Kommunikation der samler virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation der samler virksomheden"

Transkript

1 IPVis Connec Asger Andersen Kommunika der samler virksomheden Kalender 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Salg Magnus Knudsen Nicklas Kaspersen Oscar Chrisoffersen Anne Peersen Signe Sigurd Laulund Suppor Frederikke Mahisen Jeppe Dahl Alexander Noah Friis Carl Johansen Frida Lolg il møde

2 Unified Communica fra ipvis Giv hver medarbejder en elefoncenral - med ipvis Connec Hos ipvis besræber vi os på a blive den eleope- Da vi spurge vore kunder, hvad de ønsker fra en ele- Med ipvis Connec samler vi IP-elefoni, mobil- Med ny inegra af web-jeneser kan man hurig raør, der er kend for a lade Unified Communica operaør, var der bred enighed: De ønsker a have én elefoni, cha, SMS, kalender, konaker og mail i en og hene relevan informa om kunder eller hene sup- gøre en akiv forskel for vores kunder. Vi gør de nem- leverandør, der samler al kommunika, og som er il- samme klien på medarbejderens skærm. De er en le plerende informa fra e personlig neværk som mere a være kunde i e eleselskab og sikrer bedre gængelig for rådgivning og hjælp. Og så er de vigig, a og effekiv måde a undgå abe opkald, uendelige ele- Linkedin. Med ipvis Connec har medarbejderne overblik, mindre adminisra og sørre sikkerhed for, eleoperaøren udviser fleksibilie. De er derfor, de har fonkøer og uålmodige kunder. fuld overblik over de ilgængelige elefoni- og messag- a der bliver age hånd om løsningen. I øvrig følger der valg Unified Communica fra ipvis. ing funker. næsen alid en sørre besparelse i kølvande på en løs- For medarbejderne er de ipvis Connec, der vil gøre ning fra ipvis. den sore forskel. I praksis giver den alle medarbejdere e hel omsillingsanlæg il rådighed. Her kan man se, IPVisio n Con nec Med ipvis Connec bliver hver medarbejder en Connec hvilke kolleger der er ledige, inden man siller e op- Highrise Upgrad e your free accoun Add Con ac omsillingscenral, der har overblik over hele virksomheden. Medarbejderne kan se, hvilke kald om. Man kan hurig eablere en chaforbindelse, medar- Cases Deals ec n Conn IPVisio Telefonbogen er synlig på skærmen og de enkle FORU more u logo Selec Brendsru p apply Reich Kenneh ipvis your con acs Tile Emai l conacs users, case, and ge more ou of highris deal, or ag... e. Accou n & sein gs view by: Ciy Sae Counry Zip Sree Phon e Backg round j e who Jeshø omas can see hem, or dele Tho Thma e. Salgsdire s Jeshøj kør a ipvis.dk, eser Sar yping ll look and we ching up ma users - or new add a de il mø Type Ques Saus New e Kund høj as Jes Thom y Priori High k ekona Kund mmer øbsnu Kredsl Loca ired) (requ og kan ilpasses den enkele bruger. være erhvervsmarkedes forerukne leverandør af ine- ipvis Connec Recep for København. Vi er over 50 høj kvalificerede medar- grerede kommunikasløsninger. Vores kunder udny- ipvis Connec Exchange bejdere, der daglig servicerer Danmarks dygigse er alle de fordele, der er ved moderne kommunika. ipvis Connec Callcener erhvervsvirksomheder og vores omsæning udvidelsesmoduler: il møde vokser ipvis a/s - Tlf. (+45) Fax (+45) Hovedkonor: Skodsborgvej 305 D - DK 2850 Nærum - your cona cs. il mød e Ka nee* Assig Indsillinger kan ændres direke fra lisen over konaker, eje af Væksfonden, og er beliggende i Nærum nord or Expo r n endnu nemmere a ringe op eller sende eksbeskeder. os il Enrepreneur of he year i Vor vis er a ou user præsenere for de ilgængelige funker, så de bliver som er 100 procen danskeje. ipvis er delvis Thoma s Jeshøj (CSV) Andrease IPVis Connec egori c ip med cirka 50 procen om åre. Erns & Young nominerede all in easy - Today Thomas Jeshøj Subje Descr ipvis er en økonomisk velfundere virksomhed, Impor Selec 2:09 impo rs macro GroupWise, Gmail, Lous Noes ec.), og man bliver alid Om ipvis 155 cona cs Easy Sign ou recen ipvis Requ gang il den dele kalender på mail-serveren (Exchange, Your o add ags, chang 2:09 ipvis Peer Change phone: g help profile ipvis UNT icke New NEW VIEWS ACCO GE MANA MS fas elefon og mobilelefon. none VIIEWED n Anderse Moren sk lp de on he ipvisi om kollegerne er fri il samale. E enkel klik giver ad- Asger egra esk-in Zend ec Conn HOME kan på e øjeblik ændre opsæningen eller skife mellem Filer Name none pendin Search noes er klar il flere opgaver, uanse om de sidder i virksom- farvemærkninger gør, a man med e øjekas kan se, files, invie o a con ac, All peo ple none oday sikre, a de nu også er den ree, man siller om il. redje sed. Hver medarbejder har de fulde overblik og Jump Welcome RECENTLY heden, er på vej il en kunde eller befinder sig e hel s, upload New Task Laes aciviy Conac s ~90 people Tasks når man lige mangler svar på e spørgsmål eller skal bejdere som er opagede, og man kan finde dem, der CRM-in egra o manag e addiio nal conac Jyllandskonor: Anelysparken 45C - DK 8381 Tils

3 Unified Communica PBX - De fylder ikke mere end e sik i væggen Hosed infrasrukur - Lad os ordne de hele Som de førse i Danmark kan ipviss omsillingsanlæg Den nemmese, hurigse og mes økonomiske måde a håndere både IP- og mobilelefoni. De beyder, a du kan se om en medarbejders mobilelefon er opage, og hvis ikke, sille direke om il den. Du kan række kald på mobilen og melde dig ud og ind af køer. Nu kan du age hele virksomheden med dig, uanse hvor du skal hen. De er nem a opnå alle fordelene ved moderne inegrere kommunika. Der er ikke længere behov for dyr, saær hardware, som er besværlig a vedligeholde. Og de fylder ikke mere end e sik i væggen, a skife il en løsning fra ipvis med mere fleksibilie, ipvis neværk Hosed Firewall Hosed PBX Inerne Telefonigaeway Mobilgaeway Telefonne Mobilne eablere Unified Communica er a anvende ipviss Hosed infrasrukur. Lad vores specialiser håndere dine elefoni- og daaforbindelser. Vi driver de hele fra vores opsikre og højeknologiske daacenre, hvor vi sørger for, a alle funker og forbindelser kører opimal og uden ubehagelige drifsafbrydelser. ipviss daacenre forbindes direke il virksomheden og des hjemmearbejdspladser, filialer og øvrige afdelinger med e lukke neværk. Forbindelsen er e IP VPN (MPLS) neværk, som kan eableres med fiber, bedre sikkerhed og billigere opkald. Vores Hosed løsning giver den maksimale frihed, ide al vedligeholdelse, opdaeringer og nye spændende funker hånderes af ipvis. Vi leverer alle de funker, du kan forvene af en moderne Unified Communica kobber eller rådløse neværk efer behov og omsændigheder. Hosed infrasrukur indeholder firewall og virus-besky- else il inerne-adgang sam omsilling med direke forbindelse il både de fase og de mobile elefonne. løsning, sam selvfølgelig alle de kende funkalieer fra e radel omsillingsanlæg. Hovedkonor Virksomhedens neværk De er nem a være kunde hos ipvis Filial Ud over a levere markedsledende løsninger inden for Unified Communica, så driver vi elefonsysemerne i nogle af Danmarks dygigse virksomheder og giver deres medarbejdere lang bedre kor på hånden overfor kolleger og kunder. Samidig overager vi selvfølgelig ansvare for alle de adminisraive ing som: Serviceafaler Afregning Opgraderinger Forebyggende udskifninger Sofwareopdaeringer Øvrig vedligeholdelse Filial ipvis a/s - Tlf. (+45) Fax (+45) Hovedkonor: Skodsborgvej 305 D - DK 2850 Nærum - Jyllandskonor: Anelysparken 45C - DK 8381 Tils

4 Brunaa - Licens il bedre økonomi Tæppeland - De kan være mege nem a være elekunde Direkør Chrisian Fischer Trollo ser ilbage på de gamle Brunaa er, med god 300 medarbejdere i Danmark, den Ved siden af en åbenlys besparelse har en ny IP-løsning hovedkonor og en erhvervsafdeling. Hvor der idligere anlæg med en vis respek og fryg: Anlægge køre 100 førende virksomhed inden for varme- og fordelingsregn- fra ipvis gjor de nemmere for æppelands medar- var bylinjer fordel på hver afdeling i Tæppeland, er alle procen sabil, men de var eksrem dyr både i an- skaber. Virksomheden er en udpræge servicevirksom- bejdere a håndere kunder og opkald. De er også bylinjer i dag samle på én server, som er Hosed hos skaffelse og vedligeholdelse. Alene opdaeringsprisen hed, og er fuldsændig afhængig af e velfungerende bleve nemmere a give god service. ipvis. De har medfør økonomiske besparelser, min- var lige så høj som prisen for e hel ny anlæg. elefonsysem. Virksomheden har hovedkvarer i Køben- dre behov for suppor og vedligeholdelse sam mindre havn og har selvsændige filialer spred over hele Dan- De har lee hverdagen urolig mege for de ansae. adminisra. I den nye løsning er mobilelefonerne hel inegrere i mark. Desuden har man konorer i 17 europæiske lande procen af vores kald er kunder, der spørger, virksomheden på linje med fasneelefonerne. De har med yderligere 300 medarbejdere. hvornår vi holder åben. De kan de nu få svar på med 4-cifrede lokalnumre, kan bruges il a omsille samaler, de samme, uden a skulle vene på, a en medarbejder il a række opkald ind eller bemande en omsillings- har id, forklarer Erik Pedersen, IT-Chef hos Tæppeland. funk. Tæppeland har fåe en Hosed kommunikasløsning, I vores gamle anlæg skulle jeg købe licenser il hver der er cenral syre. ipvis har såe for hele insal- enese medarbejder, som skulle kunne bemande omsil- laen, der samler IT og elefoni for 38 buikker, e lingen, foræller Chrisian Trollo. Med den nye løsning behøver Chrisian Trollo ikke konrollere sine licenser, og kan give enhver medarbejder fuld adgang. Hoel Crowne Plaza Pedersen & Nielsen - En besparelse på 49 procen - Unik inegra il hoelsysem Pedersen & Nielsen er en af Danmarks sørse bilforhand- ipvis gav dem, de muligheder de eferspurge med en lere med mange bilforreninger og udlejningskonorer, Unified Communica løsning, der også inegrerer mobil- De nye Hoel Crowne Plaza i Øresaden på Amager er e af verdens mes energivenlige hoeller. De er også e af på anlægsbudgee, og man har samidig undgåe a skulle invesere i og opsæe e komplicere DECT og som forhandler mærkerne Volvo, Renaul, Fia, Ford og Kia. elefonerne. verdens mes avancerede hoeller, hvad angår elefoni sysem, fordi de rådløse elefoner er en del af lokalnee. og neværk. Hoelles 366 værelser er udsyre med 800 Pedersen & Nielsen havde brug for en fleksibel løsning, Pedersen & Nielsen s årlige omkosninger il elefoni var IP-elefoner. IP-elefonerne sikrer, a gæserne har adgang Løsningen er mege fleksibel og nem a bygge videre der kunne udnye de eksiserende daane fra ADP og kr. Med ipviss løsning blev de årlige omkos- il hoelles mange ilbud i hver enese hoelværelse og på. Som Teknisk Direkør Peer Andersen siger, så var samidig nedbringe analle af daaabonnemener. Løs- ninger reducere il kr., og ved overgang il ele- kan selvfølgelig indsilles il a anvende gæsens sprog. ipviss løsning den, der beds opfylde vores be- ningen skulle også gøre de lang enklere a ændre vel- foni på ADP-linjer, blev de årlige omkosninger hov, og den løsning vi valge for på lang sig a have komshilsner, IVR og ringegrupper, så elefonien løbende kr. - en besparelse på 49 procen. Besluningen om a ipviss løsning har medfør en beydelig besparelse sabilie omkring vores kommunikasplaform. afspejler virksomhedens behov. vælge ipvis var le. ipvis a/s - Tlf. (+45) Fax (+45) Hovedkonor: Skodsborgvej 305 D - DK 2850 Nærum - Jyllandskonor: Anelysparken 45C - DK 8381 Tils

5 Unified Communica der gør en forskel 10 ing der kendeegner unified communica: de er Hosed hos udbyderen og er fremidssikre. de er ligegyldig, om du anvender fas elefon, mobil- elefon eller IP-elefon. Eller alle re på en gang. medarbejderne kan nøjes med a have é nummer, uanse hvor mange elefoner de bruger. medarbejderne kan få så mange numre de vil, og virksomheden kan opree viruelle numre. man kan besemme, hvilke nummer, der vises, når der ringes ud. enhver mobilelefon kan anvende syseme, uden sofware, selv de billigse. man kan se hvilke kolleger, der er ledige. de er inegrere med de messaging sysem man anvender: Exchange, GroupWise eller ande. ipvis ilbyder inegrerede kommunikasløsninger basere på IP- og mobilelefoni. Vores Unified Communica plaform, som kombinerer neværksforbindelser, omsilling, ipvis Connec og mobilelefoni, garanerer virksomhedens brugere fuld mobilie, og skaber en robus og imødekommende konakflade il kunderne. For lang sørsedelen af vores kunder bealer de sig a lade ipvis age sig af virksomhedens omsilling og inerneforbindelse i vores opsikre daacener. Vi ager os af drif og vedligeholdelse og garanerer uforsyrre elefoni og inerne. Med ipvis er de le og prakisk a forbinde afdelinger i e fælles, sikre og lukke neværk. omsilling er nem. de kan inegrere med virksomhedens øvrige sysemer. Udnyer din virksomhed alle muligheder? Telefoner må aldrig blive en byrde for virksomheden, lige som kunderne ikke må abes i elefonkøen. Unified Communica kan være løsningen for dig. Hos ipvis har vi ansa nogle af Danmarks dygigse elefolk for a kunne gøre lid mere for vores kunder. Fordi de skal Venlig hilsen Salgsdirekør Thomas Jeshøj være en god oplevelse a være kunde i e eleselskab. Ring og hør mere på lf ipvis a/s - Tlf. (+45) Fax (+45) Hovedkonor: Skodsborgvej 305 D - DK 2850 Nærum - Jyllandskonor: Anelysparken 45C - DK 8381 Tils

Professionel erhvervsudlejning

Professionel erhvervsudlejning Den grønne vej il sor bundlinie Læs side 30 ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og invesering udgives i samarbejde med Byggesocieee Nr. 08 2013 6. årgang Konor, lager & forrening? - Lejerne finder

Læs mere

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren Facade og mur Nyheder Gulve Leca Flisv Anvendelsesip Produker Find forhandler Konak Min konakperson Farveværkøj Projeker Videoer Forsiden Projeker Nyheder Om Weber Leca leklinker på oppen af Nyborg Lige

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Madkulturer mødes. Når man er opvokset i UNI-TANKERS A/S, Cookery school. UNI-TANKERS A/S har igangsat uddannelsesprogram for udenlandske kokke

Madkulturer mødes. Når man er opvokset i UNI-TANKERS A/S, Cookery school. UNI-TANKERS A/S har igangsat uddannelsesprogram for udenlandske kokke Nr. 1 mars 2009 ISSN 1395-7414 udgive af Søfarens Arbejdsmiljøråd Cookery school UNI-TANKERS A/S, ship-owners based in Middelfar, have sared on a raining projec for heir foreign cooks. One of he reasons

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Refleksioner over meoder anvend i forindelse med rekonsrukion af wesie for By og Byg (Saens Byggeforskningsinsiu) Jesper Kirkeskov Maserafhandling

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

Mød Siminn Uno familien

Mød Siminn Uno familien Mød Siminn Uno familien Én samlet løsning til mobiltelefoni, fastnettelefoni og omstilling Vi giver dig frihed til at skabe succes Siminn Danmark Stationsparken 25 2600 Glostrup Telefon 7026 2300 Telefax

Læs mere

EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER. Revolutionerende ligetil

EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER. Revolutionerende ligetil EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER Revolutionerende ligetil Med Firmafon kan du på få minutter opsætte et komplet telefonsystem med omstillingsbord og mobiltelefoni til din virksomhed uden binding

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

DOCUMENT EF FICIENC Y AT WOR K

DOCUMENT EF FICIENC Y AT WOR K DOCUMENT EF FICIENC Y AT WOR K 3 [ Hos IKON er kunden i centrum Vores kunder skal være centrum i alt, hvad vi gør. Ethvert tiltag har som mål at gøre det bedst mulige for vore kunder og tilsikre, at vi

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 2.5.2014 KEU syd Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED. UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer

DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED. UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED Har din virksomhed en sund infrastruktur? UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer TDC Scale specialister Dansupport hjælper

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

TDC Scale - hold på kunderne

TDC Scale - hold på kunderne TDC Scale - hold på kunderne Saml mobil-, fastnetog ip-telefoner i én fleksibel løsning Tilpas efter behov Betal efter forbrug Gør livet lettere for kunder og medarbejdere Spar tid og penge - og få en

Læs mere

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked Specialeafhandling for Cand. Merc sudie Erhvervsøkonomisk insiu Forfaere: Anne Kvis Nielsen Jan Furbo Fuglsang Pedersen Vejleder: Tom Engsed Udviklingen i boligomkosninger, efficiensanalyse sam udbuds-

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere