Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Side 1 af 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Side 1 af 15"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution HTX, Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag og niveau Kommunikation/IT A Lærer(e) Christine Øhlenschlæger Hold 3C Kommunikation/it A, Samfundsfag B og Design B Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Kommunikationsteori og personlig kommunikation Opstart af reklamebureau Websiteproduktion Net-radio Animationsfilm: Superhelte Usability Computerspil Kommunikationskampagne: Frivilligt arbejde Det rullende gymnasium (SO-projekt) Kommunikationsteori: Love og regler Magasinprogram TV- journalistik Virksomhedskommunikation: LEGO Holdningskampagne: IT-etik Prøvemappe Side 1 af 15

2 Titel 1 Kommunikationsteori og personlig kommunikation Introduktion til væsentlige begreber og kommunikationsmodeller. Det kommunikerende menneske: s Talen, det retoriske kompas, appelformerne opgave: skriv en salgstale. Det kommunikerende menneske: s UV-timer Kernstof målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation Væsentligste Klasseundervisning/præsentation/opgaveløsning Titel 2 Opstart af reklamebureau Opstart af reklamebureau med fokus på navn, logo, designmanual samt kommunikationsprodukt. 16 UV-timer anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer. Design grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en praktisk kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som faste billeder brugervenlighed og funktionalitet Side 2 af 15

3 storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte og digitale medier It it-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter. Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/præsentation/projektarbejde Titel 3 Website produktion Planlægge og udvikle et website for en fiktiv restaurant eller café i Skive med fokus på forundersøgelse og målgruppeanalyse, produktionen af website og udvikling af strategi med brug af forundersøgelsen. Teori: Html.dk (tutorials) Bangsholm: Det kommunikerende menneske: Del 3 Meyhoff: Lashwells kommunikationsmodel Gallupkompas (www.galllup.dk) 20 UV-timer, 4 elevtimer anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen gøre rede for juridiske og etiske aspekter i praktisk kommunikation og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer. kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis Design grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en praktisk kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som faste billeder brugervenlighed og funktionalitet Side 3 af 15

4 storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte og digitale medier kommunikationsmodeller, herunder forskellige interaktionsformer og -principper i forhold til den givne kommunikation forskellige distributionssystemer, deres opbygning, tekniske komponenter og muligheder. Metoder praktiske metoder til systemudvikling og projektledelse. It it-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/præsentation/projektarbejde Titel 4 Webradio Webradio, Podcasting, Målgruppeanalyse, Journalistik Materiale: s i Det kommunikerende menneske af C. Bangsholm. Anvendte programmer: Audacity, Webeditorer (Kompozer, Notepad), Billedbehandlingsprogrammer (GIMP, PaintNet) 20 UV-timer, 2 elevtimer. - Anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave - Formidle og dokumentere såvel produktionen som de tekniske og kommunikationsmæssige - Kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis - Gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse, og udarbejde en kommunikationsplan - Analysere markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst,. Side 4 af 15

5 - Fremstilling og bearbejdning af informationer, billeder o.l. til brug i kommunikation til såvel papir som digitale medier - Forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter - IT-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/præsentation/projektarbejde Titel 5 Animationsfilm: Superhelte Arbejde med animationsfilm i Scratch med temaet Superhelte alternativt med Tryggruppens konkurrence.. Tværfagligt med Design B. Målgruppeanalyse, grafisk design, virkemidler i film. Teori: Det kommunikerende menneske: Journalistiske fortællemodeller s Ideudvikling og synopsis s og Design og produktion af kommunikationsprodukter s Scratch: Om Superheltes oprindelse: Superhelte-har-religioese-roedder DR s Tema om superhelte: Et bud på hvorfor superhelte er så populære i dag: Tryghedsgruppe: 22 UV-timer, 4 elev-timer anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante itværktøjer. Side 5 af 15

6 Design grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en praktisk kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som faste billeder brugervenlighed og funktionalitet storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte og digitale medier forskellige distributionssystemer, deres opbygning, tekniske komponenter og muligheder. Udtryksformer forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter. It it-værktøjer til fremstilling og programmering af interaktive systemer. Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/præsentation/projektarbejde Titel 6 Usability Forløbet introducerer eleverne til en systematisk og teoretisk tilgang til sidste del af kommunikationsprocessen - evaluering. Der læses om usability generelt, og der introduceres til 2 testmetoder som udføres i praksis, Gangstertest og Ekspertvurdering. Der testes og udarbejdes dokumentationsrapport til begge. Litteratur: Det kommunikerende menneske (Bangsholm): Brugervenlighed på hjemmesider (s ) Usability (Gregersen og Wisler-Poulsen): Kap 3: Hvad er Usability?, kap 7: Ekspertvurdering, kap. 1: Gangstertest. 16 timer, 4 elevtimer anvende udvalgte metoder til vurdering af kommunikationsprodukter og kommunikationsprocesser og give forslag til optimering af produkt og proces kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis brugervenlighed og funktionalitet Side 6 af 15

7 praktiske metoder til systemudvikling og projektledelse. Progression: Omsætte teori til praksis. Forståelse for vigtigheden af et godt webdesign og arbejde med metoder til forbedring af et websites usability. Kunne sætte konkrete begreber på hvad godt webdesign og usability er, og kunne måle det i praksis og dokumentere det. : Resumé med refleksioner over egen læring. Summativ og formativ skriftlig feedback fra underviser på baggrund af testrapport. Klasseundervisning/ projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Titel 7 Computerspil tværfagligt med Design B Eleverne arbejder praktisk og teoretisk med udvikling af computerspil til indenfor tre cases. Udarbejder moodboard over målgruppen og anvender storyboards som styringsværktøj. Dokumentationsrapport afleveres med færdigt produkt og forløbet afsluttes med præsentation + evaluering. IT-værktøjer: Scratch og GameMaker Light eller GameMaker Studio Trial. Gimp/Paint/Photoshop til grafik og Audacity til lyd. Fra Det kommunikerende menneske: Målgrupper: s Kvalitative undersøgelser s Design s Farver s Flowchart s Oplæg fra CHO: Om computerspil Ressourcestof: Om Gameplay: Den digitale leg: (http://autofire.dk/dendigitaleleg/ (findes også i Its learning) Målgrupper kvantitative og kvalitative undersøgelser (findes på Its learning) Edutainment leg og læring med computermediet: s (ligger på Its learning) Computerspil som fiktion af Kjetil Sandvik (ligger på Its learning) Om børn, unge og computerspil: Mærkningsregler: Diverse links til computerspilsforskning etc: 32 UV timer, 12 elevtimer anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen gøre rede for juridiske og etiske aspekter i praktisk kommunikation og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer Side 7 af 15

8 gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante itværktøjer. anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces Design grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en praktisk kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte og digitale medier forskellige distributionssystemer, deres opbygning, tekniske komponenter og muligheder. Udtryksformer forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter. Metoder kvantitative og kvalitative analysemetoder praktiske metoder til systemudvikling og projektledelse. It it-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter it-værktøjer til fremstilling og programmering af interaktive systemer. Progression: Eleverne arbejder praktisk med udvikling af computerspil går fra at udvikle computerspil ved hjælp af tutorials til at arbejde selvstændigt med udvikling. Inddragelse af teori fra tidligere projekt til udvikling af praktisk produkt. Arbejder differentieret nogle kun med interface nogle også med funktionalitet. : Resumé med refleksioner over egen læring i forhold til de faglige mål (de kompetencer I skal opnå og blive bedre til i løbet af projektet). ssamtale og karakter på baggrund af produkt + rapport + præsentation. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/præsentation Side 8 af 15

9 Titel 8 Væsentligste I en god sags tjeneste: Kommunikationskampagner Større projekt med kommunikationskampagner ud fra 3 forskellige cases under overskriften Frivilligt arbejde. Teori: Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaard: Kommunikations og kampagneplanlægning (2010). Udvalgte sider, se CHOs slides for henvisninger og pyramidemodellen ultrakort gennemgang af Kampagnestrategi + Handlingsplan. Fokus på forundersøgelse og produktion. Claus Bangsholm: Det kommunikerende menneske: Del 2: Planlægning af kommunikationsprocesser. PPs fra CHO til projekterne: Kampagneteori, Computerspil. Udvalgte afsnit om forundresøgelse og kvalitativ metode fra Kommunikation/IT A: Systime (ibog) Der arbejdes med et bredt spektre af IT-værktøjer: Billedbehandlingsprogrammer, videoredigeringsprogrammer, interaktive programmer, lydprogrammer. 26 timers UV tid, 10 timers elevtid anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer. kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis Progression: Selvstændigt arbejde med et større projekt, hvori næsten alle faglige mål indgår. Eleverne har selv ansvar for planlægning, gennemførelse under vejledning fra underviser. og vurdering foregår individuelt. : Resumé med refleksioner over egen læring i forhold til de faglige mål. Karakter og skriftlig feedback fra underviser på baggrund af produkt + rapport + oplæg. Projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/mundtligt oplæg Side 9 af 15

10 Titel 9 Det rullende gymnasium I et tværfagligt SO-projekt mellem Dansk A, Design B og kommunikation/it A udarbejdes undervisningsforløb indenfor emnet computerspil til en folkeskoleklasse udskoling/1.g. klasse Væsentligste Teori: SO2 bogen: Kap. 1 - indlæringsteorier (dækkes i dansk) SO2 bogen: Kap. 5 kommunikationsanalyse (dækkes i dansk og kom/it) SO2- bogen: Kap. 6 evalueringsteori (dækkes i kom/it) Teori fra computerspils-forløbet 6 UV timer (KIT, plus 6 i dansk og Design) 8 elevtimer - Planlægge og styre kommunikationsprocessor, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet - Praktisk metode til systemudvikling og projektledelse Progression: Elever videreudvikler oplægsformen fra klassesammenhæng til egentlig undervisningsoplæg til anden målgruppe. Tidsplan. : Resumé med refleksioner over egen læring i forhold til de faglige mål. Feedback på lektionsplan fra lærer. Klasseundervisning/oplæg Titel 10 Kommunikationsteori love og regler Fokus på gælden love og regler: Ophavsret: (s i DKM og https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129901) Markedsføringsloven: (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= og Persondataloven: (s. 179 i DKM, og ) Creative Commons: (http://www.creativecommons.dk/) Medieansvarsloven med særligt fokus på regler for god presseskik og Grundlovens 77: (http://www.pressenaevnet.dk/love-og-regler/regler-for-god-presseskik.aspx) og 6 UV timer gøre rede for juridiske og etiske aspekter i kommunikationsprocesser og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer Side 10 af 15

11 informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. Progression: Bygge oven på viden fra tidligere år. Introducere markedsføringsloven og medieansvarsloven. : Elev-oplæg Klasseundervisning/Elevoplæg/Matrix-grupper Titel 11 Magasinprogram - TV intro Eleverne arbejder med magasinprogrammet som genre. Vælger selv at udarbejde koncept for magasinprogram til privat virksomhed eller TV-kanal. Arbejder med synopsis, pitch, storyboard og dernæst praktisk med intro til programmet og programindslag samt rettighedsmæssige overvejelser. Teori: Bangsholm: Det kommunikerende menneske: Journalistik, Ideudvikling og synopsis, Copyrigth og ophavsret, ytringsfrihed og etik. 8 UV timer, 2 elevtimer gøre rede for juridiske og etiske aspekter i kommunikationsprocesser og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, medier og udtryksmidler gennemføre produktion af kommunikationsprodukter Design grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som stillbilleder storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation fremstilling og bearbejdning af informationer, billeder o.l. til brug i kommunikation til såvel papir som digitale medier forskellige distributionssystemer, deres opbygning, tekniske komponenter og mulig- Side 11 af 15

12 heder. Udtryksformer forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter. Progression: Arbejde individuelt med video- og lydredigering. Teoretisk med analyse af filmiske virkemidler i TV-introer. : Mundtlig formativ efter oplæg. Summativ skriftlig. Projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/præsentation Titel 12 Virksomhedskommunikation: LEGO Virksomhedskommunikation med virksomhedsbesøg hos LEGO. Delvis tværfagligt med design B. Der arbejdes med kommunikationsanalyse af LEGOs website samt analyse af virksomhedens værdier, mission og vision i forhold til produkter og reklamemateriale. Eleverne udarbejder App-forslag på baggrund af brandinganalysen. Værktøj: GameMaker eller på interface niveau i Photoshop/Gimp Teori: Oplæg fra LEGO-medarbejdere: Generel intro til LEGO som virksomhed, Kommunikation hos LEGO samt produktdesign hos LEGO. 22 timers UV tid, 8 timers elevtid planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante itværktøjer. anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis Design grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion brugervenlighed og funktionalitet storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. Side 12 af 15

13 målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation fremstilling og bearbejdning af informationer, billeder o.l. til brug i kommunikation til såvel papir som digitale medier forskellige distributionssystemer, deres opbygning, tekniske komponenter og muligheder. Metoder praktiske metoder til systemudvikling og projektledelse. Progression: Eleverne arbejder teoretisk og praktisk med virksomhedskommunikation og virksomhedsbranding. Bygger videre på viden om interaktive produkter, forbedrer kompetencer i GameMaker eller grafisk program. : Resumé med refleksioner over egen læring i forhold til de faglige mål. Summativ karakter og skriftlig formativ feedback fra underviser på baggrund af produkt + rapport + oplæg. Projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/mundtligt oplæg Titel 13 IT-etik - holdningskampagne Projektarbejde i grupper med holdningskampagne. Elever vælger selv IT-etisk problemstilling. Arbejder med hele kommunikationsprocessen. Begrunder strategi med udgangspunkt i Toulmins argumentmodel. Anvender Sepstrups 8-trins model som kampagneværktøj. Teori: Anvendelse af tidligere gennemgået teori fra alle øvrige projekter. 26 timers UV tid, 10 timers elevtid anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen gøre rede for juridiske og etiske aspekter i praktisk kommunikation og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante itværktøjer. Side 13 af 15

14 anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis Design grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som stillbilleder brugervenlighed og funktionalitet storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. fremstilling og bearbejdning af informationer, billeder o.l. til brug i kommunikation til såvel papir som digitale medier kommunikationsmodeller, herunder forskellige interaktionsformer og -principper i forhold til den givne kommunikation forskellige distributionssystemer, deres opbygning, tekniske komponenter og muligheder. Metoder kvantitative og kvalitative analysemetoder praktiske metoder til systemudvikling og projektledelse. Progression: Eleverne arbejder selvstændigt med et større projekt, hvori alle faglige mål kan indgå afhængigt af elevernes ambitionsniveau. Eleverne har selv ansvar for planlægning, gennemførelse under vejledning fra underviser. og vurdering foregår dels individuelt men også via afsluttende oplæg med opponentgrupper. Eleverne skal vise, at de selv behersker at styre et større kommunikationsprojekt og kan komme omkring alle faglige mål. : Resumé med refleksioner over egen læring i forhold til de faglige mål. Summativ karakter og skriftlig formativ feedback fra underviser på baggrund af produkt + rapport + oplæg. Projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/mundtligt oplæg Titel 14 Prøvemappen Der arbejdes med med prøvemappen til en evt. eksamen. 10 UV timer, 6 elevtimer : Side 14 af 15

15 anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis Væsentligste : Indgår i årskarakteren, sumativ Skriftligt arbejde/præsentation Side 15 af 15

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM. mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013

PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM. mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013 PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013 Ved opgaveperiodens udløb afleveres opgavebesvarelsen i tre eksemplarer på ansættelsesskolen. På baggrund af ministeriets udmelding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Nærværende evalueringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2004 om uddannelsen til højere

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK SEPTEMBER 2013 REVIDERET AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 4 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-december 2014 Januar-juni 2015 Institution Htx Gastro-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi Sjælland 46H Køge Handelsskole August 2009 Forord Denne studieordning for Multimediedesignereuddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Informationsteknologi C. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Informationsteknologi C. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Valgfagsbekendtgørelsen Informationsteknologi C Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Informationsteknologi C Vejledning / Råd og vink Afdelingen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

Fælles studieordning August 2014

Fælles studieordning August 2014 Fælles studieordning August 2014 Michael Jørgensen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 3 2.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 3 2.2 Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 HTX Vibenhus HTX Teknisk Gymnasium

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere