BOLIG BLADET. Juni Hvem arbejder med hvad? Læs side Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni ÅRGANG Ny legeplads i Lyngparken 2 Kig med side Hvem arbejder med hvad? Læs side Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9

2 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 21. MARTS 2006 Ryno Scheil på Repræsentantskabets møde: Det nytter at protestere

3 Regeringens indgreb over for Landsbyggefonden blev ikke så voldsomt som planlagt, men det er ingen grund til at tro, at regeringen ikke fortsat har kig på pengene i fonden, sagde Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab på Repræsentantskabets møde. Det hjalp, at beboerne protesterede voldsomt, da regeringen i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2006 satte sig for at hente milliarder i Landsbyggefonden. Alene i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe protesterede over beboere. Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab, kunne i beretningen på Repræsentantskabets møde i Arbejdernes Boligselskab tirsdag 21. marts 2006 konstatere, at det hjælper at protestere. Indgrebet blev ikke så omfattende, som regeringen havde lagt op til. Regeringen havde planer om at hente 4,4 milliarder kroner i Landsbyggefonden, men nøjedes med at inddrage 2,2 milliarder kroner i Vender sikkert tilbage Men Ryno Scheil troede dog ikke på, at beboerprotesterne på længere sigt ville holde regeringen på afstand af pengene i Landsbyggefonden. Derfor var både han og bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab klar til igen at opfordre beboerne til at protestere, hvis det bliver nødvendigt, når et udvalgsarbejde om strategien for brugen af Landsbyggefondens penge offentliggøres i juni Pengene i Landsbyggefonden og de almene boligselskabers lokale dispositionsfonde kommer fra lejerne i de almene boligselskaber. Når de oprindelige lån er betalt ud, skal lejerne fortsat betale det samme som om lånet fortsat eksisterede. Og det beløb fordeles mellem Landsbyggefonden og de lokale almene boligselskabers dispositionsfond. Pengene anvendes i dag til forbedring og vedligeholdelse af boligerne. Det er regeringens plan at Landsbyggefondens penge også skal bruges til nybyggeri. Også lokale fonde i farezonen Ryno Scheil kunne på Repræsentantskabsmødet ikke sige sig fri for den tanke, at regeringen også vender blikket mod de beløb fra de indfriede lån, som går til boligselskabets dispositionsfond: Vi er ikke blinde for, at det om få år drejer sig om mange penge, men vi har den opfattelse, at pengene skal blive i boligselskabets regi og bruges til støtte i afdelingerne. Det kan være i forbindelse med renovering eller til andre forbedringer og modernisering, sagde Ryno Scheil. I Arbejdernes Boligselskab er det endnu ikke blevet til de helt store summer, men om få år er der penge, som rigtigt anvendt vil kunne bidrage til afdelingernes udvikling samt til at bevare kvaliteterne. Regeringens påstand er, at vi i den almene sektor blot puger penge sammen og ikke bringer dem i omløb til forbedring. Er det så mærkeligt med den usikkerhed, der er omkring pengenes fremtid, at vi er betænkelige ved at sætte initiativer i gang. Vi ønsker at kunne handle ud fra en mere langsigtet planlægning, hvilket også for os stiller krav om samtidig at kunne afklare finansieringen, konstaterede Ryno Scheil. Branding af boliger I debatten om beretningen sagde Peter Brooker, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Egeparken 1, at regeringen i første 3

4 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 21. MARTS 2006 Det ligger i luften, at regeringen i 2007 vil hente yderligerre 1,7 milliarder kroner i Landsbyggefonden, sagde Ryno Scheil på Repræsentantskabets møde. Alle fotos fra mødet er taget af pressefotograf Kaj Bonne Mortensen. omgang ville sælge den almene sektor, og da der stort set ikke var interesse blandt lejerne for at købe boligen, så satte den ind over for Landsbyggefonden, hvor den henter 2,2 milliarder kroner. Dernæst kom kravet om moms på ejendomsfunktionærernes arbejde i den almene sektor. Vi er begyndt med en branding af vore 337 boliger i Egeparkerne på en hjemmeside på internettet, hvor vi fortæller om boligerne og de mange muligheder, der er for selv at bestemme, sagde Peter Brooker, som efterlyste hjælp fra boligselskabet til hjemmesiden. Men her meldte Ryno Scheil 4 hus forbi. Driften og vedligeholdelse af en hjemmeside var et afdelingsanliggende, hvilket også var et svar til Jesper Langkilde kr. pr. bolig om året Ryno Scheil uddybede i sit svar til Peter Brooker, hvad indgrebene over for Landsbyggefonden betød: De milliarder af kroner, som regeringen har hentet i Landsbyggefonden fra 2001 og frem til og med 2006 svarer til, at hver eneste af de almene boliger har bidraget med kroner om året. Så det højt opreklamerede skattestop gælder ikke for den almene sektor. Regeringen henter blot pengene i Landsbyggefonden, sagde Ryno Scheil, der samtidig konstaterede, at det lå i luften, at regeringen i 2007 ville hente yderligere 1,7 milliarder kroner og igen i 2008 hente andre 1,6 milliarder kroner i Landsbyggefonden. Regeringen vil enten sælge os eller udsulte os, konstaterede Ryno Scheil i bestyrelsens beretning, som enstemmigt blev godkendt af Repræsentantskabet.

5 Masser af valg til udvalg og bestyrelse Repræsentantskabsmødet er også stedet, hvor der vælges medlemmer til udvalg og til Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse. Repræsentantskabets møde tirsdag 21. marts 2006 var også gennem en længere valgprocedure med skriftlig afstemning, Her er listen over medlemmer af udvalg og bestyrelsen. Nogle er valgt for to år, andre er valgt for et år og andre igen er udpeget af boligselskabets bestyrelse: Fritidsudvalget Palle Nielsen, Skoleparken, Hans Jørgen Jørgensen, Hyrdeparken, Kurt Juel Jensen, Hyrdeparken, John Bjarnø Petersen, Pileparken 3, Egil Christensen, Torveparken, Per Helligkilde, Lyngparken 1, Conny Søndergaard, Skoleparken 1. Suppleanter er Inge Binder, Lykkeparken 2, Jørgen Brøsen, Skoleparken 1, Sonja Sørensen, Pileparken 4, samt Lars Mortensen, Pileparken 4. Redaktionsudvalget Ivan Klitte, Kongshvileparken, Mogens Lundsberg, Skoleparken 2, Birthe Bagger, Pileparken 4, Lars Mortensen, medarbejderrepræsentant, Birgitte F. Schultz, Mølleparken 2. Suppleant er Per Helligkilde, Lyngparken 1. I udvalgets arbejde deltager Kj. Jacobsen samt direktør Svend Aa. Hansen, Arbejdernes Boligselskab. Kredsudvalget Mogens Rysgaard, Stationsparken 1, Inge Binder, Lyngparken 2, Finn Sørensen, Tinghøjparken, John Bjarnø Petersen, Pileparken 3, Karin Petersen, Stationsparken 1, Pia Laugesen, Torveparken, Thomas Dreyer, Skoleparken 1, Aase Petersen, Pileparken 3, Per Madsen, Borreparken, Henry Simonsen, Torveparken, Jens Østergaard, Torveparken, Ryno Scheil, Lyngparken 1, Benny Jørgensen, Torveparken, Robert Byriel, Vadgårdsparken, Benny Sørensen, Skoleparken 1, Lars Christensen, Højgårdsparken, Jesper Langkilde, Hyrdeparken, John Bruun Pedersen, administrationen, Svend Aa. Hansen, administrationen, Christian Jensen, ejendomsfunktionær. Suppeplanter er Pernille Mogensen, Højgårdsparken, Helle Gyldaa, Højgårdsparken, Hans Jørgen Jørgensen, Hyrdeparken, Erik Bengtsson, Mølleparken 1, Kim Hansen, Kongshvileparken, Mogens Lundsberg, Skoleparken 2, Johnny Vilhelmsen, Egeparken 2, Erik Enevoldsen, Pileparken 1, Birthe Bagger, Pileparken 4 og Poul Andersen, ejendomsfunktionær. Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse Ryno Scheil, Lyngparken 1 (formand), Benny Jørgensen, udpeget af Gladsaxe Byråd (næstformand), Mogens Rysgaard, Stationsparken 1, Flemming Larsen, Høje Gladsaxe, Finn Sørensen, Tinghøjparken, Benny Sørensen, Skoleparken 1, Robert Byriel, Vadgårdsparken, Thomas Dreyer, Skoleparken 1, Johnny Frederiksen, Stengårdsparken, Inge Bender, Lyngparken 2, Lars Kristensen, Højgårdsparken, Erik Andersen, Gladsaxe Byråd, Erling Schrøder, Gladsaxe Byråd, Anne Schiøler, medarbejderrepræsentant for kontoret samt John Monberg, medarbejderrepræsentant for ejendomsfunktionærerne. Suppleanter er i nævnte rækkefølge: Palle Nielsen, Skoleparken 1, Jesper Langkilde, Hyrdeparken, Mogens Lundsberg, Skoleparken 2, Johnny Vilhelmsen, Egeparken 2. 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 21. MARTS 2006 Tomme pladser ved bordene Der var tomme pladser ved bordene i aulaen på Marielyst Skole, da Repræsentantskabet i Arbejdernes Boligselskab mødtes tirsdag 21. marts Ud af 172 mulige deltagere i mødet, mødte 96 repræsentanter fra boligselskabets afdelinger frem til en aften, hvor regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning. Der var også valg af beboere til boligselskabets bestyrelse på dagsordenen. Selv om boligselskabet bød på fælles spisning før mødet, så var der ikke fuldt hus. Ved dirigenternes navneopråb blandt afdelingerne blev det afsløret, at der ikke var mødt repræsentanter fra Hulegårdparken, Buddingevej 203, Pileparken 7, Toftegården, Kiplingeparken, Kasåvej, Kildeparken 2, Kiplingsgården samt Buddinge Mølle. Det skal dog nævnes, at er ikke er valgt boboerrepræsentanter for Buddingevej 203, Kiplingsgården og Buddinge Mølle. Egeparken 1 vandt penge til kulturaktivitet Vi er ganske snedige, når vi udlodder en pris på kroner til fremme af kulturog beboeraktiviteter i afdelingerne. Og det snedige er, at vi til sidst på Repræsentantskabsmødet trækker lod blandt de afdelinger, som er tilstede for at få jer til at blive lige til det sidste. Det konstaterede Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab, i beretningen på Repræsentantskabets møde. Dette års vinder af lodtrækningen blev Egeparken 1, hvor afdelingsbestyrelsen nu skal lægge hovederne i blød for at bruge pengene efter formået. Kongshvileparken, som i 2005 vandt prisen på kr., brugte pengene til en Sankthansfest med musik, bål og tale i de nyligt renoverede grønne områder. Flere hundrede beboere deltog i festen. Når ansvaret holder flyttedag Desværre skete indflytningen i Søborgparken på Søborg Hovedgade i december 2005 ikke problemfrit. Men problemerne tilskrev Ryno Scheil i beretningen KPC A/S, der er bygherre. Det er ærgerligt, når ikke alt går som forventet, men når boligselskabet ikke selv er bygherre, så flyttes ansvaret. Det skal siges, at der ikke var diskussion fra KPC s side omkring rettelserne, så vi må sige, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende. Det skal også med i betragtningen, at opførelsen af Søborgparken ud fra sin konstruktion - også på ejersiden - er en temmelig kompliceret opgave, sagde Ryno Scheil i beretningen. Opførelsen af andet afsnit af Søborgparken er i fuld gang, og med erfaringerne fra december 2005 vil boligselskabet søge at sikre en bedre procedure ved indflytningen, selv om boligselskabet ikke er bygherre. Det var bestyrelsens håb, at byggeriet af 26 ungdomsboliger ved Stengårdens Station kom i gang i foråret, så det kan være indflytningsklart ved studiestart i Og gerne lidt før. Arbejdernes Boligselskab er også i gang med at ombygge de tidligere administrationslokaler på 9. sal i Punkthuset ved Høje Gladsaxe. Her regner bestyrelsen med, at seniorboligerne er klar til indflytning efter sommeren

7 Kom bare frit frem når Fritidsudvalget inviterer Der var lagt op til en sommerfest med slag i. Alle sejl var sat til, da Fritidsudvalget inviterede til beboerfest i Tyrolerhuset på Nybrovej i september Desværre fik arrangementet ikke den opbakning, der har været de tidligere år, når Fritidsudvalget inviterede til sommerarrangement. Men udvalget giver ikke op. Det forsøger igen til september 2006 at invitere til sommerfest i det grønne. Palle Nielsen, formand for Fritidsudvalget, var på Repræsentantskabets talerstol for at fortælle, hvad udvalget ellers har gået og foretaget sig. Det har stået for AB-festen, som i 2006 havde samlet 220 deltagere. Også her var der tale om en nedgang i antallet af deltagere. Tidligere har deltagertallet ligget på op til 400. Fritidsudvalget har også anbefalet, at billardsammenslutningen i boligselskabet får et tilskud til sin sæsonafslutning. Peter Brooker spurgte, om det var muligt at arrangere lokale fester i samarbejde med de lokale boligselskaber. Det var ikke muligt, da lovgivningen ikke tillader aktiviteter på tværs af boligselskaberne, hvis økonomi skal holdes skarpt adskilt. Bent Andersen fra Tinghøjparken anbefalede Fritidsudvalget, at det i sine annoncer for eksempelvis ABfesten skrev mere udførligt, hvad deltagerne fik for pengene. Brug råderetten du må mere end du tror Der var også positive ting at berette om, da Ryno Scheil var på talerstolen på Marielyst Skole. Det var her Repræsentantskabets møde blev holdt. Det positive er de ændringer, der er sket omkring beboernes råderet. Ryno Scheil opfordrede alle afdelingsbestyrelser til at arbejdede videre med udviklingen og udnyttelsen af de nye regler for råderet, så afdelingerne ad den vej kunne få forbedret boligmiljøet. Råderetsreglerne var omtalt i Boligbladet for december Det vil være med til at præge afdelingernes samlede bokvalitet og være med til at gøre beboerne mere tilfredse med at bo alment. Det gælder ikke kun i vore egne afdelinger, men i hele den almene boligsektor. Brug råderetten, vi må mere end vi tror. Vi må stort set det samme som i ejerboliger, sagde Ryno Scheil. Skriv til os! Boligbladets opgave er at formidle information om Arbejdernes Boligselskab og dets virke. Men det er også bindeled til og fra beboerne. Sådan ser redaktionsudvalget også sin rolle, men det kniber med indlæggene fra læserne. Så derfor skriv til os, sagde Birgitte F. Schultz, da hun på redaktionsudvalgets vegne aflagde beretning for det seneste år. I alt var der udkommet fire udgaver af Boligbladet, hvor emnerne bl.a. har været salg af de almene boliger og beboernes protest mod regeringens dræn i Landsbyggefonden, råderetten, nybyggeri og parkeringsproblemer, for blot at nævne nogle af de emner, som redaktionsudvalget har taget under behandling i bladets spalter. Hertil kommer muligheden for at få en boligbytteannonce med i bladet. Så har du en ide til en artikel i Boligbladet, så lad os høre om den. Vi hjælper gerne med skriveriet. Du kan kontakte redaktionsudvalget på internettet eller send dit indlæg med de røde postbude til adressen Boligbladet, Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B 2., 2860 Søborg. 7

8 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 21. MARTS 2006 Kongshvileparken Dropper retssag om vurdering Dom i Højesteret fastslår, at vurderingsmyndighederne har vide rammer, når de skal vurdere grundværdierne. Derfor valgte Arbejdernes Boligselskab at trække sagen om Kongshvileparkens vurdering fra Østre Landsret Højesteret slog i december 2005 fast, at den margen, som vurderingsmyndighederne kan arbejde inden for, er meget stor. Sådan cirka dobbelt så meget, som uvildige skønsmænd har vurderet en ejendom til. Skattemyndighederne havde sat en almen boligafdeling i Taastrup til 88 millioner kroner, hvilket var cirka dobbelt så meget, som skønmændene havde fastsat. Alligevel fandt Højesteret, at forskellen cirka 44 millioner kroner var inden for den værdi, som det tilkom vurderingsmyndigheden at have som marginal. På baggrund af dommen fra Højesteret 8 drøftede bestyrelsen i Arbejdernes Boligselskab, hvad der skulle ske med en næsten tilsvarende sag fra Kongshvileparken. Ryno Scheil fortalte i beretningen, at vurderingen pr. 1. januar 1999 for Kongshvileparken var urimelig høj. Men det lykkedes ikke at få medhold i Skyldrådet, Vurderingsrådet eller i Landsskatteretten. Derfor gik sagen videre til Østre Landsret. Men boligselskabets advokat vurderede på baggrund af dommen i Højesteret, at vi ikke kunne få medhold i sagen fra Kongshvileparken. I samråd med afdelingsbestyrelsen besluttede vi at trække den efterhånden syv år gamle sag, der skulle have været for retten den 8. marts 2006, fortalte Ryno Scheil. Vurderingsmyndighederne havde pr. 1. januar 1999 ansat grundværdien af Kongshvileparken til 69 millioner kroner, hvorimod de to synsmænd mente, at grundværdien lå mellem 46 og 48 millioner kroner. Altså en forskel på cirka 20 millioner kroner. Men med dommen i Højesteret i mente valgte boligselskabet at trække sagen af hensyn til omkostninger og den ringe udsigt til at få medhold.

9 Skoleparken 2 fylder 25 år Den 1. juli 2006 er det 25 år siden, at de første beboere flyttede ind i Skoleparken 2, som har tyve lejligheder. To af beboerne har gjort alle 25 år med. Skoleparken 2 kan fejre 25 års jubilæum den 1. juli 2006 efter sin opførelse i I Skoleparken 2 er der 20 lejemål med henholdsvis ti to-værelses og ti tre-værelses lejligheder, som er fordelt i to boligblokke på i alt et bebygget areal 680 m 2. I alt bruttoetageareal på m 2. Skoleparken 2 ligger i et dejligt grønt område med Skoleparken 1 som nabo. Da vi ligger i område med Skoleparken 1, har vi en del fællesskab, f. eks. varemesterkontoret og vaskeri samt varmecentral. Det giver os også adgang til at benytte fritidslokalerne samt leje af selskabslokalet. Forbedringer I årene der er gået har vi været gennem en del forbedringer, såsom nye badeværelser idet de eksisterende var beklædt med vinyl på vægge og gulv. I dag er de med klinker på gulv og fliser i bruseområdet. Udendørs er der anlagt en grillplads med faststående grill samt to bænke i naturtræ - udført af hele træstammer. Udendørslamper ved sti mellem de to parker. Der ruderne i vinduer og terrassedørene begyndte at punktere, tog afdelingsbestyrelsen en hurtig beslutning om at udskiftet terrassedøre samt vinduer med nye energibesparende ruder. Badeværelser og udskiftning af døre og vinduer tog en del år, da man fra bestyrelsens side ville holde det inden for budgettet, så man ikke skulle ud og tage lån. Bor her på 25. år I stueetagen, hvor der er små haver, er der opsat nyt hegn, som er udført i lærketræ. I år har vi besluttede at opføre et overdækket skur til knallert /scooter. Tiderne skifter, og frem til i dag har vi haft en del udskiftning af beboere, men der er stadigvæk to beboere, som har boet her i alle 25 år. Den voksende interesse for beboermøderne lover godt for fremtiden, selv om der i forbindelse med jubilæet ikke kan holdes et fælles arrangement denne dag. Dette håber vi, skyldes at mange har sommerferie. Afdelingsbestyrelsen for Skoleparken 2 Godt gang i byggeriet på 9. sal i Punkthuset Foto: Kaj Bonne Mortensen Billeder siger mere end ord, og billederne bekræfter, at indretningen af seniorboligfællesskabet i Punkthuset på 9. sal skrider planmæssigt frem. Skillevægge er rejst, og flisemurerne er næsten færdig med opsætning af fliser i badeværelserne. De fem seniorboliger udstyres med HTHkøkkener, og gulvene er med askeparket. Endvidere er alle boliger udstyret med en indeliggende altan forsynet med glasskydevinduer. Byggeriet forventes afsluttet i løbet af juli 2006, og klar til udlejning pr. 1. september Læs annoncen på side 22. 9

10 Lyngparken 2 Ny legeplads indviet Lørdag 6. maj 2006 var der indvielse af den nye legeplads i Lyngparken 2. Mange var mødt op for at deltage i begivenhederne på denne dejlige forårslørdag, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel. Det gode vejr betød, at mange af afdelingens beboere kom ud af dørene og mødte op på plænen, hvor der var mulighed for at få en grillpølse og et glas øl eller vand. Indvielsen skulle ellers have havde fundet sted i efteråret 2005, men på grund af dårligt vejr valgte man at udsætte det til dette forår. Legepladsen har været undervejs i et par år, tegnet og tilrettelagt af afdelingsbestyrelsen med Henry Vedsegaard i spidsen. Henry Vedsegaard holdt en tale, hvor han blandt andet nævnte, hvorledes det hele var kommet på plads. Han takkede alle der har deltaget i projektet, og som har gjort det muligt at få det hele til at fungere. Dette samarbejde har bragt beboerne tættere sammen. Afdelingens og gæsters børn nyder den nye legeplads, så det er en stor succes. Det var en rigtig dejlig dag. Så er det også værd at notere, at legepladsen lever op til alle forskrifter og sikkerhedsregler. Foto: Kaj Bonne Mortensen 10

11 11

12 Mærkedage Tak for 20 gode år Jeg vil hermed gerne sige tak til Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe for den fine afskedsreception, som blev holdt torsdag 30. april Tak for direktionens meget pæne ord og tak for gaverne fra de mange fremmødte leverandører, rådgivere, beboere, afdelingsbestyrelser samt håndværkere, med hvem jeg i mange tilfælde har haft 20 års godt samarbejde. Også tak til mine varmemestre og gårdmænd som jeg altid har haft et rigtigt godt og loyalt forhold til. Sidst men ikke mindst en særlig tak til mine kolleger i administrationen for det flotte arrangement som var med til at gøre min sidste arbejdsdag så festlig. Efter 20 års ansættelse har jeg nu valgt at gå på efterløn for at nyde mit otium med familien. Jeg vil mindes de gode stunder og glæde mig til at nyde de mange dejlige gaver. Håber alle vil tage godt imod min efterfølger Lars Brinchmann Christensen, til hvem jeg overlader gode samarbejdspartnere. Mange hilsner, Leon Mogensen Lone Larsen har 25-års jubilæum Lone Larsen har kun haft én arbejdsplads gennem sit erhvervsaktive liv. Det er Arbejdernes Boligselskab, hvor hun 1. september 2006 kan fejre sit 25 års jubilæum. Den næsten 43-årige Lone Larsen, der 1. juni 2006 er udnævnt til økonomichef i boligselskabet, startede som 18-årig som kontorelev i boligselskabet. Lone Larsens bekendtskab med Arbejdernes Boligselskab går dog noget længere tilbage i tiden, fordi hun i 9. klasse var en hel uge i skolepraktik i boligselskabet, hvor hun var rundt i alle afdelinger i administrationen. Skolepraktikken forløb så godt, at boligselskabet sagde, at Lone var velkommen som elev, når handelsskolen var afsluttet. Efter 10. klasse og et år på den daværende erhvervsfaglige grunduddannelse tog Lone Larsen fat på to års elevtid i Arbejdernes Boligselskab. Og da den var afsluttet, fortsatte Lone i boligselskabet. Gennem de forløbne 25 år har Lone Larsens hovedsageligt beskæftiget sig med bogholderi og økonomi herunder for Fællesdriften for Høje Gladsaxe. I 1994 afsluttede Lone Larsen en merkonomuddannelse i regnskab. Og i det omfang, der skulle være fritid tilbage, står den på familieliv, besøg i motionscenter og ferierejser til Frankrig. Arbejdernes Boligselskab holder torsdag 31. august 2006 mellem klokken 11 og 14 reception for Lone Larsen i selskabslokalerne i Høje Gladsaxe Torv 2. Jubilaren Eigil Christensen (tv) ses her sammen med formand Jens Østergaard Eigils 25-års jubilæum Ejendomsfunktionær Egil Christensen, Torveparken, kunne mandag 3. april 2006 fejre sit 25-års jubilæum i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Fremmødet til receptionen var stort med mange beboere, kolleger og forretningsforbindelser. Eigil fik mange rosende ord med på vej, både fra Arbejdernes Boligselskab og de mange fremmødte beboere, som gav udtryk for, han er en vellidt person i afdelingen. Receptionen gik godt, og Eigil kunne glæde sig over en herlig gavehøst. Tak Hjertelig tak for den store opmærksomhed ved mit jubilæum Eigil Christensen 12

13 Hvem arbejder med hvad? Se side Arbejdernes Boligselskabs administration er ikke længere væk end den nærmeste telefon. Det er ikke alle beboere i boligselskabets 43 afdelinger, der har været på boligselskabets kontor på Høje Gladsaxe Torv 2B 2. sal, 2860 Søborg. Derfor bringer Boligbladet dette opslag med billeder af medarbejderne på kontoret samt information om deres arbejdsområder, ligesom du også kan se, hvilke afdelinger de enkelte medarbejdere arbejder med. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, hvis du har spørgsmål. Adressen er Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal, 2860 Søborg. Telefon Telefax er Du er også velkommen til at sende en e- mail til 13

14 Dire Sv. Aa H En præsentation af medarbejderne i Arbejdernes Boligselskabs administration Sekretær Ulla Olsen IT-chef John Bruun-Pedersen Kopi/arkiv/telefon Vivi Hansen Økonomichef Lone Larsen Økonomisekretær Poul Erik Larsen Udlej Anne S Bogholderi Carina Godsk Bogholderi/løn Lisa Frank Bogholderi Nina Als Husleje Kirsten Jensen Udlej Inger L 14

15 ktør ansen Sekretær Gitte Jensen Kopi/telefon Mima Crncevic Driftschef Stig Pedersen ning chiøler Sekretær Jonna Bøgelund Sekretær Kirsten V. Petersen ning arsen Inspektør Frank Kongsbak Inspektør Lars B. Christensen Inspektør Jens B. Andersen Inspektør Søren R. Andersen 15

16 Hvem har hvilke afdelinger? Arbejdsopgaverne med og for afdelingerne inden for Arbejdernes Boligselskab er fordelt mellem inspektørerne. Du kan her se, hvilken inspektør der har din afdeling samt hvem, der tager sig af bogholderi, regnskab og budget for afdelingen Inspektør Frank Kongsbak Bogholderi, regnskab og budget Lisa Frank Afdelinger: Pileparken 1 Pileparken 2 Pileparken 3 Pileparken 4 Pileparken 6 Pileparken 7 Pileparken 8 Torveparken Toftegården Inspektør Lars B. Christensen Bogholderi, regnskab og budget Lone Larsen Afdelinger: Højgårdsparken Stengårdsparken Hyrdeparken Skoleparken 1 Skoleparken 2 Egeparken 1 Egeparken 2 Kagsåsvej Inspektør Jens Bielefeldt Bogholderi, regnskab og budget Carina Godsk Afdelinger: Borreparken Lyngparken 1 Lyngparken 2 Buddinge Mølle Kongshvileparken Kildeparken 1 Kildeparken 2 Kildeparken 3 Kildeparken 4 Vadgårdsparken Inspektør Søren R. Andersen (frem til 1. juli 2006) Bogholderi, regnskab og budget Poul Erik Larsen Afdelinger: Mølleparken 1 Mølleparken 2 Tinghøjparken Stationsparken 1 Stationsparken 2 Stationsparkens børneinstitution Lykkeparken Buddingevej 203/2005 Moseparken Inspektør Stig Pedersen Bogholderi, regnskab og budget Poul Erik Larsen Afdelinger: Hulegårdsparken Søborgparken Kiplingeparken Kiplingsgården Økonomisekretær Poul Erik Larsen har udover de nævnte arbejdsområder også lånesager, landsbyggefondssager m.v. 16

17 Billardspillerne i Arbejdernes Boligselskab forstår at hygge sig med spillet. Billederne er fra en tidligere turnering. Foto: Kaj Bonne Mortensen. Slut på billardsæsonen Det er blevet sommertid. Urene stilles frem, og billardkøerne stilles tilbage. Det har været en sæson med spænding til det sidste. Først i den allersidste kamp blev det afgjort, at Høje Gladsaxes 1. hold vandt turneringen med Egeparken på 2. pladsen. Et stort til lykke til dem. Også et stort tillykke til Høje Gladsaxes 2. hold, der blev kåret til turneringens hyggeligste hold. Traditionen tro blev sæsonen afsluttet med en stafetturnering i Gladsaxe Billardklubs lokaler lørdag 8. april 2006, og i lighed med de foregående år sørgede de lokale ledere for, at dagens kampe blev afviklet på forbilledlig vis, og at alle havde en hyggelig dag. Om aftenen var der fest i Mørkhøj Skoles aula et lokale der størrelsesmæssigt var lige i overkanten til de godt 80 deltagere. Men der var god mad, et godt orkester samt en god stemning sørgede for en perfekt afslutning på en perfekt dag. Billardsammenslutningen i Arbejdernes Boligselskab holdt 8. juni 2006 generalforsamling i Lyngparkens lokale. God sommerferie til alle spillere. Nye spillere er velkommne, når den nye turnering starter til september. P.H. Valg til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds På landsplan er de almene boligorganisationer via Boligselskabernes Landsforening (BL) opdelt i 11 kredse. Arbejdernes Boligselskab er som omegnskommune til København placeret i 9. kreds. Samtidig følger BL s Repræsentantskab den kredsmæssige opbygning, således at der hvert andet år foretages valg til kredsbestyrelsen til de 11 kredse. I forbindelse med kredsvalgsmødet, der blev holdt 2. maj 2006, opnåede Ryno Scheil, Lyngparken 1, Inge Binder, Lyngparken 2, Lars Christensen, Højgårdsparken samt John Bjarnø Petersen, Pileparken 3 valg til 9. kreds bestyrelse. 17

18

19 Nu ruller det Projekt Farverig Fritid i gang Beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe søgte i samarbejde med Dansk Røde Kors og Gladsaxe Kommune penge fra Integrationsministeriets pengetank for at sætte turbo på aktiviteterne med børn og unge. Pengene blev bevilget. Læs her hvad det nu skal ske. Tekst: Jannie Møgelgård. Foto: Kaj Bonne Mortensen Projekt Farverig Fritid er en ny mulighed, som Høje Gladsaxe beboerrådgivning bruger i sit arbejde med børn og unge. I samarbejde med Dansk Røde Kors og Gladsaxe Kommune søgte beboerrådgivningen Integrationsministeriet for at få kroner til Projekt Farverig Fritid, der skal få børn og unge i Høje Gladsaxe til at bruge etablerede sports- og idrætsforeninger. Pengene er kommet i hus, og projektet løber over to år. Umiddelbart lyder det måske som en let opgave, men man skal huske på, at foreningsliv i høj grad er en dansk kultur, som mange af os er vokset op med. Vi tager vores børn og unge med til alverdens sport- og andre fritidsaktiviteter fra en tidlig alder. Der findes alt lige fra babymusik og gymnastik til ældresvømning og gymnastik for kørestolsbrugere. Denne kultur skulle vi gerne have vores unge med anden etnisk baggrund end dansk til at adoptere, fordi der i foreningslivet er mulighed for at få relationer og se verden på andre måder. Det gælder om at komme igang Projekt Farverig Fritid rettet sig mod hele børne- og ungdomsgruppen i Høje Gladsaxe. Vi har delt den op i to grupper fra 7 år til 10 år og fra 10 år til 20 år, så vi kan sætte aktuelle aktiviteter i gang. Men vi vil også forebygge og prøve at give andre alternativer til børnegruppen. Ungdomsgruppen i Høje Gladsaxe er i øjeblikket unge og meget påvirkelig, så det gælder for os om at komme i gang med de gode tiltag, så vi bryder lillebroreffekten. Hele projektet vil inddrage diverse sportsforeninger, frivillige og andre foreninger. Vi vil inddrage skoler, klubber og SFO erne, da der i disse områder er medarbejdere, som har mange resourser og har et godt kendskab til børn og unge i området. De har også gode muligheder for at støtte op omkring projektet. Godt kendskab Peter Jansen, som er projektmedarbejder, har et godt tag på de unge, og han har i mange år arbejdet i Høje Gladsaxe. Derfor har han en godt kendskab til de forskellige klubber og skoler, men vigtigst af alt, så har han de unges tillid og respekt. Ved siden af alle de opgaver, der handler om idræt, så bruger Peter Jansen meget tid på almindelig kontakt og snak. I skolernes frikvarter er rådgivningen omdannet til en varmestue eller en diskussionsklub, hvor mange unge fra 7. til 10. klasse kommer ind for lige at snakke eller bare at hænge ud. Det giver os en god mulighed for at hilse på dem og lære dem at kende. Det er kun igennem kendskabet og relationer, vi kan arbejde med de unge og være med til, at de får øje på alle de muligheder som Høje Gladsaxe og Gladsaxe byder på. Både boksning og pigecafee Projektet er allerede godt i gang. Der er kommet gang i et boksetilbud i den lokale bokseklub hver mandag og onsdag. Et pigekrickethold træner hver torsdag i Værebro, det er piger, som også benytter pigecafeen i Høje Gladsaxe Pigecafeen er et samarbejde med to sundhedsplejersker fra Høje Gladsaxe og Marielyst Skole. Vi mødes hver torsdag til hygge og socialt samvær. Det er hovedsagelig piger med anden etnisk baggrund end dansk, der kommer i pigecafeen. Det er ofte piger, som ikke har mulighed for at benytte de etablerede klubber på grund af deres kulturelle baggrund, der kommer i pigecafeen. Her oplever de et godt frirum, hvor der er plads til at være pige og, hvor der er mulighed for at få diskuteret de emner, som ofte kan være svære at snakke om. GAM3 på banen Vi har netop indgået en aftale med GAM3, - et topprofessionelt projekt, der skal få basketbolden til Høje Gladsaxe. Det er et projekt, der skal få de unge til aktivt at bruge de områder, vi har i Høje Gladsaxe. Der er tre fire områder, hvor man kan spille basket. Områderne bliver i dag ikke rigtigt brugt til noget. Det håber vi er helt anderledes, når sommeren er ovre. Gennem hele sommeren kommer der trænere, musik og masser af boldspil. De unge skal også spille mod de andre boligforeninger, nærbetjentene i Høje Gladsaxe, og hvem vi ellers kan finde. Det kunne også være ejendomsfunktionærerne og gartnere. Mulighederne er mange. Høje Gladsaxe vil også være rammen om en gøglerskole og en cirkusforestilling i sommerferien. De er et tilbud til omkring 50 børn, som har lyst til at optræde og lære forskellige gøglertricks. Det er sammen med Dansk Røde Kors og de frivillige, vi har i Høje Gladsaxe. Cirkusteltet vil også være rammen for andre beboeraktiviteter i aftentimerne. Tid for koncert I september bliver der en koncert for beboerne i Høje Gladsaxe, hvor vi prøver at gentage successen fra Unge skal optræde med de talenter, de har. Det bliver en dag med musik, sang og forhåbentlig godt sommervejr. Høje Gladsaxe er en stor bebyggelse med mange mennesker og med mange udfordringer specielt på børne - og ungeområdet. Derfor ser vi det i rådgivningen, som en af vores vigtigste opgaver. Idrætsprojekter og den ekstra medarbejder som er blevet tilknyttet rådgivningen i Høje Gladsaxe giver os mulighed for at skabe nogle tilbud ud over det sædvanlige. Høje Gladsaxe er et godt sted at bo, et sted med muligheder og et sted med stor mangfoldighed, hvor det næsten kun er tanken, som sætter grænsen. 19

20 20 Kontroversiel plan for retfærdighed

21 BL vover nu det ene øje med et debatoplæg om et mere retfærdigt fondssystem og en friere finansiering af nybyggeri. Oplægget er kontroversielt, fordi det kan medføre højere husleje nogle steder og lavere husleje andre steder. Men det er også nødvendigt, for ellers risikerer man, at regeringens overvejelser om sektorens fremtid blot udmønter sig i endnu en perspektivløs tvangsinddragelse af lejernes opsparing, lyder det fra BL. Af Erik Bjørn Møller Mens regeringen bag lukkede døre overvejer den almene boligsektors fremtid, går Boligselskabernes Landsforening (BL) i offensiven med et kontroversielt debatoplæg»en retfærdig boligpolitik«. Det sker i erkendelse af, at hvis den almene sektor blot overlader initiativet til politikerne, så medfører det en overhængende risiko for, at regeringen lader de væsentlige problemstillinger ligge og igen falder for fristelsen til at snuppe lejernes penge fra Landsbyggefonden, mener BL. Udspillet er også tænkt som et oplæg til intern debat i den almene sektor, og det berører da også kontroversielle temaer, som nok vil kunne sætte boligfolks sind i kog - især vedrørende den økonomiske fordeling af midler mellem afdelingerne. En omkalfatring af hele fondssystemet skal ifølge debatoplægget nemlig bl.a. betyde, at svage boligafdelinger skal bidrage med mindre til fondene end i dag, mens stærke afdelinger skal bidrage med mere. Det vil med andre ord betyde, at huslejerne nogle steder skal sættes op - andre steder ned. Svagheder Debatoplægget, som netop er sendt ud til almene boligfolk over hele landet, lægger generelt op til en mere retfærdig indretning af systemet med Landsbyggefonden og de lokale fonde. Uden fondene kunne den almene sektor ikke løse en lang række opgaver og problemer i boligområderne - men systemet har åbenlyse svagheder, påpeges det. Eksempelvis har regeringen siden 2001 uhindret kunnet stikke sugerøret i Landsbyggefonden og inddrage otte mia. kr. af lejernes opsparede midler. En anden svaghed er, at beboernes bidrag til fondene er ulige fordelt, for der er ingen klar sammenhæng mellem afdelingens husleje-evne og dens indbetaling til fondene. Set fra de almene beboeres synsvinkel er fordelene ved et mere retfærdigt system indlysende. Staten vil ikke længere kunne inddrage lejernes penge, og der vil blive flere midler til renoveringer og kvalitetsløft, samtidig med at huslejeudviklingen skal være mere moderat af hensyn til kampen mod ghettoisering. Kompliceret Problemet med skævhederne i afdelingernes indbetalinger bliver særligt alvorligt nu, hvor regeringens pengetogt nærmest har tømt Landsbyggefonden. Derfor må et mere retfærdigt system indebære, at nogle af pengene fra de lokale dispositionsfonde overføres til Landsbyggefonden - på den betingelse, at regeringen skal holde sugerøret i ro, påpeges det i oplægget. Det pointeres også, at der bør afsættes langt flere midler til generelle kvalitetsløft og bekæmpelse af ghettoisering - i modsætning til i dag, hvor regeringens tvangsinddragelse af lejernes penge medfører færre renoveringer, lavere boligkvalitet og flere problemramte boligområder. Men et nyt fondssystem gennemføres ikke med et fingerknips. Det vil kræve langvarige, komplicerede og meget tekniske overvejelser - men netop derfor er det vigtigt at få gang i debatten nu, mener BL.»Hvis den almene sektor ikke tager denne debat og opstiller nogle klare politiske mål, så kan resultatet blive, at fondene drænes yderligere, og at den almene sektor bliver stadig mere marginaliseret på boligmarkedet«, lyder advarslen i oplægget. Ulighedspolitik I debatten om midlerne i den almene sektors fonde fremførte socialministeren i efteråret, at det kun er rimeligt, at beboerne i de almene boliger betaler nogle af de tilskud tilbage, som de har fået. Men subsidier til andre boligformer kræves ikke tilbagebetalt. Skattestoppet for ejendomsværdiskatten reducerer boligejernes beskatning med aktuelt over ni milliarder kroner. Og dette beløb er stigende år for år. I næsten samme tidsrum er der hentet otte milliarder kroner ud af Landsbyggefonden som en særskat til beboerne i de almene boliger. 21

22 Forsøgslov skaber ulighed Kun de velstillede vil købe Det er de rigeste blandt almene beboere, der ønsker at købe deres egne attraktive boliger med stor rabat. Det viser nye tal over de personlige indkomster i de berørte afdelinger. Dermed fører regeringens forsøgslov til øget ghettoisering 22

23 Tekst: Erik Bjørn Møller Foto: Harry Nielsen De er veluddannede, de bor godt, og de tjener mange penge men de nåede aldrig med på vognen som forgyldte boligejere, der kan sove sig til formuer, mens skattestop og lav rente gør resten af arbejdet. Men de vil gerne med på vognen. Og med forsøgsloven om salg af almene boliger har regeringen givet dem chancen. Det viser sig nemlig nu, at det er de ubetinget mest velstillede blandt landets almene beboere, der som bosiddende i de mest attraktive almene boliger ønsker at gøre brug af muligheden for at blive boligejer ved at købe deres egen bolig med 30 procents rabat. Det viser tal for personindkomsterne i de berørte afdelinger, som seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Hans Skifter Andersen, har gravet frem for Boligselskabernes Landsforenings blad Boligen. Første afdeling Det er således ikke tilfældigt, at beboerne i Sortemosen i Herlev ønsker at købe deres egne boliger. Sortemosen er den første store afdeling, hvor boligorganisation og beboere har besluttet at gennemføre et salg og her bor nogle af landets allermest velstillede almene beboere. Blandt samtlige almene afdelinger i hele landet er Sortemosen den afdeling med næsthøjeste personindkomster, afslører Hans Skifter Andersens tal. I Sortemosen er indkomsten pr. person for alle over 18 år kroner. Det er betydeligt højere end gennemsnittet for alle boliger i Herlev, som ligger på kroner. Godt ved muffen På landsplan er det tilsvarende tal for hele den almene sektor kroner. Når alle boligformer regnes med på landsplan, er det tilsvarende tal kroner. Også beboerne på Galgebakken i Albertslund, hvor en initiativgruppe forgæves har forsøgt at gennemtrumfe et salg, er generelt godt ved muffen. Her er Sort på hvidt Her ses personindkomsterne i 2004 i en række af de attraktive boligafdelinger, hvor beboerne gerne vil købe deres egen bolig: Sortemosen, Herlev Galgebakken, Albertslund AKBs Rækkehuse, Lyngby»Det hvide snit«, København»Den gule misundelse«, København For hele landet alle boliger For hele landet almene boliger For hele landet parcelhuse den personlige indkomst pr. person kroner. Det gør Galgebakken til ét af de absolut mest velstillede almene boligområder i Albertslund, hvor ca. 60 procent af samtlige boliger er almene. Den gennemsnitlige personindkomst i Albertslund er således på kroner. Flere problemer Også i andre afdelinger, hvor beboerne har ytret interesse for at købe, er indkomsterne generelt høje. Det gælder eksempelvis AKBs Rækkehuse i Lyngby, hvor kommunen trak i nødbremsen, da beboerne ville købe. Her tjener hver person over 18 år i gennemsnit kroner. Indkomsterne er ligeledes relativt høje i Lejerbos bebyggelser på Christianshavn. Her har beboere i»det hvide snit«og»den gule misundelse«også foreløbig forgæves forsøgt at få adgang til at købe deres egne boliger med rabat. I de to afdelinger er personindkomsterne henholdsvis kroner og kroner. Jeg ved ikke, hvad regeringens formål med forsøgsloven har været men det er i hvert fald åbenlyst, at salg af de her bebyggelser ikke medfører mindre og færre problemer for den almene sektor, snarere tværtimod. Det står jo klart, at den almene sektor ved salg af disse bebyggelser i endnu mindre grad har attraktive boliger at tilbyde folk. Og samtidig går jeg ud fra, at kommunerne også bruger disse afdelinger til kr kr kr kr kr kr kr kr. boliganvisning. Det vil sige, at der nu bliver færre muligheder for at sprede de anvisninger, siger seniorforsker Hans Skifter Andersen fra SBI. For de stærkeste Ifølge direktør Gert Nielsen fra Boligselskabernes Landsforening (BL) dokumenterer tallene det, som BL hele tiden har ventet og frygtet»nemlig at det kun er de stærkeste, der vil købe«. Det viser, at hvis der for alvor bliver givet los på det her område, så vil den almene sektor stå tilbage med en række boligafdelinger, hvor det ikke er så attraktivt at bo. Det her illustrerer med al tydelighed, at forsøgsloven bidrager til yderligere social og etnisk segregering på boligmarkedet, siger Gert Nielsen. Han erkender, at forsøgsloven ikke har været en succes set med regeringens øjne, fordi salg trods alt kun er besluttet i ganske få tilfælde foreløbig. Men det er også klart, at hvis regeringen fortsætter en politik, hvor man udsulter den almene sektor og tager vores penge og måske yderligere forlænger loven med måske endnu større rabatter, ja så vil det mønster, vi har set, brede sig fra de meget attraktive afdelinger til nogle flere. I øjeblikket er der ingen grund til at male fanden på væggen. Men det her viser, at vi havde ret, da vi i sin tid sagde, at det kun var de attraktive afdelinger, der ville blive solgt, siger direktøren. Forsøgsloven udløber med udgangen af

24 Pris på varmen Varmeudgift pr. etage-m 2 i 2005 Fjernvarmeforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Pileparken 1 fjv 53,95 56,79 58,31 56,73 70,5 58,87 60,99 62,4 57, Pileparken 2 fjv 52,32 55,84 57,29 55,87 70,35 59,13 59,77 61,95 57, Pileparken 3 fjv 56,03 59,9 62,88 62,42 79,47 65,67 70,09 70,15 66, Pileparken 4 fjv 50,28 53,94 55,2 53,9 65,07 59,45 54,73 55,29 50, Stationsparken 1 fjv 69,08 70,6 73,5 74,02 85,79 72,91 74,08 76,76 74, Pileparken 8 fjv 51,76 55,89 58,72 58,02 74,27 63,88 66,51 69,57 66, Kildeparken 1 fjv 57,96 62,85 64,36 65,08 80,97 67,46 69,16 71,89 66, Pileparken 6 fjv 51,73 56,14 58,69 57,9 74,23 63,85 66,44 67,48 66, Torveparken fjv 55,4 57,72 60,86 56,86 73,39 61,14 62,51 65,08 61, Pileparken 7 fjv 54,67 57,84 58,86 58,84 73,85 63,23 62,64 66,25 62, Kildeparken 3 fjv 57,62 62,72 64,19 65,37 81,35 67,8 69,47 72,25 67, Stationsparken 2 fjv 68,24 70,59 73,47 74,01 85,78 72,05 75,1 76,75 74, Kildeparken 4 fjv 39,55 42,94 42,01 43,17 47,05 39,29 48,81 51,06 54,31 Bemærk: Hvis man ønsker at sammenligne udgiften for de fjernvarmeforsynede afdelinger med opvarmningsudgiften for de andre afdelinger, skal man huske at tillægge de udgifter til tilslutning til fjernvarmen, som blev ydet som en engangsbetaling, og som blev finansieret via realkreditlån over en 10-årig periode. De gennemsnitlige ydelsesbeløb ligger i den forbindelse i størelsesordenen kr. pr. etage-m 2, som således ved sammenligning med øvrige afdelinger skal tillægges, idet disse ydelsesbeløb i stedet indgår i huslejeberegningen. Naturgasforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Skoleparken 1 gas 76,83 74,73 78,98 98,6 106,41 101,82 109,17 109,16 121, Skoleparken 2 gas 61,8 62,56 65,96 82,4 88,92 81,63 85,71 88,05 101, Moseparken gas 69,15 59,57 *60,25 71,88 78,46 89,73 64,52 80,15 86, Korrigeret for fejl i periodisering. 24

25 LKV - opvarmede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Lyngparken 1 lkv 91,4 82,21 93,21 117,27 133,57 * 98,88 116,21 127,34 *141, Lyngparken 2 lkv 86,67 91,02 97,08 121,93 132,5 * 94,72 113,57 111,91 *108,1 Bemærk: Ved sammenligning med varmeudgiften for øvrige afdelinger skal der fratrækkes 6-8 kr. pr. etage-m 2, idet disse beløb udgør besparelsen vedrørende hensættelser til fyr og kedler m.m. samt den løbende vedligeholdelse omkring samme. Beløbene er beregnet i forbindelse med overgang til LKV-drift. *) LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandlinger med NESA. Afdelinger med varmemålere - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Mølleparken 1 lkv 83,33 90,84 95,86 124,75 141,33 * 101,46 111,89 120,74 *121, Højgårdsparken olie 96,2 91,1 91, ,89 119,79 137, Stengårdsparken lkv 104,19 105,65 112,7 141,17 156,75 * 111,65 114,2 119,01 134, Hyrdeparken gas 84,24 81,51 87,97 109,13 115, Hulegårdsparken gas 59,2 57,26 66,67 84,46 82,71 88,88 86,98 88,4 112, Tinghøjparken gas 84,18 82,05 84,87 99,07 106,14 98,58 100,46 105,32 113, Lykkeparken gas 106,93 74,79 90, ,98 109,54 130, Mølleparken 2 lkv 85,33 92,33 95,15 124,61 132,16 * 90,69 103,04 112,95 *122, Egeparken 1 lkv 77,44 74,1 77,62 94,35 95,26 85,96 92,74 85,04 88, Vadgårdsparken *** gas 88,7 89,42 91,22 103,43 126,38 108,83 117,04 118,87 123, Høje Gladsaxe fjv ,77 51,77 46, Kiplingeparken gas 72, ,21 77,28 92, Egeparken 2 lkv 102,41 91,35 85,85 108,34 114,55 107,73 116,67 110,8 111, Kildeparken 2 gas 83,64 * 84,79 * 80,73 98,99 114,84 110,13 127,93 118,18 128, Kiplingsgården gas 84, ,07 112,31 127, Buddinge Mølle gas 124,75 115,53 150,24 159,58 182,96 175,89 178,73 157,84 150, Kongshvileparken 1 gas ,43 91,48 110, Punkthus afd fjv ,5 63,81 57,11 Disse afdelinger er alene medtaget af statistiske hensyn Hyrdeparken er overgået til individuelle fyr i løbet af *** LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandling med NESA. Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger vedr. sammenligning med varmeudgift for øvrige afdelinger 4736 Udgiften pr. m 2 er korrigeret, da der var en registreringsfejl i HNG på ca m 2 mellem 1998 og *** Ungdomsboliger. 1 Ældreboliger. 25

26 ANNONCE Boligfællesskab med udsigt En af de fem lejligheder, som ligger på 9. sal og dermed på toppen af Punkthuset i Høje Gladsaxe ved Utterslev Mose, kan blive din. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe står bag indretningen af lejlighederne, der har en milevid udsigt over hele København og Øresund. P- pladser er knyttet til området. Lejlighederne ligger tæt ved buslinjerne, 250S, 68 og 69. Der er indkøbscenter i stueetagen. Lejlighederne er helt nye seniorboliger, hvor der er lagt op til et bofællesskab. I tilknytning til lejlighederne er der et stort rum til fælles brug. Det bliver op til lejerne selv at sætte rammerne for fællesskabet. Alle lejligheder har eget bad, køkken og udestue med glasskyderuder. Indflytningen forventes at ske 1. august Fire af lejlighederne er to-rums boliger fra m 2. De koster fra kr. til kr. om måneden. Du skal betale et indskud på cirka kr. afhængig af lejlighedens størrelse. Den femte lejlighed er på 68 m 2 fordelt på tre rum. Månedlig husleje er kr. Indskuddet er på cirka kr. Det er muligt at søge boligsikring. For at komme i betragtning til en af de fem seniorboliger skal du have lyst til at være en aktiv del af et seniorboligfællesskab. Du være fyldt 50 år og ikke havde hjemmeboende børn. Ægtepar og samlevende par har fortrinsret til trerums lejligheden. Vil du vide mere om Arbejdernes Boligselskabs seniorboliger, så ring på telefon hverdage mellem kl. 10 og 13. Eller kig forbi Arbejdernes Boligselskab som bor Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Søborg. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er et alment boligselskab med boliger fordelt over hele Gladsaxe Kommune. Boligselskabet er Gladsaxes ældste. Vi er stiftet i Du er velkommen til at klikke forbi www. abg.dk Her kan du læse mere om vore boliger og om Arbejdernes Boligselskab. 26

27 HVEM VIL BYTTE? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg Om Gladsaxe Teater Som borger i Gladsaxe Kommune er jeg utrolig ked af, at Gladsaxe Teater blev tvunget til at lukke. Det er altid trist, når der bliver tager noget fra en. Kultur kan man ikke få nok af. Gladsaxe Kommune er et dejligt sted at bo. Vi har næsten alting, eller rettere sagt vi havde næsten alting indtil dette overgreb, hvor det blev nødvendigt at lukke teateret. Derfor er det glædeligt, at kommunen sammen med andre gode mennesker vil prøve at bibeholde teateret eventuelt som et egnsteater. Gladsaxe Kommune er en stor kommune med over indbyggere, så det skulle vel være muligt at beholde Gladsaxe Teater, om det så skal være på andre vilkår end tidligere. Ja, så kan man da kun bakke op om sagen. Venlig hilsen Ryno Scheil, Lyngparken 24, 2800 Kgs. Lyngby Haves: 2 værelses i Vadbro 36. Ønskes: 2 1/2 værelses i stuen i nr. 8 til 22 (lige numre). Henvendelse til Hansen på telefon Haves: 3 værelses lejlighed i Pileparken i Mørkhøj med stor overdækket altan, 66,5 m 2. Ønskes: Et rækkehus min. 3 værelser. Henvendelse på telefon eller Udlært som ejendomsserviceteknikker Mandag 15. maj 2006 kunne kolleger med flere gratulere Annika Aaes, der er varmemester i Mølleparkerne, samt Jørgen Christoffersen, der er varmemester i Tinghøjparken, med nyslåede titler som ejendomsserviceteknikkere. Som traditionen bød var der både tid og plads til en pølse og en tår øl. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe gratulerede begge med det fine resultat. Pressefotograf Kaj Bonne Mortensen kiggede forbi og forevigede, at ejendomsfunktionærernes tillidsmand, Hans Ellekjær, (th), overrakte gaver til Annika Aaes og Jørgen Christoffersen. AB-kalender Torsdag 22. juni 2006 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag 3. august 2006 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag 24. august 2006 Møde i selskabets bestyrelse. Mandag 28. august 2006 Sidste frist for indlæg til Boligbladet for september Torsdag 7. september 2006 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Tirsdag 18. september 2006 Boligbladet udkommer. BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2., 2860 Søborg. Telefon Fax REDAKTIONSUDVALG: Ivan Klitte, Kongshvileparken. Lars Mortensen, medarbejderrepræsentant. Mogens Lundsberg, Skoleparken 2. Birthe Bagger, Pileparken 4. Per Helligkilde, Lyngparken 1. Birgitte F. Schultz, Mølleparken 2. Kjeld Jacobsen. Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, juni, september og december. Næste nummer udkommer 18. september Indlæg og annoncer til september-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest mandag 28. august Forsidefoto: Store og små tog legepladsen i Lyngparken 2 i brug først i maj Foto: Kaj Bonne Mortensen. Design og tryk: Hafnia Grafisk, Albertslund. 27

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Juni 2007 19. ÅRGANG Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11 Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Fuldt blus på Torveparken 50-års jubilæum Mere side 2 Torveparken 50 år Sol,

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

BOLIG BLADET. Marts 2005. Modernismens skyggeside skal udforskes. Læs mere side 18. Regeringen nedprioriterer den almene boligsektor.

BOLIG BLADET. Marts 2005. Modernismens skyggeside skal udforskes. Læs mere side 18. Regeringen nedprioriterer den almene boligsektor. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Marts 2005 16. ÅRGANG Modernismens skyggeside skal udforskes. Læs mere side 18 Regeringen nedprioriterer den almene boligsektor. Læs side 6 Repræsentantskabet

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Oktober 2009 22. ÅRGANG Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Ny og bedre plads til alle legebørn 2 Omkring 35 børn og 50 voksne tog mod

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober 2006 19. ÅRGANG Sæt din bolig i stand med lånte penge Læs side 2-4 Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7 Intet belæg for at snuppe lejernes

Læs mere

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2002 14. ÅRGANG Lyngparken 2 renoveres for 21 millioner kr. Læs om projektet på side 8-9 Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

November 2008 21. ÅRGANG

November 2008 21. ÅRGANG November 2008 21. ÅRGANG 12,6 mill. kr. skal sikre fortsat positiv udvikling. Læs fra side 2 Renovering for 33,4 mill. kr. i Vadgårdsparken. Mere side 6 Ingen pris til M3 og Vejdirektoratet. Se side 10

Læs mere

BOLIG BLADET. Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår. December 2003. Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2

BOLIG BLADET. Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår. December 2003. Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2 Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2 Det handler også om din husleje Se side 6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2003 15.

Læs mere

Bag stilladserne skabes nye boliger

Bag stilladserne skabes nye boliger oktober 2012 26. ÅRGANG Bag stilladserne skabes nye boliger Fotoreportager side 8 og 14 Hold styr på varmen Læs side 6 Gamle køkkener udskiftes ved fraflytning Læs mere side 2 Regnvandet skabte åndehuller

Læs mere

ABG har visioner, værdier og en mission

ABG har visioner, værdier og en mission Marts 2014 28. ÅRGANG ABG har visioner, værdier og en mission Få en SMS om din bolig Fældede træer blev til legeplads Sådan betaler du husleje fra 1. maj 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Arbejdernes Boligselskab

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2 Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Grøn havetur i Torveparken Gå med fra side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG Alle tiders legebørn Leg med side 8 Fuld musik i Egeparkerne Se side 4 www.skoleparken.dk Få nysgerrigheden stillet side 12 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET September 2000 11. ÅRGANG??

Læs mere

BLADET. Prøv www.abg.dk. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge 1.000 nye boliger. Marts 2001 12.

BLADET. Prøv www.abg.dk. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge 1.000 nye boliger. Marts 2001 12. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11 Prøv www.abg.dk Kunst i hverdagen Se side 5 Klar til at bygge 1.000 nye boliger Se side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Marts 2001 12. ÅRGANG

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Renovering med omtanke

Renovering med omtanke Oktober 2013 27. ÅRGANG Renovering med omtanke Se mere side 18 Dit boligselskab er kun få klik væk! Læs side 2 Smidt ud af lejligheden efter kriminalitet Mere side 8 Helhedsplanen hjælper unge i job Se

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 2. December udgaven 2014. Bladet udsendes 2

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 3 OKTOBER 2008 INDHOLD Fakta om skimmelsvampe 3 Bag duggede ruder 4 Ny boligafdeling, Hvidmosegård 5-9 Saralystparkernes udflugt

Læs mere