilmelding er påkrævet og sker på: NB. Til alle kurser anbefales det, at man medbringer lidt at drikke og spise. AFBUD Hvis du udebliver uden at melde a ud, har du karantæne for deltagelse i de gra s a enkurser på CEKU. Du melder a ud på: Kombikursus (18 pladser) IV Adgang Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, anlæggelse af venflon på realis ske fantomer og anlæggelse af venflon på hinanden Sutur Gennemgang af suturering i skadestuen, infiltra onsanalgesi og materialevalg, suturering på fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende sutur og sutur med lbages ng. Kateter Teore sk undervisning i steril kateteranlæggelse, steril anlæggelse af kateter på realis ske fantomer. Journaloptagelse og Objek v Undersøgelse (12 pladser) Målet med kurset er at give studerende redskaber l at kunne optage en fuldstændig journal og henvender sig derfor primært l studerende som er i begyndelsen af deres første kliniske ophold, l 6. sem studerende med særlig interesse eller som brush up for andre. Kurset indeholder: Introduk on l journalens opbygning, gennemgang og træning i anamneseoptagelse samt den objek ve undersøgelse. Basal Neurologisk Undersøgelse (12 pladser) Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange medicinstuderende er en svært lgængelig disciplin. De e er et kursus i de prak ske færdigheder, der bruges ved undersøgelsen. Kurset indeholder: Gennemgang af den neurologiske undersøgelse samt demonstra on af teknik og diverse håndgreb, indøvelse af systema k i neurologisk undersøgelse, træning i nogle af de vig ge undersøgelser på hinanden, mulighed for at bruge den indlærte undersøgelses teknik på rig ge pa enter samt se eventuelle patologiske fund. OBS! Da kurset gennemføres med rig ge neurologiske pa enter kræver kurset af hensyn l pa enterne lmelding af mindst 6 studerende. Avanceret Genoplivning (6 pladser) Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne udføre korrekt basal og avanceret genoplivning, herunder fungere som team-leder. Kurset indeholder: Teore sk gennemgang af basal og avanceret genoplivning inkl. rytmegenkendelse, defibrillering og medicinering e er gældende europæiske standarder, intensiv træning i prak sk basal og avanceret genoplivning på realis ske fantomer, træning i teamlederfunk onen i diverse realis ske hjertestopscenarier Ledundersøgelse (6 pladser) Kurset er udviklet i samarbejdemed Ovl Michael Krogsgaard og Ovl. Karen Lisbeth Faarvang og er allerede del af den obligatoriske undervisning på 7 semester. Der undervises i generelle og specifikke ledundersøgelser for OE og UE. Omfa er ikke columna. Især relevant for 6 og 9 semester-studerende, før vikariat og for intereserede. Udvidet hudsutur (6 pladser) Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU Undervisningen er lre elagt med læge Mar n Glud fra plas kkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Der vil blive undervist i forskellige avancerede suturteknikker og lokalanalgesi. Kurset er tænkt l alle jer der interesserer jer for suturteknik ud over den basale teknik der undervises i på 7 semester. Det forudsæ es at du har den basale suturteknik på plads. Se mere på: Tilbud fra Studenterpræsten uge 49, 2008 Føljeton ES 2008: Jeg er vejen X Bekymringsløshed Jeg har i mine tidligere klummeafsnit bevæget mig omkring nogle af pilgrimvandrerens syv nøgleord. Den planlagte og bevidste gang ad en kortere eller længere vej kan på en god måde flytte vandrerens fokus til andre områder, end dem, der får mest opmærksomhed i det daglige liv. Dagens fokusområde er bekymringsløshed, billedmæssigt og konkret symboliseret ved pilgrimmens bredskyggede hat. Den værner mod sol og regn, og gør vandreren i stand til at leve i nuet uanset vejret altså de ydre omstændigheder. Nu kan der jo være al mulig grund til at bekymre sig. Får jeg mon mad i aften? Bliver min mor rask? Kan jeg bestå eksamen? Får jeg styr på julegaverne i tide? Og det skal man ikke holde op med. Bekymring er jo et tegn på at man er til stede i sit liv og ikke er ligeglad. Men de fleste af os kunne nok sætte pris på en pause fra de evindelige bekymringer. Det er slet ikke så let, for de sniger sig jo ind på os. Men det viser sig, at det faktisk er muligt, at skabe sig et afgrænset bekymringsløsheds-rum, når man giver sig selv den opgave at gå. Bekymringerne forsvinder ikke, men de kan sættes på stand-by for en stund så man i højere grad bliver i stand til at leve i nuet at gribe dagen; Carpe Diem. Det frisættende er i høj grad, at det rum, som man skaber, har en kendt ramme. Man kan være forvisset om, at bekymringerne og grundene til dem, er der endnu, når van vender tilbage fra sin vandring, men at de måske også kan være lidt nemmere at håndtere, når de har været lidt på afstand. Lad nissehuen være din bekymringsløshedshat i december, og gå hen og giv dig selv med eller uden alkohol i blodet pauser fra bekymringerne. Det er en dejlig gave, som kan bruges igen og igen. I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen?[ ] Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. (Matt. 6, 31-34) (Se billeder mv. på studenterpræstens blog: Lise Lotz, akademisk medarbejder for studenterpræsten Strikkecafeen Den Røde Tråd Tid: torsdage Sted: Sankt Hans Torv 30 Der er altid plads til flere omkring bordet. Begyndere, hurtige, triste, erfarne, unge, snakkesalige, gamle, langsomme, kreative, tavse, glade, perfektionister. Alle er velkomne! Vi supplerer næsten altid strikkeriet med god hjemmebagt kage og dejlig kaffe. Og snak. Og udveksling af ideer. Og hjælp og støtte til strikketøj, der driller. Og mere snak. Det er gratis at være med men sparegrisen tager gerne imod et lille bidrag. Kontakt mig, hvis du vil vide mere. Lise Lotz, akademisk medarbejder (SMA) Sidste-torsdag-i-månedenfilmcafé med filmoplæg og filmforevisning. Studentermenigheden byder på mad og drikke undervejs. Tid: 27. november 2008 kl slut: Mødested: Ny KUA, Njalsgade 80, lok Julehygge for alle studerende på KUA Tid: Fredag den 28. november hygge fra kl. 16; buffet kl Sted: Café Mødestedet, Gl. KUA Pris: Buffet koster kr. 20 Tilmelding til buffet en: senest den 26. november Alle studerende inviteres til juleknas, juleklip og julesang. Studentermenigheden på KUA s kor med Sofie Schelde som korleder optræder og synger op til fælles julesang. Kl er der lækker buffet, hvor man kan spise alt hvad man kan for kr. 20. Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 12-14, torsdag 11-13) eller bestil en tid på eller Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal giftes eller have dit barn døbt. /

6 6 NEUROBIOLOGY RESEARCH UNIT S CHRISTMAS SYMPOSIUM December 12th 2008, 9:00-15:45 Auditorium 93, Entrance between Juliane Maries Vej 20-22, Rigshospitalet 9:00-9:15 Welcome: Neurobiology Research Unit Prof. Gitte Moos Knudsen 9:15-10:30 Morning session --- Chair: Morten Ziebell Direct recordings from the human brain during self-recognition. Jan Kalbitzer BDNF-mediated 5-HT2A down-regulation possible involvement of PSD-95, Martin Santini The Rat - Cute and Helpful and Maybe Soon to Have Memory Loss; Creating an Alzheimer s Rat, Mona El-Sayed Serotonin and Energy Balance, Mette Thorlund Haahr FP-CIT vs. PE2I (The tracerbattle), Signe Holm-Hansen Coffee 11:00-12:00 Gæsteforelæsning Johannes Møllehave: Om bevidsthed Lunch 13:00-14:15 Afternoon session --- Chair: Anders Ettrup Separate neural systems for evaluating risks and outcomes in decision making, Olaf B. Paulson 5-HT2A degeneration in APP/PS1 Alzheimer s disease model, Peter Vestergaard Jensen Clinical amyloid imaging: An update, Steen Hasselbalch To BDNF or Not to BDNF: Is that the question for the 5-HT2A-R? Anders Bue Marcussen Required time delay from 99mTc -SHMPAO injection to SPET data acquisition, Gerda Thomsen Coffee 14:30-15:45 Late session --- Chair: Finn Årup Nielsen Edge-enhancement in PET reconstruction, Jens Munk Hansen CIMBI5 a new 5-HT2A agonist PET tracer, Anders Ettrup Is the 5-HT2A receptor involved in microtubule mediated synaptic strengthening? Christoffer Clemmensen Optimal bolus/infusion ratio for flumazenil, Anetta Claussen A small wiki for personality genetics, Finn Årup Nielsen All are welcome STUDIETILBUD & STUDIEVEJLEDNINGEN MOKs fædre Følgende relevante spørgsmål er indløbet til MOKs fædre: "MOKs Fædre Hej MOKs fædre... Jeg var til Hubertusjagt og var meget imponeret over en mand i ridetøj som talte meget affekteret. Han bad pøplen om at råbe et nifoldigt leve for kongehuset. Mit spørgsmål til MOKs fædre er derfor, hvorfor man altid råber et nifoldigt leve for kongehuset... Jeg mener hvad fedt er der ved ni - det er jo ikke engang et primtal! Love RoN" Da en unavngiven far af et redaktionsmedlem blev ringet om, resulterede det ikke i andet end kampråb mod kongehuset, dommedagsudsagn og spanske gloser. Med røde øre søgte undertegnede i stedet andre kilder, og fik blandt andet følgende svar fra Hofmarskallatet: "Der er ikke nogen entydig historisk forklaring på det nifoldige leve, men traditionen kommer fra hæren: Det er dansk løsen tre gange. Den danske hærs kendetegn var tre hurraer eller tre skud. Når Kongen overtog kommandoen over Hæren udråbtes der tre gange tre hurraer. Første gang ni-tallet kan dokumenteres i forbindelse med et dansk tronskifte er, da Frederik III i 1648 efterfulgte sin far Christian IV, hvor der blev affyret tre salver á ni skud på slotspladsen." Så kære Ron - håber du blewv klogere af svaret. Troels/red. Studievejledningen for Medicin Uge Efterår 2008 Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdag 2/ Rasmus Carter-Storch Onsdag 3/ Josefin Eklöf Torsdag 4/ Malene Esager Liberoth Torsdag 4/ Theis Skovsgaard Tirsdag 9/ Rasmus Carter-Storch Onsdag 10/ Josefin Eklöf Torsdag 11/ Malene Esager Liberoth Torsdag 11/ Theis Skovsgaard Fredag 12/ Gro Askgaard Personlig samtale kan bestilles via NB! Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid, for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver tirsdag Eva Maryl Hver torsdag Eva Maryl Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. Orienter dig på ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 11. sem : Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er:

7 Der skal være plads til begejstring i studenterpolitik. Vi mener, at medicin grundlæggende er et dejligt studie. Studiet skal sikre, at vores samfund også i fremtiden har professionelle og fagligt dygtige læger i sundhedsvæsnet, og nytænkende forskere inden for klinisk, sundhedsvidenskabelig forskning. Vi stiller op af lyst til at gøre en positiv forskel på det studie, vi alle har til fælles. Gør privat ekstraundervisning overflødig Fuldtidsansæt de bedste undervisereog lav faste pensum- og læselister på første del. Bedre sammenhæng mellem fag og klinik Rækkefølgen af fag og klinik på overbygningen skal koordineres, så der ikke går mere end en sommerferie fra teori til praksis. Flere lig på bordene Dissektionskurset trænger til en opgradering. Der er for mange studerende pr. lig. Vi vil også arbejde for følgende: - Afskaf 4-årsreglen - Arbejds- og miljømedicin skal samles - Gode undervisningsplaner på alle kurser - Klinisk beslutningsteori og kliniske guidelines - Koordinering med sundhedsstyrelsen og regionerne - SAU-undervisning skal være dialogbaseret og lærerstyret - Tættere samarbejde med SDU og AU - Øget mulighed for udveksling og overførsel til andre universiteter i uddannelsen - Åbenhed omkring den økonomiske prioritering Læs hele valgprogrammet på HUSK at du kan stemme via PUNKT.KU i perioden december. STUDENTERPOLITIK - VALG! Frit Forum på medicin Simon Krabbe, 25 år, 8. semester, medicin 7 Frit Forum står for handlekraft og holdninger. Vi hænger ikke fast i tidligere tiders paroler og arbejdsform. Jeg vil altid have en kritisk, progressiv centrum-venstre tilgang til tingene, derfor stiller jeg op for Frit Forum. Universiteterne er vigtige institutioner, der ikke kan ses isoleret fra resten af samfundet. Den vigtigste sag for mig er at skabe en bedre sammenhæng mellem fag og klinik på semester. Det er uholdbart at 7. semester fortsat har en nødplan, hvor de studerende har fri 4-5 uger. Løsningen er at lave en ny struktur på semester. Evalueringer skal tages seriøst, og vi har som studerende et ansvar for at evalueringer altid inddrages i udviklingen af studierne, studiemiljøet osv. Det vil jeg arbejde for! Maja Højgaard Nielsen, 22 år, 3. semester, medicin Jeg stiller op for Frit Forum, fordi jeg synes det er vigtigt at tænke universitetets rolle ind i samfundet. Det gælder både i forhold til at gøre universitetet tilgængeligt for så mange så muligt, så vi kan få et veluddannet og konkurrencedygtigt samfund. Og det gælder også når vi skal aflevere mennesker tilbage til arbejdsmarkedet. Konkret vil jeg arbejde for at de første 3 år på medicin bliver mere gennemskuelige, så færre dumper på grund af ugennem-skuelige pensa eller bliver afhængige af egenbetaling til privat ekstraundervisning. Jeg synes det er vigtigt at alle forslag bliver gennemtænkt så de ikke kan bruges af dekanatet og andre til at spare timer i stedet for at opprioritere indsatsen, hvor der er brug for det. Når noget virker dårligt skal det ikke spares væk. Det skal forbedre og nytænkes. Anders Husby, 21 år, 2. semester, medicin Jeg stiller op til universitetsvalget af to grunde: Undervisningen skal være til for de studerende. De bedste undervisere skal kunne fuldtidsansættes, og fagligheden, samt strukturen af undervisningen skal være i top. Kantinemonopolet skal brydes! Der skal være fri konkurrence for mad på Panum. Se mere på Valgflæsk eller din mulighed for at præge studiet hver eneste dag? Nu er det e erhånden et par uger siden valget for alvor er gået i gang, og selvom vi alle har julefrokost- eller eksamenstravlt, bliver vi nok nødt l at forholde os l, at der er udskrevet valg på Universitetet. Derfor skriver jeg som spidskandidat for Medicinerrådet de e indlæg, så I har mulighed for at høre lidt om hvem jeg er og hvad jeg og Medicinerrådet tænker om studienævnsarbejdet det kommende år. Jeg undskylder på forhånd det lange indlæg, men håber at I vælger at læse resten alligevel. Det er trods alt en bedre overspringshandling end Facebook (eller noget). Først vil jeg indrømme at jeg morede mig gevaldigt over den lange liste af ønsker l forbedring af studiet, som var på forsiden af sidste uges MOK. Jeg ville ønske, at jeg kunne love at opfylde alle de præg ge forslag det kommende år, men jeg må nok hellere starte med at indrømme, at jeg ikke tror på valgflæsk. Studienævnsarbejdet handler om andet og mere end kun at arbejde for forudbestemte mål. Det er en dynamisk proces og der sker løbende ng, man ikke kan forudse ved valgets udskrivelse. Derudover handler studienævnsarbejdet om dialog de studerende imellem og dialog med underviserne. At samarbejde om det fælles mål at gøre studiet bedre skridt for skridt. Det er en proces, der tager d, men det betyder bestemt ikke, at der ikke er meget at kæmpe for. Det handler jo trods alt om vores hverdag. Din og min. Hvem er jeg så? Navnet er Steven og lige for øjeblikket holder jeg semesterfri efter 5. semester. Udover at være aktiv i Medicinerrådet og i SundRådet gennem 3 år sidder jeg også i Studenterrådets bestyrelse nu på 2. år. Herigennem har jeg en plads i Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd. Det betyder at jeg udover at have stort kendskab l, hvad som sker på medicinstudiet og på hele fakultetet, også ved, hvad der rør sig overordnet på Universitetet. O e kommer beslutningerne ovenfra og ved at deltage mange steder, har jeg en føling med beslutningsprocesserne. Den erfaring kan jeg bruge i studienævnet på medicin for at arbejde for de studerendes sag. Hvordan så det? Det er jo ikke nemt at vide, hvad der sker for den enkelte studerende på det enkelte semester. Og slet ikke når man som mig er blot er et almindeligt menneske med et liv og en hverdag, og ikke et usandsynligt overmenneske, der kan og ved alt. Jeg er ikke stærkere som kandidat og person end de mennesker, der er ak ve i den organisa- on, der står bag mig. Det er både min største styrke og svaghed. Jeg repræsenterer dem, som deltager i deba en i Medicinerrådet. Jeg tager det med l studienævnet, som vi i fællesskab beslu er på møderne. Vi beslu ede her i e eråret, at vi i Medicinerrådet principielt kun arbejder for det, som den enkelte ak ve har lyst l at arbejde for. Det betyder at vi tager de kampe vi har lyst l at kæmpe. Og intet andet. Ja, det betyder også at der er ng vi ikke arbejder med. Simpelthen fordi vi ikke er nok l at klare det hele. Min opgave er så at tage det, vi arbejder med og beslu er sammen, l studienævnet. Og være uhyggeligt velforberedt og kampklar når der er noget vi virkelig bare SKAL have igennem. Du bestemmer! Det betyder l gengæld også at du har stor mulighed for at få indflydelse og arbejde for netop de sager du brænder for. Det betyder at du kan være med l at præge deba en. Vi er en organisa on som al d har troet på det bedste og stærkeste argument. Derfor ly er vi l alle, som tager sig d l at skrive på vores åbne mailingliste mr-ak ku.dk eller komme på vores åbne møder, der finder sted en gang om måneden. Hvad tror jeg så overhovedet på? Det er ikke fordi Medicinerrådet eller jeg mangler ideer, visioner, drømme eller håb for medicinstudiet. Jeg ønsker og arbejder for mere klinik på basisdelen, mere valgfrihed og bedre undervisning. Men det gør vi jo alle sammen hele den! Det, jeg l gengæld ikke har, er et valgprogram. Eller 10 teser. Jeg har ingen valglø er. Intet valgflæsk. Det eneste, jeg lover, er, at du har mulighed for at være med l at bestemme. Men det kræver at du tør blande dig i deba en og kæmpe for en sag! Med venlig hilsen Steven Andersen, kandidat l Studienævnet for Medicin for Medicinerrådet Følgende personer er ops llet for Medicinerrådet: Steven Andersen Line Engelbrecht Jensen Kim Bartholdy Jensen Hans Jakob Hartling Maria Schwensen Joachim Mygh Sidsel Hald Rahlf Line Malmer Madsen Sabrina Eliasson Anne K. Holm Rasmus U. Pinnerup Chris na S. Dalbøge Laura Sommer Hansen Anna Sofie K. Hansen Chris an Dobrzanski

8 STUDENTERPOLITIK - VALG! 8 SundRådet Der er valg på KU! Der er brug for din stemme! Stem! Nyt rhus S nte tude til ba! erne upp sisgr Nørre Cam Citronm åner -og citon månefice! ring på K U pus festiv al! Basis gru Basis ppe Powe grup peba r! r! SundRådet/Medicins kandidat til AR Christian Dobrzanski læser på 9. sem. og har været engageret i SundRådet og studenterpolitik i tæt på tre år. Christian repræsenterer som basisgrupperepræsentant SUNDs basisgrupper og foreninger overfor dekanatet i Studenterforum og som fakultetsrepræsentant SUNDs fagråd i Studenterrådet v. KUs bestyrelse. Christian er også aktiv i FADL samt medstifter og formand for både PUC (Panums dykkerklub) og KultMed (SUNDs nye coole basisgruppe). Herudover har Christian tidligere også været aktiv i både IMCC Exchange og SIMS. Christian Dobrzanski SundRådet/Medicins kandidat til AR Som SundRådets kandidat kæmper Christian for et optimalt undervisnings- og socialt rum på SUND og vil sikre, at ALLE SUND studerende, uanset partifarve, ALTID gives mulighed for at blive hørt og lyttet til! Hvad laver SundRådet? SundRådet arbejder med sager på fakultetsniveau, dvs. ting der vedrører ALLE studerende på SUND. SundRådet har en studentersocial funktion som paraplyorganisation for alle SUNDs basisgrupper og foreninger og en studenterpolitisk funktion som fakultetsråd for alle SUNDs fagråd (dvs. vi repræsenterer MedicinerRådet, Odontologisk Forening, FSV fagråd, Biomedicinsk fagråd, Humanbiologis fagråd og Civil ing. med-tek. i Studenterrådet v. KUs bestyrelse) Hvorfor SundRådet? SundRådet har bl.a. givet SUND Basisgruppebar; SundRådet har sørget for, at basisgrupperne har et Studenterhus at bo i; og SundRådet kan til dels også takkes for, at dekanatet nu uddeler kr årligt til studentersociale formål! Herudover er SundRådet partipolitisk uafhængigt, hvorfor ALLE på SUND (også Demokratiske Medicinere og Socialdemokrater) altid er velkomne og pr. def. har tale- og stemmeret! SundRådet er desuden den eneste organisation på SUND, som udover Medicinere også repræsenterer tandlæger, FSV ere, og alle de andre studieretninger på fakultetet: For kun sådan kan vi alle være sammen om et bedre universitet! Vi har brug for din stemme! SundRådet kan dog ikke fortsætte sit arbejde, hvis ikke vi også er repræsenteret i Akademisk Råd (AR), som der bl.a. er valg til. Vil du således gerne, at SundRådet fortsat kan arbejde for at gøre forholdende bedre for dig, dine medstuderende eller din basisgruppe, så husk at sætte kryds og stemme på S - SundRådet! Du kan stemme fra ons 3. dec. kl. 10 ved at logge på punkt.ku.dk -> selvbetjening -> valg -> afstemning Du kan læse mere om valg på Københavns Universitet på Du kan læse mere om de forskellige politiske- og studenterpolitiske organisationer på KU i MOK nr. 11 og du kan se en oversigt over, hvilke organisationer, der stiller op til valg, i sidste uges MOK nr. 12 eller på

9 GIM / MIKAM INVITER- ER TIL DET ÅRLIGE JULEMØDE Alle der har lyst er velkomne til MIKAMs Julehygge + Generalforsamling, i dag onsdag den 3. december hos Nino: Bofællesskabet 2.TV, Østerbrogade 132. Generalforsamlingen starter kl. 16, hvor vi bl.a. vælger ny bestyrelse. Derefter spiser vi og hygger. Alle tager med en middagsret, brød, salat, e.l. og det, de ellers vil drikke. Der vil være sørget for æbleskiver og gløgg, og en spændende dessert :) Husk en hjemmelavet julegave til pakkeleg! Velkommen, vh GIM / MIKAM Medicinstuderendes Interessegruppe for KAM KLINIKOPHOLD I GRØNLAND 2009 Drømmer du om et klinisk ophold i Grønland i 2009? Så tjek mulighederne på Læs bl.a. praktiske informationer og rapporter fra tidligere grønlandsrejsende. For at komme i betragtning til ophold skal du have bestået 8. semester på afrejsetidspunktet. Interesseret? Så hold øje med hjemmesiden fra midt i januar Der vil listen over mulige klinikpladser blive offentliggjort. Pladslisten vil desuden blive offentliggjort til den tid her i bladet. Har du spørgsmål? Så kontakt Med venlig hilsen IMCC Grønland FØR PLAFDSLISTE BASISGRUPPER præsenterer: ULTRALYD TIL DEN AKUTTE PATIENT ved overlæge Erik Sloth fra Skejby Sygehus, Århus Torsdag den 11. december kl i konference 1, Rigshospitalet Kom og hør om hvordan man bruger ultralyd ved undersøgelse og vurdering af den akutte patient. Foredraget er åbent for alle, tilmelding på MÅNEDSMØDE onsdag 3.december kl kemigangen, Panum 1. Formanden byder velkommen. 10 min. oplæg af Niels Jacob. Han vil fortælle om hærens grise-skyder-kursus, der er en del af deres traumekursus. SAKS MÅNEDSMØDE 2. tirsdag i hver måned D. 9. DECEMBER KL VI MØDES PÅ KEMIGANGEN Studerenderes Almene Kirurgiske Selskab afholder sidste månedsmøde på dette semester, og alle er velkomne til at deltage. 2. Siden sidst Møde i Akutdage gruppen. Akut medicin foredrag. DASAIMs årsmøde Nyt fra udvalg Metode 2 Traumedage 2009: Vi skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal være ansvarlig for arrangementet. Vi bliver nød til at gøre dette i god tid, for at være sikre på. at vi kommer godt i gang!!! 4. Kommende arrangementer Foredrag næste semester: Vi skal fastlægge hvilke foredrag vi skal have næste semester. Vi vil meget gerne have, at der kommer en masse medlemmer fra fase1, da det også er vigtigt for os at finde foredrag, der interesserer vores medlemmer på de første semestre! Man behøver bare at komme med gode forslag. Så skal vi nok i samarbejde finde på en måde at realisere det på. JULEARRANGEMENT 11/12!!! I år holder vi vores julearrangement i forbindelse med vores ultralydsforedrag. Vi spiser og hygger på Skilpaden på gråbrødretorv. Håber vi ses J Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer. Vi skal planlægge næste semesters foredrag, så hvis du har et emne af kirurgisk interesse, så kom gerne og foreslå dette. -Mødet vil indledes med et kort foredrag fra saksmedlemmer. Vi ses til et månedsmøde i julehyggens tegn! Af: Michelle Wulff Olsen World Press Photo Man kunne opleve udstillingen World Press Photo i Pressen i Politikens hus fra den 31. oktober til den 25. november. Som særudstilling vistes også Politikens øjenvidner, der udelukkende bød på værker fra Politikkens egne fotografer. Udstillingen viste bidrag fra verdens største konkurrence for professionelle fotografer fotografer fra 125 lande havde indsendt billeder, som kunne opdeles i 10 forskellige kategorier. ter. Billedet vækker en bevidsthedsfølelse hos tilskueren om menneskets dominans i naturen og grove udnyttelse af dens ressourcer. Det minder om en begravelsesceremoni. Men det er ikke bare et dyr man sørger over, det er menneskelighedens totale mangel på respekt for naturen og vores måde, at undergrave det oprindelige for egen kortsigtet vinding. I kategorien portrætter vandt fotoet af Putin taget af fotografen Platon. Med dette værk følger en mærkværdig historie, idet Putin ikke gerne stiller op til portrætbilleder. Historien fortæller ikke kun noget om hvor svært det var for Platon overhovedet at få lov til at tage billedet af den magtfulde personlighed, men også hvordan han skulle kæmpe for at nedbryde Putins hårde facade. Resultatet blev et sjældent portrætbillede af Putin, hvor han iskoldt kigger direkte ind i kameraets linse. Dette foto blev udelukkende muliggjort fordi Platon fandt en fælles passion, som de begge delte. Denne passion var Paul McCartney og Beatles sangen Yesterday. Det er svært at gå fra udstillingen med én bestemt følelse. Man har svært ved at sammenfatte en enkel beskrivelse af den underfundige jordomrejse man lige har været på. Nogle billedet fanger slet ikke ens opmærksomhed, andre fastholder én i flere minutter med deres groteske virkelighedsportrætter. Billeder fascinerer, provokerer og nogle af dem formår at indprentet sig permanent i hukommelsen. Fotoudstillingen er en måde at sammenfatte en På udstillingen finder man blandt andet et værk af fotografen Brent Stirton, som vandt førsteprisen i kategorien enkeltbilleder. Det forestiller en død gorilla, der bliver båret gennem Congos jungle. Det store ædle dyr er blevet offer for snigskytmosaik af begivenheder fra hele verdenen, med totale forskellige rammer og indfaldsvinkler. Det er på mange måder en beskrivelse af vores verden igennem et år. Måske derfor er det netop en fotoudstilling, fordi der egentlig ikke kan siges så meget, det skal ses. KultMeds næste arrangement: 8. dec. kl Månedsmøde i Lille Mødesal. Der vil være æbleskiver m. gløgg samt et spændende oplæg om Nøddeknækkeren ved Leda S. Abbasowa. 10. dec. kl Julehygge i Tivoli 17. dec. kl La Traviata i Operaen, Store Scene. Flere oplysninger kan ses på For kun 40 kr. kan du blive medlem og deltage i alle KultMeds spændende arrangementer.

10 10 BASISGRUPPER & ANNONCER DANSK BØRNELUNGECENTER, RIGSHOSPITALET SØGER STU- DENTERMEDHJÆLPER (naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige eller fra DTU eller bestået studentereksamen/ tilsvarende afgangseksamen) til løsning af opgaver i Børnerespirationsfysiologisk Laboratorium. DBLC varetager undersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne med arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. Børne Respirationsfysiologisk Laboratorium er en integreret del af Dansk BørneLungeCenter, Børneafdelingen Rigshospitalet. Laboratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle patienter som led i rutine, dels på udvikling af nye metoder og tilpasning af gamle metoder til måling af forskellige facetter af især små børns og svært lungesyge børn og unges lungefunktion. Du vil blive grundigt oplært i de forskellige lungefunktionsmetoder og vil derefter selvstændigt og under supervison skulle varetage målingerne. Ansættelsen giver selvsagt gode muligheder for et grundigt kendskab til forskellige lungesygdomme indenfor pædiatri. Med din ansættelse bliver du en del af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, bioanalytikere, sekretærer, phd-studerende og OSVAL-studenter. Tiltrædelse snarest muligt og 3 måneder frem med mulighed for forlængelse. Stillingen indebærer normal arbejdstid på alle hverdage i tidsrummet Du skal kunne arbejde timer om ugen. Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til: Birgitte HanelBioanalytiker, dr. med.dansk BørneLungeCenter, Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 RigshospitaletBlegdamsvej 9DK-2100 København ØDanmarkPhone: STUDENTERKLUBBEN laaang fredagsbar: På fredag d. 5/12 Dørene åbner kl og lukker kl Baren lukker Én ven pr. studiekort. Klubben holder eksamenslukket fra og med på mandag d. 8.december. Vi ses på næste semester - Studenterklubben PHILM er basisgruppen som laver film, fordi vi godt kan lide at filme. Vi råder over digitalt videokamera, som alle medlemmer af PHILM kan låne. Alle sund-studerende og basisgrupper kan blive medlemmer af PHILM. Vi laver bla. undervisningsfilm til gode for alle studerende og læger. Vi holder generalforsamling d. 11. dec. kl. 15 i PHILM's lokale (MOK) dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. valg af referant 3. Beretning fra bestyrelsen 4. Valg af poster: Formand Næstformand Kassére 5. Valg af æresmedlemmer 6. Igangværende prejekter 7. Nyt fra sidst 8. G.Ø.G. 9. Evaluering af k34 projektet inkl. finansiering 10. Evt. mvh - PHILM BØGER TIL SALG: Physiology, Berne and Levy, fourth edition, 60 kr., ISBN Medicinsk Embryologi, Mathiessen og Egeberg, 50 kr., ISBN Behavior and Medicine, Wedding, second edition, 55 kr., ISBN Biochemistry, Mathews and Van Holde, second edition, 55 kr., ISBN Paediatrics, Lissauer and Clayden, second edition, 65 kr. ISBN Molecular Cell Biology, Lodish et al., third edition, 60 kr., ISBN Skriv til Jeanette på eller ring på NORSK MEDISINSTUDENT? Meld deg inn i Norsk Medisinstudentforening og få gode medlemsfordeler! - Tidskriftet for den norske Legeforening hver 10. dag - Gode rabatter på forsikring og bankavtaler - 15% på bøker hos Bokkilden.no - Ansvarsforsikring - Kurs - Medlemsskap i en norsk fagforening! Meld deg inn her: Vi mangler dessuten flere aktive i København. Interessert? Send en mail til: Anja Fog Heen Leder, Nmf Utland KBU-BYT? Jeg står i den møghamrende uheldige situation, at jeg med mit nummer måtte vælge Grindsted Sygehus (Billund Kommune), intern og almen medicin, med start 1. marts Jeg har et barn på 15 måneder og endnu et på vej til april, min mand har job i København og kan ikke finde nyt job i et yderområde. Det er umuligt for vores familie på 4 at flytte fra København til Jylland og få en hverdag til at fungere, så jeg er desperat efter at finde en venlig sjæl, som vil bytte med et forløb i Storkøbenhavn/Region Hovedstaden. Hvis du mener, du på nogen måde kan hjælpe mig, må du meget gerne kontakte mig på Tlf eller Hilsen Mette BLIV STUDENTERUNDERVISER I DE INDRE ORGANERS ANATOMI Et antal stillinger som timelønnede studenterunderviser i anatomi på 4. og 5. semester på medicinstudiet er ledige til besættelse i foråret Undervisningen i anatomi på 4. og 5. semester på medicin varetages af Biomedicinsk Institut. Biomedicinsk Institut er inde i en spændende udvikling med stigende fokus på uddannelse og oplæring af studenterunderviser og bedre samarbejde mellem de enkelte undervisere. Vi søger derfor undervisere, som både er fagligt engagerede i anatomi, og som har lyst til at være en del af et kollegialt team under fortsat udvikling. Ansøgningskrav: Bestået 5. semester. Tidligere undervisningserfaring er en fordel men ikke et krav. Udfyld ansøgningsskemaet på og send det evt. sammen med udtalelser til Henriette på mail: Mærk mailen Undervisningsassistent. Ansøgningsfrist: Torsdag d. 4. december 2008 Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 9. december 2008 Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte studentermedhjælper og underviser Henriette på ovenstående mail eller tlf.: UNDERVISNINGSASSISTENTER TIL KURSUSUNDERVISNING, Forår 2009 Se: www. icmm.ku.dk/undervisning/ansoegningsskemaer/ og Universitetsavisen d. 12. december 2008 Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, undtagelsesvis kun 5. semester. Bianca Houlind og Pia Keller Studiesekretariatet ICMM, bygn

Hvordan får man et godt liv som læge? MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 11 19. november 41. årgang 2008-2009

Hvordan får man et godt liv som læge? MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 11 19. november 41. årgang 2008-2009 MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 11 19. november 41. årgang 2008-2009 FADLs foredragsgruppe præsenterer: Hvordan får man et godt liv som læge? - kendt fra 'Lægens

Læs mere

MOK's traditionelle venstrehåndsnisser - glædelig jul & god læselyst!*

MOK's traditionelle venstrehåndsnisser - glædelig jul & god læselyst!* Nr. XIV 5. dec. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MOK's traditionelle venstrehåndsnisser - glædelig jul & god læselyst!* EN ÆRA ER FORBI! MOK's højt

Læs mere

AKUT MEDICIN Den 19. november kl. 16.30

AKUT MEDICIN Den 19. november kl. 16.30 MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 9 5. november 41. årgang 2008-2009 Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab præsenterer et foredrag om AKUT MEDICIN Den 19. november

Læs mere

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AFSLØRING!

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AFSLØRING! Nr. XXVII 16. maj 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MOK har fået fat i et hemmeligt dokument der beskriver intime detaljer om sundheds- og indenrigsministeren...

Læs mere

Issn 1903-3400..info. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 16 11. februar 41. årgang 2008-2009

Issn 1903-3400..info. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 16 11. februar 41. årgang 2008-2009 MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 16 11. februar 41. årgang 2008-2009 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 6 8. oktober 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 6 8. oktober 41. årgang 2008-2009 MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 6 8. oktober 41. årgang 2008-2009 Føj! Ja, jeg siger di g det er sygt! Jeg har aldrig Og jeg har set ma set noget lignen nge hepatosarkom

Læs mere

GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD!

GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD! Nr. XXVIII 23. maj. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes

Læs mere

M.FL. IMCC MOK PAKKER SYDFRUGTERNE SIMS. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 3 17. september 41. årgang 2008-2009

M.FL. IMCC MOK PAKKER SYDFRUGTERNE SIMS. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 3 17. september 41. årgang 2008-2009 MOK Issn Issn 1903-3400 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 3 17. september 41. årgang 2008-2009 MOK PAKKER SYDFRUGTERNE IMCC MR SIMS M.FL. flytter med... Der står ikke mere

Læs mere

MOK HAR VÆRET PÅ GALOPBANEN

MOK HAR VÆRET PÅ GALOPBANEN MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 4 24. september 41. årgang 2008-2009 MOK HAR VÆRET PÅ GALOPBANEN I dette nummer: MOKS fædre: Hvordan bliver man rig hurtigt? Stort

Læs mere

Nr. VI. 11. okt. 39. årgang. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

Nr. VI. 11. okt. 39. årgang. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. VI 11. okt. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 ISSN 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 Eventyret er begyndt Find din indre prinsesse, prins eller heks frem og lev lykkeligt til din

Læs mere

Bloppe bubu bi da boooo*

Bloppe bubu bi da boooo* MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 1 3. september 41. årgang 2008-2009 Issn 1903-3400 GU-gu-gu-ga guuuh- gøj gu gu Ga Gu gu gagagyyyyh* Gyyyyyh* BaBababadaaa-da di d i ba bu bii*

Læs mere

MOK SUPER SPECIAL STAR EDITION OPRØR I ÅRHUS OVER TVANGSFLYTNING AF LÆGESTUDERENDE. Lœs mere på FADLs sider inde i bladet

MOK SUPER SPECIAL STAR EDITION OPRØR I ÅRHUS OVER TVANGSFLYTNING AF LÆGESTUDERENDE. Lœs mere på FADLs sider inde i bladet MOK Nr. XVIII 7. marts. 39. årgang 2006-2007 issn 0907-5658 SUPER SPECIAL STAR EDITION OPRØR I ÅRHUS OVER TVANGSFLYTNING AF LÆGESTUDERENDE Lœs mere på FADLs sider inde i bladet Husk at møde op torsdag

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009 Dumt Design Nye beviser på at Gud ikke findes - illustreret ved Lars Løkke... Løgene Udenpå -

Læs mere

DENNE MAND VIL BESTEMME OVER DIT LIV.

DENNE MAND VIL BESTEMME OVER DIT LIV. Nr. XXV 2. maj 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift DENNE MAND VIL BESTEMME OVER DIT LIV. Der er indgået en aftale mellem Regeringen, Lægeforeningen og

Læs mere

Nr. VIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt!

Nr. VIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt! Nr. VIII 24. okt. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt! 69 -timers bar! Program midt i bladet - lige til

Læs mere

Nr. XXI. 28. mar. 39. årgang. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

Nr. XXI. 28. mar. 39. årgang. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXI 28. mar. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XII 29. nov. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Du kan også blive 200,- spir rigere! Gør som Frederikke og send en hjemmelavet tegning til MOK -

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 27 7. maj 40. årgang 2007-2008

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 27 7. maj 40. årgang 2007-2008 MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 27 7. maj 40. årgang 2007-2008 Medicinerne sejrede over DJØF'erne Stor Sportssektion på midtersiderne Reportage fra Ølstafet, Kapsejlads og 1.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XV 2 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

.info. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan. Tilgengæld kan du finde opskriften på denne lækkerbisken på side 3

.info. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan. Tilgengæld kan du finde opskriften på denne lækkerbisken på side 3 MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Kødbåd Nr. 18 25. februar 41. årgang 2008-2009 Toastbrød med bøf, pommes samt ostesauce E K K I : E R U N E D I R T N Ø N A L A K

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 31 2. juni 42. årgang 2009-2010

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 31 2. juni 42. årgang 2009-2010 .dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 31 2. juni 42. årgang 2009-2010 Studenterklubben Præsenterer PUMPEFEST '10 Traditionen tro holder Studenterklubben Pumpefest for at fejre de nyslåede

Læs mere

Hvad er det der sker lige nu?

Hvad er det der sker lige nu? MedicinerOrganisationens Kommunikationsorgan, Nr 15, 3. Februar 2010 Tillykke til Bob Marius, Otto Julius, Benjamin Troldepus og Kirstine Truttemus OPSKRIFT PÅ WOK: 870 g Quality Street 1,5 L Faxe Kondi-sodavand

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 26 30. april. 40. årgang 2007-2008 Informationsmøde om den kliniske basisuddannelse FADL afholder informationsmøde om den kliniske basisuddannelse

Læs mere

Issn 1903-3400..dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 1 2. september 42. årgang 2009-2010

Issn 1903-3400..dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 1 2. september 42. årgang 2009-2010 MOK Issn 1903-3400.dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 1 2. september 42. årgang 2009-2010 e d e l l a l i t n e e r m e m n s o e s n k l o u i e r t k V e a y d e n r a r F M e l e

Læs mere

Onsdag den 4. oktober 2006 kl. 17.00

Onsdag den 4. oktober 2006 kl. 17.00 Nr. IV 27. sept. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Årg. 31-1998 Studenterklubben Onsdag den 4. oktober 2006 kl. 17.00 Sådan var det i 98 - Vil du også

Læs mere

m ok.dk 69-timersbar Det der er ikke for sarte sjæle! -et retrospektivt kohortestudie Læs om det inde i bladet! Det der må gøre nas!

m ok.dk 69-timersbar Det der er ikke for sarte sjæle! -et retrospektivt kohortestudie Læs om det inde i bladet! Det der må gøre nas! m ok.dk Nr. 12 23. Sept. 43. Aarg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 69-timersbar -et retrospektivt kohortestudie Læs om det inde i bladet! Det er super fedt at være til 69-timersbar,

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XI 17 nov 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift JULEÅNDEN HAR LAGT SIN KLAMME HÅND PÅ MOK-REDAKTIONEN FREM MED GUIRLANDERNE! 2 Tryk: Tryk

Læs mere