ANDEN REFEREN.c.E: INDHOLD. af Jens Jensen AF: Flemming Mikkelsen lo Kasser' PERIODE: OMFANG:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDEN REFEREN.c.E: INDHOLD. af Jens Jensen 1948-49. AF: Flemming Mikkelsen 1975 1859-1928. lo Kasser' PERIODE: 1886-1927 OMFANG:"

Transkript

1 AF: Flemming Mikkelsen 1975 NAVN: JENSEN, JENS Forbundsformand, Borgmester PERIODE: OMFANG: lo Kasser' AFLEVERING: Fru :Ditlevsen datter af Jens Jensen TILGJENGEL.lGHED: Tilgængeligt til forskningsbrng QGlSTRERINGe registratur i biblioteket og arkivkontoret ANDEN REFEREN.c.E: :De samvirkende fagforeningers arkiv (10) INDHOLD.

2 ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV JENS JENSENS ARKIV

3 Jens Jensens arkiv Kasse l-lo. Indhold: A. Breve [Private og administrative sager] l. Til Jens Jensen 2. Fra Jens Jensen 3. Fra andre til andre 4. Uidentificerede breve B. Taler,foredrag og manuskripter l. Taler og foredrag kronologisk opstillet 2. Ikke daterede taler og foredrag 3. Manuskript til pjecen: 8 timers arbejdsdag c. Administrationssager D. Korrespondance i anledning af udenlandske statsforbindelser E" Fagforeningssager F. Internationale socialistiske arbejderkongresser G" Dokumenter vedrørende udnævnelser og afskedigelser R" Notes-og kalenderbøger I. Forskelligt l. Beretninger om J"Jensens liv og virke 2. J.Jensens arkiv 3. Lykønskninger og takkeskrivelser 4" Sange til JQJensen 5. Småskrifter og avisartikler i J.Jensens besiddelse.t. Diverse

4 Arkivets fordeling på de enkelte kasser Kasse 1-2: Al,A2,A3,A4 Kasse 3-4: Bl Kasse 5 B2,B3 Kasse 6: C,D,E Kasse 7 F,G Kasse 8 ID Kasse 9 I Kasse lo J

5 -3- Brevskriverliste Al Sophie Alberti de21/8,1905 Anthon Andersen (borgmester) d.17/5,1927 Frederik Andersen de22/7,1916-d.18/7,1923 KeC.Andersen Vilh Andersen de18/1o,1908 d.17/3,1928 Sofus Arctander (borgmester) d.ll/5,1911 Arbeiderb1adets redaktion, Oslo de22/6,1925 Bestyrelsen for interessentskabet "Axe1borg" de17/2,1920 Senator Ba1inski, Warschau de24/4,1924 Nina Bang d.28/1, /?, /1,1916 Ludvig Beck (forstander for Flakkebjerg Inste) dell/8, /1, /4, /3,1925 Harald Bing de7/4, /4,1919 C.Bjerbye udat. F.C. Boldsen Johs. Borch Th. Borries d.11/6,1913 d.13/5,1909 de7/12,1906 Georg Brandes 1921 Le Brandstrup d.25/7,1920

6 -4- Viggo Christensen (borgmester) d.29/7,1922 8/12, /5,1927 G.Clausen d.6/11,1924 Einer Cohn d.14/8,1926 E.A. Csoherning d.6/7,1916 K.Dessau d.2/1,1914 "Det danske brodersamfund i USA" d.25/5,1925 Elisabeth Dons d.27/2,1927 Aug. Enna d.14/1o,1926 W. Euioken d.26/5,1927 Professor Knud Faber d.16/1,1924 Overlæge C.A.Feilberg d.4/12,1905 Feitel udat. A.J.Fenger Ludvig Find d.28/7,1916 d.28/11,1927 4/3,1928 Tenna Frederiksen d.19/12,1919 P.Friis d.3o/3,1921 3/5,1921 Krag Jul Vind Frijs udatø "Fængselshjæ1pen" (forening) d,,19/3,1927 AxelGarboe (sognepræst i Agersø) d.ll/3,1927 otto Gelsted d.10/11,1916 A~Go1dsmidth dø24/2,1911 Gerhard Grau (redaktør af "Samtiden") døll/9,1903 L..Gunner dø24/10,1922

7 -5- Rådmand Hother Hage d.26/7,1905 7/8, - 19/5, /6,- 4/8,- 10/8,- 14/8,- 16/8,- 5/13, /5,- 20/5,- 16/7,- 27/7,- 6/8,- 21/5, /7,1910 4/8,- 23/5, /5,- 29/5, /5,1914 2/7, /5,1927 H.I.Hannover (prof. ved nen polytekniske Læreanstalt) d.3o/12,1915 4/1,1926 Contreadmiral Hansen de18/11,1908 Jens Hansen(St.Hans Hospita1,patient) de26/4,1924 Meddelelse fra havnerådets sekretær d.8/1,1910 Peder Hedebol CeF.Heerfordt d.19/9, /5,1927 d.3o/3,1916 Overretssagfører Vilhe Holm d.4/9,1908 8/9, /6,1912 Holst H.Hugu d.20/4,1903 d.16/4,1904 Ferdinand Hurup d.28/2,1908 5/3, /5,1927 ProfeH.H0ffding d.8/11, /1, /1,1924 Håndværkerforeningen i København d.12/2,1916 Dansk Idræts-Forbund og Industriforening i København d.21/3,1927 Ingeman/(arkitekt) d.2/3,1903

8 -6- Carl Jacobsen d.6/1,1911 D.E.Jacobsen (overlæge ved Frederiksberg Hospital) d.3/6,192o Frantz Jacobsen udat. Vagn Jacobsen (direktør for Car1sberg Bryggerierne) d.24/1l,1927 Departementschef Adolf Jensen d.31/10,1896 Herman Jensen d.26/~1922 Borgmester Jacob Jensen d.4/11,1918 Marius Jensen (geologisk præparator) Inspektør P.Jeppesen (J.Jensens fætter) Rådhusforvalter Jessen d.4/5, /3,1920 Overpræsident F.Jonquieres d.19/4, /12, /10,1927 Peter Jæger d.15/3,1927 Arkitekt Eugen Jørgensen d.15/7,1906 d.?/4,1896 d.1/2,1901 7/2, /2, /4,1924 4/2,1927 P.Jørgensen d.2/1,1909 Birkedommer Kampmann d.31/5, /4,1919 Arkitekt Jens Klint d.10/7,1906 Thora Knudsen d.24/8,192o 6/1,1921 Direktør Simon Koch d.17/1,1920 Dr. Charles KOgutO'\'lioz(Ungarn) d.2/7,1927 Marinus Kristensen d.29/3,1927 Mario Krohn d.1/3, /1,1918?,1919 J.M.Kru$e d.7/12, /12,1921 Københavns Moterbådk1ub d.2/5,1927

9 -7- Emil Larsen d.12/6,ls96 Rådhusforvalter Lassen d.12/10, /5, /5, /5,- 30/5,- 27/5, /12,1913 Axel Linvald d.3/4,1928 Georg August Lorentzen (fhv. malermester) d.28/2,1927 Georg Lund d.17/4, /4,1919 G.Lundsted (garvermester) d.23/12,1896 Borgmester Jacob Marstrand d.7/1, /4, /4,1919 John Matthiasen d.21/4,1925 V.Meisen d..15/3:, /3,1922 C.Me1da1 (stadskonduktør i Kbh~) d..17/4,1919 Fabrikant Em. Meyer d.3/7,1895 H.Meyer (inspektør på St.Hans Hospital) d..3o/6, /10, /5,1910 Højesteretsadvokat Ludvig Meyer d.5/1, /12,1918 Entreprenør N.C..Monberg ls/4'.1919 Overlæge Morirad d.21/4,1911 Lange-mUller d.s/l0, /10,1905 Prof. H. Mygind d.16/12,1919 Anthon Maaløh (redaktør af Statstidende) d.19/5,1924 2/9, /10,1927 Nationaløkonomisk Forening d.29/11,19os N.Neergaard (formand for Nationalforeningen til tuberkulosens Bekæmpelse) d.7/5,1927

10 Carl Nielsen d.14/4,1927 Charles Nielsen (Det danske Kirkefond) d.15/3,1927 C.Nie1sen (formand for Kolonihaveforbundet for Danmark) d~i6/3,1917 J.Nie1sen d.12/11,1907 K.Nie1sen (direktør for Københavns hospitalvæsen) d.3/6, /11, ,1924 Prof. C.Nyrop d.4/8, /8,1906 3/1,1910 Prof. Martin Nyrop d.lo/7,1905 Overinspektøren for opdragelsesanstalterne d.2/8,1922 C.M. Olsen d.1o/8,19oo ~.~. Prof. Carl Petersen d.14/2, /2,1921 Gunner Fog-Petersen d.2/7,1917 Prof. Holger Pedersen d.3/1,1927 Niotur Petersen d.17/4,1919 Polikliniken for Ubemidlede d.10/3,192o Alfred Poulsen de11/3,1914 Den XVI internationale pressekongres d.31/12,1914 Direktør HeP. Prior d.11/1,1927 Privatbanken i Kbh. Direktionen d.23/11, /12,1922 Boje Rasmussen d.31/7,1922 Ove Rode T.J. Rothe d.10/12,1919 d.2o/3,1928 Ingeniør Rump d.3/3,1903

11 Komiteen for skqlesangstævner i Danmark d.26/6,1903 Joakim Skovgård d.5/11,1920 Dr. med~ C~V. Slomann d.2o/2,1908 Socialdemokratisk vælgerforening for Varde og omegn d.lo/6,1915 Den spanske klub i København d.20/3,1927 Stadens Økonomikontor d.29/7,1905 Th. Stauning d;7/7,1923 Stemann 1906 N.J. Strandgård d;17/4,1919 R.Strøm Leo Svane d..24/7, /4,1908 d..17/12, /12,1919 8/11,1927 7/12,1927 Theod..V.E. Svendsen udat. C.N..Søderberg udat.. SørenSørensen og Karen Magrethe Sørensen d..lo/7,1912 Th. Sørensen (direktør for Thor a/s ) d..12/6, /6,1920 Axel Wo Therp d..26/7,1906 ToSo Thrane d.29/4,1905

12 -10- (udgiver og redaktør af Illustreret Tidende) H. Trier Ulricehamn Sanatorium Sverige d.22/l1,19l9 Union Internationale des Villes d.20/1,1927 Prins Valdemar d.24/5,19lo Fr. Vedsø d.20/2,19l7 Georg Veidhardt d.2l/l,1926 Vereinigung fur statswissenschaftliche Fortbildung zu Berlin d.26/3,19l2 Paul Verrier d.16/6,1920 Jens Warming (kontorchef) d.17/4,1919 Wi1dt mede Wimmer d..12/6, /10, /3,1927 A 2 Brevskriverliste.. Sophie A1berti d.2/9,1905 Rådmand Hage d.13/6,1905 Borgmester E.Kajser og borgerrepræsentant direktør Julius Madsen d.. 30/3,1927 Redaktør A~ Maa1øe d.l/lo, /10,1927 Johannes Nielsen (formand for udvalget ang. oprettelsen af en fællesindkøbsforening) d.22/5,1902 Rigsdagens Bureau d.22/6,1903 Statsminister Stauning d.6/10,1924

13 -11- A 3 Brevskriverliste. Borgmester P.Hedebol til fru Julie Jensen del/l1, Brev fra præsidenten for De Samvirkende Fagforeningers kommission til WeThorne,generalsekretær for Gasworkers and General Laboureres of Great britain and Ireland de3/3,1891 A 4 Brevskriverliste.

14 -12- BI Taler og foredrag kronologisk opstillet. Tale ved arbejderpartiets grundlovsfest på Nørrefælled d.5/6,1886, "Organisationen". ValgtaIe ved folketingsvalget i Odense amts l.valgkreds d.28/1,1887 Foredrag i Kristianshavns vælgerforening d.16/6,1887. "Den politiske situation". Foredrag på Sortedamslund d.18/6,1888. "Stavnsbåndet". Foredrag holdt sommeren 1890 i Rømersgade. "Landstinget".. Foredrag ved møde i Roskilde 2/ Foredrag ved møde d. 22/10,1891. Foredrag i Københavns liberale vælgerforening for 5 kreds d.7/2,1893. IIKøbenhavns skatteforhold med særlig hensyn til den projekterede huslejeskat". Tale under valgkampen i Københavns lo.kreds i "Til de kommunale vælgere",i anledning af borgerrepræsentantvalgene d..31/ Tale ved borgermøde t i Lørups ridehus d.28/ ;::'~.; (!f~ 'i'.~ /?96. Foredrag Juli 1897 i Stokholm. "Kort omrids af fagorganisationens indretr ning og virkemåde".. Udtalelse i anledning af lock-outens afslutning Tale d..5 juni 1899 om "Grundloven og friheden". Foredrag i Malmø d. 14/ "Kan arbetarefragan lbses paa enbart følklig vej?" Tale i Sooialøkonomisk Forening d..18/ "Fagforeningerne og frikonkurrencen".. Foredrag ved politisk møde i Fredensborg d. 31/ Lmaj-tale Tale til vælgerne d..28/ Tale ved indvielsen af Odense Forsamlingsbygning d.1l/9, Taler ved rådhusets indvielse 1905.

15 Tale ved Socialdemokratiets kongres i Horsens 30/ Tale ved et møde i Køge 6/ ValgtaIe d; 10/ Tale for professor S.T. Sørensen ved festmiddag på skydebanen d.7/ Tale ved P. Knudsens jordfæstelse d.3o/1o ValgtaIe d; 8/ Foredrag i Stokholm d.2/ "De skandinaviske arbejderkongressers betydning" Tale ved Bispebjerg Hospitals indvielse d.19/ Tale holdt d. 23/ om bla." dansk arbejde forholdet mellem producenter og forbrugere dansk teknisk formåen solidaritet melle borgerne " Tale ved idrætshusets indvielse d.6/ Tale om presse og ungdom d.14/ Foredrag i Arbejdernes Læseselskab d.3/ Tale i Gentofte Socialdemokratiske Forbund d.6/ Tale ved Socialdemokratiets grundlovsfest d.5/ Tale ved etårsdagen for kvindernes valgret d.5/ Foredrag holdt i.å:rhusidrætsforening d.16/ "Københavns folke-og idrætspark".. Tale ved C.M. Loldrups bålfærd d.3o/ Tale i Søndermarken d.5/ Tale ved Flakkebjerg Instituts 81 årsdag d.31/s Tale ved 50 årsdagen for Landerupgaards oprettelse d..12/1l Foredrag i Folkets Hus,Enghavevej,d.3/ "Vore finanser". Tale ved lo kreds 25års jubilæum d.25/ Tale ved modtagelsen på rådhuset af det første nordiske fællesmøde for sygeplejersker d.s/ Fakkeltale ved mindefesten for ~1orvaldsen d.19/1l Tale i anledning af det kommunale valg 13/ Tale ved Socialdemokratisk Forening for l.kreds 40 års jubilæum d. 21/

16 Tale holdt i Warszawa ved afsløringen af Joseph Poniatowkis rytterstatue d.3/5 1923~ Indledende foredrag ved den kommunale konference i Stokholm d.2o/ Tale ved den 17. internationale anti-alkoholkongres ' modtagelse på rådhuset d,,2o/8 1923" Tale ved G"Chr. Olsens begravelse d,,7/ Afskedstale for overpræsident Frederik L.G" de Jonquieres Tale ved Dansk Sygeplejeråds 25års jubilæum d.27/ Foredrag i Ingeniørforeningen d,,12/ "Tekniken i de moderne storb~ ers tjeneste". Tale ved Børsens 300 års jubilæum d" 13/ Foredrag i Handels-og Kontoristforeningen d.1s/3 1925" "Kommunal finanspolitik". Radiotale holdt d.16/ i Kbh. i anledning af børnehjælpsdagen. Velkomsttale til de kommunale repræsentanter fra Prag d..16/9 1925" Tale i EhsommeGamles Værn d,,10/ Tale ved købestævnets åbning d.13/ Tale ved de unges udstilling i Teknologisk Institut d.26/ Tale ved Martin Olsens båre d.2/ Tale ved Helsingørs 500 års jubilæum d.2/ Tale til den tyske presse (Reichverband der deutschen Presse) d.lo/ Tale i anledning af børnehjælpsdagen d.1s/ "Børnesagen". Tale i anledning af folkemøderne ved 0stersøen,Kronborg d.25/ Tale i Industriforeningen d.14/s 1926" Tale ved J.A" Hansens død j~li "Folkehøjskoler" d~5/ Tale ved modtagelsen på rådhuset af nordiske nationaløkonomer d;6/ Tale ved festen for Jeppe Akjær d.lo/ Tale i anledning af Den Faglige Internationales 25 års jubilæum d" 1S/

17 -15- Tale ved Carlsbergfondets 50 års jubilæum Tale i anledning af den finske præsidents besøg i København d;1/ , Tale ved P.ark.teatrets åbning d.3o/1o Tale ved festen for minister Bozino Tale i anledning af 25 årsdagen for borgerrepræsentationens indflytning i det ny rådh~~ d.12/1 Tale ved købestævnets åbning d,,5/3 1921" Tale på rådhuset for den nordiske kongres for intern medicin d.29/ Tale ved K.F"U.M,,'s internationale idrætsstævne 1921" Tale på Bedre Byggeskiks udstilling d.2/1 1921" Tale ved åbningen af arkitektudstillingen i rådhushalden d,,11/1 1921" Tale ved Nordisk Roforbunds møde del?/ Tale om byen København de26/ Tale for færingerne d.3o/ Tale ved 25 årsdagen for Borgerrepræsentationens og magistratens første møde i Nyrops rådhus d.12/ Tale holdt i stokholm d.3/ Tale ved tonekunstnernes modtagelse på rådhuset d.22/

18 -16- B2 Th:kedaterede taler og foredrag. Tale i anledning af det nordiske historikermøde i København. Sporvejssagen. Om Rouen" Tale i anledning af det nye rådhus" Socialistiske foredrag og taler" "Individualisme og socialisme"" "Socialismens kærnepunkt"" Et udkast" Forskellige budgettaler" "Mægling eller tingets voldgift i arbejdsstridigheder" "(forligsmandsinsti tutet).. Foredrag om kommunallovgivningen., Foredrag om "ejendomsret og arbejdsordning".. "Teknikkens udvikling".. Tale ved esperantisternes modtagelse på rådhuset" Tale ved den internationale astronomiske kongres i København.. Tale for "Vereinigung fur Rechts und Statstodssenschaftlice Fortbildung" " Tale for udsendinge fra Amsterdam.. Tale ved modtagelsen på rådhuset af det Nordiske Administrative Forbunds 3. møde.. Tale ved frokost om bord på"fionia"i Bangkok. Tale ved pressesammenkomst. "Revolution"" "København og børnene".. "Resultatet af den sidste faglige kamp"" Tale ved den internationale' sporvejskongres" Indledning af byplanmøde. "Offentlig eller hemmelig afstemning""

19 -17- lixbejderne og teknikken" Om dansk og nordisk kulturrelationer" Tale ved en blindeudstilling" Tale ved det nordiske pressekursus" Om "kommunen" og "skatter"" Om organisationen "Røde Kors".. Om idræt,ungdom og presse" Om "arbejdets børs"" Om rosport.. B 3 Manuskripter.. Manuskript til pjecen: 8 timers arbejdsdagen. (udgivet 1892)"

20 -18- C Administrationssager. Foreløbige bemær1al.ingerog forslag til betænlming afgiven af "Den kommunale skattelovskommission". Sagen om forholdene på St. Hans Hospital (beretning og breve,1902-o3). Landinspektørens virksomhed (den 23/2,1901) Hedebol-sagen Forskellige breve af juli 1916 fra tyskere i anledning af en påtænkt fredsdemonstration. Grønnegade-teatret. Om oprettelsen af en klinik for fysisk behandling. Forslag til lov angående sygeplejerskers uddannelse. Jan.19lo. H.O.Carlson: Plan til en hjælpekasse for arbejdsløse håndværkssvende, handelsbetjente og kontorister i forbindelse med en alderdomshjælpekasse, samt hjælp i ulykkestilfælde og død. Forberedelse åf festen ved rådhusets indvielse.

21 D Korrespondance i anledning af udenlandske statsforbindelser. Telefoniske meddelelser mellem Prags og Københavns borgmester d.12/11,1927. Københavns kommunalbestyrelses besøg i Prag i september måned Præsidenten for republiken Finland,Relanders besøg i København d.7/1o,2( Korrespondance i anledning af besøget i Warszawa E Fagforeningssager. Forslag om centralisation (ne samvirkende Fagforbund) 1897 el.98. ~en~~tse afsagt i en voldgiftssag mellem kularbejdernes fagforening g I Københavns Bunkerkul-Co d.19/ Materiale om malernes fagforening. Brev,t±l J.Jensen fra National Union of Gasworkers and General Labourrer of Great Britain and Ireland d.27/3,1891.

22 -20- F Internationale socialistiske arbejderkongresser. Materiale om den internationale fagforeningskongres i London,november J.Jensens optegnelser vedr. kongressen i London,november 1888 Materiale om den internationale arbejderkongres i Paris,juli optegnelser kongressen i Paris,juli optegnelser vedr. den socialistiske arbejderkongres i London, juli G Dokumenter vedrørende udnævnelser og Dokumenter vedr. udnævnelse og afskedigelse som socialminister. Bekendtgørelse af 29 marts 1893,om valg af J.Jensen til medlem af borgerrepræsentantskabet. Dokumenter vedr. udnævnelse til overpræsident fra l.november Udnævnelse af J.Jen~en til medlem af Nationalbankens repræsentantskab, den 15 oktober 1919.

23 H Notes-og kalenderbøger. Kalenderbøger for perioderne: 1900 Notesbøger Hertil kommer 4 ikke daterede kalenderbøger. I l Beretninger om J.Jensens liv og virke.. En beskrivelse af J.Jensens virke ,af Peder Hedebol i "Danmark", 5 årgang nr , J.Jensens enke (Julie J..) om J..Jensen i Social-Demokraten 8/10, årsdagen for J"Jensens fødsel (ls/4,59)..avisartikler.. Omtale af J.Jensen i FYns Social-Demokrat d..7/3,1957. I 2 Jens Jensens arkiv. Omtale af J"Jensens arkiv i Social-Demokraten 10/1, Fortegnelse over manuskripter fra J..Jensens bo,overgivet Arbejderbevægels Arkiv af hans søn,fuldmægtig Alf Jensen d.lo/12,192s.. I 3 Lykønskninger og takkeskrivelser.. Takkeslcrivelse i anledning af pensionsforhøjelsen (skrevet d.5/3,1909) Takkeskrivelse (Statens 0konomikontor) til J..Jensen d..14/2,19l7 Lykønskninger i anledning af J"Jensens 60 årsdag d..ls/4,19l9.. I 4 Sange til Jens Jenseuø

24 -22- I 5 Småskrifter og avisartikler i J.Jensens besiddelse. Herunder bla.: C.F.Heerfordt:Etbidrag til belysning af den svenske regerings stilling til fremkomsten af en alnordisk bevægelse i slutningen af verdenskrigens 2det år Materiale om oprettelsen af "De europæiske nationers fore: nede stater". Samling af artikler fra Social-Demokraten. Noter og avisartikler om forskellige retsager. P.G.Møller: En samfunds sag. (omhandler især børnenes SOCil le forhold). Diverse avisartil~ler J Diverse. Herunder smånotater og ikke identificerede skrivelser, ikke henhørende under grupperne A-I.

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Nye arkiver. Ø æ/ Arkiv 2010. V/ mm. ARKIVNR.: 54s COZ-EACENR, (ny) æzns-maaxsmn; guggmgelzgt 2M/

Nye arkiver. Ø æ/ Arkiv 2010. V/ mm. ARKIVNR.: 54s COZ-EACENR, (ny) æzns-maaxsmn; guggmgelzgt 2M/ ' _. A138 Hanne Rasmussen, november B2 "AWR DAISSKTmmmmmmmmæm ARKIVNR.: 54s COZEACENR, säfiâ tiftet 1885 (ny) PÆIODE: ca. 18851968 omara; 453 m. âflaevälf*ge 19?? af nam; Textilazbejderfcrbund æznsmaaxsmn;

Læs mere

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring 09-05-2015 14:47:09 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen 10-103 Ammitsbøl SG&I 198/08 199/11 397/19 2 101491

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

TILGÆNGELIGHED: Arkivet er tilgængeiigt efter aftale med Henning Grelle. Dog er papirerne i litra F.4 og F.5 utilgængelige.

TILGÆNGELIGHED: Arkivet er tilgængeiigt efter aftale med Henning Grelle. Dog er papirerne i litra F.4 og F.5 utilgængelige. AF: Jens Erik Kofoed Pedersen og Henning Grelle, november 1986 NAVN: Christiansen, Ernst Valdemar 1891-1974 ARKIVNR.: 137 COMPACTNR.: 34 Sektion II PERIODE: 1910-1974 OMFANG: 32 kasser AFLEVERING: Eva

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 2 Anton Nørgaard --3 1 Lisbeth Nørgaard -- Horsens æ Flemming Bach 3 Nina Møller --2 Ejnar Nørgaard

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget STRUKTURDUER Friseret 3336 95 1,0 Niels Christensen 3337 96 0,1 Niels Christensen 3338 91 0,1 02 Jens V. Jensen 3339 92 0,1 02 Jens V. Jensen 3340 96 1,0 Niels Christensen 3341 96 1,0 Niels Christensen

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929)

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929) Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) 1) Magnus Madsen, gårdejer, Store Tamstrup (A) 2) Alfred Nielsen ( Alfred Skavange ), husejer, Solvang, østervraa (B) -formand 3) Søren Nielsen, gårdmand,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A.

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A. HS Dr/Pg C 2013-09-21 09:00 (29 tilmeldte) Anders Ø. Jensen, Daugård IF Benjamin B. Rasmussen, Horsens KFUM Benjamin L. Nielsen, BTK Midtjylland Christoffer Borges, Søhøjlandets BTK Daniel Asmussen, RSU

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

N O TAT. Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970

N O TAT. Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970 N O TAT Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970 1. april 1970-18. juni 1970 Overgangsbestyrelse udpeget af De samvirkende Kommunalforeninger (tidligere De samvirkende sognerådsforeninger), Bymæssige

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Junior Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 53 Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 544 542 545,7 9, 2 Karin Christensen Ørre

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

RESULTATLISTE Geværterræn Borris 2015 - del 1. Station 1 Skive Farve Afstand Stilling. Mål 1 C30 Sort 288 Liggende. Mål 2 Lille B100 Sort 142 Liggende

RESULTATLISTE Geværterræn Borris 2015 - del 1. Station 1 Skive Farve Afstand Stilling. Mål 1 C30 Sort 288 Liggende. Mål 2 Lille B100 Sort 142 Liggende RESULTATLISTE Geværterræn Borris 2015 - del 1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 C30 Sort 288 Liggende Mål 2 Lille B100 Sort 142 Liggende Station 2 Mål 1 S15 Vertikal Sort 200 Knælende Station

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879

Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879 Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Jens Peter Johansen gift, husmand på Måre Mark, født i Rynkeby, Ringe 05.05.1879 38 Hans Hansen gift, gårdmand

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN 543. HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN I ØREGAARD FOLKEPARK SOMMEREN 1918 AFHOLDES AF GENTOFTE KOMMUNE I FORBIND ELSE MED CHARLOTTENBORG-BILLEDHUGGERNES SAMMENSLUTNING PRIS: 25 ØRE Elegant farreskræderi @AS @A9

Læs mere

Grundlovsmøder på Brøderup Højskole/Ungdomsskole 1946-1950 (af John Gravesen) Side 1 (af 15)

Grundlovsmøder på Brøderup Højskole/Ungdomsskole 1946-1950 (af John Gravesen) Side 1 (af 15) Side 1 (af 15) RESUMÉ: Grundlovsmøde i 1946 afholdtes på Mogenstrup kro, hvorefter man igen flyttede til Brøderup højsk. 5.6. 1946 Forstander Hans Lund, Rødding højskole, talte om folkestyrets ide og bærende

Læs mere

Aabybro Badminton Club. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro.

Aabybro Badminton Club. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro. Turneringsledelse: Lars Mortensen tlf : 50981253 mail : lbm@nordfiber.dk. Spilletider: Spillerne er forpligtet til at følge med i kampoversigten

Læs mere

Danske Politimesterskaber i cykling 2009 - resultat - linieløb

Danske Politimesterskaber i cykling 2009 - resultat - linieløb Mesterskabsklasse - 108 km. 1 4 DEN Henrik Bandsholm Vestegnens Politi Idrætsforening 2:59:04 2 9 DEN Hans Hoffmann Horsens PI +00:04 3 6 DEN Anders Nyholm-pedersen Vestegnens Politi Idrætsforening st.

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund

Danmarks Badminton Forbund Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Rasmus Messerschmidt (HS+HD+MD) Charlottenlund Rasmus Holmboe Dahl (HS+HD) Erritsø Fie Sønderby Christensen (DS) Kristoffer Knudsen (HD+MD) Lene Clausen (DS) Lærke Tang

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

STANDARD PISTOL. Resultatliste Vejlestævnet Pistol 2015-23 til 26 juli JUN KL. 1 KL. 2 KL. 3 ÅBEN VET. SKYTTENR.

STANDARD PISTOL. Resultatliste Vejlestævnet Pistol 2015-23 til 26 juli JUN KL. 1 KL. 2 KL. 3 ÅBEN VET. SKYTTENR. Resultatliste Vejlestævnet Pistol 2015-23 til 26 juli SKYTTENR. STANDARD PISTOL JUN 1 88511 Christian Laursen DSB/ASF 135 119 107 361 KL. 1 1 81265 Torben Breiner Hem Skf. 191 185 170 546 2 80796 Pia Villemoes

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

HAANDBOG I DET NORDSLESVIGSKE SPØRGSMAALS HISTORIE

HAANDBOG I DET NORDSLESVIGSKE SPØRGSMAALS HISTORIE HAANDBOG I DET NORDSLESVIGSKE SPØRGSMAALS HISTORIE DOKUMENTER AKTSTYKKER KORT OG STATISTISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SØNDERJYLLAND UDGIVET AF DE SAMVIRKENDE SØNDERJYDSKE FORENINGER REDIGERET AF FRANZ v.

Læs mere