Definition skattebilag personligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Definition skattebilag personligt"

Transkript

1 Definition skattebilag personligt Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering i I/S 5. Indkomstopgørelse 6. Skatteafstemning I kolonnen fortegn bruges: pos neg vf Forkortelser De typer, der bruges i definitionen er: Oms Omsætning + efterposteringer Sta.æn Ultimo minus primo Ult Status ultimo (og primo, hvor relevant) Saldo Ultimo minus primo plus bevægelser Sup Kan indtastes som supplerende oplysning et på konti, der ikke kan konteres på forskel Skat minus drift for eksempel "ult forskel"= ultimo skat minus ultimo drift Note V- 1. Virksomhedens resultat Årets resultat før skat virksomhed Fra årsrapport 50 Poster, der beskattes i privatområdet (sygedagpenge) vf 3858 Saldo drift (løntilskud) vf Saldo drift 2 vf , 71-78, Saldo drift 81-88, vf Saldo drift 2 vf Saldo drift 2 vf Saldo drift 2 vf Saldo drift 2 vf Saldo drift 54 Ikke skattepligtige indtægter 56 Ikke fradragsberettigede udgifter 1 vf Oms drift 1 vf 7324 Oms drift vf Oms drift 1 vf 7348 Oms drift 1 vf pos Saldo skat (repræsentation) oms forskel vf 7361 oms drift 1 vf oms drift vf oms drift 1 vf 7397 oms drift vf 7398 oms drift 1 vf neg Saldo skat

2 Skattepligtig del af årets resultat virksomhed sum 420 Ændring besætning 421 Ændring varelagre Sta.æn forskel Sta.æn forskel Samlede lagre: vf Sta.æn drift Sta.æn forskel Sta.æn forskel Sta.æn forskel Sta.æn forskel Minus del vedr. anden virksomhed 1 vf Sta.æn forskel 1 vf Sta.æn forskel 1 vf Sta.æn forskel 1 vf Sta.æn forskel , Saldo forskel Saldo forskel Foderbeholdning ved køb/salg ejendom 1 vf Saldo skat 425 Ændring igangværende arbejde 60 Ændring tab på debitorer 65 Ændring gevinst/tab anlægsaktiver Tilb.ført regnsk.mæss. afskrivning mv. Tilb.ført regnsk.mæss. investering over drift Sta.æn forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Saldo forskel ,71-78 Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel 1 vf Oms drift 1 vf Oms drift 1 vf Saldo drift 1 vf Saldo drift 1 vf Oms drift 1 vf 4680 Oms drift 1 vf Saldo drift 1 vf Saldo drift 1 vf 7540 Saldo drift 1 vf Saldo drift 1 vf Saldo drift 1 vf Saldo drift sum Tilbageført regnskabsmæssig afskrivning mv. udvalgte linjer med tilbageført regnskabsmæssige beløb

3 722 Afskrivning immaterielle aktiver Oms skat Saldo skat Saldo skat Nedskrivning kun i brug i årsrapport Saldo skat Nedskrivning kun i brug i årsrapport ,31-38 Saldo skat 723 Læhegn og skov Oms skat 723 Straksfradrag Oms skat 723 Afskrivning fast ejendom Oms skat Nedrivningsfradrag Oms skat Afskrivning lejede lokaler Oms skat 725 Afskrivning driftsmidler Oms skat 725 Restsaldo driftsmidler Oms skat 725 Småinventar Oms skat alle straksafskrivninger Forskudsafskrivninger Saldo skat 726 Afskrivning bil mv Oms skat 727 Afskrivning materielle aktiver biaktivitet Saldo skat Saldo skat Nedskrivning kun i brug i årsrapport Saldo skat Nedskrivning kun i brug i årsrapport Saldo skat Nedskrivning kun i brug i årsrapport Saldo skat 720 Af- og nedskrivning anlægsaktiver sum udvalgte linjer Ændring renteindtægter 80 Ændring renteudgifter 80 Ændring prioritetsomkostninger 80 Ændring gevinst/tab finansaktiver realiseret Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel 1 vf 7921 Oms drift Saldo forskel , 31-35, Saldo forskel 37-38, Saldo forskel Saldo forskel 1 vf Oms drift 1 vf Oms drift 1 vf Oms drift

4 80 Ændring gevinst/tab gæld realiseret Saldo forskel 1 vf Oms drift 1 vf Oms drift 80 Ændring gevinst/tab finansaktiver urealiseret vf Sum fra årsrapport (saldo drift) , 36, Saldo skat 80 Ændring gevinst/tab gæld urealiseret 80 Ændring kursændring finansaktiver 80 Ændring kursændring gæld vf sum fra årsrapport (Saldo drift) vf Sum fra årsrapport (saldo drift) vf Sum fra årsrapport (saldo drift) 80 Ændring finansielle poster sum udvalgte linjer note 80 (alle lagt sammen på landsniveau) 82 Ændring leasing 90 Øvrige ændringer Oms forskel Saldo forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Saldo skat Oms forskel Saldo skat Oms forskel ,27-99 Oms forskel Saldo skat Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel ,40-99 Oms forskel Saldo forskel , Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel , 19-20, Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel Saldo forskel vf Oms drift vf Oms drift vf Oms drift vf Oms drift vf Oms drift vf Oms drift Saldo skat

5 Tidsmæssige afvigelser sum Heraf ægtefælles virksomhed Person 3 1 vf Saldo skat 1 vf Saldo skat 1 vf Saldo skat Årets skattepligtige indkomst virksomhed sum 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud I virksomhedsordning Overført t. medarbejdende ægtefælle vf Saldo Kapitalafkast Saldo Kapitalafkast til ægtefælle vf 8568 Saldo Personlig indkomst Saldo vf vf 8591 Opsparing i VS-ordning 8591 Saldo Resultatet deles mellem ægtefællerne (skrives kun hvis ligedeling) I kapitalafkastordning og personskatteordning Overført t. medarbejdende ægtefælle vf Saldo Kapitalindkomst i virksomhed Kapitalafkast Saldo Personlig indkomst Saldo Henlagt til konjunkturudligning 5065 Saldo Resultatet deles mellem ægtefællerne (skrives kun hvis ligedeling) 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud I virksomhedsordning Efter Overførsel til ægtefælle af vf Saldo enten eller eller eller Er der et underskud på Afhængigt af beskatningen skrives: Hele underskuddet dækkes ved at hæve opsparing Hele underskuddet trækkes fra i kapitalindkomst Hele underskuddet trækkes fra i personlig indkomst Underskuddet beskattes sådan: Dækkes af hævet opsparing vf vf

6 Trækkes fra i kapitalindkomst Trækkes fra i personlig indkomst Resultatet deles mellem ægtefællerne (skrives kun hvis ligedeling) I kapitalafkastordning og personskatteordning Trækkes fra i kapitalindkomst Trækkes fra i personlig indkomst Resultatet deles mellem ægtefællerne (skrives kun hvis ligedeling) 5. Indkomstopgørelse Indkomstopgørelsen følger samme definition for driftsherre og samlever/ægtefælle. Personens navn skrives over opgørelsen Hos driftsherren medregnes alt på virksomheds (V=1) og private poster (V=2) med person 1 og 2. Hos ægtefælle/samlever medregnes alt med privat (V=2) og person 3 samt anden virksomhed med virksomheds (V=1) og person 3. Kun driftsherre Personlig indkomst fra virksomhed / Underskud fra virksomhed Fra res. 692 Hævet opsparing 1 vf Oms Oms vf oms 630 Rentekorrektion Saldo Hævet konjunkturudligning Saldo Kun ægtefælle 300 Medarbejdende ægtefælle 1 vf Fra res. Ligedeling af overskud fra ægtefælle Fra res. Anden virksomhed fri Saldo Anden virksomhed 2 fri Saldo Anden virksomhed , 91 Saldo rel.til ,

7 Anden virksomhed , 92 Saldo rel.til , Anden virksomhed , 93 Saldo rel.til , Anden virksomhed , 94 Saldo rel.til , Anden virksomhed , 95 Saldo rel.til , Anden virksomhed , 96 Saldo rel.til , Anden virksomhed , 97 Saldo rel.til , Udlejning , 98 Saldo rel.til , Anden virksomhed fri Saldo Anden virksomhed fri Saldo Anden virksomhed ,71,81,91 Saldo rel.til ,71,81, ,81, Anden virksomhed ,72,72,92 Saldo rel.til ,72,72, ,72, Anden virksomhed ,73,83,93 Saldo rel.til ,73,83, ,83, Anden virksomhed ,74,84,94 Saldo rel.til ,74,84, ,84, Anden virksomhed ,75,85,95 Saldo rel.til ,75,85, ,85,95

8 304 Anden virksomhed ,76,86,96 Saldo rel.til ,76,86, ,86, Anden virksomhed ,77,87,97 Saldo rel.til ,77,87, ,87, Udlejning ,78,88,98 Saldo rel.til ,78,88, ,88, sum udvalgte linjer 304 Kun driftsherre Ligedeling af overskud til ægtefælle Kun ægtefælle Hævet opsparing vf Saldo vf Opsparing i virksomheden 8591 Saldo Kapitalafkast anden virksomhed Saldo Kapitalafkast Fra res. Kapitalindkomst anden virksomhed Saldo kun ved VS-ordning Rentekorrektion Saldo 306 Løn, honorar, gratiale mv Saldo Hædersgaver Sup Skattefri del af gratiale Særligt kapitalafkast ved køb af selskab vf Sup AM-indkomst 770 AM-bidrag 308 Pension, dagpenge, underholdsbidrag mv Saldo Pensionsfradrag Saldo 310 Andre fradrag i personlig indkomst Saldo 310 Pensionsfradrag mv. sum udvalgte linjer 310 Personlig indkomst Kun driftsherre Renter mv. fra virksomhed Saldo (Kun UDEN virksomhedsordning) Underskud fra virksomhed Fra res.

9 600/610 Kapitalafkast fra virksomhed Fra res. Kun ægtefælle Kapitalindkomst anden virksomhed Saldo (Kun UDEN virksomhedsordning) Underskud fra virksomhed Kapitalafkast fra virksomhed Fra res. Fra res. 590/595 Kapitalafkast anden virksomhed Saldo 630 Rentekorrektion 1 vf Saldo Ligedeling af VS-kapitalindk. til/fra ægtefælle (Skrives kun ved ligedeling) 301 Renteindtægter Saldo Anden kapitalindkomst Saldo Ophør aps supl.opl 303 Renteudgifter Saldo 5810 Ophør med anpartsvirksomhed Særligt kapitalafkast ved køb af selskab Sup Sup Kapitalindkomst 320 Ligningsmæssige fradrag Saldo Beskæftigelsesfradrag Ekstra befordringsfradrag Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst 330 Aktieindkomst Saldo Indkomst der spares op i virksomhed Saldo Gamle underskud er ikke modregnet her. Se modregning i skatteberegningen. (Udskrives kun hvis gamle underskud) AM-bidrag Bundskat Topskat af personlig indkomst Topskat af kapitalindkomst Sundhedsbidrag og kommunale skatter Aktieskat Skat af opsparing

10 Skat af konjunkturudligning Modregnet værdi af underskud Modregnet værdi af personfradrag Ejendomsværdiskat Modregnet negativ aktieskat ede skatter og AM-bidrag Indregnet restskat forrige år Betalt AM-bidrag og skat Overskydende skat og AM-bidrag / Restskat og -AM-bidrag 6. Skatteafstemning For hver gruppe af aktiver og passiver vises regnskabsmæssig og skattemæssig værdi ultimo. Her nævnes kun ultimo "Ult" betyder at kontoen anvendes både til regnskabsmæssig og skattemæssig værdi Immaterielle aktiver Ult skat Ult skat ,25-39, Ult skat 50-69, vf ,25-39, 50-69,80-89 Ult skat (Årsrapport: Ult drift anskaffelsessum ,10-39, Ult drift 60-69,80-89 minus opsummeret afskrivning 1 vf ,10-39, Ult drift 60-69,80-89 plus anskaffelsessum opskrivning ,10-39, Ult drift 60-69,80-89 minus opsummeret afskr. på opskr. 1 vf ,10-39, Ult drift 60-69,80-89 minus nedskrivning) 1 vf ,10-39, 60-69,80-89 Ult drift Jord , Ult skat 1 vf , Ult skat (Årsrapport: anskaffelsessum ,90-99 Ult drift minus opsummeret afskrivning 1 vf ,90-99 Ult drift plus anskaffelsessum opskrivning ,90-99 Ult drift minus opsummeret afskr. på opskr. 1 vf ,90-99 Ult drift minus nedskrivning) 1 vf ,90-99 Ult drift Bygninger og installationer ,80-99 Ult skat 1 vf ,80-99 Ult skat ,70-79, Ult skat vf ,70-79, Ult skat Ult skat (skattemæssig anskaffelsessum 1 vf Ult skat minus opsummeret afskrivning) 1 vf Ult skat 1 vf 9117 Ult skat Ult skat 1 vf Ult skat 1 vf Ult skat 1 vf 9167 Ult skat Ult skat 1 vf Ult skat 1 vf Ult skat 1 vf 9217 Ult skat

11 Ult skat 1 vf Ult skat 1 vf Ult skat 1 vf 9267 Ult skat Ult skat 1 vf Ult skat 1 vf Ult skat 1 vf 9317 Ult skat Ult skat 1 vf Ult skat 1 vf Ult skat 1 vf 9367 Ult skat (Årsrapport: anskaffelsessum ,90-99 Ult drift minus opsummeret afskrivning 1 vf ,90-99 Ult drift plus anskaffelsessum opskrivning ,90-99 Ult drift minus opsummeret afskr. på opskr. 1 vf ,90-99 Ult drift minus nedskrivning) 1 vf ,90-99 Ult drift ,80-89 Ult drift 1 vf ,80-89 Ult drift ,80-89 Ult drift 1 vf ,80-89 Ult drift 1 vf ,80-89 Ult drift Ult drift 1 vf Ult drift Ult drift 1 vf Ult drift 1 vf Ult drift Ult drift 1 vf Ult drift Ult drift 1 vf Ult drift 1 vf Ult drift Ult drift 1 vf Ult drift Ult drift 1 vf Ult drift 1 vf Ult drift Produktionsanlæg,driftsmateriel og inventar Ult skat Ult skat Ult skat Ult skat (Årsrapport: anskaffelsessum Ult drift minus opsummeret afskrivning 1 vf 9830 Ult drift plus anskaffelsessum opskrivning Ult drift minus opsummeret afskr. på opskr. 1 vf 9837 Ult drift minus nedskrivning) 1 vf 9840 Ult drift Ult drift 1 vf 9880 Ult drift Ult drift 1 vf 9887 Ult drift 1 vf 9890 Ult drift ,90-99 Ult drift 1 vf ,90-99 Ult drift ,90-99 Ult drift 1 vf ,90-99 Ult drift 1 vf ,90-99 Ult drift

12 Stamplanter Ult skat 1 vf Ult skat (Årsrapport: anskaffelsessum Ult drift minus opsummeret afskrivning 1 vf Ult drift plus anskaffelsessum opskrivning Ult drift minus opsummeret afskr. på opskr. 1 vf Ult drift minus nedskrivning) 1 vf Ult drift Besætning Ult Varelagre Ult Ult Ult Ult Ult Øvrige materielle aktiver Ult Ult Ult Ult Ult ult 1 pos Ult 1 pos Ult Projekter under udførelse Ult Ult Andel i I/S Ult Værdipapirer (anlægsaktiv) ult Ult Ult Ult Ult Ult Ult Ult Ult Ult drift

13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ult Ult 1 pos Ult 1 pos Ult Ult Andre tilgodehavender ult 1 pos Ult Ult 1 pos Ult 1 pos 5399 Ult 1 pos 5697 Ult 1 pos Ult pos Hvis sum > 0 Ult Ult Ult Ult Ult Igangværende arbejde Ult Tilgodehavende i I/S 1 pos Ult 1 pos Ult 1 pos 2188 Ult Tilgodehavende virksomhedsdeltagere / ledelse 1 pos Ult 1 pos Ult Periodeafgrænsningsposter 1 pos 2268 Ult 1 pos 2746 Ult 1 pos Ult 1 pos Ult 1 pos Ult 1 pos Ult 1 pos 7994 Ult skat 1 pos Ult 1 pos Ult 1 pos Ult Tilgodehavende skat pos Hvis sum > Ult Værdipapirer Ult Ult Ult Ult Ult Ult Ult Ult

14 Likvide beholdninger 1 pos Ult 1 pos Ult Ult Ansvarlig lånekapital Ult Realkreditinstitutter Ult Ult Ult Pengeinstitutter (langfristet) Ult Ult Ult Ult Ult Ult Ult Pante- og gældsbreve Ult Ult Anden langfristet gæld Ult Ult ult Ult Ult Leasingforpligtelser Ult Øvrig gæld (langfristet) Ult 1 neg Ult 1 neg Ult Ult Pengeinstitutter (kortfristet) 1 neg Ult 1 neg Ult Ult Ult Leverandører af varer og tjenesteydelser Ult 1 neg ult

15 Gæld til I/S neg neg Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse neg neg 2189 Skyldig skat neg Hvis sum < ult Anden gæld (kortfristet) Ult 1 neg Ult 1 neg Ult 1 neg Ult Ult Ult 1 neg Ult 1 neg 5399 Ult 1 neg 5697 Ult neg Ult neg Hvis sum < Ult Ult Ult Ult Periodeafgrænsningsposter 1 neg 2268 Ult 1 neg 2746 Ult 1 neg Ult 1 neg Ult 1 neg Ult 1 neg Ult 1 neg Ult 1 neg Ult 1 neg Ult 1 neg 7994 Ult skat 1 neg Ult 1 neg Ult 1 neg Ult Konjunkturudligning Ult skat Opsparing Ult skat Andre hensatte forpligtelser Ult Ult Ult Ult Ult

16 Årets ændring i virksomhed Erhvervsmæssig afskrivning privat bil mv Oms skat 2 vf 9941 Oms drift Privat afskrivning virksomhedsbil mv. 1 vf 9542 Oms skat Oms drift Fri bil tilbageført Saldo forskel Øvrige reguleringer vedrørende bil skal tilføjes manuelt via supplerende oplysninger 15 % tillæg inventarsaldo Saldo skat Skattefri kursregulering Saldo skat Saldo skat Saldo skat Saldo skat Saldo skat Saldo skat Saldo skat Saldo skat Saldo skat Konjunkturændringer fra I/S Saldo skat Forskel på privat udtræk Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel , Oms forskel Oms forskel ,61-99 Oms forskel Oms forskel ,61-99 Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel oms forskel Oms forskel Oms forskel ,6-99 Oms forskel Oms forskel Oms forskel ,60-99 Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel

17 I noten udelades en række konti, hvis summen af dem er 0 sygedagpende Hvis sum <> Oms forskel sp. 15 Oms forskel VE-anlæg Hvis sum <> Oms forskel Oms forskel Udleje værelser, sommerhus Hvis sum <> sp. 49, 99 Oms forskel sp. 10,20 Oms forskel sp. 70 Oms forskel sp. 20 Oms forskel Faglige kontingenter Hvis sum <> sp. 09 Oms forskel sp. 20 Oms forskel Gaver Hvis sum <> sp. 31 Oms forskel sp. 20 Oms forskel Dagplejefradrag Hvis sum <> sp Oms forskel sp. 05 Oms forskel Håndværkerfradrag Hvis sum <> Oms forskel sp. 75 Oms forskel Befordringsfradrag Hvis sum <> sp. 00, 50 Oms forskel sp. 90 Oms forskel Lønmodtagerudgifter Hvis sum <> Oms forskel Oms forskel Investering bil mv. Hvis sum <> Oms forskel Oms forskel Oms forskel Oms forskel Øvrige poster på kapitalkonto Saldo skat (kontospecifikation) Saldo forskel Saldo skat Saldo forskel Saldo skat Saldo forskel Saldo skat Saldo forskel Saldo skat Saldo forskel ,11-99 Saldo forskel Saldo skat Saldo skat Saldo skat ,50-79 Saldo skat, Saldo skat Saldo skat

18 Indtastede korrektioner til ændringen Man skal skrive ændringen i udskudt indkomst. Ø90 beregner skatten Korrektion xx Korrektion xx Korrektion xx Korrektion xx supplerende oplysning i billede Egenkapital supplerende oplysning i billede Egenkapital supplerende oplysning i billede Egenkapital supplerende oplysning i billede Egenkapital Ændring af udskudt indkomst og skat Skat af årets resultat i årsrapport: Regnskabsmæssigt resultat før skat Permanente afvigelser fra indkomstopgørelsen fra indkomstopgørelsen Poster ført direkte på egenkapitalen 2272 st.ændr. drift , st.ændr. drift st.ændr. drift Grundlag for skat af årets resultat Skattepligtig indkomst og skat i skattebilag Ændring af udskudt indkomst og skat fra indkomstopgørelsen et ovenfor Skat af årets resultat Difference

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 17.11.2017 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6)

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. S:\7600-Oekonomisystemer\7690 Nyt regnskab\opstilling A Definition parameter\v_fg_drft_landbr_a_def 03.doc Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A,

Læs mere

13. Kontering af skatter

13. Kontering af skatter 13. Kontering af skatter 13.1 Selskabsskat Nedenfor kan du se hvordan forskellige typer af skat skal konteres. Selskabsskat: Løbende i kasseregistrering: Ordinær aconto Konto 7260 10 Frivillig aconto nr.

Læs mere

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer RS REVI-SOFT REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 Telefax (+45) 86 28 88 01 E-mail revi-soft@revi-soft.dk Internet www.revi-soft.dk SE-nr./VAT no. DK

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

DEFINITION AF DEN UDVIDEDE SELVANGIVELSE I Ø90 SKATTEREGNSKABET

DEFINITION AF DEN UDVIDEDE SELVANGIVELSE I Ø90 SKATTEREGNSKABET DEFINITION AF DEN UDVIDEDE SELVANGIVELSE I Ø90 SKATTEREGNSKABET I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: (Saldo) (Sta.æn) (Sup.opl) (neg) Betyder saldoen på kontoen

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

13. Kontering af skatter

13. Kontering af skatter 13. Kontering af skatter 13.1 Selskabsskat Nedenfor kan du se hvordan forskellige typer af skat skal konteres. Selskabsskat: Løbende i kasseregistrering: Ordinær aconto Konto 7260 10 Frivillig aconto nr.

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET SKATTEBETALING VEDR. SELSKABSSKAT 2 ordninger: a) A conto skattebetaling. Tilnærmelsesvis samtidighedsskat (svarer til kildeskat). Obligatorisk for nye virksomheder.

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger for 2015 oplysninger for 2014 Indhold Ledelsens erklæring 2 Specificeret resultatopgørelse for 2015 3 Specifikationer til resultatopgørelsen

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

WEBINAR OM OPDATERING

WEBINAR OM OPDATERING 15. December 2016 Laila Foldager Scharff WEBINAR OM OPDATERING 16-12-16 Velkommen til - vi har sat lidt musik på så du kan få indstillet lyden DAGSORDEN Dokumentation for opgørelse Årsrapport ændringer

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen Rådhuspladsen 1 1001 København K CVR.nr.: 99 99 99 77 SPECIFIKATIONER 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Opgørelse af skattepligtigt resultat 2016 3. Specifikationer 2016 4. Opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PARTY 2010 APS. Terp Skovvej Viby J Cvr.nr.: (6. regnskabsår) Årsrapport. 1. juli juni 2016

PARTY 2010 APS. Terp Skovvej Viby J Cvr.nr.: (6. regnskabsår) Årsrapport. 1. juli juni 2016 Ryvangs Allé 18 2100 København Ø T +45 33 15 07 77 F +45 33 15 07 47 www.teamrevision.dk info@teamrevision.dk CVR. nr. 29 42 39 89 Danske Bank Reg.: 3001 Konto: 3001792865 PARTY 2010 APS Terp Skovvej 56

Læs mere

Definition årsrapport B, drift

Definition årsrapport B, drift Definition årsrapport B, drift Dato: 27-11-2009 I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Generelt: Autosave: Der autogemmes kun hvis kunden er oprettet med et kundenummer under basisoplysninger og er gemt første

Læs mere

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand ES ÅRSRAPPORT 2011/2012 PROFIL REVISION A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Strand CVR nr. 59051318 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

INTERNATIONAL TECH ApS

INTERNATIONAL TECH ApS INTERNATIONAL TECH ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2013 Torben Madsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092

Læs mere

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag SELVANGIVELSE 216 Navn: Jens Jensen CPR.nr. 111-11 Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst f.eks. fri bil og fri

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere