Din brugermanual PHILIPS 221S3UCS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS 221S3UCS http://da.yourpdfguides.com/dref/4280807"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Opløsning og forudindstillede funktioner Lovmæssige oplysninger Kundeservice og garanti Philips' regler ved pixeldefekter på fladskærme Kundeservice og garanti Fejlfinding og FAQ Fejlfinding Generelle FAQ FAQ til USB-skærm Vigtigt 1. Vigtigt Denne elektroniske brugervejledning er beregnet til alle, der bruger Philips-skærmen. du mangler dit strømkabel, skal du kontakte dit lokale servicecenter. (Se Informationscenter for kundepleje) Udsæt ikke skærmen for kraftige vibrationer eller stød under anvendelse. Slå ikke

3 på skærmen, og undgå at tabe den under brug eller transport. Vedligeholdelse Som en beskyttelse af skærmen skal du undgå at trykke kraftigt på LCD skærmen. Når du flytter din skærm, så tag fat om rammen for at løfte den. Løft ikke skærmen ved at sætte din hånd eller fingre på LCD skærmen. Tag stikket ud fra skærmen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode. Tag stikket ud at kontakten til skærmen, hvis du skal rengøre den med en let fugtet klud. Skærmen kan tørres af med en tør klud, når der er slukket for strømmen. Under alle omstændigheder, må der ikke bruges organiske opløsningsmidler til rengøring af din skærm. For at undgå risiko for elektrisk stød eller permanent beskadigelse af anlægget, må du ikke udsætte skærmen for støv, regn, vand eller miljøer med høj fugtighed. Hvis din skæm bliver våd, skal den tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt. Hvis der kommer fremmed substans eller vand ind i skærmen, så sluk straks for strømmen og tag stikker ud. Fjern derefter den fremmede substans eller vandet, og send skærmen til servicecenteret. Skærmen må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor den udsættes for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde. For at opretholde den bedste ydelse af din skærm og for langvarig brug, bedes du bruge skærmen et sted, der Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse Advarsler Anvendelse af betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne dokumentation, kan resultere i elektrisk stød, elektriske ulykker og/eller mekaniske ulykker. Læs og følg disse vejledninger, når du tilslutter og anvender din computerskærm: Betjening Hold skærmen væk fra direkte sollys, meget kraftige lyskilder såvel som andre varmekilder Længerevarende udsættelse for denne slags forhold kan medføre misfarvning og beskadigelse af skærmen. Fjern alt, der kan risikere at falde i ventilationsåbningerne eller forhindre korrekt afkøling af skærmens' elektronik. Bloker ikke ventilationsåbningerne på kabinettet. Under placering af skærmen skal du sikre dig, at det er let at komme til strømstikket og stikkontakten. Hvis der slukkes for skærmen ved at fjerne strømkablet eller jævnstrømsledningen, skal du vente 6 sekunder, før du sætter 1.Vigtigt er indenfor følgende temperatur- og fugtighedsområde. Temperatur: 0-40 C F Fugtighed: % RH Vigtige oplysninger vedrørende fastbrændinger/spøgelsesbilleder på skærmen skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis skærmen viser statisk materiale i længere perioder. Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at billedet "Fastbrænding" på skærmen, dvs. de såkaldte "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding", "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for LCD teknologien. "Fastbrænding" eller "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" forsvinder oftest gradvist efter en vis periode, efter skærmen er slukket. skade er ikke dækket af garantien. Service Kabinettet må kun åbnes af kvalificeret servicepersonale. Hvis der er behov for et dokument til reparation eller integration, så kontakt dit lokale servicecenter. (Se kapitlet om "Kundeinformationscenter") For oplysninger om transport, se "Tekniske specifikationer". Efterlad ikke din skærm i en bil/bagagerum under direkte sollys. Bemærk Kontakt en servicetekniker, hvis skærmen ikke fungerer korrekt, eller hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, når betjeningsinstruktionerne, der er givet i denne manual, er fulgt. 1.2 Notationsbeskrivelser Følgende underafsnit beskriver de notationsmæssige konventioner, der benyttes i dette dokument. Bemærkninger, forholdssregler og advarsler I hele denne vejledning kan tekstafsnit være ledsaget af et ikon, og stå med fed eller kursiv skrift. Disse afsnit indeholder bemærkninger og punkter, hvor der skal udvises forsigtighed, eller advarsler. De anvendes som følger: Bemærk Dette ikon angiver vigtige oplysninger og tips, hvormed du kan gøre bedre brug af computersystemet. Forsigtig Dette ikon angiver oplysninger om, hvordan du undgår risiko for skader på hardwaren eller tab af data. Advarsel Dette ikon angiver risiko for personskader, og hvordan dette undgås. Visse advarsler kan optræde i andre formater, og er eventuelt ikke ledsaget af et ikon. I sådanne tilfælde er den givne udformning af advarslen lovmæssigt obligatorisk. 2 1.Vigtigt 1.3 Bortskaffelse af produkt og emballage Elskrot WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Recycling Information for Customers Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. To learn more about our recycling program please visit recycling. This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

4 Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative Opsætning af skærm 2. Opsætning af skærm 2.1 Installation Emballagens indhold Register your product and get support at 3. Fastgør skærmens stander til fodsøjlen, og fastgør derefter foden. 221S3 U Start Quick Forsigtig Udløs ikke låsestiften til højdejustering fra fodsøjlen inden standeren er fastgjort. UNDGÅ hts res erv ed. Una utho rized duplica tion is a violation of applicab le laws. Mad e and pri nte d USB-kabel (Y-type) Installation af stander 1. Anbring skærmen med forsiden vendt nedad på en blød og jævn overflade, og vær forsigtig med ikke at ridse eller beskadige skærmen. 2. Hold på skærmens stander med begge hænder, og sæt med en fast hånd standeren ind i fodsøjlen. Ch in rig ina Koninklij ke Philip tro s Elec nic s, N. V. All DisplayLink Driver 4 2. Opsætning af skærm Tilslutning til laptop 5. Begge "Y"-stik skal forbindes til 2XUSBportene på laptoppen for at sikre tilstrækkelig med strøm til skærmen. Bemærk 1. Du skal muligvis genstarte laptoppen for at den genkender USB-skærmen korrekt. 2. Mange nye laptops kan levere tilstrækkelig med strøm med blot én USB-port. I dette tilfælde kan du undlade at bruge 2 USBporte. Hvis du oplever, at skærmen blinker eller ikke lyser med 1 USB-forbindelse, skal du bruge 2 USB-porte. 3. I sjældne tilfælde har din laptops 2xUSBporte ikke tilstrækkeligt effekt til skærmen; I dette tilfælde er du muligvis nødt til at købe en DC-adapter. Philips reservedelsnummer 080G L19 41DV1 080G L19 41DV2 080G L19 41DV Kensington anti-tyverisikring 2 USB-forbindelse 3 5 V/3 A AC til DCadapter (Option) DSA-20PFE-05 FEU DSA-20PFE-05 FCH DSA-20PFE-05 FUS Specifikationer: VAC, 50/60 Hz (Input), 0,7 A; 5 VDC, 3 A (Output) Producent: DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD. Beskrivelse Adaptermodel CONSIGN ADAPTER 5V DSA-20PFE-05 15W KINA FCH CONSIGN ADAPTER 5V/3A 15W USA DSA-20PFE-05 FUS CONSIGN ADAPTER 5V DSA-20PFE-05 15W EUROPA FEU Bemærk Bemærk at du skal installere DisplayLinksoftwaren på laptoppen, før du begynder at bruge USB-skærmen. Tilslut til laptop 1. Installer DisplayLink-softwaren på laptoppen. 2. Forbind det medfølgende USB "Y"-kabel imellem laptoppen og sk&hese notifications appear 2. Klik Yes (Ja), hvorved DisplayLinksoftwarens licensaftale for slutbrugere vises. 5. Når enheden er fundet, installeres DisplayLink Graphics automatisk. 6. Når installationen er afsluttet, skal du genstarte laptoppen for at bruge USBskærmen. 7. Du kan se skærmbilleder på USB-skærmen, når Windows er genstartet Betjening af USB-skærmen 3.3 Sådan styres skærmen Windows 7 system På Windows 7 kan du konfigurere en DisplayLink-enhed ved brug af Windows Display Properties (WDP). WDP giver dig en enkel måde at tilknytte rotere, dublikere eller udvide skærmbilleder samt at ændre skærmopløsning. 1. Sådan åbnes WDP Du kan åbne WDP på flere måder. A 1. Højreklik på skrivebordet. 2. Vælg Screen Resolution (Skærmopløsning) fra menuen. 3. WDP åbnes. B 1. Fra XP, vises en DisplayLink-ikon i proceslinjen. Denne giver adgang til DisplayLink manager-menuen. Sådan bruges DisplayLink Manager-menuen 1. Klik på DisplayLink-ikonet Menuen vises som nedenfor. på proceslinjen. 2. Der henvises til nedenstående tabel vedrørende detaljer om hver indstillingsmulighed. Menupunkt DisplayLink Manager Updates (Opdateringer) Screen Resolution (Skærmopløsning) Screen Rotation (Skærmrotation) (brug denne funktion, hvis du opgraderer med Ergonomics base) Undermenupunkt Beskrivelse Åbner vinduet Windows skærmindstillinger. Forbinder til update-serveren og søger efter nyere driverversioner og downloader dem, hvis de findes. en liste med mulige opløsninger. hovedet) skærmen til venstre for hovedskærmen. Udvider skærmen over hovedskærmen. Udvider skærmen under hovedskærmen. Udvider skrivebordet til den sekundære skærm. kun denne mulighed til afspilning af video. specifikationer 4. specifikationer Driftsforhold Temperaturområde (drift) Temperaturområde (Ikke drift) Relativ fugtighed Højde MTBF Miljømæssige forhold ROHS Emballage Overholdelse og standarder Myndighedernes godkendelser Kabinet Farve Finish Bemærk 0 C til 40 C -20 C til 60 C 20% til 80% Betjening: m Ikke drift: cm timer JA 100 % genbrugelig CE Mark, FCC Class B, UL/cUL, GOST Sort/Sort, Sølv/Sort Struktur 1. Disse data kan ændres uden varsel. Gå til for at hente den seneste version af brochuren. 4.1 Opløsning og forudindstillede funktioner Anbefalet opløsning 1920 x 1080 på 60 Hz Bemærk USB-skærmen fungerer med USB Mbps Lovmæssige oplysninger 5. Lovmæssige oplysninger Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards EN :2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment). EN :2006 (Limits for Harmonic Current Emission). 2006/95/EC (Low Voltage Directive). 2004/108/EC (EMC Directive). 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. Increase the separation between the equipment and receiver. Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

5 Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA Lovmæssige oplysninger EN Compliance (Czech Republic Only) North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Polish Center for Testing and Certification Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T and PN-89/E Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ Lovmæssige oplysninger Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III 5Abs.4derRöntgenverordnungerfülltsind. Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß 1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 2. nur original-ersatzteile verwendet werden. 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND ( ),, Kundeservice og garanti 6. er to kategorier af pixeldefekter og flere typer subpixeldefekter i hver kategori. Defekte lyse prikker Defekte lyse prikker (Bright Dot Defects) fremkommer som pixels eller underpixels, der altid lyser eller er "tændt". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte lyse prikker. En tændt rød, grøn eller blå sub-pixel. pixel pixler To sammenliggende tændte sub-pixler: - Rød + Blå = Lilla - Rød + Grøn = Gul - Grøn + Blå = Cyan (Lyseblå) Pixler og sub-pixler En pixel eller et billedelement er sammensat af tre sub-pixler med primærfarverne rød, grøn og blå. Når mange pixler sættes sammen, kan de danne et billede. Når alle sub-pixler i en pixel lyser, fremstår de farvede sub-pixler tilsammen som enkelt hvid pixel. Hvis de alle er mørke, fremstår de tre farvede sub-pixler tilsammen som en enkelt sort pixel. Andre kombinationer af oplyste og mørke sub-pixler fremstår som enkelte pixler i andre farver. 22 Tre sammenliggende tændte pixler (en hvid pixel). 6. Kundeservice og garanti Bemærk En rød eller blå lys prik skal være mere end 50 procent lysere end de omkringliggende prikker, mens en grøn lys prik er 30 procent lysere end de omkringliggende prikker. Defekte mørke prikker Defekte mørke prikker fremkommer som pixels eller underpixels, der altid er mørke eller er "slukkede". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte mørke prikker. Tætsiddende pixeldefekter Da pixel- og sub-pixeldefekter af samme type, der ligger tæt på hinanden, kan være mere iøjnefaldende, specificerer Philips også tolerancer for tætsiddende pixeldefekter. Pixeldefekttolerancer For at være berettiget til reparation eller udskiftning på grund af pixeldefekter i garantiperioden skal en TFT-skærm i en Philips fladskærm have pixel- eller sub-pixeldefekter, der overskrider de tolerancer, der er gengivet i følgende tabeller. BRIGHT DOT-DEFEKTER 1 tændt sub-pixel 2 sammenliggende tændte sub-pixler 3 sammenliggende tændte sub-pixler (en hvid pixel) Afstand mellem to bright dot-defekter* Samlede bright dot-defekter af alle typer BLACK DOT-DEFEKTER 1 mørk sub-pixel 2 sammenliggende mørke subpixler 3 sammenliggende mørke sub-pixler Afstand mellem to black dot-defekter* Samlede black dot-defekter af alle typer SAMLEDE DOT-DEFEKTER Samlede bright- eller black dot-defekter af alle typer Bemærk 1. 1 eller 2 sammenliggende sub-pixel-defekter = 1 dot-defekt ACCEPTABELT NIVEAU >15mm 3 ACCEPTABELT NIVEAU 5 eller færre 2 eller færre 0 >15mm 5 eller færre ACCEPTABELT NIVEAU 5 eller færre Kundeservice og garanti 6.2 Kundeservice og garanti For oplysninger om garantidækning og gældende støttekrav i dit område, bedes du besøge www. philips.com/support website for details. Du kan også kontakte dit lokale Philips kundeservicecenter via nummeret nedenfor. Kontaktoplysninger i Vesteuropa: Land Germany United Kingdom Ireland Spain Finland France Greece Italy Netherlands Denmark Norway Sweden Poland Austria Belgium Luxembourg Portugal Switzerland ASC Siemens I&S Invec Scotland Invec Scotland Eatsa Spain A-novo A-novo Allman Hellas A-novo E Care A-novo A-novo A-novo Zolter Siemens I&S E Care E Care Eatsa Spain A-novo Kundeservice tlf: Pris 0,09 Local call tariff Local call tariff 0,10 Local call tariff 0,09 Free of charge 0,08 0,10 Local call tariff Local call tariff Local call tariff Local call tariff 0,07 0,06 Local call tariff Local call tariff Local call tariff 24 6.

6 Kundeservice og garanti Kontaktoplysninger til CENTRAL- OG ØSTEUROPA: Land Belarus Bulgaria Croatia Estonia Latvia Lithuania Romania Serbia & Montenegro Slovenia Ukraine Russia Slovakia Turkey Czech Rep. Hungary Callcenter NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ASC IBA LAN Service Renoprom FUJITSU "ServiceNet LV" Ltd. UAB "Servicenet" Blue Ridge Intl. Kim Tec d.o.o. PC H.and Comel Topaz-Service Company CPS CEEE Partners Datalan Service Techpro Asupport Serware Profi Service Kundeservice tlf: (495) (for repair) +7 (495) (for sales) Kontaktoplysninger til LATINAMERIKA: Land Brazil Argentina Callcenter Vermont Kundeservice tlf: Kontaktoplysninger til Kina: Kina Kundeservice tlf: Kontaktoplysninger til NORDAMERIKA: Land U.S.A. Canada Callcenter TOS Supercom ASC Teleplan Supercom Kundeservice tlf: (877) (800) Kundeservice og garanti Kontaktoplysninger til APMEA: Land Australia New Zealand Hong Kong / Macau India Indonesia South Korea Malaysia Pakistan Singapore Callcenter NA NA NA NA NA NA NA NA NA PCCW Teleservices Taiwan NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ASC AGOS NETWORK PTY LTD Visual Group Ltd. Smart Pixels Technology Ltd. REDINGTON INDIA LTD PT. Gadingsari elektronika Prima PCS One Korea Ltd. After Market Solutions (CE) Sdn Bhd Philips Consumer Service Kundeservice tlf: Hong Kong:Tel: Macau:Tel: (853) Tel: SMS: PHILIPS to Tel: , , (9221) Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care (65) Center) FETEC.CO Taiwan Thailand South Africa United Arab Emirates Israel Vietnam Philippines Sri Lanka Bangladesh Nepal Cambodia Axis Computer System Co., Ltd. (662) Sylvara Technologies Pty Ltd AL SHAHD COMPUTER L.L.C Eastronics LTD FPT Service Informatic Company Ltd. Glee Electronics, Inc. no distributor and/or service provider currently Distributor: Computer Source Ltd (warranty buy-out) Distributor: Syakar Co. Ltd (warranty buy-out) Distributor: Neat Technology Pte Ltd (Singapore) (warranty buy-out) , / Ho Chi Minh City Danang City Can tho Province (02) to 34, (02) to Fejlfinding og FAQ 7. Fejlfinding og FAQ 7. 1 Fejlfinding Denne side omhandler problemer, som kan klares af brugeren selv. Hvis problemet stadig er der, efter at du har prøvet disse løsninger, skal du kontakte Philips' kundeservice. Almindelige problemer Intet billede (strømdiode lyser ikke) Kontroller stikkene. Kontroller, at USBkablet sidder godt i computerens USB-port. Tag USB-kablet ud og sæt det i igen. Kontroller USB-kablets tilstand. Hvis kablet er flosset eller beskadiget, skal det udskiftes. Hvis stikkene er snavsede, skal de aftørres med en ren klud. Intet billede (skærmen er sort, selvom computeren er tændt) Kontroller at USB-kablet er korrekt forbundet til computeren. Kontroller at der er tændt for computeren og at den fungerer. Computeren kan være i dvale eller strømbesparende tilstand, eller den kan vise en sort pauseskærm. Flyt på musen for at "vække" computeren. Billedet blinker eller er ustabilt pga. utilstrækkelig strømforsyning. Kontroller at begge USB-stik sidder korrekt og ordentligt i laptoppen. 5 V/3 A AC til DC-adapter anvendes. Der henvises til side 5 (oplysninger om AC-DC adapter). Billedet "hopper" eller flytter sig i et bølgeagtigt mønster Flyt eletriske apparater, der kan forårsage elektriske forstyrrelser, væk fra skærmen. Kan ikke afspille DVD'er med 3.parts DVDafspiller Brug Windows Media Player, der følger med operativsystemet. 27 Synlige tegn på røg eller gnister Forsøg ikke selv at fejlfinde Træk straks skærmens stik ud af stikkontakten Kontakt straks en repræsentant fra Philips kundeafdeling. Billedproblemer Der forbliver et "efterbillede", "fastbrænding" eller "spøgelsesbillede", efter at der er slukket for strømmen. Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at billedet "Fastbrænding" på skærmen, dvs. de såkaldte "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding", "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for LCD teknologien. "Fastbrænding" eller "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" forsvinder oftest gradvist efter en vis periode, efter skærmen er slukket. Hvis der ikke bruges en pauseskærm eller et program, der opdaterer skærmen periodisk, kan der opstå alvorlige tilfælde af "fastbrændinger" eller "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder", som ikke forsvinder, og som heller ikke kan repareres. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien. Billedet er forvrænget. Tekst er utydelig eller sløret. Indstil pc'ens skærmopløsning som skærmens anbefalede, native opløsning. 7. Fejlfinding og FAQ Der ses røde, blå, mørke og hvide pletter på skærmen De resterende prikker er normale i den flydende krystal-teknik, der bruges i dag. Se politikken om pixels for yderligere oplysninger. For yderligere hjælp, se venligst listen over Forbrugerinformationscentre og kontakt Philips's Kundeservice. fænomener inden for LCD teknologien. "Fastbrænding" eller "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" forsvinder oftest gradvist efter en vis periode, efter skærmen er slukket. skade er ikke dækket af garantien. SP5: Hvorfor viser skærmen ikke skarp tekst? Hvorfor viser den forrevne tegn? denne opløsning for at opnå det bedste billede. 7.2 Generelle FAQ SP1: Sv.: Er LCD-skærmen modstandsdygtig overfor ridser? Det anbefales generelt ikke at udsætte skærmens overflade for kraftige stød. Den er beskyttet mod skarpe og stumpe ting.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Når du håndterer skærmen, så pas på ikke at trykke for kraftigt på skærmens overflade. Det kan påvirke garantibetingelserne. Hvordan rengør jeg LCD skærmens overflade? Til normal rengøring skal du blot anvende en ren, blød klud. Til kraftigere rengøring skal du bruge isopropylalkohol. Philips LCD skærme "Plug & Play"? såkaldte "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding", "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" er velkendte 28 SP2: Sv.: Sv.: SP3: Sv.: SP4: Sv.: 7. Fejlfinding og FAQ 7.3 FAQ til USB-skærm SP1: Sv. : Min skærm genkendes ikke af min laptops operativsystem. a. Kontroller at du har installeret den driver/software, der fulgte med skærmen. b. Du kan downloade den nyeste "Displaylink"-driver fra displaylink.com/support/ downloads.php c. Du skal muligvis genstarte laptoppen for at den genkender USB-skærmen korrekt. SP2: Sv. : Min skærm viser ikke noget billede/ blinker/slukker og tænder a. Skærmen kræver mindst tilslutning til en USB 2.0-port. Den fungerer ikke med den ældre USB 1.x standard. b. Kontroller at begge stik på USB Y-kablet er forbundet til din laptops USB-ports, så skærmen kan få tilstrækkeligt med strøm til at kunne fungere. c. I sjældne tilfælde har din laptops 2xUSB-porte ikke tilstrækkeligt effekt til skærmen. I dette tilfælde er du muligvis nødt til at købe en DCadapter. Philips reservedelsnummer 080G L19 41DV1 080G L19 41DV2 080G L19 41DV3 SP3: Min skærm starter ikke med min stand alone desktop PC/Jeg kan ikke se noget med desktop PC'en. Bemærk at USB-skærmen endnu ikke er designet til at fungere med DOS. Den er beregnet til brug som "sekundær skærm", hvorfor den skal bruges med en computer af typen laptop, som har en permanent primær skærm indbygget. Dette er fordi USB-skærmen kun viser skærmbilleder efter Windows loginskærmbilledet, hvor systemet har genkendt skærmen. Kan jeg bruge min PC med Linux/ Apple (andre systemer end Windows) Ikke for øjeblikket. Jeg kan ikke finde nogen justeringsmuligheder på skærmen Da skærmen fungerer direkte fra USBporte, kræver den slet ingen justeringer. Det er 100% "plug & play". Jeg kan ikke finde tænd/sluk-knappen på skærmen Der findes ingen tænd/sluk-knap på skærmen, da der ikke er nogen direkte strømforbindelse til den. Når du slukker for laptoppen eller tager USB-stikkene ud, slukker skærmen automatisk. Skal jeg bruge USB eller USB 3.0-porte? Du kan bruge begge teknologier på PC'en. Skærmen har USB 2.0 input. Sv. : SP4: Sv.: SP5: Sv.: SP6: Sv.: SP7: Sv.: Beskrivelse CONSIGN ADAPTER 5V 15W KINA CONSIGN ADAPTER 5V/3A 15W USA CONSIGN ADAPTER 5V 15W EUROPA Adaptermodel DSA-20PFE-05 FCH DSA-20PFE-05 FUS DSA-20PFE-05 FEU Kontakt www. philips.com/support eller Lokal skærm kundeservice for detaljer Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips Electronics N.V., og bruges under licens fra Koninklijke Philips Electronics N.V. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Version: M3221SUE1T.

Din brugermanual PHILIPS 244E2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4240099

Din brugermanual PHILIPS 244E2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4240099 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 244EL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222916

Din brugermanual PHILIPS 244EL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222916 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning for USB skærm E1759FWU

Brugervejledning for USB skærm E1759FWU Brugervejledning for USB skærm E1759FWU www.aoc.com 2014 AOC.All Rights Reserved. Sikkerhed... 2 National konventioner... 2 Installation... 3 Rengøring... 4 Andet... 5 Opsætning... 6 Indholdet i æsken...

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Time Capsule Opstillingsvejledning

Time Capsule Opstillingsvejledning Time Capsule Opstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 5 Kapitel 1: Introduktion 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-softwaren 9 Hvad du har brug for 11 Statuslampen på Time Capsule 13 Kapitel 2: Indstille

Læs mere

Brugervejledning NPD5123-00 DA

Brugervejledning NPD5123-00 DA NPD5123-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen del af dette dokument må reproduceres, lagres i et registreringssystem eller transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Brugerhåndbog. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3

Brugerhåndbog. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3 Brugerhåndbog Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3 Velkommen til BT-200 Dette enkeltstående produkt, er en gennemsigtig videobrille

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Acer LCD-skærm. Brugervejledning

Acer LCD-skærm. Brugervejledning Acer LCD-skærm Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer LCD-skærm Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 06/2009 Der kan foretages ændringer i denne vejledning,

Læs mere

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning SW-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning Brother Laserprinter HL-7050-serien Brugsanvisning Svagtseende brugere Læs de to HTML-filer, index_win.html og index_mac.html, på den medfølgende cd-rom. Du kan læse dem med Skærmlæser tekst-til-tale -

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2035 Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning ASUS Desktop PC CM1435 Brugervejledning DA7792 Anden Udgave Januar 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

Acer LCD skærm. Brugervejledning

Acer LCD skærm. Brugervejledning Acer LCD skærm Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 11/2007 Changes may be made periodically to the information in this

Læs mere

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning DA8658 Første udgave December 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning FS-C5400DN Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys Brugervejledning for LCD skærm I2757FM LED baggrundslys Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsætning

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt. Brug denne vejledning, når du har brug for hurtig hjælp. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien DA10189 Første udgave Marts 2015 Mini Desktop PC Brugervejledning E510-serien OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere