Evaluering af LBR projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af LBR projekt"

Transkript

1 Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt i det, som er beskrevet i ansøgningsskemaet til projektet, når punkterne besvares. - Af skemaet skal det fremgå, hvad der ikke lykkedes, og hvad der gik godt eller over forventning. Begrundelser for vurderingen skal ligeledes fremgå. - Er projektet endnu ikke afsluttet, fordi det støttes af LBR ind i det kommende år, skal beskrivelserne under punkterne evaluere, hvad der er blevet gennemført, og beskrive hvad der planlægges at blive gennemført. Evaluering af LBR projekt 1. Projektnavn Kompetenceudvikling af sælgerkompetencer hos virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Silkeborg 2. Projektansvarlig Marie Leth, leder af Jobcenter Erhverv, Jobcenter Silkeborg 3. LBR-bevilling i kroner kr. 4. Projektets målgruppe Virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Silkeborg er primær og direkte Hvilke målgrupper har målgruppe for kompetenceudviklingen. Ledige og sygemeldte borgere samt projektet arbejdet med og lokale virksomheder er indirekte målgrupper, da de får gavn af hvor mange deltagere konsulenternes opkvalificering. havde projektet? 5. Projektets formål Projektideen er udviklet i et samarbejde mellem afdelingslederen for Hvorledes er projektets Jobcenter Erhverv og en repræsentant fra DA. Projektets formål er at udvikle formål blevet opfyldt? og afprøve en helt ny tilgang til den virksomhedsrettede indsats. Indsatsen skal dels sikre en tættere dialog og kontakt med lokale virksomheder i Silkeborg. Og dels styrke Jobcenterets virksomhedsrettede medarbejderes sælgerkompetencer og sælgerkulturen i Jobcentret bredt set. Projektet skal dermed understøtte en overordnet strategisk satsning i Job- og Borgerserviceafdelingen om at professionalisere samarbejdet med virksomhederne og øge andelen af borgere, der tilbydes en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Jobcentret vurderer, at formålet er opfyldt: Virksomhedskonsulenterne har fået styrket deres individuelle sælgerkompetencer og projektet har bidraget til videreudvikling af sælgerkulturen bredt set. Mette Søndergaard Johannsen Direkte tlf.: Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Projektet har bidraget til at styrke, systematisere og professionalisere dialogen og samarbejdet med virksomhederne. Bl.a. via gennemførelsen af en showcase, hvor alle virksomheder i Kjellerup-området er kontaktet af Jobcentret. Projektet er som helhed en god affyringsrampe for den fortsatte kompetenceudvikling og professionalisering af virksomhedssamarbejdet i Jobcentret. Erfaringerne fra projektet bredes ud til virksomhedssamarbejdet bredt set og er brugt i Job- og Borgerserviceafdelingens nye strategi for styrket samarbejde med virksomheder og skabelse af flere virksomhedspraktikker. Se også nedenfor vedr. opfyldelsen af resultatmål/succeskriterier. 6. Opfyldelse af specifikke succeskriterier I hvilket omfang er de specifikke succeskriterier blevet opfyldt? Projektets succeskriterier kan samles i to omdrejningspunkter: 1) Virksomhedskonsulenterne opnår nye sælgerkompetencer og Jobcentret har som helhed udviklet en tydeligere sælgerkultur. 2) Jobcentret udbygger og professionaliserer samarbejdet med virksomhederne, herunder besøger flere virksomheder og etablerer flere virksomhedspraktikker. Et konkret projektmål er, at Jobcentret skal have været i kontakt med samtlige virksomheder i Kjellerup (postnummer 8620) inden udgangen af ) Sælgerkompetencer og sælgerkultur: Virksomhedskonsulenterne er hver især blevet coachet og trænet med udgangspunkt i deres individuelle faglige behov og udviklingsmuligheder, og har hver især erhvervet nye kompetencer. Konkrete eksempler på nye eller udbyggede sælgerkompetencer er: Metodisk og analytisk tilgang til virksomhederne dvs. segmentering af virksomhederne og dermed tilpasset kontaktform. Indført i arbejdsmetoderne omkring proces FØR, UNDER og EFTER virksomhedskontakt. Prioritering af arbejdsopgaverne og dermed sikring af indfrielse af opsatte mål for antal virksomhedskontakter/gennemførelse/opfølgninger. Desuden har medarbejderne erhvervet øvrige kompetencer ift.: Højnelse af det generelle vidensniveau indenfor beskæftigelsesområdet og Jobcentrets produktpalette. Større forståelse for Jobcentrets politiske kontekst samt paradokset mellem på den ene side at tilbyde virksomhederne topkvalificeret arbejdskraft samt på den anden side at sikre samtlige Side 2

3 forsørgelsesgrupper med forskellige barrierer en lige tilgang til arbejdsmarkedet. Tryghed omkring at arbejde efter synlige og ambitiøse mål og at blive målt på det Der er samtidig sket en systematisering i tilgangen overfor virksomhederne og dermed skabt en fælles platform for teamet af virksomhedskonsulenter. Der er skabt et øget fokus på vigtigheden i at tilgå virksomhederne forskelligt alt efter segment. Der er ligeledes udarbejdet forskellige henvendelsesformer til virksomhederne efter segment, prioritering af potentiale og vigtighed i et samarbejde for Jobcentret. De enkelte tilgange og hitraterne danner viden til brug for tilretning af tilgang samt viden i arbejdet med at sikre flest muligt varig hel eller delvis selvforsørgelse. Der er udviklet en markant tydeligere sælgerkultur i teamet af virksomhedskonsulenter som helhed. Tilgangen til markedet er ændret. Konkrete tiltag er udarbejdelse af fælles mission, vision samt elevatortale for virksomhedskonsulenterne, når de er i kontakt med virksomheder. Der er positive tilbagemeldinger fra virksomhederne, der oplever Jobcentret som mere progressivt og professionelt i samarbejdet. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at virksomhedskontakt, hvad enten det er personligt eller telefonisk, er et stykke socialt fagligt metodisk arbejde, der kræver lige så høj specialistviden og rettidig omhu som øvrige arbejdsopgaver i et Jobcenter. Udviklingen af en tydeligere sælgerkultur i hele Jobcentret kan således ikke færdiggøres på to dages sælgertræning. Men projektet giver en god platform for at arbejde videre med sælgerkompetencerne i Jobcentret bredt set. Udbygget samarbejde med virksomheder og flere virksomhedspraktikker Samtlige virksomheder i 8620 Kjellerup er blevet kontaktet i alt 245 virksomheder. Dette har ind til videre medført 11 nye jobåbninger, 3 praktikpladsaftaler og 2 virksomheder, der ønsker at afsøge mulighederne for jobrotation. Kontakt er sket via: Direkte post til Virksomheder mellem 1 10 medarbejder Opsøgende kontakt pr. telefon til kontaktperson i virksomheden omkring Jobcenter Erhverv, Silkeborg Besøg på virksomheden i Kjellerup Side 3

4 Se også vedlagte bilag vedr. showcasen. Fremadrettet forventes en markant stigning i antallet af virksomheder i Silkeborg Kommune, der er blevet kontaktet. Projektets fremgangsmetode med segmentering af virksomhederne og herefter forskellige kontaktformer i form af brev, telefonisk kontakt samt besøg vil blive anvendt i det kommende arbejde med at udbrede kendskabet og dermed samarbejdet med de øvrige lokale virksomheder i kommunen. Det konkrete fremtidige antal praktikker/jobåbninger/antal kontakter vil blive målfastsat i den netop udarbejdede virksomhedsstrategi for Jobcenteret og Udførersektionen. 7. Afholdte aktiviteter og tidsplan Hvilke aktiviteter har projektet afholdt og hvornår? Er aktiviteterne forløbet som forventet og var de velegnede til at opfylde formålet? 8. Metode Hvilke metoder projekter har anvendt? Har metoderne været velegnede til at opfylde formålet og nå succeskriterierne? Der blev afholdt sælgerkursus i Gjern d. 4. og 5. november Kurset blev af holdt som internat. Samtlige 4 konsulenter deltog sammen med lederen af afdelingen. Der blev på kurset udarbejdet en handleplan for den videre fremdrift af projekt. Ifølge denne plan skulle samtlige virksomheder i Kjellerup kontaktes inden 15. december 2013, hvilket de blev. Projektet handler om at træne og styrke virksomhedskonsulenternes evne til at samarbejde med og åbne døre hos de lokale virksomheder. Projektet har derfor bestået af et målrettet 2 dages sælgertrænende kompetenceforløb for Jobcenterets virksomhedskonsulenter. Kurset blev afholdt af Mercuri International med bl.a. med fokus på Tilgang til markedet som kommunal instans Udarbejdelse af mission/vision/værdier samt elevatortale Målbaseret ledelse Udarbejdelse af kommunikationsstrategi Planlægning af kundemøde Opfølgning på salgsmøder Sælgerens arbejde med relationssalg Optimering og prioritering af salgsplanlægning. Indsigt og bearbejdning af egne barrierer i salgsarbejdet samt forståelse for andres adfærd Forberedelse og gennemførelse af den effektive salgssamtale. Planlægning af showcase til umiddelbar eksekvering Teambuilding Hertil kommer en efterfølgende showcase, som er en målrettet kampagne med intensiv kontakt til alle virksomheder i Kjellerupegnen. Her har Side 4

5 virksomhedskonsulenterne fået mulighed for at afprøve deres nye kompetencer i praksis. På baggrund af showcasen udvides denne tilgang til Jobcenterets generelle virksomhedsindsats, og styrke samarbejdet med og åbne døre hos de lokale virksomheder og dermed få flere ledige borgere i job eller virksomhedsrettede tilbud. Metoden med at udarbejde en showcase er en optimal måde at sikre indlært teori anvendt i praksis således, at indkapslet læring ikke finder sted, hvorved det indlærte ikke anvendes efterfølgende. 9. Formidling af projektets resultater til andre aktører Hvordan har projektet formidlet sine resultater, og har det været hensigtsmæssigt? 10. Projektets forudsætninger Hvad har været vigtigt for at få målsætningen opfyldt? Er der særlige betingelser, der skal være opfyldt? 11. Samarbejdspartnere Hvilke samarbejdspartnere har projektet haft og hvorledes er samarbejdet forløbet? Projekt og resultaterne formidles til LBR Silkeborg og Jobcenterledelsen. Målsætningen er blevet opfyldt og betingelser er været særligt vigtige i denne proces: Korrekt match i behov og ønsker i valg af underviser Opfølgning på teori/det indlærte dette skal indarbejdes i de daglige arbejdsrutiner. Mercuri International. Samarbejdet har fungeret optimalt. Mercuri International har været en bevidst forstyrrelse, og som har turdet stillet os de nærgående spørgsmål og fået hele teamet til at reflektere over egen og fælles rolle i Jobcenteret. Teamet har fået konkrete værktøjer til at forfine salgsprocessen samt fået inputs til at videreudvikle det opsøgende virksomhedsarbejde i afdelingen- 12. Yderligere bemærkninger F.eks. om oplysninger i ansøgningen ikke længere er gyldige, eller andre kommentarer, der ikke passer ind under de andre punkter. Et kursus kan ikke stå alene og kræver opfølgning samt eksekvering af planlagte aktiviteter. Ligeledes skal basisorganisationen støtte op omkring den udvikling som et team har været igennem, således at det bliver en generel oplevelse af en udvikling og ikke udelukkende specifikt i et enkelt team. Side 5

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes?

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? 215 Top 1 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 1 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer (foreløbig opsamling) 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Nyfleks forsøget Supplerende materiale

Nyfleks forsøget Supplerende materiale Maj 2013 SLUTEVALUERING Nyfleks forsøget INDHOLD i det supplerende materiale 1. E-guiden 1,2,3 skridt til fleksjob 3 Kort introduktion til e-guiden samt webadressen 2. Delnotat 2 5 3. Artikler fra nyhedsbreve

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder PROJEKTRAPPORT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oversigt over de vigtige læringstemaer... 4 Workshops i 16 jobcentre om matchning... 6 Organisering af

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kold College Institutionsnummer:461305 Journalnr.: 087.21K.391 Dato 29. april 2015 Underskrift: Thomas Johansen http://www.koldcollege.dk/files/filer/kold_da/om_skolen/handlingsplan-

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Erfaringer fra projektet: Jobskabelse og jobformidling med jobkonsulenten på arbejde

Erfaringer fra projektet: Jobskabelse og jobformidling med jobkonsulenten på arbejde Erfaringer fra projektet: Jobskabelse og jobformidling med jobkonsulenten på arbejde Et projekt støttet af Integrationsministeriets pulje: virksomhedsrettet integration af nydanskere Foråret 2008 Integrationsministeriet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere