SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI"

Transkript

1 SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI MANDAG 7. SEPTEMBER 2015

2 Dagsorden : Velkomst og præsentation af dagsorden, deltagere og selvevalueringsprocessen på Aalborg Universitet : Præsentation og drøftelse af bacheloruddannelserne : Pause : Præsentation og drøftelse af kandidatuddannelserne : Frokost : Evt. fortsættelse af formiddagens drøftelser : Præsentation og drøftelse af masteruddannelsen : Evaluering og afslutning af mødet 2

3 Deltagere Erik Frøkjær, professor, DIKU Gitte Klitgaard Hansen, Native Wired Lars Døvling Andersen, prodekan, TEKNAT-fakultetet Kristian G. Olesen, institutleder, Inst. for Datalogi Sebastian Bue Rakov, fuldmægtig, TEKNAT-fakultetet Pia Nielsen, fuldmægtig, TEKNAT-fakultetet Lone Leth Thomsen, formand, Studienævn for Datalogi Jonas Sand Madsen, næstformand, Studienævn for Datalogi Mette Kaufmann Andersen, studienævnssekretær, Studienævn for Datalogi Ulla Øland, studiesekretær, Inst. for Datalogi (kun formiddag) Kurt Nørmark, lektor, Inst. for Datalogi (kun eftermiddag) Lene Even, studiesekretær, Inst. for Datalogi (kun eftermiddag) Diana P. Frank, skolesekretær, School of ICT Uffe Kjærulff, studieleder, School of ICT 3

4 Formålet med selvevaluering og med selvevalueringsrapporterne og -mødet Fra Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser : Selvevaluering af uddannelserne: at sikre, at alle uddannelser på Aalborg Universitet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi at der systematisk indsamles eksisterende viden og skabes ny viden om uddannelsernes kvalitet og relevans at sikre solidt grundlag for refleksioner vedrørende mulig justering eller videreudvikling af uddannelserne Selvevalueringsrapporterne og -mødet: at uddannelsernes interessenter drøfter den enkelte uddannelses styrker og svagheder med henblik på videreudvikling af uddannelsens kvalitet og relevans at danne det bedst mulige informationsgrundlag for den efterfølgende udarbejdelse af en handlingsplan for eventuel justering og/eller videreudvikling af den enkelte uddannelse 4

5 Selvevaluering af uddannelser på Aalborg Universitet Startede i 2014: Afløser for akkreditering af uddannelser 3-årig cyklus 1. år: Selvevalueringsrapporter + møde(r) + handlingsplan 2. år: Opfølgning på handlingsplan 2. år: Opfølgning på handlingsplan Opstart på 3-årige cyklusser på School of ICT: 2014: Studienævn for Medieteknologi 2015: Studienævn for Datalogi 2016: Studienævn for Elektronik og it 5

6 Selvevaluering: 8 kvalitetsområder 1. Nøgletal for kvalitet optag frafald gennemførelsestid effektivitet 2. Opbygning og forløb adgangsgrundlag sammenhæng ml. tilrettelæggelse, profil og mål 3. Undervisningens og studiemiljøets kvalitet feedback fra studerende og undervisere 4. Forskningsdækning og -miljøer sammenhæng ml. forskning og undervisning forskningens kvalitet og volumen VIP/DVIP, studerende/vip 5. Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling 6. Nøgletal for relevans dimittendernes beskæftigelse 7. Dialog med dimittender 8. Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet 6

7 Struktur for drøftelse af forbedringspotentialer/opmærksomhedspunkter Forbedringspotentialer/opmærksomhedspunkter for den enkelte uddannelse identificeret af studiets ledelse (studieleder og studienævn) Spørgsmål og kommentarer hertil justering af punkterne Øvrige spørgsmål og kommentarer supplerende forbedringspotentialer/opmærksomhedspunkter for den enkelte uddannelse 7

8 Selvevaluering af uddannelser under Studienævn for Datalogi Bacheloruddannelser (rapport 1) Datalogi (scient.) ca Software (ing.) 2003 Informatik (scient.) 1998 Informationsteknologi (scient.) 2007 Kandidatuddannelser (rapport 2) Datalogi (cand.scient.) ca Software (cand.polyt.) 2006 Informatik (cand.scient.) 2001 It-design og applikationsudvikling (cand.it.) ca / 2013 Datahåndtering / Data Engineering (cand.scient.) ca / 2012 Indlejrede softwaresystemer (cand.polyt.) ca / 2012 Maskinintelligens (cand.scient.) ca / 2012 Masteruddannelse (rapport 3) Informationsteknologi, softwarekonstruktion 2006 (It-vest) 8

9 Selvevaluering af bacheloruddannelser under Studienævn for Datalogi Datalogi (scient.) ca Software (ing.) 2003 Informatik (scient.) 1998 Informationsteknologi (scient.) 2007 Indtil ca eksisterede også en bacheloruddannelse i datateknik Ny bacheloruddannelse i interaktionsdesign (datalogi + industriel design) startede i Optag: 2014: : 48 9

10 Optag på it-bacheloruddannelser i DK og SN for Datalogi Absolut KU CBS ITU DTU SDU AU AAU NB: 2015-tal er ja-tak ere Samlet bach.optag, SN for Datalogi Kilde: It-vest 10

11 Frafald på bacheloruddannelserne pr. SICT-studienævn 70% 60% 50% 40% 30% 20% DSN ESN MSN TEKNAT 10% 0%

12 Frafald på første år af studienævnets bacheloruddannelser 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% DAT ID INF SW BAIT 0% % -10% -15% 12

13 Frafald sammenlignet med TEKNAT generelt 30% 25% 20% 15% 10% DSN TEKNAT-Aal 5% 0%

14 Studietid for studienævnets bachelorstuderende vs. TEKNAT 60% Proportion completed in 3 years 70% Proportion completed in 4 years 50% 60% 40% 50% 30% 20% DSN TEKNAT 40% 30% 20% DSN TEKNAT 10% 10% 0% % % Proportion completed that were delayed 14% 12% 10% 8% DSN 6% TEKNAT 4% 2% 0%

15 Kønsfordeling på studienævnets bacheloruddannelser Datalogi, kvinder Datalogi, mænd Informa k, kvinder Informa k, mænd Informa onsteknologi, Informa onsteknologi, mænd So ware, kvinder So ware, mænd Total, kvinder Total, mænd Studieretning Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Datalogi, kvinder 7 6% 4 3% 7 5% 8 6% 8 5% Datalogi, mænd % % % % % Informatik, kvinder 2 10% 2 6% 3 6% 3 5% 7 14% Informatik, mænd 18 90% 29 94% 47 94% 59 95% 42 86% Informationsteknologi, kvinder 1 2% 2 3% 2 3% 2 3% 6 6% Informationsteknologi, mænd 41 98% 57 97% 65 97% 75 97% 89 94% Software, kvinder 7 5% 5 3% 9 4% 6 2% 5 2% Software, mænd % % % % % Total, kvinder 17 5% 13 3% 21 4% 19 4% 26 5% Total, mænd % % % % % 15

16 Identificerede forbedringspotentialer/opmærksomhedspunkter for bacheloruddannelserne baseret på nøgletal etc. Forbedringspotentiale/opmærksomhedspunkt DAT SW INF IT Skæv kønsfordeling bør reduceres x x x x Frafaldet bør reduceres, evt. via regulering af optaget til uddannelsen x x x x Andelen af studerende som gennemfører bacheloruddannelsen på normeret tid plus et år bør hæves x x x x Et lettere øget optag (af dygtige studerende) er ønskelig x x 16

17 Feedback fra studerende og undervisere Semester- og undervisningsevaluering Datagrundlag: Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende Referater af semestergruppemøder Semesterevalueringsrapport fra semesterkoordinatoren Studienævnets konklusion (evt. ændringer før næste gennemløb) Uddannelsesevaluering (spørgeskemaundersøgelse) Datagrundlag: Spørgeskemaundersøgelse blandt dimitterende studerende 6. semester af bacheloruddannelserne 4. semester af kandidatuddannelserne Studienævnets konklusion (evt. ændringer i studieordninger mm.) 17

18 Studenterfeedback i uddannelsesevalueringer SW-bach.dimi ender INF-bach.dimi ender Forventning 2. Fagligt niveau 3. Fagligt indhold 4. Sammenhæng 5a. Formidlingskompetence 5b. Analysekompetence 5c. Læringskompetence 5d. Metodekompetence 5e. Indsigtskompetence 5f. Problemanalysekompetence 5g. Beslutningskompetence 6. Studiebelastning 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Yderligere analyser: Kvalitative svar skal analyseres Tidsmæssig udvikling skal analyseres Fokusgruppe? 1. Forventning 2. Fagligt niveau 3. Fagligt indhold 4. Sammenhæng 5a. Formidlingskompetence 5b. Analysekompetence 5c. Læringskompetence 5d. Metodekompetence 5e. Indsigtskompetence 5f. Problemanalysekompetence 5g. Beslutningskompetence 6. Studiebelastning 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 DAT-bach.dimi ender IT-bach.dimi ender Forventning 2. Fagligt niveau 3. Fagligt indhold 4. Sammenhæng 5a. Formidlingskompetence 5b. Analysekompetence 5c. Læringskompetence 5d. Metodekompetence 5e. Indsigtskompetence 5f. Problemanalysekompetence 5g. Beslutningskompetence 6. Studiebelastning 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Metodeudfordringer: Bias population Bias spørgsmål Svarprocent (~30-40%) 1. Forventning 2. Fagligt niveau 3. Fagligt indhold 4. Sammenhæng 5a. Formidlingskompetence 5b. Analysekompetence 5c. Læringskompetence 5d. Metodekompetence 5e. Indsigtskompetence 5f. Problemanalysekompetence 5g. Beslutningskompetence 6. Studiebelastning 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 18

19 Identificerede forbedringspotentialer/opmærksomhedspunkter for bacheloruddannelserne baseret på studenter- og underviserfeedback Forbedringspotentiale/opmærksomhedspunkt DAT SW INF IT Udviklingen i de studerendes tildeling af grupperum skal nøje overvåges, og en evt. reduktion skal ske velovervejet og uden tab af kvalitet x x x x Relativt lav score i uddannelsesevalueringer på vurdering af egen problemanalysekompetence x x Relativt lav score i uddannelsesevalueringer vedrørende oplevelse af studiebelastningen x x x Relativt lav score i uddannelsesevalueringer vedrørende sammenhængen i uddannelsen og / eller de enkelte semestre x x x Relativt lav score i uddannelsesevalueringer vedrørende forventningsindfrielse x x Relativt lav score i uddannelsesevalueringer vedrørende fagligt niveau Relativt lav score i uddannelsesevalueringer vedrørende fagligt indhold x x Rollefordelingen mellem hoved- og bivejledere på 1. semester skal afklares x x 19

20 Andre forslag til opmærksomhedspunkter/forbedringspotentialer? 1. Nøgletal for kvalitet optag frafald gennemførelsestid effektivitet 2. Opbygning og forløb adgangsgrundlag sammenhæng ml. tilrettelæggelse, profil og mål 3. Undervisningens og studiemiljøets kvalitet feedback fra studerende og undervisere 4. Forskningsdækning og -miljøer sammenhæng ml. forskning og undervisning forskningens kvalitet og volumen VIP/DVIP, studerende/vip 5. Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling 6. Nøgletal for relevans dimittendernes beskæftigelse 7. Dialog med dimittender 8. Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet 20

21 Selvevaluering af kandidatuddannelserne under Studienævn for Datalogi Datalogi (cand.scient.) ca Software (cand.polyt.) 2006 Informatik (cand.scient.) 2001 It-design og applikationsudvikling (cand.it.) ca / 2013 Datahåndtering / Data Engineering (cand.scient.) ca / 2012 Indlejrede softwaresystemer (cand.polyt.) ca / 2012 Maskinintelligens (cand.scient.) ca / 2012 Bestod indtil 2012 af en fælles uddannelse i datateknik, men blev opdelt i separate uddannelser i forbindelse med turnusakkreditering i

22 Sammenhæng mellem bachelor- og kandidatuddannelser IDA DE ESS MI Nonit 22

23 Optag på kandidatuddannelser Studienævn for Datalogi 60 Samlet bach.optag, SN for Datalogi DAT SW INF IDA DE ESS MI Kandidatoptag, SN for Datalogi Forventet fortsat stigningstakt i optaget på kandidatuddannelserne

24 Frafald på kandidatuddannelser Studienævn for Datalogi 90% 16 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DAT SW INF IDA DE ESS MI Total DAT SW INF IDA DE ESS MI Total 24

25 Studenterfeedback i uddannelsesevalueringer Metodeudfordringer: Bias population Bias spørgsmål Svarprocent (~45-60%) Yderligere analyser: Kvalitative svar skal analyseres Tidsmæssig udvikling skal analyseres Fokusgruppe? 25

26 Identificerede forbedringspotentialer/opmærksomhedspunkter for kandidatuddannelserne Forbedringspotentiale/opmærksomhedspunkt DAT SW INF IDA DE ESS MI Udviklingen i de studerendes tildeling af grupperum skal nøje overvåges, og en evt. reduktion skal ske velovervejet og uden tab af kvalitet Relativt lav score i uddannelsesevalueringer vedrørende sammenhængen i uddannelsen og / eller de enkelte semestre Relativt lav score i uddannelsesevalueringer vedrørende forventningsindfrielse Relativt lav score i uddannelsesevalueringer vedrørende fagligt niveau Relativt lav score i uddannelsesevalueringer vedrørende fagligt indhold Optaget bør øges mindst til det loft på 10, som er fastsat af ministeriet x x x x x x x x x x x x x x Optaget er meget lavt og bør resultere i en diskussion af uddannelsens fremtid x x x 26

27 Andre forslag til opmærksomhedspunkter/forbedringspotentialer? 1. Nøgletal for kvalitet optag frafald gennemførelsestid effektivitet 2. Opbygning og forløb adgangsgrundlag sammenhæng ml. tilrettelæggelse, profil og mål 3. Undervisningens og studiemiljøets kvalitet feedback fra studerende og undervisere 4. Forskningsdækning og -miljøer sammenhæng ml. forskning og undervisning forskningens kvalitet og volumen VIP/DVIP, studerende/vip 5. Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling 6. Nøgletal for relevans dimittendernes beskæftigelse 7. Dialog med dimittender 8. Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet 27

28 Selvevaluering af masteruddannelsen i it (softwarekonstruktion) under Studienævn for Datalogi Masteruddannelsen i it under It-vest (AAU, AU, SDU) er fleksibel og modulopbygget inden for tre linjer: Interaktionsdesign og multimedier Organisation Softwarekonstruktion Under hver linje består en masteruddannelse af tre fagpakker, opdelt i tre enkeltfag. Uddannelsen sammensættes individuelt, dog så mindst to fagpakker og et efterfølgende masterprojekt hører til samme linje: Fagpakke inden for linjen, 15 ECTS-point Fagpakke inden for linjen, 15 ECTS-point Valgfri fagpakke, 15 ECTS-point Masterprojekt inden for linjen, 15 ECTS-point 28

29 Mere om masteruddannelsen i it, softwarekonstruktion Fra it-vest.dk: Linjen i softwarekonstruktion har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag anvendelsen af de nyeste it-teknologier. Fagene dækker hele processen ved udvikling af software: Specifikation, design, konstruktion, analyse og verifikation. Fra 2006 til 2010 har i alt 215 it-medarbejdere deltaget i en eller flere fagpakker på linjen i softwarekonstruktion. Fagpakkerne inden for softwarekonstruktion henvender sig til personer, der arbejder på professionelt niveau med softwarekonstruktion, eller som underviser inden for området. Relevant uddannelsesmæssig baggrund: bacheloruddannelsen i datalogi, diplomuddannelsen i informationsteknologi (softwarekonstruktion), professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling, diplomuddannelse i softwareudvikling med valgfag i kontraktbaseret programmering, IKT-ingeniør-uddannelse, eller tilsvarende Minimum to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse For datamatikere findes mulighed for brobygning til masteruddannelsen 29

30 Nogle tal om masteruddannelsen i it, softwarekonstruktion på Aalborg Universitet Optag Dimittender Uddannelsens fleksible opbygning bevirker, at kun en del af de studerende dimitterer med en fuld masteruddannelse NB: Effektivitet skal her forstås som intensitet altså i hvilken grad de studerende studerer på halv tid (30 ECTS-point p.a.) målt på tilmeldingen til studiemoduler 30

31 Identificerede forbedringspotentialer/opmærksomhedspunkter for masteruddannelsen Forbedringspotentiale/opmærksomhedspunkt Det bør overvejes at inkludere spørgsmål vedrørende den studerendes samlede oplevelse af masteruddannelsen i forbindelse med evalueringen af masterspecialet 31

32 Andre forslag til opmærksomhedspunkter/forbedringspotentialer? 1. Nøgletal for kvalitet optag frafald gennemførelsestid effektivitet 2. Opbygning og forløb fagligt niveau sammenhæng ml. profil og mål 3. Undervisningens og studiemiljøets kvalitet feedback fra studerende og undervisere 4. Forskningsdækning og -miljøer sammenhængen mellem forskning og undervisning forskningens kvalitet og volumen VIP/DVIP, studerende/vip 5. Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling 6. Nøgletal for relevans dimittendernes beskæftigelse 7. Dialog med dimittender 8. Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet 32

33 Evaluering af selvevalueringsmødet Rapporterne Omfang (bilag 0A: max 15 normalsider + 4 sider pr. ekstra uddannelse) Overskridelser: Bach.: 70%, kand.: 10%, EVU: 25% Struktur Indhold (fx detaljeringsgrad) Konklusioner Mødet Dagsorden Struktur Omfang Deltagere Selvevalueringsprocessen Cyklussens faser, længde, elementer mm. Andet 33

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG)

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) SELVEVALUERINGSMØDE FOR B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) K A N D I D AT U D D A N N E L S E N I

Læs mere

Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016

Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016 Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016 Nøgletal Optag Optagsgrundlag Karakterniveau fra gymnasiet (STX, HTX, HHX) Studieeffektivitet Frafald Ledighed: Datalogi Ledighed: Software

Læs mere

B AC H E L O R U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- O G D E S I G N P S Y K O L O G I

B AC H E L O R U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- O G D E S I G N P S Y K O L O G I SELVEVALUERINGSMØDE FOR B AC H E L O R U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- O G D E S I G N P S Y K O L O G I K AN D I D AT U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- OG D E S I G N P S Y K O L O G I SCHOOL

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 02-01-2017 Sagsnr.: 2016-412-00065 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i netværk og distribuerede systemer (Aal) Civilingeniør, cand.polyt. i regulering og automation (Aal) Civilingeniør,

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 21-8-215 Sagsnr.: 215-412-195 Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i software Kandidatuddannelsen i it-design og applikationsudvikling Kandidatuddannelsen i informatik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Gennemsnitskarakter for dimittender fra Datalogi 1 Vægtet gennemsnit beregnet af STADS og registreret på rammen

Gennemsnitskarakter for dimittender fra Datalogi 1 Vægtet gennemsnit beregnet af STADS og registreret på rammen Gennemsnitskarakter for fra Datalogi 1 Vægtet beregnet af STADS og registreret på rammen Niveau: Bachelor Karakter Datalogi 13/14 33 7,81 6,40 7,50 9,50 10,30 11,40 11,80 Informatik Informationsteknologi

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

AFTAGERPANELMØDE I SCHOOL OF ICT

AFTAGERPANELMØDE I SCHOOL OF ICT AFTAGERPANELMØDE I SCHOOL OF ICT 10. NOVEMBER 2015 Dagsorden 9.00 9.15: Velkomst og introduktion 9.15 10.00: Status for uddannelserne v/ Uffe Kjærulff 10.00 11.00: Forslag til nye uddannelser Kandidatuddannelse

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 21-8-215 Sagsnr.: 215-412-195 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i software Bacheloruddannelsen i informatik Bacheloruddannelsen i datalogi Bacheloruddannelsen i informationsteknologi

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6.

SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6. SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6. SEPTEMBER 2017 Deltagere Tobias Andersen, DTU, ekstern faglig ekspert Michael

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Masteruddannelsen i informationsteknologi, softwarekonstruktion. Studienævn for Datalogi

Selvevalueringsrapport for: Masteruddannelsen i informationsteknologi, softwarekonstruktion. Studienævn for Datalogi Dato: 21-08-2015 Sagsnr.: 2015-412-00195 Selvevalueringsrapport for: Masteruddannelsen i informationsteknologi, softwarekonstruktion Studienævn for Datalogi School of Information and Communication Technology

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Selvevalueringshandlingsplaner for

Selvevalueringshandlingsplaner for Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

1 Formål med samarbejdet

1 Formål med samarbejdet Den følgende samarbejdsaftale er indgået mellem University College Nordjylland, Teknologi, IT-området og Aalborg Universitet (AAU), School of Information and Communication Technology (SICT) med virkning

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Referat af møde om selvevalueringshandlingsplaner for Studienævn for Elektronik

Referat af møde om selvevalueringshandlingsplaner for Studienævn for Elektronik Deltagere: Lars Døvling Andersen (LDA), Prodekan (Ordstyrer) Uffe Kjærulff (UK), Studieleder Diana Frank (DK), Skolesekretær Ove Andersen (OA), Studienævnsformand Vivi Juul (VJ), Studienævnssekretær Børge

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM)

Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM) Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM) Selvevalueringsmødet blev afholdt fredag den 15/8 2014 på A.C. Meyers Vænge 15 i København. Deltagere: Ekstern faglig

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Uffe Kjærulff, Studieleder SICT Kristian G. Olesen, Institutleder, Institut for Datalogi

Uffe Kjærulff, Studieleder SICT Kristian G. Olesen, Institutleder, Institut for Datalogi Mødereferat Emne: Dato: 31/5-2016 Referent: Deltagere: Aftagergruppemøde Studienævn for Datalogi Mette Andersen Medlemmer af Aftagergruppe: Gitte Klitgaard, Founder and Agile Coach, Native Wired Henrik

Læs mere

Uffe Kjærulff Studieleder Aftagerpanelmøde School of ICT 22. november 2012

Uffe Kjærulff Studieleder Aftagerpanelmøde School of ICT 22. november 2012 Uffe Kjærulff Studieleder uk@cs.aau.dk Aftagerpanelmøde School of ICT 22. november 2012 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation (15) 2. Nye uddannelser (30) 3. Ny struktur for aftagerpanel (15) 4. Rekruttering

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53 Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret 12-10-2016 09:50:53 Oversigt over valg Fields Studienævn Campus Values Socialt Arbejde Aalborg Rapporten er udskrevet af ADM\cbe, 12.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF

DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF Emner Diverse nyt fra andedammen Kvalitetssikring Strategi på uddannelsesområdet Uddannelsesporteføljetilpasninger Ny bevillingsmodel

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 12. december 2014 Beskrivelse af hvordan skolen konkret varetager rollen som kvalitetssikringsaktør

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Uffe Kjærulff Studieleder Aftagerpanelmøde School of ICT 14 November 2011

Uffe Kjærulff Studieleder Aftagerpanelmøde School of ICT 14 November 2011 Uffe Kjærulff Studieleder uk@cs.aau.dk Aftagerpanelmøde School of ICT 14 November 2011 Deltagere Aftagerpanel Henrik Weide, Progressive Media Gitte Klitgaard Hansen, IBM Troels Emil Kolding, Nokia Siemens

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi (KVT)

Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi (KVT) Juni 2015 Sagsnr.: 2015-412-00196 Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi (KVT) Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt (S-SN) School of Medicine and Health

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Tlf: 9940 8472 www.ses.aau.dk Studienævnsformand Niels T. Eriksen Tlf. 9940 8465 nte@bio.aau.dk Sekretær Elin Boel Larsen

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi

Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi Dato: 13.05.2016 SUND sagsnr.: 2016-412-00053 SMH sagsnr.: 2016-413-00003 Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt School of Medicine

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS)

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringshandlingsplan for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Handlingsplanen

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 02-01-2017 Sagsnr.: 2016-412-00065 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i produkt- og designpsykologi Kandidatuddannelsen i produkt- og designpsykologi Studienævn for Elektronik og IT

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn: Sundhed, Teknologi og Opdateret 13-10-2016 15:36:10 Oversigt over valg Fields Studienævn Fakultet Values Sundhed, Teknologi og Rapporten er udskrevet af ADM\lkc, 14.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken Globale projekter Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, Globale projekter, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev sendt

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

STUDIENÆVNSMØDE 16. juni 2015

STUDIENÆVNSMØDE 16. juni 2015 Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet Studie- og studienævnssekretærer: Lone Sønderby-Egebak Tine Lindegaard Hansen Fibigerstræde 2-95 9220 Aalborg Øst Tlf. 99 40 80 04 cand.merc.aud-secr@ business.aau.dk

Læs mere

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet Bilag 8 - Notat om nøgletal LGB/BMG Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet SDU s kvalitetsarbejde inddrager systematisk seks nøgletal for uddannelseskvalitet. Herunder er

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringsrapport for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Juni 2014

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Vers. 6 (21.04.15) til S- sn 28.04.15 Sagsnr.: 2015-412- 00196 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi, Aalborg Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi, Aalborg Studienævn for

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i industrielt design (Aal) Cand.tech. i industrielt design (Aal)

Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i industrielt design (Aal) Cand.tech. i industrielt design (Aal) Dato: 30/06/16 Sagsnr.: 2015-412-00356 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i industrielt design (Aal) Cand.tech. i industrielt design (Aal) Studienævn for Arkitektur og Design School

Læs mere

AFTAGERGRUPPE S T U D I E N Æ V N F O R D ATA L O G I M A J

AFTAGERGRUPPE S T U D I E N Æ V N F O R D ATA L O G I M A J AFTAGERGRUPPE STUDIENÆVN FOR DATALOGI MAJ 2013 Dagsorden Velkomst og præsentation Introduktion til SICT Introduktion til Studienævn for Datalogi Kort præsentation af uddannelserne Kvalitetssikring Behov

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi (ST (B)) Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi (ST (K))

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi (ST (B)) Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi (ST (K)) Juni 2015 Sagsnr.: 2015-412-00196 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi (ST (B)) Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi (ST (K)) Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Samlet status... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejde med evt. casevirksomhed...

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Sagsnr.: 2014-413-00110 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Studienævn for Medicin School of Medicine and Health

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

BSc i it, kommunikations- og medieteknologi (ITCOM) og MSc i service system design (SSD)

BSc i it, kommunikations- og medieteknologi (ITCOM) og MSc i service system design (SSD) Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

SELVEVALUERINGSRAPPORT

SELVEVALUERINGSRAPPORT INSTITUTIONSAKKREDITERING Aalborg Universitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET PÅ AALBORG UNIVERSITET...4 2.RAMMER OG POLITIK FOR KVALITETSSIKRING AF UDDANNELSER PÅ AALBORG

Læs mere