Flere hænder og hoveder Sådan bidrager udenlandsk arbejdskraft og internationale studerende til arbejdsstyrken i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere hænder og hoveder Sådan bidrager udenlandsk arbejdskraft og internationale studerende til arbejdsstyrken i Region Midtjylland"

Transkript

1 Flere hænder og hoveder Sådan bidrager udenlandsk arbejdskraft og internationale studerende til arbejdsstyrken i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling

2 2 Flere hænder og hoveder Sådan bidrager udenlandsk arbejdskraft og internationale studerende til arbejdsstyrken i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Virksomheds- og Kompetenceudvikling Kontaktperson: Karen Elsgaard Tlf / Mail: Foto forside + siderne 8, 9 og 22: Niels Åge Skovbo Øvrige fotos kommer fra konsortierne Grafisk Service

3 3 Indhold Initiativbeskrivelse Udenlandsk arbejdskraft 6 Udenlandske studerende 8 Konsortier for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Horsens-Hedensted konsortiet 12 Lemvig konsortiet 13 Randers konsortiet 14 Ringkøbing Fjord konsortiet 15 Silkeborg konsortiet 16 Skive-Viborg konsortiet 17 International Community 18 Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 19 Cases: Regionale virksomhedsnetværk 22 A/S Jysk Aluminium Industri 23 Danish Crown 24 Siemens Wind Power A/S 25 VSB Industri og Stålmontage Randers A/S 26 Aarhus er arkitekten bag International Citizens service 27 Udenlandsk arbejdskraft i Herning og Ikast-Brande 28 Holstebro International 30 Konsortier for fastholdelse af udenlandske studerende Giv din virksomhed et internationalt perspektiv 34 Fastholdelse af Udenlandske Studerende (FUS) International Career in Denmark (ICD) 35 Cases: Filippinsk hjælp til lokalt firma skal øge salget i Europa 38 Kamil åbner billetlugen til Polen for ScreenTicket 39 Musuku Victor fortæller 40 Ung studerende bidrog til ny produktion i Rumænien 41 Yumsi.dk har fået smag for udlandet 42

4 4

5 INITIATIVBESKRIVELSE 5

6 6 Region Midtjylland: Antal udenlandske borgere med opholds - grundlag og lønindkomst i Region Midtjylland TId OphOLd, ANTAL 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilde: I øjeblikket bor og arbejder godt udlændinge i den midtjyske region, mens godt udlændinge er i færd med at tage en videregående uddannelse. Begge grupper er værdifulde for det midtjyske erhvervsliv, og derfor kan det betale sig at gøre noget ekstra for, at disse mennesker bliver tilfredse borgere, som får lyst til at slå sig ned permanent i regionen. Disse personer samt alle dem, som fremover vælger Danmark og Midtjylland som deres nye bo- og arbejdssted, er målgruppen for den indsats, som Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland i 2007 besluttede at sætte i gang. Indsatsen, som er mangesidet og massiv, har et budget på 49 mio. kroner. Pengene fordeler sig med f 42 mio. kroner til Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og f 7 mio. kroner til Fastholdelse af udenlandske studerende Formålet med hele indsatsen er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland, så virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Denne pjece fortæller om de aktiviteter, som Vækstforum og Regionsrådet har været med til at sætte i gang på området. I pjecen møder du en vifte af engagerede mennesker og deres initiativer, der understøtter udenlandske arbejdstageres liv her i regionen - og det både arbejdsmæssigt og socialt. Udenlandsk arbejdskraft Målene med indsatsen Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er at: 1. lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft 2. understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet Under mål 1 arbejdes der med: f Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet f Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning f Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen f Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet f Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder f Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft Under mål 2 arbejdes der med: f Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft f Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft f Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik

7 7 Udvikling i antallet af udenlandske borgere: Nedenstående figur viser antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i Region Midtjylland. Antallet steg voldsomt i 2008, hvorefter der har været en stagnation i løbet af Nu er antallet igen steget og er på det foreløbig højeste niveau i den periode, målingerne er foretaget. Antal udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i Region Midtjylland Nedenstående viser tilgangen af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i Region Midtjylland. Fra første kvartal 2008 til 4. kvartal steg tilgangen af udenlandske borgere fra 287 til Som følge af recessionen er tilgangen siden stilnet af, men ligger nu på , altså fortsat højere end niveauet i 2007, hvor 0 indsatsen blev prioriteret. Antal personer pr. kvartal kvt kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt Budget arbejdskraft Samlet budget 42 mio. kr. heraf: Regionale midler 10 mio. kr. EU midler 21 mio. kr. Anden finansiering 11 mio. kr. Fordelt på konsortier Antal udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i Region Midtjylland Antal personer pr. kvartal kvt kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt Kilde: Udlændingeregisteret, CPR-registeret, CVR-registeret, DetailCOR, Registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT). Anm.: Tabellen omfatter udenlandske borgere, der har fået Tilgang opholdsgrundlag af udenlandske borgere fra 1. januar med ophold 2004 til og erhverv frem, og som i den valgte periode har en skattepligtig A-indkomst fra samme virksomhed på minimum kr pr. måned, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag. Antal personer kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2010 Antal personer Tilgang af udenlandske borgere med ophold til erhverv kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2007 Kilde: Udlændingeregisteret, Statsforvaltningernes register over udenlandske borgere, CPR-registeret. Anm.: Personer mellem 16 og 70 år indgår i opgørelserne. Tabellen viser antallet af meddelte arbejdstilladelser og opholdsbeviser til arbejde og selvstændig erhvervsdrivende. Tilgangen af udenlandske borgere omfatter personer, der i den valgte periode har fået meddelt arbejdstilladelser og opholdsbeviser. Det bemærkes, at tallene for visse nationaliteter kan afvige fra tal offentliggjort af Udlændingeservice pga. forskelle i kategorisering. (Se nærmere i info om målinger). Kort over konsortierne for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Skive 1. kvt kvt kvt 2010 Erhverv Aarhus 13.3 mio. kr. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 11.1 mio. kr. VIBORGegnens Erhvervsråd 5,9 mio. kr. horsens Erhvervsråd 3,1 mio. kr. Lemvig Kommune 2,7 mio. kr. Randers Erhvervsog Udviklingsråd 2,1 mio. kr. ErhvervSilkeborg 1,6 mio. kr.

8 8 Antal pe kvt kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt Organisering: Initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft varetages af: Tilgang af udenlandske borgere med ophold til erhverv f 7 lokale konsortier bestående af erhvervsorganisationer, kommuner, arbejdsmarkedets parter, private organisationer m.fl. f 1800 Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse 600 af udenlandsk arbejdskraft, der understøtter 400 konsortiernes indsats. Midtjysk Dialogforum 200 består af tovholderne på konsortierne, arbejdsmarkedets parter, WorkinDen- 0 mark West, Beskæftigelsesregion Midtjylland og Region Midtjylland m.fl. Antal personer 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2010 Udenlandske studerende Målene med indsatsen Fastholdelse af udenlandske studerende er at: 1. bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne 2. understøtte muligheden for, at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium Indsatsområder: f Virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på etablering af formaliserede aftaler med virksomheder om praktikpladsophold, projektarbejde og studierelevant erhvervsarbejde for udenlandske studerende f Etablering af mødeforum for virksomheder og internationale studerende. f Etablering af netværk mellem nuværende og eventuelt også tidligere udenlandske studerende. Kort over konsortierne for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Skive *Lemvig Struer Holstebro *Ringk øbing- Skjern * Leadpartner Herning *Viborg Favrskov Syddjurs *Silkeborg * Århus Ikast - Brande Hedensted *Randers Skanderborg *Horsens Odder Norddjurs Samsø

9 9 f Afvikling af temadage for de udenlandske studerende om Danmark, danskerne, dansk virksomhedskultur og efterspørgslen på arbejdskraft f Afvikling af temamøder for regionens virksomheder om ansættelse af udenlandske studerende f Afvikling af karrieremesser, hvor virksomhederne får lejlighed til at præsentere sig selv og deres job med relevans for udenlandske studerende, og hvor lærere, studerende og virksomheder får lejlighed til at udveksle viden og erfaringer Region Midtjylland: Antal udenlandske studerende på en hel videregående uddannelse i Danmark Omfang 2004/ / / / 2008 KVU MVU LVU bachelor kandidat Ph.d TOTAL Kilde: Universitets- og bygningsstyrelsens særkørsel på Danmarks Statistiks data, Cirius. Af de internationale studerende, der i 2007/2008 var optaget på hele uddannelser, gik 20 % (1572) på de fire* uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, der havde optaget flest internationale studerende. (* Aarhus Universitet, Vitus Bering, Aarhus Købmandsskole og Arkitektskolen.) Budget studerende Samlet budget 6,8 mio. kr. heraf: Regionale midler 1,5 mio. kr. EU midler 3,4 mio. kr. Anden finansiering 1,9 mio. kr. Fordelt på konsortier ABS karrierecenter, handelshøjskolen, Aarhus Universitet 3,8 mio. kr. VIA University College, Teknisk Merkantil højskole 3,0 mio.kr. Organisering: Initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende skal gavne virksomheder i hele Region Midtjylland og er målrettet: f Udenlandske studerende på lange videregående uddannelser i Region Midtjylland. Indsatsen er forankret hos ASB Karrierecenter, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Aarhus f Udenlandske studerende på professionsuddannelserne, som er forankret hos Teknisk Merkantil Højskole, VIA University College, Horsens

10 10

11 11 Konsortier for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

12 12 Leadpartner: horsens Kommune deltagere: Hedensted Erhverv Horsens Erhvervsråd Hedensted Kommune Horsens Kommune Budget: 3,1 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode horsens-hedensted konsortiet Horsens Hedensted-konsortiet arbejder under to hovedområder: udenlandsk arbejdskraft og internationalisering. Udenlandsk arbejdskraft omfatter alle de initiativer, der understøtter udenlandske arbejdstageres liv i Horsens og Hedensted både det sociale og det arbejdsmæssige. Internationalisering af Horsens og Hedensted er målrettet danske erhvervsdrivende, aktører der har kontakt med udlændinge ved tilflytning, men også almindelige borgere. Konsortiet har valgt denne tilgang ud fra en grundlæggende overbevisning om, at integration er en tovejs proces. Welcome har startet et internationalt netværk, lavet en hjemmeside og er ved at lave en velkomstpakke. Derudover faciliterer vi samarbejder på kryds og tværs for at skabe kontakt og netværk for alle aktører inden for dette område. Welcome har afholdt møder for udlændinge: f How to make the most of your intercultural Work relationship f About Tax f International Network f Sports and Sparetime (åbent hus på gågaden) f How to meet the Danes - og for virksomheder: f How to make the most of your intercultural Work relationship f Modtage udenlandske medarbejdere fra A-Z f Hvordan bliver vores virksomhed mere international? Kontaktperson: Lene Brommann T: M: E: f»der har blandt arbejdsgivere og -tagere været meget positiv respons, og det er tydeligt, at der er et behov, som ingen andre dækker. Virksomhederne og medarbejderne har tidligere stået meget alene, og det gør de ikke mere«, siger tidligere projektleder Signe Marie Smidt.

13 13 Lemvig konsortiet Vores kommune har brug for tilflyttere, og projektet hænger godt sammen med kommunens ønske om en positiv befolkningstilvækst. Vi har i Lemvig arbejdet meget på: f Tilflytning f Hverdagsintegration f Kommunal service historier fra vores verden og vores prioritering I Lemvig Kommune har mange arbejdsgivere givet udtryk for, at det, de har mest brug for, er, at vi kan informere deres medarbejdere om skat og andre emner. Derfor har vores indsats primært rettet sig mod den udenlandske arbejdskraft. f»working in Lemvig er et fantastisk tilbud til den udenlandske arbejdskraft. I forbindelse med tilmelding af nye udenlandske borgere informerer jeg om projektet, og jeg oplever at borgerne modtager informationen med stor interesse. Som bosætningskonsulent tilbyder jeg at skabe kontakten til projektet ved at videreformidle borgernes mailadresse, hvilket samtlige indtil nu har taget imod«. f»som ansat i Borgerservice har jeg selv haft mulighed for at informere om vores arbejde, og hvad vi kan tilbyde. Jeg får mange spørgsmål ved disse arrangementer, ofte fordi borgerne har en tryghed ved, at der her er en tolk, der gør det lettere at forstå både spørgsmål og svar. Ved de følgende møder med Borgerservice er usikkerheden helt klart mindre, end den vi oplevede før vi fik samarbejdet med Working in Lemvig«. Birte Krummelbein Borgerservice Kontaktperson: Karin Juul Jensen T: M: E: f»som arbejdsgiver med polske medarbejdere må jeg sige, at der har været mange nyttige oplysninger på de møder, jeg har været med til. De, der ikke møder op, snyder sig selv! Den information kunne jeg have brugt allerede i 2006, da vi fik de første polske medarbejdere«. Linda Vejling Lemvig Lastbilvask f»working in Lemvig skaber god dialog med alle. Projektet lykkes virkelig med at komme de udenlandske arbejdstageres behov i møde. Vi får praktiske redskaber til vores hverdag i lokalområdet, vi får indblik i den danske kultur, men frem for alt bliver vi mødt med forståelse, nærhed, respekt og interesse. Dette sætter vi stor pris på, for det gør vores ophold i Danmark til en dejlig oplevelse«. Oana Cutoi Toft adjunkt ved HHX i Skjern fra 1. august 2010 Leadpartner: Lemvig Kommune deltagere: Nordvestjysk Erhvervsråd Lemvig Kommune Holstebro sprogcenter Lemvigegnens Landboforening Budget: 2,7 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode

14 14 Leadpartner: Randers Erhvervsog udviklingsråd deltagere: Randers Erhvervsog Udviklingsråd Randers Kommune Det lokale beskæftigelsesråd DI LO Budget: 2,1 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode Randers konsortiet Aktiviteterne i Randers retter sig mod 3 hovedområder: f Lokale virksomheder, der beskæftiger internationale medarbejdere f Internationale medarbejdere, der bor eller arbejder i Randers f Det offentlige samarbejdet med Randers Kommune samt andre myndigheder»hvorfor kommer du først nu?«er et af de spørgsmål, som vi oftest møder i kontakten med lokale virksomheder. Vi har målrettet virksomhedsindsatsen mod brancher, der stadig har og/eller modtager internationale medarbejdere, hovedsagligt landbruget og det offentlige område. Randers har fået ny klub International Club Randers startede i forbindelse med en af Randers Håndboldklubs Eruopa-cup kampe. Her samlede vi ca. 70 internationale medarbejdere til håndbold og efterfølgende start på et uformelt netværk. Netværket har i dag ca. 120 medlemmer. Randers har fået ny integrationspolitik I november 2009 vedtog Randers Kommune en integrationspolitik, og i juni 2010 åbnede en international hjemmeside, der supplerer kommunens turistinformation ved at præsentere Randers Kommune som bo- og arbejdsområde. Vi vil uddanne en gruppe af borgerrådgivere, der på tværs af forvaltninger kan yde service til internationale medarbejdere, som kommer til kommunen. Kontaktperson: Svend Aage Møller T: M: E: f Randers Amtsavis skrev kort efter etablering af International Club Randers :» Vi glemmer let, at udenlandsk arbejdskraft også er velintegrerede udlændinge, der er kommet til landet med en uddannelse, som de gerne vil bruge til at skabe en tilværelse i Randers. Arbejdskraft, som kan og vil yde noget i lokalsamfundet, og som vi har brug for både professionelt og socialt, for at Randers kan vokse ikke kun i størrelse, men også i standard«. Turid Fennefos Nielsen, chefredaktør i lederen i Randers Amtsavis den 16. marts 2010

15 15 Ringkøbing Fjord konsortiet Ringkøbing Fjord konsortiet prioriterer både nyankomne og blivende udenlandske arbejdstagere. Deres informationsbehov dækkes gennem informationsmøder og individuelle samtaler i alle konsortiets kommuner. Vi har flyttet fokus fra modtagelse til fastholdelse, og informationsarrangementerne for nyankomne afholdes på konsortieplan frem for i de respektive kommuner. Så langt er vi Der er nedsat en styregruppe, et tværkommunalt netværk, virksomhedsnetværk samt arbejds-/følgegrupper. Derudover er der startet internationale netværk. Vi yder vejledning og praktisk bistand i form af informationsmøder (grupper eller individuelle møder efter behov) over for virksomheder, institutioner og de udenlandske arbejdstagere med eventuel medfølgende familie. Hjemmesiden er etableret på 5 sprog (dansk, engelsk, tysk, polsk og russisk) og indeholder informationer for både udenlandske arbejdstagere og virksomheder om bl.a. workflow for modtagelsen af udenlandsk arbejdskraft (både i tekst- og visuel form). Besøgstallene på alle sprog er høje. På hjemmesiden findes også virksomhedsmanualen Udenlandske medarbejdere i virksomheden en praktisk håndbog og adgang til hotline på dansk, tysk og engelsk. Kontaktpersoner: Helle Brunner T: M: E: Anja Harbo Voller T: E: Irene Wendel Korre T: M: E: Leadpartner: Ringkøbing Fjord Erhvervsråd deltagere: Herning og Ikast- Brande Erhvervsråd Nordvestjysk Erhvervsråd Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Ikast-Brande Kommune Struer Kommune Holstebro Kommune Herning Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Budget: 11,1 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode

16 16 Leadpartner: ErhvervSilkeborg deltagere: ErhvervSilkeborg Silkeborg Kommune LO DI Budget: 1,6 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode Silkeborg konsortiet I Silkeborg konsortiet arbejdes der inden for 3 indsatsområder: f Udenlandske arbejdstagere i Silkeborg Kommune f Virksomheder med udenlandske medarbejdere f Offentlig modtagelse af udenlandske arbejdstagere For at udvikle den offentlige modtagelse er der nedsat en arbejdsgruppe med medarbejdere fra forskellige afdelinger, som kommer i kontakt med udenlandske arbejdstagere og deres familier. Herunder Sundhedsplejen, Borgerservice, Skoleafdelingen, Jobcenter m.fl. Arbejdsgruppens formål er at dele viden om og koordinere indsatser for området, at formulere en kommunal modtagelses- og fastholdelsespolitik samt at udarbejde og udvikle hjemmesiden med information på engelsk til udenlandske medarbejdere. Herudover har der været afholdt kurser i kulturforståelser for kommunale medarbejdere. For de udenlandske arbejdstagere afholdes infomøder med forskellige emner, som f.eks. skat og dansk arbejdskultur i samarbejde med Sprogcenter Midt i Silkeborg. Fremadrettet vil der blive arbejdet med at skabe tættere kontakt til og netværk mellem udenlandske borgere. Silkeborg konsortiet deltager i det regionale virksomhedsnetværk. Derudover har virksomhederne i Silkeborg været inviteret til infomøder om ansættelse af udlændinge, dog uden den store tilslutning. Fremadrettet er strategien derfor et tættere samarbejde med de enkelte virksomheder om deres specifikke behov. Da Silkeborgkonsortiet er forholdsvist lille, er der etableret et velfungerende og tæt samarbejde med konsortierne i Horsens/Hedensted og Randers om erfaringsudveksling, udvikling af nye tiltag og fælles arrangementer. Kontaktperson: Marie Tandrup F: M: E: f Peter Stampe fra det lokale DI udtaler:»det er vigtigt, at der bliver taget hånd om de udenlandske medarbejdere, som vi har så hårdt brug for. Welcome Silkeborg er derfor et godt initiativ, hvor alle parter står sammen om at integrere de internationale medarbejdere på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Det bliver til glæde for Silkeborg og byens fremtidsmuligheder. Selvom der er lidt stilstand i øjeblikket, er der ikke tvivl om, at vi skal kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft i fremtiden«.

17 17 Skive-Viborg konsortiet I Skive-Viborg konsortiet har vi prioriteret at nå projektets målsætning gennem etablering af netværk og ved at udnytte netværkenes styrker i forhold til projektets indsatsområder. f Etablering af netværk mellem virksomheder med internationale medarbejdere, herunder videndeling og erfaringsudveksling. f Etablering af netværk mellem udenlandske arbejdstagere f Etablering af netværk for medrejsende ægtefæller f Etablering af og samarbejde med netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik, herunder netværk mellem forvaltninger og institutioner og tværkommunale fora for erfaringsudveksling og indsatser rettet mod målgruppen. Projektet skaber opmærksomhed gennem konkrete arrangementer. Lokale virksomheder, frivillige foreninger, organisationer og de kommunale forvaltninger har været involveret i projektet samt omkring lokale internationale medarbejdere. Der er dannet netværk og gennemført uddannelsestiltag og kampagner, og der har været kontakt med eller besøg hos ca. 600 lokale virksomheder i de to kommuner. Der er etableret CV-børs, oprettet hjemmesider på flere sprog og dannet sociale og virtuelle netværk. I alt har omkring 120 lokale ressourcepersoner været involveret i processerne. Projektet er med til at understøtte lokale internationaliseringstiltag i kommunal og erhvervsmæssig sammenhæng. Kontaktpersoner Steen Hintze, Skive Erhvervs- og Turistcenter M: , E: f»etableringen af Viborg International Community har givet mig en chance for at konsolidere mit arbejdsliv og øge mit netværk. Det har fremmet min integration og givet mig stor glæde at blive en del af det danske foreningsliv. VIC er vigtig, for at internationale medarbejdere føler sig hjemme og får et godt arbejdsliv, familieliv og samfundsliv. Det er her, vi mærker fordelene ved det danske velfærdssystem«. Rajesh Seth Afdelingslæge, Regionshospitalet Viborg f»i mine to måneder i Bjerringbro lærte jeg via det sociale netværk Viborg International Community nogle mennesker at kende, der var fortrolige med lokale forhold, og som havde tid og lyst til at forklare. Jeg mødte søde og sjove mennesker fra mange forskellige lande, og dem brugte jeg rigtig meget af min fritid sammen med«. Sascha Barrabas Grundfos GmbH, Erkrath Tyskland f»projekt Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk arbejdskraft i Viborg og Skive har været med til at understøtte vores arbejde i virksomheden med råd og vejledning og information om muligheder for vores internationale medarbejdere. f Det beredskab, der nu er bygget op, er væsentligt og vigtigt, når vi i fremtiden skal rekruttere internationale medarbejdere«. Kjeld Jacobsen Direktør, Kjeld Jacobsen A/S Erik Pold, VIBORGegnens Erhvervsråd M: , E: Leadpartner: VIBORGegnens Erhvervsråd deltagere: VIBORGegnens Erhvervsråd SkiveEgnens Erhvervsog Turistcenter Viborg Kommune Skive Kommune Budget: 5,9 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode

18 18 Leadpartner: Erhverv Aarhus deltagere: Business Region Aarhus Aarhus Universitet Budget: 13,3 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode International Community fyrtårnet for international arbejdskraft i Østjylland Baggrund International Community er et fyrtårn i arbejdet med at tiltrække, modtage og integrere international arbejdskraft i Østjylland. Initiativer som eksempelvis One Stop Shop giver genlyd regionalt, nationalt og internationalt. International Community har medlemmer, som tæller primært internationale medarbejdere, medfølgende ægtefæller og familier samt internationale danskere. Social og faglig netværksportal Indtil videre er der udviklet en række sociale og faglige arrangementer for medlemmerne. Alene i 2010 afholdte vi omkring 70 arrangementer med godt deltagere. En stor del af arrangementerne afholdes i samarbejde med kulturinstitutioner, sportsforeninger m.v. i Østjylland, hvor flere initiativer allerede er forankret ude ved samarbejdspartnerne. Desuden er der oprettet undernetværk som eksempelvis Spouse Community. Alle aktiviteter, netværk og medlemmer bliver samlet på vores website og online community - InterCom. Her er der hver uge flere end besøg, hvoraf 20 procent kommer fra udlandet. Vores online community har 550 brugere. På websitet kan man også tilmelde sig vores nyhedsbrev, der hver uge udsendes til læsere. International Community har opnået en bred omtale i medierne og sat fokus på de gode historier og udfordringer i forhold til internationale medarbejdere og medfølgende familier. Indtil videre er det blevet til 165 omtaler og indslag i national og lokal tv, aviser og radio samt fagblade og netmedier. Virksomhedernes ekstra ressource For virksomhederne og HR-afdelingerne er International Community en ekstra ressource, der effektiviserer arbejdet med at tiltrække, modtage og fastholde internationale medarbejdere og medfølgende familie. Projektet er udviklet og styrket gennem et tæt samarbejde med blandt andet Vestas, Terma, Danisco, Aarhus Universitet, Bestseller og Arla. International Community er netværket, hvor virksomhederne mødes i en fælles indsats for at forbedre forholdene for international arbejdskraft og styrke regionens internationale profil. Hver anden måned mødes i gennemsnit 40 deltagere, primært HR-folk fra virksomhederne, på vores morgenseminarer og udveksler erfaringer i arbejdet med at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Kontaktpersoner: Tiny Maerschalk, T: E: Bente Steffensen, T: , M: E:

19 19 Midtjysk dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft De syv konsortier bliver understøttet af et sekretariat, der fungerer som ressourceorgan og evaluator. Sekretariatet har etableret tre netværk; leadpartner-, projektleder- og bogholdernetværk. Gennem disse netværk sikres en god videndeling mellem de syv konsortier på alle niveauer i konsortierne. Sekretariatet har endvidere etableret Midtjysk Dialogforum, der er det fysiske mødeorgan, hvortil leadpartner og en række faste eksterne deltagere er knyttet. Sammensætningen af Midtjysk Dialogforum skal sikre en kobling mellem nationale, regionale og kommunale aktører som repræsentanter fra den offentlige sektor og virksomheder og organisationer fra den private sektor. Kontaktperson: Martin Kirstein Knudsen T: M: E: Sekretariats - opgaver Etablering og betjening af Midtjysk dialogforum juridisk ressourceenhed Koordinering i forhold til indsatser for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i regi af beslægtede politikområder, herunder særligt det beskæftigelsespolitiske område Vidensopsamling og vidensdeling mellem konsortierne Etablering af netværk mellem konsortierne med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling Evaluering af det samlede initiativ Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

20 20

21 21 Cases: I dette afsnit vil forskellige aktiviteter og resultater af konsortiernes indsats blive beskrevet

22 22 Regionalt virksomhedsnetværk Få det optimale ud af dine udenlandske medarbejdere Under denne overskrift mødtes en række større private og offentlige virksomheder i Herning den 3. juni 2010 for at udveksle erfaringer og udvikle samarbejdet mellem virksomhederne og de lokale konsortier i projektet. Bag workshoppen stod konsortierne i Ringkøbing, Silkeborg, Horsens og Randers. Alle deltagende virksomheder bakker i dag op om idéen om et netværk, hvor virksomheder på tværs af kommunegrænser kan drøfte konkrete problemstillinger, som de møder i dagligdagen. Netværket skal være lavpraktisk (f.eks. i form af en telefonliste til andre med personaleansvar i virksomhederne), og der skal være regelmæssige (f.eks. kvartalsvise) netværksmøder, som kan give ny viden og inspiration.

23 23 A/S jydsk Aluminium Industri er et af Europas største kokillestøberier for aluminium og har mere end 60 års erfaring med kokillestøbning. Virksomheden støber og bearbejder højteknologiske emner, som leveres direkte til montagebånd hos en række førende europæiske virksomheder. Virksomheden er repræsenteret i det regionale virksomhedsnetværk med Susanne Køhler, HRkoordinator, der udtaler følgende: A/S Jydsk Aluminium Industri har 185 medarbejdere, hvoraf de 16 er polske medarbejdere. Susanne Køhler om samarbejdet med projektet: f»kontakten til myndighederne er blevet forbedret væsentligt. Projektets indsats i forhold til offentlige myndigheder har været en hjælp for os som virksomhed, hvilket letter proceduren og giver vores medarbejdere mulighed for selv at navigere i det danske system«. f»projektet har bl.a. belyst vigtigheden af en kulturel forventningsafstemning, og så har det været meget givtigt med netværksmøder med erfaringsudveksling«. Susanne Køhler om netværket: f»det at kunne trække på hinandens erfaring giver meget. Ikke mindst giver det god inspiration til at tilrette egne procedurer mv.«f»netværket giver mulighed for at lave en job ordning for medrejsende ægtefæller mellem virksomhederne, og det er nemmere at benytte sig af ordningen, når man har mødt hinanden. For mange er det afgørende, at den medrejsende ægtefælle får et arbejde.«f»et regionalt netværk giver mulighed for at tage større emner op, og jo flere vi er jo stærkere står vi«.

24 24 danish Crown er en international fødevarevirksomhed med hovedsæde i Randers. I dag beskæftiger koncernen knap medarbejdere verden over heraf er knap ansat i Danmark. På de danske anlæg er der medarbejdere af 56 forskellige nationaliteter, og langt hovedparten er timelønnede i produktionen. Danish Crown er verdens tredjestørste slagterivirksomhed og desuden Europas største fødevareforædlingsvirksomhed. Danish Crown er repræsenteret i det regionale virksomhedsnetværk ved bl.a. HR Manager Anette Jacobsen fra virksomhedens hovedkontor i Randers. På hovedkontoret er der ingen produktion, men HR-afdelingen servicerer og vejleder alle Danish Crowns afdelinger. Om samarbejde med projektet: Anette Jacobsen fortæller, at Danish Crown for alvor begyndte at benytte sig af udenlandsk arbejdskraft omkring 2007, fordi virksomheden dengang i lighed med en række andre virksomheder ikke kunne skaffe den fornødne arbejdskraft i Danmark. f»vi brugte meget tid på enkeltsager, hvor vi hjalp medarbejderen med myndighedskontakt og med at skaffe information om dansk lovgivning, skatteregler og kontakt til borgerservice«siger Anette Jacobsen og fortsætter: f»det havde virkelig været rart, hvis projektet havde eksisteret dengang. Selv med de erfaringer, vi allerede har gjort, må vi konstatere, at vi stadig kan drage nytte af et beredskab tæt på virksomheden. Et beredskab, som både kan yde praktisk hjælp og bistand og indsamle og formidle viden«. Som virksomhed er Danish Crown meget glad for den virksomhedsnære organisering af projekt Modtagelse og Fastholdelse f»det er godt med et projekt, der har viden om tendenser i arbejdsmarkedet, og som også har et tæt kendskab til virksomhedernes behov. Som stor koncern samarbejder vi meget med Dansk Industri, men har behov for en lokal indsats til at supplere dette samarbejde«, siger Anette Jacobsen. Om netværket: Anette Jacobsen er meget glad for det regionale virksomhedsnetværk. f»vi har arbejdspladser i flere af regionens kommuner, og det ville være rart at få udviklet og fastlagt en praksis, der er ens for alle vores afdelinger. Vi ville gerne kunne forvente den samme service og tilgang i alle kommuner i regionen, og her kan det regionale netværk bidrage vældig positivt«, siger hun. f»det er rigtig rart, at jeg her fra koncernens HR-afdeling kan kontakte kolleger i Herning og være sikker på, at de får samme pakke som jeg«. Anette Jacobsen forestiller sig, i samarbejde med projektet, at kunne udvikle et lokalt beredskab til modtagelse af udenlandske medarbejdere. f»koncernen har fabrikker i England og har løbende udveksling af graduates mellem vore engelske og danske fabrikker. Lige i øjeblikket er jeg ved at hjælpe en dansk medarbejder, der skal arbejde på en af vore fabrikker i England. Vedkommende vil gerne bo i bymæssige omgivelser, kunne have sin kæreste med og leje en møbleret lejlighed. Disse forhold er vigtige at have på plads for at få en god start på jobbet. Det er en ressourcekrævende proces, som reducerer opmærksomheden på virksomhedens kerneydelser. Hvor ville det være dejligt at have et lokalt beredskab her, når vi fremover modtager medarbejdere fra vores internationale selskaber eller fra udlandet i det hele taget«, siger Anette Jacobsen fra Danish Crown.

25 25 Siemens Wind power A/S er en af verdens førende leverandører af vindmøller og tilhørende serviceydelser og nummer et på det globale offshore marked. Innovative, altid grundigt afprøvede og pålidelige vindmøller er grundlaget for virksomhedens vækst og succes. På globalt plan arbejder mere end engagerede medarbejdere for at opfylde fremtidens behov for vindenergi. Heraf arbejder cirka i Brande, hvor der er hovedsæde, administration, udvikling, salg, offshore, service, lager og produktion. Cirka arbejder på fabrikkerne i Aalborg og Engesvang med produktion af vinger samt i Ølgod med produktion af nav. Siemens leverer effektive løsninger til generering, overførsel og fordeling af strøm fra vedvarende energikilder. Siemens tæller i øjeblikket 450 fastansatte udenlandske medarbejdere i hovedsædet i Brande fordelt på 60 nationaliteter. Siemens Wind Power A/S er repræsenteret i det regionale virksomhedsnetværk med Helle Fjord, Relocation Consultant. helle Fjord om netværket: f»det er vigtigt og givende at vide, at man ikke er alene om udfordringen. Derudover giver netværket mulighed for videndeling og sparring«. f»det, at konsortierne i regionen har taget initiativet til netværket, er afgørende, da vi (de deltagende virksomheder) ikke selv ville have fået det etableret«. f»forudsætningen for at deltage er, at der er ligeværdige netværkspartnere, og det er der mulighed for, når virksomheder er samlet på tværs af kommunegrænser«. helle Fjord om samarbejdet med projektet: f»det er mærkbart, at borgerservice/offentlige instanser er blevet mere internationalt orienterede, og at samarbejdet med de offentlige myndigheder er blevet styrket.«f»vi har oplevet stort engagement blandt forskellige aktører vi håber, at indsatserne er bæredygtige og kan forankres efter projektet. F.eks. kan nævnes, at Lær Dansk har implementeret kurser for medrejsende ægtefæller«. f»vi har hentet inspiration, viden og information på hjemmesiden sidegevinst ved projektet er, at det har skabt større forståelse hos den almindelige dansker, hvilket fremmer integrationen af de udenlandske medarbejdere«.

26 26 VSB Industri og Stålmontage Randers A/S er en videnbaseret virksomhed med mange års erfaring inden for udvikling, produktion, overfladebehandling og montage af stålkonstruktioner i store dimensioner. Virksomheden har 110 medarbejdere og produktionssteder i Assentoft sydøst for Randers samt centralt i Randers. Virksomheden var blandt Børsens Gazellevirksomheder Den ansatte de første polske medarbejdere i 2007 pga. mangel på dansk arbejdskraft og beskæftiger i dag ca. 20 polske medarbejdere. Om internationale medarbejdere Direktør Flemming Werk fremhæver polakkernes indstilling til arbejdet.»de er stabile, omhyggelige og fleksible f.eks. i forhold til overarbejde. Men samarbejdet kræver også, at ledelsen har den rigtige indstilling og holdning. Antallet af medarbejdere har i den seneste tid været status quo på grund af finanskrisen. Vi ansætter lige så gerne polsk som dansk arbejdskraft, og jeg vil vurdere, at % af medarbejderstaben også fremover vil være polsk«. Om forholdet til fagbevægelsen VSB har et godt forhold til fagbevægelsen måske også fordi de ud over udenlandske medarbejdere har formået at skabe fast beskæftigelse for danske medarbejdere, blandt andet medarbejdere startet i jobtræning og fleksjob.»alle vore polske medarbejdere er medlem af fagforening«, siger Flemming Werk og fortæller om en ulykkelig episode, der måske har hjulpet kraftigt på motivationen.»fagforening giver jo også forsikringsdækning, og vi havde for år tilbage en polsk medarbejder, der mistede livet ved en trafikulykke i Polen. Han var desværre ikke medlem af en fagforening, men de efterladte havde fået en erstatning på over kroner, hvis han havde været medlem«. Flemming Werk om samarbejdet med projektet: f»vsb er især meget glad for International Club Randers, hvor næsten alle de polske medarbejdere deltager aktivt«. f»klubben fungerer næsten som en uformel personaleforening for vores medarbejdere, og vi har især været glade for fællesarrangementer såsom den fælles tur til håndboldkamp mod et polsk hold«. Flemming Werk om netværket: f»julik, en af mine meget dygtige medarbejdere, har fået sin kæreste med til Danmark. Hun er uddannet økonom, men arbejder i dag med rengøring. Hende vil jeg rigtig gerne hjælpe videre, og jeg har allerede fortalt Julik, at jeg nu igennem netværket har fået kontakt med en række relevante virksomheder«.

27 27 Aarhus er arkitekten bag International Citizens service Aarhus og International Community har siden 2009 budt udenlandsk arbejdskraft og deres familier velkommen i en One Stop Shop, der samler SKAT, Statsforvaltning Midtjylland og Aarhus Kommunes Borgerservice. Servicen forenkler den offentlige modtagelsesproces og gør det lettere for international arbejdskraft at komme til Aarhus. På baggrund af blandt andet dette initiativ har Regeringen i 2011 oprettet fire International Citizen Service Centre i landets fire største byer. Det er blevet lettere for international arbejdskraft at samarbejde med myndighederne i Aarhus-regionen. I samarbejde med International Community har SKAT, Statsforvaltning Midtjylland og Borgerservice i Aarhus Kommune vist vejen ved at gå sammen i en One Stop Shop-service. Merværdi for alle parter One Stop Shop eller International Citizens service er et synligt bevis på det arbejde International Community kan føre ud i livet og som skaber merværdi for alle parter. Den internationale arbejdskraft har en let adgang til de offentlige myndigheder, og for virksomhederne er det mindre ressourcekrævende at modtage nye internationale medarbejdere. Desuden har de enkelte myndigheder gennem samarbejdet opnået større indsigt i hinandens opgaver og arbejdsgange. Videns- og erfaringsdeling International Citizen Service i Aarhus åbnede i midten af januar og er kommet godt i gang med et tæt samarbejde på tværs af myndighederne. International Community ser frem til en tæt dialog og et godt samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den viden og de erfaringer, vi har opnået i Aarhus, skal udnyttes fremadrettet. Fakta om One Stop Shop f One Stop Shop samler SKAT, Statsforvaltning Midtjylland og Aarhus Kommunes Borgerservice i en samlet service. f Servicen er primært for udenlandsk arbejdskraft og deres familier, som flytter til Aarhusregionen. f Hos One Stop Shop får udenlandsk arbejdskraft og deres familier vejledning i forbindelse med ansøgning om CPR-nummer, sundhedskort, lægevalg og skattekort samt vejledning i tastselv-betjening og ansøgning om EU-opholdsdokument. f Samtidig giver International Community praktiske råd om etablering samt International Community s øvrige tilbud. f One Stop Shop har eksisteret siden december f Work in Denmark har den 21. februar 2010 åbnet International Citizens service, som indeholder funktionerne fra One Stop Shop.

28 28 Udenlandsk arbejdskraft i herning og Ikast-Brande Erfaringer fra en projektleder Anja Harbo Voller, Herning Erhvervsråd Herning og Ikast-Brande er kendetegnet ved, at der var en stor tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft til produktionsvirksomhederne og i særdeleshed til metalindustrien, da væksten var på sit højeste. Da krisen satte ind, blev mange af disse medarbejdere afskediget sammen med deres danske kollegaer, men der er stadig en gruppe af udenlandske produktionsmedarbejdere tilbage, der har fået et godt fodfæste i de midtjyske virksomheder. Mens væksten bremsede hos mange produktionsvirksomheder, blev det tydeligt, at det generelle opsving har dækket over en eksplosiv vækst hos vindmølleproducenten Siemens Wind Power. Siden Siemens opkøbte Bonus Energi A/S i december 2004, er virksomheden vokset fra 800 til over medarbejdere i dag. For at geare virksomheden til denne vækst har virksomheden løbende ansat udenlandske medarbejdere i produktionen og i særdeleshed i videnjobs. I august 2010 har Siemens Wind Power i Brande 475 udenlandske medarbejdere på faste kontrakter samt et stort antal udenlandske medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter, i praktik eller tilknyttede som konsulenter. Et akut behov Herning og Ikast-Brande har ofte svært ved at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til området. Derfor er det en kæmpe mulighed for at højne uddannelsesniveauet, at en virksomhed kan tiltrække så mange specialister fra udlandet. Samtidig er det også en kæmpe udfordring at få indrettet det omkringliggende samfund således, at lokalområdet er gearet til at modtage og inkludere så mange udenlandske tilflyttere. Projekt Modtagelse og fastholde af udenlandsk arbejdskraft har derfor dækket et akut behov i Herning og Ikast-Brande området og har sat gang i en proces så der ikke længere bedrives brandslukning, men fremadrettede initiativer til at løse udfordringerne. Dette vil, hvis arbejdet fortsættes, kunne sikre, at området kommer på forkant med udviklingen og får en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre regioner i kampen om den kvalificerede arbejdskraft. Ud over Siemens Wind Powers internationale medarbejdere og de tilbageværende produktionsmedarbejdere har Herning en stor gruppe udenlandske læger og andet sundhedspersonale. En gruppe, der sandsynligvis vil vokse, når det nye hospital i Gødstrup kommer. Der er ca internationale studerende på AU-HIH og Teko, små grupper udenlandske medarbejdere i tekstilindustrien samt en stor gruppe udenlandske ansatte i landbruget. Borgerservice Da jeg først mødte borgerservicemedarbejderne i Herning Kommune, blev jeg gentagne gange mødt af to typer holdninger; nogle var ikke tilfredse med den service, udlændinge modtog, mens andre satte spørgsmålstegn ved, hvorfor der skal gøres noget særligt for udenlandsk arbejdskraft. Hertil skal det siges, at borgerservice i Herning Kommune generelt har et højt serviceniveau, og disse holdninger dækker over en høj grad af ansvarsbevidsthed, samt at lovgivningen på dette område har været mangelfuld. Årsagen til den

29 29 manglende tilfredshed bundede også i manglende redskaber for at kunne løse opgaven. Eksempelvis kunne rustne eller svage sprogkundskaber være årsagen til, at udenlandske borgere ikke fik uddybende forklaringer eller svar, lige som et nummersystem på dansk var årsag til forvirring og manglende overblik over, hvilke øvrige myndigheder borgeren skulle i berøring med. Projektet har givet medarbejderne mulighed for at nedbryde disse barrierer én for en, og medarbejderne er gået topmotiverede til opgaven. Cirka 20 medarbejdere fra afdelingen har været involveret i processen. Serviceringen af de udenlandske borgere er blevet synligt optimeret, og hos medarbejderne er denne serviceopgave blevet til en spændende og positiv udfordring frem for en træls opgave, som ingen havde lyst til. International Society Der blev udtrykt stor taknemmelighed for de første informationsmøder, der blev afholdt i projektet. Mange var glade for at blive klogere på deres nye land og de gældende regler og rettigheder. Men ofte hørte jeg fra deltagerne i pausen, at deres største udfordring lå i fritiden. brobygger til lokalsamfundet og derved sikre en hurtigere integration. International Society havde åbningsarrangement i slutningen af februar og har i dag ca. 250 medlemmer fra 46 forskellige lande. Der holdes arrangementer hver anden uge med mellem 20 og 90 deltagere hver gang. I juni blev der eksempelvis holdt Skt. Hans ved fiskesøen i Brande, hvor ca. 45 udlændinge grillede sammen og hørte historien om Skt. Hans traditionen, hvorefter de deltog i det fælles arrangement i byen. På den måde bliver de indviet i en tradition og kan tale med om dette med deres danske kolleger næste dag. Et andet eksempel på et arrangement er cook n talk, hvor udlændinge mødes 4 gange om året i et skolekøkken og tilbereder en dansk og en international menu sammen. Derfor begyndte jeg at samle en gruppe udlændinge og danskere, der var interesserede i at hjælpe med at starte en international klub. Ud af en gruppe på godt 20 frivillige hjælpere blev der valgt en bestyrelse bestående af 8 personer, og denne gruppe har sammen døbt klubben International Society og skabt indholdet i klubben. Formålet med International Society er at skabe et fælles mødeforum for udenlandske borgere og skabe et rum til at dele erfaringer, fungere som

30 30 holstebro International Internationalt netværk i Holstebro er blevet en succes for udenlandske medarbejdere og skal være med til at fastholde arbejdskraften i området Udsigten til, at områdets virksomheder ville få svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, fik i 2008 Nordvestjysk Erhvervsråd til at kaste sig entusiastisk over projektet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. - De dystre udsigter gjorde et stort indtryk på både os i Erhvervsrådet og vores kolleger i både Holstebro og Struer Kommune. Vi arbejder jo netop på at fremtidssikre Nordvestjylland som et godt sted at bo, arbejde og ikke mindst drive virksomhed, siger projektleder Anne Christensen. det sociale er vigtigst Noget af det første, der blev gjort i forbindelse med projektet, var at arrangere informationsmøder for udenlandske medarbejdere. Men ifølge Anne Christensen kom der ikke så mange deltagere som forventet: nye kontakter. Med det møde var de første frø til Holstebro International sået. Studerende og frivillige kom på banen Fire studerende fra AU-HIH blev tidligt i forløbet koblet på projektet i forbindelse med et markedsføringsprojekt på deres studie. De studerende etablerede bl.a. en hjemmeside til Holstebro International og producerede en film, der i små klip blev markedsført via YouTube og Facebook. En af de studerende er af udenlandsk oprindelse og har selv oplevet de udfordringer, som andre udlændinge står overfor og det fik hende til at engagere sig som frivillig i projektet. I december 2009 blev Holstebro International startet med et kick-off møde på Kulturhuset i Holstebro. Her fremviste de studerende deres film, Holstebro Bibliotek fortalte om deres tilbud, og til slut var der en god debat om, hvad netværket skulle bruges til og hvordan. Alle var enige om, at de gerne ville bruge netværket som et sted at mødes, tale sammen, spise sammen og tage på udflugter sammen. - Vi var helt sikre på, at de havde brug for at vide noget om skat og arbejdsmarkedsforhold. Men da der næsten ingen deltagere kom til de første møder, var vi nødt til at vælge en anden strategi for at nå ud til vores målgruppe. Undersøgelser, der peger på, at fastholdelse af arbejdskraft først lykkes, når man har etableret et socialt netværk, fik i stedet Anne Christensen til at arrangere et socialt netværksmøde. Her kunne deltagerne snakke om de fælles udfordringer ved at flytte til et nyt land og samtidig få skabt nogle

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Velkomsten - den lille ting, der gø. Faste rammer åbner danske døre. 19 kommuner ét værktøj! International mor på dansk. Recepten mod hjemve

Velkomsten - den lille ting, der gø. Faste rammer åbner danske døre. 19 kommuner ét værktøj! International mor på dansk. Recepten mod hjemve 2014 t d i M i Bliv II ft ra sk jd e rb a sk d n la n e d u f a e ls Modtagelse og fastholde ionale talenter at rn te in e ny til ar kl er nd lla tjy id Region M r forskellen Velkomsten - den lille ting,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER MAGASIN OM HANDLINGSPLANER JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER SÅDAN LAVER DU EN HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLANEN I PRAKSIS FIRE KOMMUNERS ERFARINGER MATCH 4 FAST ARBEJDE EFTER ÅR PÅ KONTANTHJÆLP VELVILJE

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

PAKISTANSKE RØDDER. internationalt mobilselskab SÅDAN KOMMER DIN KOMMUNE I GANG. Læs side 6. Læs side 14

PAKISTANSKE RØDDER. internationalt mobilselskab SÅDAN KOMMER DIN KOMMUNE I GANG. Læs side 6. Læs side 14 INSPIRATIONSKATALOG FOR ETNISK ERHVERVSFREMME udgivelse nr. 1 2011 EN KONKURRENCEFORDEL NYE INITIATIVER KOM GODT I GANG METODER REDSKABER PAKISTANSKE RØDDER internationalt mobilselskab Læs side 6 SÅDAN

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade 15 8200 Aarhus N 11232 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Innovatorium Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf: 70 22 00 76 E-mail: info@vhmidtjylland.dk

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Forord For første gang i næsten 100 år oplever Danmark, at den erhvervsaktive del af befolkningen

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Indhold Side 4 Formanden og direktøren har ordet Side 6 Kapitel 1 Erhvervsservice i region Midtjylland Side 8 Vækstkortlægning, Aftaler samt fælles værktøjer Side

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Klar, parat, international! Ti historier om kommunal internationalisering

Klar, parat, international! Ti historier om kommunal internationalisering Ti historier om kommunal internationalisering Ti historier om kommunal internationalisering Ti historier om kommunal internationalisering Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2008 Redaktionen er

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere