Flere hænder og hoveder Sådan bidrager udenlandsk arbejdskraft og internationale studerende til arbejdsstyrken i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere hænder og hoveder Sådan bidrager udenlandsk arbejdskraft og internationale studerende til arbejdsstyrken i Region Midtjylland"

Transkript

1 Flere hænder og hoveder Sådan bidrager udenlandsk arbejdskraft og internationale studerende til arbejdsstyrken i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling

2 2 Flere hænder og hoveder Sådan bidrager udenlandsk arbejdskraft og internationale studerende til arbejdsstyrken i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Virksomheds- og Kompetenceudvikling Kontaktperson: Karen Elsgaard Tlf / Mail: Foto forside + siderne 8, 9 og 22: Niels Åge Skovbo Øvrige fotos kommer fra konsortierne Grafisk Service

3 3 Indhold Initiativbeskrivelse Udenlandsk arbejdskraft 6 Udenlandske studerende 8 Konsortier for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Horsens-Hedensted konsortiet 12 Lemvig konsortiet 13 Randers konsortiet 14 Ringkøbing Fjord konsortiet 15 Silkeborg konsortiet 16 Skive-Viborg konsortiet 17 International Community 18 Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 19 Cases: Regionale virksomhedsnetværk 22 A/S Jysk Aluminium Industri 23 Danish Crown 24 Siemens Wind Power A/S 25 VSB Industri og Stålmontage Randers A/S 26 Aarhus er arkitekten bag International Citizens service 27 Udenlandsk arbejdskraft i Herning og Ikast-Brande 28 Holstebro International 30 Konsortier for fastholdelse af udenlandske studerende Giv din virksomhed et internationalt perspektiv 34 Fastholdelse af Udenlandske Studerende (FUS) International Career in Denmark (ICD) 35 Cases: Filippinsk hjælp til lokalt firma skal øge salget i Europa 38 Kamil åbner billetlugen til Polen for ScreenTicket 39 Musuku Victor fortæller 40 Ung studerende bidrog til ny produktion i Rumænien 41 Yumsi.dk har fået smag for udlandet 42

4 4

5 INITIATIVBESKRIVELSE 5

6 6 Region Midtjylland: Antal udenlandske borgere med opholds - grundlag og lønindkomst i Region Midtjylland TId OphOLd, ANTAL 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilde: I øjeblikket bor og arbejder godt udlændinge i den midtjyske region, mens godt udlændinge er i færd med at tage en videregående uddannelse. Begge grupper er værdifulde for det midtjyske erhvervsliv, og derfor kan det betale sig at gøre noget ekstra for, at disse mennesker bliver tilfredse borgere, som får lyst til at slå sig ned permanent i regionen. Disse personer samt alle dem, som fremover vælger Danmark og Midtjylland som deres nye bo- og arbejdssted, er målgruppen for den indsats, som Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland i 2007 besluttede at sætte i gang. Indsatsen, som er mangesidet og massiv, har et budget på 49 mio. kroner. Pengene fordeler sig med f 42 mio. kroner til Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og f 7 mio. kroner til Fastholdelse af udenlandske studerende Formålet med hele indsatsen er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland, så virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Denne pjece fortæller om de aktiviteter, som Vækstforum og Regionsrådet har været med til at sætte i gang på området. I pjecen møder du en vifte af engagerede mennesker og deres initiativer, der understøtter udenlandske arbejdstageres liv her i regionen - og det både arbejdsmæssigt og socialt. Udenlandsk arbejdskraft Målene med indsatsen Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er at: 1. lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft 2. understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet Under mål 1 arbejdes der med: f Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet f Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning f Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen f Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet f Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder f Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft Under mål 2 arbejdes der med: f Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft f Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft f Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik

7 7 Udvikling i antallet af udenlandske borgere: Nedenstående figur viser antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i Region Midtjylland. Antallet steg voldsomt i 2008, hvorefter der har været en stagnation i løbet af Nu er antallet igen steget og er på det foreløbig højeste niveau i den periode, målingerne er foretaget. Antal udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i Region Midtjylland Nedenstående viser tilgangen af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i Region Midtjylland. Fra første kvartal 2008 til 4. kvartal steg tilgangen af udenlandske borgere fra 287 til Som følge af recessionen er tilgangen siden stilnet af, men ligger nu på , altså fortsat højere end niveauet i 2007, hvor 0 indsatsen blev prioriteret. Antal personer pr. kvartal kvt kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt Budget arbejdskraft Samlet budget 42 mio. kr. heraf: Regionale midler 10 mio. kr. EU midler 21 mio. kr. Anden finansiering 11 mio. kr. Fordelt på konsortier Antal udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i Region Midtjylland Antal personer pr. kvartal kvt kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt Kilde: Udlændingeregisteret, CPR-registeret, CVR-registeret, DetailCOR, Registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT). Anm.: Tabellen omfatter udenlandske borgere, der har fået Tilgang opholdsgrundlag af udenlandske borgere fra 1. januar med ophold 2004 til og erhverv frem, og som i den valgte periode har en skattepligtig A-indkomst fra samme virksomhed på minimum kr pr. måned, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag. Antal personer kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2010 Antal personer Tilgang af udenlandske borgere med ophold til erhverv kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2007 Kilde: Udlændingeregisteret, Statsforvaltningernes register over udenlandske borgere, CPR-registeret. Anm.: Personer mellem 16 og 70 år indgår i opgørelserne. Tabellen viser antallet af meddelte arbejdstilladelser og opholdsbeviser til arbejde og selvstændig erhvervsdrivende. Tilgangen af udenlandske borgere omfatter personer, der i den valgte periode har fået meddelt arbejdstilladelser og opholdsbeviser. Det bemærkes, at tallene for visse nationaliteter kan afvige fra tal offentliggjort af Udlændingeservice pga. forskelle i kategorisering. (Se nærmere i info om målinger). Kort over konsortierne for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Skive 1. kvt kvt kvt 2010 Erhverv Aarhus 13.3 mio. kr. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 11.1 mio. kr. VIBORGegnens Erhvervsråd 5,9 mio. kr. horsens Erhvervsråd 3,1 mio. kr. Lemvig Kommune 2,7 mio. kr. Randers Erhvervsog Udviklingsråd 2,1 mio. kr. ErhvervSilkeborg 1,6 mio. kr.

8 8 Antal pe kvt kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt Organisering: Initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft varetages af: Tilgang af udenlandske borgere med ophold til erhverv f 7 lokale konsortier bestående af erhvervsorganisationer, kommuner, arbejdsmarkedets parter, private organisationer m.fl. f 1800 Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse 600 af udenlandsk arbejdskraft, der understøtter 400 konsortiernes indsats. Midtjysk Dialogforum 200 består af tovholderne på konsortierne, arbejdsmarkedets parter, WorkinDen- 0 mark West, Beskæftigelsesregion Midtjylland og Region Midtjylland m.fl. Antal personer 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2010 Udenlandske studerende Målene med indsatsen Fastholdelse af udenlandske studerende er at: 1. bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne 2. understøtte muligheden for, at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium Indsatsområder: f Virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på etablering af formaliserede aftaler med virksomheder om praktikpladsophold, projektarbejde og studierelevant erhvervsarbejde for udenlandske studerende f Etablering af mødeforum for virksomheder og internationale studerende. f Etablering af netværk mellem nuværende og eventuelt også tidligere udenlandske studerende. Kort over konsortierne for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Skive *Lemvig Struer Holstebro *Ringk øbing- Skjern * Leadpartner Herning *Viborg Favrskov Syddjurs *Silkeborg * Århus Ikast - Brande Hedensted *Randers Skanderborg *Horsens Odder Norddjurs Samsø

9 9 f Afvikling af temadage for de udenlandske studerende om Danmark, danskerne, dansk virksomhedskultur og efterspørgslen på arbejdskraft f Afvikling af temamøder for regionens virksomheder om ansættelse af udenlandske studerende f Afvikling af karrieremesser, hvor virksomhederne får lejlighed til at præsentere sig selv og deres job med relevans for udenlandske studerende, og hvor lærere, studerende og virksomheder får lejlighed til at udveksle viden og erfaringer Region Midtjylland: Antal udenlandske studerende på en hel videregående uddannelse i Danmark Omfang 2004/ / / / 2008 KVU MVU LVU bachelor kandidat Ph.d TOTAL Kilde: Universitets- og bygningsstyrelsens særkørsel på Danmarks Statistiks data, Cirius. Af de internationale studerende, der i 2007/2008 var optaget på hele uddannelser, gik 20 % (1572) på de fire* uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, der havde optaget flest internationale studerende. (* Aarhus Universitet, Vitus Bering, Aarhus Købmandsskole og Arkitektskolen.) Budget studerende Samlet budget 6,8 mio. kr. heraf: Regionale midler 1,5 mio. kr. EU midler 3,4 mio. kr. Anden finansiering 1,9 mio. kr. Fordelt på konsortier ABS karrierecenter, handelshøjskolen, Aarhus Universitet 3,8 mio. kr. VIA University College, Teknisk Merkantil højskole 3,0 mio.kr. Organisering: Initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende skal gavne virksomheder i hele Region Midtjylland og er målrettet: f Udenlandske studerende på lange videregående uddannelser i Region Midtjylland. Indsatsen er forankret hos ASB Karrierecenter, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Aarhus f Udenlandske studerende på professionsuddannelserne, som er forankret hos Teknisk Merkantil Højskole, VIA University College, Horsens

10 10

11 11 Konsortier for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

12 12 Leadpartner: horsens Kommune deltagere: Hedensted Erhverv Horsens Erhvervsråd Hedensted Kommune Horsens Kommune Budget: 3,1 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode horsens-hedensted konsortiet Horsens Hedensted-konsortiet arbejder under to hovedområder: udenlandsk arbejdskraft og internationalisering. Udenlandsk arbejdskraft omfatter alle de initiativer, der understøtter udenlandske arbejdstageres liv i Horsens og Hedensted både det sociale og det arbejdsmæssige. Internationalisering af Horsens og Hedensted er målrettet danske erhvervsdrivende, aktører der har kontakt med udlændinge ved tilflytning, men også almindelige borgere. Konsortiet har valgt denne tilgang ud fra en grundlæggende overbevisning om, at integration er en tovejs proces. Welcome har startet et internationalt netværk, lavet en hjemmeside og er ved at lave en velkomstpakke. Derudover faciliterer vi samarbejder på kryds og tværs for at skabe kontakt og netværk for alle aktører inden for dette område. Welcome har afholdt møder for udlændinge: f How to make the most of your intercultural Work relationship f About Tax f International Network f Sports and Sparetime (åbent hus på gågaden) f How to meet the Danes - og for virksomheder: f How to make the most of your intercultural Work relationship f Modtage udenlandske medarbejdere fra A-Z f Hvordan bliver vores virksomhed mere international? Kontaktperson: Lene Brommann T: M: E: f»der har blandt arbejdsgivere og -tagere været meget positiv respons, og det er tydeligt, at der er et behov, som ingen andre dækker. Virksomhederne og medarbejderne har tidligere stået meget alene, og det gør de ikke mere«, siger tidligere projektleder Signe Marie Smidt.

13 13 Lemvig konsortiet Vores kommune har brug for tilflyttere, og projektet hænger godt sammen med kommunens ønske om en positiv befolkningstilvækst. Vi har i Lemvig arbejdet meget på: f Tilflytning f Hverdagsintegration f Kommunal service historier fra vores verden og vores prioritering I Lemvig Kommune har mange arbejdsgivere givet udtryk for, at det, de har mest brug for, er, at vi kan informere deres medarbejdere om skat og andre emner. Derfor har vores indsats primært rettet sig mod den udenlandske arbejdskraft. f»working in Lemvig er et fantastisk tilbud til den udenlandske arbejdskraft. I forbindelse med tilmelding af nye udenlandske borgere informerer jeg om projektet, og jeg oplever at borgerne modtager informationen med stor interesse. Som bosætningskonsulent tilbyder jeg at skabe kontakten til projektet ved at videreformidle borgernes mailadresse, hvilket samtlige indtil nu har taget imod«. f»som ansat i Borgerservice har jeg selv haft mulighed for at informere om vores arbejde, og hvad vi kan tilbyde. Jeg får mange spørgsmål ved disse arrangementer, ofte fordi borgerne har en tryghed ved, at der her er en tolk, der gør det lettere at forstå både spørgsmål og svar. Ved de følgende møder med Borgerservice er usikkerheden helt klart mindre, end den vi oplevede før vi fik samarbejdet med Working in Lemvig«. Birte Krummelbein Borgerservice Kontaktperson: Karin Juul Jensen T: M: E: f»som arbejdsgiver med polske medarbejdere må jeg sige, at der har været mange nyttige oplysninger på de møder, jeg har været med til. De, der ikke møder op, snyder sig selv! Den information kunne jeg have brugt allerede i 2006, da vi fik de første polske medarbejdere«. Linda Vejling Lemvig Lastbilvask f»working in Lemvig skaber god dialog med alle. Projektet lykkes virkelig med at komme de udenlandske arbejdstageres behov i møde. Vi får praktiske redskaber til vores hverdag i lokalområdet, vi får indblik i den danske kultur, men frem for alt bliver vi mødt med forståelse, nærhed, respekt og interesse. Dette sætter vi stor pris på, for det gør vores ophold i Danmark til en dejlig oplevelse«. Oana Cutoi Toft adjunkt ved HHX i Skjern fra 1. august 2010 Leadpartner: Lemvig Kommune deltagere: Nordvestjysk Erhvervsråd Lemvig Kommune Holstebro sprogcenter Lemvigegnens Landboforening Budget: 2,7 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode

14 14 Leadpartner: Randers Erhvervsog udviklingsråd deltagere: Randers Erhvervsog Udviklingsråd Randers Kommune Det lokale beskæftigelsesråd DI LO Budget: 2,1 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode Randers konsortiet Aktiviteterne i Randers retter sig mod 3 hovedområder: f Lokale virksomheder, der beskæftiger internationale medarbejdere f Internationale medarbejdere, der bor eller arbejder i Randers f Det offentlige samarbejdet med Randers Kommune samt andre myndigheder»hvorfor kommer du først nu?«er et af de spørgsmål, som vi oftest møder i kontakten med lokale virksomheder. Vi har målrettet virksomhedsindsatsen mod brancher, der stadig har og/eller modtager internationale medarbejdere, hovedsagligt landbruget og det offentlige område. Randers har fået ny klub International Club Randers startede i forbindelse med en af Randers Håndboldklubs Eruopa-cup kampe. Her samlede vi ca. 70 internationale medarbejdere til håndbold og efterfølgende start på et uformelt netværk. Netværket har i dag ca. 120 medlemmer. Randers har fået ny integrationspolitik I november 2009 vedtog Randers Kommune en integrationspolitik, og i juni 2010 åbnede en international hjemmeside, der supplerer kommunens turistinformation ved at præsentere Randers Kommune som bo- og arbejdsområde. Vi vil uddanne en gruppe af borgerrådgivere, der på tværs af forvaltninger kan yde service til internationale medarbejdere, som kommer til kommunen. Kontaktperson: Svend Aage Møller T: M: E: f Randers Amtsavis skrev kort efter etablering af International Club Randers :» Vi glemmer let, at udenlandsk arbejdskraft også er velintegrerede udlændinge, der er kommet til landet med en uddannelse, som de gerne vil bruge til at skabe en tilværelse i Randers. Arbejdskraft, som kan og vil yde noget i lokalsamfundet, og som vi har brug for både professionelt og socialt, for at Randers kan vokse ikke kun i størrelse, men også i standard«. Turid Fennefos Nielsen, chefredaktør i lederen i Randers Amtsavis den 16. marts 2010

15 15 Ringkøbing Fjord konsortiet Ringkøbing Fjord konsortiet prioriterer både nyankomne og blivende udenlandske arbejdstagere. Deres informationsbehov dækkes gennem informationsmøder og individuelle samtaler i alle konsortiets kommuner. Vi har flyttet fokus fra modtagelse til fastholdelse, og informationsarrangementerne for nyankomne afholdes på konsortieplan frem for i de respektive kommuner. Så langt er vi Der er nedsat en styregruppe, et tværkommunalt netværk, virksomhedsnetværk samt arbejds-/følgegrupper. Derudover er der startet internationale netværk. Vi yder vejledning og praktisk bistand i form af informationsmøder (grupper eller individuelle møder efter behov) over for virksomheder, institutioner og de udenlandske arbejdstagere med eventuel medfølgende familie. Hjemmesiden er etableret på 5 sprog (dansk, engelsk, tysk, polsk og russisk) og indeholder informationer for både udenlandske arbejdstagere og virksomheder om bl.a. workflow for modtagelsen af udenlandsk arbejdskraft (både i tekst- og visuel form). Besøgstallene på alle sprog er høje. På hjemmesiden findes også virksomhedsmanualen Udenlandske medarbejdere i virksomheden en praktisk håndbog og adgang til hotline på dansk, tysk og engelsk. Kontaktpersoner: Helle Brunner T: M: E: Anja Harbo Voller T: E: Irene Wendel Korre T: M: E: Leadpartner: Ringkøbing Fjord Erhvervsråd deltagere: Herning og Ikast- Brande Erhvervsråd Nordvestjysk Erhvervsråd Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Ikast-Brande Kommune Struer Kommune Holstebro Kommune Herning Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Budget: 11,1 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode

16 16 Leadpartner: ErhvervSilkeborg deltagere: ErhvervSilkeborg Silkeborg Kommune LO DI Budget: 1,6 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode Silkeborg konsortiet I Silkeborg konsortiet arbejdes der inden for 3 indsatsområder: f Udenlandske arbejdstagere i Silkeborg Kommune f Virksomheder med udenlandske medarbejdere f Offentlig modtagelse af udenlandske arbejdstagere For at udvikle den offentlige modtagelse er der nedsat en arbejdsgruppe med medarbejdere fra forskellige afdelinger, som kommer i kontakt med udenlandske arbejdstagere og deres familier. Herunder Sundhedsplejen, Borgerservice, Skoleafdelingen, Jobcenter m.fl. Arbejdsgruppens formål er at dele viden om og koordinere indsatser for området, at formulere en kommunal modtagelses- og fastholdelsespolitik samt at udarbejde og udvikle hjemmesiden med information på engelsk til udenlandske medarbejdere. Herudover har der været afholdt kurser i kulturforståelser for kommunale medarbejdere. For de udenlandske arbejdstagere afholdes infomøder med forskellige emner, som f.eks. skat og dansk arbejdskultur i samarbejde med Sprogcenter Midt i Silkeborg. Fremadrettet vil der blive arbejdet med at skabe tættere kontakt til og netværk mellem udenlandske borgere. Silkeborg konsortiet deltager i det regionale virksomhedsnetværk. Derudover har virksomhederne i Silkeborg været inviteret til infomøder om ansættelse af udlændinge, dog uden den store tilslutning. Fremadrettet er strategien derfor et tættere samarbejde med de enkelte virksomheder om deres specifikke behov. Da Silkeborgkonsortiet er forholdsvist lille, er der etableret et velfungerende og tæt samarbejde med konsortierne i Horsens/Hedensted og Randers om erfaringsudveksling, udvikling af nye tiltag og fælles arrangementer. Kontaktperson: Marie Tandrup F: M: E: f Peter Stampe fra det lokale DI udtaler:»det er vigtigt, at der bliver taget hånd om de udenlandske medarbejdere, som vi har så hårdt brug for. Welcome Silkeborg er derfor et godt initiativ, hvor alle parter står sammen om at integrere de internationale medarbejdere på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Det bliver til glæde for Silkeborg og byens fremtidsmuligheder. Selvom der er lidt stilstand i øjeblikket, er der ikke tvivl om, at vi skal kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft i fremtiden«.

17 17 Skive-Viborg konsortiet I Skive-Viborg konsortiet har vi prioriteret at nå projektets målsætning gennem etablering af netværk og ved at udnytte netværkenes styrker i forhold til projektets indsatsområder. f Etablering af netværk mellem virksomheder med internationale medarbejdere, herunder videndeling og erfaringsudveksling. f Etablering af netværk mellem udenlandske arbejdstagere f Etablering af netværk for medrejsende ægtefæller f Etablering af og samarbejde med netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik, herunder netværk mellem forvaltninger og institutioner og tværkommunale fora for erfaringsudveksling og indsatser rettet mod målgruppen. Projektet skaber opmærksomhed gennem konkrete arrangementer. Lokale virksomheder, frivillige foreninger, organisationer og de kommunale forvaltninger har været involveret i projektet samt omkring lokale internationale medarbejdere. Der er dannet netværk og gennemført uddannelsestiltag og kampagner, og der har været kontakt med eller besøg hos ca. 600 lokale virksomheder i de to kommuner. Der er etableret CV-børs, oprettet hjemmesider på flere sprog og dannet sociale og virtuelle netværk. I alt har omkring 120 lokale ressourcepersoner været involveret i processerne. Projektet er med til at understøtte lokale internationaliseringstiltag i kommunal og erhvervsmæssig sammenhæng. Kontaktpersoner Steen Hintze, Skive Erhvervs- og Turistcenter M: , E: f»etableringen af Viborg International Community har givet mig en chance for at konsolidere mit arbejdsliv og øge mit netværk. Det har fremmet min integration og givet mig stor glæde at blive en del af det danske foreningsliv. VIC er vigtig, for at internationale medarbejdere føler sig hjemme og får et godt arbejdsliv, familieliv og samfundsliv. Det er her, vi mærker fordelene ved det danske velfærdssystem«. Rajesh Seth Afdelingslæge, Regionshospitalet Viborg f»i mine to måneder i Bjerringbro lærte jeg via det sociale netværk Viborg International Community nogle mennesker at kende, der var fortrolige med lokale forhold, og som havde tid og lyst til at forklare. Jeg mødte søde og sjove mennesker fra mange forskellige lande, og dem brugte jeg rigtig meget af min fritid sammen med«. Sascha Barrabas Grundfos GmbH, Erkrath Tyskland f»projekt Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk arbejdskraft i Viborg og Skive har været med til at understøtte vores arbejde i virksomheden med råd og vejledning og information om muligheder for vores internationale medarbejdere. f Det beredskab, der nu er bygget op, er væsentligt og vigtigt, når vi i fremtiden skal rekruttere internationale medarbejdere«. Kjeld Jacobsen Direktør, Kjeld Jacobsen A/S Erik Pold, VIBORGegnens Erhvervsråd M: , E: Leadpartner: VIBORGegnens Erhvervsråd deltagere: VIBORGegnens Erhvervsråd SkiveEgnens Erhvervsog Turistcenter Viborg Kommune Skive Kommune Budget: 5,9 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode

18 18 Leadpartner: Erhverv Aarhus deltagere: Business Region Aarhus Aarhus Universitet Budget: 13,3 mio. kr. Udenlandsk arbejdskraft I tabellen fremgår antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i konsortiet TId ANTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt projektperiode International Community fyrtårnet for international arbejdskraft i Østjylland Baggrund International Community er et fyrtårn i arbejdet med at tiltrække, modtage og integrere international arbejdskraft i Østjylland. Initiativer som eksempelvis One Stop Shop giver genlyd regionalt, nationalt og internationalt. International Community har medlemmer, som tæller primært internationale medarbejdere, medfølgende ægtefæller og familier samt internationale danskere. Social og faglig netværksportal Indtil videre er der udviklet en række sociale og faglige arrangementer for medlemmerne. Alene i 2010 afholdte vi omkring 70 arrangementer med godt deltagere. En stor del af arrangementerne afholdes i samarbejde med kulturinstitutioner, sportsforeninger m.v. i Østjylland, hvor flere initiativer allerede er forankret ude ved samarbejdspartnerne. Desuden er der oprettet undernetværk som eksempelvis Spouse Community. Alle aktiviteter, netværk og medlemmer bliver samlet på vores website og online community - InterCom. Her er der hver uge flere end besøg, hvoraf 20 procent kommer fra udlandet. Vores online community har 550 brugere. På websitet kan man også tilmelde sig vores nyhedsbrev, der hver uge udsendes til læsere. International Community har opnået en bred omtale i medierne og sat fokus på de gode historier og udfordringer i forhold til internationale medarbejdere og medfølgende familier. Indtil videre er det blevet til 165 omtaler og indslag i national og lokal tv, aviser og radio samt fagblade og netmedier. Virksomhedernes ekstra ressource For virksomhederne og HR-afdelingerne er International Community en ekstra ressource, der effektiviserer arbejdet med at tiltrække, modtage og fastholde internationale medarbejdere og medfølgende familie. Projektet er udviklet og styrket gennem et tæt samarbejde med blandt andet Vestas, Terma, Danisco, Aarhus Universitet, Bestseller og Arla. International Community er netværket, hvor virksomhederne mødes i en fælles indsats for at forbedre forholdene for international arbejdskraft og styrke regionens internationale profil. Hver anden måned mødes i gennemsnit 40 deltagere, primært HR-folk fra virksomhederne, på vores morgenseminarer og udveksler erfaringer i arbejdet med at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Kontaktpersoner: Tiny Maerschalk, T: E: Bente Steffensen, T: , M: E:

19 19 Midtjysk dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft De syv konsortier bliver understøttet af et sekretariat, der fungerer som ressourceorgan og evaluator. Sekretariatet har etableret tre netværk; leadpartner-, projektleder- og bogholdernetværk. Gennem disse netværk sikres en god videndeling mellem de syv konsortier på alle niveauer i konsortierne. Sekretariatet har endvidere etableret Midtjysk Dialogforum, der er det fysiske mødeorgan, hvortil leadpartner og en række faste eksterne deltagere er knyttet. Sammensætningen af Midtjysk Dialogforum skal sikre en kobling mellem nationale, regionale og kommunale aktører som repræsentanter fra den offentlige sektor og virksomheder og organisationer fra den private sektor. Kontaktperson: Martin Kirstein Knudsen T: M: E: Sekretariats - opgaver Etablering og betjening af Midtjysk dialogforum juridisk ressourceenhed Koordinering i forhold til indsatser for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i regi af beslægtede politikområder, herunder særligt det beskæftigelsespolitiske område Vidensopsamling og vidensdeling mellem konsortierne Etablering af netværk mellem konsortierne med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling Evaluering af det samlede initiativ Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

20 20

21 21 Cases: I dette afsnit vil forskellige aktiviteter og resultater af konsortiernes indsats blive beskrevet

22 22 Regionalt virksomhedsnetværk Få det optimale ud af dine udenlandske medarbejdere Under denne overskrift mødtes en række større private og offentlige virksomheder i Herning den 3. juni 2010 for at udveksle erfaringer og udvikle samarbejdet mellem virksomhederne og de lokale konsortier i projektet. Bag workshoppen stod konsortierne i Ringkøbing, Silkeborg, Horsens og Randers. Alle deltagende virksomheder bakker i dag op om idéen om et netværk, hvor virksomheder på tværs af kommunegrænser kan drøfte konkrete problemstillinger, som de møder i dagligdagen. Netværket skal være lavpraktisk (f.eks. i form af en telefonliste til andre med personaleansvar i virksomhederne), og der skal være regelmæssige (f.eks. kvartalsvise) netværksmøder, som kan give ny viden og inspiration.

23 23 A/S jydsk Aluminium Industri er et af Europas største kokillestøberier for aluminium og har mere end 60 års erfaring med kokillestøbning. Virksomheden støber og bearbejder højteknologiske emner, som leveres direkte til montagebånd hos en række førende europæiske virksomheder. Virksomheden er repræsenteret i det regionale virksomhedsnetværk med Susanne Køhler, HRkoordinator, der udtaler følgende: A/S Jydsk Aluminium Industri har 185 medarbejdere, hvoraf de 16 er polske medarbejdere. Susanne Køhler om samarbejdet med projektet: f»kontakten til myndighederne er blevet forbedret væsentligt. Projektets indsats i forhold til offentlige myndigheder har været en hjælp for os som virksomhed, hvilket letter proceduren og giver vores medarbejdere mulighed for selv at navigere i det danske system«. f»projektet har bl.a. belyst vigtigheden af en kulturel forventningsafstemning, og så har det været meget givtigt med netværksmøder med erfaringsudveksling«. Susanne Køhler om netværket: f»det at kunne trække på hinandens erfaring giver meget. Ikke mindst giver det god inspiration til at tilrette egne procedurer mv.«f»netværket giver mulighed for at lave en job ordning for medrejsende ægtefæller mellem virksomhederne, og det er nemmere at benytte sig af ordningen, når man har mødt hinanden. For mange er det afgørende, at den medrejsende ægtefælle får et arbejde.«f»et regionalt netværk giver mulighed for at tage større emner op, og jo flere vi er jo stærkere står vi«.

24 24 danish Crown er en international fødevarevirksomhed med hovedsæde i Randers. I dag beskæftiger koncernen knap medarbejdere verden over heraf er knap ansat i Danmark. På de danske anlæg er der medarbejdere af 56 forskellige nationaliteter, og langt hovedparten er timelønnede i produktionen. Danish Crown er verdens tredjestørste slagterivirksomhed og desuden Europas største fødevareforædlingsvirksomhed. Danish Crown er repræsenteret i det regionale virksomhedsnetværk ved bl.a. HR Manager Anette Jacobsen fra virksomhedens hovedkontor i Randers. På hovedkontoret er der ingen produktion, men HR-afdelingen servicerer og vejleder alle Danish Crowns afdelinger. Om samarbejde med projektet: Anette Jacobsen fortæller, at Danish Crown for alvor begyndte at benytte sig af udenlandsk arbejdskraft omkring 2007, fordi virksomheden dengang i lighed med en række andre virksomheder ikke kunne skaffe den fornødne arbejdskraft i Danmark. f»vi brugte meget tid på enkeltsager, hvor vi hjalp medarbejderen med myndighedskontakt og med at skaffe information om dansk lovgivning, skatteregler og kontakt til borgerservice«siger Anette Jacobsen og fortsætter: f»det havde virkelig været rart, hvis projektet havde eksisteret dengang. Selv med de erfaringer, vi allerede har gjort, må vi konstatere, at vi stadig kan drage nytte af et beredskab tæt på virksomheden. Et beredskab, som både kan yde praktisk hjælp og bistand og indsamle og formidle viden«. Som virksomhed er Danish Crown meget glad for den virksomhedsnære organisering af projekt Modtagelse og Fastholdelse f»det er godt med et projekt, der har viden om tendenser i arbejdsmarkedet, og som også har et tæt kendskab til virksomhedernes behov. Som stor koncern samarbejder vi meget med Dansk Industri, men har behov for en lokal indsats til at supplere dette samarbejde«, siger Anette Jacobsen. Om netværket: Anette Jacobsen er meget glad for det regionale virksomhedsnetværk. f»vi har arbejdspladser i flere af regionens kommuner, og det ville være rart at få udviklet og fastlagt en praksis, der er ens for alle vores afdelinger. Vi ville gerne kunne forvente den samme service og tilgang i alle kommuner i regionen, og her kan det regionale netværk bidrage vældig positivt«, siger hun. f»det er rigtig rart, at jeg her fra koncernens HR-afdeling kan kontakte kolleger i Herning og være sikker på, at de får samme pakke som jeg«. Anette Jacobsen forestiller sig, i samarbejde med projektet, at kunne udvikle et lokalt beredskab til modtagelse af udenlandske medarbejdere. f»koncernen har fabrikker i England og har løbende udveksling af graduates mellem vore engelske og danske fabrikker. Lige i øjeblikket er jeg ved at hjælpe en dansk medarbejder, der skal arbejde på en af vore fabrikker i England. Vedkommende vil gerne bo i bymæssige omgivelser, kunne have sin kæreste med og leje en møbleret lejlighed. Disse forhold er vigtige at have på plads for at få en god start på jobbet. Det er en ressourcekrævende proces, som reducerer opmærksomheden på virksomhedens kerneydelser. Hvor ville det være dejligt at have et lokalt beredskab her, når vi fremover modtager medarbejdere fra vores internationale selskaber eller fra udlandet i det hele taget«, siger Anette Jacobsen fra Danish Crown.

25 25 Siemens Wind power A/S er en af verdens førende leverandører af vindmøller og tilhørende serviceydelser og nummer et på det globale offshore marked. Innovative, altid grundigt afprøvede og pålidelige vindmøller er grundlaget for virksomhedens vækst og succes. På globalt plan arbejder mere end engagerede medarbejdere for at opfylde fremtidens behov for vindenergi. Heraf arbejder cirka i Brande, hvor der er hovedsæde, administration, udvikling, salg, offshore, service, lager og produktion. Cirka arbejder på fabrikkerne i Aalborg og Engesvang med produktion af vinger samt i Ølgod med produktion af nav. Siemens leverer effektive løsninger til generering, overførsel og fordeling af strøm fra vedvarende energikilder. Siemens tæller i øjeblikket 450 fastansatte udenlandske medarbejdere i hovedsædet i Brande fordelt på 60 nationaliteter. Siemens Wind Power A/S er repræsenteret i det regionale virksomhedsnetværk med Helle Fjord, Relocation Consultant. helle Fjord om netværket: f»det er vigtigt og givende at vide, at man ikke er alene om udfordringen. Derudover giver netværket mulighed for videndeling og sparring«. f»det, at konsortierne i regionen har taget initiativet til netværket, er afgørende, da vi (de deltagende virksomheder) ikke selv ville have fået det etableret«. f»forudsætningen for at deltage er, at der er ligeværdige netværkspartnere, og det er der mulighed for, når virksomheder er samlet på tværs af kommunegrænser«. helle Fjord om samarbejdet med projektet: f»det er mærkbart, at borgerservice/offentlige instanser er blevet mere internationalt orienterede, og at samarbejdet med de offentlige myndigheder er blevet styrket.«f»vi har oplevet stort engagement blandt forskellige aktører vi håber, at indsatserne er bæredygtige og kan forankres efter projektet. F.eks. kan nævnes, at Lær Dansk har implementeret kurser for medrejsende ægtefæller«. f»vi har hentet inspiration, viden og information på hjemmesiden sidegevinst ved projektet er, at det har skabt større forståelse hos den almindelige dansker, hvilket fremmer integrationen af de udenlandske medarbejdere«.

26 26 VSB Industri og Stålmontage Randers A/S er en videnbaseret virksomhed med mange års erfaring inden for udvikling, produktion, overfladebehandling og montage af stålkonstruktioner i store dimensioner. Virksomheden har 110 medarbejdere og produktionssteder i Assentoft sydøst for Randers samt centralt i Randers. Virksomheden var blandt Børsens Gazellevirksomheder Den ansatte de første polske medarbejdere i 2007 pga. mangel på dansk arbejdskraft og beskæftiger i dag ca. 20 polske medarbejdere. Om internationale medarbejdere Direktør Flemming Werk fremhæver polakkernes indstilling til arbejdet.»de er stabile, omhyggelige og fleksible f.eks. i forhold til overarbejde. Men samarbejdet kræver også, at ledelsen har den rigtige indstilling og holdning. Antallet af medarbejdere har i den seneste tid været status quo på grund af finanskrisen. Vi ansætter lige så gerne polsk som dansk arbejdskraft, og jeg vil vurdere, at % af medarbejderstaben også fremover vil være polsk«. Om forholdet til fagbevægelsen VSB har et godt forhold til fagbevægelsen måske også fordi de ud over udenlandske medarbejdere har formået at skabe fast beskæftigelse for danske medarbejdere, blandt andet medarbejdere startet i jobtræning og fleksjob.»alle vore polske medarbejdere er medlem af fagforening«, siger Flemming Werk og fortæller om en ulykkelig episode, der måske har hjulpet kraftigt på motivationen.»fagforening giver jo også forsikringsdækning, og vi havde for år tilbage en polsk medarbejder, der mistede livet ved en trafikulykke i Polen. Han var desværre ikke medlem af en fagforening, men de efterladte havde fået en erstatning på over kroner, hvis han havde været medlem«. Flemming Werk om samarbejdet med projektet: f»vsb er især meget glad for International Club Randers, hvor næsten alle de polske medarbejdere deltager aktivt«. f»klubben fungerer næsten som en uformel personaleforening for vores medarbejdere, og vi har især været glade for fællesarrangementer såsom den fælles tur til håndboldkamp mod et polsk hold«. Flemming Werk om netværket: f»julik, en af mine meget dygtige medarbejdere, har fået sin kæreste med til Danmark. Hun er uddannet økonom, men arbejder i dag med rengøring. Hende vil jeg rigtig gerne hjælpe videre, og jeg har allerede fortalt Julik, at jeg nu igennem netværket har fået kontakt med en række relevante virksomheder«.

27 27 Aarhus er arkitekten bag International Citizens service Aarhus og International Community har siden 2009 budt udenlandsk arbejdskraft og deres familier velkommen i en One Stop Shop, der samler SKAT, Statsforvaltning Midtjylland og Aarhus Kommunes Borgerservice. Servicen forenkler den offentlige modtagelsesproces og gør det lettere for international arbejdskraft at komme til Aarhus. På baggrund af blandt andet dette initiativ har Regeringen i 2011 oprettet fire International Citizen Service Centre i landets fire største byer. Det er blevet lettere for international arbejdskraft at samarbejde med myndighederne i Aarhus-regionen. I samarbejde med International Community har SKAT, Statsforvaltning Midtjylland og Borgerservice i Aarhus Kommune vist vejen ved at gå sammen i en One Stop Shop-service. Merværdi for alle parter One Stop Shop eller International Citizens service er et synligt bevis på det arbejde International Community kan føre ud i livet og som skaber merværdi for alle parter. Den internationale arbejdskraft har en let adgang til de offentlige myndigheder, og for virksomhederne er det mindre ressourcekrævende at modtage nye internationale medarbejdere. Desuden har de enkelte myndigheder gennem samarbejdet opnået større indsigt i hinandens opgaver og arbejdsgange. Videns- og erfaringsdeling International Citizen Service i Aarhus åbnede i midten af januar og er kommet godt i gang med et tæt samarbejde på tværs af myndighederne. International Community ser frem til en tæt dialog og et godt samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den viden og de erfaringer, vi har opnået i Aarhus, skal udnyttes fremadrettet. Fakta om One Stop Shop f One Stop Shop samler SKAT, Statsforvaltning Midtjylland og Aarhus Kommunes Borgerservice i en samlet service. f Servicen er primært for udenlandsk arbejdskraft og deres familier, som flytter til Aarhusregionen. f Hos One Stop Shop får udenlandsk arbejdskraft og deres familier vejledning i forbindelse med ansøgning om CPR-nummer, sundhedskort, lægevalg og skattekort samt vejledning i tastselv-betjening og ansøgning om EU-opholdsdokument. f Samtidig giver International Community praktiske råd om etablering samt International Community s øvrige tilbud. f One Stop Shop har eksisteret siden december f Work in Denmark har den 21. februar 2010 åbnet International Citizens service, som indeholder funktionerne fra One Stop Shop.

28 28 Udenlandsk arbejdskraft i herning og Ikast-Brande Erfaringer fra en projektleder Anja Harbo Voller, Herning Erhvervsråd Herning og Ikast-Brande er kendetegnet ved, at der var en stor tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft til produktionsvirksomhederne og i særdeleshed til metalindustrien, da væksten var på sit højeste. Da krisen satte ind, blev mange af disse medarbejdere afskediget sammen med deres danske kollegaer, men der er stadig en gruppe af udenlandske produktionsmedarbejdere tilbage, der har fået et godt fodfæste i de midtjyske virksomheder. Mens væksten bremsede hos mange produktionsvirksomheder, blev det tydeligt, at det generelle opsving har dækket over en eksplosiv vækst hos vindmølleproducenten Siemens Wind Power. Siden Siemens opkøbte Bonus Energi A/S i december 2004, er virksomheden vokset fra 800 til over medarbejdere i dag. For at geare virksomheden til denne vækst har virksomheden løbende ansat udenlandske medarbejdere i produktionen og i særdeleshed i videnjobs. I august 2010 har Siemens Wind Power i Brande 475 udenlandske medarbejdere på faste kontrakter samt et stort antal udenlandske medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter, i praktik eller tilknyttede som konsulenter. Et akut behov Herning og Ikast-Brande har ofte svært ved at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til området. Derfor er det en kæmpe mulighed for at højne uddannelsesniveauet, at en virksomhed kan tiltrække så mange specialister fra udlandet. Samtidig er det også en kæmpe udfordring at få indrettet det omkringliggende samfund således, at lokalområdet er gearet til at modtage og inkludere så mange udenlandske tilflyttere. Projekt Modtagelse og fastholde af udenlandsk arbejdskraft har derfor dækket et akut behov i Herning og Ikast-Brande området og har sat gang i en proces så der ikke længere bedrives brandslukning, men fremadrettede initiativer til at løse udfordringerne. Dette vil, hvis arbejdet fortsættes, kunne sikre, at området kommer på forkant med udviklingen og får en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre regioner i kampen om den kvalificerede arbejdskraft. Ud over Siemens Wind Powers internationale medarbejdere og de tilbageværende produktionsmedarbejdere har Herning en stor gruppe udenlandske læger og andet sundhedspersonale. En gruppe, der sandsynligvis vil vokse, når det nye hospital i Gødstrup kommer. Der er ca internationale studerende på AU-HIH og Teko, små grupper udenlandske medarbejdere i tekstilindustrien samt en stor gruppe udenlandske ansatte i landbruget. Borgerservice Da jeg først mødte borgerservicemedarbejderne i Herning Kommune, blev jeg gentagne gange mødt af to typer holdninger; nogle var ikke tilfredse med den service, udlændinge modtog, mens andre satte spørgsmålstegn ved, hvorfor der skal gøres noget særligt for udenlandsk arbejdskraft. Hertil skal det siges, at borgerservice i Herning Kommune generelt har et højt serviceniveau, og disse holdninger dækker over en høj grad af ansvarsbevidsthed, samt at lovgivningen på dette område har været mangelfuld. Årsagen til den

29 29 manglende tilfredshed bundede også i manglende redskaber for at kunne løse opgaven. Eksempelvis kunne rustne eller svage sprogkundskaber være årsagen til, at udenlandske borgere ikke fik uddybende forklaringer eller svar, lige som et nummersystem på dansk var årsag til forvirring og manglende overblik over, hvilke øvrige myndigheder borgeren skulle i berøring med. Projektet har givet medarbejderne mulighed for at nedbryde disse barrierer én for en, og medarbejderne er gået topmotiverede til opgaven. Cirka 20 medarbejdere fra afdelingen har været involveret i processen. Serviceringen af de udenlandske borgere er blevet synligt optimeret, og hos medarbejderne er denne serviceopgave blevet til en spændende og positiv udfordring frem for en træls opgave, som ingen havde lyst til. International Society Der blev udtrykt stor taknemmelighed for de første informationsmøder, der blev afholdt i projektet. Mange var glade for at blive klogere på deres nye land og de gældende regler og rettigheder. Men ofte hørte jeg fra deltagerne i pausen, at deres største udfordring lå i fritiden. brobygger til lokalsamfundet og derved sikre en hurtigere integration. International Society havde åbningsarrangement i slutningen af februar og har i dag ca. 250 medlemmer fra 46 forskellige lande. Der holdes arrangementer hver anden uge med mellem 20 og 90 deltagere hver gang. I juni blev der eksempelvis holdt Skt. Hans ved fiskesøen i Brande, hvor ca. 45 udlændinge grillede sammen og hørte historien om Skt. Hans traditionen, hvorefter de deltog i det fælles arrangement i byen. På den måde bliver de indviet i en tradition og kan tale med om dette med deres danske kolleger næste dag. Et andet eksempel på et arrangement er cook n talk, hvor udlændinge mødes 4 gange om året i et skolekøkken og tilbereder en dansk og en international menu sammen. Derfor begyndte jeg at samle en gruppe udlændinge og danskere, der var interesserede i at hjælpe med at starte en international klub. Ud af en gruppe på godt 20 frivillige hjælpere blev der valgt en bestyrelse bestående af 8 personer, og denne gruppe har sammen døbt klubben International Society og skabt indholdet i klubben. Formålet med International Society er at skabe et fælles mødeforum for udenlandske borgere og skabe et rum til at dele erfaringer, fungere som

30 30 holstebro International Internationalt netværk i Holstebro er blevet en succes for udenlandske medarbejdere og skal være med til at fastholde arbejdskraften i området Udsigten til, at områdets virksomheder ville få svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, fik i 2008 Nordvestjysk Erhvervsråd til at kaste sig entusiastisk over projektet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. - De dystre udsigter gjorde et stort indtryk på både os i Erhvervsrådet og vores kolleger i både Holstebro og Struer Kommune. Vi arbejder jo netop på at fremtidssikre Nordvestjylland som et godt sted at bo, arbejde og ikke mindst drive virksomhed, siger projektleder Anne Christensen. det sociale er vigtigst Noget af det første, der blev gjort i forbindelse med projektet, var at arrangere informationsmøder for udenlandske medarbejdere. Men ifølge Anne Christensen kom der ikke så mange deltagere som forventet: nye kontakter. Med det møde var de første frø til Holstebro International sået. Studerende og frivillige kom på banen Fire studerende fra AU-HIH blev tidligt i forløbet koblet på projektet i forbindelse med et markedsføringsprojekt på deres studie. De studerende etablerede bl.a. en hjemmeside til Holstebro International og producerede en film, der i små klip blev markedsført via YouTube og Facebook. En af de studerende er af udenlandsk oprindelse og har selv oplevet de udfordringer, som andre udlændinge står overfor og det fik hende til at engagere sig som frivillig i projektet. I december 2009 blev Holstebro International startet med et kick-off møde på Kulturhuset i Holstebro. Her fremviste de studerende deres film, Holstebro Bibliotek fortalte om deres tilbud, og til slut var der en god debat om, hvad netværket skulle bruges til og hvordan. Alle var enige om, at de gerne ville bruge netværket som et sted at mødes, tale sammen, spise sammen og tage på udflugter sammen. - Vi var helt sikre på, at de havde brug for at vide noget om skat og arbejdsmarkedsforhold. Men da der næsten ingen deltagere kom til de første møder, var vi nødt til at vælge en anden strategi for at nå ud til vores målgruppe. Undersøgelser, der peger på, at fastholdelse af arbejdskraft først lykkes, når man har etableret et socialt netværk, fik i stedet Anne Christensen til at arrangere et socialt netværksmøde. Her kunne deltagerne snakke om de fælles udfordringer ved at flytte til et nyt land og samtidig få skabt nogle

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

Region Midtjylland. Regional Udvikling

Region Midtjylland. Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Indhold BAGGRUND.............................................................................. 4 KOMPETENCEmidt... 6 CASE: Undervisning skaber arbejdsglæde... 10 Mere

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen?

KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen? KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen? 1 9. maj 2017 REGIONAL UDVIKLING Schweitz og Danmark er de lande i Europa, hvor tabene som følge af klimaforandringerne er størst I følge det Europæiske Miljøagentur

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Der er blandt virksomhederne i konsortiet gennemført undersøgelser af deres behov, hvilket også har skaffet os et overblik over antallet og

Der er blandt virksomhederne i konsortiet gennemført undersøgelser af deres behov, hvilket også har skaffet os et overblik over antallet og Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer:1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilagsoversigt Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilag C Tabeller med beregninger Bilag D Interviews med lokale virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-11-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé 4 1-33-76-56-07 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. november 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013 Kontaktmæglerkursus MEA 24. - 25. april 2013 Fakta om højtuddannede i SMV er Får tilført innovationskraft. Øget vækst. Merbeskæftigelse på 5,5 personer. Gennemsnitslønnen er højere. Af 112.000 danske virksomheder

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Udviklingsmål 1: At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft.

Udviklingsmål 1: At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Udviklingsmål 1: At lette nes modtagelse integration af udenlandsk arbejdskraft. Indsatsområde Resultatkrav Aktiviteter Dokumentation 1.1 Vejledning bistand i forbindelse med Udenlandsk arbejdskrafts ankomst

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere