Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 29. april 2011, kl Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS),

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 29. april 2011, kl. 14.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS),"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 29. april 2011, kl Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Per A. Rasmussen (PAR), Bent Johansen (BJ) Jørgen Fried Pedersen (JFP), Birthe Ree-Holtz Hauch (BRH), Mogens Boll Lausen (MBL) og Per Hj. Jakobsen (PHJ). Afbud: Torben Alstrup-Nielsen (TAN) 1. Godkendelse af referat fra de sidste møder. Der ingen bemærkning til referaterne. 2. Orientering. A) Formanden: Årsskriftet er blevet udsendt til forskellige Ministre, Forsvarschefen, Prinsgemalen m.v. sammen med årsskriftet var der en opfordring til at besøge museet i sæson 2011 mange har givet en positiv tilbagemelding, men har desværre ikke pt. tid til at besøge museet, men vil have det i tankerne. Besøgstallet for sæsonen er pt. 422 personer. Vi har fået en henvendelse fra vores pedant i Rusland og har sendt et høfligt svar, ja til udveksling af informationer. Arrangement 4. maj i lejren. Kustoderne samt PHJ vil repræsentere museet. PHJ lægger en krans/buket og kustoderne er der med fanen. PHJ deltager ligeledes i Frøslevlejrens venners generalforsamlingen samme dag. PHJ opfordrede til, at museet bliver støttemedlem. H3, samarbejde med HJV vedr. H3. Status er at vi prøver, at få lejeforholdene i orden på kommende brugermøde. Der er andre interessenter, så det er ikke sikkert at Åbenrå Kommune vil leje ud til HJV. Brugermøde med Aabenraa Kommune 9. maj kl er aflyst. EL priser, hvilke muligheder har vi for at få rabat. GTK mente, at der ikke var noget at hente og der var tvivl, om det var Åbenrå kommune der forhandlede vores el-priser. Skal vi ikke Skilte med DANKORT betalingen? Det blev besluttet at sætte et skilt i døren sammen med et skilt hvor der står Men KUN på beløbet. Derudover skal kustoderne huske, at afstemme dankort terminalen hver aften ellers går der kludder i systemet. Møde i FSV Museums Kommission den 3. maj i Esbønderup. PAR deltager og vil invitere næste møde hertil. Et Hær-museum er der pt. ikke planer om. I Oksbøl er der oprettet et Pansermuseum sammen med brandbil museet. Julemærkethjemmet Fjordmark, Kollund har besøgt museet og oplyst at de har en aftale om gratis adgang?? Jeg indstiller, at vi skal bekræfte dette ene hjems permanent fri adgang, i særdeleshed fordi det er lokalt og dels fordi man normalt ikke tager penge med, da børnene ikke må blive fristet til køb af slik! bestyrelsen godkender formandens indstilling. Presseomtale af museet: HÆR NYT (juni nr.) og Baretten (AUG nr.). Vi bør undersøge mulighederne for at komme i de andre militære tidsskrifter. Hvis vi får et samarbejde med HJV om barak H3, har vi også HJV-bladet. Beeredskabscenteret har 20 års jubilæum, vi er inviteret til jubilæet d. 5. juni kl. 13 JFP deltager som rep. for museet. B) Andre:

2 JFS var blevet ringet op, af en journalist som vil høre hvornår vi åbnede museet og hvem der var blevet valgt som formand? Måske vi skulle være bedre til at informere pressen. PHJ var de andre brugere i lejren inviteret til åbningen?? PAR svarede ja. 3. Opgaver. På mødet d. 15 JAN 2011, blev det besluttet at formanden kunne udstede fuldmagter vedr. museets konti. TAN har inden dette møde, endnu ikke underskrevet den fuldmagt som formanden har tilsendt ham TAN har derfor ikke fuldt bestyrelsen beslutning fra mødet d. 15 JAN. TAN vil gerne have emnet diskuteret igen, på et møde hvor han kan være til stede. PAR vil nu hører om vi skal tage emnet op igen eller om vi følger vores beslutning fra mødet d. 15 JAN. Konklusionen blev at vores beslutning fra mødet d. 15 JAN står ved magt. Samtidigt blev det besluttet at fremtidige væringer mod en bestyrelsesbeslutning, vil automatisk igangsætte en eksklusionssag jf. vores vedtægter. A) Konstituering. Formand her vælges Per A. Rasmussen Næstformand her vælges Gert T. Knudsen Kasserer Da TAN endnu ikke har underskrevet fuldmagten og formentlig heller ikke ønsker at gøre det, vil det ikke være rimeligt eller muligt, at forsætte med ham som kasserer. PAR vil høre om der var nogle ved bordet, som kunne tænkte sig jobbet som kasserer? Det var der ikke. PAR vil hører om det kunne være en udenfor bestyrelsen? PHJ syntes det er en skam, at vi ikke kunne finde en kasserer i bestyrelsen. BRH og MBL syntes det vil være godt at få renset luften og starte på en frisk, de kender dog ikke hele baggrunds problematikken, men det lyder til, at den dårlige stemning vil forsætte hvis der ikke blev ryddet op. PAR foreslog Jan Amnitzbøl-Krusell som kasserer. Han blev valgt som kasserer 4 stemte for, 1 undlod at stemme og 1 stemte imod. Sekretær her vælges Jens F. Søndergaard Kustoder her vælges Knud Spangsø Bestyrelsesmedlemmer Per Hj. Jakobsen, Torben Alstrup-Nielsen og Bent Johansen. TAN vil blive opfordret til at forsætte hans arbejde med markedsføring m.v. og PHJ. forsætter med at samle op på støttemedlemmerne. BJ forsætter med tilsyn til kustoderne m.v. PAR skriver til TAN, at der er kommet ny kasserer og han at han snarest skal lave en overdragelse. Derudover blev diverse dokumenter til Sydbank m.v. underskrevet af bestyrelsen. (overdragelsen er nu blevet gennemført og nye fuldmagter underskrevet). B) Evaluering af generalforsamlingen (praktiske rammer m.v.). Bestillingen af mad m.v. skabte lidt turbulens mellem museet og efterskolen. Vi skal have respekt for den service vi får fra efterskolen, det er ikke en selvfølge. PAR kontakter efterskolen og hører om alt er faldet på plads samt undskylder hvis der er sket nogle misforståelser. C) Æresvæg oplæg og budget til beslutning. PAR havde inden mødet udsendt hans ansøgning af midler til æresvæg, hans plan for arbejdet samt budget (er vedlagt). Side 2 af 8

3 JFP vi skal huske evt. præster, politifolk, sygeplejersker m.v. Dem der kan komme på tale, er personer som er blevet tildelt Forsvarets medalje for tapperhed og Den kongelige belønningsmedaille af I. grad med krone, med inskription for modig indsats. Personer som vil komme i betragtning til æresvæggen, vil i størst muligt omfang blive spurgte, om de har noget imod, at blive fremhævet i museet. PAR s forslag blev godkendt og han arbejder videre med æresvæggen. D) Sæsonen 2011 og hvad så? PAR spurgte: hvem har gavn af FN Museet?? Hvem skal vi satse på?? GTK hvad med at give gratis adgang til skoler i Åbenrå Kommune? MBL god ide, men hvorfor ikke hele Syd og Sønderjylland? PHJ og BJ så skal der laves noget materiale til skoler? Hvis der skal gives gratis adgang til skoler, skal det formidles via kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. De må så formidle det videre til skolerne. Vores krav vil så være, at besøget skal anmeldes på forhånd, så vi kan orienterer vore kustoder om besøget. FN Museet har pt. et samarbejde med FDM, DCU og Fyn s Amtsavis. Fremtidige særudstillinger kan evt. være med fokus på missions hold denne form for særudstilling kan så afvikles, på den enkelte missions stand. 4. Økonomi. A) Drøftelse af kørselsbidrag til kustoder og bestyrelse. Emnet var oppe at vende på generalforsamlingen og vi lovede at drøfte det på det først kommende bestyrelsesmøde. Vi har forståelse for at enkelte gerne vil have hævet kørselstilskuddet, men vi har desværre ikke økonomi til det i øjeblikket. konklusion kørselsbidraget fortsætter på 1 kr. pr. km samt evt. udgifter til brobizz. B) Fond rating. Vi håber i bestyrelsen, at præsidiet vil arbejde lidt med dette emne. Derudover skal der findes en ny ansvarlige i bestyrelsen for dette område, da Jørgen Møller jo ikke længere er suppleant. Indledningsvis har formanden dialogen med præsidiet. C) Status varesalg oplæg og beslutningsforslag udsendt af formanden inden mødet.. PAR har nu fået diverse hængepartier fra PHJ. PHJ føler mellem linjerne, at PAR beskylder ham for at snyde med varesalget. PAR vil bare have rene linjer og skulle lige danne sig et overblik, over museets og varesalgets økonomi. PAR vil så få omregistreret momsnr. til sig det bliver museet som ejer varesalget, men PAR er kontakt person og ansvarlig for moms afregning m.v. PHJ syntes, at PAR påtager sig mange opgaver. PAR svarer, at som formand er det hans ansvar, at få museet til at kører og er der ikke andre til at udføre opgaverne, må han selv gøre det. Der bliver stemt om PAR s oplæg og om det er OK han får omregistret momsnr. og dermed bliver kontakt person for varesalget. 5 stemmer for og 1 undlader at stemme. Side 3 af 8

4 Der er kommet nye momsregler og det betyder bl.a., at vi ikke skal betale moms af entre dette betyder at udstillingsområdet er momsfrit, men køkken, toilet, ophold m.v. bliver moms områder og dermed bliver der noget vi kan trække fra!! Den nye kasserer får til opgave at sætte sig ind i reglerne og komme med forslag til regnskabsprincipperne herfor. Bestyrelsen underskrev en erklæring, så PAR nu kan omregistrere momsnr. 5. Drift. A) Oprettelse af kalender på hjemmeside. PAR har stillet forslag om, at der blev oprettet en aktivitets kalender på hjemmesiden, så kan man se hvilke aktiviteter der er i lejren og i museet. JS havde til dagens møde, lavet et udkast til hvordan siden kunne se ud. JS opretter Aktivitetsoversigten på hjemmesiden jf. udkast alle skal nu huske at sende en mail til JS, hvis de har kendskab til besøg m.v. i museet. B) Æresmedlemmer. PAR har modtaget en opfordring på udnævnelsen af et æresmedlem. Det blev kort diskuteret om vi skulle have æresmedlemmer eller ej. Konklusionen blev, at FN Museet ikke har æresmedlemmer. PAR giver beskeden videre. (forslagsstilleren er nu tilskrevet et svar) C) Anskaffelser. Følgende anskaffelser er udført og kan slettes på listen: Dørkarm til glasdør BJ har fået dørkarmen skiftet. USB-stik PAR har leveret et antal USB-stik. Nu skal der så bare søges nogle fonde til nye fladskærme. 6. Eventuelt. Museets nye vedtægter blev kort gennemgået og de er nu klar til at blive offentliggjorte. Rundvisning i museet vi tager pt. 500 kr. for at give en rundvisning i museet, men det er tit de besøgende, har et bedre kendskab til missionen end rundviseren kan vi derfor være bekendt at tage 500 kr.? Det blev besluttet at slette tilbuddet om rundvisning, men så til gengæld oprette en pind der hedder besøg udenfor sæsonen her vil vi så tage 500 kr. PAR og GTK tager i banken, for at få overblik over konti og adgang m.v. (er sket) PAR vil hører om det var en ide, at bestyrelsen og museet fik lavet nogle visitkort JS laver et udkast. PHJ vores girokort skal snart genoptrykkes har kigget på støttemedlemslisten og sendt girokort ud til ca. 150 personer, som er faldet ud af systemet efter vi overgik til PBS. A) Næste møde. Næste møde fastsættes til fredag d. 30. september 2011, kl i Veteranhjemmet. Opgaver fra mødet: PHJ deltage 4. maj. PAR, spørge Åbenrå kommune om forhandling af el-priser. PAR, opsætte skilt med Dankort betaling. PAR Møde i FSV Museums Kommission 3. maj. Side 4 af 8

5 PAR, Museets visioner (opgaven er overført fra mødet d. 15 JAN 2011). JFP deltage i beredskabscenterets 20 års jubilæum 5/6. PAR, få gennem fotograferet museet (opgaven er overført fra mødet d. 15 JAN 2011). PAR skriver til TAN m.h.t. kasserer posten TAN overdrage kasserer jobbet til Jan. TAN markedsføring og forretningsgange. PHJ opsamling af støttemedlemmer. PAR, kontakte efterskolen ang. evt. misforståelser fra generalforsamlingen. PAR oprettelse af æresvæg. PAR, ændre registreringen af momsnr. m.v. JS oprette aktivitets kalender på hjemmesiden. JS lave udkast til visitkort. BJ og JS opdaterer og trykke guidefolderen (opgaven er overført fra mødet d. 15 JAN 2011). Viborg, d. 24. august 2011, Jens F. Søndergaard Punkter til dagsorden Termin Bemærkninger Materiale til skoler/lejerskoler m.v. Ved lejlighed Projektliste - idekatalog Indscanning af dias En udstillingsbarak mere Undervisningsmateriale til skoler og lejrskoler m.v. Samarbejde med INTERFORCE Bemærkninger Er iværksat. Afventer beslutning fra Åbenrå kommune Ønskeliste - Anskaffelser Fladskærme med HDMI og USBstik (ca. 10 stk.). Bemærkninger Bøtø den 15. april 2011 Beslutningsforslag vedr. Projekt Æres Væg i FN Museet Frøslevlejren Bilag 1: Ansøgning til 8 mio. puljen Side 5 af 8

6 Bilag 2: Projektbeskrivelse Historik: I efteråret 2010 ansøgte museet om midler til etablering af en Æres Væg i museet, med et budgetteret beløb på kr. Ansøgningen fik et høfligt afslag. På den baggrund besluttede De Blå Baretter uopfordret, at donerer beløbet til FN Museet, øremærket til projektet Æres Væg. Beslutningsforslag: FN Museet engagerer Amnitzbøl Marketing i samarbejde med Reklametryk Syd til at gennemføre projektet, som beskrevet i ansøgningen, inden for de økonomiske rammer, der er stukket af i projektbeskrivelsen. Argumentationen er, at de to virksomheder har netværket til at fremskaffe informationerne til væggens indhold, samt ekspertisen til at fremstille en professionel eksponering af en sådan Æres Væg. Ny tidsplan: Maj og juni research og forberedelse. Juli forberedelse af form, indhold og overskrift samt indramninger. August klargøring og ophængning. September indvielse. Januar 2012 ajourføring og vedligeholdelse. Markedsføring: Det ville være oplagt at lave indvielsen den 5. september soldatens flagdag men den ville måske drukne i de landsdækkende arrangementer, hvorfor en anden dag bør vælges. Det kunne også være anledningen til at få en VIP på besøg til afsløringen. Per Amnitzbøl Rasmussen formand FN Museet i Frøslevlejren v/ Per Amnitzbøl Rasmussen Bøtøvej Væggerløse Mobil Forsvarskommandoen (FKO) Att. PSA2 Den 20. oktober 2010 Side 6 af 8

7 Postboks København K Vedr. 8 mio. puljen FN-Museet i Frøslevlejren ansøger herved om at komme i betragtning ved uddelingen fra 8 mio. puljen, til projektet: Etablering af en Æres Væg i FN-Museet Formålet med en sådan æres væg er at sætte fokus på rollemodeller blandt de udsendte, samt at sætte et varigt minde for Danmarks Internationale Indsats. En sådan æres væg vil medvirke til at fastholde fokus på Danmarks mange veteraner og signalere, at mange af dem klare sig godt, ofte under meget ekstreme forhold. Rent fysisk påregnes at anvende et væg areal på ca. 8 kvadratmeter i museets forhal til indrammede portrætter og beskrivelser, for de danske soldater der har modtaget medalje for Tapperhed og før denne medaljes indstiftelse, de af Kongehuset dekorerede soldater. Det forventes at en sådan etablering kan ske indenfor rammen af Kr ,- Se vedlagte beskrivelse af projektet. FN Museet i Frøslevlejren er et selvejende museum, der ikke modtager nogen form for offentlig støtte, men drives ved frivillig arbejdskraft og finansieres, alene gennem medlemsbidrag, entreindtægt og varierende fondsmidler. Derfor vil et sådant projekt ikke umiddelbart uden udefra kommende midler kunne blive realiseret. FN Museet er naturligvis indstillet på efterfølgende, at ajourfører og vedligeholde æres væggen, som en del af den daglige drift. Ønsker De yderligere oplysninger, står jeg til rådighed på mobil , eller mail Med venlig hilsen Per Amnitzbøl Rasmussen formand FN Museet i Frøslevlejren Frøslevlejren 6330 Padborg Formanden Projektbeskrivelse: ÆRES VÆG Formål: Side 7 af 8

8 At sætte fokus på de mange rollemodeller som Danmarks Internationale Indsats fostre, og derigennem at sætte fokus på de veteraner, der kommer styrket gennem en international tjeneste. Budskab: Veteraner kan også være hverdagens helte, rollemodeller dekoreret for deres Tapperhed! Målgruppe: FN-Museets mange besøgende og veteraner samt deres pårørende! Metode: Etablering af en hel væg med portrætter og beskrivelser af de danske soldater, der i dagligdagen er rollemodeller gennem deres internationale indsats. Tidsplan: DEC 2010 JAN 2011: research og forberedelse FEB 2011: maling af væg og indramninger forberedelse af form, indhold og overskrift MAR 2011: ophængning APR 2011: indvielse JAN 2012: ajourføring og vedligeholdelse Økonomi: Den økonomiske beregning er baseret på 70 portrætter: Maling af væg Indramninger Foto og tekster Research og transport Diverse, forsendelser m.m kr kr kr kr kr. I alt kr. Bøtø den 20. oktober 2010 Per Amnitzbøl Rasmussen formand Side 8 af 8

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS),

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Per A. Rasmussen (PAR), Bent Johansen (BJ), Jan Amnitzbøl-Krusell

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren.

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Mødet afholdtes over to dage

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere