Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse"

Transkript

1 Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for klasse

2 Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet Forløb på 12 lektioner Forløb på 2 lektioner Trinmål for faget dansk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, Glostrup DKR.nr.: ISBN: Tegninger: René Birkholm Lærervejledningen er udarbejdet af undervisningskonsulent Grethe Grønkjær Januar

3 Hæleri - er det prisen værd? lærervejledning Med udgangspunkt i Hæleri er det prisen værd? ønsker Det Kriminalpræventive Råd at oplyse og sætte fokus på hæleriproblematikken, da mange unge, og for den sags skyld mange voksne, ikke er bevidste om, at en god handel måske også er en kriminel handel. Materialet, der er frit tilgængeligt på hjemmesiden, indeholder både skrevne tekster og eksempler på andre udtryksformer. De kan indgå i temaer som fx handler om ungdomsliv og kriminalitet samt decideret genrearbejde og indgå i klassens opgivelser og fordybelsesområder (B-prøven og 10.-klasse-prøve). Trinmål for faget dansk Ved at arbejde med materialet kan fælles mål og mange trinmål for dansk opfyldes. Se et uddrag sidst i vejledningen, side 15. Samarbejde mellem fagene dansk og kristendomskundskab kan være en god ide, da der i Hæleri er det prisen værd? arbejdes med etiske problemstillinger og moralsk praksis. I et tværfagligt samarbejde vil ikke bare dansk og kristendom, men også samfundsfag kunne indgå. Sådan kan du arbejde med materialet Du kan arbejde med materialet på mange måder. Hvor lang tid forløbet varer er helt op til dig og afhængig af, hvor dybt og hvordan du arbejder med temaet og genrerne, samt hvor lang tid, du evt. anvender på medieproduktioner. I denne vejledning er der både et forslag til et undervisningsforløb på 2-3 lektioner á 45 minutters varighed, og et forløb på 12 lektioner. Det er desuden muligt at vælge en enkelt opgave og anvende den i forbindelse med arbejdet med en genre eller et tema. I materialet indgår følgende genrer med tilhørende opgaver: Novelle (også som lyd) Rap (tekst, lyd) Film Tegneserie Interview (lyd) Radiospot (lyd) Desuden kan man læse mere om moral, etik og dilemmaer. 3

4 Vigtige oplysninger Om opgaverne Opgaverne er udarbejdet, så der både er analyseopgaver og forslag til medieproduktioner. Læs de relevante opgaveforslag igennem. Overvej derefter hvilke opgaver, du vil have klassen til at arbejde med. Hvis du vil anvende opgavearket som det er, kan du printe det til eleverne her fra lærervejledningen. Du kan også lade eleverne læse opgaverne direkte på sitet ved at åbne opgavearket. Bemærk, at der på opgavearkene står: Aftales med læreren. Ønsker eleverne at hente opgaver over i et dokument eller en Power- Point, kan de gøre det på samme måde som beskrevet herunder. Hvis du vil tilføje eller fravælge opgaver, kan du gøre det på følgende måde: Marker opgaverne, fx til novellen Straffe! Højreklik og kopier. Så åbner du et tekstbehandlingsprogram, fx Word. Højreklik og sæt ind. Så kan du udarbejde dit helt eget opgavesæt. 4

5 Om novellen Straffe! Novellen er indtalt af forfatteren Trine Andersen. I opgaver til novellen forudsættes det, at den udleveres i print (fra hjemmesiden) og læses som lektie. Anbefal eleverne at lytte til novellen og følge med i den printede tekst. Ved arbejdet med opgaverne i den følgende lektion skal eleverne bruge teksten til at skrive noter på og gerne anvende overstregningstuscher i forskellige farver. Det træner dem i at lave nedslag i teksten og få et overblik. Nogle opgaver indeholder spørgsmål, der fx tager udgangspunkt i en berettermodel. Skal eleverne endnu dybere ned fx i novelle- eller lyrikanalyse, kan de analyseark, klassen ellers arbejder med, anvendes. Alternativt kan I sikkert finde frit tilgængelige analyseark på nettet. Opgaverne omkring tegneserien Ringen Tegneserien forslås anvendt i det lange forløb på 12 lektioner eller i forbindelse med at arbejde med genren tegneserie. Eleverne skal kende til karakteristika for tegneserie. Lad dem evt. søge information på nettet, fx på netleksikon.dk. Her står der bl.a. om tegneserier: Tegneserie er et tegnet billede med eller uden ramme, som består af mindst to billeder der indbyrdes hænger sammen og er afhængige af hinanden, og som fortæller en fremadskridende handling. og En tegneserie kan gøre brug af forskellige effekter for at tydeliggøre meningen. Den kan benytte sig af lydord eller af et efterhånden alment kendt billedsymbolsprog. Medieproduktioner Har skolen ikke udstyr, er det som regel ikke noget problem at eleverne anvender deres telefoner. Brug Skoletube.dk, som er en medieplatform for skoler. Klik ind og se, hvad Skoletube kan tilbyde. Sitet er under fortsat udvikling. Derfor ingen nærmere beskrivelse her. 5

6 Forløb på 12 lektioner Din forberedelse Lektionstallet på 12 lektioner á 45 min. er vejledende. Juster det, så det passer til din virkelighed. Læs forløbet igennem. Orienter dig på sitet. Du skal være i et lokale med adgang til nettet, både til elever og lærer. Pc ere eller bærbare pr. 2 (3) elever. Interaktiv tavle eller storskræm. Forberedelse til lektion Læs introopgaverne igennem. Baggrundsviden: Læs Hvad betyder ordet dilemma?. Baggrundsviden: læs Fakta og baggrund. Novellen Straffe! Orienter dig i Opgaver til Straffe! (novelle). Overvej hvilke opgaver, dine elever skal løse, eller om du vil udarbejde dine egne. Print novellen. Afprøv lydfilen. Du finder materialet her: 6

7 Forberedelse til lektion 4-7 Afhængig af klassens størrelse skal du vurdere, om der skal arbejdes i grupper af to eller tre og hvilke opgaver, der evt. skal gå igen. Det anbefales, at du laver grupperne og fordeler opgaverne. Orienter dig i materialet og i opgaverne og vurder, om du vil ændre i opgaverne, som dels består af en analysedel og dels en produktionsopgave. Print opgaver ud til grupperne. Fremlæggelsesformen er angivet på opgaven. Der skal arbejdes med følgende materialer, der alle er tilgængelige og med tilhørende opgaver på sitet: Radiospot: Jakke. Interview 1 og interview 2 (bemærk, at opgaverne er ens for begge grupper) Rap: Jeg Sagde Det Jo. Film: Robin Hood. Tegneserie Ringen. Forberedelse til lektion 8-9 (10) Lektionerne anvendes til gruppefremlæggelse og debat på baggrund af opgaverne. Beslut rækkefølge af fremlæggelserne (læg fx ikke de to interviewopgaver umiddelbart efter hinanden). Forberedelse til lektion Se hælerispillet på hjemmesiden: Overvej, om klassen skal spille det. Overvej, hvordan du synes, at klassen fremover skal agere i forhold til hæleri. Overvej, om forløbet skal afsluttes med en skriftlig opgave. 7

8 Lektion 1-3. Tidsrammen er vejledende Der er plads til, at delelementerne tager længere tid. Præsenter titlen Hæleri er det prisen værd?. Kort samtale om betydningen af udsagnet. 5 min. Gå ind på hjemmesiden. Tallene henviser til beskrivelsen på næste side

9 Punkt Læs de tre punkter op - et ad gangen. Hvad får vi af informationer? 5 min. 2. Tag testen Test din viden fælles. 10 min. Testen giver vigtige informationer. Derfor er det en god ide, at læreren læser op, og eleverne svarer sandt eller falsk, hvorefter svaret læses op. Kort dialog. 3. Vælg et eller flere af dilemmaspørgsmålene. Få begrebet dilemma præciseret. Kort samtale. 10 min. 4. Gennemgå Undgå at købe hælervarer. 5 min. 5. Se filmen Er du med!?. 15 min. Se filmen igen, men inden skal eleverne have at vide, at de skal se efter dilemmaer i filmen og svare på, om filmen har en åben eller en lukket slutning. Der redegøres for dilemmaerne på følgende måde: Filmen afspilles igen. Læreren sætter filmen på pause, når eleverne siger dilemma eller stop, hvorefter dilemmaet beskrives. Der fortsættes på samme måde indtil filmen er slut. Herefter diskuteres om filmen har en åben eller lukket slutning. Filmens hovedperson stjæler ikke og sælger ikke, men hun er med i begge situationer. Hvis gruppen bliver taget, vil hun blive straffet, da hun er medløber. Straffen vil være mindre for hende. 6. Her kommer du til næste niveau og finder supplerende materialer Novellen udleveres i print. Afspil lydfilen med den indtalte novelle. Eleverne lytter til den, samtidig med, at de følger med i teksten. Umiddelbart derefter udarbejder hver elev et resume. Skriv stikord/eller indtal på mobiltelefon. Fælles. Eksempler på resumeer af novellen. 5 min. Pararbejde med spørgsmål til novellen. 25 min. Gennemgang af spørgsmål. 15 min. Kort afrunding. 10 min. Fortæl, at de næste fire lektioner, skal der arbejdes i mindre grupper med materialer og opgaver fra sitet. Du vælger grupperne og den opgave, hver enkelt gruppe skal løse. 9

10 Lektion 4-7 Gruppeinddeling. Gennemgå i fællesskab, hvor gruppernes materiale samt infomateriale skal findes. Udlever opgaveark. Stil krav til produktionerne. Grupperne (og læreren!) gemmer opgavebesvarelser på et usb-stik. Bliver en gruppe færdig før tiden, kan de øve sig på fremlæggelsen. På siden Materialer om hæleri, findes tekster, film, interviews m.m. 10

11 Lektion 8-10 (11) Giv grupperne 10 minutter til at gøre klar til deres fremlæggelse. Fremlæggelse. Lektion Testen Test din viden tages igen (fælles). Det skulle gerne vise sig, at alle spørgsmål besvares korrekt. Lad eleverne afprøve Hæleri-spillet. Max 10 min. Derefter debat om selve spillet. Hold det op mod det netop overståede forløb omkring hæleri. Bud på hælerispil, som de ville lave det, og med hvilket fokus. Derefter: Debat: Hvordan skal/kan jeg forholde mig, hvis jeg får kend skab til eller har mistanke om, at en af mine kammerater har købt/køber stjålne varer. Efter debatten, som sikkert vil vise, at mange ikke vil/tør gøre noget. Det er der mange årsager til. Så kan læreren spørge: Hvem kan man gå til? Man skal ikke som årig stå med ansvaret selv. Hvad skal/kan man gøre, hvis man har købt en vare, som man ved/ tror er stjålet? (Fortælle det til læreren/forældrene/nærpolitet) Skriftlig opgave Som afslutning og afrunding skal klasse skrive en novelle. Enten alene, som par eller som historieroulette. Lad evt. novellen foregå i et pigeunivers i modsætning til Straffe!, som foregår i et drengeunivers. 11

12 Forløb på 2 lektioner Da det er et ultrakort forløb, skal det afvikles i et hurtigt tempo. Der er altså ikke tid til at dvæle ved den enkelte opgave. Overvej, om du kan afsætte lidt længere tid, fx i alt 3 eller 4 lektioner, så I kan komme dybere ned. Din forberedelse (ca. 60 minutter) Læs forløbet igennem. Orienter dig på sitet. Læs opgaverne til novellen Straffe! igennem. Overvej hvilke opgaver, dine elever skal løse, eller om du vil udarbejde dine egne. Print novellen (fra sitet). Der skal i lokalet være storskærm/interaktiv tavle og netadgang. 12

13 Lektion 1 Præsenter titlen Hæleri er det prisen værd?. Kort samtale om betydningen af udsagnet. 5 min. Gå ind på hjemmesiden. Tallene henviser til punkterne, som er beskrevet i højre spalte Punkt Læs de tre punkter op - et ad gangen. Hvad får vi af informationer? 5 min. Baggrundsviden: læs Mere om hæleri. 2. Tag testen Test din viden fælles. Testen giver vigtige informationer. Derfor er det en god ide, at læreren læser op, og eleverne svarer sandt eller falsk, hvorefter svaret læses op. Kort dialog. 10 min. 3. Vælg et eller flere af dilemmaspørgsmålene. Få begrebet dilemma præciseret. Kort samtale. 5 min. Baggrundsviden: Læs Hvad betyder ordet dilemma?. 4. Gennemgå Undgå at købe hælervarer. Max 5 min. 5. Se filmen Er du med!?, men inden skal eleverne havde at vide, at de skal se efter dilemmaer i filmen og svare på, om filmen har en åben eller en lukket slutning? Så afspilles filmen igen på følgende måde: Eleverne siger dilemma eller stop. Filmen stoppes og dilemmaet beskrives. Der fortsættes på samme måde indtil filmen er slut. Max 10 min. Filmens hovedperson stjæler ikke og sælger ikke, men hun er med i begge situationer. Hvis gruppen bliver taget, vil hun blive straffet, da hun er medløber. Straffen vil være mindre for hende Her kommer du videre og finder bl.a. novelle, lydfil og opgave. 13

14 Lektie til lektion 2: Novellen Straffe! af Trine Andersen. Novellen udleveres i print. Vis hvor lydfilen med den indtalte novelle ligger (6). Eleverne lytter til den, samtidig med, at de følger med i teksten. Derefter: Lav et resume. Skriftligt/eller indtalt på mobiltelefon. Lektion 2 Fælles. Eksempler på resumeer af novellen. 5. min. Pararbejde med spørgsmål til novellen. 20 min. Gennemgang af spørgsmål. 15 min. Kort afrunding. 5 min. Hvad har vi fået ud af at arbejde med Hæleri er det prisen værd? 1. Hæleriproblematikken? 2. Danskfagligt? 14

15 Trinmål for faget dansk Ved arbejdet med Hæleri er det prisen værd? opfyldes fælles- og trinmål for dansk. Hvor mange og hvilke afhænger selvfølgelig af det aktuelle forløb. Se et uddrag herunder. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Det talte sprog kunne lede møder og styre diskussioner fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling Det skrevne sprog læse beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster læse sprogligt udviklende tekster bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk Det skrevne sprog - skrive skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik og bruge computeren som redskab kunne anvende informationsteknologi kritisk med reference til benyttede kilder bruge skrivning bevidst og varieret som støtte for tænkning. 15

16 Sprog, litteratur og kommunikation karakterisere sproget og bruge det bevidst til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder vise indsigt i og kunne anvende et bredt udsnit af genrer fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner samt i dramatisk form. 16

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Hvad snakker han om? Jesu lignelser It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Trin: Fag: Tid: 5. - 6. klasse Kristendomskundskab 6 7 lektioner Skolen har en vigtig opgave, når eleverne

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Chris Poole Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Indhold Forord................................................... 3 Kærestevold som undervisningstema............................

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? LÆRERVEJLEDNING Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? Fjernvarmeskolen.dk et gratis undervisningsmateriale til 7. 9. klasse 1 Energiproduktion og forsyning er et aktuelt emne både globalt

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2013 Indhold PÆDAGOGIK Målsætning med FilmlinjenTEMA 3 Formål med OREGON Filmkonkurrence 3 Tilmeld filmen til Oregon Filmkonkurrence

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Kærester slår da ikke? Tekstoplæg: Chris Poole konsulent i forebyggelse af vold Tekstredigering: Departementet for Familie og Justitsvæsen Grønlands

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi og sundhedskundskab i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag,

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere