ANDEN REFEREN.c.E: INDHOLD. af Jens Jensen AF: Flemming Mikkelsen lo Kasser' PERIODE: OMFANG:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDEN REFEREN.c.E: INDHOLD. af Jens Jensen 1948-49. AF: Flemming Mikkelsen 1975 1859-1928. lo Kasser' PERIODE: 1886-1927 OMFANG:"

Transkript

1 AF: Flemming Mikkelsen 1975 NAVN: JENSEN, JENS Forbundsformand, Borgmester PERIODE: OMFANG: lo Kasser' AFLEVERING: Fru :Ditlevsen datter af Jens Jensen TILGJENGEL.lGHED: Tilgængeligt til forskningsbrng QGlSTRERINGe registratur i biblioteket og arkivkontoret ANDEN REFEREN.c.E: :De samvirkende fagforeningers arkiv (10) INDHOLD.

2 ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV JENS JENSENS ARKIV

3 Jens Jensens arkiv Kasse l-lo. Indhold: A. Breve [Private og administrative sager] l. Til Jens Jensen 2. Fra Jens Jensen 3. Fra andre til andre 4. Uidentificerede breve B. Taler,foredrag og manuskripter l. Taler og foredrag kronologisk opstillet 2. Ikke daterede taler og foredrag 3. Manuskript til pjecen: 8 timers arbejdsdag c. Administrationssager D. Korrespondance i anledning af udenlandske statsforbindelser E" Fagforeningssager F. Internationale socialistiske arbejderkongresser G" Dokumenter vedrørende udnævnelser og afskedigelser R" Notes-og kalenderbøger I. Forskelligt l. Beretninger om J"Jensens liv og virke 2. J.Jensens arkiv 3. Lykønskninger og takkeskrivelser 4" Sange til JQJensen 5. Småskrifter og avisartikler i J.Jensens besiddelse.t. Diverse

4 Arkivets fordeling på de enkelte kasser Kasse 1-2: Al,A2,A3,A4 Kasse 3-4: Bl Kasse 5 B2,B3 Kasse 6: C,D,E Kasse 7 F,G Kasse 8 ID Kasse 9 I Kasse lo J

5 -3- Brevskriverliste Al Sophie Alberti de21/8,1905 Anthon Andersen (borgmester) d.17/5,1927 Frederik Andersen de22/7,1916-d.18/7,1923 KeC.Andersen Vilh Andersen de18/1o,1908 d.17/3,1928 Sofus Arctander (borgmester) d.ll/5,1911 Arbeiderb1adets redaktion, Oslo de22/6,1925 Bestyrelsen for interessentskabet "Axe1borg" de17/2,1920 Senator Ba1inski, Warschau de24/4,1924 Nina Bang d.28/1, /?, /1,1916 Ludvig Beck (forstander for Flakkebjerg Inste) dell/8, /1, /4, /3,1925 Harald Bing de7/4, /4,1919 C.Bjerbye udat. F.C. Boldsen Johs. Borch Th. Borries d.11/6,1913 d.13/5,1909 de7/12,1906 Georg Brandes 1921 Le Brandstrup d.25/7,1920

6 -4- Viggo Christensen (borgmester) d.29/7,1922 8/12, /5,1927 G.Clausen d.6/11,1924 Einer Cohn d.14/8,1926 E.A. Csoherning d.6/7,1916 K.Dessau d.2/1,1914 "Det danske brodersamfund i USA" d.25/5,1925 Elisabeth Dons d.27/2,1927 Aug. Enna d.14/1o,1926 W. Euioken d.26/5,1927 Professor Knud Faber d.16/1,1924 Overlæge C.A.Feilberg d.4/12,1905 Feitel udat. A.J.Fenger Ludvig Find d.28/7,1916 d.28/11,1927 4/3,1928 Tenna Frederiksen d.19/12,1919 P.Friis d.3o/3,1921 3/5,1921 Krag Jul Vind Frijs udatø "Fængselshjæ1pen" (forening) d,,19/3,1927 AxelGarboe (sognepræst i Agersø) d.ll/3,1927 otto Gelsted d.10/11,1916 A~Go1dsmidth dø24/2,1911 Gerhard Grau (redaktør af "Samtiden") døll/9,1903 L..Gunner dø24/10,1922

7 -5- Rådmand Hother Hage d.26/7,1905 7/8, - 19/5, /6,- 4/8,- 10/8,- 14/8,- 16/8,- 5/13, /5,- 20/5,- 16/7,- 27/7,- 6/8,- 21/5, /7,1910 4/8,- 23/5, /5,- 29/5, /5,1914 2/7, /5,1927 H.I.Hannover (prof. ved nen polytekniske Læreanstalt) d.3o/12,1915 4/1,1926 Contreadmiral Hansen de18/11,1908 Jens Hansen(St.Hans Hospita1,patient) de26/4,1924 Meddelelse fra havnerådets sekretær d.8/1,1910 Peder Hedebol CeF.Heerfordt d.19/9, /5,1927 d.3o/3,1916 Overretssagfører Vilhe Holm d.4/9,1908 8/9, /6,1912 Holst H.Hugu d.20/4,1903 d.16/4,1904 Ferdinand Hurup d.28/2,1908 5/3, /5,1927 ProfeH.H0ffding d.8/11, /1, /1,1924 Håndværkerforeningen i København d.12/2,1916 Dansk Idræts-Forbund og Industriforening i København d.21/3,1927 Ingeman/(arkitekt) d.2/3,1903

8 -6- Carl Jacobsen d.6/1,1911 D.E.Jacobsen (overlæge ved Frederiksberg Hospital) d.3/6,192o Frantz Jacobsen udat. Vagn Jacobsen (direktør for Car1sberg Bryggerierne) d.24/1l,1927 Departementschef Adolf Jensen d.31/10,1896 Herman Jensen d.26/~1922 Borgmester Jacob Jensen d.4/11,1918 Marius Jensen (geologisk præparator) Inspektør P.Jeppesen (J.Jensens fætter) Rådhusforvalter Jessen d.4/5, /3,1920 Overpræsident F.Jonquieres d.19/4, /12, /10,1927 Peter Jæger d.15/3,1927 Arkitekt Eugen Jørgensen d.15/7,1906 d.?/4,1896 d.1/2,1901 7/2, /2, /4,1924 4/2,1927 P.Jørgensen d.2/1,1909 Birkedommer Kampmann d.31/5, /4,1919 Arkitekt Jens Klint d.10/7,1906 Thora Knudsen d.24/8,192o 6/1,1921 Direktør Simon Koch d.17/1,1920 Dr. Charles KOgutO'\'lioz(Ungarn) d.2/7,1927 Marinus Kristensen d.29/3,1927 Mario Krohn d.1/3, /1,1918?,1919 J.M.Kru$e d.7/12, /12,1921 Københavns Moterbådk1ub d.2/5,1927

9 -7- Emil Larsen d.12/6,ls96 Rådhusforvalter Lassen d.12/10, /5, /5, /5,- 30/5,- 27/5, /12,1913 Axel Linvald d.3/4,1928 Georg August Lorentzen (fhv. malermester) d.28/2,1927 Georg Lund d.17/4, /4,1919 G.Lundsted (garvermester) d.23/12,1896 Borgmester Jacob Marstrand d.7/1, /4, /4,1919 John Matthiasen d.21/4,1925 V.Meisen d..15/3:, /3,1922 C.Me1da1 (stadskonduktør i Kbh~) d..17/4,1919 Fabrikant Em. Meyer d.3/7,1895 H.Meyer (inspektør på St.Hans Hospital) d..3o/6, /10, /5,1910 Højesteretsadvokat Ludvig Meyer d.5/1, /12,1918 Entreprenør N.C..Monberg ls/4'.1919 Overlæge Morirad d.21/4,1911 Lange-mUller d.s/l0, /10,1905 Prof. H. Mygind d.16/12,1919 Anthon Maaløh (redaktør af Statstidende) d.19/5,1924 2/9, /10,1927 Nationaløkonomisk Forening d.29/11,19os N.Neergaard (formand for Nationalforeningen til tuberkulosens Bekæmpelse) d.7/5,1927

10 Carl Nielsen d.14/4,1927 Charles Nielsen (Det danske Kirkefond) d.15/3,1927 C.Nie1sen (formand for Kolonihaveforbundet for Danmark) d~i6/3,1917 J.Nie1sen d.12/11,1907 K.Nie1sen (direktør for Københavns hospitalvæsen) d.3/6, /11, ,1924 Prof. C.Nyrop d.4/8, /8,1906 3/1,1910 Prof. Martin Nyrop d.lo/7,1905 Overinspektøren for opdragelsesanstalterne d.2/8,1922 C.M. Olsen d.1o/8,19oo ~.~. Prof. Carl Petersen d.14/2, /2,1921 Gunner Fog-Petersen d.2/7,1917 Prof. Holger Pedersen d.3/1,1927 Niotur Petersen d.17/4,1919 Polikliniken for Ubemidlede d.10/3,192o Alfred Poulsen de11/3,1914 Den XVI internationale pressekongres d.31/12,1914 Direktør HeP. Prior d.11/1,1927 Privatbanken i Kbh. Direktionen d.23/11, /12,1922 Boje Rasmussen d.31/7,1922 Ove Rode T.J. Rothe d.10/12,1919 d.2o/3,1928 Ingeniør Rump d.3/3,1903

11 Komiteen for skqlesangstævner i Danmark d.26/6,1903 Joakim Skovgård d.5/11,1920 Dr. med~ C~V. Slomann d.2o/2,1908 Socialdemokratisk vælgerforening for Varde og omegn d.lo/6,1915 Den spanske klub i København d.20/3,1927 Stadens Økonomikontor d.29/7,1905 Th. Stauning d;7/7,1923 Stemann 1906 N.J. Strandgård d;17/4,1919 R.Strøm Leo Svane d..24/7, /4,1908 d..17/12, /12,1919 8/11,1927 7/12,1927 Theod..V.E. Svendsen udat. C.N..Søderberg udat.. SørenSørensen og Karen Magrethe Sørensen d..lo/7,1912 Th. Sørensen (direktør for Thor a/s ) d..12/6, /6,1920 Axel Wo Therp d..26/7,1906 ToSo Thrane d.29/4,1905

12 -10- (udgiver og redaktør af Illustreret Tidende) H. Trier Ulricehamn Sanatorium Sverige d.22/l1,19l9 Union Internationale des Villes d.20/1,1927 Prins Valdemar d.24/5,19lo Fr. Vedsø d.20/2,19l7 Georg Veidhardt d.2l/l,1926 Vereinigung fur statswissenschaftliche Fortbildung zu Berlin d.26/3,19l2 Paul Verrier d.16/6,1920 Jens Warming (kontorchef) d.17/4,1919 Wi1dt mede Wimmer d..12/6, /10, /3,1927 A 2 Brevskriverliste.. Sophie A1berti d.2/9,1905 Rådmand Hage d.13/6,1905 Borgmester E.Kajser og borgerrepræsentant direktør Julius Madsen d.. 30/3,1927 Redaktør A~ Maa1øe d.l/lo, /10,1927 Johannes Nielsen (formand for udvalget ang. oprettelsen af en fællesindkøbsforening) d.22/5,1902 Rigsdagens Bureau d.22/6,1903 Statsminister Stauning d.6/10,1924

13 -11- A 3 Brevskriverliste. Borgmester P.Hedebol til fru Julie Jensen del/l1, Brev fra præsidenten for De Samvirkende Fagforeningers kommission til WeThorne,generalsekretær for Gasworkers and General Laboureres of Great britain and Ireland de3/3,1891 A 4 Brevskriverliste.

14 -12- BI Taler og foredrag kronologisk opstillet. Tale ved arbejderpartiets grundlovsfest på Nørrefælled d.5/6,1886, "Organisationen". ValgtaIe ved folketingsvalget i Odense amts l.valgkreds d.28/1,1887 Foredrag i Kristianshavns vælgerforening d.16/6,1887. "Den politiske situation". Foredrag på Sortedamslund d.18/6,1888. "Stavnsbåndet". Foredrag holdt sommeren 1890 i Rømersgade. "Landstinget".. Foredrag ved møde i Roskilde 2/ Foredrag ved møde d. 22/10,1891. Foredrag i Københavns liberale vælgerforening for 5 kreds d.7/2,1893. IIKøbenhavns skatteforhold med særlig hensyn til den projekterede huslejeskat". Tale under valgkampen i Københavns lo.kreds i "Til de kommunale vælgere",i anledning af borgerrepræsentantvalgene d..31/ Tale ved borgermøde t i Lørups ridehus d.28/ ;::'~.; (!f~ 'i'.~ /?96. Foredrag Juli 1897 i Stokholm. "Kort omrids af fagorganisationens indretr ning og virkemåde".. Udtalelse i anledning af lock-outens afslutning Tale d..5 juni 1899 om "Grundloven og friheden". Foredrag i Malmø d. 14/ "Kan arbetarefragan lbses paa enbart følklig vej?" Tale i Sooialøkonomisk Forening d..18/ "Fagforeningerne og frikonkurrencen".. Foredrag ved politisk møde i Fredensborg d. 31/ Lmaj-tale Tale til vælgerne d..28/ Tale ved indvielsen af Odense Forsamlingsbygning d.1l/9, Taler ved rådhusets indvielse 1905.

15 Tale ved Socialdemokratiets kongres i Horsens 30/ Tale ved et møde i Køge 6/ ValgtaIe d; 10/ Tale for professor S.T. Sørensen ved festmiddag på skydebanen d.7/ Tale ved P. Knudsens jordfæstelse d.3o/1o ValgtaIe d; 8/ Foredrag i Stokholm d.2/ "De skandinaviske arbejderkongressers betydning" Tale ved Bispebjerg Hospitals indvielse d.19/ Tale holdt d. 23/ om bla." dansk arbejde forholdet mellem producenter og forbrugere dansk teknisk formåen solidaritet melle borgerne " Tale ved idrætshusets indvielse d.6/ Tale om presse og ungdom d.14/ Foredrag i Arbejdernes Læseselskab d.3/ Tale i Gentofte Socialdemokratiske Forbund d.6/ Tale ved Socialdemokratiets grundlovsfest d.5/ Tale ved etårsdagen for kvindernes valgret d.5/ Foredrag holdt i.å:rhusidrætsforening d.16/ "Københavns folke-og idrætspark".. Tale ved C.M. Loldrups bålfærd d.3o/ Tale i Søndermarken d.5/ Tale ved Flakkebjerg Instituts 81 årsdag d.31/s Tale ved 50 årsdagen for Landerupgaards oprettelse d..12/1l Foredrag i Folkets Hus,Enghavevej,d.3/ "Vore finanser". Tale ved lo kreds 25års jubilæum d.25/ Tale ved modtagelsen på rådhuset af det første nordiske fællesmøde for sygeplejersker d.s/ Fakkeltale ved mindefesten for ~1orvaldsen d.19/1l Tale i anledning af det kommunale valg 13/ Tale ved Socialdemokratisk Forening for l.kreds 40 års jubilæum d. 21/

16 Tale holdt i Warszawa ved afsløringen af Joseph Poniatowkis rytterstatue d.3/5 1923~ Indledende foredrag ved den kommunale konference i Stokholm d.2o/ Tale ved den 17. internationale anti-alkoholkongres ' modtagelse på rådhuset d,,2o/8 1923" Tale ved G"Chr. Olsens begravelse d,,7/ Afskedstale for overpræsident Frederik L.G" de Jonquieres Tale ved Dansk Sygeplejeråds 25års jubilæum d.27/ Foredrag i Ingeniørforeningen d,,12/ "Tekniken i de moderne storb~ ers tjeneste". Tale ved Børsens 300 års jubilæum d" 13/ Foredrag i Handels-og Kontoristforeningen d.1s/3 1925" "Kommunal finanspolitik". Radiotale holdt d.16/ i Kbh. i anledning af børnehjælpsdagen. Velkomsttale til de kommunale repræsentanter fra Prag d..16/9 1925" Tale i EhsommeGamles Værn d,,10/ Tale ved købestævnets åbning d.13/ Tale ved de unges udstilling i Teknologisk Institut d.26/ Tale ved Martin Olsens båre d.2/ Tale ved Helsingørs 500 års jubilæum d.2/ Tale til den tyske presse (Reichverband der deutschen Presse) d.lo/ Tale i anledning af børnehjælpsdagen d.1s/ "Børnesagen". Tale i anledning af folkemøderne ved 0stersøen,Kronborg d.25/ Tale i Industriforeningen d.14/s 1926" Tale ved J.A" Hansens død j~li "Folkehøjskoler" d~5/ Tale ved modtagelsen på rådhuset af nordiske nationaløkonomer d;6/ Tale ved festen for Jeppe Akjær d.lo/ Tale i anledning af Den Faglige Internationales 25 års jubilæum d" 1S/

17 -15- Tale ved Carlsbergfondets 50 års jubilæum Tale i anledning af den finske præsidents besøg i København d;1/ , Tale ved P.ark.teatrets åbning d.3o/1o Tale ved festen for minister Bozino Tale i anledning af 25 årsdagen for borgerrepræsentationens indflytning i det ny rådh~~ d.12/1 Tale ved købestævnets åbning d,,5/3 1921" Tale på rådhuset for den nordiske kongres for intern medicin d.29/ Tale ved K.F"U.M,,'s internationale idrætsstævne 1921" Tale på Bedre Byggeskiks udstilling d.2/1 1921" Tale ved åbningen af arkitektudstillingen i rådhushalden d,,11/1 1921" Tale ved Nordisk Roforbunds møde del?/ Tale om byen København de26/ Tale for færingerne d.3o/ Tale ved 25 årsdagen for Borgerrepræsentationens og magistratens første møde i Nyrops rådhus d.12/ Tale holdt i stokholm d.3/ Tale ved tonekunstnernes modtagelse på rådhuset d.22/

18 -16- B2 Th:kedaterede taler og foredrag. Tale i anledning af det nordiske historikermøde i København. Sporvejssagen. Om Rouen" Tale i anledning af det nye rådhus" Socialistiske foredrag og taler" "Individualisme og socialisme"" "Socialismens kærnepunkt"" Et udkast" Forskellige budgettaler" "Mægling eller tingets voldgift i arbejdsstridigheder" "(forligsmandsinsti tutet).. Foredrag om kommunallovgivningen., Foredrag om "ejendomsret og arbejdsordning".. "Teknikkens udvikling".. Tale ved esperantisternes modtagelse på rådhuset" Tale ved den internationale astronomiske kongres i København.. Tale for "Vereinigung fur Rechts und Statstodssenschaftlice Fortbildung" " Tale for udsendinge fra Amsterdam.. Tale ved modtagelsen på rådhuset af det Nordiske Administrative Forbunds 3. møde.. Tale ved frokost om bord på"fionia"i Bangkok. Tale ved pressesammenkomst. "Revolution"" "København og børnene".. "Resultatet af den sidste faglige kamp"" Tale ved den internationale' sporvejskongres" Indledning af byplanmøde. "Offentlig eller hemmelig afstemning""

19 -17- lixbejderne og teknikken" Om dansk og nordisk kulturrelationer" Tale ved en blindeudstilling" Tale ved det nordiske pressekursus" Om "kommunen" og "skatter"" Om organisationen "Røde Kors".. Om idræt,ungdom og presse" Om "arbejdets børs"" Om rosport.. B 3 Manuskripter.. Manuskript til pjecen: 8 timers arbejdsdagen. (udgivet 1892)"

20 -18- C Administrationssager. Foreløbige bemær1al.ingerog forslag til betænlming afgiven af "Den kommunale skattelovskommission". Sagen om forholdene på St. Hans Hospital (beretning og breve,1902-o3). Landinspektørens virksomhed (den 23/2,1901) Hedebol-sagen Forskellige breve af juli 1916 fra tyskere i anledning af en påtænkt fredsdemonstration. Grønnegade-teatret. Om oprettelsen af en klinik for fysisk behandling. Forslag til lov angående sygeplejerskers uddannelse. Jan.19lo. H.O.Carlson: Plan til en hjælpekasse for arbejdsløse håndværkssvende, handelsbetjente og kontorister i forbindelse med en alderdomshjælpekasse, samt hjælp i ulykkestilfælde og død. Forberedelse åf festen ved rådhusets indvielse.

21 D Korrespondance i anledning af udenlandske statsforbindelser. Telefoniske meddelelser mellem Prags og Københavns borgmester d.12/11,1927. Københavns kommunalbestyrelses besøg i Prag i september måned Præsidenten for republiken Finland,Relanders besøg i København d.7/1o,2( Korrespondance i anledning af besøget i Warszawa E Fagforeningssager. Forslag om centralisation (ne samvirkende Fagforbund) 1897 el.98. ~en~~tse afsagt i en voldgiftssag mellem kularbejdernes fagforening g I Københavns Bunkerkul-Co d.19/ Materiale om malernes fagforening. Brev,t±l J.Jensen fra National Union of Gasworkers and General Labourrer of Great Britain and Ireland d.27/3,1891.

22 -20- F Internationale socialistiske arbejderkongresser. Materiale om den internationale fagforeningskongres i London,november J.Jensens optegnelser vedr. kongressen i London,november 1888 Materiale om den internationale arbejderkongres i Paris,juli optegnelser kongressen i Paris,juli optegnelser vedr. den socialistiske arbejderkongres i London, juli G Dokumenter vedrørende udnævnelser og Dokumenter vedr. udnævnelse og afskedigelse som socialminister. Bekendtgørelse af 29 marts 1893,om valg af J.Jensen til medlem af borgerrepræsentantskabet. Dokumenter vedr. udnævnelse til overpræsident fra l.november Udnævnelse af J.Jen~en til medlem af Nationalbankens repræsentantskab, den 15 oktober 1919.

23 H Notes-og kalenderbøger. Kalenderbøger for perioderne: 1900 Notesbøger Hertil kommer 4 ikke daterede kalenderbøger. I l Beretninger om J.Jensens liv og virke.. En beskrivelse af J.Jensens virke ,af Peder Hedebol i "Danmark", 5 årgang nr , J.Jensens enke (Julie J..) om J..Jensen i Social-Demokraten 8/10, årsdagen for J"Jensens fødsel (ls/4,59)..avisartikler.. Omtale af J.Jensen i FYns Social-Demokrat d..7/3,1957. I 2 Jens Jensens arkiv. Omtale af J"Jensens arkiv i Social-Demokraten 10/1, Fortegnelse over manuskripter fra J..Jensens bo,overgivet Arbejderbevægels Arkiv af hans søn,fuldmægtig Alf Jensen d.lo/12,192s.. I 3 Lykønskninger og takkeskrivelser.. Takkeslcrivelse i anledning af pensionsforhøjelsen (skrevet d.5/3,1909) Takkeskrivelse (Statens 0konomikontor) til J..Jensen d..14/2,19l7 Lykønskninger i anledning af J"Jensens 60 årsdag d..ls/4,19l9.. I 4 Sange til Jens Jenseuø

24 -22- I 5 Småskrifter og avisartikler i J.Jensens besiddelse. Herunder bla.: C.F.Heerfordt:Etbidrag til belysning af den svenske regerings stilling til fremkomsten af en alnordisk bevægelse i slutningen af verdenskrigens 2det år Materiale om oprettelsen af "De europæiske nationers fore: nede stater". Samling af artikler fra Social-Demokraten. Noter og avisartikler om forskellige retsager. P.G.Møller: En samfunds sag. (omhandler især børnenes SOCil le forhold). Diverse avisartil~ler J Diverse. Herunder smånotater og ikke identificerede skrivelser, ikke henhørende under grupperne A-I.

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Nye arkiver. Ø æ/ Arkiv 2010. V/ mm. ARKIVNR.: 54s COZ-EACENR, (ny) æzns-maaxsmn; guggmgelzgt 2M/

Nye arkiver. Ø æ/ Arkiv 2010. V/ mm. ARKIVNR.: 54s COZ-EACENR, (ny) æzns-maaxsmn; guggmgelzgt 2M/ ' _. A138 Hanne Rasmussen, november B2 "AWR DAISSKTmmmmmmmmæm ARKIVNR.: 54s COZEACENR, säfiâ tiftet 1885 (ny) PÆIODE: ca. 18851968 omara; 453 m. âflaevälf*ge 19?? af nam; Textilazbejderfcrbund æznsmaaxsmn;

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Grundlovsmøder i Brøderup (af John Gravesen) Side 1 (af 13)

Grundlovsmøder i Brøderup (af John Gravesen) Side 1 (af 13) Grundlovsmøder i Brøderup 1951-1955 (af John Gravesen) Side 1 (af 13) 5.6. 1951 5.6. 1952 5.6. 1953 5.6. 1954 5.6. 1955 Forstander Gunnar Damgaard Nielsen, Ryslinge højskole: Vor folkearv og frihedsarv

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring 09-05-2015 14:47:09 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen 10-103 Ammitsbøl SG&I 198/08 199/11 397/19 2 101491

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 2 Anton Nørgaard --3 1 Lisbeth Nørgaard -- Horsens æ Flemming Bach 3 Nina Møller --2 Ejnar Nørgaard

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 109040 Anna Pejs Wernich Thomsen 01-531 Lindholm Sports Skytte Klub 200/12 200/16 400/28 G 2 113369 Dirch Pedersen 01-550 Løgstør

Læs mere

XI. Videnskabelige stipendier

XI. Videnskabelige stipendier XI. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. Lunds 2.599,87 16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 29/3 1973

Læs mere

TILGÆNGELIGHED: Arkivet er tilgængeiigt efter aftale med Henning Grelle. Dog er papirerne i litra F.4 og F.5 utilgængelige.

TILGÆNGELIGHED: Arkivet er tilgængeiigt efter aftale med Henning Grelle. Dog er papirerne i litra F.4 og F.5 utilgængelige. AF: Jens Erik Kofoed Pedersen og Henning Grelle, november 1986 NAVN: Christiansen, Ernst Valdemar 1891-1974 ARKIVNR.: 137 COMPACTNR.: 34 Sektion II PERIODE: 1910-1974 OMFANG: 32 kasser AFLEVERING: Eva

Læs mere

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget STRUKTURDUER Friseret 3336 95 1,0 Niels Christensen 3337 96 0,1 Niels Christensen 3338 91 0,1 02 Jens V. Jensen 3339 92 0,1 02 Jens V. Jensen 3340 96 1,0 Niels Christensen 3341 96 1,0 Niels Christensen

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Årets bedste udendørs resultater 2009

Årets bedste udendørs resultater 2009 Årets bedste udendørs resultater 2009 DRENGE opdateret den 31.12.2009 40m Ulrik Nielsen, 2000 D9-0,4 7,33s 10.06 Greve Noak Helgesen, 2000 D9-0,4 7,61s 22.08 Østerbro Lukas Budek, 2000 D9-1,9 7,65s 20.06

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15meter

Resultatliste - Jelling fs 15meter Side 1 af 6 08:07:54 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15meter Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/15 400/28 2 123669 Maja

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 28-11-2015 13:24:05 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456 Vejle Skytteforening 200/18 200/13 400/31 2 101490 Christoffer

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929)

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929) Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) 1) Magnus Madsen, gårdejer, Store Tamstrup (A) 2) Alfred Nielsen ( Alfred Skavange ), husejer, Solvang, østervraa (B) -formand 3) Søren Nielsen, gårdmand,

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A.

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A. HS Dr/Pg C 2013-09-21 09:00 (29 tilmeldte) Anders Ø. Jensen, Daugård IF Benjamin B. Rasmussen, Horsens KFUM Benjamin L. Nielsen, BTK Midtjylland Christoffer Borges, Søhøjlandets BTK Daniel Asmussen, RSU

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Resultatliste - Billund Vorbasse Skytteforning 2016

Resultatliste - Billund Vorbasse Skytteforning 2016 Side 1 af 8 23-01-2016 14:48:06 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Billund Vorbasse Skytteforning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 108250 Henrik Madsen 11-381 Sdr. Omme Skytteforening 199/10 200/09

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer 1917 Rodskjer Søren Kragh O.C. Jonassen Otterstrøm Svend Lauesgaard 1918 Rodskjer Søren Kragh Edelsten

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

N O TAT. Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970

N O TAT. Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970 N O TAT Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970 1. april 1970-18. juni 1970 Overgangsbestyrelse udpeget af De samvirkende Kommunalforeninger (tidligere De samvirkende sognerådsforeninger), Bymæssige

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere