Knap op for Aarhus Teater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knap op for Aarhus Teater"

Transkript

1

2 Knap op for Aarhus Teater Indholdsfortegnelse 1 Indledning (Fælles) Organisationsdel SWOT- analyse (Maria) Aarhus Teater ud fra Scotts perspektiver (Sofie) Forandringen i Aarhus Teater (Maria) Ledelse kontra lederskab (Charlotte) Magt (Michael) Kulturen i Aarhus Teater (Clara) Kommunikationsdel Vurdering af Aarhus Teaters kommunikation til unge (Michael) Kommunikationsstrategien: Knap op for Teatret (Charlotte) Konkret handlingsplan: Knap op for Teatret (Charlotte og Sofie) Aarhus Teaters eksterne kommunikation (Charlotte og Sofie) Aarhus Teaters interne kommunikation (Michael) Den nye kommunikationsstrategis teoretiske tilgang (Clara) Konklusion (Fælles) Litteraturliste Bilag Bilag 1: SWOT- analyse (Maria) Bilag 2: Forandringen ud fra Kotters faser (Maria) Bilag 3: Ledelsesformer og medarbejdersyn (Charlotte) Bilag 4: Målgruppeanalyse (Maria) Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Intern kommunikation ved Knap op for teatret (Michael) Bilag 8: Overvejelser om tidshorisont, omkostninger og nye arbejdsopgaver eksternt og internt (Charlotte) Side 1 af 19

3 1 Indledning (Fælles) Aarhus Teater er en statsstøttet landsdelsscene i hjertet af Århus, der har leveret underholdning til folket siden år Gennem en SWOT-analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold ser vi, at Aarhus Teater står over for den store udfordring, at de unge ikke går i teatret. På baggrund af vores analyse af virksomheden har vi udarbejdet en kommunikationsstrategi Knap op for Teatret. Formålet er at få de unge til at se teatret som en mulighed for aftenens underholdning. 2 Organisationsdel 2.1 SWOT- analyse (Maria) Vores SWOT-analyse har hjulpet os til at belyse Aarhus Teaters styrker og svagheder internt, samt muligheder og trusler eksternt. Analysen viser, at Aarhus Teater er en velfungerende virksomhed, som dog har en primær trussel: de unge går ikke i teatret. Det er en trussel, da de er fremtidens publikum. Kan man få teater ind i de unges bevidsthed, er det en gylden mulighed for at sikre besøgende i teatret, både nu og i fremtiden. Uddybende SWOT-analyse ses i bilag Aarhus Teater ud fra Scotts perspektiver (Sofie) I dag bærer Aarhus Teater præg af både det rationelle og det naturlige perspektiv. I det rationelle perspektiv findes en fast struktur, og det var, hvad Aarhus Teater havde brug for, efter de offentliggjorde et kæmpe underskud i Det rationelle perspektiv fokuserer på produktion, hvilket også betyder, at organisationer med et rationelt perspektiv opfattes som maskiner. På Aarhus Teater findes maksimal effektivitet på produktionssiden, hvor der nu er et stort overskud, men det er også på bekostning af menneskene i organisationen. En teaterverden kan ikke fungere som en maskine. Direktør Henning Kærsgaard forklarer i en artikel fra Aarhusportalen.dk 1, hvordan man er nødt til at tackle teatermennesker anderledes, fordi de lever af deres hobby. Det går ikke at være for hård og kontant, og dermed ser man også aspekter fra det naturlige perspektiv på Aarhus Teater. I det naturlige perspektiv bliver organisationen opfattet som en organisme, og fokus er bl.a. adfærden i organisationen. I det naturlige perspektiv er der også stor fokus på organismens overlevelse. Et fokus som på Aarhus Teater tidligere var gået tabt. I tiden før år 2009 var der tegn på det åbne perspektiv i organisationen. Mennesket var i høj grad i fokus, og systemet betød mindre. Der var ingen konkret struktur på Aarhus Teater, hvilket førte til et stort underskud Ichak Adizes, Lederens Faldgruber, kap 1, s. 12 Side 2 af 19

4 2.3 Forandringen i Aarhus Teater (Maria) Agryris og Schön vurderer forandring ud fra to størrelser, første ordens- og anden ordens forandringer. Anden ordens forandringer er kendetegnet ved en transformation, hvor der sker et omfattende brud med den eksisterende kultur og fortolkningsramme. Dette oplevede Aarhus Teater i 2009, da de gennemgik en større forandring. Der var røde tal på bundlinjen, og for at sikre virksomhedens overlevelse blev der hyret to nye direktører af vidt forskellig karakter til at varetage en genopretningsplan. Formålet med genopretningsplanen var dels at spare, men også at skabe en holdningsændring på Aarhus Teater. Det skete ved at bryde med de grundlæggende antagelser på teatret. Den gennemgående kultur var dengang præget af økonomisk uopmærksomhed. De ansatte var, ifølge direktør Henning Kærsgaard, konfliktsky og for flinke overfor hinanden, hvilket resulterede i, at der først på et sent tidspunkt blev taget hånd om problemerne. Når man skal skabe en forandring kan man også gå ud fra John. P. Kotters teorier, se bilag 2 for analyse af forandringen ved hjælp af Kotters faser. Processen har været præget af en bottom-up tilgang med inddragelse af medarbejderne og fokus på deres behov. Det har muligvis været tids- og ressourcekrævende at overbevise medarbejderne om nødvendigheden af de nye tiltag, men i sidste ende har det skabt gode resultater. Aarhus Teater har primært ageret reaktivt på problemerne, men man kan også argumentere for, at handlingen til dels var proaktiv, da man ikke bare lader en statsstøttet landsdelsscene gå bankerot. 2.4 Ledertyper (Charlotte) Som Adizes nævner, indeholder en person sjældent alle ledelsesroller, men alle er nødvendige for at undgå mis-mangement. Mis-mangement har været årsag til det enorme underskud, da Aarhus Teatrets ledere typisk har været entreprenørtyper, som sjældent er optaget af organisationens økonomiske aspekt juli 2009 ansatte man derfor en todelt ledelse bestående af Henning Kærsgaard, som direktør og ansvarlig for økonomi, administration og organisation, og Stefan Larsson, som teaterdirektør med ansvar for den kunstneriske profil. 1. dec blev Stefan Larsson afløst af den irske instruktør Mick Gordon. Gordon leder den kreative profil ved at opsøge nye muligheder for processer og produkter i sammensætning af teatrets program. Han er passioneret 3 og man antager derfor, at han gerne løber en risiko for nye ideer. Dette kendetegner entreprenøren, som kan blive farlig alene. Her 2 Ichak Adizes, Lederens Faldgruber, kap 1, s. 12 3Mick Gordon er et 100 procents teatermenneske med et glødende kunstnerisk engagement, Peter Parbo, Side 3 af 19

5 kan Kærsgaard trække Gordons passionerede tanker ind, så de bliver økonomisk realistiske. Kærsgaards lederstil kendetegner især producenten og administratoren. I den administrerende rolle ser vi hans overblik i virksomheden, hans fokus på strategisk tænkning og hans systematiske tilgang fx ved sin 25 punkts genopretningsplan. 4 Producent tendenserne træder frem i hans handlingsorienterede tankegang, travlheden, og det at han møder tidligt og går sent hjem. 5 Disse ledelsestræk har vendt økonomien for Aarhus Teater. Kærsgaards nye organisation påvirker dog hans ledelsesstil, og han oplever sig selv mere afslappet. Desuden har han integrator træk på vej. Han bliver mere menneskeorienteret og ønsker at skabe et godt fællesskab Ledelse kontra lederskab (Charlotte) Kærsgaard forstår det afgørende i at lede gennem lederskab frem for ledelse, som Kotters teori slår fast. 7 Han leder ved at gå foran i forandringen og vise vejen ved selv at gå på den selv. 8 De udfylder altså lederrollerne i den interpersonele kategori fra Mintzbergs, hvor de leder Aarhus Teater ved at fungere som anfører og udvise et godt eksempel som topfigur. Se bilag 3 for ledelsesform og medarbejdersyn. 2.5 Magt (Michael) Magten i Aarhus Teater er en tredeling. Bestyrelsen, der er bestående af politikere, medlemmer af kunstrådet og ansatte hos Aarhus Teater, er øverst og de to direktører under. Direktørerne har hver deres fokusområde og rapporterer op til bestyrelsen. Kærsgaards form for magt er direkte. For at få økonomien på rette kurs skulle der markante ændringer til og at han gør det på denne måde, harmonerer med Foucaults syn på magt. Han ser magt som en sofistikeret teknik til afretning af os individer, og det var netop, hvad Aarhus Teater havde brug for i Kærsgaard ville ændre Aarhus Teater, så der kom en bedre struktur og økonomi i virksomheden. Økonomien er kun gået frem, siden han kom til, så den direkte magt har tydeligvis virket. 4 Vi har været alt igennem,«siger Henning Kærsgaard, som har sagt farvel til otte medarbejdere og har fundet store besparelser på alt fra forsikringskontrakter til togbilletter, lejligheder og hotelophold citat artikel 5 5 Ichak Adizes, Lederens Faldgruber, kap 1, s Man skal tackle teatermennesker anderledes end bankansatte, ellers går det galt. Jeg er rimelig kontant og siger tingene ligeud, men her må jeg gå lidt mere forsigtigt til værks.. citat Henning Kærsgaard fra artikel 5. 7 Kotter I spidsen for forandringer, kap 2, side 33 8 Jeg bor selv på billige hoteller og rejser så billigt som muligt. Den slags smitter af på medarbejderne. Alle tænker på omkostningerne i dag, og det er nyt på Aarhus Teater.«citat Henning Kærsgaard fra artikel 5 Side 4 af 19

6 Gordon har ansvar for det kunstneriske og overholdelse af teaterloven. Han har, ligesom Kærsgaard, en direkte magt. Gordons magt er dog begrænset. Da Kærsgaards økonomiske magt påvirker Gordons valg af teaterstykker, og generelt muligheden for kunstnerisk udfoldelse, har Kærsgaard også en magt overfor Gordon. Selvom de arbejder sideordnet, er de afhængige af hinanden. Gordon skal have penge til teaterstykkerne og Kærsgaard succes med dem, så regnskabet kan gå op. De arbejder i en symbiose. Bestyrelsen har også magt, men den er decentraliseret. Dette stemmer overens med Mintzberg. 9 Det er netop, hvad bestyrelsen har gjort ved at udnævne en almen direktør og en teaterdirektør. Ulempen ved denne decentralisering er dog, at man ikke har hænderne på alle beslutninger. Det kræver, man har tiltro til sine to direktører, når man benytter decentralisering, da det er de to mennesker, der alene tager mange af beslutningerne. 2.6 Kulturen i Aarhus Teater (Clara) På aarhusteater.dk hersker struktur på lige højde med kunst og kreativitet. Layoutet er præget af kasser og struktur, men i kasserne er der plads til kunsten. Det er lig den struktur og kultur, som Henning Kærsgaard har indført med sin regel- og økonomiramme, hvor kunsten og deltagerne må have sit liv. Der er styr på sagerne, hvilket viser, at de anser deres egen rolle i forhold til omverdenen som uundværlig. Dette ses også i selve bygningen (deres største artefakt), som har en historie af tallets kulturelite bag sig. Den romersk inspirerede arkitektur skal signalere storslåethed og magt. Stilen er brudt med teatralske symboler. Bygningen ligger i Aarhus centrum og er ikke gemt væk, hvilket giver plads til stoltheden og viser, at den er centralt placeret i dansk kultur. Hjemmesiden afspejler en grundlæggende antagelse af kunden og menneskesynet på denne, jvf. Schein. 10 Her tegnes et billede af et finkulturelt, velhavende og måske grånende menneske, der i forvejen benytter teatret og har råd. Dette kan være en forhindring, hvis ønsket er at udvide deres målgruppe med et yngre segment. At siden er salgs- og kundeorienteret viser en kulturel forståelse af, hvad en hjemmeside skal bruges til. Ved køb-knapperne ligger hovedfokus på salg og i mindre grad på fortællingen om teatret og 9 Citat: Bør kompetence til at træffe beslutninger fordeles til de individer, der er tæt på og dermed er i stand til at forstå de særlige forhold, som beslutningen omhandler Mintzberg. 10 Frankel, Chr. m.fl. s Side 5 af 19

7 virksomheden. Brugeren inviteres indenfor, men der mangler lige den sidste mundrette bid information om stykkerne. Det forudsættes for eksempel, at enhver kender historien bag Les Miserables. Prisen er underordnet kunsten, og kunden forventes at være seriøs og tage sagen alvorligt. Nøjagtigt som organisationen selv. Af samme grund er det svært eller umuligt at finde priser på hjemmesiden. Dette er selvfølgelig antagelsen udadtil af borgeren. Indadtil er den anderledes, her er skarp budgettering for kreativiteten. Deres vision, er delt mellem at opfylde borgerens behov for kultur og at være på kvalitetsmæssig højde med den internationale scene. Visionen er ét stort samarbejde med andre aktører. Samarbejde er kerneordet for kulturen, og det skal give udvikling, hvilket peger tilbage på moderne hjemmeside, formidling og interiør. Internt omtales kulturen før 2009 af direktøren 11, som præget af tavshed og handlingslammelse - livsfarlige elementer for virksomheden. Det er også her, han stolt melder ud, at han har formået at ændre kulturen for de ansattes holdninger. En kultur, som han nu leder ved selv at følge regelsættet. 3 Kommunikationsdel 3.1 Vurdering af Aarhus Teaters kommunikation til unge (Michael) Med udgangspunkt i AIDA modellen vurderes Aarhus Teaters hjemmesides appel til unge. Attention: Deres kommunikation prøver at fange den besøgende med det lækre design, og selve siden er meget kunstnerisk opbygget. Store billeder fungerer godt til unge, da det er let og overskueligt. Interest: Aarhus Teater håber, at disse billeder fanger den besøgendes interesse og giver lyst til at læse mere. Billederne mangler en catchy tekst og en simpel læs mere her -knap, som fastholder de besøgende på siden. Desire: Ved at klikke på reklamen kommer man ind på stykkets egen side. Der er for lidt information om stykkets handling, og det er et problem i forhold til de unge. De vil vide, hvad de går ind til og skal kunne identificere sig med historien, så de får lyst til at se stykket. Action: Inde på stykkets side er køb her -knappen, men uden tydelig pris. Da unge ikke har lommen fuld af guld, skal den favorable pris fremgå tydeligt, ellers risikerer man at miste sin køber. 11 Side 6 af 19

8 Aarhus Teater er meget aktive på Facebook, og de prøver at spille på både sensation og identifikation. De laver mange opdateringer om stykkerne, omtrent hver tredje dag. Deres beskeder/opslag er alt for lange og ikke inddragende. Der gør deres tilgang funktionalistisk. De vil være fremme ved Desire næsten med det samme. Teatrets mange opdateringer bliver ifølge Shannon og Weaver betragtet som støj i kommunikationen. Læselysten forsvinder, så de risikerer at tabe mange unge læsere. De andre opslag, hvor man ser tilbage på hvad der er sket i teatret, er til gengæld rigtig gode. Disse opslag har identifikation, fordi det er noget, de unge kan genkende, såfremt de har været inde at se stykket. Liker man opslaget, vil det dukke op hos vennerne på Facebook, og dermed vil reklamen automatisk blive spredt. Aarhus Teater appellerer derfor ikke direkte til unge, og deres kommunikation er meget lukket. I deres iver for at fortælle historier taber de det unge segment. De finkulturelle vil gerne have mange detaljer om tingene, fordi denne type typisk fordyber sig. Dog er de sjældent aktive på Facebook. 12 Det er de unge til gengæld. De vil gerne have korte og enkle beskeder, som de let kan omsætte til beslutninger. 3.2 Kommunikationsstrategien: Knap op for Teatret (Charlotte) Unge mennesker ved, at teatret findes, men det ligger ikke i deres bevidsthed, at det er en reel mulighed for dem at gå i teatret. De unge kan ikke genkende sig selv i de højtidelige sale, den formelle tone eller i forestillingerne der vises. Desuden er det svært for de unge at finde oplysninger om teatret, fordi teatrets kommunikation er lukket. Derfor indfører vi et nyt koncept, der skal åbne Aarhus Teater for de unge: Knap op for Teatret Laswells formel (Maria) Afsender: Afsenderen er Aarhus Teater. Budskab: Med det nye koncept Knap op for Teatret inviterer Aarhus Teater de unge indenfor med en uformel tone. Teatret tilbyder billige priser, opfører genkendelige stykker og tilbyder en gratis øl til dem, der vurderer stykket efterfølgende. Medie: Vi skal først og fremmest fange de unges opmærksomhed gennem Facebook, hvor brugerne, i højere grad end tidligere, skal inddrages. Derudover skal plakater i bybilledet og på uddannelsessteder præsentere det nye koncept og lede de unge videre ind på Aarhus Teaters facebookside. 12 Side 7 af 19

9 Modtager: Vi har gennem målgruppeanalyse afgrænset Aarhus Teaters målgruppe til unge under 25 år og studerende primært fra Århus og omegn. De to grupper har meget tilfælles i forhold til psykografiske kriterier. Det helt særlige er, at de lever deres liv online. Det er her, de finder identifikation og danner mening. Se bilag 4 for uddybende målgruppeanalyse. Effekt: Formålet er at skabe en diskurs blandt de unge og derigennem skabe en holdningsændring. Målet er, at teatret bliver en underholdningsmulighed i de unges bevidsthed. Ved at udbrede Knap op for Teatret håber vi, det vil lede de unge ind på de tomme sæder i teatret Konkret handlingsplan: Knap op for Teatret (Charlotte og Sofie) Den nye kommunikationsstrategi Knap op for Teatret skal drage den unge forbruger ind i teatret gennem mere identifikation og lettere tilgængelighed. For at de unge skal forstå, at teatret også er deres, skal teatret også blive mere for dem. I Knap op for Teatret spilles teaterstykker, der henvender sig mere til de unge. Stykkerne skal være genkendelige, og de unge skal kunne identificere sig med dem. Stykkerne skal laves på populære bøger, unge kender, eksempelvis Skammerens Datter og Nordkraft. Dette vil give dem lyst til at få den levende oplevelse af bogen i teatret. Herefter bliver det vigtigt, at Aarhus Teater åbner deres kommunikation, så den bliver let tilgængelig for de unge. Derfor laver vi en differentieret kommunikationsstrategi, der adskiller sig, så vi kan beholde vores gamle målgruppe, men også nå ud til de unge. Det vil man opnå med plakater på uddannelses- og busstoppesteder. Aarhus Teater har plakater med opslag af de kørende forestillinger, og de vil fortsat være en del af kommunikationen. Med udgangspunkt i Aarhus Teaters nuværende plakatlayout, udarbejdes en ny koncept-plakat. Se plakatskitse bilag 5. Den skal fortælle tydeligt om Ung- og SU-pris og promovere tilbuddet om en gratis øl på Café Hack ved bedømmelse af den sete forestilling. Der tilføjes en QR-kode, som unge med smartphones kan scanne og ubesværet se en trailer for en kommende forestilling med det samme. Derudover skal Aarhus Teater udnytte deres Facebookprofils potentiale optimalt. Teatret opdaterer Facebook jævnligt, men de inddrager sjældent brugerne. Deres opdateringer skal fremover lægge op til, at brugerne skal give deres mening til kende. Eksempelvis skal der laves afstemninger om fremtidige forestillinger. Desuden startes et initiativ, hvor teatret efter forestillingen kvitterer med en øl hos Café Hack, hvis de bedømmer det sete stykke på Facebook. Formålet med Rate og Knap op - ideen er, at øllen er uformel. De unge forbinder øllen med en hyggelig stund med vennerne, og stemningen ved teatret er nu genkendelig for de unge. Eksempel på facebook bedømmelse kan ses i bilag 6. Side 8 af 19

10 Aarhus Teater kan også bruge disse bedømmelser til at se, hvilke stykker de unge kan lide eller ikke lide. Vi må dog være opmærksomme på, at bedømmelserne kan være upålidelige, da de unge er blevet lokket af en øl. Der skal også laves en Facebook annonce, som vil tone frem i højre side af skærmen. Annoncen skal markedsføre Knap op for Teatret, og ved klik på annoncen føres man videre til Aarhus Teaters hjemmeside. Her kan de unge se, hvilke stykker der indgår i Knap op for teatret, og hvad prisen er. Grundet de unges online-livsstil og den høje aktivitet på Facebook, vil de automatisk være meget selektive om, hvad de vælger at se på. Vores kommunikation på Facebook vil derfor være påvirket af støj, og det skal vi være opmærksomme på. 3.3 Aarhus Teaters eksterne kommunikation (Charlotte og Sofie) Den nye kommunikationsstrategi lægger op til mere brugerinddragelse gennem Facebook og bliver tovejskommunikation. Næsten alle unge i Aarhus bruger Facebook dagligt. Her kan de unge dele meninger og let gå fra at være modtager til afsender. Fordelen ved at lokke de unge til at bedømme forestillingen på Facebook er, at de forholder sig til teatret og gennem interaktionen bliver mere tilknyttet teatret. Vigtigst er, at bedømmelsen bliver offentlig, så vennerne kan se, man har besøgt Aarhus Teater. Dette kan give anledning til samtale om oplevelsen, og diskursen kan skabe en holdningsændring; nemlig at teatret er en god mulighed for en underholdende aften. Det er grunden til, at vi har valgt tovejskommunikation, så de unge kan bruges som middel til at opnå teatrets mål, nemlig at få flere unge i teatret. De unge, der bedømmer, og deres bedømmelser fungerer som promotion ved, at de spreder rygtet om Aarhus Teater. De unge bliver opinionsledere og sørger for, teatret bliver populært, så vennerne også benytter sig af teatrets tilbud Aarhus Teaters interne kommunikation (Michael) For at beskrive den interne kommunikationsstrategi benyttes Kotters 8-trinsmodel. Se uddybelse i bilag 7 og yderligere overvejelser om tidshorisont, omkostninger og nye arbejdsopgaver i bilag 8. Forandringen er positiv, og nødvendig, og det skal formidles til de ansatte gennem informationsmøde, mail og intranet. Internt er forandringen af mindre grad, det gælder også de økonomiske udgifter. En allerede ansat kommunikationsmedarbejder skal bruge sin tid anderledes, en praktikant, der kender målgruppen skal hentes ind specifikt på konceptet, og en ekstra aftale med Café Hack og deres ansatte etableres. Øllet sponsoreres af Aarhus Bryghus. Side 9 af 19

11 3.4 Den nye kommunikationsstrategis teoretiske tilgang (Clara) Vi fandt i vores analyse, at der er behov for en supplerende tilgang til den funktionalistiske, som dominerer forud for vores strategi. Dog tager vi stadig afsæt i Lasswells formel og den funktionalistiske tilgang i form af vores plakat. Vi forventer, at vi med en afsenderrolle kan påvirke vores modtagere, så vi opnår den ønskede effekt. Supplementet skal ligge dels i QR-koden på plakaten og en anderledes brug af platformen Facebook. Disse er sammen en slags konstruktivisme, da der er tale om brugerinddragelse. Som noget nyt ser vi med socialpsykologiske briller, fordi vi som Lazarsfeld anser vores unge modtagere som sociale væsener med en omgangskreds, til hvem de taler om deres oplevelser. Vi søger at udnytte deres netværk og sociale væren, så det giver den ønskede langsigtede effekt. Vi regner i vores strategi med, at de unge, der bliver eksponeret for vores kommunikation og har handlet på baggrund af den, vil fortælle om oplevelsen til deres nærmeste og deres facebookvenner, og dermed blive opinionsledere. 13 Lazarsfelds teori om Uses and Gratifications 14 giver også mening i forhold til, at vi åbner for tre, for målgruppen, tiltalende elementer: noget gratis, noget betaleligt og øl. Derfor bider de mere mærke i budskabet og tilbuddet. Dog bliver denne teori problematisk i forbindelse med, at vores ønske også er, at de unge, der måtte have et negativt indtryk af teatret, forbedrer dette. Teorien siger nemlig, at modtageren selektivt opfatter budskabet, så det stemmer overens med dennes holdninger. Til dette anvender vi derfor vores viden om sprogets og diskursens magt fra Bourdieus synspunkt. 15 I konceptet ligger forhåbningen om, at vi kan udvide vores felt til også at rumme unges opmærksomhed. Det nuværende felt er i form af teatrets opfattede rolle i offentligheden begrænset til finkulturelle forbrugere og familier. Magten ligger i, at det unge sprogbrug i kombination med vores opfordringer om deltagelse, skal skabe en ny diskurs om teater de unge imellem. 4 Konklusion (Fælles) Ved at benytte teori fra fagene organisationsteori og kommunikation har vi analyseret virksomheden og udarbejdet en kommunikationsstrategi, som kan få flere unge til at gå i teatret. Vi kan konkludere, at Aarhus Teater har gennemgået en stor forandring. Økonomien var ukontrolleret, og besparelser måtte til. Med dette fulgte strukturelle og kulturelle ændringer, og i dag er struk- 13 Helder m.fl., s Helder m.fl., s Helder m. fl., s Side 10 af 19

12 turen og forandringerne vel implementeret, og økonomien er i balance. Den gode udvikling skyldes bl.a. det komplementære ledelsesteam, de to direktører udgør. Ud fra analysen af organisationen fandt vi, at de unge ikke er en del af publikum. Vi har derfor udarbejdet kommunikationsstrategien Knap op for Teatret, som er målrettet unge under 25 år og studerende. Den differentierede kommunikationsstrategi vil blive en investering for at sikre publikum i fremtiden. Aarhus Teater skal knappe op, så de unge kan føle sig velkomne og identificere sig med teaterverdenen. 5 Litteraturliste Bøger: Frankel, Chr. m.fl. Organisationsanalyse, Samfundslitteratur, Johan P. Kotter: I spidsen for forandringer, Udgave Ichack Adizes: Lederens faldgruber, 1979 Adizes Institute Helder m.fl. Kommunikationsteori en grundbog, Hans Rietzels Forlag, Artikler og rapporter: Rapport om teatergængere fra 2005, Turnaround i en kulturinstitution Aarhus Teater, Dagens Dagsorden, besøgt d. 9. dec Mick Gordon ny teaterchef for Aarhus Teater, besøgt 9. dec Udleveret materiale: Artikel 1: Aarhus Teater får kæmpe underskud - Artikel 2: Aarhusiansk teaterformand træder tilbage Artikel 3: Mick Gorden - Artikel 4: Ny duo i spidsen for Aarhus Teater - Side 11 af 19

13 Artikel 5: Teatrets redningsmand Artikel 6: Fallittruet teater sikrer historisk overskud 6 Bilag Bilag 1: SWOT- analyse (Maria) Side 12 af 19

14 Bilag 2: Forandringen ud fra Kotters faser (Maria) Det er ikke problemfrit at implementere en større forandring. Ifølge John P. Kotter går vejen til en succesfuld forandring gennem tre faser med otte underliggende trin. 1. fase, trin 1-3: Optø den fastfrosne virksomhedskultur. Det er vigtigt for resten af forandringsprocessen, at der fra start bliver skabt en oplevelse af nødvendighed for forandringen over for medarbejderne. I dette tilfælde var ledelsens stærkeste argument, overfor de ansatte, de dårlige regnskabstal. Dernæst er det vigtigt at danne en styrende koalition, som kan gå forrest og styre forandringen i den rigtige retning. Aarhus Teater ansatte to nye direktører, som formulerede en ny og klar strategi for at realisere den nye vision. 2. fase, trin 4-6: Introducer forandringen. Formidling er nøgleordet. Henning Kærsgaards introducerede hurtigt den nye vision i form af genopretningsplanen for Aarhus Teater og gik selv forrest som rollemodel i den styrende koalition. Når man som øverste chef går forrest og sætter et godt eksempel, bliver det lettere at opmuntre medarbejderne til at tænke i nye baner. Dernæst er det vigtigt ikke at glemme de små sejre. Man skal huske på, at ansatte i teaterverdenen er af en anden støbning end tømrer og murer. Derfor er det måske specielt vigtigt i denne branche at synligøre anerkendelse og belønning af de medarbejdere, som gør forandringen mulig. 3. fase, trin 7-8: Integrer forandringen i virksomhedskulturen. Man skal sørge for, at processen ikke går i stå. Det er nu, man skal sikre forankring af de nye værdier i fremtiden, blandt andet ved at opstramme processen, fx med nye projekter som vores koncept Knap op for Teatret. Dernæst er det vigtigt at fremhæve forbindelsen mellem den nye adfærd og den organisatoriske succes. I Aarhus Teater ser man succesen i forandringen først og fremmest i den blomstrende økonomi. Det er tydeligt, at der trængte til at blive gjort noget drastisk ved organisationsstrukturen. Set udefra virker det som om, Aarhus Teater har gennemgået en succesfuld forandring, både internt, men også eksternt. Side 13 af 19

15 Bilag 3: Ledelsesformer og medarbejdersyn (Charlotte) Kærsgaard og Gordon tager som sideordnede ledere udgangspunkt i et komplementært samarbejde, hvor de med hver deres baggrund og arbejdsopgave rummer de nødvendige ledelsesformer, Lewin taler om. Kærsgaards mere autoritære tilgang ses, da økonomi omhandler kontrol og opgøres i beregninger, hvorfra han udstikker rammer for kunsten. Gordon varetager den kunstneriske del ud fra Kærsgaards styrende rammer, hvor man må antage at han tendere til en mere laissez faire-form for at give plads til kunstnernes kreativitet. Kombinationen af de to er derfor ideel for at løse den økonomiske udfordring og samtidig være konkurrencedygtige i den oplevelse, de sælger. Her kommer dobbeltheden af de to lederes medarbejdersyn også frem, fra Douglas McGregors. I det kunstneriske miljø antager man, at folk lever og ånder i deres arbejde, og y-synet er derfor nødvendigt for, at kunsten kan få plads. Gordon antages især i sit arbejdsområde at have tillid til, at medarbejderne gerne vil arbejde. Dette y-syn anerkender Kærsgaard også ved at lægge et overordnet budget for virksomheden, hvorefter hver afdelingsleder får lov til at forvalte sin afdelings økonomi. Kærsgaard har dog også en tydelig x-tankegang, idet han udstikker rammer og regler for, hvad der må og skal gøres Instruktører og scenografer ved nøjagtigt, hvad de har at gøre godt med. Hvis de kommer og beder om flere penge, så er svaret nej. Jeg brugte de første måneder af min ansættelse på at sige nej, for det var nødvendigt. Citat af Henning Kærsgaard, Artikel 5 Side 14 af 19

16 Bilag 4: Målgruppeanalyse (Maria) Analysen er udarbejdet ved at se på flere demografiske forhold, som karakteriserer målgruppen. Vi har valgt at rette kommunikationsstrategien mod de unge under 25 år og studerende, som ikke umiddelbart ser teatret som en underholdningsmulighed. Vi ønsker at få skabt en diskurs blandt de unge, som på længere sigt vil føre til en holdningsændring. Geografi: Vi vil først og fremmest nå ud til de unge i Aarhus og omegn. Der befinder sig studerende i Aarhus, 17 og de kommer fra hele landet og derfor er det ikke alle som er bekendte med Aarhus Teater. Demografi: Gruppen unge under 25 år giver sig selv. Hvorimod gruppen af studerende kan spænde bredere aldersmæssigt. Gruppen har ofte en beskeden indkomst. De studerende får penge gennem SU og muligvis et studiejob. Unge generelt kan både være underlagt deres forældres økonomi, have et fritidsjob, et fuldtidsjob eller være på offentlig forsørgelse. Derfor betyder økonomi meget. Psykografi: De to grupper har meget tilfælles bl.a. i forhold til livsstil, økonomi, værdier og ikke mindst vaner. Mange lever en travl hverdag med studie, job, fritidsinteresser og venner. En anden karakteristika for denne gruppe er, at de har en uformel holdning og måske ikke kan relatere til den formelle stemning, der er i teatret. Noget af det helt særlige ved denne gruppe er, at de lever en stor del af deres liv online. Facebook, Instagram, osv. bliver tjekket flere gange dagligt. Det er her, de unge kommunikerer, deler oplevelser, liker, danner mening og meget mere. De søger efter identifikation og steder, hvor de bliver inddraget. 17 Side 15 af 19

17 KOM E13 - Studiegruppe 7 Bilag 5: Side 16 af 19

18 Bilag 6: Side 17 af 19

19 Bilag 7: Intern kommunikation ved Knap op for teatret (Michael) Trin 1: De unge er fremtidens publikum, så det er nødvendigt for teatrets fremtidige overlevelse at fange de unges interesse. Forandringen er en investering i fremtiden. Trin 2: Kommunikationsafdelingen skal sætte en halv mand af, og der skal ansættes en praktikant, specifikt til det nye koncept. Henning Kærsgaard skal afsætte penge til investeringen i konceptet. Herefter skal afdelingslederen udarbejde et budget i samarbejde med koalitionen. Trin 3: Udviklet af kommunikationsbureauet Gruppe7. Trin 4: Der afholdes et arrangement, hvor medarbejderne får besked om ændringen, og hvad den kommer til at betyde. Derudover skal det fremgå på intranettet, og en mail skal sendes med plakater, outline af konceptet og referat fra aftenen. Så kan familierne også følge med. Trin 5: Kommunikationsafdelingen skal bruge tiden anderledes og gøre Facebook-opdateringerne korte, præcise og brugerinddragende. Café Hack skal underrettes om øget aktivitet og gratis øl. Trin 6: Aarhus Teatret vil registrere alle bedømmelserne, og hver gang 500 har bedømt en forestilling sponsoreres et personalearrangement. De gode resultater og udviklingen skal kunne følges på intranettet. Trin 7: Praktikanten skal muligvis ansættes som studentermedhjælper til at vedligeholde konceptets promovering og holde konceptet opdateret. Trin 8: Der skal løbende evalueres per spørgeskema blandt medarbejderne om, hvordan konceptet opleves, eventuelle udfordringer løses og forslag til ændringer. Side 18 af 19

20 Bilag 8: Overvejelser om tidshorisont, omkostninger og nye arbejdsopgaver eksternt og internt (Charlotte) Kommunikationsstrategien skal være et nyt vedvarende koncept, der særligt henvender sig til at de unge i Aarhus. Det første år vil vi især være tydelige i den eksterne kommunikation omkring konceptet, men vi forventer at se en effekt af vores promotion i udgangen af Herefter vi vil have Knap op for Teatret som et fast koncept, de unge i byen har i deres bevidsthed. Vores tovejskommunikationsdel af strategien er forholdsvis billig, fordi den foregår primært gennem Facebook, hvor betalingen for brugernes promotion som opinionsleder kun er en øl. Dog vil plakaterne, som leder de unge til Aarhus Teaters Facebookside, koste penge, og det samme vil annoncerne på Facebook. Internt vil konceptet blive en mindre investering. Den eneste ekstra personaleomkostning vil være den nye praktikant, og så vil der være omlægninger i kommunikationsafdelingens ressourcer. Henning Kærsgaard har et nyt område at holde i økonomisk snor. Derudover skal samarbejdet med Café Hack udvides med en øl-aftale. Her skal Aarhus Teaters kommunikationsafdeling lave en sponsoraftale med Aarhus Bryghus. Side 19 af 19

Organisationsteori og Kommunikation WS2. Aarhus Teater En moderne selvejende institution. Kommunikation strategi til unge, der ikke er ens

Organisationsteori og Kommunikation WS2. Aarhus Teater En moderne selvejende institution. Kommunikation strategi til unge, der ikke er ens Aarhus Teater En moderne selvejende institution. Kommunikation strategi til unge, der ikke er ens Gitte Velling, dmjx, 1. sem E13, solo Side 1 af 6 Indledning Aarhus Teater startede i 1900. Teateret udviklet

Læs mere

Århus Teater til de unge

Århus Teater til de unge Århus Teater til de unge Tæppet løftes for en ny strategi Peter Møller, Emil Brix, Frederik Fisker, Ida Eigenbroth, Anne Krarup og Laura Kroer 23.995 anslag Indhold Indledning (Laura)... 3 Organisation...

Læs mere

Aarhus Teater. TeaterTorsdag Ses på scenekanten. Gruppe 4. Thea Adler, Frederik Schmidt, Louise Berg Rasmussen

Aarhus Teater. TeaterTorsdag Ses på scenekanten. Gruppe 4. Thea Adler, Frederik Schmidt, Louise Berg Rasmussen TeaterTorsdag Ses på scenekanten Aarhus Teater Gruppe 4 Thea Adler, Frederik Schmidt, Louise Berg Rasmussen Nina Dahl, Trine Lyngsø & Line Falk Rasmussen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING (NINA) 3 2. ORGANISATIONSTEORI

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

SWOT analyse Louise SWOT analysen belyser Aarhus Teaters nuværende interne og eksterne situation, og vil være grundlaget for denne rapport.

SWOT analyse Louise SWOT analysen belyser Aarhus Teaters nuværende interne og eksterne situation, og vil være grundlaget for denne rapport. Indledning Når man skal fastlægge en kommunikationsstrategi for en virksomhed, er det vigtigt at kende virksomheden og organisationen. I denne rapport indgår metoder fra fagene organisationste- ori og

Læs mere

OneEyeAlien Kampagne

OneEyeAlien Kampagne OneEyeAlien Kampagne Vi har valgt at gå i dybden med tøjprodukter. Situationsanalyse - Problemer med produktionen. Det kræver en del arbejde at få vare bestilt fra Kina. Man skal have nogle gode kontakter

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

at:meet Gruppe 6 Anslag: 23.965 AFSLUTTENDE WORKSHOP ORGANISATIONSTEORI OG KOMMUNIKATION 1

at:meet Gruppe 6 Anslag: 23.965 AFSLUTTENDE WORKSHOP ORGANISATIONSTEORI OG KOMMUNIKATION 1 at:meet Gruppe 6 Anne-Kirsten Norlyk Afsnit: 4.0-4.2, 6.0, 6.1 Malene Løvig Nielsen Afsnit: 5.0-5.3, 8.3.1 Mark Macmillan Kay Afsnit: 2.0-2.1, 7.0, 8.1 Michelle H.K. Nielsen Afsnit: 3.0-3.1, 8.3.2 Nikoline

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Formidlingsartikel 1/5

Formidlingsartikel 1/5 Formidlingsartikel I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for publikation samt genre og sproglige virkemidler. Målgruppe Receptionsanalyse af Pocket

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis

Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Værdibaseret ledelse og samarbejde OUH s nye personalepolitik er værdibaseret få en kort introduktion til værdibaseret arbejde i praksis Indledning Side Indhold:

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Social medie strategi

Social medie strategi Social medie strategi Jeg har taget udgangspunkt i at promovere min blog inde på min hjemmeside og skal derfor finde ud af hvilke sociale medier jeg vil befinde mig på, for at reklamere min blog bedst

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

10 trin til en succesfuld Facebook side

10 trin til en succesfuld Facebook side 10 trin til en succesfuld Facebook side Allerførst vil jeg gerne fortælle dig, hvor fedt jeg synes, det er, at du har downloadet denne E-bog. Det lyder måske lidt selvhøjtideligt, men jeg elsker at dele

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger.

En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger. Ledelse Lederens opgaver En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger. Opgaverne kan lidt skarpt opdeles i følgende hovedarbejdsområder:

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Modstillinger i organisations og ledelsesteori

Modstillinger i organisations og ledelsesteori Modstillinger i organisations og ledelsesteori At sammenfatte og kategorisere en række citerede teorier eller teorielementer i form af en række teoretiske modstillinger. At kritisk kunne reflektere over

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

FACEBOOK SIDE. Udeboende studerende på SU. Mathias Larsen & Carina Hansen

FACEBOOK SIDE. Udeboende studerende på SU. Mathias Larsen & Carina Hansen FACEBOOK SIDE Udeboende studerende på SU Mathias Larsen & Carina Hansen Indhold Indledning:... 2 Brainstorm:... 2 Emnevalg:... 2 De seks faser:... 2 Problemanalyse:... 2 K strategi:... 3 Idéudvikling:...

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Ledelse og relationer

Ledelse og relationer Ledelse og relationer 4 K A P I T E L 1. Relationer i organisationer Ledelse og relationer 3. Ledelse og organisationskultur Vores kultur er speciel... Vi har vores fælles værdier, erfaringer og... Kommunikative

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

! Hvorfor projektledelse? ! Hvad er ledelse? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesholdninger. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Skelne mellem 2 begreber:

! Hvorfor projektledelse? ! Hvad er ledelse? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesholdninger. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Skelne mellem 2 begreber: Indhold Projektledelse! Hvorfor projektledelse?! Hvad er ledelse?! Ledelsesopgaver! Ledelsesholdninger! Ledelsesformer! Ledelsesroller 1 2 Projektledelse - citater Vi vil ikke have nogen projekt til at

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin.

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. 1 Indledning. Vi har valgt at lave reklame for turistlivet på Lolland, fordi at vi ikke har så mange turister hernede, som vi

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034 Opgave 3: Kultur- og/eller samfundsfaglig formidling. Distortion Kampagne: Projektet kan omhandle oplysning og/eller promovering af kultur- eller Samfundsvidenskabelige forhold, i bred forstand. Der kan

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

Guide til LinkedIn. Dos and Don ts på LinkedIn. Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier:

Guide til LinkedIn. Dos and Don ts på LinkedIn. Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier: Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier: Guide til LinkedIn Dos and Don ts på LinkedIn Skrevet af: Line Poulsen, Konsulent i DI Handel Harald Tokerød, Strategisk Digital Rådgiver

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere