Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres"

Transkript

1 Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover skal skolens 12/3-15 Hvad menes med mobile enheder? Krav 2B personale have mulighed for at købe mad. Med mobile enheder menes fx tablets 12/3-15 Skal installation foregå på 20 dage eller kan det være kortere? 12/3-15 Hvordan skal 2 betalingsmedier med separate log-ins via NemId forstås? 12/3-15 Hvordan skal fordele på søskende konti i en arbejdsgang forstås? 12/3-15 Hvad menes med anonyme betalingsmedier? 12/3-15 Findes der en beskrivelse af Prisme snitfladen, som Aalborg kommune vil anvende den til denne løsning? Krav 4A Krav 6 Krav 9G Krav 9J Krav 15 Det kan være kortere tid, hvis det er praktisk muligt. Det skal forestås således, at der kan være behov for at få tilknyttet to betalingsmedier til ét barn med separarte log-ins via NemId, hvis barnets forældre er skilt. Dvs. et barn skal kunne tilknyttes to forskellige kort, som anvendes i forhold til barnets to hold forældre. Når en forælder indbetaler på sine børns konti skal dette kunne gøres vha. ét login og én betaling. Betalingen fordeles på børnenes konti, inden den samlede betaling gennemføres. Det er kort, der ikke er knyttet på en bestemt bruger. Dermed forstås kort - som kan anvendes af flere brugere. Ja, kan rekvireres

2 12/3-15 Da systemet skal køre på Aalborgs IT systemer, vil kravet være i konflikt med driftsforholdene her, herunder vedligeholdelses vinduer. 12/3-15 Hvordan forestiller Aalborg Kommune sig, at elevdata med forældreinformation og personaledata oprettes? 16/3-15 Vedr. implementering det fremgår, at der skal implementeres 2 uger efter kontraktunderskrivelse? (Driftsklar U22-23, kontrakt U20-21) Kan I bekræfte at dette er korrekt, og kan I bekræfte at eventuel hardwareleverance, IT-infrastruk-tur etc. fra jeres IT-afdeling kan ske indenfor denne horisont? 16/3-15 Det fremgår ikke, hvorvidt overholdelse af levering 2 uger efter kontraktunderskrivelse er konditionsmæssigt krav. Vil en senere implementering være mulig, da det reelt set ikke vil være muligt for nogen leverandører at stille denne løsning til rådighed 2 uger efter, medmindre der benyttes en tilsvarende løsning der er i drift et tilsvarende sted? 16/3-15 Hvordan kapitaliseres krav til hardware - forstået på den måde, at vil hardwarekrav (hard- Krav 17 Konstatering eller spørgsmål? Aalborg Kommune kan levere et udtræk med cpr, navn, klasseoplysninger, skoleoplysninger. For både personale og elever. Dvs. leverandøren kan få et udtræk stillet til rådighed ifbm. opstartsfasen. Ja Det er ikke et mindstekrav, men svaret er nej. Krav til hardware indgår ikke i tilbudsvurderingen.

3 ware leveres af Aalborg Kommune) blive indregnet i vurderingskriterierne som en udgift, og pålagt den samlede økonomiske vurdering af tilbuddet? 16/3-15 Hvem står for omkostninger til drift af NemID og betalingsløsning? Hvordan kapitaliseres disse ifht. evalueringskriteriet omkring pris? 16/3-15 Må omkostninger til betalingsformidler pålægges den enkelte overførsel af penge - eks. som et transaktionsgebyr? 16/3-15 Hvordan kapitaliseres udstedelsen af betalingsmediet? Her tænkes på forskellen mellem at udsende 1500 medier til een central enhed i Aalborg Kommune, som derefter skal fordele disse til de respektive skoler - kontra eks. udsendelse til den enkelte skole? Omkosterninger til drift af NemID skal være indeholdt i tilbudssummen. Kreditkort kan pålægges transaktionsgebyr Det forventes, at tilbudsgiver fremsender betalingsmediet til den enkelte bruger. 16/3-15 Hvem har ansvaret for indestående beløb på mellemkontoen? 16/3-15 De enkelte krav er ikke prioriteret fra udbyders side. For at kunne prioritere besvarelsen og dermed prisen, vil det være ønskeligt med en prioritering af kravene - som minimum i et Aalborg Kommune Det er Aalborg Kommune, der forestår tilbudsvurderingen i forhold til vægtede underkriterier beskrevet i udbudsbetingelserne.

4 "nice-to-have" eller "need-tohave"? 16/3-15 Kan det bekræftes, at de eneste konditionsmæssige krav omkring tilbuddet, er overholdelse af mindstekravet samt naturligvis tilbudsafleveringstidspunktet? Konditionsmæssige krav bedes eventuelt udspecificeret. Nej, det kan ikke bekræftes. Udover de fastsatte mindstekrav og tilbudsafleveringstidspunkt er der en række krav der skal følges for at tilbuddet anses konditionsmæssigt: Der er under afsnittet "Kravspecifikation" og afsnittet "Mindstekrav" fastsat krav til udformningen af bevarelsen af alle krav i kravspecifikationen, herunder mindstekrav. Der er således krav om at anvende det som bilag 1 vedlagte skema. Der er herudover krav om udfyldning af felterne "kravopfyldelsesgrad" i skemaet, og hvor der ikke er tale om mindstekrav, er der også krav om udfyldelse af felterne "kravsopfyldelsesmåde". Det følger endvidere af afsnittet "Disponering af tilbud" og måden hvorpå prisen evalueres, at tilbudsgivers skal udfylde prisfelterne i Bilag 2 - herunder priserne på optionerne. Af afsnittet "Frist for indsendelse af tilbud" fremgår det, at tilbuddet skal være på dansk, at tilbuddet skal afgives i danske kroner eksklusiv moms, og at tilbuddet skal afleveres/indsendes på et elektronisk medie ved enten en usb-stik eller ved en cd-rom. 16/3-15 Prisen skal baseres på 40 skoler og 1500 betalingsmedier pr år. Under "Opgavens omfang" er det beskrevet at 40 skoler har tilkendegivet at de ønsker at gøre brug af løsningen. Kan Aalborg Kommune garantere at ordren er på 40 skoler eller vil prisen efterfølgende blive justeret i forhold til det aktuelle antal skoler? Hvordan tænker Aalborg Kommune at disse 40 skoler skal kunne tage stilling fra kon- Ordren er på 40 skoler. Skolerne skal ikke tage stilling til tilbud eller andet.

5 traktunderskrivelse i U20-12 til at skulle påbegynde impementering i U22-23? 18/3-15 Hvornår er seneste tidspunkt for, at I besvarer de stillede spørgsmål (hvortil der er deadline 23. marts 12.00)? Det er relevant ifht. tilbudsgivernes ressourceplanlægning ifht. tilbudsudarbejdelse. 18/3-15 Er det muligt at formidle tilbuddet pr. Dropbox, Onedrive, mail eller lign., således at man ikke skal enten sende eller fysisk aflevere en USB nøgle med data på? Dropbox/Onedrive kan jo godt betragtes som et elektronisk medie. 23/3-15 Hvorfor er det et mindstekrav at der til løsningen skal bruges NemID Logon?, 23/3-15 Hvorfor er det et mindstekrav at enkelte brugere kan have op til 2 betalingsmedier med separat Log-Ins via NemID (kun en leverandører kan tilbyde denne løsning)? Krav 5 Krav 6 Spørgsmål besvares hurtigst muligt efter modtagelsen og offentliggøres på Aalborg Kommunes hjemmeside. Nej jf. også besvarelsen af spørgsmålet vedr. 16/3-15 Det er valgt som et mindstekrav, fordi NemID er ved at udvikle sig til en offentlig standard, som anvendes i stadig flere offentlige digitale tjenester. Ligeledes af hensyn til forældrenes brug af løsningen. Forældrene får ét logon til løsningen uanset antallet af børn. Det betyder, at forældrene ikke skal huske på flere koder. Aalborg Kommune gør opmærksom på, at funktionaliteterne omkring NemID blot skal foreligge ved påbegyndelse af uddannelsen til brugen af løsningen. Det er pga. særlige behov vedr. børn af fraskilte forældre.

6 23/3-15 Hvilken begrundelse er der for at prisen på det samlede udbud kun vægter 30 %, når det udgjorde 60 % i det første udbud? Det er to af hinanden uafhængige annonceringer. Men det kan oplyses, at vægtningen af underkriteriet pris er uændret i begge annonceringer. 23/3-15 Mobile enheder Hvad menes her? Er det at den tilbudte software som skal kunne benyttes på mobile enheder i fremtiden, for udbuddet indbefatter umiddelbart software til bordmodel. Vil der i forbindelse med en mobil enhed være adgang til WIFI eller skal det samtidig kunne benytte GSM nettet til at tilgå live serveren? Hvilken størrelse skærm forventes de de mobile enheder at have? Krav 2B Jf. besvarelsen af spørgsmålet fra 12/3-15. Udbuddet omhandler software til server og POS-PC. Der vil være det nødvendige netværk til afviklingen af løsningen. Den Windows baserede skærms størrelse skal være på minimum 10 eller større end. 23/3-15 Er dette ment i forbindelse med evt. skilte forældre således, at forældre der bor hver for sig kan have separate kontoer? 23/3-15 Hvordan skal NemID benyttes? Der findes umiddelbart to måder at benytte NemID på. Ved log in indtastes cpr.nr samt personlig kode og ved eksekvering af kommando f.eks. overførsel af penge fra en bruger til en anden skal verifikationskoden fra NemID kortet indtastes. Ellers skal der ved log in indtastes alle tre informationer, altså Krav 6 Krav 5 Ja, det er korrekt antaget. Ved login skal der indtastes alle tre informationer altså Cpr. nr., personlig kode og verifikationskoden.

7 Cpr.nr., personlig kode og verifikationskoden? 23/3-15 Skal dette være en del af løsningen? I så fald hvilken type scanner og hardware forventes der at benytte? 23/3-15 Hvad er formålet med adgangen? Vil en med informationen være nok tilsendt automatisk eksempelvis en gang om ugen eller oftere? Krav 9N Krav 10 Ja, hvis muligt. Windowsbaseret skærm og chipscanner med USB-stik. Formålet med at skolens administration skal have adgang til løsningen er som nævnt i kravspecifikationens krav 9 og 10. Nej, en med informationen vil ikke være nok. 23/3-15 Vi forstår umiddelbart ikke kravet. Er det korrekt forstået, at man vil kunne se, hvilke varer der sælges i den aktuelle skolebod live og hvad man sælger varerne for? Er det korrekt forstået at man på den enkelte skole skal kunne administrere den enkeltes vareliste og priser, således at dette IKKE gøres centralt? Særligt til punkt D, er det korrekt forstået at med kontonummer menes der Skolebod og at det aktuelle skolebods salgstal skal opdateres således at man har muligheden for at se live-tal? Krav 13 Ja, det er korrekt. Ja den enkelte skole skal administrere pris- og varelister. Kontonummer er i forhold til bogføring af kasseopgørelsen i kommunens økonomisystem. Udtræk til skolens brug skal foregå i forbindelse med dagsafslutningen/kasseopgørelsen.

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) 18.3.2014 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413 pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland 04-10-12 12-10-12 1 Udkast til kontrakt pkt. 10.1 Administrations bidrag. Dette er et nyt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus)

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Aarhus Kommune. Dato 4. oktober 2013. Svar på indkomne spørgsmål ifm. udbudsmateriale til Levering af digitale infostandere.

Aarhus Kommune. Dato 4. oktober 2013. Svar på indkomne spørgsmål ifm. udbudsmateriale til Levering af digitale infostandere. Dato 4. oktober 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Svar på indkomne spørgsmål ifm. udbudsmateriale til Levering af digitale infostandere Spørgsmål 1: Afregning af el, hvorfor er Aarhus Kommunes

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kontraktperiode... 4 1.3 Udbudsmaterialet... 5 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere