Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING"

Transkript

1 LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

2 DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre % Ældste børn % Rapporten består af fem afsnit, som viser resultaterne for: - Fagpersonalet: De samlede besvarelser for medarbejdere, lederen og observatører vist uvægtet - Medarbejdere og leder: De samlede besvarelser for medarbejdere og lederen vist uvægtet - Observatører: De samlede besvarelser for observatører - Forældre: Én forældrebesvarelse pr. barn - De ældste børn: Besvarelserne for de børn, som er fyldt 5 år ved undersøgelsens start

3 FAGPERSONALE 02 Overordnede resultater fordelt på temaer Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3,1 Kvalifikationer, kompetencer og engagement 3,3 Fysisk indretning og anvendelse Omsorg og trivsel 3,5 Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer 3,

4 FAGPERSONALE 03 Resultater opdelt på respondenttype Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3,5 Kvalifikationer, kompetencer og engagement 3,2 4,6 4,2 Fysisk indretning og anvendelse 3,2 4,9 Omsorg og trivsel 3,5 3,6 3,2 Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer 4, Dagtilbudsleder Medarbejdere Observatør

5 MEDARBEJDERE OG LEDER 04 De fem højeste og fem laveste vurderinger I hvilken grad arbejdes der med at støtte og guide børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber? 3,9 I hvilken grad indbyder institutionens faciliteter til, at flere børn leger sammen? 3,9 I hvilken grad oplever du, at medarbejderne tager barnets perspektiv, når der reageres på barnets adfærd og handlinger? 3,9 I hvilken grad er rummene indrettet i børnehøjde? 3,8 I hvilken grad inddrages legepladsen som pædagogisk uderum, hvor medarbejderne aktivt indgår i leg og understøtter børns udvikling og læring? 3,8 I hvilken grad arbejdes der løbende med at udvikle de pædagogiske læreplaner i? 2,9 I hvilken grad inddrages børnene i det fysiske rums indretning, så der tages hensyn til børnenes motivation og interesse? I hvilken grad kender medarbejderne indholdet af lovgivningen omkring arbejdet med pædagogiske læreplaner? Lovgrundlag (Dagtilbudslovens tekst - LBK... 2,8 2,8 I hvilken grad kan man se, at medarbejderne prioriterer arbejdet med de pædagogiske læreplaner som redskab i den faglige praksis? 2,5 I hvilken grad prioriteres det at læse faglitterære bøger, tidsskrifter og indhente viden, som holder medarbejderen opdateret inden for faget? 2,

6 MEDARBEJDERE OG LEDER 05 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3, I hvilken grad arbejdes der løbende med at udvikle de pædagogiske læreplaner i? 2, ,8 I hvilken grad arbejdes der med pædagogiske læreplaner, så børn i udsatte positioner profiterer af det? 3, ,7 I hvilken grad går ledelsen foran samt inspirerer og motiverer medarbejderne i den løbende udvikling af læreplanerne? 3, I hvilken grad er medarbejderne fleksible og justerer aktiviteter, så der tages hensyn til børns spontane initiativer, motivation og engagement? 3, ,8-0,9 I hvilken grad kan man se, at medarbejderne prioriterer arbejdet med de pædagogiske læreplaner som redskab i den faglige praksis? 2, ,1 I hvilken grad kan man se eksempler på, at der arbejdes med alle seks læreplanstemaer? 2, ,7 0% 25% 50% 75% %

7 MEDARBEJDERE OG LEDER 06 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner (fortsat) Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3, I hvilken grad kan medarbejderne fagligt begrunde de formulerede læringsmål i læreplanerne? 3, ,2 I hvilken grad kan medarbejderne udvælge og beskrive pædagogiske metodeovervejelser under de seks læreplanstemaer? I hvilken grad kender medarbejderne indholdet af lovgivningen omkring arbejdet med pædagogiske læreplaner? Lovgrundlag (Dagtilbudslovens tekst - LBK... 2, I hvilken grad udarbejder medarbejderne læreplaner, der tager afsæt i en konkret børnegruppes behov? 3, ,8 I hvilken grad arbejder dagtilbuddet systematisk med at dokumentere det pædagogiske læreplansarbejde? 2, % 25% 50% 75% %

8 MEDARBEJDERE OG LEDER 07 Kvalifikationer, kompetencer og engagement Kvalifikationer, kompetencer og engagement 3, I hvilken grad er Børn- og ungepolitikken integreret i den daglige pædagogiske praksis i dagtilbuddet? I hvilken grad kan medarbejderne begrunde den pædagogiske praksis over for kolleger og forældre med afsæt i pædagogfaglig viden frem for private holdninger og normer? 3, I hvilken grad er der forskel på de faglige opgaver og tilhørende ansvarsområder, som pædagogen udfører, og de opgaver og tilhørende ansvarsområder, som medhjælpere... 3, ,2 0,2 I hvilken grad er personalegruppen i stand til at løse de pædagogiske opgaver med at tilrettelægge læringsmiljøer for børnene både inde og ude? I hvilken grad handler ledelsen, hvis en medarbejder ikke er engageret og indgår i leg, udvikling og læring med børnene? 2, ,7 I hvilken grad er medarbejderne i stand til at tage udgangspunkt i det børnene kan og støtte deres fortsatte udvikling? 3, ,7 0% 25% 50% 75% %

9 MEDARBEJDERE OG LEDER 08 Kvalifikationer, kompetencer og engagement (fortsat) Kvalifikationer, kompetencer og engagement 3, I hvilken grad prioriteres det at læse faglitterære bøger, tidsskrifter og indhente viden, som holder medarbejderen opdateret inden for faget? 2, ,0 I hvilken grad bliver du personligt inspireret af din nærmeste personaleleder? 3, I hvlken grad fungerer ledelsen af dagtilbuddet som drivkraft i udviklingen af dagtilbuddet? I hvilken grad understøtter ledelsen mulighed for fagligt udvikling, sparring og videndeling? 3, % 25% 50% 75% %

10 MEDARBEJDERE OG LEDER 09 Fysisk indretning og anvendelse Fysisk indretning og anvendelse 3, I hvilken grad er der tydelig ledelse, som fagligt går foran i refleksion og arbejde med at optimere den fysiske indretning og anvendelse af materialer? I hvilken grad er rummene indbydende og tilgængelige i hele institutionens åbningstid? 3, I hvilken grad er rummene indrettet i børnehøjde? 3, I hvilken grad gør institutionens indretning det muligt for børnene at fordybe sig/koncentrere sig om det, de er i gang med? I hvilken grad er rummene indrettet, så de tilbyder differentierede og mange forskelligartede udviklings- og læringsmiljøer for børn? 3, I hvilken grad er der plads til, at børnene kan gemme og opbevare egne ting og fremstillinger, der har betydning for dem? 3, % 25% 50% 75% %

11 MEDARBEJDERE OG LEDER 10 Fysisk indretning og anvendelse (fortsat) Fysisk indretning og anvendelse 3, I hvilken grad er vægge og indretning æstetiske og i overensstemmelse med det, børnehuset ønsker at signalere til børn og forældre? I hvilken grad findes et bredt udvalg af særligt materiale inden for forskellige interesseområder og sværhedsgrader? 3, I hvilken grad inddrages børnene i det fysiske rums indretning, så der tages hensyn til børnenes motivation og interesse? 2, I hvilken grad inddrages legepladsen som pædagogisk uderum, hvor medarbejderne aktivt indgår i leg og understøtter børns udvikling og læring? 3, ,3 I hvilken grad indbyder institutionens faciliteter til, at flere børn leger sammen? 3, % 25% 50% 75% %

12 MEDARBEJDERE OG LEDER 11 Omsorg og trivsel Omsorg og trivsel 3, I hvilken grad er ledelsen tydelig i at inspirere og rammesætte arbejdet med omsorg og trivsel? 2, ,9 I hvilken grad oplever du, at alle forældre beskrives positivt og anerkendende? ,7 I hvilken grad oplever du, at der er en imødekommende atmosfære, hvor børn føler sig velkomne og set? 3, I hvilken grad oplever du, at medarbejdere kommunikerer anerkendende med et barn i stedet for at tale til et barn? 3, I hvilken grad oplever du, at medarbejderne tager barnets perspektiv, når der reageres på barnets adfærd og handlinger? 3, % 25% 50% 75% %

13 MEDARBEJDERE OG LEDER 12 Omsorg og trivsel (fortsat) Omsorg og trivsel 3, I hvilken grad oplever du, at samarbejdet med forældre er anerkendende og respektfuldt frem for at være adfærdskorrigerende? 3, I hvilken grad oplever du, at udfordringer søges løst ved positive guidende handleanvisninger frem for forbud, irettesættelse eller tilpasning af børn? I hvilken grad skrides der ind, enten i handlingen eller ved efterfølgende dialog, hvis en kollegas handlinger ekskluderer og udstiller et barn overfor andre børn? I hvilken grad sørger medarbejderne for at tilrettelægge nye deltagelsesmuligheder for børn, som ofte ekskluderes af andre børn i samvær og i leg? 3, % 25% 50% 75% %

14 MEDARBEJDERE OG LEDER 13 Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer I hvilken grad arbejder medarbejderne målrettet og systematisk med udvikling af børnenes fællesskaber? 3, I hvilken grad arbejdes der med at støtte og guide børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber? 3, I hvilken grad arbejdes der med og sættes ind over for børnegruppers eksklusionsmekanismer? ,7 I hvilken grad er der fordelt opgaver og ansvar mellem medarbejderne? I hvilken grad er der tydelig ledelse, som fagligt går foran i arbejdet med inkluderende lege- og læringsmiljøer? 3, % 25% 50% 75% %

15 MEDARBEJDERE OG LEDER 14 Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer (fortsat) Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer I hvilken grad handler medarbejdere som positive rollemodeller i forhold til at inkludere børn i udsatte positioner? 3, I hvilken grad justeres praksis, når den frie leg viser sig at være vanskelige stunder for børn i udsatte positioner? 3, ,7 I hvilken grad reageres der, når en kollegas handlinger og reaktioner over for et barn bidrager til eksklusion? I hvilken grad understøttes allerede etablerede børnefællesskaber i at åbne og inkludere andre børn? I hvilken grad understøttes et barn i en udsat position i at etablere fællesskaber med andre børn? 3, ,7 0% 25% 50% 75% %

16 OBSERVATØRER 15 De fem højeste og fem laveste vurderinger I hvilken grad kan medarbejderne begrunde den pædagogiske praksis over for kolleger og forældre med afsæt i pædagogfaglig viden frem for private holdninger og normer? I hvilken grad er personalegruppen i stand til at løse de pædagogiske opgaver med at tilrettelægge læringsmiljøer for børnene både inde og ude? I hvilken grad er medarbejderne i stand til at tage udgangspunkt i det børnene kan og støtte deres fortsatte udvikling? I hvlken grad fungerer ledelsen af dagtilbuddet som drivkraft i udviklingen af dagtilbuddet? I hvilken grad understøtter ledelsen mulighed for fagligt udvikling, sparring og videndeling? I hvilken grad skrides der ind, enten i handlingen eller ved efterfølgende dialog, hvis en kollegas handlinger ekskluderer og udstiller et barn overfor andre børn? I hvilken grad oplever du, at udfordringer søges løst ved positive guidende handleanvisninger frem for forbud, irettesættelse eller tilpasning af børn? I hvilken grad oplever du, at medarbejderne tager barnets perspektiv, når der reageres på barnets adfærd og handlinger? I hvilken grad er der forskel på de faglige opgaver og tilhørende ansvarsområder, som pædagogen udfører, og de opgaver og tilhørende ansvarsområder, som medhjælpere... I hvilken grad kan man se eksempler på, at der arbejdes med alle seks læreplanstemaer?

17 OBSERVATØRER 16 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3, I hvilken grad arbejdes der løbende med at udvikle de pædagogiske læreplaner i? 0,6 0,4 I hvilken grad arbejdes der med pædagogiske læreplaner, så børn i udsatte positioner profiterer af det? 0,5 0,3 I hvilken grad går ledelsen foran samt inspirerer og motiverer medarbejderne i den løbende udvikling af læreplanerne? 0,2 I hvilken grad er medarbejderne fleksible og justerer aktiviteter, så der tages hensyn til børns spontane initiativer, motivation og engagement? -0,8-0,9 I hvilken grad kan man se, at medarbejderne prioriterer arbejdet med de pædagogiske læreplaner som redskab i den faglige praksis? I hvilken grad kan man se eksempler på, at der arbejdes med alle seks læreplanstemaer? -0,8 0% 25% 50% 75% %

18 OBSERVATØRER 17 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner (fortsat) Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3, I hvilken grad kan medarbejderne fagligt begrunde de formulerede læringsmål i læreplanerne? I hvilken grad kan medarbejderne udvælge og beskrive pædagogiske metodeovervejelser under de seks læreplanstemaer? I hvilken grad kender medarbejderne indholdet af lovgivningen omkring arbejdet med pædagogiske læreplaner? Lovgrundlag (Dagtilbudslovens tekst - LBK... I hvilken grad udarbejder medarbejderne læreplaner, der tager afsæt i en konkret børnegruppes behov? 0,3 0,3 I hvilken grad arbejder dagtilbuddet systematisk med at dokumentere det pædagogiske læreplansarbejde? 0% 25% 50% 75% %

19 OBSERVATØRER 18 Kvalifikationer, kompetencer og engagement Kvalifikationer, kompetencer og engagement 4, ,7 0,7 I hvilken grad er Børn- og ungepolitikken integreret i den daglige pædagogiske praksis i dagtilbuddet? 0,3 0,2 I hvilken grad kan medarbejderne begrunde den pædagogiske praksis over for kolleger og forældre med afsæt i pædagogfaglig viden frem for private holdninger og normer? 1,0 1,1 I hvilken grad er der forskel på de faglige opgaver og tilhørende ansvarsområder, som pædagogen udfører, og de opgaver og tilhørende ansvarsområder, som medhjælpere... I hvilken grad er personalegruppen i stand til at løse de pædagogiske opgaver med at tilrettelægge læringsmiljøer for børnene både inde og ude? 0,8 1,1 I hvilken grad handler ledelsen, hvis en medarbejder ikke er engageret og indgår i leg, udvikling og læring med børnene? I hvilken grad er medarbejderne i stand til at tage udgangspunkt i det børnene kan og støtte deres fortsatte udvikling? 0,9 0,9 0% 25% 50% 75% %

20 OBSERVATØRER 19 Kvalifikationer, kompetencer og engagement (fortsat) Kvalifikationer, kompetencer og engagement 4, ,7 0,7 I hvilken grad prioriteres det at læse faglitterære bøger, tidsskrifter og indhente viden, som holder medarbejderen opdateret inden for faget? I hvilken grad bliver du personligt inspireret af din nærmeste personaleleder? I hvlken grad fungerer ledelsen af dagtilbuddet som drivkraft i udviklingen af dagtilbuddet? 0,9 0,8 I hvilken grad understøtter ledelsen mulighed for fagligt udvikling, sparring og videndeling? 1,0 0,9 0% 25% 50% 75% %

21 OBSERVATØRER 20 Fysisk indretning og anvendelse Fysisk indretning og anvendelse 4, ,9 1,0 I hvilken grad er der tydelig ledelse, som fagligt går foran i refleksion og arbejde med at optimere den fysiske indretning og anvendelse af materialer? 0,9 0,9 I hvilken grad er rummene indbydende og tilgængelige i hele institutionens åbningstid? 0,9 1,1 I hvilken grad er rummene indrettet i børnehøjde? 0,6 1,0 I hvilken grad gør institutionens indretning det muligt for børnene at fordybe sig/koncentrere sig om det, de er i gang med? 1,0 1,1 I hvilken grad er rummene indrettet, så de tilbyder differentierede og mange forskelligartede udviklings- og læringsmiljøer for børn? 0,8 1,0 I hvilken grad er der plads til, at børnene kan gemme og opbevare egne ting og fremstillinger, der har betydning for dem? 1,0 1,1 0% 25% 50% 75% %

22 OBSERVATØRER 21 Fysisk indretning og anvendelse (fortsat) Fysisk indretning og anvendelse 4, ,9 1,0 I hvilken grad er vægge og indretning æstetiske og i overensstemmelse med det, børnehuset ønsker at signalere til børn og forældre? 1,1 1,3 I hvilken grad findes et bredt udvalg af særligt materiale inden for forskellige interesseområder og sværhedsgrader? 1,0 1,2 I hvilken grad inddrages børnene i det fysiske rums indretning, så der tages hensyn til børnenes motivation og interesse? I hvilken grad inddrages legepladsen som pædagogisk uderum, hvor medarbejderne aktivt indgår i leg og understøtter børns udvikling og læring? 0,3 I hvilken grad indbyder institutionens faciliteter til, at flere børn leger sammen? 0,6 0,8 0% 25% 50% 75% %

23 OBSERVATØRER 22 Omsorg og trivsel Omsorg og trivsel I hvilken grad er ledelsen tydelig i at inspirere og rammesætte arbejdet med omsorg og trivsel? 0,8 0,8 I hvilken grad oplever du, at alle forældre beskrives positivt og anerkendende? I hvilken grad oplever du, at der er en imødekommende atmosfære, hvor børn føler sig velkomne og set? 0,8 0,6 I hvilken grad oplever du, at medarbejdere kommunikerer anerkendende med et barn i stedet for at tale til et barn? 0,8 0,7 I hvilken grad oplever du, at medarbejderne tager barnets perspektiv, når der reageres på barnets adfærd og handlinger? -0,9-1,1 0% 25% 50% 75% %

24 OBSERVATØRER 23 Omsorg og trivsel (fortsat) Omsorg og trivsel I hvilken grad oplever du, at samarbejdet med forældre er anerkendende og respektfuldt frem for at være adfærdskorrigerende? I hvilken grad oplever du, at udfordringer søges løst ved positive guidende handleanvisninger frem for forbud, irettesættelse eller tilpasning af børn? -1,1-1,1 I hvilken grad skrides der ind, enten i handlingen eller ved efterfølgende dialog, hvis en kollegas handlinger ekskluderer og udstiller et barn overfor andre børn? I hvilken grad sørger medarbejderne for at tilrettelægge nye deltagelsesmuligheder for børn, som ofte ekskluderes af andre børn i samvær og i leg? 0,3 0% 25% 50% 75% %

25 OBSERVATØRER 24 Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer 4, ,2 0,2 I hvilken grad arbejder medarbejderne målrettet og systematisk med udvikling af børnenes fællesskaber? I hvilken grad arbejdes der med at støtte og guide børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber? I hvilken grad arbejdes der med og sættes ind over for børnegruppers eksklusionsmekanismer? 0,2 I hvilken grad er der fordelt opgaver og ansvar mellem medarbejderne? I hvilken grad er der tydelig ledelse, som fagligt går foran i arbejdet med inkluderende lege- og læringsmiljøer? 0% 25% 50% 75% %

26 OBSERVATØRER 25 Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer (fortsat) Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer 4, ,2 0,2 I hvilken grad handler medarbejdere som positive rollemodeller i forhold til at inkludere børn i udsatte positioner? I hvilken grad justeres praksis når den frie leg viser sig at være vanskelige stunder for børn i udsatte positioner? I hvilken grad reageres der, når en kollegas handlinger og reaktioner over for et barn bidrager til eksklusion? I hvilken grad understøttes allerede etablerede børnefællesskaber i at åbne og inkludere andre børn? 1,2 1,1 I hvilken grad understøttes et barn i en udsat position i at etablere fællesskaber med andre børn? 0,3 0% 25% 50% 75% %

27 FORÆLDRE 26 Forældrenes fem højeste og fem laveste vurderinger Trives dit barn med at gå i vuggestuen/børnehaven? 4,4 Har legepladsens legeredskaber positiv betydning for dit barns udvikling og læring? 4,1 Lærer dit barn at klare praktiske opgaver selv? 4,1 Lærer dit barn at finde glæde ved at bevæge sig? Lærer dit barn at opbygge tillidsfulde forhold til børn og voksne? Lærer dit barn at forstå og passe på naturen, årstider, vejrforhold, dyr, planter etc. 3,3 Lærer dit barn om sunde madvaner? Lærer dit barn at forstå, hvordan kroppen fungerer? 2,9 Lærer dit barn at tage ansvar for miljøet? 2,7 Lærer dit barn at forstå forskellige kulturer, lærer om menneskers forskellige vaner, sprog og måder at leve på? 2,

28 FORÆLDRE 27 Forældrenes resultater Bliver dit barn hjulpet til at opbygge gode venskaber? 3, Bliver dit barn stimuleret i sin sproglige udvikling? 3, Bliver dit barns nysgerrighed og egen kreativitet stimuleret i forhold til forskellige former for kunst, skulpturer, billeder, musik, bygningsværker etc.? Er vuggestuen/børnehaven med til at opbygge dit barns personlighed? 3, Er vuggestuen/børnehaven med til at opbygge dit barns selvværd? 3, Har de aktiviteter, der foregår i vuggestuen/børnehaven, positiv betydning for dit barns udvikling? 3, Har den måde, børnehuset er indrettet på, og de funktioner rummene har, positiv betydning for dit barns udvikling? 3, % 25% 50% 75% % I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad

29 FORÆLDRE 28 Forældrenes resultater (fortsat) Har den måde, legepladsen er opbygget på, positiv betydning for dit barns udvikling og læring? 3, ,3 0,3 Har legepladsens legeredskaber positiv betydning for dit barns udvikling og læring? 4, ,5 0,5 Har vuggestuens/børnehavens legetøj positiv betydning for dit barns udvikling? Lærer dit barn at finde glæde ved at bevæge sig? Lærer dit barn at forstå forskellige kulturer, lærer om menneskers forskellige vaner, sprog og måder at leve på? 2, ,9 Lærer dit barn at forstå, hvordan kroppen fungerer? 2, Lærer dit barn at forstå og passe på naturen, årstider, vejrforhold, dyr, planter etc. 3, % 25% 50% 75% % I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad

30 FORÆLDRE 29 Forældrenes resultater (fortsat) Lærer dit barn at tage ansvar for miljøet? 2, Lærer dit barn at inddrage andre i legen? 3, Lærer dit barn at klare praktiske opgaver selv? 4, Lærer dit barn at opbygge tillidsfulde forhold til børn og voksne? Lærer dit barn at tage hensyn til andre? 3, Lærer dit barn om sunde madvaner? Stimuleres dit barn gennem personalets engagement? 3, Trives dit barn med at gå i vuggestuen/børnehaven? 4, % 25% 50% 75% % I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad

31 ÆLDSTE BØRN 30 De ældste børns fem højeste og fem laveste vurderinger Har du gode venner i børnehaven? Hører de voksne efter, når du fortæller dem noget? 3,9 Hjælper de voksne dig, hvis du bliver drillet? 3,8 Kan du lide at gå i børnehave? 3,7 Synes du, at legepladsen er god at lege på? 3,7 Snakker du med de voksne om, hvad du oplever i børnehaven? 2,6 Leger du med bogstaver og tal? 2,4 Griner du sammen med de voksne? 2,2 Hører du musik i børnehaven? 2,2 Er du med til at bestemme, hvordan der skal se ud i børnehaven? 2,

32 ÆLDSTE BØRN 31 De ældste børns resultater Kan du lide at gå i børnehave? 3, Er der spændende ting, du kan være med til i børnehaven? Hører du musik i børnehaven? 2, ,8-1,1 Hører du om ting i naturen som dyr, planter og vejret? ,2 Leger du med bogstaver og tal? 2, Lærer du noget i børnehaven, som du ikke kunne eller vidste i forvejen? 3, Synger du og leger med rim og remser? 3, Når I skal på tur, har I så talt om det, så du altid ved, hvor I skal hen? 3, ,3 0,2 0% 25% 50% 75% % Ja Jah Nah Nej

33 ÆLDSTE BØRN 32 De ældste børns resultater (fortsat) Er der steder, hvor du gerne må larme? 2, Er der steder, hvor du kan lege i fred? 2, Er der steder, hvor du kan hvile dig og slappe af? 3, Er det rart at gå på toilettet i børnehaven? ,5 0,4 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i børnehaven? 2, Er du med til at bestemme, hvordan der skal se ud i børnehaven? 2, ,4 0,2 Er du med til at bestemme, hvad man kan lege med? 2, Synes du, at legepladsen er god at lege på? 3, % 25% 50% 75% % Ja Jah Nah Nej

34 ÆLDSTE BØRN 33 De ældste børns resultater (fortsat) Griner du sammen med de voksne? 2, ,7 Får du ros af de voksne, når du gør noget godt? 3, Hjælper de voksne dig, hvis du bliver drillet? 3, ,2 0,2 Hjælper de voksne dig, hvis du ikke har nogen at lege med? ,3 0,2 Hjælper de voksne dig, når du beder om hjælp til noget, der er svært? 3, ,3 Hjælper eller trøster de voksne dig, hvis du ikke har det så godt eller er ked af noget? 3, Hører de voksne efter, når du fortæller dem noget? 3, ,4 0,5 Snakker du med de voksne om, hvad du oplever i børnehaven? 2, % 25% 50% 75% % Ja Jah Nah Nej

35 ÆLDSTE BØRN 34 De ældste børns resultater (fortsat) Kan du selv nå det legetøj, du gerne vil lege med? 2, Laver du sommetider noget, som du aldrig har prøvet før? Er de voksne sammen med dig, når I er ude på legepladsen? Leger de voksne med dig og dine kammerater? 2, ,5 0,3 Læser de voksne bøger op for dig? 3, ,2 Taler de voksne pænt til dig, også hvis du har gjort noget, du ikke må? 3, ,3 Har du gode venner i børnehaven? Leger du med de andre børn, når dine venner har fri? 3, % 25% 50% 75% % Ja Jah Nah Nej

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET.

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. 2012 Rammerne for det pædagogiske arbejde i Daginstitutionen Kernehuset. RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. Indhold Kernehusets grundlæggende opgave:... 3 Kernehusets opbygning:...

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2016 6 1 02 Indhold Dagtilbudstermometertal for 2016 03 Fakta om datamaterialet 04 Børnenes syn på børnemiljøet 05 Psykisk børnemiljø

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2015 6 1 02 Indhold Termometertal for 2015 03 Fakta om datamaterialet 04 Repræsentativitet og reliabilitet 4 Børnenes syn på børnemiljøet

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Århus C

Pædagogiske læreplaner for Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Århus C Pædagogiske læreplaner for Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Århus C Århus Kommunes grundlæggende arbejde med børn og unge handler om at sikre børns læring, udvikling, fællesskaber, sundhed og

Læs mere

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi GEFIONSGÅRDEN SØNDERBROGADE 74 8700 HORSENS TLF.: 76 25 48 48 FAX: 75 61 39 13 TLF.: KLUB 76 25 48 33 E-MAIL: INFO@GEFIONSGAARDEN.DK Horsens, den 2. september 2011 Pædagogisk læreplan for Spirerne 2009

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere