ANDEN REFEREN.c.E: INDHOLD. af Jens Jensen AF: Flemming Mikkelsen lo Kasser' PERIODE: OMFANG:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDEN REFEREN.c.E: INDHOLD. af Jens Jensen 1948-49. AF: Flemming Mikkelsen 1975 1859-1928. lo Kasser' PERIODE: 1886-1927 OMFANG:"

Transkript

1 AF: Flemming Mikkelsen 1975 NAVN: JENSEN, JENS Forbundsformand, Borgmester PERIODE: OMFANG: lo Kasser' AFLEVERING: Fru :Ditlevsen datter af Jens Jensen TILGJENGEL.lGHED: Tilgængeligt til forskningsbrng QGlSTRERINGe registratur i biblioteket og arkivkontoret ANDEN REFEREN.c.E: :De samvirkende fagforeningers arkiv (10) INDHOLD.

2 ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV JENS JENSENS ARKIV

3 Jens Jensens arkiv Kasse l-lo. Indhold: A. Breve [Private og administrative sager] l. Til Jens Jensen 2. Fra Jens Jensen 3. Fra andre til andre 4. Uidentificerede breve B. Taler,foredrag og manuskripter l. Taler og foredrag kronologisk opstillet 2. Ikke daterede taler og foredrag 3. Manuskript til pjecen: 8 timers arbejdsdag c. Administrationssager D. Korrespondance i anledning af udenlandske statsforbindelser E" Fagforeningssager F. Internationale socialistiske arbejderkongresser G" Dokumenter vedrørende udnævnelser og afskedigelser R" Notes-og kalenderbøger I. Forskelligt l. Beretninger om J"Jensens liv og virke 2. J.Jensens arkiv 3. Lykønskninger og takkeskrivelser 4" Sange til JQJensen 5. Småskrifter og avisartikler i J.Jensens besiddelse.t. Diverse

4 Arkivets fordeling på de enkelte kasser Kasse 1-2: Al,A2,A3,A4 Kasse 3-4: Bl Kasse 5 B2,B3 Kasse 6: C,D,E Kasse 7 F,G Kasse 8 ID Kasse 9 I Kasse lo J

5 -3- Brevskriverliste Al Sophie Alberti de21/8,1905 Anthon Andersen (borgmester) d.17/5,1927 Frederik Andersen de22/7,1916-d.18/7,1923 KeC.Andersen Vilh Andersen de18/1o,1908 d.17/3,1928 Sofus Arctander (borgmester) d.ll/5,1911 Arbeiderb1adets redaktion, Oslo de22/6,1925 Bestyrelsen for interessentskabet "Axe1borg" de17/2,1920 Senator Ba1inski, Warschau de24/4,1924 Nina Bang d.28/1, /?, /1,1916 Ludvig Beck (forstander for Flakkebjerg Inste) dell/8, /1, /4, /3,1925 Harald Bing de7/4, /4,1919 C.Bjerbye udat. F.C. Boldsen Johs. Borch Th. Borries d.11/6,1913 d.13/5,1909 de7/12,1906 Georg Brandes 1921 Le Brandstrup d.25/7,1920

6 -4- Viggo Christensen (borgmester) d.29/7,1922 8/12, /5,1927 G.Clausen d.6/11,1924 Einer Cohn d.14/8,1926 E.A. Csoherning d.6/7,1916 K.Dessau d.2/1,1914 "Det danske brodersamfund i USA" d.25/5,1925 Elisabeth Dons d.27/2,1927 Aug. Enna d.14/1o,1926 W. Euioken d.26/5,1927 Professor Knud Faber d.16/1,1924 Overlæge C.A.Feilberg d.4/12,1905 Feitel udat. A.J.Fenger Ludvig Find d.28/7,1916 d.28/11,1927 4/3,1928 Tenna Frederiksen d.19/12,1919 P.Friis d.3o/3,1921 3/5,1921 Krag Jul Vind Frijs udatø "Fængselshjæ1pen" (forening) d,,19/3,1927 AxelGarboe (sognepræst i Agersø) d.ll/3,1927 otto Gelsted d.10/11,1916 A~Go1dsmidth dø24/2,1911 Gerhard Grau (redaktør af "Samtiden") døll/9,1903 L..Gunner dø24/10,1922

7 -5- Rådmand Hother Hage d.26/7,1905 7/8, - 19/5, /6,- 4/8,- 10/8,- 14/8,- 16/8,- 5/13, /5,- 20/5,- 16/7,- 27/7,- 6/8,- 21/5, /7,1910 4/8,- 23/5, /5,- 29/5, /5,1914 2/7, /5,1927 H.I.Hannover (prof. ved nen polytekniske Læreanstalt) d.3o/12,1915 4/1,1926 Contreadmiral Hansen de18/11,1908 Jens Hansen(St.Hans Hospita1,patient) de26/4,1924 Meddelelse fra havnerådets sekretær d.8/1,1910 Peder Hedebol CeF.Heerfordt d.19/9, /5,1927 d.3o/3,1916 Overretssagfører Vilhe Holm d.4/9,1908 8/9, /6,1912 Holst H.Hugu d.20/4,1903 d.16/4,1904 Ferdinand Hurup d.28/2,1908 5/3, /5,1927 ProfeH.H0ffding d.8/11, /1, /1,1924 Håndværkerforeningen i København d.12/2,1916 Dansk Idræts-Forbund og Industriforening i København d.21/3,1927 Ingeman/(arkitekt) d.2/3,1903

8 -6- Carl Jacobsen d.6/1,1911 D.E.Jacobsen (overlæge ved Frederiksberg Hospital) d.3/6,192o Frantz Jacobsen udat. Vagn Jacobsen (direktør for Car1sberg Bryggerierne) d.24/1l,1927 Departementschef Adolf Jensen d.31/10,1896 Herman Jensen d.26/~1922 Borgmester Jacob Jensen d.4/11,1918 Marius Jensen (geologisk præparator) Inspektør P.Jeppesen (J.Jensens fætter) Rådhusforvalter Jessen d.4/5, /3,1920 Overpræsident F.Jonquieres d.19/4, /12, /10,1927 Peter Jæger d.15/3,1927 Arkitekt Eugen Jørgensen d.15/7,1906 d.?/4,1896 d.1/2,1901 7/2, /2, /4,1924 4/2,1927 P.Jørgensen d.2/1,1909 Birkedommer Kampmann d.31/5, /4,1919 Arkitekt Jens Klint d.10/7,1906 Thora Knudsen d.24/8,192o 6/1,1921 Direktør Simon Koch d.17/1,1920 Dr. Charles KOgutO'\'lioz(Ungarn) d.2/7,1927 Marinus Kristensen d.29/3,1927 Mario Krohn d.1/3, /1,1918?,1919 J.M.Kru$e d.7/12, /12,1921 Københavns Moterbådk1ub d.2/5,1927

9 -7- Emil Larsen d.12/6,ls96 Rådhusforvalter Lassen d.12/10, /5, /5, /5,- 30/5,- 27/5, /12,1913 Axel Linvald d.3/4,1928 Georg August Lorentzen (fhv. malermester) d.28/2,1927 Georg Lund d.17/4, /4,1919 G.Lundsted (garvermester) d.23/12,1896 Borgmester Jacob Marstrand d.7/1, /4, /4,1919 John Matthiasen d.21/4,1925 V.Meisen d..15/3:, /3,1922 C.Me1da1 (stadskonduktør i Kbh~) d..17/4,1919 Fabrikant Em. Meyer d.3/7,1895 H.Meyer (inspektør på St.Hans Hospital) d..3o/6, /10, /5,1910 Højesteretsadvokat Ludvig Meyer d.5/1, /12,1918 Entreprenør N.C..Monberg ls/4'.1919 Overlæge Morirad d.21/4,1911 Lange-mUller d.s/l0, /10,1905 Prof. H. Mygind d.16/12,1919 Anthon Maaløh (redaktør af Statstidende) d.19/5,1924 2/9, /10,1927 Nationaløkonomisk Forening d.29/11,19os N.Neergaard (formand for Nationalforeningen til tuberkulosens Bekæmpelse) d.7/5,1927

10 Carl Nielsen d.14/4,1927 Charles Nielsen (Det danske Kirkefond) d.15/3,1927 C.Nie1sen (formand for Kolonihaveforbundet for Danmark) d~i6/3,1917 J.Nie1sen d.12/11,1907 K.Nie1sen (direktør for Københavns hospitalvæsen) d.3/6, /11, ,1924 Prof. C.Nyrop d.4/8, /8,1906 3/1,1910 Prof. Martin Nyrop d.lo/7,1905 Overinspektøren for opdragelsesanstalterne d.2/8,1922 C.M. Olsen d.1o/8,19oo ~.~. Prof. Carl Petersen d.14/2, /2,1921 Gunner Fog-Petersen d.2/7,1917 Prof. Holger Pedersen d.3/1,1927 Niotur Petersen d.17/4,1919 Polikliniken for Ubemidlede d.10/3,192o Alfred Poulsen de11/3,1914 Den XVI internationale pressekongres d.31/12,1914 Direktør HeP. Prior d.11/1,1927 Privatbanken i Kbh. Direktionen d.23/11, /12,1922 Boje Rasmussen d.31/7,1922 Ove Rode T.J. Rothe d.10/12,1919 d.2o/3,1928 Ingeniør Rump d.3/3,1903

11 Komiteen for skqlesangstævner i Danmark d.26/6,1903 Joakim Skovgård d.5/11,1920 Dr. med~ C~V. Slomann d.2o/2,1908 Socialdemokratisk vælgerforening for Varde og omegn d.lo/6,1915 Den spanske klub i København d.20/3,1927 Stadens Økonomikontor d.29/7,1905 Th. Stauning d;7/7,1923 Stemann 1906 N.J. Strandgård d;17/4,1919 R.Strøm Leo Svane d..24/7, /4,1908 d..17/12, /12,1919 8/11,1927 7/12,1927 Theod..V.E. Svendsen udat. C.N..Søderberg udat.. SørenSørensen og Karen Magrethe Sørensen d..lo/7,1912 Th. Sørensen (direktør for Thor a/s ) d..12/6, /6,1920 Axel Wo Therp d..26/7,1906 ToSo Thrane d.29/4,1905

12 -10- (udgiver og redaktør af Illustreret Tidende) H. Trier Ulricehamn Sanatorium Sverige d.22/l1,19l9 Union Internationale des Villes d.20/1,1927 Prins Valdemar d.24/5,19lo Fr. Vedsø d.20/2,19l7 Georg Veidhardt d.2l/l,1926 Vereinigung fur statswissenschaftliche Fortbildung zu Berlin d.26/3,19l2 Paul Verrier d.16/6,1920 Jens Warming (kontorchef) d.17/4,1919 Wi1dt mede Wimmer d..12/6, /10, /3,1927 A 2 Brevskriverliste.. Sophie A1berti d.2/9,1905 Rådmand Hage d.13/6,1905 Borgmester E.Kajser og borgerrepræsentant direktør Julius Madsen d.. 30/3,1927 Redaktør A~ Maa1øe d.l/lo, /10,1927 Johannes Nielsen (formand for udvalget ang. oprettelsen af en fællesindkøbsforening) d.22/5,1902 Rigsdagens Bureau d.22/6,1903 Statsminister Stauning d.6/10,1924

13 -11- A 3 Brevskriverliste. Borgmester P.Hedebol til fru Julie Jensen del/l1, Brev fra præsidenten for De Samvirkende Fagforeningers kommission til WeThorne,generalsekretær for Gasworkers and General Laboureres of Great britain and Ireland de3/3,1891 A 4 Brevskriverliste.

14 -12- BI Taler og foredrag kronologisk opstillet. Tale ved arbejderpartiets grundlovsfest på Nørrefælled d.5/6,1886, "Organisationen". ValgtaIe ved folketingsvalget i Odense amts l.valgkreds d.28/1,1887 Foredrag i Kristianshavns vælgerforening d.16/6,1887. "Den politiske situation". Foredrag på Sortedamslund d.18/6,1888. "Stavnsbåndet". Foredrag holdt sommeren 1890 i Rømersgade. "Landstinget".. Foredrag ved møde i Roskilde 2/ Foredrag ved møde d. 22/10,1891. Foredrag i Københavns liberale vælgerforening for 5 kreds d.7/2,1893. IIKøbenhavns skatteforhold med særlig hensyn til den projekterede huslejeskat". Tale under valgkampen i Københavns lo.kreds i "Til de kommunale vælgere",i anledning af borgerrepræsentantvalgene d..31/ Tale ved borgermøde t i Lørups ridehus d.28/ ;::'~.; (!f~ 'i'.~ /?96. Foredrag Juli 1897 i Stokholm. "Kort omrids af fagorganisationens indretr ning og virkemåde".. Udtalelse i anledning af lock-outens afslutning Tale d..5 juni 1899 om "Grundloven og friheden". Foredrag i Malmø d. 14/ "Kan arbetarefragan lbses paa enbart følklig vej?" Tale i Sooialøkonomisk Forening d..18/ "Fagforeningerne og frikonkurrencen".. Foredrag ved politisk møde i Fredensborg d. 31/ Lmaj-tale Tale til vælgerne d..28/ Tale ved indvielsen af Odense Forsamlingsbygning d.1l/9, Taler ved rådhusets indvielse 1905.

15 Tale ved Socialdemokratiets kongres i Horsens 30/ Tale ved et møde i Køge 6/ ValgtaIe d; 10/ Tale for professor S.T. Sørensen ved festmiddag på skydebanen d.7/ Tale ved P. Knudsens jordfæstelse d.3o/1o ValgtaIe d; 8/ Foredrag i Stokholm d.2/ "De skandinaviske arbejderkongressers betydning" Tale ved Bispebjerg Hospitals indvielse d.19/ Tale holdt d. 23/ om bla." dansk arbejde forholdet mellem producenter og forbrugere dansk teknisk formåen solidaritet melle borgerne " Tale ved idrætshusets indvielse d.6/ Tale om presse og ungdom d.14/ Foredrag i Arbejdernes Læseselskab d.3/ Tale i Gentofte Socialdemokratiske Forbund d.6/ Tale ved Socialdemokratiets grundlovsfest d.5/ Tale ved etårsdagen for kvindernes valgret d.5/ Foredrag holdt i.å:rhusidrætsforening d.16/ "Københavns folke-og idrætspark".. Tale ved C.M. Loldrups bålfærd d.3o/ Tale i Søndermarken d.5/ Tale ved Flakkebjerg Instituts 81 årsdag d.31/s Tale ved 50 årsdagen for Landerupgaards oprettelse d..12/1l Foredrag i Folkets Hus,Enghavevej,d.3/ "Vore finanser". Tale ved lo kreds 25års jubilæum d.25/ Tale ved modtagelsen på rådhuset af det første nordiske fællesmøde for sygeplejersker d.s/ Fakkeltale ved mindefesten for ~1orvaldsen d.19/1l Tale i anledning af det kommunale valg 13/ Tale ved Socialdemokratisk Forening for l.kreds 40 års jubilæum d. 21/

16 Tale holdt i Warszawa ved afsløringen af Joseph Poniatowkis rytterstatue d.3/5 1923~ Indledende foredrag ved den kommunale konference i Stokholm d.2o/ Tale ved den 17. internationale anti-alkoholkongres ' modtagelse på rådhuset d,,2o/8 1923" Tale ved G"Chr. Olsens begravelse d,,7/ Afskedstale for overpræsident Frederik L.G" de Jonquieres Tale ved Dansk Sygeplejeråds 25års jubilæum d.27/ Foredrag i Ingeniørforeningen d,,12/ "Tekniken i de moderne storb~ ers tjeneste". Tale ved Børsens 300 års jubilæum d" 13/ Foredrag i Handels-og Kontoristforeningen d.1s/3 1925" "Kommunal finanspolitik". Radiotale holdt d.16/ i Kbh. i anledning af børnehjælpsdagen. Velkomsttale til de kommunale repræsentanter fra Prag d..16/9 1925" Tale i EhsommeGamles Værn d,,10/ Tale ved købestævnets åbning d.13/ Tale ved de unges udstilling i Teknologisk Institut d.26/ Tale ved Martin Olsens båre d.2/ Tale ved Helsingørs 500 års jubilæum d.2/ Tale til den tyske presse (Reichverband der deutschen Presse) d.lo/ Tale i anledning af børnehjælpsdagen d.1s/ "Børnesagen". Tale i anledning af folkemøderne ved 0stersøen,Kronborg d.25/ Tale i Industriforeningen d.14/s 1926" Tale ved J.A" Hansens død j~li "Folkehøjskoler" d~5/ Tale ved modtagelsen på rådhuset af nordiske nationaløkonomer d;6/ Tale ved festen for Jeppe Akjær d.lo/ Tale i anledning af Den Faglige Internationales 25 års jubilæum d" 1S/

17 -15- Tale ved Carlsbergfondets 50 års jubilæum Tale i anledning af den finske præsidents besøg i København d;1/ , Tale ved P.ark.teatrets åbning d.3o/1o Tale ved festen for minister Bozino Tale i anledning af 25 årsdagen for borgerrepræsentationens indflytning i det ny rådh~~ d.12/1 Tale ved købestævnets åbning d,,5/3 1921" Tale på rådhuset for den nordiske kongres for intern medicin d.29/ Tale ved K.F"U.M,,'s internationale idrætsstævne 1921" Tale på Bedre Byggeskiks udstilling d.2/1 1921" Tale ved åbningen af arkitektudstillingen i rådhushalden d,,11/1 1921" Tale ved Nordisk Roforbunds møde del?/ Tale om byen København de26/ Tale for færingerne d.3o/ Tale ved 25 årsdagen for Borgerrepræsentationens og magistratens første møde i Nyrops rådhus d.12/ Tale holdt i stokholm d.3/ Tale ved tonekunstnernes modtagelse på rådhuset d.22/

18 -16- B2 Th:kedaterede taler og foredrag. Tale i anledning af det nordiske historikermøde i København. Sporvejssagen. Om Rouen" Tale i anledning af det nye rådhus" Socialistiske foredrag og taler" "Individualisme og socialisme"" "Socialismens kærnepunkt"" Et udkast" Forskellige budgettaler" "Mægling eller tingets voldgift i arbejdsstridigheder" "(forligsmandsinsti tutet).. Foredrag om kommunallovgivningen., Foredrag om "ejendomsret og arbejdsordning".. "Teknikkens udvikling".. Tale ved esperantisternes modtagelse på rådhuset" Tale ved den internationale astronomiske kongres i København.. Tale for "Vereinigung fur Rechts und Statstodssenschaftlice Fortbildung" " Tale for udsendinge fra Amsterdam.. Tale ved modtagelsen på rådhuset af det Nordiske Administrative Forbunds 3. møde.. Tale ved frokost om bord på"fionia"i Bangkok. Tale ved pressesammenkomst. "Revolution"" "København og børnene".. "Resultatet af den sidste faglige kamp"" Tale ved den internationale' sporvejskongres" Indledning af byplanmøde. "Offentlig eller hemmelig afstemning""

19 -17- lixbejderne og teknikken" Om dansk og nordisk kulturrelationer" Tale ved en blindeudstilling" Tale ved det nordiske pressekursus" Om "kommunen" og "skatter"" Om organisationen "Røde Kors".. Om idræt,ungdom og presse" Om "arbejdets børs"" Om rosport.. B 3 Manuskripter.. Manuskript til pjecen: 8 timers arbejdsdagen. (udgivet 1892)"

20 -18- C Administrationssager. Foreløbige bemær1al.ingerog forslag til betænlming afgiven af "Den kommunale skattelovskommission". Sagen om forholdene på St. Hans Hospital (beretning og breve,1902-o3). Landinspektørens virksomhed (den 23/2,1901) Hedebol-sagen Forskellige breve af juli 1916 fra tyskere i anledning af en påtænkt fredsdemonstration. Grønnegade-teatret. Om oprettelsen af en klinik for fysisk behandling. Forslag til lov angående sygeplejerskers uddannelse. Jan.19lo. H.O.Carlson: Plan til en hjælpekasse for arbejdsløse håndværkssvende, handelsbetjente og kontorister i forbindelse med en alderdomshjælpekasse, samt hjælp i ulykkestilfælde og død. Forberedelse åf festen ved rådhusets indvielse.

21 D Korrespondance i anledning af udenlandske statsforbindelser. Telefoniske meddelelser mellem Prags og Københavns borgmester d.12/11,1927. Københavns kommunalbestyrelses besøg i Prag i september måned Præsidenten for republiken Finland,Relanders besøg i København d.7/1o,2( Korrespondance i anledning af besøget i Warszawa E Fagforeningssager. Forslag om centralisation (ne samvirkende Fagforbund) 1897 el.98. ~en~~tse afsagt i en voldgiftssag mellem kularbejdernes fagforening g I Københavns Bunkerkul-Co d.19/ Materiale om malernes fagforening. Brev,t±l J.Jensen fra National Union of Gasworkers and General Labourrer of Great Britain and Ireland d.27/3,1891.

22 -20- F Internationale socialistiske arbejderkongresser. Materiale om den internationale fagforeningskongres i London,november J.Jensens optegnelser vedr. kongressen i London,november 1888 Materiale om den internationale arbejderkongres i Paris,juli optegnelser kongressen i Paris,juli optegnelser vedr. den socialistiske arbejderkongres i London, juli G Dokumenter vedrørende udnævnelser og Dokumenter vedr. udnævnelse og afskedigelse som socialminister. Bekendtgørelse af 29 marts 1893,om valg af J.Jensen til medlem af borgerrepræsentantskabet. Dokumenter vedr. udnævnelse til overpræsident fra l.november Udnævnelse af J.Jen~en til medlem af Nationalbankens repræsentantskab, den 15 oktober 1919.

23 H Notes-og kalenderbøger. Kalenderbøger for perioderne: 1900 Notesbøger Hertil kommer 4 ikke daterede kalenderbøger. I l Beretninger om J.Jensens liv og virke.. En beskrivelse af J.Jensens virke ,af Peder Hedebol i "Danmark", 5 årgang nr , J.Jensens enke (Julie J..) om J..Jensen i Social-Demokraten 8/10, årsdagen for J"Jensens fødsel (ls/4,59)..avisartikler.. Omtale af J.Jensen i FYns Social-Demokrat d..7/3,1957. I 2 Jens Jensens arkiv. Omtale af J"Jensens arkiv i Social-Demokraten 10/1, Fortegnelse over manuskripter fra J..Jensens bo,overgivet Arbejderbevægels Arkiv af hans søn,fuldmægtig Alf Jensen d.lo/12,192s.. I 3 Lykønskninger og takkeskrivelser.. Takkeslcrivelse i anledning af pensionsforhøjelsen (skrevet d.5/3,1909) Takkeskrivelse (Statens 0konomikontor) til J..Jensen d..14/2,19l7 Lykønskninger i anledning af J"Jensens 60 årsdag d..ls/4,19l9.. I 4 Sange til Jens Jenseuø

24 -22- I 5 Småskrifter og avisartikler i J.Jensens besiddelse. Herunder bla.: C.F.Heerfordt:Etbidrag til belysning af den svenske regerings stilling til fremkomsten af en alnordisk bevægelse i slutningen af verdenskrigens 2det år Materiale om oprettelsen af "De europæiske nationers fore: nede stater". Samling af artikler fra Social-Demokraten. Noter og avisartikler om forskellige retsager. P.G.Møller: En samfunds sag. (omhandler især børnenes SOCil le forhold). Diverse avisartil~ler J Diverse. Herunder smånotater og ikke identificerede skrivelser, ikke henhørende under grupperne A-I.

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Arkivregistrant Denne registrant er en vejviser til arkivet på Historisk Samling fra Besættelsestiden. Arkivet indeholder et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002 ved Gerret Liebing Schlaber Arkivserien nr. 16 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 2009 1 ISBN

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Småtryk-registrant Denne fortegnelse omfatter primært legale småtryk og småskrifter om tiden under og omkring besættelsen. Der findes i HSB s arkiv yderligere mængder

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE

DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE Dansk Fredsforenings småskrifter Nr. 8. DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE AF FREDRIK BAJER1 UDGIVET AF DANSK FREDSFORENING FØRSTE TUSENDE KØBENHAVN JUL. GJELLERUPS2 FORLAG 18943 1 Fredrik Bajer (1837-1922),

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32. Årgang Nr. 3 2015

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32. Årgang Nr. 3 2015 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32. Årgang Nr. 3 2015 ASRA udstiller i fagforeninger, på biblioteker m.m. Her en udstillings montre ISSN-0906-2939 ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders M5 Lan L LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen)

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

I august 2010 var det 100 år siden, at den anden

I august 2010 var det 100 år siden, at den anden 8 DE SOCIA- LISTISKE KVINDERS INTERNA- TIONALE KONFEREN- CE I KØBEN- HAVN I 1910 netværk, valgret og velfærd Af Anette Eklund Hansen Konferencen blev en milepæl i de socialistiske kvinders kamp for bedre

Læs mere

Jubilæumsskrift 1922-2012

Jubilæumsskrift 1922-2012 Jubilæumsskrift D.A.K. DANSK AMERIKANSK KLUB I AALBORG 1922-2012 Jubilæumsskrift D.A.K. DANSK AMERIKANSK KLUB 1922-2012 Indhold Forord...3 Dansk Amerikansk Klubs jubilæumsskrift...3 Stort tillykke fra

Læs mere

Dansk Statistisk Forening

Dansk Statistisk Forening Dansk Statistisk Forening Stiftet 23. november 1922 Adresse: Sejrøgade 11 2100 København Ø Hjemmeside www.statistiskforening.dst.dk dsf.dst.dk Telefon: 39 17 33 37 Bankforbindelse Nykredit 8117-1694132

Læs mere

Et stenkast fra ABA's nye domicil ligger

Et stenkast fra ABA's nye domicil ligger 44 ARBEJDERHISTORIE NR. 2 1995 DEN FOR- TÆLLENDE HAVE Af Ove Dahl og Søren Federspiel Et stenkast fra ABA's nye domicil ligger Assistens kirkegård, som en fredfyldt oase afskærmet med den karakteristiske

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI

KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI Litteratur om København SUPPLEMENT I 1951-1965 Ved Svend Thomsen KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER 1967 i KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI SUPPLEMENT I KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI Litteratur om

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

En kort historie om Det konservative Folkeparti i Albertslund

En kort historie om Det konservative Folkeparti i Albertslund En kort historie om Det konservative Folkeparti i Albertslund Udgivet i anledning af vælgerforeningens 75 års dag Lars Østenfjeld Den 5. juni 1849 fik Danmark sin første egentlige grundlov. Monarkiets

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

33 Kasser AF: NAVN: ~:, ALFRED ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A. m.m. 1888-1958 PERIODE: AFLEVERING: Afleveret af Icruses enke efter

33 Kasser AF: NAVN: ~:, ALFRED ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A. m.m. 1888-1958 PERIODE: AFLEVERING: Afleveret af Icruses enke efter AF: Henning Grelle og Lene Fredriksen 1977 NAVN: ~:, ALFRED F~rfatter, ;J;'edaktør m.m. 1888-1958 ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A PERIODE: 1905-1950 t erne OMFANG: 33 Kasser AFLEVERING: Afleveret af Icruses

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

Jessen, Jens (1854-1906) og hustru Marie f. Fibiger (1859-1935), redaktør, bladudgiver (Flensborg Avis).

Jessen, Jens (1854-1906) og hustru Marie f. Fibiger (1859-1935), redaktør, bladudgiver (Flensborg Avis). Private Personarkiver Arkiv P244 Jessen, Jens (1854-1906) og hustru Marie f. Fibiger (1859-1935), redaktør, bladudgiver (Flensborg Avis). Afl.jr.nr. 1999/P239 og P658 Biografiske data: Jens Jessen, Flensborg,

Læs mere

75 års forskel i dansk idræt

75 års forskel i dansk idræt 75 års forskel i dansk idræt Små og store begivenheder i Dansk Arbejder Idrætsforbund 1929-2004 2 Forord Med dette jubilæumsskrift har jeg forsøgt at give læseren et billede af DAI s udvikling og arbejde

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr. 2. 2015

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr. 2. 2015 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang Nr. 2. 2015 ISSN:0906-2939 ASRA NYT,udgivet af ASRA Ålykkevej 3. 7400 Herning mail: info@asra.dk ASRAs hjemmeside www.asra.dk Formand: Steen

Læs mere