VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?"

Transkript

1 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side 8 9 I decembernummeret af VorNyt udskrev vi en konkurrence om et nyt navn til vores projekt om værdibaseret ledelse. Tak for de velklingende forslag, der kom ind! En kombination af fl ere af forslagene blev til det vindende navn: VorVærdi værdibaseret samarbejde i Vordingborg Kommune. Side Hvad er god adfærd? Dommerkomitéen lagde vægt på ordspillet med Vor som i vores og i Vordingborg (der også indgår i navnet på dette blad) og mente også, at det er vigtigt at understrege, at det er samarbejde og ikke bare ledelse, det drejer sig om. Indførelsen af værdibaseret samarbejde i hele Vordingborg Kommune er i fuld gang, og de første frø er lagt til spiring. Alle lederne har været på kursus, og det samme gælder de første medarbejdere. Frem til december får alle medarbejdere tilbud om at komme på kursus i værdibaseret samarbejde. Nu skal det værdibaserede samarbejde gro sig stærkt og levedygtigt ud fra vores fælles værdier dialog, respekt, synlighed, udvikling og dynamik.

2 Leder Vi holder kursen gode breve Som alle vel ved, indledte vi året med en kedelig sag, der medførte at kommunaldirektøren måtte forlade vores organisation. Der blev skrevet og talt meget om den sag, og jeg vil blot tilføje, at vi i direktionen har arbejdet hårdt for at udfylde den tomme plads, så vi sammen har kunnet fortsætte den gode kurs, som vi lagde sidste år. For os i direktionen har det konkret betydet, at vi har fordelt nogle opgaver mellem os, og at jeg er indtrådt som konstitueret kommunaldirektør. Hvordan organiseringen skal se ud på længere sigt, er en afgørelse, som kommunalbestyrelsen træffer på et senere tidspunkt. Vores store ambitiøse projekt med at få alle ledere og medarbejdere på kursus i værdibaseret samarbejde kører efter planen. I januar og februar har alle ledere været på et 2-dages kursus. Som I kan læse her i bladet, er vi vendt tilbage til vores lokale arbejdspladser med mange gode ideer til, hvordan alle kan arbejde videre med værdierne, så vi sammen skaber et fælles fundament for det fremtidige arbejde., Nu er det alle medarbejderes tur til at komme på kursus. De første er allerede startet i februar måned, og kurserne fortsætter frem til og med december i år. VorNyt marts 2008 Ansvh. redaktør: Konst. kommunaldirektør Søren Hovmand Redaktion: Thomas Uhlenfeldt, Anette Nøddelund og John Nielsen, alle fra Kommunikationsafdelingen, og Jette Nielsen fra HR-afdelingen. Layout og grafi sk produktion: Pihl - grafi sk design Trykkeri: Grafi kom A/S. Trykt på Svanemærket, Cyclusoffset papir. Oplag: stk. Allerede på det tidspunkt skulle vi gerne, både som medarbejdere og ledere, kunne mærke forandringens vinde i positiv forstand blæse over vores fælles arbejdsplads: Vordingborg Kommune. Men det er først, når vi gør det, som værdierne udtrykker, på rygmarven og i tale og handling (og uden at tænke konkret på værdierne) - at vi har skabt en samarbejdslinje, som udtrykker vores gensidige forventninger til det at være med i denne organisation. Fra dette nummer af har vi også indført lidt nyt: I VorNyt vil det være muligt at komme med synspunkter eller debatoplæg i form af læserindlæg. Vi vil gerne invitere til en konstruktiv dialog, hvor der er plads til både ris og ros givet i en god tone. Begge dele er til gavn for udviklingen af vores kommune som arbejdssted og organisation. Jeg ønsker samtidig alle et rigtigt dejligt forår. Bestilling af VorNyt kan ske hos Lone Hantsøe på tlf Søren Hovmand Du kan være med til at præge bladets indhold: et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 1. maj Kontakt redaktionen på eller tlf eller Næste nummer forventes at udkomme i juni Vi skriver mange breve i kommunen - og til mange forskellige modtagere. Nogle gange er brevet lige i øjet: Modtageren forstår budskabet med det samme og føler sig også venligt behandlet. Andre gange har modtageren store problemer med at forstå budskabet eller bliver stødt over tonen i brevet. Et godt brev er let at læse, nemt at forstå og har et indhold, der retter sig mod modtageren. Hvad skal der til for at skrive det gode brev? Det får du nogle idéer til her. Sæt dig i modtagerens sted Ofte kender vi en del til modtageren som person eller som type. Prøv at forestille dig, hvad netop din modtager har brug for i brevet. Er det en fagperson, kan du godt bruge fagudtryk. Derimod skal en almindelig borger have et brev uden fagudtryk og indforståede vendinger. Er det en længe ventet afgørelse, du sender, skal modtageren nok tage sig tid til at læse det hele, mens et fællesbrev til fortravlede forældre skal holdes kort og klart. venligt En af kommunens værdier er respekt. Den værdi kan vi gøre konkret blandt andet ved at skrive i en venlig tone, bruge ord, som modtageren kan forstå, og skrive så det passer ind i den konkrete sammenhæng. Derved kan modtageren føle sig fair og professionelt behandlet, uanset hvad budskabet er. Brug du og vi Husk at skrive du eller I til borgerne. Som afsender kan du skrive Vordingborg Kommune og vi. Dette er vedtaget i kommunikationspolitikken og hjælper til at gøre dit brev nærværende for modtageren. Rækkefølgen skal hjælpe læseren Se på dig selv som læserens guide, og tænk på at give læseren overblikket. Vælg en sigende overskrift, der rummer brevets hovedbudskab. Start med en indledning, der viser, hvad dit brev handler om. Husk også at nævne, hvorfor du skriver. For eksempel: Som vi aftalte i telefonen, sender jeg eller Der er kommet nye regler om Derfor skal du som forælder være opmærksom på. oplysningerne i brevet i den rækkefølge, som modtageren har brug for dem. Ofte vil læseren først og fremmest være interesseret i konklusionen, eller hvad de skal gøre. Afslut venligt og imødekommende. Fortæl hvad der videre sker, eller hvad modtageren selv kan foretage sig nu., hvis modtageren kan kontakte dig: Har du spørgsmål til vores afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon. Ord skal være til at forstå Brug så konkrete og nemme udtryk som muligt. Måske vil det hjælpe dig at tænke på, hvis du skulle fortælle det samme mundtligt til en fra din familie. Undgå Sammensatte eller unødigt komplicerede ord. For eksempel er skaffe bedre end tilvejebringe. Se fl ere eksempler i boksen nederst på siden. Fagudtryk. De gør teksten svær at læse for en almindelig borger. Eksempler: Pædagogisk relationsarbejde, recipienter, dagpengerefusion. Passive ord. Det vil sige ord, der ender på -s, -else eller -ing. Det er især disse ord, der gør sproget støvet og får indholdet til at virke svært og uvedkommende. For eksempel er Vi skønner bedre end Det skønnes, fordi læseren kan forstå, hvem det drejer sig om. Støv sproget af og skriv aktivt og nærværende! I stedet for Der bør udføres I bør udføre Orientering om betaling af Sådan betaler du Det vurderes, at Vi vurderer, at Indmeldelse af et barn sker ved at Du kan melde dit barn ind ved at Brug standardbreve optimalt Hvis I bruger standarder til bestemte typer af breve, er det vigtigt at tilrette brevet til den konkrete modtager. Hent hjælp og sparring Husk at et brev altid bliver bedre, hvis en anden har kigget på det. Den ekstra tid kan hurtigt være sparet ved, at modtageren ikke behøver at ringe for at få brevet forklaret. Brug derfor dine kolleger til at komme med gode forslag eller endnu bedre: Prøv det af på en, der ligner din modtager. For eksempel kan en kollega fra en anden afdeling måske bedre fange fagudtrykkene, end I selv kan. Skal dit brev sendes ud til en stor gruppe af modtagere, kan du bede os i Kommunikationsafdelingen om at gennemgå dit udkast. Du kan læse mere om at skrive i retningslinjerne for skriftligt sprog. De ligger på intranettet under Kommunikation og kan også fås, hvis du kontakter Kommunikationsafdelingen. Anette Nøddelund Kommunikationsafdelingen Drop de svære ord! I stedet for borteliminere fjerne beliggende ligger fremsende sende hosliggende vedlagt lokalitet sted vedrørende om anmode bede om Du kan sikkert selv fi nde mange fl ere! 2 3

3 Debatindlæg i VorNyt Som noget nyt er det nu blevet muligt at komme med læserindlæg i VorNyt. De første indlæg kommer fra Bjarne Malmros Jensen og Henning Jonassen. Vi bringer denne gang indlæggene i fuld længde. I fremtiden må et indlæg dog højst være på 300 ord af hensyn til fordelingen af pladsen i bladet. Til sammenligning er denne lille tekst på 106 ord. Du kan bruge den automatiske ordoptælling i Word (som fi ndes under Funktioner) til at kontrollere længden på dit indlæg. Er indlægget for langt, returnerer vi det til redigering. Læserindlæg til næste udgave af VorNyt skal sendes til redaktionen på senest 1. maj Roser til genbrugspladsen I december måned 2007 tabte jeg mine nøgler. Jeg havde været på genbrugspladsen og fl ere andre steder. Jeg kørte ruten igennem også på genbrugspladsen og spurgte om de havde fundet dem, det havde de ikke. Jeg fandt dog mine nøgler et andet sted. Og nu kommer solstrålehistorien. I begyndelsen af januar var jeg igen på genbrugspladsen, og mens jeg læsser af, kommer der en ung mand hen til mig (Tommy tror jeg, han hedder), med nogle nøgler, og spørger om det var dem jeg tabte. Jeg må sige at det er proff. Den ros skal han have. I øvrigt er det nogle fl inke drenge der går der nede. Jeg håber VorNyt vil bringe dette, for trods alt er det klap på skulderen, der gør dagen lidt lysere. Venlig hilsen Henning Jonassen (Jonas) tidligere pedel på ungdomsskolen i Vordingborg Når man har verdens bedste job, har man så ikke lov til at være bekymret for udviklingen af arbejdsmiljøet på sin arbejdsplads? Jeg har valgt at beskrive mine overordnede tanker om, hvordan det er at arbejde på et af Vordingborg Kommunes rådhuse. Det sker ud fra den overbevisning, at vi bør have en åben og konstruktiv debat, om måden vi samarbejder og behandler hinanden på! På et kursus, jeg var på tilbage i 2004 var underviserens tese, at man har 3 muligheder for ikke at blive syg af stress: Man kan læne sig tilbage og kun passe sine opgaver og ikke involvere sig. Man kan selv forsøge at tage kampen op og ændre tingenes tilstand. Kan man ikke lide lugten i bageriet, må man fi nde et andet bageri. Jeg har valgt at forsøge at ændre på tingenes tilstand med bl.a. dette indlæg! Det siges om danskerne: de gøer kun de bider aldrig! Det er klart at kommunesammenlægningen har haft afgørende indfl ydelse på arbejds-situationen; men jeg mener at sammenlægningen bestemt ikke mere kan bruges som en undskyldning for ikke at gøre det bedre! Symptomer på sygdom i virksomheden er: Sladder og utilfredshed i krogene Et stigende fravær fra arbejde At der i kommunen er kommet en trend med at opgaverne fl yttes videre fra eget skrivebord til andre medarbejdere man løser dem ikke selv. En udbredt sport er blevet, at afdelingerne opfi nder og sender regninger til hinanden for interne ydelser! Jeg mener, at dette er de første tegn på manglende fælles identitet og så hjælper en ligegyldig julegave som et picnictæppe med logo ikke. Tværtimod er det kun med til at forstærke den almene opfattelse - den store afstand og manglende forståelse mellem ledelse og medarbejdere. Vi skal alle være opmærksomme på, at vi som medarbejdere skal bibringe borgerne en oplevelse af fælles identitet, men når vi ikke selv har den - så er det svært at videregive den! Er det kun mig der har denne opfattelse? Glade og tilfredse medarbejdere sender også glade og tilfredse signaler til kommunens borgere! Findes der en fælles identitet på arbejdspladsen, som vi alle kan genkende? Hvis man som jeg svarer nej til dette spørgsmål, hvad bør man så gøre for at opbygge en fælles identitet til gavn for alle? Vi kunne jo vælge at være Danmarks sundeste arbejdsplads og skabe forhold og tilbud til medarbejderne som er gode for både krop og sjæl - men først og fremmest skal vi behandle hinanden med respekt med alt hvad det indebærer! Når man herefter skal komme med et bud på, hvordan man kan ændre den nuværende situation, kan der være mange muligheder. Med risiko for at ingen af mine kollegaer er enig i mine forslag, kaster jeg mig ud i et forsøg alligevel! Punkt et er at der bør ses på fordelingen af medarbejdere på de forskellige arbejdsområder igen. Herefter skulle der målrettet arbejdes for en forebyggelse af sygdom samt nedbringelse af antallet af sygedage. Disse forslag ville betyde at medarbejderne ikke fl ygter fra deres arbejdsplads i skuffelse og utilfredshed, men pga. af andre årsager. Sygeforsikring til alle. Gratis træning i fi tnesscenter. Kiropraktik, fysioterapi, afspænding, anden lign. behandling fi re første behandlinger gratis næste fi re til halv pris i arbejdstiden. Flere jobrelevante kurser enten for afdelingen eller individuelt. Vi har alle et ansvar for at være med til at skabe optimale vilkår for vores kollegaer, jeg håber at andre i samme konstruktive ånd som dette indlæg er tænkt, vil tage initiativer for at gøre hverdagen lettere for os alle! Den største resurse i denne kommune er dygtige, tilfredse og raske medarbejdere, så pas på dem! Bjarne Malmros Jensen, Kultur- og fritidskonsulent Bo og Naboskab Møn har holdt store fl yttedag Torben Balcer har for nylig fejret sit 40 års jubilæum inden for det offentlige, hvor han har haft både kommune, stat og amt som arbejdsgiver. I efteråret fl yttede Bo og Naboskab Møn ind i helt nye boliger i Stege. Bo og Naboskab Møn er flyttet i helt nyt byggeri på Topasvænget i Stege. Beboerne, som tidligere boede fem forskellige steder, er nu blevet naboer. Bo og Naboskab Møn har 31 udviklingshæmmede beboere. De har nu alle fået egen lejlighed med bad og toilet. Mange af dem har også egen vaskemaskine og tørretumbler. Det er en kæmpestor forbedring i forhold til de rammer, vi tidligere kunne tilbyde, fortæller Finn Rasmussen, leder af Bo og Naboskab Møn. Torben Balcer blev ansat som plejerelev på Oringe i Som plejer fulgte han med, da hospitalet i 1978 overgik til Storstrøms Amt. I 1992 kom Torben til socialpsykiatrien, som fl yttede til kommunen, da Storstrøms Amt senere lukkede ned med udgangen af Han er nu ansat i Socialpsykiatrien i Vordingborg, det tidligere Bo- og Netværk. Hvert hus er indrettet med et fællesrum med spisestue, dagligstue og køkken. Herfra er der adgang til beboernes lejligheder. Beboerne kan også vælge at bruge deres egen dør, som giver adgang til fællesarealet udenfor. Bo og Naboskab Møn har gjort meget for, at beboerne kunne opleve det som noget positivt at fl ytte. En del af beboerne havde svært ved at forholde sig til, hvad der skulle ske fl ere måneder frem. Men de beboere, som var helt bevidste om fl ytteplanerne, var fl ere gange ude og besøge byggepladsen sammen med personalet. De overværede også det 40 års jubilar Torben Balcer: Nyder friheden efter at have arbejdet bag lås og slå i en menneskealder Efter en menneskealder som plejer på en lukket grønlænderafdeling bag lås og slå på Oringe, nyder Torben den frihed, hans nuværende arbejde som hjemmevejleder i socialpsykiatrien giver. Her besøger han borgere, som har brug for støtte til dagligdags gøremål i eget hjem. Hjemmevejlederne udfører ikke ting for brugerne, men med brugerne, som modtager fra 2 til 26 støttetimer om ugen. Passion for Grønland Torben Balcer er meget glad for sit nuværende arbejde, men fremhæver alligevel årene fra 1970 til 1992 på Oringes grønlænderafdeling, som de allerbedste. Som en del af mit arbejde var jeg jævnligt på Grønland, og jeg er langt fra færdig med Grønland, første spadestik og fejrede rejsegilde på bygningerne. Derudover blev der sørget for, at beboerne efter fl ytningen blev placeret i huse med mindst en eller to medarbejdere, som de kendte i forvejen. Jette Nielsen, HR-afdelingen Fakta Bo og Naboskab Langebæk-Møn hedder idag Bo og Naboskab Møn. Her arbejder 65 fuldtidsansatte. Leder, souschef og to kontorassistenter holder til i Langgade i Stege. siger Torben Balcer, der har været på Grønland gange i alt, og har rejst rundt med hundeslæde, snescooter og skib for at ledsage grønlandske patienter på hjemmebesøg. Vild med at cykle Privat er Torben Balcer vild med at cykle. Han har deltaget i Sjælland Rundt og har altid cyklen med på ferie. Senest har han tre år i træk cyklet rundt på Mallorca. Efter sit 40 års jubilæum har Torben Balcer været i en kort audiens hos dronningen for at takke for sin fortjenstmedalje. Torben Balcer og dronningen nåede blandt andet at tale lidt om deres fælles kærlighed til Grønland. Ulrik Jensen, Bibilioteket 4 5

4 Alarmen lyder, og få minutter efter er de første deltidsbrandmænd mødt og skifter til branddragt. Inden for 5 minutter skal udrykningen være på vej. Men medarbejderne i Vordingborg Redningsberedskab har mange andre opgaver end brandslukning, og en rød tråd gennem løsningen af alle opgaver er kammeratskab og sammenhold. Det er som at have familie nummer to. Du får tryghed, er aldrig alene, men blandt gode venner og kammerater. 20 mand er klar til at hjælpe, og kone eller børn kan altid ringe til en brandmand, hvis der er noget galt. Det er et rigtigt solidt netværk. Man kan godt være uvenner, men så snart alarmen går, er man ikke uvenner mere, for på brandstedet er vi afhængige af hinanden, siger Michael Larsen, tillidsmand for deltidsbrandmændene og selv deltidsbrandmand gennem 24 år. Han er tilknyttet brandstationen i Vordingborg, som er arbejdsplads for 12 fastansatte og 12 deltidsansatte brandmænd. Når alarmen går, skal udrykningen være af sted inden for fem minutter. I købstæderne skal beredskabet være fremme senest 10 minutter efter, at alarmen er gået, mens de uden for købstæderne må bruge 20 minutter. Tidsfaktoren gør, at det er vigtigt, at deltidsbrandmænd bor tæt ved en af de tre stationer, som redningsberedskabet er fordelt på. Udover brandstationen i Vordingborg er der udrykninger fra Falck-stationerne i Præstø og Stege. Her er der henholdsvis 17 og 18 deltidsbrandmænd, som er ansat under Falck, men er en del af det kommunale redningsberedskab. Hver station har sit geografi ske område at løse opgaver i, men ansvaret på skadestedet hører under stationen i Vordingborg, hvorfra der altid rykker en indsatsleder ud, når alarmen går. Når den røde hane galer Ikke for pengenes skyld At kunne agere i alle situationer, både farlige og ufarlige, kræver gode sammentømrede teams, og det har beredskabschef Preben Jørgensen. Jeg har nogle meget engagerede brandmænd med et fantastisk sammenhold på alle tre stationer, siger Preben Jørgensen. Han glæder sig over hver dag at se mange deltidsbrandmænd, som ikke er på vagt, dumpe ind og sige hej eller få en kop kaffe. De gør det ikke for pengenes skyld, men fordi det er det her, de vil. En deltidsbrandmand tjener omkring kr. om året før skat for at stå til rådighed døgnet rundt i 18 uger om året, siger Preben Jørgensen, som selv begyndte i brandvæsenet den 1. april 1973, hvor han blev ansat som brandog bygningsinspektør i Præstø. Derfor kan han i år fejre 35 års jubilæum. Rykker ud til tragedier I mange tilfælde er det en tragedie brandmændene kommer frem til. Derfor skal brandmændene også kunne tænke psykologisk. Boligen er måske mere eller mindre brændt eller vandskadet, så folk er ulyk- kelige. Derfor gør vi, hvad vi kan for at hjælpe dem i gang hurtigt, siger Preben Jørgensen. Han sørger altid for at aktivere de uheldsramte med at få ringet til forsikringen og få styr på, hvor de skal sove osv. Det er vigtigt at få dem i gang straks og dermed give dem en platform for deres videre liv, så de ikke ryger længere ned ad den psykiske stige. Psyken skal være i orden At være brandmand deltids eller fast kræver personer af en vis støbning. Det er Preben Jørgensen og Michael Larsen enige om. De skal have hænderne skruet rigtigt på og kunne tåle varmen ved røgdykning. De skal også kunne tåle de hårde sider af livet, de vil få at se og kunne bearbejde det. Netop bearbejdningen af de barske oplevelser er vigtig. Vi har nok ikke været gode nok til det, men det er vigtigt at få talt ud om oplevelserne, så man ikke kører hjem og bruger konen som psykologisk skraldespand. For eksempel når det har taget halvanden time at skære en mand fri af en bil, siger Preben Jørgensen, som tidligere har oplevet brandmænd holde op, fordi oplevelserne var for barske. Han glæder sig derfor over, at det i dag er muligt for brandmændene at benytte sig af kommunens aftale med Falck Healthcare om psykologisk kriseberedskab. Man får døden tæt ind på livet nogle gange og får derfor et andet forhold til den, siger Michael Larsen, som mener at den sorte humor, som trives blandt brandmændene, er en nødvendig del af bearbejdningen. Han har stadig selv nogle barske oplevelser, som han af og til tænker tilbage på. Det drejer sig om en ulykke, hvor en bekendt omkom, og en voldsom ulykke på motorvejen for nogle år siden, hvor et barn samt en gravid kvinde og hendes ufødte tvillinger mistede livet. Mange andre opgaver end brandslukning Men Vordingborg Redningsberedskab er meget andet end brandslukning, fortæller beredskabschefen. Også redning på havoverfl aden hører til opgaverne. Alle tre stationer har derfor en transportabel redningsbåd. Beredskabet bringer også mad fra centralkøkkenet ud til skoler og plejehjem, hjælper til på hjælpemiddeldepotet, og står for servicering af en del af kommunens vognpark. Brandsyn, brandøvelser, førstehjælpskurser, fyrværkerikampagner og fyrværkeritilladelser, brandtekniske byggesagsbehandlinger og indsats mod akut olieforurening er andre opgaver. Det centrale vagtbord får ikke kun brandalarmer og automatiske brandmeldeanlæg ind. Også nødopkald, som går videre til hjemmeplejen, ryger over vagtbordet. Det samme gør tryghedsalarmer, tyverialarmer og alarmer fra personelevatorer. Fra 1. juli i år overtager Redningsberedskabet også de redningsopgaver, som hidtil har været foretaget af Falck. Det er redninger ved Møns klint og frigørelse ved for eksempel trafi kuheld og maskinulykker. Det civile beredskab som også styres af Vordingborg Redningsberedskab skal tage sig af borgerne i tilfælde af krisesituationer. Vi skal sørge for, at borgeren oplever enhver situation så tæt på det normale som muligt. Det betyder blandt andet, at 5 % af kommunens borgere skal kunne indkvarteres og forplejes ved ekstreme vejrsituationer, siger Preben Jørgensen. Det blev en realitet, da Vilde Vulkaner i 2007 druknede i regn, og 600 børn måtte indkvarteres i Iselingehallen og VU-hallen. Ved oversvømmelserne i november 2006 var det civile beredskab også i aktion. Afhængig af positive arbejdsgivere Der er altid brug for fl ere deltidsbrandmænd, men vi er afhængige af, at arbejdsgiverne er positive og vil lade medarbejderne forlade jobbet, når alarmen går. Heldigvis er der mange, der tillader det, ellers kunne det ikke lade sig gøre at køre et beredskab på denne måde, siger Preben Jørgensen. Han håber dog, at endnu fl ere arbejdsgivere vil være med, og især håber han på, at kommunale arbejdsgivere vil lade deres ansatte være deltidsbrandmænd. En ting er dog vigtigt, som Michael Larsen siger. Familien skal være indstillet på, at man er frivillig brandmand. Er familien ikke indforstået, så skal man ikke gøre det. Se hvordan du bliver deltidsbrandmand på Udrykninger til brande pr. station i 2007 Vordingborg 208 Stege 66 Præstø 57 John Nielsen 6 7

5 Værdibaseret samarbejde på Bo og Naboskab Præstø De tre ledere fra Bo og Naboskab Præstø - Lone, Liselotte og Hans - har været på kursus i værdibaseret samarbejde. VorNyt har sat dem stævne for at høre, hvordan de vil arbejde videre med værdierne på deres arbejdsplads. Hans fortæller, at han på kurset blev opmærksom på, hvor vigtigt det er at være bevidst om sine værdier. Vi kender dem og handler efter dem i det daglige, men vi gør det ubevidst, konstaterer Hans. Vi skal arbejde mere med værdierne, så det bliver naturligt for os at henvise til dem i hverdagen. Og vi skal huske at rose de medarbejdere, der efterlever værdierne. Lone er enig i, at det er vigtigt at være bevidst om sine værdier: Vi skal også huske at tage vores værdier med i alt det, vi laver. Vi skal tale om dem under ansættelsessamtalerne og under MUSsamtalerne. Værdierne skal være et dagligt arbejds- og ledelsesredskab, forklarer hun. Alle skal være med i processen Bo og Naboskab Præstø besluttede fra starten, at de ville være medspillere i processen med at opbygge en værdibaseret arbejdsplads. Derfor gik de i gang med at arbejde med værdierne i deres MED-udvalg, så snart de fem værdier blev meldt ud. Lone fortæller: Vi har beskrevet vores værdigrundlag med en række sætninger for at forklare, hvad vi mener med værdierne. Når vi har arbejdet noget mere med værdierne og fundet på konkrete handlinger, har vi planer om at få lavet vores egen værdiplakat. Plakaten vil vi hænge op, så alle kan se, hvordan vi gør tingene her. Vi vil inddrage vores brugerråd i den videre proces, så vi kommer helt ud i krogene af vores arbejdsplads. Alle skal have mulighed for at sætte et fi ngeraftryk på det, der kommer til at stå på vores værdiplakat. Især respekt og dialog er vigtige værdier i arbejdet med udviklingshæmmede. I vores arbejde er det vigtigt med dialog, fordi vi arbejder med mennesker, som har svært ved at udtrykke sig, forklarer Hans. Respekt betyder at lytte til den anden og ikke være forhåndsindtaget. Mange af vores borgere er stolte over at være her. Vi gør en forskel for dem og kæmper for dem, når der er behov for det. Liselotte fortsætter: Vi behandler vores borgere ligeværdigt. De er lige så meget værd som personalet. Vi taler pænt til og om dem. Når vi er til fest, hjælper vi dem med at blive pænt klædt på, sætte hår og lægge makeup. Det lægger andre borgere mærke til, og vi får ofte positive bemærkninger. Vi prøver på at være åbne og synlige. Vi taler med vores naboer og arbejder på at få et godt forhold til dem, så de fi nder ud af, hvad vi står for. Vi har borgere, som arbejder i byens forretninger, så vi er synlige og kendt i bybilledet. Værdibaseret samarbejde skal give stolthed og arbejdsglæde På spørgsmålet om, hvilke ændringer værdibaseret samarbejde vil føre med sig, svarer de tre ledere, at medarbejdergruppen allerede handler meget værdibaseret. Ændringerne vil især kunne ses i det skriftlige materiale, hvor værdierne vil blive beskrevet konkret og omsat til typiske handlinger. Hans nævner et konkret eksempel på, at de allerede handler værdibaseret: Vi har to af vores borgere med i ansættelsesudvalget, når vi ansætter nye medarbejdere. Vi tager billeder af ansøgerne, og borgerne får lov til at vælge ud fra billederne. I de fl este tilfælde er vi faktisk enige. De tre ledere ser frem til, at medarbejderne kommer tilbage fra deres kurser og er tændte. Hele medarbejdergruppen vil så have et fælles fundament, som de kan arbejde videre ud fra. Vi oplever det som meget positivt, at vi nu er blevet en kommunal institution. Vi tror på, at projektet med værdibaseret samarbejde kan være med til at give os den samme stolthed og arbejdsglæde, som vi følte i amtet, slutter de af med. Jette Nielsen, HR-afdelingen Værdierne skal kunne mærkes af borgerne VorNyt har bedt social- og arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet give sit bud på, hvorfor vi har brug for et fælles værdigrundlag, og hvordan vi kan bruge værdibaseret samarbejde til at understøtte vores daglige arbejde. Liselotte, Hans og Lone fra Bo- og Naboskab Præstø: Vi arbejder bl.a. ud fra værdien respekt i behandlingen af vores borgere. Vi taler ordentligt til dem og hjælper dem for eksempel med at blive pænt klædt på, når der er fest. Helle Linnet har for nylig deltaget på todages-kurset i værdibaseret samarbejde sammen med andre af kommunens ledere. Hun fortæller, at hun fi k mange gode oplevelser på kurset. Værdibaseret samarbejde handler om, at vi skal opføre os ordentligt over for hinanden og samtidig sikre, at borgerne får en god behandling. Jeg oplevede på kurset, at vi vil det her sammen. Der var en god gruppedynamik og stor vilje til at arbejde ud fra vores fælles værdier og få den nye kommune til at fungere. Værdierne skal gøres konkrete Inden for social- og arbejdsmarkedsområdet bruger lederne de 5 værdier under ansættelsessamtalerne. Det giver et fi nt udgangspunkt for en god dialog mellem den, der søger jobbet, og de medarbejdere, der deltager i samtalen. Det er så vigtigt, at vi får ansat medarbejdere og ledere, som handler i overensstemmelse med vores værdier. I virksomhedernes aftaler med kommunalbestyrelsen for 2008 har vi skrevet, at vi vil arbejde videre med værdierne. På den måde sikrer vi, at værdiarbejdet ikke drukner i praktiske gøremål. Det er nemlig meget vigtigt for hele mit område, at vi får sat tid af til at tale om, hvad værdierne betyder for os i det daglige arbejde, forklarer Helle Linnet. Helle Linnet, social- og arbejdsmarkedsdirektør. Som eksempel nævner Helle Linnet værdien dialog, som hun mener er en helt uundværlig værdi i moderne ledelse: Som ledere skal vi i dialog, så vi har føling med vores medarbejdere og kan motivere dem. Dialogen med borgerne er også vigtig. Borgerne vil gerne høres og forstås. Det er faktisk vigtigere for dem, end at de får det, de beder om. Borgernes oplevelse af tilfredshed stiger nemlig, når de bliver hørt og forstået, så det er her, vi skal sætte ind med vores værdiarbejde. Værdierne får jo først rigtig betydning, når vi kan omsætte dem til handlinger, så borgerne også kan mærke en forbedring, når de er i kontakt med kommunen. Respekt er en anden af de meget vigtige værdier for Helle Linnet: Respekten for hinandens arbejde er vigtig, især når vi ikke kender hinanden så godt. Vi bør derfor også bruge værdibaseret samarbejde som et harmoniseringsprojekt. Når vi taler sammen om, hvad værdierne betyder for os, bliver vi bevidste om vores egne holdninger og kan samtidig påvirke hinandens holdninger. Værdiarbejdet er en proces, som vil fortsætte de kommende år. Her kommer dialogen ind igen, det er bare så vigtigt, at vi tør og kan tale om tingene. Der vil jo altid være noget, vi kan gøre lidt bedre. Men hvis ikke vi siger det til dem, der kan gøre noget ved det, så sker der jo ingenting. Den forhindring skulle vi gerne overvinde, så vi alle tager ansvar for at opbygge kulturen i den nye kommune, slutter Helle Linnet. Ulrik Jensen 8 9

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere