Seminar Als Research

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar Als Research"

Transkript

1 Seminar Als Research 2012

2 1 Als Research Gør dig selv og dine medarbejdere klogere Als Research har siden 2004 arbejdet med opkvalificering af medarbejdere og med evalueringsrådgivnings- og kortlægningsopgaver for ministerier, styrelser og landets større kommuner. Med speciale i integrationsområdet og socialt udsatte grupper, har vi gennem årene opbygget en enestående ekspertise, som vi synes skal komme et bredere udsnit af landets kommuner til gavn. Derfor har vi sammensat en række seminarforløb der tilbydes landets kommuner og andre relevante institutioner i Se om der er noget der passer til jeres behov eller henvend jer til os, så vi kan sammensætte et særligt forløb skræddersyet til jer. Hvis I vil se hvad vi ellers kan tilbyde så gå ind på eller tag kontakt på tlf eller skriv til Cand.scient.soc. Jacob Als Thomsen Cand.scient.pol. Bjørn Haugaard Bach Pædagog Lærke Testmann Cand.scient.pol. Helle Rahbæk Asserhøj Cand.scient.soc.Line Seidenfaden

3 2 Als Research Undervisningsform Seminarerne der beskrives i dette katalog udbydes enten som forløb over 2, 4 eller 6 timer og vil foregå ude i de enkelte kommuner. Forløbene kan dog skræddersys helt efter behov, ligesom vores kompetencer rækker langt videre end de eksempler, der er nævnt her. Undervisningen vil foregå som en blanding af power point baseret undervisning, diskussion og aktiv deltagelse, alt efter jeres ønsker. Vi er meget erfarne undervisere og har gennem årene afholdt seminarer for alt fra politikere og topembedsmænd til socialarbejdere, sundhedspersonale, politi og jobkonsulenter. Priser Seminarer i 2012 Fra integration til inklusion og medborgerskab baggrund, udfordringer og potentialer i forandringen af den kommunale integrationspolitik Social kontrol og æresrelaterede konflikter Ved cand.scient.pol. Helle Rahbæk Asserhøj Det gode integrationsprojekt strategier og metoder i integrationsarbejdet Bandeexit danske og udenlandske erfaringer med rocker- og bandemedlemmers exitproces fra det kriminelle miljø Borgerinddragelse erfaringer, metoder og barriere Ved cand.scient.soc. Line Seidenfaden Priserne er gældende for en deltagergruppe på maks. 20 personer. Som udgangspunkt er priserne: 2 timers seminar DKK 4 timers seminar DKK 6 timers seminar DKK Hertil kommer eventuelle transportudgifter fra København. Priserne er under forudsætning af, at kunden selv står for lokaleleje eg eventuel forplejning. Kontakt: På de følgende sider kan du læse mere om vore seminare Modkultur og radikalisering radikaliseringsprocesser i religiøse og politiske miljøer Etnicitet og stofmisbrug rekrutteringsstrategier og behandlingserfaringer med etniske minoriteter med stofmisbrugsproblemer Trygt natteliv erfaringer og metoder for certifikationsordningen i Københavns Kommune Ved pædagog Lærke Testmann Etnicitet og ligestilling best practice eksempler fra integrationsarbejdet Ved cand.scient.soc. Line Seidenfaden Etniske konsulenter erfaringer, inspiration og best practice eksempler Ved cand.scient.pol. Bjørn Haugaard Bach

4 3 Als Research Fra integration til inklusion og medborgerskab baggrund, udfordringer og potentialer i forandringen af den kommunale integrationspolitik Mange kommuner genovervejer i disse år deres integrationspolitiske fokus, og bevæger sig fra et perspektiv hvor det tidligere fokus på integration erstattes med begreber som medborgerskab, sammenhængskraft og inklusion. Dermed er der sat en ny dagsorden for store dele af den kommunale integrationspolitik, som har betydning for den måde kommunerne fremover kommer til at møde borgerne og for udformning af indsatser målrettet etniske minoritetsborgere. Med udgangspunkt i Københavns Kommunes arbejde gennemgås medborgerskabsbegrebet og erfaringer med dette, samt de implementeringsmæssige udfordringer og barrierer. Jacob Als Thomsen er medlem af Københavns Kommunes Eksperttænketank pfor Integration (ETI) og seminaret henvender sig til kommunalpolitikere og de kommunale forvaltninger. Men hvad betyder medborgerskab og inklusion, og hvilke overvejelser bør de kommunale politikere og forvaltninger gøre sig i den forbindelse. Seminaret udbydes som 2 eller 4 timers

5 4 Als Research Social kontrol og æresrelaterede konflikter Er det rigtigt, at piger i etniske minoritetsfamilier ikke må have kærester? At familien vælger de unges ægtefæller? At drengene lever i frihed og pigerne under forbud? At de unge ikke selv må vælge egne venner og egen uddannelse? At pigerne overvåges af deres brødre og fætre? Seminaret social kontrol og æresrelaterede konflikter præsenterer ny viden omkring omfang og karakter af den sociale kontrol blandt nydanske unge og adskiller fordomme fra fakta. Der ses nærmere på den sociale kontrols ophav og udtryk i en dansk kontekst samt på erfaringer med og redskaber til at styrke unge nydanskeres muligheder og frihed. Seminaret henvender sig til kommunernes frontpersonale (lærere, klub-pædagoger, socialrådgivere, sagsbehandlere, gadeplansmedarbejdere m.fl.) samt til lokalpolitikere og politi. Seminaret udbydes som 2 eller 4 timers Ved cand.scient.pol. Helle Rahbæk Asserhøj

6 5 Als Research Det gode integrationsprojekt - strategier og metoder i integrationsarbejdet Hvordan planlægger man et godt integrationsprojekt, hvilke udfordringer findes der, hvordan når man den rigtige målgruppe, og hvordan forankres projektets erfaringer? Seminaret gennemgår en række redskaber, kommunikationsstrategier, og opstiller en række eksempler på forandringsteorier og evalueringsstrategier, og kan planlægges således at der tages udgangspunkt i et konkret projekt der gennemføres i kommunen. Seminaret henvender sig til medarbejdere i kommuner og andre, der er beskæftiget med integrationsprojekter og integrationsarbejde. Seminaret udbydes som 2 eller 4 timers

7 6 Als Research Bandeexit danske og udenlandske erfaringer med rocker/bandemedlemmers exitproces fra det kriminelle miljø Als Research har siden 2011 været rådgiver for Kriminalforsorgens exit-program for rocker- og bandemedlemmer, der gennemføres i tæt sammenhæng med de lokale exit-enheder. I forbindelse med arbejdet har Als Research indsamlet erfaringer fra ind- og udland fra arbejdet med exit fra bandemiljøet. Seminaret har fokus på, hvordan der bedst arbejdes med bandeexit og hvilke særlige overvejelser der bør gøres i kommunerne i det kriminalpræventive arbejde med rocker- og bandemedlemmer. Seminaret henvender sig til ansatte i kommunerne, der er beskæftiget med kriminalitetsforebyggelse eller som direkte og indirekte arbejder med rocker- og bandemedlemmer. Seminaret udbydes som 2 timers

8 7 Als Research Borgerinddragelse erfaringer, best practice, metoder og barriere I flere og flere kommuner er der et stigende ønske om at inddrage kommunens borgere i planlægningsaktiviteter og det kommunale udviklingsarbejde. Både i forbindelse med integrationsarbejdet, byfornyelsesprojekter og andre af kommunens aktiviteter viser erfaringerne, at borgerinddragelse er en god idé. Gennem borgerinddragelse stiger borgertilfredsheden og der etableres en følelse af ejerskab hos brugerne. Borgerinddragelse er imidlertid ikke nogen let disciplin og mængden af barrierer og udfordringer er lang. Hvordan aktiveres de svageste grupper? Hvordan sikres repræsentativitet? Hvordan når man de etniske minoritetsgrupper? Hvordan implementeres borgerindragelse i de forskellige dele af forvaltningen? Seminaret gennemgår erfaringer fra borgerinddragelsesarbejdet og kommer med eksempler på gode metoder og strategier i arbejdet med borgerinddragelse. Seminaret henvender sig hovedsageligt til de medarbejdere i kommunerne, der er beskæftiget med borgerinddragelse. Seminaret udbydes som 2 eller 4 timers Ved cand.scient.soc. Line seidenfaden

9 8 Als Research Modkultur og radikalisering radikaliseringsprocesser i religiøse og politiske miljøer De seneste års danske terrorsager og senest massakren i Norge har sat fokus på behovet for en radikaliseringsforebyggende indsat i kommunerne. Men hvad er radikalisering, hvordan arbejder man med radikaliseringsforebyggelse, og hvordan undgår man en utilsigtet stigmatisering af religiøse og politiske grupper? Seminaret gennemgår en række teorier og ser på hvordan og hvorfor individer radikaliseres, hvordan man på kommunalt niveau kan arbejde med radikaliseringsforebyggelse og undgå modkulturelle processer. Als Research sad med i den tidligere regerings rådgivningsgruppe i forbindelse med udarbejdelsen af regerings handlingsplan og har været rådgiver for Københavns Kommunes VINKprogram. Seminaret udbydes som 2 eller 4 timers

10 9 Als Research Etnicitet og stofmisbrug rekrutteringsstrategier og behandlingserfaringer med etniske minoriteter med stofmisbrugsproblemer Borgere med etnisk minoritetsbaggrund udgør en stadig større andel af brugerne af den kommunale misbrugsbehandling. Samtidigt tyder meget på at der er en række specifikke barriere for at søge behandling, og at der findes en række kulturelt betingede forhold, der er af betydning for den behandlingsmæssige indsats. Med fokus på interkulturel kommunikation, sygdomsforståelser og erfaringer fra behandlings- og oplysningsarbejdet opstiller seminaret en række anbefalinger til, hvordan der bedst kan arbejdes med målgruppen. Als Research har siden 2004 beskæftiget sig med etnicitet og stofmisbrug og rådgivet kommuner, behandlingsinstitutioner og sundhedsstyrelsen på området. Seminaret henvender sig til behandlingsinstitutioner, sundheds- og socialforvaltninger. Seminaret udbydes som 2, 4 eller 6 timers undervisningsforløb

11 10 Als Research Trygt natteliv erfaringer og metoder for certifikationsordningen i Københavns Kommune Vold, narkotika og våben i nattelivet er problematikker, der huserer på landsplan. Men hvordan kan nattelivets aktører klædes på og inddrages i arbejdet frem mod et tryggere natteliv? Og hvilke udfordringer og løsningsmodeller ligger der i arbejdet med en så mangfoldig og økonomisk presset branche? København, har forsøgt at forbedre sikkerheden i det københavnske natteliv. Seminaret henvender sig til bevillingsmyndigheder, SSP, Politi og ansatte i kommunerne, der arbejder med nattelivsproblematikker og kriminalitetsforebyggelse. I et samarbejde med Københavns Kommune har Als Research siden 2010 stået for certificeringsordningen Tryg den Af partnerskab for et sikkert natteliv i København som via rådgivning og samarbejde med natklubber og barer i Seminaret udbydes som 2 timers Ved pædagog Lærke Testmann

12 11 Als Research Etnicitet og ligestilling best practice eksempler fra integrationsarbejdet I dansk integrations- og ligestillingspolitik har der i de seneste år været fokus på etniske minoritetskvinders livsvilkår. Der er således blevet iværksat en række initiativer, projekter og indsatser, som skal styrke de etniske minoritetskvinder og dermed også styrke forudsætningerne for deres børns integration. Seminaret gennemgår en række erfaringer med metoder, tilgange og tematikker fra allerede gennemførte integrationsprojekter med fokus på familieområdet, beskæftigelse- og foreningsområdet. Als Research gennemførte i en landsdækkende kortlægning af viden og projekter i krydsfeltet mellem integrations- og ligestillingspolitik, og har i en række sammenhænge beskæftiget sig med projekter målrettet kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Seminaret henvender sig til kommunalpolitikere og forvaltninger, samt private interesseorganisationer, foreninger o. lign. Seminaret udbydes som 2 timers Ved cand.scient.soc. Line Seidenfaden

13 12 Als Research Etniske konsulenter erfaringer, inspiration og best practice eksempler Seminaret præsenterer otte eksempler på etniske konsulenters arbejde med følgende temaer: sproglig afklaring, visitering, sproglig opkvalificering, virksomhedskontakt, ufaglærte unge, varetægtsfængslede unge, kvinder med andre problemer udover ledighed og familieforsørgelse. På den baggrund diskuteres konsulentens gode ideer og erfaringer og der sættes fokus på nogle af de udfordringer, som man kan møde i arbejdet med ledige borgere med etnisk minoritetsbaggrund. undersøge ordningens samlede effekt i forhold til dens overordnede formål, samt at videreformidle generelle metoder og tilgange i et metodekatalog med best practice. Seminaret er målrettet konsulenter, sagsbehandlere, undervisere på sprogcentre, virksomhedsmentorer og andre, som arbejder med at få ledige med minoritetsbaggrund i beskæftigelse. Als Research evaluerede i 2011 ordningen med etniske konsulenter i jobcentrene. Formålet var at Seminaret udbydes som 2 timers Ved cand.scient.pol. Bjørn Haugaard Bach

Mænd på socialrådgiveruddannelsen

Mænd på socialrådgiveruddannelsen Mænd på socialrådgiveruddannelsen strategier for rekruttering og fastholdelse Titel: Mænd på socialrådgiveruddannelsen Strategier for rekruttering og fastholdelse Udgiver: Als Research Udgivelsesår: 2013

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser

KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser Udarbejdet af Als Research for Ligestillingsafdelingen KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER ILAG

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere