Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca mia. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr."

Transkript

1 Realkreditudlånet 2.. kvartal juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et bruttoudlån på 92,1 mia. kr. i 2. kvartal Bruttoudlånet er faldet med 49,6 mia. kr. i forhold til samme periode i 2009, og faldet med 16,5 mia. kr. i forhold til 1. kvartal Indfrielserne var i 2. kvartal 2010 på 61,4 mia. kr. Samtidig lå de ordinære afdrag på 12,2 mia. kr. Nettoudlånet lå på 18,5 mia. kr. i 2. kvartal 2010, hvor det lå på 30,7 mia. kr. i 2. kvartal Nettoudlånet er til gengæld steget med 1,2 mia. kr. i forhold til 1. kvartal 2010, hvor nettoudlånet lå på 17,3 mia. kr. Størsteparten af bruttoudlånet optages fortsat som rentetilpasningslån. Af det samlede bruttoudlån var 80 pct. rentetilpasningslån. Af bruttoudlån til boligejere isoleret set var 76 pct. rentetilpasningslån. Den fortsat store appetit på rentetilpasningslån betyder, at der løbende sker en omfordeling af det samlede udestående lån. Ved udgangen af 2. kvartal 2010 udgjorde rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån ca. 64 pct. af det samlede udestående lån til boligejere. For et år siden var andelen 54 pct. Lån med afdragsfrihed til de danske boligejere udgjorde ved udgangen af 2. kvartal pct. af det samlede udestående lån til boligejerne. Det er en stigning i forhold til for et år siden, hvor godt 50 pct. af lånene var afdragsfrie Rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån med afdragsfrihed udgjorde knap 42 pct. af det samlede udlån til boligejerne ved udgangen af 2. kvartal Til sammenligning udgjorde rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån med afdragsfrihed på samme tidspunkt året før ca. 34 pct. Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

2 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2010 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Nettoudlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån Bolig støttet byggeri 1,5-2,2 1,5 0,6 1,5-2,1 1,2 0,1 2,1-1,4 privat udlejning 7,9 2,8 7,4 2,6 9,5 1,0 8,1 2,1 7,1 2,4 ejerboliger og fritidshuse 102,1 14,8 79,4 13,0 90,1 14,7 78,3 8,0 62,0 10,4 Landbrug mv. 13,1 6,4 9,9 4,3 10,7 2,0 8,5 1,9 7,2 1,1 Industri og håndværk mv. 1,2 0,5 2,5 1,8 0,9-2,6 2,6 1,7 2,7 1,5 Kontor og forretning 15,0 8,1 12,1 6,1 12,3 2,1 8,6 2,9 8,7 3,6 Andre ejendomme 1) 0,8 0,3 0,8 0,1 0,7 0,0 1,3 0,5 2,3 1,1 Bruttoudlån i alt 141,7 113,7 125,7 108,6 92,1 Indfrielser 2) -99,0-76,9-98,0-82,2-61,4 Ordinære afdrag 3) -12,0-8,2-12,4-9,2-12,2 Nettoudlån 4) 30,7 28,5 15,3 17,3 18,5 1) Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål samt ubebyggede grunde. 2) Omfatter overførsler, ekstraordinære indfrielser samt ikke-placerbare indfrielser. 3) Afdrag, der i henhold til amortiseringen af lånet skal betales. 4) Nettoudlånet er udtryk for væksten i udestående realkreditlån.

3 Tabel 2. Realkreditinstitutternes rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån med og uden renteloft fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2010 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Nettoudlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån Bolig støttet byggeri 1,1 0,6 1,0 0,5 1,2 0,6 0,7 0,1 1,5 0,9 privat udlejning 7,5 5,0 6,5 3,6 8,8 2,6 7,0 3,9 6,1 3,7 ejerboliger og fritidshuse 91,8 67,6 63,5 44,2 73,6 49,1 67,4 49,2 47,0 30,3 Landbrug mv. 12,8 10,0 9,5 7,0 10,0 4,6 8,1 4,9 6,8 3,7 Industri og håndværk mv. 1,2 0,9 2,4 2,1 0,8-2,1 2,6 2,2 2,7 2,1 Kontor og forretning 14,7 11,7 11,7 7,4 11,7 4,0 8,3 5,3 8,1 5,7 Andre ejendomme 1) 0,7 0,5 0,6 0,3 0,5 0,3 0,9 0,7 1,3 0,5 Bruttoudlån i alt 129,7 95,3 106,6 95,2 73,6 Indfrielser 2) -30,4-26,9-43,2-24,7-22,2 Ordinære afdrag 3) -2,9-3,3-4,2-4,3-4,5 Nettoudlån 4) 96,3 65,1 59,2 66,2 46,9 Anm. Opgørelsen af nettoudlånet baserer sig på flowstørrelser. Derfor kan nettoudlånet ydet som rentetilpasningslån være markant højere end det tilsvarende for det samlede nettoudlån. Baggrunden herfor kan være at låntagerne indfrier fastforrentede lån for at optage rentetilpasningslån. Dermed kan nettoudlånet for fastforrentede lån være negativt. 1) Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål samt ubebyggede grunde. 2) Omfatter overførsler, ekstraordinære indfrielser samt ikke-placerbare indfrielser. 3) Afdrag, der i henhold til amortiseringen af lånet skal betales. 4) Nettoudlånet er udtryk for væksten i udestående realkreditlån.

4 Tabel 3 - Realkreditinstittuernes obligationsrestgæld fordelt efter ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt Total obligationsrestgæld Bolig støttet byggeri 163,8 157,8 155,2 155,5 154,5 privat udlejning 220,2 228,7 230,1 233,0 234,7 ejerboliger og fritidshuse 1.309, , , , ,0 Landbrug mv. 264,0 267,1 269,3 270,9 272,1 Industri og håndværk mv. 51,7 53,1 50,3 51,9 53,4 Kontor og forretning 214,0 220,3 221,5 224,9 228,3 Andre ejendomme 1) 30,5 30,5 30,6 31,1 32,2 Obligationsrestgæld i alt 2.254, , , , ,3 Procentvis andel af obligationsrestgælden Bolig støttet byggeri 7,2 6,9 6,8 6,7 6,6 privat udlejning 9,7 10,0 10,0 10,1 10,1 ejerboliger og fritidshuse 57,4 57,7 58,2 58,2 58,1 Landbrug mv. 11,6 11,7 11,7 11,7 11,7 Industri og håndværk mv. 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 Kontor og forretning 9,4 9,6 9,7 9,7 9,8 Andre ejendomme 1) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1) Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål samt ubebyggede grunde.

5 Tabel 4. Udestående lån til ejerboliger fordelt på lånetyper og afdragsfrihed Mia.kr, ultimo 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2010 Ejerboliger og fritidshuse, i alt 1.312, , , , ,2 - Heraf SDRO 251,9 274,1 310,6 347,5 366,0 - Heraf SDO 221,6 245,7 277,8 302,0 325,3 - Heraf RO 838,8 805,7 750,2 697,7 667,8 Fastforrentede lån *) 625,6 593,0 556,2 514,0 492,9 Rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån 686,6 732,5 782,4 833,3 866,2 - Heraf rentebindingsperiode op til og med 1 år 538,9 553,3 557,1 576,3 597,0 - Heraf rentebindingsperiode over 1 år og op til og med 5 år 129,5 160,1 205,7 237,0 248,8 - Heraf rentebindingsperiode over 5 år 18,3 19,0 19,7 20,0 20,4 - Heraf variabelt forrentede lån med renteloft 231,3 223,0 218,0 218,3 219,1 - Heraf variabelt forrentede lån med ramt renteloft 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Heraf afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse, i alt 661,7 676,9 692,8 707,9 721,3 - Heraf SDRO 160,6 175,9 199,9 224,1 236,0 - Heraf SDO 140,0 155,4 175,5 191,9 204,7 - Heraf RO 361,0 345,6 317,5 291,9 280,5 Fastforrentede lån *) 226,2 208,3 189,0 169,1 158,0 Rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån 435,5 468,6 503,7 538,8 563,2 - Heraf rentebindingsperiode op til og med 1 år 337,3 349,0 351,6 364,1 379,2 - Heraf rentebindingsperiode over 1 år og op til og med 5 år 82,0 102,9 135,0 157,5 166,4 - Heraf rentebindingsperiode over 5 år 16,2 16,7 17,2 17,3 17,6 - Heraf variabelt forrentede lån med renteloft 122,6 118,3 116,1 117,1 118,8 - Heraf variabelt forrentede lån med ramt renteloft 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdragsfrit udlån i pct. af udlån til ejerboliger og fritidshuse 50,4 51,1 51,8 52,5 53,1 *) Inkl. ganske få indexlån.

6 Figur 1. Realkreditinstitutternes brutto- og nettoudlån - 1. kvartal 1992 til 2. kvartal 2010 Mia. kr kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Bruttoudlån Nettoudlån

7 Pct kvt kvt kvt kvt kvt Fastforrentede lån Rentetilpasningslån Variabelt forrentede lån med renteloft

8 Figur 3. Det samlede udlån (obligationsrestgæld) til ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper Pct kvt kvt Fastforrentede lån Rentetilpasningslån Variabelt forrentede lån med renteloft

9 Figur 4. Det samlede afdragsfri udlån (obligationsrestgæld) til ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper Pct kvt kvt Fastforrentede lån Rentetilpasningslån Variabelt forrentede lån med renteloft

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Ny og mere detaljeret

Ny og mere detaljeret Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye,

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 43 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere