LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND"

Transkript

1 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: , fax: , Kontaktperson: Lene Mikkelsen Ansvarlig for lokaler + Av-udstyr: Oplyses på Nyborg Strand Arrangør Distrikt 44, Brønderslev IW Stege IW Kontaktperson: Præsident 2015/2016 Grethe Højgaard / Husk at få adgang til banken, både til at hæve og indsætte. JANUAR: Send efter Rådsmødet budget til kontaktperson i arrangerende klub og distrikt. PRIMO FEBRUAR: Inden hotellet kontaktes, spørges værtsklubben, om de har specielle ønsker til festmiddagen. Hotel Nyborg Strand kontaktes skriftligt med anmodning om tilbud på: 3 forslag til festmiddag lørdag aften inkl. ½ flaske vin og kaffe. 2 forslag med 3 retter og 1 forslag med 2 retter og kage til kaffen. En let anretning til frokost lørdag og søndag kl Prisen skal være inkl. 1 øl eller vand + kaffe. Bekræftelse på en let anretning inkl. 1 øl eller vand + kaffe meddeles arrangerende klub af hensyn til udfærdigelse af invitation. Tilbuddene på festmiddagen sendes samtidig til arrangerende klub, der senest medio marts. meddeler tilbage hvilket forslag der ønskes, samt eventuelle ønsker om bordopstilling (12 personer ved hvert bord) dog senest medio september. Inden for visse rammer kan klubben komme med ønsker vedrørende duge, servietter og blomster, hvilket meddeles Landsmødekoordinator sammen med den skriftlige bekræftelse af menu, ønsker og eventuel bordopstilling. Kopi af tilbud på festmiddag sendes til Nationalrepræsentanten, kommende Nationalrepræsentant, Rådssekretær og Rådskasserer til orientering. Når klubben har besluttet sig for festmenu, meddeles dette skriftligt Hotel Nyborg Strand, sammen med bekræftelsen af frokost lørdag og søndag. Red. af LCP Godkendt af LKS den Godkendt R159 jan Godkendt R163 jan Side 1 af 5

2 Kopi af bekræftelsen sendes til: Nationalrepræsentant Kommende Nationalrepræsentant Rådskasserer Rådssekretær Arrangerende distrikt og Arrangerende klub Modtages der ændringer af aftalte priser fra Hotel Nyborg Strand, f.eks. på værelsespris eller fortæring, meddeles dette skriftligt til Nationalrepræsentanten og Rådskasserer. MARTS-APRIL: Udarbejder årets tilmeldingsblanket og følgebrev. Sendes via til RS med henblik på godkendelse ved Rådsmødet i april/maj sammen med invitationen, idet denne skal udsendes ultimo juni til de nye præsidenter. Efter godkendelse sender RS tilmeldingsblanket og følgebrev til Landswebmaster BHA til hjemmesiden (c/c NR). Online tilmelding udarbejdes af BHA. MAJ-JUNI: Ferie JULI-AUGUST: Følg op på brug af de små enkeltværelser (arrangerende klub) Arrangerende klub aftaler spisning fredag aften direkte med hotellet. Begynd at klargøre opgørelse under faneblad 08. PAS PÅ MED AT SLETTE KODER!!! Ret eventuelt priser på værelser m.m., hvis der er ændringer i forhold til året før. SEPTEMBER: Bed Lene Mikkelsen, Nyborg Strand om forslag til Dagens middag til fredag aften og videresend forslaget til Nationalrepræsentant. (Det er enten forret og hovedret eller hovedret og dessert). Meld tilbage til Lene Mikkelsen sammen med antal. Når Landsmødekoordinator begynder at modtage tilmeldingerne fra klubberne: Noteres dato på tilmeldingerne. Nyborg Strand bestemmer, hvilke værelser man får, men enkelte kan reserveres. Bed om tidsplan over festaftenen, borddækning, farve på dug, servietter, lys og blomster fra kontaktperson i arrangerende klub. Hvis der ikke er klokkeslæt på tidsplanen, sætter du dem selv på til brug for Nyborg Strand. Registrer løbende alle tilmeldinger i opgørelsen med faste deltagere og gæster samt for hvert distrikt med alle klubnavne. Vær opmærksom på, om distriktsbestyrelsen tilmelder dirigentemne (der må endelig ikke stå dirigent på nogen lister), men som regel skal der være en gæst tilmeldt foruden selve distriktsbestyrelsen. IT-konsulenten skal ligeledes stå under distriktsbestyrelsen. (Det kan spare nogle ændringer i listerne at være opmærksom herpå). EFTER DEADLINE: Vær opmærksom på, at det ikke er alle klubber, der beder om bord til salg af artikler. Gå eventuelt ind på showroom og se, hvilke IW-effekter, der kan blive tale om. Herudfra kan der beregnes, hvor mange borde, der er brug for. Red. af LCP Godkendt af LKS den Godkendt R159 jan Godkendt R163 jan Side 2 af 5

3 Lav deltagerliste ved at kopiere distriktsnummer, klub, antal, titel, navn, delegeret og kolonnen med pris på festmiddag over i nyt dokument. Alt efter hvor mange deltagere, der er, fordeler du bordnumre med 12 ved hvert bord. Der er 27 borde (se bordopstilling) Kan tallet ikke gå op, anbringes der 14 ved nogle borde. Når bordnumrene er på plads, slettes kolonnen med prisen. Lav delegeretlister til de 5 distrikter på samme måde. (Se eventuelt foregående år) Lav liste over værelser ved at kopiere det samme samt kolonner med værelser over i nyt dokument. I denne liste slettes priserne også. I stedet sættes de ønsker ind, der måtte være under bemærkninger i selve opgørelsen. (Se eventuelt det foregående år) Lav liste med deltagerantal (se foregående år). Vær opmærksom på, at hver deltager kun må tælles med en gang. Det gælder specielt de gæster, distrikterne inviterer, samt personer, der er tilknyttet Rådet. Sæt nøjagtige tal på delegerede, tilhørere og gæster på fortrykt bordopstilling til Landsmødet. Det er meget vigtigt for den, der skal stille borde og stole op. Ligeledes, hvordan de forskellige borde skal opstilles. Her skal prismodtagere ikke tælles med som deltagere (så skal vi betale for dem), men det er vigtigt, at der er stole til dem, når de bliver kaldt ind i salen. 14 dage før ankomst fremsendes Oversigt over plan af forløbet på Nyborg Strand under faneblad nr. 18 med deri nævnte lister - til kontaktperson på Nyborg Strand. Oversigt over plan af forløbet på Nyborg Strand til Nationalrepræsentant, kommende Nationalrepræsentant, Rådssekretær og Rådskasserer. Foreløbig deltagerliste med bordnumre, bordopstilling samt tidsplan med klokkeslæt til arrangerende Distriktssekretær samt kontaktperson i arrangerende klub. Nyborg Strand fordeler lokaler til distriktsmøderne efter deltagerantallet i de enkelte distrikter. Tjek med Nationalrepræsentanten, om der skal bestilles mødelokale til dirigentmøde, - klokkeslæt og deltagerantal (+ vand). Kontakt distrikterne angående Av-udstyr og eventuelt borde til salg af IW-effekter. Kontakt Rådssekretær angående Av-udstyr til Rådsmøde, foredrag og Landsmøde. Senest 10 dage før ankomst meddeles hotellet, hvor mange der er tilmeldt de forskellige måltider. 4 dage før ankomst fremsendes deltagerlisten (pdf-fil) til arrangerende distriktssekretær og rådssekretær, der sørger for videresendelse (Se Retningslinjer for klub og distrikt pkt. 14). Rådssekretæren sikrer, at deltagerlisten lægges på hjemmesiden. LØBENDE FORPLIGTELSE INDEN OKTOBER: Efter behov kontakt med arrangerende klub og distrikt både hvad angår Av-udstyr, festmiddag, underholdning, mødernes afvikling, evt. fødselsdag(e) og bestilling af roser. Når forløbet modtages fra Nyborg Strand med fordeling af lokaler til møderne, er det en god ide at lave et skema over, hvor de forskellige grupper og distrikter skal være fredag og lørdag. Hvis det kan nås i god tid inden Landsmødet, så mail det til Rådssekretær, arrangerende distriktssekretær samt kontaktpersonen i arrangerende klub og bed dem selv give det videre til de respektive, der måtte have brug for det. OKTOBER: Landsmødekoordinator bør være til stede på hotellet fra fredag eftermiddag. FREDAG EFTER ANKOMST: Aflever skema i receptionen over fordeling af mødelokaler. Red. af LCP Godkendt af LKS den Godkendt R159 jan Godkendt R163 jan Side 3 af 5

4 Bestil vin til middagen fredag aften (2 glas pr. person) Tjek deltagerantal med restauranten for: Frokost lørdag Middag lørdag Frokost søndag Drinks før festmiddagen til de distrikter, der har bestilt. Hotel Nyborg Strand bedes sørge for tydelig skiltning på informationstavlerne fra morgenstunden. Bed receptionen om at sørge for tydelig skiltning på informationstavlerne fra morgenstunden. Tjek med EDB-ansvarlig, at det forudbestilte bliver leveret: Projektor samt 1 håndholdt mikrofon til hvert af distriktsmøderne. Møderne bliver optaget på et USB-stik fra centralt sted. Projektor til Landsmødet samt 3 håndholdte mikrofoner. Mødet bliver optaget på et USB-stik fra centralt sted. Opstilling af borde i Vandrehallen til registrering og salg. Tjek, at Bureauet er reserveret til arrangerende distrikt og klub fra fredag kl. 17 til søndag kl. 15. Få lavet nøglekort i receptionen og sørg for, at kontaktperson i arrangerende klub også får et. Tjek, at der er lokaler til rådighed for drinks lørdag aften til de distrikter, der har bestilt. Tjek, at garderobearealerne er reserveret til bagage lørdag fra ankomst, indtil værelserne er klar senest kl. 14, samt søndag fra kl til afrejse. LØRDAG FORMIDDAG: Kontroller alle mødelokaler og tjek om opstillingen er i orden, og at der er isvand i alle lokalerne ved mødernes begyndelse samt lysestage, lys og tændstikker! Få stillet borde op i Vandrehallen til salg og registrering. Tjek, at alle har tilladelse og har fået tildelt en plads. Evt. at afbestille værelser/måltider for de delegerede, som i sidste øjeblik er blevet forhindrede i at deltage. Vær opmærksom på at distriktsflagene er hængt op. SØNDAG: Det sikres, at Sal A B C er klar til distriktssekretærerne fra kl , og at der sættes isvand på bordene. Tjek, at der er en lysestage, lys og tændstikker. Kontroller Av-udstyr og Internet adgang. Kontroller roser, der er bestilt gennem LM-koordinator (sæt dem eventuelt i en spand bag podiet). LM-koordinator udpeger 2 personer, der sammen med LM-koordinator styrer de håndholdte mikrofoner under eventuel debat. NOVEMBER: Det anbefales, at arrangerende Distrikt, Klub og LM-koordinator sammen evaluerer forløbet og eventuelle ændringer til retningslinjerne. Tilpas ændringerne og send retningslinjerne til National Repræsentant og Rådssekretær til godkendelse. De godkendte retningslinjer mailes herefter af RS til kontaktpersonen i arrangerende klub og distrikt (c/c NR). Skriftlig bestilling af værelser m.m. Red. af LCP Godkendt af LKS den Godkendt R159 jan Godkendt R163 jan Side 4 af 5

5 Umiddelbart efter Landsmødet bestilles det antal værelser, mødelokaler m.m., man mener at få brug for til næste års møde. (Der kan blot henvises til sidste års bekræftelse, se under faneblad 3). I bestillingen gøres opmærksom på, at IW ønsker, at der bliver tydelig skiltning fra morgenstunden af alle mødelokaler på informationstavlerne. Kopi af ordrebekræftelse på bestillingen sendes til Nationalrepræsentant, Rådssekretær og Rådskasserer. Husk juniorsuiterne tilfalder den arrangerende klub, med mindre verdenspræsidenten deltager, da skal hun have en suite. Deltager der andre højtstående fra nabolandene, tilfalder der ikke dem en suite. Red. af LCP Godkendt af LKS den Godkendt R159 jan Godkendt R163 jan Side 5 af 5

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2013. REVIDERET 4.12.2013 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

LADIES CIRCLE DANMARK

LADIES CIRCLE DANMARK LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt Drejebog i God kursusafholdelse m. tjekliste og forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt bilag til brug ved ansøgning om midler, evaluering mv. Dansk Epilepsiforening Kongensgade

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

TJENERBOGEN OPGAVER. Opgaver. Opgave til side 251. a) Opstil en liste over omkostninger, som er de samme for dig som for en restaurant:

TJENERBOGEN OPGAVER. Opgaver. Opgave til side 251. a) Opstil en liste over omkostninger, som er de samme for dig som for en restaurant: Opgaver Opgave til side 251 a) Opstil en liste over omkostninger, som er de samme for dig som for en restaurant: 1 Opgave til side 251 a) Lav dit eget budget Løn efter skat Husleje Mad Buskort I alt Tilbage

Læs mere

Mesterskabsguiden UV-rugby

Mesterskabsguiden UV-rugby Mesterskabsguiden UV-rugby Indholdsfortegnelse 1 Ansvarsområder... 2 2 ALFA OMEGA... 3 3 Information... 4 4 Økonomi... 6 5 Teknik... 7 6 Dommere... 8 7 Bespisning... 9 8 Overnatning... 10 9 Øvrige opgaver...

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Skoleforskningsprogrammet Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse

Læs mere

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Læs alt, du har brug for at vide som indsamlingsleder før, under og efter sogneindsamlingen. Udover denne håndbog, er det en god

Læs mere

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Idéen Anledning Hvornår, hvorhen, hvilke køretøjer Planlægningen Hvem vil være medansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af løbet Tidsplan for ens eget arbejde

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

DHF SKUM ARRANGØRMANUAL EFTERÅR

DHF SKUM ARRANGØRMANUAL EFTERÅR DHF SKUM ARRANGØRMANUAL EFTERÅR Indhold Forord... 3 Foreningens fordele ved at arrangere DHF Skum... 3 Dansk Håndbold Forbunds værdier... 3 Hvilke overvejelser skal foreningen gøre sig før arrangørtilmelding..

Læs mere

DHF SKUM ARRANGØRMANUAL

DHF SKUM ARRANGØRMANUAL DHF SKUM ARRANGØRMANUAL Indhold Forord... 3 Foreningens fordele ved at arrangere DHF Skum... 3 Dansk Håndbold Forbunds værdier... 3 Hvilke overvejelser skal foreningen gøre sig før arrangørtilmelding..

Læs mere

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER a. Generelt 1. Repræsentantskabsmøde og ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes i henhold til bestemmelserne fastsat i DG s vedtægter. 2. Repræsentantskabsmøde dækker alene

Læs mere

Med udsendelsen af denne infopakke

Med udsendelsen af denne infopakke side 1 af 12 Med udsendelsen af denne infopakke er den endelige tilmelding til Sø 15 åbnet. Hvordan du tilmelder din spejdergruppe, kan du læse mere om sidst i infopakken. Målet med denne infopakke er

Læs mere

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Opgavebeskrivelser. Svenstrup Badmintonklub

Opgavebeskrivelser. Svenstrup Badmintonklub Opgavebeskrivelser Svenstrup Badmintonklub Indhold Afslutninger og fællesarrangementer... 4 Nethejsning... 4 Juleafslutning... 5 Sæsonafslutningsfest... 6 Fællesspisning for U15 og U17... 7 Afslutning

Læs mere