VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?"

Transkript

1 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side 8 9 I decembernummeret af VorNyt udskrev vi en konkurrence om et nyt navn til vores projekt om værdibaseret ledelse. Tak for de velklingende forslag, der kom ind! En kombination af fl ere af forslagene blev til det vindende navn: VorVærdi værdibaseret samarbejde i Vordingborg Kommune. Side Hvad er god adfærd? Dommerkomitéen lagde vægt på ordspillet med Vor som i vores og i Vordingborg (der også indgår i navnet på dette blad) og mente også, at det er vigtigt at understrege, at det er samarbejde og ikke bare ledelse, det drejer sig om. Indførelsen af værdibaseret samarbejde i hele Vordingborg Kommune er i fuld gang, og de første frø er lagt til spiring. Alle lederne har været på kursus, og det samme gælder de første medarbejdere. Frem til december får alle medarbejdere tilbud om at komme på kursus i værdibaseret samarbejde. Nu skal det værdibaserede samarbejde gro sig stærkt og levedygtigt ud fra vores fælles værdier dialog, respekt, synlighed, udvikling og dynamik.

2 Leder Vi holder kursen gode breve Som alle vel ved, indledte vi året med en kedelig sag, der medførte at kommunaldirektøren måtte forlade vores organisation. Der blev skrevet og talt meget om den sag, og jeg vil blot tilføje, at vi i direktionen har arbejdet hårdt for at udfylde den tomme plads, så vi sammen har kunnet fortsætte den gode kurs, som vi lagde sidste år. For os i direktionen har det konkret betydet, at vi har fordelt nogle opgaver mellem os, og at jeg er indtrådt som konstitueret kommunaldirektør. Hvordan organiseringen skal se ud på længere sigt, er en afgørelse, som kommunalbestyrelsen træffer på et senere tidspunkt. Vores store ambitiøse projekt med at få alle ledere og medarbejdere på kursus i værdibaseret samarbejde kører efter planen. I januar og februar har alle ledere været på et 2-dages kursus. Som I kan læse her i bladet, er vi vendt tilbage til vores lokale arbejdspladser med mange gode ideer til, hvordan alle kan arbejde videre med værdierne, så vi sammen skaber et fælles fundament for det fremtidige arbejde., Nu er det alle medarbejderes tur til at komme på kursus. De første er allerede startet i februar måned, og kurserne fortsætter frem til og med december i år. VorNyt marts 2008 Ansvh. redaktør: Konst. kommunaldirektør Søren Hovmand Redaktion: Thomas Uhlenfeldt, Anette Nøddelund og John Nielsen, alle fra Kommunikationsafdelingen, og Jette Nielsen fra HR-afdelingen. Layout og grafi sk produktion: Pihl - grafi sk design Trykkeri: Grafi kom A/S. Trykt på Svanemærket, Cyclusoffset papir. Oplag: stk. Allerede på det tidspunkt skulle vi gerne, både som medarbejdere og ledere, kunne mærke forandringens vinde i positiv forstand blæse over vores fælles arbejdsplads: Vordingborg Kommune. Men det er først, når vi gør det, som værdierne udtrykker, på rygmarven og i tale og handling (og uden at tænke konkret på værdierne) - at vi har skabt en samarbejdslinje, som udtrykker vores gensidige forventninger til det at være med i denne organisation. Fra dette nummer af har vi også indført lidt nyt: I VorNyt vil det være muligt at komme med synspunkter eller debatoplæg i form af læserindlæg. Vi vil gerne invitere til en konstruktiv dialog, hvor der er plads til både ris og ros givet i en god tone. Begge dele er til gavn for udviklingen af vores kommune som arbejdssted og organisation. Jeg ønsker samtidig alle et rigtigt dejligt forår. Bestilling af VorNyt kan ske hos Lone Hantsøe på tlf Søren Hovmand Du kan være med til at præge bladets indhold: et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 1. maj Kontakt redaktionen på eller tlf eller Næste nummer forventes at udkomme i juni Vi skriver mange breve i kommunen - og til mange forskellige modtagere. Nogle gange er brevet lige i øjet: Modtageren forstår budskabet med det samme og føler sig også venligt behandlet. Andre gange har modtageren store problemer med at forstå budskabet eller bliver stødt over tonen i brevet. Et godt brev er let at læse, nemt at forstå og har et indhold, der retter sig mod modtageren. Hvad skal der til for at skrive det gode brev? Det får du nogle idéer til her. Sæt dig i modtagerens sted Ofte kender vi en del til modtageren som person eller som type. Prøv at forestille dig, hvad netop din modtager har brug for i brevet. Er det en fagperson, kan du godt bruge fagudtryk. Derimod skal en almindelig borger have et brev uden fagudtryk og indforståede vendinger. Er det en længe ventet afgørelse, du sender, skal modtageren nok tage sig tid til at læse det hele, mens et fællesbrev til fortravlede forældre skal holdes kort og klart. venligt En af kommunens værdier er respekt. Den værdi kan vi gøre konkret blandt andet ved at skrive i en venlig tone, bruge ord, som modtageren kan forstå, og skrive så det passer ind i den konkrete sammenhæng. Derved kan modtageren føle sig fair og professionelt behandlet, uanset hvad budskabet er. Brug du og vi Husk at skrive du eller I til borgerne. Som afsender kan du skrive Vordingborg Kommune og vi. Dette er vedtaget i kommunikationspolitikken og hjælper til at gøre dit brev nærværende for modtageren. Rækkefølgen skal hjælpe læseren Se på dig selv som læserens guide, og tænk på at give læseren overblikket. Vælg en sigende overskrift, der rummer brevets hovedbudskab. Start med en indledning, der viser, hvad dit brev handler om. Husk også at nævne, hvorfor du skriver. For eksempel: Som vi aftalte i telefonen, sender jeg eller Der er kommet nye regler om Derfor skal du som forælder være opmærksom på. oplysningerne i brevet i den rækkefølge, som modtageren har brug for dem. Ofte vil læseren først og fremmest være interesseret i konklusionen, eller hvad de skal gøre. Afslut venligt og imødekommende. Fortæl hvad der videre sker, eller hvad modtageren selv kan foretage sig nu., hvis modtageren kan kontakte dig: Har du spørgsmål til vores afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon. Ord skal være til at forstå Brug så konkrete og nemme udtryk som muligt. Måske vil det hjælpe dig at tænke på, hvis du skulle fortælle det samme mundtligt til en fra din familie. Undgå Sammensatte eller unødigt komplicerede ord. For eksempel er skaffe bedre end tilvejebringe. Se fl ere eksempler i boksen nederst på siden. Fagudtryk. De gør teksten svær at læse for en almindelig borger. Eksempler: Pædagogisk relationsarbejde, recipienter, dagpengerefusion. Passive ord. Det vil sige ord, der ender på -s, -else eller -ing. Det er især disse ord, der gør sproget støvet og får indholdet til at virke svært og uvedkommende. For eksempel er Vi skønner bedre end Det skønnes, fordi læseren kan forstå, hvem det drejer sig om. Støv sproget af og skriv aktivt og nærværende! I stedet for Der bør udføres I bør udføre Orientering om betaling af Sådan betaler du Det vurderes, at Vi vurderer, at Indmeldelse af et barn sker ved at Du kan melde dit barn ind ved at Brug standardbreve optimalt Hvis I bruger standarder til bestemte typer af breve, er det vigtigt at tilrette brevet til den konkrete modtager. Hent hjælp og sparring Husk at et brev altid bliver bedre, hvis en anden har kigget på det. Den ekstra tid kan hurtigt være sparet ved, at modtageren ikke behøver at ringe for at få brevet forklaret. Brug derfor dine kolleger til at komme med gode forslag eller endnu bedre: Prøv det af på en, der ligner din modtager. For eksempel kan en kollega fra en anden afdeling måske bedre fange fagudtrykkene, end I selv kan. Skal dit brev sendes ud til en stor gruppe af modtagere, kan du bede os i Kommunikationsafdelingen om at gennemgå dit udkast. Du kan læse mere om at skrive i retningslinjerne for skriftligt sprog. De ligger på intranettet under Kommunikation og kan også fås, hvis du kontakter Kommunikationsafdelingen. Anette Nøddelund Kommunikationsafdelingen Drop de svære ord! I stedet for borteliminere fjerne beliggende ligger fremsende sende hosliggende vedlagt lokalitet sted vedrørende om anmode bede om Du kan sikkert selv fi nde mange fl ere! 2 3

3 Debatindlæg i VorNyt Som noget nyt er det nu blevet muligt at komme med læserindlæg i VorNyt. De første indlæg kommer fra Bjarne Malmros Jensen og Henning Jonassen. Vi bringer denne gang indlæggene i fuld længde. I fremtiden må et indlæg dog højst være på 300 ord af hensyn til fordelingen af pladsen i bladet. Til sammenligning er denne lille tekst på 106 ord. Du kan bruge den automatiske ordoptælling i Word (som fi ndes under Funktioner) til at kontrollere længden på dit indlæg. Er indlægget for langt, returnerer vi det til redigering. Læserindlæg til næste udgave af VorNyt skal sendes til redaktionen på senest 1. maj Roser til genbrugspladsen I december måned 2007 tabte jeg mine nøgler. Jeg havde været på genbrugspladsen og fl ere andre steder. Jeg kørte ruten igennem også på genbrugspladsen og spurgte om de havde fundet dem, det havde de ikke. Jeg fandt dog mine nøgler et andet sted. Og nu kommer solstrålehistorien. I begyndelsen af januar var jeg igen på genbrugspladsen, og mens jeg læsser af, kommer der en ung mand hen til mig (Tommy tror jeg, han hedder), med nogle nøgler, og spørger om det var dem jeg tabte. Jeg må sige at det er proff. Den ros skal han have. I øvrigt er det nogle fl inke drenge der går der nede. Jeg håber VorNyt vil bringe dette, for trods alt er det klap på skulderen, der gør dagen lidt lysere. Venlig hilsen Henning Jonassen (Jonas) tidligere pedel på ungdomsskolen i Vordingborg Når man har verdens bedste job, har man så ikke lov til at være bekymret for udviklingen af arbejdsmiljøet på sin arbejdsplads? Jeg har valgt at beskrive mine overordnede tanker om, hvordan det er at arbejde på et af Vordingborg Kommunes rådhuse. Det sker ud fra den overbevisning, at vi bør have en åben og konstruktiv debat, om måden vi samarbejder og behandler hinanden på! På et kursus, jeg var på tilbage i 2004 var underviserens tese, at man har 3 muligheder for ikke at blive syg af stress: Man kan læne sig tilbage og kun passe sine opgaver og ikke involvere sig. Man kan selv forsøge at tage kampen op og ændre tingenes tilstand. Kan man ikke lide lugten i bageriet, må man fi nde et andet bageri. Jeg har valgt at forsøge at ændre på tingenes tilstand med bl.a. dette indlæg! Det siges om danskerne: de gøer kun de bider aldrig! Det er klart at kommunesammenlægningen har haft afgørende indfl ydelse på arbejds-situationen; men jeg mener at sammenlægningen bestemt ikke mere kan bruges som en undskyldning for ikke at gøre det bedre! Symptomer på sygdom i virksomheden er: Sladder og utilfredshed i krogene Et stigende fravær fra arbejde At der i kommunen er kommet en trend med at opgaverne fl yttes videre fra eget skrivebord til andre medarbejdere man løser dem ikke selv. En udbredt sport er blevet, at afdelingerne opfi nder og sender regninger til hinanden for interne ydelser! Jeg mener, at dette er de første tegn på manglende fælles identitet og så hjælper en ligegyldig julegave som et picnictæppe med logo ikke. Tværtimod er det kun med til at forstærke den almene opfattelse - den store afstand og manglende forståelse mellem ledelse og medarbejdere. Vi skal alle være opmærksomme på, at vi som medarbejdere skal bibringe borgerne en oplevelse af fælles identitet, men når vi ikke selv har den - så er det svært at videregive den! Er det kun mig der har denne opfattelse? Glade og tilfredse medarbejdere sender også glade og tilfredse signaler til kommunens borgere! Findes der en fælles identitet på arbejdspladsen, som vi alle kan genkende? Hvis man som jeg svarer nej til dette spørgsmål, hvad bør man så gøre for at opbygge en fælles identitet til gavn for alle? Vi kunne jo vælge at være Danmarks sundeste arbejdsplads og skabe forhold og tilbud til medarbejderne som er gode for både krop og sjæl - men først og fremmest skal vi behandle hinanden med respekt med alt hvad det indebærer! Når man herefter skal komme med et bud på, hvordan man kan ændre den nuværende situation, kan der være mange muligheder. Med risiko for at ingen af mine kollegaer er enig i mine forslag, kaster jeg mig ud i et forsøg alligevel! Punkt et er at der bør ses på fordelingen af medarbejdere på de forskellige arbejdsområder igen. Herefter skulle der målrettet arbejdes for en forebyggelse af sygdom samt nedbringelse af antallet af sygedage. Disse forslag ville betyde at medarbejderne ikke fl ygter fra deres arbejdsplads i skuffelse og utilfredshed, men pga. af andre årsager. Sygeforsikring til alle. Gratis træning i fi tnesscenter. Kiropraktik, fysioterapi, afspænding, anden lign. behandling fi re første behandlinger gratis næste fi re til halv pris i arbejdstiden. Flere jobrelevante kurser enten for afdelingen eller individuelt. Vi har alle et ansvar for at være med til at skabe optimale vilkår for vores kollegaer, jeg håber at andre i samme konstruktive ånd som dette indlæg er tænkt, vil tage initiativer for at gøre hverdagen lettere for os alle! Den største resurse i denne kommune er dygtige, tilfredse og raske medarbejdere, så pas på dem! Bjarne Malmros Jensen, Kultur- og fritidskonsulent Bo og Naboskab Møn har holdt store fl yttedag Torben Balcer har for nylig fejret sit 40 års jubilæum inden for det offentlige, hvor han har haft både kommune, stat og amt som arbejdsgiver. I efteråret fl yttede Bo og Naboskab Møn ind i helt nye boliger i Stege. Bo og Naboskab Møn er flyttet i helt nyt byggeri på Topasvænget i Stege. Beboerne, som tidligere boede fem forskellige steder, er nu blevet naboer. Bo og Naboskab Møn har 31 udviklingshæmmede beboere. De har nu alle fået egen lejlighed med bad og toilet. Mange af dem har også egen vaskemaskine og tørretumbler. Det er en kæmpestor forbedring i forhold til de rammer, vi tidligere kunne tilbyde, fortæller Finn Rasmussen, leder af Bo og Naboskab Møn. Torben Balcer blev ansat som plejerelev på Oringe i Som plejer fulgte han med, da hospitalet i 1978 overgik til Storstrøms Amt. I 1992 kom Torben til socialpsykiatrien, som fl yttede til kommunen, da Storstrøms Amt senere lukkede ned med udgangen af Han er nu ansat i Socialpsykiatrien i Vordingborg, det tidligere Bo- og Netværk. Hvert hus er indrettet med et fællesrum med spisestue, dagligstue og køkken. Herfra er der adgang til beboernes lejligheder. Beboerne kan også vælge at bruge deres egen dør, som giver adgang til fællesarealet udenfor. Bo og Naboskab Møn har gjort meget for, at beboerne kunne opleve det som noget positivt at fl ytte. En del af beboerne havde svært ved at forholde sig til, hvad der skulle ske fl ere måneder frem. Men de beboere, som var helt bevidste om fl ytteplanerne, var fl ere gange ude og besøge byggepladsen sammen med personalet. De overværede også det 40 års jubilar Torben Balcer: Nyder friheden efter at have arbejdet bag lås og slå i en menneskealder Efter en menneskealder som plejer på en lukket grønlænderafdeling bag lås og slå på Oringe, nyder Torben den frihed, hans nuværende arbejde som hjemmevejleder i socialpsykiatrien giver. Her besøger han borgere, som har brug for støtte til dagligdags gøremål i eget hjem. Hjemmevejlederne udfører ikke ting for brugerne, men med brugerne, som modtager fra 2 til 26 støttetimer om ugen. Passion for Grønland Torben Balcer er meget glad for sit nuværende arbejde, men fremhæver alligevel årene fra 1970 til 1992 på Oringes grønlænderafdeling, som de allerbedste. Som en del af mit arbejde var jeg jævnligt på Grønland, og jeg er langt fra færdig med Grønland, første spadestik og fejrede rejsegilde på bygningerne. Derudover blev der sørget for, at beboerne efter fl ytningen blev placeret i huse med mindst en eller to medarbejdere, som de kendte i forvejen. Jette Nielsen, HR-afdelingen Fakta Bo og Naboskab Langebæk-Møn hedder idag Bo og Naboskab Møn. Her arbejder 65 fuldtidsansatte. Leder, souschef og to kontorassistenter holder til i Langgade i Stege. siger Torben Balcer, der har været på Grønland gange i alt, og har rejst rundt med hundeslæde, snescooter og skib for at ledsage grønlandske patienter på hjemmebesøg. Vild med at cykle Privat er Torben Balcer vild med at cykle. Han har deltaget i Sjælland Rundt og har altid cyklen med på ferie. Senest har han tre år i træk cyklet rundt på Mallorca. Efter sit 40 års jubilæum har Torben Balcer været i en kort audiens hos dronningen for at takke for sin fortjenstmedalje. Torben Balcer og dronningen nåede blandt andet at tale lidt om deres fælles kærlighed til Grønland. Ulrik Jensen, Bibilioteket 4 5

4 Alarmen lyder, og få minutter efter er de første deltidsbrandmænd mødt og skifter til branddragt. Inden for 5 minutter skal udrykningen være på vej. Men medarbejderne i Vordingborg Redningsberedskab har mange andre opgaver end brandslukning, og en rød tråd gennem løsningen af alle opgaver er kammeratskab og sammenhold. Det er som at have familie nummer to. Du får tryghed, er aldrig alene, men blandt gode venner og kammerater. 20 mand er klar til at hjælpe, og kone eller børn kan altid ringe til en brandmand, hvis der er noget galt. Det er et rigtigt solidt netværk. Man kan godt være uvenner, men så snart alarmen går, er man ikke uvenner mere, for på brandstedet er vi afhængige af hinanden, siger Michael Larsen, tillidsmand for deltidsbrandmændene og selv deltidsbrandmand gennem 24 år. Han er tilknyttet brandstationen i Vordingborg, som er arbejdsplads for 12 fastansatte og 12 deltidsansatte brandmænd. Når alarmen går, skal udrykningen være af sted inden for fem minutter. I købstæderne skal beredskabet være fremme senest 10 minutter efter, at alarmen er gået, mens de uden for købstæderne må bruge 20 minutter. Tidsfaktoren gør, at det er vigtigt, at deltidsbrandmænd bor tæt ved en af de tre stationer, som redningsberedskabet er fordelt på. Udover brandstationen i Vordingborg er der udrykninger fra Falck-stationerne i Præstø og Stege. Her er der henholdsvis 17 og 18 deltidsbrandmænd, som er ansat under Falck, men er en del af det kommunale redningsberedskab. Hver station har sit geografi ske område at løse opgaver i, men ansvaret på skadestedet hører under stationen i Vordingborg, hvorfra der altid rykker en indsatsleder ud, når alarmen går. Når den røde hane galer Ikke for pengenes skyld At kunne agere i alle situationer, både farlige og ufarlige, kræver gode sammentømrede teams, og det har beredskabschef Preben Jørgensen. Jeg har nogle meget engagerede brandmænd med et fantastisk sammenhold på alle tre stationer, siger Preben Jørgensen. Han glæder sig over hver dag at se mange deltidsbrandmænd, som ikke er på vagt, dumpe ind og sige hej eller få en kop kaffe. De gør det ikke for pengenes skyld, men fordi det er det her, de vil. En deltidsbrandmand tjener omkring kr. om året før skat for at stå til rådighed døgnet rundt i 18 uger om året, siger Preben Jørgensen, som selv begyndte i brandvæsenet den 1. april 1973, hvor han blev ansat som brandog bygningsinspektør i Præstø. Derfor kan han i år fejre 35 års jubilæum. Rykker ud til tragedier I mange tilfælde er det en tragedie brandmændene kommer frem til. Derfor skal brandmændene også kunne tænke psykologisk. Boligen er måske mere eller mindre brændt eller vandskadet, så folk er ulyk- kelige. Derfor gør vi, hvad vi kan for at hjælpe dem i gang hurtigt, siger Preben Jørgensen. Han sørger altid for at aktivere de uheldsramte med at få ringet til forsikringen og få styr på, hvor de skal sove osv. Det er vigtigt at få dem i gang straks og dermed give dem en platform for deres videre liv, så de ikke ryger længere ned ad den psykiske stige. Psyken skal være i orden At være brandmand deltids eller fast kræver personer af en vis støbning. Det er Preben Jørgensen og Michael Larsen enige om. De skal have hænderne skruet rigtigt på og kunne tåle varmen ved røgdykning. De skal også kunne tåle de hårde sider af livet, de vil få at se og kunne bearbejde det. Netop bearbejdningen af de barske oplevelser er vigtig. Vi har nok ikke været gode nok til det, men det er vigtigt at få talt ud om oplevelserne, så man ikke kører hjem og bruger konen som psykologisk skraldespand. For eksempel når det har taget halvanden time at skære en mand fri af en bil, siger Preben Jørgensen, som tidligere har oplevet brandmænd holde op, fordi oplevelserne var for barske. Han glæder sig derfor over, at det i dag er muligt for brandmændene at benytte sig af kommunens aftale med Falck Healthcare om psykologisk kriseberedskab. Man får døden tæt ind på livet nogle gange og får derfor et andet forhold til den, siger Michael Larsen, som mener at den sorte humor, som trives blandt brandmændene, er en nødvendig del af bearbejdningen. Han har stadig selv nogle barske oplevelser, som han af og til tænker tilbage på. Det drejer sig om en ulykke, hvor en bekendt omkom, og en voldsom ulykke på motorvejen for nogle år siden, hvor et barn samt en gravid kvinde og hendes ufødte tvillinger mistede livet. Mange andre opgaver end brandslukning Men Vordingborg Redningsberedskab er meget andet end brandslukning, fortæller beredskabschefen. Også redning på havoverfl aden hører til opgaverne. Alle tre stationer har derfor en transportabel redningsbåd. Beredskabet bringer også mad fra centralkøkkenet ud til skoler og plejehjem, hjælper til på hjælpemiddeldepotet, og står for servicering af en del af kommunens vognpark. Brandsyn, brandøvelser, førstehjælpskurser, fyrværkerikampagner og fyrværkeritilladelser, brandtekniske byggesagsbehandlinger og indsats mod akut olieforurening er andre opgaver. Det centrale vagtbord får ikke kun brandalarmer og automatiske brandmeldeanlæg ind. Også nødopkald, som går videre til hjemmeplejen, ryger over vagtbordet. Det samme gør tryghedsalarmer, tyverialarmer og alarmer fra personelevatorer. Fra 1. juli i år overtager Redningsberedskabet også de redningsopgaver, som hidtil har været foretaget af Falck. Det er redninger ved Møns klint og frigørelse ved for eksempel trafi kuheld og maskinulykker. Det civile beredskab som også styres af Vordingborg Redningsberedskab skal tage sig af borgerne i tilfælde af krisesituationer. Vi skal sørge for, at borgeren oplever enhver situation så tæt på det normale som muligt. Det betyder blandt andet, at 5 % af kommunens borgere skal kunne indkvarteres og forplejes ved ekstreme vejrsituationer, siger Preben Jørgensen. Det blev en realitet, da Vilde Vulkaner i 2007 druknede i regn, og 600 børn måtte indkvarteres i Iselingehallen og VU-hallen. Ved oversvømmelserne i november 2006 var det civile beredskab også i aktion. Afhængig af positive arbejdsgivere Der er altid brug for fl ere deltidsbrandmænd, men vi er afhængige af, at arbejdsgiverne er positive og vil lade medarbejderne forlade jobbet, når alarmen går. Heldigvis er der mange, der tillader det, ellers kunne det ikke lade sig gøre at køre et beredskab på denne måde, siger Preben Jørgensen. Han håber dog, at endnu fl ere arbejdsgivere vil være med, og især håber han på, at kommunale arbejdsgivere vil lade deres ansatte være deltidsbrandmænd. En ting er dog vigtigt, som Michael Larsen siger. Familien skal være indstillet på, at man er frivillig brandmand. Er familien ikke indforstået, så skal man ikke gøre det. Se hvordan du bliver deltidsbrandmand på Udrykninger til brande pr. station i 2007 Vordingborg 208 Stege 66 Præstø 57 John Nielsen 6 7

5 Værdibaseret samarbejde på Bo og Naboskab Præstø De tre ledere fra Bo og Naboskab Præstø - Lone, Liselotte og Hans - har været på kursus i værdibaseret samarbejde. VorNyt har sat dem stævne for at høre, hvordan de vil arbejde videre med værdierne på deres arbejdsplads. Hans fortæller, at han på kurset blev opmærksom på, hvor vigtigt det er at være bevidst om sine værdier. Vi kender dem og handler efter dem i det daglige, men vi gør det ubevidst, konstaterer Hans. Vi skal arbejde mere med værdierne, så det bliver naturligt for os at henvise til dem i hverdagen. Og vi skal huske at rose de medarbejdere, der efterlever værdierne. Lone er enig i, at det er vigtigt at være bevidst om sine værdier: Vi skal også huske at tage vores værdier med i alt det, vi laver. Vi skal tale om dem under ansættelsessamtalerne og under MUSsamtalerne. Værdierne skal være et dagligt arbejds- og ledelsesredskab, forklarer hun. Alle skal være med i processen Bo og Naboskab Præstø besluttede fra starten, at de ville være medspillere i processen med at opbygge en værdibaseret arbejdsplads. Derfor gik de i gang med at arbejde med værdierne i deres MED-udvalg, så snart de fem værdier blev meldt ud. Lone fortæller: Vi har beskrevet vores værdigrundlag med en række sætninger for at forklare, hvad vi mener med værdierne. Når vi har arbejdet noget mere med værdierne og fundet på konkrete handlinger, har vi planer om at få lavet vores egen værdiplakat. Plakaten vil vi hænge op, så alle kan se, hvordan vi gør tingene her. Vi vil inddrage vores brugerråd i den videre proces, så vi kommer helt ud i krogene af vores arbejdsplads. Alle skal have mulighed for at sætte et fi ngeraftryk på det, der kommer til at stå på vores værdiplakat. Især respekt og dialog er vigtige værdier i arbejdet med udviklingshæmmede. I vores arbejde er det vigtigt med dialog, fordi vi arbejder med mennesker, som har svært ved at udtrykke sig, forklarer Hans. Respekt betyder at lytte til den anden og ikke være forhåndsindtaget. Mange af vores borgere er stolte over at være her. Vi gør en forskel for dem og kæmper for dem, når der er behov for det. Liselotte fortsætter: Vi behandler vores borgere ligeværdigt. De er lige så meget værd som personalet. Vi taler pænt til og om dem. Når vi er til fest, hjælper vi dem med at blive pænt klædt på, sætte hår og lægge makeup. Det lægger andre borgere mærke til, og vi får ofte positive bemærkninger. Vi prøver på at være åbne og synlige. Vi taler med vores naboer og arbejder på at få et godt forhold til dem, så de fi nder ud af, hvad vi står for. Vi har borgere, som arbejder i byens forretninger, så vi er synlige og kendt i bybilledet. Værdibaseret samarbejde skal give stolthed og arbejdsglæde På spørgsmålet om, hvilke ændringer værdibaseret samarbejde vil føre med sig, svarer de tre ledere, at medarbejdergruppen allerede handler meget værdibaseret. Ændringerne vil især kunne ses i det skriftlige materiale, hvor værdierne vil blive beskrevet konkret og omsat til typiske handlinger. Hans nævner et konkret eksempel på, at de allerede handler værdibaseret: Vi har to af vores borgere med i ansættelsesudvalget, når vi ansætter nye medarbejdere. Vi tager billeder af ansøgerne, og borgerne får lov til at vælge ud fra billederne. I de fl este tilfælde er vi faktisk enige. De tre ledere ser frem til, at medarbejderne kommer tilbage fra deres kurser og er tændte. Hele medarbejdergruppen vil så have et fælles fundament, som de kan arbejde videre ud fra. Vi oplever det som meget positivt, at vi nu er blevet en kommunal institution. Vi tror på, at projektet med værdibaseret samarbejde kan være med til at give os den samme stolthed og arbejdsglæde, som vi følte i amtet, slutter de af med. Jette Nielsen, HR-afdelingen Værdierne skal kunne mærkes af borgerne VorNyt har bedt social- og arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet give sit bud på, hvorfor vi har brug for et fælles værdigrundlag, og hvordan vi kan bruge værdibaseret samarbejde til at understøtte vores daglige arbejde. Liselotte, Hans og Lone fra Bo- og Naboskab Præstø: Vi arbejder bl.a. ud fra værdien respekt i behandlingen af vores borgere. Vi taler ordentligt til dem og hjælper dem for eksempel med at blive pænt klædt på, når der er fest. Helle Linnet har for nylig deltaget på todages-kurset i værdibaseret samarbejde sammen med andre af kommunens ledere. Hun fortæller, at hun fi k mange gode oplevelser på kurset. Værdibaseret samarbejde handler om, at vi skal opføre os ordentligt over for hinanden og samtidig sikre, at borgerne får en god behandling. Jeg oplevede på kurset, at vi vil det her sammen. Der var en god gruppedynamik og stor vilje til at arbejde ud fra vores fælles værdier og få den nye kommune til at fungere. Værdierne skal gøres konkrete Inden for social- og arbejdsmarkedsområdet bruger lederne de 5 værdier under ansættelsessamtalerne. Det giver et fi nt udgangspunkt for en god dialog mellem den, der søger jobbet, og de medarbejdere, der deltager i samtalen. Det er så vigtigt, at vi får ansat medarbejdere og ledere, som handler i overensstemmelse med vores værdier. I virksomhedernes aftaler med kommunalbestyrelsen for 2008 har vi skrevet, at vi vil arbejde videre med værdierne. På den måde sikrer vi, at værdiarbejdet ikke drukner i praktiske gøremål. Det er nemlig meget vigtigt for hele mit område, at vi får sat tid af til at tale om, hvad værdierne betyder for os i det daglige arbejde, forklarer Helle Linnet. Helle Linnet, social- og arbejdsmarkedsdirektør. Som eksempel nævner Helle Linnet værdien dialog, som hun mener er en helt uundværlig værdi i moderne ledelse: Som ledere skal vi i dialog, så vi har føling med vores medarbejdere og kan motivere dem. Dialogen med borgerne er også vigtig. Borgerne vil gerne høres og forstås. Det er faktisk vigtigere for dem, end at de får det, de beder om. Borgernes oplevelse af tilfredshed stiger nemlig, når de bliver hørt og forstået, så det er her, vi skal sætte ind med vores værdiarbejde. Værdierne får jo først rigtig betydning, når vi kan omsætte dem til handlinger, så borgerne også kan mærke en forbedring, når de er i kontakt med kommunen. Respekt er en anden af de meget vigtige værdier for Helle Linnet: Respekten for hinandens arbejde er vigtig, især når vi ikke kender hinanden så godt. Vi bør derfor også bruge værdibaseret samarbejde som et harmoniseringsprojekt. Når vi taler sammen om, hvad værdierne betyder for os, bliver vi bevidste om vores egne holdninger og kan samtidig påvirke hinandens holdninger. Værdiarbejdet er en proces, som vil fortsætte de kommende år. Her kommer dialogen ind igen, det er bare så vigtigt, at vi tør og kan tale om tingene. Der vil jo altid være noget, vi kan gøre lidt bedre. Men hvis ikke vi siger det til dem, der kan gøre noget ved det, så sker der jo ingenting. Den forhindring skulle vi gerne overvinde, så vi alle tager ansvar for at opbygge kulturen i den nye kommune, slutter Helle Linnet. Ulrik Jensen 8 9

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer www.ht-bendix.dk www.ht-bendix.dk Holdninger og principper samt vores fælles kommunikationsmål er med til at afspejle den kultur

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Nye personaletilbud. Kultur på kajen. Få hjælp til juraen. Værdierne ind på Arbejdspladsen. Nyuddannede stressvejledere. Side 3.

Nye personaletilbud. Kultur på kajen. Få hjælp til juraen. Værdierne ind på Arbejdspladsen. Nyuddannede stressvejledere. Side 3. 5. udgave, juni 2008 Kultur på kajen Side 3 Side 4 5 Få hjælp til juraen Side 6 7 Langebækskolen Værdierne ind på Arbejdspladsen Side 8 9 Nye personaletilbud Side 10 11 Nyuddannede stressvejledere er klar

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013 Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde Katrinehaven Nord nsdag d. 9. oktober 2013 Intet er fuldkomment - selv en solsikke kaster skygge! Storm P. Årshjul faglige temamøder 2013 13. Marts

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Fra kanvas til empati

Fra kanvas til empati Fra kanvas til empati - en lille inspirationsbog om salg til Selvstændige socialrådgivere, Dansk Socialrådgiverforening Didda Larsen og Mikkel Wiese www.kommunikermer.nu TAK FOR EN LÆRERIG DAG OM SALG,

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere