Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2012"

Transkript

1 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2012 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT. Vision At alle, der beskæftiger sig med muskuloskeletale forhold, forstår og behersker det fulde potentiale i MDT Værdier Faglighed Medlemmer i Fokus Demokrati Vækstorientering 1

2 Denne beretning beskriver aktiviteter fra til idet IMDT s arbejdsår følger kalenderåret. Kursusaktivitet Part A Part B Part C Part D Part E Refresher Workshop Part X Workshop manuel MDT 1 2 Workshop extremiteter 2 Workshop prolapskursus 1 Workshop DAP 1 Credential evaluering Totale antal kurser/workshops Totale antal kursister Antal fysioterapeuter Cert. MDT Antal fysioterapeuter DipMDT Antal medlemmer Fyraftensmøder afholdt 6 steder i landet i med deltagelse af ca 170 fysioterapeuter Ovennævnte tabel viser over perioden udviklingen i kursusaktivitet samt antal fysioterapeuter, som har gennemført credential evalueringen samt Diploma. Vi oplevede i 2012 et lille fald i kursustilslutningen til visse af vores kurser, men kunne heldigvis gennemføre alle planlagte kurser. Vi planlagde og gennemførte et større antal workshops i 2012 med god tilslutning. Manuel MDT en teknik workshop- afholdtes to gange, og desuden afholdt vi en knæworkshop, en skulderworkshop samt et kursus i diagnostik og behandling af patienter med lumbal diskusprolaps. Vi afholdt også en workshop som introduktion til MDT for psykomotoriske terapeuter (DAP). Vi har fået flere henvendelser de sidste år omkring mulighed for psykomotoriske terapeuters deltagelse 2

3 i vores kurser. Undervisningsgruppen samt bestyrelsen enedes om at vi ville tilbyde en særlig introduktionsworkshop til denne målgruppe, da vi mener vores uddannelsesforløb fortsat er målrettet fysioterapeuter med adgang for læger og kiropraktorer. Det er disse tre faggrupper der er uddannet til diagnosticering af problemer i bevægeapparatet. Introduktionskurset blev godt modtaget af de 15 psykomotoriske terapeuter, der deltog, og der har været forespørgsel på en yderligere workshop med fokus på nakken. Vores kurser har uforandret i 2012 været afholdt på Vesterbro Fysioterapi i København og hos Fysioterapeutisk Specialist Team i Risskov, som er flyttet i nye lokaler. Vi forsøger fortsat at afholde kurser ligeligt fordelt mellem øst og vest i landet. I 2012 afholdt vi også et A og et B kursus i Varde. Der er fortsat et stigende antal fysioterapeuter som gennemfører Credential evalueringen, og vi har nu et samlet antal på 643 fysioterapeuter, som har gennemført 1. del af vores uddannelse og bestået eksamen. Ligeledes har vi haft en glædelig stigning i antal fysioterapeuter med bestået Diploma og har kendskab til flere der er i gang eller venter på optagelse. Diploma uddannelsen administreres af vores internationale hovedorganisation MII. Det er til glæde for såvel patienter som samarbejdspartnere at fysioterapeuter er veluddannede indenfor det muskuloskeletale område, og IMDT er glade for at kunne bidrage med efteruddannelsesmuligheder, der er videnskabeligt funderet i teorien og med en god empiri fra den kliniske hverdag. Ser vi på vores medlemsantal har dette igen været stigende det sidste år. Vi er således fortsat i medlemsantal blandt de største faggrupper/-fora i Danske Fysioterapeuter. Andre undervisningsaktiviteter Der har i 2012 afholdt 2 introduktionsseancer for turnuslæger. Der har været afholdt introdage på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus. På Biomekanik uddannelsen på SDU afholdes ligeledes introduktion til MDT. 3

4 Diploma i Danmark Det er fortsat muligt at gennemføre den kliniske del af Diplomauddannelsen i Egå, Danmark, hvor Lene Skytte og Ole Meyer er mentorer på forløbet, som strækker sig over 9 uger. Den teoretiske del foregår som fjernstudie via University of Dundee, Skotland og skal gennemføres og bestås før det kliniske forløb. Der har i 2012 været 2 studerende på det danske praktiksted Medlemsskab Fra 2011 valgte vi at overdrage opkrævning af kontingent til Danske Fysioterapeuter. Dette samarbejde har fungeret godt, og vi oplever en bedre opdatering på adresser fra en centralt medlemsregistrering, således at vi ikke får så meget post retur ved udsendelse af Nyhedsblade. Ved indmeldelse via vores hjemmeside går informationen automatisk til Danske Fysioterapeuter. IMDT sørger selv for et informationsbrev til nye medlemmer. Der har i 2012 været en stigning i antal medlemmer, hvilket vi naturligvis sætter stor pris på. Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2012 været fuldtallig med 6 medlemmer og 2 suppleanter Eva Hauge (formand og kasserer), Heidi Eirikstoft (sekretær), Charlotte Krog, Anne-Mette Anthonsen, Dorte H. Knudsen og Claus Kjærgaard. Mads Vesterlund Ottow og Steen Jepsen (suppleanter) Bestyrelsesmøder Skypemøder 1 Personmøder 1 dag ( et møde med deltagelse af suppleanter) 4 Personmøder 2 dage 1 Stormøde (bestyrelse, undervisere, redaktør, webmaster, diplomagruppen) Bestyrelse og undervisningsgruppen 1 Fællesmøde med DFFMF og FFI 1 Internationalt Branch- og facultymøde (administrativt og undervisningsmøde) 1 Dialogmøder omkring faglige selskaber (Heidi Eirikstoft og Eva Hauge) 2 Møde med Hans Lund, SDU omkring kandidatudd. ( Eva Hauge) 1 Repræsentantskab (Heidi Eirikstoft og Eva Hauge) 1 4

5 Stormøde Bestyrelsen afholdt i efteråret det årlige stormøde mellem undervisere, Diploma er, webmaster, redaktør, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. I alt var vi 18 deltagere. Emnet for årets stormøde var visioner og indsatsområder for IMDT. Overskriften var: Hvor vil IMDT gerne være om 10 år, og til at guide os gennem dagen havde vi engageret Gert Mørk som er cand. scient., systemisk proceskonsulent & coach. Nogle af de gennemgående emner vi drøftede var: Hvordan ser vi vores positioneringsmuligheder i forhold til vores samarbejdsrelationer. Har vi nye muligheder i den kommende struktur i Danske Fysioterapeuter med Dansk Selskab i Fysioterapi og faglige selskaber? Hvilke muligheder har vores diplomagruppe for udvikling? Hvilken position ønsker vi at nå i det danske sundhedsvæsen? Der kom mange kreative forslag og ideer på bordet, som bestyrelsen kan tage med i det fortsatte arbejde med at prioritere indsatsområder. Undervisningsgruppen Undervisningsgruppen består på nuværende tidspunkt af 7 undervisere (faculty). Undervisningsgruppen har i 2012 afholdt et fællesmøde med bestyrelsen, 1 visuelt møde og 5 Skypemøder. Størstedelen af undervisningsgruppen deltog i den internationale kongres i Austin i efteråret. Undervisningsgruppen har i 2012 brugt en del tid på at analysere og beskrive en ny definition på ikke reducerbart derangement, da der er brug for konsensus i litteraturen omhandlende dette. Undervisningsgruppen har haft en del kontakt med MII angående dette emne, ligesom det er blevet debatteret på facultymødet i Austin, Texas Beskrivelsen af den endelige definition ligger nu i hænderne på MII. Heidi Eirikstoft og Charlotte Krog arbejder på at revurdere præ-eksamens materialet. For at gøre undervisningsmaterialet til ekstremitetsundersøgelserne mere brugervenlige på C og D kurserne er underviserne i gang med at lave billedmateriale til brug på kurserne. Materialet omfatter aktive, passive og isometriske test for de perifere led. Kursus til psykomotoriske terapeuter og indholdet af dette er blevet debatteret. Kurset blev afholdt af Steen Olsen. 5

6 For bedre at kunne fastsætte ECTS point for MDT uddannelsen arbejder undervisningsgruppen på at revidere litteraturlister til hvert enkelt kursus. Materialet bliver obligatorisk læsning til hvert kursus. Videreudvikling af kurser og workshops Efteruddannelse / opdatering efter credential eksamen I takt med det voksende antal Credential terapeuter har vi i bestyrelsen fokus på, hvordan vi dels kan sikre at niveauet for Credential fastholdes og dels sikre, at der fortsat er tilbud til Credential terapeuter i relation til at fastholde og udvikle den kliniske ræsonneringsproces. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at der videreudvikles forskellige initiativer i den retning. Nedenstående workshops har ikke udelukkende været målrettet medlemmer med niveauet Cert.MDT, men har haft forskellige målgrupper. Med ca. 650 credential terapeuter i Danmark ville det være fantastisk hvis vi kunne skabe en tradition for opdateringskurser/ workshops med fokus på klinisk ræssonnering. Yderligere workshops i 2012 I 2012 har Simon Simonsen og Heidi Eirikstoft afholdt 2 manuel MDT workshops, som har haft fokus på træning i udførelse af manuelle teknikker og indikation for at bruge teknikker. Tiltaget med fyraftensmøder omkring Kliniske og håndteringsmæssige overvejelser ved rodtryk, diskusprolaps - reversible/irreversible symptomer i lumbal columna startede i 2011 med et enkelt fyraftensmøde og fortsatte i 2012 med yderligere 5 møder. I alt 170 deltagere på de 6 møder var en fin tilslutning og underviserne Mads Vesterlund og Steen Jepsen udviklede et godt indhold med sparring fra Heidi Eirikstoft. Simon Simonsen afholdt i maj en knæworkshop Det store knæbattle sammen med ortopædkirurg Marc Strauss. I efteråret havde vi besøg af Grant Watson (Wattie), som mange af vores medlemmer kender fra tidligere kurser. Wattie holdt en workshop med fokus på skulderen. Martin Melbye afholdt et tre dages kursus i diagnostik og behandling af patienter med lumbal diskusprolaps, hvor reumatolog Jens L. Olesen også deltog med oplæg en af dagene. Der var plads til 20 deltagere og over 40 tilmeldte sig så kurset gentages i Alle vores nye tiltag har fået gode evalueringer. 6

7 Forskningsfonden I 2012 havde vi desværre ingen ansøgninger til fondens midler. Bestyrelsen vil forsøge at få endnu mere fokus på ansøgningsmulighederne ved yderligere annoncering i Nyhedsblad og på hjemmesiden, så potentielle ansøgere gøres opmærksom på muligheden. Forskningsfonden har ansøgningsfrist pr. 1/6 hvert år For yderligere information samt ansøgningsskema henvises til statutter på IMDT har besluttet at give årlig støtte til den internationale forskningsfond IMDTRF. Vi vil fast donere kr. 25,- pr kursist fra alle vores kurser og workshops (undtaget credential eksamen) med mulighed for yderligere at supplere op. I 2013 blev det til kr ,- fra kursusdeltagelse. Vi donerede yderligere 1000,- $ samt nogle gaver til fondens auktion i forbindelse med den internationale kongres i Austin. Der kan læses yderligere om fonden på Legatmidler IMDT afsætter et beløb på kr pr. regnskabsår til en legatpulje, som giver mulighed for at søge om tilskud til deltagelse i konferencer med relevans for det muskuloskeletale område. Kriterier for søgning af legatmidler kan ses på I 2012 har der ikke været ansøgere til disse midler. Derimod udbød IMDT 3 legater á kr 5000,- til medlemmer der ønskede at deltage i den internationale kongres i Austin, Texas i oktober Der var to medlemmer, som søgte og begge fik tilskud. Lars Kloster samt Michael Christensen deltog således i kongressen. 7

8 International konference 2012 I oktober 2012 afholdtes den 12. internationale konference i Mekanisk Diagnostik og Terapi i Austin Texas. Konferencen blev afholdt under titlen Onwards and Upwards: Pushing the Boundaries of Musculoskeletal Care. Det var den hidtil største konference med 570 deltagere og spændende oplæg om emner som klassifikation, psykosociale aspekter ved muskuloskeletal smerte, outcome, ekstremiteter og stabiliserende træning. Alle emner er dækket fyldestgørende med referater som kan læses i Nyhedsbrev, nov (Vol 2,2) samt på Der var deltagelse af 18 personer fra Danmark hvor bl.a det meste af undervisningsgruppen og bestyrelsen deltog såvel som vores redaktør. Som oplægsholder fra Danmark havde Tom Petersen, PhD flere spændende indlæg. Samarbejdet med Danske Fysioterapeuter og andre grupper IMDT har status som faggruppe under Danske Fysioterapeuter. I 2012 har der været afholdt to dialogmøder med alle faggrupper /-fora med diskussion af den fremtidige struktur omkring etablering af Dansk Selskab for Fysioterapi og faglige selskaber. Fra IMDT deltog Heidi Eirikstoft og Eva Hauge i disse møder. I projektfasen har der været nedsat en projektgruppe samt en projektstyregruppe. Eva Hauge havde en plads i projektstyregruppen som repræsentant for Hovedbestyrelsen, Danske Fysioterapeuter. I det forsatte arbejde med implementering af projektet (se under repræsentantskab) vil det være vigtigt med en god positionering for IMDT i den nye samarbejdsstruktur. IMDT arbejder fortsat sammen med DFFMF og FFI og har i 2012 holdt et enkelt fællesmøde. IMDT har fået mulighed for at beskrive et valgfrit modul omkring MDT til kandidatuddannelsen i Fysioterapi ved Syddansk Universitet (SDU). Modulet skal udbydes til de studerende på 3. semester og vil også omhandle en tompladsordning. En arbejdsgruppe bestående af Heidi Eirikstoft, Martin Melbye og Eva Hauge arbejder med fagbeskrivelsen samt fastsættelse af ECTS point. Det er en fantastisk spændende mulighed for MDT at kunne udbyde et relevant modul i det universitære miljø. Den foreløbige plan er udbud og opstart af modulet i

9 Høringssvar I 2012 har bestyrelsen været inviteret til at komme med input til forskellige høringssvar. En arbejdsgruppe med Per Kjær som formand sendte en omfattende rapport om Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær i høring og Martin Melbye, Brian Sørensen og Simon Simonsen udformede grundige kommentarer til rapporten. Eva Hauge har kommenteret på kvalitetsindikatorer på rygområdet i Region Syddanmark på henvendelse fra Regionsformand Brian Errebo-Jensen samt forløbsprogram for lænderygsmerter i Region Midtjylland på henvendelse fra regionsformand Tina Frank. Fra kiropraktorerne kom der til Danske Fysioterapeuter Kliniske retningslinjer for undersøgelse og behandling af patienter med mistanke om lumbal nerverodspåvirkning i høring og Lene Skytte, Claus Kjærgaard og Eva Hauge kommenterede Eva Hauge kommenterede på kiropraktorernes kliniske retningslinjer vedr billeddiagnostik som var sendt til Danske Fysioterapeuter. Repræsentantskab Heidi Eirikstoft og Eva Hauge blev begge genvalgt som repræsentanter for Faggrupper / Fagfora til Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab. Der afholdtes repræsentantskabsmøde november På repræsentantskabsmødet blev projektet omkring etablering af Dansk Selskab i Fysioterapi med faglige og specialebærende faglige selskaber diskuteret og vedtaget, og implementeringsfasen fortsætter nu som projekt i de kommende år. Der er besluttet en økonomisk ramme med tilskud til alle selskaber i form af et grundtilskud samt et tilskud pr medlem af det enkelte selskab. Det bliver spændende at følge det kommende arbejde med nedsættelse af bestyrelse og formand for Dansk Selskab i Fysioterapi. Hele formålet med den nye konstellation er at styrke fagligheden samt øge de faglige selskabers legitimitet. Eva Hauge har fra 2008 været medlem af Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse, men valgte ved repræsentantskabsmødet ikke at genopstille. 9

10 Årsmøde / Fagfestival I 2012 afholdt Danske Fysioterapeuter Fagfestival, og IMDT afholdt i forbindelse med dette arrangement sin årlige generalforsamling. På Fagfestivalen deltog Eva Hauge i et nakke symposium med et indlæg om MDT i relation til en nakkepatient. IMDT havde igen en stand på Fagfestivalen. Denne gang havde vi demonstration af Repex (behandlingsbriks) på vores stand, hvilket trak mange besøgende ved demonstrationerne. Der var god interesse for McKenzie produkter samt MDT uddannelsesforløb (A-D, Credential og Diploma). Standen var pænt besøgt og mange deltog i standens konkurrence. Internationalt samarbejde Undervisningsgruppen er fortløbende i samarbejde med McKenzie Institut International (MII) omkring udvikling og opdatering af undervisningsmaterialer til vores kurser. I forbindelse med den internationale konference i Austin blev der afholdt både et administrativt møde og et undervisningsmøde med repræsentanter fra alle lande. Heidi Eirikstoft, Dorte H. Knudsen og Eva Hauge holdt et kort møde med Lawrence Dott og Trish Elise fra MII omkring den internationale kongres som i 2015 som skal afholdes i København, Danmark. Der tages i foråret 2013 stilling til det endelige sted for afholdelsen. Nyhedsjournalen International Journal of MDT udkommer ikke længere som en international nyhedsjournal. Der er indgået en aftale med JMMT (The Journal of Manual & Manipulative Therapy) om publikation af artikler i denne journal. Journalen har 4 årlige udgivelser og medlemmer af IMDT har mulighed for at tegne abonnement til en meget favorabel pris (US$ 36 årligt). Derudover er der etableret et online tidsskrift MDT World Press som udkommer 4 gange årligt. Det er ønsket at alle medlemmer rundt om i verden kan komme med indlæg i dette blad, som ikke er helt så videnskabeligt som JMMT. 10

11 Vi udgiver således igen en rent dansk udgave af vores Nyhedsblad, hvor den kyndige redaktør fortsat er Brian Sørensen, DipMDT. I 2012 udkom de 3 udgaver, som vi bestræber os på at kunne udsende til alle medlemmer årligt. Mange af vores medlemmer har de seneste år givet udtryk for at den internationale journal på engelsk var lidt tung at læse, så vi håber de nye tiltag med en dansk udgave, en international lettere udgave og den internationale journal kan tilgodese alles ønsker og behov. Alle medlemmer opfordres til at komme med indlæg om stort og småt til vores danske blad, da det kan gøre det endnu mere nærværende og levende for alle læsere. Pjece Vores brochure om MDT kan stadig bestilles via hjemmesiden til en meget favorabel pris. Pjecen er patientorienteret og giver en kort information om McKenzie konceptet. Det er muligt at se og downloade pjecen fra hjemmesiden. Hjemmesiden Dorte H. Knudsen er webmaster på vores hjemmeside Dorte vedligeholder og udvikler hjemmesiden og udsender løbende Nyhedsmail til dem, som er tilmeldt denne service. Der er efterhånden et godt flow af nyheder på hjemmesiden og en ganske god trafik på siden. I 2011 blev "patientinformation" oprettet på hjemmesiden og det har vist sig at være en meget besøgt side. Indtil nu har denne indeholdt lænde-delen af MDT, men fra foråret 2013 vil nakkedelen også komme ind under dette punkt. Martin Melbye har endnu en gang indvilliget i at udvikle produktet. Regionslister på hjemmesiden Fysioterapeuter som har bestået Diploma eller Credential evalueringen har mulighed for at stå på "Listen over Diploma- og Credential evaluerede terapeuter" på vores hjemmeside det skal ses som en service overfor patienter, kolleger og andre samarbejdspartnere. Det er den enkeltes eget ansvar at meddele webmaster ændringer i de oplysninger som fremgår af listen. Formular kan findes på Der er en del adressefejl på listerne, og vi får desværre ind imellem 11

12 henvendelser fra patienter og samarbejdsparter, som bemærker at listen indeholder "forældede oplysninger". Facebook Som noget nyt i 2012 er IMDT nu på Facebook. Simon Simonsen er ansvarlig for Facebook siden, som bestyrelsen håber vil være interessant for vores medlemmer, samt skabe øget fokus på forskellige initiativer i IMDT Elektroniske undersøgelsesskemaer Undersøgelsesskemaer til columna samt ekstremiteter findes elektronisk. Skemaerne er udviklet af Mibit Aps i samarbejde med McKenzie Institut DK og MII og kan ses på Standarden og anvendeligheden af de elektroniske skemaer er af høj kvalitet, og bestyrelsen håber, at de digitale skemaer vil implementeres i praksis, da det kan være en mulighed for at påbegynde en dataindsamling På nuværende tidspunkt findes skemaerne på dansk, engelsk, tysk, portugisisk.. Scanergo Scanergo er vores sponsor i forbindelse med udsendelse af nyhedsjournalen samt udsendelse af øvrige informationer til vore medlemmer. Scanergo er ligeledes hovedleverandør af McKenzie produkter som puder og bøger. Der findes aktuelt selvbehandlingsbøger til lænd, nakke og skulder på dansk samt en engelsk udgave om knæ, som i 2013 vil være i handlen. De næste måneder - indsatsområder Ud over det daglige arbejde med at få det danske McKenzie Institut og vores kursusvirksomhed til at fungere så godt som muligt, har vi i bestyrelsen også visioner for fremtiden såvel på kort som på langt sigt. På hjemmesiden findes Mindmaps som illustrerer de områder og visioner vi arbejder med i IMDT. Vores Mindmap opdateres i forbindelse med planlægning af indsatsområder. 12

13 I 2012 har initiativer omkring fyraftensmøder og videreudvikling af uddannelsestiltag været i fokus. Vores indsatsområder som vil præge de næste års arbejde er med fokus på: Synliggørelse og faglig udvikling: Deltagelse i etablering og implementeringen af faglige selskaber og Dansk Selskab for Fysioterapi. En god positionering for IMDT er væsentlig. Tidligere samarbejdsrelationer skal styrkes og nye skal udvikles. Uddannelse: - Videreuddannelse: Fortsat beskrivelse af modul til kandidatuddannelsen ved SDU - Styrkelse af vores uddannelses profil ved fastsættelse af ECTS point - Udvikle tilbud til medlemsgruppen Cert.MDT (workshops, temadage, case report kurser etc) Internationale kongres i Danmark i 2015 Hjemmeside og Nyhedsjournal under fortsat udvikling. - udvikle materiale til patienter med nakkeproblemer på hjemmesiden Stimulere faglig udvikling i Diplomagruppen. Forslag til vedligeholdelse af kompetenceniveau for både Cert MDT og DipMDT Afholde fyraftensmøder med aktuelle emner 13

14 Tak Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle aktører i IMDT for deres indsats i 2012, samt alle medlemmer for deres medlemskab. Dette vil være min sidste beretning som formand for IMDT, da jeg har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsesarbejdet ved den kommende generalforsamling. Jeg har været valgt til bestyrelsen siden 2001 og fungeret som formand siden MDT har rigtig meget at byde på indenfor hele det muskuloskeletale felt og ikke mindst i regi af Dansk Selskab for Fysioterapi, og jeg vil nu glæde mig til at andre tager over og fører vores faggruppe videre med fornyet inspiration og energi. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige tak for inspirerende samarbejde i IMDT i de forløbne år. Eva Hauge, DipMDT, MSA Formand IMDT 14

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013 Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2013 Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2011

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2011 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2011 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2010

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2010 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2010 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2008 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2009

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2009 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2009 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi

Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale gener som beskrevet i MDT. Missionen

Læs mere

Instituttets Mission

Instituttets Mission Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT, bidrage til videre udforskning af anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT. Indledning Denne beretning beskriver aktiviteter

Læs mere

Instituttets Mission. Vision. Værdier

Instituttets Mission. Vision. Værdier Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT. Vision At alle, der beskæftiger sig med muskuloskeletale

Læs mere

INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI

INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI O f f e n t l i g H v i d b o g INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI HVIDBOG JANUAR 2013 Hvidbog 2013 1 Definitioner og forkortelser 1 Formål med Hvidbog 1 Mission statement 1 Vision 1 Værdier 1 Organisatorisk

Læs mere

INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI

INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI 2 0 11 O f f e n t l i g H v i d b o g INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI HVIDBOG JANUAR 2011 Hvidbog 2011 1 Definitioner og forkortelser 1 Formål med Hvidbog 1 Mission statement 1 Vision 1 Værdier

Læs mere

Fysisk Bestyrelsesmøde 28.04.2014

Fysisk Bestyrelsesmøde 28.04.2014 Fysisk Bestyrelsesmøde 28.04.2014 Mødetitel: Fysisk møde Sted: Kolding, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding. Mødelokale: M3 Deltagere: Charlotte Krog (CK), Mads Vesterlund Ottow (MO), Steen

Læs mere

O f f e n t l i g H v i d bog. Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi. Hvidbog

O f f e n t l i g H v i d bog. Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi. Hvidbog O f f e n t l i g H v i d bog Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi Hvidbog revideret april 2014 Hvidbog 2014 1 Definitioner og forkortelser 1 Formål med Hvidbog 1 Mission statement 1 Vision

Læs mere

Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver

Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver Forberedt til: Institut Mekanisk Diagnostik og Terapi, Mckenzie Institut DK 2011 Institut Mekanisk Diagnostik og Terapi, Ny Kongevej 40 5000 Odense C info@mckenzie.dk

Læs mere

Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi

Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi Denne beretning beskriver aktiviteter fra 1.1.2015 til 31.12.2015, idet DSMDT s arbejdsår følger kalenderåret. Mission og Vision for DSMDT Mission Det er

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Skovtved 4 7884 Fur. ---ooo--- Årsrapport 2011 (12.

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Skovtved 4 7884 Fur. ---ooo--- Årsrapport 2011 (12. Excel/klienter/2100/regnskab11.xls Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Skovtved 4 7884 Fur Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) CVR. nr. 25 79 37 22 Således forelagt og godkendt

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009.

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Udvalgets sammensætning Bente Andersen, Anders Skov Hansen, Mikkel A, Petersen og Vibeke Bechtold (formand). Overordnede betragtninger Der

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo---

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo--- Excel/klienter/21/regnskab7.xls Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark ---ooo--- Duebrødevej 5 4 Roskilde ---ooo--- Årsrapport 27 (8. regnskabsår) ---ooo--- CVR. nr. 25 79

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012.

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionen tæller nu omkring 950 medlemmer Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 4 fra Region Øst, 1 fra

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Beretning 2015 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2015 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2015 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2015 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden marts 2015 til marts 2016. Bestyrelsen vi gerne

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard BESTYRELSESSEMINAR Referat for møde i: Bestyrelsesseminar i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Tina Povlsen/Mette Østergaard Dato for møde: Fra torsdag den 12. februar kl. 17.30 til lørdag den

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1)

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1) Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Råd 27. marts 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 24. april 2015 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark. Evaluering Klinisk Biomekanik

Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark. Evaluering Klinisk Biomekanik Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark Evaluering Klinisk Biomekanik November 2013 Indhold Regularitetsplan Bachelor... 3 Regularitetsplan Kandidat... 6 Evalueringsskemaer... 8 Evaluering

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

Årsberetning 2014 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Medlem af IFOMPT.

Årsberetning 2014 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Medlem af IFOMPT. Årsberetning 2014 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Medlem af IFOMPT. Indledning Martin B. Josefsen, formand, DSMF Med et tilbageblik

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af

Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet Fra studieordning af 9 006 til studieordning af 9 00 Vedtaget i studienævnet d. 0 00 Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser...

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Disposition Ambitionen Forudsætningerne Potentialet Udfordringerne i sundhedsvæsenet Mulighederne Status. Ambitionen

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014 18. juli 2014 Nyhedsbrev juli 2014 1. Årsmøde 4. juni 2014 afholdt deres første årsmøde den 4. juni 2014 på HUSET i Middelfart. På dagen blev en ny bestyrelse valgt ind. Ved generalforsamlingen var 16

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 6. september

Regionsbestyrelsesmøde d. 6. september Regionsbestyrelsesmøde d. 6. september 1. Nyt bestyrelsen imellem 2. Opsamling på regionskonferencen og forslag til konferencen i 2011 3. Verserende sager Mundtlig status på VF sager i Rebild, Mariagerfjord

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015... 1 Indledning... 2 Bestyrelsens arbejde... 2 Principper og værdier... 2 Arbejdsgrupper... 3 Andre emner... 3 Synlighed... 4 Afslutning...

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den , kl

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den , kl 2.1.13, ES/Bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den 13.12.2012, kl. 13-17.30 Mødet blev afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere