Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget"

Transkript

1 Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget Til fællesudvalget 27. marts 2014 Hermed indkaldes til møde i Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget Torsdag den 3. april 2014 samt efterfølgende møde med det lokale uddannelsesudvalg og skolen på EUC Syd, Stegholt 35, 6200 Aabenraa Der er planlagt følgende program Kl Kl Kl Kl Fællesudvalgsmøde. Besøg i murerafdelingen Frokost med uddannelsesudvalget, lærere samt øvrige repræsentanter fra skolen. Fællesudvalgets møde med uddannelsesudvalget, lærere samt øvrige repræsentanter fra skolen. Eventuelle afbud meddeles sekretariatet på telefon / eller på Med venlig hilsen Erik Fog Larsen Uddannelseskonsulent Tlf.: Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

2 Det Faglige Fællesudvalg Murerfaget Torsdag den 4. april 2014 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. Materiale: Dagsorden af 26. marts Bemærkninger: Ingen. Behandling: Til godkendelse.

3 Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget 27. marts 2014 Dagsorden til møde i Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget torsdag den 3. april 2014 på EUC Syd. Stegholt 35 Aabenraa 1. Godkendelse af dagsorden (bilag) 2. Godkendelse af referat (bilag) 3. Siden sidst a. Murerarbejdsmandsuddannelsen b. Stenhugger- og stukkaturfaget. c. Murerfaget 4. Klage vedr. bedømmelse af grundforløbsopgave (bilag) 5. Tværfagligt fag Energiforståelse (bilag) 6. Merit for studentermurer 7. Ansøgning om dispensation for matematik (bilag) 8. Sag fra EUC Vest vedr. udlæringstidspunkt (bilag) 9. Evaluering skuemesterkonference og svendeprøver 10. Nyt fra BU (bilag) 11. Regnskab (bilag) 12. Statistikker (bilag) 13. Eventuelt Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: CVR:

4 Det Faglige Fællesudvalg Murerfaget Torsdag den 4. april 2014 Punkt 2. Referat. Materiale: Referat af FU møde den 26. februar Bemærkning: Referat af FU mødet 26. februar er til orientering. Referatet kan først blive godkendt på mødet den 29. april 2014, når alle medlemmer af fællesudvalget deltager. Behandling: Til orientering.

5 Referat af møde i Det Faglige Fællesudvalg for Murer, Stenhugger- og Stukkaturfaget den 26. februar 2014 på EUC Sjælland Til stede var: Henning Østergaard Andy Jacobsen Morten Rasmussen Jesper Juul Sørensen Peter Funder Ninet Bechmann Egholm Henrik V. Olsen Erik Fog Larsen (referent) Afbud: Jacob Scavenius. Jens G. Andersen Jan Hemmsen Næste møde for Det Faglige Fællesudvalg for Murer- Stenhugger- og Stukkaturfaget er tirsdag den 29. april 2014 på Munkebjerg Hotel i Vejle Næste møde for Det Faglige Fællesudvalg for Murerfaget er torsdag den 3. april 2014 på EUC Syd

6 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med nyt punkt Ansøgning til Fonden for Entreprenørskab 2. Godkendelse af referat Henrik Olsen gjorde opmærksom på at referatet fra FU møde d. 27. nov. punkt 12 skal ændres til: 3. Siden sidst Slots- og ejendomsstyrelsen er i gang med at opbygge et videnscenter. Dette videnscenter arbejder LUU og skolen på at få rent fysisk til at ligge på EUC Sjælland. 3.a. Murerarbejdsmanduddannelsen Der er udarbejdet en folder som skal sendes til alle murermestre i Dansk Byggeri. Folderen sendes digitalt til virksomhederne da det er det billigste. Folderen sendes til skoler og opsøgende medarbejdere, og til 3F afdelinger. Erik Fog snakker med Lone Thrane omkring en slutdato for murerarbejdsmandsprojektet.

7 3.b. Stenhugger- og stukkaturfaget Erik Fog har lavet aftale med Ulla Bødtker fra Undervisningsministeriet omkring et møde, hvor der drøftes nedlæggelse af Stentekniker (trin 1) på stenhuggeruddannelsen. Herefter sendes et brev til ministeriet omkring nedlæggelse af trinnet. Erik Fog udarbejder i samarbejde med Peter Funder og Henrik Olsen en ansøgning til uddannelsesfonden om studietur til Tyskland for stenhugger- og stukkaturfagets FU-medlemmer. Der indmeldes til Erik Fog omkring hvilke skoler og virksomheder man ønsker at besøge. Peter Funder kontakter EFL i maj måned. Stukkatørfaget ønsker at have de samme regler for meritvurdering som stenhugger. Stukkatørerne ønsker at der i deres oplæg til svendeprøven på punkt 1 indføres, at tegningen håndtegnes. 3.c. Murerfaget Det blev besluttet at FU mødet d. 25 marts på EUC Syd rykkes til d. 3. april Erik Fog opfordrede til at vende tilbage hurtigst muligt med hensyn til værelser ved DM Nyhed fra SkillsDenmark omkring øget tilskud fra staten vedlægges referatet Erik Fog har møde med arkitektskolen vedr. opgaver til DM Der skal lægges op til at opgaven bliver modulopdelt. Udvalget ønskede at essensen af den nye erhvervsskolereform vedægges referatet.

8 4. Skuemesterkonference Århus Programmet blev godkendt. Det blev besluttet at der på skuemesterkonferencen i efteråret gennemføres en prøve-projektsvendeprøve. 5. Faglærerkonference Følgende emner skal med på konferencen Den nye erhvervsskole reform. Læg EUX ind under dette emne Indlæg fra Teknologisk Institut omkring undervisningsmaterialer inden for blandt andet energi. Erik Fog finder en kompetent person til at holde indlægget. 6. Oplæg til merit for studentermurer Udvalget godkendte det fremlagte forslag, således at der gives ½ års afkortelse på mureruddannelsen for elever der søger ind med studentereksamen. Forslaget skrives ind i uddannelsesordningen. 7. Uge 26 EUC Nord FU deltager i uge 26 på følgende dage: Jesper Juul Sørensen, torsdag og fredag Henning Østergaard, torsdag og fredag Andy Jacobsen melder tilbage Morten Rasmussen melder tilbage Jens G. Andersen har meldt afbud. Jacob Scavenius har meldt afbud,

9 8. Nyt fra BU Oplæg til værktøjskassen blev trukket på bestyrelsesmødet. Det vil blive genfremsat på BU s bestyrelses møde så snart overenskomst forhandlingerne er afsluttet. Henning Østergaard gjorde opmærksom på at der i fremtiden, vil være mulighed for at bruge rådighedsbeløbet på de udvalgsspecifikke midler til DM og VM. Uddannelsesfonden i Region Nordjylland i Dansk Byggeri, har bevilliget penge til en studietur til Schweiz. BU s bestyrelse har besluttet at tage med. Denne tur er ved at blive arrangeret. 9. Regnskab Regnskabet for 2013 er ikke færdigt. 10. Statistikker Det ser stadig ikke opløftende ud omkring tilgangen til mureruddannelsen. 11. Eventuelt Intet under dette punkt. 12. Ansøgningen til Fonden for Entreprenør- skab (Nyt punkt) Ansøgningen til Fonden for Entreprenørskab blev godkendt. Erik Fog finpudser ansøgningen og sender den.

10 Det Faglige Fællesudvalg Murerfaget Torsdag den 4. april 2014 Punkt 3. Siden sidst a) Murerarbejdsmandsuddannelsen. b) Stenhugger- og Stukkaturfaget. c) Murerfaget. Materiale: Intet. Bemærkninger: Ingen. Behandling: Til orientering.

11 Det Faglige Fællesudvalg Murerfaget Torsdag den 4. april 2014 Punkt 4. Klage vedr. bedømmelse af grundforløbsopgave Materiale: Klageskrivelse af 21/ fra Murerfirma Nybo ApS Bemærkninger: Ingen. Behandling: Til beslutning.

12 Dansk Byggeri Det Faglige Fællesudvalg Att: Jesper Juul Sørensen Dato Hermed fremsendes en klage over vurdering af grundforløbsprøve for murer der blev afholdt onsdag d. 20/3 på Hillerød teknisk Skole. Vores Lærling Magnus Nilsson var til denne prøve og kontakte mig pga. han var dumpet?. Jeg fik oplyst af vurderingsfolkene havde gennemgået 7 opgaver og dumpet 5 af disse og manglede 6 opgaver. Jeg tog op på skolen, da dette virker mærkeligt og gik ind i hallen og så opgaverne som var dumpet incl. Vores egen lærling. Her kunne jeg se nogle pæne opgaver med lidt skønheds fejl, men ikke nogen der lignede lort, som man siger. Taget i betragtning af dette er efter 20 ugers forløb, så det godt ud. Vores egen lærling havde muret de 4 øverste skifter lidt for stærk og det udadgående hjørne i vægfliser manglende lidt finish. Men var ok alt taget i betragtning. Lærlingen han anlæg og håndelag for murerfaget, ud fra mit synspunkt. Herefter tog jeg kontakt med vurderingsfolkene og spurgte hvad der var grundlag for vurdering af disse opgaver og gjorde Dem opmærksom på, at det kun var en grundforløbsprøve. Den ældre af Dem viste mig en liste af det de gennemgår samt de skønhedsfejl jeg selv kunne se på murværk samt flisearbejderne. Jeg gjorde opmærksom på, at det var en hård vurdering af elever der havde gennemgået 20 ugers forløb, at gå helt ned i små detaljer, som man gør til svendeprøven og havde den holdning, at de skulle kunne det hele efter 20 uger. Her gjorde han mig opmærksom på hans politiske/racistiske holdning, han mente vi skulle have en høj standard, så de blev bedre en alle de øst arbejder, der kommer og tager vores arbejder ud fra hans mening.. Her måtte jeg bryde ind og gøre ham opmærksom på, at hans politiske holdning ikke havde noget med grundforløbsprøven at gøre. Han skulle forholde sig til om de havde håndelag for faget, efter min overbevisning. Jeg gjorde ham opmærksom på, at jeg tidligere på dagen havde snakket med en faglærer ( Finn) der havde undervist Dem og han mente også de prøver var gode nok, dette havde han også fortalt vores lærling, dagen før

13 Her fik jeg at vide at den ældre vurderingsmand, at det ikke passet hvad jeg sagde og det var ham der bestemte om opgaverne var gode nok?. Jeg kan ikke forstå at man ønsker disse lærlinge skal gå 10 ugers forløb om hos de samme lærer, som der mener opgaven var god og herefter dumpe til en grundforløbs prøve, der har samme kriterie som en svendeprøve. Det er ikke på den måde vi for de unge mennesker til at vælge murerfaget som levevej, tværtimod. De flygter. Jeg kan ikke som mester accepterer, at skulle betale løn til lærlingen for 10 ugers mere skoleophold, som skyldes skønhedsfejl på opgaven. Jeg kan se lærlingen har anlæg for faget og vilje for at lære og dette er det vigtigste for mig, Så skal vi som firma nok lærer ham resten, det er vores ansvar. Jeg ønsker et møde angående ovenstående og accepterer ikke 10 ugers længere skolegang på dette grundlag. Hvis det er fællesudvalget holdning at dumpe elever på skønhedsfejl og forlænge deres lærertid med 10 uger på det grundlag af ovenstående, så er det den sidste lærling vores firma har haft. Jeg mener et grundforløb skal være, at man ser om de har anlæg og forståelse for faget og fået kendskab til materialer og tegninger m.m. resten lærer man ude i marken samt til hovedforløb. Man kan ikke kræve efter 20 uger, at vores lærling skulle kunne opmurer, pudse, støbe gulv samt opsætte fliser og pålægning af klinker 100 %. Han er lige kommet fra Folkeskolen. Alt dette var ikke et krav da jeg og andre var på grundskole på Tæbyvej i Rødovre under rektor Willy. Og jeg mener ikke at vi er blevet dårlige murer at vores forløb. Dem der ikke var egnede og ikke havde håndelag blev sorteret fra efter 3 mdr. Jeg har løbende set vores lærlings opgaver de laver på dette grundforløb og snakket med faglærer. Og på intet tidspunkt hørt eller set, at han ikke var egnede til videre forløb med uddannelsen. Da jeg forlod stedet stod der en anden mester hvis lærling også var dumpet og ville have en redegørelse for dette og var ligesom mig, total uforstående. Med venlig hilsen Murerfirmaet NYBO ApS Martin Nilsson

14 Det Faglige Fællesudvalg Murerfaget Torsdag den 4. april 2014 Punkt 5. Tværfagligt fag Energiforståelse Materiale: Beskrivelse af faget Energiforståelse Bemærkninger: Ingen Behandling: Til godkendelse.

15 Energiforståelse Niveau Varighed Mål og øvrige rammer Bedømmelse Rutineniveau 1,0 uge - Eleven har kendskab til de klimapolitiske mål, og hvilken betydning de har for byggeriet nu og fremover - Eleven har kendskab til, hvad der forstås ved Bæredygtigt Byggeri - Eleven har forståelse for hvilken betydning korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på knudepunkter, har for bygningers energiforbrug. - Eleven kan udføre energirigtige konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper - Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energirigtige konstruktioner Standpunktskarakter

16 Det Faglige Fællesudvalg Murerfaget Torsdag den 4. april 2014 Punkt 6. Merit for studentermurer Materiale: Intet. Bemærkninger: Udvalget godkendte på fællesudvalgsmøde i februar, at der gives ½ års merit til mureruddannelsen for elever der søger ind med studentereksamen. Udvalget skal drøfte om merit for elever med studentereksamen skal laves i samarbejde med tømrerfaget. Behandling: Til drøftelse.

17 Det Faglige Fællesudvalg Murerfaget Torsdag den 4. april 2014 Punkt 7. Ansøgning om dispensation for matematik Materiale: Ansøgning om dispensation for matematik for Maxim Vassine Bemærkninger: Ingen. Behandling: Til beslutning.

18 Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, København NV Herning, den 26. februar 2014 Ansøgning om dispensation for matematik for Maxim Vassine cpr. nr.: På baggrund af de to nedenstående udtalelser fra matematikunderviser og fag- faglig underviser, ansøges hermed om dispensation for matematik for Maxim Vassine. Matematikunderviser: Maxim Vassine har fulgt den obligatoriske matematikundervisning på grundforløbet og efterfølgende et ektra matematikhold som også blev afviklet på grundforløbet. Maxim har desuden fulgt den obligatoriske matematikundervisning på H1 som afsluttes med eksamen. Da Maxim ikke bestod eksamen på H1 første gang, deltog han endnu engang i matematikundervisning på H1, og var efterfølgende igen til eksamen, som han desværre heller ikke bestod. Undertegnede har undervist Maxim på både grundforløb og H1, og jeg har i min undervisning forsøgt at lægge vægt på matematiske discipliner, således at der leves fuldt op til fagbeskrivelsen Matematik i uddannelsesordningen. Mine oplevelser med Maxim er, at han har haft meget svært ved matematikken og har manglet mange fundamentale færdigheder allerede ved overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse. Han har arbejdet seriøst med opgaverne, men har generelt manglet forståelse for faget, og jeg anser det derfor ikke for sandsynligt, at han vil bestå faget, selv om han gik til yderligere eksamen. Finn Pedersen Fag- faglig underviser: Jeg ser, som en af Maxims lærere, ingen problemer i at han kan gennemføre uddannelsen som murer. Maxim fungerer godt i klassen og leverer murerarbejde i en kvalitet der ligger meget over gennemsnittet. Tom Beier Hessellund Med venlig hilsen Martin Lyhne Holmgaard Uddannelsesleder Mureruddannelsen Lillelundvej 21 DK-7400 Herning

19 Total oversigt over karakterer, merit/godskrivninger og fritagelser CPR-nr: navn: Maxim Vassinc Gennemsnit 7trin: 4,8 X ~ >( Karakterer, merit, godskrivninger Skolefag N Termin Kompmål jan 201 I Arbejdsm1lj nov m Mureneknik dec Murencknik okt F Matematik nov F Matematik nov F Matematik jan 2011 Udd. Eval.- Kar.- Fag- Udd V her form type tilkn. Kar STA 0 GE STA DEL J DEL I u jan J STA 0 4 Arbejdsmilj F Matematik dcc J SKR EKS J SKR STA SKR EKS DEL trin ECTS Skole Fri- Frit. Frit. Med. Godk. Merit-I Skala Skala Skala nr. giv. un. eks. eks. meda. godskr.tekst GE/IG 215 7TRIN 4 D 215 7TRIN 10 B 215?TRIN 10 B 215?TRIN 4 D 215 7TRIN 00 Fx 215?TRIN 00 Fx 215?TRIN 00 Fx 215?TRIN 00 Fx 215 J J J J J Off.-dato Bevistekst Evaluering ~O l I I : Hemingsholm ES MLS EASY-A, ver Side 2 af2

20 Total oversigt over karakterer, merit/godskrivninger og fritagelser Bestillingsparametre CPR-nr. Medtag kara fra andre skoler Medtag karakterer Medtag fritagelser Medtag merit/godskr. Væ rdi J CPR-nr: navn: Maxim Vassine Gennemsnit 7trin: 4,8 Karakterer, merit, godskrivninger Skole- Udd. Eva!.- Kar.- Fag- 7trin ECTS Skole Fri- Frit. Frit. Med. Godk. Merit-/ fag N Termin Udd V her form type tilkn. Kar Skala Skala Skala nr. giv. un. eks. eks. meda. godskr.tekst Byggeri og dec DEL 0 4 7TRIN 4 D 215 samf Digitalt dec20l STA 0 4 7TRIN 4 D 215 byg.i Digitalt okt DEL 0 7 7TRIN 7 c 215 J Fliseteknik dec DEL 0 7 7TRIN 7 c 215 byg.i J Fliseteknik okt DEL TRIN 10 B Gulvteknik dec DEL 0 7 7TR!N 7 c Puds og dec STA 0 7 7TR!N 7 c 215 overfla Puds og okt DEL 0 4 7TRIN 4 D 215 overfla Tegning I okt STA 0 7 7TR!N 7 c 215 J Førstehjælp/ aug 20 I l 1034 STA 0 8E BE/ J ele Førstehjælp/ okt STA 0 18 BE/IB 215 ele Rulle- jan STA 0 GE GEJ!G 215 bukke st Grund.pr apr MDT EKS 0 7 7TRIN 7 c Grund.pr.: jan MDT EKS TRIN 00 Fx 215 J Kompmål: jan J STA 0 GE GE/IG Kompmål: apr J STA 0 GE OE/IG 215 J : EASY-A, ver Hcmingsholm ES MLS Off.-dato Bevistekst Evaluering l! (.0l l Side 1 af2

21 Det Faglige Fællesudvalg Murerfaget Torsdag den 4. april 2014 Punkt 8. Sag fra EUC Vest vedr. udlæringstidspunkt Materiale: - Skrivelse af 28/ til LUU EUC Vest, vedr. Abdullah Hashims Uddannelseslængde. - Skrivelse af 16/ til LUU EUC Vest, vedr. elevers og firmaers retsstilling. - Skrivelse af 16/ fra LUU EUC Vest, vedr. møde vedr. Elevers og firmaers retsstilling. Bemærkninger: Ingen. Behandling: Til drøftelse.

22 Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget EUC Vest LUU Formand Sten Mogensen DATO Vedr. Abdullah Hashim Al-Salmy s uddannelseslængde I henhold til det Faglige udvalgs vejledningsskema for de faste udlærings tidspunkter, er det sådan at Abdullah ligger lige på grænsen til at det er forsvarligt, at kunne tilbyde ham at gå op til svendeprøve både i foråret og i efteråret. Derfor er der opstået denne lidt forvirrende korrespondance. Og derfor vil det Faglige udvalg henvise til vores hjemmeside, hvor der blandt andet er beskrevet følgende: Alle elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse skal realkompetencevurderes. Skolen vurderer, om der er dele af uddannelsen, som eleven behersker allerede ved indgangen til uddannelsen, og derfor kan godskrives for. Vurderingen foretages dels ud fra elevens dokumentation, dels ud fra elevens faktiske kunnen. Skolen vurderer også om eleven mangler forudsætninger, så der skal tilrettelægges supplerende undervisning i uddannelsesforløbet. Hvis eleven får merit skal skolen tilbyde eleven undervisning på et højere niveau eller andre arbejdsopgaver, der er relevante for skoleopholdet. Tager eleven ikke imod disse tilbud, skal eleven tilbage i virksomheden i de pågældende lektioner. Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

23 Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget Side 2. Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget tager ikke stilling til merit for skoledelen - det gør skolen, men fællesudvalget skal orienteres. Vi vil samtidig slå fast at vi ikke i dette tilfælde har ændret opfattelse, men sagtens kan gøre dette i fremtidige opgaver. Men med baggrund i ovenstående er det muligt, at skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg kan vurdere om Abdullah er klar til at gå til svendeprøve i foråret 2014, eller han skal gennemfører yderligere et halvt år mere og gå til svendeprøve i efteråret Med venlig hilsen Erik Fog Larsen Uddannelseskonsulent Tlf. direkte: Kopi: EUC Vest, Uddannelsesleder Karsten Griegel Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

24 Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget EUC Vest LUU Formand Sten Mogensen DATO Vedr. elevers og firmaers retsstilling Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget har modtaget henvendelse fra det lokale uddannelsesudvalg, om afholdelse af et møde med det lokale uddannelsesudvalg og skolen, repræsenteret ved Uddannelseschef Karsten Griegel. Udvalget er selvfølgelig indstillet på at møde op hvis det er nødvendigt, men er i øvrigt af den overbevisning at dette kan klares ved at korrespondere sammen pr. mail. Det ligger fast at der ingen forskel er i murerfagets uddannelseslængde, ved indgåelse af ordinæruddannelsesaftaler, korteuddannelsesaftaler eller skolepraktikaftaler. Jf. bek. om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg, bilag 7. Men det er klart at det kan give nogle problemer når elever, enten får forlænget eller afkortet deres uddannelsestid, med hensyn til aflønning. Idet man beregner baglæns fra uddannelsesaftalens afslutningstidspunkt. Derfor er der også den regel at for eksempel afkortelses af uddannelsestiden skal være fastlagt inde for det første ½ år af læretiden. Udvalget har dog mange henvendelser hvor elever skoler virksomheder først senere finder ud af denne mulighed for afkortelse af uddannelsen. Vedr. den sag som der refereres til er der sket en misforståelse, og Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget har i dette særlige tilfælde individuelt vurderet, at det vil være forsvarligt at eleven kan gå til svendeprøve 6 mdr. før, hvis skole og det lokale uddannelsesudvalg er enig. Der henvises til brev af Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

25 Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget Side 2. Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget er uforstående overfor at skolen ikke kan vejlede og oplyse virksomheden om elevers forventet slutdato for mureruddannelsen. Skolen har mulighed for at oplyse om elevers forventede slutdatoer, såfremt alt går som planlagt. Og gives der afkortelse af praktiktiden eller forlængelse af uddannelsestiden, vil dette medføre en ændring af den forventede slutdato. Med venlig hilsen Erik Fog Larsen Uddannelseskonsulent Tlf. direkte: Kopi: EUC Vest, Uddannelsesleder Karsten Griegel Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

26 Fra: Til: Susanne L. Solberg; Erik Fog Larsen Emne: SV: efl - LUU Sten Mogensen - Vedr. møde om elers og firmaers retsstilling Dato: 16. januar :20:21 Vedhæftede filer: image001.jpg image002.jpg image003.jpg image004.jpg image005.jpg image006.jpg image007.jpg Hej Susanne og Erik Tak for det. Det er umiddelbart min opfattelse, at skolens holder fast i, at man ikke vil oplyse udlæringstidspunkt til nogen. I så fald bliver vi nødt til at bede om et møde. Vi tager fat i det på næste LUU-møde. Med venlig hilsen Sten Mogensen Fra: Susanne L. Solberg Sendt: 16. januar :05 Til: Sten Bechmann Mogensen, Esbjerg Cc: Karsten Josef Grigel; Henning Østergaard ; Jacob Scavenius, Byggegruppen Emne: efl - LUU Sten Mogensen - Vedr. møde om elers og firmaers retsstilling Se vedhæftet fil (er) Med venlig hilsen Susanne L. Solberg Administrativ medarbejder Direkte telefon: Byggeriets Uddannelser DM Skills 2014 Bygmestervej 5, 2. sal Gigantium, Ålborg2400 København NV D januar 2014 Telefon Der er gratis adgang. Telefax Murer og Flisemurer deltagelse ved DM i Gigantium Ålborg d. 23. januar til d. 25. januar 2014 bliver støttet og sponseret af Dansk Byggeri, 3F og

27 Det Faglige Fællesudvalg Murerfaget Torsdag den 4. april 2014 Punkt 9. Evaluering skuemesterkonference og svendeprøver Materiale: Intet. Bemærkninger: Ingen. Behandling: Til orientering.

28 Det Faglige Fællesudvalg Murerfaget Torsdag den 4. april 2014 Punkt 10. Nyt fra BU Materiale: Orientering fra Byggeriets Uddannelser, marts 2014 Bemærkninger: ingen. Behandling: Til orientering.

29 Marts 2014 Bilag 43.4 Orientering fra Byggeriets Uddannelser. Reform på erhvervsuddannelsesområdet. Som bekendt er der i februar 2014 indgået en aftale, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, som medfører en større reform af erhvervsuddannelsessystemet. Reformen vil naturligvis i en længere periode medføre en række arbejdsopgaver for de faglige udvalg og Byggeriets Uddannelser. Når der foreligger en egentlig køreplan fra ministeriet på implementeringsprocessen, vil der blive lavet en tilsvarende intern køreplan for at få de mange opgaver, møder og beslutninger koordineret og på plads inden for den sikkert stramme tidsplan. Byggeriets Uddannelseskort. Styregruppen bag uddannelseskortet har besluttet at fortsætte med den periode, hvor kortet kan rekvireres gratis af folk beskæftiget på overenskomstområdet, selvom den i første omgang var berammet til udgangen af Eleverne på skolerne skulle gerne blive opfordret til at bestille et gratis kort. Dette skal skolerne og de lokale uddannelsesudvalg sikre. Der tænkes i, at få en kobling af gratis kort til dem der får poseopfyld i forbindelse med AMU-kurser gennem Pension Danmark. Der har været møde med Pension Danmark om muligheden, og herfra var en positiv tilkendegivelse. De tekniske og persondatamæssige forhold undersøges, hvorefter den nærmere udvikling vil blive beskrevet. UNI-C har lavet en teknisk løsning, så udlæringsdokumentation fra andre faglige udvalg nu angives på kortet. Der er skrevet til en række faglige udvalg om deres accept, og på nuværende tidspunkt har Træets Uddannelser, Snedkerfaget, Boligmontering og Anlægsgartnerne givet deres tilladelse. Disses udlæringsdokumentation kan allerede nu ses på uddannelseskortet. Logbøger og elektronisk løsning. Der arbejdes fortsat med at få logbøgerne til også at fungere via Elevplan fra efteråret Ministeriet har bevilget de fleste af de ansøgte midler til at få udbygget Elevplan. Byggeriets Uddannelser er med i den centrale proces både i forhold til det layoutmæssige og i forhold til kompetencebeskrivelserne i systemet.

30 Fælles arbejde for at sikre praktikpladser. Den halvårlige opgave med at få samlet de lokale AUB-ansøgninger er i gang. Forårets ansøgningsfrist er 1. april, og der er fremsendt opfordringer til de lokale uddannelsesudvalg om at indsende deres projektansøgninger, som skal attesteres i Byggeriets Uddannelser. Den nyansatte konsulent på området er i gang med at orientere sig og opstille arbejdsog indsatsplaner. I den forbindelse udarbejdes en struktur for et noget fastere styringsværktøj, så de lokale uddannelsesudvalg dels kan holde snor i deres bevillinger, og dels kan få et bedre overblik over det opsøgende arbejde, der skal gennemføres i de bevilligede projekter. Dette styringsværktøj vil blive udbredt til de projekter, der bliver bevilget i forårets runde. Byggeriets Uddannelser vil, som en del af forårets runde indsende en fællesansøgning fra de faglige udvalg til at fastholde den centralt placerede konsulent med fokus på koordinering af arbejdet med at få skaffet praktikpladser. Kampagner. Struktørkampagnen er kommet godt i gang med fokus på at skaffe flere interesserede elever til uddannelsen. Der er større søgning til uddannelsen og et påviseligt behov for flere udlærte i de kommende år. Fællesudvalget for STB igangsætter nu lignende kampagneinitiativer for Tagdækkere og Brolæggere. Gulvlæggerspecialet gør en indsats med at skaffe flere praktikpladser og elever på området. I indsatsen inddrages centralt placerede branchefolk fra Gulvsektionen i Dansk Byggeri, som vil gennemføre en besøgsrunde til deres medlemsvirksomheder. SkillsDenmark. I forbindelse med den omtalte aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er der lagt særlig vægt på den vellykkede proces, Skillsdenmark de sidste år har sat i gang med årlige mesterskaber, talentudvikling, folkeskolekonkurrence, deltagelse i internationale mesterskaber m.m. Dette er nu anerkendt med en fast bevilling på finansloven på kr.5 mio. gældende fra 2015, samt et initiativ for at få regionerne til at indgå i et forpligtende samarbejde. Udviklingen af Skills/DM/VM og nu EuroSkills fylder efterhånden meget også i Byggeriets Uddannelsers dagligdag, hvor konsulenter og administrative medarbejdere i de sidste år har fået mange opgaver vedrørende konkurrencerne. Indsatsen har båret frugt, men trods en effektivt intern organisering er det blevet en meget betydelig arbejdsmængde. 2

31 DM. DM 2014 i Ålborg er gennemført som en stor succes med besøgende, ministerog pressebestråling, gode konkurrencer og et meget engageret lokalområde. Med årets DM er Skills-begivenheden nu en kendsgerning, som er almindelig anerkendt og et brand - som det hedder på nudansk - og det kan mærkes på den store interesse, der er for at deltage fra både skoler og sponsorers side. SkillsDenmark har således allerede mesterskabsbyerne på plads flere år frem. Forberedelserne af DM 2015 i Bella Centeret i København er allerede i gang. EuroSkills. Gulvlæggerne og Anlægsstruktørerne har besluttet at deltage med de nykårne Danmarksmestre i EuroSkills 2014 i Lille i Frankrig. Den formelle tilslutning til EuroSkills er på plads, så uddannelsernes deltagelse er sikret. Initiativet skulle gerne trække flere deltagende fag med sig på sigt. Næste EuroSkills afvikles i 2016 i Göteborg, så mon ikke det vil give den fornødne interesse. Konkurrence i renovering. Byggeriets Uddannelser arbejder forsat med den renoveringskonkurrence, som Grundejernes Investeringsfond GI har bevilget økonomi til frem til Konkurrencedelen bibeholdes i 2015 med en forudgående konkurrence, hvor inviterede skoler spiller ind med deres opgaveløsninger på en forudbestemt case. Den bedste løsning præmieres forud for DM og udføres derefter ved DM 2015 som opvisning. Renoveringsinitiativer er henvist til at deltage ved DM på en kommerciel stand med en helt anden og meget dyrere kvadratmeterpris, som vil forhindre en yderligere forankring, hvis der ikke tilføres midler fra andre sider. Overenskomst og lønfoldere. Byggeriets Uddannelser reviderer de nuværende lønfoldere med basisoplysninger, når det færdige overenskomstresultat bliver modtaget fra organisationerne. Det reviderede materiale rundes med organistionerne, inden det lægges ud på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside. Samarbejde med Grundejernes Investeringsfond - GI. Samarbejde mellem Byggeriets Uddannelser og GI med at udbrede kendskabet og brugen af udstillingerne Gode Tage og Gode Vådrum, udmønter sig i tre regionale faglærerseminarer i april og maj. 3

32 På faglærerseminarerne, som er udviklet i samarbejde med SDE-Odense/Vejle og Mercantec, vil der være fokus på renoveringsudstillingerne og det tilhørende undervisningsmateriale. Endvidere har konsulenter for tømrer, murer og VVS været samlet for at drøfte mulighederne for at indgå i et samarbejde om at få udviklet tværgående materialer til undervisningsbrug med fokus på knudepunkterne. I første omgang skal det ske på tagområdet. Konsulenterne på de tre uddannelser indgår i den referencegruppe GI har i forhold til udviklingen af deres renoveringsløsninger. Ønsket er, at påvirke det indholdsmæssigt og med digitale løsninger, så det kan trækkes over i de forskellige læremidler på de respektive uddannelser. Undersøgelser af lokale undervisningsplaner. Arbejdsgruppen, der har undersøgt lokale undervisningsplaner, har haft møde med Erhvervsskolernes Lederforening. Det er aftalt, at der skal ses på et grundlag for at igangsætte et fælles projekt med nogle udvalgte erhvervsskoler, så beskrivelserne og undervisningen er tydelige og fælles afstemte med vægt på differentiering af undervisningen, så alle elever udfordres tilstrækkeligt både indholds- og tidsmæssigt. EUX. Der er stadig et stort potentiale i at tiltrække elever til EUX, hvilket viser sig tydeligt i tilmeldingstallene og på de orienteringsmøder, skolerne afholder om denne mulighed. Hertil er der stor politisk interesse, hvilket blandt andet fremgår af aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. De første elever afslutter deres prøver til foråret, hvor det bliver tydeligt om, de er i stand til at nå de beskrevne mål på henholdsvis EUD og de gymnasiale fag. Der vil blive gjort en særlig indsats for at bruge de nyudlærte i mediebilledet. Der har været afholdt netværksmøde med de mange involverede skoler. Herfra anbefales det, at ændre strukturen på hovedforløbet til halvårsmodel, så der tages højde for en tættere kontakt mellem skole og praktikvirksomhed. Træfagenes Byggeuddannelse har givet skolerne mulighed for at lægge svendeprøverne på det sidste skoleophold i de uger frem til uge 26, hvor det planlægningsmæssigt er nemmest for dem. Tiltaget med at sammentænke den afsluttende svendeprøve og det gymnasiale fag Teknik bygge og anlæg, er ikke blevet til noget i denne omgang. Dette skyldes problemer i forhold til hvem der skal bedømme, samt det at et EUD-fag blev erstattet af et gymnasialt fag. 4

33 Skolepraktikkvoter. Skolepraktikkvoterne for 2014 er udmeldt til de enkelte skoler efter samme princip som de tidligere år. Dog har STB i forbindelse med Erhvervsskolereformen fået udvidet deres kvotepladser med yderligere 70 pladser. Ministeriet har etableret en central pulje med et antal kvoter, som midt efterår kan bruges til at fordele blandt de skoler, der har brug for ekstra pladser. Her indgår også de kvotepladser, der ikke er anvendt inden. Kvoteantallet og hvilke uddannelser, der skal være kvotebelagt, vil blive drøftet i den fortsatte udvikling af erhvervsuddannelsesreformen. Tagdækkerne vil fortsat prøve at få skolepraktik på uddannelsen, selvom der tidligere er givet et afslag. Lærebøger Træfagenes Byggeuddannelse. Udviklingen af nye elektronisk baserede lærebøger til elevernes bogpakker er afsluttet. De elektronisk baserede bøger til Tagkonstruktion og Grundlæggende digital Tegningslære er udkommet i februar Konceptet er bygget op med Wikipedialignende struktur. Der har ikke, på nuværende tidspunkt, været mange tilbagemeldinger på materialet. Det faglige udvalg arbejder nu videre på at udvide materialet, hvilket er nemmere efter at selve platformen nu er på plads. Tværgående energifag. Konsulenterne i Byggeriets Uddannelser har udarbejdet forslag til et tværgående energifag af en uges varighed til brug i uddannelsernes hovedforløb. Energifaget indeholder grundlæggende byggefysik og forståelse af de problematikker, der kan opstå, hvis energiløsninger og knudepunkter ikke udføres optimalt. Forslaget er sendt til høring i de respektive udvalg, så det kan nå at komme med i den revision af uddannelsesbekendtgørelserne, der skal være afsluttet midt på foråret. Bevilling fra Undervisningsministeriet til udviklingsbehov BAI har ultimo oktober 2013 ansøgt ministeriet om i alt kr til udvikling inden for AMU-området i 2014 og Ansøgningerne er nu blevet behandlet i VEU-Rådet og BAI har fået bevilget det fulde beløb. Midlerne er fordelt med kr til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, materialer og faglæreruddannelse. Dernæst er der bevilget kr til undervisning og fjernundervisning med nye digitale muligheder på arbejdsmarkedsuddannelserne og endelig kr til fremstilling af visuelt undervisningsmateriale vedrørende faldsikring. 5

34 Serviceeftersyn af AMU. I 2013 drejede serviceeftersynet sig om, at efteruddannelsesudvalgene skulle indberette om status for gennemgang af uddannelsesmål og FKB er. I den forbindelse skulle udvalgene bl.a. angive, om der var særlige forhold vedrørende små målgrupper. Inden for BAI s område har vi en række små områder, hvor uddannelsesmål risikerer at udløbe på grund af 3-årsreglen, hvilket er et problem, da man skal i gang med en hel ny ansøgningsprocedure inklusive undersøgelse af bestemmelser vedrørende konkurrenceklausul - når et AMU-kursus, der er udgået skal genoplives. Der arbejdes her på at få vores uddannelsesmål inden for de små brancheområder fritaget for 3- årsreglen. Næste fase i serviceeftersynet handler blandt andet om udbudssystemet. Dette har resulteret i, at VEU-rådet har skrevet et brev til ministeren omkring: Behov for nyt Taksteftersyn. VEU-godtgørelsesregler, hvor det bør være muligt at oppebære fuld godtgørelse, såfremt en virksomhed gennemfører et 4-dages kursus på 3 dage. Deltagerbetaling på det videregående niveau, hvor VEU-rådets forslag er, at såfremt den videregående uddannelse ikke har været anvendt i de sidste 5 år, reduceres deltagerbetalingen til det, der gælder for både faglærte og ufaglærte. Henvendelsen fra VEU-rådet, har ministeriet endnu ikke svaret på. Under VEU-rådet er nedsat forskellige grupper. Fra det såkaldte Regeludvalg bliver der lagt op til drøftelse af forhold som: Undtagelse for 3 års reglen for små målgrupper Garantikurser Ministeriet har lavet et udtræk, der viser, at der i perioden fra den 5. september 2013 til den 23. februar 2014 har været gennemført garantikurser, svarende til 20 % af det samlede antal gennemførte arbejdsmarkedsuddannelser. Det gennemsnitlige antal kursister pr. garantikursus var 5,2 kursister, mens det gennemsnitlige annoncerede minimum antal tilmeldte på garantikurserne var på 3,7 kursister. BAI s formandskab ønsker en drøftelse af Garantikurser på næste møde i BAI den 31. marts. Derudover er der nedsat en ny arbejdsgruppe under VEU-rådet, hvor det drejer det sig om selve beskrivelsessystemet i AMU. I arbejdsgruppen er 3 efteruddannelsesudvalg repræsenteret. De tre udvalg er Industriens Uddannelser, Handel, Kontor, Administration og Ledelse samt vores efteruddannelsesudvalg BAI. Blandt de drøftelser, der har været fremme er: 6

35 Skal der være mulighed for at angive trin eller niveauer i kursustitlen eller er niveauerne i Den danske kvalifikationsramme for livslang læring (DKLL) tilstrækkelig? Skal der være eksamen i AMU? Skal undervisningsministeriet give et samlet bevis for anerkendte forløb? Skal man kunne stille krav til deltagerne om forudgående kundskaber? AMU-Struktørpakker Dansk Byggeri og 3F har blandt andet på baggrund af Leo Larsen ekspertudvalgets anbefalinger, taget initiativ til at samle de 10 skoler, der udbyder efteruddannelser inden for Bygge- og Anlægsområdet. Et arbejdsseminar har resulteret i, at der er udviklet to forløb med AMU-kurser, der kan føre ind i henholdsvis anlægsbranchen og byggebranchen. Skolerne har selv udviklet dem og har også givet håndslag på, at de vil udbyde dem til jobcentrene. Der er udarbejdet et forslag til en 3-fløjet brochure med tekst, som er fremsendt til BAI s formandskab. Afslutning og dokumentation for 2012-bevillingen Sekretariatet er i øjeblikket i gang med regnskabsafslutningen for 2012-bevillingen. For denne bevilling er der udviklet og revideret 30 uddannelsesmål, 45 undervisningsmaterialer samt 5 faglæreruddannelser. Derudover vil der blive afregnet en række analyser og projekter, nemlig IKT i små virksomheder i byggebranchen, Evaluering af maskinføreruddannelsen, Fra ufaglært til faglært, Nye jobprofiler og Ergonomisk korrekte tekniske hjælpemidler til håndtering af gipsplader og facadeelementer. Rapporterne, undervisningsmaterialer og film bliver offentligt tilgængelige i takt med at styregrupperne har været hørt. TUP Flere faglærte med IKV i AMU i bygge- og anlæg samt virksomheder med dyrehold. Projektet er blevet gennemført i samarbejde med Mejeri og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg og står overfor sin afslutning her i april Revision af forretningsgang i forhold til styregrupper. Der er nedsat styregrupper for alle projekter, analyser mv. Forretningsgangen omkring mødeaktivitet i styregrupperne, styregruppernes involvering og inddragelse, er stadig ikke tilfredsstillende, og skal forbedres. Sekretariatet udarbejder derfor nye retningslinjer, under hensyntagen til Undervisningsministeriets bevillinger. Forretningsgangen godkendes efterfølgende af BAI s formandskab og implementeres umiddelbart herefter. 7

36 Build UP Skills Denmark. Byggeriets Uddannelser har i samarbejde med Dansk Byggeri, SBI, BAT-kartellet, Tekniq og EVU indsendt en ansøgning, kaldet BUSK2DK, til EU s Build Up Skills Pillar II. Første svar på ansøgningen ventes i løbet af marts. Svaret på ansøgningen kan falde i tre kategorier som er: bevilget, bevilget på særlige vilkår efter forhandling eller ikke bevilget. TUP TUP-projektet Systematisk brug af AMU gennem åbent værksted gennemføres sammen med Teknologisk Institut. Der er netop nu ved at blive indgået kontrakter med de deltagende skoler: Aarhus Tech, AMU Vest, Roskilde Tekniske Skole og CELF. BYG-OP projektet i Beton renoveringsbranchen. Projektet er bevilget gennem Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Virksomhederne Christiansen og Essenbæk, samt Tscherning A/S har arbejdet med at udvikle et koncept for systematisk kompetenceudvikling i betonrenoveringsbranchen. De fremlagde deres overbevisende resultater på en velbesøgt konference afholdt hos Byggeriets Uddannelser den 8. januar De har sammen med BAI udviklet et nyt AMU-kursus: Betonrenovering - reparation af beton. Når dette kursus bliver sat sammen med det eksisterende kursus i Betonteknologi er der fremadrettet et godt fagligt uddannelsestilbud på området. Christiansen og Essenbæk, samt Tscherning A/S har derudover opbygget en intropakke for nye ansatte, bestående af mere end den faglige AMU-uddannelse. Pakken består af yderligere tre elementer. Det første er et e-learning program for nye ansatte, der introducerer medarbejderne til virksomheden. Det næste er et enkelt kompetenceafklaringsværktøj, som sætter den travle byggeleder i stand til, på få minutter, at planlægge den første uges introduktion af nye medarbejdere. Og for det tredje, er der gennemført et formandskursus, der sikrer en ordentlig kommunikation og planlægning, så nye medarbejdere kan komme godt og sikkert i gang på deres nye arbejdsplads. De udviklede værktøjer kan bruges af andre efter en tilpasning af indholdet til den enkelte virksomhed. Man kan læse videre på Digitaliseringsprojekt DNU. Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond har støttet et BABEL-projekt vedrørende indførelse af digitale løsninger på DNU byggepladsen i Århus. 8

37 Projektets fokus har været at undersøge barrierer og fordele for de udførende ved indførelse af 3D på byggepladsen. Projektet er endnu ikke afrapporteret, men BABEL har udgivet en avis med en beskrivelse af projektet. Brugen af digitaliserede tegninger, som de udførende har adgang til på byggepladsen via IPads, har medført mange fordele som i kort form kan opsummeres således; de har lettere adgang til informationer de har færre forespørgsler omkring problemløsning hos deres formænd de har færre, og kortere arbejdsstop (øget flow) der sker færre misforståelser om arbejdets udførelse den fleksible tilgang til tegningsmateriale gør det muligt at forberede forskellige arbejdsprocesser, når det passer den enkelte færre fejl i processen og i det færdige byggeri aktiv medarbejderinddragelse, blandt andet med øget arbejdsglæde og højere produktivitet til følge Brancheudvalget for 3F og Dansk Byggeri. På udvalgets møde i november, blev det besluttet at Formandskabet og sekretariatet udarbejder en fælles evaluering. Evalueringen har følgende udgangspunkt; Projekterne har haft betydning for deltagerne, men ikke i en sådan udstrækning, at det flytter branchen. Brancheudvalget anbefaler, at der som opfølgning på regeringens Byggepolitiske Handleplan, som præsenteres i 2014, igangsættes et større udviklingsprojekt for branchen. Brancheudvalget nedlægges som bevilligende enhed, og tilbyder sig i stedet som følgegruppe for det foreslåede større projekt til gavn for hele branchen. Byggeriets Uddannelsers hjemmeside. I forhold til hjemmesiden er erhvervsuddannelsesdelen revideret, så det er blevet lettere at navigere rundt mellem de specifikke uddannelser og den generelle information. Opsætningen af Kursuspakker og Jobprofiler er ændret, så disse er sat op alfabetisk og har et mere ensartet udtryk. Der er ligeledes integreret en linktjekker, så det i fremtiden er lettere at imødekomme døde links på hjemmesiden. Som det seneste bliver Uddannelseskortet og Bygfremtiden implementeret som en fast del af hjemmesidens forside. Her afventes blot en sidste klarmelding fra Erhvervsskolernes forlag. Der er fortsat øget tilmelding til Byggeriets Uddannelsers nyhedsbreve. Fra at have 130 abonnenter i februar 2013 har nyhedsbrevet nu 350 abonnenter. Blandt de nyere 9

38 abonnenter er redaktørerne fra Licitationen og Byggetek, som er begyndt at bruger vores nyheder aktivt. Fælles LUU Konference. Fælles LUU Konference 2014 afholdes torsdag den 9. oktober 2014 på Hindsgavl Slot i Middelfart. Der er adviseret om konferencen af flere omgange. Når alle nyudpegninger til de lokale uddannelsesudvalg er på plads omkring 1. april 2014, adviseres der igen. Programmet for konferencen fastlægges som aftalt på Byggeriets Uddannelsers bestyrelsesmøde i juni. Folkemødet på Bornholm. Byggeriets Uddannelser er anmodet om at deltage på henholdsvis Dansk Byggeri/Tekniq standen og 3F standen i forbindelse med folkemødet på Bornholm. Der deltages med en konsulent på hver stand. Planlægningen af hvad der skal foregå på de to stande er endnu ikke på plads, men udgangspunktet er, at standende skal være arbejdende stande bemandet med elever. Studietur til Schweiz. På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at Byggeriets Uddannelser skal arrangere en Studietur til Schweiz. Deltagerkredsen i studieturen består af: Byggeriets Uddannelsers bestyrelse, Dansk Byggeri Region Nordjylland samt Torsten Lindum Poulsen, Erik Fog Larsen og Jan Ejlerskov Petersen fra Byggeriets Uddannelser. Der er siden etableret de fornødne kontakter, for at sikre at studieturen får et godt fagligt indhold. Samtidig er der netop udsendt to forslag til perioder for en mulig afholdelse af studieturen. Personale. Hanne Koblauch Christensen er ansat fra marts 2014 som uddannelseskonsulent til at overtage opgaverne med at understøtte de lokale uddannelsesudvalgs opsøgende initiativer, opgaverne med Metrobyggeriet med tilhørende erfaringsopsamling, større infrastrukturprojekter samt ikke mindst de udfordringer, praktikcentrene kommer til at stille de lokale uddannelsesudvalg overfor. Hanne har en solid baggrund og stor viden om netop det praktikpladsopsøgende arbejde. Byggeriets Uddannelser måtte desværre ophæve uddannelsesaftalen med vores elev Andreas. 10

39 Vores nye elev Jacob, påbegynder sin elevtid i Byggeriets Uddannelser den 1. april

40 Det Faglige Fællesudvalg Murerfaget Torsdag den 4. april 2014 Punkt 11. Regnskab. Materiale: - Regnskab for Budgetopfølgning pr Bemærkninger: ingen. Behandling: Til godkendelse.

41

42

43 EUD Fælles Det Faglige Fællesudvalg for struktør-, brolægger- og tagdækkerfaget Træfagenes Byggeuddannelse Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget Budget 2013 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Regnskab pr Indtægter fra organisationsbidrag (opkræves af BU) 3F % % % % 1.1 Dansk Byggeri % % % % Kommunernes Landsforening % % 0 0 0% 0 0 0% 1.2 Svendeprøveadministration % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 Sidste års resultat % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% Indtægter fra organisationsbidrag i alt % % % % Udgifter til fællesdrift Fællesdrift incl. udvalgslønninger % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% Udgifter til fællesdrift i alt Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter Indtægter 3 Svendeprøver m.v % % % % 4 Tilskud til DM/VM, flyttes til selvstændigt regnskab % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 Tilskud til øvrige projekter % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5.1 Uddannelsesfonden % % 0 0 0% % 5.2 Erstatningssvendebrev % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5.3 Certifikater % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5.4 Royalty lærebøger % 0 0 0% % % 5.5 Værktøjskasse % 0 0 0% 0 0 0% % 6 Øvrige indtægter, Forlagsfond/sidste åre resultat % % % % 6.1 Faglærerkurser/konferencer deltagerbetaling % 0 0 0% 0 0 0% % Indtægter i alt % % % % Udgifter 7 Møder % % % % 8 Rejser % % % % 9 FU-medlemmer, møder og rejser - indland/udland % % % % 9.1 FU-medlemmer, møder og rejser - EM/VM % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 10 LUU/fagkomite-medlemmer, møder, rejser og konference % 0 0 0% % 0 0 0% 11 Lærebogsudvalgsmedlemmer, møder og rejser % % % % 12 Udvikling/revision af lærebøger % % % % 12.1 Uddannelsesudvikling % % % % 12.2 Faglærerkurser/konferencer % 0 0 0% 0 0 0% % 13 PR, annoncer, udstillinger, tryksager, hjemmeside EUD-fælles % EUD-fælles 13.1 Elevkampagne *) % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 14 Afholdelse af svendeprøve m.v % % % % 14.1 Medaljer % % % % 15 Udvikling af svendeprøver % % % % 16 Skuemesterkonferencer, afholdelse % % % % 16.1 Skuemesterkonferencer, diæter % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 17 SkillsDenmark EUD-fælles % EUD-fælles 18 Diverse udgifter øvrige projekter % % 0 0 0% % 18.1 Uddannelsesfonden % % 0 0 0% 0 0 0% 18.2 Værktøjskasse % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 19 Kontraktuddannelser EUD-fælles % EUD-fælles 20 Rådighedsbeløb % % % % 21 Diverse % % % % 22 Konferencer, konsulenter % 23 Fælles LUU-konference % 24 Logbog % EUD-fælles 25 EASY-P m.v % EUD-fælles 26 Trænerguide % % Udgifter i alt % % % % Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter i alt % % % % Årets resultat Som fordeler sig således: Svendeprøveresultat Diverse projekter Ordinært resultat Fællesdrift incl. udvalgslønninger ligger i EUD-fællesbudget EUD-fælles STB Træ Murer Realiseret (forbrugt) Budget Regnskab pr Realiseret (forbrugt) 2013 EUD-fælles STB Træ Murer Budget 2013 Samlet EUD - revideret Budget Regnskab pr Realiseret (forbrugt) Budget Regnskab pr Realiseret (forbrugt)

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne.

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne. Formandens beretning 2009 Situationen er noget anderledes end den var for bare et år siden. Hen over sommeren og især i efteråret 2008 oplevede vi de største aktie- og obligationsfald i årtier, vi oplevede

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne

Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne April 2009 Byggeriets Uddannelser Der er i efterår 08 og forår 09 gennemført en besøgsrunde på samtlige tekniske skoler, der udbyder de uddannelser

Læs mere

www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F

www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F 3. ordinære kongres & DELEGERETMØDE 2 Byggegruppen Beretning 3 Indhold Fusionen Mål- og strategiplanen.......... 4

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Dorthe Jeppesen, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 9 November-December 2003 10 33 22 LEDER 5 FYRINGSSÆSON Jens Klarskov slår til lyd for mere vinterbyggeri KORT OG GODT 6 NYHEDER OM BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TEMA: UDDANNELSE Grund-, videre-

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2004 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver 1 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Poul-Erik

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

EUC Syd Årsberetning. The IB Diploma Programme. Luftfoto af Hilmar Finsens Gade 14-18 i Sønderborg

EUC Syd Årsberetning. The IB Diploma Programme. Luftfoto af Hilmar Finsens Gade 14-18 i Sønderborg EUC Syd Årsberetning The IB Diploma Programme 202 Luftfoto af Hilmar Finsens Gade 4-8 i Sønderborg Indhold 2 Fakta om EUC Syd 3 Indledning 4 Bestyrelsen 5 Erhvervsuddannelse Indsats mod frafald på grundforløb

Læs mere