VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?"

Transkript

1 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side 8 9 I decembernummeret af VorNyt udskrev vi en konkurrence om et nyt navn til vores projekt om værdibaseret ledelse. Tak for de velklingende forslag, der kom ind! En kombination af fl ere af forslagene blev til det vindende navn: VorVærdi værdibaseret samarbejde i Vordingborg Kommune. Side Hvad er god adfærd? Dommerkomitéen lagde vægt på ordspillet med Vor som i vores og i Vordingborg (der også indgår i navnet på dette blad) og mente også, at det er vigtigt at understrege, at det er samarbejde og ikke bare ledelse, det drejer sig om. Indførelsen af værdibaseret samarbejde i hele Vordingborg Kommune er i fuld gang, og de første frø er lagt til spiring. Alle lederne har været på kursus, og det samme gælder de første medarbejdere. Frem til december får alle medarbejdere tilbud om at komme på kursus i værdibaseret samarbejde. Nu skal det værdibaserede samarbejde gro sig stærkt og levedygtigt ud fra vores fælles værdier dialog, respekt, synlighed, udvikling og dynamik.

2 Leder Vi holder kursen gode breve Som alle vel ved, indledte vi året med en kedelig sag, der medførte at kommunaldirektøren måtte forlade vores organisation. Der blev skrevet og talt meget om den sag, og jeg vil blot tilføje, at vi i direktionen har arbejdet hårdt for at udfylde den tomme plads, så vi sammen har kunnet fortsætte den gode kurs, som vi lagde sidste år. For os i direktionen har det konkret betydet, at vi har fordelt nogle opgaver mellem os, og at jeg er indtrådt som konstitueret kommunaldirektør. Hvordan organiseringen skal se ud på længere sigt, er en afgørelse, som kommunalbestyrelsen træffer på et senere tidspunkt. Vores store ambitiøse projekt med at få alle ledere og medarbejdere på kursus i værdibaseret samarbejde kører efter planen. I januar og februar har alle ledere været på et 2-dages kursus. Som I kan læse her i bladet, er vi vendt tilbage til vores lokale arbejdspladser med mange gode ideer til, hvordan alle kan arbejde videre med værdierne, så vi sammen skaber et fælles fundament for det fremtidige arbejde., Nu er det alle medarbejderes tur til at komme på kursus. De første er allerede startet i februar måned, og kurserne fortsætter frem til og med december i år. VorNyt marts 2008 Ansvh. redaktør: Konst. kommunaldirektør Søren Hovmand Redaktion: Thomas Uhlenfeldt, Anette Nøddelund og John Nielsen, alle fra Kommunikationsafdelingen, og Jette Nielsen fra HR-afdelingen. Layout og grafi sk produktion: Pihl - grafi sk design Trykkeri: Grafi kom A/S. Trykt på Svanemærket, Cyclusoffset papir. Oplag: stk. Allerede på det tidspunkt skulle vi gerne, både som medarbejdere og ledere, kunne mærke forandringens vinde i positiv forstand blæse over vores fælles arbejdsplads: Vordingborg Kommune. Men det er først, når vi gør det, som værdierne udtrykker, på rygmarven og i tale og handling (og uden at tænke konkret på værdierne) - at vi har skabt en samarbejdslinje, som udtrykker vores gensidige forventninger til det at være med i denne organisation. Fra dette nummer af har vi også indført lidt nyt: I VorNyt vil det være muligt at komme med synspunkter eller debatoplæg i form af læserindlæg. Vi vil gerne invitere til en konstruktiv dialog, hvor der er plads til både ris og ros givet i en god tone. Begge dele er til gavn for udviklingen af vores kommune som arbejdssted og organisation. Jeg ønsker samtidig alle et rigtigt dejligt forår. Bestilling af VorNyt kan ske hos Lone Hantsøe på tlf Søren Hovmand Du kan være med til at præge bladets indhold: et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 1. maj Kontakt redaktionen på eller tlf eller Næste nummer forventes at udkomme i juni Vi skriver mange breve i kommunen - og til mange forskellige modtagere. Nogle gange er brevet lige i øjet: Modtageren forstår budskabet med det samme og føler sig også venligt behandlet. Andre gange har modtageren store problemer med at forstå budskabet eller bliver stødt over tonen i brevet. Et godt brev er let at læse, nemt at forstå og har et indhold, der retter sig mod modtageren. Hvad skal der til for at skrive det gode brev? Det får du nogle idéer til her. Sæt dig i modtagerens sted Ofte kender vi en del til modtageren som person eller som type. Prøv at forestille dig, hvad netop din modtager har brug for i brevet. Er det en fagperson, kan du godt bruge fagudtryk. Derimod skal en almindelig borger have et brev uden fagudtryk og indforståede vendinger. Er det en længe ventet afgørelse, du sender, skal modtageren nok tage sig tid til at læse det hele, mens et fællesbrev til fortravlede forældre skal holdes kort og klart. venligt En af kommunens værdier er respekt. Den værdi kan vi gøre konkret blandt andet ved at skrive i en venlig tone, bruge ord, som modtageren kan forstå, og skrive så det passer ind i den konkrete sammenhæng. Derved kan modtageren føle sig fair og professionelt behandlet, uanset hvad budskabet er. Brug du og vi Husk at skrive du eller I til borgerne. Som afsender kan du skrive Vordingborg Kommune og vi. Dette er vedtaget i kommunikationspolitikken og hjælper til at gøre dit brev nærværende for modtageren. Rækkefølgen skal hjælpe læseren Se på dig selv som læserens guide, og tænk på at give læseren overblikket. Vælg en sigende overskrift, der rummer brevets hovedbudskab. Start med en indledning, der viser, hvad dit brev handler om. Husk også at nævne, hvorfor du skriver. For eksempel: Som vi aftalte i telefonen, sender jeg eller Der er kommet nye regler om Derfor skal du som forælder være opmærksom på. oplysningerne i brevet i den rækkefølge, som modtageren har brug for dem. Ofte vil læseren først og fremmest være interesseret i konklusionen, eller hvad de skal gøre. Afslut venligt og imødekommende. Fortæl hvad der videre sker, eller hvad modtageren selv kan foretage sig nu., hvis modtageren kan kontakte dig: Har du spørgsmål til vores afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon. Ord skal være til at forstå Brug så konkrete og nemme udtryk som muligt. Måske vil det hjælpe dig at tænke på, hvis du skulle fortælle det samme mundtligt til en fra din familie. Undgå Sammensatte eller unødigt komplicerede ord. For eksempel er skaffe bedre end tilvejebringe. Se fl ere eksempler i boksen nederst på siden. Fagudtryk. De gør teksten svær at læse for en almindelig borger. Eksempler: Pædagogisk relationsarbejde, recipienter, dagpengerefusion. Passive ord. Det vil sige ord, der ender på -s, -else eller -ing. Det er især disse ord, der gør sproget støvet og får indholdet til at virke svært og uvedkommende. For eksempel er Vi skønner bedre end Det skønnes, fordi læseren kan forstå, hvem det drejer sig om. Støv sproget af og skriv aktivt og nærværende! I stedet for Der bør udføres I bør udføre Orientering om betaling af Sådan betaler du Det vurderes, at Vi vurderer, at Indmeldelse af et barn sker ved at Du kan melde dit barn ind ved at Brug standardbreve optimalt Hvis I bruger standarder til bestemte typer af breve, er det vigtigt at tilrette brevet til den konkrete modtager. Hent hjælp og sparring Husk at et brev altid bliver bedre, hvis en anden har kigget på det. Den ekstra tid kan hurtigt være sparet ved, at modtageren ikke behøver at ringe for at få brevet forklaret. Brug derfor dine kolleger til at komme med gode forslag eller endnu bedre: Prøv det af på en, der ligner din modtager. For eksempel kan en kollega fra en anden afdeling måske bedre fange fagudtrykkene, end I selv kan. Skal dit brev sendes ud til en stor gruppe af modtagere, kan du bede os i Kommunikationsafdelingen om at gennemgå dit udkast. Du kan læse mere om at skrive i retningslinjerne for skriftligt sprog. De ligger på intranettet under Kommunikation og kan også fås, hvis du kontakter Kommunikationsafdelingen. Anette Nøddelund Kommunikationsafdelingen Drop de svære ord! I stedet for borteliminere fjerne beliggende ligger fremsende sende hosliggende vedlagt lokalitet sted vedrørende om anmode bede om Du kan sikkert selv fi nde mange fl ere! 2 3

3 Debatindlæg i VorNyt Som noget nyt er det nu blevet muligt at komme med læserindlæg i VorNyt. De første indlæg kommer fra Bjarne Malmros Jensen og Henning Jonassen. Vi bringer denne gang indlæggene i fuld længde. I fremtiden må et indlæg dog højst være på 300 ord af hensyn til fordelingen af pladsen i bladet. Til sammenligning er denne lille tekst på 106 ord. Du kan bruge den automatiske ordoptælling i Word (som fi ndes under Funktioner) til at kontrollere længden på dit indlæg. Er indlægget for langt, returnerer vi det til redigering. Læserindlæg til næste udgave af VorNyt skal sendes til redaktionen på senest 1. maj Roser til genbrugspladsen I december måned 2007 tabte jeg mine nøgler. Jeg havde været på genbrugspladsen og fl ere andre steder. Jeg kørte ruten igennem også på genbrugspladsen og spurgte om de havde fundet dem, det havde de ikke. Jeg fandt dog mine nøgler et andet sted. Og nu kommer solstrålehistorien. I begyndelsen af januar var jeg igen på genbrugspladsen, og mens jeg læsser af, kommer der en ung mand hen til mig (Tommy tror jeg, han hedder), med nogle nøgler, og spørger om det var dem jeg tabte. Jeg må sige at det er proff. Den ros skal han have. I øvrigt er det nogle fl inke drenge der går der nede. Jeg håber VorNyt vil bringe dette, for trods alt er det klap på skulderen, der gør dagen lidt lysere. Venlig hilsen Henning Jonassen (Jonas) tidligere pedel på ungdomsskolen i Vordingborg Når man har verdens bedste job, har man så ikke lov til at være bekymret for udviklingen af arbejdsmiljøet på sin arbejdsplads? Jeg har valgt at beskrive mine overordnede tanker om, hvordan det er at arbejde på et af Vordingborg Kommunes rådhuse. Det sker ud fra den overbevisning, at vi bør have en åben og konstruktiv debat, om måden vi samarbejder og behandler hinanden på! På et kursus, jeg var på tilbage i 2004 var underviserens tese, at man har 3 muligheder for ikke at blive syg af stress: Man kan læne sig tilbage og kun passe sine opgaver og ikke involvere sig. Man kan selv forsøge at tage kampen op og ændre tingenes tilstand. Kan man ikke lide lugten i bageriet, må man fi nde et andet bageri. Jeg har valgt at forsøge at ændre på tingenes tilstand med bl.a. dette indlæg! Det siges om danskerne: de gøer kun de bider aldrig! Det er klart at kommunesammenlægningen har haft afgørende indfl ydelse på arbejds-situationen; men jeg mener at sammenlægningen bestemt ikke mere kan bruges som en undskyldning for ikke at gøre det bedre! Symptomer på sygdom i virksomheden er: Sladder og utilfredshed i krogene Et stigende fravær fra arbejde At der i kommunen er kommet en trend med at opgaverne fl yttes videre fra eget skrivebord til andre medarbejdere man løser dem ikke selv. En udbredt sport er blevet, at afdelingerne opfi nder og sender regninger til hinanden for interne ydelser! Jeg mener, at dette er de første tegn på manglende fælles identitet og så hjælper en ligegyldig julegave som et picnictæppe med logo ikke. Tværtimod er det kun med til at forstærke den almene opfattelse - den store afstand og manglende forståelse mellem ledelse og medarbejdere. Vi skal alle være opmærksomme på, at vi som medarbejdere skal bibringe borgerne en oplevelse af fælles identitet, men når vi ikke selv har den - så er det svært at videregive den! Er det kun mig der har denne opfattelse? Glade og tilfredse medarbejdere sender også glade og tilfredse signaler til kommunens borgere! Findes der en fælles identitet på arbejdspladsen, som vi alle kan genkende? Hvis man som jeg svarer nej til dette spørgsmål, hvad bør man så gøre for at opbygge en fælles identitet til gavn for alle? Vi kunne jo vælge at være Danmarks sundeste arbejdsplads og skabe forhold og tilbud til medarbejderne som er gode for både krop og sjæl - men først og fremmest skal vi behandle hinanden med respekt med alt hvad det indebærer! Når man herefter skal komme med et bud på, hvordan man kan ændre den nuværende situation, kan der være mange muligheder. Med risiko for at ingen af mine kollegaer er enig i mine forslag, kaster jeg mig ud i et forsøg alligevel! Punkt et er at der bør ses på fordelingen af medarbejdere på de forskellige arbejdsområder igen. Herefter skulle der målrettet arbejdes for en forebyggelse af sygdom samt nedbringelse af antallet af sygedage. Disse forslag ville betyde at medarbejderne ikke fl ygter fra deres arbejdsplads i skuffelse og utilfredshed, men pga. af andre årsager. Sygeforsikring til alle. Gratis træning i fi tnesscenter. Kiropraktik, fysioterapi, afspænding, anden lign. behandling fi re første behandlinger gratis næste fi re til halv pris i arbejdstiden. Flere jobrelevante kurser enten for afdelingen eller individuelt. Vi har alle et ansvar for at være med til at skabe optimale vilkår for vores kollegaer, jeg håber at andre i samme konstruktive ånd som dette indlæg er tænkt, vil tage initiativer for at gøre hverdagen lettere for os alle! Den største resurse i denne kommune er dygtige, tilfredse og raske medarbejdere, så pas på dem! Bjarne Malmros Jensen, Kultur- og fritidskonsulent Bo og Naboskab Møn har holdt store fl yttedag Torben Balcer har for nylig fejret sit 40 års jubilæum inden for det offentlige, hvor han har haft både kommune, stat og amt som arbejdsgiver. I efteråret fl yttede Bo og Naboskab Møn ind i helt nye boliger i Stege. Bo og Naboskab Møn er flyttet i helt nyt byggeri på Topasvænget i Stege. Beboerne, som tidligere boede fem forskellige steder, er nu blevet naboer. Bo og Naboskab Møn har 31 udviklingshæmmede beboere. De har nu alle fået egen lejlighed med bad og toilet. Mange af dem har også egen vaskemaskine og tørretumbler. Det er en kæmpestor forbedring i forhold til de rammer, vi tidligere kunne tilbyde, fortæller Finn Rasmussen, leder af Bo og Naboskab Møn. Torben Balcer blev ansat som plejerelev på Oringe i Som plejer fulgte han med, da hospitalet i 1978 overgik til Storstrøms Amt. I 1992 kom Torben til socialpsykiatrien, som fl yttede til kommunen, da Storstrøms Amt senere lukkede ned med udgangen af Han er nu ansat i Socialpsykiatrien i Vordingborg, det tidligere Bo- og Netværk. Hvert hus er indrettet med et fællesrum med spisestue, dagligstue og køkken. Herfra er der adgang til beboernes lejligheder. Beboerne kan også vælge at bruge deres egen dør, som giver adgang til fællesarealet udenfor. Bo og Naboskab Møn har gjort meget for, at beboerne kunne opleve det som noget positivt at fl ytte. En del af beboerne havde svært ved at forholde sig til, hvad der skulle ske fl ere måneder frem. Men de beboere, som var helt bevidste om fl ytteplanerne, var fl ere gange ude og besøge byggepladsen sammen med personalet. De overværede også det 40 års jubilar Torben Balcer: Nyder friheden efter at have arbejdet bag lås og slå i en menneskealder Efter en menneskealder som plejer på en lukket grønlænderafdeling bag lås og slå på Oringe, nyder Torben den frihed, hans nuværende arbejde som hjemmevejleder i socialpsykiatrien giver. Her besøger han borgere, som har brug for støtte til dagligdags gøremål i eget hjem. Hjemmevejlederne udfører ikke ting for brugerne, men med brugerne, som modtager fra 2 til 26 støttetimer om ugen. Passion for Grønland Torben Balcer er meget glad for sit nuværende arbejde, men fremhæver alligevel årene fra 1970 til 1992 på Oringes grønlænderafdeling, som de allerbedste. Som en del af mit arbejde var jeg jævnligt på Grønland, og jeg er langt fra færdig med Grønland, første spadestik og fejrede rejsegilde på bygningerne. Derudover blev der sørget for, at beboerne efter fl ytningen blev placeret i huse med mindst en eller to medarbejdere, som de kendte i forvejen. Jette Nielsen, HR-afdelingen Fakta Bo og Naboskab Langebæk-Møn hedder idag Bo og Naboskab Møn. Her arbejder 65 fuldtidsansatte. Leder, souschef og to kontorassistenter holder til i Langgade i Stege. siger Torben Balcer, der har været på Grønland gange i alt, og har rejst rundt med hundeslæde, snescooter og skib for at ledsage grønlandske patienter på hjemmebesøg. Vild med at cykle Privat er Torben Balcer vild med at cykle. Han har deltaget i Sjælland Rundt og har altid cyklen med på ferie. Senest har han tre år i træk cyklet rundt på Mallorca. Efter sit 40 års jubilæum har Torben Balcer været i en kort audiens hos dronningen for at takke for sin fortjenstmedalje. Torben Balcer og dronningen nåede blandt andet at tale lidt om deres fælles kærlighed til Grønland. Ulrik Jensen, Bibilioteket 4 5

4 Alarmen lyder, og få minutter efter er de første deltidsbrandmænd mødt og skifter til branddragt. Inden for 5 minutter skal udrykningen være på vej. Men medarbejderne i Vordingborg Redningsberedskab har mange andre opgaver end brandslukning, og en rød tråd gennem løsningen af alle opgaver er kammeratskab og sammenhold. Det er som at have familie nummer to. Du får tryghed, er aldrig alene, men blandt gode venner og kammerater. 20 mand er klar til at hjælpe, og kone eller børn kan altid ringe til en brandmand, hvis der er noget galt. Det er et rigtigt solidt netværk. Man kan godt være uvenner, men så snart alarmen går, er man ikke uvenner mere, for på brandstedet er vi afhængige af hinanden, siger Michael Larsen, tillidsmand for deltidsbrandmændene og selv deltidsbrandmand gennem 24 år. Han er tilknyttet brandstationen i Vordingborg, som er arbejdsplads for 12 fastansatte og 12 deltidsansatte brandmænd. Når alarmen går, skal udrykningen være af sted inden for fem minutter. I købstæderne skal beredskabet være fremme senest 10 minutter efter, at alarmen er gået, mens de uden for købstæderne må bruge 20 minutter. Tidsfaktoren gør, at det er vigtigt, at deltidsbrandmænd bor tæt ved en af de tre stationer, som redningsberedskabet er fordelt på. Udover brandstationen i Vordingborg er der udrykninger fra Falck-stationerne i Præstø og Stege. Her er der henholdsvis 17 og 18 deltidsbrandmænd, som er ansat under Falck, men er en del af det kommunale redningsberedskab. Hver station har sit geografi ske område at løse opgaver i, men ansvaret på skadestedet hører under stationen i Vordingborg, hvorfra der altid rykker en indsatsleder ud, når alarmen går. Når den røde hane galer Ikke for pengenes skyld At kunne agere i alle situationer, både farlige og ufarlige, kræver gode sammentømrede teams, og det har beredskabschef Preben Jørgensen. Jeg har nogle meget engagerede brandmænd med et fantastisk sammenhold på alle tre stationer, siger Preben Jørgensen. Han glæder sig over hver dag at se mange deltidsbrandmænd, som ikke er på vagt, dumpe ind og sige hej eller få en kop kaffe. De gør det ikke for pengenes skyld, men fordi det er det her, de vil. En deltidsbrandmand tjener omkring kr. om året før skat for at stå til rådighed døgnet rundt i 18 uger om året, siger Preben Jørgensen, som selv begyndte i brandvæsenet den 1. april 1973, hvor han blev ansat som brandog bygningsinspektør i Præstø. Derfor kan han i år fejre 35 års jubilæum. Rykker ud til tragedier I mange tilfælde er det en tragedie brandmændene kommer frem til. Derfor skal brandmændene også kunne tænke psykologisk. Boligen er måske mere eller mindre brændt eller vandskadet, så folk er ulyk- kelige. Derfor gør vi, hvad vi kan for at hjælpe dem i gang hurtigt, siger Preben Jørgensen. Han sørger altid for at aktivere de uheldsramte med at få ringet til forsikringen og få styr på, hvor de skal sove osv. Det er vigtigt at få dem i gang straks og dermed give dem en platform for deres videre liv, så de ikke ryger længere ned ad den psykiske stige. Psyken skal være i orden At være brandmand deltids eller fast kræver personer af en vis støbning. Det er Preben Jørgensen og Michael Larsen enige om. De skal have hænderne skruet rigtigt på og kunne tåle varmen ved røgdykning. De skal også kunne tåle de hårde sider af livet, de vil få at se og kunne bearbejde det. Netop bearbejdningen af de barske oplevelser er vigtig. Vi har nok ikke været gode nok til det, men det er vigtigt at få talt ud om oplevelserne, så man ikke kører hjem og bruger konen som psykologisk skraldespand. For eksempel når det har taget halvanden time at skære en mand fri af en bil, siger Preben Jørgensen, som tidligere har oplevet brandmænd holde op, fordi oplevelserne var for barske. Han glæder sig derfor over, at det i dag er muligt for brandmændene at benytte sig af kommunens aftale med Falck Healthcare om psykologisk kriseberedskab. Man får døden tæt ind på livet nogle gange og får derfor et andet forhold til den, siger Michael Larsen, som mener at den sorte humor, som trives blandt brandmændene, er en nødvendig del af bearbejdningen. Han har stadig selv nogle barske oplevelser, som han af og til tænker tilbage på. Det drejer sig om en ulykke, hvor en bekendt omkom, og en voldsom ulykke på motorvejen for nogle år siden, hvor et barn samt en gravid kvinde og hendes ufødte tvillinger mistede livet. Mange andre opgaver end brandslukning Men Vordingborg Redningsberedskab er meget andet end brandslukning, fortæller beredskabschefen. Også redning på havoverfl aden hører til opgaverne. Alle tre stationer har derfor en transportabel redningsbåd. Beredskabet bringer også mad fra centralkøkkenet ud til skoler og plejehjem, hjælper til på hjælpemiddeldepotet, og står for servicering af en del af kommunens vognpark. Brandsyn, brandøvelser, førstehjælpskurser, fyrværkerikampagner og fyrværkeritilladelser, brandtekniske byggesagsbehandlinger og indsats mod akut olieforurening er andre opgaver. Det centrale vagtbord får ikke kun brandalarmer og automatiske brandmeldeanlæg ind. Også nødopkald, som går videre til hjemmeplejen, ryger over vagtbordet. Det samme gør tryghedsalarmer, tyverialarmer og alarmer fra personelevatorer. Fra 1. juli i år overtager Redningsberedskabet også de redningsopgaver, som hidtil har været foretaget af Falck. Det er redninger ved Møns klint og frigørelse ved for eksempel trafi kuheld og maskinulykker. Det civile beredskab som også styres af Vordingborg Redningsberedskab skal tage sig af borgerne i tilfælde af krisesituationer. Vi skal sørge for, at borgeren oplever enhver situation så tæt på det normale som muligt. Det betyder blandt andet, at 5 % af kommunens borgere skal kunne indkvarteres og forplejes ved ekstreme vejrsituationer, siger Preben Jørgensen. Det blev en realitet, da Vilde Vulkaner i 2007 druknede i regn, og 600 børn måtte indkvarteres i Iselingehallen og VU-hallen. Ved oversvømmelserne i november 2006 var det civile beredskab også i aktion. Afhængig af positive arbejdsgivere Der er altid brug for fl ere deltidsbrandmænd, men vi er afhængige af, at arbejdsgiverne er positive og vil lade medarbejderne forlade jobbet, når alarmen går. Heldigvis er der mange, der tillader det, ellers kunne det ikke lade sig gøre at køre et beredskab på denne måde, siger Preben Jørgensen. Han håber dog, at endnu fl ere arbejdsgivere vil være med, og især håber han på, at kommunale arbejdsgivere vil lade deres ansatte være deltidsbrandmænd. En ting er dog vigtigt, som Michael Larsen siger. Familien skal være indstillet på, at man er frivillig brandmand. Er familien ikke indforstået, så skal man ikke gøre det. Se hvordan du bliver deltidsbrandmand på Udrykninger til brande pr. station i 2007 Vordingborg 208 Stege 66 Præstø 57 John Nielsen 6 7

5 Værdibaseret samarbejde på Bo og Naboskab Præstø De tre ledere fra Bo og Naboskab Præstø - Lone, Liselotte og Hans - har været på kursus i værdibaseret samarbejde. VorNyt har sat dem stævne for at høre, hvordan de vil arbejde videre med værdierne på deres arbejdsplads. Hans fortæller, at han på kurset blev opmærksom på, hvor vigtigt det er at være bevidst om sine værdier. Vi kender dem og handler efter dem i det daglige, men vi gør det ubevidst, konstaterer Hans. Vi skal arbejde mere med værdierne, så det bliver naturligt for os at henvise til dem i hverdagen. Og vi skal huske at rose de medarbejdere, der efterlever værdierne. Lone er enig i, at det er vigtigt at være bevidst om sine værdier: Vi skal også huske at tage vores værdier med i alt det, vi laver. Vi skal tale om dem under ansættelsessamtalerne og under MUSsamtalerne. Værdierne skal være et dagligt arbejds- og ledelsesredskab, forklarer hun. Alle skal være med i processen Bo og Naboskab Præstø besluttede fra starten, at de ville være medspillere i processen med at opbygge en værdibaseret arbejdsplads. Derfor gik de i gang med at arbejde med værdierne i deres MED-udvalg, så snart de fem værdier blev meldt ud. Lone fortæller: Vi har beskrevet vores værdigrundlag med en række sætninger for at forklare, hvad vi mener med værdierne. Når vi har arbejdet noget mere med værdierne og fundet på konkrete handlinger, har vi planer om at få lavet vores egen værdiplakat. Plakaten vil vi hænge op, så alle kan se, hvordan vi gør tingene her. Vi vil inddrage vores brugerråd i den videre proces, så vi kommer helt ud i krogene af vores arbejdsplads. Alle skal have mulighed for at sætte et fi ngeraftryk på det, der kommer til at stå på vores værdiplakat. Især respekt og dialog er vigtige værdier i arbejdet med udviklingshæmmede. I vores arbejde er det vigtigt med dialog, fordi vi arbejder med mennesker, som har svært ved at udtrykke sig, forklarer Hans. Respekt betyder at lytte til den anden og ikke være forhåndsindtaget. Mange af vores borgere er stolte over at være her. Vi gør en forskel for dem og kæmper for dem, når der er behov for det. Liselotte fortsætter: Vi behandler vores borgere ligeværdigt. De er lige så meget værd som personalet. Vi taler pænt til og om dem. Når vi er til fest, hjælper vi dem med at blive pænt klædt på, sætte hår og lægge makeup. Det lægger andre borgere mærke til, og vi får ofte positive bemærkninger. Vi prøver på at være åbne og synlige. Vi taler med vores naboer og arbejder på at få et godt forhold til dem, så de fi nder ud af, hvad vi står for. Vi har borgere, som arbejder i byens forretninger, så vi er synlige og kendt i bybilledet. Værdibaseret samarbejde skal give stolthed og arbejdsglæde På spørgsmålet om, hvilke ændringer værdibaseret samarbejde vil føre med sig, svarer de tre ledere, at medarbejdergruppen allerede handler meget værdibaseret. Ændringerne vil især kunne ses i det skriftlige materiale, hvor værdierne vil blive beskrevet konkret og omsat til typiske handlinger. Hans nævner et konkret eksempel på, at de allerede handler værdibaseret: Vi har to af vores borgere med i ansættelsesudvalget, når vi ansætter nye medarbejdere. Vi tager billeder af ansøgerne, og borgerne får lov til at vælge ud fra billederne. I de fl este tilfælde er vi faktisk enige. De tre ledere ser frem til, at medarbejderne kommer tilbage fra deres kurser og er tændte. Hele medarbejdergruppen vil så have et fælles fundament, som de kan arbejde videre ud fra. Vi oplever det som meget positivt, at vi nu er blevet en kommunal institution. Vi tror på, at projektet med værdibaseret samarbejde kan være med til at give os den samme stolthed og arbejdsglæde, som vi følte i amtet, slutter de af med. Jette Nielsen, HR-afdelingen Værdierne skal kunne mærkes af borgerne VorNyt har bedt social- og arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet give sit bud på, hvorfor vi har brug for et fælles værdigrundlag, og hvordan vi kan bruge værdibaseret samarbejde til at understøtte vores daglige arbejde. Liselotte, Hans og Lone fra Bo- og Naboskab Præstø: Vi arbejder bl.a. ud fra værdien respekt i behandlingen af vores borgere. Vi taler ordentligt til dem og hjælper dem for eksempel med at blive pænt klædt på, når der er fest. Helle Linnet har for nylig deltaget på todages-kurset i værdibaseret samarbejde sammen med andre af kommunens ledere. Hun fortæller, at hun fi k mange gode oplevelser på kurset. Værdibaseret samarbejde handler om, at vi skal opføre os ordentligt over for hinanden og samtidig sikre, at borgerne får en god behandling. Jeg oplevede på kurset, at vi vil det her sammen. Der var en god gruppedynamik og stor vilje til at arbejde ud fra vores fælles værdier og få den nye kommune til at fungere. Værdierne skal gøres konkrete Inden for social- og arbejdsmarkedsområdet bruger lederne de 5 værdier under ansættelsessamtalerne. Det giver et fi nt udgangspunkt for en god dialog mellem den, der søger jobbet, og de medarbejdere, der deltager i samtalen. Det er så vigtigt, at vi får ansat medarbejdere og ledere, som handler i overensstemmelse med vores værdier. I virksomhedernes aftaler med kommunalbestyrelsen for 2008 har vi skrevet, at vi vil arbejde videre med værdierne. På den måde sikrer vi, at værdiarbejdet ikke drukner i praktiske gøremål. Det er nemlig meget vigtigt for hele mit område, at vi får sat tid af til at tale om, hvad værdierne betyder for os i det daglige arbejde, forklarer Helle Linnet. Helle Linnet, social- og arbejdsmarkedsdirektør. Som eksempel nævner Helle Linnet værdien dialog, som hun mener er en helt uundværlig værdi i moderne ledelse: Som ledere skal vi i dialog, så vi har føling med vores medarbejdere og kan motivere dem. Dialogen med borgerne er også vigtig. Borgerne vil gerne høres og forstås. Det er faktisk vigtigere for dem, end at de får det, de beder om. Borgernes oplevelse af tilfredshed stiger nemlig, når de bliver hørt og forstået, så det er her, vi skal sætte ind med vores værdiarbejde. Værdierne får jo først rigtig betydning, når vi kan omsætte dem til handlinger, så borgerne også kan mærke en forbedring, når de er i kontakt med kommunen. Respekt er en anden af de meget vigtige værdier for Helle Linnet: Respekten for hinandens arbejde er vigtig, især når vi ikke kender hinanden så godt. Vi bør derfor også bruge værdibaseret samarbejde som et harmoniseringsprojekt. Når vi taler sammen om, hvad værdierne betyder for os, bliver vi bevidste om vores egne holdninger og kan samtidig påvirke hinandens holdninger. Værdiarbejdet er en proces, som vil fortsætte de kommende år. Her kommer dialogen ind igen, det er bare så vigtigt, at vi tør og kan tale om tingene. Der vil jo altid være noget, vi kan gøre lidt bedre. Men hvis ikke vi siger det til dem, der kan gøre noget ved det, så sker der jo ingenting. Den forhindring skulle vi gerne overvinde, så vi alle tager ansvar for at opbygge kulturen i den nye kommune, slutter Helle Linnet. Ulrik Jensen 8 9

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Bedst at forebygge et dårligt helbred

Bedst at forebygge et dårligt helbred 3F Aalborg afdeling Telefon 7030 0858 Når du kontakter 3F Aalborg Du er altid velkommen til at henvende dig i 3F Aalborg, men for at gøre det lettere for dig selv, så henvend dig direkte i din egen gruppe.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn 0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte 0-2 ÅR Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere