Social vejviser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social vejviser 2015-2017"

Transkript

1 Social vejviser Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje... 8 Genbrugsbutikker Besøgstjenester Misbrugere og pårørende Integration Børn, unge og pårørende Sociale Væresteder Netværks- og selvhjælpsgrupper Ældre Seniorcentre Oplysning og rådgivning PC Hjælp Relevante råd i Gladsaxe Kommune Links Foreninger alfabetisk

2 Indledning Dette hæfte er en oversigt over frivillige sociale foreninger, netværks- og selvhjælpsgrupper samt åbne rådgivninger både frivillige og udvalgte kommunale rådgivninger i Gladsaxe. Oversigten giver et overblik over de mange forskellige tilbud og muligheder, der er i Gladsaxe, hvad enten man har lyst til at finde det rette sted at lave frivilligt arbejde, eller man har brug for rådgivning eller hjælp. Oversigten indeholder ikke oversigt over frivillige foreninger inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet samt alle ældreklubber og tilbud målrettet ældre. De oplysninger kan du finde på Gladsaxe Kommunes Frivilligportal: Oversigten er udarbejdet af De Frivilliges Hus. Hvis du vil vide mere om frivilligt socialt arbejde eller de frivillige sociale foreninger i Gladsaxe, kan du besøge os i De Frivilliges Hus i Bagsværd eller finde os på gladsaxe.dk/defrihus eller facebook.com/defrivilligeshus Med venlig hilsen De Frivillige Hus De Frivilliges Hus Center for frivilligt socialt arbejde De Frivilliges Hus er Gladsaxe Kommunes center for frivilligt socialt arbejde. De Frivilliges Hus understøtter og fremmer frivillighed i Gladsaxe Kommune med fokus på det frivillige sociale område. De Frivilliges Hus: Styrker og understøtter frivillige sociale foreninger i Gladsaxe Kommune gennem rådgivning og konsulentbistand om foreningsdrift og udvikling, f.eks. gennem hjælp til rekruttering af frivillige og deltagere, sparring om udvikling af nye aktiviteter, viden om regler og lovgivning, input til bestyrelsesarbejdet og fundraising. Hjælper nye foreninger og initiativer i gang gennem sparring og rådgivning om f.eks. vedtægter og stiftende generalforsamling, økonomi, lokalemuligheder, samarbejdspartnere og kommunikationsmuligheder. 2

3 Støtter foreninger, selvhjælps- og netværksgrupper med aktiviteter i De Frivilliges Hus gennem blandt andet gratis lokalelån og sparring og vejledning fra personale og andre frivillige. Støtter kommunale arbejdspladser med udviklingen af frivillige tilbud og aktiviteter, f.eks. gennem sparring om organisering af frivillige, rekruttering af frivillige og regler og lovgivning på området. Formidler viden til Gladsaxes borgere om lokale frivillige aktiviteter og tilbud eller andre gratis muligheder for rådgivning og hjælp Hjælper borgere med at finde et relevant frivilligt engagement gennem rådgivning og personlig samtale Synliggør og formidler mulighederne i den frivillige verden gennem f.eks. en social vejviser, lokale events, oplæg for samarbejdspartnere og borgere og gennem sociale medier. Vedligeholder og udbygger et bredt samarbejdsnetværk af lokale sociale foreninger, kommunale institutioner og relevante fagpersoner, der giver viden, dialog og samarbejdsrelationer til gavn for eksisterende og nye aktiviteter. Læs mere om aktiviteter og tilbud på 3

4 Patient- og handicapforeninger Alzheimerforeningen lokalforening Københavns omegn Kontakt: Lokalformand Anne Arndal Telefon: Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme. Telefonrådgivningen Demenslinien Alle henvendelser behandles anonymt. Aktiviteter: Lokalforeningen afholder caféaften Café Palmehaven den første onsdag i hver måned kl. 18:30 20:30, undtagen juli måned. Tilbuddet henvender sig til mennesker med demens og deres pårørende. Det foregår på Herlevgård. Bedre Psykiatri landsforeningen for pårørende: lokalafdelingen Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø Kontakt: Johannes Fredborg Telefon: Aktiviteter: Netværks/samtalegrupper for pårørende til psykisk syge, rådgivning, bisidderfunktion, informations- og oplysningsarrangementer. Lokal samtalegruppe / netværksgruppe for pårørende til psykisk syge, pårørende til voksne med ADHD, forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder. For flere oplysninger se i afsnittet netværks og selvhjælpsgrupper. Dansk Fibromyalgiforening i Gladsaxe Kontakt: Birgit Christensen Telefon: Aktiviteter: Faglige og sociale arrangementer for fibromyalgi patienter. Danmarks lungeforenings lokal afdeling Kontakt: Formand Anette Garsdal Telefon:

5 Aktiviteter: Aktiviteter for lunge patienter og deres pårørende, forebyggelse, rygestop, undervisning / kurser, kondition og åndedræt, socialt samvær, foredrag, lungefunktions måling. Dansk Handicap Forbund i Gladsaxe Kontakt: Lone B. Andersen Telefon: / (kl ) Aktiviteter: Socialt samvær, socialpolitiske møder, udflugter og oplysning. Dansk Parkinsonforening i Gladsaxe Kontakt: Bent Larsen Telefon: Kontakt: Lars Færch Knudsen Telefon: Kontakt: Just Pedersen Telefon: Aktiviteter: Socialt samvær og erfaringsudveksling, foredrag, udflugter, varmtvandsgymnastik, cafe, teaterture, sangkor, petanque, tale og stemmetræning, linedans, praktisk hjælp. DH Gladsaxe Danske Handicaporganisationer Kontakt: Jenny Rodt Telefon: Aktiviteter: Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for 32 handicaporganisationer. DH Gladsaxe er lokalafdeling i kommunen. DH er repræsenteret i kommunens Handicapråd. Diabetesforeningen Kontakt: Martin Loesch Telefon: (aften) / Aktiviteter: Information, rådgivning og foredrag. Sparring med kommunen om diabetes. 5

6 Gigtforeningen Hovedstad Nord Kreds Kontakt: Formand Vivi Nobel Telefon: Kontakt: Kasserer Lene Jelstrup Telefon: Aktiviteter: Dækker Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Rudersdal. Hjernesagen Gladsaxe Lokalforening Kontakt: Aase Rasmussen Telefon: Aktiviteter: Undervisning v/ talepædagog og afspændingspædagog, socialt samvær, fællessang, spisning og studiekreds. Hjerteforeningen lokalkomité Gladsaxe Kontakt: Sven-Arne Røpke Telefon: Aktiviteter: Foredrag, nytårsmarch, blodtryksmålinger, hjertesti og guidede gåture tirsdag og onsdag. Åben for alle, hunde velkomne. Hjertecafémøder: uformelt mødested, hvor borgere med kredsløbssygdomme, deres pårørende, venner og bekendte kan komme og få en snak om sygdomsforløbet, få råd og vejledning, ideer til et bedre liv. Høreforeningen Gladsaxe lokalforening Kontakt: Formand John Agerholm Telefon: Aktiviteter: Foredrag, aktivitetsmøder og kontakt til andre relevante foreninger samt kommunale partnere. Kræftens Bekæmpelse Gladsaxe lokalforening Kontakt: Peter Skou Telefon:

7 Aktiviteter: Landsindsamlingen i Gladsaxe Kommune, oplysning bl.a. gennem arrangementer om sund kost, livsstil og forebyggelse m.m. Deltagelse på Gladsaxedagen samt løbende aktiviteter under foreningens formål. Mødested for kræftramte, for flere oplysninger se i afsnittet netværks og selvhjælpsgrupper. Landsforeningen Autisme, Lokalforeningen for Storkøbenhavn Kontakt: Kredsformand Guri Spiegelhauer Telefon: (kl.19-21) Aktiviteter: Medlemsmøder, foredragsaftener, opstart af netværksgrupper og kurser. LEV Gladsaxe Kontakt: Peter Roepstorff Telefon: Aktiviteter: Individuel oplysning til forældre og pårørende til mennesker med udviklingshæmning, samt arrangementer af oplysende karakter. Deltagelse i det lokal- og kommunalpolitiske arbejde, kontakt til politikere og pårørenderåd i bo- og dagtilbud. Best buddies: venskaber mellem udviklingshæmmede og ikke udviklingshæmmede. Scleroseforeningen Kontakt: Jeppe Bülow-Lehnsby Aktiviteter: Lokalafdelingerne i scleroseforeningen er aktive inden for tre hovedarbejdsområder: information og events, netværk samt politik. Kontakt for yderligere information. SIND, Gladsaxe lokalforening Kontakt: Svend Balle Telefon: Aktiviteter: Miniferier, temaaftener og offentlig debat om psykisk sygdom, behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien set ud fra en recovery vinkel, dvs. set fra en vinkel, der viser at man kan komme sig af psykisk sygdom. 7

8 Humanitære foreninger og menighedspleje Amnesty International - Gladsaxe støttegruppe Kontakt: Per Bræmer Telefon: Aktiviteter: Brevskrivning, indsamling, udstillingsaktiviteter og udbredelse af kendskab til Amnesty International. Buddinge Kirkes Menighedspleje Kontakt: Sognepræst Peter Friis Olesen, Buddingevej 293, 2860 Søborg Telefon: Tir. kl , ons. kl , tor. kl og fre Aktiviteter: Besøgstjeneste og økonomisk hjælp til folk i sognet. Harald Sogns Menighedspleje Kontakt: Sognemedhjælper Bitten Petersen, Haraldskirken, Høje Gladsaxe Torv 3, 2860 Søborg Telefon: / Aktiviteter: Julehjælp til økonomisk trængende, aktion børnehjælp, hvor der strikkes og hygges, stavgangerne mødes og går tur. Røde Kors - Gladsaxe afdeling Kontakt: Katja Østergaard Telefon: Aktiviteter: Nørklere, samaritter, førstehjælpskurser, cykeltræning og besøgstjeneste. Se kontaktoplysninger til besøgstjenesten i afsnittet Besøgstjenester. Røde Kors, Nørklerne Kontakt: Birthe Nielsen Telefon:

9 Aktiviteter: Nørklerne holder møde to gange om måneden og producerer tøj til ulandshjælp. Røde Kors, Samaritter Kontakt: Ejnar Pedersen Telefon: Aktiviteter: Samaritterne er en gruppe uddannede frivillige, der mødes onsdage i lige uger fra kl. 19:00 til ca. 21:30. Samaritterne giver førstehjælp ved sportsstævner, festivaler, strandvagter, koncerter, motorsport, cykelløb og mange andre arrangementer. Samvirkende Menighedsplejer Kontakt: Koordinator for aflastningstjenesten Nina Baun, Valby Tingsted 7, 2500 Valby Telefon: / Aktiviteter: Aflastning i hjemmet for pårørende til demensramte, alvorligt syge og døende. Candlelight dinner, erindringsgrupper på plejecentre, samtale, støtte- og sorggrupper for pårørende til demensramte og yngre med en demenssygdom. Busture for demensramtes efterladte. Ugentligt mødested for pårørende og demensramte. Rådgivningsarrangementer hos familier, der har en demenssyg. Søborgmagle Kirkes Menighedspleje Kontakt: Lene Andersen, Søborgmagle Kirkes Menighedspleje, Grønnemose Alle 77, 2860 Søborg Telefon: / Aktiviteter: Mange aktiviteter for børn og unge. For ældre: mandagssamvær, tirsdagstræf med spisning, foredrag, litteraturkreds. Seniorklub for herrer og strikkeklub. Ture for aktive ældre. Forum for høreapparatsbrugere. Dansk Folkehjælp- Gladsaxe afdeling Kontakt: Kai Andersen Telefon: Landsforeningen: Aktiviteter: Dansk Folkehjælp er en landsdækkende hjælpeorganisation, der yder akut hjælp og langsigtet bistand i Danmark og udlandet. 9

10 Genbrugsbutikker Blå Kors Genbrug Kontakt: Yvonne Skovgaard Holm, Blå Kors Genbrug, Søborg Hovedgade 26, 2870 Dyssegård Telefon: / Aktiviteter: Sælger tøj, fodtøj og nips. Butikken er åben mandag-fredag kl Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsforretning Kontakt: Karen Margrethe Lindegaard, Søborg Hovedgade 189, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: At hjælpe fattige i Afrika og andre ulande. Salg af tøj og bøger. Folkekirkens Nødhjælps Møbelgenbrugsbutik Kontakt: Birte Feldstedt, Søborg Hovedgade 177, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Salg af donerede møbler, billeder, køkkenting, nips m.m. Genbrug Danmission Stengård Kontakt: Vibeke Nielsen, Gammelmosevej 326, 2880 Bagsværd Telefon: Aktiviteter: Salg af aflagt tøj, møbler og gamle ting. Pengene går til at hjælpe mennesker i Afrika, Asien og Mellemøsten gennem Danmissions projekter. Derudover sociale og kulturelle arrangementer. Lions Club Gladsaxe Genbrugsbutik Kontakt: Lions Genbrugsbutik, Søborg Torv 7 9, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Genbrugsforretning, hvor indtjeningen går til humanitære formål. Rumæniensprojektet af 1992 / Børneshoppen Kontakt: Anne Heibroch, Børneshoppen, Søborg Hovedgade 62B, 2860 Søborg Telefon:

11 Aktiviteter: Børneshoppen er en genbrugsbutik med salg af tøj og legetøj og andre brugsting til børn 0-16 år. Besøgstjenester Røde Kors, Besøgsvenner Kontakt: Marianne Wiinberg Jensen Telefon: Aktiviteter: Besøg og omsorg hos ældre i eget hjem. To gange årligt mødes alle besøgsvennerne til kaffe, kage og socialt samvær. Ældresagens Besøgsvenner i Gladsaxe Kontakt: Jette Holte Telefon: Alternativ kontakt: Birgit Fischer, ) Aktiviteter: Besøg hos ældre borgere i Gladsaxe Kommune. Buddinge Kirkes besøgstjeneste Kontakt: Sognepræst Peter Friis Olesen. Telefon: Aktiviteter: Buddinge Kirkes Menighedspleje tilbyder besøgsvenner. Frivillige besøgsvenner kommer på regelmæssige besøg efter aftale. Frivillige Motionsvenner Kontakt: Lis Greisholm Christiansen Telefon: Aktiviteter: At tilbyde motion til ældre borgere i Gladsaxe, som ikke kan følge et normalt motionstilbud. De frivillige motionsvenner mødes i De frivilliges hus i Bagsværd sidste torsdag i måneden kl Misbrugere og pårørende Anonyme Alkoholikere (AA) Kontakt: Anonyme Alkoholikere 11

12 AA vagt-telefon: Aktiviteter: Møder i fællesskab om alkoholproblemer. Lokale grupper i Søborg, Høje Gladsaxe og Bagsværd. Ring til vagttelefonen for nærmere oplysninger. Det Udgående Team i Region Hovedstaden Kontakt: Connie Mørck, Det udgående Team, Hovedvejen , 1., 2600 Glostrup, man-fre. kl Telefon: Frivillig-tlf.: Aktiviteter: Rådgivning, vejledning om alkoholmisbrug, støtte til pårørende og fællesspisning. Vi tilbyder at introducere det behandlingssted, du foretrækker. Vi kan møde op på hospitalet og gå på hjemmebesøg. Gladsaxe Lænken Kontakt: Gladsaxe Lænken, Østmarken 4 B, 1. sal, 2860 Søborg, man. og tors. kl Telefon: Kasserer: Aktiviteter: Støtte og samvær med folk, der ønsker en tilværelse uden alkohol. Udflugter, kulturelle arrangementer, tema-aftener, bankospil, fællesspisning, foredrag, socialt samvær, selvhjælpsgrupper og netværk. SMART Recovery Kontakt: Selvhjælpskoordinator, Bente Sæderup Telefon: Aktiviteter: Selvhjælpsgruppe for mennesker med afhængighedsproblematikker (primært stoffer og alkohol). Ugentlige gratis selvhjælpsmøder, anonymt og frivilligt. Vi mødes hver onsdag: kl.16:30-18:00 på Rustenborgvej 2A, 2880 Kgs. Lyngby. Der vil blive oprettet en lokalgruppe i Gladsaxe i løbet af 2015, ring og hør nærmere. 12

13 Integration Kvindegrupper i Høje Gladsaxe Tirsdagsgruppen: Kontakt: Sadia Telefon: Primært kvinder fra Somalia, men alle er velkomne. Mulighed for syning og hygge. Hver tirsdag mellem 19 og 23. Mødes i Pulsen i Høje Gladsaxe. Onsdag: Kontakt: Jannie Telefon: Blandet gruppe, der mødes til hygge fra 19 til 22. Mødes i Pulsen i Høje Gladsaxe. Torsdag: Kontakt: Emel Telefon: Tyrkiske/kurdiske kvinder mødes på Grønnemose skole hver torsdag fra 19 til 22. Pigegruppe: Kontakt: Jannie Telefon: Piger i alderen år mødes til hyggeligt samvær i Pulsen. Hver torsdag fra 15 til 18. Fredag: Kontakt: Zara Y. Jensen Telefon: Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg. Åbent hver fredag formiddag, for kvinder i alderen 35 til 70 år. Socialt samvær, madlavning, håndarbejde, ture, samtale. Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe Kontakt: Ulla Kleisdorff Telefon: Kontakt: Stine Riis, formand Telefon: Aktiviteter: Netværk for nydanskere, som har brug for hjælp i hverdagen, eller blot vil møde andre. Ugentlig sprogcafé med kaffe og te, lektiehjælp, hjælp til breve fra kommunen og staten. Hjælp til opgaver på studiet, samt diverse sociale og kulturelle aktiviteter. Træffetid: tirsdag kl på Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg, undervisningslokale 2. 13

14 Onsdag kl : lektiehjælp på Hovedbiblioteket, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg, lokale 2 i underetagen. Røde Kors, Integration Kontakt: Susanne Schou Telefon: Aktiviteter: Cykelundervisning til forskellige etniske grupper. Undervisningen foregår hver søndag kl på Gladsaxe Ungsdomsskole, Gladsaxevej 315. Sierra Leone Danish Society Kontakt: Hassan Dyfan Telefon: Aktiviteter: Sport, familieudflugter, debat, uafhængighedsdag og integrationsarrangementer. Somalisk kvindeforening i Gladsaxe Kontakt: Sadia Adan Galool Telefon: / (kl. 18) Aktiviteter: Socialt samvær, motion, weekendture og andre kulturelle arrangementer, lektiehjælp til børnene. Børn, unge og pårørende FBU Forældrelandsforeningen Hovedstaden Midt og Øst Kontakt: Marlene Simoni Telefon: Aktiviteter: samler, støtter og rådgiver forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter "Lov om Social Service, herunder anbringelse uden for hjemmet. Rådgivning, forældrekurser, bisidderordning og medlemsblad. Landsdækkende åben, anonym telefonrådgivning på FBU-LINIEN tlf Foreningen Far til støtte for børn og forældre Kontakt: se online: 14

15 Aktiviteter: Foreningen Far støtter børn og forældre, og yder bl.a. gratis og anonym rådgivning om forældremyndigheds- og samværsområdet, samt om forældresamarbejde med fokus på barnet. Træffetid: Åben, anonym rådgivning i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, onsdag i ulige uger kl.19: Natteravnene Kontakt: Roland Pedersen Telefon: Aktiviteter: Natteravnene planlægger og gennemfører vandringer i lokalmiljøet. Vi går altid i hold på tre, helst mænd og kvinder sammen. Reservebedsteordning Kontakt: Formand Hans Arnbjerg Telefon: Kontakt: Karin Grøntved Telefon: Aktiviteter: Formidling af kontakt mellem reservebedsteforældre og småbørnsforældre med behov for hjælp til børnepasning ved akut sygdom. Ungdommens Røde Kors i Gladsaxe Kontakt: Formand Andreas Herold Telefon: Aktiviteter: Lektiecaféer i Høje Gladsaxe og Værebro. Lektiecafé Høje Gladsaxe: Kontakt: Laura Ryder Tønnesen Telefon: Lektiecafé Værebroparken: Kontakt: Laila Bacher Erhvervsguiderne Kontakt: Center for Socialt Ansvar Telefon: Aktiviteter: frivillige voksne mentorer for unge fra klasse, som gerne vil have en hjælpende hånd til at klare skolen bedre, få mere struktur i tilværelsen og fokus på fremtiden. 15

16 Sociale Væresteder Skur2 Kontakt: leder Kennet Petersen, Høje Gladsaxe 71, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Værested for bl.a. misbrugere og psykisk sårbare mennesker. I skur 2 tilbyder vi en række aktiviteter, der har fokus på at skabe muligheder, så brugerne kan udvikle sig personligt og opnå en højere livskvalitet. Vi har gode lokaler, der muliggør mange forskellige aktiviteter, f.eks. værksted, billard, køkken m.m. Delvist kommunalt tilbud. Åbningstid: mandag til torsdag kl og fredag kl Mødestedet Kontakt: leder Kennet Petersen, Bagsværd Hovedgade 175, 2880 Bagsværd Telefon: Aktivitet: Mødestedet et værested for ensomme og psykisk sårbare mennesker. I Mødestedet tilbyder vi en række aktiviteter og samvær. Aktiviteterne har fokus på at skabe personlig udvikling og højere livskvalitet hos brugerne. Vi har bl.a. et træningsrum, køkken og tilbyder udflugter. Kommunalt tilbud. Åbningstid: mandag kl Tirsdag, onsdag og fredag kl Torsdag kl Netværks- og selvhjælpsgrupper ADHD-gruppen Kontakt: Michael Bay Nielsen Aktiviteter: Netværksgruppe for voksne, der er berørt af ADHD. Mødes jævnligt, ofte med tema eller foredrag. De Frivilliges Korps Kontakt: John René Petersen Telefon: (kl ) Aktiviteter: At hjælpe foreninger til større arrangementer. Kurser og sociale arrangementer for medlemmerne. 16

17 Kreativgruppen Kontakt: Lone B. Andersen Telefon: (kl ) Kontakt: Vivi Larsen Telefon: Kontakt: Lotte Jul Hansen Telefon: Aktiviteter: Kreativ selvhjælpsgruppe. Gruppen mødes og arbejder med forskellige kreative ting, for eksempel maleri, decoupage, tekstiler og 3Dkort. Mødes i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, mandag kl Litteratur, der lindrer Kontakt: Selvhjælpskoordinator, Bente Sæderup Telefon: Aktivitet: Højtlæsning af god litteratur og efterfølgende gensidig snak om, hvordan teksten påvirker os. Læsegruppeleder er Hanne Holck, tidl. bibliotekar. Migræniker-gruppen Kontakt: Anne Bülow-Olsen Telefon: Aktiviteter: Mennesker med migræne mødes og snakker om problemer og glæder i livet som migræniker. De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, ca. hver 6. onsdag kl Mindfulness selvhjælpsgruppe Kontakt: Ragna Heide Telefon: Aktiviteter: En selvhjælpsgruppe, der praktiserer mindfulness -filosofien via meditative øvelser. Mødested for kræftramte Patienter, pårørende og efterladte Kontakt: Kræftens Bekæmpelse Kontakt: De Frivilliges Hus Telefon: Aktiviteter: Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse tilbyder et frirum for alle, der er berørt af kræft. Træffetid: mandag i lige uger kl :45, De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd. Onsdagstræf Kontakt: Lone B. Andersen 17

18 Telefon: (kl ) Kontakt: Vivi Larsen Telefon: Kontakt: Ebba Nielsen Telefon: Aktiviteter: Gruppe for førtidspensionister. Socialt samvær og netværk med ligestillede. Mødes i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, onsdag i ulige uger kl Pigegruppen Kontakt: Bo Brodersen, Familie og ungecenteret Telefon: Kontakt: Rasmus Nørgaard, Pædagogisk-psykologisk rådgivning Telefon: Aktiviteter: Netværksgruppe for stille, ensomme piger i alderen år. Mødes en gang om ugen i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd. Ledet af voksne frivillige. Kommunalt tilbud. Samtalegruppe for pårørende til psykisk syge Kontakt: BEDRE PSYKIATRI v/johannes Fredborg Telefon: Aktiviteter: Gruppeforløb af ca. et års varighed. Det kan være en stor psykisk belastning at være pårørende. De pårørende er udsat for både krise, sorg og stress. I samtalegruppen er der mulighed for at træffe andre i samme situation. Slank på en hyggelig måde Kontakt: Birthe Enemark Telefon: Kontakt: Hanne D. Sørensen Telefon: Aktiviteter: Gymnastik, gåture, sund kost, aktiviteter ud af huset. Mødes i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, onsdag i lige uger kl Sorggruppe Kontakt: Psykoterapeut/psykiatrisk sygeplejerske Hans Henrik Andresen Telefon: (man. kl ) Aktiviteter: Har du mistet en nær person? Været igennem en svær skilsmisse eller en anden voldsom oplevelse, og har svært ved at komme videre? 18

19 Gruppen mødes en gang om ugen under ledelse af to psykoterapeuter. Møderne foregår i Forebyggelsescenteret, Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg. Tilbuddet er kommunalt. Ældre Seniorcentre Frivilligt arbejde på ældre området i Gladsaxe Kommune Kontakt: Ea Lykke Elsborg Telefon: Aktiviteter: Telefonkæden, der giver borgerne et tryghedsopkald hver morgen, bytursvenner og gåtursvenner, frivillige ledsagere til byture og spadsereture m.m. Senior fitnesshjælpere og mandegruppe. Seniorcentret Bakkegården Kontakt: Hanne Rügge, Seniorcentret Bakkegården, Taxvej 18, 2880 Bagsværd Telefon: Aktiviteter: Aktivitetsrum, aktiviteter på tværs og banko hver torsdag. Seniorcentret Egegården Kontakt: Betina Kruse, Seniorcentret Egegården, Klausdalsbrovej 213, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Aktiviteter i caféen og i afdelingerne med beboerne: banko, sang, spil m.m. Gåture med beboere i området og køre beboere til aktiviteter. Ledsagelse af beboere til f.eks. hospital, hjælpe ved arrangementer, være besøgsven for beboere og hjælp til at benytte computer, f.eks. mail, skype, musik eller spil. Seniorcentret Møllegården Kontakt: Betina Kruse, Seniorcentret Møllegården, Bagsværd Møllevej 9, 2800 Kgs. Lyngby Telefon: Aktiviteter: Aktiviteter i Møllestuen og i afdelingerne med beboerne: banko, sang, spil m.m. Gå ture med beboere i området og køre beboere til aktiviteter. Ledsagelse af beboere til f.eks. hospital, hjælpe ved arrangementer, være besøgsven for beboere og hjælp til musik og spil. 19

20 Seniorcentret Rosenlund Kontakt: Camilla Norby Larsen, Seniorcentret Rosenlund, Mørkhøjvej 336, 2730 Herlev Telefon: / Aktiviteter: Banko, underholdning, gåture, biograf, dans og musik. Seniorklubberne i Høje Gladsaxe Kontakt: Formand for husrådet Ulla Reitz, Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Brugerstyrede tilbud og aktiviteter for kommunens ældre, seniorer, pensionister, efterlønnere og selvpensionerede. Handicapegnede forhold. For at bruge huset, skal du være del af en klub eller deltage i en aktivitet, som en af klubberne tilbyder. Træningscenter Gladsaxe Træningscenter Gladsaxe, Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg Kontakt: Bente Melgård Clausen Telefon: / Kontakt: Marelis Petersen Telefon: / Aktiviteter: Banko, underholdning, gåture, biograf, dans, musik, køreture og fitness-hjælpere. Ældre Sagen Gladsaxe Kontakt: formand Lise Vork, Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg, kontortid: 13:00-15:00 Telefon: Aktiviteter: Medlemsmøder med foredrag, gåtursgrupper, cykelgrupper, motionshold, museums- og virksomhedsbesøg, ture til ind- og udland, konversationshold i engelsk, tysk, fransk og spansk, PC-Café, håndarbejdskreds, litteraturkreds, studiekreds om slægtsforskning, syng-med-grupper, bridge, whist, billard, petanque og skak, teaterbesøg. Candlelight dinners for demensramte og ægtefæller. Handyman-ordning og 2 social-humanitære tjenester (også for ikke medlemmer): ledsagertjenesten og besøgsvennerne. Oplysning og rådgivning Advokatvagten Kontakt: Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg 20

21 https://gladbib.dk/web/arena1/andre-tilbud Aktiviteter: I din lokale advokatvagt, kan du - helt anonymt modtage en hurtig juridisk vurdering af din situation. Advokatvagten kan dog ikke føre din sag, og du kan ikke ringe men skal møde op personligt. Akuttilbuddet Kontakt: Nybrogård, Nybrovej 321, 2800 Kgs. Lyngby Telefon: Aktiviteter: Telefonrådgivning for borgere i akut psykisk krise, pårørende og samarbejdspartnere. Tilbuddet er kommunalt. Beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Kontakt: Beboerrådgiver Jannie Møgelgaard, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2860 Søborg, mandag kl , onsdag kl og fredag kl Telefon: Aktiviteter: Rådgivningen fungerer som et socialt kontaktsted for beboerne i Høje Gladsaxe, og laver netværksskabende projekter og aktiviteter. Diabetesrådgivning Kontakt: Forebyggelsescenteret, Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg Telefon: / Aktiviteter: Diabetesskole for personer med type 2 diabetes og deres pårørende, hvor man bl.a. kan lære om type 2 diabetes, og om hvordan livet med sygdommen kan håndteres. Henvisning via egen læge. Temaaftener om diabetes 1 og 2. Tilbuddet er kommunalt. Familie- og ungecenteret Kontakt: Familie- og Ungecentret, Ilbjerg Allé 38b, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Gladsaxe kommunes tilbud til børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Åben anonym rådgivning henvender sig til familier med børn og unge under 18 år. Træffetid: Ring på mandag til fredag kl Tilbuddet er kommunalt. 21

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

GÅ I GANG IKAST - BRANDE

GÅ I GANG IKAST - BRANDE GÅ I GANG IKAST - BRANDE Efterår 2013 - forår 2014 GÅ I GANG i Ikast-Brande efterår 2013 / forår 2014 HVAD ER GÅ I GANG? Gå i gang er et samarbejde mellem aftenskoler, patientforeninger, DGI og Ikast-Brande

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Årsprogram 2014/15. Fællesoplysningsnummer 46 40 01 84. Bramsnæs: Østergaards Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby

Årsprogram 2014/15. Fællesoplysningsnummer 46 40 01 84. Bramsnæs: Østergaards Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby Årsprogram 2014/15 Bramsnæs: Østergaards Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev Lejre Øst: Huset Lejrevej 15 A Hvalsø: Hvalsø Østergadecenter Østergade 1

Læs mere

Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015

Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015 Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015 Der er masser at GÅ I GANG med også for dig. Med GÅ I GANG gør vi det nemt at komme ud at røre sig. Her i programmet har vi samlet et bredt udvalg af aktiviteter,

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig.

Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig. Dit Blad nr. 2 2015 Aalborg Kommune Tema: Foreningsliv Læs også: Information fra kommunen Ny have lokker demente udenfor Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig.

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE

INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE ÅRSBERETNING 2014 INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE 06 OM INDVANDRER KVINDECENTRET Vision og mission Strategiske fokusområder Indvandrer Kvindecentret Blågårdsgade 4, 1 tv. 2200 Kbh. N T. 3539 6985 www.i-kc.dk

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere