Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon"

Transkript

1 Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Version 1.0 November 2014

2 2 Indikatorskabelon Tabel 1.1: Databasens navn (både engelsk, dansk samt forkortelse) samt versionsnummer for udfyldt dokumentationsskabelon Dansk navn: Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). Engelsk navn: The Danish National Hepato Biliary Cancer Database Version 1, november 2014 Tabel 2.1: Populationsspecifikation Element 1.A Faglig definition af patientpopulation (ønsket population) 1.B Teknisk specifikation af patientpopulation (reel population) 1.C Patientforløbsafgrænsning Elementets indhold Patienter, som henvises til Lever Multidisciplinært Team (Lever MDT), og som diagnosticeres med hepatocellulært carcinom (HCC), cholangiocarcinom (CC) levermetastaser fra en kolorectalcancer (KRLM). I fremtiden planlægges også inklusion af patienter, som henvises til Lever MDT, og som diagnosticeres med levermetastaser fra alle andre cancertyper end KRLM. Patienter, som henvises til Lever Multidisciplinært Team (Lever MDT). Disse patienter diagnosticeres med hepatocellulært carcinom (HCC), cholangiocarcinom (CC) levermetastaser fra en kolorectalcancer (KRLM) disse diagnoser afkræftes. I fremtiden planlægges også inklusion af patienter, som diagnosticeres med levermetastaser fra alle andre cancertyper end KRLM. Oversigt: Se bilag 1 (flowchart) Der afgrænses i forhold til et patientforløb Der afgrænses i forhold til incidens Der afgrænses ikke i forhold til om et forløb er afsluttet uafsluttet Startdato for et forløb er dato for henvisning til Lever MDT Slutdato for et afsluttet forløb er: o Patienter returneres til henvisende afdeling med afkræftet diagnose: Slutdato er dato for forløbets første Lever MDT konference o Patienter returneres til henvisende afdeling med anbefalingen best supportive care: Slutdato er dato for forløbets første Lever MDT konference o Patienter, som undergår kirurgisk underforløb: Slutdato er dato for afslutning på intenderet kurativ lokal behandling o Patienter, som undergår onkologisk underforløb og som takker nej til behandling: Slutdato er dato for nej tak til behandling o Patienter, som undergår onkologisk underforløb og som takker ja til behandling: Slutdato er dato for start på neoadjuvant, downsizing palliativ kemoterapi Enhed, som er ansvarlig for registrering i DLGCD og eventuel overflytning mellem afdelinger: o Patienter, som returneres til henvisende afdeling: Lever MDT

3 3 Indikatorskabelon 1.D Evt. organisatorisk afgrænsning (dataindberettende enheder) (definition, jf. pkt. 1.D) er ansvarlig for registreringen i DLGCD o Patienter, som ikke returneres til henvisende afdeling: Patienten indgår indtil slutdatoen i kirurgisk onkologisk underforløb o For kirurgiske underforløb er kirurgerne, som er tilknyttet fagområdet Hepato Pankreato Biliær (HPB) kirurgi, ansvarlige for registreringen af kirurgiske data o For onkologiske underforløb er den onkologiske afdeling, som er tilknyttet fagområdet øvre gastroenterologiske lidelser, ansvarlig for registreringen af alle data. Et enkelt sted (Århus Universitetshospital), og kun for HCC, er det den onkologiske behandling tilknyttet fagområdet hepatologi, som er ansvarlig for registreringen af onkologiske data for HCC. En patient kan have mere end et forløb 4 HPB centre indberetter til DLGCD: Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital. Desuden indberetter følgende onkologiske afdelinger på andre hospitaler end de 4 ovennævnte, som behandler onkologiske underforløb for KRLM patienter: Herlev, Sygehus Nord (Hillerød), Roskilde, Sygehus Syd (Næstved), Bornholms Hospital, Sønderborg, Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg), Vejle, Regionssygehuset Herning På de 4 HPB centre findes et Lever Multidisciplinært Team (Lever MDT), bestående af kirurger, onkologer, radiologer, nuklearmedicinere og hepatologer tilknyttet fagområdet HPB lidelser. 1.E Datakilder 1.F Dækningsgrad (patient og enhedsniveau) DLGCD s eget indberetningssystem, som er en Topica baseret indtastningsplatform. CPR registeret. Landspatientregisteret (LPR) vil i teorien være det register, som med højst validitet kan udgøre gold standard. Det er pt. ikke muligt at opgøre dækningsgraden, da DLGCD er forløbsbaseret, mens LPR er kontaktbaseret, og derfor kræves et større algoritmearbejde for at evaluere validiteten af LPR. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) planlægges udrullet for DLGCD i foråret Det er håbet, at valide algoritmer til datafangst fra LPR og eventuelle andre registre kan udvikles, så en fagligt forsvarlig gold standard kan angives. 1.G Validitet Følgende estimater over antal årlige patienter på landsplan er givet af DLGCD styregruppe: HCC: 250 CC: 300 KRLM: 1800 Disse estimater er det nærmeste man kommer en gold standard så længe valide algoritmer ikke er udviklet. DLGCD er nystartet, og der er for visse indberettende enheder problemer med at få indberettet til DLGCD. Det vurderes i første omgang at være vigtigst at opnå sufficient databasekomplethed, gerne mindst 90 % i relation til ovennævnte estimater (jf. pkt. 1.F). Der er derfor pt. ikke tiltag til at validere indtastede DLGCD forløb. Fremadrettet vil validiteten vurderes ved løbende stikprøvevis gennemgang af journaler.

4 4 Indikatorskabelon Tabel 3.1: Indikatoroversigt (kun aktuelle indikatorer, men det anbefales, at kompetencecentrene/databaserne sikrer dokumentation af historik) ID Beskrivelse Format Standard DLGCD_10_001 Andel af patientforløb hvor det diagnostiske pakkeforløb er Andel 80 % afsluttet inden for 14 dage efter henvisning til Lever MDT. DLGCD_20_001 Andel af de på MDT konferensen ikke afsluttede Andel 90 % patientforløb, hvor patienten møder til forundersøgelse på kirurgisk onkologisk afdeling inden for 14 kalenderdage efter henvisning til Lever MDT DLGCD_30_001 Andel af patientforløb hvor intenderet kurativ lokal Andel 90 % behandling påbegyndes senest 14 dage efter patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_41_001 Andel af HCC patientforløb hvor patienten er i live 30 dage Andel 90 % efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle HCC patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_42_001 Andel af CC patientforløb hvor patienten er i live 30 dage Andel 95 % efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle CC patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_43_001 Andel af KRLM patientforløb hvor patienten er i live 30 dage Andel 95 % efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle KRLM patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_51_001 Andel af HCC patientforløb hvor patienten er i live 1 år efter Andel 75 % start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle HCCpatientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_53_001 Andel af KRLM patientforløb hvor patienten er i live 1 år Andel 90 % efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle KRLM patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_61_001 Andel af HCC patientforløb hvor patienten er i live 3 år efter Andel 50 % start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle HCCpatientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_63_001 Andel af KRLM patientforløb hvor patienten er i live 3 år Andel 60 % efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle KRLM patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_73_001 Andel af KRLM patientforløb hvor patienten er i live 5 år efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle KRLM patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Andel 35 %

5 5 Indikatorskabelon Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn Ia: Udredning efter MDT Database Indikatornummer ID Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). Ia (Beregningsregler) 5 (Generisk datamodel) DLGCD_10_001 Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords #Klinisk rationale Evidens for indikator Andel af patientforløb hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage efter henvisning til Lever MDT. Struktur Proces X Resultat Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed X Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik X Behandling Pleje Opfølgende kontrol Rehabilitering Andet henvisning; diagnostik; tid Pakkeforløbenes tidsgrænser er bestemt ud fra forudsætning af ubegrænsede ressourcer, hvilket ikke er tilfældet i hverdagen. Derfor findes 80 % grænsen passende. National klinisk retningslinje andre peer reviewede synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation X

6 6 Indikatorskabelon Format Standard Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 80 % er acceptabelt) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: Forbedringsretning National klinisk retningslinje andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation X Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Indikatorpopulation (nævner) A: Alle patientforløb med patienter, som henvises til Lever MDT på begrundet mistanke om lever galdevejscancer OG B: (hvor Lever MDT konferencen resulterer i en forundersøgelse på Lever MDT med henblik på intenderet kurativ lokal behandling intenderet onkologisk behandling [dvs. MDT_T1 KIR_T3 MDT_T1 ONK_T3 ] C:

7 7 Indikatorskabelon hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende afdeling, som af patienten får informeret samtykke til best supportive care [dvs. HABSC_T3 = MDT_T1]) D: hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende afdeling og diagnosen afkræftes [dvs. HADA_T3 = MDT_T1] Dvs. nævneren er: (A og B) (A og C) (A og D) Henvisning til Lever MDT på begrundet mistanke om lever galdevejscancer sker: Fra medicinsk kirurgisk afdeling (HCC, CC) Fra kolo rektal cancer pakkeforløb, primær udredning kontrolforløb (KRLM) Efter resektion af ekstrahepatisk tumor (KRLM) Efter afslutning af neoadjuvant downsizing kemoterapi Fra kontrolundersøgelse efter intenderet kurativ lokal behandling Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, for hvilke det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage (Slut minus Start 14). Start: Dato for henvisning til Lever MDT (MDT_T0). Slut: Dato for informeret samtykke (KIR_T3 ONK_T3 HABSC_T3) afkræftning af diagnose (HADA_T3). Informeret samtykke omfatter en af følgende: Informeret samtykke til intenderet kurativ lokal behandling Informeret samtykke til neoadjuvant, downsizing palliativ kemoterapi

8 8 Indikatorskabelon nej tak til behandling Informeret samtykke til best supportive care Datakomplethed Der er ingen eksklusionskriterier, fraset eksklusionskriterier, som skyldes inkomplette data. Eksklusioner grundet inkomplette data: 1) MDT_T0 mangler 2) KIR_T3 og ONK_T3 og HABSC_T3 og HADA_T3T3 mangler 3) To flere non missing blandt variablene (KIR_T3, ONK_T3, HABSC_T3, HADA_T3), såfremt 2) og 3) ikke har medført eksklusion: 4) Den valide værdi blandt variablene (KIR_T3, ONK_T3, HABSC_T3, HADA_T3) minus MDT_T0 er negativ (<0) Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres ikke på sygdom (HCC, CC, KRLM) til generisk datamodel, men dette vil eventuelt blive gjort i årsrapporten 95 % CI (binomialfordeling) 14 dage (i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget.

9 9 Indikatorskabelon Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn Ib: Forundersøgelse efter MDT Database Indikatornummer ID Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). Ib (Beregningsregler) 9 (Generisk datamodel) DLGCD_20_001 Senest revideret September 2012 Beskrivelse Type Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords #Klinisk rationale Evidens for indikator Format Andel af de på MDT konferensen ikke afsluttede patientforløb, hvor patienten møder til forundersøgelse på kirurgisk onkologisk afdeling inden for 14 kalenderdage efter henvisning til Lever MDT Struktur Proces X Resultat Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed X Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling Pleje Opfølgende kontrol Rehabilitering Andet X Lever MDT; henvisning; tid Pakkeforløbenes tidsgrænser er bestemt ud fra forudsætning af ubegrænsede ressourcer, hvilket ikke er tilfældet i hverdagen. Derfor findes 90 % grænsen passende. National klinisk retningslinje andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation X Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem

10 10 Indikatorskabelon Standard Andel X ( 90 % er acceptabelt) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation X Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Indikatorpopulation (nævner) A: Alle patientforløb med patienter, som henvises til Lever MDT på begrundet mistanke om lever galdevejscancer OG B: (hvor Lever MDT konferencen resulterer i en forundersøgelse på Lever MDT med henblik på intenderet kurativ lokal behandling intenderet onkologisk behandling [dvs. MDT_T1 KIR_T2 MDT_T1 ONK_T2 ] C: hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende afdeling, som af patienten får informeret samtykke til best supportive care [dvs. HABSC_T3 = MDT_T1])

11 11 Indikatorskabelon D: hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende afdeling og diagnosen afkræftes [dvs. HADA_T3 = MDT_T1] Dvs. nævneren er: (A og B) (A og C) (A og D) Henvisning til Lever MDT på begrundet mistanke om lever galdevejscancer sker: Fra medicinsk kirurgisk afdeling (HCC, CC) Fra kolo rektal cancer pakkeforløb, primær udredning kontrolforløb (KRLM) Efter resektion af ekstrahepatisk tumor (KRLM) Efter afslutning af neoadjuvant downsizing kemoterapi Fra kontrolundersøgelse efter intenderet kurativ lokal behandling Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, for hvilke det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage (Slut minus Start 14). Start: Dato for henvisning til Lever MDT (MDT_T0). Slut: Dato for forundersøgelse (KIR_T2 ONK_T2 HABSC_T3) afkræftning af diagnose (HADA_T3). Datakomplethed Der er ingen eksklusionskriterier, fraset eksklusionskriterier, som skyldes inkomplette data. Eksklusioner grundet inkomplette data: 1) MDT_T0 mangler 2) KIR_T2 og ONK_T2 og HABSC_T3 og HADA_T3T3 mangler

12 12 Indikatorskabelon 3) To flere non missing blandt variablene (KIR_T2, ONK_T2, HABSC_T3, HADA_T3), såfremt 2) og 3) ikke har medført eksklusion: 4) Den valide værdi blandt variablene (KIR_T2, ONK_T2, HABSC_T3, HADA_T3) minus MDT_T0 er negativ (<0) Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres ikke på sygdom (HCC, CC, KRLM) til generisk datamodel, men dette vil eventuelt blive gjort i årsrapporten 95 % CI (binomialfordeling) 14 dage (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget. Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn IIa: Samtykke til behandling Database Indikatornummer ID Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). IIa (Beregningsregler) 13 (Generisk datamodel) DLGCD_30_001 Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Andel af patientforløb hvor intenderet kurativ lokal behandling påbegyndes senest 14 dage efter patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling. Struktur Proces X Resultat

13 13 Indikatorskabelon Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords #Klinisk rationale Evidens for indikator Format Standard Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed X Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling X Pleje Opfølgende kontrol Rehabilitering Andet Informeret samtykke; intenderet kurativ lokal behandling; tid Pakkeforløbenes tidsgrænser er bestemt ud fra forudsætning af ubegrænsede ressourcer, hvilket ikke er tilfældet i hverdagen. Derfor findes 90 % grænsen passende. National klinisk retningslinje andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation X Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 90 % er acceptabelt) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift

14 14 Indikatorskabelon Fokusgruppe Ingen dokumentation X Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Indikatorpopulation (nævner) Definition af tæller (Andelsindikatorer) Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Alle patientforløb med patienter, som har givet informeret samtykke til intenderet kurativ lokal behandling. Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor intenderet kurativ lokal behandling påbegyndes inden for 14 dage efter patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start 14) Start: Dato for patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T3) Slut: Dato for påbegyndelse af intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) Datakomplethed Eksklusionskriterier: Alle patientforløb, hvor patienten er tilbudt intenderet kurativ lokal behandling, men patienten har ikke ønsket at give informeret samtykke til intenderet kurativ lokal behandling ELLER Alle patientforløb, hvor patienten er tilbudt intenderet kurativ lokal behandling, men patienten har takket nej tak til behandling Derudover følgende eksklusioner grundet inkomplette data: 1) KIR_T3 mangler 2) KIR_T4 mangler 3) KIR_T4 minus KIR_T3 er negativ (<0) Tidsreference Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven)

15 15 Indikatorskabelon #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres ikke på sygdom (HCC, CC, KRLM) til generisk datamodel, men dette vil eventuelt blive gjort i årsrapporten 95 % CI (binomialfordeling) 14 dage (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget. Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn Database IIIa: Overlevelse 30 dag, HCC IIIa: Overlevelse 30 dag, CC IIIa: Overlevelse 30 dag, KRLM Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). Indikatornummer ID IIIa (Beregningsregler) HCC:17 (Generisk datamodel) CC:18 (Generisk datamodel) KRLM: 19 (Generisk datamodel) DLGCD_41_001 (HCC), DLGCD_42_001 (CC), DLGCD_43_001 (KRLM) Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Kvalitetsdimension Andel af patientforløb hvor patienten er i live 30 dage efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Struktur Proces Resultat X Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed X Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed Omkostningseffektivitet

16 16 Indikatorskabelon Forløbsdimension #Keywords #Klinisk rationale Evidens for indikator Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling X Pleje X Opfølgende kontrol X Rehabilitering X Andet Overlevelse; 30 dage Anbefalet i DLGCGs Nationale Guidelines for KRLM, HCC og CC(udkommer foråret 2015). National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Format Standard Hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 90 % er acceptabelt for HCC; 95 % er acceptabelt for CC; 95 % er acceptabelt for CC KRLM) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i

17 17 Indikatorskabelon serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Indikatorpopulation (nævner) Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling OG Der skal være mindst 30 dage fra dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) til udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >30) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPR registeret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPR registeret). Datakomplethed Eksklusionskriterier: Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 30 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPR registeret er opdateret mindre end 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4).

18 18 Indikatorskabelon Derudover følgende eksklusioner grundet inkomplette data: 1) Operationstypen mangler 2) KIR_T4 mangler 3) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0) Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres på sygdom (HCC, CC, KRLM) 95 % CI (binomialfordeling) 30 dage (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget. Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn Database IIIb: Overlevelse 1 år, HCC IIIb: Overlevelse 1 år, KRLM Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). Indikatornummer ID IIIb (Beregningsregler) HCC:20 (Generisk datamodel) KRLM: 22 (Generisk datamodel) DLGCD_51_001 (HCC), DLGCD_53_001 (KRLM) Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Andel af patientforløb hvor patienten er i live 1 år (365 dage) efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Struktur Proces Resultat X

19 19 Indikatorskabelon Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords #Klinisk rationale Evidens for indikator Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed X Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling X Pleje X Opfølgende kontrol X Rehabilitering X Andet Overlevelse; 1 år Anbefalet i DLGCGs Nationale Guidelines for KRLM, HCC og CC(udkommer foråret 2015). National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Format Standard Hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 75 % er acceptabelt for HCC; 90 % er acceptabelt for KRLM) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter

20 20 Indikatorskabelon Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Indikatorpopulation (nævner) Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling OG Der skal være mindst 365 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >365) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPR registeret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPR registeret). Datakomplethed Eksklusionskriterier: Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 365 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPR registeret er opdateret mindre end 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4)

21 21 Indikatorskabelon ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Derudover følgende eksklusioner grundet inkomplette data: 1) Operationstypen mangler 2) KIR_T4 mangler 3) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0) Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres på sygdom (HCC, KRLM) 95 % CI (binomialfordeling) 1 år (365 dage) (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget.

22 22 Indikatorskabelon Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn IIIc: Overlevelse 3 år, HCC IIIc: Overlevelse 3 år, KRLM Database Indikatornummer ID Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). IIIc (Beregningsregler) HCC:23 (Generisk datamodel) KRLM: 25 (Generisk datamodel) DLGCD_61_001 (HCC), DLGCD_63_001 (KRLM) Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords Andel af patientforløb hvor patienten er i live 3 år (1096 dage) efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Struktur Proces Resultat X Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed X Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling X Pleje X Opfølgende kontrol X Rehabilitering X Andet Overlevelse; 3 år #Klinisk rationale Evidens for indikator Anbefalet i DLGCGs Nationale Guidelines for KRLM, HCC og CC(udkommer foråret 2015). National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation

23 23 Indikatorskabelon Format Standard Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 50 % er acceptabelt for HCC; 60 % er acceptabelt for KRLM) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Indikatorpopulation (nævner) Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling OG Der skal være mindst 1096 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4).

24 24 Indikatorskabelon Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >1096) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPR registeret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPR registeret). Datakomplethed Eksklusionskriterier: Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 1096 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPR registeret er opdateret mindre end 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Derudover følgende eksklusioner grundet inkomplette data: 1) Operationstypen mangler 2) KIR_T4 mangler 3) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0) Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres på sygdom (HCC, KRLM) 95 % CI (binomialfordeling)

25 25 Indikatorskabelon Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren 3 år (1096 dage) (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget. Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn Database Indikatornummer ID IIId: Overlevelse 5 år, KRLM Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). IIId (Beregningsregler) 28 (Generisk datamodel) DLGCD_73_001 Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords Andel af patientforløb hvor patienten er i live 5 år (1826 dage) efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Struktur Proces Resultat X Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed X Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling X Pleje X Opfølgende kontrol X Rehabilitering X Andet Overlevelse; 5 år #Klinisk rationale Anbefalet i DLGCGs Nationale Guidelines for KRLM, HCC og CC(udkommer foråret 2015).

26 26 Indikatorskabelon Evidens for indikator National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Format Standard Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 35 % er acceptabelt) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Indikatorpopulation (nævner) Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling

27 27 Indikatorskabelon OG Der skal være mindst 1826 dage mellem start på intenderet kurativ lokal behandling og udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 1826 dage efter start på intenderet kurativ lokal behandling. Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 1826 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >1826) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPR registeret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPR registeret). Datakomplethed Eksklusionskriterier: Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 1826 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPR registeret er opdateret mindre end 1826 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 1826 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Derudover følgende eksklusioner grundet inkomplette data: 1) Operationstypen mangler 2) KIR_T4 mangler 3) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0)

28 28 Indikatorskabelon Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres ikke. 95 % CI (binomialfordeling) 5 år (1826 dage) (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget. Tabel 4.1. Variabelliste Variabelnavn (label) [variabelnavn i beregningsregler og bilag 1] FORLOEB_ID (reference to parent table FORLOEB) ORGUNIT_CODE (reference to ORGUNIT.CODE) ForloebAnsvarlig_CODE (Oprettet af) CPRnr ddleverkraefttypeforloeb (Leverkræfttype) ddkraeftpakkeforloeb (Kræftpakke) Definition Unikt nummer for hvert DLGCD forløb Enhed, som registrerer i DLGCD Oprettet af (organisatorisk enhed) CPR nummer Leverkræfttypeforløb (CC, HCC KRLM forløb) Kræftpakke datehenvisningsdatoccmdt (Henvisningsdato) [MDT_T0] dateforfoerstemdtkonferenceccmdt (Dato for første MDT konf.) [MDT_T1] ouphenvisendeafdccmdt_code (Henvisende afdeling til første MDT konference) ouphenvisendeafdccmdt_type (Henvisende afdeling til første MDT konference) Henvisningsdato, CC forløb Dato for første Lever MDT konference, CC forløb Henvisende afdeling (SKS kode) til første MDT konference, CCforløb Henvisende afdeling (navn) til første MDT konference, CC forløb

29 29 Indikatorskabelon ddstatusfoersteccmdt datevedikkefaerdigudredtccmdt (Dato for ny MDT&nbsp&nbsp) [MDT_S1 MDT_SX] oupsqsfdudfsupplusccmdt_code (Afd. som udfører suppl. us. til ny MDT) oupsqsfdudfsupplusccmdt_type (Afd. som udfører suppl. us. til ny MDT) cbvedikkefaerdigudredtccmdt (Færdig&nbsp&nbsp udredt) txtartafsuppunderccmdt (Angiv art af suppl. undersøgelse(r)) ddgaldevejscancertypeccmdt (Galdevejscancertype) cbultralydccmdt (Ultralyd) cbpetctccmdt (PET CT) cbeusccmdt (EUS) cblaparatomiccmdt (Laparatomi) cbctccmdt (CT) cbercpccmdt (ERCP) cblusccmdt (LUS) cbbiopsiaftumorccmdt (Biopsi af tumor) cbmrccmdt (MR) cbptcccmdt (PTC) cblaparaskopiccmdt (Laparaskopi) cbbilleddiagnostikccmdt (Billeddiagnostik) cbhistologiccmdt (Histologi) cbfnaccmdt (FNA) ddperfstatusccmdt (Performancestatus) ddoperabelccmdt (Skønnes patienten operabel på basis af de til Status for første Lever MDT konference (Ikke færdigudredt færdigudredt), CC forløb Dato for ny Lever MDT konference (hvis patienten ikke er færdigudredt ved første Lever MDT konference), CC forløb Afd. (SKS kode) som udfører suppl. us. til ny MDT (hvis patienten ikke er færdigudredt ved første Lever MDT konference), CC forløb Afd. (navn) som udfører suppl. us. til ny MDT (hvis patienten ikke er færdigudredt ved første Lever MDT konference), CC forløb Færdigudredt efter suppl. us. (hvis patienten ikke er færdigudredt ved første Lever MDT konference), CC forløb Angiv art af suppl. undersøgelse(r) (hvis patienten ikke er færdigudredt ved første Lever MDT konference), CC forløb Galdevejscancertype, CC forløb Præterapeutisk udredning, ultralyd, CC forløb Præterapeutisk udredning, PET CT scanning, CC forløb Præterapeutisk udredning, EUS, CC forløb Præterapeutisk udredning, Laparatomi, CC forløb Præterapeutisk udredning, CT scanning, CC forløb Præterapeutisk udredning, ERCP, CC forløb Præterapeutisk udredning, LUS, CC forløb Præterapeutisk udredning, Biopsi af tumor, CC forløb Præterapeutisk udredning, MR scanning, CC forløb Præterapeutisk udredning, PTC, CC forløb Præterapeutisk udredning, Laparaskopi, CC forløb Grundlag for diagnose, billeddiagnostik, CC forløb Grundlag for diagnose, histologi, CC forløb Grundlag for diagnose, FNA, CC forløb Performancestatus, CC forløb Skønnes patienten operabel på basis af de til MDT tilsendte informationer, CC forløb

30 30 Indikatorskabelon MDT tilsendte informationer) ddtumorresektabelccmdt (Er tumor resektabel på basis af de til MDT tilsendte informationer) dddiagnoseafkraeftetccmdt (Diagnose afkræftet) dateudredningafsluttetccmdt (Udredning afsluttet) ddbehandlingsplanccmdt (Behandlingsplan) Er tumor resektabel på basis af de til MDT tilsendte informationer, CC forløb Diagnose afkræftet, CC forløb Udredning afsluttet (dato), CC forløb Behandlingsplan, CC forløb ddsqludredtafcckirfor (Kirurgisk forløb udført af) txtudlandetcckirforloeb (Hvis "Udlandet" angiv sted) Kirurgisk forløb udført af, CC forløb Hvis kirurgisk forløb udført i "Udlandet" angiv sted, CC forløb ddbehudfcckirbeh (Patient behandlet på denne afdeling) ddhenbehandcckirbeh (Henvist til kir. behandling andetsteds) ddaarsingbehcckirbeh (Patientårsag til ingen behandling) ddsqlbehhvorcckirbeh (Henvist til) txtbehudlcckirbeh (Hvis udlandet/andet angiv sted) dateforundersoegelsecckirbeh (Dato for forundersøgelse) [KIR_T2] datebehandlingsacceptcckirbeh (Behandlingsaccept) [KIR_T3] dateopdatocckirbeh (Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling) [KIR_T4] ddlokalbehandlingcckirbeh (Hvilken lokalbehandling blev udført) ddbehandlingsprincipcckirbeh (Hvilket lokalbehandlingsprincip) ddklinisktypecckirbeh (Galdevejscancertype) ddpattintrahepatisktypecckirbeh (T) Patient behandlet på denne afdeling, CC forløb Henvist til kirurgisk behandling andetsteds, CC forløb Patientårsag til ingen behandling (hvis patienten ikke er behandlet på denne afdeling og patienten ikke er henvist til kirurgisk behandling andetsteds), CC forløb Hvilken afdeling er patienten henvist til (hvis patienten ikke er behandlet på denne afdeling, men er henvist til kirurgisk behandling andetsteds), CC forløb Hvilken afdeling i udlandet er patienten henvist til (hvis patienten ikke er behandlet på denne afdeling, men er henvist til kirurgisk behandling i udlandet), CC forløb Dato for forundersøgelse (hvis patienten er behandlet på denne afdeling), CC forløb Dato for behandlingsaccept (hvis patienten er behandlet på denne afdeling), CC forløb Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (hvis patienten er behandlet på denne afdeling), CC forløb Hvilken lokalbehandling blev udført (hvis patienten er behandlet på denne afdeling), CC forløb Hvilket lokalbehandlingsprincip (hvis patienten er behandlet på denne afdeling), CC forløb Galdevejscancertype, uden patologisk vurdering, CC forløb Klinisk T stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb

31 31 Indikatorskabelon ddpatnintrahepatisktypecckirbeh (N) ddpatmintrahepatisktypecckirbeh (M) txtpatstadintrahepatisktypecckirbeh (Stadium) ddpatthilaertypecckirbeh (T) ddpatnhilaertypecckirbeh (N) ddpatmhilaertypecckirbeh (M) txtpatstadhilaertypecckirbeh (Stadium) ddpattgaldeblaerecckirbeh (T) ddpatngaldeblaerecckirbeh (N) ddpatmgaldeblaerecckirbeh (M) txtpatstadgaldeblaerecckirbeh (Stadium) cbpatologiskpraeparatcckirbeh (Patologisk præperat) ddpatresekvurdcckirbeh (Patologisk resektionsvurdering) ddpatoanatomiskstadiumtypecckirbeh (Galdevejscancertype) ddpatanatintrahepatisktypecckirbeh (T) ddpatananintrahepatisktypecckirbeh (N) ddpatanamintrahepatisktypecckirbeh (M) txtpatanastadintrahepatisktypecckirbeh (Stadium) ddpatanathilaertypecckirbeh (T) ddpatananhilaertypecckirbeh (N) ddpatanamhilaertypecckirbeh (M) txtpatanastadhilaertypecckirbeh (Stadium) ddpatanatgaldeblaerecckirbeh (T) Klinisk N stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb Klinisk M stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb Klinisk stadium, intrahepatisk tumor (udregnes automatisk på baggrund af kliniske T, N og M stadium), CC forløb Klinisk T stadium for perihilær tumor, CC forløb Klinisk N stadium for perihilær tumor, CC forløb Klinisk M stadium for perihilær tumor, CC forløb Klinisk stadium, perihilær tumor (udregnes automatisk på baggrund af kliniske T, N og M stadium), CC forløb Klinisk T stadium for galdeblæretumor, CC forløb Klinisk N stadium for galdeblæretumor, CC forløb Klinisk M stadium for galdeblæretumor, CC forløb Klinisk stadium, galdeblæretumor (udregnes automatisk på baggrund af kliniske T, N og M stadium), CC forløb Foreligger et patologisk præparat, CC forløb Patologisk resektionsvurdering (hvis et patologisk præparat foreligger), CC forløb Galdevejscancertype, inkl. patologisk vurdering, CC forløb Pato anatomisk T stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb Pato anatomisk N stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb Pato anatomisk M stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb Pato anatomisk stadium, intrahepatisk tumor (udregnes automatisk på baggrund af pato anatomiske T, N og M stadium), CC forløb Pato anatomisk T stadium for perihilær tumor, CC forløb Pato anatomisk N stadium for perihilær tumor, CC forløb Pato anatomisk M stadium for perihilær tumor, CC forløb Pato anatomisk stadium, perihilær tumor (udregnes automatisk på baggrund af pato anatomiske T, N og M stadium), CC forløb Pato anatomisk T stadium for galdeblæretumor, CC forløb

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2014-30. september 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Torsdag d. 30. Januar 2014, Odense Erik Jakobsen, Behandlingsresultater lungecancer DK 2003-2012

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj 2011-30. juni 2012 Dansk Pancreas Cancer

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2012-30. juni 2013 Rapportens analyser og epidemiologiske

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Side 1 af 21 Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Kontaktinformation: Sekretær Darley Petersen Tlf. +45 2055 3974 Email: Darley.Petersen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold Palliativ Database Specifikation af Palliativdatabases indikatorer, datasæt og rapporteringsindhold 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 4 2 PATIENTFORLØBETS REGISTRERINGER... 5 3 DATAFLOW FRA INDDATA

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 214. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Marts 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Specifikation af Søvnapnødatabasenss

Specifikation af Søvnapnødatabasenss Søvnapnø Database Specifikation af Søvnapnødatabasenss indikatorer, datasæt og rapporteringsindhold 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 4 2 PATIENTFORLØBETS REGISTRERINGER... 5 3 DATAFLOW FRA INDDATA

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT DNOR Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT Indikatorer Side 1 af 11 INDIKATOR: Ia Overlevelse, generel Ia DNOR_01_001 Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Muligheder og barrierer i genbrug af data Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Hvorfor DNKK? Dobbeltregistrering

Læs mere

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT DNOR Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT Indikatorer Side 1 af 12 INDIKATOR: Ia Overlevelse, generel Ia DNOR_01_001 Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

tarmkræft- metastaser i leveren

tarmkræft- metastaser i leveren pakkeforløb for tarmkræft- metastaser i leveren 2009 Pakkeforløb for kræft i leveren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kategori: Faglig rådgivning Sprog:

Læs mere

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, august 2008 Det faglige

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9 Indberetning i DLCR Besøgsrunde 2008/9 Dagens emner Baggrund for og formål med mødet i dag Resultater DLCR Indberetning i DLCR Problemer, spørgsmål og ønsker! Det Nationale indikator projekt MIS Kræft

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Lungecancer. National auditrapport januar 2011 december 2011. Dansk Lunge Cancer Register. Dansk Lunge Cancer Gruppe

Lungecancer. National auditrapport januar 2011 december 2011. Dansk Lunge Cancer Register. Dansk Lunge Cancer Gruppe Lungecancer National auditrapport januar 2011 december 2011 Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 REVISIONSPÅTEGNELSE... 3 INDIKATORGRUPPENS

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2016 Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. kvartal 2010 Data opdateret 13. Oktober 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2010 Data opdateret 10. Januar 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.5 Dato for seneste revidering: 01.10.2017 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk)

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 - KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Klaringsrapport vedrørende rende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Et

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) DBCG Kolofon Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for

Læs mere

pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen

pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen 2009 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor; Pancreas

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding Forløbsbeskrivelse Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding 1. Rammer 1.1. Aktører Endokrinologisk ambulatorium, Vejle (ovl Cramer Christensen),

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. 2015 DNOR data frosset 1. oktober 2012. Data fra Landspatientregisteret modtaget 29. oktober 2012. Rapport færdiggjort 31. oktober

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2015. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2012 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2011 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2012 med primært

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe DaTeCaData Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2013-2014 1.januar 2013-31.december 2014 Version 3 Marts 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hvor blev den ITunderstøttende. kvalitetsudvikling af? Søren Vingtoft. Enhed for Klinisk Kvalitet. 14. Januar 2011

Hvor blev den ITunderstøttende. kvalitetsudvikling af? Søren Vingtoft. Enhed for Klinisk Kvalitet. 14. Januar 2011 Hvor blev den ITunderstøttende kvalitetsudvikling af? Søren Vingtoft Enhed for Klinisk Kvalitet 14. Januar 2011 Klinisk forskning Patient inddragelse Opdateret evidensbaseret viden Grundlag for igangsættelse

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere