ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 26. oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 26. oktober 2012"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 26. oktober GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn think:act:rethink Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked b) Ansøgers navn, adresse, tlf., , fax Innovationsbørsen The Hub Copenhagen Nørrebrogade 52C, 2200 København N tlf.: hjemmeside: c) CVR- og P nr. CVR-nr: d) Projektansvarliges navn, adresse, tlf., , fax Pia Pinkowsky Innovationsbørsen Ny Carlsberg Vej 19, 1th 1760 København v tlf.: e) Økonomisk ansvarliges navn, adresse, tlf., , fax (Er som udgangspunkt den projektansvarlige). Pia Pinkowsky Innovationsbørsen Ny Carlsberg Vej 19, 1th 1760 København v tlf.:

2 2. PROJEKTOPLYSNINGER a) Projektets målgruppe Arbejdsmarkedet som vi kender det er på retur. Vi oplever i øjeblikket et skift fra en kultur præget af livstidsansættelsen, til en kultur præget af arbejde som frie agenter, freelancere, entreprenører, intraprenører og projektansættelser. (Gratton, Lynda, "the shift", London Business School, 2011). Det fremtidige arbejdsmarked vil være et fragmenteret arbejdsmarked, som stiller krav til fleksibilitet fra arbejdsgivere, ansatte og offentlige institutioner. (Head in the Clouds, 2012) Ifølge Anne Skare, Future Navigator, vil den stigende kompleksitet i samfundet, resultere i højere krav til individet og dets evne til at tage ansvar for eget arbejdsliv og kvalifikationer. Mange ledige føler at det sværeste ved deres ledighed er, at de mangler kompetencerne til aktivt at handle, for at ændre deres situation. At kontinuerligt kunne tilpasse sig til efterspørgslen på arbejdsmarkedet, sætter store krav til kompetencer og balance på det faglige såvel som det sociale plan (Anne Skare Nielsen, Future Navigator) Samtidig med denne fremtidige udfordring, står vi lige nu over for arbejdsmarkedsudfordringen: høj arbejdsløshed. Projektets målgruppe er ledige i matchgruppe 1 (jobklare personer) som gerne vil have kompetencerne til at agere på fremtidens arbejdsmarked som frie agenter (Se bilag 1) og til aktivt at kunne skabe egne og andres jobmuligheder nu og i fremtiden. Herunder: - Ledige som gerne vil og også har kompetencerne til at skabe jobmuligheder - Ledige som gerne vil, men ikke har kompetencerne til at skabe jobmuligheder Fokus vil være på de nyuddannede, som med en ledighedsrate på 28 % (Danmarks Statistik, 2012), er i risiko for ikke at få tilknytning til arbejdsmarkedet i en vigtig periode af deres arbejdsliv. Nyuddannede ledige har et stort potentiale for at skabe nye jobmuligheder for dem selv og andre, i kraft af deres ressource stærke baggrunde. b) Projektets formål Formålet med projektet er at adressere de to samfundsmæssige udfordringer, nemlig et arbejdsmarked i forandring og høj arbejdsløshed. Projektet søger at adressere disse udfordringer gennem en praktisk tilgang, ved at skabe en række aktiviteter, som fokuserer på ressourcestærke lediges muligheder. Herunder: 1. Arbejdsmarkedsperspektivet a. Give ressourcestærke ledige kompetencerne til at agere på fremtidens arbejdsmarked b. At give ressourcestærke ledige kompetencerne til at skabe deres eget job 2. Det sociale perspektiv a. At give den ledige mulighed for at se sin ledighedsperiode som en fremadrettet proces, med mulighed for aktivt at gøre noget for sin jobsituation b. Sætte den ledige i stand til aktivt at takle de negative sociale konsekvenser ledighed kan have Hvordan adresserer projektet Roskilde LBR s indsatsområder? 2

3 I forhold til kommunens centrale indsatsområder og mål (Ministermålene) komplementerer dette projekt indsatsområdet: Unge arbejdsmarkedsparate ledige match 1 (jobklare personer) - og specifikt udfordringen ved de nuværende økonomiske konjunkturer, som betyder at mange unge står uden for arbejdsmarkedet, og mister tilknytningen hertil og derved risikerer at have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet i en vigtig periode af deres arbejdsliv. Desuden bidrager projektet til den forebyggende del af indsatsområdet: Langtidsledigheden, ved forhåbentlig at begrænse tilgangen til puljen af langtidsledige ved fokus på jobskabelse og tilknytning til jobmarkedet i en tidlig fase af ledighedsperioden, og herved adressere risici for at ledigheden udvikler sig til en strukturel ledighed samt risiciene for at det er de samme ledige, som hele tiden er ledige. I forhold til virksomhedskontakt, er dette projekt relevant i forhold til sætte ledige i stand til at udarbejde og formulere projekter og kompetencer som de kan sælge til virksomheder og på den måde blive ansat i projektansættelser og derved skabe deres eget job, om end midlertidigt. Her tages udgangspunkt i at det bedste match mellem borger og virksomhed opstår, når borger og virksomhed selv finder hinanden og virksomhedskontakten er derfor ikke begrænset hverken geografisk eller fagspecifikt. Innovation En model til at skabe arbejde Hvordan er det at innovation kan være en vej til kompetencerne til fremtidens arbejdsmarked? Og hvordan kan innovation fungere som en mekanisme som bryder med den traditionelle individuelle tilgang til jobsøgning? think:act:rethink Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked er forankret i anskuelsen at innovation kan skabe bro over forskelle mellem fag, koncepter og viden, som ikke normalt ville opstå. Når vi mødes omkring innovation, kan vi dyrke det unikke ved mekanismen: innovation. I denne kontekst, bliver den innovative tankegang et redskab som gør det muligt for os at overkomme forskelligheder og bruge disse i skabelsen af nye ideer, projekter, viden og jobmuligheder. Innovation er en struktureret proces, som skaber økonomisk eller menneskelig værdi. I den strukturerede innovative proces arbejdes der med den innovative udfordring, med at finde nye løsningsforslag, analyse af disse, og sidst men ikke mindst, at handle på ideer. En god ide som der ikke handles på, forbliver således en god ide. Forudsætningen for at succesfuld innovation opstår i teams, er tilstedeværelsen af mangfoldighed. Succesfuld innovation måles således på tilstedeværelsen af mangfoldighed i kultur, social baggrund og professionelle kompetencer. I dette projekt, er mangfoldighed specielt vigtigt, i forhold til at skabe nye ideer, projekter og jobmuligheder i samarbejde, frem for individuel jobsøgning. Dette projekt er et brud med den traditionelle individuelle jobsøgning som vores ledighedssystem og jobsøgningskultur er forankret i. - Københavns Erhvervscenter estimerer at mellem og dimittender med en længere videregående uddannelse, ville kunne bruge sådan en mulighed for at kunne skabe deres egen indkomst og innovative kompetencer - Christina Antorini (2012), Børne og Undervisningminister, beskriver dette meget klart. Ideer, innovation og entreprenørskab er det vi skal leve af i 3

4 fremtiden - Uffe Elbæk, Kulturministeren, udtalte for nylig at han opfordrer til et skift i mentaliteten hos unge og ønsker at udfordre tankegangen at man tager en uddannelse for at få et arbejde, med tankegangen at vi tager en uddannelse for at kunne skabe arbejde. Regeringens Innovationsstrategi 2012 Som en del af reformpakken, arbejder regeringen på en strategi for Innovation. Strategien er baseret på overbevisningen om at innovation omsætter viden til kommerciel og samfundsmæssig værdi og innovation er i stigende grad en central drivkraft for vækst, beskæftigelse og velstand. (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2012). Visionen er at Danmark skal være løsningernes land, hvor innovative løsninger på store samfundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2012). Dette projekt bidrager direkte til regeringens innovationsstrategi, som et middel til at drive beskæftigelsen i den rigtige retning, gennem innovation og skabelsen af nye jobmuligheder. Innovativ ledighed gennem netværk Når man ser på udbuddet af projekter til ledige i forhold til kompetencerne til det fremtidige arbejdsmarked, så eksisterer der en række forskellige projekter. Disse kan overordnet deles op i tre kategorier: 1. Initiativer, ofte udbudt inden for uddannelsessystemet, som fokuserer på at give studerende kompetencer og sikre en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet 2. Initiativer, såsom EU projektet Nye kompetencer til nye jobs, der fokuserer på individuel kompetenceudvikling og livslang læring. 3. Initiativer, fokuseret omkring entreprenørskab, intraprenørskab og arbejde i projektansættelser under titlen fra jobsøger til jobskaber, som søger at give deltagerne mulighed for at blive selvstændige indenfor deres egen ide eller sælge sig selv i projektansættelser til virksomheder. Det er denne tredje kategori af projekter som fokuserer på jobskabelse, der er interessant i forhold til fremtidens arbejdsmarked og dette projekt. Dette projekts referenceramme inkluderer blandt andet pilot projektet Det handler om jobs, mellem Erhvervsrådet Herning og Ikast Brande og AOF Herning, finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning. Projektets ene aktivitetsdel Fra jobsøger til jobskaber opnåede rigtig gode resultater i forhold til at få ledige til at skabe egne jobmuligheder. Projektet resulterede således i at 21 ud af 46 deltagere fik arbejde eller startede egen virksomhed, at 7 startede i ordinære ansættelser og at 14 nye virksomheder blev etableret. I forlængelse af vores bruger involveringsaktivitet har disse projekter givet værdifuld læring i forhold til udviklingen af dette projekt. Projektet ønsker at kombinere de bedste erfaringer fra jobskabelsesprojekter, netværk og online redskaber med sociale kompetencer, innovativ didaktik, team coaching og professionel facilitering af 4

5 netværksaktiviteter. Projektets struktur er bygget op omkring fordelene ved netværk. Fordelene ved netværk er velkendte i det professionelle såvel som i det private liv. Historisk, har et velfungerende netværk, været essentielt for det enkelte individ, i forhold til at føle tilhørsforhold til familien, arbejdsmarkedet, organisationer, lokalmiljøer og nationer. Netværk har fungeret som kilde til selvhjælp, i situationer hvor individet har mødt udfordringer, problemer og arbejdsløshed. I denne kontekst, netværker vi også i relation til videndeling og udvikling a sociale of professionelle kompetencer. Der er en række forskellige netværk for ledige, ofte faciliteret af fagforeninger eller personer med samme uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund. Disse inkluderer blandt andet: Djøf, AAK, FTF and Powerjobsøgende. Netværkene er primært fokuserede på kompetencer i forbindelse med traditionel jobsøgning. Dog er nogle begyndt at fokusere på entreprenørskab indenfor et specifikt felt. Når man betragter tilstedeværelsen af mangfoldighed som forudsætningen for at der skabes succesfuld innovation, og når man i øvrigt kigger på litteratur om innovation, entreprenørskab og økonomisk udvikling, der viser at nye ideer og muligheder opstår i krydsfelter mellem fag, bracher og kompetencer, så er netværket i krydsfeltet et essentielt element i at sætte ledige i stand til at skabe nye jobmuligheder. Netværket i krydsfeltet, skal anvendes som et værktøj der vil muliggøre at ledige kan mødes med andre ledige fra forskellige brancher, udannelsesbaggrunde og erfaringsgrundlag i et professionelt organiseret netværk, hvor de aktivt kan skabe egne og andres jobmuligheder, i stedet for at søge arbejde individuelt. I udarbejdelsen af dette projekt, har projektparterne afholdt en bruger inddragelsesaktivitet, for at fastslå hvordan projektet potentielt ville blive modtaget af målgruppen. Generelt var deltagerne positive overfor ideen og konceptet. 60 % af deltagerne gerne ville være en del af netværket, mens 40 % af deltagerne ikke umiddelbart mente at projektet ville gavne deres situation, og udtalte at de f.eks. ikke var klar til at se deres fremtidige arbejdsliv i denne kontekst. Denne fordeling passer fint med den opstillede målgruppe, som fokuserer på ledige som gerne vil have kompetencerne til at agere på fremtidens arbejdsmarked. Deltagerne sagde blandt andet: Jeg har set innovation opstå, bare ved at bringe mennesker sammen med forskellige professionelle baggrunde. Nilas, 35, Ledig Hvis det er det her I vil lave, så har jeg ikke råd til ikke at være en del af det. Anders, 41, Ledig Innovativ didaktik Det anvendte fokus for læring og workshop aktiviteter, er ikke kun læring, men er også inspireret af at rykke deltagernes grænser og sætte dem i stand til at handle på deres udfordringer. Denne tilgang er inspireret af innovativ didaktik og mulighederne for tage ansvar for egen læring og handling. Didaktikken i dette projekt bunder i David Kolbs Action Learning Cycle, senere udviklet af Reg Revans, Cambridge University. Som en læringsmodel, er Action Learning blevet mere og mere anvendt indenfor udannelsessystemet. I kontrast til traditionelle 5

6 læringsmetoder, er Action Learning baseret på uformel læring og fokuserer på skabe viden gennem konkrete handlinger som leder til ny viden. Her spiller den professionelle facilitator en aktiv rolle i at udfordre deltagere og agere som coach. Projektets anvendelse af innovation, netværk i krydsfelter og innovativ didaktik er en unik tilgang. Det skaber unikke muligheder for at sætte ledige i stand til at skabe egne og andres jobmuligheder og derved bruge en skjult ressource i samfundet med et højt potentiale for innovation. Projektets elementer er således: 1. Fokus på at give ledige muligheder for at handle på deres ideer 2. Alle aktiviteter er faciliteret af en professionel facilitator 3. Netværksaktiviteter sker i krydsfelter mellem fag, brancher, uddannelsesbaggrunde, erfaringsgrundlag og alder 4. Fokus på at give ledige et innovativt mindset, som de kan bruge til at løse deres specifikke ledighedsudfordringer og i arbejdslivet generelt I dette projekt er hjælp til selvhjælp forstået i den kontekst, at der altid er flere løsninger på en udfordring eller et problem, men kun personen med ideen kan dele ideen, erfaringer, viden og kompetencer og så arbejde sammen med andre om at løse udfordringen. Projektet søger at give ledige følgende muligheder: - Mulighed for at skabe egne jobmuligheder - Mulighed for at få kontakter i krydsfelter som ellers ville være svære at få - Mulighed for at definere og flytte personlige grænser - Mulighed for at gøre brug af andres viden for at opnå et mål - Mulighed for at blive del af et socialt fællesskab For at opnå det vil følgende aktiviteter prioriteres: - Afholdelse af workshops af relevante emner f.eks. økonomi, selvforståelse, innovation - Skabe dialog, openhed og nysgerrighed til andre brancher og kulturer - Øge viden og forståelse om innovation og entreprenørskab - Øge viden om det fremtidige arbejdsmarked - Give deltagerne adgang til en digital udfordringsbaseret portal, hvor ideer og viden kan deles - Etablere et netværk, hvor deltagerne kan mødes på tværs af baggrunde Det følgende er et eksempel på hvordan ressourcestærke mennesker kan bruge netværk og krydsfelter til at skabe nye muligheder for dem selv og andre. Denne episode fandt sted til et netværksmøde på RUC under temaet Innovation og jobskabelse Samtalen ved netværksmødet omhandlede det at skabe sit eget job, baseret på sociale og professionelle kompetencer. I pausen begyndte deltagerne at tale sammen, og emnet faldt på mad og krydderier. En af deltagerne, Søren, en ingeniør i biologi med passion for krydderier, deltager aktivt i samtalen, da denne drejes over på sødemidler. Han deler sin viden om plante alternativer til sødemidler. En anden deltager, Per, også en ingeniør, fortæller at hans kone lider af diabetes og bliver pludseligt interesseret i samtalen. Søren fortæller i detaljer om hvordan man kan gro og bruge planter i madlavning. En tredje deltager begynder nu at udspørge Søren om brugen af andre planter. Nu bliver Søren pludseligt tilbageholdene og siger blot at han arbejder på nogle ideer omkring anvendelsen af planterne, men at han har nogle 6

7 udfordringer han ikke har løsningen på endnu. Til sidst fortæller han at det har med tekstiler at gøre. Da Per har arbejdet i tekstilindustrien, bliver han nu interesseret og deler sin viden om tekstiler. Søren deler nu sine ideer og eksperimenter med Per og ved at trække på deres forskellige baggrunde har de en meget givende samtale om udviklingen af ideen, som munder ud i at Per hjælper Søren med kontakter i tekstilindustrien som kan hjælpe ham med at løse hans specifikke problem. Ved at dele deres viden i et krydsfelt, fik de nu muligheder for at skabe noget nyt, handle på ideen og forhåbentligt bidrage til deres egen økonomiske uafhængighed. c) Projektets succeskriterier (målbare resultatkrav) Målbare resultater 1. Over et år vil 125 personer have deltaget i projektets aktiviteter % vil have skabt deres egen indkomst gennem nye jobskabende aktiviteter i en eksisterende virksomhed % vil have deltaget i nye jobskabende aktiviteter, som har resulteret i at de har skabt indkomst for andre i en eksisterende virksomhed % vil have skabt deres egen indkomst selvstændigt Generelle resultater - Flere ledige vil have fået kompetencerne til aktivt at skabe deres egne jobmuligheder og indkomst - Flere ledige vil have fået den motivation, viden og støtte de behøver for at kunne skabe deres egne jobmuligheder og indkomst - Flere ledige vil have haft muligheden for at møde andre ledige på tværs af uddannelsesbaggrund, brancher og kulturer, i et innovativt miljø hvor de kan tænke uden for boksen og skabe muligheder i samarbejde med andre - Flere ledige vil have haft muligheden for at deltage i et socialt fællesskab og d) Aktiviteter og tidsplan løfte dem selv ud af de social negative konsekvenser ledighed medfører Netværksmøder med workshops omkring bestemte emner Netværksmøderne vil vare 3 timer, heraf vil 1,5 time være afsat til læring og workshops af specialister og 1,5 time vil være afsat til netværksaktiviteter, faciliteret af en professionel facilitator. Facilitatoren skal fungere som en professionel facilitator, som spiller en væsentlig rolle i forhold til at udfordre deltagerne på deres idéer og projekter. Derudover skal facilitatoren også etablere netværk blandt deltagerne for at sikre de får mest muligt ud af netværksmøderne og aktiviteterne. Eksempler på emner til møderne kunne være: Netværk, Innovation, Stress, Selvværd, Økonomi, CV, Skab dit eget job, Kommunikation, Kaffemøder, Psykologi, Projektudvikling, Fondsansøgninger, Freelance, Partnerskaber, Find din passion, etc. 7

8 Deltagere som er succesfulde i at udvikle en ide eller projekt kan ledes videre til andre projektprogrammer f.eks. Væksthuset, Startvækst, Opfind.nu, Idé og Vækst Teknologisk Institut, Innovationsbørsens fællesskab og Foreningen for Social Innovation s Fellowship program. Som et supplement til de fysiske netværksaktiviteter, vil Innovationsbørsen give deltagerne adgang til dets digitale portal, hvor deltagerne kan møde andre projektpartnere, projektudviklingsmuligheder og udvide deres netværk. Aktiviteter og netværksmøder vil blive afholdt på steder såsom caféer og biblioteket, hvor tilgængeligheden er let og hvor omkostningerne er lave. Projektet løber over et år, ca. hver anden uge, og det forventes at man kan tiltrække og engagere 125 ledige over en periode på et år. Det er således baseret på en forventning om at kunne afholde 25 aktiviteter med 25 deltagere, hvoraf hver enkelt deltager forventes at fremmøde til gennemsnitligt 5 aktiviteter. Kommunikation Formålet med kommunikationen er at rekruttere deltagere ved at skabe synlighed omkring projektet. Projektet ønskes primært markedsført via facebook samt det lokale jobcenter. Der er afsat penge i budgettet til formidlingsaktiviteter. e) Egen plan for evaluering Projektets resultater vil blive publiceret i en afsluttende evalueringsrapport, som evaluerer aktiviteterne, resultaterne og den læring afholdelsen af projektet måtte medføre. Projektets succes skal blandt andet evalueres i forhold til de opstillede målbare resultater, på aktiviteternes afholdelse, deltagernes tilfredshed, samt mangfoldigheden af deltagere i aktiviteterne. Der er afsat penge i budgettet til at producere evalueringsrapporten. Projektet vil referere til en styregruppe, som mødes 2 gange i løbet af projektets levetid. f) Beskrivelse af påtænkt formidling af projektets resultater til andre aktører Evalueringsrapporten, projektets resultater og de gode historier vil søges formidlet til andre aktører med interesse for, og som arbejder med innovation på ledighedsområdet via innovationsboersen.dk Projektets erfaringer og resultater vil desuden blive formidlet via de til formålet anvendte sociale medier. Desuden ønskes det at man i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd, vil kunne formidle resultaterne til rådets interessenter samt på Roskilde Kommunes hjemmeside. g) Eventuelle samarbejdspartnere? Vedlæg samarbejdserklæring som hentes på hjemmesiden Foruden Roskilde Kommunes Lokale Beskæftigelsesråd, er projektet tænkt i forhold til et samarbejde mellem Innovationsbørsen og Steen Christensen. Projektdeltagerne trækker på kompetencer indenfor social innovation, udfordringsbaseret innovation, forandringsledelse og kreativ og innovativ didaktik. 8

9 Innovationsbørsens mål er at give Danmark et innovativt mindset. Virksomhedens kernekompetence er udfordringsbaseret innovation. Innovationsbørsen har Danmarks eneste udfordringsbaserede digitale platform, hvor individer, projekt partnere, og virksomheder kan mødes og udvikle ideer og projekter på tværs a fag, brancher og kompetencer. Steen Christensen er tidligere forsøgstekniker og sikkerhedsleder hos FLS. Efterfølgende, har Steen tilegnet sig en bred erfaring fra uddannelsessektoren med fokus på forandringsbaseret ledelse, samt kreativ og innovativ didaktik. Samarbejdserklæring er vedlagt. 3. PROJEKTVARIGHED OG ANSØGT BELØB a) Projektvarighed angives i måneder Fra d. 1. januar 2013 til d.31. december 2013 Ansøgt støttebeløb i kr ex. moms: Der ansøges for i alt Kr ex. moms. b) Budget (projektets budgetposter angives i følgende hovedgrupper, og uden moms ) Lønninger: kr Eksternt rekvireret undervisning og/eller konsulentbistand: kr Formidling: kr Forankring: Materialer/udstyr: kr Kontorhold: Egenfinansieret Revision: kr Andre udgifter: kr I alt: kr Specificeret budget vedlægges som bilag (anvend gerne nedenstående Budget- og Regnskabsskabelon) 9

10 10

11 Ansøgning skal være modtaget senest d. 26. oktober Sendes til eller Jobcenter Administration, Administration og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Att.: Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilag: Budget- og Regnskabsskabelon. (Det anbefales at nedenstående skabelon udfyldes ved budgetlægning, og sendes sammen med ansøgningsskemaet. Skabelonen kan derefter anvendes ved evt. tilpasning af budget, og ved endeligt regnskab) Regnskab for projektet think:act:rethink - Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked Projektet modtog en bevilling på kr. til Budgetposter (Specificeres evt.) Lønninger: Budget 2013 (ex. moms) Kr Eksternt rekvireret undervisning og/eller konsulentbistand: Kr Evt. Tilpasning af Budget 2013 * (ex. moms) Regnskab 2013 (ex. moms) Formidling: Forankring: Materialer/udstyr: Kontorhold: Revision: Andre udgifter: I alt Kr Kr. 0 Kr Kr. 0 Kr. 0 Kr Kr * Note vedr. tilpasset budget: Projektets budget er ændret på grund af: 11

12 Har det ændrede budget, medført ændring af projektets oprindelige målsætning? Hvis ja - beskrives hvordan: Andre bemærkninger til regnskab: Dato/Underskrift: 12

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig.

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig. Advarsel fra anonym deltager i projektet: Deltagelse i SkabJob netværket er en stærkt virkende katalysator, som ændrer dine adfærdsmønstre. Dermed giver SkabJob os alle muligheden for at udvikle os og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Vejen Frem b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Jægergården, Værkmestergade 15 8000

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø. Fremtidsklassen. Overordnede informationer

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø. Fremtidsklassen. Overordnede informationer Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Unge-Indsatsen Fremtidsklassen. Dato for bevilling :

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Støtte og stimuering af talenter med henblik på at skabe en ny generation af vækstorienterede entreprenører og intraprenører Pål Fernvall, Projektleder,

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER

FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/niels Baj Rye Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: NielsBaj.Rye@silkeborg.dk Tlf. 3046 3741

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 HVEM HVORHEN KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

b) Ansogers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

b) Ansogers navn, adresse, tlf., e-mail, fax ROSKILDE KOMMUNE /obcenter Roskilde ANS0GNINGSSKEMA Det Lokale BeskaeftigelsesrSd Jobcenter Administration Ansogningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn "Langtidsledighed

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Flere i arbejde et udviklingsprojekt

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune til projekt: Knallerter til brug for ledige i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013 Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere match 1 Udbyder Tilbud Kontrakt Pladser Enkeltpladskøb Køb af uddannelsesforløb til den ledige, f.eks. AMU-kurser m.m. Erstatter i de fleste tilfælde ret & pligt

Læs mere