GOD PRAKSIS GUIDER AT GIVE KRÆNKEDE HÅB IGENNEM UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD PRAKSIS GUIDER AT GIVE KRÆNKEDE HÅB IGENNEM UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNING"

Transkript

1 AT GIVE KRÆNKEDE HÅB IGENNEM UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNING GOD PRAKSIS GUIDER HOPE projektet retter sig mod vejledere som arbejder med ofre for krænkelser via uddannelses- og erhvervsvejledning og tilsvarende støtte mhp at hjælpe folk med at få et fodfæste på arbejdsmarkedet. Uden job er man I fare for at blive marginaliseret i samfundet. Hvis man desuden er et offer for krænkelser, kan det være endnu vanskeligere. Uddannelses- og erhvervsvejledning kan være med til at skabe nye muligheder på arbejdsmarkedet. LEONARDO- LMP) finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

2

3 IN MEMORIAM Dr. PAMELA M. CLAYTON

4

5 Partnerne Universidad Miguel Hernández de Elche Anniesland Research Consultancy Ltd BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH Folkuniversitetet Kristianstad Universidad de Alicante Careers Europe Univerza na Primorskem-Fakulteta za humanistične študije WREDE-Ideenmanagement & Projektbetreuung Peter Plant Danmark 1

6 HOPE PROJEKTET og dets kursus De tre dele af kurset udgør en del af HOPE projektet som er rettet mod at vejledere, bade professionelle og frivillige I deres indsats ift ofre for krænkelser. HOPE resurserne omfatter også: Værktøjskasse Nationale rapporter Syntese rapport Teoretiske bidrag Bedst praksis Biografier Disse dele hænger sammen og kan bruges i sammenhæng. Værktøjkassen og de nationale rapporter (på engelsk) indeholder biografier og livshistorier som indgår i hele HOPE materialet. Se HOPE projekter fokuserer særligt på erhvervsvejledning ift at hindre og løse nogle af de problemer som ofre for krænkelser oplever. Henvisninger til andre og samarbejde er afgørende for igen enkelt organisation eller forening kan behandle alle problemer ift ofre for krænkelser. Vejledning kan hjælpe med at styrke selvtillid, selvfølelse og selvkendskab og fungere som konflikt-mediator, men vejledning handler også om at etablere brobygning til uddannelse, erhvervs/virksomhedspraktik. Så vejledning er meget mere end blot samtale, for vejledning sætter folk i forbindelse med muligheder for uddannelse og arbejde og hjælper til med at udvide perspektiver på uddannelse og arbejde. Desuden tilbyder vejledning en systematisk opfølgning ift at hjælpe ofre videre og ud af deres problemer. For de fleste mennesker er netop uddannelse og 2

7 arbejde en vej til bedre selvfølelse og økonomisk uafhængighed. Men før vi starter, kommer her lidt om vejledning og den rolle den kan spille ift ofre for krænkelser. Om brugen af kurset Kurset er en platform som kan og bør udbygges og ændres til at passe til de lokale og nationale omstændigheder. Der kan være tale om yderligere links til lovgivning, organisationers mål og procedurer, til cirkulærer, professionelle etiske retningsliner o.lign. Kurset kan således skræddersyes til brug i en særlig kontekst (nationalt, regionalt eller lokalt) eller måske til en særlig organisation. Her kan det være at sprogbrugen og begreber ikke er passende eller at nogle temaer må uddybes, fx åbenhed om krænkelser, henvisning til specialister, sikkerhed eller vejledning. Det kan være en god idé at udvikle supplerende materialer, fx video, andre værktøjer end de som allerede findes i HOPE værktøkskassen, lokale/regionale case studier, links til andre organisationers hjemmesider, lokale oversigter etc. Nogle dokumenter må givetvis oversættes. Kurset sigter på selvkørende studiegrupper eller enkelt-studerende, men erfaringer viser at det i mange tilfælde kan være en god idé at have en facilitator, dvs en ekspert som kan understøtte både den individuelle læring og gruppediskussioner, ansigt til ansigt eller via elektronisk kommunikation. Kursets emner berører følsomme områder som kalder på fælles forståelse og diskussioner. Dette kan føre til netværk mellem forskellige organisationer og til at der udvikles fælles politikker. 3

8 Kurset er ikke akkrediteret. I nogle tilfælde kan det måske blive det som en del af en uddannelsesinstitution. For nogle delatagere kan dette være en motivation for at tage del i kurset. Vejledning En af de mest almindelige former for hjælp ift ofre for krænkelser er at flytte dem væk fra problemet. Krisecentre er her en mulighed og denne løsning kan være meget relevant ift fx vold i hjemmet. Men det er sjældent en langtidsholdbar løsning. At bo i et krisecenter er en midlertidig foranstaltning. Der må mere langsigtede løsninger til for at gen-integrere ofre ift uddannelse og arbejde og dermed i samfundet. Erhvervsvejledning Vejledning kan være en sådan langsigtet indsats og den kan tage mange forskellige former: informere, bedømme, rådgive, uddanne, placere, henvise, tale på vegne af, give tilbagemeldinger og opfølgning. Nu er vejledning ikke svaret på alle problemer ift ofre for krænkelser, men erhvervsvejledning kan fungere som en smørkande ift at finde resurser and hjælpe med at løse og måske endda forhindre nogle af de problemer som ift ofre for krænkelser kan komme ud for. Mere end snak Vejledning kan hjælpe med at styrke selvtillid, selvfølelse og selvkendskab og fungere som konflikt-mediator, men vejledning handler også om at etablere brobygning til uddannelse, erhvervs/virksomhedspraktik. Så vejledning er meget mere end blot samtale, for vejledning sætter folk i forbindelse med muligheder for 4

9 uddannelse og arbejde og hjælper til med at udvide perspektiver på uddannelse og arbejde. Desuden tilbyder vejledning en systematisk opfølgning ift at hjælpe ofre videre og ud af deres problemer. For de fleste mennesker er netop uddannelse og arbejde en vej til bedre selvfølelse og økonomisk uafhængighed. Professionelle og semi professionelle Et træk ved vejledning ift ofre for krænkelser er at den udføres af en blanding af professionelle, semi-professionelle, og ikke-professionelle frivillige på forskellige niveauer og med forskellige, indbyrdes forbundne roller. I nogle tilfælde har de professionelle rollen som leder, koordinator, supervisor el lign. I organisationer sammensat af både professionelle, semi-professionelle, og ikke-professionelle frivillige - men med en stærk ligemands/kvinde tankegang - kan dette være en kilde til konflikter. Her kan det være på sin plads at klarlægge roller og forventninger for at løse eller undgå sådanne konflikter. Det kan gøres på mange måder, bla vha organisations diagrammer, forhandlinger, balanced score cards (balanceret rapportering ift mål og resultater) eller rollespil hvor personalet/frivillige dramatiserer roller og forventninger for hinanden mhp at klarlægge roller og forventninger for at løse eller undgå konflikter. Om der nu er tale om professionelle, semi-professionelle eller ikkeprofessionelle frivillige, så er alle resurser. Og det er brugerne også. Det er faktisk et vigtigt punkt: selv det mest forslåede offer har også resurser. Vejledning er en af måderne at finde og genskabe disse resurser. 5

10 Indhold Del 1 Hvad er krænkelser... 7 Del 2 Erhvervsvejledning for voksne Del 3 At gøre en forskel Kursets tre dele kan bruges i en vilkårlig rækkefølge og hver del viser hen til de andre med læsninger og aktiviteter. Læsning af teksterne er tænkt som grundlag for refleksioner og som inspiration ift at foretage korte studiebesøg eller uformelle interviews, individuelt eller i små grupper, som kan være en frugtbar vej til at lære i fællesskab. Teksterne kan danne grundlag for diskussioner af vejledning ift at hjælpe ofre for krænkelser. Her kan der skelnes mellem tre mål for vejledningsindsatsen: Løse: hjælpe med at løse påtrængende problemer Forhindre: hjælpe med at problemer opstår Klare: hjælpe ofre med at klare sig ift deres livssituation 6

11 HVAD ER KRÆNKELSER? DEL 1

12 Del 1: Hvad er krænkelser? Målet med denne del er at: Få overblik er forskellige typer krænkelser og hvordan de behandles i din organisation/forening Tænke over krænkelser og hvordan de har indflydelse på enkeltpersoner og på samfundet Kunne gøre rede for forskellige syn på krænkelser, herunder kønsaspekter 8

13 Definition Krænkelser Hvad er krænkelser? I HOPE anvendes flg definition: Krænkelser og misbrug er et brud på individets menneskerettigheder og på civile rettigheder... De kan være enkeltstående eller gentagne - og kan være fysiske, verbale eller psykologiske. Krænkelser og misbrug kan forekomme ved forsømmelighed eller mangel på handling eller overtalelse af en sårbar person ift økonomiske eller seksuelle transaktioner, som vedkommende ikke har samtykket i. Krænkelser og misbrug kan forekomme i alle forhold og kan gøre stor skade på den krænkede/misbrugte (Department of Health, England). Lav en liste over så mange typer krænkelser som du kan komme i tanke og sammenlign din liste med definitionerne nedenfor. Der er mange typer krænkelser du har givetvis noteret nogle af dem: Strukturel på arbejdsmarkedet (korttidskontrakter, dårligt betalte job, sundshedsfarlige arbejdsvilkår, skiftehold, diskriminering, seksuel chikane) Fysisk (ondskab, vold) Psykologisk (mobbe, tale nedladende) Ekskludering (lavt selvværd, langtidsarbejdsløshed, fattigdom) Diskriminering (race, køn, religion) 9

14 Hvem er krænkerne? Ovenfor lavede du en liste over krænkelser men hvem er krænkerne? Måske ser din liste sådan ud: Mænd Kolleger Kvinder Personale eller frivillige Familie medlemmer Fremmede Venner eller bekendte Militæret Arbejdsgivere Kriminelle Alle og enhver 10

15 Minter og misforståelser Det er vigtigt at være klar over sine egne holdninger til krænkelser - og måske også ens egne misfortåelser, for de kan være årsag til forvirring og endda forværre en vanskelig situation for ofrene og at medføre skam og skyldfølelse. Tænk lige over din reaktion på disse udsagn: Krænkede fører krænkelser med sig fra deres barndom og bliver selv krænkere Vold i hjemmet sker ikke for mænd De fleste seksuelle overgreb finder sted mellem mennesker som ikke kender hinanden Ingen bliver i et voldeligt forhold De fleste økonomiske krænkelser udføres af mænd Vold i hjemmet sker kun i problemfamilier Vold i hjemmet udføres altid af en partner Det er vigtigt at være opmærksom på sine egne fordomme og mangel på præcis information om fakta. 11

16 Mere læsning om Minter HOPE værktøjskassen (www.hope-guidance.eu/index_e_01_da.htm) indeholder en øvelse om Minter. HOPE teoretiske rapporter (www.hopeguidance.eu/index_d_04_da.htm) indeholder information fra international forskning om krænkelser Aktivitet: at se tegn på krænkelser Det er vigtigt i arbejdet med krænkede at kunne (gen)kende tegn på krænkelser. Men det er også vigtigt at man ikke konkluderer på et overfladisk grundlag, for symptomer kan betyde mange ting. Inddrag anden ekspertise inden du beslutter hvad der skal ske. Udfyld figuren (nedenfor) pba dine egne erfaringer eller ifm diskussion med kolleger. Kik så i HOPE Værktøjskassen ift flere forslag 12

17 Tegn og symptomer på krænkende adfærd Krænkelser Eksampler på krænkende adfærd Tegn på krænkelser Fysisk Psykologisk Seksuelt Økonomisk Diskriminerende Forsømmelse 13

18 Refleksion: Tegn og symptomer på krænkelser Tænk på aktiviteten ovenfor. En ting er at (gen)kende tegn og symptomer på krænkelser, men det kan jo også være at du har lagt op til at en krænket fortæller om sin situation, eller at nogle andre har fortalt om det. Din organisation bør have procedurer ift sådanne tilfælde, ift whistle-blowing eller ift klager og anklager, og kan også have en særlig medarbejder som har øvelse i at undersøge disse sager. Hvordan opdager din organisation/forening at der kan være tale om krænkelser? Er der en kultur hvor det er i orden at anmelde sager eller blot formulere en mistanke? På næste side findes et skema som kan hjælpe dig med at tænke over tegn og symptomer ift krænkende adfærd her drejer det sig om vold i hjemmet. Genspejler dette skema aspekter af din organisations indsats? Skyggefeltet er det almindeligste indsatsområde, men hvad kunne komme ud af skyggen og hvordan kunne det ske i din organisation/din forening? 14

19 Krænkende adfærd Min partner er meget stille når jeg taler med andre Min partner bliver jaloux hvis jeg taler med andre Jeg må ikke kikke på andre når vi er ude sammen Min partner tillader ikke at jeg taler med mine venner i telefon Mine venner må ikke ringe til mig Min partner tillader ikke at mine venner besøger mig i vores hjem Min partner bliver vred hvis jeg vil tage kontakt med min familie Når jeg vil ud med vennerne laver min partner sådan en ballade at jeg hellere lader være med det Der bliver altid et stort skænderi hvis min familie skal komme på besøg Jeg har ikke kontakt med familie og venner fordi min partner bryder sig ikke om det Jeg må kun forlade hjemmet for at gå på arbejde Jeg måtte opgive mit arbejde pga min partner Min partner følger mig overalt Min partner bestemmer hvad jeg må have på og hvilket tøj jeg ikke må have på Min partner fortæller mig hvad jeg kan lide og hvad jeg ikke kan lide Jeg skal stå til regnskab for hver en øre Min partner vil ikke have at jeg har mine egne penge Min partner hjælper aldrig med husligt arbejde Min partner passer aldrig børnene Min partner får mig til at føle mig ubrugelig Min partner bebrejder mig alt hvad der går galt Min partner indrømmer aldrig at hun/han tager fejl Min partner kalder mig øgenavne Min partner bliver nemt vred på mig Min partner truer mig Min partner krænker mig Jeg er bekymret for børnene pga min partners opførsel Jeg er bekymret for vores kæledyr pga min partners opførsel Min partner misbruger mig seksuelt Min partner krænker mig fysisk (fra HOPE Værktøjskassen; City of Bradford Metropolitan Council, 2010) Og her kommer endnu et skema fra City of Bradford Metropolitan Council som sammenligner forskellige slags krænkelser og krænkere: 15

20 Professor Biderman's Chart of Coercion Analysis of Psychological Torture Oversigten nedenfor er oprindelig fra en Amnesty International rapport (Biderman, A.D.: Report of Torture) om hjernevask af krigsfanger. Oversigten blev taget op af Russell, D. (1990): Rape in Marriage, hvor hun mener at krænkere (ubevidst) benytter samme slags metoder. Den mest effektive måde af få overtaget på er gennem manipulation af offerets følelser, sådan at offeret bliver en fange både psykologisk og fysisk. DDD (Dependency, Debility and Dread, dvs afhængighed, svaghed og frygt) er kernen er krænkelserne. På denne baggrund kan man få indsigt i vold i hjemmet og lignende krænkelser. Nogle af disse metoder kan findes i et forhold kursiv (nedenfor) viser nogle af fængselsbetjentenes metoder og fed krænkeres metoder. ISOLERING Fratager ofret støtte eller modstandskraft Udvikler en intens selvoptagethed Gør ofret afhængigt af forhørslederen Ikke kunne få besøg Ikke kunne telefonere, tage på arbejde etc. Begrænse brug af bil Flytte væk 16

21 UDMATTELSE Svækker mental og fysisk modstandskraft Vække ham/hende midt om natten Påtvinge sex under sygdom, træthed el lign Give eller tilbageholde stoffer NEDVÆRDIGELSE Modstand er nyttesløs og skadelig Reducerer fanger til et dyrisk stade Få ham/hende til at tigge om penge Spytte eller urinere på ham/hende Sexmisbrug, pornografi etc TRUSLER Skabe angst og en opgivende holdning True med at dræbe ham/hende eller familiemedlemmer/venner/kæledyr True med at begå selvmord True med at opsøge ham/hende hvis han/hun forlader forholdet STILLE KRAV Udvikle underkastelse Tvinge ham/hende til at lave mad igen, fordi den ikke er god nok 17

22 Tage tid på daglige rutiner som fx rengøring og madlavning HAVE HELE MAGTEN Nyttesløst at gøre modstand Slå Finde ham/hende hvis han/hun forlader forholdet Ikke være bange for politi, retsvæsen, fængsel Intet og igen kan stoppe ham/hende GODER Positiv motivation ift underkastelse Give en gave en gang i mellem Undskylde krænkelser Være et rart menneske som før i tiden ÆNDRE PERSPEKTIVER Fokus på det umiddelbare problem Udvikle indadvendthed Udelukke stimuli fra andre. Få ham/hende til at tro at der er ingen andre som vil have ham/hende Det er helt normalt at krænke sin partner Det er hans/hendes skyld Der er ingen der vil tro ham/hende 18

23 Copyright Bolton women s Aid Som det ses er der mange sammenfald mellem forskellige slags krænkelser At stille det rigtige spørgsmål I HOPE værktøjskassen (www.hope-guidance.eu/index_e_01_da.htm) er der en oversigt over hvad der kan få folk til holde krænkelser for sig selv. Nogle faktorer er interne/personlige og andre mere at gøre med samfundet og institutioner. Tilføj barrierer til oversigten nedenfor. Kik så igen på værktøjskassen ift måder som du og dine kolleger udvikle mhp at krænkede kan føle sig trygge når de taler om deres problemer. At reagere på krænkelser Hvordan bør man reagere når en person fortæller om vold og krænkelser? Måske har du noteret noget i denne retning: Tage det roligt Lytte opmærksomt Stille åbne spørgsmål Vise interesse og respekt Undgå at love noget 19

24 Påpege tavshedspligt Nogle tips: Måske er det første gang at ofret fortæller om krænkelserne Måske er ofret pinligt berørt Måske er ofret bange for at du vil lade oplysningerne gå videre til andre Måske har ofret før forgæves bedt om hjælp og er usikker på hvilken hjælp du kan yde Måske er ofret vred Måske tror ofret at han/hun har en mental brist Måske er ofret ikke vant til at tale om problemer Måske tror ofret at myndighederne vil fjerne hans/hendes børn eller at børnene kan risikere at blive slået ihjel Måske tror ofret at krænkelser ikke er et problem så længe de ikke er værre end da han/hun var barn Måske tror ofret at det hele er hans/hendes skyld Måske er der andre problemer på spil: kultur eller race Måske er ofret ikke klar til at tale om sine problemer, men ønsker at vide at/om du er der, når han/hun er klar Folk er forskellige og hvad der er godt for den ene er måske ikke godt for den anden. Ikke alle vi takke ja til tilbudet om hjælp, men spørg alligevel. Fra: Lindsay Bridge, City of Bradford Metropolitan Council I HOPE værktøjskassen (www.hope-guidance.eu/index_e_01_da.htm) er der et spørgeskema om vold i hjemmet. Det er vigtig at udvikle færdigheder i at lytte og at være opmærksom på ens kropssprog mhp at opmuntre folk til at tale om deres problemer. 20

25 Krænkelsers betydning mere læsning HOPEs teoretiske rapporter (www.hopeguidance.eu/index_d_04_da.htm) handler om den virkning som krænkelser kan have, bade på individer og på samfundet:: Psykologisk Socialt Økonomisk Sikkerhed og forebyggelse Der findes en del materiale om sikkerhed for personale og frivillige i England; se og 21

26 # 1: refleksioner Hvilke typer krænkelser behandler din organisation? Hvorfor disse og ikke andre? Hvordan behandler I folk som kommer med et broget billede af forskellige krænkelser? Hvordan ser I at en person er krænket? Hvordan behandler I jeres egne fordomme? Hvordan behandler I køns-aspekter ift krænkelser? Det kan være en god idé at kortlægge disse forhold eller måske spørge kolleger. # 2 Læs denne Wiki om Victimology - og tænk over de forskellige aspekter og synspunkter på krænkelser set fra ofret side. Læg særligt mærke til afsnittet Consequences of Crime. Hvordan ser du på ofre ud fra disse synspunkter? Skriv evt videre på WIKIen. 22

27 DEL 2 ERHVERVSVEJLEDNING FOR VOKSNE

28 Del 2 Erhvervsvejledning for voksne Hvad er vejledning? Vejledning har mange former: informere, bedømme, rådgive, undervise, placere, henvise, tale på andres vegne, give tilbagemeldinger, ændre systemer og følge op. Målet med denne del er at: reflektere sammen med kolleger over vejledning og dens rolle ift ofre for krænkelser finde vejledning hvor den findes i sine forskellige former og forbinde dem med egen praksis beskrive og bedømme vejledning i ikke-traditionelle sammenhænge knytte det at tale på andres vegne til social eksklusion og hvordan dette kan hjælpe ofre for krænkelser 24

29 Nogle øvelser: # 1 Vejledningsaktiviteter Hvilke vejledningsaktiviteter udfører din organisation, hvilke ikke og hvorfor? Informere, bedømme, rådgive, undervise, placere, henvise, tale på andres vegne, give tilbagemeldinger, være mentor, ændre systemer og følge op. Her kan det være en god idé at kortlægge forholdene eller interviewe kolleger # 2 Model 1 Vejledere bruger sommetider en model. Se denne livs/rolle model, Karriere-regnbuen (af Donald Super, 1980: se Hvor ligger fokus ift disse livsroller i din organisation? Hvorfor netop disse og ikke andre? Hvordan takler I evt konfliktende livsroller? 25

30 # 3 Model 2 Det kan være nyttigt at begge parter i en vejledning tager udgangspunkt i en model mhp på at skabe en fælles forståelse. Her er hjulet (se nedenfor; fra 1 Career Pathways 2nd ed., Amundson & Poehnell (1996). ISBN ), som kan være en visuel støtte ift at dække en række livsområder og samtidigt være bevidst om alt det man ikke lige når at dække. Tænk over om denne slags model kunne være til nytte i din organisation? Måske skal et af områderne udskiftes så at det passer nedre til din organisation - eller måske har de vejledte noget de gerne ville sætte ind eller udskifte. På den måde kan hjulet blive en dynamisk del af vejledningen. 26

31 # 4 At tale på andre vegne Læs Advocacy in Career Guidance (se link nedenfor) og diskuter: Hvordan taler vi på andres vegne i vores organisation, hvorfor og ift hvem? e.pdf # 5 Arbejdsopgaver Voksenvejledning har mange former. Vejledningsarbejdet ift ofre for krænkelser er en af dem. I job beskrivelser for voksenvejledere oplistes ofte en hel stribe opgaver og kompetencer, se fx (tilsvarende materiale findes ikke på dansk, men se fx her Hvor mange af disse opgaver løser vores organisation? Hvor vel udstyret er medarbejderne i vores organisation ift de nødvendige formelle og uformelle kompetencer til at løfte opgaverne? Hvor og hvordan kunne medarbejderne opnå nye kompetencer? 27

32 # 6 JobKort Nogle mennesker har en snævert syn på deres fremtidsmuligheder og det gælder ofte også deres syn på jobmuligheder. Måske kender de kun ganske få job og andre jobs står måske lidt abstrakte og tågede ift opgaver og kvalifikationer. Erhvervspraktik, uddannelses brobygning, jobskygge og den slag ser kendte vejledningsmetoder mhp at bringe folk tættere på en jobvirkelighed. Men JobKort kan også gøre jobs mere konkrete, for de viser billeder af virkelige jobs. Her kan de vejledte selv komme på banen med at tegne, fotografere eller klippe jobs ud billedblade. Med dette I hånden kan man skabe et spil eller mange, med forskellige regler og udfordringer. Fx kan man sortere i to bunker: mandejobs og kvindejobs. Se flere idéer i HOPEs værktøjskasse under JobKort (www.hope-guidance.eu/index_e_01_da.htm). Målet med øvelsen er at udvide job horisonten og at skabe en nysgerrighed ift at opdage job, hvordan vejen til jobbet kan se ud og hvilke kvalifikationer det så kræver. 28

33 AT GØRE EN FORSKEL DEL 3

34 Del 3 At gøre en forskel Hvordan man kan skabe partnerskaber mellem brugere, professionelle og ikke-professionelle? Målet med denne del er at: reflektere over ikke/semi-professionelle og deres roller ift vejledning kende til forskellige samarbejdsmodeller og kunne forbinde dem med egen praksis kunne beskrive og bedømme forskellige slags partnerskaber kunne forme vejledningstilbud som giver de vejledte en røst i vejledningen 30

35 Nogle reflektionsøvelser: # 1 Blandet 1 I din organisation er der givetvis både professionelle, semi-professionelle og ikke-professionelle/frivillige som arbejder sammen: hvordan lader det sig gøre? Hvilke roller har de forskellige grupper ift at påtage sig lederskab, administration, frontarbejde, baggrundsarbejde? Hvordan bliver brugerne, altså ofrene for krænkelser set og brugt som en aktiv resurse i det daglige og ift at udvikle tilbudet? Hvordan er samspillet med andre organisations ift at henvise, samarbejde eller måske ligefrem samordne den indsats som foregår i din organisation? Her kan det være en god idé at lave en kortlægning, eller spørge/interviewe kolleger og partnere i andre organisationer. # 2 Mixed 2 Organisationer blander professionelle vejledere med frivillige af mange grunde: Denne blanding bringer relevante og nødvendige erfaringer og kvalifikationer sammen Måske er det den eneste vej frem ift at yde en service, som det offentlige ikke yder Organisationer vokset nedenfra og bygger på frivillige de (semi)professionelle er kommet til senere Reflekter over fordele og ulemper ved at blande professionelle og frivillige? Læs denne artikel 31

36 - og diskuter om/hvordan frivillige har behov for uddannelse og hvorfor? Lav en plan for det. Tal med andre om den. # 3 Frivillige I nogle kulturer spiller frivilligt arbejde en stor rolle. I Norge fx findes der ligefrem særligt ord for det, Dugnad (se ) som også nævner at tilsvarende begreber findes i andre lande og kulturer. Tænk over: hvad får frivillige ud af at arbejde i din organisation? Hvordan bidrager de frivillige? Hvordan bliver de anerkendt og opmuntret? Hvordan er de forbundet med andre medarbejdere. Bliver frivillige betragtet som medarbejdere? Hvorfor (ikke)? Tegn et diagram eller et mindmap over relationerne mellem de professionelle og de frivillige og mellem de frivillige indbyrdes. Hvad viser billedet og hvordan kan det udvikles? 32

37 # 4 At inddrage brugerne Læs The Voice of Users - og anvend 5-trins taxonomien (se figur nedenfor): diskuter hvordan brugerne /beboerne er med i at udvikle din organisation både ift det operationelle og det strategiske niveau? Spørg brugerne hvad de kunne tænke sig og hvad de behøver ift din organisation men spørg også om hvordan de selv vil bidrage og lav konkrete planer. Sammen. 33

38 # 5 Partnerskaber Den enkelte organisation kan ikke dække alle behov ift vejledning af krænkede. Derfor er henvisninger til andre så vigtige. Det betyder at partnerskaber må dannes. Men på hvilket niveau og med hvilken intensitet? Er det nok blot at kende til andre organisation? Denne taxonomi (nedenfor) viser nogle trin fra svage til stærke forbindelser: (1) Informere organisationer kender til hinanden (2) Samarbejde organisationer arbejder sammen om afgrænsede opgaver (3) Samordne organisationer bringer deres indsats på linie mhp at supplere hinanden og udgå overlap (4) Integrere organisationer fusionerer Tænk over hvilket niveau (1-4) som bedst udtrykker partnerskaber mellem din organisation og andre? Er det formaliseret eller mere ad hoc? Hvordan kunne disse forbindelser udvikles? Spørg kolleger og/eller lav nogle korte interviews med ledere fra relevante organisationer i lokalområdet. Lav et overblik over svarene og del materialet med andre i din organisation. Lav en model eller et kort som viser forbindelserne. Eller brug puslespillet som metafor: hvor passer din/jeres brik? 34

39 # 6 Fire vinkler Hvis vi ser det hele oppefra så kan vejledning anskues fra fire vinkler ift det perspektiv man anlægger (fra Watts, A.G. et al. (1996). Rethinking careers education and guidance. London: Routledge): Fokus på: Samfund Individ Forandring social forandring individ forandring Status quo social kontrol ikke-dirigerende Hvor hører din organisation til i denne 4-felts tabel og hvor kunne du tænke dig at den skulle placeres, ideelt set? Spørg kolleger og/eller lav nogle korte interviews med ledere fra relevante organisationer i lokalområdet. Lav et overblik over svarene og del materialet med andre i din organisation. 35

40 HOPE Livshistorier hvordan kan vejledning hjælpe? I de nationale rapporter (www.hope-guidance.eu/index_d_02_da.htm) fra hvert land (på engelsk) findes livshistorier om ofre, som har fået hjælp til at komme videre i deres liv. Denne aktivitet peger på hvad din organisation og det lokale netværk kan gøre for at hjælpe ofre for krænkelser. Læs historierne og svar på spørgsmålene: Sarah (www.hope-guidance.eu/index_e_01_da.htm) Sarah er offer for vold i hjemmet. Hendes samlevers krænkelser var psykologiske og fysisk voldsomme. Sarah opsøgte politiet og blev anbragt i et krisecenter indtil hun kunne finde en anden lejlighed. Hun er så småt ved at genopbygge sit liv og sin selvtillid, men hun føler at der er lang vej endnu. 1. Hvad mon forhindrer Sarah i at komme videre med sit liv? 2. Hvordan kunne erhvervsvejledning hjælpe hende på vej? 3. Kunne andre former for hjælp eller terapi give mening som forløber for erhvervsvejledning? 4. Hvilke andre lokale hjælpeforanstaltninger kunne komme på tale, hvad kunne de hjælpe med hver især og hvordan kunne de arbejde sammen om og med Sarah? Doko (www.hope-guidance.eu/index_e_01_da.htm) Doko har haft rigtig dårlige oplevelser på sit arbejde, men uretfærdige arbejdsgivere som har misbrugt hans arbejdskraft: det er kun profit og ulovligheder der tæller. Fagforeningen har prøvet at forbedre arbejdsvilkårene, bla via en strejke, men det gjorde kun ondt værre. Doko føler at han er fanget i en økonomisk klemme og at han er magtesløs ift at forbedre sin situation. 1. Hvad mon forhindrer Doko i at komme videre med sit liv? 36

41 2. Hvordan kunne erhvervsvejledning hjælpe ham på vej? 3. Kunne andre former for hjælp eller terapi give mening som forløber for erhvervsvejledning? 4. Hvilke andre lokale hjælpeforanstaltninger kunne komme på tale, hvad kunne de hjælpe med hver især og hvordan kunne de arbejde sammen om og med Doko? Manuel (www.hope-guidance.eu/index_d_02_da.htm) (Spanien nationale rapporter) Manuel bliver krænket psykologisk set af sin kone. Han har et lavt selvværd, føler sig skyldig, er socialt isoleret og nedtrykt. Socialforvaltningen har hjulpet Manuel med nogle af disse symptomer via vejledning og kognitiv terapi. Det ser ud til at han har bestemt sig for at blive sammen med sin kone i familien. 1. Hvad mon forhindrer Manuel i at komme videre med sit liv? 2. Hvordan kunne erhvervsvejledning hjælpe ham på vej? 3. Kunne andre former for hjælp eller terapi give mening som forløber for erhvervsvejledning? 4. Hvilke andre lokale hjælpeforanstaltninger kunne komme på tale, hvad kunne de hjælpe med hver især og hvordan kunne de arbejde sammen om og med Manuel? Adam (www.hope-guidance.eu/index_e_01_da.htm) I mange år har Adam oplevet krænkelser fra sin kones side. Hun har siden hen fået diagnosen schizofreni. Nu har valgt at forlade forholdet og blive enlig far. 1. Hvad mon forhindrer Adam i at komme videre med sit liv? 2. Hvordan kunne erhvervsvejledning hjælpe ham på vej? 3. Kunne andre former for hjælp eller terapi give mening som forløber for erhvervsvejledning? 4. Hvilke andre lokale hjælpeforanstaltninger kunne komme på tale, hvad kunne de hjælpe med hver især og hvordan kunne de arbejde sammen om og med Adam? 37

42 Livshistorierne i de nationale rapporter kan anskues på mange måder. Det kan være en god idé at diskutere dem med kolleger og dit netværk mhp at hjælpe sådanne tilfælde i det lokale område. Hvor er hullerne og de blinde pletter i den lokale sammenhæng? Hvilke behov for uddannelse har du/i/netværket? Måske kan I finde sammen om denne opgave? Der er ikke nogle korrekte svar. Men det kan være at du har tænkt over nogle svar ifm de andet spørgsmål i aktiviteten om erhvervsvejledning: Lytte og stille åbne spørgsmål i fortrolighed og ikke-dømmende Tænk positivt og se små skridt som store fremskridt også ift et CV som lægger vægt på styrkerne Skaf oplysninger om lokale hjælpemuligheder, bade de offentlige og frivillige organisationer Tal på andre vegne, tag med til voksenundervisning eller en arbejdsgiver eller en anden hjælpeorganisation Henvis til andre hjælpeorganisationer Sæt realistiske mål, trin-for-trin planer som passer til den enkelte Hjælp til med at udvikle færdigheder i planlægning. 38

43 En sidste aktivitet som knytter trådene Forestil dig at du skulle opbygge en hjælpetjeneste og at den ligger i en butik på hovedgaden. Tænk over disse spørgsmål pba din læsning og dette kursus: 1. Hvad vil du tilbyde? 2. Er det både for mænd og kvinder? 3. Hvem skal arbejde her eller være en del af et henvisnings netværk? 4. Skal det være et betalt personale eller frivillige eller en blanding? 5. Hvilken uddannelse/ hvilke kurser skal medarbejderne tilbydes? 6. Hvilke oplysningsmaterialer skal findes her - på tryk eller computer? 7. Hvordan skal dette markedsføres mhp på at fortælle ofre at her er der fortrolighed og støtte at hente? 8. Hvordan skal stedet indrettes? Skal der fx være separate kontorer, sofagrupper, bibliotek, legeområde etc.? 39

44 VÆRKTØJSKASSE HOPE projektet har udviklet en række værktøjer og de er blevet brugt som en del af dette kursus. De fleste kommer fra vejledningens praksis. Vejledning kan finde sted i mange sammenhænge, lige fra aftenskolers selvforsvarsundervisning til krisecentre for mænd eller kvinder. Så det er klart at nogle værktøjer er relevante i nogle sammenhænge, men ikke i andre sammenhænge. Dertil kommer at nogle værktøjer kræver en professionel vejleder fx ift intensivt gruppearbejde, mens andre værktøjer er helt enkle og indlysende og ikke behøver en professionel facilitator. Tanken med værktøjskassen (www.hopeguidance.eu/index_e_01_da.htm) er at dele og udvikle god eller interessant praksis og at opmuntre vejledere til selv at udvikle flere værktøjer, som egner sig særligt til netop deres målgrupper. Der er ingen værktøjer som kan bruges til alt: en hammer duer ikke rigtig til at save med. 40

45 Noter 41

46 Noter 42

47

48 Kontraktreference: LLP ES-LEONARDO-LMP 42 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Chris Poole Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Indhold Forord................................................... 3 Kærestevold som undervisningstema............................

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Kærester slår da ikke? Tekstoplæg: Chris Poole konsulent i forebyggelse af vold Tekstredigering: Departementet for Familie og Justitsvæsen Grønlands

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Sårbar ogsøgende Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Forord 3 Introduktion til materialet 4 Nettet er en ressource 5 Spejling og identitet på nettet

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Fattigdom - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Udarbejdet af Jytte Friis FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 2014 Indhold

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

METODEHÅNDBOG FOR HENVENDELSER FRA UNGE TRUEDE KVINDER, MÆND OG PAR MED ANDEN ETNISK HERKOMST END DANSK

METODEHÅNDBOG FOR HENVENDELSER FRA UNGE TRUEDE KVINDER, MÆND OG PAR MED ANDEN ETNISK HERKOMST END DANSK Udarbejdet af Københavns Kommune Socialforvaltningen Døgnkontakten/Etnisk konsulent team 2007 METODEHÅNDBOG FOR HENVENDELSER FRA UNGE TRUEDE KVINDER, MÆND OG PAR MED ANDEN ETNISK HERKOMST END DANSK Indledning...

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE Finansforbundet Redigeret februar 2007 Tekst: Analyse & Politik Layout: Kommunikation INDLEDNING Finansforbundet ønsker med denne pjece

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere