Social vejviser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social vejviser 2015-2017"

Transkript

1 Social vejviser Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje... 8 Genbrugsbutikker Besøgstjenester Misbrugere og pårørende Integration Børn, unge og pårørende Sociale Væresteder Netværks- og selvhjælpsgrupper Ældre Seniorcentre Oplysning og rådgivning PC Hjælp Relevante råd i Gladsaxe Kommune Links Foreninger alfabetisk

2 Indledning Dette hæfte er en oversigt over frivillige sociale foreninger, netværks- og selvhjælpsgrupper samt åbne rådgivninger både frivillige og udvalgte kommunale rådgivninger i Gladsaxe. Oversigten giver et overblik over de mange forskellige tilbud og muligheder, der er i Gladsaxe, hvad enten man har lyst til at finde det rette sted at lave frivilligt arbejde, eller man har brug for rådgivning eller hjælp. Oversigten indeholder ikke oversigt over frivillige foreninger inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet samt alle ældreklubber og tilbud målrettet ældre. De oplysninger kan du finde på Gladsaxe Kommunes Frivilligportal: Oversigten er udarbejdet af De Frivilliges Hus. Hvis du vil vide mere om frivilligt socialt arbejde eller de frivillige sociale foreninger i Gladsaxe, kan du besøge os i De Frivilliges Hus i Bagsværd eller finde os på gladsaxe.dk/defrihus eller facebook.com/defrivilligeshus Med venlig hilsen De Frivillige Hus De Frivilliges Hus Center for frivilligt socialt arbejde De Frivilliges Hus er Gladsaxe Kommunes center for frivilligt socialt arbejde. De Frivilliges Hus understøtter og fremmer frivillighed i Gladsaxe Kommune med fokus på det frivillige sociale område. De Frivilliges Hus: Styrker og understøtter frivillige sociale foreninger i Gladsaxe Kommune gennem rådgivning og konsulentbistand om foreningsdrift og udvikling, f.eks. gennem hjælp til rekruttering af frivillige og deltagere, sparring om udvikling af nye aktiviteter, viden om regler og lovgivning, input til bestyrelsesarbejdet og fundraising. Hjælper nye foreninger og initiativer i gang gennem sparring og rådgivning om f.eks. vedtægter og stiftende generalforsamling, økonomi, lokalemuligheder, samarbejdspartnere og kommunikationsmuligheder. 2

3 Støtter foreninger, selvhjælps- og netværksgrupper med aktiviteter i De Frivilliges Hus gennem blandt andet gratis lokalelån og sparring og vejledning fra personale og andre frivillige. Støtter kommunale arbejdspladser med udviklingen af frivillige tilbud og aktiviteter, f.eks. gennem sparring om organisering af frivillige, rekruttering af frivillige og regler og lovgivning på området. Formidler viden til Gladsaxes borgere om lokale frivillige aktiviteter og tilbud eller andre gratis muligheder for rådgivning og hjælp Hjælper borgere med at finde et relevant frivilligt engagement gennem rådgivning og personlig samtale Synliggør og formidler mulighederne i den frivillige verden gennem f.eks. en social vejviser, lokale events, oplæg for samarbejdspartnere og borgere og gennem sociale medier. Vedligeholder og udbygger et bredt samarbejdsnetværk af lokale sociale foreninger, kommunale institutioner og relevante fagpersoner, der giver viden, dialog og samarbejdsrelationer til gavn for eksisterende og nye aktiviteter. Læs mere om aktiviteter og tilbud på 3

4 Patient- og handicapforeninger Alzheimerforeningen lokalforening Københavns omegn Kontakt: Lokalformand Anne Arndal Telefon: Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme. Telefonrådgivningen Demenslinien Alle henvendelser behandles anonymt. Aktiviteter: Lokalforeningen afholder caféaften Café Palmehaven den første onsdag i hver måned kl. 18:30 20:30, undtagen juli måned. Tilbuddet henvender sig til mennesker med demens og deres pårørende. Det foregår på Herlevgård. Bedre Psykiatri landsforeningen for pårørende: lokalafdelingen Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø Kontakt: Johannes Fredborg Telefon: Aktiviteter: Netværks/samtalegrupper for pårørende til psykisk syge, rådgivning, bisidderfunktion, informations- og oplysningsarrangementer. Lokal samtalegruppe / netværksgruppe for pårørende til psykisk syge, pårørende til voksne med ADHD, forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder. For flere oplysninger se i afsnittet netværks og selvhjælpsgrupper. Dansk Fibromyalgiforening i Gladsaxe Kontakt: Birgit Christensen Telefon: Aktiviteter: Faglige og sociale arrangementer for fibromyalgi patienter. Danmarks lungeforenings lokal afdeling Kontakt: Formand Anette Garsdal Telefon:

5 Aktiviteter: Aktiviteter for lunge patienter og deres pårørende, forebyggelse, rygestop, undervisning / kurser, kondition og åndedræt, socialt samvær, foredrag, lungefunktions måling. Dansk Handicap Forbund i Gladsaxe Kontakt: Lone B. Andersen Telefon: / (kl ) Aktiviteter: Socialt samvær, socialpolitiske møder, udflugter og oplysning. Dansk Parkinsonforening i Gladsaxe Kontakt: Bent Larsen Telefon: Kontakt: Lars Færch Knudsen Telefon: Kontakt: Just Pedersen Telefon: Aktiviteter: Socialt samvær og erfaringsudveksling, foredrag, udflugter, varmtvandsgymnastik, cafe, teaterture, sangkor, petanque, tale og stemmetræning, linedans, praktisk hjælp. DH Gladsaxe Danske Handicaporganisationer Kontakt: Jenny Rodt Telefon: Aktiviteter: Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for 32 handicaporganisationer. DH Gladsaxe er lokalafdeling i kommunen. DH er repræsenteret i kommunens Handicapråd. Diabetesforeningen Kontakt: Martin Loesch Telefon: (aften) / Aktiviteter: Information, rådgivning og foredrag. Sparring med kommunen om diabetes. 5

6 Gigtforeningen Hovedstad Nord Kreds Kontakt: Formand Vivi Nobel Telefon: Kontakt: Kasserer Lene Jelstrup Telefon: Aktiviteter: Dækker Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Rudersdal. Hjernesagen Gladsaxe Lokalforening Kontakt: Aase Rasmussen Telefon: Aktiviteter: Undervisning v/ talepædagog og afspændingspædagog, socialt samvær, fællessang, spisning og studiekreds. Hjerteforeningen lokalkomité Gladsaxe Kontakt: Sven-Arne Røpke Telefon: Aktiviteter: Foredrag, nytårsmarch, blodtryksmålinger, hjertesti og guidede gåture tirsdag og onsdag. Åben for alle, hunde velkomne. Hjertecafémøder: uformelt mødested, hvor borgere med kredsløbssygdomme, deres pårørende, venner og bekendte kan komme og få en snak om sygdomsforløbet, få råd og vejledning, ideer til et bedre liv. Høreforeningen Gladsaxe lokalforening Kontakt: Formand John Agerholm Telefon: Aktiviteter: Foredrag, aktivitetsmøder og kontakt til andre relevante foreninger samt kommunale partnere. Kræftens Bekæmpelse Gladsaxe lokalforening Kontakt: Peter Skou Telefon:

7 Aktiviteter: Landsindsamlingen i Gladsaxe Kommune, oplysning bl.a. gennem arrangementer om sund kost, livsstil og forebyggelse m.m. Deltagelse på Gladsaxedagen samt løbende aktiviteter under foreningens formål. Mødested for kræftramte, for flere oplysninger se i afsnittet netværks og selvhjælpsgrupper. Landsforeningen Autisme, Lokalforeningen for Storkøbenhavn Kontakt: Kredsformand Guri Spiegelhauer Telefon: (kl.19-21) Aktiviteter: Medlemsmøder, foredragsaftener, opstart af netværksgrupper og kurser. LEV Gladsaxe Kontakt: Peter Roepstorff Telefon: Aktiviteter: Individuel oplysning til forældre og pårørende til mennesker med udviklingshæmning, samt arrangementer af oplysende karakter. Deltagelse i det lokal- og kommunalpolitiske arbejde, kontakt til politikere og pårørenderåd i bo- og dagtilbud. Best buddies: venskaber mellem udviklingshæmmede og ikke udviklingshæmmede. Scleroseforeningen Kontakt: Jeppe Bülow-Lehnsby Aktiviteter: Lokalafdelingerne i scleroseforeningen er aktive inden for tre hovedarbejdsområder: information og events, netværk samt politik. Kontakt for yderligere information. SIND, Gladsaxe lokalforening Kontakt: Svend Balle Telefon: Aktiviteter: Miniferier, temaaftener og offentlig debat om psykisk sygdom, behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien set ud fra en recovery vinkel, dvs. set fra en vinkel, der viser at man kan komme sig af psykisk sygdom. 7

8 Humanitære foreninger og menighedspleje Amnesty International - Gladsaxe støttegruppe Kontakt: Per Bræmer Telefon: Aktiviteter: Brevskrivning, indsamling, udstillingsaktiviteter og udbredelse af kendskab til Amnesty International. Buddinge Kirkes Menighedspleje Kontakt: Sognepræst Peter Friis Olesen, Buddingevej 293, 2860 Søborg Telefon: Tir. kl , ons. kl , tor. kl og fre Aktiviteter: Besøgstjeneste og økonomisk hjælp til folk i sognet. Harald Sogns Menighedspleje Kontakt: Sognemedhjælper Bitten Petersen, Haraldskirken, Høje Gladsaxe Torv 3, 2860 Søborg Telefon: / Aktiviteter: Julehjælp til økonomisk trængende, aktion børnehjælp, hvor der strikkes og hygges, stavgangerne mødes og går tur. Røde Kors - Gladsaxe afdeling Kontakt: Katja Østergaard Telefon: Aktiviteter: Nørklere, samaritter, førstehjælpskurser, cykeltræning og besøgstjeneste. Se kontaktoplysninger til besøgstjenesten i afsnittet Besøgstjenester. Røde Kors, Nørklerne Kontakt: Birthe Nielsen Telefon:

9 Aktiviteter: Nørklerne holder møde to gange om måneden og producerer tøj til ulandshjælp. Røde Kors, Samaritter Kontakt: Ejnar Pedersen Telefon: Aktiviteter: Samaritterne er en gruppe uddannede frivillige, der mødes onsdage i lige uger fra kl. 19:00 til ca. 21:30. Samaritterne giver førstehjælp ved sportsstævner, festivaler, strandvagter, koncerter, motorsport, cykelløb og mange andre arrangementer. Samvirkende Menighedsplejer Kontakt: Koordinator for aflastningstjenesten Nina Baun, Valby Tingsted 7, 2500 Valby Telefon: / Aktiviteter: Aflastning i hjemmet for pårørende til demensramte, alvorligt syge og døende. Candlelight dinner, erindringsgrupper på plejecentre, samtale, støtte- og sorggrupper for pårørende til demensramte og yngre med en demenssygdom. Busture for demensramtes efterladte. Ugentligt mødested for pårørende og demensramte. Rådgivningsarrangementer hos familier, der har en demenssyg. Søborgmagle Kirkes Menighedspleje Kontakt: Lene Andersen, Søborgmagle Kirkes Menighedspleje, Grønnemose Alle 77, 2860 Søborg Telefon: / Aktiviteter: Mange aktiviteter for børn og unge. For ældre: mandagssamvær, tirsdagstræf med spisning, foredrag, litteraturkreds. Seniorklub for herrer og strikkeklub. Ture for aktive ældre. Forum for høreapparatsbrugere. Dansk Folkehjælp- Gladsaxe afdeling Kontakt: Kai Andersen Telefon: Landsforeningen: Aktiviteter: Dansk Folkehjælp er en landsdækkende hjælpeorganisation, der yder akut hjælp og langsigtet bistand i Danmark og udlandet. 9

10 Genbrugsbutikker Blå Kors Genbrug Kontakt: Yvonne Skovgaard Holm, Blå Kors Genbrug, Søborg Hovedgade 26, 2870 Dyssegård Telefon: / Aktiviteter: Sælger tøj, fodtøj og nips. Butikken er åben mandag-fredag kl Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsforretning Kontakt: Karen Margrethe Lindegaard, Søborg Hovedgade 189, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: At hjælpe fattige i Afrika og andre ulande. Salg af tøj og bøger. Folkekirkens Nødhjælps Møbelgenbrugsbutik Kontakt: Birte Feldstedt, Søborg Hovedgade 177, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Salg af donerede møbler, billeder, køkkenting, nips m.m. Genbrug Danmission Stengård Kontakt: Vibeke Nielsen, Gammelmosevej 326, 2880 Bagsværd Telefon: Aktiviteter: Salg af aflagt tøj, møbler og gamle ting. Pengene går til at hjælpe mennesker i Afrika, Asien og Mellemøsten gennem Danmissions projekter. Derudover sociale og kulturelle arrangementer. Lions Club Gladsaxe Genbrugsbutik Kontakt: Lions Genbrugsbutik, Søborg Torv 7 9, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Genbrugsforretning, hvor indtjeningen går til humanitære formål. Rumæniensprojektet af 1992 / Børneshoppen Kontakt: Anne Heibroch, Børneshoppen, Søborg Hovedgade 62B, 2860 Søborg Telefon:

11 Aktiviteter: Børneshoppen er en genbrugsbutik med salg af tøj og legetøj og andre brugsting til børn 0-16 år. Besøgstjenester Røde Kors, Besøgsvenner Kontakt: Marianne Wiinberg Jensen Telefon: Aktiviteter: Besøg og omsorg hos ældre i eget hjem. To gange årligt mødes alle besøgsvennerne til kaffe, kage og socialt samvær. Ældresagens Besøgsvenner i Gladsaxe Kontakt: Jette Holte Telefon: Alternativ kontakt: Birgit Fischer, ) Aktiviteter: Besøg hos ældre borgere i Gladsaxe Kommune. Buddinge Kirkes besøgstjeneste Kontakt: Sognepræst Peter Friis Olesen. Telefon: Aktiviteter: Buddinge Kirkes Menighedspleje tilbyder besøgsvenner. Frivillige besøgsvenner kommer på regelmæssige besøg efter aftale. Frivillige Motionsvenner Kontakt: Lis Greisholm Christiansen Telefon: Aktiviteter: At tilbyde motion til ældre borgere i Gladsaxe, som ikke kan følge et normalt motionstilbud. De frivillige motionsvenner mødes i De frivilliges hus i Bagsværd sidste torsdag i måneden kl Misbrugere og pårørende Anonyme Alkoholikere (AA) Kontakt: Anonyme Alkoholikere 11

12 AA vagt-telefon: Aktiviteter: Møder i fællesskab om alkoholproblemer. Lokale grupper i Søborg, Høje Gladsaxe og Bagsværd. Ring til vagttelefonen for nærmere oplysninger. Det Udgående Team i Region Hovedstaden Kontakt: Connie Mørck, Det udgående Team, Hovedvejen , 1., 2600 Glostrup, man-fre. kl Telefon: Frivillig-tlf.: Aktiviteter: Rådgivning, vejledning om alkoholmisbrug, støtte til pårørende og fællesspisning. Vi tilbyder at introducere det behandlingssted, du foretrækker. Vi kan møde op på hospitalet og gå på hjemmebesøg. Gladsaxe Lænken Kontakt: Gladsaxe Lænken, Østmarken 4 B, 1. sal, 2860 Søborg, man. og tors. kl Telefon: Kasserer: Aktiviteter: Støtte og samvær med folk, der ønsker en tilværelse uden alkohol. Udflugter, kulturelle arrangementer, tema-aftener, bankospil, fællesspisning, foredrag, socialt samvær, selvhjælpsgrupper og netværk. SMART Recovery Kontakt: Selvhjælpskoordinator, Bente Sæderup Telefon: Aktiviteter: Selvhjælpsgruppe for mennesker med afhængighedsproblematikker (primært stoffer og alkohol). Ugentlige gratis selvhjælpsmøder, anonymt og frivilligt. Vi mødes hver onsdag: kl.16:30-18:00 på Rustenborgvej 2A, 2880 Kgs. Lyngby. Der vil blive oprettet en lokalgruppe i Gladsaxe i løbet af 2015, ring og hør nærmere. 12

13 Integration Kvindegrupper i Høje Gladsaxe Tirsdagsgruppen: Kontakt: Sadia Telefon: Primært kvinder fra Somalia, men alle er velkomne. Mulighed for syning og hygge. Hver tirsdag mellem 19 og 23. Mødes i Pulsen i Høje Gladsaxe. Onsdag: Kontakt: Jannie Telefon: Blandet gruppe, der mødes til hygge fra 19 til 22. Mødes i Pulsen i Høje Gladsaxe. Torsdag: Kontakt: Emel Telefon: Tyrkiske/kurdiske kvinder mødes på Grønnemose skole hver torsdag fra 19 til 22. Pigegruppe: Kontakt: Jannie Telefon: Piger i alderen år mødes til hyggeligt samvær i Pulsen. Hver torsdag fra 15 til 18. Fredag: Kontakt: Zara Y. Jensen Telefon: Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg. Åbent hver fredag formiddag, for kvinder i alderen 35 til 70 år. Socialt samvær, madlavning, håndarbejde, ture, samtale. Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe Kontakt: Ulla Kleisdorff Telefon: Kontakt: Stine Riis, formand Telefon: Aktiviteter: Netværk for nydanskere, som har brug for hjælp i hverdagen, eller blot vil møde andre. Ugentlig sprogcafé med kaffe og te, lektiehjælp, hjælp til breve fra kommunen og staten. Hjælp til opgaver på studiet, samt diverse sociale og kulturelle aktiviteter. Træffetid: tirsdag kl på Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg, undervisningslokale 2. 13

14 Onsdag kl : lektiehjælp på Hovedbiblioteket, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg, lokale 2 i underetagen. Røde Kors, Integration Kontakt: Susanne Schou Telefon: Aktiviteter: Cykelundervisning til forskellige etniske grupper. Undervisningen foregår hver søndag kl på Gladsaxe Ungsdomsskole, Gladsaxevej 315. Sierra Leone Danish Society Kontakt: Hassan Dyfan Telefon: Aktiviteter: Sport, familieudflugter, debat, uafhængighedsdag og integrationsarrangementer. Somalisk kvindeforening i Gladsaxe Kontakt: Sadia Adan Galool Telefon: / (kl. 18) Aktiviteter: Socialt samvær, motion, weekendture og andre kulturelle arrangementer, lektiehjælp til børnene. Børn, unge og pårørende FBU Forældrelandsforeningen Hovedstaden Midt og Øst Kontakt: Marlene Simoni Telefon: Aktiviteter: samler, støtter og rådgiver forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter "Lov om Social Service, herunder anbringelse uden for hjemmet. Rådgivning, forældrekurser, bisidderordning og medlemsblad. Landsdækkende åben, anonym telefonrådgivning på FBU-LINIEN tlf Foreningen Far til støtte for børn og forældre Kontakt: se online: 14

15 Aktiviteter: Foreningen Far støtter børn og forældre, og yder bl.a. gratis og anonym rådgivning om forældremyndigheds- og samværsområdet, samt om forældresamarbejde med fokus på barnet. Træffetid: Åben, anonym rådgivning i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, onsdag i ulige uger kl.19: Natteravnene Kontakt: Roland Pedersen Telefon: Aktiviteter: Natteravnene planlægger og gennemfører vandringer i lokalmiljøet. Vi går altid i hold på tre, helst mænd og kvinder sammen. Reservebedsteordning Kontakt: Formand Hans Arnbjerg Telefon: Kontakt: Karin Grøntved Telefon: Aktiviteter: Formidling af kontakt mellem reservebedsteforældre og småbørnsforældre med behov for hjælp til børnepasning ved akut sygdom. Ungdommens Røde Kors i Gladsaxe Kontakt: Formand Andreas Herold Telefon: Aktiviteter: Lektiecaféer i Høje Gladsaxe og Værebro. Lektiecafé Høje Gladsaxe: Kontakt: Laura Ryder Tønnesen Telefon: Lektiecafé Værebroparken: Kontakt: Laila Bacher Erhvervsguiderne Kontakt: Center for Socialt Ansvar Telefon: Aktiviteter: frivillige voksne mentorer for unge fra klasse, som gerne vil have en hjælpende hånd til at klare skolen bedre, få mere struktur i tilværelsen og fokus på fremtiden. 15

16 Sociale Væresteder Skur2 Kontakt: leder Kennet Petersen, Høje Gladsaxe 71, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Værested for bl.a. misbrugere og psykisk sårbare mennesker. I skur 2 tilbyder vi en række aktiviteter, der har fokus på at skabe muligheder, så brugerne kan udvikle sig personligt og opnå en højere livskvalitet. Vi har gode lokaler, der muliggør mange forskellige aktiviteter, f.eks. værksted, billard, køkken m.m. Delvist kommunalt tilbud. Åbningstid: mandag til torsdag kl og fredag kl Mødestedet Kontakt: leder Kennet Petersen, Bagsværd Hovedgade 175, 2880 Bagsværd Telefon: Aktivitet: Mødestedet et værested for ensomme og psykisk sårbare mennesker. I Mødestedet tilbyder vi en række aktiviteter og samvær. Aktiviteterne har fokus på at skabe personlig udvikling og højere livskvalitet hos brugerne. Vi har bl.a. et træningsrum, køkken og tilbyder udflugter. Kommunalt tilbud. Åbningstid: mandag kl Tirsdag, onsdag og fredag kl Torsdag kl Netværks- og selvhjælpsgrupper ADHD-gruppen Kontakt: Michael Bay Nielsen Aktiviteter: Netværksgruppe for voksne, der er berørt af ADHD. Mødes jævnligt, ofte med tema eller foredrag. De Frivilliges Korps Kontakt: John René Petersen Telefon: (kl ) Aktiviteter: At hjælpe foreninger til større arrangementer. Kurser og sociale arrangementer for medlemmerne. 16

17 Kreativgruppen Kontakt: Lone B. Andersen Telefon: (kl ) Kontakt: Vivi Larsen Telefon: Kontakt: Lotte Jul Hansen Telefon: Aktiviteter: Kreativ selvhjælpsgruppe. Gruppen mødes og arbejder med forskellige kreative ting, for eksempel maleri, decoupage, tekstiler og 3Dkort. Mødes i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, mandag kl Litteratur, der lindrer Kontakt: Selvhjælpskoordinator, Bente Sæderup Telefon: Aktivitet: Højtlæsning af god litteratur og efterfølgende gensidig snak om, hvordan teksten påvirker os. Læsegruppeleder er Hanne Holck, tidl. bibliotekar. Migræniker-gruppen Kontakt: Anne Bülow-Olsen Telefon: Aktiviteter: Mennesker med migræne mødes og snakker om problemer og glæder i livet som migræniker. De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, ca. hver 6. onsdag kl Mindfulness selvhjælpsgruppe Kontakt: Ragna Heide Telefon: Aktiviteter: En selvhjælpsgruppe, der praktiserer mindfulness -filosofien via meditative øvelser. Mødested for kræftramte Patienter, pårørende og efterladte Kontakt: Kræftens Bekæmpelse Kontakt: De Frivilliges Hus Telefon: Aktiviteter: Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse tilbyder et frirum for alle, der er berørt af kræft. Træffetid: mandag i lige uger kl :45, De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd. Onsdagstræf Kontakt: Lone B. Andersen 17

18 Telefon: (kl ) Kontakt: Vivi Larsen Telefon: Kontakt: Ebba Nielsen Telefon: Aktiviteter: Gruppe for førtidspensionister. Socialt samvær og netværk med ligestillede. Mødes i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, onsdag i ulige uger kl Pigegruppen Kontakt: Bo Brodersen, Familie og ungecenteret Telefon: Kontakt: Rasmus Nørgaard, Pædagogisk-psykologisk rådgivning Telefon: Aktiviteter: Netværksgruppe for stille, ensomme piger i alderen år. Mødes en gang om ugen i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd. Ledet af voksne frivillige. Kommunalt tilbud. Samtalegruppe for pårørende til psykisk syge Kontakt: BEDRE PSYKIATRI v/johannes Fredborg Telefon: Aktiviteter: Gruppeforløb af ca. et års varighed. Det kan være en stor psykisk belastning at være pårørende. De pårørende er udsat for både krise, sorg og stress. I samtalegruppen er der mulighed for at træffe andre i samme situation. Slank på en hyggelig måde Kontakt: Birthe Enemark Telefon: Kontakt: Hanne D. Sørensen Telefon: Aktiviteter: Gymnastik, gåture, sund kost, aktiviteter ud af huset. Mødes i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, onsdag i lige uger kl Sorggruppe Kontakt: Psykoterapeut/psykiatrisk sygeplejerske Hans Henrik Andresen Telefon: (man. kl ) Aktiviteter: Har du mistet en nær person? Været igennem en svær skilsmisse eller en anden voldsom oplevelse, og har svært ved at komme videre? 18

19 Gruppen mødes en gang om ugen under ledelse af to psykoterapeuter. Møderne foregår i Forebyggelsescenteret, Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg. Tilbuddet er kommunalt. Ældre Seniorcentre Frivilligt arbejde på ældre området i Gladsaxe Kommune Kontakt: Ea Lykke Elsborg Telefon: Aktiviteter: Telefonkæden, der giver borgerne et tryghedsopkald hver morgen, bytursvenner og gåtursvenner, frivillige ledsagere til byture og spadsereture m.m. Senior fitnesshjælpere og mandegruppe. Seniorcentret Bakkegården Kontakt: Hanne Rügge, Seniorcentret Bakkegården, Taxvej 18, 2880 Bagsværd Telefon: Aktiviteter: Aktivitetsrum, aktiviteter på tværs og banko hver torsdag. Seniorcentret Egegården Kontakt: Betina Kruse, Seniorcentret Egegården, Klausdalsbrovej 213, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Aktiviteter i caféen og i afdelingerne med beboerne: banko, sang, spil m.m. Gåture med beboere i området og køre beboere til aktiviteter. Ledsagelse af beboere til f.eks. hospital, hjælpe ved arrangementer, være besøgsven for beboere og hjælp til at benytte computer, f.eks. mail, skype, musik eller spil. Seniorcentret Møllegården Kontakt: Betina Kruse, Seniorcentret Møllegården, Bagsværd Møllevej 9, 2800 Kgs. Lyngby Telefon: Aktiviteter: Aktiviteter i Møllestuen og i afdelingerne med beboerne: banko, sang, spil m.m. Gå ture med beboere i området og køre beboere til aktiviteter. Ledsagelse af beboere til f.eks. hospital, hjælpe ved arrangementer, være besøgsven for beboere og hjælp til musik og spil. 19

20 Seniorcentret Rosenlund Kontakt: Camilla Norby Larsen, Seniorcentret Rosenlund, Mørkhøjvej 336, 2730 Herlev Telefon: / Aktiviteter: Banko, underholdning, gåture, biograf, dans og musik. Seniorklubberne i Høje Gladsaxe Kontakt: Formand for husrådet Ulla Reitz, Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Brugerstyrede tilbud og aktiviteter for kommunens ældre, seniorer, pensionister, efterlønnere og selvpensionerede. Handicapegnede forhold. For at bruge huset, skal du være del af en klub eller deltage i en aktivitet, som en af klubberne tilbyder. Træningscenter Gladsaxe Træningscenter Gladsaxe, Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg Kontakt: Bente Melgård Clausen Telefon: / Kontakt: Marelis Petersen Telefon: / Aktiviteter: Banko, underholdning, gåture, biograf, dans, musik, køreture og fitness-hjælpere. Ældre Sagen Gladsaxe Kontakt: formand Lise Vork, Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg, kontortid: 13:00-15:00 Telefon: Aktiviteter: Medlemsmøder med foredrag, gåtursgrupper, cykelgrupper, motionshold, museums- og virksomhedsbesøg, ture til ind- og udland, konversationshold i engelsk, tysk, fransk og spansk, PC-Café, håndarbejdskreds, litteraturkreds, studiekreds om slægtsforskning, syng-med-grupper, bridge, whist, billard, petanque og skak, teaterbesøg. Candlelight dinners for demensramte og ægtefæller. Handyman-ordning og 2 social-humanitære tjenester (også for ikke medlemmer): ledsagertjenesten og besøgsvennerne. Oplysning og rådgivning Advokatvagten Kontakt: Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg 20

21 https://gladbib.dk/web/arena1/andre-tilbud Aktiviteter: I din lokale advokatvagt, kan du - helt anonymt modtage en hurtig juridisk vurdering af din situation. Advokatvagten kan dog ikke føre din sag, og du kan ikke ringe men skal møde op personligt. Akuttilbuddet Kontakt: Nybrogård, Nybrovej 321, 2800 Kgs. Lyngby Telefon: Aktiviteter: Telefonrådgivning for borgere i akut psykisk krise, pårørende og samarbejdspartnere. Tilbuddet er kommunalt. Beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Kontakt: Beboerrådgiver Jannie Møgelgaard, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2860 Søborg, mandag kl , onsdag kl og fredag kl Telefon: Aktiviteter: Rådgivningen fungerer som et socialt kontaktsted for beboerne i Høje Gladsaxe, og laver netværksskabende projekter og aktiviteter. Diabetesrådgivning Kontakt: Forebyggelsescenteret, Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg Telefon: / Aktiviteter: Diabetesskole for personer med type 2 diabetes og deres pårørende, hvor man bl.a. kan lære om type 2 diabetes, og om hvordan livet med sygdommen kan håndteres. Henvisning via egen læge. Temaaftener om diabetes 1 og 2. Tilbuddet er kommunalt. Familie- og ungecenteret Kontakt: Familie- og Ungecentret, Ilbjerg Allé 38b, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Gladsaxe kommunes tilbud til børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Åben anonym rådgivning henvender sig til familier med børn og unge under 18 år. Træffetid: Ring på mandag til fredag kl Tilbuddet er kommunalt. 21

Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017

Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 3. oktober 2012 Svend Bayer Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Høringsperioden

Læs mere

Underrubrik eller dato. gladsaxe.dk. Frivillig it-hjælp for seniorer

Underrubrik eller dato. gladsaxe.dk. Frivillig it-hjælp for seniorer Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Frivillig it-hjælp for seniorer Gladsaxe Kommune har tilknyttet en gruppe frivillige it-hjælpere blandt kommunens seniorer, der tilbyder frivillig it-hjælp for seniorer

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak)

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Fløng Ældreklub Formand: Børge Anker. Tlf.: 46 56 29 56 E-mail: b.anker@webspeed.dk

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

It-kurser Forår 2015. gladsaxe.dk/bibliotek

It-kurser Forår 2015. gladsaxe.dk/bibliotek It-kurser Forår 2015 gladsaxe.dk/bibliotek 1 It-kurser på Gladsaxe Bibliotekerne Det er gratis at deltage i bibliotekets kurser, men du skal tilmelde dig. Tilmelding til forårets kurser starter torsdag

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Aktivitetsfolder Teglværksparken 2014/15

Aktivitetsfolder Teglværksparken 2014/15 Center for Sundhed og Omsorg Slagelse Kommune Åbningstider: Mandag-torsdag 9-15.30 Fredag 9-14 Lørdag-søndag 11-16 Juni og Juli ændrede åbningstider Aktivitetsfolder Teglværksparken 2014/15 Teglværksparken

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Aktivitetsfolder Teglværksparken 2016/17

Aktivitetsfolder Teglværksparken 2016/17 Center for Sundhed og Omsorg Slagelse Kommune Åbningstider: Mandag-torsdag 9-15.30 Fredag 9-14 Lørdag-søndag 11-16 Juni og Juli ændrede åbningstider Centret holder lukket fra 24. december til 2. januar

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE UDBYDER ESBJERG KOMMUNE TITEL Visiteret Dagtilbud SUNDHED & OMSORG Alle tilbuddene skal visiteres, og der foretages altid en individuel vurdering af behov. Midlertidig døgnophold

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se: (distrikt 2 Viborg/Fjends)

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se:  (distrikt 2 Viborg/Fjends) Fjends Karup Program Januar marts 2018 Få mere information om Ældre Sagen se: www.aeldresagen.dk (distrikt 2 Viborg/Fjends) Se også: www.fjendsnet.dk (foreninger Ældresagen) Har du lyst til at modtage

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017 Heinz K & Rold Dolls MUSIK KONCERT Foto: Klaus Rasmussen Gratis musik på Gammel Torv. Koncert for musikelskere med bandet Heinz K & Rold

Læs mere

Aktivitetsplan 2015 / 2016

Aktivitetsplan 2015 / 2016 Aktivitetsplan 2015 / 2016 Kongehavecentret Svendsgade 102 4200 Slagelse Tlf. 58 50 12 20 www.kongehavecentret.dk Mandag-Tirsdag-Onsdag-Torsdag kl. 09: 00-16:00 Fredag kl. 09:00-14:00 Lørdag og søndag

Læs mere

De Frivilliges Hus Aktivitetskalender Efterforår 2006

De Frivilliges Hus Aktivitetskalender Efterforår 2006 gladsaxe.dk BAGSVÆRDVEJ BAGSVÆRD HOVEDGADE TVÆRVEJ BAKKEGÅRDEN HILLERØDMOTORVEJEN HØJGÅRDA ALLÉ TAXVEJ TIL RINGBO VADSTRUPVEJ Det er let at komme til De Frivilliges Hus med offentlige transportmidler Tog

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Ansøgers stamoplysninger.

Ansøgers stamoplysninger. Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Ældre Sagen, Frederiksberg Adresse Howitzvej 1, 1.sal. Postnr. 2000 CVR P.nr P.nr. 1017871052 Formand Finn Madsen Tlf. 6054 3507 Email madsen.finn@hotmail.com

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

KOM OG VÆR MED. Mange aktiviteter for ældre

KOM OG VÆR MED. Mange aktiviteter for ældre KOM OG VÆR MED Mange aktiviteter for ældre DER ER OGSÅ EN AKTIVITET FOR DIG I Randers Kommune har vi både aktiviteter der er målrettet personer, der har brug for særlige hensyn (visiterede aktiviteter),

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice.

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. FIND MERE INFORMATION - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. SUNDHED.DK Sundhed.dk tilbyder en lang række informationer om fx sundhed,

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Aktiviteter på Jyske Ås

Aktiviteter på Jyske Ås Aktiviteter på Jyske Ås Efterår 2017 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 2 Centerrådets aktiviteter/ medlemmer side 3 Centerrådsprogram foraugust side 4 Centerrådsprogram forseptember side

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen og svækker de intellektuelle funktioner. Mennesker med demens har

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6553

Aktiviteter Efterår 2014 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6553 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

BØRSKATALOG Sammen kan vi alt

BØRSKATALOG Sammen kan vi alt Sammen kan vi alt INDHOLD: 2 Lokaler / Materialer 3 Kurser, Foredrag og Undervisning 4 Praktisk hjælp / Frivillige 5 Rådgivning / Markedsføring 6 Aktiviteter Lokaler/Materialer Uudnyttet aktivitetsrum.

Læs mere

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre Side 12 Kontakt Socialhumanitær kontaktperson Seniorvejledning, Bisidder Telefonstjernen Bente Jørgensen Tlf. 64 41 48 70 Besøgsvennetjenesten Gudrun Bennike Tybjerg 40 21 61 75 Gå-med tjenesten Tove Rousing

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter andet halvår 05. August - 18. december 2014 Valdemarshus har åbent dagligt fra 09:00 til 17:00 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information

Læs mere

Ugens faste aktiviteter:

Ugens faste aktiviteter: SS Ugens faste aktiviteter: Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret er et levende og åbent sted, hvor man styrker borgernes sundhed, velvære og trivsel. Aktiviteterne på Valdemarshus

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Februar 2016 Det boligsociale team er kommet på facebook Søg efter: Fællesskab i Vangkvarteret. Husk! Du kan finde mange flere oplysninger omkring ansatte i helhedsplanen,

Læs mere

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde Ældre Sagens frivillige indsats til gensidig glæde Nærvær, tryghed og netværk Ældre Sagens mere end 10.500 frivillige gør dagligt en kæmpe indsats for at skabe indhold og livskvalitet i andre menneskers

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Aktiviteter efteråret 2016

Aktiviteter efteråret 2016 Aktiviteter efteråret 2016 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Aktiviteten Tlf 9931 6850 Cafeen 9931 6853 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Anneberg centret Åbningstider

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Efterår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Aktiviteter Efterår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Anneberg centret Åbningstider

Læs mere

Demenstilbud. i Lemvig Kommune. Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget Lemvig

Demenstilbud. i Lemvig Kommune. Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget Lemvig Demenstilbud i Lemvig Kommune Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget 1 7620 Lemvig 1 Indholdsfortegnelse Symptomer Få en snak med demenskoordinatoren Hjælpemidler til borgere med demens Pårørendegruppe

Læs mere

2014 nyhedsbrev nr. 2.

2014 nyhedsbrev nr. 2. 2014 nyhedsbrev nr. 2. Onsdagklubben Hver onsdag mødes en række senhjerneskaderamte mennesker til socialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. Vi planlægger aktiviteter et halvt

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl Aktiviteter Juni 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Program 1/1-30/6 2015

Program 1/1-30/6 2015 Program 1/1-30/6 2015 Aktivitetscentret SUNDTOPPEN SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Aktivitetscentrets program forår 2015 Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker, og byder på et bredt

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Nordjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Nordjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret Faste oplevelser hver måned Balancetræning hver mandag fra oktober til april kl. 13 14 Der trænes med store bolde og forskellige redskaber,

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Aktiviteter April 2016

Aktiviteter April 2016 Aktiviteter April 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Gladsaxe FrivilligBørs 27/10 2015

Gladsaxe FrivilligBørs 27/10 2015 Side 1 Dette er børskataloget til FrivilligBørsen i Gladsaxe 27. oktober 2015. Her kan I læse om deltagernes ønsker og tilbud. De er delt op i 5 kategorier: Lokaler og materiel..4 Kultur, opleveler og

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Amaliehavens Venner Augustenborg Kontaktperson: Ulla L. Petersen E-mail: bryllupskagen@bbsyd.dk Postnummer: 6440 By: Augustenborg Tlf.

Læs mere