Social vejviser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social vejviser 2015-2017"

Transkript

1 Social vejviser Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje... 8 Genbrugsbutikker Besøgstjenester Misbrugere og pårørende Integration Børn, unge og pårørende Sociale Væresteder Netværks- og selvhjælpsgrupper Ældre Seniorcentre Oplysning og rådgivning PC Hjælp Relevante råd i Gladsaxe Kommune Links Foreninger alfabetisk

2 Indledning Dette hæfte er en oversigt over frivillige sociale foreninger, netværks- og selvhjælpsgrupper samt åbne rådgivninger både frivillige og udvalgte kommunale rådgivninger i Gladsaxe. Oversigten giver et overblik over de mange forskellige tilbud og muligheder, der er i Gladsaxe, hvad enten man har lyst til at finde det rette sted at lave frivilligt arbejde, eller man har brug for rådgivning eller hjælp. Oversigten indeholder ikke oversigt over frivillige foreninger inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet samt alle ældreklubber og tilbud målrettet ældre. De oplysninger kan du finde på Gladsaxe Kommunes Frivilligportal: Oversigten er udarbejdet af De Frivilliges Hus. Hvis du vil vide mere om frivilligt socialt arbejde eller de frivillige sociale foreninger i Gladsaxe, kan du besøge os i De Frivilliges Hus i Bagsværd eller finde os på gladsaxe.dk/defrihus eller facebook.com/defrivilligeshus Med venlig hilsen De Frivillige Hus De Frivilliges Hus Center for frivilligt socialt arbejde De Frivilliges Hus er Gladsaxe Kommunes center for frivilligt socialt arbejde. De Frivilliges Hus understøtter og fremmer frivillighed i Gladsaxe Kommune med fokus på det frivillige sociale område. De Frivilliges Hus: Styrker og understøtter frivillige sociale foreninger i Gladsaxe Kommune gennem rådgivning og konsulentbistand om foreningsdrift og udvikling, f.eks. gennem hjælp til rekruttering af frivillige og deltagere, sparring om udvikling af nye aktiviteter, viden om regler og lovgivning, input til bestyrelsesarbejdet og fundraising. Hjælper nye foreninger og initiativer i gang gennem sparring og rådgivning om f.eks. vedtægter og stiftende generalforsamling, økonomi, lokalemuligheder, samarbejdspartnere og kommunikationsmuligheder. 2

3 Støtter foreninger, selvhjælps- og netværksgrupper med aktiviteter i De Frivilliges Hus gennem blandt andet gratis lokalelån og sparring og vejledning fra personale og andre frivillige. Støtter kommunale arbejdspladser med udviklingen af frivillige tilbud og aktiviteter, f.eks. gennem sparring om organisering af frivillige, rekruttering af frivillige og regler og lovgivning på området. Formidler viden til Gladsaxes borgere om lokale frivillige aktiviteter og tilbud eller andre gratis muligheder for rådgivning og hjælp Hjælper borgere med at finde et relevant frivilligt engagement gennem rådgivning og personlig samtale Synliggør og formidler mulighederne i den frivillige verden gennem f.eks. en social vejviser, lokale events, oplæg for samarbejdspartnere og borgere og gennem sociale medier. Vedligeholder og udbygger et bredt samarbejdsnetværk af lokale sociale foreninger, kommunale institutioner og relevante fagpersoner, der giver viden, dialog og samarbejdsrelationer til gavn for eksisterende og nye aktiviteter. Læs mere om aktiviteter og tilbud på 3

4 Patient- og handicapforeninger Alzheimerforeningen lokalforening Københavns omegn Kontakt: Lokalformand Anne Arndal Telefon: Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme. Telefonrådgivningen Demenslinien Alle henvendelser behandles anonymt. Aktiviteter: Lokalforeningen afholder caféaften Café Palmehaven den første onsdag i hver måned kl. 18:30 20:30, undtagen juli måned. Tilbuddet henvender sig til mennesker med demens og deres pårørende. Det foregår på Herlevgård. Bedre Psykiatri landsforeningen for pårørende: lokalafdelingen Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø Kontakt: Johannes Fredborg Telefon: Aktiviteter: Netværks/samtalegrupper for pårørende til psykisk syge, rådgivning, bisidderfunktion, informations- og oplysningsarrangementer. Lokal samtalegruppe / netværksgruppe for pårørende til psykisk syge, pårørende til voksne med ADHD, forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder. For flere oplysninger se i afsnittet netværks og selvhjælpsgrupper. Dansk Fibromyalgiforening i Gladsaxe Kontakt: Birgit Christensen Telefon: Aktiviteter: Faglige og sociale arrangementer for fibromyalgi patienter. Danmarks lungeforenings lokal afdeling Kontakt: Formand Anette Garsdal Telefon:

5 Aktiviteter: Aktiviteter for lunge patienter og deres pårørende, forebyggelse, rygestop, undervisning / kurser, kondition og åndedræt, socialt samvær, foredrag, lungefunktions måling. Dansk Handicap Forbund i Gladsaxe Kontakt: Lone B. Andersen Telefon: / (kl ) Aktiviteter: Socialt samvær, socialpolitiske møder, udflugter og oplysning. Dansk Parkinsonforening i Gladsaxe Kontakt: Bent Larsen Telefon: Kontakt: Lars Færch Knudsen Telefon: Kontakt: Just Pedersen Telefon: Aktiviteter: Socialt samvær og erfaringsudveksling, foredrag, udflugter, varmtvandsgymnastik, cafe, teaterture, sangkor, petanque, tale og stemmetræning, linedans, praktisk hjælp. DH Gladsaxe Danske Handicaporganisationer Kontakt: Jenny Rodt Telefon: Aktiviteter: Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for 32 handicaporganisationer. DH Gladsaxe er lokalafdeling i kommunen. DH er repræsenteret i kommunens Handicapråd. Diabetesforeningen Kontakt: Martin Loesch Telefon: (aften) / Aktiviteter: Information, rådgivning og foredrag. Sparring med kommunen om diabetes. 5

6 Gigtforeningen Hovedstad Nord Kreds Kontakt: Formand Vivi Nobel Telefon: Kontakt: Kasserer Lene Jelstrup Telefon: Aktiviteter: Dækker Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Rudersdal. Hjernesagen Gladsaxe Lokalforening Kontakt: Aase Rasmussen Telefon: Aktiviteter: Undervisning v/ talepædagog og afspændingspædagog, socialt samvær, fællessang, spisning og studiekreds. Hjerteforeningen lokalkomité Gladsaxe Kontakt: Sven-Arne Røpke Telefon: Aktiviteter: Foredrag, nytårsmarch, blodtryksmålinger, hjertesti og guidede gåture tirsdag og onsdag. Åben for alle, hunde velkomne. Hjertecafémøder: uformelt mødested, hvor borgere med kredsløbssygdomme, deres pårørende, venner og bekendte kan komme og få en snak om sygdomsforløbet, få råd og vejledning, ideer til et bedre liv. Høreforeningen Gladsaxe lokalforening Kontakt: Formand John Agerholm Telefon: Aktiviteter: Foredrag, aktivitetsmøder og kontakt til andre relevante foreninger samt kommunale partnere. Kræftens Bekæmpelse Gladsaxe lokalforening Kontakt: Peter Skou Telefon:

7 Aktiviteter: Landsindsamlingen i Gladsaxe Kommune, oplysning bl.a. gennem arrangementer om sund kost, livsstil og forebyggelse m.m. Deltagelse på Gladsaxedagen samt løbende aktiviteter under foreningens formål. Mødested for kræftramte, for flere oplysninger se i afsnittet netværks og selvhjælpsgrupper. Landsforeningen Autisme, Lokalforeningen for Storkøbenhavn Kontakt: Kredsformand Guri Spiegelhauer Telefon: (kl.19-21) Aktiviteter: Medlemsmøder, foredragsaftener, opstart af netværksgrupper og kurser. LEV Gladsaxe Kontakt: Peter Roepstorff Telefon: Aktiviteter: Individuel oplysning til forældre og pårørende til mennesker med udviklingshæmning, samt arrangementer af oplysende karakter. Deltagelse i det lokal- og kommunalpolitiske arbejde, kontakt til politikere og pårørenderåd i bo- og dagtilbud. Best buddies: venskaber mellem udviklingshæmmede og ikke udviklingshæmmede. Scleroseforeningen Kontakt: Jeppe Bülow-Lehnsby Aktiviteter: Lokalafdelingerne i scleroseforeningen er aktive inden for tre hovedarbejdsområder: information og events, netværk samt politik. Kontakt for yderligere information. SIND, Gladsaxe lokalforening Kontakt: Svend Balle Telefon: Aktiviteter: Miniferier, temaaftener og offentlig debat om psykisk sygdom, behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien set ud fra en recovery vinkel, dvs. set fra en vinkel, der viser at man kan komme sig af psykisk sygdom. 7

8 Humanitære foreninger og menighedspleje Amnesty International - Gladsaxe støttegruppe Kontakt: Per Bræmer Telefon: Aktiviteter: Brevskrivning, indsamling, udstillingsaktiviteter og udbredelse af kendskab til Amnesty International. Buddinge Kirkes Menighedspleje Kontakt: Sognepræst Peter Friis Olesen, Buddingevej 293, 2860 Søborg Telefon: Tir. kl , ons. kl , tor. kl og fre Aktiviteter: Besøgstjeneste og økonomisk hjælp til folk i sognet. Harald Sogns Menighedspleje Kontakt: Sognemedhjælper Bitten Petersen, Haraldskirken, Høje Gladsaxe Torv 3, 2860 Søborg Telefon: / Aktiviteter: Julehjælp til økonomisk trængende, aktion børnehjælp, hvor der strikkes og hygges, stavgangerne mødes og går tur. Røde Kors - Gladsaxe afdeling Kontakt: Katja Østergaard Telefon: Aktiviteter: Nørklere, samaritter, førstehjælpskurser, cykeltræning og besøgstjeneste. Se kontaktoplysninger til besøgstjenesten i afsnittet Besøgstjenester. Røde Kors, Nørklerne Kontakt: Birthe Nielsen Telefon:

9 Aktiviteter: Nørklerne holder møde to gange om måneden og producerer tøj til ulandshjælp. Røde Kors, Samaritter Kontakt: Ejnar Pedersen Telefon: Aktiviteter: Samaritterne er en gruppe uddannede frivillige, der mødes onsdage i lige uger fra kl. 19:00 til ca. 21:30. Samaritterne giver førstehjælp ved sportsstævner, festivaler, strandvagter, koncerter, motorsport, cykelløb og mange andre arrangementer. Samvirkende Menighedsplejer Kontakt: Koordinator for aflastningstjenesten Nina Baun, Valby Tingsted 7, 2500 Valby Telefon: / Aktiviteter: Aflastning i hjemmet for pårørende til demensramte, alvorligt syge og døende. Candlelight dinner, erindringsgrupper på plejecentre, samtale, støtte- og sorggrupper for pårørende til demensramte og yngre med en demenssygdom. Busture for demensramtes efterladte. Ugentligt mødested for pårørende og demensramte. Rådgivningsarrangementer hos familier, der har en demenssyg. Søborgmagle Kirkes Menighedspleje Kontakt: Lene Andersen, Søborgmagle Kirkes Menighedspleje, Grønnemose Alle 77, 2860 Søborg Telefon: / Aktiviteter: Mange aktiviteter for børn og unge. For ældre: mandagssamvær, tirsdagstræf med spisning, foredrag, litteraturkreds. Seniorklub for herrer og strikkeklub. Ture for aktive ældre. Forum for høreapparatsbrugere. Dansk Folkehjælp- Gladsaxe afdeling Kontakt: Kai Andersen Telefon: Landsforeningen: Aktiviteter: Dansk Folkehjælp er en landsdækkende hjælpeorganisation, der yder akut hjælp og langsigtet bistand i Danmark og udlandet. 9

10 Genbrugsbutikker Blå Kors Genbrug Kontakt: Yvonne Skovgaard Holm, Blå Kors Genbrug, Søborg Hovedgade 26, 2870 Dyssegård Telefon: / Aktiviteter: Sælger tøj, fodtøj og nips. Butikken er åben mandag-fredag kl Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsforretning Kontakt: Karen Margrethe Lindegaard, Søborg Hovedgade 189, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: At hjælpe fattige i Afrika og andre ulande. Salg af tøj og bøger. Folkekirkens Nødhjælps Møbelgenbrugsbutik Kontakt: Birte Feldstedt, Søborg Hovedgade 177, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Salg af donerede møbler, billeder, køkkenting, nips m.m. Genbrug Danmission Stengård Kontakt: Vibeke Nielsen, Gammelmosevej 326, 2880 Bagsværd Telefon: Aktiviteter: Salg af aflagt tøj, møbler og gamle ting. Pengene går til at hjælpe mennesker i Afrika, Asien og Mellemøsten gennem Danmissions projekter. Derudover sociale og kulturelle arrangementer. Lions Club Gladsaxe Genbrugsbutik Kontakt: Lions Genbrugsbutik, Søborg Torv 7 9, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Genbrugsforretning, hvor indtjeningen går til humanitære formål. Rumæniensprojektet af 1992 / Børneshoppen Kontakt: Anne Heibroch, Børneshoppen, Søborg Hovedgade 62B, 2860 Søborg Telefon:

11 Aktiviteter: Børneshoppen er en genbrugsbutik med salg af tøj og legetøj og andre brugsting til børn 0-16 år. Besøgstjenester Røde Kors, Besøgsvenner Kontakt: Marianne Wiinberg Jensen Telefon: Aktiviteter: Besøg og omsorg hos ældre i eget hjem. To gange årligt mødes alle besøgsvennerne til kaffe, kage og socialt samvær. Ældresagens Besøgsvenner i Gladsaxe Kontakt: Jette Holte Telefon: Alternativ kontakt: Birgit Fischer, ) Aktiviteter: Besøg hos ældre borgere i Gladsaxe Kommune. Buddinge Kirkes besøgstjeneste Kontakt: Sognepræst Peter Friis Olesen. Telefon: Aktiviteter: Buddinge Kirkes Menighedspleje tilbyder besøgsvenner. Frivillige besøgsvenner kommer på regelmæssige besøg efter aftale. Frivillige Motionsvenner Kontakt: Lis Greisholm Christiansen Telefon: Aktiviteter: At tilbyde motion til ældre borgere i Gladsaxe, som ikke kan følge et normalt motionstilbud. De frivillige motionsvenner mødes i De frivilliges hus i Bagsværd sidste torsdag i måneden kl Misbrugere og pårørende Anonyme Alkoholikere (AA) Kontakt: Anonyme Alkoholikere 11

12 AA vagt-telefon: Aktiviteter: Møder i fællesskab om alkoholproblemer. Lokale grupper i Søborg, Høje Gladsaxe og Bagsværd. Ring til vagttelefonen for nærmere oplysninger. Det Udgående Team i Region Hovedstaden Kontakt: Connie Mørck, Det udgående Team, Hovedvejen , 1., 2600 Glostrup, man-fre. kl Telefon: Frivillig-tlf.: Aktiviteter: Rådgivning, vejledning om alkoholmisbrug, støtte til pårørende og fællesspisning. Vi tilbyder at introducere det behandlingssted, du foretrækker. Vi kan møde op på hospitalet og gå på hjemmebesøg. Gladsaxe Lænken Kontakt: Gladsaxe Lænken, Østmarken 4 B, 1. sal, 2860 Søborg, man. og tors. kl Telefon: Kasserer: Aktiviteter: Støtte og samvær med folk, der ønsker en tilværelse uden alkohol. Udflugter, kulturelle arrangementer, tema-aftener, bankospil, fællesspisning, foredrag, socialt samvær, selvhjælpsgrupper og netværk. SMART Recovery Kontakt: Selvhjælpskoordinator, Bente Sæderup Telefon: Aktiviteter: Selvhjælpsgruppe for mennesker med afhængighedsproblematikker (primært stoffer og alkohol). Ugentlige gratis selvhjælpsmøder, anonymt og frivilligt. Vi mødes hver onsdag: kl.16:30-18:00 på Rustenborgvej 2A, 2880 Kgs. Lyngby. Der vil blive oprettet en lokalgruppe i Gladsaxe i løbet af 2015, ring og hør nærmere. 12

13 Integration Kvindegrupper i Høje Gladsaxe Tirsdagsgruppen: Kontakt: Sadia Telefon: Primært kvinder fra Somalia, men alle er velkomne. Mulighed for syning og hygge. Hver tirsdag mellem 19 og 23. Mødes i Pulsen i Høje Gladsaxe. Onsdag: Kontakt: Jannie Telefon: Blandet gruppe, der mødes til hygge fra 19 til 22. Mødes i Pulsen i Høje Gladsaxe. Torsdag: Kontakt: Emel Telefon: Tyrkiske/kurdiske kvinder mødes på Grønnemose skole hver torsdag fra 19 til 22. Pigegruppe: Kontakt: Jannie Telefon: Piger i alderen år mødes til hyggeligt samvær i Pulsen. Hver torsdag fra 15 til 18. Fredag: Kontakt: Zara Y. Jensen Telefon: Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg. Åbent hver fredag formiddag, for kvinder i alderen 35 til 70 år. Socialt samvær, madlavning, håndarbejde, ture, samtale. Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe Kontakt: Ulla Kleisdorff Telefon: Kontakt: Stine Riis, formand Telefon: Aktiviteter: Netværk for nydanskere, som har brug for hjælp i hverdagen, eller blot vil møde andre. Ugentlig sprogcafé med kaffe og te, lektiehjælp, hjælp til breve fra kommunen og staten. Hjælp til opgaver på studiet, samt diverse sociale og kulturelle aktiviteter. Træffetid: tirsdag kl på Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg, undervisningslokale 2. 13

14 Onsdag kl : lektiehjælp på Hovedbiblioteket, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg, lokale 2 i underetagen. Røde Kors, Integration Kontakt: Susanne Schou Telefon: Aktiviteter: Cykelundervisning til forskellige etniske grupper. Undervisningen foregår hver søndag kl på Gladsaxe Ungsdomsskole, Gladsaxevej 315. Sierra Leone Danish Society Kontakt: Hassan Dyfan Telefon: Aktiviteter: Sport, familieudflugter, debat, uafhængighedsdag og integrationsarrangementer. Somalisk kvindeforening i Gladsaxe Kontakt: Sadia Adan Galool Telefon: / (kl. 18) Aktiviteter: Socialt samvær, motion, weekendture og andre kulturelle arrangementer, lektiehjælp til børnene. Børn, unge og pårørende FBU Forældrelandsforeningen Hovedstaden Midt og Øst Kontakt: Marlene Simoni Telefon: Aktiviteter: samler, støtter og rådgiver forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter "Lov om Social Service, herunder anbringelse uden for hjemmet. Rådgivning, forældrekurser, bisidderordning og medlemsblad. Landsdækkende åben, anonym telefonrådgivning på FBU-LINIEN tlf Foreningen Far til støtte for børn og forældre Kontakt: se online: 14

15 Aktiviteter: Foreningen Far støtter børn og forældre, og yder bl.a. gratis og anonym rådgivning om forældremyndigheds- og samværsområdet, samt om forældresamarbejde med fokus på barnet. Træffetid: Åben, anonym rådgivning i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, onsdag i ulige uger kl.19: Natteravnene Kontakt: Roland Pedersen Telefon: Aktiviteter: Natteravnene planlægger og gennemfører vandringer i lokalmiljøet. Vi går altid i hold på tre, helst mænd og kvinder sammen. Reservebedsteordning Kontakt: Formand Hans Arnbjerg Telefon: Kontakt: Karin Grøntved Telefon: Aktiviteter: Formidling af kontakt mellem reservebedsteforældre og småbørnsforældre med behov for hjælp til børnepasning ved akut sygdom. Ungdommens Røde Kors i Gladsaxe Kontakt: Formand Andreas Herold Telefon: Aktiviteter: Lektiecaféer i Høje Gladsaxe og Værebro. Lektiecafé Høje Gladsaxe: Kontakt: Laura Ryder Tønnesen Telefon: Lektiecafé Værebroparken: Kontakt: Laila Bacher Erhvervsguiderne Kontakt: Center for Socialt Ansvar Telefon: Aktiviteter: frivillige voksne mentorer for unge fra klasse, som gerne vil have en hjælpende hånd til at klare skolen bedre, få mere struktur i tilværelsen og fokus på fremtiden. 15

16 Sociale Væresteder Skur2 Kontakt: leder Kennet Petersen, Høje Gladsaxe 71, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Værested for bl.a. misbrugere og psykisk sårbare mennesker. I skur 2 tilbyder vi en række aktiviteter, der har fokus på at skabe muligheder, så brugerne kan udvikle sig personligt og opnå en højere livskvalitet. Vi har gode lokaler, der muliggør mange forskellige aktiviteter, f.eks. værksted, billard, køkken m.m. Delvist kommunalt tilbud. Åbningstid: mandag til torsdag kl og fredag kl Mødestedet Kontakt: leder Kennet Petersen, Bagsværd Hovedgade 175, 2880 Bagsværd Telefon: Aktivitet: Mødestedet et værested for ensomme og psykisk sårbare mennesker. I Mødestedet tilbyder vi en række aktiviteter og samvær. Aktiviteterne har fokus på at skabe personlig udvikling og højere livskvalitet hos brugerne. Vi har bl.a. et træningsrum, køkken og tilbyder udflugter. Kommunalt tilbud. Åbningstid: mandag kl Tirsdag, onsdag og fredag kl Torsdag kl Netværks- og selvhjælpsgrupper ADHD-gruppen Kontakt: Michael Bay Nielsen Aktiviteter: Netværksgruppe for voksne, der er berørt af ADHD. Mødes jævnligt, ofte med tema eller foredrag. De Frivilliges Korps Kontakt: John René Petersen Telefon: (kl ) Aktiviteter: At hjælpe foreninger til større arrangementer. Kurser og sociale arrangementer for medlemmerne. 16

17 Kreativgruppen Kontakt: Lone B. Andersen Telefon: (kl ) Kontakt: Vivi Larsen Telefon: Kontakt: Lotte Jul Hansen Telefon: Aktiviteter: Kreativ selvhjælpsgruppe. Gruppen mødes og arbejder med forskellige kreative ting, for eksempel maleri, decoupage, tekstiler og 3Dkort. Mødes i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, mandag kl Litteratur, der lindrer Kontakt: Selvhjælpskoordinator, Bente Sæderup Telefon: Aktivitet: Højtlæsning af god litteratur og efterfølgende gensidig snak om, hvordan teksten påvirker os. Læsegruppeleder er Hanne Holck, tidl. bibliotekar. Migræniker-gruppen Kontakt: Anne Bülow-Olsen Telefon: Aktiviteter: Mennesker med migræne mødes og snakker om problemer og glæder i livet som migræniker. De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, ca. hver 6. onsdag kl Mindfulness selvhjælpsgruppe Kontakt: Ragna Heide Telefon: Aktiviteter: En selvhjælpsgruppe, der praktiserer mindfulness -filosofien via meditative øvelser. Mødested for kræftramte Patienter, pårørende og efterladte Kontakt: Kræftens Bekæmpelse Kontakt: De Frivilliges Hus Telefon: Aktiviteter: Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse tilbyder et frirum for alle, der er berørt af kræft. Træffetid: mandag i lige uger kl :45, De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd. Onsdagstræf Kontakt: Lone B. Andersen 17

18 Telefon: (kl ) Kontakt: Vivi Larsen Telefon: Kontakt: Ebba Nielsen Telefon: Aktiviteter: Gruppe for førtidspensionister. Socialt samvær og netværk med ligestillede. Mødes i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, onsdag i ulige uger kl Pigegruppen Kontakt: Bo Brodersen, Familie og ungecenteret Telefon: Kontakt: Rasmus Nørgaard, Pædagogisk-psykologisk rådgivning Telefon: Aktiviteter: Netværksgruppe for stille, ensomme piger i alderen år. Mødes en gang om ugen i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd. Ledet af voksne frivillige. Kommunalt tilbud. Samtalegruppe for pårørende til psykisk syge Kontakt: BEDRE PSYKIATRI v/johannes Fredborg Telefon: Aktiviteter: Gruppeforløb af ca. et års varighed. Det kan være en stor psykisk belastning at være pårørende. De pårørende er udsat for både krise, sorg og stress. I samtalegruppen er der mulighed for at træffe andre i samme situation. Slank på en hyggelig måde Kontakt: Birthe Enemark Telefon: Kontakt: Hanne D. Sørensen Telefon: Aktiviteter: Gymnastik, gåture, sund kost, aktiviteter ud af huset. Mødes i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, onsdag i lige uger kl Sorggruppe Kontakt: Psykoterapeut/psykiatrisk sygeplejerske Hans Henrik Andresen Telefon: (man. kl ) Aktiviteter: Har du mistet en nær person? Været igennem en svær skilsmisse eller en anden voldsom oplevelse, og har svært ved at komme videre? 18

19 Gruppen mødes en gang om ugen under ledelse af to psykoterapeuter. Møderne foregår i Forebyggelsescenteret, Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg. Tilbuddet er kommunalt. Ældre Seniorcentre Frivilligt arbejde på ældre området i Gladsaxe Kommune Kontakt: Ea Lykke Elsborg Telefon: Aktiviteter: Telefonkæden, der giver borgerne et tryghedsopkald hver morgen, bytursvenner og gåtursvenner, frivillige ledsagere til byture og spadsereture m.m. Senior fitnesshjælpere og mandegruppe. Seniorcentret Bakkegården Kontakt: Hanne Rügge, Seniorcentret Bakkegården, Taxvej 18, 2880 Bagsværd Telefon: Aktiviteter: Aktivitetsrum, aktiviteter på tværs og banko hver torsdag. Seniorcentret Egegården Kontakt: Betina Kruse, Seniorcentret Egegården, Klausdalsbrovej 213, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Aktiviteter i caféen og i afdelingerne med beboerne: banko, sang, spil m.m. Gåture med beboere i området og køre beboere til aktiviteter. Ledsagelse af beboere til f.eks. hospital, hjælpe ved arrangementer, være besøgsven for beboere og hjælp til at benytte computer, f.eks. mail, skype, musik eller spil. Seniorcentret Møllegården Kontakt: Betina Kruse, Seniorcentret Møllegården, Bagsværd Møllevej 9, 2800 Kgs. Lyngby Telefon: Aktiviteter: Aktiviteter i Møllestuen og i afdelingerne med beboerne: banko, sang, spil m.m. Gå ture med beboere i området og køre beboere til aktiviteter. Ledsagelse af beboere til f.eks. hospital, hjælpe ved arrangementer, være besøgsven for beboere og hjælp til musik og spil. 19

20 Seniorcentret Rosenlund Kontakt: Camilla Norby Larsen, Seniorcentret Rosenlund, Mørkhøjvej 336, 2730 Herlev Telefon: / Aktiviteter: Banko, underholdning, gåture, biograf, dans og musik. Seniorklubberne i Høje Gladsaxe Kontakt: Formand for husrådet Ulla Reitz, Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Brugerstyrede tilbud og aktiviteter for kommunens ældre, seniorer, pensionister, efterlønnere og selvpensionerede. Handicapegnede forhold. For at bruge huset, skal du være del af en klub eller deltage i en aktivitet, som en af klubberne tilbyder. Træningscenter Gladsaxe Træningscenter Gladsaxe, Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg Kontakt: Bente Melgård Clausen Telefon: / Kontakt: Marelis Petersen Telefon: / Aktiviteter: Banko, underholdning, gåture, biograf, dans, musik, køreture og fitness-hjælpere. Ældre Sagen Gladsaxe Kontakt: formand Lise Vork, Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg, kontortid: 13:00-15:00 Telefon: Aktiviteter: Medlemsmøder med foredrag, gåtursgrupper, cykelgrupper, motionshold, museums- og virksomhedsbesøg, ture til ind- og udland, konversationshold i engelsk, tysk, fransk og spansk, PC-Café, håndarbejdskreds, litteraturkreds, studiekreds om slægtsforskning, syng-med-grupper, bridge, whist, billard, petanque og skak, teaterbesøg. Candlelight dinners for demensramte og ægtefæller. Handyman-ordning og 2 social-humanitære tjenester (også for ikke medlemmer): ledsagertjenesten og besøgsvennerne. Oplysning og rådgivning Advokatvagten Kontakt: Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg 20

21 https://gladbib.dk/web/arena1/andre-tilbud Aktiviteter: I din lokale advokatvagt, kan du - helt anonymt modtage en hurtig juridisk vurdering af din situation. Advokatvagten kan dog ikke føre din sag, og du kan ikke ringe men skal møde op personligt. Akuttilbuddet Kontakt: Nybrogård, Nybrovej 321, 2800 Kgs. Lyngby Telefon: Aktiviteter: Telefonrådgivning for borgere i akut psykisk krise, pårørende og samarbejdspartnere. Tilbuddet er kommunalt. Beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Kontakt: Beboerrådgiver Jannie Møgelgaard, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2860 Søborg, mandag kl , onsdag kl og fredag kl Telefon: Aktiviteter: Rådgivningen fungerer som et socialt kontaktsted for beboerne i Høje Gladsaxe, og laver netværksskabende projekter og aktiviteter. Diabetesrådgivning Kontakt: Forebyggelsescenteret, Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg Telefon: / Aktiviteter: Diabetesskole for personer med type 2 diabetes og deres pårørende, hvor man bl.a. kan lære om type 2 diabetes, og om hvordan livet med sygdommen kan håndteres. Henvisning via egen læge. Temaaftener om diabetes 1 og 2. Tilbuddet er kommunalt. Familie- og ungecenteret Kontakt: Familie- og Ungecentret, Ilbjerg Allé 38b, 2860 Søborg Telefon: Aktiviteter: Gladsaxe kommunes tilbud til børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Åben anonym rådgivning henvender sig til familier med børn og unge under 18 år. Træffetid: Ring på mandag til fredag kl Tilbuddet er kommunalt. 21

It-kurser Forår 2015. gladsaxe.dk/bibliotek

It-kurser Forår 2015. gladsaxe.dk/bibliotek It-kurser Forår 2015 gladsaxe.dk/bibliotek 1 It-kurser på Gladsaxe Bibliotekerne Det er gratis at deltage i bibliotekets kurser, men du skal tilmelde dig. Tilmelding til forårets kurser starter torsdag

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Gladsaxe FrivilligBørs 23/9 2013

Gladsaxe FrivilligBørs 23/9 2013 Gladsaxe FrivilligBørs 23/9 2013... 2 Lokaler og Materiel... 2 Kultur, Oplevelser og Aktiviteter... 2 Rådgivning, Markedsføring og Erfaringsudveksling... 3 Foredrag, Kurser og Undervisning... 3 Praktisk

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1.

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1. Frivilligjob Avis Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet Frivilligjob Avis nr. 1. Som ny frivillig er det vigtigt at du vælger det frivillige job, der passer bedst til dig. Det

Læs mere

Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015

Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015 Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015 Høreforeningen Frederiksberg Tai Chi og Qi Gong Foreningen på Frederiksberg ARTROSE FYS ByØko Naturligvis Osteoporoseforeningen Fysioterapi & Træningsklinik

Læs mere

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice.

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. FIND MERE INFORMATION - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. SUNDHED.DK Sundhed.dk tilbyder en lang række informationer om fx sundhed,

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk Årsrapport 2013 FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk 1 Marts 2014 Denne årsrapport er en redegørelse til generalforsamlingen om de aktiviteter FrivilligCenter

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Inspirationskurser NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Marts 2006 Inspirationskurser foråret 2006 i De Frivilliges Hus Hvis du har lyst til at løse frivillige sociale opgaver Uge 12: onsdag torsdag d. 22. 23.

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED Sundhedsguider Indflydelse på egen sundhed Tekst: Cathrine Hørdum Foto: Tobias Lybech Bojesen Layout: Lotte Jørgensen Redaktør: René Buch Nielsen Tryk: Grafisk Service CFK Folkesundhed

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvorfor denne folder? Er du bekymret for et barn eller en ung enten i din omgangskreds eller i forbindelse med dit arbejde? Eller er du selv et barn eller et ungt menneske,

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn

AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn Nr. 69 - Januar - Juli 2014 Aktiviteter foråret 2014 se midtersiderne Generalforsamlinger i de nye lokalafdelinger og den nye regionskreds

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted... 9 Motion...10 Svømning..11

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA 14 35 år www.tuba.dk Blå Kors Terapeutisk rådgivning og behandling: - individuel samtale - gruppesamtale - familiesamtale -

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Pressemeddelelse 21. september 2012 FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Den sidste fredag i september er udnævnt til Danmarks nationale frivillighedsdag: Frivillig Fredag. I år er

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Frivillighed i Faxe : Idé- og inspirationskatalog marts 2013 Selvhjælpsgrupper Grupper efter sygdom/lidelse, hvor deltagerne Ældre/unge Kræftens Bekæmpelse, CKFB, CBO, CSP, hjælper hinanden med både nærvær,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst

Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst Oversigt over motionstilbud i aktivitetscentrenes regi. Disse tilbud henvender sig til folk, der ikke er i stand til at deltage i diverse foreningstilbud.

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE Velkommen til Ungdomsskolen! Se lige efter, om der ikke skulle være noget for dig. Noget, der er både sjovt, spændende og måske udfordrende... Der er sidste frist

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni

inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni Tilmeld sognet som medlem af Ring og hør nærmere hos konsulenterne, eller kontakt Fælleskontoret i Valby på tlf. 36 46 66 66. Bliv personligt støttemedlem Støtte fra enkeltpersoner giver organisationen

Læs mere